Versenyre fókuszálva Éves jelentés 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Versenyre fókuszálva Éves jelentés 2009"

Átírás

1 Versenyre fókuszálva Éves jelentés 009

2 Fôvárosi Gázmûvek Zrt. é v e s j e l e n t é s Előszó Az igazgatóság tagjai A felügyelőbizottság tagjai Cégcsoport szintű vezetői testület Érdekképviseleti vezetők Tulajdonosi szerkezet A Fővárosi Gázművek Zrt. kapcsolt vállalkozásai Szolgáltatási terület A cégcsoport elosztóvezeték hálózatára kapcsolódott fogyasztók száma A cégcsoport által értékesített gázmennyiség engedélyesenkénti megoszlása A társaság 009. évi gazdálkodásáról Éves beszámoló A független könyvvizsgáló jelentése A felügyelőbizottság jelentése A konszolidált beszámoló főbb adatai A független könyvvizsgáló jelentése a konszolidált éves beszámolóról A felügyelőbizottság jelentése a konszolidált éves beszámolóról Földgázelosztás Kereskedelmi tevékenység Humánpolitika Társadalmi felelősségvállalás

3 Lovas Péter Koncz László Versenyre fókuszálva Dr. Bakonyi Tibor A liberalizált gázpiac 009-ben is jelentôs kihívások elé állította a FÔGÁZ cégcsoportot. 009-ben a gáziparban modellváltás ment végbe, július 1-jétôl a közüzemi szolgáltatás helyét az egyetemes szolgáltatás vette át. Az egyetemes szolgáltatásra jogosultak köre leszûkült, a 100 m /h és azt meghaladó teljesítményigényû nem háztartási fogyasztók számára kötelezôvé vált a kilépés a szabadpiacra. A m /h közötti mérôteljesítményû fogyasztók és a távhôtermelôk egyetemes szolgáltatásra jogosultsága átmeneti idôszakra (010. július 1-ig) megmaradt. 009-ben a FÔGÁZ cégcsoport vállalati struktúrájában is újabb változás következett be, mivel a FÔGÁZ Gázkereskedelmi Kft június 0-i fordulónappal beolvadt a Fôvárosi Gázmûvek Zrt-be. A cégcsoporton belül az engedélyesi tevékenységeket részben az anyavállalat, részben a jogilag önálló leányvállalatok végezték az alábbiak szerint: Elosztói engedélyes FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. Kereskedelmi engedélyes FÔGÁZ Gázkereskedelmi Kft Fôvárosi Gázmûvek Zrt. Közüzemi / egyetemes szolgáltatói engedélyes Fôvárosi Gázmûvek Zrt. Társaságunk jelentôs erôfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a piaci kihívásokra idôben és megfelelô válaszokat tudjon adni. Ehhez a fô irányvonalat a 008-ban kidolgozott stratégia jelölte ki. A szabadpiacot választó nagyfogyasztóink döntô többségét versenyképes ajánlatokkal továbbra is sikerült megtartanunk. A háztartási fogyasztók körében célként a vevôi lojalitás növelését tûztük ki. 009-ben új terméket vezettünk be, melyek a biztonságosabb, kényelmesebb, olcsóbb és takarékosabb földgázfelhasználást célozzák meg, és teszik elérhetôvé a fogyasztók számára. Az új gáztörvény hatályba lépésével jelentôsen növekedett a közüzemi / egyetemes szolgáltatókkal szembeni elvárás. 009-ben több olyan, az ügyfeleket közvetlenül érintô rendelkezés is érvénybe lépett, amelyek végrehajtására megtettük a szükséges intézkedéseket. A FÔGÁZ Zrt évi eredménye a közüzemi / egyetemes szolgáltatói és a támogató tevékenység éves, illetve a kereskedelmi engedélyes II. féléves eredményét tartalmazza, míg a leányvállalatok eredménye kapott osztalék formájában, pénzügyi bevételként jelenik meg. Az anyavállalat és a leányvállalatok együttmûködését szerzôdések szabályozzák, a támogató szervezetek által nyújtott szolgáltatások költségei SLA (Service Level Agreement) szerzôdések alapján kerülnek elszámolásra. Üzleti jelentésünk legfôbb üzenete, hogy a piaci liberalizáció teremtette gazdasági környezetben a FÔGÁZ cégcsoport erôforrásainak hatékony felhasználásával a 009-es üzleti évet eredményesen zárta, 4 875, M Ft adózás elôtti eredménnyel. Köszönjük a cégcsoport vezetô testületeinek és valamennyi munkavállalójának, munkavállalói közösségének, hogy tevékenységük eredményeként sikeres évet tudhatunk magunk mögött az új üzleti stratégia megalapozásának éve lesz. Bízunk abban, hogy ez az új stratégia és annak következetes végrehajtása nem csak megerôsíti, hanem növeli is versenypiaci szerepünket. A FÔGÁZ cégcsoport rendelkezik mindazokkal a meghatározó vezetôi és vállalati kompetenciákkal, amelyek a folyamatos vállalati- és humánerôforrás fejlesztéssel együtt biztos alapot jelentenek távlati céljaink eléréséhez. / / / / / / / / / / / / elôszó Lovas Péter elnök Dr. Bakonyi Tibor vezérigazgató Koncz László vezérigazgató-helyettes

4 4 5 Az igazgatóság tagjai / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 lovas PéteR //// elnök DR. Bakonyi tibor //// igazgatósági tag koncz lászló //// igazgatósági tag DR. marie-theres thiell //// elnök-helyettes mihály józsef //// igazgatósági tag ZsiRos istván //// igazgatósági tag jászay tamás //// igazgatósági tag

5 6 7 A felügyelôbizottság tagjai / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 DR. kövesdi Zoltán //// felügyelôbizottsági tag (009. április 1-tôl) DR. BaGDy GáBoR //// felügyelôbizottsági tag tüttô kata //// elnök emmerich endresz //// felügyelôbizottsági tag DR. madarász aladár //// felügyelôbizottsági tag siklósi csaba //// felügyelôbizottsági tag GáBoR józsef //// felügyelôbizottsági tag GotthaRD Béla //// felügyelôbizottsági tag marosiné hegyi ágota //// felügyelôbizottsági tag DR. andreas RaDmacheR //// felügyelôbizottsági tag (004. május április 1.)

6 8 9 Cégcsoport szintû vezetôi testület / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 4 koncz lászló //// vezérigazgató-helyettes szalayné DR. BíRó ZsuZsanna //// jogügyi önálló osztályvezetô kraft PéteR //// FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. ügyvezetô DR. Bakonyi tibor //// vezérigazgató csallóközi Zoltán //// FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózati igazgató Patai ágnes //// humánpolitikai igazgató Réti attila //// kereskedelmi igazgató DR. turmezey tiborné //// pénzügyi igazgató 9 Pókos Zoltán //// FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózatgazdálkodási igazgató szabó PéteR //// FÔGÁZ Gázkereskedelmi Kft. ügyvezetô ( 009. június 0-ig), kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgató (009. augusztus 1-ig)

7 10 11 Érdekképviseleti vezetôk / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 siklósi csaba //// az üzemi tanács elnöke varga tamás //// a FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. üzemi tanácsának elnöke GotthaRD Béla //// a szakszervezeti bizottság elnöke 1

8 1 1 Tulajdonosi szerkezet Szolgáltatási terület A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. tulajdonosi szerkezete 009. december 1-én A FÔGÁZ csoport elosztási és egyetemes szolgáltatási területe 009. december 1-én Pilisjászfalu Piliscsaba Szentendre Vác - Alag É 50% + 1 db A sorozatú, 1 db B sorozatú részvény Budapest Fôváros Önkormányzata Pilisvörösvár Testvériség I. 49,8% RWE Gas International B.V. Gyôr Remeteszôlôs Solymárvölgy Óbuda Újpest Rákospalota Zsámbok 0,17% Kisbefektetôk Hárshegy Budapest Salgótarjáni út Budafoki út Ikarusz Kôbánya Pécel Tóalmás Szentlôrinckáta Jászfelsôszentgyörgy Budatétény Csepel Kispest Vecsés Sülysáp Tápiószecsô Szentmártonkáta Soroksár Úri A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. kapcsolt válllalkozásai Adony Százhalombatta Ercsi Gomba Bénye Káva Tápióság Nagykáta Tápióbicske FGSZ Földgázszállító Zrt. szállítóvezetéke FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. által üzemeltetett elosztóvezeték Szállítóvezetéki átadóállomás FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. által üzemeltetett körzeti nyomásszabályozó Pánd FÔGÁZ Gázkereskedelmi Kft.* Fôvárosi Gázmûvek Zrt. Gaswest Villamos- és Hôenergiatermelô Kft. A cégcsoport elosztóvezeték hálózatára kapcsolódott fogyasztók száma (ezer db) A cégcsoport által értékesített gázmennyiség engedélyesenkénti megoszlása (millió m ) FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. FÔGÁZ Ingatlanhasznosító és -forgalmazó Kft. FLOGISTON Gázmérôgyártó, Javító, Hitelesítô és Kereskedelmi Kft *009. június 0-án beolvadt a Fővárosi Gázművek Zrt.-be. Egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozások Fôvárosi Gázmûvek Zrt. 100%-os részesedésû vállalkozásai Fôvárosi Gázmûvek Zrt. által nem kizárólagosan tulajdonolt vállalkozások konszolidációba bevont, földgázipari engedélyesi tevékenységet végzô vállalkozások konszolidációba bevont társaságok háztartási szabadpiac nem háztartási közüzem/egyetemes szolgáltatás

9 14 15 A társaság 009. évi gazdálkodásáról Éves beszámoló Megnevezés Mértékegység Közüzemi/egyetemes szolgáltatásban ellátott fogyasztók száma darab Budapest darab Vidék darab Háztartási darab Nem háztartási darab Közüzemi/egyetemes fogyasztók részére értékesített földgáz mennyisége millió m Budapest millió m Vidék millió m Háztartási millió m Nem háztartási millió m Adózott eredmény millió Ft Fizetett (jóváhagyott) osztalék millió Ft Egy részvényre jutó osztalék Ft az éves beszámoló eredménykimutatása Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 Egyéb bevételek Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi mûveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás elôtti eredmény Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény az éves beszámoló mérlege e Ft e Ft adózott eredmény (m ft) egy részvényre jutó osztalék (Ft/db) A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. és ezzel a cégcsoport eredményét négy tényezô határozta meg: a közüzemi / egyetemes szolgáltatás és a szabadpiaci kereskedelem eredményessége, a támogató tevékenységek eredménye és a leányvállalatoktól kapott osztalék. 009-ben a közüzemi / egyetemes szolgáltatói és elosztói engedélyesi tevékenységünk keretében Budapesten és 18, a fôvároshoz közeli településen láttuk el gázszolgáltatói feladatainkat. A földgázellátás az év folyamán teljes szolgáltatási területünkön folyamatos volt. A közüzemi / egyetemes szolgáltatásban lévô fogyasztók részére értékesített földgáz mennyisége 009-ben 1, M m volt, ami 19,4 Mm -rel elmaradt a tervezett mennyiségtôl. Ennek egyik fô oka, hogy a távhôtermelôk az év második felében a szabadpiaci ellátást választották. Az értékesített gázmennyiség 6,1%-át háztartási, 6,9%-át nem háztartási fogyasztók vásárolták meg. Az értékesített mennyiség alakulásában a szabadpiaci kilépések mellett a hômérsékleti hatás, a gazdasági válság hatása és az energiatakarékosság is fontos szerepet játszott. 009-ben a társaság 517, M Ft értékben nyújtott belsô szolgáltatást a leányvállalatok részére. A FÔGÁZ Földgázelosztási Kft.-tôl kapott osztalék 458,4 M Ft, az egyéb részesedésektôl kapott osztalék 40,6 M Ft volt. A 009. évi adózott eredmény 4617,9 M Ft, ami a tervezettnél 1 78,1 M Ft-tal alacsonyabb. Az adózott eredményt 000,0 M Ft-tal csökkentette a volt Óbudai Gázgyár területének környezeti kármentesítésére képzett céltartalék évben a Fôvárosi Gázmûvek Zrt. likviditási helyzete szilárd volt, az E.ON Földgáz Trade Zrt. és egyéb szállítói felé fennálló fizetési kötelezettségeit határidôre teljesítette. A földgáz készletezés miatti finanszírozási igényt a cash pool nyújtotta belsô hitelezési rendszer mellett a számlavezetô bankok által rendelkezésre tartott hitelkeret biztosította. A társaság 009- ben hosszúlejáratú hitelt nem vett igénybe. Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök Aktív idôbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Források Saját tôke Jegyzett tôke Tôketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idôbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen A befektetett eszközök nettó értéke E Ft-tal alacsonyabb a bázis évi értéknél. Az immateriális javak értéke 550 E Ft-tal, a tárgyi eszközök állománya E Ft-tal, a befektetett pénzügyi eszközök értéke pedig E Fttal csökkent. A forgóeszközök mérlegsorán E Ft növekedés mutatkozik a bázisértékhez képest, amely döntô részben a készletek növekedésével magyarázható, ezen kívül kisebb mértékben nôtt a követelések és a pénzeszközök állománya is. A saját tôke a FÔGÁZ Gázkereskedelmi Kft. beolvadása miatt csökkent, de a Társaságunk tôkehelyzete továbbra is stabil. Céltartalékaink értéke E Ft. Rövid lejáratú kötelezettségeink állománya E Ft, amely magába foglal E Ft összegû rövid lejáratú hitelállományt is.

10 16 17 A független könyvvizsgáló jelentése A felügyelôbizottság jelentése FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. felügyelôbizottsága A felügyelőbizottság jelentése a társaság 009. évi beszámolójáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fôvárosi Gázmûvek Zrt. (a Társaság ) 009. december 1-i, a 000. évi C. törvény szerint készült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások amelyek ezen Éves jelentés 15. oldalán találhatók származnak február 8-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval. A Társaságnak a 009. december 1-i, a számvitelrôl szóló 000. évi C. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni. A felügyelôbizottság 009. évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló 006. évi IV. törvény, a zártkörûen mûködô részvénytársaság Alapszabálya, a felügyelôbizottság ügyrendje és a felügyelôbizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte, négy alkalommal ülésezett. Munkatervének összeállítása során a legfontosabb feladatokra összpontosította figyelmét. Negyedéveket követôen megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság beszámolóját az Üzleti Terv teljesítésérôl, az ügyvezetésrôl, a társaság vagyoni helyzetérôl és üzletpolitikájáról. Rendszeresen tájékoztatást kapott a lényeges, kiemelt feladatokról és a megtett intézkedésekrôl. A felügyelôbizottság rendelkezésére bocsátott elôterjesztések, és az aktuális napirend keretében adott szóbeli, írásbeli tájékoztatók folyamatosan biztosították a társaság tevékenységének ellenôrzését, a testület feladatának elvégzését. A felügyelôbizottság 010. április 8-ai ülésén megtárgyalta az igazgatóság jelentését a társaság 009. évi beszámolójáról, az ügyvezetésrôl, a társaság vagyoni helyzetérôl és üzletpolitikájáról. A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 009. december 1-ei zárómérlege szerint: E Ft Eszközök és források összesen Nettó árbevétele Mérleg szerinti eredménye 47 Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Budapest, 010. február 8. A felügyelôbizttság 7/010. (IV.8.) számú határozatával a jelentést elfogadta. A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. felügyelôbizottsága a társaság 009. évi mérlegét E Ft fôösszegben és a mérleg szerinti eredményt 47 E Ft összegben elfogadja. Megállapítja a könyvvizsgáló jelentésére is tekintettel, hogy a társaság éves beszámolója a jogszabályoknak megfelel, és ezek alapján a 010. április 0-án tartandó évi rendes közgyûlésnek azt elfogadásra javasolja. Budapest, 010. április 8. Tüttô Kata a felügyelôbizottság elnöke

