46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet"

Átírás

1 1. oldal 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos tósági si eljárásokról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (2) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EBH Társasházi tulajdonban lévı ingatlanra vonatkozó építési si eljárásban nem vitatható az építési jogosultságot igazoló közgyőlési határozat érvényessége [1997. évi CLVII. tv. 32., 41. ; évi LXXVIII. tv. 37. ; 46/1997. (XII. 29.) KTM r. 5. ]. EBH Amennyiben a tulajdonostárs a közös tulajdonban álló ingatlanon építkezést tervez és ezzel kapcsolatban jognyilatkozat pótlása iránt pert indít, a Ptk. 5. -ának (3) bekezdésére alapított keresete nem válik okafogyottá, ha az elvi építési engedély érvényességi ideje a per során lejárt [Ptk. 5., 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 5. (1) bek. c) pont]. BH Garázs használati módjának megváltoztatása és - ehhez kapcsolódóan - a homlokzati nyílás átépítése alatt a fennmaradás se iránti eljárásban az épület megépítésének jogszerősége nem vizsgálható (1997. évi LXXVIII. törvény 48. ; 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 5., 37. ). BH Az építési jogosultság igazolásához az ingatlannyilvántartásba be nem jegyzett vevık hozzájárulása nem szükséges (1959. évi IV. tv. 116., 117. ; 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 5. ; évi LXXVIII. tv. 36. ). BH Használatbavételi engedély adható akkor is, ha az épület az építési engedély érvényessége alatt épült fel, a használatbavételi engedélyt azonban az építési engedély érvényességének eltelte után kérik [46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9., 22., 28., 31., évi LXXVIII. törvény 34. ]. BH Fa lábakon álló kerti terasz is építmény, amely az oldalkertben nem helyezhetı el (1997. évi LXXVIII. törvény 2., 48. ; 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 35. ; 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. ). BH A légkondicionáló berendezés kültéri egységének az ingatlanon való elhelyezése nem építési engedély köteles [1997. évi LXXVIII. tv. 2., 44. ; 46/1997. (XII. 29.) KTM r. 9. ]. BH I. A ráépítéssel való tulajdonszerzésnek az a feltétele, hogy az építmény tartós fennmaradásra alkalmas legyen, és az építtetı az építmény létesítéséhez szükséges engedélyeket beszerezze [1959. évi IV. törvény 97., 137. (2) bekezdés, 686., 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. (2) bekezdés, évi III. törvény 206. ]. KGD Társasházi tulajdonban lévı ingatlanra vonatkozó építési si eljárásban nem vitatható az építési jogosultságot igazoló közgyőlési határozat érvényessége [1997. évi CLVII. törvény 32., 41., évi LXXVIII. törvény 37., 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 5. ]. KGD Az oldalhatáron álló kerítés magassága a két és fél métert nem haladhatja meg [253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9., 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. ]. 1 A korábbi I. fejezetet címével és alcímével együtt hatályon kívül helyezte: 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. b). Hatálytalan: I. 1-tıl.

2 2. oldal KGD Az elvi si eljárásban nem lehet vizsgálni az építési engedély kiadásának feltételeit [46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 11. ] KGD Az ügyféli jogállás és a keresetindítási jogosultság közti különbség. A kereshetıségi jog vizsgálata [1957. évi IV. törvény 3. (4) bek., évi III. törvény 327. (1) bek., 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 15., 21., 24., 34., 35. (4) bek., 37. (5) bek.] BH A bontás elrendelése jogszerő, ha az építtetı nem tudja igazolni építési jogosultságát (46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 35., 17. ). KGD A bontás elrendelése jogszerő, ha az építtetı nem tudja igazolni építési jogosultságát [46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 17., 35. ]. KGD A telekegyesítés jogerıre emelkedése elıtt az építési engedély kikötéssel megadható. [46/1997. (XII. 29.) KTM r. 18. ] KGD Az ügyféli jogállás és a keresetindítási jogosultság közti különbség. A kereshetıségi jog vizsgálata [1957. évi IV. törvény 3. (4) bek., évi III. törvény 327. (1) bek., 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 15., 21., 24., 34., 35. (4) bek., 37. (5) bek.] BH Használatbavételi engedély adható akkor is, ha az épület az építési engedély érvényessége alatt épült fel, a használatbavételi engedélyt azonban az építési engedély érvényességének eltelte után kérik [46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9., 22., 28., 31., évi LXXVIII. törvény 34. ]. KGD Az építési használatbavételi si eljárásban a jogerıs építési engedély jogszerősége nem vizsgálható. A szomszéd kereshetıségi joga nem terjed ki az épület padlásterének az engedélyezettıl eltérı építésének vitatására [1997. évi LXXVIII. törvény 31., 44. ; 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 29., 30. ] KGD Az ügyféli jogállás és a keresetindítási jogosultság közti különbség. A kereshetıségi jog vizsgálata [1957. évi IV. törvény 3. (4) bek., évi III. törvény 327. (1) bek., 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 15., 21., 24., 34., 35. (4) bek., 37. (5) bek.] EBH A társasház alapító okiratának eltérı rendelkezése hiányában a külön tulajdonban álló lakás építési munkával nem járó rendeltetésének részbeni megváltoztatásához a többi tulajdonostárs hozzájárulására nincs szükség [1952. évi III. tv ; évi 11. tvr. 8. ; évi CLVII. tv. 41. ; évi LXXVIII. tv. 54. ; 46/1997. (XII. 29.) KTM r. 37. ]. BH A bontás elrendelése jogszerő, ha az építtetı nem tudja igazolni építési jogosultságát (46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 35., 17. ). BH Garázs használati módjának megváltoztatása és - ehhez kapcsolódóan - a homlokzati nyílás átépítése alatt a fennmaradás se iránti eljárásban az épület megépítésének jogszerősége nem vizsgálható (1997. évi LXXVIII. törvény 48. ; 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 5., 37. ). KGD A bontás elrendelése jogszerő, ha az építtetı nem tudja igazolni építési jogosultságát [46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 17., 35. ]. KGD Az ügyféli jogállás és a keresetindítási jogosultság közti különbség. A kereshetıségi jog vizsgálata [1957. évi IV. törvény 3. (4) bek., évi III. törvény 327. (1) bek., 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 15., 21., 24., 34., 35. (4) bek., 37. (5) bek.]. 1 A korábbi II. fejezet megjelölését, címével és alcímével együtt hatályon kívül helyezte: 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. b). Hatálytalan: I. 1-tıl. 2 Hatályon kívül helyezte: 12/2003. (III. 24.) BM rendelet 18. (2). Hatálytalan: III. 29-tıl. 3 A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. b). Hatálytalan: I. 1-tıl. 4 A korábbi alcímekkel együtt hatályon kívül helyezte: 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. b). Hatálytalan: I. 1-tıl.

3 3. oldal 38. (1) 1 Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követıen indult ügyekben kell alkalmazni. (2) 2 1. számú melléklet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelethez 2 2. számú melléklet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelethez 3 Az tósági eljárásokban közremőködı szakhatóságok és közmővek Szakhatóságok I. fok II. fok Követelmén I. Belügyminisztérium 1. Tőzvédelem A területileg illetékes hivatásos önkormányzati tőzoltóparancsnok 2. Polgári védelem A területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fıvárosban a Fıvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 3. Határvédelem II. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium A határrendészeti kirendeltség 4 1. ÁNTSZ Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes városi vagy fıvárosi kerületi intézete A területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fıvárosban a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság A BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság A határırizeti és határforgalmi igazgatóság Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fıvárosi intézete Az A-C tőzv tartozó és az osztályú hely épületek, az D-E tőzvesz tartozó ipari, tároló épülete valamint (a p a kétszintesn lakó- és üdül hatósági (kiv A polgári véd (óvóhely), tov ipari üzem vé történı építé bontás) enge Az államhatá belüli lıtér, a számított 100 építési tevék hatósági eng A (pinceszint kétszintesné üdülıépület, és a munkav építmény épí (kivéve bontá során, valam meghatározo területfelhasz kivételesen e során a köze járványügy k érdekében. 1 A korábbi alcímet hatályon kívül helyezte: 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. b). Hatálytalan: I. 1-tıl. 2 Hatályon kívül helyezte: 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. b). Hatálytalan: I. 1-tıl. 3 Megállapította: 12/2003. (III. 24.) BM rendelet 8. (1). Hatályos: III. 29-tıl. Ezt követıen indult tósági eljárásokban kell alkalmazni. 4 Módosítva: 149/2004. (V. 7.) Korm. rendelet 3. alapján.

4 4. oldal Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes sugáregészségügyi feladatokat ellátó megyei intézetei: - a fıváros és Pest megye vonatkozásában: az ÁNTSZ Fıvárosi Intézetek; - Baranya, Somogy és Zala megye vonatkozásában: az ÁNTSZ Baranya Megyei Intézet; - Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megye vonatkozásában: az ÁNTSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézete; - Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megye vonatkozásában: az ÁNTSZ Csongrád Megyei Intézete; - Gyır-Moson-Sopron, Vas és Komárom-Esztergom megye vonatkozásában: az ÁNTSZ Gyır-Moson-Sopron Megyei Intézete; - Hajdú-Bihar, Jász- Nagykun-Szolnok, Szabolcs- Szatmár-Bereg megye vonatkozásában: az ÁNTSZ Hajdú-Bihar Megyei Intézete; - Tolna, Fejér és Veszprém megye vonatkozásában: az ÁNTSZ Tolna Megyei Intézete. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifıorvosi Hivatala A vezeték né építmények é használatbav sugár-egészs III. 1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1. Természetvédelmi és tájvédelmi hatósági jogkörben, ha a tevékenység nem hatásvizsgálat vagy egységes környezethasználati engedély köteles 2. Környezetvédelmi hatósági jogkörben, ha a tevékenység nem hatásvizsgálat- vagy egységes környezethasználati köteles engedély Az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség Az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség A természet országos jele természeti, v területeken a a természetv álló területek egyedi táj ért területek ese során. a) A hulladék kapcsolatos hatósági (kiv 1 Megállapította: 45/2005. (X. 21.) EüM-FVM-GKM-IHM-KvVM-NKÖM-TNM együttes rendelet rendelet 4., 1. számú melléklet. Hatályos: X. 24-tıl. A folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni kell.

5 5. oldal 3. Vízgazdálkodási ügyekben, ha a tevékenység nem hatásvizsgálatvagy egységes környezethasználati engedély köteles IV. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egysége Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke b) zaj-, illetv kibocsátássa (a kizárólag rezgésvédelm levegıtisztas védelmi tevékenység kivételével) (kivéve bo során, c) a talajt, alatti vize minıségét, elemek vag védelme érd övezeteket é építési tevék d) e rende építmények bontási h részletes sz jogszabályba érvényesítés A vizeket, az egyéb víztart vizek áramlá jogszabályba sávot, illetve és szivárgó v vízkivételi mő vagy arra kije védıterületét a vízi létesítm munkákat és valamint a kü meghatározo illetve ezzel ö hasznosításá elhárításának vízgazdálkod érvényre jutta A régészeti é régészeti lelı mőemléki jel mőemléki kö céljából. V. Honvédelmi Minisztérium szolgáló jogs honvédelmi k juttatása a vé kapacitások elıkészítést 1. Honvédelmi ügyben Honvéd Vezérkar Honvédelmi Minisztérium Az ország vé során.

6 6. oldal 2. Az állami repülés biztonsága AHM Katonai Légügyi Hivatal A Honvédelmi Minisztérium a) Repülıtér szolgáló földi biztonsági öv repülıtér (ép területének) távolságon b másutt a belt külterületen p magasabb ép hatósági (kiv 3. Katonai tóságot érintı ügyben Katonai tóság Honvédelmi Minisztérium b) helikopter építési telké szélétıl mé m-nél m építésügyi h VI. 1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 1. Polgári repülési ügyben Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Polgári Légiközlekedési Igazgatósága 2. Útügyben Országos közút esetében: (a közút kezelıjének elızetes állásfoglalása alapján) az NKH regionális igazgatósága NKH Központi Hivatala Országos közút esetében: az NKH Központi Hivatala A repülıtér é szolgáló földi biztonsági öv repülıtér épí szélétıl mért 40 m-nél, bá belterületen 1 pedig 50 m-n építése, bıví helikopterállo építési telkén szélétıl mért m-nél magas bıvítése ese biztonsága é Távközlési méter felett, elhelyezett magassága meghaladja 15 méternél elhelyezett szerkezetekn felett 4,0 mét A közút terüle felett, a közu szakaszán a számított 50 valamint kijel m-en belül te szolgáló épít belterületen 1 Módosította: 1/2007. (I. 31.) ÖTM rendelet 1. a)-f). Rendelkezéseit a I. 31-én folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.

7 7. oldal Helyi közút esetében: az út kezelıjének, üzemeltetıjének elızetes állásfoglalása alapján: a) a települési önkormányzat esetében az NKH regionális igazgatósága, b) a fıvárosi kerületi önkormányzat esetében a fıjegyzı, c) a fıvárosi önkormányzat esetében az NKH Közép-magyarországi Igazgatósága Regionális 3. Vasúti ügyben A vasút üzemben tartójának elızetes állásfoglalása alapján: a) országos közforgalmú vasút esetében az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága, b) helyi és saját használatú vasút esetében az NKH regionális igazgatósága Helyi közút esetében: az út kezelıjének, üzemeltetıjének elızetes állásfoglalása alapján: a) a települési önkormányzat esetében az NKH Központi Hivatala, b) a fıvárosi kerületi önkormányzat esetében az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága, c) a fıvárosi önkormányzat esetében az NKH Központi Hivatala A vasút üzemben tartójának elızetes állásfoglalása alapján: a) országos közforgalmú vasút esetében az NKH Központi Hivatala b) helyi és saját használatú vasút esetében az NKH Központi Hivatala kereskedelm egyéb szolgá építése, bıví esetében az közúti közlek érdekében. A vasúti közl céljából A területi mőszaki biztonsági felügyeletek 1 Mőszaki Biztonsági Fıfelügyelet 2 Építményben nyomástartó olajellátó ren berendezés 0 nagyobb fesz berendezés, cseretelep fö alatti tartályo üzemanyagtö és nyomássz 140 kw felet olajtüzelı be 2. A területi mőszaki biztonsági felügyeletek 1 Mőszaki Biztonsági Fıfelügyelet 2 Hıtermelı ép hatósági (kiv biztonsági kö juttatása célj 1 A területi szervekre és azok illetékességi területére lásd: 58/2003. (IX. 23.) GKM rendelet 2. (3), melléklet. 2 Lásd: 110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet 16. (2).

8 8. oldal 5. Víziközlekedési ügyekben NKH illetékes regionális igazgatósága VII. 1 Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1. Állategészségügy Megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenırzı állomás 2. Erdıvédelem A területileg illetékes erdészeti hatóság NKH Központi Hivatala FVM FVM Vízi közleked víziutak med átkelések, pa 50 m-nél kise tőz-, és 100 m távolságban robbanásves gyártását, tár szolgáló, vala távolságban jelzések látha jelentıs fény part mellé kik történı kijárá építmények é (kivéve bontá Az állategész és a takarmá a) állat állatorvosi laboratórium b) járványüg helyek (pl. hulladékgyőjt forgalmazó baromfikeltet hullakamra, telep, trágy úsztató, kút), c) állatv állatfelvásárló állatbemutató állatmenhely állatkeresked kegyeleti álla d) állattartó élelmiszert hely, takarmá elıállító, -forg -tároló megterméke baromfi- és méhanyanev felsoroltak létesítménye építésügyi h Erdıterületet hatással lévı talaját, vízhá mikroklímájá 1 Megállapította: 45/2005. (X. 21.) EüM-FVM-GKM-IHM-KvVM-NKÖM-TNM együttes rendelet rendelet 4., 1. számú melléklet. Hatályos: X. 24-tıl. A folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni kell.

9 9. oldal 3. Talajvédelem Illetékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálat Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat Az építménye során érvény hogy az elhe területeken a feltételeit ne építmények k kivitelezı, üz üzemeltetı k termıréteg m kivitelezés és biztosítani ke hatások az é minıségében 4. Termıföldvédelem Körzeti (fıvárosi kerületi) földhivatal Megyei (fıvárosi) földhivatal A távközlési termıföldön, erdıgazdasá földeken törté juttatni, hogy lehetıség sz minıségő föl legkisebb mé igénybevétel építmények k termıréteg le való hasznos kell. A kivitele során biztosí engedélyeze termıföld má ne kerüljön s az érintett és ingatlanok m erdıgazdasá létesítmény n

10 10. oldal VIII. 1 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal IX. 2 X. Informatikai és Hírközlési Minisztérium Közmővek Az illetékes bányakapitányság A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Robbanóany épület, bányá külszíni üzem határai közöt tervezett épít (bányaüzemi védıterületén kıolajtermék gázelosztó ve propán-bután övezetében t továbbá bány rendelkezı fe 300 m 2 -nél n alatti tárolóté területén, ille ásványi nyers elıfordulást é építmény épí esetén a bizt ásvány-vagyo Az ásványi n kérdésekben megalapozot során, kivéve településrend helyi építési s jóváhagyása Hírközlési Területi Hivatal Hírközlési Fıfelügyelet Antenna, ant valamint az a tekintetében engedélyben szerzıdésbe továbbá a me rádióösszekö szükséges é érvényesítés esetében az létesült távkö védelme és a jogszabályok 1. Víz- és csatornázási mővek A hálózatuka építményeke fogyasztói ve berendezése megoldás kö 2. Gázmővek 3. Távhıellátó szervek 4. Áramszolgáltató szervek 1 Megállapította: 15/2006. (XII. 28.) ÖTM rendelet 2.. Hatályos: I. 1-tıl. 2 Hatályon kívül helyezte: 15/2006. (XII. 28.) ÖTM rendelet 5. (2) a). Hatálytalan: I. 1-tıl.

11 11. oldal 5. Távközlési szolgáltatók A távközlési igénybevétel csatlakozó ve szerelvények megoldás kö távközlési ép építményfajtá megközelítés illetıleg kere meghatározo 6. A villamosmő üzemben tartója A villamosmő térségét érin esetén a bizt céljából. Kéményseprı-ipari Szolgáltató Szerv (vállalkozó) 3-5. számú melléklet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelethez 1 Az égésterm kémények es megoldás és céljából. 1 Hatályon kívül helyezte: 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. b). Hatálytalan: I. 1-tıl.

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 45. -a (8) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv 12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. -ának

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről.

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E Tokorcs község rendezési tervéről. Egységes szerkezetben a 7/1997(VI.5), 2/1998((II.26) és a 6/2002(VI.29) rendeletekkel.

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben