A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei"

Átírás

1 KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS KÉPZÉS Az előírások és követelmények általános ismertetése, a kapcsolódó ellenőrzések és intézkedések bemutatása 2008.

2 A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei 1. A kölcsönös megfeleltetés bevezetése, jogszabályi háttere, definíciója, alkalmazási területe 1.1 A kölcsönös megfeleltetés bevezetése Bár előzményei már korábban is léteztek, a kölcsönös megfeleltetés rendszere az Európai Unió Közös Mezőgazdasági Politikájának évi reformja során jött létre. Az Unió Tagállamai elsősorban azzal a céllal hívták életre, hogy a mezőgazdasági termelés fenntartható jellegét erősítsék, illetve a Közös Mezőgazdasági Politika társadalmi elfogadottságát növeljék azon európai adófizetők körében, akik nem részesülnek közösségi mezőgazdasági támogatásból. A kölcsönös megfeleltetés szabályrendszerét az Unió előtt csatlakozott tagállamainak már be kellett vezetniük, és azokat teljes körűen alkalmazzák is a mezőgazdasági támogatások kiosztásának folyamatában. A 2004-ben csatlakozott országok nagy többségének, köztük Magyarországnak is a kölcsönös megfeleltetési rendszer teljes bevezetését a évtől fokozatosan rendeli bevezetni a vonatkozó közösségi jogszabály. 1.2 A kölcsönös megfeleltetés meghatározása Mi a kölcsönös megfeleltetés? A fogalom meghatározására azért van különösen szükség, mert maga a név: kölcsönös megfeleltetés kevéssé árulkodik a jelentés lényegéről, sőt, még kissé félrevezető is lehet (a magyar kifejezés az angol változat szó szerinti, talán nem túl szerencsés fordításával alakult ki). Első megközelítésben vizsgáljuk meg, mit mond a vonatkozó jogszabály, a Közös Mezőgazdasági Politika évi reformját kodifikáló 1782/2003/EK tanácsi rendelet (preambulum 2. pontja): A közvetlen támogatás teljes kifizetését a mezőgazdasági földterülettel, a mezőgazdasági termeléssel és tevékenységekkel kapcsolatos szabályok betartásához kell kötni. E szabályok célja a környezetre, az élelmiszer-biztonságra, az állategészségügyre és az állatok kíméletére, valamint a mezőgazdasági földterület jó mezőgazdasági és ökológiai állapotára vonatkozó alapvető előírásoknak a közös piacszervezés keretébe való beillesztése. Ezen alapvető előírások be nem tartása esetén a tagállamoknak arányos, objektív és a progresszivitás elvén alapuló ismérvek szerint részben vagy egészben vissza kell vonniuk a közvetlen támogatást. ( ) Mindebből elsőre az szűrhető le, hogy a kölcsönös megfeleltetés nem más, mind egy feltételrendszer, amelynek előírásait be kell tartania a Közös Mezőgazdasági Politika 2

3 potenciális kedvezményezettjeinek ahhoz, hogy hozzájuthassanak a támogatásaik teljes összegéhez. Amennyiben nem tartják be a követelményeket, úgy a támogatási összeget csökkentik, szélsőséges esetben teljes egészében törlik. Intézményi, végrehajtási szempontból a kölcsönös megfeleltetésnek három eleme van: Előírás rendszer Ellenőrzési rendszer Szankció rendszer Az előírás rendszer tartalmazza a környezetre, az élelmiszer-biztonságra, az állategészségügyre és az állatok kíméletére, valamint a mezőgazdasági földterület jó mezőgazdasági és ökológiai állapotára vonatkozó követelmények és előírások összességét. Mindezen szabályok betartását ellenőrizni kell: az ellenőrzési rendszer tömöríti azokat az ellenőrzési elemeket az ellenőrzésre szánt ügyfelek kijelölésétől az ellenőrzés eredményeinek kiértékeléséig amelyeket a vonatkozó közösségi jogszabályok végrehajtani rendelnek. A szankciórendszer pedig az ellenőrzés eredményei alapján, a közösségi jogszabályokban meghatározott módon kalkulálja a potenciális levonás mértékét. Sajnálatos módon esetenként lehet találkozni a kölcsönös megfeleltetés egy pontatlan, helytelen meghatározásával is: A kölcsönös megfeleltetés nem más, mint a mezőgazdasági támogatások elnyerésének új feltételrendszere. A mondat több szempontból sem fedi a valóságot. A kölcsönös megfeleltetés feltételrendszere két nagy részre osztható fel: a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) fenntartására vonatkozó előírások illetve a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK) követelményeinek összességére. A HMKÁ előírásokról a 1782/20003/EK rendelet 4. melléklete ad tájékoztatást, ám azok pontos meghatározását tagállami szinten kell elvégezni. A hazai HMKÁ előírásokat a 4/2004. FVM rendelet tartalmazza. (Fel kell hívni a figyelmet, hogy az előírások átalakítása, illetve új FVM rendelet kiadása folyamatban van, azaz a HMKÁ előírások a évben módosulni fognak)! A HMKÁ előírásait Magyarországon 2004-től, az Unióhoz történt csatlakozásunk óta folyamatosan alkalmazzuk a mezőgazdasági támogatások vonatkozásában. Azt is mondhatnánk, hogy Magyarországon tulajdonképpen már bevezetésre került a kölcsönös megfeleltetés, annak feltételei egyelőre azonban a HMKÁ előírásaira korlátozódnak (erre ugyanis a közösségi jogszabályi háttér lehetőséget ad). Mindennek fényében belátható, hogy a HMKÁ előírásai egyáltalán nem újak, a csatlakozás óta érvényesek és betartandók egyes mezőgazdasági támogatások igénylése során. A Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelményeket a 1782/20003/EK rendelet 3. melléklete tömöríti. Összesen 19 darab közösségi rendelet és irányelv egyes rendelkezéseit tartalmazza, a környezetvédelem, élelmiszer-biztonság, állategészségügy és állatvédelem területeiről. Ezeket a jogszabályokat Magyarország legkésőbb a csatlakozáskor átvette, azaz 3

4 betartásuk 2004-től kezdve kötelező. Tehát a JFGK követelmények sem újak, ma is hatályosak és betartandók, teljesülésüket az illetékes hatósági szervezetek ma is ellenőrzik. A kölcsönös megfeleltetés bevezetésének egyetlen új eleme legfeljebb az, hogy ha valaki ezen előírásokat nem tartja be, akkor nem csak hatósági bírság veszélyével számolhat, hanem azzal is, hogy a mezőgazdasági támogatási összegét is csökkenteni fogják. (Ez a megközelítés már több fényt vet a kölcsönös megfeleltetés kifejezés értelmére: gyakorlatilag a közösségi joganyag környezetvédelemi, élelmiszer-biztonsági, állategészségügyi és állatvédelemi szabályainak, illetve a mezőgazdasági támogatások odaítélésének szabályainak egymásra vonatkoztatásáról, egymáshoz közelítéséről, egymásnak való megfeleltetéséről van szó). Összességében hogyan lehetne definiálni a kölcsönös megfeleltetést? A kölcsönös megfeleltetés az egyes közösségi mezőgazdasági támogatások teljes összegéhez való hozzájutáshoz betartandó előírások és követelmények összessége, illetve az ezekhez kapcsolódó ellenőrzési és szankciórendszer. 1.3 Jogszabályi háttér Három közösségi rendelet szabályozza a kölcsönös megfeleltetés rendszerének alapvető működését: A Tanács 1782/2003/EK Rendelete (2003. szeptember 29.): a fogalom meghatározásáról, az előírások és követelmények köréről, a szankcionálás alapvető szabályairól tartalmaz előírásokat; A Bizottság 796/2004/EK Rendelete (2004. április 21.): az ellenőrzések és szankciók végrehajtásának részletes szabályait rögzíti; A Tanács 1698/2005/EK Rendelete (2005. szeptember 20.): a kölcsönös megfeleltetés alkalmazásáról a vidékfejlesztési intézkedések körében. Ezeken a közösségi jogszabályokon kívül még ide sorolhatók az egyes JFGK-k alapjául szolgáló közösségi irányelvek és rendeletek, amelyeket később, az egyes JFGK-k tárgyalásánál részletezünk. A hazai jogszabályok közül kiemelendő: A 322/2007. Kormányrendelet, amely a kölcsönös megfeleltetés ellenőrzésében részt vevő hazai ellenőrző intézmények körét rögzíti; A 4/2004. FVM Rendelet, amely a HMKÁ előírások körét tartalmazza. Ide sorolhatók továbbá mindazon magyar jogszabályok, amelyek az egyes JFGK-k alapjául szolgáló közösségi irányelveket és rendeleteket ültetik át a magyar jogrendbe, vagy azok végrehajtására vonatkozó nemzeti szabályozást tartalmaznak. Ezeket később, az egyes JFGKk tárgyalásánál részletezzük. 4

5 1.4 A kölcsönös megfeleltetés alkalmazási területe A kölcsönös megfeleltetést a következő támogatási formáknál kell alkalmazni: A 1782/2003/EK Rendelet értelmében az összes közvetlen mezőgazdasági támogatás esetében, azaz lényegében az összes területalapú, illetve állatlétszám alapú támogatásnál; A 1698/2005/EK Rendelet 51. cikke alapján a következő vidékfejlesztési intézkedések esetében: o a hegyvidéki mezőgazdasági termelőknek a természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések; o a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések; o Natura 2000 kifizetések és a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó kifizetések; o agrár-környezetvédelmi kifizetések; o állatjóléti kifizetések. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent felsorolt vidékfejlesztési intézkedések közül egyes támogatási formák a magyar vidékfejlesztési program keretében nem kerülnek meghirdetésre. A többi vidékfejlesztési támogatás többsége 2009-ben kerül bevezetésre. A 2008-tól induló intézkedésekre a teljes kölcsönös megfeleltetést csak 2009-től kell alkalmazni. 5

6 2. A kölcsönös megfeleltetés előírásai és követelményei A Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények A következőkben az összes JFGK követelmény vázlatos, csoportokba rendezett összesítését végezzük el. Jelen felsorolás célja a meglehetősen kiterjedt JFGK követelmények jól átlátható formában történő áttekintése. A követelmények részletes, teljes körű listája külön dokumentumban található. 2.1 Természetvédelmi követelmények A 1782/2003/EK Rendelet 3. mellékletének 1. és 5. Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelményei sorolhatók ide. A Tanács április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. Rendelet A Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007 Kormány rendelet A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló1996. évi LV. Törvény A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet A természetvédelmi követelményeket a következőképpen lehet összefoglalni: Természetvédelmi követelmények (JFGK 1, 5) Követelmény(csoport) Natura 2000 területen engedélyköteles tevékenységek Natura 2000 területen földhasználati szabályok Védett fajok védelem és vadászati szabályok Gyep feltörése, mezőgazdasági telephely létesítése, facsoport kivágása Tilalmak (vegyszerezés, öntözés, trágyázás), kaszálási szabályok Védett fajok védelme, tiltott vadászati eszközök, módszerek, időpontok A természetvédelmi követelményrendszer két nagy csoportra osztható: a Natura 2000 területeken betartandó követelményekre, illetve az univerzálisan mindenhol érvényesülő követelményekre. A Natura 2000 területeken bizonyos, jogszabály adta cselekményeket csak 6

7 engedély birtokában lehet elvégezni, ennek hiányában kölcsönös megfeleltetési szankciót kell kiszabni. Szintén a Natura 2000 területeken be kell tartani a speciálisan ide meghatározott földhasználati szabályokat: ezeket egyelőre csak a gyepterületekre határozták meg. Továbbá mindenkinek be kell tartania bizonyos vadászati szabályokat a természetvédelmi JFGK-k értelében. 2.2 Felszín alatti vizek védelme A 1782/2003/EK Rendelet 3. mellékletének 2. Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelménye sorolható ide. A Tanács december 17-i 80/68/EGK irányelve a felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni védelméről A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A felszín alatti vizekkel kapcsolatos követelményeket a következőképpen lehet összefoglalni: Felszín alatti vizek (JFGK 2) Követelmény(csoport) Tilos mezőgazdasági Felszín alatti vízmintában szennyezés határértéken felüli tevékenység során a felszín alatti vizek elszennyezése Szennyezés közvetlen Technikai megoldások vizsgálata bevezetése felszín alatti vizekbe Szennyezőanyag tárolás és Földbe ásott tartályok műszaki jellemzői elhelyezés szabályai Adatszolgáltatási kötelezettség Monitoring adatok leadása a hatóság felé A felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabály értelmében a gazdálkodónak be kell tartania a jogszabályban meghatározott határértékeket a felszín alatti vizek szennyezőanyagtartalmára vonatkozóan. Nem szabad továbbá olyan technológiákat kiépíteni, amelyek a szennyezőanyagot közvetlen felszín alatti vízbe vezetik be (pl. szennyező anyag közvetlen bevezetése kútba csővezetéken keresztül). Kiemelt figyelemmel kell kezelni a szennyezőanyag tárolókat, hogy technológiailag megfelelnek e az előírásoknak. A termelőknek ezen kívül adatszolgáltatási kötelezettségük is van a hatóság felé. 7

8 2.3 Szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása A 1782/2003/EK Rendelet 3. mellékletének 3. Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelménye sorolható ide. A Tanács június 12-i 86/278/EGK irányelve a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet, és különösen a talaj védelméről A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. Rendelet A szennyvíziszappal kapcsolatos követelményeket a következőképpen lehet összefoglalni: Szennyvíziszap felhasználás (JFGK 3) Követelmény(csoport) Engedélyezés szabályai Engedély nélküli, vagy attól eltérő kijuttatás Területi tilalmak Bejelenési, dokumentációs kötelezettség Legelőre, zöldségnövényekre, fagyott területre történő kijuttatás Kijuttatás előzetes bejelentése A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása hazánkban mintegy hektárra terjed ki. A kihelyezés minden esetben engedélyköteles tevékenység ennek hiánya kölcsönös megfeleltetési szankciót von maga után. Léteznek bizonyos területi tilalmak is, továbbá bejelentési kötelezettsége is van a gazdálkodóknak. 2.4 A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelme A 1782/2003/EK Rendelet 3. mellékletének 4. Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelménye sorolható ide. A Tanács december 12-i 91/676/EGK irányelve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 8

9 A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló /2007. FVM rendelet (kiadás alatt) A nitrát felhasználással kapcsolatos követelményeket a következőképpen lehet összefoglalni: Nitrát irányelv (JFGK 4) Követelmény(csoport) Nitrát határérték 170 kg N / ha / év Tárolási szabályok 6 hónapi kapacitás, műszaki feltételek Tiltott trágyázási időpontok és területek nov. 15 febr. 15 között, lejtőn, fagyott területen, felszíni vízhez közel Engedélyköteles tevékenységek Adatszolgáltatás Hígtrágya kijuttatás Monitoring adatok A nitrát irányelvvel kapcsolatban a trágya felhasználás van részletesen szabályozva. A konkrét felső határ (170 kg/ha/év) betartása mellett ügyelni kell a trágyatároló kapacitására és műszaki minőségére, egyes jogszabály által nevesített területeken és/vagy időpontokban nem szabad trágyát kihelyezni, vagy csak engedélybirtokában lehet ezt megtenni. Továbbá bizonyos adatszolgáltatási és dokumentációs kötelezettségei is vannak a gazdálkodóknak. 2.5 Állatnyilvántartás és azonosítás A 1782/2003/EK Rendelet 3. mellékletének 6, 7, 8, 8a. Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelményei sorolhatók ide. A Tanács november 27-i 92/102/EGK irányelve az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról 9

10 A Bizottság 911/2004/EK rendelete a füljelzők, marhalevelek és állománynyilvántartások tekintetében az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról Az Európai Parlament és a Tanács július 17-i 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről A Tanács 21/2004/EK rendelete a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendseréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet A juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet Az állatjelöléssel kapcsolatos követelményeket a következőképpen lehet összefoglalni: Állatjelölés (JFGK 6-8) Követelmény(csoport) Tenyészet bejelentése Tenyészet létesítésének /megszüntetésének bejelentése Állomány nyilvántartása Állomány adatai, egyedek születése/elhullása, mozgások Bejelentési kötelezettségek Szarvasmarha: egyed születés/elhullás bejelentése Állatok szállítása Marhaútlevél, sertés szállítólevél Állatjelölés Füljelzők beszerzése, elveszett füljelzők pótlása Az állat-nyilvántartási jogszabályok alapján be kell jelenteni a tenyészeteket, illetve a szarvasmarhák esetében az egyedek születését és elhullását is. A gazdálkodás helyszínén dokumentációt kell vezetni az állományról. Ennek hiánya kölcsönös megfeleltetési szankciót 10

11 von maga után. Az állatok szállítását a jogszabályoknak megfelelően, kellő dokumentáltság mellett kell elvégezni. Legfontosabb ezen követelmények közül talán az állatjelölési kötelezettség, amely a füljelzők meglétét írja elő a tenyésztett állatok körében. 2.6 Növényvédő szerek forgalomba hozása és felhasználása A 1782/2003/EK Rendelet 3. mellékletének 9. Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelménye sorolható ide. A Tanács július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról A növényvédelemről szóló évi XXXV. Törvény A növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I.16.) FVM rendelet A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V.6.) FVM-GKM- KvVM együttes rendelet A növényvédő szerekkel kapcsolatos követelményeket a következőképpen lehet összefoglalni: Növényvédő szerek (JFGK 9) Követelmény Növényvédő szerek engedélyezése Csak engedélyezett szerek felhasználása megengedett Felhasználás szabályai - használati utasításnak, címkének megfelelő felhasználás - egyes növényvédő szerek felhasználásához szakirányú végzettség szükséges - munkavédelmi előírások - növényvédelmi gépek Tárolás szabályai Dokumentáció Elkülönített raktár, tűzvédelmi előírások Permetezési napló 11

12 A vonatkozó közösségi és hazai szabályok értelmében csak engedélyezett növényvédő szereket szabad felhasználni, mégpedig a az előírt módon, szabályos tárolás mellett. A növényvédő szerek felhasználását dokumentálni kell (permetezési napló vezetésével!) 2.7 Hormonhatású szerek állattenyésztési felhasználása A 1782/2003/EK Rendelet 3. mellékletének 10. Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelménye sorolható ide. A Tanács április 29-i 96/22/EK irányelve az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról, valamint a 81/602/EGK, a 88/146/EGK és a 88/299/ EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről Az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról szóló 24/2004 FVM (III. 2.) rendelet A hormonhatású szerekkel kapcsolatos követelményeket a következőképpen lehet összefoglalni: Hormonhatású szerek állattenyésztési felhasználása (JFGK 10) Követelmény Tiltott szerek Felhasználása, forgalmazása tilos Szakszerű felhasználás - Csak állatorvos által beadható - Nyilvántartás vezetése mellett - Várakozási idők betartásával A hormonhatású szerek állattenyésztési felhasználása nem túlságosan elterjedt hazánkban, ám ha valaki mégis alkalmaz ilyen anyagokat, akkor meg kell bizonyosodnia róla, hogy engedélyezett szereket használ fel, az előírt módon. 2.8 Élelmiszer- és takarmánybiztonság A 1782/2003/EK Rendelet 3. mellékletének 11. Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelménye sorolható ide. 12

13 Az Európai Parlament és a Tanács január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet Az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos követelményeket a következőképpen lehet összefoglalni: Élelmiszerbiztonság (JFGK 11) Követelmény Nyilvántartási kötelezettség Forgalomba hozott élelmiszer/takarmány (alapanyag) tételekről, beszállítókról, vevőkről Visszahívás, piacról kivonás Az előállító a nem biztonságos élelmiszert, takarmányt visszahívja, a piacról kivonja, erről a hatóságot tájékoztatja Élelmiszerbiztonság, higiéniai csomag (JFGK 11) Követelmény Hulladékok, veszélyes anyagok helyes tárolása Szakszerű raktározás Állatbetegségek terjedésének megelőzése Nyilvántartási kötelezettség Állatok elkülönítése Felhasznált takarmányról, elvégzett vizsgálatokról 13

14 Tejelő tehenek egészségügyi állapota A tej brucellózistól, gümőkórtól mentes, az állatok nem estek át illegális kezelésen, Tejtermelés berendezések és helyiségek Berendezések jól tisztíthatók, helyiségek kialakítása megfelelő, hűtés biztosított Tojás tárolás Higiénikusan, napfénytől védve Az élelmiszerbiztonsági követelmények meglehetősen kiterjedtek. Egyrészt általános szabályokat fogalmaznak meg: ezek közül a legfontosabb az a szabály, amelynek értelmében minden gazdálkodónak nyilvántartást kell vezetnie az általa előállított élelmiszerekről vagy élelmiszer-alapanyagokról (azaz gyakorlatilag az összes mezőgazdasági termékről). A további intézkedések bizonyos higiéniai követelményeket fogalmaznak meg a tej- és tojástermelőkkel szemben (felszerelések, helyiségek megfelelő kialakítása, állatbetegségek megfelelő kezelése, termékek megfelelő tárolása stb.). 2.9 Állatbetegségek bejelentése A 1782/2003/EK Rendelet 3. mellékletének 12, 13, 14, 15. Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelményei sorolhatók ide. Az Európai Parlament és a Tanács május 22-i 999/2001/EK rendelete egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról A Tanács november 18-i 85/511/EGK irányelve a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről A Tanács december 17-i 92/119/EGK irányelve az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről A Tanács november 20-i 2000/75/EK irányelve a kéknyelv betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról Az állategészségügyről szóló évi CLXXVI. törvény A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről 69/2003. (VI. 25.) FVM rendelet A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről szóló 23/2005. (III. 23.) FVM rendelet A sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól 14/2003 FVM (II. 14.) rendelet 14

15 A kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 35/2002 FVM (IV. 27.) rendelet Az állatbetegségek bejelentésével kapcsolatos követelményeket a következőképpen lehet összefoglalni: Állatbetegségek bejelentése (JFGK 12-15) Követelmény Bejelentési kötelezettség Állatbetegségek megjelenésének, vagy gyanújának azonnal bejelentése Amennyiben a gazdálkodó fertőző állatbetegség megjelenését észleli, azonnal be kell jelentenie az illetékes hatóságoknak. Ennek elmulasztása nem csak súlyos hatósági bírsághoz, hanem kölcsönös megfeleltetési szankcióhoz is vezet! 2.10 Állatok kímélete A 1782/2003/EK Rendelet 3. mellékletének 16, 17, 18. Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelményei sorolhatók ide. A Tanács november 19-i 91/629/EGK irányelve a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról A Tanács november 19-i 91/630/EGK irányelve a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról A Tanács július 20-i 98/58/EGK irányelve a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet Az állatjóléttel kapcsolatos követelményeket a következőképpen lehet összefoglalni: Állatjólét (JFGK 16-18) Követelmény Állatok elhelyezése Etetési, itatási szabályok Beteg egyedek kezelése Istálló kialakítása, megfelelő férőhely biztosítása, tisztítható felületek és berendezések, megfelelő hőmérséklet, megvilágítás, szellőzés Friss vízellátás, min. naponta egyszeri etetés, tápanyagok Elkülönítés, állatorvosi kezelések 15

16 Az állatjóléti intézkedések kapcsán főképp az állattartó helyekkel szemben megfogalmazott követelményeket találhatjuk (férőhely nagyság, megvilágítás stb.), de vannak szabályok az állatok ellátásának minimális szintjére is (pl. friss vízzel való ellátás) március

A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei

A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei 1. A kölcsönös megfeleltetés bevezetése, jogszabályi háttere, definíciója, alkalmazási területe 1.1 A kölcsönös megfeleltetés

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. Pál Gábor

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. Pál Gábor KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS Pál Gábor A kölcsönös megfeleltetés alapelvei, célja A KAP reform a közvetlen támogatások területén feloldotta a termelési kötelezettséget, ugyanakkor bevezetett egy új feltételrendszert,

Részletesebben

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre MTTE Regionális résztaggyűlések 2010. március 2 12. Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid igazgató MgSzH Központ HOFI

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

Milyen szempontokat kell figyelembe venni az állattartónál végzett, az SVD-el kapcsolatos

Milyen szempontokat kell figyelembe venni az állattartónál végzett, az SVD-el kapcsolatos Tesztt megolldások néllküll Szakttanácsadók Továbbképzése Számadó 2007 0..3 verziió kérdéseii 2007 Köllcsönös megffellellttettés sorsz szakterület Kérdés 1 2 Az egészséges állatra jellemző: 2 2 A beteg

Részletesebben

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként?

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? Fertőszentmiklós, 2015. 03. 06. Szemerits Attila, Havasréti

Részletesebben

Elindult a webenar! KM aktualitások. Németh Csaba állattenyésztési igazgató

Elindult a webenar! KM aktualitások. Németh Csaba állattenyésztési igazgató Elindult a webenar! KM aktualitások Németh Csaba állattenyésztési igazgató Amiről ma beszélni fogok: Elsődleges bizonylatok, valamint a marhalevél alsó és felsőrész rögzítésének elérhetősége a weben 2012.

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2008. november 19. (OR. en) 2007/0102 (COD) LEX 954 PE-CONS 3667/1/08 REV 1 AGRILEG 137 CODEC 989 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EGYES

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 11. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 11. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 11. (OR. en) 13182/16 AGRILEG 147 VETER 97 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. október 11. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Magyar szarvasmarha ENAR füljelzők és dokumentumok

Magyar szarvasmarha ENAR füljelzők és dokumentumok Magyar szarvasmarha ENAR füljelzők és dokumentumok Legutóbbi módosítás: 2014. január 30. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság H-1024 Budapest Keleti

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám 4723 A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138.

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138. A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

Részletesebben

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD)

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 6. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) 8576/15 AGRILEG 102 CODEC 651 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 14760/14,

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok Rónai Anna növényvédelmi mérnökszakértő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A 2011-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA 2016. FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 / Az élelmiszerjog általános szabályai 2 / Élelmiszer-előállításra, élelmiszer-biztonságra

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA 854/2004/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... (..) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti

Részletesebben

Az sertés-egészségügy aktuális

Az sertés-egészségügy aktuális Az sertés-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos Sertésegészségügyi szakmai nap Oroszháza Gyopárosfürdő,

Részletesebben

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban. Németh Csaba állattenyésztési igazgató

Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban. Németh Csaba állattenyésztési igazgató Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban Németh Csaba állattenyésztési igazgató Sikeres regisztráció/belépés esetén az alábbi menüpontokból lehet választani: WebENAR

Részletesebben

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban Szakmai szeminárium

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás igénybevételéről I. Jogszabályi alap

Részletesebben

I. A támogatás jogszabályi alapja

I. A támogatás jogszabályi alapja A Magyar Államkincstár 20/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048570/03 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048570/03 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 26. (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. január 20. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

2008. évi szaktanácsadóknak szóló kötelező továbbképzés

2008. évi szaktanácsadóknak szóló kötelező továbbképzés 2008. évi szaktanácsadóknak szóló kötelező továbbképzés TESZTKÉRDÉSEK 2008. TARTALOMJEGYZÉK ÁLLATJELÖLÉS ÉS NYILVÁNTARTÁS... 3 HELYES MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOT... 8 KÖRNYEZETVÉDELEM...14 A KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről,

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Németh Csaba igazgató 2014. február 25. március 6. Jogszabályi háttér 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről,

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 248/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 248/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 248/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI HATÁROZAT (2004. július 9.) a juh- és kecskeféle állatokra vonatkozó egészségügyi

Részletesebben

24/2004. (III. 2.) FVM rendelet

24/2004. (III. 2.) FVM rendelet 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI.

Részletesebben

A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok

A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

148/2007. (XII. 8.) FVM

148/2007. (XII. 8.) FVM 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről OptiJus Opten Kft. I. 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről A 2010.7.2. óta

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. Szabadkai Andrea Kistermelői termékértékesítés, magán háznál, termelői piacon rendezvényen Kisléptékű Termékelőállítók

Részletesebben

95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet

95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, ellenőrzésére és megfigyelésére irányuló nemzeti programok finanszírozásának szabályairól Az állattenyésztésről szóló

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag

ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag A vidékfejlesztési miniszter 34/2012. (IV. 6.) VM rendelete valamint a 24/2013. (IV. 11.) VM rendelete a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005.

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Ügytípus rövid leírása: Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet.

Ügytípus rövid leírása: Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet. Kísérlet céljára állat felhasználásának engedélyezése Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet. Jogszabályban meghatározott

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások A földművelésügyi miniszter /2015. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban BIOMI KFT GMO Szimpózium Ősz Csabáné FVM Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály 2008. november 6. 1 Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ELŐZMÉNY Az Európai Unió új hulladék-keretirányelvét 2008. november 19-én fogadták el és december 12-én hirdették ki. A 2008/98/EK irányelv előírásait a tagállamoknak legkésőbb

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám 68679 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott an1 Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot követelményei című képzéshez A képzési program kódszáma: an1

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26.

Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26. A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználása talajvédelmi hatósági engedély alapján és a szennyvíziszap felhasználásával készült termékek piacfelügyelete Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Kivonatos jogszabálygyűjtemény vendéglátás számára. 2014. március / a gyűjtemény csak tájékoztató jellegű /

Kivonatos jogszabálygyűjtemény vendéglátás számára. 2014. március / a gyűjtemény csak tájékoztató jellegű / Kivonatos jogszabálygyűjtemény vendéglátás számára 2014. március / a gyűjtemény csak tájékoztató jellegű / TARTALOMJEGYZÉK 1 / Az élelmiszerjog általános szabályai 2 / Élelmiszer-előállításra, élelmiszerbiztonságra

Részletesebben

Természetvédelmi kezelés

Természetvédelmi kezelés Természetvédelmi kezelés Magára hagyás, bekerítés egyensúlyi paradigma természetes, önálló életközösségek (? van) zárt rendszert feltételez gátolja a természetes zavarást is Kezelés nem egyensúlyi paradigma

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete Veszprém, 2013.04.04.

Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete Veszprém, 2013.04.04. Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete Veszprém, 2013.04.04. Dr. Leitold József Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság NÉBiH - ÉbÁI feladatai

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság. Összeállítás időpontja: 2010. 03. 19.

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság. Összeállítás időpontja: 2010. 03. 19. ÉLELMISZEREKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Jogszabálygyűjtemény 5. kiadás Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Összeállítás időpontja: 2010. 03.

Részletesebben

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN Dr. Márton Lázár osztályvezető Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2012. november 19. Miért kell külön szabályozni ezeket a Hgtv által

Részletesebben

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály Hazánk GMO mentes stratégiája - 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.9.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. augusztus 13.) a klasszikus sertéspestis Szlovák Köztársaságban 2004-ben történő felszámolásához való közösségi pénzügyi

Részletesebben