J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült április 29-én Bajót Község Képviselő-testületének testületi üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült 2009. április 29-én Bajót Község Képviselő-testületének testületi üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült április 29-én Bajót Község Képviselő-testületének testületi üléséről 1

2 Folytatólagos jegyzőkönyv nyilvános ülésről Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének április 29- én megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69. Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester, Török János, Török Róbert, Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva, Buzás Kelemen, Füle Regina, Kriszeg Ilona, Bognár Gábor és Csontos Tibor képviselők Tarnóczy Tünde körjegyző Meghívott vendég: Borosháziné Végh Angéla rendőrőrs parancsnok. Nyilvános ülés: 1,/ Rendőrség beszámolója 2,/ Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről Előadó: Tóth Zoltán polgármester 3,/ 2008.évi költségvetési zárás Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs 4,/ I. negyedévi rendeletmódosítás Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs 5,/ Egyebek I. Napirendi pont: Rendőrség beszámolója Tóth Zoltán polgármester: A képviselő-testület tagjai a beszámolót kézhez kapták Van-e a kiküldött anyaggal kapcsolatban kiegészíteni valója? Borosháziné Végh Angélának nem volt az anyaggal kapcsolatban kiegészíteni valója, hanem részletesen, szóban is elmondta beszámolóját. 2

3 Tóth Zoltán polgármester: A körzeti megbízottat már a Kisebbségi Önkormányzat is meghívta ülésére. Jelezték felé, hogy mostanában kevesebbet látják a faluban, mi ennek az oka? Borosháziné Végh Angéla: Sokat van az erdőben az erdészekkel, a fa lopások megakadályozása céljából, amit természetesen a lakosság nem lát. Tervezik, hogy a vadászokkal is fog szolgálatot teljesíteni. Bognár Gábor: A mutatók nagyon szépek, milyen a kapcsolatuk a polgárőrökkel? Borosháziné Végh Angéla: Semmilyen. Őt nem keresik, a Kmb. Szokta kérdezni, hogy van-e valamilyen kapcsolata a polgárőrökkel. Más településeken egyeztetnek a polgárőrökkel, és havonta tartanak egy megbeszélést. Reméli a körzeti megbízottal jobb a kapcsolatuk. Török János képviselő egyéb elfoglaltsága miatt az ülésről távozott. Tóth Zoltán polgármester: Balog Attila körzeti megbízott státusza már véglegesített? Borosháziné Végh Angéla: Jelenleg megbízása van, 1 év próbaidős. A rendőrőrsnek körzeti megbízotti státusza 2 van, erre van 3 embere. A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 34/2009 (IV. 29) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület az Esztergomi Rendőrkapitányság Nyergesújfalui Rendőrőrs vezetőjének Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnoknak a beszámolóját jelen jegyzőkönyv 1 számú melléklete alapján elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester Borosháziné Végh Angéla rendőrőrs parancsnok a termet elhagyta. Tóth Zoltán polgármester javasolta, hogy az időközben érkező Margit Tamás javaslatát maximum 10 percben, II. napirendi pontként hallgassa meg a testület. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a polgármester ügyrendi javaslatát, és felveszi II. napirendi pontként Margit Tamás beszámolóját. II. Napirendi pont: Margit Tamás javaslatának meghallgatása. 3

4 Margit Tamás: Gazdasági lehetőséget kíván felajánlatni a testületnek. A Muzslay forrás adta lehetőségeket szeretné kiaknázni az önkormányzattal együtt. Konkrétan arról lenne szó, szeretne egy engedélyt a hivatalos szervektől vízpalackozásra, nem szódakészítésre ezt hangsúlyozná. A szódástól nem kívánja elvenni a szódakészítés lehetőségét. Közös vállalkozást szeretne létre hozni az önkormányzattal, mivel úgy gondolja, hogy vannak lehetőségek gazdasági szempontból a faluban, ha számításba vesszük a munkanélkülieket, a kihasználatlan épületeket. A polgármester úrral és a jegyzőasszonnyal a délelőtt folyamán egyeztetett, de a testület véleményét szeretné kérni, hogy hozzájárulnak-e ehhez, a részletek kidolgozása az elkövetkező időkben fog megtörténni. Úgy tudja, hogy az a terület, ahol forrás ered az önkormányzati tulajdonban van. Mivel a szódás is ebből a forrásból veszi a vizet a két vállalkozás biztos, befolyásolná egymást. Más helyeken a szódás megnyitja a csapot és onnét vételezi a vizet. Lehetőséget kínál a falunak, ami mindkét félnek jó. A megvalósításnak nyilván vannak anyagi vonzatai, ezeket javarészét Ő magára vállalja. A víz bevizsgálását, a hely kialakítását. Felmerült benne az iskola épületének kihasználása, vannak benne olyan helységek, amiket erre a célra fel lehetne használni, a helységet átalakításának anyagi hátterét vállalná. Az elvi és vízhasználati engedély megszerzését az önkormányzat szerezné be. Vállalná a palackozó kialakítását. Úgy gondolja, hogy ezen, túlmenően is van a faluban olyan lehetőség, amit ki lehetne használni. Nem csobogót szeretne árusítani, hanem bajóti forrásvizet. Nem tömeg árút szeretne, nem a tömeget akarná megcélozni, hanem a minőségi fogyasztókat. Ennek a víznek van olyan rejtelme, hogy idejárnak érte Esztergomból, sőt még az ország másik végéből is. Az önkormányzattal szeretné csinálni, nem önös érdekből, az önkormányzatnak van terület, helye, munkanélküliek, akiket lehetne foglalkoztatni, neki, pedig ismeretsége és tőke. Ezekkel lehetne ezt a vállalkozást megvalósítani. A testületnek kell eldönteni, hogy akarja e vagy nem ezt a tervet megvalósítani. Buzás Kelemen: Milyen arányban gondolta? Margit Tamás: Egyelőre nincs arány, akkor kell arányosítani amikor már ott tartanak, hogy tudják a számokat, tényadatok vannak előttünk. Török Róbert: Gyakorlatilag az a kérdés, hogy van e értelme neki állni komoly számításokat végezni. Ha a Tamás bebizonyítja, hogy az önkormányzatnak ez hasznot hozhat belevágunk-e vagy sem. Tóth Zoltán polgármester: Azt javasolja, hogy az egyebek napirendi pontban vegyük elő újra ezt a témát, más apropóból is. Margit Tamás elhagyta az ülést. III. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről Előadó: Tóth Zoltán polgármester Tóth Zoltán polgármester: A beszámolót minden képviselő kézhez kapta van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóhoz? 4

5 Tájékoztatásul elmondaná, hogy a föld visszaigénylésekkel kapcsolatban, az MNV Zrt-nek elküldtük a megkeresést. A külterületekre, vonatkozó ingatlanokra, mivel nem kértük zártan kezelésüket, meghirdették nyílt pályázat keretén belül. Ami valóban érdekelnének bennünket azok nagyon drágák, összeadta és 20 millió forint felett lenne az áruk. A belterületekhez ragaszkodunk. A képviselő-testület a polgármester beszámolóját egyhangúan elfogadta. IV. Napirendi pont: 2008.évi költségvetési zárás Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs Tóth Zoltán polgármester: A évi zárásról készült anyagot a képviselők kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri Török Róbertet a bizottság elnökét, mondja el állásfoglalásukat. Török Róbert: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat évi zárását megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8 / ( IV.29. ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. I. rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre, a helyi kisebbségi önkormányzatokra és az önálló intézményre. II. Az Önkormányzat zárszámadása 2. Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetésének végrehajtását E Ft Működési bevétellel E Ft Felhalmozási bevétellel E Ft Működési kiadással E Ft Felhalmozási kiadással E Ft Módosított pénzmaradvánnyal 5

6 jóváhagyja. (2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1,(15,16)számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A kiadásokon belül E Ft személyi jellegű juttatások E Ft munkaadókat terhelő járulék E Ft dologi kiadás E Ft támogatásértékű működési kiadás E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 73 E Ft kamatkiadások ( folyószámla hitel kamata ) E Ft felújítás E Ft intézményi beruházási kiadások 934 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás 826 E Ft kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások E Ft működési hitel törlesztés 742 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés (3) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4, 6 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit a 6 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el. (6) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 6. számú melléklet szerint fogadja el. (7) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza. (8) Előirányzat felhasználási ütemtervet és a teljesítést a 11 számú melléklet tartalmazza. (9) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza. (11) évi céljellegű támogatások részletes kimutatását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. 6

7 (1) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 2. tábla szerint E Ft-ban állapítja meg.( tájékoztató tábla,3,4,5,6,7. 5. (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 3-as számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 6. Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi felhasználható pénzmaradványát a E Ft-tal jóváhagyja a 3/a számú melléklet szerinti részletezéssel. Záró rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Tarnóczy Tünde körjegyző Tóth Zoltán. polgármester V. Napirendi pont: I. negyedévi rendeletmódosítás Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs Tóth Zoltán polgármester: A I negyedévi rendeletmódosításról készült anyagot a képviselők kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri Török Róbertet a bizottság elnökét, mondja el állásfoglalásukat. Török Róbert: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat I negyedévi rendeletmódosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Bajót Község Önkormányzatának 9/2009.(04-29)számú rendelete a évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 7

8 4 /2009.( II.11.)számú rendeletének módosításáról Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi költségvetésről alkotott 4/2009 (II..11)számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A január 1 és március 31-e között átvett támogatások miatt az alaprendelet 3. (1) bekezdésében megállapított és az önkormányzat évi E Ft Működési kiadással E Ft Felhalmozási kiadással E Ft Működési bevétellel E Ft Felhalmozási bevétellel E Ft Működési forráshiánnyal állapítja meg E Ft Módosított működési kiadással E Ft Módosított felhalmozási kiadással E Ft Módosított működési bevétellel E Ft Módosított felhalmozási bevétellel E Ft Működési forráshiánnyal (2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat E Ft személyi jellegű juttatások E Ft munkaadókat terhelő járulék E Ft dologi kiadás E Ft támogatásértékű működési kiadás E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás E Ft Kamatkiadások ( folyószámla hitel kamata ) E Ft felújítás E Ft intézményi beruházási kiadások 487 Ft Felhalmozási tartalék E Ft Működési tartalék 742 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. (3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi előirányzatokat határozza meg 8

9 1.726 E Ft Intézményi működési bevételek E Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétele E Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ( felhalmozási ) E Ft Támogatásértékű működési bevételek E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (5) (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. 2. Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei, módosítás utáni előirányzatát a 6,11,15,15/a,16,16/a, számú mellékletek tartalmazzák 3. (1) Ez a rendelet április 29-én hatályba. E rendelet hatályba lépésével, egy időben a 4/2009 ( II.11.)sz. költségvetési rendelet 3.. (1), (2), (3), (4), bekezdése és a 4. (1),(8), bekezdése hatályát veszíti. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tarnóczy Tünde körjegyző Tóth Zoltán polgármester VI. Napirendi pont: Egyebek: Tóth Zoltán polgármester: ifj. Gács Varga Sándor részéről kérelem érkezett, az önkormányzattól Ft-ért megvásárolná a 421 és 422 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokat. Már 2007-ben adott be egy kérelmet ugyan ezekre az ingatlanokra, akkor a testület úgy döntött, hogy Ft/m 2 áron értékesíti. A testület Ftban határozta meg a vételárat 2007-ben. Ha komolyan gondolja, akkor Ftért is megvásárolja. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 9

10 35/2009.(IV.29.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő - testülete úgy dönt, hogy a 421 és a 422 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő összesen 216 m 2- es földterületet 1000 Ft/ m 2- es áron Ft-ért eladja ifj. Gács Varga Sándor Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 71. szám alatti lakos részére. Az átíratási és kimérési költség a vevőt terheli. Határidő: folyamatos Felelős: Tóth Zoltán polgármester Tóth Zoltán polgármester: Brad Sportegyesület által május 24-én megrendezésre kerülő rallye versenyéhez kéri a testület hozzájárulását, hogy a területünkön áthaladhassanak a versenyzők. Nem volt még velük eddig probléma, ugyanazokkal a feltételekkel, mint a motorversenyzőknek adjuk meg a hozzájárulást. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 36/2009 (IV. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Brad Sportegyesület által május 24-én megrendezésre kerülő MNASZ Országos Rallye Utánpótlásbajnokság 2. futamának résztvevői a község külterületén áthaladjanak, azzal a kikötéssel, hogy a verseny után a területen a hulladék összeszedésre, kerüljön. A felmerülő károk megtérítését a szervező vállalja. Határidő: május 24. Felelős: Tóth Zoltán polgármester Tóth Zoltán polgármester: Már egyszer felvetette, hogy az intézmény hálózattal kellene valamit csinálni, mivel minél nehezebben tudjuk az intézményeket fenntartani. Azt javasolta akkor és a koncepcióban is leírta, hogy a Millenniumi házat más célra hasznosítsuk. Ez az épület az önkormányzat számára jelentős megterhelést jelent a rezsi költsége éves szinten közel 6 millió forintot jelent. Mellette még ott a Művelődési ház, ami teljesen tönkre van menve, kihasználatlan. A művelődési házra nyújtottunk be pályázatot melynek jó esélye van, hogy nyer. Amennyiben megnyerjük a pályázatot oda is kell felvenni 1 fő alkalmazottat, évi kb. 3 millió forintért. Viszont nagyon hatékony energetikai szempontból, kigyűjtötte az intézmények fűtési költségeit. Az iskola fűtési költsége Ft, az önkormányzati épület fűtése 1 millió forint, a Művelődési házé 1 millió forint. Ezzel szemben a Millenniumi ház fűtése Ft, ennyivel hatékonyabb az az épület, ráadásul ha ennek az épületnek más funkciót adunk akkor sokkal jobban ki lehet használni és meg lehet takarítani az 1 millió forintos költségnek legalább az kétharmad részét, valamint miután átkerül a Művelődési házba a könyvtár és egyéb 10

11 funkciók a fenntartási költségei is csökken. Összességében 2 millió forintot meg lehet spórolni, a hivatal épületében felújítást végezni nem érdemes, mert süllyed, ujjnyi repedések vannak a falakon és vizesedik az épület, a főtartógerendák meg vannak repedve, statikust hivatott, mert fél, hogy le fog szakadni. Más funkcióra lehetne hasznosítani, a Millenniumi házban, pedig nem kell nagy átalakítás, jelentős költséget nem jelentene. Több szempontból hivatal részére a Millenniumi ház felelne meg a legjobban. A jelenlegi hivatal épületeiben a helységek jól szeparáltak, a fűtésszabályozókat lehetne minden helységben felszerelni, és azokon a napokon, amikor a helység használva van, lehetne fűteni. Körzeti megbízott, gyermekjóléti szolgálat és civil szervezetek részére lehetne a helységeket hasznosítani. Levélben megkereste a FIDESZ Elnöki Hivatalát, Orbán Viktort ez ügyben, és kérte, hogy miután a fenntartáshoz támogatást nem kapunk, legyenek szívesek segíteni, hogy valamilyen támogatást a fenntartáshoz kaphassunk, mert ha nem, akkor nem tudjuk a Millenniumi házat fenntartani. Egy darabig nem kapott választ, felvette, hogy az eredeti funkciót megtartva, a gyűjteményt nem bolygatva, de másképp hasznosítanánk az épületet. Ez már meghallgatásra talált, és átadták az ügyet dr. Völner Pálnak, a Megyei Közgyűlés Elnökének hatáskörébe, hogy vele tárgyaljunk. Dr. Völner Pállal beszélt és Ő teljes mértékben támogatja az elképzelést. Az épület beosztását megnézték, a parkolási lehetőség adott, a munkatársaknak a szeparáció adott, egy ablakot kell csak beépíteni. Tarnóczy Tünde körjegyző: Ott meg lehet oldani, hogy mindenki külön helységet kaphasson. Török Róbert: Változatlanul az a véleménye, amellett, hogy belátja, hogy ezeknek az épületek milyen az állaga, szociális helység is olyan-amilyen, stb., csak az a baja a Millenniumi házzal, hogy kicsinek találja, a termek elosztását nem tartja alkalmasnak. Tóth Zoltán polgármester ismertette a képviselőkkel, hogy a Millenniumi ház tervezett beosztását, és hogy melyik helységben ki dolgozna. Török Róbert: Neki teljesen mindegy, mivel nem Ő fog ott dolgozni. Buzás Kelemen: A millenniumi gyűjteményt kellene onnét eltenni, csak a helyet foglalja. Tóth Zoltán polgármester: Arra kaptuk a pénzt, ha el is hoznánk nincs rá szankció, de erkölcsileg nem hoznánk el onnét. Csontos Tibor: Mikor épült a Millenniumi ház, már akkor mondták, hogy a hivatalnak kéne ott lenni. Ő ezt azóta is támogatja. Buzás Kelemen: Szerinte, annak az épületnek nincs funkciója. Amire tervezték, annak megfelel. Bognár Gábor: Egyidejűleg a többi épület fűtését is meg kell oldani. Tóth Zoltán polgármester: Igen, az itteni épület fűtése viszonylag kis költséggel megoldható. 11

12 Az épület fűtésének megoldása körül rövid vita alakult. Tóth Zoltán polgármester: Az alternatív fűtés lenne a legmegfelelőbb. Csontos Tibor: Pályázatot kell nézni a megvalósításra. A szélkerék is jó megoldás lenne. Tóth Zoltán polgármester: A szélkerék kérdését körüljárta, nagyon bonyolult és nem gazdaságos. A beruházás nagyon drága, amire jó lenne az a közvilágítás, mert ez a tényező az, amivel pontosan lehet számolni. Bognár Gábor: A költözést megszavazza, de ha kiadjuk a mostani hivatal helységeit nem fogunk spórolni. Tóth Zoltán polgármester: A helységek kiadása csak 1-1 nap lenne hetente. A képviselő-testület egyhangú, 9 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 37/2009 (IV. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület hozzájárul, hogy az elhangzott átalakítások után a hivatal a jelenlegi épületekből a Millenniumi házba átköltözzön. Határidő: folyamatos Felelős: Tóth Zoltán polgármester Malagurszkiné Szabó Éva: A Művelődési házzal mi a helyzet. Tóth Zoltán polgármester: Ez a pályázat két körös pályázat, az első körön túl jutottunk. Füle Regina 19 óra 25 perckor az ülést elhagyta. Tóth Zoltán polgármester: Kiderült, hogy Motúz Péter szikvízkészítőnek hivatalosan semmi jogosultsága nincs a területre, egyrészt, hogy ott legyen másrészt, hogy vizet vételezzen. Ezzel nem szeretne foglalkozni, csak annyi dolgunk van vele, hogy tisztázzuk a közte és az önkormányzat közötti viszonyt, hogy azon a területen milyen jogon, módon van. Jogosultságát semmivel nem tudja igazolni. Olyan dokumentumokat tud csak bemutatni, hogy valamikor 1960-as években elkezdtek egy forrásfoglalási engedélyt megterveztetni, de nem értek a végére. Tarnóczy Tünde körjegyző: A működéshez a körzeti tanács adott neki engedélyt, de a telek használathoz nem. Bognár Gábor: Nem hajlandó ezt rendezni? 12

13 Tóth Zoltán polgármester: De igen. Bognár Gábor: Mit akar akkor vele csinálni? Tarnóczy Tünde körjegyző: Ha forrásfoglalást tesz akkor a felügyelőség, felszerel neki valamilyen órát, ami méri a kivett víz mennyiségét, és az államnak fizet díjat. Malagurszkiné Szabó Éva: Mi hasznunk lesz nekünk ebből? Tóth Zoltán polgármester: Két hasznunk lesz, a terület a miénk, a víz olyan kincs, ami egyre értékesebb lesz. Mi alapítunk erre a forrásra forrásfoglalást, utána, ha a birtokunkba van a forrás, akkor megpályáztatjuk hasznosításra, vagy bérbe adjuk a területet. Vagy azt mondjuk, hogy nem érdekel az a forrás, akkor használhatja a szódás a területet, a forrásfoglalást meg intézze Ő az állam felé. De ez hiba volna. Nem mondana le az önkormányzatnak ez az egyetlen kézzel fogható bevételi forrása. Nekünk kéne a forrásfoglalást csinálni, és utána mi diktálunk. Bognár Gábor: Margit Tamás ajánlata meglepte. A falunak kell az engedélyt megszerezni és ha megszavazzák Margit úr javaslatát 51% legyen a falué. Tóth Zoltán polgármester: Kereskedelmi célú forrásfoglalást kell csinálnunk, meg akadtunk amikor kiderült hogy kolis víz. Ki kell találni ennek a víznek a marketingét. Ha a forrásfoglalás meg van, a terület a miénk, azt csinálunk, amit akarunk. Margit Tamás javaslata nagyon jó dolog, de nekünk az a hátrányunk, hogy nincs elég tőkénk ahhoz, hogy egy ilyen üzemet létrehozzunk. Össze kell fogni és létrehozni egy közös vállalkozást, amiben működtetni lehet. Aztán lehet a többségi tulajdonon stb. gondolkodni. Meg kell csinálnunk a fúrást, majd megvizsgáltatni a vizet, hogy tényleg koli mentes-e, ha igen, akkor kell a forrásfoglalás megcsinálni. Felhatalmazást kér a forrás megfúrására és a minta bevizsgáltatására. Buzás Kelemen: Elég lesz a víz? Tóth Zoltán polgármester: Ülepítő, gyűjtőtartály kérdése. Ha létre jön a vállalkozás, nem arra kell gondolni, hogy több ezer liter vizet fogunk eladni, ez egy folyamat lesz. Bajóti vízként kell majd forgalmazni, Bognár Gábor: A szódást ne zárjuk ki, ajánljuk fel neki a részvételt. Tóth Zoltán polgármester: Aki ezt tisztességesen csinálja, csapról palackoz szódát, annak havonta kell vízvizsgálatot készítetnie, neki szerinte hetente kellene. Tarnóczy Tünde körjegyző: A következő határozati javaslatot Bajót Község Képviselő-testület, felszólítja Motúz Pétert, hogy 179 hrsz-ú területnek az engedély nélküli használatát hagyja abba, a terület birtoklását fejezze be vagy bérleti ajánlatát tegye meg a területre. A bérleti ajánlat tételének határideje Bognár Gábor: Először a vízfoglalási jogot szerezzük meg. Aztán eldöntjük, hogy kinek adjuk a bérleti jogot. 13

14 Tarnóczy Tünde körjegyző: Jó akkor most ezt hagyjuk, várjuk, meg míg Motúz Péter beadja a bérleti díj ajánlatát. Csontos Tibor: Annak adjuk, akinek akarjuk. Tarnóczy Tünde körjegyző: Ha a földterületet akarjuk használatba adni, és a terület értéke meghaladja a 25 millió forintot azt csak nyilvános pályázaton tehetjük meg, illetve a földterület apportként vállalkozásba vitele nem lehet csak a könyvvizsgáló által megállapított értékben. Török Róbert: Mi van akkor, ha nem visszük apportba, hanem Ft-os tőkét adunk a Kft-hez és utána bérbe adjuk ezt a területet. Nem vittük apportba csak bérbe adtuk. Kriszeg Ilona: Mi van ha meg van a vízkivételi engedély és azt adjuk ki bérbe. Tarnóczy Tünde körjegyző: A vízkivételi engedély nem adhatjuk tovább, szerinte ez kikötés. Tóth Zoltán polgármester: Nehogy már ne adhassuk tovább, egy bányánál ha megszerez egy bányászati jogot azt is tovább adhatja. Tarnóczy Tünde körjegyző: Bele kell a felügyelőségnek venni az engedélybe, hogy tovább adható-e a jog. Kriszeg Ilona: Ezeknek az engedélyeknek a megszerzése hosszú ideig eltarthat, addig javasolná, hogy amíg ez az ügy elhúzódik, kérjünk Motúz Pétertől bérleti díjat. A képviselő-testület rövid vita után egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 38/2009 (IV. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelettől megkéri 179 Hrsz-ú területre a vízfoglalási jogot. Határidő: folyamatos Felelős: Tóth Zoltán polgármester 39/2009 (IV. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy elviekben nem zárkózik el Margit Tamás ajánlatától, a megvalósítás tényét megvizsgálja. Határidő: folyamatos Felelős: Tóth Zoltán polgármester Buzás Kelemen: Mostanában a Kisbíró újság nem ér semmit. 14

15 Tóth Zoltán polgármester: Nagyon sok az önkormányzati hírek, a civil szervezetek inaktívak. Amiről tud arról ír. Török Róbert: A civil szervezeteknél sincs kapacitás a mindenről tudósítani a Kisbíróban. A civil szervezet az úgy működik, hogy munkaidő után végzik a szervezeteknél a munkát, szabadidőben. Ha az önkormányzatnál nincs kapacitás cikkírásra, akkor ne várjuk el azoktól, akik társadalmi munkában végzik a tevékenységüket. Tóth Zoltán polgármester: Az önkormányzati dolgozóknak nincs arra kapacitása, hogy minden eseményről írjanak, le lett csökkentve a létszám, összevont munkakörök lettek kialakítva, 6,5 dolgozó jut emberre, a feladatellátásra, mindenre. Ha azt akarjuk, hogy még ezzel is foglalkozzanak az már túlzott igény, nem nagyon fér bele az idejükbe, hogy még ilyenekkel is foglalkozzanak. Ami az Ő idejébe belefér arról ír cikket a Kisbíróba. Malagurszkiné Szabó Éva: Hiába kér cikket az intézményektől, nem írnak. Tóth Zoltán polgármester: Valami megoldást kell találni. Az intézményeket, szervezeteket megkeresi és megkéri Őket, hogy írjanak a rendezvényeikről a Kibíróba. Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta. Kmf. Tóth Zoltán polgármester Tarnóczy Tünde körjegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Török Róbert képviselő Bognár Gábor képviselő 15

16 16

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /21. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta.

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta. Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. február 3- án megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi ház Bajót, Kossuth Lajos utca 143. Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester,

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, külön és az ülést megnyitotta.

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, külön és az ülést megnyitotta. Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. június 24- én megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69. Jelen vannak:

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (13.), 3/2007. (IV.12.), 8/2007. (VI.04.) és 12/2007. (IX.25.) sz. rendelettel módosított 10/2008. (IV.29.) sz. Önkorm. rendelete a Berekfürdő

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Csepreg Város Polgármesteri Hivatala Csepreg

Csepreg Város Polgármesteri Hivatala Csepreg Csepreg Város Polgármesteri Hivatala Csepreg E L Ő T E R J E S Z T LÉ S Csepreg Város Képviselő-testületének 2008. november 26-ai ülésére A beszámolóhoz kapcsolódóan a 2008. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Gyöngyöshalász Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. ( IV.30.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2012. (XI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II.3.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 GYÖNGYÖSTARJÁN

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2012.(II.27.), 31/2011.(XII.19.), 29/2011.(XI.22.), 26/2011.(XI.02.) 19/2011.(VIII.26.), 18/2011.(VII.15.), 17/2011.(VII.12.) 16/2011.(VI.20.) 15/2011.(V.17.),

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely készült 2008. február 7. Bajót és Mogyorósbánya Községek együttes testületi üléséről

Jegyzőkönyv mely készült 2008. február 7. Bajót és Mogyorósbánya Községek együttes testületi üléséről Jegyzőkönyv mely készült 2008. február 7. Bajót és Mogyorósbánya Községek együttes testületi üléséről 1 Készült: 2008. február 7. Helyszín: Millenniumi ház, Bajót Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 21/2015.(VII.09.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 21/2015.(VII.09.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának 21/2015.(VII.09.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

17/ (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.15. ) rendeletének végrehajtásáról

17/ (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.15. ) rendeletének végrehajtásáról 17/ 2008. (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város 2007. évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.15. ) rendeletének végrehajtásáról Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

(1) Az alaprendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az alaprendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Az alaptörvény

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének TERVEZET. /2008. (...) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét /

Részletesebben

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

19/ (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.27.) rendeletének végrehajtásáról.

19/ (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.27.) rendeletének végrehajtásáról. 19/ 2009. (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.27.) rendeletének végrehajtásáról. Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

a.) Kiadási főösszegét 154.216 ezer forintban, b.) Bevételi főösszegét 154965 ezer forintban állapítja meg.

a.) Kiadási főösszegét 154.216 ezer forintban, b.) Bevételi főösszegét 154965 ezer forintban állapítja meg. Cserkút község Önkormányzat képviselőtestületének 6./2011.(05.04).sz. rendelete Az önkormányzat 2010.évi költségvetés végrehajtásáról Cserkút Község Önkormányzat Képviselő testülete az alábbi rendeletet

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben