Nádudvar város Településrendezési Terve TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nádudvar város Településrendezési Terve TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ"

Átírás

1 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 25 Miskolc, Patak u. 10. Telefon/fax: 46/ , mobil: 06-20/ CÍMLAP Nádudvar város Településrendezési Tervéhez TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Megbízó: Nádudvar Város Polgármesteri Hivatal Nádudvar Fő út Tervező: LA-URBE Építész Iroda Kft. Miskolc Patak u Miskolc, október hó Településfejlesztési koncepció 1

2 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 25 Miskolc, Patak u. 10. Telefon/fax: 46/ , mobil: 06-20/ ALÁÍRÓLAP Nádudvar város Településrendezési Tervéhez TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Vezető településtervező:.. Lautner Emőke TT STÚDIÓ Kft. Közlekedéstervező:. Gulyás Imre K-1d-1(06)/ Zöldterület tervező:. Dobos Sára K /2003 ÉLETTÉR BT. Víziközművek tervezője:.. Sarnek Ferenc VCS VR Gázellátás tervező:.. Sarnek Ferenc SZM Elektromos energia és hírközlésellátás tervező:.. Poch György SZV Ügyvezető. Lautner Emőke Miskolc, október hó Településfejlesztési koncepció 2

3 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 25 Miskolc, Patak u. 10. Telefon/fax: 46/ , mobil: 06-20/ TARTALOMJEGYZÉK Nádudvar város Településrendezési Tervéhez TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Címlap Aláírólap Tartalomjegyzék Előzmények 4.1. Bevezetés 4.2. A településfejlesztési koncepció mérnöki műszaki előkészítése 4.3. A településfejlesztési koncepció társadalmi előkészítése A Nádudvarra vonatkozó fejlesztési és rendezési szándékok összefoglalása 5.1. Országos szintű elhatározások 5.2. Regionális szintű elhatározások 5.3. Megyei szintű elhatározások 5.4. A város korábbi fejlesztési dokumentumai Helyzetértékelés NÁDUDVAR JÖVŐKÉPE 7.1. Fő célok és fejlesztési irányok 7.2. A külső társadalmi gazdasági és egyéb folyamatok hatása a városra 7.3. A helyzetértékelés témakörei szerinti jövőkép felvázolása Megközelítési viszonyok változása A város települési szerepkörének, központi funkcióinak megerősödése A gazdasági szerkezet, versenyképesség változása A népességviszonyok változása Az infrastruktúra ellátottság változása A természeti erőforrások megőrzése Fejlesztési célok, stratégiai programok 8.1. Bevezetés 8.2. Elsődlegességek-prioritások, a prioritásokhoz kapcsolódó fejlesztési célok, programok Miskolc, október hó Településfejlesztési koncepció 3

4 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 25 Miskolc, Patak u. 10. Telefon/fax: 46/ , mobil: 06-20/ ELŐZMÉNYEK Nádudvar város Településrendezési Tervéhez TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 4.1. Bevezetés Nádudvar Város Polgármesteri Hivatala ajánlatokat kért különböző tervezőirodáktól a város településrendezési tervének elkészítésére. A megbízást a LA-URBE Építész Iroda Kft. nyerte meg. A szerződéskötésre év június hónapjában került sor. Jelen tervdokumentációnkat megelőzően teljes körű vizsgálat készült, melynek dokumentálása július hónapban történt. A helyszíni vizsgálatok év március-május hónapjában történtek, dokumentációnk az akkori állapotokat tükrözik. A tervezői szerződés alapján a munka elkészítése 3 ütemben történik, azon belül önálló munkarészekkel: I. ütemben készültek az alábbi munkarészek a településrendezési terv szakmai előkészítéseként: A.) Mérnöki műszaki előkészítés Alaptérképek, vízügyi szakvélemény, környezetvédelmi vizsgálat. Az alaptérképeket a Polgármesteri Hivatal bocsátotta a tervezők rendelkezésére. B.) Vizsgálatok összefoglaló értékelése Teljes körű összefoglaló értékelés minden szakág vonatkozásában. A vizsgálati dokumentáció a településfejlesztési koncepció előzményeként szolgál. C.) A város hosszú távú településfejlesztési koncepciója, programja Jelen tervdokumentációnk. Széleskörű előkészítő munkára alapozott javaslat Az előkészítés során az előzetes államigazgatási eljárás lefolytatásra került az (ÉTV. 9. (2) szerint) Kérdőívek a gazdaság szereplőihez Interjú kérdések a város vezetőihez, képviselőihez, társadalmi szervezeteihez és a lakossághoz Egyeztető tárgyalások a képviselőkkel, a Gyógyfürdő Rt-vel, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőivel, a mezőgazdaság képviselőivel, stb. II. ütemben készülnek a TRT hatósági egyeztetési tervanyagai Településszerkezeti Terv és leírása Szabályozási Terv Helyi Építési Szabályzat Helyi Értékvédelmi Rendelet III. ütem A jóváhagyott terv dokumentálása Településfejlesztési koncepció 4

5 4.2. A településfejlesztési koncepció mérnöki műszaki előkészítése Alaptérkép A tervezési területre vonatkozó kül- és belterületi földhivatali nyilvántartási térképek beszerzésre kerültek. A földhivatali nyilvántartási térképek felhasználásával, valamint annak kiegészítésével, helyszíni korrekciókkal és korábbi megvalósulási tervek alapján készült el a tervezési alaptérkép. A tervezési alaptérkép a Földhivatali nyilvántartási (papír alapú) térképek fölhasználásával digitálisan készült. A térképet a miskolci illetékességű RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. készítette. A településrendezési terv ezen a digitális alaptérképen készül Előzetes véleményezési eljárás Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9. (2) bekezdése előírja, hogy a településrendezési tervek készítését előzetes véleményezési eljárásnak kell megelőznie. A Polgármesteri Hivatal az előzetes államigazgatási eljárást lefolytatta. Az illetékes államigazgatási szervek nyilatkozatait a vizsgálati tervdokumentáció terviratok fejezete tartalmazza. Az eljárás lefolytatására március hónapban került sor A településfejlesztési koncepció társadalmi előkészítése A településfejlesztési koncepció előkészítéseként kérdőívek kiküldésére került sor a város főbb gazdasági szereplői részére, hogy fejtsék ki a városfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseiket. A vállalkozói érdeklődés alacsony szintű volt. Sikeresebb volt a Polgármesteri Hivatal által összehívott egyeztető tárgyalás a város nagyobb (elsősorban mezőgazdasági) vállalkozásinak vezetőivel. A megfelelő helyzetértékelési és fejlesztési elképzelésekhez a tárgyalások jó alapot adtak. Mintegy 30 kérdésből álló írásos interjú került kiküldésre a város vezetőinek, képviselőinek, és a társadalmi szervezetek képviselőinek, az önkormányzati intézmények vezetőinek. Sajnos az érdeklődés a kiküldött kérdőívek vonatkozásában csekély volt, a kiküldött kérdőívek mintegy 20%-át küldték vissza, ami némi érdektelenséget mutat. Az összesített egyeztető tárgyalások azonban sikeresnek mondhatóak a város vezetőivel és a szakterületek képviselőivel, mely megnyugtató alapot adhat a településfejlesztési koncepció elkészítéséhez. A helyben szokásos módon az Önkormányzat hirdetményt tett közzé a lakosság számára, és kérte a településrendezési tervvel kapcsolatos javaslataikat. A lakossági részvétel szinte elenyésző volt. Településfejlesztési koncepció 5

6 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 25 Miskolc, Patak u. 10. Telefon/fax: 46/ , mobil: 06-20/ A N Á D U D VA R R A FEJLESZTÉSI ÉS VONATKOZÓ RENDEZÉSI SZÁNDÉKOK ÖSSZEFOGLALÁSA Nádudvar város Településrendezési Tervéhez TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 5.1. Országos szintű elhatározások ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV (VÁTI Kht. Budapest, 2003.) Az Országos Területrendezési Terv rögzíti a térség területhasználatának és funkcionális övezeteinek alapvetéseit, melyek Nádudvar környezetében az alábbiak: mezőgazdasági térség a (III..20.)OGY határozat által kiemelt térségek (XIII.sz.) közé tartozik Térszerkezet, térségi kapcsolatok A város térszerkezeti helyzetét a 4.sz. Budapest Debrecen Nyíregyháza főút határozza meg, a közelében halad továbbá a 42.sz. Püspökladány Biharkeresztes (Románia) főútvonal. Ezeken keresztül elsősorban térségi kapcsolatok teremthetőek Budapest, a román és (az M3 autópályán keresztül) az ukrán határ irányában. KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK Gyorsforgalmi utak Az egyes ágazati koncepciókat integráló Országos Területrendezési Terv (OTRT) rögzíti a gyorsforgalmi utak tervezett nyomvonalait érintett térségünkre is. A terv tartalmazza az M4 gyorsforgalmi út megépítését az M4 sz. Budapest Szolnok Püspökladány Biharkeresztes (RO) autópályához csatlakozva a Püspökladány Hajdúszoboszló Debrecen (M3) Nyíregyháza nyomvonalon. További tervezett gyorsforgalmi út a térségben az M47 sz. Debrecen Berettyóújfalu Békéscsaba Gyula útvonal. Az V. euro folyosó nyomvonalát hordozó tervezett M3-as autópályára Debrecen térségében, az M4-es autópályája Püspökladány (Budapest felé) és Berettyóújfalu (Románia felé) térségében tud kapcsolódni. A várost érintő térszerkezeti vonal tehát a jövőben sem változik, a meglévőkön túl azonban új kapcsolati lehetőségeket is teremt a város számára Gazdaságot érintő övezetek Az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK.) Nádudvart érintő elhatározásai az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi nagylétesítmények tekintetében: 750 kv-os és 120 kv távvezeték a települést délről érinti. Földgázvezeték a település külterületén északon halad át. Helyzetelemezés 6

7 Természetvédelmet, környezetvédelmet érintő övezetek árvíz- és belvíz által veszélyeztetett település levegőtisztasági védelmi szempontból kiemelt terület országos ökológiai hálózat övezete érzékeny természeti terület övezete kiemelten érzékeny vízminőség-védelmi terület övezete A fenti övezetek a Hortobágyi Nemzeti Park területét és annak peremeit érintik. Egyéb kulturális örökség szempontjából kiemelt terület Gyorsvasút Hajdúszoboszlón halad keresztül a Budapest Debrecen Nyíregyháza - Záhony vasúti fővonal, mely a tervek szerint nemzetközi törzshálózati fővonallá építendő ki. Továbbá vasúti kapcsolatai Debrecenen és Püspökladányon (Románia felé) keresztül realizálhatóak. (Jelenleg csak iparvágánnyal kapcsolódik a város az országos vasútvonalakhoz.) Kerékpár törzshálózat A Nádudvarhoz legközelebbi országos kerékpárút törzshálózatba tartozó kerékpárút Tiszacsege-Hortobágy-Debrecen. Helyzetelemezés 7

8 Kivonat az Országos Területrendezési Tervből Helyzetelemezés 8

9 5.2. Regionális szintű elhatározások Hortobágyi Nemzeti Park és térsége Területrendezési Terve (Váti Kht., Budapest, Egyeztetési Anyag) A területrendezési terv kiemelt célja a védett természeti területek védelme, ezért a prioritások meghatározásánál a Hortobágyi Nemzeti Park, a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet és a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet védetté nyilvánításának célját tekinti meghatározónak. A terv Nádudvar területét érintő elhatározásai a következők: országos jelentőségű - védett vagy védelemre tervezett - természeti terület övezete fokozottan sérülékeny természeti területek alávezetve kezelt területek övezete védett természeti területek védőövezete ökológiai folyosó övezete (a folyó mentén) érzékeny természeti területek övezete tájképvédelmi övezet világörökség területe kulturális örökség szempontjából kiemelt térség (OTrT szerint) kulturális örökségvédelmi térség belvíz által veszélyeztetett terület légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny terület zajvédelmi szempontból fokozottan érzékeny terület A fenti kategóriák jelentős része a külterületet érintik, melynek jelentős része a Hortobágyi Nemzeti Park területén fekszik. Helyzetelemezés 9

10 Részletek a Hortobágyi Nemzeti Park és Térsége Területrendezési tervéből: Részlet a térszerkezeti tervből Helyzetelemezés 10

11 A Tisza térség vidékfejlesztési koncepciójának és területrendezési tervének megalapozása (Egyeztetési anyag VÁTI KHT július hó) Az elemzés Nádudvar teljes igazgatási területét az Ökológiai Hálózat részeként kezeli: Hajdú-Bihar Megye Sárréti Kistérség Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Stratégiai és Operatív programja A program Nádudvarral, mint a térség egyik jelentős településével számol, elsősorban a Nádudvar-Kaba-Püspükladány háromszögben. Nádudvar esetében: az intenzív mezőgazdasági struktúra fejlesztésével a NAGISZ Rt. bevonásával, az ökológiai gazdálkodás támogatásával, az alternatív jövedelemszerzést biztosító tevékenységek támogatásával, vidéki infrastruktúra fejlesztéssel számol. Helyzetelemezés 11

12 5.3. Megyei szintű elhatározások Hajdú-Bihar megye ja (MTA Regionális Kutatások Központja - Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács, Debrecen, 1998) Hajdú-Bihar megye térszerkezete Jelmagyarázat: 1. Országos térszerkezeti vonal, 2. Regionális térszerkezeti vonal, 3. Sűrűbb textúrájú területek, 4. Hajdú-Bihar megye határa, 5. Nagyváros, 6. Kis- és középváros, 7. Falusi kulcstelepülések A terv a megye hosszú távú fejlődése szempontjából meghatározónak tekinthető összes fejlesztési célt, fejlesztési programot és javasolt intézkedéseket is magában foglalja. Általános fejlesztési céljaihoz (dinamizálás-felzárkózás, regionális híd szerepkör) rendelt prioritásai szinte mind érintik Nádudvart. A Területfejlesztési koncepció fejlesztési elképzelései: A koncepció a mezőgazdasági ágazat alapjának tekinti a kedvező talajadottságokat (Hajdúhát az ország egyik legjobb talajadottságokkal rendelkező tájegysége). A térség nemzetközi vonzerejének számító gyógyfürdők (Debrecen, Hajdúszoboszló, Nádudvar) fejlesztése és bővítése. Ennek keretében szálláslehetőségek bővítése a közepes és kisebb üdülők panziók bővítése, valamint az ehhez nélkülözhetetlen környezetszépítő és egyéb szolgáltató fejlesztések. Az idegenforgalomban eddig kivívott pozíció megőrzése. gyógyfürdőfejlesztés Helyzetelemezés 12

13 környezetszépítés szolgáltatások körének bővítése ökoturizmus A gyógyidegenforgalomhoz kötődő lehetőségek kiaknázása. Debrecen Hortobágy Hajdúszoboszló idegenforgalmi háromszög vagy a Tiszamenti térséggel kiegészülő négyszög kiemelt üdülőkörzetként való kezelése esetén az ökoturizmus, ill. a hortobágyi látványosságokhoz kapcsolódó gyógy- és rekreációs termálprogramokkal bővülő idegenforgalmi projektek megvalósítása. Kiemelt feladat az idegenforgalom és a turizmus infrastrukturális feltételrendszerének bővítése, korszerűsítése. Környezetvédelem. A város szennyvízelvezető rendszerének fejlesztése, a felszíni vizek elrendezésének megoldása. Szilárd hulladék elhelyezésének megoldása. Városi környezet átfogó fejlesztése A város korábbi fejlesztési dokumentumai és jóváhagyott tervei NÁDUDVAR EGYSZERŰSÍTETT ÁLTALÁNOS RENDEZÉSI TERV (É.M. Városépítési Tervező Vállalat, Budapest, 1959.) A lakóterület fejlesztésének irányát a lakáshiány miatt a település É-K-i részén a megszűnő telkek pótlására 542 telket irányoztak elő, ami azóta sem épült be. Ezt a telekmennyiséget a foghíjakon, belső tömbökben és új lakóterületeken jelölték ki. Iparfejlesztést szintén kelet felé képzetlék el az ipari vasútvágány túloldalán, annak közelében. A területet szintén nem hasznosították. Intézményfejlesztés javaslatai: strandlétesítés új temetőbe ravatalozó általános iskolák, óvodák, bölcsődék létesítése szálloda A település nyugati végében az út déli oldalán lévő lakóterületet a belterületből kivették (azóta is külterület) most szintén belterületbe akarják vonni. A belterületből akkor azért zárták ki azokat a területeket, mert nem fejleszthetőek. Az É-i részen is történt belterületi határmódosítás. A belterületbe kívánták vonni az iparfejlesztés területeit és a lakóterület fejlesztéséhez szükséges területeket. A zavaró hatású létesítményeket az iparterületre telepíti. Szeméttelep kijelölése. Zöldterületfejlesztést utcafásításokkal és közparkok létrehozásával kívánják megoldani. A nád helyett fűzfák, tiszafák, bokrok telepítését javasolja. A község ÉK-i részén szélvédő sávot biztosít. Sportpálya fokozott fásítása. A közművek fejlesztését a MÉLYÉPTERV szakvéleménye alapján oldották meg. A külterületen lakott helyek kialakítására csak Mihályhalmán jelöl ki területet, mivel a többi terület lakóterületek nélkül jól megművelhető. NÁDUDVAR ÁLTALÁNOS RENDEZÉSI TERVE (Debreceni Tervező Vállalat, 1976.) Helyzetelemezés 13

14 A tervi munkarészek vizsgálatra és tervezési programra épültek, amit 1977-ben az akkori Nádudvari Tanács elfogadott. A programmegállapító határozat száma 6/1977. Th. Sz. A program elkészülte óta az alábbi főbb fejlesztési tevékenységeket folytatta a helyi Tanács: megindult a környezetvédelmi terv (1974.) kivitelezése a művelődési központ beruházását elfogadták a gyógyszertár építése befejeződött Az elkészült tervjavaslatot a Tanács egyeztette, ami alapján elkészült a terv. A település belterületébe javasolják vonni az északi részen lévő temetőterületet, a keleti részen pedig a sportpálya melletti területet. Kizárásra javasolják a belterületből a nyugati oldalon két, a keleti oldalon egy kisebb és a déli részen egy nagyobb területrészt. A terv döntései: Szerkezete eléggé változatos, mivel a vizes-nádas területek benyúlnak a lakóterületekbe. A korábban nagyobb telek újrafelosztása tervszerűtlenül zsákutcákkal történt. Az utcák szűk keresztmetszetűek. Ipari üzemei a helyi szükségletet elégítik ki. Kialakult ipari terület. A történelmileg kialakult utcavezetés, telekosztás a vízjárta területek közti magasabb részeket kihasználva, szabálytalanul létesült. Az eredetileg nagytelkes település a lélekszám emelkedésével mind sűrűbb beépítésű lett, és a nagy telkek zsákutcákkal szabdalt lett. Nádudvar középfokú intézményellátását Püspökladány és Hajdúszoboszló, felsőfokú ellátását pedig Debrecen biztosítja. GYÓGYFÜRDŐ TANULMÁNYTERV (MEGALIT Kft., Debrecen) Helyzetelemezés 14

15 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 25 Miskolc, Patak u. 10. Telefon/fax: 46/ , mobil: 06-20/ H E LY Z E T É RT É K E L É S Nádudvar város Településrendezési Tervéhez TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A helyzetértékelés a vizsgálatok tömör, rövid összefoglalása. Feladata a települési önismeret rögzítése és elmélyítése. A legfontosabb pozitív és negatív adottságok, a lehetőségek és a veszélyek bemutatásával készült Szempontjai: Földrajzi helyzet 1.1. közlekedés-földrajzi helyzet 1.2. földrajzi fekvés Természeti erőforrások 2.1. természeti táj 2.2. ásványi vagyon 2.3. termőföld 2.4. felszíni vizek 2.5. felszín alatti vizek 2.6. építésföldtani adottságok Szerepkör, települési együttműködés Gazdasági szerkezet Népességviszonyok, humán erőforrás Infrastrukturális ellátottság 6.1. településszerkezet 6.2. közműellátás 6.3. humán infrastruktúra Belső és külső érdekviszonyok Önkormányzati és vagyongazdálkodás Környezeti állapot 9.1 Természeti környezet 9.2 Épített környezet

16 ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK (belső és pozitív adottsá- (belső és negatív adottsá- (külső és pozitív adottsá- (külső és negatív adottságok, körülmények) gok, körülmények) gok, körülmények) gok, körülmények) FÖLDRAJZI HELYZET Földrajzi fekvés Közleke- désföldrajzi helyzet Meteoro- lógiai viszonyok Az Alföld Északkeleti részén található Budapesttől 200 km-re keletre, Debrecentől 30 km-re délnyugatra fekszik. Hajdú-Bihar megye térszerkezeti tengelye vonzásterületében fekszik, ami fontos makroregi-onális tengely. Ármentes síkságon fekszik A Debrecent körülölelő kisvárosi gyűrű része A dinamikusan fejlődő Debreceni Agglomeráció része Közlekedés-földrajzi helyzete mérsékelten kedvező Budapest-Debrecen 4. sz. országos elsőrendű főút közelében fekszik, így megközelítése kedvező A településnek az országos úthálózatba való bekötését négy országos mellékút biztosítja Átmenő forgalom nem terheli a települést Iparvasúttal rendelkezik Két autópálya szakasz tervezett nyomvonala érinti a térséget Napsütéses órák száma 2000 óra A borult napok száma a téli hónapokra koncentrálódik. Hőségnapok száma nap/év Tenyészidőszak átlagos hőmérsék- Az ország keleti periférikus részén való fekvés Az ország centrumtérségeitől való nagy távolság Az idegenforga- lom fejlesztése szempontjából kedvező adottságú térségben fekszik Alföldi termálkincs, Hortobágyi Nemzeti Park, Tiszató közelsége A város nem él földrajzi helyzetéből adódó lehetőségeivel Nem érinti a város országos főútvonal Nem érinti a várost országos vasútvonal Az országos főút- hálózat fejlesztés M4 és M3 megépítése kedvezően hat a megközelítési viszonyokra Az M-ös meg- építése javítja az M3 autópályához való kapcsolódást Vasútvonal korszerűsítés az országos jelentőségű Budapest-Debrecen-Záhony vasúti fővonalhoz A vasúti személyforgalom beindítása Ha nem épül meg az M-ös és M4es autópálya a város periférikus helyzete megmarad Ha a város nem korszerűsíti belső úthálózatát, és kapcsolódását a fő közlekedési vonalakhoz, rontja a város esélyeit Az öntözőhálózati rendszer továbbfejlesztése Erdők létesítése Dűlőutak fásítása Erdősítés, dűlőutak fásítása nem történik meg Párologtatás mér- téke nagyobb, mint a csapadék mennyisége Vízhiány van Aszályos nyarak, aszályos telek gyakoriak

17 lete 25 C Csapadékeloszlásban egyensúly van

18 ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK (belső és pozitív adottsá- (belső és negatív adottsá- (külső és pozitív adottsá- (külső és negatív adottságok, körülmények) gok, körülmények) gok, körülmények) gok, körülmények) TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK Természe- ti táj Ásványvagyon Termőtalaj Felszíni vizek, hidrogeo- lógiai viszonyok A Hajdúság középtáj Dél-Hajdúság kistáján fekszik, ahol a felszín sík, csak a DK-i, DNy-i területek változatosak a Tisza elhagyott medreivel Felszíni vízfolyása a Hortobágy folyó a város Ny-i részén, medrét enyhén emelkedő hátak és halmok kísérik A Hortobágyi Nemzeti Park területén fekszika akülterület egy része A tájhasználat a természeti adottságokhoz igazodik Hévíz kitermelése, használata gyógyításra Szénhidrogén kitermelése, kutatása Kerámia készítésre alkalmas agyag Löszös altalajon alföldi mészlepedékes csernozjom alakult ki. Humusztartalma 416% a település D-DNy-i határában Táji élményt nyújt a Hortobágy folyó A külterületet behálózó erek öntözésre alkalmasak A Kösely medrének szennyezettsége Kevés az erdőállomány Gyengébb talajtani adottságok az északi és nyugati területeken Az erek és holt medrek rendkívül szabdalttá teszik a külterületet A korlátozások miatt a terület nem hasznosítható intenzíven A terület egy részét még a terület tulajdonosai is csak engedéllyel látogathatják Szennyező-források kezelése, megszüntetése Erdősítések város peremén városrendezési fejlesztésekkel és a HNP terveivel összhangban Az élővíz folyások és holt medrek védett természeti értékek Idegenforgalmi bemutatás Egyensúlyteremtés a természetvédelem és a városi érdekek között Szennyező-források kezelése nem történik meg Erdősítések elmaradnak a rendezési feladatokból Tájhasználat az adottságok figyelembe vétele nélkül történik Ha a HNP korlátozásai miatt a város nem használhatja saját területeit Gyógyászati ide- genforgalom A hévizek nem gyógyászati célra történő felhasználása Az északi része- ken szikes talajok alakultak ki. Öntözési rendszer továbbfejlesztése Öntözőrendszer fejlesztése és karbantartása nem történik meg. Belvízveszélyes terület Talajvize Hortobágy felé közeled- ve a felszínhez közel van (szikesedési veszély!) Szennyező-forrá- sok megszüntetése Az öntözőrendszerek megőrzése Szennyezés megmarad A hidrogeológiai védőterületeken nem a természeti adottságoknak megfelelően használják a területet (szennyezés veszély) Belvízrendezés elmaradása

19 ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK (belső és pozitív adottsá- (belső és negatív adottsá- (külső és pozitív adottsá- (külső és negatív adottságok, körülmények) gok, körülmények) gok, körülmények) gok, körülmények) SZEREPKÖR TELEPÜLÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS Településhálózati szerepköre kistérségi társközpont Fürdőváros A települési együttműködés jó térszerkezeti adottságai A Debreceni településegyüttes tagja, a Debrecent körülvevő kisvárosi gyűrű része Közigazgatási vonzáskörzete nincs Nincs együttműködés Hajdúszoboszlóval A kistérségi ösz- szefogás erősítése Az Uniós csatlakozással térségi szerepköre várhatóan erősödni fog Földrajzi pozíciójából következően Püspökladány megosztott ill. kihelyezett kistérségi funkcióira is számíthat Környező kisvárosok együttműködésének hiánya Kereskedelmi ellátó funkciók növelésének hiánya, visszaszorul a környező városokkal szemben GAZDASÁGI SZERKEZET Ipar Mezőgazdaság Az iparterületek a város délkeleti részén helyezkednek el, iparvasúttal ellátva Jól megközelíthetőek a Szoboszlói és Kabai útról a település kismértékű zavarásával A város a nagyüzemi mezőgazdasági termelés fellegvára volt és ma is az A mezőgazdasági üzemi területek a külterületen helyezkednek el, így a várost nem zavarják Öntözőrendszerrel kitűnően ellátott termőföldek és gyepek A természeti adottságoknak megfelelően használják a területet. (szántó és legelő gazdálkodás) A területet művelő társaságok képzett szakembergárdával rendelkeznek A térségben ősi múltja van a szántóföldi növénytermesztésnek és az állattenyésztésnek Az ipar nem húzóagazat A tájhasználat és a mezőgazdasági használat konfliktusai Környezetterhelő mezőgazdasági nagyüzemek a külterületen A művelést nehezítő közművezetékek, szerelvények Kiemelt külterületi utak hiánya Dűlőutak fásítottságának a hiánya Ipari Park létrehozása, mely a Bihari Vállalkozási övezet, debreceni agglomerizációs övezet részeként működne A külterületi mezőgazdasági üzemi területek infrastruktúrájának növelése Az öntözőrendszer kihasználása A nagyüzemi mezőgazdasági hagyományok és tapasztalatok alapján a város a térség mezőgazdasági központtá válhat A mezőgazdasági integrátor szerep erősítése Kiemelet külterületi utak építése Dűlőutak fásítása A természetvédelem és a mezőgazdasági művelés konfliktusai nem enyhülnek Tovább romlik az öntözőrendszerek állapota Ha a térség nem használja ki a nagyüzemi mezőgazdasági hagyományon alapuló szervezőerejét és előnyeit Elaprózódó birtokstruktúra Nem természeti adottságoknak megfelelően használják a területet

20 ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK (belső és pozitív adottsá- (belső és negatív adottsá- (külső és pozitív adottsá- (külső és negatív adottságok, körülmények) gok, körülmények) gok, körülmények) gok, körülmények) GAZDASÁGI SZERKEZET Kereskedelem Idegenfor- galom Intézményhálóza- ta és gazdasági szereplői megvannak A gazdaságot se- gítő szolgáltató hálózat (bankok, stb.) ellátása jó A megyeszékhely közelsége Nagyobb kereske- delmi-szolgáltató egység nem található a településen A gyógyfürdő és környezete ellátá- sa nem megfelelő Nádudvar idegen- forgalma a nemzetközi hírű gyógyvízre és népi kultúrájára épül Kedvező közlekedés földrajzi helyzet Népszerű idegenforgalmi célpontok a gyógyfürdő mellett (Hortobágy, Debrecen) Turisztikai vállalkozói kedv Megfelelő környezeti állapot, természeti értékek (Hortobágyi Nemzeti Park) Országos és világhírű népi iparművészet, a fekete kerámia Vadászati hagyományok Turisztikai hagyo- mányok hiánya Idényjellegű turizmus A gyógyfürdőn kívül más turisztikai kínálat csekély Új kereskedelemi területek kijelölése, a kereskedelmi forgalom élénkítésére A városközpont rehabilitációjával a szolgáltatás a kereskedelem igényessé tétele A gyógyfürdő környezetének rekonstrukciójával a 2 ellátás javítható Hortobágy-Debrecen-Hajdúszoboszló idegenforgalmi háromszög vagy a Tisza-menti térséggel kiegészülő négyszög kiemelt üdülőkörzetként való kezelés esetén ökoturizmus vagy komplex gyógyés rekreációs termálprogramokkal bővülő projektek megvalósítása Gyógyfürdő bővítése és fejlesztése Kulturális programok kínálatának szélesítése A Központ rehabilitációjának folytatása A Gyógyfürdő családias, nyugodt alternatívát adhat a túlzsúfolt Hajdúszoboszlóval szemben Megfelelő ellátás hiányában a fizetőképes kereslet a nagyvárosok, környező városokban hagyja nyereségét Az idegenforgalmi fejlesztések elmaradása Egyes településrészek leromlása A közlekedésfejlesztés lelassulása Idegenforgalmi koncepció és stratégia hiánya Nincs együttműködés a térség idegenforgalmi szereplői között, így az idegenforgalmi kínálat alulhasznosított és egyoldalú a térségben Az idegenforgalmi kínálat egyoldalúvá válik és bizonyos rétegeket céloz meg Infrastruktúra kiépítésének elmaradása

21 ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK (belső és pozitív adottsá- (belső és negatív adottsá- (külső és pozitív adottsá- (külső és negatív adottságok, körülmények) gok, körülmények) gok, körülmények) gok, körülmények) NÉPESSÉGVISZONYOK, HUMÁN ERŐFORRÁSOK A népességszám a hullámzó növekedés-fogyás után mostanában stagnál Nagy számú az idegenforgalomból adódó időszakosan jelenlévő népesség A lakkosság iskolai végzettsége az országos átlagnak megfelelő Az utóbbi években a természetes szaporodási ráta kis mértékű pozitivitást mutat Magas munkanél- küliségi ráta (közel 10%) A vándorlási különbözet negatív előjelű Képzett munkaerő elvándorlása Az öregedési in dex magas Befejezetlen általános iskolai végzettségek A település népes- ségmegtartó képességének növelése (munkahelyteremtés, lakóte- rület fejlesztés, ellátásjavítás, infrastruktúra fejlesztés) Munkanélküliek átképzése Ha nem sikerül a fiatal értelmiség elvándorlását megállítani Ha nem sikerül a munkaerő tartalék korszerű struktúrájú átképzése INFRASTRUKTÚRA ELLÁTOTTSÁG A telepü- lésszerkezet hálózati elemei A város országos főúti és vasúti megközelítése közvetve biztosított Kiépült országos mellékúthálózattal rendelkezik A főutak, dűlőutak nyomvonalai a tájszerkezetbe illeszkednek Országos főút átmenő forgalma nem terheli a várost A belső úthálózati rendszer történelmi struktúrája a dinamikus fejlődés akadálya A város belső gyűjtőúthálózata hiányos, így a belső forgalom is kényszerűen a főutat és ezzel együtt a településközpontot terheli Nincsenek rendszerszerűen kijelölve kiemelt fontosságú külterületi utak A kerékpárút-hálózat hiányzik A település meg- közelsítési viszonyaiban történő változás (M4, M3, M) A település belső úthálózati rendszerének kiegészítése, korszerűsítése A belső forgalom biztonságos kezelése érdekében egy településen belüli külső körgyűrű kialakítása Kiemelt fontosságú dűlőutak kijelölése Kerékpárút-hálózat kialakítása a belterületen és az országos mellékutak mentén A városközpontot az átmenő és a mezőgazdasági gépek forgalmától mentesítő külső körút megépítésének elhúzódása a városfejlődés akadálya lehet

22 ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK (belső és pozitív adottsá- (belső és negatív adottsá- (külső és pozitív adottsá- (külső és negatív adottságok, körülmények) gok, körülmények) gok, körülmények) gok, körülmények) INFRASTRUKTÚRA ELLÁTOTTSÁG A telepü- lésszerkezet terület-felhasználási elemei Közműel- látás és informatikai infrastruktúra A város a fejlesztésekhez megfelelő belső tartalékterületekkel rendelkezik Az egymást zavaró terület-felhasználás nem számottevő (gazdasági-lakó) A városközpont egypólusú A központ tereinek környezeti minősége, kiépítettsége jó, városi terekre vall A területfelhaszná-lás struktúrája egységes A mezőgazdasági üzemi területek arányosan, birtokközpontként helyezkednek el a külterületen Ivóvíz, elektromos energia, gáz közművek ellátottsága Rendelkezik felszíni vízelvezető művekkel A városközpont egy részén távfűtés működik A településen belüli úthálózat kiépítettsége megfelelő A hírközlési hálózat kiépítettsége az országos átlagnak megfelelő A város területének bővítése korlátokba ütközik (természetvédelem) A külterületi területhasználat korlátozott A belső tartalék területek felhasználáa előtt a vízrendezést meg kell oldani Nincs Ipari Park Erdősültsége igen alacsony Kevés a közhasználatú zöldterület (közpark) A közparknak kínálkozó közterület teresedések, sok esetben beépültek Lakótelepek a városközpontban Kevés az alkalmas lakóterület a fejlesztésre, Délen vasút-ipar, Nyugaton iparral tagolt, Keleten gázvezetékek akadályozzák, Északon gáz és közműtelepek Felszíni vízelvezetés szempontjából csak a városközpont ill. a gyógyfürdő és környezete tekinthető ellátottnak Belvízveszélyes bel- és külterület Szennyvízcsatornával csak részlegesen ellátott Jelentős mennyiségű a folyékony hulladék Az ivóvízbázis sérülékeny környezetű A külterület egy részét elfoglaló katonai terület Belső területi tar- talékok föltárása A városközpont területének bőví- tése A gyógyfürdő rekonstrukciója és területi bővítése Egységes iparterületi kisvállalkozói zóna kijelölése Az Ipari Park kijelölése A mezőgazdasági integrációt elősegítő területhasználat Ha nem sikerül megoldani a telekhiányt Ha nem kellően halad a Gyógyfürdő rekonstrukció Ha elmarad a városszerkezet korszerűsítése az gátolja a város belső fejlődését és mezővárosi arculatának megújítását. Az idegenforga- lom és a turizmus infrastrukturális feltételrendszerének bővítése Szennyvízelveze- tő rendszer fejlesztése Felszíni vizek el- vezetésének megoldása, korszerűsítés bel- és külterületen Szilárd és folyékony hulladék elhelyezésének megoldása, kezelése Belvízrendezés Szennyvíztelep bővítése Az infrastruktúra elmaradó fejlesztései a gazdasági versenypozíciót rontják A vízrendezési problémák elhanyagolása Ha a katonai terület sorsa, és kármentesítése nem oldódik meg

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

1. CÍMLAP Balkány város Településrendezési Tervéhez ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK. 3. kötet

1. CÍMLAP Balkány város Településrendezési Tervéhez ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK. 3. kötet LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. CÍMLAP Balkány város Településrendezési Tervéhez

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra V. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 27. Lakatos István irodavezető Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATÁRA Balatonboglár Külterület Belterület Zártkert 2576ha 547ha

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Súlypontváltás a városfejlesztés világában

Súlypontváltás a városfejlesztés világában Súlypontváltás a városfejlesztés világában dr. Szaló Péter helyettes államtitkár 2014. május. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között Lipcsei

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok, objektumok, létesítmények, berendezések,

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax:

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009.

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009. Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009. Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok,

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 013 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Gázláng utca, 3926 hrsz. 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 012 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI K Ö V E G Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÓVÁHAGYVA A 137/2013.(X.02.)Kt.h. SZÁMÚ KÉPVISELŐ- TESTÜLETI HATÁROZATTAL 1 KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Kövegy

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben