Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok!"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban VIII. évfolyam 15. szám augusztus 12. LAPRendelés: A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Orlai Sándor Rohamléptekkel telt el az utolsó önkormányzati választások utáni négy esztendõ, és máris itt állunk az újabb választások küszöbén. T. Mészáros András polgármestert, aki a következõ ciklusra is a Fidesz polgármesterjelöltje, az elmúlt négy évrõl és az elkövetkezõ ciklus terveirõl kérdeztem ban erõsen az elõzõ polgármesternek állt a zászló, mégis Ön, illetve a Fidesz csapata nyert. Meglepetésként kell ezt elkönyvelnünk, vagy egyebek is voltak a háttérben? 2006-ban a szocialisták az utolsó pillanatig meg voltak gyõzõdve arról, hogy mindent jól csináltak. Természetesen az õszödi beszéd hatását sem szabad lekicsinyelni, mert a végsõ eredményre annak is komoly hatása volt, de az igazi ok szerintem másban keresendõ. Az elõzõ polgármester rosszul mérte föl a helyzetet, és nem érdekelte mint ahogy most sem érdekli õt semmi csak a pénz, miért is költöznek évente százával az emberek Érdre. Mi a virágzó, élhetõ kertvárost tûztük, tûzzük ki célul, míg a szocialisták Budapest mintájára mindenáron nagyvárost akarnak építeni. Az emberek többsége azonban nem a koszos, szlömösödõ metropoliszt keresik, éppen ellenkezõleg, a mi ajánlatunk fogta meg õket, hiszen pontosan ezért menekültek el Budapestrõl. Minden idõközi közvélemény-kutatás a mi álláspontunkat igazolta, azt, hogy az emberek többsége kertvárosban szeretne élni, természetesen a nagyvárosi életminõséget megõrizve, de szabadabban, kevésbé korlátok közé szorítva. A Batthyány program éppen ezt erõsíti. Olyan alapokat teremtünk az itt élõ emberek segítségével, ami minden érdi polgár számára nyugodt életet, színvonalas lehetõségeket jelent, azzal együtt, hogy megmarad továbbra is a családi házas környezet. Érd eredendõen is erre van predesztinálva, hiszen olyanok a domborzati és egyéb természeti viszonyai, hogy eleve a kertvárosi környezet az egyetlen elfogadható, nagyvárost itt roppant nehezen lehetne létrehozni. A meglévõ szerkezeten nem is kellene nagyot változtatnunk. Azt kell elérni, hogy jó minõségben megvalósuljon a csatornázás, majd 2013 után az útépítésre és a felszíni vízelvezetésre kell koncentrálni. Ez a városszerkezet egyben azt is jelenti, hogy olyan közösségi közlekedést kell kialakítani, amely a két vasútvonalra támaszkodik, hiszen az érdiek többsége jelenleg Budapesten dolgozik, és el kell érni azt, ne gépkocsival kelljen közlekedniük. Kapóra jött az a európai program, amely a vasútra koncentrál, egyrészt most felújítja ezeket a vasútvonalakat, másrészt lehetõvé tette egy pályázaton keresztül, hogy kiépítsük a helyi közösségi közlekedést. Együtt a további sikerekért Érden szinte országosan is a legmagasabb az egy fõre jutó autók száma, és ez, a nagy forgalom révén az életminõség, a kertvárosiasság rovására megy. Ez pont azért van, mert rossz a közösségi közlekedés, és vagy autóval, vagy gyalog lehet csak jelenleg eljutni valahová ban tizenhat pontban fogalmaztuk meg programunkat, ebben benne volt a közösségi közlekedés problémájának megoldása is. Egy évvel ezelõtt megnyertünk egy pályázatot 250 millió forint értékben, és már készen vannak a tervek a közlekedés szerkezetének átalakítására, a buszmegállók létesítésére. Hamarosan beadjuk a pályázat második részét, amely már a jármû beszerzésekre, és üzemeltetésre irányul, hiszen tíz új járatot akarunk indítani kisebb befogadó képességû, de sûrûbben közlekedõ buszokkal. A próbajáratot láthatták is az érdiek, és nagy sikert aratott. Remélhetõleg el tudjuk érni azt, hogy a közlekedés kisebb terhet jelentsen. Egész politikánk arra irányul, hogy a szolgáltatások értékét és színvonalát emeljük. Nem véletlen, hogy rögtön az oktatásüggyel kezdtük. A Gárdonyi Általános iskola áttervezésével 21. századi színvonalú iskolát építettünk egy tanuszodával kiegészítve, és ez azt is lehetõvé tette, hogy idén õsztõl egy újabb középiskola is indulhasson. Egy évben mintegy 700 gyerek járja ki az általános iskolát, a Vörösmarty azonban csak mintegy 170 fõt tudott felvenni, ezt tudjuk újabb 70 fõvel megemelni. Ez is kevés, ezen is változtatnunk kell a jövõben. Továbbra is az a célunk, hogy az oktatás színvonalát emeljük és egységessé tegyük. Az elmúlt évek liberális oktatáspolitikája oda juttatta a tanítást-nevelést, hogy alig van átjárás még egy iskolán belül is az osztályok között, hiszen teljesen eltérõ oktatási programok alapján tanulnak a gyerekek ban azt lehetett tapasztalni, hogy az Tisztelt érdi választópolgárok! , Étkezési jegyet elfogadunk! El Toro Pub pizza & burger Érd, Diósdi út 24/a A legfinomabb pizza az El Toroból! Megnyílt American Diner Két stílus egy helyen Rock and roll party pénteken, szombaton az 50-es, 60-as évekbõl Akció! Krusovice 390 Ft! PIZZA BURGER Hihetetlen akció! 790 Ft 40 cm-es sonkás pizza (egyfeltétes) 1100 Ft. Rendelj most! Nyitva tartás: minden nap Gelato Italiano fagylalt országos átlagtól minden téren komoly az elmaradásunk. Se csatorna, se út, se jól mûködõ intézmények... Ez még most is így van. Ha bármely más megyei jogú várossal összehasonlítjuk Érdet, azt tapasztaljuk, hogy rosszabb az úthálózat kiépítettsége, kisebb az oktatási intézmények száma. Mi most, még, csak azzal tudunk dicsekedni, hogy nagyon nagyokat lépünk elõre. Megfeszített tempóban dolgozunk. Nagyon örülök annak, hogy minden évben legalább ezer ember beköltözik, de ez egyben azt is jelenti, hogy infrastruktúrával és egyéb szolgáltatással kell ellátnunk õket. Tavaly, 25 év után elõször sikerült 120 fõvel emelni az óvodai férõhelyek számát. Ez egy másik, stagnáló vagy fogyó népességû városban komoly minõségi elõrelépés lehet, de nálunk ennek ellenére közel 400 gyereket így sem tudtunk felvenni az óvodába. Az nagyon jó, hogy fiatal, dinamikusan fejlõdõ város vagyunk, de ha az infrastruktúrát vagy az önkormányzat egyéb oktatási, egészségügyi stb. szolgáltatásait nézzük, egyelõre nem tudtuk utólérni önmagunkat. Pontosan ezért hoztuk létre a Batthyány tervet, amelynek a névadása sem véletlen, hiszen Batthyány Fülöp herceg volt az a reformkori nagybirtokos és politikus, aki létrehozta az Alsó és a Felsõ utcát, Ófalu mellett az újvárosi részt, és nem csak mint birtokos, hanem mint településfejlesztõ is gondolkodott Érdrõl. Úgy vélem, ez a jó gazda módjára való gondoskodás számunkra is példamutató. Ön szerint sikeres volt az elmúlt négy esztendõ? Meggyõzõdésem, hogy igen. Például a legutóbbi közgyûlésünkön az MSZP és a KDNP jelenlétében nem tudtuk elfogadni a helyi építési szabályzatot, utána viszont távollétükben egy rendkívüli közgyûlésen igen, és ezzel beérett a több éves munka, és a lakossági egyeztetések, hivatali munka, miniszteri aláírások után életbe tudott lépni a HÉSZ. Rendkívül fontos ez számunkra, mert ezzel véget lehet vetni annak a társasházépítési trendnek, amit az elõzõ, szocialista városvezetés erõltetett. Véget kellett vetni az olyan eseteknek, hogy például egy 1000 négyzetméteres telekre 16 lakásos társasházat engedélyeztek. Az alközpontokban továbbra is lehet bizonyos feltételek mellett társasházakat építeni, de az alközpontoktól távol, a lakóövezetekben kizárólag egyés kétlakásos családi házakat lehet építeni. Gondoskodni kell ezen felül garázsról, zöldfelületrõl, és arról, hogy Érd kertvárosi jellege továbbra is megmaradjon. Sokan toronyházakkal riogatnak... Ha meg szeretnénk õrizni Érd kertvárosi, zöldövezeti jellegét, akkor bár paradoxonnak tûnik a központban el lehet képzelni egy-két (Folytatás a 2. oldalon) Augusztus 16-án kezdik kézbesíteni a kopogtató cédulákat. Az érdi FIDESZ aktivistái fel fogják Önöket keresni. Azt kérjük, csak azoknak adják oda a kopogtató cédulákat, akik rendelkeznek megbízólevéllel. A cédulákra minden esetben írják rá azt, hogy FIDESZ, mert a kitöltetlen kopogtató cédulákkal esetleg valaki visszaélhet. Elõre is köszönjük támogatásukat! A kopogtató cédulákat az Összefogás székházában (Alsó u. 8.) is le lehet adni. Telefonon felvilágosítást nyújt Donkó Ignác. Telefon: 06-20/ Következõ számunk augusztus 26-án jelenik meg! Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus jegyében sulykolt ideológiai dogmára, miszerint a nacionalizmus ellenében az internacionalizmus, sõt a proletár internacionalizmus (?) volt az egyedül követendõ út. Eszerint a nemzetköziség, fõleg a nagy Szovjetunió szeretete volt a legfõbb követendõ elv. Mai utódaik, a szocialisták és a balliberálisok a globalizmust helyezték mindenek fölé, és a boldogulást nem hazájuk, lakóhelyük szeretetében, hanem az egész emberiségben látják. Talán kissé leegyszerûsítõ ez a meghatározás, de ez a lényeg. A liberálisok kicsiben is a nemzetekfölöttiség, lakóhelyfölöttiség elvét követik, ezért õk azok, akik két szalmaszálat nem tesznek keresztbe például Érden, mert fontosabb nekik a bírálat, az ideológiai harc. A múltkori nagy esõzés után Budapesten sok helyen nem tudta elnyelni a hálózat a csapadékot, ezért fölnyomott néhány csatornafedelet, amelyek így veszélyt jelentettek a közlekedõkre. Mi ilyenkor a józan ésszel követendõ eljárás? Megfogjuk a csatornafedelet, és visszaügyeskedjük a helyére. Ez egy átlagos fizikumú magyar férfi számára nem megoldhatatlan feladat. Jó balliberális újságírónk azonban hogyan akarta megoldani ezt a koránt sem megoldhatatlan feladatot? Elkezdett telefonálgatni a csatornázási mûveknek, majd annak sajtósának, hogy legyenek szívesek már intézkedni az ügyben. Hontalanok. Szocialistáink és balliberálisaink nem érzik honuknak hazánkat. Mindent mástól várnak, õk csak mutogatni, bírálni, szitkozódni tudnak. Egyre-másra kapom a telefonokat, hogy eltömõdik az árok, nem folyik le a házuk elõl a víz. Aztán kiderül, hogy a vízelvezetõ árkot betemették, a füvet nem nyírják, az eldobált petpalackokat és egyebeket ott hagyják az árokban, és azután csodálkoznak és a városvezetésre mutogatnak. Talán inkább le kellene hajolni, és összeszedni a szemetet, de legalábbis nem eldobálni. Addig, amíg városunkból saját lakói csinálnak szemétdombot, az internacionalizmus és globalizmus rombolása az uralkodó. Egy hazáját, lakóhelyét szeretõ ember nem teszi tönkre környezetét, és nem másoktól várja a megoldást. Ha mindenki csak saját környezetét tartaná rendbe, nagyságrendekkel javulna Érd kinézete és lakóinak komfortérzete. Persze lehet, hogy nincs mindenkinek igénye erre, de lehet szólni a szomszédnak is, lehet egyesületet alapítani, lehet civil összefogást kezdeményezni, lehet más portája elõtt is sepregetni. A hontalanok sokan vannak, és nagy a hangjuk. Õk azok, akik Érden csak a rosszat keresik, és csak másokra tudnak mutogatni. Elõre menni pedig csak pozitív gondolkodással és pozitív tettekkel lehet. A kritika helyénvaló természetesen, de csak kritikából, megoldási javaslatokat nem adva nem fogunk elõre jutni. Persze tudjuk, ez a könnyebb ellenállás útja. Most, a választás közeledtével ezért erõsödnek fel a kritikai hangok, és ezért folynak folyamatos támadások szinte minden fronton a városvezetés ellen. Szeretnénk elõre vivõ javaslatokat is hallani! ORLAI SÁNDOR

2 2 Aradszki András sajtótájékoztatója Augusztus elsõ csütörtökén ismét sajtótájékozattót tartott körzetünk országgyûlési képviselõje, dr. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ , FIGYELEM! Aradszki András. Beszámolt az országgyûlés elmúlt havi munkájáról, kitérve természetesen a megalakulás óta elvégzett munkára is, különös tekintettel a Fenntartható Fejlõdés Bizottság munkájára, amelynek Aradszki András tagja. Az Érdi Lap tudósítójának kérdésére elmondta, hogy számít a helyi környezetvédõk, civil szervezetek és egyesületek segítségére, illetve õ is segítséget fog adni itteni tevékenységükhöz. Egy másik kérdésre, amely a KDNP önálló indulására vonatkozott, csak kitérõ választ tudott adni, mert elmondása szerint még folynak a tárgyalások a Fidesz és a KDNP között. Sajnálattal említett, hogy az általa levélben felvetett egyik idõpontra sem reagált a Fidesz vezetése, de nagyon reméli, hogy pozitívan záródnak majd a tárgyalások. Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Jelentkezz tagnak! Az Érdi Lap Ügyfélszolgálati Irodája átköltözött új helyére, a Központi Kávéház épületébe (Budai út )! Várjuk kedves megrendelõinket! A Fidesz Nyugdíjas Tagozata minden hónap második csütörtökén este 6 órakor összejövetelt tart az Összefogás Székházban, melyre szeretettel vár minden érdeklõdõt! Kedves Érdi Polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete Támadás Dombai ellen Augusztus 16-án az ajánló szelvények folyamatos kézbesítésével, hivatalosan is megkezdõdõdik az önkormányzati választási kampány. Korábbi cikksorozatomban (amikor a városi politikai erõk esélyét latolgattam) közölt politikai elõrejelzések alapvetõen bejöttek: Döcsakovszky kísérlete, hogy a baloldal egységét megteremtse, nem sikerült. Sõt, az új elnökasszony, Bakai-Nagy Zita nyílt levele Szili Katalinhoz, amelyben burkoltan, de arra kéri a Szövetség a Jövõért Mozgalom vezetõjét, hogy helyi szinten állítsa le a Dombai Tamás vezette szervezetet, csak olaj a tûzre. Szó szerint: Nem hisszük ugyanakkor, hogy teret kellene engednünk egyes sértett tagok és helyezkedni igyekvõ marginális csoportok törekvéseinek, akik, és amelyek a Mozgalom nevében fellépve a párt legitim szervezeteinek bomlasztására törekszenek. Ez a megjegyzése Dombai Tamásra és társaira vonatkozik. Nesze neked demokrácia. Még az a szerencse, hogy nem 1952-t írunk, mert akkor Dombai Tamásért jönne a fekete Pobjeda. De a levele végén még egy lapáttal rá tesz az elnökasszony:...a lehetõségét is ki kell zárni annak, hogy a Mozgalom nevét (ez Szili Katalin mozgalmának nevét jelenti) bárki a párttal szembeni fellépésre használja fel. Az elnök asszony nem érzékeli, hogy a pártja országos prominensei egyik fele lassan bevonul, a másik fele meg az MSZP vagyonáért harcol, hiszen máshoz nem értenek. Gyárilag ilyenek: ezt tanulták az MSZMP-ben és legutóbb az MSZP-ben. Miközben a vidéki szervezetek sorra határolodak el az MSZP országos vezetésétõl, az érdi MSZP kitart. Sõt: nekimegy Szili Katalin helyi mozgalmának, és ezzel romba dönti az érdi baloldalt. Ahelyett, hogy megegyezésre törekedne, megosztja a baloldalt. Ahelyett, hogy szakítana a megbukott szoc-lib irányzattal, és felvállalná a szociáldemokrata értékeket. Persze nem fogok krokodilkönnyeket hullatni, de egy ütõs, igazi baloldali mozgalomra szükség van: országosan és helyi szinten is. Reméljük, a Dombai vezette szárny megerõsödik, és re, ha nem is jelentõs erõt fognak képviselni a közgyûlésben, de ott lesznek. A jelenlegi MSZP-k erre esélye sem lesz... Verseny a szövetségesek között Szintén korábban írtam arról, hogy a KDNP érdi szervezetének következetessége eredményezheti azt, hogy az önkormányzati választáson önálló jelöltekkel fog indulni. Amikor errõl beszélgetünk, sokan nem értik, hogy mi történik, miért van erre szükség, mi lesz ebbõl. Pedig a dolog nagyon egyszerû: a KDNP sajátos karizmájából adódik, hogy képes az önálló megmérettetésre. Olyan értékeket képvisel, olyan prominensekkel rendelkezik Érden, hogy bátran elindulhatnak a választásokon, én hiszek a sikerükben. Ráadásul a helyi Fidesz nem gátolja a törekvésüket, tudomásul veszik, hogy a szövetségi politikán belül kivitelezhetõ a külön-külön megmérettetés, és a választási eredmények alapján lehet koalícióra lépni a közgyûlésben. A kompenzációs listán bejuttatott képviselõk jelenthetik a KDNP számára a sikert. Ehhez viszont sokkal jobb eredményt kell elérniük mint az MSZP-nek és a Jobbiknak. Erre minden esélyük meg van, hiszen profi kampányszakemberekkel rendelkeznek, akik már többször bizonyítottak. Legutóbb az országgyûlési választásokon. Talán még emlékeznek az olvasók Aradszki András elsõ fordulós elsöprõ gyõzelmére Tóbiás József felett. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak Horváth Andrásnak, a kampánystáb vezetõjének, aki sok éves tapasztalatával járult hozzá a sikerhez. Sajátos szervezõ munkájával a választók számára könnyen érthetõ üzenetekkel tette érdekessé és sikeressé a kampányt.. Ami új elem mind két párt számára, az a csapaton belüli egymás elleni verseny. Ez is megoldható, talán éppen a Forma 1 verseny mintájára, ahol egyszerre kell csapatban és egyéniben játszani. Természetesen a sportszerûség szabályainak szigorú betartása mellett. Azt nem tehetik meg, hogy egymással szemben faltoljanak, mert azt szigorúan fogja büntetni a bíró. Legalábbis én így hallottam. Civilek és a Jobbik a pályán A civilek közül továbbra is csak a Meggyesek láthatók. Halványan. Mert azon kívül, hogy a városra szabadították az országos sajtót, nem sok mindent tudni róluk. Hetek óta ígérgetik a Civil Hírmondót, állítólag önálló polgármester-jelöltet állítanak, csak azt nem tudni, hogy kit? Jakab Béla marad a régi jól bevált taktikánál, majd valakit tol maga elõtt, ha bukni kell, akkor bukjon más? Újra az lesz a forgatókönyv, ha véletlenül összejön egy hely a kompenzációs listán, akkor újra beelõz? Nem tudom, csak kérdezem. Pedig olyan elõszeretettel beszél 63 ezer ember nevében, hogy igazán elindulhatna mint polgármester-jelölt, hadd lássuk hányan támogatják a városban? Vajon hány szavazatot kapna a nagy város politikus, aki kész meghalni a szeretett városáért? Bizony, Jakab úr! El kellene indulni, meg kellene nyerni a választást, és akkor rendet lehetne tenni Jakab módra. Persze nem a zöldmezõs beruházások területén, hanem a Bikavér utcában és több más helyen, ahol leálltak a munkák, mert Ön kifogásolta a tervek jogszerûségét. A Bikavér utcában lakók vajon tudják, hogy Ön miatt állt le az útépítés? Javaslom, hogy a Civil Hírmondóban ezt is írja VIII. évfolyam 15. szám augusztus 12. Megkezdõdik hivatalosan is a kampány... Romokban a baloldal Versenyben a szövetségesek meg. Persze fényképet feltétlenül tegyen be saját magáról a saját lapjába... A Jobbik helyi szervezete hallgat, csend van és nyugalom. Valószínûleg erõt gyûjtenek, valahol Érden kívül edzõtáboroznak, készülnek a meccsre... A kiszivárgott hírek szerint, amit nem cáfoltak, de nem is erõsítettek meg, vita van a csapatkapitány körül. A korábbi jelölt állítólag nem vállalja, nem kér a biztos zakóból. Egy biztos: most már dönteni kell, valakit fel kell mutatni, mert kampányolni elsõ ember nélkül nem lehet. És még valami: haza kellene jönni az edzõtáborból. Ide, Érdre... A kampány stílusa Milyen lesz a helyi kampány? teszik fel jogosan a kérdést egyre többen. Ismerve az eddigi elõzményeket, nem sok jóra számíthatunk. Félõ, hogy a kampány nem a programoktól lesz színes, hanem a személyeskedést sem nélkülözõ vitáktól. Magyarul: várható, hogy az ellenzék részérõl beindul egy durva negatív kampány, megpróbálják defenzívába kényszeríteni a helyi Fideszt és annak polgármester-jelöltjét, T. Mészáros Andrást. Amit az ellenzék az országos sajtón és a feljelentéseken keresztül szeretett volna megvalósítani, kudarcba fulladt. Ennél sokkal hatásosabb lett volna a kommunistáknál már többször jól bevált suttogó propaganda. Mert a lebegtetésre nem lehet reagálni, nem lehet ellene védekezni, mert a védekezés maga a beismerés. A feljelentésekkel és az országos baloldali sajtó nyilvánosságával ezt elrontották. Az szintén jól látható, hogy a Fideszen kívül a város jövõjével kapcsolatos programmal egyik ellenzéki szervezet sem rendelkezik. Amit Bakai-Nagy Zita, az MSZP helyi elsõ embere nyilatkozott a Helyi Járat legutóbbi számában, az a szokásos szocialista Lendvai Ildikó féle fecsegés: mindenrõl szól és semmirõl nem szól. Egy konkrétum van a cikkben, az pedig az elnökasszony fényképe, ami, férfiasan bevallok, meggyõzõ... Nagyon is... Elég lett volna a fotó, sokkal jobb lett volna, ha a szöveg lemarad. Arról nem is beszélve, hogy mint nõi polgármester-jelölt meg tudta volna gyõzni a férfi választókat, a nõi választók szimpátiája meg szinte törvényszerû, hiszen Érdnek még nem volt nõi polgármestere. Most már mindegy, mert Döcsakovszky mellett döntöttek. De vissza a kampányhoz: marad az ellenzék számára a személyeskedés, a mutyi és a talicska. Ettõl viszont óvnám õket. Egyrészt a választópolgárok számára a személyeskedés visszataszító, másrészt egy ilyen csatában mindenki kap sebeket. Ezt a harcot vágások nélkül nem lehet megúszni. A kérdés csak az: milyen mélyek lesznek a vágások? Ez a helyi politikai eliten múlik... DUPREE HUGÓ Kérjük az érdi lakosokat, hogy augusztus 20., nemzeti ünnepünk tiszteletére lobogózzák fel házaikat!

3 VIII. évfolyam 15. szám augusztus (Folytatás az 1. oldalról) Együtt a további sikerekért jó színvonalon épített magasházat, hiszen így kis alapterületen sokfunkciós szolgáltatás valósulhat meg, és mellette szabad terek alakulhatnak ki. Érd a 30-as évek parcellázásának anomáliáit nyögi a mai napig, hiszen akkor az anyagi haszon miatt lakótelkeket alakítottak ki, a közösségi terekre nem figyeltek. Ma, ha például egy játszóteret szeretnénk valahol, általában magántulajdonú lakótelkeket kell összevonni, és ez kissé drága mulatság. Mely területen értünk el Ön szerint komolyabb sikereket? A szolgáltatások színvonalában nagyot léptünk elõre az elmúlt négy évben. Ha csak az egészségügyet nézzük: decemberre kész lesz a 2005 négyzetméterrel bõvített korszerû szakorvosi rendelõintézet, amely közel másfél milliárdos beruházás. Itt új funkciókkal is bõvül a szolgáltatás, hiszen lesz például egynapos sebészet is, és a diagnosztikai géppark is korszerûsödik. A magántõke együttmûködésével korszerû orvosi ügyelet mûködik, és elkészültek az elsõ egészségházak is. Ezzel a háziorvosi rendelõk fele már megújult, vagy rövidesen fog megújul. A Kutyavári úti rendelõ átköltözött a Casino üzletházba, és a Riminyáki úton az új egészségházba költöztek a Tompa Mihály úti rendelõk, a Bajcsy-Zsilinszki úton pedig most épül az új egészségház, ahová a Bem téri háziorvosok költöznek, sõt, lesz hely egy új, körzetnek is, és helyet kapnak a gyermekorvosi rendelõk is. Elkészült a terv Ófalu és Újfalu rendelõinek felújítása is at megelõzõen pedig majd 20 évig semmi sem történt. A HVG-ben jelent meg nemrég egy statisztika, mely szerint Érd a legsikeresebb pályázók közé tartozik... Ha a városokat nézzük, a hetedik helyen állunk az egy fõre jutó pályázati összeggel. Három év alatt a csatornát nem számítva mintegy 7,5 milliárd forintot sikerült a városba hozni, a csatorna 31,2 milliárdja pedig önmagában is hatalmas eredmény. A jól megfogalmazott célok, az eredményes pályázati elõkészítés, és az eredményes, a pályázatokhoz alkalmazkodni képes szakmailag kompetens tervezés a titka a pályázatokon elért SIKEREINKNEK! Azt remélem, hogy az elkövetkezendõ ciklusban is hasonló nagyságrendben tudunk pályázati pénzekhez jutni, és akkor újra egy nagyot tudunk lépni a hátrányunk ledolgozásában. Régóta jogos óhaj, hogy legyen Érden bíróság, ügyészség, kórház, strand, és sorolhatnám. Erõteljesen szorgalmazzuk, hogy a már 2002-ben megígért új rendõrkapitányság megépülhessen. Jelenleg a megye második legnagyobb kapitánysága lényegében egy többször bõvített családi házban mûködik, ahol méltatlan körülmények között dolgoznak rendõreink. Nincs például fogda, Budaörsre, Ceglédre kell átkísérni az õrizeteseket, és miközben elviszik, egy autó és két rendõr kiesik a szolgálatból, a bûnözök pedig vidáman dolgoznak az idõ alatt. Eddig is nagyon sokat költöttünk a közbiztonság javítására, hiszen kiépítettük százmilliós beruházással a térfigyelõ rendszert, 5 körzeti megbízotti irodát nyitottunk, T. Mészáros András polgármester átveszi a parlamentben a Családbarát önkormányzat kitüntetést megerõsítettük és támogattuk a polgárõrséget, és a jövõben is folytatni fogjuk ezt. Csak akkor tudjuk például letelepíteni a fiatal rendõröket, ha tudunk lakást, oktatást biztosítani nekik, és látják, hogy hosszú távon biztos egzisztenciát tudnak teremteni. Bármely területét nézzük a városnak, mindenütt hatalmasat léptünk elõre. Korszerûsödött az intézményhálózat, elkezdtük a városközpont kiépítését ban is voltak jó ötletek és javaslatok, de amikor megnéztük a fiókokat, egyetlen elkészült tervet sem találtunk. Mindent 2007 elejétõl nekünk kellett rohammunkával pótolni, és ha találtunk volna kész terveket, több és más pályázaton is nyerni tudtunk volna. A következõ ciklusnak azonban úgy vágunk neki, hogy a tervek jó része készen van, akár esélyegyenlõségrõl, közlekedésrõl, szociálpolitikáról van szó. Még évekig elmaradottabbak leszünk sok tekintetben, mint a fejlett nagyvárosok, életminõségben azonban már most jól állunk, ezért továbbra is növekedni fog Érd lakossága. Például a csatornahálózatot is úgy terveztük, hogy akár 90 ezres lakosságszámot is ki tud majd szolgálni. Ha a helyi építési szabályzatnak megfelelõen, infrastruktúrával és intézményekkel ellátva fejlõdik Érd, akkor a jelenleg még meglévõ 4000 üres telek beépítése után színvonalas, élhetõ kertvárost eredményez. Mikor jutunk el a tûzoltástól a minõségi fejlesztésig? Még most is nagyon sok területen a tûzoltás a feladatunk, fõleg az óvoda, bölcsõde, iskola területén, az útépítésrõl, vízelvezetésrõl nem is beszélve. Ez a ciklus a múltról és a jelenrõl szólt, a következõ folyamán azonban már a jövõre is gondolni tudunk. Ehhez az kell, hogy ne csak önkormányzati fejlesztések történjenek a városban, hanem nagyobb léptékben megjelenjen a magántõke is. Ahhoz, hogy fejlõdni lehessen, kellenek a munkahelyek Sajnos jelenleg Érden a legnagyobb munkáltató az önkormányzat, és ezen feltétlenül változtatni kell. Ha helyben tudnak az érdiek dolgozni, nem kell naponta órákig utazniuk, akkor a megkeresett fizetésüket helyben költik el stb. A város mit tesz ennek érdekében? Hiszen kell hozzá terület, infrastruktúra és szabályozás sok egyéb mellett. Terület az van, és nemsokára az infrastruktúra is rendelkezésre fog állni. Az elmúlt idõszakban is volt már néhány beruházás, hiszen megjelent az Aldi, a Lidl, fejlesztett a TESCO, beindult a Prettl Kft. (250 munkahely), ide költözött a DM logisztikai parkja, amely embert fog foglalkoztatni. Remélem, hogy a válság befejeztével újabb beruházók jelennek meg városunkban, és akkor valóban a jövõrõl tudunk gondolkozni. Az iparûzési adó is növekedni fog, mert ez jelenleg arányaiban roppant kevés. Egy Gyõr nagyságú városnak a befolyt adója jelenleg milliárd forint, míg Érden ennek a töredéke realizálódik. Akkor foglyuk utólérni magunkat, ha 6-8 milliárd bevételünk lesz az iparûzési adóból. Körülbelül 200 hektár olyan terület van, ami iparfejlesztésre alkalmas, és itt kell megteremteni a lehetõségeket a tulajdonosokkal együtt, hiszen ezek nagyrészt magántulajdonban vannak. Nagy pechünk volt azzal, hogy az M6-os autópályát éppen a válság kitörésekor adták át, és így nem tudtuk ezt eddig kihasználni a tõkeinvesztíció megtorpanása miatt. Elmondhatjuk, hogy az eltelt 4 évben az önkormányzati beruházások sikeresek voltak, a következõ 4 évben pedig a magántõke beruházásaira is koncentrálni fogunk. Az itt élõ embereknek mindenképpen jobb felülni egy helyi buszjáratra, és pár perc alatt beérni a munkahelyre, mint hosszú órákat utazgatni, autózgatni Budapestre. Ha a területek tulajdonosaival le tudunk ülni tárgyalni és meg tudunk rövid idõn belül állapodni, akkor létrejöhet egy új fejlesztési politika. Két vasútvonal és három autópálya szolgálja ki városunkat, a Dunáról nem is beszélve, hiszen az EU éppen tavaly kezdte kidolgozni a Duna-völgye fejlesztési programját. A Dunát idegenforgalmi célra is lehet majd használni, hiszen ha átadják a csepeli szennyvíztisztítót, akkor néhány éven belül fel fog tisztulni a Duna vize. Az idõsebbek még emlékeznek arra, hogy valaha volt szabad strand, lehetett a Dunában fürödni is. Szeretnénk ezt ismét elérni a késõbbiekben. Úgy érzem, hogy Érdnek a lehetõségei szinte korlátlanok. Szokták mondani, hogy nem volt, hanem lesz. Ugyan Érd nagyon régen létezik, hiszen az as években már említették az oklevelekben. Érd létezik most is, és ez mondatja velem azt, hogy sikerre vagyunk ítélve! Összefogással Érd nem volt, hanem Érd lesz. Igen lesz, virágzó, élhetõ kertvárosként, amely minden lakosának átélhetõ közösséget, és jól megélhetõ várost jelent. Hiszem, hogy ez csak rajtunk, érdieken múlik. Tisztelt érdi választópolgárok! Az érdi FIDESZ Nyugdíjas Tagozatának aktivistái augusztus 23-tól délelõtt 10 és 12, valamint délután 3 és 7 óra között ügyeletet tartanak az Összefogás Székházban (Érd, Alsó u. 8.), ahol leadhatják kopogtató cédulájukat! A rabszolga természete Jó két héttel ezelõtt megjelent egy érdekes cikk a londoni The Times konzervatív újságban. A cikk azon kevés külföldi sajtótermék közé tartozik, amelyik abban a cikkében jóindulatúan, majdhogy nem szimpátiával írt rólunk. Értõen és elfogadva, alapjában véve renitens természetünket. Jó neki. Mármint, hogy ilyennek lát bennünket. Reménykedjünk benne, hogy a nagy távolság és az igazi objektív szemlélet egyúttal jó értékítéletet is jelenthet. Talán még tényleg van bennünk egy kis rebellis hajlam. Mielõtt az angol lap cikkének fölöttébb érdekes és a valóságot tökéletesen tükrözõ címét ide idézném, engedtessék meg egy gondolatnyi kitérõ. Ha visszatekintünk történelmünk viharos évezredeire, egyet biztosan megállapíthatunk. Majdnem mindig tudtuk, ki az ellenség, és ha haddal ellenünk támadt, ki kardra, ki meg kapára, kaszára kapott és védtük a hazát. A királytól az arisztokratán keresztül az iparostól, a gazdálkodó kisnemesig és a jobbágyig mindenki tudta, mi a dolga. Az országot megvédeni akaró uralkodó mögött ott volt a nép és volt rá szeme is, meg esze is, hogy tudja, ki az ellenség és vele szemben meg kell védeni a hazát. Együtt, egymást segítve, félretéve a ránk olyan nagyon jellemzõ egymással marakodó természetünket. Az most nem tárgya ennek az eszmefuttatásnak, hogy mikor, hogy is sikerült ez. Napjainkra teljesen megváltoztak a háborúskodás körülményei. Vagy sokkal inkább egy ország idegen hatalom által való elfoglalásának a körülményei. Manapság a modern országfoglalások, itt a civilizált Európában már csendben, a színfalak mögött, a tévék elõtt mosolygó diplomaták által történnek. Nincs hadüzenet, nincsenek masírozó hadosztályok, sem ágyúk, sem bombázó repülõgépek. Ma már néhány sötét öltönyös bankár teljes felügyeletet, igazi hatalmat tud gyakorolni egy, egy ország, sõt egész régiók felett. A nép pedig, az Istenadta nép oly csöndes rajta mint a barom, melyet igába hajt Illetõleg napról napra, estérõl, estére jól elvan azokkal az üveggyöngyökkel, csatorna csecsebecsékkel, melyet azokon a képernyõkön kajál meg, amelyikért még pénzt is ad. Sõt amelyiknek a birtoklásáért képes el is adósodni. Amikor jó húsz évvel ezelõtt a rendszerváltás eufóriájában azt hittük, hogy egy jobb, igazságosabb, korrektebb és szabadabb világ kezdõdik, gyakorlatilag egy társadalmi AIDS vírus támadott meg bennünket. És ugyanúgy nem érzékeltük a támadást, mint a biológiai AIDS-nél. A Lajtán túlon oly szépnek és kívánatosnak tartott kapitalizmus legrosszabb, legmocskosabb fajtáját kaptuk a nyakunkba. Nem véletlen, hogy a huszadik század legragyogóbb társadalomkritikusa, Karol Vojtyla engesztelhetetlen volt mindkét világrendszer bírálata során. Ha valaki nem tudna mit kezdeni a névvel, õ volt II. János Pál pápa. A hétköznapok taposómalmában a legkevésbé gondolunk arra, hogy akkor is csináljuk, teremtjük a történelmet. Amit teszünk, vagy nem teszünk, amit felismerünk, vagy nem ismerünk fel, az fogja meghatározni a mi saját, majd gyermekeink, unokáink jövõjét. Napjaink embere könnyen elhiszi, hogy éppen eddig tartott az emberiség fejlõdése, itt a csúcs, hátra lehet dõlni ha jól megy a sora, vagy csendes belenyugvással elfogadja, ha lecsúszott mert mit is lehet tenni. Mert mindazok, akik megteremtették a saját érdekeiknek tökéletesen megfelelõ alá-fölérendeltség viszonyokat, semmit sem sajnálnak az ilyen látszat fenntartásáért. Fõleg, hogy a tudatbefolyásoló tömegmédia és az ezt mûködtetõ szakemberek széles gárdája döntõen az õ rendelkezésükre áll. Emiatt aztán a kívánatosnál mennyien kevesebben veszik észre, hogy Magyarország hadban áll. Nem csak hadban áll, de folyik a háború. Az utcán persze nem lehet ebbõl semmit sem érzékelni, de a nemzeti kormány és szakértõi szembeszegültek a megszállóinkkal, fegyvert fogtak és belementek egy fölöttébb egyenlõtlen harcba. Persze meg lehetne kérdezni, miért? Miért kell a Mammon nagyhatalmú, arctalan, sötét erõit provokálni, miért kell ellenszegülni? Hisz ha jól parírozunk, jófiúk maradunk, még buksisimogatásos nemzetközi dicséreteket is kaphatunk. Itt van elõttünk a jó példa. Sem Meggyesy-t, sem Gyurcsányt, és fõleg Bajnait soha nem illették olyan jelzõkkel, mint Orbán Viktort már szinte a kormányra kerülése után azonnal. Amikor a Nemzetközi Valutaalap (IMF) teljhatalmú megbízottai pár hete itt jártak és a pénzügyi problémák általuk ismert és erõszakosan alkalmaztatott egyetlen módját próbálták a magyar nemzeti kormányra kényszeríteni, mégpedig azt, hogy a népet tovább kell sanyargatni, meglepõ ellenállásba ütköztek. Ettõl úgy megdöbbentek, hogy itt hagytak csapot, papot és farokfelcsapva, hazáig trappoltak, elpanaszolva a Gazdáiknak, a magyarok tûrhetetlen viselkedését. Pedig mirõl is volt szó? Csupán arról, hogy a végletekig kizsigerelt magyar emberekrõl már több bõrt nem hajlandó lehúzni a kormány, és inkább az itt törvényesen szabadrabló bankokra, meg a különbözõ pénzügyi hiénákra terhelte azt a bizonyos kétszázmilliárd forintot. Megállította az adósrabszolgák földönfutóvá tételét. Aztán annak is gátat szabott, hogy az arcpirító hazai bérek mellett bizonyos kiváltságosok sokmilliós fizetést kapjanak. Feltehetõen nekik is egy szájuk van, melynek folyamatos etetése, itatása sem rúghat havi nyolc millióra. Arról már nem is beszélve, hogy a mezõgazdasági kistermelõk béklyóinak jó részét is leoldotta a kormány, veszélyeztetve ezzel a különbözõ multik érdekeit. Sõt, horribile dictu a törvényesen megválasztott miniszterelnök még azt sem átallotta megfogalmazni, hogy a Nemzetközi Valutaalapnak, tessék szépen hazamenni. A The Times errõl a skandalumról írt cikket és a cikkének az volt a címe, hogy A rabszolga nemet mondott. Igen, a rabszolgák idõnként nemet mondanak. Néha fel is lázadnak. Még ha reménytelen is ez a harc, ha el is buknak, de van egy tûréshatár, amikor már nincs mit veszíteni. Legfeljebb az élet, de az meg a nyomorúságnak egy bizonyos mélységében már talán nem is akkora érték. Tessék tehát észrevenni, hogy Magyarország hadban áll. Az esélyeink talán még attól is rosszabbak, mint amikor az hangzott el a rádióból, november 4- én hajnalban a törvényes magyar miniszterelnöktõl, hogy Csapataink harcban állnak. Segítsetek! De mint tudjuk nem segítettek. Ma sem fognak. Persze látványos rombolás nem lesz, de hazátlan, tulajdon nélküli páriákká válhatunk. Még talán van egy halvány esélyünk, de csak ha tudjuk mi folyik hazánkban. Ha tudjuk, hogy más eszközökkel ugyan de harcban állunk. És most sem csupán magunkért, hanem az egész közép-európai térségért. Ha nekünk sikerül, nekik is példát mutatunk, de ha elbukunk, elvész az õ reményük is. KOPOR TIHAMÉR

4 4 Egy új tanév küszöbén Hetedik évét kezdi meg a Docete Akadémia. Szeretnék megosztani egy bátoríró gondolatot mindazokkal, akik félelemmel, szorongással, kétségekkel, esetleg tanácstalansággal várják a szeptembert, az új tanév kezdetét. (2.Sám.4.4) Méfibóset az én egyik legkedvesebb szereplõm a Bibliából. Egy öt éves kisfiú, akinek édesapja ( Jónatán király) elesik egy csatában. Amikor ennek hírét veszik, a dajkája felkapja a gyereket és megpróbál elmenekülni vele, hogy megmentse a gyermek életét. De futás közben a kisfiú a földre esik és mindkét lábára megsántul. Íme egy gyermek, aki Izrael királya LEHE- TETT volna, ehelyett egy összetört életû, a világ számára mindenre alkalmatlan áldozattá lesz. A kisfiút a történet szerint számûzik egy Ló- Debár nevû helyre. Ha pontosan fordítjuk héberbõl ezt a kifejezést, azt jelenti: kapcsolatoktól mentes hely. Egy megsebzett fiatal, aki úgy tûnik elveszített mindent, anélkül, hogy ehhez akár egy szóval, vagy akár csak egy tudatos mozdulattal hozzájárult volna. Egy mindössze öt éves megfélemlített fiúcska, akit eltemetnek a némaság földjére, mert nem teljesíti be környezetének elvárásait. Egy gyermek, aki csak álmodni tud és mer arról, hogy mi is LE- HETETT volna belõle, ha. Több mint harminc éve vagyok gyerekek között, és azt kell hogy mondjam, nagyon is mai ez a történet! Sok kis Méfibóset ült az ölemben, sok kis megtört élet az elmúlt évek alatt. Számtalan fájdalmas megtapasztalás szemtanúja voltam, amikor gyermek és szülõ kétségbeesetten kereste, várta a segítséget. Meg kell, hogy valljam, átéltük számtalanszor azt is, hogy a képtelenségünk, a meg nem értés, vagy közöny miatt, bezárva éreztük magunkat Ló-Debárba! Pontosan ez az, ami miatt hét évvel ezelõtt létrehoztam a Docete Alapítványt. Mert Méfibóset élete, a mi életünk is!! ITT kellene lennünk, de e helyett VALAHOL OTT kötött ki az életünk. Egy sérülés, egy trauma, egy tanulási nehézség, egy fogyatékosság, egy betegség,...- bármilyen formában is legyen az életünkben megfoszthat minket képességeink, lehetõségeink, álmaink beteljesedésétõl.lehet, hogy a cél elõtt lebénulunk, megállunk, esetleg még nagy erõfeszítésekkel leplezzük, mert szégyelljük, hogy nem mennek a dolgaink úgy, ahogy szeretnénk, vagy ahogy elvárják tõlünk. Éppen a mögöttem álló 33 év bizonyságából mondom, hogy nem kell ennek így lennie! Mindig van remény! Van ennek a történetnek, ugyanis egy gyönyörû folytatása, egy erõteljes kép, amit magam is nap-mint nap felidézek, hogy erõt merítsek. Amikor Méfibósetet Dávid király (aki Jónatán barátja volt) palotájába viszik, ezt a már felnõtt férfit szó szerint úgy kell ölbe vinni, mint egy kisgyermeket. Ha Méfibóset jelenlétére nézünk, azt akarjuk, hogy járjon, ugye? Ha azonban a problémájára tekintünk, be kell, hogy lássuk, õt segíteni kell! Látjuk, ahogy arcra esik tehetetlenül Dávid elõtt, és belekapaszkodik a király palástjába. Hasal, koldulva annak a királyi palotának a kövezetén, amely hivatalosan a lakhelye kellene, hogy legyen. A kép úgy teljes, ha látjuk azt is, Aki elõtt leborul. Az ifjú, az oltalom, a védelem, az irgalom, a hûség palástjára néz fel, és a szeretet kezei pedig felemelik õt, majd az asztalhoz segítik. Méfibóset testileg soha sem gyógyul meg. Megsebzetten éli végig az életét. Ahogy a mi életünkben, gyermekeink életében is lehetnek sebek, amelyeket életünk végéig hordoznunk kell. Lehet, hogy mindig törékenyebbek, másoktól függõbbek, kiszolgáltatottabbak leszünk, mint mások. De a jó hír: Méfibóset odakerült a királyi asztalhoz! És ha itt látjuk õt, asztalon fölül ugyanolyan herceginek látjuk, mint a többieket a királyi asztalnál. Herceg a hercegek között! Méltósága, tisztessége lelki gyógyulása megkezdõdött, mert az õt megilletõ helyre került. Ezzel elkezdõdhetett számára egy ÚJ ÉLET! Kedves szülõk! Szeretettel várjuk gyermekeiket a 2010/2011- es tanévben is a Docete Akadémiára. Keressenek minket bizalommal! Az asztalt már megterítettük! Információ: , honlap: KISS BEA Olvasónk írta AFelsõvölgyi út Érd utolsó utcája. Olyannyira, hogy az út túloldalán elhelyezkedõ ingatlanok már Törökbálinthoz tartoznak. Kicsit faramuci helyzet ez. Kedves érdi lakótársaink erre jönnek, ha meg akarnak szabadulni megunt háziállatuktól, karácsonyfájuktól, vagy éppen némi szeméttõl. Nem éppen felemelõ dolog, de már-már megszokott és közismert tény. Tenni sajnos nem tudunk ellene, csak szépen eltakarítjuk a nyomokat. Az azonban, hogy újabban a közszolgáltatók vagy azok alvállalkozói teszik ezt, az minõsíthetetlen és megengedhetetlen. Az idei év tavaszán az áramszolgáltató munkatársai az Érd, Felsõvölgyi út környékén lemetszett faágakat a Felsõvölgyi útról nyíló kaszálóra hordták. Ami mint tisztáztuk Törökbálint területéhez tartozik. Kérdésünkre, hogy mi a szándékuk a levágott ágakkal, azt felelték, hogy másnap érkezik az a munkagép, ami ledarálja az ágakat, õk pedig elhordják az egészet. Körülbelül másfél hónapig vártunk arra a bizonyos munkagépre, közben egyre közeledett a kaszálás idõpontja. Végül május 23-án e- mailben vettük fel a kapcsolatot az áramszolgáltatóval és kértük, hogy az ágakat minél hamarabb szállítsák el a területrõl. Három hét után, egészen pontosan június 15-én érkezett a válasz, miszerint az ágakat elszállították és a felmerült kellemetlenségek miatt elnézésünket kérik. A területet idõközben a jó idõ beköszöntével le kellett kaszálni már ahol lehetett. A kérdéses területet az áramszolgáltató emberei a maguk módján megtisztították. A nagyobb ágakat elszállították, a kisebbeket a kaszálót szegélyezõ bozótba hordták, a törmeléket pedig még csak össze sem gereblyézték. Július utolsó napján a telefontársaság szakemberei végezték a fák metszését a Felsõvölgyi útról nyíló Luc utcában. Õk még csak azzal sem törõdtek, hogy a levágott ágakat félrehordják, ott hagyták az összeset az úttest szélén. (Képek mellékelve.) Most tehát a telefontársaság illetékeseinél próbálom elérni, hogy tegyenek rendet maguk után. Ezúton szeretném szíves közremûködésüket kérni abban, hogy a jövõben ne a lakók feladata legyen a VIII. évfolyam 15. szám augusztus 12. Minõsíthetetlen közszolgáltatás szolgáltatók munkatársainak, vagy a különféle alvállalkozók munkáját felügyelni. Segítségüket, együttmûködésüket ezúton is köszönöm. Riksa az érdi sportnapon MAGYAR DOROTTYA Július 17-én rendezték meg a város szívében az Érdi Sportnapot, amelynek keretein belül több sport is bemutatkozott. A rendezvény célja az újjáépülõ városközpont bemutatása és népszerûsítése volt a városlakók számára. Az elkészült látványtervek megállító táblákra lettek kihelyezve, mindenki számára elérhetõ helyen. A teljesség igénye nélkül: bemutatkoztak különféle labdajátékok, több érdi tánccsapat produkcióját lehetett látni, íjászatot rendeztek, evezõversenyben vehettek részt a látogatók. Kivonult a Magyar Kerékpáros klub több mobil bringatárolóval, amelyeket három különbözõ pontra helyezett ki. Sztárvendégként Tabáni István lépett fel a színpadon, rekkenõ hõségben, így talán ennek is tulajdonítható, hogy elmaradt a várt nézõszám. A délután folyamán találkozhattunk az elsõ érdi riksával, amely egy esküvõ újdonsült párját fuvarozta a ceremónia helyszínére, majd utána a nászmenetet vezette el az autóig. Az új városközpont területére nem lehet majd behajtani autóval, így a kerékpárosok azt ajánlották, hogy közlekedjen a házaspár riksával. Aznap még a sportnap látogatói is kipróbálhatták, milyen is az utazás eme formája. Mindenki hangulatosnak találta, fõleg a gyermekek élvezték, ezért ígéretük szerint a Kilométeres Utcabálon az is találkozhat az elsõ érdi riksával, aki esetleg most lemaradt a sportnap hangulatos szórakozásáról. Legközelebb augusztus 20-án, buszos kiránduló túra segítségével ismerheti meg Érdet, különösképp az új városközpontot a kedves közönség. DOMÁN ZSOLT

5 VIII. évfolyam 15. szám augusztus Október 3-án megszavazzuk Ajózan ész és a nemzet érdekének politikájának lehetünk tanúi nap-nap után. Választottunk, ezt választottuk, jól választottunk. Most azon dolgozunk, hogy Érd város a választók bizalmából ezt a politikát erõsítse, ennek a politikának eredményeibõl a lehetõ legnagyobb mértékben részesüljön. Ezt csak úgy tudjuk elérni, ha az eddig elért eredményeinket, munkánkat megismertetjük választóinkkal, megerõsítve ezzel a bizalmat. Bizonyos vagyok abban, hogy azok a polgárok, akik figyelemmel kísérték az elmúlt négy esztendõben a Fidesz frakció munkáját, a Fidesz önkormányzati képviselõ-jelöltjeire fognak szavazni. Kishitûségnek helye nincs! Az eredmények beszélnek. Mi az elmúlt négy esztendõben a józan ész és az érdiek érdekében dolgoztunk, politizáltunk, tettük a dolgunk az MSzP többségû kormányzat mellett is. Most elérkezett az idõ, amikor lehetõség nyílik számunkra a legeredményesebb munkára, ha a hamis vádaskodókkal szemben a józan ész felülemelkedik, és választóink bizalmából módunk lesz bizonyítani. A józan ész és az érdiek érdekének politikája Fideszes önkormányzattal ma azonos a nemzet politikájával. Egyértelmû, hogy megválasztásunk esetén többet, jobban tehetünk Érdért, az érdi polgárokért. Orbán Viktor szavaiból idézek. Eltelt hatvan nap, és bízvást mondhatjuk, hogy Magyarországon néhány olyan tabut döntöttünk le, amely tabuk tisztelete akadályozta Magyarországot a sikerek elérésében. Most éppen olyan döntéseket hoztunk, amely talán sokakat már meg is gyõzött, hogy lehet olyan országban is élni, ahol a becsületesen dolgozó és a törvénytisztelõ embereket nemcsak morális elismerés illeti, hanem õk járnak jobban. Korábban ahelyett, hogy a döntéseket a politika meghozta volna, mindig azt magyarázta meg, hogy mit miért nem lehet megcsinálni, holott egyébként az emberek kilencven százaléka egyetértett abban, hogy ezekre szükség volna. Látják a mostani kormányzás szerkezetét, mindennek van gazdája, mindenrõl lehet tudni, hogy ki azért a felelõs. Azt javasolták, hogy a politikai osztály létszámát csökkentsük le, a magyar vállalkozók és a magyar adófizetõk egyaránt úgy gondolták, hogy túlságosan nagy az a politikai osztály, amelynek a fönntartásáról gondoskodni kell. Ehhez képest felére csökkentettük a következõ választások utáni érvénnyel a parlamentet, és felére csökkentettük az önkormányzati választásokat megelõzõen az önkormányzatokban dolgozó politikai osztály létszámát. Azt javasolták nekünk, hogy a társasági nyereségadót csökkentsük le, mert mindannyian tudjuk, hogy tíz százalék körüli áron szokták venni a számlákat a nem különösebben dicséretes szegmenseiben a magyar gazdaságnak. Hogyha a társasági nyereségadót levittük nagyjából a számlavásárlás körüli mértékre, akkor valószínûleg ki tudjuk fehéríteni a magyar gazdaságot. Nézzék meg, a társasági nyereségadó minden költségvetési nehézség ellenére is szeptembertõl tíz százalék! Önök voltak azok, akik azt kérték tõlünk ez persze nemcsak a vállalkozókat érinti, hanem másokat is, hogy az örökösödési illetéket, illetve az élõk közötti vagyonáthárításnál az illetéket töröljük el, mert egyébként nem tudnak kialakulni vállalkozói nemzedékek. Nem lehet jó lelkiismerettel, állami sarc nélkül egyik nemzedéknek a másikra hagyományoznia mindazt, amiért dolgozott. Önök is láthatják, Atávolban megcsillan a napsugár a faleveleken, a nyárfák olyan büszkén remegtetik ezüstös leveleiket, mintha azok hozzátartoznának az inkák örökségéhez, pedig csak egyszerû nyárfákról van szó, amelyek csendesen meghúzzák magukat a Duna jobb partján, és szemlélik csendes nosztalgiával a lassan himbálózó csónakokat a bogdányi strand közelében. Korai lenne az õsz érkezésérõl beszélni, de a napokban azt beszélték a távoli Erdélyországból érkezett erdõlõ legények az Apátkúti eltérõnél, hogy meglesték a legnagyobb testû szarvast, amikor szép komótosan beállt a patak vizébe, és senkitõl, semmitõl nem zavartatva belepisilt a tiszta vízbe, márpedig minden székely tudja, ha a szarvas bepisilt a patak vizébe, akkor vége a nyárnak, jönnek a didergõ esték. A Balatonon mulatozó nyári népség Szent István ünnepét tekinti vízválasztónak. Augusztus huszadika után lehúzzák az ágynemûhuzatot, elteszik pihenni a párnákat, kitakarítanak, készülõdnek a nagy hibernálásra, de a Pilisben más világ járja, nincsenek kõbe vésett idõpontok, reggel még derûsen süt a nap, délben földig kényszeríti a lombhullatókat az erõs nyugati szél, este pedig vastag pulóver nélkül már nem keresheti az ember a gyorsan hulló csillagokat, mert hideg fuvallat költözik a völgybe. A zsurnaliszta nem hitt a szemének, amikor meglátta az óriási madáretetõ alatt repdesõ két cinegét, mert azok olyan ricsajt csaptak néhány télrõl megmaradt napraforgó szem miatt, mint amilyen közelharcot vívott nagyapja az Isonzónál egy talján katonával, amikor szembe kerültek járõrözés közben. Egymásnak esett a két madárka, egymást próbálták jobb belátásra bírni, és a fakopáncs is megérkezett a csatazajra, nézte megbocsátóan a cinegék hiábavaló harcát, aztán elrepült a közeli fa legmagasabb ágára, onnan hallgatta a visegrádi lovagok duhajkodását, akik nagy dáridót csaptak annak örömére, hogy sikerült legyõzni az álnok ellenséget. Hangoskodni kezdtek az úri vadászok is, tábortüzet raktak, az egyre magasodó lángnyelvek kísértetiesen táncoltak, megelevenedtek az árnyékok, úgy tûnt boszorkányok gubbasztanak a magas fenyõk ágai között, a tûz mellett pedig jóllakott férfiak mondták el huszadszor, hogy milyen kitûnõ érzékkel találták el a gyanútlanul éppen arra sétáló vaddisznót. Egyre sötétebb lett, a Stefánia-hídon átszaladt egy róka, nagyon sietett õkelme, titkos találkozója lehetett valamelyik hegyoldalban, nem nézett sem jobbra, sem balra, csak rohant elszántan a nagy találkozás reményében. Lassan benépesült a csillagos ég is a Pilis felett, apró remegõ pontocskák szemezgettek egymással, mint csalfa szeretõk, idõnként eltûntek rövid idõre, majd hirtelen felragyogtak a felhõk mögül. A zsurnalisztának az volt az érzése, hogy a távoli csillagok irigykedve nézik a hogy nincs örökösödési illeték az egyeneságiak között, és az élõk közötti vagyonáthárításkor sincsen semmilyen állami beavatkozás vagy közremõködõ. Többen Önök közül, különösen a vidékiek mondták, hogy az mégsem járja, hogy a termés, a gyümölcs a földön marad, valamit kéne vele kezdeni. Hát tessék, mostantól lehet vele valamit kezdeni. Hajrá, elõre! Így többen is a jelenlévõk közül visszatérhetnek a törvényes mezsgye keretein belülre. Ez szerintem mindannyiunknak jobb így. A kormány piaccal való együttmûködésének egyetlen mércéje lesz majd, ez pedig a korrektség. Bennünket a politikai múlt nem érdekel, a korrektség azonban érdekel, és mindenki, aki korrekt üzletember, vagy korrekt ügymenetet vitt az elmúlt években, és ezt szándékozik tenni a jövõben is, az nekünk partnerünk, függetlenül attól, hogy egyébként a politikai szféra melyik részével tart kapcsolatot, mert mindannyian tudjuk, hogy az üzletben nincs balvagy jobboldal. Az üzletben profit, beruházás, nyereség van. A munkában sincs különbségtétel bal és jobb között, hiszen nem lehet csak balkézzel, vagy csak jobb kézzel dolgozni. Igény, hogy a forrásokat, az európai uniós forrásokat és a magyar gazdaság egyéb fejlesztési forrásait tereljük a kis- és középvállalkozások irányába. Ezt az Önök által megfogalmazott elvárást szeretnénk most beteljesíteni azzal, hogy meghirdetjük az Új Széchenyi Tervet. Most, 2010-ben mindenki úgy érzi, hogy a magyar gazdaságot kell újjáépíteni. Valóban a feladat nem kisebb: újjá kell építeni a magyar gazdaságot. Helyet a magyar reményeknek, helyet a magyarok reményeinek! Újjáépítés, Új Széchenyi Terv. Érd város erre várt, ez Érd legnagyobb lehetõsége! Az nem lehet, hogy városunk ne használja ki az új építés lehetõségeit! Helyet az érdiek reményeinek! Ezért október 3-án a szavazzunk a FIDESZ-KPE jelöltjeire, hogy a beindult nagy arányú fejlõdést töretlenül tudjuk folytatni és kihasználva a kormány biztosította új lehetõségeket a város javára tudjuk fordítani! TÓTH TAMÁS A Pilisben beköszöntött az õsz magasba igyekvõ lángnyelveket, vágytak egy kis melegségre, és talán boldoggá tette volna õket a fenyõhasábok pattogása és a szikrák közelsége, de nem térhettek le égi útjukról, csak messzirõl nézték szomorúan a lángnyelveket az Apátkúti vadászház kertjében. Ó, azok a távoli csillagok! Egyszer az Adrián himbálózott egy kopott hajóban, és próbálta megfejteni a titokzatos jövendõt, amikor hirtelen félelem fogta el, mert feje felett megnyílt az ég, és zuhanni kezdtek a fényes csillagok. Zuhantak sebesen, hallani lehetett süvöltésüket, fényes csóvát hagytak maguk után, és amikor félelmében ösztönösen összehúzta magát a zsurnaliszta, akkor semmivé váltak az aprócska égitestek, a legszerencsésebbek is csak nagyon távolról nézhették meg magukat a Kvarner-öböl apró hullámaiban. Csillaghullást látni el kell menni a Hargitára, annak is a legmagasabb csúcsára, be kell burkolózni meleg pokrócokba, néha-néha kortyolgatni kell az Csupa jó hír Mészáros András polgármester szokásos szerdai T. sajtótájékoztatóján csupa jó hírrõl tudott beszámolni. Az elsõ hír az, hogy jogerõre emelkedett a Lidl építési engedélye, vagyis nemsokára elkezdik Érdligeten az új áruház építését, és ezzel együtt rendezõdni fog a Fürdõ utca környezete is. Szeretnék az idén karácsonykor megnyitni az új üzletet, amellyel rendezõdni fog környéken élõk vásárlási lehetõsége is. Ez az építkezés lehetõ teszi az alközpont rendezését is. A városközpont építése is elkezdõdik hamarosan, lezárult a közbeszerzési eljárás, és nemsokára építési területet kapnak a kivitelezõk. Az elsõ ütemben a Földrajzi Múzeum tetõterét építik át. A városközpntban lakók türelmét kérte a polgármester, mert jelenleg más építkezések is folynak ezen a területen, például az Alsó utca vízelvezetése és a szakorvosi rendelõintézet. A kellemetlenségek azonban jó célokat szolgálnak, és rövidesen tapaztalhatják az érdiek, hogy a beruházások magasabb életminõséget teremtenek. Felhívta T. Mészáros András a figyelmet az esõs idõ okozta anomáliákra, fõként arra, hogy a csapadékos idõ miatt az árokpartokon és a kertekben rohamosan nõ a fû, és ezt kaszálni, nyírni kell mindenkinek, akinek a háza, telke elõtt füves terület van. oroszhegyi szilvóriumból, hogy ne dideregjen az ember megfáradt lelke, és ha már kikapcsolták az utolsó villanyégõket is a közeli kocsmában, akkor gyönyörködni lehet a valódi nagy augusztusi csillaghullásban. Csak kapkodja az ember a fejét, jobbról-balról sietnek a nagy semmibe a Perseidák hûtlen testvérei, és a zsurnaliszta keresi saját csillagját. Halálfélelme van, mert még sokáig szeretné simogatni kedvese kezét, szeretne jó híreket kapni az Atlanti óceán túlsó partján élõ nagyobbik lányától, jó lenne újból mesét mondani kisebbik lányának, de egy nyári éjszakán már elhatározta, hogy kimegy a bogdányi temetõbe, ahol kinézi majd magának a legjobb helyett, ahonnan beláthatja az egész Kárpát-medencét. Tulajdonképpen abban reménykedik, hogy szép, felhõtlen idõben feltûnik majd a Hargita, a Naskalat, és talán még Mátyás király szobrának is integethet Kolozsvár fõterén. A Stefánia-hídról látni lehet az Apátkúti vadászház udvarát, ahol sokkal fontosabb dolgokról beszélnek, mint a Perseidák várható megjelenésének idõpontja. A tûz mellett egyre bátrabb urak hangoskodnak, fogy az ital, valaki újabb ágakat dob a tûzre, magasba szöknek a lángnyelvek, de egy idõ után összeroppan a tûzrakás, százezernyi apró szentjános bogárka röppen az ég felé, s aztán kialszik véglegesen. És amikor már csak a zsurnaliszta látta, akkor a Pilis rengetegébõl elõmerészkedett a csodaszarvas. Lassan lopakodott, figyelt minden apró neszre, megrezzent a szél fuvallatától, és amikor úgy vélte senki nem látja, belegázolt a patak hideg vizébe, a magasba emelte a fejét, agancsaival belekapaszkodott két közeli csillagba, élvezte a hintázást, majd hetykén belepisilt a patakba. - Ó, Istenkém, de jó lenne haza menni, Erdélyben ilyenkor kezdõdik az õsz sóhajtott fel és lassan elindult a Kutya-hegy irányába. PAPP JÁNOS

6 6 Az új választókerületek VIII. évfolyam 15. szám augusztus 12. Az érdi FIDESZ jelöltjei: Polgármester-jelölt: T. Mészáros András 1. választókerület: Antunovits Antal 2. választókerület: Mészáros Mihály 3. választókerület: Mórás Zsolt 4. választókerület: Segesdi János 5. választókerület: Tekauer Norbert 6. választókerület: Kopor Tihamér 7. választókerület: Donkó Ignác 8. választókerület: Tóth Tamás 9. választókerület: Fülöp Sándorné 10. választókerület: Kéri Mihály 11. választókerület: dr. Veres Judit 12. választókerület: Szabó Béla Tisztelt érdi választópolgárok! Augusztus 16-án kezdik kézbesíteni a kopogtató cédulákat. Az érdi FIDESZ aktivistái fel fogják Önöket keresni. Azt kérjük, csak azoknak adják oda a kopogtató cédulákat, akik rendelkeznek megbízólevéllel. A cédulákra minden esetben írják rá azt, hogy FIDESZ, mert a kitöltetlen kopogtató cédulákkal esetleg valaki visszaélhet. Elõre is köszönjük támogatásukat! A kopogtató cédulákat az Összefogás székházában (Alsó u. 8.) is le lehet adni. Telefonon felvilágosítást nyújt Donkó Ignác. Telefon: 06-20/

7 VIII. évfolyam 15. szám augusztus Ez is sikerült! Érd új óvodai és bölcsõdei férõhely gyermekeinknek Új szakrendelõ, három új egészségház az érdiek szolgálatában Megújuló városközpont, amely méltó a megyei jogú városhoz Megújuló közmûhálózat - közel másfél milliárdos fejlesztés augusztus 6-án pénteken Bosznia Hercegovina fõvárosában Szarajevó Olimpiai Sportcsarnokában léptek szõnyegre a Kadet Európa Bajnokság 52 kg-os nõi versenyzõi, köztük az Érdi Spartacus birkózója Dénes Mercédesz. Mercédesz elsõ mérkõzésén a lengyel Szulc Sylwia ellen két menetben 2-0, 4-0-ra nyert, a belorusz Vydrenko Uladlena sem jelentett akadályt, Õt is magabiztosan két menetben 1-0, 5-0-ra utasította maga mögé. Az elõdöntõben Mercit az olimpiai kvalifikáción legyõzõ cseh Hanzlickova Adela következett, az elsõ menet végén kicsit megijedtünk, ugyanis Mercédesz belenyúlt egy húzásba, így hidalni kényszerült, 0-2, második menetet 4-0-ra megnyertük, az utolsó menetben a cseh kislány elkészült az erejével, 1-0 lett a vége, mely azt jelentette, hogy Dénes Mercédesz aranyéremért birkózhat az esti döntõben. Birkózás: Európa tetején Dénes Mercédesz megszerezte a magyar nõi birkózás legelsõ aranyérmét a Kadet Európa Bajnokságon Dénes Mercédesz a dobogó legfelsõ fokán Mercédesz egy gyõztes meccs után Mercédesz Tar Mihály vezetõedzõvel és Nagy Lajos válogatott edzõvel Az aranyéremért az orosz Orshush Stalvirával kellett megküzdeni, aki az elsõ menetet 0-1-re megnyerte, a másodikat egy villámgyors bokára váltással Merci nyerte meg 1-0-ra. A mindent eldöntõ harmadik menetben Mercédesz egy karfelöltésbõl végzett mögékerüléssel a menet vége elõtt megcsinálta az Európa Bajnoki aranyat jelentõ pontot, 1-0-ra gyõzött, s ez a szenzációs gyõzelme azt jelentette, hogy sporttörténelmi aranyat szereztünk, ugyanis a nõi birkózás negyedszázados történetében megszületett a magyar birkózás elsõ aranyérme. Ezt az aranyérmet nem adták ingyen, rengetek edzés, lemondás, küzdelem van mögötte. A tíz menet alatt elért 19-3 pontarányú gyõzelme nem volt véletlen, a napi két keretedzés után este heti több alkalommal pluszként felvállalt egyesületi edzéseken végzett személyre szabott technikai és taktikai speciális felkészülés is segített az Európa Bajnoki címhez. A nemzet zászlója alatt a dobogó legfelsõ fokán állva a Magyar Himnusz hangja csendült fel az érdi Dénes Mercédesz tiszteletére, mely mindenért kárpótolta. Szarajevóban jó volt magyarnak, érdinek, jó volt birkózónak lenni. Gratulálunk. TAR MIHÁLY

8 8 ÉTV: A fogyasztáshoz jobban igazodó számlázás, biztonságosabb díjfizetés szeptember 1-jétõl megváltozik a víz- és csatornadíj számlázás ütemezése és a fizetés módja. A vízóra-leolvasás és -számlázás között eddig eltelt 2-3 hónap lerövidül 30 napra. Egyben megszûnik a számlák díjbeszedõ-leolvasóknak történõ készpénzes kifizetése: a díjfizetés, a szeptember 1-jétõl kézbesített számlák esetén, már csekken, egyéni átutalással vagy csoportos beszedési megbízással történhet. Átmeneti nehézséget az okozhat fogyasztóinknak, hogy az átállás során szeptemberben vagy októberben az elszámolási torlódás miatt minden háztartásnak 2 db számlát kell kiegyenlítenie. Ez nem jelent többlet fizetést, csak a fizetés átcsoportosítását! Erre célszerû mindenkinek elõre felkészülni. Minden vízfogyasztónk az átmeneti idõszakban 1 hónapon belül 2 számlát kap, a leolvasási ciklusnak megfelelõen: 1. Az elsõ számla: a május-júniusi vagy a júniusi-júliusi fogyasztás számlája, amit a számla átvételekor még készpénzben kell a díjbeszedõnek kifizetni (kivéve, ha valaki eddig is csekkel, egyéni átutalással vagy csoportos beszedéssel teljesített). 2. A második számla: a július-augusztusi vagy az augusztus-szeptemberi fogyasztás számlája, amelyet már csekken kell befizetnie azoknak a fogyasztóknak, akik eddig készpénzfizetéssel rendezték számláikat. Amennyiben a Fogyasztó korábban is csekkel vagy csoportos beszedési megbízással, egyéni átutalással egyenlítette ki számláit, a fenti idõszaki fogyasztásokról szóló mindkét számláját az eddigiekhez hasonlóan postán küldjük. Társaságunk tudja, hogy az egyszeri számlatorlódás megterhelõ a fogyasztók számára. Az esetleges pénzügyi nehézségek enyhítésére az elsõ csekkes számla befizetési határidejét az általános 15 nap helyett 30 napban határoztuk meg, hogy mindenkinek legyen kellõ ideje a szükséges fedezet elõteremtésére! Kérjük Fogyasztóinkat, hogy lehetõségük szerint készüljenek fel arra, hogy mindkét számlát ki tudják ebben az idõszakban fizetni. A készpénzes fizetési mód megszüntetésétõl függetlenül a leolvasó az eddig megszokott idõpontban továbbra is rögzíti a vízmérõ állását. Amennyiben valaki ezen idõszakban nem tud otthon tartózkodni, vízmérõ állását a rendszeres számlázás érdekében augusztus 15-tõl az alábbiak szerint diktálhatja be: 3. Telefonon a vagy es telefonszámon (2-es menüpont) 4. Automata mérõállás rögzítõ rendszer segítségével telefonon a es számon 5. -ban az címen 6. Interneten a oldalon 7. Sms-ben a telefonszámon. Az sms diktálás elvárt formátuma: c:vizora_l/kvízmérõazonosító_vízmérõállás. A _ jel szóközt jelent, L, ha lakossági fogyasztó, K, ha közületi fogyasztó. (Egy lakossági fogyasztó diktálása a következõképpen néz ki: c:vizora L ) Ügyfeleink kérdéseire a vízmérõ leolvasója és az ÉTV Kft. ügyfélszolgálata is készséggel válaszol. Az ügyfélszolgálat elérhetõségei: 2030 Érd, Felsõ u. 2., telefon: , Ügyfélfogadás: hétfõ: , kedd, szerda, csütörtök: Érd és Térsége Víziközmû Kft További információ: Sárosi Péter igazgató (ÉTV Kft.), tel.:06-23/ e- mail: A Kortárs Magyar Írók Kislexikona címû könyvben melyet a Magvetõ Könyvkiadó Budapest, 1989-ben adott ki, a 118. oldalon ez áll: Fekete Lajos (Újnémet, aug júl. 10.) : költõ. Jogi tanulmányokat végzett a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. A Tanácsköztársaság alatt a Vörös Hadsereg tisztje volt. A bukás után Jugoszláviába emigrált. Majd egy évtizedig élt a Vajdaságban, ahol a Dél Bácska címû lapot szerkesztette novemberében kiutasították az országból, Budapestre jött, s itt az Államtudományi Intézet, majd annak jogutódja, az MTA Állam és Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársaként dolgozott 1961.évi nyugdíjazásáig. Ezután Érdre költözött. Mûvei: Bilincses gyermekkor Újvidék, 1917); Béklyózott erõk feltámadása (versek, Újvidék, 1926); Szent grimasz (versek, Szabadka,1930); Tengerzúgás (versek, 1931); Vassal és fohásszal (versek, 1934); Delelõ nap (válogatott versek, 1940); Szárnyaló idõ ( versek, 1963); A bujdosó visszanéz (önéletrajzi jegyzetek, Szabadka, 1971); Hûséggel a fiú és barát (válogatott versek, Szirmai Endrével közösen, London, 1975). A magyar irodalom története VI. kötetében, melyet az Akadémiai Kiadó, Budapest 1966-ban jelentetett meg a 899.oldalon a következõket olvashatjuk: Fekete Lajos 1900-ban született Újnémeten. Majd egy évtizedig élt a Vajdaságban, a Délbácska címû lap szerkesztõje volt ben tért vissza Magyarországra. Fekete hangulatköltészete a belsõ forma kialakítására törekszik. Jugoszláviában megjelent kötetei (Béklyózott erõk feltámadása, Újvidék, 1926; Bilincses gyermekkor, Újvidék, 1927; Szent grimasz, Szabadka,1929) a szabadvers tehetséges mûvelõjének mutatják. Egyre telítettebb és fegyelmezettebb lírája a Nyugat költõi ízléséhez közelíti ban Baumgarten-díjat kapott. Noha Fekete jelentõs szerepet játszott a vajdasági irodalmi megmozdulásokban, a vajdasági élettel mégsem tudott igazi kapcsolatot találni: képzeletvilága és témái inkább a magyarországi irodalomhoz kötik. A 905. oldalon még ezt írják: A költõk közül megemlíthetjük Fekete Lajost, Berényi Jánost és a tehetséges Sziráky Dénes Sándort (Minden új a nap alatt címmel jelent meg verskötete, szintén a fasizmusnak esett áldozatul). Baumgarten jutalmat kapott 1934-ben Fekete Lajos és nem 1930-ban. Az egyik helyen a Délbácska címû lap szerkesztõje, a másik helyen a Dél Bácska címû lapot szerkesztette. Az egyik helyen a Bilincses gyermekkor címû kötete Újvidéken 1917-ben a másik helyen ben jelent meg, a Szent grimasz címû kötete az egyik helyen 1929-ben a másik helyen 1930-ban jelent meg. Lehet a felületességnek, az oda nem figyelésnek köszönhetõk ezek a hibák, ez viszont elszomorító. A Fekete V. Éva: Egy kõ röpül a kerítés mögül címû könyv, mely a Püski Budapest kiadónál jelent meg 2009-ben, a következõket írja a bevezetõben Pomogáts Béla: Fekete Lajosnak voltak nem akármilyen költõi sikerei, életében hat verseskötete látott napvilágot, majd halála után még három verseskönyve és egy önéletrajzi visszatekintése, munkásságát nem kisebb írótársak méltatták, mint Illyés Gyula, Reményik Sándor és Weöres Sándor, ennek ellenére sem foglalhatta el helyét a magyar költõi értékrendben úgy, ahogy megérdemelte volna. Többnyire a mindenkori politika, a mindenkori hatalom bizalmatlansága miatt: korábban a baloldali emigránst látták benne, Jugoszláviában a magyar nacionalistát, majd késõbb a politikamentes költészet hívét, aki nem akarta és nem is tudta a mindenkori érdekeknek alárendelni a költészetet. VIII. évfolyam 15. szám augusztus éve született Fekete Lajos A Tiéd a táj címû antológia melyet Harmat Béla szerkesztett 1984-ben jelent meg Fekete Lajosnak az Õszi játék a hegyen, Az érdi tél és a Tájkép címû költeményei hirdetik érdiségét a könyvben. Az érdi tél címû vers kilenc négy soros szakaszból áll. Az utolsó három szakasz bizonyítja legjobban, hogy érdinek érzi magát. Innen munkába jár a nép,/ilka-major és Hamzsabég/kis féltetõs viskóikból/az elsõ vonathoz lohol./ Tudom, mert együtt szenvedünk,/ismernek a mi emberünk,/mondják s ha közöttük vagyok/ megemelik a kalapot./ Nálunk, Érden, ilyen a tél./a vonat döcög, mendegél,/mi meg fázunk, kezünk remeg,/költõ vagy munkás egyre megy./ Eszembe jutnak Kányádi Sándor költõ szavai,a Zerindi Olosz Lajos Irodalmi Kör összejövetelén minden jelenlévõt arra kért, hogy bármennyire kicsi is a falu, de vannak értékei és azokat be kell gyûjteni. Össze kell írni a határ és dûlõ utak neveit, a gémes kutakat fel kell újítani, a mondákat, legendákat, balladákat, a szokásokat, a hagyományokat, az ízes szavakat, na és azoknak az embereknek a neveit és tetteit, akik hagytak maguk után nyomot. Fazekas József és Csanádi János tanáraim nemcsak tették dolgukat, de tanítványaikba is elvetették szülõföldjük és az édesanyanyelv iránti szeretetet és tiszteletet. Érd tele tárgyi és szellemi értékekkel, vigyáznunk kell rájuk és megtanítani a jövõ nemzedékének ennek megbecsülését. A feladat nem könnyû és nem egyszerû, de pontosan ettõl nõ az érték állósága, annál nincs csodálatosabb, mikor egy város kezd mocorogni, itt is, ott is a jó szándék a homályból elõtapogatózva értékeket kutat, és mozdítja meg fokról fokra az érdieket. Fekete Lajos írt Érdrõl, ezért Érd sem feledi a 110 évvel ezelõtt Újnémeten született Illyés Gyula által is méltatott költõt. FEKETEGYARMATI SÁNDOR

9 VIII. évfolyam 15. szám augusztus Magyar törzsek gyûlése: Kurultáj 2010 Százezrek látogattak a hét végén Bugacra, hogy részesei lehessenek a III. Kurultájnak, azaz a maygar törzsek gyûlésének, amely péntektõl vasárnap éjszakáig tartott. Programok sora várta a látogatókat: lovasbemutatók, harci játékok, baranta-bemutatók, élõkpek, népzenei koncertek stb. A sátrakban népmûvészek, iparmûvészek árulták portékáikat, és lehetett különleges ételekkel-italokkal oltani éhünket és szomjunkat. Fotó: Körmendy Zizi

10 10 A dinamikusan növekvõ Prettl Electronics Hungary Kft. keres munkatársat LINUX FEJLESZTÕ munkakörbe, a Lesswire AG. fejlesztõirodájába, vezeték nélküli technológiákat hasznosító, autóipari elektronikák szoftvereinek fejlesztéséhez. Feladatok: Kernel space fejlesztés User space alkalmazásfejlesztés Elvárások: Egyetemi vagy fõiskolai végzettség Szoftverfejlesztõi tapasztalat elõnyt jelent. Linux, C/C++, nyílt forráskódú technológiák ismerete (Android, Windows CE elõny) Angol nyelvtudás (Német nyelvtudás elõny) csapatmunka Amit kínálunk: szakmai kihívások, fejlõdési lehetõség barátságos munkakörnyezet versenyképes jövedelem A magyar és angol vagy német nyelvû önéletrajzokat kérjük a címre elküldeni. VIII. évfolyam 15. szám augusztus 12. Utcabál Szeptember 4., szombat Városközpont Az idén az eddigiektõl eltérõen a hagyományos utcabált a városkozpontban rendezik meg A programból: Alsó utca, központi színpad 16.00: A Detroit együttes koncertje 16.45: A TranziT együttes koncertje 17.30: A The Big Bab együttes koncertje 19.00: Dinamit koncert 20.30: Az utcabál hivatalos megnyitója, köszöntõt mond T. Mészáros András polgármester 20.35: Kovács Kati és a Qualitons együttes 22.30: Lord koncert Ezen kívül a Kálvin téren, a Földrajzi Múzeumnál különbözõ mûsorok Éjfélkor tûzijáték Az Utcabál egész területén a vendéglátók gasztronómiai élményekkel, kézmûves sátrak utcájával, bor- és pálinkaházak bemutatkozásával várják a kedves szórakozni vágyó látogatókat. A Béke- téri parkolóban felállított vidámpak sok érdekes és biztonságos játékot kínál a gyerekeknek. A dinamikusan növekvõ Prettl Electronics Hungary Kft keres termelési kapacitásának megnövekedése miatt új munkatársat TERMELÉSIRÁNYÍTÓ munkakörbe. Feladatok: Vevõi igények összesítése, termelési terv készítése A termelés nyomonkövetése, határidõfigyelés Raktárkészlet felügyelete Elvárások: Minimum középfokú szakirányú végzettség Termelésszervezési tapasztalat Stratégiai gondolkodásmód, határozott fellépés Elõnyt jelent: Vállalatirányítási rendszerek terén szerzett tapasztalat Kommunikációképes német nyelvtudás Amit kínálunk: szakmai kihívások, és fejlõdési lehetõség hosszú távú biztos munkahely versenyképes jövedelem A magyar és német nyelvû önéletrajzokat várjuk a címen A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ Duna-Art Fotóklubja fotópályázatot ír ki ÉRDekes témák és kompozíciók címmel az alábbi feltételekkel: - pályázhatnak amatõr fotósok - olyan Érdhez kötõdõ alkotásokat várunk, melyek környezetünk szépségeit, ritkaságait, értékeit mutatják be, különleges témákon és jól szerkesztett kompozíciókon keresztül. - az alkotásokat A4-es formátumban, fotópapíron kérjük - a fényképeket a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ információján (2030 Érd, Alsó u 9.) lehet leadni névvel, pontos elérhetõséggel, október 25-tõl 28-ig óráig. - kiállítás megnyitója és eredményhirdetés: november 16-án 18 órakor a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban A pályázat anyagából kiállítást szervezünk a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban, az elsõ három helyezettet és a különdíjra érdemeseket jutalmazzuk! A kiállítást megnyitja: Vizur János természetfotós A kiállítást a régió más településein, iskolákban is bemutatjuk. A kiállítás képeivel a Fotóklub rendelkezik, azokat szabadon felhasználja. További információ:

11 VIII. évfolyam 15. szám augusztus Baseball híradó Középpontban az utánpótlás nevelés Juvenális korosztály Az Érd Baseball Team Egyesület évi legfõbb célkitûzése az utánpótlás nevelés. A 9-15 év közötti korosztálynak januártól márciusig heti 1 nap tornatermi (3 órás) edzésprogramot dolgozott ki az Egyesület. Április és május hónapokban elindítottuk az Érd Juvenális Liga sportprogramot a 9-12 éves gyerekeknek, akik hat fordulón keresztül mérték össze játéktudásukat és a 7. nap a döntõben az I-IV. helyezésért játszottak. Május hónapban rendeztük meg a Szlovák-Magyar Barátságos Juvenális Fesztivált. Ezen a napon, Magyarországon elõször a résztvevõ 6 csapat 15 mérkõzést vívott egymással. A tornát a szlovák Goodsports csapata nyerte az érdi és budapesti csapat elõtt. Június 24 és 29. között az országos nyílt Juvenális edzõtábort is Érden tartottuk meg, ahol 39 gyerek vett részt. A gyerekek 6 napon át próbálták meg elsajátítani a baseball alapjait. Az edzõtábor válogatott csapata a következõ héten a csehországi Hlubokában (cseh baseballcentrum) egy nemzetközi gyerek tornán vett részt. Serdülõ korosztály A magyar serdülõk (kadet) válogatott csapatának edzõtáborát július 8. és 13. között rendeztük meg. A meghívott játékosok fõként az együttes csapatjátékot gyakorolták és fejlesztették tudásukat, valamint augusztus elsõ hetében egy olaszországi nemzetközi tornán való részvételre készültek. Július országos nyílt serdülõtábor. Az ország különbözõ részébõl ideérkezett játékosok is fõleg a csapatjáték és a csapatban való gondolkodás továbbfejlesztésén dolgoztak. Az edzõtáborok lebonyolításában, mint fõedzõ Terry Lingenhoel (az Országos Baseball és Softball Szövetség utánpótlás nevelésért felelõs vezetõje) mûködött közre, a segédedzõk Jánossomorjából, Sopronból, Szentendrérõl és sokan Amerikából érkeztek. Ifjúsági korosztály Július magyar ifjúsági (junior) válogatott edzõtábora. Ingo Gottwald fõedzõ vezetésével, valamint három segédedzõ közremûködésével az augusztus 2-6. között a szlovákiai Tranavában lebonyolítandó Ifjúsági Európa bajnokságra készültek a játékosok. A második lépcsõben július között a Csehországi Hlubovkában egy nemzetközi tornán vett részt a magyar ifjúsági válogatott. Az Európa bajnokságon csoportellenfeleink Szlovákia, Svédország, Lengyelország, Litvánia lesznek. Jó eredményeket értünk el. Az érdi Egyesület felnõtt NBII-es csapata veretlenül végzett a nyugati csoport elsõ helyén. Az NBIII-as Junior csapat is vezeti az alapszakaszban a bajnokságot. A magyar klubcsapatok közül a magyar felnõtt válogatott csapata mellett az Érd Aeros csapatát is meghívták a csehországi Hlubokába július 27. és augusztus 1. között megrendezett nemzetközi tornára. Megpályáztuk a évi Magyar Kupa négyes döntõ lebonyolítási jogát. Amennyiben pályázatunk sikeres lesz, úgy augusztus én szeretettel várunk minden kedves szurkolót az érdi baseball pályán. (Érd-Ófalu Mecset utca) Az Egyesület munkájában segítségünkre vannak: Érdi Újság, Érdi Lap, Érd Városi Televízió, Rádió6, Érd Polgármesteri Hivatal, ÉTV Vízmûvek Kft., Érdi Közterület fenntartó Kft., Albert üzletház, Soós Pékség, Kati Mami Pékség BAJTAI BÉLA Érd Baseball Team Egyesület fõtitkár TELEPHELY kiadó, Érd külterületén a régi 70-es út mellett, az M7-M6 autópályától 1,5 km-re, kamionok, tehergépkocsik, buszok, egyéb gépek részére. Tel.: 06-30/ Lakossági véradó nap Érden! A Magyar Vöröskereszt Budaörs-Érd- Százhalombattai szervezete augusztus 25-én szerdán ig az érdi Stop-Shop területén véradást tart. Jöjjön el augusztus 25-én, adjon vért és mentsen meg három életet! Ne felejtse el, minden véradásra jelentkezõ donor átesik egy rövid, de alapos orvosi vizsgálaton, így még a véradás elõtt megtudhatja egészséges-e. Kérjük, a véradásra feltétlenül hozza magával személyi igazolványát vagy útlevelét vagy jogosítványát és lakcímkártyáját, valamint TAJ-kártyáját! KELL EGY JÓ CSAPAT! Az ÉTV-ÉRDI VSE NÕI KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYA szeretettel várja utánpótlás csapataiba a kézilabda iránt érdeklõdõ lányokat. Jelentkezés és érdeklõdés: 2000-és fiatalabbak, szivacs-kézilabda KISGERGELY CSILLA, Tel.: as korosztály OLÁHNÉ BALOGH TÜNDE, Tel.: os korosztály HAVRIL KÁROLY, Tel.:

12 12 TÁMOGATOTT, INTENZÍV Az EU összes országában érvényes Biztonsági õr, Testõr és Vagyonõr tanfolyam indul Augusztus 14-én Érden és Százhalombattán. Tanfolyam költsége: Ft. A tanfolyam elvégzése után munkalehetõséggel! Fnysz: Fegyvervizsga 1 nap alatt! VIII. évfolyam 15. szám augusztus 12. ISKOLATÁSKÁK ÉS TANSZEREK NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK BEISKOLÁZÁSI UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNK (CADHOC, TICKET SERVICE, SODEXO) A STOP-SHOP EMELETÉN A LIFTNÉL MINDEN NAP NYITVA TARTUNK! Kedves Olvasó! Ha otthonában, munkahelyén elektronikus formában szeretné újságunkat megkapni már a nyomdai megjelenést megelõzõ nap, jelezze az és a következõ számtól küldjük Önnek. Szennyvízszállítás 24 órán belül A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! Fizessen m 3 -enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen Tevékenységeink: Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízaknák nagynyomással való átmosása, tisztítása. Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos iszap, konyhai zsírfogók. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Telefon: (23) , Méteráru Rövidáru Üzletünkben FÜGGÕNYVÁSÁRT TARTUNK! Voilok 14 színben, 3,0 m-es 950 ft-tõl Sötétítõk 16 színben 1,5 m-es 540 ft-tõl Dekorok,gyermekmintás vásznak, 1,4 m-es 480 ft-tól Kifutó anyagok 50% kedvezménnyel Vállalunk:-Érd területén ingyenes lakásfelmérést, Gobelin és képkeretezést, Karnisok egydi méretben és formában, Habszivacs méretre rendelhetõ, Lakberendezési tanácsadás. Textil szakmában jártas, varrni tudó, szakképzett eladót keresek alkalmankénti munkára! Várjuk vásárlóinkat rövidárunk széles választékával! Érd, Riminyáki u. 79. Nyitva: h-p óráig, sz óráig. Telefon: Dr. Szegedi László állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig, csütörtök: de ig TÁRSASHÁZKEZELÉS Nem elégedett jelenlegi közös képviselõjével? Ne féljen váltani! Szeretné, hogy otthonára mérnök, közgazdász és pénzügyi szakemberek vigyázzanak? Forduljon hozzánk bizalommal! Kérjen árajánlatot az alábbi elérhetõségeink valamelyikén: Tel.: +3630/ Százhalombatta Kodály Z. sétány 14/a A MINÕSÉG MÉG SOKÁIG MEGMARAD, AMIKOR AZ ÁRAT MÁR RÉG ELFELEJTETTÉK (Herry Gordon Selfridge) KONYHABÚTOROK KÉSZÍTÉSE Ádám Ferenc BÚTORASZTALOS 06/ Dísz-S-Kert Kft. Gépi és kézi földmunkák Öntözõrendszer tervezés, telepítés Térburkolat építés Füvesítés, parkosítás (növényültetés, sövénytelepítés) Sziklakert építés Kerítések, támfalak építése Tel/Fax: Mobil: AUTÓ FILUS BT. MÛSZAKI VIZSGA, EREDETISÉG VIZSGÁLAT Személygépkocsi, tehergépkocsi 3,5 t felett is, lassú jármû, autóbusz Cím: Érd, Ercsi út 34. (foci pálya után, Százhalombatta felé) Nyitvatartás: H-P 7,30-16,00-ig Tel: ,

13 VIII. évfolyam 15. szám augusztus HIRDETÉSFELVÉTEL: Szatmári Mónika: , Tel./Fax: , Érdi Lap Ügyfélszolgálat: 2030 Érd, Budai út (Régi központi gyógyszertár épületében) SZOLGÁLTATÁS Árnyékolástechnika. Fali és lábonálló napellenzõk, egyedi árnyékolók, alu- mûanyag- és faredõnyök, alu- és mûanyag-nyílászárók, szúnyoghálók, harmonika ajtók, rolók, szalagfüggöny készítése, javítása. Szakál László , , Családi házak átalakítása, utólagos fal- és hõszigetelés, tetõjavítás, gipszkarton szerelés, kéményépítés és felújítás, hidegburkolás, térkövezés, mindennemû kõmûves munka. Tel.: , Felszivárgó talajvíz elleni szigetelés, csõszigetelés akár kerámiás gipszkarton és festõ munkát vállalunk garanciával, referenciával szakemberektõl. Árajánlat készítés ingyenes. Tel.: Mobilfodrász! Érden és vonzáskörzetében házhoz megyek! Nõi, férfi, gyermek hajvágás, borotválás, festés, dauer. Tel.: Tetõfedést, bádogozást, illetve kisebb nagyobb javításokat vállalunk. Korrekt áron, hétvégén is. Tel.: Tetõépítést, átrakást, felújítást, palatetõ felújítást bontás nélkül is. Épületbontást, fakivágást, fûkaszálást legolcsóbban vállalok. Tel.: SZIPPANTÁS!! TO-NO Bt. (a Szippant-Hat Konzorcium tagja) várja szennyvízszállításra vonatkozó megrendelésüket! Tel.: vagy Gázkészülék karbantartás, javítás Családi házak tetõkészítését, fedését, régi tetõk átrakását, tetõterek belsõ szigetelését, gipszkartonozást, szobafestést, burkoló munkát vállalok! Tel.: Mindenféle kõmûves munkák: külsõ homlokzat szigetelés, dryvitolás, kémény-, tetõfelújítás, kúpcserép lécezéssel, fúrással, kerítés és kõrakás is Kõmûves és burkoló munkát vállalunk. Tel.: Fûnyírást, fûkaszálást, fakivágást, telektisztítást, sövénynyírást, kertészeti munkákat, öntözõrendszer telepítést vállalok igényesen, precízen, referenciákkal, saját gépekkel. Hulladékot, nyesedéket elszállítom. Tel.: Új sírkõ készítés, régi kövek felújítása, mûkõ, márvány, gránit anyagokból. Pádár István, mûkõkészítõ mester. Érd, Bogyó u. 42. Tel.: , Automata mosógép javítás garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. Tel.: Ablakok, ajtók beállítása, javítása, korszerûsítése utólagos szigeteléssel. Alternatív megoldás ablakcsere helyett. Tel.: Konténerrendelés. Sitt-, lom-, szemét-, zöldhulladék szállítás m3 -es konténerekkel. Tel.: Duguláselhárítás, víz, gáz, központifûtés-szerelés, WC-k, mosdók, tartályok, szifonok cseréje. Megbízhatóan garanciával. Tel.: Dryvit hõszigetelés, mûanyag ablakcsere és ablakszigetelés, teljes körû lakásfelújítás, ács-, kõmûves- és festõmunkák megrendelhetõek azonnali kezdéssel, kedvezõ áron. Tel.: Tisza Árpád. Csõtörés, dugulás elhárítása, kõmûves-, burkoló munkák elvégzése. Tel.: Duguláselhárítás, kamerás csatornavizsgálat. Tel.: Lakatosmunkák azonnal! Kerítések, kapuk, rácsok, korlátok A-Z-ig. Garanciával elsõ osztályú minõségben megfizethetõ áron: Tel.: , Redõny, reluxa, szúnyogháló rendszerek beszerelése, javítása garanciával. Egy darabért is kimegyünk! Hétvégén is! Tel.: , Csókás vízvezeték szerelõ. Szerelések, javítások, dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as géppel Televízió LCD Plazma, TFT Monitor, Kamera, Hi-Fi, házimozi, mikrosütõ gyorsszervíz , hétvégén is hívható. ÁLLÁS Fiatal férfit keresek könyv- és újságértékesítéssel kapcsolatos munkára. Tel.: Érdi bútorboltba kereskedelmi végzettségû eladót keresünk. Tel.: Tárnoki sörözõbe pultos hölgyet keresünk. Érd.: Ingatlanközvetítõ munkatársat keresünk. Fényképes önéletrajzot az címre várunk. Tel.: Érdi sörözõbe pultos hölgyet keresek! Tel.: Heti 2 napra munkatársat keresünk sörözõbe. Jelentkezni: Virágkötõket gyakorlattal érdi virág-ajándék üzletbe fõ- és részmunkaidõre felveszünk augusztusi munkakezdéssel. Tel.: Kozmetikust keresek Érd központjában lévõ szépségszalonomba. Tel.: Magyar tulajdonú, érdi telephelyen mûködõ festékgyártó cég keres vegyipar iránt érdeklõdõ, vagy abban jártas vegyészmérnököt, technológiai laborba, fejlesztés feladatkörbe. Bérezés, megegyezés szerint. Önéletrajzokat a következõ címre várjuk: Segítõt általános munkára heti egy napra felveszünk villanyszerelõ ismerettel. Tel: Érdi szabászatra (Parkváros) munkaerõt keresünk! Tel.: Munkalehetõség! Munkatársakat keresünk Érd és vonzáskörzetébõl területi képviselõi munkakörbe! Kötetlen munkaidõ és magas jövedelem, érettségi és értékesítési tapasztalat elõnyt jelent. Tel.: MUNKÁT VÁLLAL Idõsgondozást vállal! Tárnok és Érd területén, pedagógus végzettségû, középkorú, katolikus vallású hölgy, nagy gyakorlattal! Tel.: éves nagymama vállalja 0-8 éves kisgyermek felügyeletét hosszú távra is érdi családi házában. Tel.: Gyermekfelügyeletet vállal 1-12 éves korig 45 éves diplomás óvodapedagógus. Nagy gyakorlattal, referenciákkal napközben, este is heti 3-4 alkalommal Érd és környékén. Gabriella, INGATLANT KÍNÁL, KERES Sürgõsen eladó Érd Parkváros fenyvesének kedvelt részén egy 80 m 2 -es lakható (igény szerint felújítandó) dupla komfortos családi ház. Telek 1413 nm / Érd-Parkvárosban új építésû 4 lakásos társasházban 2 és félszobás összkomfortos öröklakás (cirkó, elektromos kapu, zárt önálló parkoló, riasztás, redõnyök, kert) eladó. Irányár: 16,2 M. Tel.: Érden játékgépes sörözõ eladó. Tel.: Szülész-nõgyógyász magánrendelés Dr. Varsányi Antal Korall-ház 2, Érd, Angyalka u. 1/A Rendelés: szerda Tel.: nõgyógyászati és mell rákszûrés terhesgondozás menopausa és tini ambulancia hasi és hüvelyi ultrahang HPV és Chlamydia szûrés Eladók: Érd, Ilona utcában csendes kertvárosi környezetben egymás melletti családi házak együtt vagy külön-külön is, 14,9 M és 15,9 M irányáron. Tel.: Érd, Vöcsök utcában 220 négyszögöles üres építési telek családi okok miatt eladó. Irányár: 4,5 millió. Tel.: Tárnokon, a szõlõhegyen 700 m 2, jól termõ, kordonos mûvelésû szõlõ eladó. Tel.: Családi ház jellegû, 2009-es építésû, társasházi 95 m 2 -es, 2 fürdõszobás összkomfortos, kertkapcsolatos lakás és parkoló sürgõsen eladó Érdi, örökpanorámás családi házamat eladom (100 m 2 ) 230 négyszögöl rendezett telken. Budapesti XIII. vagy V. kerületi 1,5 szobás lakást beszámítok. Tel.: , Érdi telek beszámítási lehetõség! Eladó Bp. XVIII. kerületben 570 m 2 -es telken 160 m 2 -es kétszintes családi ház: 45 m 2 terasz, 3 szoba, 2 fürdõszoba, nagy nappali, 90 m 2 pince. Tehermentes. Irányár: 39,9 MFt. Érd.: Érden, 64 m 2 : 2 szobás (bútorozottan is), összkomfortos családi ház eladó. Víz, villany, gáz, 2 db cserépkályha, ásott kút, garázs. Ár: 11,5 MFt. Tel.: Érden, 21 millióért eladó 1700 m 2 -es telken örökpanorámás, 2 szintes (110 m 2 ), teraszos, cirkófûtéses ház díszkerttel, - garázzsal, pincével, tárolóval (50 m 2 ). Tel.: Érd és Tárnok határán, fõútvonalon 2500 m 2 vállalkozásra alkalmas 40% beépíthetõ telek 15,9 millióért eladó. Tel.: XXII ker-i 4 lakásos társasházban 96 m 2 -es lakás teremgarázzsal és tárolóval eladó vagy érdi családi házra cserélhetõ. Tel.: , Érdi ingatlanok az interneten ingyenes hirdetéssel: KIADÓ INGATLAN Kiadó Érd központjában, a Four Cent Üzletházban 3 db, m2-es helyiség irodának vagy oktatási célra. Internet, telefon, klíma, riasztó, parkolási lehetõség. Érdeklõdni: Különbejáratú lakás kiadó Tárnokon Ft + rezsi + kéthavi kaució. Tel.: Érden, a központnál 2 szobás lakás azonnali költözéssel kiadó! Kauciót kérünk! Tel.: Albérlet 2-3 fõ részére. Különbejáratú, bútorozott lakás hosszú távra kiadó. Külön mérõórákkal ellátott Ft + rezsi + kaució. Tel.: Érd központjában 2 szoba + nappalis családi ház kiadó. Saját kocsibeállóval, Ft + rezsi. Tel.: Érdi lakótelepen 2 szobás lakás kiadó 50 eft + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: Kiadó! Érden, jó helyen igényesnek 1 szoba összkomfortos kis ház. Lehet házaspár "gyermek nélküli", esetleg józanéletû munkások, esetleg barátnõk. Érdeklõdni: Érd-Parkvárosban albérlet kiadó. Tel.: A Tárnoki Tüzépen tüzelõ akció! Kalodás fa rendelés (bükk, tölgy, akác). Érdeklõdni: Zöldövezeti, amerikai konyhás, színvonalas, összkomfortos lakás, külön mérõórákkal, gépkocsibeállással, hosszú távra kiadó. Tel.: , Borszéki utcában jó állapotú, bútorozott, emeletes családi ház hosszú távra kiadó, irányár Ft + rezsi/hó. Érdeklõdni a (30) telefonszámon lehet. Bagoly utcában 150 m m 2 raktár, kamion beállási lehetõséggel kiadó. 800 Ft/m 2. Tel.: Érdligeten, jó közlekedéssel, családi házban külön bejáratú emeleti lakás, 2 fõ részére kiadó. 50 eft + rezsi. Tel.: Külön bejáratú kis ház (35 m 2 ), 1 szoba összkomfort hosszú távra igényesnek kiadó! 2 havi kaució. Ára: Ft/hó rezsivel. Érdeklõdni: m 2 -es üzlethelyiség elõkerttel kiadó. Diósdi út 35. sz. alatt. Érd.: Diósdon olcsó kis lakás kiadó hosszú távra bútorozva vagy anélkül. (1 havi kaució szükséges). Tel.: , , OKTATÁS, TANFOLYAM Pedagógust vagy olyan személyt keresek, aki 8. osztályos fiamhoz kijárna Diósdra korrepetálni magyar nyelvtan, kémia, angol, fizika tantárgyakból. Tel.: Bambi Családi Napközi szeretõ gondoskodással, baba-barát környezetben, korrekt áron várja kicsik jelentkezését! Cím: Érd, Római út 6., tel.: Csiperke Családi Napközi nyílt Érden, az Ács utca 31. számban. Információ: www. csiperkecsana.hu, Hagyományos és eredményes angol magánórák Parkvárosban kezdõtõl a nyelvvizsgáig. Tel.: EGYÉB Eladó: 5 m 3 használt zsaludeszka Ft/m 3 áron és 3 m 3 használt 2,5-3,0 fm-es pulcfa Ft/m 3 áron, egyben. Tel.: Eladó Honda Tact robogó Ft és egy motoros bõr dzseki M-es méret, új, Ft. Tel.: Eladó 8 db süldõ nyúl, 4 hónapos rántani való. Tel.: Eladó: 80 m 2 homlokzati burkoló tégla eredeti gyári raklapos csomagolásban a gyári ár harmadáért 2400 Ft/m 2 áron, egyben. Tel.: Építkezésbõl megmaradt, új 100 db sóskúti tégla, 2 db minõségi csaptelep, klinker terrakotta padlólap eladó. Tel.: Nagytestû robogó, 4 éves olcsón eladó! , Termõföld eladó Ft-tól/m 3 + sitt lerakás Ft/m 3. Tel.: Ami Önnek feladat, az nekünk rutin -al ÉRD-el a világot! Utazási Irodánk ajánlatai: Törökország 3* AI nap Ft/fõ 5* AI Ft/fõ Korfu 3* R Ft/fõ Kréta 2* R 08.21, Ft/fõ Rodosz 2* FP Ft/fõ Costa Brava 3* FP Ft/fõ repülõvel Kefalonia AP Ft/fõ repülõvel Ciprus 3* FP Ft/fõ Jordánia 3* FP 08.15, 22, Ft/fõ Hurghada 3* AI Ft/fõ Mallorca 3* FP Ft/fõ Bulgária 3* FP Ft/fõ Tunézia 3* FP Ft/fõ Róma 3* R Ft/fõ + járulékos költségek (reptéri illeték, storno biztosítás) ÁLLANDÓ AKCIÓKÉRT JÖJJÖN BE HOZZÁNK! 2030 Érd, Budai út 24. Tel.: 23/ , keressen minket! VALUTAVÁLTÁS LEGKEDVEZÕBB ÁRON!!! IKIM Eng.szám: 0348/99/99

14 14 VIII. évfolyam 15. szám augusztus 12. A MAVIT Építõipari Kft százhalombattai munkahelyre felvesz Hidegburkoló és kõmûves szakmunkást. Amit kínálunk: Hosszútávú munkalehetõség Versenyképes, jó fizetés Munkaruha, védõeszköz juttatás Jó csapat, kellemes munkahelyi légkör Elvárások: Hidegburkoló vagy Kõmûves szakmunkás bizonyítvány Leinformálható elõzõ munkahely "B" kategóriás jogosítvány Állandó bejelentett lakcím Rendezett családi állapot Munkájára kifejezetten igényes, jó megjelenésû személyt keresünk, aki vállalja a kiváló minõségû, gyors és hatékony munkavégzést. Jelentkezni lehet: hétköznap 7.00 órától óráig az alábbi telefonszámon 06 /23/ KOMPLETT HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕ RENDSZER AKCIÓ! 5 cm-es: 1630 Ft/m 2 6 cm-es: 1760 Ft/m 2 8 cm-es: 2020 Ft/m 2 10 cm-es: 2270 Ft/m 2 Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák! Kivitelezési munkák vállalása nagy referenciával Tel.: GABO-THERM Kft. Érd, Bajcsy-Zs. út 114. Tisztelt Szülõk! Örömmel értesítjük Önöket, hogy az Érd, Szent László tér 1. szám alatt megnyílt tanuszodában úszásoktatás indult gyerekek részére. Várjuk szeretettel óvodás és általános iskolás gyerekek jelentkezését délutáni foglalkozásainkra, hogy helyben megismerhessék a víz és az úszás élményét. Célunk, hogy kedvezõ áron, magasan képzett szakoktatóink segítségével, személyre szabott kezdõ és haladó csoportos rendszerben, szakszerûen és biztonságosan tanulhassák meg gyermekeink a különbözõ úszásformákat az egyik legegészségesebb sportágban. A szolgáltatás alkalmankénti ára 1000 Ft/fõ, mely tartalmazza a csoportos foglalkozás árát, valamint az uszodabelépõt is. Csoportok részére kedvezményes szállítást is biztosítunk. Reméljük, hogy szervezésünkben sok új úszóreménységgel fog Érd városa is gazdagodni, és sokan érzik majd magukénak gyermekeink közül ezt a helyben rendelkezésre álló egészséges mozgásformát. Munkatársunk várja jelentkezését vagy érdeklõdését az alábbi telefonszámon: Fülöp Henriett,

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ )

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ ) FMB-33/2011. (FMB-62/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. december 23-án, pénteken 9 óra 49 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága népesedéspolitikai albizottságának 2010. november 8-án, hétfőn, 8 óra 37 perckor

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Az összefogás a siker kulcsa

Az összefogás a siker kulcsa Az összefogás a siker kulcsa Az elmúlt időszakban különösen sokat hallhattak, olvashattak az előző évek eredményeiről, mégsem mehetünk el szó nélkül ezek mellett, mégpedig több okból sem. Egyrészt mind

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 30/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Kozári

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási jogász Zsótér Krisztián

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási jogász Zsótér Krisztián Iktatószám: /2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2012. szeptember 27-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16.

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16. Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása Gödöllő, 2013. szeptember 16. Tisztelt Konzul Hölgyek és Urak! Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Keleti nyitásról és globális

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FFB/23-1/2013. FFB-6/2013. sz. ülés (FFB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FFB/23-1/2013. FFB-6/2013. sz. ülés (FFB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FFB/23-1/2013. FFB-6/2013. sz. ülés (FFB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2013. március 25-én, hétfőn, 9 óra 40 perckor a Képviselői

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL)

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL) HOB 3/2011/EL (HOB 5/2010-2014/EL) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor az Országház földszint

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Tudja Ön, miért NEM lesz uszoda és szálloda Kozármislenyben?!

Tudja Ön, miért NEM lesz uszoda és szálloda Kozármislenyben?! Tudja Ön, miért NEM lesz uszoda és szálloda Kozármislenyben?! Ha Ön, vagy gyermeke, ismerőse szeretett volna egy igényes, szép fürdőbe, strandra járni a kisvárosban, ha szeretett volna büszke lenni erre

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

1 SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

1 SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. 1 SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2012. március 19-én, a Szeremle Községi Önkormányzat

Részletesebben

MAGLÓD 6 Vendégünk volt Lezsák Sándor A magyarság sorskérdései szerepeltek a középpontban azon az előadáson, amelyet Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke tartott a MagHázban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010./SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Fekete

Részletesebben

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget.

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. KEDVES ÜGYFELEINK, A 2012-es év portfolió jelentése. Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. Ez így volt az utóbbi években mindig. Mindenki érezte a negatív gazdasági hatásokat, de

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Korózs Lajos: totális káosz a kormányhatározat, ötletelés zajlik;

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Köszönetnyilvánítás jó és rossz akaróimnak: Nem egy szokványos köszönet

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

Összesen 135 válasz érkezett Összegzés

Összesen 135 válasz érkezett Összegzés Összesen 135 válasz érkezett Összegzés ügyfélfogadási, rendelési ideje? Mennyire tudja azt összeegyeztetni munkaidejével? - Polgármesteri Hivatal Megfelelő, egyáltalán nem okoz gondot 83 61% Néha gondot

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet (Népszava 2009. február 27.) Dobjuk félre a meglévő fogalmakat és határokat, mert nem működnek - mondja Kállai Ernő. A nemzeti és etnikai kisebbségi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2015.(XI.24.) számú határozata

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-5/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 154, 155, 156, 157/2012. (IV. 18.) 2 Jegyzőkönyv

Részletesebben

Rákosmentét építjük!

Rákosmentét építjük! Az összefogás visz elôre INTERJÚ RIZ LEVENTE POLGÁRMESTERREL Riz Levente: Folytatjuk a fejlesztéseket! Nyolc éve vezeti Rákosmente önkormányzatát. Hogy tudná röviden összegezni ezt a nyolc évet? Számomra

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/252/hosszu-katinka-szeretnek-tobbszor-a-dobogon-allni-budapesten Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten 2017.01.13. 11:57 CET A háromszoros

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8542 Vaszar, Fő u. 29. Szám: 22-../2012. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-én 17,45 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-én 17,45 órai kezdettel. 18 / 2015. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 12-én 17,45 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond Szerelem és hiúság (Részlet) Regény (Részlet) Fapadoskonyv.hu Kft. Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu Borító:

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.) FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. június 6-án, hétfőn, 8 óra 36 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2009. március 31-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő:

Részletesebben

KÜLÖNKIADÁS POLGÁRMESTERJELÖLTEK: KÉPVISELÕJELÖLTEK:

KÜLÖNKIADÁS POLGÁRMESTERJELÖLTEK: KÉPVISELÕJELÖLTEK: KÜLÖNKIADÁS Balatonkenese Város Jegyzõjétõl, mint Balatonkenese Helyi Választási Iroda Vezetõjétõl Balatonkenese Pf.:1. Tel.:88/481-741 E-mail: hivatal@balatonkenese.hu Szám:712/2009/áig H I R D E T M

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló Egyelőre az ellenzéki szavazók is megosztottak a 2018-as indulást illetően, a baloldaliak

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.) FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. november 15-én, kedden, 9 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel

Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel A Kaposvári Tavaszi Fesztivál kulturális rendezvényei sorában most már hagyományszerûen szervezett kétnapos Jogi beszélgetések

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Szent István Közösségi Házban 2014. december hó 11-én 17 00 órakor a szászvári vállalkozókkal tartott kötetlen vitafórumról. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást és megjelentek.

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Lássuk az eredményeket! II.

Lássuk az eredményeket! II. fejlődő Lássuk az eredményeket! II. Tisztelt Budapestiek! Budapest nemcsak Európa egyik legszebb fővárosa, de mindannyiunk szeretett otthona is. Az elmúlt években mind a fővárosban, mind a kerületben azért

Részletesebben

HÍRLEVÉL Augusztus/2

HÍRLEVÉL Augusztus/2 HÍRLEVÉL Augusztus/2 Köszöntjük Kedves Olvasóinkat! Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk előző hírlevelünkkel kapcsolatban. Ennek nagyon örültünk., mert ez azt jelenti, hogy egyre több ember ismeri

Részletesebben

Ösztöndíjakért felelős biztos Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló

Ösztöndíjakért felelős biztos Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló 2016.02.10.-2016.04.12. 1 Időrendi bontás 2016.02.10. Kémia Intézeti Tanács 2016.02.11. Kémia SzaB 2016.02.15. EHSZÖB ülés 2016.02.17. Kari Tanács 2016.02.19. Kari

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli ülésén 2008. július 9-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Hertlik Mihály, Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mészáros János, Nagy Péter,

Részletesebben

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK Az új kormány tevékenységét szemlélve egyelôre a nagy ívû tervek megfogalmazásának vagyunk a tanúi, várjuk a tényleges lépéseket. Ezért a 2002-es évet a változás és

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szeptember 3-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék

TÁJÉKOZTATÓ a szeptember 3-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék Országgyűlés Hivatala Budapest, 2015. szeptember Törvényhozási Igazgatóság Tájékoztatási és Irománynyilvántartó Iroda TÁJÉKOZTATÓ a 2015. szeptember 3-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. március 21-én 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. március 21-én 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. március 21-én 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ. Tizenhatodik lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai műhelyéről

EMLÉKEZTETŐ A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ. Tizenhatodik lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai műhelyéről EMLÉKEZTETŐ A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Tizenhatodik lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai műhelyéről Helyszín: Tégy az emberért! Információs és Továbbképzési Központ (1088 Budapest, Szentkirályi

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. augusztus 12-én (péntek) 7:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2016. augusztus 12.

Részletesebben