J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült április 29-én Bajót Község Képviselő-testületének testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült 2009. április 29-én Bajót Község Képviselő-testületének testületi üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült április 29-én Bajót Község Képviselő-testületének testületi üléséről 1

2 Folytatólagos jegyzőkönyv nyilvános ülésről Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének április 29- én megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69. Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester, Török János, Török Róbert, Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva, Buzás Kelemen, Füle Regina, Kriszeg Ilona, Bognár Gábor és Csontos Tibor képviselők Tarnóczy Tünde körjegyző Meghívott vendég: Borosháziné Végh Angéla rendőrőrs parancsnok. Nyilvános ülés: 1,/ Rendőrség beszámolója 2,/ Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről Előadó: Tóth Zoltán polgármester 3,/ 2008.évi költségvetési zárás Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs 4,/ I. negyedévi rendeletmódosítás Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs 5,/ Egyebek I. Napirendi pont: Rendőrség beszámolója Tóth Zoltán polgármester: A képviselő-testület tagjai a beszámolót kézhez kapták Van-e a kiküldött anyaggal kapcsolatban kiegészíteni valója? Borosháziné Végh Angélának nem volt az anyaggal kapcsolatban kiegészíteni valója, hanem részletesen, szóban is elmondta beszámolóját. 2

3 Tóth Zoltán polgármester: A körzeti megbízottat már a Kisebbségi Önkormányzat is meghívta ülésére. Jelezték felé, hogy mostanában kevesebbet látják a faluban, mi ennek az oka? Borosháziné Végh Angéla: Sokat van az erdőben az erdészekkel, a fa lopások megakadályozása céljából, amit természetesen a lakosság nem lát. Tervezik, hogy a vadászokkal is fog szolgálatot teljesíteni. Bognár Gábor: A mutatók nagyon szépek, milyen a kapcsolatuk a polgárőrökkel? Borosháziné Végh Angéla: Semmilyen. Őt nem keresik, a Kmb. Szokta kérdezni, hogy van-e valamilyen kapcsolata a polgárőrökkel. Más településeken egyeztetnek a polgárőrökkel, és havonta tartanak egy megbeszélést. Reméli a körzeti megbízottal jobb a kapcsolatuk. Török János képviselő egyéb elfoglaltsága miatt az ülésről távozott. Tóth Zoltán polgármester: Balog Attila körzeti megbízott státusza már véglegesített? Borosháziné Végh Angéla: Jelenleg megbízása van, 1 év próbaidős. A rendőrőrsnek körzeti megbízotti státusza 2 van, erre van 3 embere. A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 34/2009 (IV. 29) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület az Esztergomi Rendőrkapitányság Nyergesújfalui Rendőrőrs vezetőjének Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnoknak a beszámolóját jelen jegyzőkönyv 1 számú melléklete alapján elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester Borosháziné Végh Angéla rendőrőrs parancsnok a termet elhagyta. Tóth Zoltán polgármester javasolta, hogy az időközben érkező Margit Tamás javaslatát maximum 10 percben, II. napirendi pontként hallgassa meg a testület. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a polgármester ügyrendi javaslatát, és felveszi II. napirendi pontként Margit Tamás beszámolóját. II. Napirendi pont: Margit Tamás javaslatának meghallgatása. 3

4 Margit Tamás: Gazdasági lehetőséget kíván felajánlatni a testületnek. A Muzslay forrás adta lehetőségeket szeretné kiaknázni az önkormányzattal együtt. Konkrétan arról lenne szó, szeretne egy engedélyt a hivatalos szervektől vízpalackozásra, nem szódakészítésre ezt hangsúlyozná. A szódástól nem kívánja elvenni a szódakészítés lehetőségét. Közös vállalkozást szeretne létre hozni az önkormányzattal, mivel úgy gondolja, hogy vannak lehetőségek gazdasági szempontból a faluban, ha számításba vesszük a munkanélkülieket, a kihasználatlan épületeket. A polgármester úrral és a jegyzőasszonnyal a délelőtt folyamán egyeztetett, de a testület véleményét szeretné kérni, hogy hozzájárulnak-e ehhez, a részletek kidolgozása az elkövetkező időkben fog megtörténni. Úgy tudja, hogy az a terület, ahol forrás ered az önkormányzati tulajdonban van. Mivel a szódás is ebből a forrásból veszi a vizet a két vállalkozás biztos, befolyásolná egymást. Más helyeken a szódás megnyitja a csapot és onnét vételezi a vizet. Lehetőséget kínál a falunak, ami mindkét félnek jó. A megvalósításnak nyilván vannak anyagi vonzatai, ezeket javarészét Ő magára vállalja. A víz bevizsgálását, a hely kialakítását. Felmerült benne az iskola épületének kihasználása, vannak benne olyan helységek, amiket erre a célra fel lehetne használni, a helységet átalakításának anyagi hátterét vállalná. Az elvi és vízhasználati engedély megszerzését az önkormányzat szerezné be. Vállalná a palackozó kialakítását. Úgy gondolja, hogy ezen, túlmenően is van a faluban olyan lehetőség, amit ki lehetne használni. Nem csobogót szeretne árusítani, hanem bajóti forrásvizet. Nem tömeg árút szeretne, nem a tömeget akarná megcélozni, hanem a minőségi fogyasztókat. Ennek a víznek van olyan rejtelme, hogy idejárnak érte Esztergomból, sőt még az ország másik végéből is. Az önkormányzattal szeretné csinálni, nem önös érdekből, az önkormányzatnak van terület, helye, munkanélküliek, akiket lehetne foglalkoztatni, neki, pedig ismeretsége és tőke. Ezekkel lehetne ezt a vállalkozást megvalósítani. A testületnek kell eldönteni, hogy akarja e vagy nem ezt a tervet megvalósítani. Buzás Kelemen: Milyen arányban gondolta? Margit Tamás: Egyelőre nincs arány, akkor kell arányosítani amikor már ott tartanak, hogy tudják a számokat, tényadatok vannak előttünk. Török Róbert: Gyakorlatilag az a kérdés, hogy van e értelme neki állni komoly számításokat végezni. Ha a Tamás bebizonyítja, hogy az önkormányzatnak ez hasznot hozhat belevágunk-e vagy sem. Tóth Zoltán polgármester: Azt javasolja, hogy az egyebek napirendi pontban vegyük elő újra ezt a témát, más apropóból is. Margit Tamás elhagyta az ülést. III. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről Előadó: Tóth Zoltán polgármester Tóth Zoltán polgármester: A beszámolót minden képviselő kézhez kapta van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóhoz? 4

5 Tájékoztatásul elmondaná, hogy a föld visszaigénylésekkel kapcsolatban, az MNV Zrt-nek elküldtük a megkeresést. A külterületekre, vonatkozó ingatlanokra, mivel nem kértük zártan kezelésüket, meghirdették nyílt pályázat keretén belül. Ami valóban érdekelnének bennünket azok nagyon drágák, összeadta és 20 millió forint felett lenne az áruk. A belterületekhez ragaszkodunk. A képviselő-testület a polgármester beszámolóját egyhangúan elfogadta. IV. Napirendi pont: 2008.évi költségvetési zárás Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs Tóth Zoltán polgármester: A évi zárásról készült anyagot a képviselők kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri Török Róbertet a bizottság elnökét, mondja el állásfoglalásukat. Török Róbert: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat évi zárását megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8 / ( IV.29. ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. I. rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre, a helyi kisebbségi önkormányzatokra és az önálló intézményre. II. Az Önkormányzat zárszámadása 2. Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetésének végrehajtását E Ft Működési bevétellel E Ft Felhalmozási bevétellel E Ft Működési kiadással E Ft Felhalmozási kiadással E Ft Módosított pénzmaradvánnyal 5

6 jóváhagyja. (2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1,(15,16)számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A kiadásokon belül E Ft személyi jellegű juttatások E Ft munkaadókat terhelő járulék E Ft dologi kiadás E Ft támogatásértékű működési kiadás E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 73 E Ft kamatkiadások ( folyószámla hitel kamata ) E Ft felújítás E Ft intézményi beruházási kiadások 934 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás 826 E Ft kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások E Ft működési hitel törlesztés 742 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés (3) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4, 6 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit a 6 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el. (6) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 6. számú melléklet szerint fogadja el. (7) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza. (8) Előirányzat felhasználási ütemtervet és a teljesítést a 11 számú melléklet tartalmazza. (9) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza. (11) évi céljellegű támogatások részletes kimutatását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. 6

7 (1) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 2. tábla szerint E Ft-ban állapítja meg.( tájékoztató tábla,3,4,5,6,7. 5. (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 3-as számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 6. Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi felhasználható pénzmaradványát a E Ft-tal jóváhagyja a 3/a számú melléklet szerinti részletezéssel. Záró rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Tarnóczy Tünde körjegyző Tóth Zoltán. polgármester V. Napirendi pont: I. negyedévi rendeletmódosítás Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs Tóth Zoltán polgármester: A I negyedévi rendeletmódosításról készült anyagot a képviselők kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri Török Róbertet a bizottság elnökét, mondja el állásfoglalásukat. Török Róbert: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat I negyedévi rendeletmódosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Bajót Község Önkormányzatának 9/2009.(04-29)számú rendelete a évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 7

8 4 /2009.( II.11.)számú rendeletének módosításáról Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi költségvetésről alkotott 4/2009 (II..11)számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A január 1 és március 31-e között átvett támogatások miatt az alaprendelet 3. (1) bekezdésében megállapított és az önkormányzat évi E Ft Működési kiadással E Ft Felhalmozási kiadással E Ft Működési bevétellel E Ft Felhalmozási bevétellel E Ft Működési forráshiánnyal állapítja meg E Ft Módosított működési kiadással E Ft Módosított felhalmozási kiadással E Ft Módosított működési bevétellel E Ft Módosított felhalmozási bevétellel E Ft Működési forráshiánnyal (2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat E Ft személyi jellegű juttatások E Ft munkaadókat terhelő járulék E Ft dologi kiadás E Ft támogatásértékű működési kiadás E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás E Ft Kamatkiadások ( folyószámla hitel kamata ) E Ft felújítás E Ft intézményi beruházási kiadások 487 Ft Felhalmozási tartalék E Ft Működési tartalék 742 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. (3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi előirányzatokat határozza meg 8

9 1.726 E Ft Intézményi működési bevételek E Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétele E Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ( felhalmozási ) E Ft Támogatásértékű működési bevételek E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (5) (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. 2. Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei, módosítás utáni előirányzatát a 6,11,15,15/a,16,16/a, számú mellékletek tartalmazzák 3. (1) Ez a rendelet április 29-én hatályba. E rendelet hatályba lépésével, egy időben a 4/2009 ( II.11.)sz. költségvetési rendelet 3.. (1), (2), (3), (4), bekezdése és a 4. (1),(8), bekezdése hatályát veszíti. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tarnóczy Tünde körjegyző Tóth Zoltán polgármester VI. Napirendi pont: Egyebek: Tóth Zoltán polgármester: ifj. Gács Varga Sándor részéről kérelem érkezett, az önkormányzattól Ft-ért megvásárolná a 421 és 422 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokat. Már 2007-ben adott be egy kérelmet ugyan ezekre az ingatlanokra, akkor a testület úgy döntött, hogy Ft/m 2 áron értékesíti. A testület Ftban határozta meg a vételárat 2007-ben. Ha komolyan gondolja, akkor Ftért is megvásárolja. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 9

10 35/2009.(IV.29.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő - testülete úgy dönt, hogy a 421 és a 422 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő összesen 216 m 2- es földterületet 1000 Ft/ m 2- es áron Ft-ért eladja ifj. Gács Varga Sándor Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 71. szám alatti lakos részére. Az átíratási és kimérési költség a vevőt terheli. Határidő: folyamatos Felelős: Tóth Zoltán polgármester Tóth Zoltán polgármester: Brad Sportegyesület által május 24-én megrendezésre kerülő rallye versenyéhez kéri a testület hozzájárulását, hogy a területünkön áthaladhassanak a versenyzők. Nem volt még velük eddig probléma, ugyanazokkal a feltételekkel, mint a motorversenyzőknek adjuk meg a hozzájárulást. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 36/2009 (IV. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Brad Sportegyesület által május 24-én megrendezésre kerülő MNASZ Országos Rallye Utánpótlásbajnokság 2. futamának résztvevői a község külterületén áthaladjanak, azzal a kikötéssel, hogy a verseny után a területen a hulladék összeszedésre, kerüljön. A felmerülő károk megtérítését a szervező vállalja. Határidő: május 24. Felelős: Tóth Zoltán polgármester Tóth Zoltán polgármester: Már egyszer felvetette, hogy az intézmény hálózattal kellene valamit csinálni, mivel minél nehezebben tudjuk az intézményeket fenntartani. Azt javasolta akkor és a koncepcióban is leírta, hogy a Millenniumi házat más célra hasznosítsuk. Ez az épület az önkormányzat számára jelentős megterhelést jelent a rezsi költsége éves szinten közel 6 millió forintot jelent. Mellette még ott a Művelődési ház, ami teljesen tönkre van menve, kihasználatlan. A művelődési házra nyújtottunk be pályázatot melynek jó esélye van, hogy nyer. Amennyiben megnyerjük a pályázatot oda is kell felvenni 1 fő alkalmazottat, évi kb. 3 millió forintért. Viszont nagyon hatékony energetikai szempontból, kigyűjtötte az intézmények fűtési költségeit. Az iskola fűtési költsége Ft, az önkormányzati épület fűtése 1 millió forint, a Művelődési házé 1 millió forint. Ezzel szemben a Millenniumi ház fűtése Ft, ennyivel hatékonyabb az az épület, ráadásul ha ennek az épületnek más funkciót adunk akkor sokkal jobban ki lehet használni és meg lehet takarítani az 1 millió forintos költségnek legalább az kétharmad részét, valamint miután átkerül a Művelődési házba a könyvtár és egyéb 10

11 funkciók a fenntartási költségei is csökken. Összességében 2 millió forintot meg lehet spórolni, a hivatal épületében felújítást végezni nem érdemes, mert süllyed, ujjnyi repedések vannak a falakon és vizesedik az épület, a főtartógerendák meg vannak repedve, statikust hivatott, mert fél, hogy le fog szakadni. Más funkcióra lehetne hasznosítani, a Millenniumi házban, pedig nem kell nagy átalakítás, jelentős költséget nem jelentene. Több szempontból hivatal részére a Millenniumi ház felelne meg a legjobban. A jelenlegi hivatal épületeiben a helységek jól szeparáltak, a fűtésszabályozókat lehetne minden helységben felszerelni, és azokon a napokon, amikor a helység használva van, lehetne fűteni. Körzeti megbízott, gyermekjóléti szolgálat és civil szervezetek részére lehetne a helységeket hasznosítani. Levélben megkereste a FIDESZ Elnöki Hivatalát, Orbán Viktort ez ügyben, és kérte, hogy miután a fenntartáshoz támogatást nem kapunk, legyenek szívesek segíteni, hogy valamilyen támogatást a fenntartáshoz kaphassunk, mert ha nem, akkor nem tudjuk a Millenniumi házat fenntartani. Egy darabig nem kapott választ, felvette, hogy az eredeti funkciót megtartva, a gyűjteményt nem bolygatva, de másképp hasznosítanánk az épületet. Ez már meghallgatásra talált, és átadták az ügyet dr. Völner Pálnak, a Megyei Közgyűlés Elnökének hatáskörébe, hogy vele tárgyaljunk. Dr. Völner Pállal beszélt és Ő teljes mértékben támogatja az elképzelést. Az épület beosztását megnézték, a parkolási lehetőség adott, a munkatársaknak a szeparáció adott, egy ablakot kell csak beépíteni. Tarnóczy Tünde körjegyző: Ott meg lehet oldani, hogy mindenki külön helységet kaphasson. Török Róbert: Változatlanul az a véleménye, amellett, hogy belátja, hogy ezeknek az épületek milyen az állaga, szociális helység is olyan-amilyen, stb., csak az a baja a Millenniumi házzal, hogy kicsinek találja, a termek elosztását nem tartja alkalmasnak. Tóth Zoltán polgármester ismertette a képviselőkkel, hogy a Millenniumi ház tervezett beosztását, és hogy melyik helységben ki dolgozna. Török Róbert: Neki teljesen mindegy, mivel nem Ő fog ott dolgozni. Buzás Kelemen: A millenniumi gyűjteményt kellene onnét eltenni, csak a helyet foglalja. Tóth Zoltán polgármester: Arra kaptuk a pénzt, ha el is hoznánk nincs rá szankció, de erkölcsileg nem hoznánk el onnét. Csontos Tibor: Mikor épült a Millenniumi ház, már akkor mondták, hogy a hivatalnak kéne ott lenni. Ő ezt azóta is támogatja. Buzás Kelemen: Szerinte, annak az épületnek nincs funkciója. Amire tervezték, annak megfelel. Bognár Gábor: Egyidejűleg a többi épület fűtését is meg kell oldani. Tóth Zoltán polgármester: Igen, az itteni épület fűtése viszonylag kis költséggel megoldható. 11

12 Az épület fűtésének megoldása körül rövid vita alakult. Tóth Zoltán polgármester: Az alternatív fűtés lenne a legmegfelelőbb. Csontos Tibor: Pályázatot kell nézni a megvalósításra. A szélkerék is jó megoldás lenne. Tóth Zoltán polgármester: A szélkerék kérdését körüljárta, nagyon bonyolult és nem gazdaságos. A beruházás nagyon drága, amire jó lenne az a közvilágítás, mert ez a tényező az, amivel pontosan lehet számolni. Bognár Gábor: A költözést megszavazza, de ha kiadjuk a mostani hivatal helységeit nem fogunk spórolni. Tóth Zoltán polgármester: A helységek kiadása csak 1-1 nap lenne hetente. A képviselő-testület egyhangú, 9 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 37/2009 (IV. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület hozzájárul, hogy az elhangzott átalakítások után a hivatal a jelenlegi épületekből a Millenniumi házba átköltözzön. Határidő: folyamatos Felelős: Tóth Zoltán polgármester Malagurszkiné Szabó Éva: A Művelődési házzal mi a helyzet. Tóth Zoltán polgármester: Ez a pályázat két körös pályázat, az első körön túl jutottunk. Füle Regina 19 óra 25 perckor az ülést elhagyta. Tóth Zoltán polgármester: Kiderült, hogy Motúz Péter szikvízkészítőnek hivatalosan semmi jogosultsága nincs a területre, egyrészt, hogy ott legyen másrészt, hogy vizet vételezzen. Ezzel nem szeretne foglalkozni, csak annyi dolgunk van vele, hogy tisztázzuk a közte és az önkormányzat közötti viszonyt, hogy azon a területen milyen jogon, módon van. Jogosultságát semmivel nem tudja igazolni. Olyan dokumentumokat tud csak bemutatni, hogy valamikor 1960-as években elkezdtek egy forrásfoglalási engedélyt megterveztetni, de nem értek a végére. Tarnóczy Tünde körjegyző: A működéshez a körzeti tanács adott neki engedélyt, de a telek használathoz nem. Bognár Gábor: Nem hajlandó ezt rendezni? 12

13 Tóth Zoltán polgármester: De igen. Bognár Gábor: Mit akar akkor vele csinálni? Tarnóczy Tünde körjegyző: Ha forrásfoglalást tesz akkor a felügyelőség, felszerel neki valamilyen órát, ami méri a kivett víz mennyiségét, és az államnak fizet díjat. Malagurszkiné Szabó Éva: Mi hasznunk lesz nekünk ebből? Tóth Zoltán polgármester: Két hasznunk lesz, a terület a miénk, a víz olyan kincs, ami egyre értékesebb lesz. Mi alapítunk erre a forrásra forrásfoglalást, utána, ha a birtokunkba van a forrás, akkor megpályáztatjuk hasznosításra, vagy bérbe adjuk a területet. Vagy azt mondjuk, hogy nem érdekel az a forrás, akkor használhatja a szódás a területet, a forrásfoglalást meg intézze Ő az állam felé. De ez hiba volna. Nem mondana le az önkormányzatnak ez az egyetlen kézzel fogható bevételi forrása. Nekünk kéne a forrásfoglalást csinálni, és utána mi diktálunk. Bognár Gábor: Margit Tamás ajánlata meglepte. A falunak kell az engedélyt megszerezni és ha megszavazzák Margit úr javaslatát 51% legyen a falué. Tóth Zoltán polgármester: Kereskedelmi célú forrásfoglalást kell csinálnunk, meg akadtunk amikor kiderült hogy kolis víz. Ki kell találni ennek a víznek a marketingét. Ha a forrásfoglalás meg van, a terület a miénk, azt csinálunk, amit akarunk. Margit Tamás javaslata nagyon jó dolog, de nekünk az a hátrányunk, hogy nincs elég tőkénk ahhoz, hogy egy ilyen üzemet létrehozzunk. Össze kell fogni és létrehozni egy közös vállalkozást, amiben működtetni lehet. Aztán lehet a többségi tulajdonon stb. gondolkodni. Meg kell csinálnunk a fúrást, majd megvizsgáltatni a vizet, hogy tényleg koli mentes-e, ha igen, akkor kell a forrásfoglalás megcsinálni. Felhatalmazást kér a forrás megfúrására és a minta bevizsgáltatására. Buzás Kelemen: Elég lesz a víz? Tóth Zoltán polgármester: Ülepítő, gyűjtőtartály kérdése. Ha létre jön a vállalkozás, nem arra kell gondolni, hogy több ezer liter vizet fogunk eladni, ez egy folyamat lesz. Bajóti vízként kell majd forgalmazni, Bognár Gábor: A szódást ne zárjuk ki, ajánljuk fel neki a részvételt. Tóth Zoltán polgármester: Aki ezt tisztességesen csinálja, csapról palackoz szódát, annak havonta kell vízvizsgálatot készítetnie, neki szerinte hetente kellene. Tarnóczy Tünde körjegyző: A következő határozati javaslatot Bajót Község Képviselő-testület, felszólítja Motúz Pétert, hogy 179 hrsz-ú területnek az engedély nélküli használatát hagyja abba, a terület birtoklását fejezze be vagy bérleti ajánlatát tegye meg a területre. A bérleti ajánlat tételének határideje Bognár Gábor: Először a vízfoglalási jogot szerezzük meg. Aztán eldöntjük, hogy kinek adjuk a bérleti jogot. 13

14 Tarnóczy Tünde körjegyző: Jó akkor most ezt hagyjuk, várjuk, meg míg Motúz Péter beadja a bérleti díj ajánlatát. Csontos Tibor: Annak adjuk, akinek akarjuk. Tarnóczy Tünde körjegyző: Ha a földterületet akarjuk használatba adni, és a terület értéke meghaladja a 25 millió forintot azt csak nyilvános pályázaton tehetjük meg, illetve a földterület apportként vállalkozásba vitele nem lehet csak a könyvvizsgáló által megállapított értékben. Török Róbert: Mi van akkor, ha nem visszük apportba, hanem Ft-os tőkét adunk a Kft-hez és utána bérbe adjuk ezt a területet. Nem vittük apportba csak bérbe adtuk. Kriszeg Ilona: Mi van ha meg van a vízkivételi engedély és azt adjuk ki bérbe. Tarnóczy Tünde körjegyző: A vízkivételi engedély nem adhatjuk tovább, szerinte ez kikötés. Tóth Zoltán polgármester: Nehogy már ne adhassuk tovább, egy bányánál ha megszerez egy bányászati jogot azt is tovább adhatja. Tarnóczy Tünde körjegyző: Bele kell a felügyelőségnek venni az engedélybe, hogy tovább adható-e a jog. Kriszeg Ilona: Ezeknek az engedélyeknek a megszerzése hosszú ideig eltarthat, addig javasolná, hogy amíg ez az ügy elhúzódik, kérjünk Motúz Pétertől bérleti díjat. A képviselő-testület rövid vita után egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 38/2009 (IV. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelettől megkéri 179 Hrsz-ú területre a vízfoglalási jogot. Határidő: folyamatos Felelős: Tóth Zoltán polgármester 39/2009 (IV. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy elviekben nem zárkózik el Margit Tamás ajánlatától, a megvalósítás tényét megvizsgálja. Határidő: folyamatos Felelős: Tóth Zoltán polgármester Buzás Kelemen: Mostanában a Kisbíró újság nem ér semmit. 14

15 Tóth Zoltán polgármester: Nagyon sok az önkormányzati hírek, a civil szervezetek inaktívak. Amiről tud arról ír. Török Róbert: A civil szervezeteknél sincs kapacitás a mindenről tudósítani a Kisbíróban. A civil szervezet az úgy működik, hogy munkaidő után végzik a szervezeteknél a munkát, szabadidőben. Ha az önkormányzatnál nincs kapacitás cikkírásra, akkor ne várjuk el azoktól, akik társadalmi munkában végzik a tevékenységüket. Tóth Zoltán polgármester: Az önkormányzati dolgozóknak nincs arra kapacitása, hogy minden eseményről írjanak, le lett csökkentve a létszám, összevont munkakörök lettek kialakítva, 6,5 dolgozó jut emberre, a feladatellátásra, mindenre. Ha azt akarjuk, hogy még ezzel is foglalkozzanak az már túlzott igény, nem nagyon fér bele az idejükbe, hogy még ilyenekkel is foglalkozzanak. Ami az Ő idejébe belefér arról ír cikket a Kisbíróba. Malagurszkiné Szabó Éva: Hiába kér cikket az intézményektől, nem írnak. Tóth Zoltán polgármester: Valami megoldást kell találni. Az intézményeket, szervezeteket megkeresi és megkéri Őket, hogy írjanak a rendezvényeikről a Kibíróba. Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta. Kmf. Tóth Zoltán polgármester Tarnóczy Tünde körjegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Török Róbert képviselő Bognár Gábor képviselő 15

16 16

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott testületi üléséről 1 Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2009. március 26- án megtartott

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 23-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok:

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 116/2013. (III. 26.) képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-11 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. december 03. 12. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1.) A 2011. évi hulladékkezelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben