További információ a következő honlapon található: http: // ec.europa.eu/progress

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "További információ a következő honlapon található: http: // ec.europa.eu/progress"

Átírás

1

2 Ez a kiadvány a VP/2012/009 PROGRESS Foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási uniós program kölcsönös tanulás a kompetenciák és a foglalkoztatás területén célkitűzésének keretében készült. A kiadvány tartalmáért a szerzők felelnek. Az Európai Bizottság nem felel a kiadványban megjelent adatok bárminemű további felhasználásáért. A kiadvány megjelenését a Progress Foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási uniós program ( ) támogatta. A program megvalósításának felelőse az Európai Bizottság. A program az Európai Unió foglalkoztatási, szociálpolitikai és esélyegyenlőségi célkitűzéseinek megvalósítását támogatja, továbbá hozzájárul az Európa 2020 stratégiában meghatározott célok eléréséhez. Ez a hét éves pénzügyi cikluson átívelő program minden a hatékony szociál- és foglalkoztatáspolitikai jogszabályi háttér kidolgozásában érintett szakember munkáját támogatja az uniós 27-ek, az EFTA-EGT országok, és a tagjelölt államokban. További információ a következő honlapon található: http: // ec.europa.eu/progress

3 BEVEZETÉS... 3 A TÁRSADALMI KIREKESZTETTSÉG... 4 AZ UNIÓS SZOCIÁLPOLITIKAI IRÁNYVONALAKRÓL... 4 MUNKAERŐ INTEGRÁLÓ SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENY VÁLLALATOK (MISZÉV): HATÉKONY VÁLASZ A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLEN... 7 A R.E.S.P.E.C. PROJEKT A PROJEKT ELNEVEZÉSE A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA A PROJEKT PARTNEREI A PROJEKT FŐBB IRÁNYELVEI A MUNKAERŐ INTEGRÁLÓ SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENY VÁLLALATOK (MISZÉV) EURÓPAI MODELLJEI A HÁROM VIZSGÁLT RÉGIÓ A MISZÉV-OKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET A MISZÉV-OK SAJÁTOSSÁGAI A CÉLCSOPORT (AZ ADOTT ORSZÁG SZABÁLYÁLYOZÁSA ALAPJÁN) A MISZÉV-OK REGIONÁLIS HÁLÓZATAI A MISZÉV-OK JELENLEGI SZÜKSÉGLETEI A MISZÉV-OK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSAI A SPANYOL MISZÉV-OK TÁRSADALMI HASZNA (KASZTÍLIA ÉS LEÓN, 2013) A BELGA MISZÉV-OK TÁRSADALMI HASZNA (VALLÓNIA, 2013) A MISZÉV TÁRSADALMI HASZNÁNAK MODELLEZÉSE MAGYARORSZÁGON... 27

4 TÁRSADALMI KIREKESZTETTSÉGTŐL SÚJTOTT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE VALÓ MUNKAHELYTEREMTÉS KEDVEZŐ FELTÉTELEI MISZÉV-OKBAN ÉS HAGYOMÁNYOS VÁLLALATOKBAN ANYAGI TÁMOGATÁS AZ INTEGRÁLT MUNKAHELYTEREMTÉSHEZ A MISZÉV KÖZBESZERZÉSEKBEN VALÓ RÉSZVÉTELE SZOCIÁLIS ZÁRADÉKOK SEGÍTSÉGÉVEL Küzdelem a társadalmi kirekesztés ellen: A közös cél Szociális záradékok és a MISZÉV A közbeszerzésekre vonatkozó uniós irányelv Politikai szándék és állami megrendelések A szociális záradék előnyei Jó gyakorlatok a MISZÉV-ok közbeszerzésekben való részvételére A szociális záradékok fejlődésénak gátjai a közbeszerzési pályázatokban A következtetések A MISZÉV-OK A JÖVŐ IPARÁGÁBAN EGYÜTTMŰKÖDÉS A HAGYOMÁNYOS VÁLLALKOZÁSOKKAL TÁRSADALMI KIREKESZTÉSBEN ÉLŐK KOMPETENCAFEJLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KEDVEZŐ FELTÉTELEK A MISZÉV-BAN MUNKAHELYEK ÉS KOMPETENCIÁK ELŐZETES TERVEZÉSE A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FOLYAMATAI A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS ESZKÖZEI A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS MÓDOZATAI SZOCIÁLIS ÉS SZAKMAI MENTORÁLÁS: A MISZÉV-OK ELENGEDHETETLEN FELTÉTELE Meghatározás Bevált gyakorlat Spanyolországban: Mentorálási kézikönyv Bevált gyakorlat Belgiumban: Job coaching A mentorok feladatai A motiváció: A kompetenciafejlesztés motorja Szakmai kompetenciák elismerése/érvényesítése A mentorok bérköltségek finanszírozása MUNKAERŐ-PIACI ELŐREJELZÉS MUNKAHELYTEREMTÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK RÉSZÉRE MAGYARORSZÁGON KÖVETKEZTETÉSEK MELLÉKLETEK... 73

5 A társadalmi kirekesztettségben élők száma egyre magasabb az Európai Unióban. Az Európa 2020 Stratégiában az uniós vezetők kifejezték abbéli szándékukat, hogy a szegénységben és kirekesztettségben élők számát 20 millióra csökkentsék. Ennek érdekében az Európai Bizottság létrehozott egy a szegénység és a kirekesztés elleni uniós platformot. Az uniós platform létrehozása mellett, a szegénység visszaszorítása érdekében, az Európa 2020 Stratégia szociális céljai között meghatározott kritériumok révén az EU nagy hangsúlyt fektet a foglalkoztatáspolitikára, lásd a Stratégia az Új Kompetenciákért és Munkahelyekért kezdeményezést. Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére december 16-án benyújtott bizottsági beszámoló szerint a munkaképes személyek számára a szegénységből való kitörés legbiztosabb módja éppen a fogalkoztatásuk, a társadalom peremére szorult emberek munkaerő-piaci aktív inklúziója fontos helyet foglal el az uniós és nemzeti priorítások között. Egy sor olyan általános elvet fektettünk le, amelyek segítségével az emberek szükségleteik szerint bejuthatnak a munkaerőpiacra. Ezek az elvek rámutatnak arra, hogy integrált stratégiákban szükséges figyelembe venni a jövedelem-támogatást, a munkerőpiaci integrációt és a megfelelő szociális szolgáltatásokat. Igyekezetünk szerint a projekt ennek megfelelően egységesen kezeli a foglalkoztatás bővítést, a kompetenciafejlesztést és a társadalmi kirekesztés elleni kűzdelmet. Azért fontos és szükséges a társadalmi kirekesztettségben élők részére történő munkahelyteremtés és az, hogy kompetenciáikat fejlesszük és frissítsük, hogy a leghatékonyabban tudjuk növelni esélyeiket a zökkenőmentes és gyors munkahelyhez jutás érdekében. Az állami költségvetések csökkenése miatt szükség van a források felhasználásának optimalizálására. Az egyik mechanizmus, amely már bizonyította hatékonyságát, s amely önmagában képvisel hidat a munka világa, a képzés és a társadalmi-szakmai integráció között, a gazdasági tevékenységre folytatására létrejött munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalat (MISZÉV). Azon kívül, hogy költséghatékony és rendkívüli mértékben csökkenti az állam szociális kiadásait, a MISZÉV lényege éppen az, hogy a társadalmi kirekesztéssel sújtottak részére új munkahelyeket teremt, miközben kompetenciáikat fejleszti, elősegítve munkaerőpiaci integrációjukat (hagyományos vállalkozásokban, vagy pedig éppen egy hosszútávú foglalkoztatásban érdekelt MISZÉV-ban). 3

6 A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS Az Eurostat december 5-ös, legfrissebb adatai szerint 2012-ben 124,5 millió ember, a lakosság 24,8 %-a élt szegénységtől és társadalmi kirekesztettségtől veszélyeztetve az EUban évben a lakosság 24,3 %-a volt érintve ezek által, amíg 2008-ban 23,7 %. Az adatok szerint az emberek a kirekesztés három alábbi formája közül legalább eggyel szembesülnek : jövedelmi szegénységgel, súlyos anyagi deprivációval, vagy háztartáson belüli alacsony munkaintenzitással. Az elszegényedés kockázatától vagy a társadalmi kirekesztettségtől veszélyeztetettek számának csökkentése az Európa 2020 Stratégia egyik fő célitűzése. Ezt a tendenciát egyre inkább jellemzik az államok között fennálló különbségek. Ha a három partnerországon belül megvizsgáljuk azok arányát, akik az imént felsorolt három indikátor közül legalább az egyiktől veszélyeztetettek, vagy abban is élnek, megfigyelhető, hogy Belgiumban a lakosság 21,6 %-a vagy veszélyeztetett, vagy már eljutott a társadalmi kirekesztettség stádiumába, amíg Spanyolországban és Magyarországon az Európai átlagon felül reprezentált az arányuk, 28,2, illetve 32,4 %-al. Az Európai Unió értelmezésében a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség kockázatát három indikátor jelöli: - a jövedelmi szegénységtől való fenyegetettség; - a súlyos depriváció; - a háztartáson belüli alacsony munkaintenzitás. Konkrétabban: az Európai Alapítvány (1995.) szerint a társadalmi kirekesztettség az a folyamat, amelynek során az egyén vagy egyének csoportja teljességgel, vagy részlegesen kirekesztődnek a teljes körű részvételből abban a társadalomban, amelyben élnek. Az Európai Unióban egyes emberek olyan akadályokkal szembesülnek, amelyek gátolják őket a teljeskörű társadalmi részvételben, és az emberi fejlődéshez szükséges alapvető lehetőségekhez sem férnek hozzá. A vállalkozások nem akarják alkalmazni Demotiváció Önbizalomvesztés Tétlenség, passzivítás Első társadalmi kirekesztési szint KOCKÁZAT Alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező KIREKESZTÉS Nincs lehetősége javítani a foglalkoztatási esélyein Második társadalmi kirekesztési szint Feladja a munkakeresést Elveszíti a szociális kapcsolatait FORRÁS: ELABORATION PROPRE-FECLEI 4

7 A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÖRDÖGI KÖRE A struktúrális munkanélküliség olyanokat sújt, akik speciális helyzetük miatt egyre jobban kirekesztődnek a társadalomból is, tehát nem csak (tovább)képzésre van szükségük. A jelenlegi adatok és azok elemzése arra utal, hogy a hagyományos képzési és szociális védelmi intézkedések önmagukban elégtelenek a társadalmi kirekesztés elleni kűzdelemben. Olyan munkaszervezési formákra és valóban hatékony, innovatív programokra van tehát szükség, mint a gazdasági tevékenység (tehát foglalkoztatás) révén integráló projektek vagy éppen a munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalatok. AZ UNIÓS SZOCIÁLPOLITIKAI IRÁNYVONALAKRÓL Az utóbbi években az Európai Unió és tagországai tudatosan helyeztek nagy hangsúlyt a foglalkoztatás- és szociálpolitikára, a fejlett társadalmakat megkülönböztető jegyekre. Azonban annak ellenére, hogy az államok számos új lehetőséget teremtettek, köszönhetően a lisszaboni növekedésről és foglalkoztatásról szóló szerződésbe foglalt foglalkoztatás- és mobilitásösztönzésnek, még mindig túl sok inaktív, munkanélküli és társadalmilag kirekesztett ember él közöttünk. A jelenlegi helyzetben a felgyorsult technológiai fejlődés, a globalizáció, a társadalmak előregedése és a nemzetközi válság miatt az Európai társadalom is változáson megy keresztül, s azok a régiók és azok az emberek, akik ezt nem képesek követni, lépéshátrányba kerülnek márciusában az Európai Unió Tanácsa lisszaboni űlésén bevonta a társadalmi integráció támogatását az elkövetkező évtized stratégiai céljai közé, hogy több és jobb munkahelyet, nagyobb társadalmi kohéziót teremtő, fenntartható növekedésre képes, a legversenyképesebb és a legdinamikusabban fejlődő tudásalapú gazdasággá válhasson világviszonylatban. Ezt követően, az EU hivatalos közlönyében december 16-án megjelent Európai Alkotmány célkitűzései között tartalmazza az Unió törekvését a teljes foglalkoztatottság elérésére és a társadalmi kirekesztés és diszkrimináció elleni küzdelemre (I-3. bek.), és többek között kijelenti, hogy támogatja a tagállamokat a munkaerőpiacról kiszorult emberek integrációjában (III-210 bek.). Késöbb, a megújult lisszaboni stratégiában az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy koncentrált erőfeszítéssel lép fel az erősebb és tartósabb növekedés, valamint a több és minőségibb munkahely létrehozásának érdekében. A Szociális Menetrend kereteiben, és a év, mint az Európai társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni kűzdelem éve következményeként, az Európai Unió megerősítette a társadalmi inklúziós politika folytatásának szándékát, ezen belül is kiemelve a tartósan munkanélküliek munkaerő-piaci integrációját, mint az egyik legfőbb célt. A mai uniós Új Európa 2020 Stratégia, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. A négy iránymutatásból következik itt három: 5

8 A nők és a férfiak munkaerő-piaci részesedésének növelése, a strukturális munkanélküliség csökkentése és a foglalkoztatás minősége fejlesztésének ösztönzése. A munkaerő-piaci igényeknek megfelelően szakképzett munkaerő képzése és az egész életen át tartó oktatás és képzés támogatása. A társadalmi inklúzió és a szegénység elleni kűzdelem támogatása. Ami az inkluzív növekedést illeti, az EU ösztönzi a magas foglalkoztatási rátájú gazdaságot, támogatva ezzel a társadalmi és területi kohéziót, és kidolgozta foglalkoztatási stratégiáját, mint az egyik kiemelt kezdeményezését: Stratégia az Új Kompetenciákért és Munkahelyekért, továbbá bejelenti Foglalkoztatási Csomagját, Munkahelyteremtő alkalom címmel. Az európai foglalkoztatás-politikával kapcsolatban világosan megfigyelhető a munkaerőintegráló szociálisan érzékeny vállalatok (MISZÉV) kulcsszerepe a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációjában, valamint a diszkrimináció elleni harcban. A MISZÉV-ok támogatják a nők és férfiak közötti esélyengyenlőséget, a munkahelyteremtést és csökkentik a regionális és helyi különbségeket a foglalkoztatásban, illetve a munkanélküliségben. A jelenlegi gazdasági körülmények között a munkaerő-piaci helyzet javítása és a férfiak és nők foglalkoztatási rátájának növelése Európában 2020-ig, mint célkitűzés miatt, több mint szükséges a társadalmainkban olyan intézkedések kidolgozása, mint a képzési folyamatok támogatása, a kompetenciafejlesztés és a társadalmi kirekesztettségben élők integrációja. Ma már olyanok is jelentkeznek MISZÉV-oknál munkát keresve, akik eddig nem éltek kirekesztettségben. Ezért kell támogatni, ösztönözni a MISZÉV-ok működését és a köz- és üzleti szféra közötti együttműködéseket, hogy időben tudjunk reagálni a kihívásokra. Ezt a problémát közösen kell kezelnünk, partnerségben, együttműködésben a különböző Európiai régiókkal. A következő oldalakon bemutatásra kerülő projekt eredményeinek megismerése lehetőséget nyújt arra, hogy jó gyakorlatokra, sikeres tapasztalatokra leljünk, s azokat megosszuk egymással; hogy egymástól eltérő, de sikeresen működő olyan integrált foglalkoztatási modelleket ismerhessünk meg, amelyek elősegítik a munkahelyteremtést és a társadalmi kirekesztettségben élők kompetenciáinak fejlesztését. 6

9 MUNKAERŐ-INTEGRÁLÓ SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENY VÁLLALATOK: HATÉKONY VÁLASZ A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLEN Bár különböző jogi szabályozások és formák jellemzik a különböző uniós tagországokban működő a MISZÉV-okat - lásd megkülönböztetünk átmeneti (kiugrási) és tartós szociális foglalkoztatókat, azért tisztán látszik a közös kiindulási pont: a MISZÉV-ok gazdasági társasági vagy szövetkezi formában működő közhasznú (szociális célokat maga elé kitűző), a kompetens állami szervek által működési területükön elismert társaságok, amelyek javak termeléséhez, illetve szolgáltatások nyújtásának érdekében (protitot termelő, de nonprofit) gazdasági tevékenységet folytatnak, s amely társaságok társadalmi célja a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűek munkerőpiaci integrációja. Tehát piaci viszonyok között működő, profitot termelő, de nonprofit cégekről van szó, amelyek a hátrányos helyzetűek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítik. A ENSIE szerint a MISZÉV egy olyan társaság, amelynek identitását a követezők határozzák meg: A társadalmi kirekesztéstől sújott és szakképzetlen, s ebből kifolyólag a társadalomban marginalizálódott emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációja; Az üzleti szektoron belül végez szociális célú tevékenységeket: pont ez a környezet ez előidézője az exklúziós jelenségnek; Erős pedagógiai dimenzió: a munkahelyi oktatási programok révén az egyén mind szakmai, mind állampolgári szinten képes fejlődni. A legfejlettebb uniós tagországokban a MISZÉV-ok már bizonyították alapvető szerepüket és hatékonyságukat egy olyan inkluzív társadalom létrehozásában, amely csökkenti a szegénységet és a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ezek az Európai Unió számára kulcsfontosságú prirorítások. Ami a MISZÉV-ot hatékonnyá teszi a társadalmi kirekesztés elleni kűzdelemben, az az, hogy nem csak munkahelyet teremt és esélyt ad a hátrányos helyzetűek munkerőpiaci integrációjára, de jelentős mértékben fejleszti a munkavállalók szakmai kompetenciáit is, amire a szociális segélyek önmagukban nem képesek. Ezen felül, ezek a nonprofit cégek nyereségüket visszafogatják a termelésbe és a foglalkoztatásba. Röviden tehát a MISZÉV-ok hasznosak társadalmi és nemzetgazdasági szinten, versenyképesek a nyíltpiacon, jólétet generálnak és minőségi munkahelyeket teremtenek, hozzájárulnak a helyi gazdasági fejlődéshez, védik demokratikus értékeinket, a elmélyítik szolidaritást, és összességében egy igazságosabb, inkluzívabb és méltányosabb társadalom felépítéséhez járulnak hozzá. Központi szerepet játszanak a közigazgatás és a hagyományos foglalkoztatók kapcsolatában. Ebben az összefüggésben a közigazgatás alapvető feladata, hogy elősegítse a MISZÉV-ok fejlődését, és hogy kedvező feltételeket teremtsen az egyéb szervezetekkel, üzleti szférával való együttműködésükhez. 7

10 A SZOCIÁLIS INKLÚZIÓS ÉS MUNKAERŐPIACI INTEGRÁCIÓS FOLYAMAT Kedvezményezett: Munkanélküli Kora miatt diszkriminált Szakmai tapasztalat hiánya Szakmai tevékenység és gyakorlat hiánya Szakmai kompetencia hiánya Alacsony foglalkoztatás Nehezen tud bekerülni a hagyományos munkaerő piacba Társadalmi és munkaügyi kirekesztés Társadalmi kapcsolatok hiánya Elkedvetlenedik Közigazgatási szervek EGYÜTTMŰKÖDÉS MISZÉV Hagyományos vállalkozások Törvényi háttér Motiválni, lelkesíteni Kapcsolatokat építeni Társadalmi folyamat (társadalmi képességek és motíváció) Javítani a kompetenciákat Társadalmi-munkaügyi folyamat Szakmai kompetenciák folyamata Vállalkozói háttér Javítja a foglalkoztási esélyeket MUNKAERŐPIACI INTEGRÁCIÓ TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ FORRÁS: ELABORATION PROPRE-FECLEI 8

11 A jelenlegi gazdasági körülmények között a munkaerőpiaci helyzet javítása és a férfiak és nők foglalkoztatási rátájának növelése Európában 2020-ig, mint célkitűzés miatt, több mint szükséges a társadalmainkban olyan intézkedések kidolgozása, mint a képzési folyamatok támogatása, a kompetenciafejlesztés és a társadalmi kirekesztettségben élők integrációja. Ma már olyanok is jelentkeznek MISZÉV-oknál munkát keresve, akik eddig nem éltek kirekesztettségben. Ezért kell támogatni, ösztönözni a MISZÉV-ok működését és a köz- és üzleti szféra közötti együttműködéseket, hogy időben tudjunk reagálni a kihívásokra. Ezt a problémát közösen kell kezelnünk, partnerként együttműködve a különböző Európiai régiókkal. A következő oldalakon bemutatásra kerülő projekt eredményeinek megismerése lehetőséget nyújt arra, hogy jó gyakorlatokra, sikeres tapasztalatokra leljünk, s azokat megosszuk egymással; hogy egymástól eltérő, de sikeresen működő olyan integrált foglalkoztatási modelleket ismerhessünk meg, amelyek elősegítik a munkahelyteremtést és a társadalmi kirekesztettségben élők kompetenciáinak fejlesztését. 9

12 A R.E.S.P.E.C. PROJEKT 1. A PROJEKT ELNEVEZÉSE A program francia nyelvű címe egy betűszó, amelynek magyar jelentése Munkaerő-integráló Szociálisan Érzékeny Vállalatok Jövedelmezősége, Előrejelzések, Foglalkoztatás és Kompetenciák. A RESPEC utal a Tiszteletre és az emberek közti Egyenlőségre, ami társadalmaink egyik alapvető értéke. 2. A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA A projekt keretei révén egy három uniós tagállamon átívelő kutatást végeztünk, amelyen keresztül vizsgáltuk a kompetenciák és a munkahelyek szerepét a társadalmi kirekesztésben, különös tekintettel a MISZÉV-ok tevékenységére. A MISZÉV-ok lényege éppen a társadalmi kirekesztettségben élők munkaerő-piaci integrációja, amelyet foglalkoztatásuk és folyamatos kompetenciafejlesztésük révén érnek el. A projekt fő célja a szociális gazdaságban és főként a MISZÉV-oknál létező jó gyakorlatok és sikeres tapasztalatok azonosítása, megosztása és terjesztése, s ezáltal újabb esélyek teremtése társadalmi kirekesztettségtől veszélyeztetettek orientációjára és kompetenciafejlesztésére, munkaerő-piaci integrációjára, és általában munkahelyteremtésre. A projekt január elejétől december végéig tartott. Az együttműködésben három úniós tagország, Spanyolország, Belgium és Magyarország, valamint öt, az integrált foglalkoztatásban és/vagy a társadalmi inklúzió terén aktív partner vett részt. A résztvevők általában: MISZÉV-okat uniós és regionális szinten képviselő nonprofit szervezetek, melyek profilja a kompetenciafejlesztés, képzés, integráció és foglalkoztatás; szociális orientációjú nonprofit szervezetek, melyek a foglalkoztatás, a képzés, az orientáció és a társadalmi kirekesztettségben élők inklúziójának terén aktívak, helyi, illetve regionális szinten. Projektünk egyik főbb erénye, hogy az Unió három eltérő szegletéből (északnyugat, dél és közép-kelet) való három különböző tagállam képviselői jól reprezentálják az ágazat európai helyzetét olyanmiszév-ok tevékenységén keresztül, amelyek működésének célja a társadalmi kirekesztés elleni való küzdelem. 10

13 3. A PROJEKT PARTNEREI FECLEI Kasztília és León munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalatainak hálózata Spanyolország MISZÉV-ok alapításának ösztönzése és működésének támogatása, foglalkoztatásban való képzések, adófizető munkahelyek teremtése 11 szervezetet képvisel: 198 munkavállaló közül 104 integrált. Lesmes Alapítvány Burgos, Spanyolország Társadalmi kirekesztettségben élők, vagy veszélyétől fenyegetettek társadalmi-foglalkoztatási integrációja. 3 szervezet támogatója: 47 munkavállaló + a 3 MISZÉV-ban 68 közül 37 integrált. Foglalkoztatottak: 47 foglalkoztatott + 68 foglalkoztatott a 3 MISZÉV-ban, ebből 37 beilleszkedési folyamatban. ENSIE European Network of Social Integration Enterprises munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalatok európai hálózata Brüsszel, Belgium Az ENSIE az európai MISZÉV-ok hálózatának federatív, uniós szintű képviselete. Az ENSIE több, mint vállalkozást és körülbelül munkavállalót képvisel több, mint 20 európai országban. RES munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalatok hálózata Liége, Vallónia, Belgium. MISZÉV-ok alapításának ösztönzése és működésének támogatása hátrányos helyzetűek társadalmi-foglalkoztatási integrációjáért. 39 szervezet, köztük 19 vallon MISZÉV: kb. 600 munkavállaló. 11

14 Galileo Progetti Nonprofit Kft. Budapest, Magyarország Olasz-magyar nonprofit, szociális célokat maga elé kitűző vállalkozás, amelynek célja a nemzetközi együttműködés ösztönzése, mobilitás projektek szervezése és a bevált gyakorlatok megosztása magyar és más európai országokban működő, a szociális gazdaság területén tevékenykedő szervezetek között, különösen a társadalmi kirekesztéstől fenyegetettekkel való foglalkozás területén. 4. A PROJEKT FŐBB IRÁNYELVEI 1. Kontextus: Európában folyamatosan nő a munkanélküliek és a társadalmi kirekesztettségben élők száma Jelentősen csökkennek az állami kiadások 2. Tény: A Munkaerő-integráló Szociálisan Érzékeny Vállalatok (MISZÉV), amelyek célja a társadalmi kirekesztettségben élő személyek szociális és szakmai integrációja, hatékony eszközei az aktív foglalkoztatáspolitikának. 3. Szinergia/Európai együttműködés: Európában léteznek működő modellek, jó gyakorlatok és pozitív tapasztalatok a társadalmi kirekesztettségben élők számára való munkahelyteremtésre és kompetenciafejlesztésükre a Munkaerő-integráló Szociálisan Érzékeny Vállalatok tevékenységének köszönthetően. Ezek alapján a legfőbb munkaterületek, ahogy a RESPEC projekt címe is jelzi, a következők: A MISZÉV-OK GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSÁNAK MÉRÉSE Nemcsak a befektetések a közigazgatási szervek számára rendkívül fontos megtérülését teszik lehetővé, de ezen felül még a szociális kiadásokban is jelentős megtakarítást érnek el azzal, hogy a támogatások és szolgáltatások potenciális kedvezményezetteit értéket termelő munkavállalókká és fogyasztókká alakítja. A TÁRSADALMI KIREKESZTÉSTŐL FENYEGETETTEK RÉSZÉRE VALÓ MUN- KAHELYTEREMTÉS JÓ GYAKORLAINAK MEGISMERÉSE ÉS MEGOSZTÁSA A MISZÉV-OK TAPASZTALATAI ALAPJÁN Szükséges anyagi támogatások. Együttműködés a Miszév-ok és a közigazgatási szervek között. Közbeszerzések és szociális záradékok. Sikeres MISZÉV tevékenységek ígéretes ágazatokban. Együttműködés Miszév-ok és hagyományos vállalkozások között. 12

15 A TÁRSADALMI KIREKESZTÉSTŐL FENYEGETETTEK KOMPETENCIAFEJ- LESZTÉSE ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES MEGFELELŐ KÖRÜLMÉNYEK KI- ALAKÍTÁSA JÓ JÓ GYAKORLATAINAK MEGISMERÉSE ÉS MEGOSZTÁSA A MISZÉV-OK TAPASZTALATAI ALAPJÁN Beilleszkedési folyamat, szociális és szakmai követés, akkreditált képzés MUNKAERŐ-PIACI ELŐREJELZÉSEK A TÁRSADALMI KIREKESZTÉSTŐL FENYEGETETT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA A MISZÉV-OK TAPASZTALATAI ALAPJÁN A MISZÉV-ok számára kedvező szociális záradékokkal operáló potenciális közbeszerzések. A MISZÉV-ok számára ígéretes ágazatok potenciális tevékenységei. A tevékenységekre és tapasztalatcserékre a következő módon került sor: Három találkozó (Budapest, Magyarország; Liége, Belgium; Burgos, Spanyolország) A három partnerország és régió környezettanulmányának elkészítése és a társadalmi kirekesztés vizsgálata A MISZÉV-ok gazdasági hatásának felmérése (a társadalmi előnyök kiszámítása) A partnerek által elvégzett három kutatás a MISZÉV-okról: munkahelyteremtés, kompetenciafejlesztés és munkaerő-piaci prognózisok. MISZÉV-ok látogatása: IT Alapítvány (HU), Le Cortigroupe (BE), Ceislabur, GRM et REUsad (ES) Kerekasztal-beszélgetés MISZÉV-ok képviselőivel és ügyvezetőkkel Belgiumban Zárókonferencia és disszeminációs kiadványok terjesztése Disszemináció: EMMI előadás a projektről és a MISZÉV-ok működéséről (Galileo Progettii Nonprofit Kft. és az ENSIE) 13

16 A RESPEC PROJEKT KUTATÁSI TERÜLETEI KOMPETENCIÁK Kezdeményezés Stratégia az új kompetenciákért és új munkahelyekért Olyan készségeket adni a embereknek, amelyek révén képesek lesznek bejutni a munkaerőpiacra EURÓPA 2020 STRATÉGIA FOGLALKOZTATÁS Foglalkoztatási Csomag: Munkahelyteremtő felzárkoztatás TÁRSADALMI KIREKESZTETT- SÉGBEN ÉLŐK MUNKAERŐ-INTEGRÁLÓ SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENY VÁLLALKOZÁS KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK: BIZTOS ÉS MEGTÉRÜLŐ BEFEKTETÉS MUNKAHELYTEREMTÉS, KÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS PÉLDAÉRTÉKŰ SZOCIÁLISAN VÁLLALKOZÁS Beilleszkedési folyamat a MISZÉV-ban Kompetencia-fejlesztés (tudni tudni csinálni tudni lenni) MUNKAHELY Integrált munkahely Munkahely hagyományos vállalkozásban - Együttműködés KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS KÉPZÉS Hagyományos képzés E-learning vagy távképzés Munkahelyen történő képzés ÚTMUTATÁS ÉS KÖVETÉS Személyre szabott követés Kompetencia értékelés EGYÜTTMŰKÖDÉS KÖZIGAZGATÁSI SZERVEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS PRIVÁT SZERVEZETEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS NONPROFIT SZERVEZETEKKEL ELŐREJELZÉS Közbeszerzési igények előrejelzése Ígéretes ágazatok igényeinek felmérése Együttműködés hagyományos vállalkozásokkal, közigazgatási szervekkel, munkaügyi hivatalokkal, szociális szervezetekkel MUNKERŐPIACI INTEGRÁCIÓ = FOGLALKOZTATÁS FORRÁS: ELABORATION PROPRE-FECLEI 14

17 MUNKAERŐ-INTEGRÁLÓ SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENY VÁLLALATOK EURÓPAI MODELLJEI Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy a MISZÉV-ok kulcsfontosságú tényezők a munkahelyteremtés és a kompetenciafejlesztés terén, először is azt kell megvizsgálnunk, hogy kik ők, és kik tevékenységük haszonélvezői. Projektünk kereteiben Kasztília és León (Spanyolország), Vallónia (Belgium) és Budapest (Magyarország) integrált foglalkoztatásának mai helyzetét vetettük össze. A MISZÉV bizonyítottan képes hidat verni a képzés és a foglalkoztatás közé, hogy a társadalmi kirekesztettségtől veszélyeztetettek munkaerő-piaci integrációját lehetővé tegye, átmeneti (kiugrási) vagy tartós integrált foglalkoztatás révén. 1. A HÁROM VIZSGÁLT RÉGIÓ Spanyolország Kasztília és León Autonóm Közösség Belgium Vallónia Magyarország - Budapest lakos lakos lakos (vonzáskörzetével) 2. A MISZÉV-OKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET Kasztília és León A spanyolországi MISZÉV-ok működésének szabályozásáról szóló december 13-i 44/2007 törvény. A MISZÉV-ok kasztíliai és leóni minősítési eljárásáról és adminisztratív jegyzékéről szóló április 12-i 34/2007 rendelet. A felelős hatóság a Kasztíliai és Leóni Szociális Gazdasági Főigazgatóság. Vallónia A munkaerő-integráló vállalkozások engedélyezéséről és támogatásáról szóló december 19-i rendelet ( én jelent meg a belga közlönyben) január 31-i határozat ( én jelent meg a belga közlönyben). A MISZÉV engedélye két évre szól. Meghosszabbítható 4 évre. Ezután a 6 éves időszak után hallgatólagosan megújul, 4 éves időszakokra. Budapest Nem létezik MISZÉV státusz. A Spanyolországban és Belgiumban a MISZÉVokat érintő hatályos törvények és rendeletek támpontot adhatnak a magyar MISZÉV-okról szóló nemzeti törvény kidolgozásánál. 15

18 3. A MUNKAERŐ-INTEGRÁLÓ SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENY VÁLLALATOK SAJÁTOSSÁGAI A MISZÉV MEGHATÁROZÁSA Kasztília és León Vallónia Budapest A MISZÉV egy gazdasági társaság vagy szövetkezet amely, miután megkapta a szükséges minősítést az illetékes hatóságoktól, termelő vagy szolgáltató tevékenységet folytat, és amelynek társadalmi célja a társadalmi kirekesztettségben élők szakmai és társadalmi integrációja és képzése, majd átirányítása a hagyományos munkaerőpiacra (2007. december 13-i 44/2007 törvény). Az első 3 évben a dolgozók minimum 30%-a vesz részt az integrációs folyamatban, a 4. évtől pedig a dolgozók minimum 50%-a. A MISZÉV rendelkezik saját stratégiai tervvel, javakat termel vagy szolgáltatásokat nyújt, de ezzel párhuzamosan egy pontosan meghatározott szociális feladatot is ellát, mégpedig a hátrányos helyzetű vagy súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók tartós és minőségi integrálációját biztosítja (lásd célközösség meghatározása). A MISZÉV-ok vállalják, hogy a megállapodást követő négy évben a náluk foglalkoztatott munkavállalók legalább 50%-a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű munkavállaló lesz, érvényes munkaszerződéssel. Nem létezik MISZÉV státusz. A MISZÉV-OK JELENLEGI FINANSZÍROZÁSA Kasztília és León A MISZÉV-ok különböző típusú támogatásokra jogosultak: Nemzeti szinten: a) TB hozzájárulás a szerződés időtartama alatt (max. 3 év) Tartományi szinten: b) Munkaerő-piaci és társadalmi integrációs munkahelymegtartási támogatás (TMSZ: Teljes Munkaidőre Számított): anyagi kompenzáció az integrációs folyamat többletköltségeinek fedezésére. c) Befektetéstámogatás d) Munkaerő-piaci és társadalmi integrációs folyamat mentorálásának támogatása. e) Támogatás a MISZÉV-okat egyesítő és képviselő szervezeteknek, a működési és promociós költségek fedezésére. Kasztília és León: Éves támogatás a társadalmi kirekesztettségben élő vagy annak veszélyétől fenyegetett munkavállalók bérének részleges fedezésére a nyilvántartott 16

19 MISZÉV-okban (34/2007. április 12. rendelet) A szakmaközi minimálbér 50%-a minden teljes TMSZ integrált alkalmazott után. Vallónia a) Szociális integrációs gazdaság (SINE) nevű támogatás, amely a munkanélküli segélyek aktív felhasználásával elősegíti a nyílt munkaerőpiacon nehezen elhelyezhető dolgozók munkaerő-piaci integrációját. Azok a munkaadók, akik egy SINE dolgozót alkalmaznak jogosultak TB járulék kedvezményre és bérkiegészítő támogatásra: TB járulék kedvezmény: euró 10 hónapig, 20 hónapig vagy akár korlátlan ideig a munkavállaló kora és kategoriája szerint (személyhez kötött támogatás). Integrációs támogatás: A munkaadó havonta 500 euróval kevesebbet költhet a munkabérre, mert azt a munkavállaló közvetlenül a Társadalombiztosítási Intézettől kapja meg. Ez a támogatás 4 évig tart és csökkenő jellegű. Feltételek 45 év alattiak 45 év alattiak 45 év és fölötte Munka nélkül eltöltött időszak 312 nap az utolsó 18 hónapban 624 nap az utolsó 36 hónapban 156 nap az utolsó 9 hónapban Járulékcsökkenés Euro az alkalmazástól számított első három hónapra + tíz alkalommal három havonta Euro az alkalmazástól számított első három hónapra + húsz alkalommal három havonta Integrált munkahely támogatása (a járulékcsökkenés időtartamára) 500 Euro/hónap 500 Euro/hónap Euro határozatlan ideig 500 Euro/hónap b) A december 19-i rendelet három fajta támogatást tesz lehetővé: Szociális Osztály támogatása: Évi értékű támogatás a szociális osztálytól vagy a helyi közigazgatási szervekhez tartozó munkaügyi központtól, a helyi közigazgatási szervhez tartozó MISZÉV-ok esetében. Szociális mentorok európai támogatása: A nyilvántartott MISZÉV támogatást kaphat Közérdekű Gazdasági Tevékenység (KGT) végzéséhez TMSZ (maximum 2 TMSZ szociális mentor). Összeg Integrált alkalmazottak minimális száma Támogatható mentorok száma Euro 8 1 részmunkaidő Euro 26 minimum 1 részmunkaidős maximum 1 teljes minkaidőben alkalmazott Euro 45 minimum 2 részmunkaidős maximum 1,5 teljes munkaidőben alkalmazott Euro 60 minimum 1 részmunkaidős maximum 2 teljes munkaidőben alkalmazott Ez a támogatás összhangban kell legyen a KGT-kre vonatkozó de minimis rendelettel. Tehát a nyilvántartott MISZÉV csak akkor kaphat KGT-re vonatkozó támogatást, ha az általa kapott de minimis támogatások nem haladják túl az eurót egy három éves időszak alatt. 17

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez Minimálbér alkalmazása és differenciálásának szempontjai A minimálbér meghatározása az EU tagállamokban A 27 tagállamból 20-ban van országos,

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

Foglalkoztatási és szociális politika

Foglalkoztatási és szociális politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A munkahelyteremtés, a társadalmi befogadás és a szociális politika mint beruházás Foglalkoztatási és szociális politika Ha a válságból erősebben, összetartóbban

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok képzési igényei

A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok képzési igényei A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok képzési igényei Szerzők: Dr. Futó Péter Hanthy Kinga Lányi Pál Mihály András Dr. Soltész Anikó Szerkesztette: Dr.

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA frey mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezetének változásai Bevezetés 1. Új munkahelyek létrehozásának és a

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP3.3.12005010024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja keretében. Regionális foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék Közfoglalkoztatás a közútkezelő társaságnál (szakdolgozat) Commonemployment at the Roads Management Company (szakdolgozat angol

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

Munkahelyteremtés Magyarországon

Munkahelyteremtés Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor Varga Áron Munkahelyteremtés Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Foglalkoztatottsági

Részletesebben

Hangya Dóra Hátrányos helyzetû célcsoportok mentorálási tapasztalatai

Hangya Dóra Hátrányos helyzetû célcsoportok mentorálási tapasztalatai Hangya Dóra Hátrányos helyzetû célcsoportok mentorálási tapasztalatai Hangya Dóra HÁTRÁNYOS HELYZETÛ CÉLCSOPORTOK MENTORÁLÁSI TAPASZTALATAI A fogyatékossággal élõk és az idõskorúak felnõttképzési sajátosságai

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv Széll Kálmán Terv Magyar Munka Terv 2011.05.19. Tartalom Összefoglaló... 4 Bevezető... 9 I. Helyzetelemzés... 9 I.1. Munkaerő-piaci folyamatok 2010-ben... 9 I.2. A regisztrált álláskeresők összetétele

Részletesebben

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv Széll Kálmán Terv Magyar Munka Terv 2011.05.19. Tartalom Összefoglaló... 4 Bevezető... 9 I. Helyzetelemzés... 9 I.1. Munkaerő-piaci folyamatok 2010-ben... 9 I.2. A regisztrált álláskeresők összetétele

Részletesebben

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program _ Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program 1.0 Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2012. november Tartalom I. Foglalkoztatás és foglalkoztatáspolitika Magyarországon... 3 1. Magyarország nem tudott kikerülni

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2013. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Szellő

Részletesebben