A /2008. (XI. 27.) Kgy határozat melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A /2008. (XI. 27.) Kgy határozat melléklete"

Átírás

1 A /2008. (XI. 27.) Kgy határozat melléklete KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (képv.: Dr Fodor Tamás polgármester) 9400 Sopron, Fő tér 1. sz. adószám: , KSH szám: továbbiakban, Megbízó másrészről a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (képv.: Nyerges Ferenc ügyvezető igazgató) 9400 Sopron Liszt Ferenc utca 1. sz. adószám: , cégjegyzékszám: továbbiakban, Megbízott között az alulírott időben és helyen az alábbi feltételek mellett: I. Megbízó (Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata) a törvény erejénél fogva kötelező és önként vállalt egyes kulturális és közművelődési feladatai ellátásával megbízza Megbízottat, az általa alapított egyszemélyes PRO KULTURA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, amely a megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal a jelen szerződésben részletezett feladatok színvonalas ellátására. Megbízott vállalja, hogy az általa működtetett színtereken, az alább részletezett közművelődési formák szerint a város lakosságának, önszerveződő kulturális-közművelődési közösségeinek - a lehetőségek korlátai között - teret biztosít. Megbízott részt vesz Sopron művészeti értékeinek feltárásában, gazdagításában, az ünnepek kultúrájának, az ismeretszerző, az amatőr művészeti tevékenységek gondozásában, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetésében. Ennek keretében Sopron gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztályainak közösségi teret biztosít, elősegíti és koordinálja a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének lehetőségeit. 1) Megbízott fentiekre figyelemmel működteti a Soproni Petőfi Színházban és további változó játszóhelyeken működő, önálló társulattal rendelkező Soproni Petőfi Színházat. Ennek keretében Megbízott a) vállalja évente 6 nagyszínházi bemutató színrevitelét, amelyek önálló vagy közös produkciókként jönnek létre, legalább 15 felnőtt és 5 ifjúsági bérletes sorozatban (minimum 110 előadással), valamint igény szerinti szabad előadásokkal. b) kötelezettséget vállal arra, hogy évente legalább 6 sorozatban, 3-3 bérletes előadással, minimum 18 előadásban gyermekek részére színházi produkciókat biztosít. c) vállalja, hogy évente 3 kamaraszínházi bemutatót tart, összesen mintegy 45 előadással. d) köteles a színházi évadban és a fesztivál időszakokban, különböző soproni játszóhelyeken és a Fertőrákosi Barlangszínházban az igényeknek megfelelő műfajú és előadásszámú színházi előadások színrevitelét megszervezni és bonyolítani. 1

2 2) Megbízott működteti a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központot, a Gyermek és Ifjúsági Központot és a sopron-balfi József Attila Művelődési Házat. Ennek keretében színvonalas gyermek, ifjúsági és felnőtt kulturális, közművelődési, szabadidős és közösségi programokat szervez és bonyolít. A Megbízott a) évente legalább 8 különböző, saját szervezésű komolyzenei koncertet rendez, ideértve a Filharmóniával közösen létrehozott bérletes koncertsorozatot is. b) további zenei kamara hangversenyeket, ifjúsági zenei programokat, valamint jazz és könnyűzenei koncerteket szervez. c) január elsején a Liszt Központban megszervezi a hagyományos Újévi koncertet. d) évente legalább kétszer koncert lehetőséget biztosít a Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekarnak. e) évente négy esetben fellépési lehetőséget biztosít a soproni művészeti együtteseknek (pl. fúvós zenekarok, énekkarok, néptánc együttesek). f) évi két alkalommal koncert lehetőséget biztosít a Horváth József Művészeti Iskola részére. g) szórakoztató zenei és prózai előadásokat szervez. h) képzőművészeti és más kiállításokat szervez. i) Táncfórum rendezvénysorozatot hoz létre. j) biztosítja a 3-14 éves korosztályt magába foglaló gyermekcsoportok (gyermektanfolyamok, - klubok) működési feltételeit. k) a 14 éven felüli korosztály részére ifjúsági csoportokat, klubokat szervez és működtet. l) próba- és fellépési lehetőséget biztosít ifjúsági művészeti csoportok részére, és feladatát képezi a város egyéb ifjúsági önszerveződő művészeti csoportjai próbáinak és fellépéseinek támogatása is. m) városi Taps diákszínpadot hoz létre, és működtet. n) szerepet vállal az ifjúság egészséges életmódra, természet- és környezetvédelemre nevelésében, illetve a mentális kultúra fejlesztésében. o) készségfejlesztő, tehetséggondozó, hagyományőrző csoportokat és közösségeket hoz létre és működtet. p) segíti az iskolai nevelő és oktató munkát, ehhez kapcsolódóan találkozókat, vitaesteket, beszélgetéseket, előadásokat szervez meghívott előadók közreműködésével. Kiemelt figyelmet szentel az iskolai közösségépítés előremozdításának. q) az önálló iskolai csoportok részére városi színtű bemutatkozási lehetőséget biztosít, így iskolai diákszínpadoknak, énekkaroknak, zenekaroknak, iskolai kiállításoknak ad teret. r) szakmai keretet biztosít a városi ifjúsági rendezvények megvalósítására. Segíti a soproni hagyományőrző rendezvényeket. 2

3 s) az ifjúság segítése érdekében működteti a városi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát (pl. az Iroda működése során pályaválasztási, álláskeresési, jogi, személyes életvezetési problémák megoldására tanácsadást lát el, programszervezésben, pályázatírásban segítséget nyújt). t) közreműködik a városi ifjúság nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, így különösen feladatát képezi a testvérvárosok ifjúsági szervezeteivel való szoros kapcsolattartás. Elősegíti kulturális csoportok produkcióinak nemzetközi cseréjét. u) együttműködik a város más ifjúsággal foglalkozó kulturális és közéleti szervezeteivel. v) helyiséget biztosít az ifjúsági szórakoztató célú szabadidő-eltöltés színvonalas lebonyolításához (pl. iskolai bálok, tánciskolák, koszorúcskák, könnyű- és komolyzenei hangversenyek, discok, egyéb zenés rendezvények, iskolanapok) részére. w) előre egyeztetett időpontban, a Liszt Központban és a Gyermek és Ifjúsági Központban, évente két-két alkalommal teret ad a polgármester által meghatározott városi rendezvényeknek. x) a József Attila Művelődési Házban működő szakkörök, szervezetek működéséhez teret biztosít. Ezen belül befogadja a balfi részönkormányzatot, a klubkönyvtárat. Helyiséget biztosít a balfi ifjúsági, szórakoztató célú szabadidő eltöltés színvonalas lebonyolításához (iskolai bálok, tánciskolák, könnyű és komolyzenei események, discok, iskolanapok, ünnepségek). A balfi iskolai csoportok részére bemutatkozási lehetőséget, a zeneoktatásnak helyet biztosít. Megbízó együttműködik Sopron-Balf kulturális és közéleti szervezeteivel. 3) 3/a.) Megbízott szervezi és bonyolítja a Soproni Ünnepi Hetek programsorozatát. Az Ünnepi Hetek alatt Megbízott kötelezettséget vállal a Fő téri nyitórendezvény megszervezésére, a Régi Zenei Napok bonyolítására, valamint a soproni művészeti együttesek és partner együtteseik bemutatkozásának biztosítására, a Festőteremben kiállítás megrendezésére. Megbízott szabadtéri, udvari és utcai programokat, szórakoztató előadásokat szervez. Igény esetén évente egy-egy előre egyeztetett testvérváros részvételével kulturális, turisztikai, gasztronómiai bemutatkozást szervez. Megbízott működteti a Megbízó, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata használatában, de Fertőrákos község tulajdonában lévő Barlangszínházat. A Soproni Ünnepi Hetek keretében köteles ott legalább 8 zenés előadást bemutatni. 3/b.) Megbízott kötelezettségét képezi a Tavaszi Napok megrendezése és szervezése. Ezen belül feladata saját színházi bemutató színrevitele és további programok keretében zenei, színházi, táncelőadások, 3

4 gyermekprogramok szervezése, a soproni művészeti együttesek bemutatkozásának biztosítása, egy kiállítás megrendezése. 3./c.) Megbízott feladata a Liszt Fesztivál megszervezése és lebonyolítása, a hagyományok ápolása. Megbízó az előbbi feladat ellátására egy fő szakalkalmazottat foglalkoztat. 4) Megbízott működteti a Festőtermet, melyben évente legalább 4 kiállítást rendez. Ezen belül legalább évi egy kiállítást soproni művész vagy művészek alkotásaiból kell létrehozni. 5) Megbízott működteti a Tourinform Sopron Irodát és a Turisztikai Központot, melynek keretében feladata Sopron turisztikai arculatának fejlesztése, különös tekintettel az EU-tagságra és ennek hatásaira. Feladata továbbá a soproni önkormányzat non profit turisztikai rendezvényeinek megszervezése és bonyolítása, a turisztikai marketing anyagok elkészíttetése, terjesztése, a várospropaganda. 6) Közösségi, tájékoztatási feladatként Megbízott saját kiadásban vagy bérelt sajtófelület formájában ingyenes tájékoztató hetilapot biztosít a Sopronban lakóknak. 7) Megbízott az Önkormányzat igényei szerint megszervezi és lebonyolítja az alábbi önkormányzati rendezvényeket: Borünnep, Szüreti Napok, Szent Mihály Napok, Szent Márton Nap, Advent és Szilveszter. 8) A fentiekre figyelemmel Megbízott a Széchenyi István Városi Könyvtárral, illetve a város egyéb művelődési intézményeivel közösen ellátja az évi CXL. tv ában, valamint a helyi közművelődési rendeletben meghatározott és az Önkormányzatot terhelő közművelődési feladatokat. 9) Megbízott vállalja, hogy ezen feladatok magas szinten történő ellátása érdekében - figyelemmel a hivatkozott törvény 79. (2) bekezdésének f. pontjára - legalább öt felsőfokú végzettségű és szakképesítésű közművelődési szakembert foglalkoztat. II. 1) Az I. fejezetben részletezett önkormányzati feladatok színvonalas ellátása érdekében Megbízó a) vállalja, hogy a I/1. feladat ellátására 2009-ben és 2010-ben a Soproni Petőfi Színház részére támogatásként, 12 havi bontásban, a Megbízott számlájára évi ,- Ft-ot (száznegyvenmillió forintot) utal át. A havi átutalást a tárgyhó 5. napjáig kell teljesíteni. b) a I/2. pontban foglalt kulturális, közművelődési, szabadidős, és közösségi közhasznú feladatok ellátására a és a évben, 12 havi bontásban évi ,-Ft (kilencvenmillió forint) támogatást utal át Megbízott számlájára. A havi átutalást a tárgyhó 5. napjáig kell teljesíteni. c) a Soproni Ünnepi Hetek támogatására (I/3/a. feladat ellátására) évente Ft-ot (negyvenmillió forintot) utal át. A támogatást a tárgyév június 15. napjáig kell átutalni. 4

5 d) a Liszt Fesztivál szervezésére és bonyolítására évente ,- Ft (tízmillió forint) támogatást biztosít. A támogatást 4 részletben, a tárgy negyedévek első hónapjának 5. napjáig kell teljesíteni (I/3/c. feladat ellátásának támogatása). e) a és évben a Tourinform Sopron Iroda és a Turisztikai Központ működtetésének támogatására évente ,-Ft (tizenötmillió forint) támogatást, Sopron várospropagandájának ellátására, turisztikai rendezvényeinek megszervezésére, bonyolítására, valamint turisztikai marketing anyagok elkészíttetésére, terjesztésére évente Ft-ot (huszonötmillió forintot) utal át. Az utalásokat 2 részletben, az l. és a 3. tárgynegyedév utolsó napjáig kell teljesíteni (I./5. pont feladat ellátásának támogatása). f) hetente megjelenő, soproni közösségi tájékoztató sajtókiadvány biztosítására évente Ft-ot (negyvenmillió forintot) biztosít, 12 havi bontásban (I/6. pont feladat ellátásának támogatására). g) az önkormányzati rendezvények évi és évi szervezéséért és bonyolításáért évente Ft-ot (húszmillió forintot) biztosít, két részletben, a 3. és a 4. tárgynegyedév első hónapjának 5. napjáig utalással (I/7. pont feladat ellátásának támogatására). 2) Megbízó vállalja, hogy az állami költségvetésből a Petőfi Színházra és a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft-re kapott támogatási összegeket havi bontásban, a Megbízóhoz történő megérkezésétől számított 5 banki napon belül a Kft bankszámlájára teljes egészében átutalja. 3) Megbízott vállalja, hogy a Tavaszi Napok programsorozatát, a Festőterem fenntartását és programjait, valamint a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ üzleti működtetésének költségeit saját bevételeiből fedezi. Megállapodtak a felek abban, hogy amennyiben Megbízó az I. fejezetben meghatározott és elvárt feladatok ellátásán kívül más, további feladattal is meg kívánja bízni Megbízottat, úgy annak finanszírozását a felek külön megállapodásban fogják rögzíteni. 4) Felek megállapodtak abban, hogy együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy Megbízott további állami, pályázati, alapítványi stb. támogatásokhoz jusson. Az így elnyert pénzek nem csökkentik a Megbízó II/1 pontban megjelölt támogatásait. 5) A Megbízott saját költségvetése terhére fizeti a kötelező könyvvizsgáló megbízási díját, továbbá a 3 tagú Felügyelő Bizottság tiszteletdíját, illetve az ügyvezető munkabérét és járulékait. 6) Megbízó (Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata) hatáskörébe tartozik a színházi és egyéb kulturális rendezvények jegyárainak megállapítása. Az adott naptári évre vonatkozó jegyárakat az üzleti tervvel együtt állapítja meg a Megbízó. Az elfogadott árak jegyzéke az éves üzleti terv melléklete. 7) Megbízott vállalja, hogy az alapító okiratban is meghatározott üzleti tervét minden év február 28. napjáig, míg mérlegét a tárgyévet követő március 31. napjáig elfogadás végett a Megbízóhoz megküldi. 5

6 8) A fenti pontokban érintett ingatlanok beruházásaival, felújításával, rekonstrukciójával, használatával kapcsolatos kérdéseket felek szükség szerint külön szerződésekben rögzítik. 9) Megbízott vállalja, hogy az apportált ingóságok, eszközök pótlását, felújítását nettó 1 millió forint egyedi értékhatárig saját forrásaiból biztosítja. Ugyancsak gondoskodik a működtetett ingatlanok karbantartási feladatainak folyamatos ellátásáról. 10)Megállapodtak a felek abban, hogy az 1 millió forint egyedi értékhatár feletti, alapfeladatot szolgáló, vagy apportált eszközök pótlási, beszerzési árából 50 %-ot Megbízott saját forrásaiból biztosít, míg a másik 50 % -ot előzetes hozzájárulás után az alapító önkormányzatot terheli. Az évi beszerzések önkormányzatra eső hányada azonban nem haladhatja meg az alapító által a Megbízottnak biztosított évi támogatás 5 %-át. Az előbbi egyedi beszerzések indokoltságát a Felügyelő Bizottságnak kell igazolnia. III. 1) Felek megállapodtak abban, hogy a fenti közhasznú szerződésük közös akarattal bármikor módosítható. 2) Megállapodtak a felek abban is, hogy amennyiben az állami támogatási rendszer, vagy annak összege Megbízottra nézve hátrányosan változik, úgy az ez irányú állami döntést követően a szerződés felülvizsgálatát Megbízó legkésőbb 60 napon belül köteles napirendre tűzni. 3) A jelen közhasznú szerződés január 1. napjától december 31. napjáig van hatályban, ezért felek megállapodnak abban, hogy legkésőbb október 31. napjáig a közöttük létrehozandó új szerződést előkészítik és aláírják. 4) A fenti megállapodás Megbízó közgyűlése (Sopron Megyei Jogú Város Képviselő-testületének) jóváhagyásától függő hatályú. Kelt Sopron, Dr. Fodor Tamás polgármester Nyerges Ferenc ügyvezető igazgató 6

7 7

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Bartók

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közművelődési és ingatlanhasznosítási megállapodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Alapító Okiratának módosítása. 2. Képviselői Indítvány a településen élő ifjúság önkormányzati működésbe való bevonására.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2010. január 1. Készítette: dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató Jóváhagyom: Borkai Zsolt polgármester 1 A

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság elkészítette a 2007. I. félévre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját. A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, 2011. június 23. száma: 115/2011. kt. határozat

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben