Az Ön kézikönyve SAMSUNG PS50C490B3W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve SAMSUNG PS50C490B3W http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376115"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Augusztus], nem garantált, hogy a jövben is meg fog felelni a mindenkori DVB-T földi digitális és a DVB-C kábeles digitális msorszórásra vonatkozó szabványoknak. Attól függen, hogy mely országban,illetve régióban használják a TV-készüléket, bizonyos kábeltelevízió-szolgáltatók külön díjat számolhatnak fel ezért a szolgáltatásért, az elfizetnek pedig szerzdést kell kötnie a szolgáltatóval. Elfordulhat, hogy bizonyos digitális TV-vel kapcsolatos funkciók egyes országokban vagy régiókban nem elérhetk, és hogy a DVB-C bizonyos kábelszolgáltatók esetén nem mködik megfelelen. ezt a jelenséget,,képernybeégésnek" is nevezik. A képernybeégés kiküszöbölése érdekében állóképek megjelenítésekor csökkentse a kép fényerejét és kontrasztját. AplazmaTVfelsrészénkeletkezh A készülék fels része huzamosabb használatot követen felmelegedhet, mivel a mködés közben keletkez h a készülék fels részén kialakított szellznyíláson keresztül távozik. ez általános jelenség, nem utal meghibásodásra vagy egyéb mködési rendellenességre. Arra azonban ügyelni kell, hogy gyermekek ne érinthessék meg a készülék fels részét. akészülékkattogóhangotad. A kattogó hangot okozhatja a készüléknek a környezeti hmérsékletingadozások és a páratartalom-változások által elidézett tágulása vagy zsugorodása. Elfordulhat azonban, hogy a képernyn ennek ellenére megjelenik néhány világos és sötét képpont. A plazma TV huzamosabb ideig tartó, 4:3 képarányú módban történ használata esetén a kibocsátott fényersség eltérése miatt a képerny közepén, valamint bal és jobb oldalán sávok alakulhatnak ki. Videojátékok vagy számítógépek állóképeinek bizonyos idt meghaladó megjelenítése következtében helyenként utókép jelenhet meg a képernyn. Atermékhulladékbahelyezésénekmódszere(WEEEElektromoséselektronikusberendezésekhulladékai) Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. Töltegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelsségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erforrások fenntartható újrafelhasználásának elsegítése érdekében. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektl kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerzdés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni. atermékheztartozóakkumulátorokmegfelelártalmatlanítása (AzEurópaiUnióterületénésmás,önállóakkumulátorleadórendszerrelrendelkezeurópaiországokterületén alkalmazandó. ) Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szerepl jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiség higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelel kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre. A természeti erforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre. Használatiútmutató Kérjük, hogy a készülék mködtetése eltt gondosanolvassa végig a kezelési útmutatót és rizze meg, mertkésbb szüksége lehet rá. Gyzdjön meg róla, hogy a plazma TV következ tartozékai rendelkezésre állnak. Ha bármelyik tartozék hiányzik, Ferritgyrt, és az ábrán látható módon kapcsolja a kábel köré, közel a csatlakozóhoz. A ferritgyr és a TV-készülékhez csatlakoztatott kábel egyik vége közötti távolság y A : kevesebb mint 50 mm A Képernymenüben ezt a gombot ugyanúgy használja, ahogy a távirányító ENTERE gombját.

3 A képernymenüben a Y gombokat ugyanúgy használja, ahogy a távirányítón a és gombokat. csatornaváltás. A képernymenüben a z gombokat ugyanúgy használja, ahogy a távirányítón a és gombokat. A televíziót ne hagyja hosszabb ideig (például szabadság idejére) készenléti állapotban. A készülék akkor is fogyaszt egy kevés elektromos áramot, ha a be-/kikapcsoló gombbal ki van kapcsolva. Ilyenkor a legjobb, ha megszünteti a tápcsatlakozást. A gyakran használt funkciók gyors kiválasztása. Ezeket a gombokat MediaPlay(USB) és Anynet+(HDMI-CEC) módban lehet használni (26, 32. A Plug&Play funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a Bemenet beállítása TV. Nyomja meg a vagy a gombot, majd nyomja meg az ENTERE POWER gombot. válassza ki a képernyn megjelen menü (OSD) kívánt nyelvét. Nyomja meg a vagy a gombot, majd nyomja meg az ENTERE gombot. Amikor megjelenik a hanger képernymenüje, tartsa lenyomva 5 másodpercig a MENU gombot. Nyomja meg a vagy a gombot, majd nyomja meg az ENTERE gombot. Nyomja meg a vagy a gombot, majd nyomja meg az ENTERE gombot. válassza ki az Légi vagy a Kábel lehetséget. Nyomja meg a vagy a gombot, majd nyomja meg az ENTERE gombot. További információkért lásd a Csatorna Automatikustárolás részt (12. A vagy gombbal válassza ki a megfelel idzónát, majd nyomja meg az ENTERE gombot. DVI kábelcsatlakozáshoz videocsatlakoztatás esetén használjon DVI-HDMI kábelt vagy DVI-HDMI adaptert, audiocsatlakoztatás esetén pedig a PC/DVIAUDIOIN csatlakozókat. Ha olyan küls eszközt, például DVD-/Blu-ray lejátszót/kábeltelevíziós egységet/mholdvev beltéri egységet csatlakoztatnak, amely 1,3-nál régebbi HDMI-verziót támogat, akkor elfordulhat, hogy a TV nem megfelelen mködik (pl. Azt javasoljuk, hogy HDMI minsítés kábelt vásároljon. Különben elfordulhat, hogy a képernyn nem jelenik meg kép, illetve csatlakozási hiba léphet fel. Küls módban a DTV-kimenet csak az MPEG SD képet és hangot támogatja. A legjobb képminség elérése érdekében a komponenscsatlakozót ajánlott az A/V csatlakozáson keresztül Amikor a digitális audiorendszer a DIGITALAUDIOOUT(OPTICAL) kimenethez van csatlakoztatva, csökkentse mind a TV, mind a rendszer hangerejét. 5,1 csatornás hang akkor lehetséges, ha a TV-készülék olyan küls eszközhöz van csatlakoztatva, amely támogatja az 5,1 csatornás hangot. ha a vevegység (ersít vagy DVD házimozi-rendszer) be van kapcsolva, a hang a TV optikai csatlakozójából hallható. Ha a TV-készülék DTV-jelet vesz, a TV 5,1 csatornás hangot küld az ersítnek vagy a DVD házimozirendszernek. Ha a forr&aa több csoportot lehet kiválasztani. A beállítások módosítása után az egyes csoportokhoz tartozó csatornalista megtekinthet a Saját csatornák menüpontban. A Kábel DigitálisésAnalóg vagy Digitális kiválasztása esetén: Adjon meg egy értéket a kábelcsatornák kereséséhez. Ez a funkció csak akkor érhet el, amikor a Gyermekzár beállítása Be. x Megjelenik a PIN megadására szolgáló képerny. Adja meg 4 számjegy PIN kódját, amely az alapértelmezés szerint,, ". : Beállíthatja, hogy a tervezett idpontban automatikusan egy kívánt csatorna legyen látható. Analógcsatorna(Program,Színrendszer, Hangrendszer,Csatorna,Keresés): Ha nincs vagy nem megfelel a hang, válasszon másik hangszabv&aacutegy adott mintának megfelelen mozgatja a plazmaképerny képpontjait, így kiküszöböli a megjelen utóképeket. Akkor használja ezt a funkciót, ha a képernyn utóképek vagy szimbólumok maradtak, fként állókép hosszabb idej megtekintése után. Két kép megjelenítése egymás mellett. Két kép megjelenítése egymás fölött. Megtekintése közben valaki rosszul lesz, például szédül, hányingere lesz vagy megfájdul a feje. Ha hasonló tüneteket észlel, hagyjon fel a 3D film megtekintésével, vegye le a háromdimenziós aktív szemüveget, és pihenjen le. Ha hosszú ideig néz háromdimenziós képeket, elfáradhat a szeme. Ha úgy érzi, hogy elfáradt a szeme, hagyjon fel a 3D film megtekintésével, vegye le a háromdimenziós aktív szemüveget, és pihenjen le. Gyermekek csak felntt felügyelete mellett használhatják a 3D funkciót. Ha a gyerekek szemfáradtságra, fejfájásra, szédülésre vagy hányingerre panaszkodnak, gondoskodjon róla, hogy hagyják abba a 3D film megtekintését, és pihenjenek le. Ha helyváltoztatás közben használja a 3D funkciót vagy a háromdimenziós aktív szemüveget, sérülést szenvedhet, mivel könnyen nekimehet valaminek, megbotolhat és/vagy eleshet. A,,Függleges sáv", a,,sorról sorra" és a,,sakktábla" beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a felbontás HDMI-DVI kábellel csatlakoztatott számítógépre van állítva. 3D2D(Ki/Be): A képek megjelenítse csak a bal szem számára. Képkorrekció: A bal és a jobb szem számára megjelen képek beállítása. Ha teljes egészében át kívánja élni a 3D hatást, elször vegye fel a háromdimenziós aktív szemüveget, majd válassza ki a 3Dmód az alábbi listából.

4 Ilyenkor a szabványos HDMI 3D formátumnak megfelel 3D információt kell küldenie. Ha hibás 3D információ miatt nem jelenik meg a háromdimenziós kép, állítsa az Autom. A fenti formátumoknál a mód automatikusan 3D módra vált 3D videobemeneti jel esetén. Elfordulhat, hogy háromdimenziós képek megtekintése esetén gyenge fényviszonyok (villanófény stb. ), fluoreszkáló fény (50-60 Hz) vagy 3 hullámhosszú világítás mellett kis mérték képernyvibrálás tapasztalható. Ebben az esetben csökkentse a fény mennyiségét vagy kapcsolja le a világítást. A 3D mód a következ esetekben automatikusan kikapcsol: csatorna vagy bemeneti forrás váltásakor, illetve a MediaPlay vagy az megnyitásakor. Elfordulhat, hogy a rendszer nem támogatja a más gyártmányú 3D aktív szemüvegeket. A TV-készülék els bekapcsolásakor az optimális 3D kép megjelenése bizonyos idt vehet igénybe. Elfordulhat, hogy a háromdimenziós aktív szemüveg nem mködik megfelelen, ha más háromdimenziós vagy elektromos készülék is üzemel a szemüveg vagy a TV közelében. ha rendellenességet tapasztal, tartson minél nagyobb távolságot a 3D aktív szemüveg és az egyéb elektromos berendezések között. Ha 50 Hz-es 3D-forrásból származó képeket néz és a Játék mód be van kapcsolva, az érzékeny szem nézk a világos képeknél enyhe villogást tapasztalhatnak. a MediaPlay funkcióban a Fényképek csak,,2d 3D" módban jelennek meg. Ha oldalt fekve viseli a háromdimenziós aktív szemüveget tévénézéshez, elfordulhat, hogy a kép sötétnek látszik vagy egyáltalán nem látható. Elfordulhat, hogy az 1920 x 1080-astól eltér felbontás 3D megjelenítés vagy teljes képernys mód esetén nem jelenik meg megfelelen. 3D megtekintéshez vegyen fel 3D szemüveget, és nyomja meg annak bekapcsológombját. A 3D TV mozgóképeinek huzamosabb ideig tartó nézése szemfáradást és/ vagy szédülést okozhat. Háromdimenziós kép megtekintéséhez vegye fel és kapcsolja be a háromdimenziós aktív szemüveget. A kép formátumától függen elfordulhat, hogy bizonyos 3D módok nem elérhetk. Zene: A zene kiemelése a többi hang közül. Hangosított: A magas frekvenciájú hang ersségének növelése, hogy jobb legyen a hangélmény a halláskárosultak számára. Ha a zaj pusztán finomhangolással nem sznik meg, akkor állítsa be a lehet legpontosabban (Durva) a frekvenciát, majd végezze el ismét a finomhangolást. A zaj csökkentése után igazítsa be újra a képet a képerny közepére. ATV-készülékhasználataszámítógép-kijelzként Windows XP alapú számítógépes szoftver beállítása A Windows és a videokártya verziójától függen a ténylegesen megjelen számítógépes képerny eltér lehet, azonban majdnem mindig ugyanazok az alapbeállítási információk érvényesek. (Ellenkez esetben vegye fel a kapcsolatot a számítógép gyártójával vagy Samsung márkakereskedjével. Y A méret (felbontás) helyes beállítása [Optimális: PS50C490: 1360 X 768 képpont] y Ha van függleges frekvencia opció a képernybeállítások párbeszédablakban, annak megfelel értéke,,60" vagy,,60 Hz". (csak normál hangbeállítás) Ez a funkció lehetvé teszi a beszéd hangerejének növelését a háttérzenéhez vagy a hanghatásokhoz képest, hogy tisztábban lehessen hallani a párbeszédeket. A hanger növeléséhez vagy csökkentéséhez állítson be egy 0 és -10 közötti értéket. SPDIF-kimenet: Az SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) digitális hang létrehozására szolgál, ami csökkenti a hangszórókat és a különféle digitális eszközöket, például DVD-lejátszókat ér interferenciát. audioformátum: Digitális TV-adás vétele esetén kiválaszthatja a Digitális Audiokimenet (SPDIF) formátumot a PCM vagy a DolbyDigital opciók közül. Hangkésleltetése: Kijavíthatja a hang és a kép közötti eltérést, ha TV-t vagy videót néz és digitális hangkimenetet hallgat küls eszköz, például AVvev használatával (0 ms ~ 250 ms). (nem minden régióban elérhet) (csak digitális csatornák esetén) A funkció lényege, hogy a msorszórótól érkez f hang mellett a hangalámondás hangsávja is hallható. (Line/RF): Ez a funkció minimálisra csökkenti a jel hiányosságát a dolby digitális jel és a beszéd jel (pl. Dinamikus hangzáshoz válassza a Line lehetséget, a halk és a hangos hanghatások közötti különbség éjszakai csökkentéséhez pedig az RF lehetséget. Éjszaka: Ez a mód jobb hangélményt nyújt a Normál módhoz képest, mivel szinte teljesen zajtalan. A Hangszórókiválasztása menüpont TV-hangszóró Ha nincs videojel, mindkét hangszóró elnémul.

5 továbbibeállítások (csak digitális csatornák esetén) DTVaudioszintje(MPEG/HE-AAC): Ez a funkció lehetvé teszi a beszéd jel (a digitális TV adásnál vett jelek egyike) hiányosságának a kívánt szintre csökkentését. Csak a Bemenet TV beállítása esetén áll Óra: Az órát azért kell beállítani, hogy használni lehessen a TV különböz idzíts funkcióit. Ha kihúzza a tápkábelt a fali aljzatból, az órát újból be kell állítani. Ebben az esetben állítsa be kézzel az idt. Csak akkor áll rendelkezésre, ha az Óramód beállítása Kézi. Bekapcsolásiid/Kikapcsolásiid: Az óra, a perc és a bekapcsolás/kikapcsolás beállítása. Forrás: Válassza ki, hogy a TV-t vagy az USB-eszköz tartalmát szeretné-e elindítani a TV automatikus bekapcsolásakor. Tartalom (ha a Forrás beállítása USB): Válasszon egy mappát az USB-eszközön, amely a TV automatikus bekapcsolása után lejátszandó zene- vagy képfájlokat tartalmazza. Ha nincs zenefájl az USB-eszközön vagy nincs kiválasztva zenefájlokat tartalmazó mappa, akkor elfordulhat, hogy az Idzít funkció nem mködik megfelelen. Ha csak egy képfájl található az USB-eszközön, nem indul el a diavetítés. Ha a mappa neve túl hosszú, a mappát nem lehet kiválasztani. Minden használt USB-eszköz saját hozzárendelt mappával rendelkezik. Több azonos típusú USB-eszköz használata esetén mindig eltér nev mappákat rendeljen hozzá az egyes USB-eszközökhöz. Ez a funkció csak akkor érhet el, amikor a Óramód beállítása Auto. A Kézi lehetség kiválasztása esetén beállíthatja, hogy melyik napon kapcsoljon be az idzít. A c jelzés azt jelenti, hogy a nap ki van jelölve. Ha a TV idzítvel lett bekapcsolva): Ha a TV 3 órán keresztül minden változtatás nélkül üzemel, a túlmelegedés megelzése érdekében a készülék automatikusan kikapcsol. Adja meg 4 számjegy PIN kódját, amely az Gyermekzár(Ki/Be): A csatornákat zárolhatja a Csatornakezel funkcióval, hogy illetéktelen személyek, például gyermekek ne nézhessék a számukra nem megfelel msorokat. Csak a Bemenet TV beállítása esetén áll rendelkezésre. Ha a nézett msor nem támogatja a Halláskárosult funkciót, automatikusan bekapcsol a Normál mód, akkor is, ha a Halláskárosult mód lett kiválasztva. elfordulhat, hogy romlik a képminség. ha a TV az Autom. hogy a TV-készülékhez csatlakoztatva egyes küls merevlemez-meghajtók automatikusan kilépnek az energiatakarékos módból. USB hosszabbítókábel használata esetén elfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-eszközt, vagy nem tudja olvasni az azon tárolt fájlokat. Ha a TV-hez csatlakoztatott USB-eszközt nem ismeri fel a rendszer, ha az eszközön tárolt fájlok sérültek, vagy a fájlokat nem lehet lejátszani, csatlakoztassa az USB-eszközt a számítógéphez, formázza meg, és ellenrizze a csatlakoztatást. Lépjen a kívánt fájlra a nyílgombok használatával, majd nyomja meg az ENTERE vagy a (Lejátszás) gombot. A kiválasztott fájlok mellett megjelenik egy jelzés. A (Vissza) vagy a µ (Elre) gombbal a fájllista a következ vagy az elz oldalra vihet. Nyomja meg a vagy a gombot a Videók kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTERE gombot a MediaPlay menüben. De magát a játékot nem indíthatja el. Elfordulhat, hogy a hang vagy a kép nem játszható le, ha a tartalom normál bitsebessége/képváltási frekvenciája a fenti táblázatban szerepl értékek fölött van. A WMA 9 PRO nem támogatja a kétcsatornásnál több, vagy a veszteség nélküli hangot. Filmfolytatólagoslejátszása(Lejátszásfolytatása) Ha kilép a videolejátszás funkcióból, késbb onnan folytathatja a lejátszást, ahol abbahagyta. A film lejátszása onnan kezddik, ahol legutóbb leállította. Nyomja meg a vagy a gombot a Zene kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTERE gombot a MediaPlay menüben. Nyomja meg a vagy a gombot a Fényképek kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTERE gombot a MediaPlay menüben. A diavetítés alatt a rendszer automatikusan lejátssza a zenefájlokat, ha a Háttérzene Be helyzetre van állítva. Ez a rendezési elv csak a hónapok sorrendjét veszi figyelembe (januártól decemberig), az éveket nem. Ha csatlakozik a DivX honlaphoz, és saját fiókon keresztül regisztrálja regisztrációs kódját, letöltheti a VOD regisztrációs fájlt. A DivX VOD szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a,,www. AzAnynet+t Az Anynet+ egy olyan funkció, amely lehetvé teszi, hogy a Samsung TV távirányítójával az összes csatlakoztatott Samsung eszközt vezérelhesse, amennyiben azok támogatják az Anynet+ funkciót. az Anynet+ rendszer csak azokkal a Samsung eszközökkel használható, amelyek rendelkeznek Anynet+ funkcióval. Ha meg szeretne gyzdni arról, hogy az Ön Samsung készüléke rendelkezik-e ezzel a funkcióval, ellenrizze, hogy megtalálható-e rajta az Anynet+ logó.

6 Csak a házimozi-rendszer elüls bal és jobb oldali hangszórójából, illetve a mélynyomó hangszóróból lesz hallható a hang. Anynet-eszköz) DIGITALAUDIOOUT(OPTICAL) csatlakozóját a televízió helyett közvetlenül az ersíthöz vagy a házimozihoz csatlakoztassa. másik eszközrl éppen videofelvételt néz, akkor a készülék a videofelvételt rögzíti. Ha a vevegység csak a hangot támogatja, lehet, hogy nem jelenik meg az eszközlistában. Ha a forrás valamilyen digitális komponens, például DVD, és HDMI-kábelen keresztül csatlakozik a TV-készülékhez, a vevegységébl csak 2 csatornás hang hallható. Elfordulhat, hogy a TV távirányítója bizonyos körülmények között nem mködik. Ilyenkor válassza ki újra az Anynet+ eszközt. El szeretném indítani az Anynet+ funkciót Ki szeretnék lépni az Anynet+ funkcióból. ) A HDMI-kábel csatlakoztatása vagy kihúzása esetén újra keresse meg az eszközöket vagy kapcsolja újra ki, majd be a televíziót. ellenrizze, hogy az Anynet+ eszköz Anynet+ funkciója be van-e kapcsolva. Ellenrizze, hogy az Anynet+ eszköz megfelelen lett-e csatlakoztatva a TV-készülékhez, majd ellenrizze, hogy az Anynet+ Beállítás menüjében az Anynet+(HDMI-CEC) Be állapotban van-e. Nyomja meg a TV távirányítójának SOURCEgombját, és válasszon egy eszközt, amely nem Anynet+ eszköz. a TV mód megváltoztatáshoz nyomja meg a P >/< és a PRE-CH gombot. (A csatorna gomb csak akkor mködik, ha nincs csatlakoztatva hangolóegységgel ellátott Anynet+ egység. Anynet+ eszközöket csak HDMI-kábellel lehet csatlakoztatni. A HDMI-kábel vagy a tápkábel kihúzása, illetve áramszünet) miatt megszakad, ismételje meg az eszközkeresést. A Teletext szolgáltatás tárgymutató oldala leírja, hogyan használhatja ezt a szolgáltatást. a Teletext információ pontos megjelenítéséhez a csatorna megbízható vételére van szükség. Különben információ veszhet el, vagy bizonyos oldalak nem jelennek meg. 5 9 (tartás): A képerny egy adott oldalon tartása, ha az oldalhoz még további, automatikusan betöltd oldalak is tartoznak. A Samsung Electronics nem vállal felelsséget semmilyen tárgyi vagy személyi sérülésért, ha Ön úgy dönt, hogy saját maga szereli fel a televíziót. Ha a fali konzolt más jelleg felületre szereli fel, lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkakereskedvel. A mennyezetre vagy ferde falra történ felszerelés súlyos személyi sérüléseket okozhat. Ne húzza meg túl ersen a csavarokat, mivel ez károsíthatja a terméket, vagy a termék földre esését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet. a Samsung nem vállal felelsséget az ilyen balesetekért. A Samsung nem vállal felelsséget azokért a terméket ért károsodásokért, vagy olyan személyi sérülésekért, melyet nem VESA szabványú falikarok használata, vagy a szerelési utasításban leírtak be nem tartása okoz. Ne szerelje fel a TV-készüléket 15 foknál jobban megdöntve. Különösen arra ügyeljen, hogy gyermekei ne borítsák fel a TV-t, mert az súlyos sérülést, st akár halált is okozhat. Tartsa be a mellékelt biztonsági tájékoztatóban foglalt összes biztonsági elírást. A még nagyobb stabilitás és biztonság érdekében az alábbiak szerint szerelje fel a leesés elleni eszközt. Gyzdjön meg róla, hogy a csavarok szorosan rögzültek a falban. A szükséges kapcsok, csavarok és zsineg nincs a készülékhez mellékelve, ezért azokat külön kell beszerezni. Távolítsa el a csavarokat a TV hátoldalának közepérl, helyezze a csavarokat a kapcsokba, majd ersítse a csavarokat ismét a TV-hez. Lehet, hogy a termékhez nincsenek tartozék csavarok. Ebben az esetben kérjük, szerezze be az alábbi specifikációknak megfelel csavarokat. A TV-hez és a falhoz rögzített kapcsokat kösse össze ers zsineggel, majd húzza meg szorosan a zsineget. A biztonságos rögzítés érdekében úgy kösse meg a zsineget, hogy a falhoz rögzített kapcsok a TV-hez rögzített kapcsokkal azonos magasságban vagy lejjebb legyenek. Ha ezek közül a hibaelhárítási ötletek közül egyik sem vezet eredményre, látogasson el a "www. samsung. Com" honlapra, majd kattintson a Támogatás pontra, vagy forduljon az Ügyfélszolgálathoz, melynek elérhetsége az utolsó oldalon található. Mindenekeltt a Képteszt elvégzésével bizonyosodjon meg róla, hogy a TV-készülék megfelelen jeleníti-e meg a tesztképet. (lépjen be a MENU - Terméktámogatás-Öndiagnosztika-Képteszt pontba) (23. Oldal) Ha a tesztkép megfelelen jelenik meg, a rossz képminséget valószínleg a forrás vagy a jel okozza. Tévénézéskor tartsa be a tévétl számított ajánlott minimális távolságot, amely függ a jel méretétl és felbontásától. A kép torzulását okozhatja a videotartalom tömörítése is, fként gyorsan mozgó képek, például sportközvetítések és akciófilmek esetén.

7 A kép torzulását okozhatja az alacsony jelszint vagy a rossz minség jel. A helytelen vagy laza csatlakoztatás színproblémákat vagy a kép hiányát okozhatja. Oldal) Állítsa vissza a képet, így megnézheti, milyenek az alap képbeállítások. Csatlakoztassa újra a tápkábelt, és várjon, amíg a kábeltelevíziós egység újraindul. Ez akár 20 percet is igénybe vehet. A TV képe nem olyan jó, mint amilyen a boltban volt. Torz a kép: makroblokk hiba, kis blokk, pontok, pixelizáció Gyenge szín vagy fényer. Csatornaváltásnál a kép lefagy, torz vagy késik. Mindenekeltt a Hangteszt elvégzésével bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelen mködik-e a hang a TVkészüléken. (lépjen be a MENU - Terméktámogatás-Öndiagnosztika-Hangteszt pontba) (23. Oldal) Ha a teszt során a hangot megfelelnek találja, a hang problémáját valószínleg a forrás vagy a jel okozza. Ha HDMI-eszközt csatlakoztatott a TV-készülékhez, lehet, hogy módosítani kell a kábeltelevíziós egység hangbeállításait a HDMI-nek megfelelen). Ha DVI-HDMI kábelt használ, külön hangkábelre is szükség van. Vagy nincs hang, vagy túl halk maximális hangerbeállításnál. A kép jó, de nincs hang. Ellenrizze a kábelcsatlakozásokat (húzza ki, majd csatlakoztassa újra a TV és a küls eszközök valamennyi kábelét). Például ha egy küls eszköz kimenete HDMI, akkor azt a TV-készüléken HDMI bemenethez kell csatlakoztatni. RF (Kábel/Antenna) csatlakozás A TV nem veszi az összes csatornát. Torz a kép: makroblokk hiba, kis blokk, pontok, pixelizáció Számítógép csatlakoztatása,,nem támogatott mód" üzenet. A,,PC" mindig megjelenik a forráslistán, akkor is, ha nincs csatlakoztatva számítógép. A kép jó, de nincs hang. Egyéb A kép nem jelenik meg a teljes képernyn. A képerny tetején és alján fekete sáv látható az olyan filmek esetén, amelyek oldalaránya eltér a TV-készülékétl. Állítsa a képméretet teljes képernyre a küls eszközön vagy a TV-készüléken. Ha a zúgás hangos, elfordulhat, hogy túl nagy a TV fényereje. llítsa alacsonyabbra a fényert. Az is okozhat hangos zúgást, ha a plazma TV hátulja túlságosan közel van a falhoz vagy más kemény felülethez. A képpont-eltolásos technológia lehetvé teszi a kép fel-/lefelé (függleges képsor), illetve oldaltól oldalig történ (vízszintes képpont) mozgatását. Állítsa be a számítógép kimeneti felbontását és frekvenciáját úgy, hogy az megfeleljen a TV által támogatott felbontásoknak (25. oldal). Ez nem rendellenes, a,,pc" lehetség mindig megjelenik a forráslistán, függetlenül attól, hogy van-e csatlakoztatva számítógép. Lépjen a MENU - Beállítás-Plug&Play (Kezdeti beállítás) pontba, és várja meg az összes elérhet csatorna mentését (7. A kép torzulását okozhatja a videotartalom tömörítése is, fként gyorsan mozgó képek, például sportközvetítések és akciófilmek esetén. A kábeltelevíziós/beltéri egység távirányítójával nem lehet be- és kikapcsolni a TV-készüléket vagy állítani a hangert. (nem elérhet) A beállítások 30 perc után vagy a TV kikapcsolásakor elvesznek. Ellenrizze a TV által támogatott felbontásokat, és annak megfelelen állítsa be a küls eszköz kimeneti felbontását. A hang vagy a kép hiányát túlságosan merev vagy vastag kábelek használata okozhatja. Ellenrizze, hogy a kábelek elég rugalmasak-e hosszú távú használatra. A PIP (Kép a képben) funkció csak akkor elérhet, ha HDMI, PC vagy komponens forrást néz (23. oldal). CAM CARD (CI/CI+) használata esetén ellenrizze, hogy a kártya be van-e helyezve a közös illesztfelületének nyílásába. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki a CAM CARD modult a TV-bl, és helyezze be újra a nyílásba. ez a jelenség nem rendellenes. A TV az OTA (Over The Aerial) funkciót mködteti, hogy telepítse a tévézés közben letöltött szoftverfrissítéseket. ellenrizze és változtassa meg a jelet vagy a forrást. Ennek megakadályozása érdekében használjon szigetel alátéteket minden olyan felületen, ahol a TV-készülék közvetlenül érintkezik a bútorral.,,kódolt jel" vagy,,gyenge vagy nincs jel" üzenet. 45 perce kikapcsolta a TV-készüléket, és újra bekapcsolt. visszatér kép-/hangproblémák. Elfordulhat, hogy az állvány gumipárnái reakcióba lépnek bizonyos bútorok felületével. Egyes fent látható képek és funkciók csak bizonyos modellek esetében elérhetk. ) BkMIpM számú együttes rendelet alapján tanúsítjuk, hogy a PS42C450, PS50C450 típusú SAMSUNG gyártmányú színes televíziók megfelelnek az alábbi mszaki jellemzôknek: Tartsa be az elírt távolságot a készülék és más tárgyak (pl.

8 Powered by TCPDF ( a fal) között a megfelel szellzés biztosítása érdekében. Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti a megemelked bels hmérséklet miatt. Állvány vagy fali konzol használata esetén csak a Samsung Electronics termékeit használja. x Ha más gyártó alkatrészeit használja, az a készülék meghibásodását, vagy a készülék leesése miatt bekövetkez személyi sérülést okozhat. DVB-T este standardul consoriului european DVB pentru transmisia semnalelor TV terestre digitale i DVB-C este standardul pentru transmisia semnalelor TV digitale prin cablu. Acest lucru este normal, nu înseamn c aparatul este defect. Este totui posibil ca pe ecran s existe pixeli mai luminoi sau mai întunecai. Chiar i atunci când butonul de alimentare este în poziia închis, tot se mai consum o cantitate mic de energie electric. Cel mai bine este s deconectai cablul de alimentare. Funcia Plug&Play este disponibil numai atunci când sursa pentru Intrare este setat la TV. În cazul în care sunt conectate dispozitive externe precum playere DVD/Blu-ray/receptoare de cablu/ receptoare de satelit STB care accept versiuni HDMI mai vechi de 1,3, este posibil ca televizorul s nu funcioneze normal (de exemplu, s nu existe imagine/sunet/tremur al ecranului/culori anormale). Sunetul pe 5,1 canale este disponibil când televizorul este conectat la un dispozitiv extern compatibil cu sunet 5,1. Atunci când sursa este o component digital cum ar fi un player DVD/Blu-ray/receptor de cablu/receptor de satelit STB (Set-Top-Box) i este conectat la televizor prin HDMI, de la amplificator sau de la sistemul Home Theatre cu DVD se va auzi sunet numai pe 2 canale. Y Dup finalizarea configurrii informaiilor de canal, este afiat mesajul "Actualizare finalizat", care indic faptul c lista de canale este actualizat. Aceast funcie este disponibil numai dac funcia Blocarecopii este setat la Activat. Aceast funcie este disponibil când este conectat un dispozitiv USB. Dac SenzorEco este setat la Activat, luminozitatea afiajului se poate modifica (poate deveni puin mai slab sau mai puternic) în funcie de intensitatea luminii înconjurtoare. Opiunile,,Afiare alturat" i,,sus i jos" sunt disponibile când rezoluia este 720p, 1080i i 1080p în modurile DTV,HDMI i USB sau când rezoluia este setat la PC în cazul conectrii prin cablu HDMI/DVI. Aceast funcie este dezactivat când Mod3D este setat la,,2d 3D" sau Dezactivat. Aceast funcie este dezactivat când Mod3D este setat la,,2d 3D" sau Dezactivat. nu este disponibil în toate locaiile) (numai pentru canale digitale) AD Aceast funcie gestioneaz emisia audio pentru descrierea audio (AD- Audio Description) care este trimis împreun cu sunetul principal de ctre postul de emisie. Line: Setai nivelul sunetului pentru semnale mai puternice sau mai slabe de -31 db (referin) la -20 db sau -31 db. RF: Setai nivelul sunetului pentru semnale mai puternice sau mai slabe de -20 db (referin) la -10 db sau -20 db. Când opiunea Selectaredifuzor este setat la Când opiunea Selectaredifuzor este setat la Aceast funcie este disponibil numai dac funcia Modor este setat la Automat. (Putei selecta USB numai când la televizor este conectat un dispozitiv USB) Semnal (cândsurs este setat la TV): Selectai ATV sau DTV. este disponibil când sursa de intrare este setat la TV sau PC. Dac ModJoc este Activat: Modul Imagine este setat la Standard, iar modul Sunet este setat la Film. BD Wise este setat la Activat, modul imagine este automat modificat pentru rezoluie optim. Melodia va fi auzit în timpul testului chiar dac opiunea Selectaredifuzor este setat la Difuzorextern sau dac sunetul este suprimat prin apsarea butonului MUTE. Din moment ce alimentarea unitii este pornit intern, este posibil ca ecranul PDP s pâlpâie uor. Cu cât rezoluia imaginii este mai mare, cu atât afiarea acesteia pe ecran dureaz mai mult. Dac sunt conectate mai multe dispozitive MSC, este posibil ca unele dintre acestea s nu fie recunoscute. Dac în timp ce conectai sau utilizai un dispozitiv USB este afiat un mesaj de avertizare pentru un necesar mare de energie, este posibil ca dispozitivul s nu fie recunoscut sau s funcioneze defectuos. Dac un dispozitiv USB conectat la televizor nu este recunoscut, lista fiierelor de pe dispozitiv este corupt sau un fiier din list nu este redat, conectai dispozitivul USB la PC, formatai-l i verificai conexiunea. Este posibil ca sunetul sau imaginea s nu funcioneze în cazul în care coninutul are o rat de transfer/rat de reîmprosptare standard peste cadrele/secund compatibile indicate în tabelul de mai sus. Repetai operaia de mai sus pentru a selecta mai multe fiiere. ObineicoduldedezactivareDivX VOD: Când DivX VOD nu este înregistrat, este afiat codul de dezactivare a înregistrrii. Dac executai aceast funcie când DivX VOD este înregistrat, înregistrarea DivX VOD curent este dezactivat. Dac sunt conectate mai multe dispozitive de înregistrare, acestea sunt afiate ca (*recorder), iar dac este conectat un singur dispozitiv de înregistrare, acesta va fi reprezentat ca (*nume_dispozitiv). Când sursa este o component digital cum ar fi un DVD i este conectat la televizor prin HDMI, de la receptor se va auzi sunet doar pe 2 canale. Verificai dac dispozitivul Anynet+ este conectat corect la televizor i verificai dac opiunea Anynet+(HDMI-CEC) este setat la Activat în meniul de configurare Anynet+. Samsung nu este rspunztoare pentru deteriorarea produsului sau vtmrile corporale survenite în urma utilizrii unui suport de perete nespecificat sau care nu este conform standardului VESA sau în cazul în care consumatorul nu respect instruciunile de instalare ale produsului. Este sigur s conectai firul astfel încât clemele fixate pe perete s fie la aceeai înlime sau mai jos decât clemele fixate pe televizor. Acest lucru este normal; PC-ul apare întotdeauna în lista de surse, chiar i atunci când niciun PC nu este conectat. Meniul Canal este disponibil numai atunci când este selectat sursa TV..

További információk az elektronikus útmutató használatáról (12. o.)

További információk az elektronikus útmutató használatáról (12. o.) További információk az elektronikus útmutató használatáról (12. o.) A jelen Használati útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk, és eltérhetnek az Ön által megvásárolt termék megjelenésétől. A termék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG T240HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376489

Az Ön kézikönyve SAMSUNG T240HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376489 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG 26LE5500 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911150

Az Ön kézikönyve LG 26LE5500 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911150 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG B2430HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585049

Az Ön kézikönyve SAMSUNG B2430HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585049 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BD-C6800 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376127

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BD-C6800 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376127 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS FC7070 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4237547

Az Ön kézikönyve PHILIPS FC7070 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4237547 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG P2470HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379248

Az Ön kézikönyve SAMSUNG P2470HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379248 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TOSHIBA W1333 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5128465

Az Ön kézikönyve TOSHIBA W1333 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5128465 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató TOSHIBA W1333. Megtalálja a választ minden kérdésre az TOSHIBA W1333 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY KDL-32BX420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4059449

Az Ön kézikönyve SONY KDL-32BX420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4059449 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SENCOR SPV-8351T http://hu.yourpdfguides.com/dref/2275206

Az Ön kézikönyve SENCOR SPV-8351T http://hu.yourpdfguides.com/dref/2275206 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 47PFL8404H http://hu.yourpdfguides.com/dref/2764851

Az Ön kézikönyve PHILIPS 47PFL8404H http://hu.yourpdfguides.com/dref/2764851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 -

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 - Tartalomjegyzék Jellemzõk... 2 Előkészítés... 2 Csatlakozás egy műsorszóró rendszerhez (kábeltelevízió stb.) a tunerrel:... 4 A csomag tartalma... 4 Szervízinformációk... 5 A távirányító nyomógombjai...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 42PFP5332 http://hu.yourpdfguides.com/dref/988962

Az Ön kézikönyve PHILIPS 42PFP5332 http://hu.yourpdfguides.com/dref/988962 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve FESTOOL LHS 225 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3199354

Az Ön kézikönyve FESTOOL LHS 225 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3199354 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TOSHIBA XV-550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3872928

Az Ön kézikönyve TOSHIBA XV-550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3872928 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 42PFL7606T http://hu.yourpdfguides.com/dref/4007198

Az Ön kézikönyve PHILIPS 42PFL7606T http://hu.yourpdfguides.com/dref/4007198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 42PFP5532D http://hu.yourpdfguides.com/dref/2758862

Az Ön kézikönyve PHILIPS 42PFP5532D http://hu.yourpdfguides.com/dref/2758862 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Útmutató 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900 55PUT4900

Útmutató 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900 55PUT4900 Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Útmutató 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900 55PUT4900

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG E2380VX http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975671

Az Ön kézikönyve LG E2380VX http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975671 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 42PFL7486T http://hu.yourpdfguides.com/dref/4012079

Az Ön kézikönyve PHILIPS 42PFL7486T http://hu.yourpdfguides.com/dref/4012079 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PAVILION DV6-2030SA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PAVILION DV6-2030SA a felhasználói

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 37PFL6007T http://hu.yourpdfguides.com/dref/4363755

Az Ön kézikönyve PHILIPS 37PFL6007T http://hu.yourpdfguides.com/dref/4363755 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS HTS3563 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4301608

Az Ön kézikönyve PHILIPS HTS3563 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4301608 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató HP 23tm érintőképernyős monitor Felhasználói útmutató 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

ONLINE KÉZIKÖNYV. 32L343*DG / 32W343*DG LCD TV háttérvilágítás LED. www.toshiba-om.net/firmware.php

ONLINE KÉZIKÖNYV. 32L343*DG / 32W343*DG LCD TV háttérvilágítás LED. www.toshiba-om.net/firmware.php ONLINE KÉZIKÖNYV 32L343*DG / 32W343*DG LCD TV háttérvilágítás LED A TV-készülék élettartalma alatt rendelkezésre állnak firmware frissítése, melyek garantálják, hogy a TV-készülék megőrizze az optimális

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC TX-48CX400E http://hu.yourpdfguides.com/dref/5806188

Az Ön kézikönyve PANASONIC TX-48CX400E http://hu.yourpdfguides.com/dref/5806188 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 46PFL9707S http://hu.yourpdfguides.com/dref/4643921

Az Ön kézikönyve PHILIPS 46PFL9707S http://hu.yourpdfguides.com/dref/4643921 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG 32LE2R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911178

Az Ön kézikönyve LG 32LE2R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911178 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 -

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 - Tartalomjegyzék Jellemzők... 3 Tartozékok... 3 Bevezető... 4 Előkészítés... 4 Biztonsági előírások... 4 Áramforrás... 4 Hálózati kábel... 4 Pára és víz... 4 Tisztítás... 4 Szellőzés... 4 Hő és nyílt láng...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 8102 PLUS http://hu.yourpdfguides.com/dref/5775686

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 8102 PLUS http://hu.yourpdfguides.com/dref/5775686 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Realtek HD Audio Manager Felhasználói útmutató a Vista operációs rendszerhez

Realtek HD Audio Manager Felhasználói útmutató a Vista operációs rendszerhez Felhasználói útmutató a Vista operációs rendszerhez 2008. február 27. Copyrights Realtek Semiconductor, 2008 Tartalom Tartalom A. ELSŐ LÉPÉSEK...4 B. BEVEZETÉS...7 1. CSATLAKOZÓK ÉS ESZKÖZÖK...8 1.1. Haladó

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CLATRONIC DVD 608 HC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2416560

Az Ön kézikönyve CLATRONIC DVD 608 HC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2416560 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Full HD Digitális Földi Vevokészülék & Média Lejátszó READY. Kezelési Kézikönyv THD-2856+ MÉDIA FREE-TO AIR TERRESTRIAL KÉPNÉZEGETŐ LEJÁTSZÓ

Full HD Digitális Földi Vevokészülék & Média Lejátszó READY. Kezelési Kézikönyv THD-2856+ MÉDIA FREE-TO AIR TERRESTRIAL KÉPNÉZEGETŐ LEJÁTSZÓ HU Full HD Digitális Földi Vevokészülék & Média Lejátszó READY Kezelési Kézikönyv THD-2856+ MÉDIA TERRESTRIAL FREE-TO AIR LEJÁTSZÓ KÉPNÉZEGETŐ 2 THD-2856+ TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági előírások 2 2. Bevezető

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG 400DXN http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585012

Az Ön kézikönyve SAMSUNG 400DXN http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585012 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TOPCOM BUTLER 4502+TRIPLE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2232614

Az Ön kézikönyve TOPCOM BUTLER 4502+TRIPLE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2232614 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató TOPCOM BUTLER 4502+TRIPLE. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K TA R TA L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI................................... 3 A készülék felhasználása.............................................. 3 Főbb funkciók......................................................

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 55PDL8908S http://hu.yourpdfguides.com/dref/5395216

Az Ön kézikönyve PHILIPS 55PDL8908S http://hu.yourpdfguides.com/dref/5395216 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC DVD-S38 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2392477

Az Ön kézikönyve PANASONIC DVD-S38 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2392477 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AIRIS T930 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1218279

Az Ön kézikönyve AIRIS T930 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1218279 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AIRIS T930. Megtalálja a választ minden kérdésre az AIRIS T930 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG 42LF65 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903492

Az Ön kézikönyve LG 42LF65 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903492 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG 22LS4D http://hu.yourpdfguides.com/dref/2443522

Az Ön kézikönyve LG 22LS4D http://hu.yourpdfguides.com/dref/2443522 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

W100 digitális projektor Otthoni Szórakoztató Sorozat Felhasználói leírás

W100 digitális projektor Otthoni Szórakoztató Sorozat Felhasználói leírás W100 digitális projektor Otthoni Szórakoztató Sorozat Felhasználói leírás Tartalomjegyzék Biztonsági, szabályozó és jogi információk... 3 Biztonsági utasítások... 3 Szabályozó és jogi információk... 6

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY HDR-TG7VE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2366163

Az Ön kézikönyve SONY HDR-TG7VE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2366163 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SONY HDR-TG7VE. Megtalálja a választ minden kérdésre az SONY HDR-TG7VE a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

MÉDIA LEJÁTSZÓ PICTURE VIEWER FREE-TO AIR FÖLDI

MÉDIA LEJÁTSZÓ PICTURE VIEWER FREE-TO AIR FÖLDI FREE-TO AIR MÉDIA FÖLDI LEJÁTSZÓ PICTURE VIEWER 2 SYNAPS T-20/T-30/T-50 1. Biztonsági előírások..... 2 2. Bevezető............. 3 2.1 Az előlap............ 3 2.2 A hátlap............. 4 2.3 A távirányító........

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV7-3112SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4157661

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV7-3112SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4157661 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEXMARK E260DN http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265600

Az Ön kézikönyve LEXMARK E260DN http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265600 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK E260DN. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK E260DN a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-S8530 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584884

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-S8530 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584884 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve GENIUS P533 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3067238

Az Ön kézikönyve GENIUS P533 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3067238 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

digitális mholdvev Kezelési útmutató

digitális mholdvev Kezelési útmutató digitális mholdvev Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók. 2 Biztonsági és elvigyázatossági tudnivalók... 2 Terméktámogatás 3 Tartozékok.. 3 Ellap 4 Hátlap 4 Távszabályzó. 5 A rendszer

Részletesebben

Támogatott Audio Fájl Formátumok az USB Módhoz... 115 Támogatott Felirat Fájl Formátumok az USB Módhoz... 116 Támogatott DVI felbontások...

Támogatott Audio Fájl Formátumok az USB Módhoz... 115 Támogatott Felirat Fájl Formátumok az USB Módhoz... 116 Támogatott DVI felbontások... Tartalomjegyzék Biztonsági Információ...95 Jelzések a Terméken...96 Környezetvédelemmel kapcsolatos információk...96 Jellemzők...97 Mellékelt Tartozékok...97 Készenléti Jelzések...97 TV Vezérlőgombok és

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG L110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611519

Az Ön kézikönyve SAMSUNG L110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611519 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Tartalom Mindenképpen olvassa el! Biztonsági óvintézkedések 4 (Vigyázat! / Figyelem!) Megjegyzések 5 Karbantartás 5

Tartalom Mindenképpen olvassa el! Biztonsági óvintézkedések 4 (Vigyázat! / Figyelem!) Megjegyzések 5 Karbantartás 5 Kezelési útmutató LCD Televízió Típusszám: TX-32LE8P Tartalom Mindenképpen olvassa el! Biztonsági óvintézkedések 4 (Vigyázat! / Figyelem!) Megjegyzések 5 Karbantartás 5 Gyors Használatbavételi Segédlet

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG RAD-114 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911396

Az Ön kézikönyve LG RAD-114 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911396 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

LCD TV PLAZMA TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LCD TV PLAZMA TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAYAR LCD TV PLAZMA TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LCD TV-TÍPUS 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* 6LC* PLAZMA TV-TÍPUS PC5* PC5RV* 50PC5* Kérjük, gondosan olvassa el az útmutatót a készülék üzembe helyezése

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY DCR-TRV265E http://hu.yourpdfguides.com/dref/1092384

Az Ön kézikönyve SONY DCR-TRV265E http://hu.yourpdfguides.com/dref/1092384 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CYBER-SHOT DSC-H50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1096030

Az Ön kézikönyve SONY CYBER-SHOT DSC-H50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1096030 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SONY CYBER-SHOT DSC- H50. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

TX-L47WT60E TX-L47WTW60 TX-L55WT60E TX-L55WTW60 SÚGÓ

TX-L47WT60E TX-L47WTW60 TX-L55WT60E TX-L55WTW60 SÚGÓ TX-L47WT60E TX-L55WT60E TX-L47WTW60 TX-L55WTW60 esúgó Magyar Megtekintés Saját kezdőképernyő Információ 11 Használat 12 Beállítások 13 Alap Műholdvevő csatlakoztatása 15 Alap csatlakoztatás 17 Csatornaválasztás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 -

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 - Tartalomjegyzék Biztonsági előírások... 2 Áramellátás... 2 A távirányító áttekintése... 4 Csatlakozások... 5 Távirányító... 6 TV csatlakozás... 6 Be-/kikapcsolás... 7 Antenna csatlakoztatás... 7 USB háttértár

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG L246WHX http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911560

Az Ön kézikönyve LG L246WHX http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911560 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kezelési útmutató Plazma Televízió TH-37PV80PA TH-42PV80PA

Kezelési útmutató Plazma Televízió TH-37PV80PA TH-42PV80PA Modell sorszám Kezelési útmutató Plazma Televízió TH-37PV80PA TH-42PV80PA Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, miel tt készülékét használatba venné, és rizze meg a jöv beni tájékozódáshoz. Az itt bemutatott

Részletesebben

1. Bevezető... 1. 2. A készülék bemutatása... 3. 3. Első lépések... 5

1. Bevezető... 1. 2. A készülék bemutatása... 3. 3. Első lépések... 5 1. Bevezető... 1 1.1 Üdvözöljük... 1 1.2 Biztonsági figyelmeztetések... 1 2. A készülék bemutatása... 3 2.1 Gombok és csatlakozók... 3 2.2 A készülék megjelenése... 4 2.3 Állapotjelző és értesítő ikonok...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BRIGGS & STRATTON 613700 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3637082

Az Ön kézikönyve BRIGGS & STRATTON 613700 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3637082 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BRIGGS & STRATTON 613700. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

PVR Hibaelhárítási útmutató

PVR Hibaelhárítási útmutató Jelmagyarázat: - PIROS (vastag betű): Ügyfél - KÉK: Ügyfélszolgálati munkatárs PVR Hibaelhárítási útmutató Fontos: Minden esetben ellenőrizze a garancia matrica sértetlenségét! 1) A készülék nem működik

Részletesebben

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása 1. Legfontosabb tulajdonságok 1,5 colos TFT képernyő MP3, WMA, FLAC, APE audio formátumok támogatása MPEG-4 (AVI) video formátum támogatása Beépített FM rádió A zeneszámok szövegének egyidejű kijelzése

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION ZX5010EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4163413

Az Ön kézikönyve HP PAVILION ZX5010EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4163413 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

MP3-lejátszó. Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 60783HB43XI

MP3-lejátszó. Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 60783HB43XI MP3-lejátszó Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 60783HB43XI Kedves Vásárlónk! Új MP3-lejátszója kicsi, színes, és a beépített csatnak köszönhetően szinte bárhol rögzíthető.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI................................... 3 A készülék felhasználása.............................................. 3 Főbb funkciók......................................................

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK A termék a kiselejtezésekor nem kezelhető háztartási hulladékként, leadása az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyeken történik. Ezt

Részletesebben

Energiagazdálkodás. Dokumentum cikkszáma: 410768-211. Ez az útmutató a számítógép energiafelhasználását ismerteti. 2006. április

Energiagazdálkodás. Dokumentum cikkszáma: 410768-211. Ez az útmutató a számítógép energiafelhasználását ismerteti. 2006. április Energiagazdálkodás Dokumentum cikkszáma: 410768-211 2006. április Ez az útmutató a számítógép energiafelhasználását ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Energiaellátással kapcsolatos vezérl elemek és LED-ek elhelyezkedése

Részletesebben

DIGITAL MUSIC PLAYER. MPaxx MP 600/1GB XRed MP 600 FM/1GB XRed MAGYAR

DIGITAL MUSIC PLAYER. MPaxx MP 600/1GB XRed MP 600 FM/1GB XRed MAGYAR DIGITAL MUSIC PLAYER MPaxx MP 600/1GB XRed MP 600 FM/1GB XRed MAGYAR TARTALOM 4 MP 600/1GB XRed MP 600 FM/1GB XRed Mellékelt tartozékok Különlegességek Biztonság Környezetvédelmi tudnivalók 5 Áttekintés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY NWZ-E436F http://hu.yourpdfguides.com/dref/1106014

Az Ön kézikönyve SONY NWZ-E436F http://hu.yourpdfguides.com/dref/1106014 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

XEMIO-243/253 USER MANUAL

XEMIO-243/253 USER MANUAL Egyedi funkciók Elegáns kivitel és egyszerű használat Multi-Code lejátszó Támogatja az MP3 és a WMA formátumokat Meghajtó nélküli tárhely Fájlait közvetlenül a Sajátgép mappa Hordozható eszközök almappájánál

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY D-EJ1000 http://hu.yourpdfguides.com/dref/674901

Az Ön kézikönyve SONY D-EJ1000 http://hu.yourpdfguides.com/dref/674901 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OMRON S8TS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889814

Az Ön kézikönyve OMRON S8TS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889814 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Tartalom Mindenképpen olvassa el

Tartalom Mindenképpen olvassa el Modell sorszám Kezelési útmutató Plazma Televízió TH-37PX8ESA TH-42PX8ESA Tartalom Mindenképpen olvassa el Biztonsági óvintézkedések 2 (Vigyázat! / Figyelem!) Megjegyzések 3 Karbantartás 3 Gyors Használatbavételi

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Kamera. Hálózati rejtett kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2161A01

Kamera. Hálózati rejtett kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2161A01 Kamera Hálózati rejtett kamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2161A01 0 Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA. A jelen kézikönyvben

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1. A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2

Tartalomjegyzék. Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1. A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2 Tartalomjegyzék Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1 A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2 A fényképezõgép elõkészítése használatra A tartószíj felerõsítése

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP XL-UR5H http://hu.yourpdfguides.com/dref/1283457

Az Ön kézikönyve SHARP XL-UR5H http://hu.yourpdfguides.com/dref/1283457 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató OLYMPUS FL-36 R. Megtalálja a választ minden kérdésre az OLYMPUS FL-36 R a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék MAGYAR MAGYAR

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék MAGYAR MAGYAR KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A kezelési útmutatóban előforduló ábrák és képernyőtartalmak kizárólag bemutatási célokat szolgálnak, és a tényleges működési módtól egy kissé eltérhetnek. MAGYAR MAGYAR Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 8108 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5775725

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 8108 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5775725 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CANON EOS-1D MARK IV http://hu.yourpdfguides.com/dref/2382296

Az Ön kézikönyve CANON EOS-1D MARK IV http://hu.yourpdfguides.com/dref/2382296 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató CANON EOS-1D MARK IV. Megtalálja a választ minden kérdésre az CANON EOS-1D MARK IV a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 4 Egyszer lépés az Angelcare légzésfigyel# használatához... 7 Biztonsági el#írások... 7 Használati útmutató...

TARTALOMJEGYZÉK 4 Egyszer lépés az Angelcare légzésfigyel# használatához... 7 Biztonsági el#írások... 7 Használati útmutató... TARTALOMJEGYZÉK 4 Egyszer lépés az Angelcare légzésfigyel# használatához... 7 Biztonsági el#írások... 7 Használati útmutató... 7 Angelcare légzésfigyel# tesztelése... 8 Érzékenység beállítása... 8 Problémamegoldások...

Részletesebben

Üdvözöljük! Ön az Apple TV készüléket nézi. Ez az útmutató minden információt tartalmaz a beállítás kezdeti lépéseitől a műsorok megtekintéséig.

Üdvözöljük! Ön az Apple TV készüléket nézi. Ez az útmutató minden információt tartalmaz a beállítás kezdeti lépéseitől a műsorok megtekintéséig. Üdvözöljük! Ön az Apple TV készüléket nézi. Ez az útmutató minden információt tartalmaz a beállítás kezdeti lépéseitől a műsorok megtekintéséig. Tartalom Fejezet 1: Csatlakozás. 7 A doboz tartalma 8 Az

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GALAXY TAB E (9.6, 3G) http://hu.yourpdfguides.com/dref/5832847

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GALAXY TAB E (9.6, 3G) http://hu.yourpdfguides.com/dref/5832847 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SAMSUNG GALAXY TAB E (9.6, 3G). Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Figyelmeztetések FIGYELMEZTETÉS:

Figyelmeztetések FIGYELMEZTETÉS: Figyelmeztetések Kezeléssel és karbantartással kapcsolatos A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas Tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket nevedsségnek vagy

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738161

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738161 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve GENIUS D610 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2861084

Az Ön kézikönyve GENIUS D610 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2861084 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700. Gyors üzembe helyezési útmutató. Hungarian/00 (KEE)

DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700. Gyors üzembe helyezési útmutató. Hungarian/00 (KEE) DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700 Gyors üzembe helyezési útmutató Hungarian/00 (KEE) Tartalomjegyzék A gyors üzembe helyezési útmutatóról... 2 Használatba vétel előtt... 3 Első lépés... 4 Alapvető működés...

Részletesebben

GP10 Ultra könnyű LED projektor Felhasználói kézikönyv

GP10 Ultra könnyű LED projektor Felhasználói kézikönyv GP10 Ultra könnyű LED projektor Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Fontos biztonsági tudnivalók... 3 Bevezetés... 6 A projektor jellemzői... 6 A csomag tartalma... 7 Projektor külső nézete... 8 Kezelőszervek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3

Tartalomjegyzék. Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3 Tartalomjegyzék Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3 A termék részei...3 Csatlakozások...4 Csatlakozás Külső Audio Készülékhez... 4 Az egységen

Részletesebben