Dr. Batthyány családjának naplói, krónikái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Batthyány családjának naplói, krónikái 1907 1931"

Átírás

1 Dr. Batthyány családjának naplói, krónikái

2 Fordította és összeállította Dr. Puskely Mária SSND és Dr. Salacz György Lektorálta Batthyány Bálint Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/ ; Internet: Felelős kiadó: Teklits Tamás igazgató Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit bármely formában reprodukálni vagy közölni csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével lehet. A címlapon Dr. Batthyány-Strattmann László hercegi címere Nyomdai munkák Kapitális Nyomdaipari Kft. Felelős vezető ifj. Kapusi József A könyv kiadását támogatta Szombathelyi Egyházmegye Batthyány Bálint Dr. Gyürki László pápai prelátus, volt körmendi plébános Magyar Szemorvostársaság A kötet szerkesztői köszönetüket fejezik ki az Eisenstadt-i Püspöki Levéltárnak a Batthyány család néhány tagja naplórészletének rendelkezésünkre bocsátásáért. HU ISBN

3 D r. B A t t H y á N y c S A L á D j á N A K N A p L ó I, K r ó N I K á I Martinus Kiadó Szombathely, 2011

4 AJáNLáS Nagyszerű és hiánypótló munkába kezdtek e kötet szerkesztői, amikor elhatározták, hogy kiadják ezeket az eddig nem ismert vagy csak nem publikált írásokat, amelyek betekintést adnak egy szent életű orvosnak és családjának az életébe. Dr. Batthyány László és hitvese, Mária Terézia Coreth 33 évig tartó boldog családi életének dokumentumait vehetjük most kezünkbe: a Batthyány gyerekek rajzocskákkal, fényképekkel díszített (olykor bizony olvashatatlan) Naplóit, a temperamentumos hitves és édesanya spontán hevületben rögzített Feljegyzéseit, továbbá dr. Batthyány húgának és sógornőjének, végül leányának, Lilinek ( 2001) késői Visszaemlékezéseit. Lapozgatásuk közben megelevenednek előttünk a XX. századi magyar történelem közötti korszakának tragikus eseményei. E történeti keretben rajzolódik ki a március 23-án boldoggá avatott dr. Batthyány László, illetve hitvese, majd a mellettük felnövő 11 gyermek emberi, lelki fejlődésének útirajza. Boldog László, bár lelke mélyén őrizte szent életű édesanyja emlékét, csak 28 éves korában, menyasszonya szerető késztetésére talált rá emberi és hivatásbeli útjára. Házasságkötésük lelki előkészülete a vőlegény pálfordulását jelentette. A második megtérést a házaspár már közösen (Nizza, 1907) élte meg. Erről mindketten Naplót vezettek. A sorra érkező gyermekek rajongó szeretettel vették körül szüleiket. Naplóikban számos apró, hétköznapi mozzanatról, eseményről adnak hírt. A szülők és gyermekeik összetartó, keresztény értékrenddel bíró család-egyházat alkottak. Ezek a gyermekek idős korukban, édesapjuk boldoggá avatásának előkészítése során még tanúvallomást tehettek. Egyként meg- 4

5 vallották: szüleik életpéldája segítette őket abban, hogy saját, ugyancsak viharos életútjukon (háború, Gulág, hontalanság...) megmaradjanak embernek, kereszténynek és magyarnak. E könyv olvasása közben igazolódni látjuk Szent Pál már aforizmává vált szavait: Ha szent a búza zsengéje, szent lesz a kenyér is, s ha szent a gyökér, szentek az ágak is (Róm 11,16). A Család Évében még hangsúlyosabb ez a páli idézet. Hiszen pszichológiai tény, mindnyájan a családban kapjuk meg felnőttkori személyiségünknek, jellemünknek alapvonásait. Így van ez a vallási élet terén is. A gyermekek vallásos nevelése elsősorban nem a szülők szavai által, mint inkább a gyermekek előtt élt vallásos élettel történik. Ezt az igazságot olvashatjuk ki az itt összegyűjtött írásokból is. Fiataloknak, szülőknek, nagyszülőknek, gyógyító orvosoknak, nevelőknek, történészeknek, az élet értelmét keresőknek ajánlom ezt a Batthyány-családkrónikát: fedezzék fel benne az Isten- és emberszeretetben kiteljesedett ember boldogságának csodálatos titkát! Szombathely, október 6. Dr. Veres András szombathelyi püspök 5

6 ELőSzó Ezen kiadvány szerkesztői dr. Salacz György professzor, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának tanára és dr. Puskely Mária szerzetestanár, aki több, nagyapámról, dr. Batthyány-Strattmann Lászlóról, a szegények orvosáról megjelent mű szerzője önként vállalt, odaadó, hatalmas munkát végeztek. A könyv az 1907 és 1931 között írott családi naplókat és visszaemlékezéseket foglalja magában. Amikor elhatározták, hogy vállalják ezt a munkát, hozzám fordultak, hogy a kiadvány megjelenéséhez a Batthyány család beleegyezését kérjék. Felvettem a kapcsolatot a többnyire külföldön élő rokonaimmal és amint várható volt a beleegyezés és az öröm egyöntetű volt. őszintén bevallom, hogy ezen naplók és emlékiratok nagy részét én is csak most ismertem meg. Olvasásuk nagy élményt jelentett, már csak azért is, mert a szerzők közül két nagynénémet Lili nénit és Blanki nénit jól ismertem. A Batthyány család nevében hálásan köszönöm, hogy ez a gyűjteményes kötet megjelenhetett. 6

7 BEvEzETő március 23-án délelőtt, ragyogó napsütés vonja fénykoszorúba a Szent Péter-bazilika homlokzatát, rajta németújvári dr. Batthyány-Strattmann László magyar szemészorvos impozáns méretű portréját. A teret megtöltő hívősereg énekkel, imával a szegények orvosának boldoggá avatási szertartását követi. végre egy XX. századi orvos! végre egy boldog férj és sokgyermekes családapa! sóhajtják többen a tömegben. Mi, magyarok pedig megrendült büszkeséggel mondjuk egymásnak: II. János Pál pápa most egy magyar családapát és orvost állít példaképül az egész világegyház elé! Azóta eltelt nyolc év. Boldog László doktor életének kutatása nem állt le. Így kerültek elő eddig alig vagy egyáltalán nem ismert családi naplók, visszaemlékezések többnyire kézírásos, esetenként már gépelt vagy xerox-másolat formában. Amint ezekből a szövegekből kiderült, dr. Batthyány népes családjában szinte mindenki vezetett naplót. Az írni még alig tudó gyermekek és a nagyobbak karácsonyra mindig megkapták a következő évre szóló üres Naplót. Naplócskám így dédelgették a kicsik, s írtak szorgalmasan, rajzokkal, ábrákkal, később fényképekkel is illusztrálva szívből fakadó vallomásaikat. Maga az édesapa mindössze egy éven át vezetett naplót a családi eseményekről, 1926-ban. Tette ezt a többi családtag kérésére. (Ez a szöveg már a 70-es évek végén megjelent Eisenstadtban.) Felesége, Coreth Mária Terézia viszont Naplójában természetes könnyedséggel vallott férje iránti egyre növekvő szerelméről, az egymás után érkező gyermekek körül adódó mindennapi örömökről, gondokról, a család kemény megpróbáltatásairól ban közösen élték át a Tanácsköztársaság és Trianon traumáját. Erre a fennmaradt naplók mindegyike utal valamilyen formában. 7

8 Hét napló olykor csonka, néha nehezen kibetűzhető szövegét gyűjti egybe ez a kötet. Kik az írói? Dr. Batthyány (1907 január) és szeretett hitvese (1907, 1920), a kamasz Lili ( ), a zeneakadémiára készülő Ödön (1920), húga, a 9 11 éves Blanki (1919 és 1921), végül ugyanő, már felnőttként, súlyos beteg édesapja mellett virrasztva a bécsi kórházban ( ). A magyar, német, illetve francia nyelvű naplók tehát az évek személyes, családi és történelmi eseményeibe nyújtanak bepillantást. Tartalmuk megragadó, hitelességük megkérdőjelezhetetlen. A hét napló szövege után három hosszabb lélegzetű visszaemlékezés következik. Írói: dr. Batthyány legkisebb húga, Pálffy Sándorné sz. Batthyány Erzsébet (Lici), sógornője és aszszisztense, Lilly Coreth (később Magdalena bencés apáca), végül az egész családi történetet idős korában összefoglaló Batthyány Lili ( 2001). A Függelékben ismét olvasható az a Levél, amelyet 1930 júniusában a halálos beteg dr. Batthyány a betegápolásról diktált, sógornője, az akkor már bencés apáca, Lilly Coreth kérésére. A Levél a betegápolásról fordítója dr. Kardos Klára. A naplók és a visszaemlékezések fordítását, illetve átírását dr. Salacz György szemészprofesszor és dr. Puskely Mária szerzetestanár végezte azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a személyes tanúságtételek nyomán megizmosodik a magyar családok belső összetartása, gazdagodik szeretetkincstára, erősödik küldetéstudata. Segítse őket, minket, a magyar orvostársadalmat Batthyány Boldog László közbenjárása! Sarlós Boldogasszony ünnepén

9 Németújvári Dr. Batthyány László Naplója Nizza/Nice, január 1 27.

10 Batthyány László Ödön fiával a Villa Leonora előtt (Nizza, 1907)

11 DR. BATTHyáNy LáSzLó NIzzAI NAPLóJA A kimerült, aggasztó egészségügyi gondokkal küszködő Dr. Batthyány László csonkán fennmaradt Nizzai Naplója több olyan részletet örökít meg, amelyekről hitvese, Mária Terézia párhuzamos naplószövege nem tudósít. Megismerjük helyi beteglátogatásainak néhány megható részletét, a gyerekek vissza-visszatérő nyavalyáival járó gondokat, ugyanakkor olvashatunk a francia kormány vallásellenes intézkedéseiről is; az utóbbiakra felháborodással és jótékony tettekkel válaszol. Apologetikai műveket olvas. Meglátásait naponta megosztja hitvesével és sógornőjével, Lillyvel is. Bevallja: jobban kedveli a magányt, mint a társasági életet. Hite elmélyül, s majd őt is elvezeti a húsvét előtti életgyónáshoz. A további történések krónikáját Mizl 1907-es Naplójában találjuk meg. (PM) január 1. (kedd) Téli pihenő. Nizza (Nice), de Galles hercegnő sugárút, Leonóra Villa. Reggel 9-kor levelet kaptam Henckel (Hugo) gróftól, hogy menjek azonnal a Cimicz Hotelba, mert felesége és leánya súlyosan betegek. Azonnal kocsimba ültem (Dion 24 lóerő). Az egész család, apa, anya és leányuk is beteg volt. A szokásos éves szállodai járványt kapták el, fertőző bronchitis, amelyet az idős grófnőnél erős szív-belhártyagyulladás súlyosbított. Szegény, különösen éjszaka szenvedett, elmesélése szerint legalább kétszázszor kellett felkelnie, hogy levegőt kapjon. Felírtam a család háziorvosának egy morfium injekciót, estére egy köptető mixturát, és igyekeztem őket minél jobban megnyugtatni. A hölgy úgy vélte, ha az ember már 76 éves, nem várhat 11

12 mást az orvostól, mint hogy foltozgassa a szervezetét, én azonban azt válaszoltam, hogy így száz éves koráig is elélhet. Délután Mizllel Iván bácsit látogattuk meg, aki a Hôtel de la Paix-ben lakik. Az utóbbi napokban ő is meghűléssel küszködött, de a kikapcsolódás jót tett neki. Sokat beszéltünk arról, hová menjünk a gyerekek miatt jövő télen, mivel nem akartuk olyan országban költeni a pénzünket, ahol a vallást üldözik. Szóba jött Nápoly és Monte Carlo, bár a játéktermeket nem szeretjük. Nem lehet ott jó téli pihenőt tölteni, ahol annyi bűnös szenvedély lakozik. január 2. (szerda) Betegem jobban van, a morfium injekciók megnyugtatták, idegei is pihentebbek a nyugodtabb éjszaka után. Hosszasan beszélgettünk, az volt az érzésem, hogy az idős asszony szívesen beszélgetett volna még egy órácskát. Kollégámnál, a grófnő háziorvosánál találtam egy könyvet, Renan Krisztusát, holnap vissza kell jeleznem róla. Délután a limuzinnal felmentünk Turbie-be. Az út 34 percig tartott. Ott találtam Ödi fiamnak egy szép ásványgyűjteményt. Magammal hoztam, nagyon fog neki örülni. Az út gyönyörű: a természet, a hegyek, a tenger madártávlatból nézve csodálatos látvány Turbie-ről. Útközben még havat is láttunk, mely az elmúlt heti néhány hideg nap maradványa. Este sok levelet kaptam, mind drága hazámból érkeztek. A havazás miatt elég későn kaptam meg azokat, és mindet egyszerre. Megtudtuk, hogy Gussich plébános nem tud meglátogatni bennünket Nizzában, mert éppen nincs káplánja. Ez elszomorított bennünket, mert magunkban már előre örültünk látogatásának, különösen Bubi várta érkezését. 12

13 január 3. (csütörtök) Reggel 10 körül átmentem Iván bácsihoz, mert tegnap vettem neki egy nagy petróleum kályhát. Az elmúlt napokban elég hideg volt a szobájában, egyébként is meg van fázva, ezért még érzékenyebb. Tőle mentem Henckel grófhoz, aki a grófnővel együtt barátságosan fogadott. Számos dolgukról beszéltek: birtokaikról, Karlsburgról. A kis Lili nagyon nem szereti, ha Nani, a gyereklány fürdeti, ilyenkor hangosan ordít, mégis az átöltözés előtt erre kellett kényszerítenem. Nani a gyerekeket bár semmit nem ér el vele mindig ijesztgeti. Ez után a Croix de Marbre kápolnába mentünk gyónni, mert holnap első péntek és Mizl, Lilly és én Jézus Szíve kilencedet végzünk arra a szándékra, hogy adja meg mindenkinek, amit megígért; aki halála óráján áhítatos szívvel kéri, azt fogadja országába, így halhasson meg. Én buzgón kérem őt, engedje, hogy én és családom hozzá kerüljünk, életünk végcéljába, az atyai házba. január 4. (péntek) Ez a negyedik első péntek, hogy korán reggel szentáldozáshoz járulok a Croix de Marbre kápolnában. Délelőtt egy halom levelet írtam Dr. Fuchsnak, köpcsényi kórházigazgatómnak. Kifejeztem örömömet, hogy az új irgalmas nővért ő is kedvesnek találja, és hogy a kórházi karácsonyi ünnepség jól sikerült. óvtam őt attól a túl veszélyes és bonyolult strúma műtéttől, melyet nélkülem akar operálni. Este már lefeküdtünk, mikor fél 11-kor kopogtak az ajtón és kérték, hogy menjek el az idős Henckel grófnőhöz, mert nagyon rosszul van. Gyorsan összeszedtem magam, kocsival siettem a Cimicz hotelbe. Az idős hölgy felöltözve ült az ágyán, nagyon rosszul nézett ki. vért hányt, szörnyű légszomja volt, az arca verejtékben úszott, pulzusa szabálytalan. zihálva beszélt, egész érthetetlenül. Ször- 13

14 nyű halálfélelme volt: mindkét kezével megragadott, hogy segítsek neki, mert ez a vég. Közben idős férje kétségbeesve kérdezte, mit fogok tenni. Strophantint, kámforinjekciót, morfiuminjekciót és Cognacot rendeltem. Teljes volt a kétségbeesés. Szegény azt hajtogatta, csak el ne aludjon, mert az ébredés nagyon keserves. Hál Istennek lassan megnyugodott. Indultam. Erősen megszorította a kezem, és azt mondta: Mindenesetre Isten Önnel! Azt gondolta, többet már nem lát. Megígértem, hogy másnap reggel korán eljövök. Bár orvosként sok hasonló helyzettel találkoztam, mégsem tudtam otthon rögtön elaludni. Eszembe jutottak szavai: Mi lesz azután? Remélem, neki is a mennyország. január 5. (szombat) Korán reggel áldoztunk a 15 szombat miatt, amelyet Mizllel és Lillyvel végzünk. Aztán visszamentünk a villa Leonórába. Ez aranyos, kicsi villa kerttel, az itteniek jardin-nek hívják. Azért felfedeztük a villa hátrányait is, hogy pl. nálunk mindig sokkal hűvösebb van, mint lent a Promenade des Anglais-n. Iván bácsi helyesen mondja, hogy c est la gorge de loup, és a Napóleonnal szemben lévő villa hozzájárul a Leonóra okozta szélárnyékhoz. Mizl nagyon elfoglalt Mizzi szakácsnőnk miatt, aki előételként szeletelt nyelvet készített aszpikban, mely szemre nagyon jól mutat, de egy hideg étel, meglehetősen egyedi ízzel. Bár elegünk van a szakácsnőből, ő is szomorú, ha a dolgok nem sikerülnek, mint pl. száraz torta vagy kemény spárga, stb. Egyébként nagyon aranyos, de nem egyszerű vele. Délután autós kirándulást terveztünk, végül délutáni alvás lett belőle, mert az előző éjszaka nem volt zavartalan. Egyikünknek sincs már pénze, mert a bank nem küldi a bérleti díjat a Fekete 14

15 Oroszlánosból. Este meglátogattam betegemet, aki szenvedései ellenére meghatóan és szeretetreméltóan viselkedik velem. óriási szerencse, hogy orvos lehetek! Ha ezerszer születnék, akkor sem haboznék egy percig sem, hogy orvos legyek vagy gróf, aki semmit sem tesz felebarátaiért. január 6. (vasárnap) A Cimicz templomba vasárnapi misére megyünk kilencre. Fél 11-kor a vonaton ülünk, hogy kiránduljunk Bordigherába kicsit körülnézni, hátha oda utaznánk a jövő évben. A visszaúton a vonat nagyon tele volt. ventimiliában beszálltunk egy kocsiba, és fél órát utaztunk a Félelem Hotelig (különös név Olaszországban). Itt megebédeltünk, majd körbenéztünk Bordigherában. A városról szerzett összbenyomásunk nem volt pozitív: a strand sokkal szemetesebb, mintha a város szemétlerakó helye volna. Az úgynevezett térzene helyéül szolgáló tér igazából a vasútállomás előtt volt. Mindannyiunknak az volt a benyomása, hogy ez egy kicsi, piszkos falu, melyben maximum a lakosok jó kedélye tűnt pozitívnak. vissza a Nizza Bécs luxusvonattal utaztunk, amelyet épphogy elértünk. Minden maradék pénzünket össze kellett szednünk, hogy az árát kifizessük. A nizzai pályaudvarról gyalog mentünk haza a Leonóra villába, ahol örültünk annak, hogy csendben írhatunk és olvashatunk. Hat órakor még felmentem Henckelékhez, akiknek az elmúlt éjszakájuk jobban telt. január 7. (hétfő) Ma megint zsúfolt napom volt. Már korán Iván bácsihoz kellett mennem, aki a szállodában, szerintem Tyahu nevű inasától, újrafertőződött influenzával. Nagyon levert volt, adott 8000 frankot megőrzésre, amit Credit Lyonnais Bankban he- 15

16 lyezek majd el. Elmentem a Credit Lyonnais-be, de a pénzem még nem jött meg. Délután, Lillyvel és Mizllel elutaztunk Notre Dame de Laghettoba, mely zarándokhely Nizzától 14 km-re. Beszéltünk az egyik ottani szerzetessel, aki nagy fájdalommal mesélte, hogy a francia kormány a kolostort el akarja, és el fogja adni, és a szerzetesek visszavásárolhatják. Igazából lopás minden alapítványi mise a halottért stb., de mindent magukhoz vonnak, ami hihetetlen igazságtalanság az alapítókkal szemben. 15-én a püspök jött volna Laghettoba prédikálni, de azt mondták, ha eljön, 14-én bezárják a templomot. Igazából ezek a miniszterek egyszer majd találkoznak Isten igazságosságával, mert ők szó szerint rablást követnek el mind az élőkön, mind a megholtakon. Mizl a kármelhegyi skapuláréját megáldatta a sekrestyében, én a kék szalag megáldását választottam. Mizl megígérte nekem, hogy állandóan viselni fogja. A Szűzanya áldja meg ezért és juttassa őt az égbe. Este Henckeléknél a grófnő beszélgetés keretében szinte az egész életét elmesélte. január 8. (kedd) 24 lóerős Dion limuzinomnak valami nagyobb hibája lett, a cardan differenciálmű tengelye a keréknél menet közben lötyög. Táviratban kellett rendelnem egyet. valószínűleg konstrukciós hiba, mert csak pár hónapja vettem az autót. Délután megérkezett Mime, teljes nevén Miss Bordessa, az angol nevelőnő, aki szabadságát töltötte Angliában a szüleinél. vidám, mint mindig. A gyerekek nagyon örültek neki, különösen fiúnk, Ödön fogadta őt nagy szeretettel. Igazán kedves nevelőnő, szinte maga is gyermek még, akiből hiányoznak azok a kellemetlen tulajdonságok, amelyek az előzőkben megvoltak. A fiúnkkal már sok kellemetlenséget megismertünk: a korábbi 16

17 német N.N., savanyú természetű, nyers és barátságtalan volt a gyermekkel, szegény félt tőle. Aztán volt egy francia, egy bolond, aki beugrott a Dunába, miközben a legkisebbre kellett volna vigyáznia, stb. Mizl és én ma sokat beszéltünk Lillyvel egy árvaházról, melyben ő lenne a vezető. 20 szegény árva leányt kellene felnevelniük, ahelyett, hogy apáca lenne egy kolostorban. Lilly nagyon lelkesen fogadta az ötletet, de azt hiszi, neki arra van hivatása, hogy a világtól elzárva élje életét. Nos a jó Isten majd megmutatja nekünk, mi történjék kis árváinkkal. Kirándulás, semmi délutáni feladat. január 9. (szerda) Szakácsnőnk foggyökerét két nappal ezelőtt arzénnal kiöltem, mert fogfájása volt. Ma eltávolítottam az ideiglenes tömést, és opálcementtel fixáltam a fogat. Ez alatt meglátogatott bennünket Seroll grófnő. Értesített, hogy ma bejön hozzánk vacsorára a genovai Bossi professzorral. Délután Ödönnel, Lilikével és Miss Bordessával elmentünk lóversenyre. Engem kevéssé érdekeltek a lovak, én inkább az autók, mintsem a lovak iránt érdeklődöm. Inkább megnéztem 100 különböző fajtájú autót, amelyek a téren várakoztak, minden típus képviseltette magát, a sofőrök a kocsik tetején ültek, úgy nézték a versenyt. A jelen pillanatfelvétele: a fiatal autóipar, amely annyi autót gyártott, más részről pedig az elavult motorok. 10 év múlva ugyanezen a versenyen már alig lesz több, mint 10 lovaskocsi. Gyönyörű az idő, olyan meleg van, mint nálunk nyáron, ráadásul azt hiszem, december 1. óta, amióta itt vagyunk, nem volt 5 nap egymás után napsütés nélkül. Iván bácsi jobban van, inasa, Hervay, a szomszéd szobában alszik. január 10. (csütörtök) Az egyházüldözés egyre nagyobb mértéket ölt Franciaor- 17

18 szágban. Nap mint nap lehet az újságban olvasni az egyházunkkal szemben az állam részéről elkövetett erőszakos cselekményekről. Gyakran megbeszéljük Iván bácsival, mi okozhatja a franciák vallás elleni gyűlöletét. Szerintem úgy tudnánk segíteni, ha feladatunkká tennénk felkeresni, különösen a hegyekben, az egyházi személyeket, és pénzzel ha minimális mértékben is támogatnánk, segíthetnénk munkájukban őket, hogy nehéz napjaikat túléljék; ez lehetne nizzai tartózkodásunk egyik hasznos tevékenysége. Akár a velünk szemben lévő szemináriumot is bezárhatják, hogy a fiatal papok képzését csírájában elfojtsák. Éppen az államnak kellene tudnia, hogy maga alatt vágja a fát, ha a nép vallásgyakorlását ellehetetleníti. A legnagyobb államférfiak egységesek voltak abban, hogy a vallás elengedhetetlenül szükséges számukra és Franciaország számára. Kár ezért a gyönyörű országért, amelynek szinte tízévenként vérfürdőre van szüksége, egy forradalomra stb. Az egész város tulajdonképpen beteg, Mappin &Webb tüsszög, Donielli optikus beteg stb. Otthon sem jobb a helyzet, mindenhonnan olyan hírek jönnek, hogy mindenki beteg. január 11. (péntek) Egy hűvös, árnyékos helyre felakasztottam a hőmérőt, hogy a leghidegebbet mérjem, +3 Celsius volt. Sok napsütéses nap után a mai újra felhős volt. Délután egy autó érkezett, Henckel grófnő ismét beteg, nagyon rosszul van. Rögtön odamentem, de szerencsére nem volt különösebb ok az aggodalomra, szegény az idegei miatt szenved sokat: beképzeli magának, hogy mindjárt meghal, és akkor úgy is érzi magát. Nagy félelmének az vetett véget, hogy kedélyesen elbeszélgettünk a kutyák hűségéről. Este gyónni mentünk a Croix de Marbre kápolnába. 18

19 Nem győztem kellő áhítattal Istennek hálát adni, hogy ismét megbocsát nekem rengeteg hibám és bűnöm ellenére. Ez az egyetlen és valódi szerencséje az embernek, hogy szívében hordozhatja Teremtőjét. Bubi tegnap kapott egy kis skapulárét, hogy mielőbb a Szűzanya védelme alá kerüljön. január 12. (szombat) Kora reggel szentáldozás. Utána Iván bácsi. Ma megállapodtunk vele, hogy a Genova melletti Nervi lenne a legmegfelelőbb hely a következő téli tartózkodás számára. De biztos vagyok, hogy még számos kombináció jön szóba, és egyedül Isten tudja, melyiket sikerül megvalósítani. Mizl oly aranyos volt, felolvasott nekem Montalembert Szent Erzsébet című könyvéből, amely Bécsből érkezett. Hamarosan olvasni kezdem. Neki franciául van meg, és nagyon szereti. Délután autós kirándulás a szép Cascade de Geraud felé. A motor szereti a hegyet, minél magasabbra megyünk, annál jobban húz. Lilike, Ödön velünk van, csak a kis Lacika maradt otthon Nanival, a gyereklánnyal. Amikor megérkeztünk a Leonórába, leraktuk a gyerekeket, majd a kis Peugeot kocsival Mizlt elvittem a városba, ahol kart karba öltve, mint két iskolás, vidáman beszélgetve, a kirakatokat nézegetve sétáltunk. Kereszteket kerestünk, de nem vásároltunk, mivel nagyon drágák voltak. Este csaknem 11-ig maradtunk fenn, ez igen késői óra számunkra, mivel általában 9 órakor már ágyban vagyunk. Az eszmecsere azonban érdekfeszítő volt, így jól elbeszélgettük az időt. január 13. (vasárnap) Korán mentünk szentmisére a Cimicz templomba. Ez után mindhármunknak úgynevezett korhely érzése támadt, hogy bécsiesen fejezzem ki magamat. Ez a nap már kora reggeltől 19

20 olyan kedves napnak ígérkezett, mindig magyarul beszéltünk, hogy Mizl hamarabb értse a nyelvet. 11 óra tájban Mizl, Lilly, Bubi és én kocsival Cap St. Martin irányába indultunk. Ez az útszakasz ideális, mivel villamospálya fut mellette, ezért kizárt az a veszély, hogy az ember minden kanyarban szembe találja magát valamivel, vagy akár összeütközzék vele. A Hôtel Cap St. Martinben ebédeltünk, az itteni barátságtalan pincért már ismertük, most azonban barátságos volt. Azután következett a sziklamászás, a tengerpart végig tele van sziklákkal, amelyeken Bubi oly ügyességgel mászkált, hogy nem győztük csodálni, jókat nevettünk. Aztán igyekeznünk kellett hazafelé, hiszen még 30 km-t kellett megtennünk. Ödön csaknem sírt emiatt. Még kicsit ültünk egy szép kilátóhelyen, leállítottuk a motort, hozattunk magunknak egy üveg whiskyt, és az autóban ittunk, majd gond nélkül megérkeztünk a Leonórába. vacsora közben értesültünk arról, hogy a közeli szemináriumba betörtek, ellopták a monstranciát szentostyával együtt, meg egy kisebb kelyhet. Borzalmas! A mostani állapotok mellett nem csoda, hiszen a vallásos érzéseket mesterségesen teszik tönkre. január 14. (hétfő) Délelőtt a városi bankban jártunk, hogy a Mappin&Webb üzletben egy kosarat vásároljunk a kocsi részére. Délután a gyerekekkel a tengerhez mentünk. Bubi köveket gyűjtött, zsebeit annyira telerakta kövekkel, hogy alig tudott járni. Betegem, akit ma felkerestem, aluszékonynak és bágyadtnak tűnt, más volt a kedélye, mint a megszokott, nekem egyáltalán nem tetszett. A Gemmingen unokanővérek egy napra a nizzai Hôtel de la Paix-ben szálltak meg. Este Sesole látogatóba érkezett hozzánk Dr. Sardoux-val, szerencsére későn érkeztem, így csak 20

21 keveset kellett velük együtt lennem. Tulajdonképpen egyéniségem ebben a vonatkozásban keveset változik, még mindig ezerszer szívesebben vagyok egyedül, mint idegen emberekkel, kivéve, ha betegekről van szó, akkor érdeklődéssel fordulok azok felé, akik panaszokkal keresnek fel, máris barátként kezelem, még ha korábban még nem láttam is őket. Délelőtt felkeresett egy szegény beteg, nem is tudom, hogyan akadt rám, akinek traumás szürkehályogja volt, lencséje már felszívódott, csak valamennyi utóhályogja maradt. Mindent elmondtam neki, amit tudnia kellett betegségéről; egy +10 dioptriás szemüveggel elég jól lát. végre megérkezett az éves beszámoló! Ez nagy öröm számomra. Leveleket írtam Theophilnek és Blankának. Az idő ideális! Nyár van. január 15. (kedd) Gemmingen bárónőék San Remóból jöttek hozzánk uzsonnára. Mindketten erősen megfáztak, egész idő alatt köhögtek, ez volt az ok, amiért a gyerekeket nem hívtam oda. Hosszasan ücsörögtek nálunk. Mizl szörnyűlködve vette észre, hogy szakácsnőnk, Mizzi a teához jelentéktelen aprósüteményeket szolgált fel. Magam öntöttem fel a teát, de mivel a kannában a víz nem volt felforralva, a tea nem lett elég erős, italnak egyáltalán nem volt tekinthető, Lilli sokat nevetett az uzsonna alatt. Amikor egyszer Bubi Ödi előtt egy szent kanonizálásáról beszélgettünk, azt gondolta, ugye Papi kanonizálás azt jelenti, hogy lőni egy ágyúval. Mizlnek van egy kitűzője, amely kívülről kulcsalakú, belül az én képem látható. Bubinak nagyon tetszik ez, s azt mondta, ha megnő, csináltat magának egy kitűzőt, amelyben az én képem lesz. Az angol Miss Bordessa ismét folytatja tevékenységét, de úgy gondolom, a gyermeklány foglalkozás nem igazán neki való. Időjárás: ideális napfény, nincs más, csak napsütés. 21

22 január 16. (szerda) Délelőtt Henckeléknél. A beteg egészen jól érzi magát, szíve ugyan beteg, de a Digitalis elég jól befolyásolja a szívműködést. Délután drága Mizlemmel ismét lent voltunk a városban. Mint mindig a 9 évi házasságunk óta, mindketten testben és lélekben egyek vagyunk, és minél jobban telnek az évek, annál bensőségesebb és szeretetteljesebb a kötelék közöttünk, amely összekapcsol bennünket a földi élet számára. Napról napra egyre jobban szeretjük egymást. Az utóbbi időben Mizl és Attems grófnő egyre többet foglalkozik azzal, hogy a profeszszori címet megkapjam. Tiltakoztam Mizlnél ez ellen, egyetlen lépést sem vagyok hajlandó tenni ez ügyben, kórházam csak az Isten szeretetéért és irgalmasságáért könyörög, hogy segítségével a menny megnyíljék számomra. Hálásnak kell lennem Mizlnek és a grófnőnek, hogy személyem iránt ilyen jóságosan exponálják magukat. Másfelől viszont a cím hasznára lehet annak a vágyamnak, hogy Egy orvos katolikus hitvallása címmel egy munkát írjak, mert ezzel a hitnek használnék, főként azoknak az embereknek, akik meghökkenhetnek, ha egy orvos professzor a hitről nyilatkozik. január 17. (csütörtök) Ma Somsich Béla és Elza jött hozzánk. Fél 10-kor mentem értük autóval az állomásra. Azután Iván bácsihoz mentünk látogatóba, majd a villában ebédeltünk. Mindketten aranyosak, a szemükből kiolvasható, mennyire szeretik egymást. Délután 3 órakor dolgainkat intéztük, majd Beaulieube autóztunk a püspökhöz. Megegyeztünk, hogy hétfőn kirándulunk Antibesbe vagy valahová a hegyekbe. vásároltam Elzának egy kis táskát Mappinnél, Bélának pedig odaajándékoztam arany ceruzámat. Mindketten nagyon örültek, s így voltunk vele mi, 22

23 ajándékozók is. Ez ismét kedves nap volt, úgynevezett meg nem érdemelt kegyelmi nap. Nem megérdemelt, mert tulajdonképpen az ember viselje a maga keresztjét, kegyelmi nap, mert ez ugyanúgy Teremtőnk szeretetének megnyilvánulása, már a földi életben sok örömet, kedvességet és szeretetet ajándékozni. Köszönet érte neki a nagy-nagy szeretetéért, amellyel bennünket, szegény bűnösöket elhalmoz. A cardan alkatrész megérkezett, kíváncsi vagyok, a kellemetlen ütődés megszűnik-e. január 18. (péntek) Tegnap este az új cardan alkatrészt beépítettük, ma reggelre egy szerelőt hívtam, aki sokat beszélt össze-vissza, végül Blanc-nal, az Autocar igazgatójával próbautat tettünk, a kocsi jól futott, így egy cardan tengelytörés veszélye kevésbé valószínű. Délután Mizl, Bubi Ödön és Lilly társaságában St. Antoine-ba mentünk öreg plébánosunkhoz, aki szintén panaszkodott az új törvényre, amely az alapítványi pénzeket elveszi. Ha a következő évben ismét a Rivierára akarnánk jönni, inkább csak Monte Carlo marad számunkra. Ha a jezsuiták ott tudnak lenni, számunkra is lehetséges, a gyerekek számára pedig a legjobb. Természetesen meghozzuk azt az áldozatot, hogy soha nem fogunk játszani. A napokban elmegyek, hogy ebből a szempontból is megvizsgáljam a helyszínt. Este gyónni voltunk a Croix de Marbre kápolnában Molle atyánál. Doktor Pammer levelet írt, amelyet nem olvastam éppen elégedetten. Nem is látom tisztán, mit tegyek, mivel a kórház számára ő inkább hátrány, mint előny. Mint orvos nem kimagasló képességű, rosszul altat, egyébként jólelkű ember, aki már apámat is kezelte. 23

24 január 19. (szombat) Reggel szentáldozáshoz járultunk a Croix de Marbre kápolnában. A szokásos módon, kocsival mentünk oda. Ilyenkor látja az ember, micsoda jótétemény egy gépkocsi itt fenn a Cimiczben, meglehetősen távol a várostól. Gyalog nagyon unalmas szakasz, amely 20 percig is eltartana, kocsival 7 perc alatt tehető meg, azon kívül itt villamospálya van, amely a villához vezető egyetlen utat levágja. Egy gépkocsi drágább lenne, mint 100 km út megtétele kocsival. Délelőtt sétálni mentem Bubival kedvenc Riviera-kertjébe. Este meglátogattam betegemet, Henckel grófnét, aki várakozáson felül jól volt. Micza testvéremtől kaptam levelet. Azt írja, hogy a tífusz után még mindig nagyon magas a pulzusa. Kedves Széchenyi püspökünktől meghívás érkezett egy október hónapban esedékes római expedícióra, boldogan mondtam igent. Mizl, Lilly és számomra oly szépnek ígérkezik ez, mint a felejthetetlen máriacelli út. január 20. (vasárnap) Az éjjelt nyugtalanul töltöttem, nem tudtam aludni, zaklatott voltam, ahogyan Mizl fogalmazott, s amikor reggel felkeltem, az volt az érzésem, hogy beteg vagyok. Az influenza diagnózisát nem volt nehéz felállítani, hiszen bárki, akivel találkoztam, erről beszélt. Így hát ágyban maradtam, erről-arról gondolkoztam, és mivel olvasni képes voltam, átlapoztam néhány vallásos könyvet, annál is inkább, mert úgy illik, hogy egy beteg komoly dolgokkal foglalkozzék. végül is nem lehet tudni, hogy a mindenható Isten nem éppen most akar-e valakit az ágyhoz láncolni azzal az örökké előrelátható gondolattal: Lacinak többé nem szabad felkelnie! Milyen üdvös egy ilyen pillanatban, ha valaki az életét úgy osztja be, hogy hibáit a 24

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Indiai titkaim 5 - nagy kupac csomag

Indiai titkaim 5 - nagy kupac csomag 2010 szeptember 05. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Eljött a nagy nap. 1993. december 13-a, Luca napja. Indulás Indiába

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23.

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. 8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. Kísérő tanárok: Lipcsei Anna Mária projektfelelős (osztályfőnök, pedagógia ) Buzás Klára tanító, gyógypedagógus) Rabóczki Ottó osztályfőnök ( testnevelés-biológia

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Szilveszter az Adrián, 2015/2016

Szilveszter az Adrián, 2015/2016 Szilveszter az Adrián, 2015/2016 Nem mondhatnám, hogy a legtipikusabb szilveszteri program az Adrián vitorlázni, de a mi családunkban jobbára a megszokottól eltérően történnek a dolgok. A gyerekeink szerint

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Tábori hírmondó 2012. Személyes hangvételű beszámoló napról-napra...

Tábori hírmondó 2012. Személyes hangvételű beszámoló napról-napra... Tábori hírmondó 2012 Személyes hangvételű beszámoló napról-napra... Hétfő: Reggeli után megalakultak a csapatok; a Sárkányok, a Sárkányölők, a Lelkesek és a JC csapat. Komoly szabályok vannak, pontokat

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Hollandia (2010. márc máj. 03.)

Hollandia (2010. márc máj. 03.) Hollandia (2010. márc.29-2010. máj. 03.) Az első napunk utazással telt. Hajnal ötkor találkoztunk és indultunk útnak. Este kilenc és tíz között érkeztünk és foglaltuk el a szállást. Cees, aki kinti dolgainkat

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben