Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság közhasznú szerződéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság közhasznú szerződéséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság közhasznú szerződéséről 238/2007. (IX. 27.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a mellékelt tartalommal elfogadja a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság közhasznú szerződését tartalmazó dokumentumot. A GYIK Kht. közhasznú szerződése a jelen szerződés életbe lépésével érvényét veszti. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: szeptember 30. K.m.f. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Dobos József jegyző

2 A 238/2007. (IX. 27.) Kgy. határozat melléklete KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester) 9400 Sopron, Fő tér 1. sz., adószám: , KSH kód továbbiakban, Megbízó másrészről a PRO KULTÚRA SOPRON Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság (képviseli: Nyerges Ferenc ügyvezető) 9400 Sopron Liszt Ferenc utca 1. sz., adószám: , cégjegyzékszám: , továbbiakban, Megbízott között az alulírott időben és helyen az alábbi feltételek mellett: I. Megbízó (Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata) a törvény erejénél fogva kötelező és önként vállalt egyes kulturális és közművelődési feladatai ellátásával megbízza Megbízottat, az általa alapított egyszemélyes PRO KULTÚRA SOPRON Színházi és Kulturális Közhasznú Társaságot, amely a megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal a jelen szerződésben részletezett feladatok színvonalas ellátására. Megbízott vállalja, hogy az általa működtetett színtereken az alább részletezett közművelődési formák szerint a város lakosságának, önszerveződő kulturális - közművelődési közösségeinek a lehetőségek korlátai között teret biztosít. A Megbízott részt vesz Sopron művészeti értékeinek feltárásában, gazdagításában, az ünnepek kultúrájának, az ismeretszerző, az amatőr művészeti tevékenységeknek a gondozásában, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetésében. Ennek keretében Sopron gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztályainak közösségi teret biztosít, elősegíti és koordinálja a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének lehetőségeit. 1) Megbízott fentiekre figyelemmel működteti az állandó társulattal rendelkező Petőfi Színházat és a Kisszínházat. Ennek keretében: a) Vállalja évente 6 saját nagyszínházi bemutató létrehozását, melyben a vígjátékok és zenés darabok, valamint a színművek és drámák aránya 50-50%. A 6 nagyszínházi bemutatóból 15 bérletes sorozatot, azaz 90 előadást mutat be, valamint 5 ifjúsági bérletes sorozatban, összesen 20 előadást biztosít. b) Kötelezettséget vállal a megbízott arra, hogy évente 6 bérletes sorozatban 3-3- előadással, gyermekek részére színházi produkciókat biztosít. c) Köteles a Megbízott a fent részletezett bérletes előadásokon kívül igénytől függően további nem bérletezett előadások biztosítására. d) A Kisszínházban évente 3 saját vagy vásárolt bemutatót tart, minimum 50 előadással bérletes és bérleten kívüli előadások keretében. 2) Megbízott működteti a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központot és a Gyermek és Ifjúsági Központot. Ennek keretében színvonalas gyermek, ifjúsági és felnőtt kulturális, közművelődési, szabadidős és közösségi programokat szervez és bonyolít. a) Január elsején Újévi koncert -et, és decemberben Szent Miklós Napok rendezvénysorozatot szervez. b) Évente legalább 8 különböző, saját szervezésű komolyzenei koncertet rendez, ideértve a Filharmóniával közösen létrehozott bérletes koncertsorozatot is.

3 c) További zenei kamara hangversenyeket, ifjúsági zenei programokat, valamint jazz és könnyűzenei koncerteket szervez. d) Évente legalább kétszer koncert lehetőséget biztosít a Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekarnak. e) Évente négy esetben fellépési lehetőséget biztosít a soproni művészeti együtteseknek (pl. fúvós zenekarok, énekkarok, néptánc együttesek) f) Évi két alkalommal koncert lehetőséget biztosít a Horváth József Művészeti Iskola részére. g) Képzőművészeti és más kiállításokat szervez. h) Táncfórum rendezvénysorozatot hoz létre. i) Biztosítja a 3-14 éves korosztályt magába foglaló gyermekcsoportok (gyermektanfolyamok, - klubok) működési feltételeit. j) A 14 éven felüli korosztály részére ifjúsági csoportokat, klubokat szervez és működtet. k) Próba- és fellépési lehetőséget biztosít ifjúsági művészeti csoportok részére, és feladatát képezi a város egyéb ifjúsági önszerveződő művészeti csoportjai próbáinak és fellépéseinek támogatása is. l) Városi diákszínpadot hoz létre, és működtet. m) Szerepet vállal az ifjúság egészséges életmódra, természet- és környezet-védelemre nevelésében, illetve a mentális kultúra fejlesztésében. n) Készségfejlesztő, tehetséggondozó, hagyományőrző csoportokat és közösségeket hoz létre és működtet. o) Segíti az iskolai nevelő és oktató munkát, ehhez kapcsolódóan találkozókat, vitaesteket, beszélgetéseket, előadásokat szervez meghívott előadók közreműködésével. Kiemelt figyelmet szentel az iskolai közösségépítés előremozdításának. p) Az önálló iskolai csoportok részére városi színtű bemutatkozási lehetőséget biztosít, így iskolai diákszínpadoknak, énekkaroknak, zenekaroknak, iskolai kiállításoknak ad teret. q) Szakmai keretet biztosít a városi ifjúsági rendezvények megvalósítására. Segíti a soproni hagyományőrző rendezvényeket. r) Az ifjúság segítése érdekében működteti a városi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát (pld. az Iroda működése során pályaválasztási, álláskeresési, jogi, személyes életvezetési problémák megoldására tanácsadást lát el, programszervezésben, pályázatírásban segítséget nyújt stb.) s) Közreműködik a városi ifjúság nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, így különösen feladatát képezi a testvérvárosok ifjúsági szervezeteivel való szoros kapcsolattartás. Elősegíti kulturális csoportok produkcióinak nemzetközi cseréjét. t) Együttműködik a város más ifjúsággal foglalkozó kulturális és közéleti szervezeteivel. u) Helyiséget biztosít az ifjúsági szórakoztató célú szabadidő-eltöltés színvonalas lebonyolításához (iskolai bálok, tánciskolák, koszorúcskák, könnyű- és komolyzenei hangversenyek, discok, egyéb zenés rendezvények, iskolanapok stb.) részére. 2

4 v) Előre egyeztetett időpontban a Liszt Központ és a Gyermek és Ifjúsági Központban, évente két-két alkalommal teret ad a polgármester által meghatározott városi rendezvényeknek. 3/a) Megbízott szervezi és bonyolítja a Soproni Ünnepi Hetek programsorozatát. Az Ünnepi Hetek alatt Megbízott kötelezettséget vállal a Fő téri nyitórendezvény megszervezésére, a Régi Zenei Napok bonyolítására, valamint a soproni művészeti együttesek és partner együtteseik bemutatkozásának biztosítására, a Festőteremben kiállítás megrendezésére. Szabadtéri, udvari és utcai programokat, szórakoztató színházi előadásokat szervez. Évente egy-egy előre egyeztetett testvérváros részvételével kulturális, turisztikai, gasztronómiai bemutatkozást szervez. Megbízott működteti Megbízó használatában, de Fertőrákos község tulajdonában lévő Barlangszínházat. A Soproni Ünnepi Hetek keretében köteles ott legalább 8 zenés előadást bemutatni. 3/b) Megbízott kötelezettségét képezi a Tavaszi Napok megrendezése és szervezése. Ezen belül feladata saját színházi bemutató színrevitele és további programok keretében zenei, színházi, táncelőadások, gyermekprogramok szervezése, a soproni művészeti együttesek bemutatkozásának biztosítása, egy kiállítás megrendezése. 3/c) Megbízott feladata a Liszt Fesztivál megszervezése és lebonyolítása, a hagyományok ápolása. Megbízó az előbbi feladat ellátására egy fő szakalkalmazottat foglalkoztat. 4) Megbízott működteti a Festőtermet, melyben évente legalább 4 kiállítást rendez. Ezen belül legalább évi egy kiállítást soproni művész vagy művészek alkotásaiból kell létrehozni. 5) Megbízott működteti a Tourinform Sopron Irodát és a Turisztikai Központot, melynek keretében feladata Sopron turisztikai arculatának fejlesztése, különös tekintettel az EUtagságra és ennek hatásaira. Feladata továbbá a soproni önkormányzat non profit turisztikai rendezvényeinek megszervezése és bonyolítása, a turisztikai marketing anyagok elkészíttetése, és terjesztése. A fentiekre figyelemmel a Széchenyi István Városi Könyvtárral, illetve a város egyéb művelődési intézményeivel közösen ellátja az évi CXL. tv ában, valamint a helyi közművelődési rendeletben meghatározott és az Önkormányzatot terhelő közművelődési feladatokat. Megbízott vállalja, hogy ezen feladatok magas szinten történő ellátása érdekében figyelemmel a hivatkozott törvény 79. (2) bekezdésének f) pontjára legalább öt felsőfokú végzettségű és szakképesítésű közművelődési szakembert foglalkoztat. Az I. fejezetben részletezett önkormányzati feladatok színvonalas ellátása érdekében II. 1.a) Megbízó vállalja, hogy a I/1. feladat ellátására 2008-ban a Petőfi Színház és a Soproni Kisszínház részére támogatásként, 12 havi bontásban, a Megbízott számlájára évi Ft-ot utal át. A havi átutalást a tárgyhónap 5. napjáig kell teljesíteni. 1.b) Megbízó a I/2. pontban foglalt kulturális, közművelődési, szabadidős, és közösségi közhasznú feladatok ellátására évben, 12 havi bontásban évi Ft támogatást utal át Megbízott számlájára. A havi átutalást a tárgy hónap 5. napjáig kell teljesíteni. 1.c) Megbízó a Soproni Ünnepi Hetek támogatására (I/3/a. feladat ellátására) a évben Ft-ot utal át. A támogatást a tárgyév június 15. napjáig kell átutalni. 3

5 1.d) Megbízó a Liszt Fesztivál szervezésére és bonyolítására a évben Ft támogatást biztosít. A támogatást 4 részletben, a tárgy negyedévek első hónapjának 5. napjáig kell teljesíteni. ( I/3/c. feladat ellátásának támogatása) 1.e) Megbízó a évben a Tourinform Sopron Iroda és a Turisztikai Központ működtetésének támogatására évi Ft támogatást, Sopron várospropagandájának támogatására évi Ft-ot utal át. Az utalásokat 2 részletben, az l. és a 3. tárgynegyedév utolsó napjáig kell teljesíteni (I./5. pont feladat ellátásának támogatása). 1.f) A szerződés december 31. napjáig szól, a töredék évre arányosítva történik a feladatellátás. 2) Megbízó vállalja, hogy az állami költségvetésből a Petőfi Színházra és a Pro Kultúra Sopron Kht.-ra kapott támogatási összegeket havi bontásban, a Megbízóhoz történő megérkezésétől számított 5 banki napon belül a Kht. bankszámlájára teljes egészében átutalja. 3) Megbízott vállalja, hogy a Tavaszi Napok programsorozatát, a Festőterem fenntartását és programjait, valamint a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ üzleti működtetésének költségeit saját bevételeiből fedezi. Megállapodtak a felek abban, hogy amennyiben Megbízó az I. fejezetben meghatározott és elvárt feladatok ellátásán kívül más további feladattal is meg kívánja bízni Megbízottat, úgy annak finanszírozását a felek külön megállapodásban fogják rögzíteni. 4) Felek megállapodtak abban, hogy együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy Megbízott további állami, pályázati, alapítványi stb. támogatásokhoz jusson. Az így elnyert pénzek nem csökkentik a Megbízó II/1. pontban megjelölt támogatásait. 5) A Megbízott saját költségvetése terhére fizeti a kötelező könyvvizsgáló megbízási díját, továbbá a 3 tagú Felügyelő Bizottság tiszteletdíját, illetve az ügyvezető munkabérét és járulékait. 6) Megbízó (Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata) hatáskörébe tartozik a színházi és egyéb kulturális rendezvények jegyárainak megállapítása. Az adott naptári évre vonatkozó jegyárakat az üzleti tervvel együtt állapítja meg a Megbízó. Az elfogadott árak jegyzéke az éves üzleti terv melléklete. 7) Megbízott vállalja, hogy az alapító okiratában is meghatározott üzleti tervét minden évben február 28-áig, míg mérlegét a tárgyi évet követő március 31-éig elfogadás végett a Megbízóhoz megküldi. 8) A fenti pontokban érintett ingatlanok beruházásaival, felújításával, rekonstrukciójával, használatával kapcsolatos kérdéseket felek szükség szerint külön szerződésekben rögzítik. 9) Megbízott vállalja, hogy az apportált ingóságok, eszközök pótlását, felújítását nettó 1 millió forint egyedi értékhatárig saját forrásaiból biztosítja. Ugyancsak gondoskodik a működtetett ingatlanok karbantartási feladatainak folyamatos ellátásáról. 10) Megállapodtak a felek abban, hogy az 1 millió forint egyedi értékhatár feletti, alapfeladatot szolgáló, vagy apportált eszközök pótlási, beszerzési árából 50%-ot Megbízott saját forrásaiból biztosít, míg a másik 50%-ot előzetes hozzájárulás után az alapító önkormányzatot terheli. Az évi beszerzések önkormányzatra eső hányada azonban nem haladhatja meg az alapító által a Megbízottnak biztosított évi támogatás 5%-át. 11) Az 1 millió forint nettó értékhatárt meghaladó egyedi beszerzések indokoltságát a Felügyelő Bizottságnak kell igazolnia. 4

6 12) Felek közös akarattal leszögezik, hogy értékhatártól függetlenül a Megbízott tulajdonát képező gépkocsik pótlásának, illetve javításának költségeit Megbízott saját forrásaiból fedezi. III. 1) Felek megállapodtak abban, hogy a fenti közhasznú szerződésük közös akarattal bármikor módosítható. 2) Megállapodtak a felek abban is, hogy amennyiben az állami támogatási rendszer, vagy annak összege Megbízottra nézve hátrányosan változik, úgy az ez irányú állami döntést követően a szerződés felülvizsgálatát Megbízó legkésőbb 60 napon belül köteles napirendre tűzni. 3) A jelen közhasznú szerződés december 31. napjáig van hatályban, ezért felek megállapodnak abban, hogy legkésőbb október 31-ig a közöttük létrehozandó új szerződést előkészítik és aláírják. 4) A fenti megállapodás Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásától függő hatályú, és hatályának kezdete a Gyermek és Ifjúsági Központ Közművelődési Közhasznú Társaságnak a Pro Kultúra Sopron Színházi Kulturális és Közhasznú Társaságba történő beolvadását rögzítő cégbírósági bejegyzés napja. 5) Ezen közhasznú szerződés hatályba lépésének napjával érvényét veszti minden korábbi, a felek között megkötött közhasznú szerződés. Kelt: Sopron, Dr. Fodor Tamás polgármester Nyerges Ferenc ügyvezető 5

A /2008. (XI. 27.) Kgy határozat melléklete

A /2008. (XI. 27.) Kgy határozat melléklete A /2008. (XI. 27.) Kgy határozat melléklete KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (képv.: Dr Fodor Tamás polgármester) 9400 Sopron, Fő tér 1. sz. adószám:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Bartók

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURALl5@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 38-1/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA napirendi pont GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező győri 7870/2/A hrsz

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közművelődési és ingatlanhasznosítási megállapodás

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Alapító Okiratának módosítása. 2. Képviselői Indítvány a településen élő ifjúság önkormányzati működésbe való bevonására.

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 7. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. JÚLIUS 2. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 21/2010. (VII.02.) ÖR. ZMJVK 22/2010. (VII.02.) ÖR. a közoktatási intézményekben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Város költségvetésében szereplő önkormányzati civil pályázati önerőalap 2007. évi

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 112/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1/1.)Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 1/2.)Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása 1/3.)Az önkormányzat

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-26. old. 2.) Alapítótól kapott költségvetési támogatás felhasználása 27. old. 3.) Nem

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 6. szám 2010. március 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 27/2010. (II. 18.) Ö.h. Előzetes kötelezettségvállalás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben