További információ a következő honlapon található: http: // ec.europa.eu/progress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "További információ a következő honlapon található: http: // ec.europa.eu/progress"

Átírás

1

2 Ez a kiadvány a VP/2012/009 PROGRESS Foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási uniós program kölcsönös tanulás a kompetenciák és a foglalkoztatás területén célkitűzésének keretében készült. A kiadvány tartalmáért a szerzők felelnek. Az Európai Bizottság nem felel a kiadványban megjelent adatok bárminemű további felhasználásáért. A kiadvány megjelenését a Progress Foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási uniós program ( ) támogatta. A program megvalósításának felelőse az Európai Bizottság. A program az Európai Unió foglalkoztatási, szociálpolitikai és esélyegyenlőségi célkitűzéseinek megvalósítását támogatja, továbbá hozzájárul az Európa 2020 stratégiában meghatározott célok eléréséhez. Ez a hét éves pénzügyi cikluson átívelő program minden a hatékony szociál- és foglalkoztatáspolitikai jogszabályi háttér kidolgozásában érintett szakember munkáját támogatja az uniós 27-ek, az EFTA-EGT országok, és a tagjelölt államokban. További információ a következő honlapon található: http: // ec.europa.eu/progress

3 BEVEZETÉS... 3 A TÁRSADALMI KIREKESZTETTSÉG... 4 AZ UNIÓS SZOCIÁLPOLITIKAI IRÁNYVONALAKRÓL... 4 MUNKAERŐ INTEGRÁLÓ SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENY VÁLLALATOK (MISZÉV): HATÉKONY VÁLASZ A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLEN... 7 A R.E.S.P.E.C. PROJEKT A PROJEKT ELNEVEZÉSE A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA A PROJEKT PARTNEREI A PROJEKT FŐBB IRÁNYELVEI A MUNKAERŐ INTEGRÁLÓ SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENY VÁLLALATOK (MISZÉV) EURÓPAI MODELLJEI A HÁROM VIZSGÁLT RÉGIÓ A MISZÉV-OKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET A MISZÉV-OK SAJÁTOSSÁGAI A CÉLCSOPORT (AZ ADOTT ORSZÁG SZABÁLYÁLYOZÁSA ALAPJÁN) A MISZÉV-OK REGIONÁLIS HÁLÓZATAI A MISZÉV-OK JELENLEGI SZÜKSÉGLETEI A MISZÉV-OK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSAI A SPANYOL MISZÉV-OK TÁRSADALMI HASZNA (KASZTÍLIA ÉS LEÓN, 2013) A BELGA MISZÉV-OK TÁRSADALMI HASZNA (VALLÓNIA, 2013) A MISZÉV TÁRSADALMI HASZNÁNAK MODELLEZÉSE MAGYARORSZÁGON... 27

4 TÁRSADALMI KIREKESZTETTSÉGTŐL SÚJTOTT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE VALÓ MUNKAHELYTEREMTÉS KEDVEZŐ FELTÉTELEI MISZÉV-OKBAN ÉS HAGYOMÁNYOS VÁLLALATOKBAN ANYAGI TÁMOGATÁS AZ INTEGRÁLT MUNKAHELYTEREMTÉSHEZ A MISZÉV KÖZBESZERZÉSEKBEN VALÓ RÉSZVÉTELE SZOCIÁLIS ZÁRADÉKOK SEGÍTSÉGÉVEL Küzdelem a társadalmi kirekesztés ellen: A közös cél Szociális záradékok és a MISZÉV A közbeszerzésekre vonatkozó uniós irányelv Politikai szándék és állami megrendelések A szociális záradék előnyei Jó gyakorlatok a MISZÉV-ok közbeszerzésekben való részvételére A szociális záradékok fejlődésénak gátjai a közbeszerzési pályázatokban A következtetések A MISZÉV-OK A JÖVŐ IPARÁGÁBAN EGYÜTTMŰKÖDÉS A HAGYOMÁNYOS VÁLLALKOZÁSOKKAL TÁRSADALMI KIREKESZTÉSBEN ÉLŐK KOMPETENCAFEJLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KEDVEZŐ FELTÉTELEK A MISZÉV-BAN MUNKAHELYEK ÉS KOMPETENCIÁK ELŐZETES TERVEZÉSE A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FOLYAMATAI A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS ESZKÖZEI A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS MÓDOZATAI SZOCIÁLIS ÉS SZAKMAI MENTORÁLÁS: A MISZÉV-OK ELENGEDHETETLEN FELTÉTELE Meghatározás Bevált gyakorlat Spanyolországban: Mentorálási kézikönyv Bevált gyakorlat Belgiumban: Job coaching A mentorok feladatai A motiváció: A kompetenciafejlesztés motorja Szakmai kompetenciák elismerése/érvényesítése A mentorok bérköltségek finanszírozása MUNKAERŐ-PIACI ELŐREJELZÉS MUNKAHELYTEREMTÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK RÉSZÉRE MAGYARORSZÁGON KÖVETKEZTETÉSEK MELLÉKLETEK... 73

5 A társadalmi kirekesztettségben élők száma egyre magasabb az Európai Unióban. Az Európa 2020 Stratégiában az uniós vezetők kifejezték abbéli szándékukat, hogy a szegénységben és kirekesztettségben élők számát 20 millióra csökkentsék. Ennek érdekében az Európai Bizottság létrehozott egy a szegénység és a kirekesztés elleni uniós platformot. Az uniós platform létrehozása mellett, a szegénység visszaszorítása érdekében, az Európa 2020 Stratégia szociális céljai között meghatározott kritériumok révén az EU nagy hangsúlyt fektet a foglalkoztatáspolitikára, lásd a Stratégia az Új Kompetenciákért és Munkahelyekért kezdeményezést. Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére december 16-án benyújtott bizottsági beszámoló szerint a munkaképes személyek számára a szegénységből való kitörés legbiztosabb módja éppen a fogalkoztatásuk, a társadalom peremére szorult emberek munkaerő-piaci aktív inklúziója fontos helyet foglal el az uniós és nemzeti priorítások között. Egy sor olyan általános elvet fektettünk le, amelyek segítségével az emberek szükségleteik szerint bejuthatnak a munkaerőpiacra. Ezek az elvek rámutatnak arra, hogy integrált stratégiákban szükséges figyelembe venni a jövedelem-támogatást, a munkerőpiaci integrációt és a megfelelő szociális szolgáltatásokat. Igyekezetünk szerint a projekt ennek megfelelően egységesen kezeli a foglalkoztatás bővítést, a kompetenciafejlesztést és a társadalmi kirekesztés elleni kűzdelmet. Azért fontos és szükséges a társadalmi kirekesztettségben élők részére történő munkahelyteremtés és az, hogy kompetenciáikat fejlesszük és frissítsük, hogy a leghatékonyabban tudjuk növelni esélyeiket a zökkenőmentes és gyors munkahelyhez jutás érdekében. Az állami költségvetések csökkenése miatt szükség van a források felhasználásának optimalizálására. Az egyik mechanizmus, amely már bizonyította hatékonyságát, s amely önmagában képvisel hidat a munka világa, a képzés és a társadalmi-szakmai integráció között, a gazdasági tevékenységre folytatására létrejött munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalat (MISZÉV). Azon kívül, hogy költséghatékony és rendkívüli mértékben csökkenti az állam szociális kiadásait, a MISZÉV lényege éppen az, hogy a társadalmi kirekesztéssel sújtottak részére új munkahelyeket teremt, miközben kompetenciáikat fejleszti, elősegítve munkaerőpiaci integrációjukat (hagyományos vállalkozásokban, vagy pedig éppen egy hosszútávú foglalkoztatásban érdekelt MISZÉV-ban). 3

6 A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS Az Eurostat december 5-ös, legfrissebb adatai szerint 2012-ben 124,5 millió ember, a lakosság 24,8 %-a élt szegénységtől és társadalmi kirekesztettségtől veszélyeztetve az EUban évben a lakosság 24,3 %-a volt érintve ezek által, amíg 2008-ban 23,7 %. Az adatok szerint az emberek a kirekesztés három alábbi formája közül legalább eggyel szembesülnek : jövedelmi szegénységgel, súlyos anyagi deprivációval, vagy háztartáson belüli alacsony munkaintenzitással. Az elszegényedés kockázatától vagy a társadalmi kirekesztettségtől veszélyeztetettek számának csökkentése az Európa 2020 Stratégia egyik fő célitűzése. Ezt a tendenciát egyre inkább jellemzik az államok között fennálló különbségek. Ha a három partnerországon belül megvizsgáljuk azok arányát, akik az imént felsorolt három indikátor közül legalább az egyiktől veszélyeztetettek, vagy abban is élnek, megfigyelhető, hogy Belgiumban a lakosság 21,6 %-a vagy veszélyeztetett, vagy már eljutott a társadalmi kirekesztettség stádiumába, amíg Spanyolországban és Magyarországon az Európai átlagon felül reprezentált az arányuk, 28,2, illetve 32,4 %-al. Az Európai Unió értelmezésében a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség kockázatát három indikátor jelöli: - a jövedelmi szegénységtől való fenyegetettség; - a súlyos depriváció; - a háztartáson belüli alacsony munkaintenzitás. Konkrétabban: az Európai Alapítvány (1995.) szerint a társadalmi kirekesztettség az a folyamat, amelynek során az egyén vagy egyének csoportja teljességgel, vagy részlegesen kirekesztődnek a teljes körű részvételből abban a társadalomban, amelyben élnek. Az Európai Unióban egyes emberek olyan akadályokkal szembesülnek, amelyek gátolják őket a teljeskörű társadalmi részvételben, és az emberi fejlődéshez szükséges alapvető lehetőségekhez sem férnek hozzá. A vállalkozások nem akarják alkalmazni Demotiváció Önbizalomvesztés Tétlenség, passzivítás Első társadalmi kirekesztési szint KOCKÁZAT Alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező KIREKESZTÉS Nincs lehetősége javítani a foglalkoztatási esélyein Második társadalmi kirekesztési szint Feladja a munkakeresést Elveszíti a szociális kapcsolatait FORRÁS: ELABORATION PROPRE-FECLEI 4

7 A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÖRDÖGI KÖRE A struktúrális munkanélküliség olyanokat sújt, akik speciális helyzetük miatt egyre jobban kirekesztődnek a társadalomból is, tehát nem csak (tovább)képzésre van szükségük. A jelenlegi adatok és azok elemzése arra utal, hogy a hagyományos képzési és szociális védelmi intézkedések önmagukban elégtelenek a társadalmi kirekesztés elleni kűzdelemben. Olyan munkaszervezési formákra és valóban hatékony, innovatív programokra van tehát szükség, mint a gazdasági tevékenység (tehát foglalkoztatás) révén integráló projektek vagy éppen a munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalatok. AZ UNIÓS SZOCIÁLPOLITIKAI IRÁNYVONALAKRÓL Az utóbbi években az Európai Unió és tagországai tudatosan helyeztek nagy hangsúlyt a foglalkoztatás- és szociálpolitikára, a fejlett társadalmakat megkülönböztető jegyekre. Azonban annak ellenére, hogy az államok számos új lehetőséget teremtettek, köszönhetően a lisszaboni növekedésről és foglalkoztatásról szóló szerződésbe foglalt foglalkoztatás- és mobilitásösztönzésnek, még mindig túl sok inaktív, munkanélküli és társadalmilag kirekesztett ember él közöttünk. A jelenlegi helyzetben a felgyorsult technológiai fejlődés, a globalizáció, a társadalmak előregedése és a nemzetközi válság miatt az Európai társadalom is változáson megy keresztül, s azok a régiók és azok az emberek, akik ezt nem képesek követni, lépéshátrányba kerülnek márciusában az Európai Unió Tanácsa lisszaboni űlésén bevonta a társadalmi integráció támogatását az elkövetkező évtized stratégiai céljai közé, hogy több és jobb munkahelyet, nagyobb társadalmi kohéziót teremtő, fenntartható növekedésre képes, a legversenyképesebb és a legdinamikusabban fejlődő tudásalapú gazdasággá válhasson világviszonylatban. Ezt követően, az EU hivatalos közlönyében december 16-án megjelent Európai Alkotmány célkitűzései között tartalmazza az Unió törekvését a teljes foglalkoztatottság elérésére és a társadalmi kirekesztés és diszkrimináció elleni küzdelemre (I-3. bek.), és többek között kijelenti, hogy támogatja a tagállamokat a munkaerőpiacról kiszorult emberek integrációjában (III-210 bek.). Késöbb, a megújult lisszaboni stratégiában az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy koncentrált erőfeszítéssel lép fel az erősebb és tartósabb növekedés, valamint a több és minőségibb munkahely létrehozásának érdekében. A Szociális Menetrend kereteiben, és a év, mint az Európai társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni kűzdelem éve következményeként, az Európai Unió megerősítette a társadalmi inklúziós politika folytatásának szándékát, ezen belül is kiemelve a tartósan munkanélküliek munkaerő-piaci integrációját, mint az egyik legfőbb célt. A mai uniós Új Európa 2020 Stratégia, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. A négy iránymutatásból következik itt három: 5

8 A nők és a férfiak munkaerő-piaci részesedésének növelése, a strukturális munkanélküliség csökkentése és a foglalkoztatás minősége fejlesztésének ösztönzése. A munkaerő-piaci igényeknek megfelelően szakképzett munkaerő képzése és az egész életen át tartó oktatás és képzés támogatása. A társadalmi inklúzió és a szegénység elleni kűzdelem támogatása. Ami az inkluzív növekedést illeti, az EU ösztönzi a magas foglalkoztatási rátájú gazdaságot, támogatva ezzel a társadalmi és területi kohéziót, és kidolgozta foglalkoztatási stratégiáját, mint az egyik kiemelt kezdeményezését: Stratégia az Új Kompetenciákért és Munkahelyekért, továbbá bejelenti Foglalkoztatási Csomagját, Munkahelyteremtő alkalom címmel. Az európai foglalkoztatás-politikával kapcsolatban világosan megfigyelhető a munkaerőintegráló szociálisan érzékeny vállalatok (MISZÉV) kulcsszerepe a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációjában, valamint a diszkrimináció elleni harcban. A MISZÉV-ok támogatják a nők és férfiak közötti esélyengyenlőséget, a munkahelyteremtést és csökkentik a regionális és helyi különbségeket a foglalkoztatásban, illetve a munkanélküliségben. A jelenlegi gazdasági körülmények között a munkaerő-piaci helyzet javítása és a férfiak és nők foglalkoztatási rátájának növelése Európában 2020-ig, mint célkitűzés miatt, több mint szükséges a társadalmainkban olyan intézkedések kidolgozása, mint a képzési folyamatok támogatása, a kompetenciafejlesztés és a társadalmi kirekesztettségben élők integrációja. Ma már olyanok is jelentkeznek MISZÉV-oknál munkát keresve, akik eddig nem éltek kirekesztettségben. Ezért kell támogatni, ösztönözni a MISZÉV-ok működését és a köz- és üzleti szféra közötti együttműködéseket, hogy időben tudjunk reagálni a kihívásokra. Ezt a problémát közösen kell kezelnünk, partnerségben, együttműködésben a különböző Európiai régiókkal. A következő oldalakon bemutatásra kerülő projekt eredményeinek megismerése lehetőséget nyújt arra, hogy jó gyakorlatokra, sikeres tapasztalatokra leljünk, s azokat megosszuk egymással; hogy egymástól eltérő, de sikeresen működő olyan integrált foglalkoztatási modelleket ismerhessünk meg, amelyek elősegítik a munkahelyteremtést és a társadalmi kirekesztettségben élők kompetenciáinak fejlesztését. 6

9 MUNKAERŐ-INTEGRÁLÓ SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENY VÁLLALATOK: HATÉKONY VÁLASZ A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLEN Bár különböző jogi szabályozások és formák jellemzik a különböző uniós tagországokban működő a MISZÉV-okat - lásd megkülönböztetünk átmeneti (kiugrási) és tartós szociális foglalkoztatókat, azért tisztán látszik a közös kiindulási pont: a MISZÉV-ok gazdasági társasági vagy szövetkezi formában működő közhasznú (szociális célokat maga elé kitűző), a kompetens állami szervek által működési területükön elismert társaságok, amelyek javak termeléséhez, illetve szolgáltatások nyújtásának érdekében (protitot termelő, de nonprofit) gazdasági tevékenységet folytatnak, s amely társaságok társadalmi célja a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűek munkerőpiaci integrációja. Tehát piaci viszonyok között működő, profitot termelő, de nonprofit cégekről van szó, amelyek a hátrányos helyzetűek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítik. A ENSIE szerint a MISZÉV egy olyan társaság, amelynek identitását a követezők határozzák meg: A társadalmi kirekesztéstől sújott és szakképzetlen, s ebből kifolyólag a társadalomban marginalizálódott emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációja; Az üzleti szektoron belül végez szociális célú tevékenységeket: pont ez a környezet ez előidézője az exklúziós jelenségnek; Erős pedagógiai dimenzió: a munkahelyi oktatási programok révén az egyén mind szakmai, mind állampolgári szinten képes fejlődni. A legfejlettebb uniós tagországokban a MISZÉV-ok már bizonyították alapvető szerepüket és hatékonyságukat egy olyan inkluzív társadalom létrehozásában, amely csökkenti a szegénységet és a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ezek az Európai Unió számára kulcsfontosságú prirorítások. Ami a MISZÉV-ot hatékonnyá teszi a társadalmi kirekesztés elleni kűzdelemben, az az, hogy nem csak munkahelyet teremt és esélyt ad a hátrányos helyzetűek munkerőpiaci integrációjára, de jelentős mértékben fejleszti a munkavállalók szakmai kompetenciáit is, amire a szociális segélyek önmagukban nem képesek. Ezen felül, ezek a nonprofit cégek nyereségüket visszafogatják a termelésbe és a foglalkoztatásba. Röviden tehát a MISZÉV-ok hasznosak társadalmi és nemzetgazdasági szinten, versenyképesek a nyíltpiacon, jólétet generálnak és minőségi munkahelyeket teremtenek, hozzájárulnak a helyi gazdasági fejlődéshez, védik demokratikus értékeinket, a elmélyítik szolidaritást, és összességében egy igazságosabb, inkluzívabb és méltányosabb társadalom felépítéséhez járulnak hozzá. Központi szerepet játszanak a közigazgatás és a hagyományos foglalkoztatók kapcsolatában. Ebben az összefüggésben a közigazgatás alapvető feladata, hogy elősegítse a MISZÉV-ok fejlődését, és hogy kedvező feltételeket teremtsen az egyéb szervezetekkel, üzleti szférával való együttműködésükhez. 7

10 A SZOCIÁLIS INKLÚZIÓS ÉS MUNKAERŐPIACI INTEGRÁCIÓS FOLYAMAT Kedvezményezett: Munkanélküli Kora miatt diszkriminált Szakmai tapasztalat hiánya Szakmai tevékenység és gyakorlat hiánya Szakmai kompetencia hiánya Alacsony foglalkoztatás Nehezen tud bekerülni a hagyományos munkaerő piacba Társadalmi és munkaügyi kirekesztés Társadalmi kapcsolatok hiánya Elkedvetlenedik Közigazgatási szervek EGYÜTTMŰKÖDÉS MISZÉV Hagyományos vállalkozások Törvényi háttér Motiválni, lelkesíteni Kapcsolatokat építeni Társadalmi folyamat (társadalmi képességek és motíváció) Javítani a kompetenciákat Társadalmi-munkaügyi folyamat Szakmai kompetenciák folyamata Vállalkozói háttér Javítja a foglalkoztási esélyeket MUNKAERŐPIACI INTEGRÁCIÓ TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ FORRÁS: ELABORATION PROPRE-FECLEI 8

11 A jelenlegi gazdasági körülmények között a munkaerőpiaci helyzet javítása és a férfiak és nők foglalkoztatási rátájának növelése Európában 2020-ig, mint célkitűzés miatt, több mint szükséges a társadalmainkban olyan intézkedések kidolgozása, mint a képzési folyamatok támogatása, a kompetenciafejlesztés és a társadalmi kirekesztettségben élők integrációja. Ma már olyanok is jelentkeznek MISZÉV-oknál munkát keresve, akik eddig nem éltek kirekesztettségben. Ezért kell támogatni, ösztönözni a MISZÉV-ok működését és a köz- és üzleti szféra közötti együttműködéseket, hogy időben tudjunk reagálni a kihívásokra. Ezt a problémát közösen kell kezelnünk, partnerként együttműködve a különböző Európiai régiókkal. A következő oldalakon bemutatásra kerülő projekt eredményeinek megismerése lehetőséget nyújt arra, hogy jó gyakorlatokra, sikeres tapasztalatokra leljünk, s azokat megosszuk egymással; hogy egymástól eltérő, de sikeresen működő olyan integrált foglalkoztatási modelleket ismerhessünk meg, amelyek elősegítik a munkahelyteremtést és a társadalmi kirekesztettségben élők kompetenciáinak fejlesztését. 9

12 A R.E.S.P.E.C. PROJEKT 1. A PROJEKT ELNEVEZÉSE A program francia nyelvű címe egy betűszó, amelynek magyar jelentése Munkaerő-integráló Szociálisan Érzékeny Vállalatok Jövedelmezősége, Előrejelzések, Foglalkoztatás és Kompetenciák. A RESPEC utal a Tiszteletre és az emberek közti Egyenlőségre, ami társadalmaink egyik alapvető értéke. 2. A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA A projekt keretei révén egy három uniós tagállamon átívelő kutatást végeztünk, amelyen keresztül vizsgáltuk a kompetenciák és a munkahelyek szerepét a társadalmi kirekesztésben, különös tekintettel a MISZÉV-ok tevékenységére. A MISZÉV-ok lényege éppen a társadalmi kirekesztettségben élők munkaerő-piaci integrációja, amelyet foglalkoztatásuk és folyamatos kompetenciafejlesztésük révén érnek el. A projekt fő célja a szociális gazdaságban és főként a MISZÉV-oknál létező jó gyakorlatok és sikeres tapasztalatok azonosítása, megosztása és terjesztése, s ezáltal újabb esélyek teremtése társadalmi kirekesztettségtől veszélyeztetettek orientációjára és kompetenciafejlesztésére, munkaerő-piaci integrációjára, és általában munkahelyteremtésre. A projekt január elejétől december végéig tartott. Az együttműködésben három úniós tagország, Spanyolország, Belgium és Magyarország, valamint öt, az integrált foglalkoztatásban és/vagy a társadalmi inklúzió terén aktív partner vett részt. A résztvevők általában: MISZÉV-okat uniós és regionális szinten képviselő nonprofit szervezetek, melyek profilja a kompetenciafejlesztés, képzés, integráció és foglalkoztatás; szociális orientációjú nonprofit szervezetek, melyek a foglalkoztatás, a képzés, az orientáció és a társadalmi kirekesztettségben élők inklúziójának terén aktívak, helyi, illetve regionális szinten. Projektünk egyik főbb erénye, hogy az Unió három eltérő szegletéből (északnyugat, dél és közép-kelet) való három különböző tagállam képviselői jól reprezentálják az ágazat európai helyzetét olyanmiszév-ok tevékenységén keresztül, amelyek működésének célja a társadalmi kirekesztés elleni való küzdelem. 10

13 3. A PROJEKT PARTNEREI FECLEI Kasztília és León munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalatainak hálózata Spanyolország MISZÉV-ok alapításának ösztönzése és működésének támogatása, foglalkoztatásban való képzések, adófizető munkahelyek teremtése 11 szervezetet képvisel: 198 munkavállaló közül 104 integrált. Lesmes Alapítvány Burgos, Spanyolország Társadalmi kirekesztettségben élők, vagy veszélyétől fenyegetettek társadalmi-foglalkoztatási integrációja. 3 szervezet támogatója: 47 munkavállaló + a 3 MISZÉV-ban 68 közül 37 integrált. Foglalkoztatottak: 47 foglalkoztatott + 68 foglalkoztatott a 3 MISZÉV-ban, ebből 37 beilleszkedési folyamatban. ENSIE European Network of Social Integration Enterprises munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalatok európai hálózata Brüsszel, Belgium Az ENSIE az európai MISZÉV-ok hálózatának federatív, uniós szintű képviselete. Az ENSIE több, mint vállalkozást és körülbelül munkavállalót képvisel több, mint 20 európai országban. RES munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalatok hálózata Liége, Vallónia, Belgium. MISZÉV-ok alapításának ösztönzése és működésének támogatása hátrányos helyzetűek társadalmi-foglalkoztatási integrációjáért. 39 szervezet, köztük 19 vallon MISZÉV: kb. 600 munkavállaló. 11

14 Galileo Progetti Nonprofit Kft. Budapest, Magyarország Olasz-magyar nonprofit, szociális célokat maga elé kitűző vállalkozás, amelynek célja a nemzetközi együttműködés ösztönzése, mobilitás projektek szervezése és a bevált gyakorlatok megosztása magyar és más európai országokban működő, a szociális gazdaság területén tevékenykedő szervezetek között, különösen a társadalmi kirekesztéstől fenyegetettekkel való foglalkozás területén. 4. A PROJEKT FŐBB IRÁNYELVEI 1. Kontextus: Európában folyamatosan nő a munkanélküliek és a társadalmi kirekesztettségben élők száma Jelentősen csökkennek az állami kiadások 2. Tény: A Munkaerő-integráló Szociálisan Érzékeny Vállalatok (MISZÉV), amelyek célja a társadalmi kirekesztettségben élő személyek szociális és szakmai integrációja, hatékony eszközei az aktív foglalkoztatáspolitikának. 3. Szinergia/Európai együttműködés: Európában léteznek működő modellek, jó gyakorlatok és pozitív tapasztalatok a társadalmi kirekesztettségben élők számára való munkahelyteremtésre és kompetenciafejlesztésükre a Munkaerő-integráló Szociálisan Érzékeny Vállalatok tevékenységének köszönthetően. Ezek alapján a legfőbb munkaterületek, ahogy a RESPEC projekt címe is jelzi, a következők: A MISZÉV-OK GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSÁNAK MÉRÉSE Nemcsak a befektetések a közigazgatási szervek számára rendkívül fontos megtérülését teszik lehetővé, de ezen felül még a szociális kiadásokban is jelentős megtakarítást érnek el azzal, hogy a támogatások és szolgáltatások potenciális kedvezményezetteit értéket termelő munkavállalókká és fogyasztókká alakítja. A TÁRSADALMI KIREKESZTÉSTŐL FENYEGETETTEK RÉSZÉRE VALÓ MUN- KAHELYTEREMTÉS JÓ GYAKORLAINAK MEGISMERÉSE ÉS MEGOSZTÁSA A MISZÉV-OK TAPASZTALATAI ALAPJÁN Szükséges anyagi támogatások. Együttműködés a Miszév-ok és a közigazgatási szervek között. Közbeszerzések és szociális záradékok. Sikeres MISZÉV tevékenységek ígéretes ágazatokban. Együttműködés Miszév-ok és hagyományos vállalkozások között. 12

15 A TÁRSADALMI KIREKESZTÉSTŐL FENYEGETETTEK KOMPETENCIAFEJ- LESZTÉSE ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES MEGFELELŐ KÖRÜLMÉNYEK KI- ALAKÍTÁSA JÓ JÓ GYAKORLATAINAK MEGISMERÉSE ÉS MEGOSZTÁSA A MISZÉV-OK TAPASZTALATAI ALAPJÁN Beilleszkedési folyamat, szociális és szakmai követés, akkreditált képzés MUNKAERŐ-PIACI ELŐREJELZÉSEK A TÁRSADALMI KIREKESZTÉSTŐL FENYEGETETT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA A MISZÉV-OK TAPASZTALATAI ALAPJÁN A MISZÉV-ok számára kedvező szociális záradékokkal operáló potenciális közbeszerzések. A MISZÉV-ok számára ígéretes ágazatok potenciális tevékenységei. A tevékenységekre és tapasztalatcserékre a következő módon került sor: Három találkozó (Budapest, Magyarország; Liége, Belgium; Burgos, Spanyolország) A három partnerország és régió környezettanulmányának elkészítése és a társadalmi kirekesztés vizsgálata A MISZÉV-ok gazdasági hatásának felmérése (a társadalmi előnyök kiszámítása) A partnerek által elvégzett három kutatás a MISZÉV-okról: munkahelyteremtés, kompetenciafejlesztés és munkaerő-piaci prognózisok. MISZÉV-ok látogatása: IT Alapítvány (HU), Le Cortigroupe (BE), Ceislabur, GRM et REUsad (ES) Kerekasztal-beszélgetés MISZÉV-ok képviselőivel és ügyvezetőkkel Belgiumban Zárókonferencia és disszeminációs kiadványok terjesztése Disszemináció: EMMI előadás a projektről és a MISZÉV-ok működéséről (Galileo Progettii Nonprofit Kft. és az ENSIE) 13

16 A RESPEC PROJEKT KUTATÁSI TERÜLETEI KOMPETENCIÁK Kezdeményezés Stratégia az új kompetenciákért és új munkahelyekért Olyan készségeket adni a embereknek, amelyek révén képesek lesznek bejutni a munkaerőpiacra EURÓPA 2020 STRATÉGIA FOGLALKOZTATÁS Foglalkoztatási Csomag: Munkahelyteremtő felzárkoztatás TÁRSADALMI KIREKESZTETT- SÉGBEN ÉLŐK MUNKAERŐ-INTEGRÁLÓ SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENY VÁLLALKOZÁS KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK: BIZTOS ÉS MEGTÉRÜLŐ BEFEKTETÉS MUNKAHELYTEREMTÉS, KÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS PÉLDAÉRTÉKŰ SZOCIÁLISAN VÁLLALKOZÁS Beilleszkedési folyamat a MISZÉV-ban Kompetencia-fejlesztés (tudni tudni csinálni tudni lenni) MUNKAHELY Integrált munkahely Munkahely hagyományos vállalkozásban - Együttműködés KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS KÉPZÉS Hagyományos képzés E-learning vagy távképzés Munkahelyen történő képzés ÚTMUTATÁS ÉS KÖVETÉS Személyre szabott követés Kompetencia értékelés EGYÜTTMŰKÖDÉS KÖZIGAZGATÁSI SZERVEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS PRIVÁT SZERVEZETEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS NONPROFIT SZERVEZETEKKEL ELŐREJELZÉS Közbeszerzési igények előrejelzése Ígéretes ágazatok igényeinek felmérése Együttműködés hagyományos vállalkozásokkal, közigazgatási szervekkel, munkaügyi hivatalokkal, szociális szervezetekkel MUNKERŐPIACI INTEGRÁCIÓ = FOGLALKOZTATÁS FORRÁS: ELABORATION PROPRE-FECLEI 14

17 MUNKAERŐ-INTEGRÁLÓ SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENY VÁLLALATOK EURÓPAI MODELLJEI Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy a MISZÉV-ok kulcsfontosságú tényezők a munkahelyteremtés és a kompetenciafejlesztés terén, először is azt kell megvizsgálnunk, hogy kik ők, és kik tevékenységük haszonélvezői. Projektünk kereteiben Kasztília és León (Spanyolország), Vallónia (Belgium) és Budapest (Magyarország) integrált foglalkoztatásának mai helyzetét vetettük össze. A MISZÉV bizonyítottan képes hidat verni a képzés és a foglalkoztatás közé, hogy a társadalmi kirekesztettségtől veszélyeztetettek munkaerő-piaci integrációját lehetővé tegye, átmeneti (kiugrási) vagy tartós integrált foglalkoztatás révén. 1. A HÁROM VIZSGÁLT RÉGIÓ Spanyolország Kasztília és León Autonóm Közösség Belgium Vallónia Magyarország - Budapest lakos lakos lakos (vonzáskörzetével) 2. A MISZÉV-OKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET Kasztília és León A spanyolországi MISZÉV-ok működésének szabályozásáról szóló december 13-i 44/2007 törvény. A MISZÉV-ok kasztíliai és leóni minősítési eljárásáról és adminisztratív jegyzékéről szóló április 12-i 34/2007 rendelet. A felelős hatóság a Kasztíliai és Leóni Szociális Gazdasági Főigazgatóság. Vallónia A munkaerő-integráló vállalkozások engedélyezéséről és támogatásáról szóló december 19-i rendelet ( én jelent meg a belga közlönyben) január 31-i határozat ( én jelent meg a belga közlönyben). A MISZÉV engedélye két évre szól. Meghosszabbítható 4 évre. Ezután a 6 éves időszak után hallgatólagosan megújul, 4 éves időszakokra. Budapest Nem létezik MISZÉV státusz. A Spanyolországban és Belgiumban a MISZÉVokat érintő hatályos törvények és rendeletek támpontot adhatnak a magyar MISZÉV-okról szóló nemzeti törvény kidolgozásánál. 15

18 3. A MUNKAERŐ-INTEGRÁLÓ SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENY VÁLLALATOK SAJÁTOSSÁGAI A MISZÉV MEGHATÁROZÁSA Kasztília és León Vallónia Budapest A MISZÉV egy gazdasági társaság vagy szövetkezet amely, miután megkapta a szükséges minősítést az illetékes hatóságoktól, termelő vagy szolgáltató tevékenységet folytat, és amelynek társadalmi célja a társadalmi kirekesztettségben élők szakmai és társadalmi integrációja és képzése, majd átirányítása a hagyományos munkaerőpiacra (2007. december 13-i 44/2007 törvény). Az első 3 évben a dolgozók minimum 30%-a vesz részt az integrációs folyamatban, a 4. évtől pedig a dolgozók minimum 50%-a. A MISZÉV rendelkezik saját stratégiai tervvel, javakat termel vagy szolgáltatásokat nyújt, de ezzel párhuzamosan egy pontosan meghatározott szociális feladatot is ellát, mégpedig a hátrányos helyzetű vagy súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók tartós és minőségi integrálációját biztosítja (lásd célközösség meghatározása). A MISZÉV-ok vállalják, hogy a megállapodást követő négy évben a náluk foglalkoztatott munkavállalók legalább 50%-a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű munkavállaló lesz, érvényes munkaszerződéssel. Nem létezik MISZÉV státusz. A MISZÉV-OK JELENLEGI FINANSZÍROZÁSA Kasztília és León A MISZÉV-ok különböző típusú támogatásokra jogosultak: Nemzeti szinten: a) TB hozzájárulás a szerződés időtartama alatt (max. 3 év) Tartományi szinten: b) Munkaerő-piaci és társadalmi integrációs munkahelymegtartási támogatás (TMSZ: Teljes Munkaidőre Számított): anyagi kompenzáció az integrációs folyamat többletköltségeinek fedezésére. c) Befektetéstámogatás d) Munkaerő-piaci és társadalmi integrációs folyamat mentorálásának támogatása. e) Támogatás a MISZÉV-okat egyesítő és képviselő szervezeteknek, a működési és promociós költségek fedezésére. Kasztília és León: Éves támogatás a társadalmi kirekesztettségben élő vagy annak veszélyétől fenyegetett munkavállalók bérének részleges fedezésére a nyilvántartott 16

19 MISZÉV-okban (34/2007. április 12. rendelet) A szakmaközi minimálbér 50%-a minden teljes TMSZ integrált alkalmazott után. Vallónia a) Szociális integrációs gazdaság (SINE) nevű támogatás, amely a munkanélküli segélyek aktív felhasználásával elősegíti a nyílt munkaerőpiacon nehezen elhelyezhető dolgozók munkaerő-piaci integrációját. Azok a munkaadók, akik egy SINE dolgozót alkalmaznak jogosultak TB járulék kedvezményre és bérkiegészítő támogatásra: TB járulék kedvezmény: euró 10 hónapig, 20 hónapig vagy akár korlátlan ideig a munkavállaló kora és kategoriája szerint (személyhez kötött támogatás). Integrációs támogatás: A munkaadó havonta 500 euróval kevesebbet költhet a munkabérre, mert azt a munkavállaló közvetlenül a Társadalombiztosítási Intézettől kapja meg. Ez a támogatás 4 évig tart és csökkenő jellegű. Feltételek 45 év alattiak 45 év alattiak 45 év és fölötte Munka nélkül eltöltött időszak 312 nap az utolsó 18 hónapban 624 nap az utolsó 36 hónapban 156 nap az utolsó 9 hónapban Járulékcsökkenés Euro az alkalmazástól számított első három hónapra + tíz alkalommal három havonta Euro az alkalmazástól számított első három hónapra + húsz alkalommal három havonta Integrált munkahely támogatása (a járulékcsökkenés időtartamára) 500 Euro/hónap 500 Euro/hónap Euro határozatlan ideig 500 Euro/hónap b) A december 19-i rendelet három fajta támogatást tesz lehetővé: Szociális Osztály támogatása: Évi értékű támogatás a szociális osztálytól vagy a helyi közigazgatási szervekhez tartozó munkaügyi központtól, a helyi közigazgatási szervhez tartozó MISZÉV-ok esetében. Szociális mentorok európai támogatása: A nyilvántartott MISZÉV támogatást kaphat Közérdekű Gazdasági Tevékenység (KGT) végzéséhez TMSZ (maximum 2 TMSZ szociális mentor). Összeg Integrált alkalmazottak minimális száma Támogatható mentorok száma Euro 8 1 részmunkaidő Euro 26 minimum 1 részmunkaidős maximum 1 teljes minkaidőben alkalmazott Euro 45 minimum 2 részmunkaidős maximum 1,5 teljes munkaidőben alkalmazott Euro 60 minimum 1 részmunkaidős maximum 2 teljes munkaidőben alkalmazott Ez a támogatás összhangban kell legyen a KGT-kre vonatkozó de minimis rendelettel. Tehát a nyilvántartott MISZÉV csak akkor kaphat KGT-re vonatkozó támogatást, ha az általa kapott de minimis támogatások nem haladják túl az eurót egy három éves időszak alatt. 17

További információ a következő honlapon található: http: // ec.europa.eu/progress

További információ a következő honlapon található: http: // ec.europa.eu/progress Ez a kiadvány a VP/2012/009 PROGRESS Foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási uniós program kölcsönös tanulás a kompetenciák és a foglalkoztatás területén célkitűzésének keretében készült. A kiadvány

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával készült kiadvány

Az Európai Unió támogatásával készült kiadvány Az Európai Unió támogatásával készült kiadvány MUNKAERŐ-INTEGRÁLÓ SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENY VÁLLALATOK JÖVEDELMEZŐSÉGE, ELŐREJELZÉSEK, FOGLALKOZTATÁS ÉS KOMPETENCIÁK R.E.S.P.E.C. PROJECT VS/2013/0318 RENTABILITÉ

Részletesebben

Galileo Progetti Nonprofit Kft Budapest, Bem József utca 4. 5/1.

Galileo Progetti Nonprofit Kft Budapest, Bem József utca 4. 5/1. R.E.S.P.E.C. PROJECT VS/2013/0318 RENTABILITÉ DES ENTREPRISES SOCIALES, PREVISION, EMPLOIS ET COMPETENCES MUNKAERŐ-INTEGRÁLÓ SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENY VÁLLALATOK JÖVEDELMEZŐSÉGE, ELŐREJELZÉSEK, FOGLALKOZTATÁS

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen

Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen Rácz Andrea Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen Az Európai Unióban a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kérdéskörét a 70-es évek közepéig a Közösség a tagállamok belügyének tekintette, az

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Szolgáltatási csekk (utalvány) rendszer Belgiumban Mi a probléma? Alacsony a foglalkoztatás, elsősorban a képzettséggel nem rendelkezők esetében

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium Az Ifjúsági Garancia bemutatása Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium BEVEZETÉS FIATALOK A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA FÓKUSZÁBAN A globális válság által egyik leginkább sújtott munkavállalói réteg a fiatalok

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Az EU regionális politikája

Az EU regionális politikája Alapvető célkitűzések, fogalom Az EU regionális politikája Előadás vázlat Sonnevend Pál Az EK-n belüli fejlettségi különbségek kiegyenlítése Nem segélyezés, hanem a növekedés feltételeinek megteremtése,

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA ÉS TÍPUSAI

A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA ÉS TÍPUSAI A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA ÉS TÍPUSAI BENKEI-KOVÁCS BALÁZS HEGYI-HALMOS NÓRA: MUNKAERŐPIAC ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Munkanélküliség Munkanélküliségről akkor beszélünk, ha a munkaerő kínálat meghaladja

Részletesebben

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás Pécs, 2010. április 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató A programterv módosításának oka A programterv módosítására

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2013.3.12. COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Javaslat az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti

Részletesebben

A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, SZEPTEMBER 7.

A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, SZEPTEMBER 7. A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, 2016. SZEPTEMBER 7. A ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEREPE A TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁBAN DR.

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Az elvárt béremelés kompenzációját

Az elvárt béremelés kompenzációját Az elvárt béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések a) A bérfejlesztés 5 % fölötti részének normatív támogatása az adórendszeren keresztül a teljes körű végrehajtás esetén Elérthető: 2012.01.01-től

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A tartós munkanélküliek munkaerő-piaci integrációjáról szóló tanácsi ajánlás

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A tartós munkanélküliek munkaerő-piaci integrációjáról szóló tanácsi ajánlás Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(2015)0389 A tartós munkanélküliek munkaerő-piaci integrációjáról szóló tanácsi ajánlás Az Európai Parlament 2015. október 29-i állásfoglalása a tartósan

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA Az Európai Unió a tagjai számára számos támogatási formát nyújt. Magyarország a csatlakozást követően jogosulttá vált ezen támogatási formák igénybevételére. A Széchenyi

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

JOGALAP CÉLKITŰZÉSEK EREDMÉNYEK

JOGALAP CÉLKITŰZÉSEK EREDMÉNYEK FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Az Európa 2020 stratégia legfontosabb célkitűzései közé tartozik a munkahelyek számának és minőségének javítása. Az európai foglalkoztatási stratégia, valamint a foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében

Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében Faragó-Kovách Eszter SOCIAL SEEDS szakmai munkatárs 2016. december 1. I A Mikulás is benchmarkol - 10. I Budapest A társadalmi vállalkozásokról

Részletesebben