Kölcsönös megfeleltetés évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre"

Átírás

1 MTTE Regionális résztaggyűlések március Kölcsönös megfeleltetés évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid igazgató MgSzH Központ HOFI

2 Amiről szó lesz A Kölcsönös Megfeleltetés A JFGK k A JFGK 7 Ellenőrzések A 2009 es évi JFGK 7 ellenőrzések eredménye

3 A Kölcsönös Megfeleltetés

4 A kölcsönös megfeleltetés (cross compliance, CC) fogalma A kölcsönös megfeleltetés kapcsolatot teremt a mezőgazdasági közvetlen támogatások kifizetése és a mezőgazdasághoz szorosan kapcsolódó területek normái és kötelezettségei között: környezetvédelem; állat és növényegészségügy; élelmiszerbiztonság; állatvédelem; helyes mezőgazdasági és környezeti állapot.

5 A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó EU: jogszabályi háttér A Tanács 73/2009/EK rendelete A Bizottság 1122/2009/EK rendelete Új! A Tanács 1698/2005/EK rendelete A Bizottság 1975/2006/EK rendelete

6 A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó jogszabályi háttér Magyar: évi XVII. Törvény a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 322/2007. (XII. 5.) Korm. Rendelet a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

7 A JFGK ról nagyon röviden

8 A kölcsönös megfeleltetés részei Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK, a Tanács 73/2009/EK II. melléklete) A követelményeket 19 EU irányelv, illetve rendelet szabályozza, ezeket a bevezetés szempontjából három csoportra osztották: A csoport bevezetés: január 1. (környezet, természetvédelem állatjelölés és nyilvántartás) B csoport bevezetés: január 1. (élelmiszerbiztonság, növény és állategészségügy) C csoport bevezetés: január 1. (állatvédelem) A mezőgazdasági földterületek helyes mezőgazdasági és környezeti állapotának fenntartása (HMKÁ a Tanács 73/2009/EK III. melléklete)

9 2009 ben ellenőrzésre került követelmények JFGK 1 vadmadár védelem MVH JFGK 5 élőhely védelem MVH JFGK 2 felszín alatti vizek MgSzH JFGK 3 szennyvíziszap MgSzH JFGK 4 nitrátszennyezés MgSzH JFGK 6 sertés jelölés MgSzH JFGK 7 szarvasmarha jelölés MgSzH JFGK 8 juh és kecske jelölés MgSzH HMKÁ MVH

10 A évi KM ellenőrzések száma (összesen 5401)

11 JFGK 7 Szarvasmarha jelölés

12 A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó jogszabályi háttér Közösségi jogszabályi helyek a 73/2009/EK Rendelet II. melléklete szerint 1760/2000/EK RENDELET a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről/4. és 7. cikk/ Közösségi jogszabályhelynek megfelelő nemzeti jogszabályhely A szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérőlszóló 99/2002. (XI. 5.) FVM RENDELET 3. (1), 7. (2) a, b, 8. (1), 19. a, 23. (1), 31. (1), (2), (5);

13 Követelmények Bejelentési kötelezettség (Marhalevéligazolólap); Állomány nyilvántartás vezetése; Jelölés.

14 A követelmények által érintett területek 1) Mit kell bejelenteni; 2) Meddig kell eleget tenni a bejelentési kötelezettségnek; 3) Mit kell tartalmaznia az állománynyilvántartásnak; 4) Milyen formában kell vezetni az állománynyilvántartást; 5) Meddig kell megőrizni az állománynyilvántartást; 6) Hogyan kell az állatokat megjelölni; 7) Mikor kell megjelölni az állatokat.

15 A bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos követelmények Minden, a gazdaságba, illetve az onnan kifelé irányuló állatmozgást, az állatok gazdaságban történő születését, illetve elhullását, továbbá ezen események időpontját, az eseménytől számított 7 munkanapon belül az országos adatbázisnak be kell jelenteni. Születés esetében az előírt bejelentési időtartam kezdő napjaként az állat születésének napja helyett a jelölés napja alkalmazható. Ennek megfelelően a borjú születését a jelölését (amit a születését követő 20 napon belül kell elvégezni, vagy azt megelőzően, hogy elhagyja a tenyészetet) követő 7 napon belül kell bejelenti.

16 Az állomány nyilvántartás vezetésével kapcsolatos követelmények (1) A tenyészetben lévő szarvasmarhákról az előírtaknak megfelelően állomány nyilvántartást kell vezetni. Az állomány nyilvántartásban a gazdálkodónak legalább a következő adatokat kell feltüntetni: az állat azonosítója, születési ideje, neme, fajtája, színe; a gazdaságban tartott állat elhullásának napja; a gazdaságból távozó állatok esetén az állattartó neve és címe, a szállító kivételével, vagy azon gazdaság azonosító kódja, akinek/amelybe az állatot szállították, valamint az indulás időpontja is; a gazdaságba érkező állatok esetén az állattartó neve és címe, a szállító kivételével, vagy azon gazdaság azonosító kódja, akitől/amelyből az állatot szállították, valamint az érkezés időpontja is; az illetékes hatóság állomány nyilvántartást ellenőrző képviselőjének neve és aláírása, valamint az ellenőrzés elvégzésének időpontja.

17 Az állomány nyilvántartás vezetésével kapcsolatos követelmények (2) A gazdálkodónak gondoskodnia kell arról, hogy az állomány nyilvántartás az előírt tartalommal állandóan rendelkezésre álljon; valamint az ellenőrzésre jogosult hatóság képviselőjének rendelkezésre kell bocsátani azt. A nyilvántartás elektronikus (nyomtatható) formában is vezethető. A nyilvántartás adatait legalább három évig meg kell őrizni.

18 A szarvasmarhafélék jelölésével kapcsolatos követelmények (1) Jelölésre kizárólag az MgSzH által kiadott és olyan páros füljelzőt lehet igénybe venni, amely tartalmazza: az ország kódját; az ENAR logóját; a lézertechnikával nyomtatott ENAR számot; az azzal megegyező vonalkódot és; kiemelt formában a használati számot. Az állatok jelölését a borjú születését követő 20 napon belül kell elvégezni. A harmadik országból behozott állat jelölését a szükséges állategészségügyi vizsgálattól számított 20 napon belül kell elvégezni.

19 A szarvasmarhafélék jelölésével kapcsolatos követelmények (2) A más tagállamból származó szarvasmarha megtartja eredeti füljelzőjét, azok átjelölése nem megengedett. Füljelzőt eltávolítani vagy kicserélni csak az illetékes hatóság engedélyével lehet. Ha az állat egyik füléből kiesett a füljelző, vagy ha olyan mértékű károsodás érte, hogy a felirata már nem olvasható, a pótlását 48 órán belül meg kell rendelni, és annak átvételét követő 48 órán belül az állat fülébe kell helyezni.

20 Gazdálkodónál ellenőrizhető dokumentumok szarvasmarha állománynyilvántartás; marhalevél igazolólap.

21 Ellenőrzések

22 A évi KM ellenőrzésekről általában Az EU csatlakozásból bevezetendő tevékenység adódó, kötelezően Nem új követelmények! Kiválasztás 2009 ben három fázisban: április, június, október (MVH) Az ellenőrzések végrehajtói az MgSzH megyei szervezetei szarvasmarha esetében a megyei Állategészségügyi és Élelmiszerlánc biztonsági Igazgatóságok szakemberei Az ellenőrzések kezdete június Informatikailag szakrendszer támogatott (vezérelt)

23 Az ellenőrzések menete Szigorúan szabályozott eljárásrend alapján Gazdálkodó értesítése 48 órával korábban ENAR rendszerű ellenőrzés központilag kiadott jegyzőkönyvekkel A jegyzőkönyvet minden esetben észrevételezhette a gazdálkodó (8 nap) Minden szarvasmarhatartó határozatot kapott a meg (nem) felelésekről (megfelelt vagy enyhe, közepes, súlyos minősítéssel) A pénzügyi szankciót az MVH támogatásról szóló határozatában fogja meghatározni (1, 3 vagy 5%, illetve Ft ban is)

24 A 2009 es évi JFGK 7 ellenőrzések

25 JFGK 7 (szarvasmarha jelölés) KM és ENAR ellenőrzés Érintett tenyészetek köre: Ellenőrzési ráta: támogatást igénylők 10% a Kijelöltek száma (pótkiválasztással): 2259 ügyfél (2456 ügyfél) Az ügyfelek kiválasztása kockázatelemzéssel (80%) és véletlenszerű módon (20%) történt Kockázati szempontok megegyeznek az ENAR ellenőrzésre történő kiválasztás során már évek óta alkalmazott szempontokkal

26 A évi KM ellenőrzések száma a JFGK 7 esetén megyei bontásban (Összesen 2456 db)

27 JFGK 7 KM ELLENŐRZÉSI BETÉTLAP 2009

28 JFGK 7 KM ELLENŐRZÉSI BETÉTLAP MELLÉKLETE 2009 (ENAR ELLEN. GARN.)

29 JFGK 7 KM ELLENŐRZÉSI BETÉTLAP MELLÉKLETE 2009 (ENAR ELLEN. GARN.)

30 KM szankciók

31 A KM szankciók megoszlása a án átadott eredmények alapján Szankció JFGK nincs 1% 3% 5% 1, 3, 5% együtt 7 81,3% 16,2% 2,6% 0% 18,8% Összes JFGK 73,8% 21,6% 3,8% 0,8% 26,2% A szarvasmarha ellenőrzések tehát az átlagnál kevesebb meg nem felelést mutattak ki.

32 A KM szankciók megoszlása JFGK 7 esetén a án átadott eredmények alapján

33 JFGK 7 KM ellenőrzések során megállapított meg nem felelések megoszlása szankciók szerint án átadott eredmények alapján Meg nem felelés rövid leírása Nem a jogszabálynak megfelelő füljelző 98,9% 1,1% Nincs 1% 3% 5% napnál idősebb jelöletlen egyedek 99,8% 0,1% 0,1% Harmadik orszából érkezett állat elkésett átjelölése Átjelölt állat előző azonosítója nincs a nyilvántartásban Más tagállamból származó állatot átjelöltek 100,0% 99,9% 0,1% 100,0% 0,04% Füljelző jogellenes elttávolítása 99,9% 0,1% Önálló tenyészet nem az útmutató szerint járt el 99,8% 0,2% Egy füljelzős egyedek 99,4% 0,5% 0,04% Nincs állomány-nyilvántartás 98,2% 1,8% Állomány-nyilvántartás nem felel meg a jogszabálynak A nyilvántartott állomány eltér a ténylegestől 98,5% 1,5% 92,6% 7,1% 0,3% A nyilvántartott adatok eltérnek az adatbázistól 99,9% 0,1% Késve regisztrált vagy kijelentett állatok 98,3% 1,7% Határidőn túl nincs marhalevél 98,1% 1,6% 0,3% Adatbázis adatai eltérnek a valóságtól 99,8% 0,1% 0,0% Elektronikus nyilvántartás nyomtatva nem hozzáférhető 100,0% Állomány-nyilvántartás nincs 3 évre visszamenőleg 91,7% 8,3%

34 Meg nem felelések eloszlása 1% os szankció esetén (16,2% ból)

35 Meg nem felelések eloszlása 3% os szankció esetén (2,6% ból)

36 A leggyakoribb hibák összefoglalása Állomány nyilvántartás nincs 3 évre visszamenőleg A nyilvántartott állomány eltér a ténylegestől Nincs állomány nyilvántartás Késve regisztrált vagy kijelentett állatok Határidőn túl nincs marhalevél Állomány nyilvántartás nem felel meg a jogszabálynak Nem a jogszabálynak megfelelő füljelző

37 Köszönöm a figyelmet!

38 MTTE Regionális résztagközgyűlések március Kölcsönös megfeleltetés évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid igazgató MgSzH Központ HOFI

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet. a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet. a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 1 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Agrártámogatások 2014:

Agrártámogatások 2014: Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2010. (IV.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2010. (IV.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2010. (IV.30.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

7/2015. (III. 11.) FM rendelet. a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről. 1. Értelmező rendelkezések

7/2015. (III. 11.) FM rendelet. a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről. 1. Értelmező rendelkezések 7/2015. (III. 11.) FM rendelet a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat 34. szám Tartalomjegyzék 26/2012. (III. 24.) VM rendelet 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 28/2012. (III. 24.) VM rendelet 29/2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 19., csütörtök Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 19.) MNB rendelet A Csók István ezüst emlékérme kibocsátásáról 902 2/2015. (II. 19.) MNB rendelet

Részletesebben

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ Állattartó farmokra vonatkozó szbályok 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ AZ ÁLLAT EGÉSZSÉGVÉDELME I. Cím Az állatbetegségek megelõzésének és

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök 54. szám Tartalomjegyzék 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 39/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete 3628 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/65. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 54. szám 5431 A vidékfejlesztési miniszter 43/2014. (IV. 14.) VM rendelete a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2679 A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Tervezet! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény

Részletesebben

3. Záró rendelkezések. 1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás igénybevételének feltételei. 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

3. Záró rendelkezések. 1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás igénybevételének feltételei. 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 158. szám 26547 3. Záró rendelkezések 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter A vidékfejlesztési

Részletesebben

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 76. szám 51203 1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez Támogatási kérelem adattartalma 1. A kérelmező adatai: Kérelmező neve Lakóhely (székhely) címe Levelezési

Részletesebben

Budapest, 2015. február

Budapest, 2015. február MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3412. számú törvényjavaslat egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi törvény egyes

Részletesebben

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben