FÕMTERV. Híradó május IX. évfolyam 1. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 FÕMTERV Híradó május IX. évfolyam 1. szám

2

3 BEVEZETÕ Nehéz év áll mögöttünk, és sajnos ez az év sem lesz könnyû. Késleltetve, de hozzánk is megérkezett a gazdasági világválság hatása, melyet sok további dolog is súlyosbít. Választási év van, s ez sok meglévõ szervezetre bénítólag hat, bizonytalanság, döntésképtelenség, koncepciótlanság jellemzõ mind a kormányzati szerveknél, mind az önkormányzatoknál. Elakadtak korábban jól elõkészített munkák is, s a beruházások beszûkültek az Uniós pénzekbõl finanszírozottakra, de úgy, hogy azok sem voltak megfelelõen elõkészítve. Utólagos kapkodásokkal próbálják helyretenni a támogatási kérelmeket, az elmaradt engedélyeket stb. A tervezési folyamat hosszú idõt igényel, így megkívánná a megfontoltságot, az elõregondolkodást, a céltudatos tervezést, a megbízók részérõl. Sajnos ettõl távol állunk, így súlyt minket is a kapkodás, bizonytalanság. Helyzetünket külön nehezíti a közélet erkölcsi válsága, a BKV körüli botrányok sora, a politikusok gátlástalansága, s ezáltal a szakmai döntések, szempontok háttérbe szorulása. Valahogy így néz ki a környezetünk, ilyen viszonyok közt kell mûködnünk, céljainkat teljesítenünk. A feladat tehát hihetetlenül nehéz, összetett és bonyolult, de megoldása nem lehetetlen, nem reménytelen. A FÕMTERV-nek nem szabad belesüllyednie a környezet zavaros mocsarába, szilárd alapokra helyezve kell átvészelnie a nehéz idõszakot, stabilan kell mûködnie akkor is, ha a környezet egyáltalán nem az. Voltak korábban is nehéz idõszakok, de mindig leküzdöttük azokat, s túljutottunk a problémákon. Most is le fogjuk küzdeni az elõttünk álló akadályokat, ha erõinket egyesítjük, összefogunk és keményen dolgozunk. A FÕMTERV-nek szakmai alapon kell állnia, mentesen a politikai hatásoktól, s a közéleti súlyos visszásságoktól. Szándékainknak sugároznia kell, hogy azokat mi a legjobb szakmai véleményünkbõl tesszük, nem hátsó szándék, vagy számító törekvések vezérelnek minket. Meggyõzõdéssel kell képviselnünk, amit szakmailag a legjobbnak tartunk, okosan érvelve, gondosan alátámasztva, de semmiképp sem lekezelõen, nagyképûen vagy erõtõl vezérelten. Ne felejtsük el, hogy mi szolgáltatunk. Szolgáljuk a megbízókat, legyen az állami szervezet, vagy önkormányzat, legyen az üzemeltetõ cég, vagy magánmegrendelõ, vagy kivitelezõ. De ne szolgáljuk ész nélkül, megfontoltság nélkül õket, hisz az általunk teremtett mû ott marad akár évszázadokig, s minket is fog minõsíteni. Feladatunk jóval több is, mint szolgálat, hisz a megbízóinknál jobban értünk, és jobban is kell értenünk az infrastrukturális kérdésekhez, a város vagy térségfejlesztõ hatásokhoz, a szakmai és a gazdasági összefüggésekhez. El kell érnünk, hogy tanácsadók legyünk a fejlesztési kérdésekben, ahogy eddig is azok tudtunk lenni, hogy mindig számítsanak ránk, ha szakmai kérdésekrõl van szó, s a FÕMTERV szerepe ne csökkenjen. A választási idõszak különösen fontossá teszi, hogy szakmai, minõségi alapon álljunk, hisz kapcsolatok megszakadnak, szereplõk változnak, szervezetek szûnnek meg, vagy jönnek létre, átalakulnak a struktúrák, és megváltoznak a mûködési módok. Nekünk alkalmazkodnunk kell a külvilághoz, gyorsan és rugalmasan kell reagálnunk, de változatlanul meg kell tartanunk értékeinket, belsõ összhangunkat, mûködési érzékenységünket. Kívül kell tartanunk a negatív hatásokat, a világ gondjait. Vannak egyértelmû sikereink, melyekre joggal lehetünk büszkék, de vannak kevésbé sikeres lépéseink is, melyek gondokat okoztak. A legfõbb feladat a sikeresség fokozása, a minõség állandó magas szinten tartása, a határidõk betartása. Vagyis megteremtése a munkánk elfogadottságának, pozitív értékelésének. Most, amikor a piac szûkül és a verseny erõsödik, kiemelten fontos a minõség, a megbízhatóság, a vevõi elégedettség megteremtése. 60 év van mögöttünk, s büszkék lehetünk arra, hogy ez alatt a hosszú idõ alatt a FÕMTERV mindig a szakma élvonalába tartozott, kiváló kollégák széles sora tette le névjegyét a megvalósult mûvekben, s kezük nyoma megtalálható a város minden szegletében. Kötelez minket ez a hosszú idõ a töretlen folytatásra, a hírnév megõrzésére, minden külsõ és belsõ akadály ellenére. Schulek János 1

4 a Belváros átalakulása ABudapest szíve program koncepciótervének kidolgozása 2006-ban kezdõdött, az azt megelõzõ építészeti pályázatok, szabályozási tervek után, a BFFH Fõépítészi Iroda (Schneller István fõépítész) megbízásából, akkor még az M-Teampannon Kft Koszorú Lajos építész generáltervezésében, a FÕMTERV közremûködésével. (Érdemes megemlíteni, hogy a FÕMTERV mind a gyõztes építészeti pályázatoknak, mind a Szabályozási terveknek (Kiss Károly), valamint magának a Podmaniczky Program kidolgozásának (Molnár László) aktív részese volt.) Ekkor határoztuk meg a Budapest szíve program fõ területeit, melyek: - A Kálvin tér és térsége: a Fõvám tér, Vámház körút, Kálvin tér, Baross utca, Múzeum körút, a Fõ utca Kecskeméti utca Károlyi Mihály utcai szakasza, a Károly körút Astoria- Dohány utca között, valamint a Szabadság híd felújítása. - Északi tércsoport: a Budapest szíve reprezentatív kaputérség, a Károly körút Deák tér József Attila utca területe, a Budapest szíve hídfõtérségekbõl a Roosevelt tér és a Fõ utca Program Petõfi Sándor utca Bécsi utca közötti szakasza. - A Belgrád rakpart és a Március 15. tér. - A Ferenciek tere és a Kossuth Lajos utca. Fõ célkitûzése a Gyalogos Belváros megvalósítása, mely Budapest Középtávú Városfejlesztési Programjának, a Podmaniczky Programnak kiemelt fontosságú feladata. A cél az átmenõ forgalomnak a Kiskörút József Attila utcán belüli területrõl való kitiltása, összefüggésben a Nagykörútig terjedõ városrész részleges forgalomcsillapításával, valamint a parkolási rendszer kiépítésének fejlesztésével. (Utóbbi két feladatban még van mit tenni!). Az okok: a Belvárost a közlekedési tengelyek szétszabdalták, az egykori fõ kereskedelmi útvonalakon az üzletek elhaltak, a járdákon autók parkolnak, az iskolák, egyetemek környezetében nincs a diákok számára leülési, találkozási hely, a sétálók, turisták minimális gyalogosfelületet használhatnak, nincs megfelelõ kerékpáros közlekedési 2