11 18 19 A konszolidált beszámoló fôbb adatai a konszolidált éves beszámoló eredménykimutatása e Ft A Fôvárosi Gázmûvek Zrt év óta készít konszolidált éves beszámolót. A konszolidált beszámoló az anyavállalat és a leányvállalatok éves számai mellett tartalmazza a 009. június 0-i fordulónappal beolvasztásra került FÔGÁZ Gázkereskedelmi Kft. adatait is. a konszolidációba bevont társaságok Megnevezés FÔGÁZ Ingatlanhasznosító és -forgalmazó Kft Budapest, Köztársaság tér 0. Gaswest Villamos- és Hôenergiatermelô Kft Budapest, Köztársaság tér 0. Fôvárosi Gázkereskedelmi Kft.* 1081 Budapest, Köztársaság tér 0. Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft Budapest, Köztársaság tér 0. FÔGÁZ Földgázelosztási Kft Budapest, Köztársaság tér 0. FLOGISTON Gázmérôgyártó, Javító, Hitelesítô és Kereskedelmi Kft., 000 Szentendre, Kôzúzó u. 5. Alapítás illetve belépés éve Az összevont konszolidált beszámolóban maradéktalanul kiszûrésre kerültek a kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügyleteibôl adódó halmozódások. A 009. évi konszolidált beszámoló eszközeinek és forrásainak egyezô végösszege E Ft. A konszolidált nettó árbevétel E Ft, az üzemi eredmény E Ft, az adózás elôtti eredmény E Ft volt. A FÔGÁZ csoport 009. évi mûködését több külsô és belsô gazdasági tényezô befolyásolta. A konszolidálásba bevont társaságok pénzügyi helyzete 009. évben stabil volt. A rendelkezésre álló eszközök hatékonyan kerültek felhasználásra, alapvetôen a gázszolgáltatási tevékenység érdekében. Jegyzett tôke E Ft Fôvárosi Gázmûvek Zrt. részesedése E Ft Fôgáz Zrt. részedése %-ban alapítás: 1990 belépés: 004 *A FÔGÁZ Gázkereskedelmi Kft án beolvadt a Fôvárosi Gázmûvek Zrt-be Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi mûveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás elôtti eredmény Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék Mérleg szerinti eredmény a konszolidált éves beszámoló mérlege e Ft Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök Aktív idôbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Források Saját tôke Jegyzett tôke Tôketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Leányvállalati saját tôke változás Külsô tagok (más tulajdonosok) részesedése Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idôbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen

12 0 1 A független könyvvizsgáló jelentése a konszolidált éves beszámolóról A felügyelôbizottság jelentése a konszolidált éves beszámolóról FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. felügyelôbizottsága FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A felügyelőbizottság jelentése a társaság 009. évi konszolidált éves beszámolójáról A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fôvárosi Gázmûvek Zrt. (a Társaság ) 009. december 1-i, a 000. évi C. törvény szerint készült konszolidált éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások amelyek ezen Éves jelentés 18. oldalán találhatók származnak február 8-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki a konszolidált éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló konszolidált éves beszámolóval. A Társaságnak a 009. december 1-i, a számvitelrôl szóló 000. évi C. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett konszolidált éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni. A felügyelôbizottság 010. április 8-ai ülésén megtárgyalta a társaság 009. évi konszolidált beszámolóját. A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. felügyelôbizottsága a könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 009. évi konszolidált mérlegét E Ft fôösszegben és a mérleg szerinti eredményt E Ft összegben az 8/010. (IV.8.) számú határozatával elfogadta és a 010. április 0-án tartandó évi rendes közgyûlésének elfogadásra javasolja. Budapest, 010. április 8. Tüttô Kata a felügyelôbizottság elnöke Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Budapest, 010. február 8.

13 Földgázelosztás A FÔGÁZ Földgázelosztási Kft., az anyavállalat Fôvárosi Gázmûvek Zrt. által 100%-ban tulajdonolt leányvállalat 007. március 1-jétôl végzi földgázelosztási tevékenységét Budapesten és 18, Budapesthez közeli településen. Az ügyfelek magas szintû kiszolgálását, a hosszú távon biztonságos földgázellátáshoz szükséges fejlesztések megvalósítását a társaság, mint elsôdleges célkitûzéseit teljesítette és eredményes gazdálkodást folytatott. A társaság jogszabályi elôírásoknak megfelelôen, mûködésének megkezdése óta ISO 9001-es minôségirányítási rendszert mûködtet. A rendszer a 009 ôszén lefolytatatott felügyeleti audittal a hároméves tanúsítási ciklus elsô felülvizsgálatát teljesítette. A szakértôk a véletlenszerûen kiválasztatott folyamatokat és szervezeti egységeket átvizsgálták, a jelentésben elégedettségüket fejezték ki. A minôségirányítás a FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. stratégiai célkitûzéseit folyamatain, illetve szabályozásain keresztült kiemelten kezeli és támogatja. A FÔGÁZ Földgázelosztási Kft évi összes bevétele 999,9 M Ft volt, adózás elôtti eredménye pedig 58,4 M Ft. A társaság 009. évi adózás utáni eredménye 4506,4 M Ft. a 009. üzleti évben a társaság által elosztott földgázmennyiség megoszlása mm Megnevezés 009 Gázmérôvel nem rendelkezô fogyasztók 8,0 0 m /h-nál kisebb névleges (össz)teljesítményû gázmérôvel rendelkezô fogyasztók 800, m /h közötti névleges (össz)teljesítményû gázmérôvel rendelkezô fogyasztók 78, m /h közötti teljesítmény lekötésû fogyasztók 18, 500 m /h feletti teljesítmény lekötésû fogyasztók 866,9 TIGÁZ DSO részére elosztott mennyiség 10, Összesen 166,7 Fejlesztési eredmények, jelentôs beruházások A FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. által üzemeltetett 5846 km hosszú gázelosztó hálózat összetétele 009. december 1-én Kor szerint: 009. évben a társaság 567,6 M Ft értékben hajtott végre beruházásokat. A legjelentôsebb tétel a gázhálózati beruházásokra fordított 4118,7 M Ft, a gázelosztási tevékenységet szolgáló tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra, gázmérés korszerûsítésre és mûszaki fejlesztésre 1479,1 M Ft került felhasználásra. Fejlesztési céllal m vezeték épült, melybôl 88 m az új fogyasztók bekapcsolásához létesült 58 db utólagos leágazó vezeték. A rekonstrukciós munkák során 41 m gázelosztó vezeték került kiváltásra. Az év legjelentôsebb hálózatrekonstrukciós munkái Budapest területén az alábbi helyszíneken valósultak meg: II. Gábor Áron u., II. Budai alsó rakpart, IV. Megyeri út, V. Falk Miksa u., VIII. Elnök u., VIII. Delej u., X. Mádi u., X. Tavas u., XI. Bogdánfy u., XI. Sáfrány u., XI. Meredek u., XI. Etele út, XII. Jagelló út, XV. Erdôkerülô u., XVIII. Dolgozó u., XIX. Esze Tamás u., XXI. Szikratávíró u. Anyag szerint: 10 év felett: 81% 10 év alatt: 19% PE: 68,54% Acél: 1,4% egyéb: öntöttvas, hostalit, duktil, PVC, eternit: 0,0%

14 4 5 Kereskedelmi tevékenység Otthon a szabadpiacon A FÔGÁZ meghatározó és eredményes szereplôje a magyar földgázpiacnak. A megváltozott piaci környezetben azonban hosszú távú, eredményes üzleti mûködés és a FÔGÁZ cégcsoportra jellemzô stabil és színvonalas szolgáltatás fenntartása csak a megfelelô lépések megtételével lehetséges. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetô a kereskedelmi tevékenység kiemelkedô teljesítménye, aminek elônyeit a magas színvonalú ügyfélkiszolgálással együtt maradéktalanul élvezhetik társaságunk szabadpiaci partnerei. A cégcsoport piaci versenyképességének megôrzése érdekében a FÔGÁZ Gázkereskedelmi Kft június 0-i nappal beolvadt az anyavállalatba. A kereskedelmi tevékenység integrálásával egy modern, a szabadpiaci igényeknek megfelelô, erôs nagyvállalati háttérrel rendelkezô, hatékonyan mûködô kereskedelmi szervezet jött létre. A 009-es év egyik legnagyobb feladata a m /óra teljesítmény-lekötéssel rendelkezô ügyfelek szabadpiacra történô kiléptetése volt. A törvényi szabályozásoknak megfelelôen ezt a fogyasztói szegmenst 009. június 0-ig lehetett a közüzemi szolgáltatás keretében ellátni. Ezen fogyasztóink jelentôs része a Fôvárosi Gázmûvek Zrt. kereskedelmi engedélyes versenyképes ajánlatainak köszönhetôen továbbra is ügyfelünk maradt, de immáron szabadpiaci ellátásban vételeznek. A korábban már szabadpiacon vételezô kiemelt ügyfélként kezelt nagyfogyasztók többsége továbbra is társaságunkat választotta földgázellátójának. A szabadpiacon értékesített gázmennyiség alakulása: (millió m ) A 010-es év a m /óra mérôteljesítménnyel rendelkezô alapdíjas fogyasztók szabadpiacra való léptetésével folytatódik, melyre már 009-ben megkezdtük a felkészülést. További sikerként könyvelhetjük el, hogy társaságunk 009. májusban elnyerte a Business Superbrands 009 minôsítést, és ezzel bekerültünk az üzleti szektor legjobb márkái közé. Büszkék vagyunk rá, hogy megkaptuk ezt a státuszt, hiszen a díj a minôséget és megbízhatóságot ismeri el, visszaigazolva azt a törekvésünket, hogy ügyfeleinket nap mint nap a lehetô legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki és lássuk el energiával. Ügyfeleink kiszolgálása és az aktív kereskedelmi tevékenység elképzelhetetlen a megfelelô infrastruktúra és szakértôi háttér nélkül. Ennek megfelelôen a társaság munkatársai rendszeres továbbképzéseken, szakmai tréningeken vesznek részt, hogy tudásuk naprakész legyen. Minôség az egyetemes szolgáltatásban Az egyetemes szolgáltatói engedélyesi tevékenység keretében társaságunk közel nyolcszázezer egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztót lát el Budapesten és 18 fôvároshoz közeli településen. Szolgáltatásaink minôségét szolgáltatói, mûszaki tapasztalatunk, folyamatos megújulási készségünk, valamint ügyfeleink régi és új igényeinek megfelelô, korszerû infrastruktúránk szavatolja. A gázipari modellváltás következményeként 009. július 1-tôl a közüzemi szolgáltatás helyét az egyetemes szolgáltatás vette át. Az egyetemes szolgáltatásra jogosultak köre leszûkült a háztartási és a 0m /h alatti nem háztartási fogyasztókra, de átmeneti idôszakra a 0-100m /h közötti mérôteljesítményû fogyasztók és a távhôtermelôk egyetemes szolgáltatásra jogosultsága is megmaradt. Az egyetemes szolgáltatás bevezetésével jelentôs változásokra kellett felkészülni az egyetemes szolgáltatói árképzés és az ehhez kacsolódó kockázatkezelés területén. 009-ben lezajlott a Magyar Energia Hivatal által végzett eszköz- és költségfelülvizsgálat. Az új földgázellátásról szóló törvény életbe lépésével jelentôsen növekedett a közüzemi/egyetemes szolgáltatókkal szembeni elvárás. 009-ben több rendelkezés is érvénybe lépett (ügyfélszolgálati irodák meghosszabbított nyitva tartása, elôzetes idôpontfoglalás személyes ügyintézésre, védendô fogyasztók nyilvántartásba vétele, elôre fizetôs mérôk biztosítása), amelyek végrehajtására társaságunk megtette a szükséges intézkedéseket. A fogyasztók gázértékesítéssel kapcsolatos megkereséseit a már megszokott ügyfélkapcsolati csatornákon fogadtuk, az alábbi megoszlásban. Fogyasztói megkeresések csatornánkénti megoszlása 48,7% telefonos ügyintézés 6,% személyes ügyintézés (6 ügyfélszolgálati iroda) 15,0% írásban történô ügyintézés 009-ben a mérôállás bejelentésen kívül ügyfélkapcsolatot kezeltünk, ami 0,0%-kal magasabb az elôzô évinél. Ügyfélszolgálati pontjainkon a klasszikus ügyfélkapcsolati tevékenységek mellett termékértékesítés is folyik. Az ügyfélkapcsolati tevékenységünk nívóját meghatározó, a Magyar Energia Hivatal által elôírt minôségi színvonalmutatókat 009-ben is sikeresen teljesítettük. Középpontban az Ügyfél A földgázpiaci változások idején is megbízható szakmai partnerként állunk ügyfeleink rendelkezésére. Mindennapos munkánk során olyan hozzáadott értéket teremtünk, ami a folyamatos és biztonságos földgázszolgáltatáson túl a piaci kihívásokra is méltó választ ad. Célként a vevôi lojalitás növelését tûztük ki. Ügyfeleinket kiegészítô termékekkel, szolgáltatásokkal igyekeztünk közüzemi, majd egyetemes szolgáltatásban tartani eredményességünk megôrzése és növelése érdekében év során új termék bevezetésére került sor. A GÁZÔRZÔK elnevezésû szolgáltatásunkkal ügyfeleinknek havi átalány megfizetésével a gázkészülékek évi egyszeri karbantartását és ellenôrzését biztosítjuk. A készülékek folyamatos karbantartása, rendszeres ellenôrzése hozzájárul a gázszolgáltatás biztonságához. Nem elhanyagolható, hogy a jól beállított gázkészülékek jobb hatásfokkal üzemelnek, amely a fogyasztó részére megtakarítást jelenhet. Szolgáltatási területünkön tapasztalható, hogy ügyfeleinknél sajnálatos módon elavult fûtôberendezések, fûtési rendszerek mûködnek. A bevezetésre került Korszerû Otthon Hitel szolgáltatásunkkal amelyet ebben a szolgáltatói szektorban még kevéssé elterjedt partneri együttmûködést kialakítva a Magyar Cetelem Bankkal közösen nyújtunk azon ügyfeleinknek kívánunk megoldást nyújtani, akik gázkészülékeiket cserélni szeretnék, otthonukat ezáltal komfortosabbá és energiafelhasználás szempontjából hatékonyabbá kívánják tenni. A változó piaci környezetben ügyfeleink árérzékenysége fokozódik, a tudatos és takarékos energiafelhasználás mellett folyamatosan keresik a lehetôséget a háztartásukat terhelô költségek csökkentésére. Ügyfeleink ezen igényeit elôtérbe helyezve fejlesztettük ki a Budapest Bankkal együttmûködésben harmadik szolgáltatásunkat, a FÔGÁZ Kártyát. A hitelkártya használatával ügyfeleink a FÔGÁZ által kibocsátott számlák összegébôl és egyéb vásárlásaik után is visszatérítést kapnak, melyet a kártyát kibocsátó bank ír jóvá a FÔGÁZ kártyához tartozó hitelszámlán. A kisfogyasztói szegmensben kifejlesztett termékeink, szolgáltatásaink 009-ben a hazai gázpiacon jelentôs újításoknak tekinthetôk, amelyek nem csak ügyfeleink elégedettségét növelték, hanem a kifejlesztés során társaságunk képességeit, munkatársaink felkészültségét is fokozták, a jelentôsebb piaci versenyre való tudatos felkészülésben. Ügyfeleink elvárásaihoz és az informatika fejlôdéséhez is alkalmazkodva 009-ben olyan egyéb kényelmi szolgáltatásokat indítottunk el, melyek hozzájárulnak az ügyfél-elégedettség növeléséhez év elejétôl telefonon és interneten keresztül is biztosítjuk az ügyfélszolgálatainkra történô elôzetes idôpontfoglalás lehetôségét ügyfeleinknek, így kényelmesen, sorban állás nélkül intézhetik ügyeiket, a hét egy napján pedig hosszított nyitvatartási renddel fogadjuk ôket. Az év során bôvítettük internetes szolgáltatásainkat, és elindítottuk az on-line ügyfélszolgálatot, ahol 0m /h alatti névleges mérô összteljesítmény alatti, egyetemes szolgáltatásban ellátott fogyasztási hellyel rendelkezô ügyfeleink a nap 4 órájában intézhetik földgázfelhasználással kapcsolatos ügyeiket. Az igénybe vehetô funkciók folyamatos bôvítését tervezzük. A földgáz ellátásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban 009-ben felkészültünk a kistérségi ügyfélszolgálati tevékenység átalakítására is. A 009-ben végzett minôségirányítási megújító auditon ismét sikeresen megfeleltünk az ISO 9001:009 szabványkövetelményeknek, mely kiterjed mind a földgáz egyetemes szolgáltatási, mind a versenypiaci földgázkereskedelmi tevékenységekre.

15 6 7 Humánpolitika A 154 éves FÔGÁZ cégcsoport üzleti sikereinek, hatékony, eredményes mûködésének biztosítékát a kiváló szakmai felkészültségû, motivált és elkötelezett munkavállalói jelentik. A FÔGÁZ 009. évi humánpolitikai tevékenységének fókuszában a cégcsoport stratégiai, üzleti céljainak megvalósítása szempontjából kiemelt területek álltak. Ügyfeleink igényeinek minél magasabb színvonalú kielégítése és piaci pozíciónk erôsítése érdekében támogatást nyújtottunk a kereskedelmi terület folyamatainak, szervezetének folyamatos fejlesztésében, a megfelelô munkatársak kiválasztásában, és minél gyorsabb, eredményesebb beilleszkedésük biztosításában. A munkatársak motiváltságának megteremtéséhez benchmark-alapú, versenyképes jövedelmet és személyre szabott, teljesítménykövetelmények szerinti ösztönzési rendszert alakítottunk ki. A lakossági ügyfélkör megtartása érdekében hozott üzleti döntések alapján az új feladatoknak (termékajánlás, értékesítés stb.) megfelelô, új kompetenciákkal egészültek ki a munkaköri követelmények az ügyfélszolgálati munkakörökben. Az új követelmények teljesítésére idô- és költséghatékony oktatási-, tréning módszertan alkalmazásával (e-trainer, coaching stb.), részben saját oktatógárda igénybevételével készítettük fel munkatársainkat. Az ügyfélszolgálati osztályon kidolgozásra és pilotjelleggel bevezetésre került a kompetencia alapú teljesítményértékelési rendszer (TÉR). A rendszer hoszszú távon a teljesítménymutatók elérésén túl a személyi fejlôdést, fejlesztést, ösztönzést, motiválást is szolgálja. A FÔGÁZ Földgázelosztási Kft évekre elfogadott stratégiája alapján 009-ben széleskörû tevékenység- és szervezetracionalizálás indult el. A folyamat támogatásaként információs iroda mûködtetésével segítettük a létszámcsökkentésben érintett munkatársak elhelyezkedését, illetve az új élethelyzetben szükséges információkhoz való hozzájutásukat. 009-ben a cégcsoport létszáma csökkent a humán erôforrások hatékonyságának egyidejû növekedésével. A munkavállalók átlagéletkora cégcsoport szinten 4,6 év. A FÔGÁZ cégcsoport vezetôsége beruházásnak tekinti a munkatársak képzését, fejlesztését, melyet a társaságok üzleti célkitûzéseinek függvényében jelentôs forrásokkal támogat. A munkavállalók képzése tervezett és szabályozott módon történik, alapját az évenkénti személyzetfejlesztési terv képezi. A rendelkezésre álló képzési költségkeretek felhasználása a piaci változásokhoz szükséges képzéseken túl minden területen a szakmai tudás korszerûsítését támogatta. Megtörténtek a jogszabályok és hatósági kötelezettségek miatt indokolttá váló beiskolázások is. A költségeket és a munkaidô alap védelmét figyelembe véve mind több területen használunk webes illetve e-learning alapú oktatási-, és/vagy tájékoztató anyagokat. A rendelkezésre álló költségkeret hatékony felhasználásának érdekében kiemelt szerepet kapott felkészült belsô oktatói gárdánk igénybevétele. 009-ben cégcsoport szinten kialakításra és bevezetésre került az elektronikus munkaidô-nyilvántartási rendszer, ezzel párhuzamosan a rugalmas munkaidô alkalmazásának lehetôsége is. A FÔGÁZ cégcsoport munkavállalóinak elkötelezettsége a társaság jövôbeni teljesítményének és a versenypiacon betöltött szerepének biztosítéka. A 009. évi elkötelezettség felmérést követô, a munkavállalói elkötelezettséget tovább növelô akciók megvalósulása minden bizonnyal visszatükrözôdik majd a cégcsoport eredményeiben is. A munkavállalók létszámának alakulása 009. december 1-én,500,000 1,069 1, ,000 szellemi fizikai összesen Fôvárosi Gázmûvek Zrt FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. 706 FÔGÁZ cégcsoport 500 0

16 8 Társadalmi felelôsségvállalás A FÔGÁZ cégcsoport életében a vállalati kultúra jellem zôje, hogy támogató szimbiózisban él a környezetével. Az elmúlt évek változó piaci viszonyai és társadalmi értékei miatt is egyre hangsúlyosabbá vált az értékelvû magatartás. A CSR (Corporate Social Responsibility), mint komplex vállalatirányítási, vezetôi gondolkodásmód, mára követendô szervezeti magatartássá vált. A fenntartható fejlôdés szempontjait érvényesítô, felelôs vállalatként tevékenykedô FÔGÁZ cégcsoport nemcsak a versenypiaci környezet alakulására reagál folyamatosan, hanem azt a tágabb közösséget is igyekszik gyarapítani, amelyben dolgozik. A felelôs vállalati magatartás azon a felismerésen alapszik, hogy az általunk támogatott területeken az üzleti szféra hatékonyabban tud beavatkozni azok érdekében, akiket az állami, önkormányzati vagy más közösségi szereplôk csak korlátozott forrásokkal képesek ellátni. 009-ben összesen 15 fôvárosi kerület önkormányzatát támogattuk. A támogatások célja az volt, hogy a velünk szerzôdésben álló önkormányzatok intézményei fûtéskorszerûsítésére használják a tôlünk kapott forrásokat. A pozitív tapasztalatok hatására további kerületi önkormányzatok jelezték, hogy szívesen élnének a FÔGÁZ által nyújtott támogatással. CSR stratégiánkban növekvô szerepet játszik a környezetvédelem. Fosszilis energiát szolgáltató-elosztó, azzal kereskedô vállaltcsoportként morális kötelezettségünk, hogy környezettudatos magatartást tanítsunk, így éljünk és így tervezzük a jövônket. A földgázüzemû autók (CNG) elterjesztésének érdekében megállapodást írtunk alá hat fôvárosi közszolgáltató céggel. Szép sikerként könyvelhetjük el, hogy a 009. évi Greenexpo szakkiállításon egy CNG autónk nyerte az Innovációs Díjat. Ugyancsak az alacsonyabb károsanyag-kibocsátással rendelkezô CNG autóinkkal vettünk részt az Európai Mobilitási Hét és az Egészségliget programjain. Fontos fókusza CSR tevékenységünknek a kultúra. A fôváros szellemi és kulturális életének támogatása, a közös értékeinkhez való hozzájárulás mindig kiemelt és megtisztelô feladat. Elsôsorban a fogyasztói célcsoportunk által is kedvelt igényes klasszikus és könnyûzenét és a musical mûfaját támogattuk, így került sor a 6 éves Fesztiválzenekar amelynek egyik alapítói vagyunk, továbbá Malek Andrea koncertjének, a Margitszigeti Szabadtéri Színház Freddie Mercury emlékkoncertjének és a Madách Színház támogatására. 9 Hagyományosan szponzorálunk sporteseményeket az egészséges életmód és életkezelés minél szélesebb körben történô elterjesztésének érdekében. 009-ben is számos sportág versenyéhez, bajnoki mérkôzéseihez járult hozzá a FÔGÁZ. E támogatások jelentôs médiafelületen köszöntek vissza. A vállalatcsoport partnereinek 009-ben ismét oly módon köszönte meg együttmûködésüket, hogy karácsony alkalmából nevükben tett felajánlást a fôváros legnagyobb ágyszámú, legszélesebb szakmai profilú gyermek-gyógyintézetének támogatására. A Heim Pál Kórház Fejlesztéséért Alapítványnak nyújtott adománnyal az évente több mint 70 ezer gyermek ellátásról és kezelésérôl gondoskodó kórház Gyermek Pszichiátriai Intézetének létrehozásához járult hozzá társaságunk. Továbbá támogattuk a Duna Televízió A Szeretet Karácsonya elnevezésû élô programját, amely az SOS gyermekfalu és határon túli árva gyermekeinek nyújtott Felelôs kiadó: Fôvárosi Gázmûvek Zrt. minden bizonnyal életre szóló élményt. P R é s k o m m u n i k á c i ó s o s Z t á l y

17 Fôvárosi Gázmûvek Zrt. H-1081 Budapest, Köztársaság tér 0. Telefon: (6 1) Internet:

É V E S J E L E N T É S 2010 Mérhető fejlődés 2010

É V E S J E L E N T É S 2010 Mérhető fejlődés 2010 É V E S J E L E N T É S Mérhető fejlődés FÔGÁZ É V E S J E L E N T É S Előszó....................................... 2 Az igazgatóság tagjai............................ 4 A felügyelőbizottság tagjai........................

Részletesebben

FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s 2 0 1 1. Tartalomjegyzék

FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s 2 0 1 1. Tartalomjegyzék Fokozódó teljesítmény éves jelentés 2011 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s 2 0 1 1 2 E l ő s z ó 4 I r á n y í t ó t e s t ü l e t e k ta g j a i 6 a C é g c s o p o r t f ő b b a d ata i 8 F Ő G Á

Részletesebben

Konszolidált Jelentések és Mérleg. 2010. december 31.

Konszolidált Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. Konszolidált Jelentések és Mérleg 2010. december 31. TIGÁZ 2010. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TARTALOM Konszolidált Jelentések és Mérleg 2010. december 31. Működéssel kapcsolatos beszámoló 3 4 6 8 8 9

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 17.000.000.000, teljes egészében

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 62.066.000.000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 TARTALOMJEGYZÉK 3 Magyar posta zrt. Bemutatása 5 Átfogó piaci helyzetkép 8 Stratégiai kitekintés 10 A társaság 2013. Évi üzleti tevékenysége 11 Levélpostai szolgáltatások

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2005 2 t a r t a l o m j e g y z é k 1. Igazgatói beszámoló 4 2. Szervezeti séma 6 3. Ellátási terület 7 4. Gazdálkodási eredmények 8 5. Szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. évéről

ÜZLETI JELENTÉS. évéről ÜZLETI JELENTÉS a FreeSoft Nyrt. 2007. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2013. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 1 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 6 2. A JELENTÉSRŐL 9 3. AZ MVM ZRT., VALAMINT A CÉGCSOPORT FŐBB JELLEMZŐI 11 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2014 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2009. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és FREESOFT NYRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS IAS-IFRS standardok szerint a 2010-es üzleti évről Közgyűlés 2011. április 19-én fogadta el. 2011. április 19. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő

Részletesebben

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi Kiegészítő Melléklete 2012. április 25. MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

Részletesebben

... t~. ÜZLETI JELENTÉS. 2011. év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év

... t~. ÜZLETI JELENTÉS. 2011. év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év 1 Hungary .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Közzétéve: 2011. augusztus 31.

Közzétéve: 2011. augusztus 31. Beszámoló a Synergon Csoport IFRS szerint, és a Synergon Informatika Nyrt. magyar beszámolási elvek szerint összeállított 2011. második negyedéves pénzügyi eredményéről Közzétéve: 2011. augusztus 31. Az

Részletesebben

Fenntarthatósági Beszámoló 2009 2010

Fenntarthatósági Beszámoló 2009 2010 Fenntarthatósági Beszámoló 2009 2010 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 1 Hogy értsd, egy pohár víz mit ér, Ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell. Zorán 2 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 3

Részletesebben

É v e s j e l e n t é s 1 9 9 9

É v e s j e l e n t é s 1 9 9 9 Éves jelentés 1999 Éves jelentés 1999 2 Tartalom Az igazgatóság elnökének üzenete 4 Vezérigazgatói elôszó 5 A bank igazgatóságának és felügyelôbizottságának tagjai 6 A bank vezetôi 7 Gazdasági környezet

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2003

Fenntarthatósági Jelentés 2003 Matáv Csoport Fenntarthatósági Jelentés 2003 A GRI 2002-es irányelvei alapján Tartalomjegyzék GRI-INDIKÁTORKÓDOK.................................... 3 BEVEZETÔ Elôszó.....................................................

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. I-IV. negyedéves jelentés 2011. február 23. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19.

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. PannErgy Nyrt. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport üzemben lévő energiatermelő projektjeinek (szentlőrinci, berekfürdői és miskolci)

Részletesebben