5 lehetõség, kevés a zöld- és vízfelület, a Dunával való kapcsolat hiányzik. Összességében a Belváros arculata az utóbbi évtizedekben erõsen leromlott, de mára megjelent az igény a változásra, s néhány helyen, ahol a fejlesztések már megvalósultak (Andrássy út, Deák Ferenc utca, Szent István Bazilika és környéke, egyéb belvárosi kis utcák) a kereskedelem és vendéglátás újjáéledt, a gyalogosok újra birtokba vették ezeket a területeket. Szerencsére ma már a Budapest szíve program esetén is a megvalósulásról beszélhetünk és büszkén mondhatjuk, hogy a FÕMTERV minden területén a kezdetektõl részt vesz. A Kálvin tér és Fõvám tér környéke a 4-es metró kapcsolódó felszíni beruházások keretén belül épül, a FÕMTERV generáltervezésével és ha a vonal és az állomások határideje nem csúszna, idén szeptember 30-án át is adnák a gyalogos,- és közúti forgalomnak. A Duna parti Világörökség részét képezõ Fõvám téren gránit burkolatok lesznek, míg a Vámház körút Kálvin tér Múzeum körút vonalon az ún. K mintázatú beton térkõ épül, egységesítve a Kiskörút burkolatát egészen a Deák térig. Ugyanígy egységesek lesznek itt az archaizáló, díszes közvilágítási oszlopok is. A tereken attraktív elemek jelennek meg: a Fõvám téren szökõkút, játszótér, míg a Kálvin téren a modern építészet metrókijáratokat és villamos peront lefedõ üveg alkotásai. A Budapest szíve program reprezentatív kaputérség tervezésében a FÕMTERV a vezetõ a FÕMTERV Közlekedés Kft - Város Teampannon Kft által alkotott konzorciumban. A megbízó a BFFH Fõépítészi Iroda, Beleznay Éva (ma már nem hivatalban lévõ) fõépítész vezetésével. A project I. üteme, a Károly körút Astoriától a Deák térig terjedõ szakaszának kivitelezése ezekben a napokban áprilisában - indul. Az engedélyezési tervek szerint közös tömegközlekedési pályává épül át a városi vasút, úgy, hogy a két vágány között fákkal beültetett zöldsáv és vízpermetezõ berendezések javítják a Belváros klímáját. A Deák téri végállomás szélsõ peronos kialakítású, hogy késõbb a villamos a Bajcsy-Zsilinszky út felé tovább tudjon haladni. A felsõvezetéket a villamospálya két oldalán végigfutó közvilágítási oszlopok tartják, így megszûnik az átfeszítés és az oszloperdõ. A pálya mellett 2x2 forgalmi sáv áll rendelkezésre a lecsökkenõ forgalom számára, középen pedig balra kanyarodó sávokból lehet a Harmincad utca, illetve a Dohány utca felé kanyarodni. Ezekbõl a sávokból indul a majdani Városháza bõvítés alatti mélygarázsba is a két pár lehajtó rámpa. Az útpálya két szélén kerékpársáv létesül, így az Andrássy úttól a Szabadság hídig folyamatos kerék- Károly körút - légifotó A Fõvám tér és Kálvin tér látványterve Károly körút - látványterv 3

6 Városháza Fórum - látványterv párút alakul ki. A járdák mindkét oldalon kiszélesednek, és mind a két oldalon lesz fasor, illetve utcabútorok, padok, ivókutak. A FÕMTERV a Városháza fórum tervezésében is részt vesz a közmû, aluljáró és rámpa mûtárgy, valamint útépítési és forgalomtechnika tervek elkészítésével, mivel itt is közremûködött (Balogh Ágnes, Farkas László, Kovács Éva) az Erich Van Egeraat holland építész által jegyzett gyõztes építészeti pályázatban. A programhoz II. ütemben csatlakozik a Deák tér, Harmincad utca, Bajcsy-Zsilinszky út az Andrássy útig, valamint a József Attila utca megvalósítása. A Deák tér mediterrán hatású térré alakul, kibontva ezzel az Evangélikus templom látványát, természetes kõburkolattal, díszvilágítással. Eltûnik a metró kijárati épülete, légies üvegfedésnek adva át a helyét. A Harmincad utca faltól falig burkolatot kap, kétirányú forgalommal, a szállodák elõtt parkolással, a Deák tér - grafikai látványterv másik oldalon buszmegállókkal. A Bajcsy Zsilinszky úton továbbmegy a kerékpársáv és buszsáv kerül kialakításra, figyelembe véve a majdani villamost. A József Attila utca buszok által járt szakaszán szintén buszsávok lesznek, az árkádok melletti szûk szakaszon a kerékpárosok által is használva. A kerékpársáv becsatlakozik az Andrássy úti, valamint a Bajcsy- Zsilinszky úti kerékpár nyomvonalba. A Fõutca program I. ütemét a gyalogos és csökkentett jármûforgalomnak április 2-án átadták. Itt a Közlekedés FÕMTERV -Város Teampannon Konzorciumot a Közlekedés Kft vezette, a FÕMTERV szakasza a Kálvin tér Ferenciek tere között, az ún. Egyetemi negyed volt. A természetes kõburkolat faltól-falig terjed, a gyalogos felületeken mészkõ, a 4 m szélességû útpályán és parkolósávokon gránit kivitelben. Az útpályára az Egyetem tértõl csak a busz haladhat be, a kerékpárosok viszont forgalommal szemben is közlekedhetnek. A további szakaszokra egyéb jármûvek is behajthatnak, de az átmenõ forgalom pl. az Erzsébet térnél lévõ süllyedõ pollerek miatt nem lehetséges. Míg a Kecskeméti utcában mindkét oldalon lehet parkolni, más szakaszokon általában csak egyik oldalon, mivel a másik oldalt padok, csobogók, ivókutak teszik színesebbé. A Belváros új Fõutcája a Kálvin tértõl a Szabadság térig elkészült, modern közvilágítási oszlopokkal, fasorokkal, látványos vízjátékokkal és pihenõfelületekkel, teraszokkal, visszacsalogatva a kereskedelmi és diáknegyedbe a gyalogosokat, turistákat, diákokat, akik máris belakták az új belvárosi tengelyt és tereket. A Fõutca program II. üteme a Ferenciek tere átalakítása. Az új szemlélet szerint a Kossuth Lajos utcán aluljárók helyett felszíni gyalogátkelõk kapcsolják újra össze a belváros két területét. A FÕMTERV most az egykor szintén a FÕMTERV által tervezett Y aluljáró rámpáinak eltömedékelését tervezi, párhuzamosan a Veres Pálné, valamint a Váci utca vonalában lévõ gyalogos aluljárók befedésével. A Ferenciek tere alatti gyalogos aluljáró kibõvítve a közúti aluljáró egy részével - új funkciót kap, üzletek, rendezvények népesítik be a jelenlegi közlekedési területet. Mi tervezzük a közmûveket is, a felszínt pedig a Konzorcium másik két tagja, mivel itt a FÕMTERV-nek más - hosszútávú elképzelése van, a Kossuth Lajos utca alatt futó alagúttal, és a felszíni közlekedés ezzel összefüggõ még komfortosabb rendszerével. A Budapest szíve program Hídfõtérségek A konzorciumi munkamegosztásban a térség két területe, a Március 15. tér és a Roosevelt tér tervezése a Közlekedés Kft és a Város Teampannon Kft. feladata, de a FÕMTERV itt is közremûködik a 2- es villamos vonalának áttervezésével. A Március 15. tér legfontosabb átalakítása, hogy az Erzsébet tér hídfõjében jelzõlámpás csomópont alakul ki gyalog- 4

7 SZAKMA A Március 15. tér látványterve A Roosevelt tér látványterve átkelõhellyel és az eddigi forgalmi irányokon kívül a rakpart felõl a hídra balra is föl lehet kanyarodni. Természetesen a tér építészeti arculata is átalakul, a templom körüli terület rendezésével. A Roosevelt tér a program II. üteme, a forgalmi rend jelentõs változásával. A József Attila utcáról érkezõ jármûvek egyenesen haladnak tovább a szállodák elõtt, majd jobbra kanyarodva a Lánchíd irányába kihagyják a tér körbejárását, visszajuttatva a gyalogosoknak a tér összefüggõ területét. A megnövekedett zöldfelületen kialakított járdákon így akadálytalanul lehet például a Zrínyi utcából a Lánchídra átsétálni. Megszûnik viszont a rakpartról felhajtás lehetõsége, így Budára az Erzsébet hídon, vagy késõbb a Margit hídon lehet csak átjutni. Az biztos, hogy a Fõváros közlekedési rendszerében tervezett hálózati elemek és egyéb beavatkozások közül még sok hiányzik. Az is biztos, hogy a belváros forgalmi rendjét a Nagykörútig még tovább kell elemezni, a hatásokat vizsgálni, az új forgalmi rendet kitalálni, de a Belváros átadott új Fõutcája, a hamarosan elkészülõ Vámház és Múzeum körút, a Fõvám és Kálvin tér, a most induló Károly körút átalakítása a fõváros közlekedését már bizonyosan átrendezi. A gyalogosok és kerékpárosok már egyértelmûen örülnek a változásoknak, az autósok még keresgélik az új menekülõ útvonalakat és a parkolás is igen hiányos. Az arculatban bekövetkezett és várható változás, a barátságos, rendezett utcakép, a zöldfelületek növekedése, a vizek megjelenése viszont mindenképpen pozitív hatással van korunk rohanó emberére, idõsekre és fiatalokra egyaránt. Örömömre szolgált és büszke vagyok, hogy tehetséges és szorgalmas kollégáimmal együtt részt vehettem ezeknek a beruházásoknak a megvalósításában és remélem, a folytatásnak is részese lehetek. A tervezõk Kovács Éva a Budapest szíve program, a Fõutca, valamint a Kálvin tér és Múzeum körút generáltervezõje Benépesült az Egyetem tér 5

8 M6 autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti szakasz Gondolatok egy autópálya kapcsán 2003 õszén kezdte meg FÕMTERV TT vezette FÕMTERV TT RODEN Kft. konzorcium a 64,5 km hosszú autópálya szakasz terveinek elkészítését. A feladat a nyomvonalat pontosító, a csomópontok helyét véglegesítõ tanulmánytervtõl a kiviteli, majd az ajánlati terv elkészítéséig és a kivitelezés tervezõi támogatásáig terjedt. Mivel a munka közvetlenül követte az Érdi tetõ Dunaújváros közötti szakasz tervezését, tervezõ partnerünk ismert volt, úgy gondoltuk, tudjuk mire számíthatunk nem tudtuk. A tervezés mottóját megbízóként Hórvölgyi Lajos adta meg elsõ mondatával: Egy autópálya tervezése komplex természetátalakítási folyamat. A mû létrehozásában résztvevõ összes szereplõtõl megköveteli a kellõ alázatot. Már elsõ bejárásunk alkalmával szembesültünk mindezzel önmagunk is (mint az jobbra látható). Szerencsére rögtön sikerült segítõkész emberekre lelnünk. Akkor még csak beleképzelni próbáltuk kicsit talán elveszetten tûnõdve is a laza dunántúli dombságba leendõ mûvünket... A természet ölelõ karjában Bebesy az amatõr kincskeresõ a mûremekkel Vörösmalmi-árok hídja Az utánfutós ló... És kincseket leltünk a természetben. Itt hangzott el Árva-Tóth Mihály híres mondata: Pistám tudod mi most éppen a kukoricásban vagyunk. Ennek a kukoricásnak helyén most a leghosszabb gerenda hídunk pompázik. Találkoztunk a környék motorizált lakosával, tény mi tény a ló jobban boldogult a terepen. Mikor a helyszín ismerete már zavart a véleményalkotásban, megkezdtük a nyomvonal véglegesítését. Az autópálya tervezés a tolerancia, a kapcsolat és a biztonság hármasának szem elõtt tartásával tudja teljesíteni feladatát. Tolerancia: az úthasználó és a mellette élni akaró örök konfliktusának kezelése. Kapcsolat: a gazdaság és területfejlesztés eszközeként nagytávolságú forgalmat lebonyolító úthálózati elem kapcsolata környezetével és távoli céljával (irány Ploce). Biztonság: a forgalombiztonság és a környezet biztonsága. Az autópálya összes mérnöki létesítménye ezt a három célt szolgálja. A csomópontok helyét a környezõ települések területfejlesztési elképzeléseit is figyelembe vevõ makroszintû forgalmi vizsgálattal határoztuk meg. Az élõvilág számára - minden olyan helyen, ahol az az elõzetes elemzések alapján szükséges volt- átjárási lehetõséget biztosítottunk az egyébként kerítéssel körbekerített, tehát megszokott élõhelyüket falként átvágó autópályán. 6

9 Az úthasználó magas szintû biztonsági igénye következik a nagysebességû haladásból. A változatos vonalvezetés, a biztonsági korlátok, a középsõ elválasztó sáv teljes hosszában elhelyezett vakításgátló háló mind ezt szolgálják. Tervezésünk során számtalan esetben találkoztunk nem ennyire nyilvánvaló biztonsági kérdésekkel. - Mi fog történni ha az eddig szokásos módon a pálya melletti fácánkeltetõ telepen szabadon engedik a madarakat? - Lesz e gyõztese a laza vadászatnak? - A fácánok vagy az autók összetört darabjai borítják majd az utat? - Milyen magas kerítés kell ennek megakadályozására? - Völgyhidainkkal átívelt Natura 2000 területek nagy része vizes élõhely. A vonuló madarak és a forgalom konfliktusának elkerülésére közel 1300 m hosszon madárvédõ falakat terveztünk. A "biztonság" építés közben Madárvédõ fal a Völgyhídon A hófúvástól való védelem változatos módon, többek között erdõsávokkal történik. Hosszas vizsgálatot folytattunk arra vonatkozóan, hogy a telepített erdõ, illetve cserjesáv miként emeli meg úgy a szelet, hogy még az útkorona elõtt szabaduljon meg hóterhétõl. (Nem kell rohannotok megnézni az erdõket - majd 8 év múlva nõnek meg a fák - mi hosszú távra tervezünk.) Az élõvízfolyásokba vezetett autópálya csapadékvizek tisztítását szûrõ-ülepítõ tározókkal oldottuk meg - na nem elõszörre és akkor nem is boldogan - áttervezve majdnem a teljes víztelenítési rendszert. A finom hangoláson még most is dolgozunk. Hosszas önkormányzati egyeztetések során alakultak ki a földúthálózat több, mint 60 km hosszú elemei. Mikor már úgy éreztük mindennel kész vagyunk és meg van a nyertes kivitelezõ is akkor kezdõdött a harmadik menet. Sikerült egy olyan a kivitelezést folyamatosan segítõ munkamódszert kialakítanunk, aminek köszönhetõen mindvégig együttmûködõ kivitelezési idõszakot tudhatunk magunk mögött. Kimondottan érdekes volt a külföldi projektvezetés munkamódszerének megismerése. A rekord idõ alatt készülõ autópálya szakasz tervekkel történõ ellátása nem kis feladatot jelentett az utóbbi 2 évben. Szerencsésnek érzem magamat, hogy az elsõ pillanattól kezdve részt vehettem ebben a folyamatban. Köszönöm mindenkinek aki velünk együtt dolgozott magas szakmai színvonalú munkáját, amelynek révén a megbízó NIF ZRT.,a konzorciumi partner RODEN Kft. és a kivitelezõ PORR ill. BILFINGER BERGER munkatársaival egymás véleményére figyelõ, a megvalósítást segítõ kooperatív kapcsolatot sikerült kialakítani. Matuzné Harasta Mónika A tervezésben résztvevõ munkatársak: Ambrus György, Árva-Tóth Mihály, Balogh Péter, Bátori Gábor, Bebesy László, Bendiner Frigyes, Bertalan Csaba, Dobó Zoltán, Gaudi Emõke, Honti Imre, Horváth Adrián, Horváth Zsolt, Illyné Dimitrov Gabriella, Jáger Attila, Juhász Emese, Kéri Péter, Kovácsné Bajnóczi Rita, Laborczi Tamás, Matuzné Harasta Mónika, Mihályi Balázs, Németh Gábor, Németh Tamás, Nyírõ Árpád, Obreczán Mátyás, Okolicsányi György, Popini Zoltán, Prajczer Antal, Szalatkay István, Szalay Ákos, Tuboly László, Ulrich András, dr. Vígh Attila Fotók: Ambrus György, Balogh Péter, Szikszay Ágnes Az átadás öröme 7

10 M6 autópálya Szekszárd-Bátaszék között A2010. márciusában átadott több mint 140 km hosszú M6-M60 autópálya szakasz elõkészítési munkáiban a Fõmtervnek meghatározó szerepe volt. Szekszárdtól délre a Fõmterv feladata a nagy M6-os kistestvére a Szekszárd és Bátaszék közötti 17 km hosszú autópálya szakasz tervezése volt, amihez csak 2006-ban kapcsolódott teljes valójában a kis mostohánk az M60 autópálya Pécset megelõzõ 12 km-es szakasza. A közel hét évig tartó tervezést szigorú Megbízónk által diktált ütemben és formában végeztük. Készítettünk engedélyezési-, kiviteli- és tendertervet is, ami alapján az építési munkákat a Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt ben kezdte el. A kivitelezést sok-sok energiával és változó lelkesedéssel követtük. Budapest-Pécs viszonylatban rövid ez a két szakasz 130km/h-val haladva fõleg figyelni kell de sok szakág tervezõje dolgozott számtalan mérnöknapot, és ami megépült, arról büszkén mondhatjuk: ilyennek gondoltuk. A tervezés kezdetére mindig örömmel gondolok vissza. A lelkes csapatra, akikkel bejártuk, megismertük a terepet, a Szekszárd lábainál elterülõ Sárközt. Az elvégzett mérnöki feladatok mellett sok érdekes helyzettel találkoztunk a Szekszárdi szakaszon, ezekbõl emelnék ki pár gondolatot. A munka során volt egy kérdés, ami a tervezési folyamat minden fázisában újra és újra felmerült: Miért nem egyenes a Sió-híd. A híd geometriája a tanulmánytervhez képest sokat javult, de egyenesbe nem került. A Sió-csatorna keresztezését a Gemenci tájvédelmi körzet és Szekszárd vízbázisának területe határozta meg. A Felüljáró a Sió-csatorna felett környezetvédelmi hatósággal folytatatott hosszas egyeztetés eredménye volt a nyomvonal. Gemenc látható indok volt, a vízbázis kikerülése azonban nem volt hálás, lényébõl adódóan. A háromnyílású vasbeton pályalemezzel együttdolgozó két fõtartós, függõleges gerincû, nyitott acél felszerkezetû Szekszárd-keleti csomópont (2009. szeptember) öszvér híd R=2500 m sugarú ívben épült, és nagy küzdelmek árán, de jóval határidõ elõtt el is készült. A szakaszon feladat volt a csomópontok elhelyezése is. A térség településeivel Decs, Õcsény, Sárpilis sokat egyeztettünk. A beszélgetéseket utólag leegyszerûsítve a ha neki nincs, nekem se kell mottóval jellemezhetjük. Az önkormányzatok hozzáállását természetesen értettük, és a feszültséget úgy sikerült feloldani, hogy a szakaszon tervezett mindkét csomópontnak a Szekszárd nevet adtuk. (Szekszárd-keleti és Szekszárd-déli). A csomópontokhoz kapcsolódóan jelentõs hosszon átépültek az országos közutak érintett szakaszai, amit a nagyrészt Szekszárdra bejáró környezõ települések lakosai örömmel fogadtak. Voltunk a terepen bejáráson is, ahol a NATURA 2000 besorolású területnél a biológus megsúgta, hogy bármikor hoz vidrát is, amennyiben felmerül a kérdés, hogy él-e itt. Az épp kukoricát címerezõ gazda csak gaznak titulálta a területet és felháborodott, hogy az õ földjébõl kell kisajátítani az autópálya számára. A helyiek egyébként a vadátjárónak se nagyon örültek, mint megtudtuk azért, mert várták a pálya építését, hogy az védelmet nyújtson a kukoricájukat megdézsmáló õzek ellen. Mértünk zajt is, és kicsit elkeseredetten, de megértve hallgattuk a zaj elõl Õcsénybe Szekszárd zöldövezetébe kiköltözõ lakosok panaszát. Zajárnyékoló falat persze terveztünk 1065 m hosszon és véderdõ telepítését is, de ez érthetõen nem volt nagy vigasz számukra. Terveztünk lakásnyi aknát a föld alá egy 700-as szennyvíz nyomócsõnek és a pályával érintett minden közmû vezeték kiváltását is megoldottuk. A 17 km autópályához kapcsolódóan közel 8 km országos közút és több mint 9 km földút terveit készítettük el. A Sió híd mellett elkészült további 17 kis mûtárgy terve is. Terveztünk egy pihenõt is a 155 km szelvényben, ha ott megálltok és körbenéztek, a szekszárdi dombságtól keletre Sárközt látjátok, ahol egykor a Duna szabályozásáig a gázlók és mocsarak uralták a területet. Az egykori sárközi tele- 8

11 pülések a magasabb helyekre épültek. A török hódoltság idején, vagy háborús idõkben a falvak lakosai a mocsarakba menekültek. A területen lévõ szabályozható csatornákkal fokokkal vezették le a felesleges vizeket a földekrõl, de meneküléskor az utak elvágását vagy elmocsarasítását is ezzel oldották meg. A sárköziek életében a legnagyobb változást a Duna szabályozása jelentette. Az ármentesítéssel a vizek kiszáradtak, a nádasok kipusztultak és a területen folyók hordalékával termékenyített szántóföldek maradtak. A hagyomány szerint annyi földhöz juthatott egy-egy sárközi család, amennyit napkeltétõl napnyugtáig le tudott kaszálni. A mûvelt földek alatt a megmaradó vizek elvezetésére drén hálózat üzemelt. A belvízmentesítést a tsz-ek idejében még mûködtették, manapság már kinyomozni is nehéz volt az üzemeltetõt. A pálya töltésének megóvására ezen a terepen 1-0,5 m vastag kapilláris megszakító réteget terveztünk és a vízelvezetését is sikerült a drén rendszertõl függetlenül megoldani. A szomszédos Gemenci erdõ fennmaradásához pedig állítólag az is hozzájárult, hogy a vízszabályozások megkezdésekor Pest megye és a kalocsai érsekség akikhez tulajdon és közigazgatási szempontból a területek tartoztak nem járult hozzá a védgátak költségeihez, így a gátak a birtokhatár, illetve a megyehatár mellett épültek, így maradt meg ez a 7 km-es sáv, amiben a vadak nyugalmat találva gyarapodtak. Ha kedvet kaptok Európa legnagyobb összefüggõ ártéri erdejében kirándulni, akkor Gemenc felé a Szekszárd-keleti csomópontban lehet lehajtani a 147 km szelvényben. (Átlós féllóhere típusú csomópont, körforgalommal, a csomóponti mûtárgy négy nyílású elõregyártott feszített gerendahíd, a vízelvezetés befogadója a Baksatói árok.) Amennyiben a borospincék vonzóbbak, úgy a Szekszárd-déli csomópontot javaslom a 151 km szelvényben. (Fél lóhere típusú csomópont az jelû úton, a csomóponti mûtárgy két nyílású elõregyártott feszített gerendahíd, a vízelvezetés befogadója a Szekszárdi Séd csatorna.) Végezetül egy anekdota a sárpilisi jegyzõrõl, Szentes Józsefrõl: A sárközi autópálya szakasz Gemenchez közeledve Az ötvenes években egy német nyelvû currenst (körözvényt) küldtek ki hozzá, melyben a Kossuth-bankjegyek elkobzása rendeltetett el. Erre az öregúr a következõ jelentést küldte be: Iczig szatócs az egyetlen, ki községünkben németül tud. Bajára ment lóbõrt venni s így tolmács hiányában a rendeletet meg nem érthettük; annyit azonban kivettünk belõle, hogy ott valami Kossuthról van szó; erre vonatkozólag jelentjük, hogy nevezett egyén községünkben nem fordult meg: ha itt láttatnék, azonnal bekísértetjük. Csordás Erika Tervezõk: Molnár Éva, Szpevák Olívia, Skorka Judit, Soós Anna, Nyírõ Árpád, Ambrus György, Bendiner Frigyes, Kõszegvári János, Kókainé Sántha Mária, Faváry Judit, Nagy Zsuzsa, Németh Gábor, Antosik Ferencné, Dobó Zoltán, Prajczer Antal, Szalatkay István, Mihályi Balázs, Németh László, Honti Imre, Haas Péter, Domján Tamás, Csordás Erika, Szécsényi-Nagy László ( ) Felhasznált irodalom: A Sárköz humora a helyi sajtóban ( ) Dr. Töttös Gábor Sárköz múltja Dr. Horváth Béla, Dr. Töttös Gábor Fotó Szikszay Ágnes, Ambrus György 9

12 Mûemlékünk, a Margit híd rekonstrukciójának tervezése 1. A felújítás fõbb szempontjai Az 1872-ben átadott, a mai Budapest területén álló második állandó, a Dunát átívelõ híd, a Margit-híd felújítása mára halaszthatatlanná vált, annak mûszaki állapota miatt. A rekonstrukció során az elvégzendõ, statikailag szükséges és a híd élettartama szempontjából fontos felújítási munkák mellett egyidejûleg fontos forgalmi fejlesztések, illetve mûemléki rekonstrukciós feladatok elvégzése is lehetõvé válik, igazodva ezzel a kor támasztotta követelményekhez. A felújítás célja a leromlott állapotú hídszerkezet átépítése, különös tekintettel a pályaszerkezet cseréjére. A legutóbbi (1978. évi) felújítás óta jelentõsen megváltozott a híd forgalmi hálózatban betöltött szerepe, megnõtt a nagykörúti irány közúti- és villamosforgalma, illetve a híd le- és felhajtóágának forgalma. A vasbeton pályalemez teljes cseréje lehetõvé teszi a forgalmi szempontból nem megfelelõ jelenlegi pályakeresztmetszet (keskeny forgalmi sávok, balesetveszélyes szigeti ív, kerékpárforgalom megoldatlansága) átalakítását, a hídfõkben és a szigeti behajtónál a szükséges korszerûsítéseket. A híd pályaszerkezetének felújítási munkái mûszaki és forgalomtechnikai szempontból szorosan összefüggenek a villamos vágányzóna átépítési munkáival. A hídszerkezetek megerõsítését és a forgalmi igényeknek megfelelõ geometriai viszonyok javítását a mûemléki követelményeknek megfelelõen, mûemléki rekonstrukcióval együtt kell elvégezni. A híd jelenlegi déli oldali nézete A felújítás legfontosabb feladata tehát a híd szerkezetének hosszú távra történõ rendbetétele, de ezt a híd funkciójának való egyidejû megfeleltetésével együtt kell elvégezni. 2. A híd történeti elõzményei A Margit híd között épült, majd ban, déli irányban kiszélesítették, a II. világháborúban felrobbantották, végül ban újjáépítették, így látható ma is. Az utolsó felújítást 1978-ban végezték a hídon, amikor a BKV zónát építették át és új szigeteléssel és burkolattal látták el a kocsipályát. Az utolsó felújítás óta máig végzett felülvizsgálatok a híd romló állapotára hívták fel a figyelmet, ami az egyre növekvõ forgalommal és a szerkezetek életkorával meg is magyarázható. Több tanulmány készült a híd korszerûsítésére, a legutolsó 2005-ben. 3. Szerkezeti felújítás A pályalemez acélbetétei A rekonstrukciós tervezést a Margit Híd Konzorcium végzi, melyben Társaságunk, a FÕMTERV TT Zrt konzorciumvezetõként vesz részt. A tervezés a több éves elõkészítõ munka és tanulmányok, statikai vizsgálatok eredményeit figyelembe véve, a folyamatos egyeztetési folyamat megállapításai szerint történt. A felújítás keretében az alábbi munkák végzendõk el: - új ortotróp pályalemez építése, - meglévõ és újonnan épülõ acélszerkezetek korrózióvédelme, Pillérek kõburkolata 10

13 - fõtartók hossz- ill. keresztirányú merevítõ rácsozatának részleges visszaépítése, - hídtartozékok cseréje, - szigetelés, útpálya helyreállítása, - villamospálya újjáépítése, - a hídon átvezetõ közmûvezetékek szükség szerinti felújítása. A tervezett hídszerkezeti keresztmetszet szélessége 28,35 m (szélesítés 2,95 m). A szélsõ forgalmi sáv 3,00 m, a belsõ 2,75 m. A villamosvágány tengelytávolság a felsõvezeték-tartó középoszlopok miatt 3,80 m (a jelenlegi 3,40 m-rel szemben), mely burkolat-megerõsítéssel együtt lehetõvé teszi az autóbuszok és megkülönböztetett jármûvek közlekedését a vágányzónán. A híd jelenlegi keresztmetszeti kialakítása Az északi oldali járdán az úttest mellett, kétirányú kerékpárút és tõle elválasztva, a korlát mellett három nyomszélességû gyalogosforgalomra szolgáló keresztmetszet biztosított. A déli oldali járdán két nyomszélességû gyalogosforgalmú és a közúti pálya mellett várhatóan, azzal azonos irányú egy sávszélességû kerékpárút létesül. A meglévõ vasbeton lemezes pályaszerkezet helyett acél pályalemezes kialakítás épül, a fõtartók kiegészítésével úgy, hogy az újjáépítéskor megritkított oszlopok visszaépülnek, melyeket hosszirányban andráskereszt kötésekkel merevítünk. A vasúti pályaszerkezet rugalmas ágyazású törpe-phoenix villamosvasúti felépítménnyé épül át, a sínszálak között az útpályaszerkezettel azonos rétegrendû A híd tervezett keresztmetszeti kialakítása útpályaburkolattal. Mindkét oldali parti pillérnél szélesítés történik mind északi, mind déli irányba. A szélesítés mértéke miatt az új részek nem tömör, hanem üreges szerkezetûek lesznek, kivéve a pillérek déli oldalát, ahol a kis szélesség miatt, zsaluzhatósági nehézségek miatt tömör vasbeton szerkezetû részek is lesznek. 11

MARGIT-HÍD. rekonstrukció. A rekonstrukció tervét készítő konzorcium tagjai: FŐMTERV Zrt. MSc Kft. Pont-TERV Zrt. CÉH Zrt.

MARGIT-HÍD. rekonstrukció. A rekonstrukció tervét készítő konzorcium tagjai: FŐMTERV Zrt. MSc Kft. Pont-TERV Zrt. CÉH Zrt. MARGIT-HÍD rekonstrukció szerkezeti forgalmi műemléki FELÚJÍTÁS KORSZERŰSÍTÉS HELYREÁLLÍTÁS A rekonstrukció tervét készítő konzorcium tagjai: FŐMTERV Zrt. MSc Kft. Pont-TERV Zrt. CÉH Zrt. Margit-híd Budapest

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG Wolf Ákos Tartalom 2 Bevezetés projekt ismertetés Geotechnikai tervezési feladatok útépítés hídépítés alagútépítés Tervfázisok

Részletesebben

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. A közlekedés minden szakterületében részt veszünk Kötöttpályás tervezési tevékenységeink Közúti

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS Földalatti műtárgyak, alagútépítés 2 Bevezetés: funkció, keresztmetszeti kialakítás, vonalvezetés, építési eljárások, módszerek Zárt építési

Részletesebben

120 éves a Mária Valéria híd

120 éves a Mária Valéria híd 120 éves a Mária Valéria híd A régi és új találkozása a 2001. évi felújításnál - Hajóhíd 1842-1895 A híd rövid története -1893-ban felerősödött az igény állandó vashídra, meghívásos versenypályázat Cathry

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója Érintett közterületek: Olimpia park, Stollár B. utca, Balassi B. u. 6-10., Széchenyi rkp. Széchenyi rkp. Markó utca Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről Budai fonódó villamoshálózat A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről A fejlesztés lényege az Észak- és Közép-budai villamoshálózat kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, fonódó

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN Bencze-Kovács Virág kerékpáros stratégiai koordinátor, Budapesti Közlekedési Központ 2014. december 2. Célok, Átnézeti térkép A folyamat,

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310 174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Járdaépítési keret

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Előadás az Útépítési akadémia 5. sz. szimpóziumára 2006. május 16. Az előadást készítette: Fekete

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22.

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22. 2010.10.22. A feladat: Tisza a folyó 334+845 fkm szelvényében A szolnoki Tisza folyó felett átívelő gyalogos éskerékpáros projekt az alábbi fő részfeladatokból tevődik össze: Tiszaligeti oldalon: számára

Részletesebben

HAZAI MEGÉPÜLT HIDAK AZ UVATERV TERVEI ALAPJÁN

HAZAI MEGÉPÜLT HIDAK AZ UVATERV TERVEI ALAPJÁN 2000 ELŐTT ÁTADOTT KÖZÚTI SZERKEZETEK: Helyreállított és új hidak a Duna-felett Nagyobb, folyam feletti hidak újszerű építési technológiákkal Egyéb jelentősebb hidak 2000 UTÁN ÁTADOTT ÉS TERVEZETT KÖZÚTI

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/213. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Felterjesztés az állami tulajdonú

Részletesebben

47 sz. főút - 4415 j. út Hódmezővásárhely, Kálvin János tér, jelzőlámpás csomópont átépítése kétsávos turbó típusú körforgalmú csomóponttá 2009. A Kálvin János téri csomópont Hódmezővásárhelyen, a 47 sz.

Részletesebben

FELJEGYZÉS. 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések

FELJEGYZÉS. 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések FELJEGYZÉS 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések 1. Előzmények Az 1-es villamosvonal kiépítése 1982-ben kezdődött meg az óbudai szakaszon,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

Építőmérnöki Kft. A SPECIÁLTERV KFT. HÍD TERVEZÉSI MUNKÁI A KÖZELMÚLTBAN. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8.

Építőmérnöki Kft. A SPECIÁLTERV KFT. HÍD TERVEZÉSI MUNKÁI A KÖZELMÚLTBAN. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8. Építőmérnöki Kft. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8. ALAPÍTVA: 1999 ALKALMAZOTTAK: 25 TEVÉKENYSÉG: HÍD- ÉS SZERKEZET-TERVEZÉS FELÚJÍTÁSOK, ERŐSÍTÉSEK TERVEZÉSE HIDAK, SZERKEZETEK

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. SPECIÁLIS HÍDJAINK 47. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Siófok, 2006. május 26. TEVÉKENYSÉG: AUTÓPÁLYA ÉS KÖZÚTI HIDAK TERVEZÉSE VASÚTI MŰTÁRGYAK TERVEZÉSE HIDAK ERŐSÍTÉSÉNEK ÉS FELÚJÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE HÍDVIZSGÁLATOK

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május Megbízó: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. Ügyvezető igazgató: Felelős tervező:

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN Szűr Árpád (tervező) Vasútépítés Budapest, 2013. november 28. Történeti áttekintés Tartalom Megvalósításra

Részletesebben

4 000,00 Vízügyi Építési Alap Rövid X ,00 Vízügyi Építési Alap Közép X ,00 Vízügyi Építési Alap Rövid X

4 000,00 Vízügyi Építési Alap Rövid X ,00 Vízügyi Építési Alap Közép X ,00 Vízügyi Építési Alap Rövid X Gördülő fejlesztési terv a 016-030 időszakra A tervet benyújtó szervezet megnevezése: ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató * Víziközmű-rendszer kódja: ** 1-33367-1-001-00-13

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Alapadatok. Érintett települések: Tiszakürt, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Öcsöd

Alapadatok. Érintett települések: Tiszakürt, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Öcsöd Alapadatok Útszakasz megnevezése: M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt Kunszentmárton között Állapot: Kivitelezés megkezdése elött Kivitelező: Duna Aszfalt Kft. Hódút Kft. közös ajánlattevők Kivitelezés szerződéses

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 13. Útépítési Akadémia 2007-12-06 Kerékpárforgalmi létesítmények: Kerékpárút Gyalog és, Kerékpársáv (közösségi közlekedéssel közös sávok is) Kisforgalmi

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft

A.D.U. Építész Iroda Kft A.D.U. Építész Iroda Kft TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 MISKOLC MJV 2016. szeptember M30 GYORSFORGALMI ÚT MISKOLC TORNYOSNÉMETI KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK MISKOLC VÁROS ÉRINTETT TERÜLETEIRE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Részletesebben

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25.

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Várkerület értékmegőrző megújítása I. ütem Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Németh Gergely városi főépítész Előzmények: 2001. - Várkerületre vonatkozó Szabályozási Terv Célja,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről 1 TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés Megbízó: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette: Városkutatás Kft.

Részletesebben

Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az országos közúthálózaton. Nagy Zoltán Magyar Közút NZRT

Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az országos közúthálózaton. Nagy Zoltán Magyar Közút NZRT Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az országos közúthálózaton Nagy Zoltán Magyar Közút NZRT Mi fáj, hol lenne jó valamit tenni? Mikor mondhatjuk azt, hogy jól választottunk? Mikor mondhatjuk azt,

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja 2014 1 Bevezetés A Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér a városrész szívében található, a Baross utca tengelyében,

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. E l ő t e r j e s z t é s

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György E l ő t e r j e s z t é s FORGALOMTECHNIKAI FÁZISOKRÓL, a Püspökladány, Baross utcai közműkiváltási és

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero.

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero. Tata város ( térsége) Szerkezeti- és szabályozási tervének módosítása Közlekedési vizsgálat és javaslat A tervezési területet közlekedési szempontból délről az, északról a 1363/18 hrsz.-ú út (Fényes fürdő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével Mocsári Tibor főmérnök 2010. szeptember Kerékpáros Vasúti ájárók Közlekedésbiztonsági forgalombiztonsága Nap - NKH - KKK, szakmai

Részletesebben

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN Dr. Oláh Miklós irodavezető-helyettes Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Székesfehérvár, 2014. szeptember 16. 1. Szeged és a gyalogosközlekedés

Részletesebben

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ M4 Autópálya Törökszentmiklós Kelet Püspökladány közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: Megbízó: Budapest -2014- UTIBER Kft.: Uvaterv Zrt.: Roden Kft.: Szentes László,

Részletesebben

A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa

A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa A Ráckevei (Soroksári)- Dunából (R/S/D) kiágazó Duna-Tisza-csatorna (DTCS) nagy tervek emlékét őrzi.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK 2012. november 30. Forgalomba helyeztek négy autóbuszöblöt a Toponári úton. A fejlesztés egy 571 millió forintos közlekedés-fejlesztési beruházás részeként valósult meg

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

VII. VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT. Pál Gábor

VII. VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT. Pál Gábor Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT Pál Gábor INTERMODÁLIS CSOMÓPONT HOSSZ-METSZET A vasúti pályaudvar alatt elhelyezkedő aluljárós műtárgyszerkezet 260

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK 1.-4. TÉRKÉPEK ÉS JEGYZÉKEK 1. számú melléklet ÖVEZETI TERVLAP 2. számú melléklet AZ ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÉRTÉKE AZ EGYES UTCÁKBAN TERVLAP

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

AZ M1M7 AUTÓPÁLYA CSOMÓPONT TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI KÉRDÉSEI. Bános Csaba Swietelsky Magyarország Kft.

AZ M1M7 AUTÓPÁLYA CSOMÓPONT TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI KÉRDÉSEI. Bános Csaba Swietelsky Magyarország Kft. AZ M1M7 AUTÓPÁLYA CSOMÓPONT TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI KÉRDÉSEI Bános Csaba Swietelsky Magyarország Kft. KULCSSZAVAK Közlekedési csomópont, Milánói-módszer, Résfalépítés ÖSSZEFOGLALÁS Az M1M7 autópálya

Részletesebben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 3. rész A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben Metróvonalak vonalvezetése

Részletesebben

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE ÚJ HIDAK ÉS VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZENT IMRE TÉR FEJLESZTÉSE SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE CSEPEL MŰVEK ÁTÉPÍTÉSE ZÖLDTERÜLETEK,

Részletesebben

2. fejezet. ROP Országos közutakon burkolat felújítás, és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III.

2. fejezet. ROP Országos közutakon burkolat felújítás, és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. Műszaki tartalom 2. fejezet ROP Országos közutakon burkolat felújítás, és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. Projektelemenkénti tervezési diszpozíciók Lezárva:

Részletesebben

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv. 10+300 km szelvényt 15+500 km szelvényig

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv. 10+300 km szelvényt 15+500 km szelvényig 2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia A M8 dunaújv jvárosi Duna-híd építés s aktuális munkálatai 10+300 km szelvényt nytől l a 15+500 km szelvényig Garamvölgyi LászlL szló (DunaÚJ-HÍD D Konzorcium)

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2013.

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2013. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények

Kerékpárforgalmi létesítmények Mobile 2020 Kerékpárosbarát közlekedés és infrastruktúra 2013.05.09. REC Szentendre Kerékpárforgalmi létesítmények Sztaniszláv Tamás nyugalmazott építőmérnök A kerékpáros közlekedés előnye a települések

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Forgalomtechnikai fázisok a Püspökladány Baross utca közműkiváltási és szerkezetépítési munkáiról

ELŐTERJESZTÉS. Forgalomtechnikai fázisok a Püspökladány Baross utca közműkiváltási és szerkezetépítési munkáiról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Szentpéteri Csaba ELŐTERJESZTÉS Forgalomtechnikai fázisok a Püspökladány Baross utca közműkiváltási és szerkezetépítési

Részletesebben

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 MAGYAR TERMÉK Tervezéstől a gyártásig A hazai fény... A világítástechnikában eltöltött több évtizedes múltunknak köszönhetően, szinte minden kihívásnak meg

Részletesebben

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím:

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: Curriculum Vitae Név Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: 6720, Tisza L. krt. 36-38. I. em.1. Tel.: +36-30-8220274 E-mail: saoni76@gmail.com TANULMÁNYOK: 2005-2006 Budapesti Műszaki és

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. ENGEDÉLYEZÉSI TERV Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. Építtető: TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2461 Tárnok Dózsa György út 150. Tervező: PALÁDI

Részletesebben

A közelmúlt és közeljövő miskolci pályás fejlesztései

A közelmúlt és közeljövő miskolci pályás fejlesztései IX. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap Debrecen 2016. május 25. A közelmúlt és közeljövő miskolci pályás fejlesztései Készítette: Singlár Zsolt vezérigazgató A múlt és a jelen. Pályafelújítás, vonalhosszabbítás

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület augusztus 31-ei rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület augusztus 31-ei rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 199/2010 (VIII. 31.). sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. augusztus 31-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat a HÉV korszerűsítési

Részletesebben

UNITEF UVATERV KONZORCIUM

UNITEF UVATERV KONZORCIUM Tsz.: 2819 Tsz.: 52.260 / Unitef 83 Zrt. / Uvaterv Zrt. Aláírólap Tervjegyzék Rajz- és iratjegyzék Minőségellenőrzési nyilatkozat Minőségbiztosítási bizonylat Szaktervezői nyilatkozatok Konzorciumvezetői

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt.

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. Időutazás (2005.) MARABU Kiindulási helyzet - Heterogén, többnyire elöregedett, korszerűtlen eszközpark

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT ISKOLA UTCA CSATLAKOZÁSÁBAN ÁTERESZ MEGHOSSZABBÍTÁS TERVE TERVSZÁM: 718/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Tanulmánv. Karácsony és Tsa. Mérnöki Iroda 9700 Szombathely, Wesselényiu. 7. tel/fax: 94/ //94/ A dokumentáció 9 gépelt oldalból áll.

Tanulmánv. Karácsony és Tsa. Mérnöki Iroda 9700 Szombathely, Wesselényiu. 7. tel/fax: 94/ //94/ A dokumentáció 9 gépelt oldalból áll. Karácsony és Tsa Mérnöki Iroda 9700 Szombathely Wesselényiu 7 tel/fax: 94/511111//94/511112 email: karinuoelii)t ont ille hu Tanulmánv I A dokumentáció 9 gépelt oldalból áll I Szombathelv20071022 Karácsony

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő LISZT FERENC UTCA 3. SZ. ELŐTTI LÉPCSŐ TERVSZÁM: 719/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-EI ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-EI ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-EI ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 520 /2009. MELLÉKLETEK: 3 TÁRGY: Tájékoztató az M6-M60-as gyorsforgalmi út fejlesztésének állásáról

Részletesebben

MHT XXXIV. Vándorgyűlése, Debrecen

MHT XXXIV. Vándorgyűlése, Debrecen MHT XXXIV. Vándorgyűlése, Debrecen Munkálatok a Szentlélek téri parapetfal védképességének helyreállítása érdekében Előadó: Rácz Tibor osztályvezető Ár- és Belvízvédelmi Osztály Fővárosi Csatornázási Művek

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012.

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. Tel.: 283--0270 www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra

Részletesebben

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet?

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? Sipos Balázs irodavezető KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. ELŐADÁS TÉMÁJA Belváros közlekedési változásai az elmúlt években További koncepcionális

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban Információk az utak menti fásításról Zsidákovits József üzemeltetési mérnök, KKK Budapest 2008. február 20. Témák áttekintése 1. A fásítás két évtizede számokban 2. Változások a 3. Közút menti fák állapotvizsgálata

Részletesebben

LIGET BUDAPEST. Liget Park Fórum

LIGET BUDAPEST. Liget Park Fórum Liget Park Fórum 2016.11.24. CSE OMR PVA CIR FAN PAV PHE LAK KKI BA P VAJ BAZ BRE ZEN NGL PAR KKO MKO KOM OLO ROM NEP REM PDO SZI ÚJ NEMZETI GALÉRIA Funkció: Múzeum Terület: nettó 51.950 m 2 Státusz: tervezés

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt:

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt: Terv megnevezése: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató Kft. Tervszám: T-01/2015 Kiskőrös-Kalocsa 153 sz. vasútvonal 98+13 vkm, 5309 sz. út 0+893 km terelőút kiépítésének engedélyezési terve és a vasúti átjáró

Részletesebben

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK az "Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése" tárgyú pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Széchenyi u., Ady Endre krt., Bethlen G. krt. gyűjtőút engedélyes tervdokumentációjához. 1.1 Tartalomjegyzék

Részletesebben