!!" KÉSZÍTK: ERDÉLYI LAJOS KOLLÁR NÁNDOR WD6OGW BUK8Y7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!!" KÉSZÍTK: ERDÉLYI LAJOS KOLLÁR NÁNDOR WD6OGW BUK8Y7"

Átírás

1 !!" KÉSZÍTK: ERDÉLYI LAJOS KOLLÁR NÁNDOR WD6OGW BUK8Y7

2 #$%#&'( 1. Bevezet Feladatkiírás: Specifikáció A kidolgozás munkafázisai, szakaszai Fejlesztési irányelvek Fejleszti csapat: Felhasználói felület: Fejleszti környezet: Implementáció: A webes kliens use-case modellje Web felület design A kommunikációs interfész kialakítása Alapvet mködés activity diagramja Statikus UML felépítés Csomagleírás webclient.server package webclient.client package webclient.generated package webclient.server package webclient.client package Eszköz környezet Fejlesztéshez ajánlott környezet Mködéshez szükséges környezet Mködtetés Tesztelés Terhelési kérdések Optimalizálás Bvíthetségi lehetségek oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

3 )$#*+,-./0 1. ábra: Architektúrális felépítés ábra: A kliens use-case modellje ábra: Áttekint: A mködés activity diagramja ábra: webclient.server package ábra: Agent és Element osztályok kapcsolata ábra: BorkerService osztály ábra:brokerserviceasync osztály ábra: Az agentnode és ElementNode viszonya ábra: Grafikus felület alap osztálya ábra: A terhelésteszt eredménye oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

4 %4 11 +&#5#%067$89 A cél olyan szoftver fejlesztése, ami ágens alapú. Az ágensek szabványos protokollt használnak (SNMP, WMI, stb.), hogy lekérdezzék és beállítsák a különböz elemek paramétereit. Ebben a feladatban egy webes klienst kell fejleszteni, ami a bróker szolgáltatásait veszi igényben egy jól definiált interfészen keresztül. A készítknek egyeztetniük kell a Bróker fejlesztivel, hogy egyértelm legyen az interfész. 1 :+;6<608;6= Az elkészítend kliens egy fejlett infrastruktúra-menedzsment alkalmazás egyik alapvet összetevje, amellyel könnyen és egyszeren, webes felületen keresztül lehet megvalósítani a különböz infrastruktúra-menedzsment feladatokat. A teljes eszköz egyrészt biztosítja a szabványos környezetben megvalósított menedzsment lehetségek kihasználását, valamint szabványos protokollok használata révén többplatformos megoldást kínál. Az általunk fejlesztett grafikus felületen keresztül lehetség nyílik az infrastruktúra aktív elemeinek monitorozására, felügyeletére, és az egyes komponensek paramétereinek módosítására. A webes kliens alapját tekintve egy kis szerver oldali szolgáltatás által kínált lehetségeket fogja igénybe venni és azt a felhasználók felé továbbítani. A szolgáltatás megvalósításához szükséges egy szerver oldali szolgáltatás, amelyet JAVA nyelven implementáltunk, és ehhez kapcsoltuk a webes felületet. A megvalósítás során alkalmaztuk a GWT és smartgwt kiterjesztések adta lehetségeket, míg a háttérben pedig web service hívásokra kerül sor. Ez a szolgáltatás valósítja a brókerrel való kommunikációt, azaz a megjelenítésre kerül információk begyjtését. A szükséges információk begyjtésének folyamatát úgy valósítjuk meg, hogy ez a szolgáltatás meghívja a bróker ágensek felsorolására szolgáló szolgáltatását. Amely eredményeként egy listában megjelennek az ágensek által nyújtott szolgáltatások, és az általuk menedzselt eszközök állapotai. A lista ismeretében pedig lehetség nyílik az esetleges beavatkozásra. A háttérben mköd logika vizualizálásához készítettük el a webes felületet, amely teljes az imént felsorolt szolgáltatásokat biztosítja. 4. oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

5 A konkrét grafikus felület megvalósításához a google által fejlesztett google web toolkit-et és smartgwt kiterjesztést alkalmaztuk, amely lehetséget ad a komplex vizualizáció megvalósításához, valamint egyben a felhasználóbarát küls kialakításához. A konkrét megvalósításhoz szükséges a brókert megvalósító logika interfész szint ismerete. A konkrét interfészt a bróker készítivel való megállapodás során egyeztettük, majd implementáltuk az egyeztetéseknek megfelelen. A brókerrel való kommunikációt az igényeknek megfelelen XML alapon végezzük, így megvalósítva a szabványos és egyértelm adatáramlást. A teljes eszköz mködését áttekint ábra: 1. ábra: Architektúrális felépítés 5. oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

6 065'&,'.89( A kidolgozást az alábbi fázisokra osztottuk és végeztük el a félév során: 1. Specifikáció kialakítása: a feladatkiírásnak megfelel specifikáció kialakítása, alapvet funkciók kijelölése 2. Tervezési fázis: a program alapjául szolgáló modell megalkotása 3. Csapategyeztetés a közös interfészt illeten 4. Modell validálás: a modell által támogatott funkciókkal ellátható feladatok egyeztetése a specifikációban kitzöttel 5. Implementáció: a kialakított modellnek megfelel kód implementálása 6. Felülvizsgálat: a fejleszett eszköz funkcionális ellenrzése 7. Tesztelés: a projekt tesztelése funkcionális és felhasználási szempontból 8. Optimalizálási feladatok: mködésbeli optimalizálás 9. Véglegesítés: végleges programverzió kijelölése, bináris verzió készítése 10. Prezentáció készítés: a projekt bemutatásának elkészítése 6. oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

7 A +*&+9.%/966$8?-+&3+0 A1 +*&+9.%46;9#:#% ;9#:#% A webes kliens elkészítésénél a tökéletes munkamegosztás mellett kialakuló csapatmunkára helyeztük a hangsúlyt, mindezt úgy, hogy a csapattagok képességeinek komparatív elnyeinek érvényre jussanak az egyes munkafázisok elvégzés alatt, így célnak kitzve az idnkhöz mérten elérhet legmagasabb hozzáadott érték elállítását. A +&B#9.?8&=6<+&C&+% A felhasználói felület tervezésénél alapvet szempont volt a közvetlen kezelhetség, egyszer, és egyben hatékony webes felület kialakítása, amely a célnak funkcionálisan leginkább megfelel komponenseket tartalmazza. Mindezt amellett, hogy a felület könnyen bvíthet, valamint felhasználóbarát maradjon. A megoldás során törekedtünk a felületen elvégzend feladatok olyan megvalósítására, hogy a felhasználó számára a kívánt módosítás elvégzése az elérhet legkevesebb járulékos kattintás nélkül következzen be, mindezt a biztonságos felhasználhatóság megtartása mellett. AA +*&+9.%460D$?-+.+% A fejleszti környezettel szemben támasztott követelményeket úgy állapítottuk meg, hogy azok teljes mértékben a fejlesztés gördülékeny és hatékony menetét támogassák. Valamint a közvetlen fejleszti környezet elemként alapvet fontosságúnak ítéltük egy verziókövet rendszer alkalmazását, amely hatékonyan támogatja az egymástól független fejlesztés lehetségét. AE ( :&+( +?%8;6= A kódírás során ügyeltünk az legjobban olvasható kód fejlesztésére, így a beszédes névkonvencióknak megfelelen fejlesztettük a programot. 7. oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

8 E F +)+90&6+?9>9+;#9+( '5+&&*+ A feladatkiírásnak megfelelen alakítottuk ki az implementálásra kerül webes kliens használati eseteit, azaz use-case modelljét. Alapvet követelmény, hogy a felhasználó értesüljön az elérhet ágensekrl, majd a választásának megfelel ágens esetében, le tudja kérdezni annak pontos attribútum listáját, valamint az egyes attribútumokhoz tartozó aktuális állapotot leíró értéket. Attribútumok ismeretében a felhasználónak lehetsége legyen az egyes attribútumok értékeinek a megváltoztatatására, amely a brókeren keresztül pedig érvényre jut a kiválasztott ágens által menedzselt, felügyelt eszközön. Mindezt úgy teszi, hogy a felhasználó számára transzparens módon valósítja meg, azaz a felhasználó nem értesül arról, hogy az adott ágens éppen SNMP, vagy WMI protokollon keresztül menedzseli az adott eszközt, hálózati komponenst. Ennek megfelelen a webes kliens use-case modellje: 2. ábra: A kliens use-case modellje A fenti követelményeknek megfelelen a három használati eset: 1. Az elérhet ágensek listájának lekérdezése, megjelenítése. 2. Egy kiválasztott ágens által támogatott attribútumok listájának, valamint az attribútum értékeknek a megjelenítése. 3. A kiválasztott ágens attribútum értékeinek a módosítása, hogy az a bróker által szolgáltatott web szervizen keresztül érvényre jut. 8. oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

9 +)<+&C&+%5+96,? A webes felületet a könnyen kezelhetség és egyértelmség elvének megfelelen terveztük meg. Így alakult ki a végleges design, ami két szekcióból tevdik össze: Egy fels, amely az elérhet ágensek listáját tartalmazza fa struktúrában megjelenítve Az alsó pedig az éppen a fastruktúrában kijelölt elem attribútumainak és értékeinek a megjelenítését végzi. o Az alsó felület két tabra osztódik, egyik az attribútumok megjelenítésére, o míg a másik a kiválasztott elem attribútumainak módosítására szolgál. A web felület kialakításánál fontos szempont volt, hogy az böngész független legyen, így a felhasználóknak megadva a lehetséget saját böngészjük alkalmazására. 9. oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

10 G 0'( ( >?608;6=96?%+$</9.06#&#07%89# A brókert készít csapat, valamint a többi klienst készít csapat együttes megállapodásán keresztül alakult ki a végleges interfész a brókerrel való kommunikációra. A megállapodásnak híven a web szerviz interfész 3 féle szolgáltatást nyújt a kliensek felé: 1. discoveragents(): A függvény meghívásakor az visszaadja az elérhet ágensek listáját, azokat a nevükkel azonosítva. 2. getelements(): Ez a függvény a megállapodás szerint az argumentumában adott ágens attribútumait, és azok értékét adja vissza egy listában. A lista elemei String típusú keyvalue párokból állnak. 3. setelement(): Az egyeztetés szerinti függvény a beállítja az argumentumában adott ágens attribútumának értékét, és visszatérési értéke igaz, ha a beállítás sikeres. Így ennek megfelelen terveztük meg a webes kliens szerver oldali back-end logikáját. 10. oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

11 H &#:3+%4( I0D5/9#;%636%-56#,$#( *# A webes kliens alapvet mködési módját úgy terveztük meg, hogy az megfeleljen a specifikációban meghatározott elveknek. Így alkalmaztuk a rétegezett felépítést, amely magában a bróker-kliens rétegzettséget kiterjeszti a kliens oldalon, azaz maga a kliens is két rétegre tagolódik. A két réteg amely specifikációban látható képen is elkülönül a következ, egy front-end grafikus felület, valamint egy back-end alkalmazás logika. Az alkalmazáslogika valósítja meg a kitzött feladatokat modell szinten és ehhez illeszkedik a view szinten a grafikus felület. 3. ábra: Áttekint: A mködés activity diagramja A mködési elve a következképpen alakul: a webes felület megjelenítése az oldal letöltésével adódik. Az oldalbetöltés kezdetén a kliens oldalon található alkalmazáslogika (back-end) felkeresi a megadott címen található a web szervizt, amelyet a bróker ajánl ki. A bróker web szervize a kérést továbbítja a brókerhez, amely elvégzi a kérés eredményének megfelel adatok kiválasztását és azokat a saját kezelési struktúrájának megfelelen visszaadja a web szerviznek. A webszerviz pedig a közös interfész megállapodásnak megfelel formában xml struktúrában átadja a kívánt adatot a kliens oldali alkalmazáslogikának. Miután ezek az adatok elértek a kliens oldalra, megtörténik a grafikus felület frissítése és megjelennek az elérhet ágensek. A webes felületen egy ágenst kiválasztva hasonló mechanizmus indul el, csak ágens specifikus információk közvetítésével, így megjeleníthetek és módosíthatóak az egyes attribútumok. 11. oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

12 J %#%60>9 <+&/:7%/9 A feladatkiírásból készített specifikációnak és use-case-nek megfelel osztálystruktúrát a következképpen készítettük el. Itt is figyelmet szenteltünk a bemutatott mködési mechanizmus optimális megoldásának, valamint a rétegzett architektúra követelménynek való megfelelésnek, továbbá az egyszer bvíthetség kialakításának. J1 9'( #,&+7$89 A program által használt osztályok három csomagba oszlanak a rétegzett architektúrális felépítésbl adódóan. J11 F +);&6+?%9+$3+$:#;0#,+ Ez a csomag tartalmazza a back-end üzleti logikának a server oldali részét, ez kommunikál a brókerrel és közvetíti a kért információt a web felület felé. J1 F +);&6+?%;&6+?%:#;0#,+ Ez a konkrét webes felület osztályait tartalmazza. J1A F +);&6+?%,+?+$#%+5:#;0#,+ Ez a package a bróker fejleszti csapattól kapott wsdl-bl a wsdl2java eszköz által automatikusan generált osztályokat tartalmazza. J F +);&6+?%9+$3+$:#;0#,+ A webclient.server package tartalmazza a BrokerServiceImpl osztályt, mely megvalósítja a brókerrel való kommunikációt, felépíti a kapcsolatot a brókerrel és a függvényei segítségével, pedig visszaadja a kívánt adatokat. A brokerserviceimpl valósítja meg a bróker csapattal kialakított közös interfészt, így lehetvé téve a kommunikációt a brókerrel. 12. oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

13 4. ábra: webclient.server package A getagents() függvény a brókertl kapott ágens listát adja vissza a definiált List<Agent> formátumban. A getelements() függvény az argumentumában kapott ágens attribútumait adja visszatérési értékül egy ugyancsak definiált List<Element> formátumban. Míg a setelements() függvény argumentumában megadható az ágens azonosítója, attribútum neve, valamint annak értéke, és ezt továbbítja a brókerhez, amely beállítja az ágens értékét a kapottra, és true-val tér vissza, ha a beállítás sikeres volt. JA F +);&6+?%;&6+?%:#;0#,+ Ez a csomag tartalmazza a kliens oldalán kezelt (front-end) osztályokat, a grafikus felület osztályait, valamint a server oldali back-end osztállyal való kommunikációt megvalósító függvényéket. 5. ábra: Agent és Element osztályok kapcsolata Az Agent osztály a nevéhez hen valósítja meg az ágensek reprezentációit. Az osztályban megtalálhatóak a szokásos private attribútumok kezeléséhez szükséges get-set 13. oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

14 függvénypárok. Fontos kiemelni a getelements függvényt, amely visszaadja az ágenshez tartozó attribútumok listáját a List<Element> létrehozott típusban. Az Element osztály képviseli az ágenshez tartozó attribútumokat és ezeknek a listába formázott típusa a Lsit<Element>, amelyet a korábban említett ágensek getelements() függvényei visszaadnak. Természetesen itt is megtalálhatóak a private változók kezeléséhez szükséges get-set metódusok, amelyekkel biztonságosan változtathatóak a kívánt értékek. 6. ábra: BorkerService osztály A BrokerService osztály valósítja meg a kliens oldalán a back-end üzleti logikával a szükséges függvények meghívásának lehetségét. A függvényei ebbl fakadóan ugyanazok, mint a korábban mutatott BrokerServiceImpl osztálynak. 7. ábra:brokerserviceasync osztály A BrokerserviceAsync függvény valósítja meg a felhasználó számára az oldalletöltés után való újabb lekérdezések oldalletöltés nélküli elvégzését. Ez a függvény kerül meghívásra, amikor a felhasználó a grafikus felületen egy ágensre kattint és meg kívánja tekinteni annak attribútumait. Ekkor ez a függvény oldalletöltés nélkül lekérdezi a BrokerService, valamint szerver oldalon a BrokerServiceImpl osztályon keresztül a brókert, a korábban egyeztetett interfészen keresztül. Majd az eredményt visszaküldi a grafikus felület számára, amely megjeleníti a felhasználó számára. 14. oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

15 8. ábra: Az agentnode és ElementNode viszonya Az AgentNode osztály közvetlenül a grafikus felületen való megjelenítéshez szükséges, hiszen ott a már említett fa struktúrában jelennek meg az ágensek, valamint alattuk a hozzájuk tartozó attribútumok. Ennek megfelelen minden egyes AgentNode-hoz tartozik egy ágens reprezentáció és azon lehet elvégezni az egyes mveleteket. A setelements függvénnyel lehet manipulálni az egyes attribútumok értékeit, míg a setagent függvény a bvíthetség miatt került be, hiszen ezzel lehetségessé válik, hogy egy ágens ál akár másik ágens is tartozzon. Míg a getagent is hasonló kiterjeszthetségi megfontolások miatt került be, míg a getattributes függvénnyel az ágens attribútumainak listája és aktuális állapota kérdezhet le. Az ElementNode osztály egy ágenshez tartozó attribútumot reprezentál a fa struktúrában, és ennek megfelelek a függvényei is. A tostring metódus visszaadja az Element nevét, míg a getattributes visszaadja az attribútumok neveit. A set típusú függvényekkel állíthatóak be az Element osztály változói és építhetek a be a fa struktúrába. 9. ábra: Grafikus felület alap osztálya 15. oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

16 A SzoftArch osztály hozza létre a valódi grafikus felületet, így ennek megfelelek az egyes változói, hogy egy egyszer és könnyen kezelhet grafikus interfészt adjon a felhasználó számára. Az onmuduleload függvény valósítja meg az oldallehívás után a grafikus felület felépítését, valamint a Brókerszerviz elérését kezdeményezi. Míg a discoverdataarrived függvény a fastruktúrához szükséges adatokat a kéri le és tölti be a struktúrába, miután a az onmudelload sikeresen létrehozta a kapcsolatot a BrokerService-en keresztül a brókerrel. 16. oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

17 " D.0D$?-+.+% D.0D$?-+.+% "1 +*&+9.%/9B+.#*8?&'%%0D$?-+.+% A fejlesztéshez Eclipse keretrendszer annak is a JEE változata alkalmazható, amelyhez szükséges a GWT plugin letöltése, majd ezek után még a projekt Library-hez hozzá kell adni az ugyancsak letölthet smartgwt.jar-t és a CFX használatához szükséges jar file-okat. Csapatunk a fejlesztést a következ fejleszti környezet konfiguráción végeztük: Eclipse Java EE IDE for Web Developers 1 Version: Build id: GWT SDK smartgwt CFX A fejlesztés során szükséges egy futtatókörnyezet kialakítása, amelyet a GWT SDK plugin letöltésével automatikusan kialakít az eclipse keretrendszer, így egyszersítve a környezet kialakításának lépéseit. De alkalmazható a Tomcat rendszer is, amelyet a teszteléshez használtunk. Továbbá fontos a fejlesztés során, hogy legyen javascript képes böngész a fejleszti környezetben, hiszen az implementált JAVA kódot a fordító javascript kóddá fordítja, és teljes javascript oldalként jeleníti meg a rendszer. " I0D5/9B+.9.C09/,+90D$?-+.+% A mködéshez egyértelmen szükség van a Bróker szerviz meglétére, valamint az ágensek rendelkezésre állására, hiszen ezek nélkül a grafikus felület elveszti a funkcionalitását, mivel úgy terveztük, hogy ekkor semmilyen érdemi vezérl elem sem jelenik meg a felületen. A back-end rendszer mködéséhez szükséges egy alkalmazásszerveri környezet, a megfelel kommunikációs portok rendelkezésre állásával, hogy az üzleti logika el tudja érni a 1 Elérhet: 2 Elérhet: 3 Elérhet: 4 Elérhet: 5 Elérhet: oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

18 Bróker szervizt. Míg kifelé pedig a webszerver felé, amely a lefordított oldalt tartalmazza ugyancsak egy nyitott porttal. A kliens oldalon pedig szükséges egy javascript futtatására alkalmas böngész, amelynek ablakában megfelelen tud futni a fejlesztett eszköz. "A I0D5%+%/9 Az eszköz mködtetéséhez szükséges a már korábban leírtak szerint egy alkalmazásszerver és a szükséges webszerver amely a felhasználók felé a kéréseket kiszolgálja. Ennek megfelelen a rendszer rétegzett architektúrájú, így az igényeknek megfelelen dinamikusan bvíthet. 18. oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

19 1! +9.%+&/9 A fejlesztés során folyamatosan felügyeltük a funkcionális elvárások teljesülését, így ennek megfelelen alakítottunk ki tesztelési környezetet. Amíg a bróker csapat rendelkezésünkre nem bocsátotta a kész WSDL definíciót, addig saját magunk által készített dummybrokerservice készítésével szimuláltuk a mködést. A bróker csapat WSDL-jének átvétele után pedig azzal szinkronizáltuk a mi megoldásunkat és azzal futtattuk a fejlesztési folyamatot. A grafikus felület tesztelésénél, arra helyeztük a hangsúlyt, hogy minden lehetséges felhasználási esetet szimuláljunk, valamint minden lehetséges esetben kipróbáljuk a felület mködését. Mindemellett a fejleszti csapatunkon kívül néhány átlagos felhasználó bevonásával is teszteltük a megoldást, és a javaslatoknak megfelelen módosítottuk a rendszer mködését. 1!1 +$B+&/960/$5/9+0 A terhelési tesztek esetében a lehetségeinkhez mérten elvégezhet tesztekre hagyatkoztunk és így választottuk a korlátozott mértékben ingyenesen elérhet WAPT 6 eszközt, amely weboldalak terhelés és stressz tesztjeinek elvégzésére alkalmazható eszköz. A terhelésteszt elvégzéshez a tesztkörnyezetet localhoston alakítottuk ki. A terhelésteszthez használt erforrás konfiguráció: 1700 MHz Intel core duo 1 GB RAM Windows XP SP3 Tomcat 5.5 Tesztesetet úgy alakítottuk ki, hogy folyamatosan növekedjen a felhasználószám egészen húszig, és úgy mértük az oldal átlagos válaszidejét. Ezzel a terheléssel szimuláltuk a konkurens felhasználók általi felhasználás módját. Az tesztelés során tapasztalt viselkedés, és adatok: 6 Elérhet: oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

20 10. ábra: A terhelésteszt eredménye A terhelési grafikonon látszik, hogy miként emelkedett a felhasználószám az id függvényében, míg el nem éri a maximális értéket. A maximális felhasználószámot 20-ra állítottuk, hiszen egy menedzsment szoftver esetében a nagy mennyiség konkurens felhasználás nem alkalmazott. Látható, hogy az oldal a terhelés növekedésére a válaszid növekedésével válaszol, de abszolút lineáris az összefüggés a két adat között, ami azt bizonyítja, hogy a rendszer méretezhet a felhasználószám növekedésére válaszolva úgy, hogy az erforrások bvítését írjuk el. 1! :%6( #&6.8&89 Optimalizálási kérdések esetében arra helyeztük hangsúlyt, hogy a megoldásunk az elvárt funkcionalitás megvalósítása mellett egyszer, ám mégis hatékony legyen. Mindemellett a tesztelés során alkalmazott szimulált erforrásokról a lehet legtökéletesebb módon lehessen átállni a valódi a szerviz alkalmazására. Optimalizálás esetében a terhelésteszt eredményeit is figyelembe vettük és elvégeztünk egy-két módosítást a forráson, ám a kialakított és rendelkezésre álló tesztkörnyezetben nem produkált szignifikáns javulást az módosítás elvégzése. 20. oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

21 %B+%49/,6&+B+%49/,+0 A bvíthetség jegyében készültek el egyes modulokban függvények, amelyeket a jelen verzióban a bróker szolgáltatásinak szkössége miatt nem alkalmazunk, ám lehetséges vele komplexebb adatstruktúrák kezelése is, a grafikus felület módosítása nélkül. A TreeNode osztály által kezelhet adatstruktúra a bróker szolgáltatásaitól függ, és jelen esetben a bróker szerviz nem támogatja az egyes ágensek illetve attribútumok egymás alá tartozását, azonban a mi megoldásunk támogatja ennek a kibvíthetségét. 21. oldal, összesen: 21 vasárnap, december 13.

MVC Java EE Java EE Kliensek JavaBeanek Java EE komponensek Web-alkalmazások Fejlesztői környezet. Java Web technológiák

MVC Java EE Java EE Kliensek JavaBeanek Java EE komponensek Web-alkalmazások Fejlesztői környezet. Java Web technológiák Java Web technológiák Bevezetés Áttekintés Model View Controller (MVC) elv Java EE Java alapú Web alkalmazások Áttekintés Model View Controller (MVC) elv Java EE Java alapú Web alkalmazások Áttekintés

Részletesebben

LOGalyze Telepítési és Frissítési Dokumentáció Verzió 3.0

LOGalyze Telepítési és Frissítési Dokumentáció Verzió 3.0 LOGalyze Telepítési és Frissítési Dokumentáció Verzió 3.0 Dokumentum verzió: 3.0/1 Utolsó módosítás: 2009. március 5. 2 LOGalyze Telepítési és Frissítési Dokumentáció LOGalyze 3.0 Telepítési és Frissítési

Részletesebben

RIA Rich Internet Application

RIA Rich Internet Application Áttekintés RIA Rich Internet Application Komplex felhasználói felülettel rendelkező web-alkalmazások Bevezető Flex áttekintés ActionScript Felhasználói felület tervezése Események Szerver oldali szolgáltatásokkal

Részletesebben

Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése 2011.10.23.

Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése. Szoftverprototípus készítése 2011.10.23. Szoftverprototípus készítése Dr. Mileff Péter A prototípus fogalma: a szoftverrendszer kezdeti verziója Mi a célja? Arra használják, hogy bemutassák a koncepciókat, kipróbálják a tervezési opciókat, jobban

Részletesebben

Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás. Webszolgáltatások megvalósítása (ASP.NET WebAPI)

Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás. Webszolgáltatások megvalósítása (ASP.NET WebAPI) Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás (ASP.NET WebAPI) 2016 Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto A webszolgáltatás

Részletesebben

KERESKEDELMI AJÁNLAT BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. RÉSZÉRE KERETRENDSZERBEN KIALAKÍTOTT - PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIONALITÁS

KERESKEDELMI AJÁNLAT BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. RÉSZÉRE KERETRENDSZERBEN KIALAKÍTOTT - PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIONALITÁS KERESKEDELMI AJÁNLAT BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. RÉSZÉRE KERETRENDSZERBEN KIALAKÍTOTT - PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIONALITÁS BEVEZETÉSÉRE ÉS TÁMOGATÁSÁRA 1 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői Összefoglaló...3 Projekt

Részletesebben

Felhasználói leírás v1.0

Felhasználói leírás v1.0 1 Felhasználói leírás v1.0 A Lakás Expressz Szolgáltatás Elemző rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: v1.0 Készült: 2013.március 27. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 3 2 Tarifálás... 4 2.1 Navigáció

Részletesebben

Az Energia Biztonsága. Sirius series. UPS 10 20 kva egy / egy és három / egy fázis 10 40 kva és 100 120 kva három / három fázis.

Az Energia Biztonsága. Sirius series. UPS 10 20 kva egy / egy és három / egy fázis 10 40 kva és 100 120 kva három / három fázis. Az Energia Biztonsága Sirius series on-line UPS 10 20 kva egy / egy és három / egy fázis 10 40 kva és 100 120 kva három / három fázis HELYI HÁLÓZATOK (LAN) SZERVEREK ADATKÖZPONTOK PÉNZKIADÓ AUTOMATÁK TELEKOM

Részletesebben

AIX 6.1. IBM Systems Director Console for AIX

AIX 6.1. IBM Systems Director Console for AIX AIX 6.1 IBM Systems Director Console for AIX AIX 6.1 IBM Systems Director Console for AIX Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba vétele előtt olvassa el a Nyilatkozatok oldalszám:

Részletesebben

Webszolgáltatások kommunikációs overhead-jének becslése

Webszolgáltatások kommunikációs overhead-jének becslése Webszolgáltatások kommunikációs overhead-jének becslése Simon Balázs, sbalazs@iit.bme.hu Dr. Goldschmidt Balázs, balage@iit.bme.hu Dr. Kondorosi Károly, kondor@iit.bme.hu Budapesti Műszaki Egyetem, Irányítástechnika

Részletesebben

Web-fejlesztés NGM_IN002_1

Web-fejlesztés NGM_IN002_1 Web-fejlesztés NGM_IN002_1 Rich Internet Applications RIA Vékony-kliens generált (statikus) HTML megjelenítése szerver oldali feldolgozással szinkron oldal megjelenítéssel RIA desktop alkalmazások funkcionalitása

Részletesebben

Models are not right or wrong; they are more or less useful.

Models are not right or wrong; they are more or less useful. Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Szoftvertechnológia 8. előadás Models are not right or wrong; they are more or less useful. (Martin Fowler) 2015 Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto

Részletesebben

1. oldal, összesen: 29 oldal

1. oldal, összesen: 29 oldal 1. oldal, összesen: 29 oldal Bevezetõ AXEL PRO Nyomtatványkitöltõ Program Az AXEL PRO Nyomtatványkitöltõ egy olyan innovatív, professzionális nyomtatványkitöltõ és dokumentum-szerkesztõ program, mellyel

Részletesebben

1. AZ AUDITPRO RENDSZER ÁTTEKINTÉSE... 2 2. ALAPVETÕ TELEPÍTÉS... 12 3. AZ AUDITPRO TELEPÍTÉSE ÉS FELÜGYELETE HÁLÓZATOKON... 14 5. EREDMÉNYEK...

1. AZ AUDITPRO RENDSZER ÁTTEKINTÉSE... 2 2. ALAPVETÕ TELEPÍTÉS... 12 3. AZ AUDITPRO TELEPÍTÉSE ÉS FELÜGYELETE HÁLÓZATOKON... 14 5. EREDMÉNYEK... RENDSZERGAZDÁK KÉZIKÖNYVE A telepítési adathordozó a termék cseh és angol nyelvû verzióját is tartalmazza. A www.auditpro.biz weboldalon található, öt számítógéphez használható próbaverzióból is telepítheti

Részletesebben

Projekt elosztó. Projekt Terv. Verzió: 0.3. Dátum: 2008.03.31. Státusz: Draft. Készítette

Projekt elosztó. Projekt Terv. Verzió: 0.3. Dátum: 2008.03.31. Státusz: Draft. Készítette Dátum: 20080331 Státusz: Draft Készítette: Balázsi Attila Vakaria Arnold Hegedüs András Madarász István Nyitó Nándor Készítette Jóváhagyta Név: Madarász István Név: Barabás László Dátum: 20080331 Dátum:

Részletesebben

GOOGLE ANALITYCS VS. SPSS CLEMENTINE

GOOGLE ANALITYCS VS. SPSS CLEMENTINE GOOGLE ANALITYCS VS. SPSS CLEMENTINE Grujber Zoltán Berzsenyi Dániel Főiskola 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. gzoltan@bdf.hu Absztrakt: A Google Analitycs egy ingyenesen hozzáférhető, meglehetősen

Részletesebben

Eddig még nem használt vezérlőket is megismerünk: PlaceHolder, RadioButtonList.

Eddig még nem használt vezérlőket is megismerünk: PlaceHolder, RadioButtonList. Áttekintés Alapesetben az ASP.NET-ben az esemény bekövetkezésekor az oldalunk teljesen újratöltődik és nem tárolja el a kliens állapotát automatikusan. Ezért kell foglalkoznunk a Szerver vagy Kliens oldali

Részletesebben

Nokia 2690 - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2690 - Felhasználói kézikönyv Nokia 2690 - Felhasználói kézikönyv 2. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 5 A SIM-kártya eltávolítása 5 A microsd-kártya behelyezése 5 Vegyük

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Fogalmak: 1. Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki megrendeli és használja a Szoftvert. A

Részletesebben

Katona János (katona.janos@ymmfk.szie.hu) SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Budapest Ábrázolás és Számítástechnika Tanszék

Katona János (katona.janos@ymmfk.szie.hu) SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Budapest Ábrázolás és Számítástechnika Tanszék Egy matematikai és geometriai tartalomra optimalizált E-learning fejlesztés: NS-eCMS Content Management and Collaboration System for E-learning of Natural Sciences (Tartalomszolgáltató Rendszer a Természettudományok

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt Témavezető: Bringye Zsolt Diplomamunka/szakdolgozat címe: X64 szerver virtualizáció technológiai kérdéseinek áttekintése, kereskedelmi termékekben történő megvalósításuk elemzése (funkcionalitás, teljesítmény,

Részletesebben

Adatvédelmi és Jogi nyilatkozat Hatályos: 2014.06.19.

Adatvédelmi és Jogi nyilatkozat Hatályos: 2014.06.19. Adatvédelmi és Jogi nyilatkozat Hatályos: 2014.06.19. 1. Bevezetés Az Innovate Expert Kft., mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra,

Részletesebben

Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition

Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition A Secure Global Desktop termékcsalád Az iparilag bizonyított szoftver termékek és szolgáltatások közé tartozó Secure Global Desktop termékcsalád biztonságos,

Részletesebben

Fejlesztési tapasztalatok multifunkciós tananyagok előállításával kapcsolatban Nagy Sándor

Fejlesztési tapasztalatok multifunkciós tananyagok előállításával kapcsolatban Nagy Sándor Fejlesztési tapasztalatok multifunkciós tananyagok előállításával kapcsolatban Nagy Sándor VE GMK Statisztika és Informatika Tanszék nagy-s@georgikon.hu Összefoglaló Világszerte tanúi lehettünk a mobilkommunikációs

Részletesebben

Akooperatív tanulás-tanítás folyamatában a pedagógus feladata a tanulás megfelelõ

Akooperatív tanulás-tanítás folyamatában a pedagógus feladata a tanulás megfelelõ Könczöl Tamás igazgató, Sulinet Programiroda, Budapest A Sulinet Digitális Tudásbázis program Az SDT célja, hogy a pedagógusok munkáját olyan egyénre szabható, dinamikus, interaktív digitális taneszközökkel

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

MSP4 A lega tfogo bb ipari mobil eszko zmenedzsment megolda s

MSP4 A lega tfogo bb ipari mobil eszko zmenedzsment megolda s MSP4 A lega tfogo bb ipari mobil eszko zmenedzsment megolda s 2012 januárjában megjelent az MSP legújabb változata az MSP4! A VÁLLALATI ÉS BYOD ESZKÖZÖK KÖZPONTOSÍTOTT ÉS TÁVOLI MENEDZSMENTJE Szerezzen

Részletesebben

Click to edit headline title style

Click to edit headline title style O365 AZURE WEBTÁRHELY IP HANG BÉRTELEFONKÖZPONT A Printer-fair Kft. FELHŐ szolgáltatásai Trengerné Dudics Valéria Partner találkozó 2016 A Printer-fair Kft. Által kínált szolgáltatások O365 Azure Webtárhely

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató

Gyors Telepítési Útmutató Gyors Telepítési Útmutató Hálózati Adattárolóhoz Ver.2.3.0126 Tartalomjegyzék Közlemények... 3 Biztonsági Óvintézkedések... 4 1. Csomag Tartalma... 5 2. Opcionális Tartozékok... 6 3. Hardvertelepítési

Részletesebben

Blonde. Szépségszalon, Szolárium, Spa, Fitness. Ügyviteli Rendszer. Funkcionális Specifikáció. Verzió 1.1

Blonde. Szépségszalon, Szolárium, Spa, Fitness. Ügyviteli Rendszer. Funkcionális Specifikáció. Verzió 1.1 Blonde Szépségszalon, Szolárium, Spa, Fitness Ügyviteli Rendszer Funkcionális Specifikáció Verzió 1.1 Blonde Funkcionális Specifikáció v1.1 2012.01.12 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. A dokumentum

Részletesebben

Főbb jellemzők INTELLIO VIDEO SYSTEM 2 ADATLAP

Főbb jellemzők INTELLIO VIDEO SYSTEM 2 ADATLAP IVS2 videomenedzsment-szoftver Főbb jellemzők Munkaállomásonként 2 30 kamera monitorozása Szoftverkulcsos és hardverkulcsos működés Intelligens mozgás- és objektumkeresés DPTZ gyors felismerhetőség Microsoft

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv az elektronikus ajánlat-kitöltési (elak) programhoz

Felhasználói kézikönyv az elektronikus ajánlat-kitöltési (elak) programhoz Felhasználói kézikönyv az elektronikus ajánlat-kitöltési (elak) programhoz Oktatási anyag Hatályos 2015. április 1-tôl Fundamenta Akadémia Szakmai felelôs: Molnár Emese fejlesztési menedzser Minden jog

Részletesebben

Rövidített felhasználói kézikönyv. H.264 ( 4/8/16 csatornás) Digitális video rögzítő

Rövidített felhasználói kézikönyv. H.264 ( 4/8/16 csatornás) Digitális video rögzítő Rövidített felhasználói kézikönyv H.264 ( 4/8/16 csatornás) Digitális video rögzítő EVD-04/100A1HCE EVD-08/100A1HCE EVD-16/100A1HCE EVD-04/100A1HCB EVD-08/100A1HCB EVD-16/100A1HCB Használja az ajánlott

Részletesebben

SEAGUARD. Integrált Biztonság-felügyeleti Rendszer

SEAGUARD. Integrált Biztonság-felügyeleti Rendszer Integrált Biztonság-felügyeleti Rendszer Totális Biztonságtechnika Beléptetõ Rendszer Digitális CCTV Tûzjelzõ Behatolás-védelem Integrált Biztonság-felügyeleti Rendszer Épületek, Épületcsoportok, Országos

Részletesebben

Az IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit V7.1 felgyorsítja a többcsatornás alkalmazásfejlesztést

Az IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit V7.1 felgyorsítja a többcsatornás alkalmazásfejlesztést IBM Európa, Közel-Kelet és Afrika szoftverbejelentés ZP11-0164, kelt: 2011. május 17. Az IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit V7.1 felgyorsítja a többcsatornás alkalmazásfejlesztést Tartalomjegyzék

Részletesebben

E-közmű - egységes elektronikus közműnyilvántartás

E-közmű - egységes elektronikus közműnyilvántartás E-közmű - egységes elektronikus közműnyilvántartás 2013. augusztus 29-én megjelent a Magyar Közlöny 2013. évi 142. számában az egységes elektronikus közműnyilvántartásról (továbbiakban e-közmű) szóló 324/2013

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

TELEPÍTSÜNK GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN SULIX PROFESSIONALT

TELEPÍTSÜNK GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN SULIX PROFESSIONALT TELEPÍTSÜNK GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN SULIX PROFESSIONALT Telepítési útmutató türelmetleneknek, érettségi felkészüléssel A kézikönyv elkészítésekor az ULX Kft. a lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel

Részletesebben

Csoport neve: Kisiskolások Feladat sorszáma: 2. Feladat címe: Oktatási intézmény honlapja, oktatási naplóval. E-Project.

Csoport neve: Kisiskolások Feladat sorszáma: 2. Feladat címe: Oktatási intézmény honlapja, oktatási naplóval. E-Project. Csoport neve: Kisiskolások Feladat sorszáma: 2. Feladat címe: Oktatási intézmény honlapja, oktatási naplóval E-Project Gyakorlatvezető: Krizsán Zoltán Csoport tagok: Koncz Gergely WP21 info@teng.hu Lajtner-Gerán

Részletesebben

Jövő Internet - kutatások az elmélettől az alkalmazásig. Eredménykommunikációs kiadvány

Jövő Internet - kutatások az elmélettől az alkalmazásig. Eredménykommunikációs kiadvány Jövő Internet - kutatások az elmélettől az alkalmazásig Eredménykommunikációs kiadvány Jövő Internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig Szerkesztő: Dr. Adamkó Attila, Dr. Almási Béla, Dr. Aszalós

Részletesebben

ERserver. iseries. Szolgáltatási minőség

ERserver. iseries. Szolgáltatási minőség ERserver iseries Szolgáltatási minőség ERserver iseries Szolgáltatási minőség Szerzői jog IBM Corporation 2002. Minden jog fenntartva Tartalom Szolgáltatási minőség (QoS)............................ 1

Részletesebben

Teszt generálás webes alkalmazásokhoz

Teszt generálás webes alkalmazásokhoz Teszt generálás webes alkalmazásokhoz Írásos összefoglaló Pan Liu, Huaikou Miao, Hongwei Zeng és Linzhi Cai An Approach to Test Generation for Web Applications [1] c. munkájáról. Készítette: Doktor Tibor

Részletesebben

Book Template Title. Author Last Name, Author First Name

Book Template Title. Author Last Name, Author First Name Book Template Title Author Last Name, Author First Name Book Template Title Author Last Name, Author First Name I. rész - Szoftver technológia 1. fejezet - Esettanulmány Bevezetés Az alkalmazás fejlesztésére

Részletesebben

BAKERY 1.0 Sütőipari vállalatirányítási rendszer

BAKERY 1.0 Sütőipari vállalatirányítási rendszer BAKERY 1.0 Sütőipari vállalatirányítási rendszer (C) Advanced Micro Logics Informatikai Kft. Bevezető A Bakery egy olyan sokoldalú, kifejezetten a magyar sütőipari cégeknek készült vállalatirányítási rendszer,

Részletesebben

Többet látni. Többet nyújtani. testo 880 hõkamera

Többet látni. Többet nyújtani. testo 880 hõkamera A jövõ elkötelezettje Többet látni. Többet nyújtani. testo 880 hõkamera Most: Automatikus Hot-/Cold-Spot felismeréssel és új Profi-szoftverrel TÖBBET LÁTNI... Az infravörös sugárzás az emberi szem számára

Részletesebben

Bosch Video Client. Kezelési útmutató

Bosch Video Client. Kezelési útmutató Bosch Video Client hu Kezelési útmutató Bosch Video Client Tartalomjegyzék hu 3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 6 1.1 Rendszerkövetelmények 6 1.2 Szoftvertelepítés 6 1.3 Az alkalmazásban használt jelölések

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat 2013.07.15 OMV Refining & Marketing 1. A www.omv.hu domainhez tartozó weboldal használója az OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117 Budapest, Október

Részletesebben

Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján

Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján Dr. Vig Zoltán Ph.D Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján 2000 körül egyfajta hullámként jelentkeztek a különbözı e-learning megoldások új verziói, rendszerei.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133 Adásvételi szerződés keretében a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó informatikai rendszerében kialakítandó szerver és vékony kliens infrastruktúra beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése 1. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 899 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az kezdeményezés értékelése A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának

Részletesebben

ParkIT ANPR Kamera LetUgo Beléptető Rendszerrel

ParkIT ANPR Kamera LetUgo Beléptető Rendszerrel 1 ParkIT ANPR Kamera LetUgo Beléptető Rendszerrel Üzembe helyezési útmutató! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL! Kapcsolat Ha bármilyen problémája adódna a ParkIT kamera üzemeltetése közben, bizalommal

Részletesebben

SIRIUS SOROZAT. On-line UPS 10 20 kva egy/egy fázisú és három/egy fázisú 10 40 kva és 100 120 kva három/három fázisú

SIRIUS SOROZAT. On-line UPS 10 20 kva egy/egy fázisú és három/egy fázisú 10 40 kva és 100 120 kva három/három fázisú SIRIUS SOROZAT On-line UPS 10 20 kva egy/egy fázisú és három/egy fázisú 10 40 kva és 100 120 kva három/három fázisú HELYI ÉRDEKŰ HÁLÓZAT (LAN) PÉNZTÁR GÉPEK IPARI PLC-K SZERVEREK TELEKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. Bánsághi Anna 1 of 54

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. Bánsághi Anna 1 of 54 SZOFTVERTECHNOLÓGIA Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 2. ELŐADÁS - KÖVETELMÉNY MENEDZSMENT Bánsághi Anna 1 of 54 TEMATIKA I. SZOFTVERTECHNOLÓGIA ALTERÜLETEI II. KÖVETELMÉNY MENEDZSMENT III. RENDSZERMODELLEK

Részletesebben

Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány

Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány eegészség Program 27. Projekt Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány Készítette: Szentgáli Ádám (Stubenvoll Bt.) 1.1 Budapest, 2004 szeptember 30 Tartalom I. Az EKNY adatbank,

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

libgdx alapok, első alkalmazás

libgdx alapok, első alkalmazás A libgdx letöltésének, telepítési lépéseinek bemutatása, projekt létrehozása, első libgdx alkalmazás elkészítése képernyőképekkel, magyarázatokkal. libgdx alapok, első alkalmazás Android játékfejlesztés

Részletesebben

ParkIT ANPR Kamera. LetUgo Beléptető Rendszerrel. Üzembe helyezési útmutató. Kapcsolat ! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL!

ParkIT ANPR Kamera. LetUgo Beléptető Rendszerrel. Üzembe helyezési útmutató. Kapcsolat ! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL! ParkIT ANPR Kamera LetUgo Beléptető Rendszerrel Üzembe helyezési útmutató! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL! Kapcsolat Ha bármilyen problémája adódna a ParkIT kamera üzemeltetése közben, bizalommal

Részletesebben

Tartalom Az elsõ lépések................................. 1 Alapvetõ mûveletek............................... 7

Tartalom Az elsõ lépések................................. 1 Alapvetõ mûveletek............................... 7 @ E D C C DD E E g A e P 112 D 0 e B A B B A e D B25 B Szabad B Tartalom 1 2 K H K 3 Panasonic g B A P D Üres kivál 4 C E 1 0 9 * # # B 523 ABC ABC 5 Y t ] [ N O S T \ T H H G p? B A 6 E Üres E D 1 0

Részletesebben

A t-method szoftver és szoftvermodulok bemutatása

A t-method szoftver és szoftvermodulok bemutatása A t-method szoftver és szoftvermodulok bemutatása A t-method szoftver az irányítási rendszerek működtetése során felmerülő igények és követelmények egyszerű, gyors, adatbiztos megoldását szolgálja. A rendszer

Részletesebben

Hálózati útmutató. A biztonságos és megfelelõ kezelés érdekében használat elõtt olvassa el az Általános Beállítási Útmutató biztonsági információit.

Hálózati útmutató. A biztonságos és megfelelõ kezelés érdekében használat elõtt olvassa el az Általános Beállítási Útmutató biztonsági információit. Hálózati útmutató 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bevezetés A hálózati kábel csatlakoztatása a hálózathoz A készülék beállítása a hálózaton A Windows konfigurálása A nyomtató funkció használata A SmartNetMonitor for

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1.B-09/2

Részletesebben

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv 9217082 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 5 A microsd-kártya behelyezése 5 Vegyük ki a microsd-kártyát

Részletesebben

Integrált ügyviteli rendszerek fejlesztése A cégre formázható szoftver szállítója. BEMUTATKOZÁS 2016.

Integrált ügyviteli rendszerek fejlesztése A cégre formázható szoftver szállítója. BEMUTATKOZÁS 2016. R-TREND Kft Integrált ügyviteli rendszerek fejlesztése A cégre formázható szoftver szállítója. BEMUTATKOZÁS 2016. Az R-TREND Kft. bemutatása Az R-TREND Kft 1989-ben alakult, 27 éve, öt fő tevékenységi

Részletesebben

Üdvözli Önöket A PGY3 tantárgy! Bakay Árpád dr. NETvisor kft (30) 385 1711 arpad.bakay@netvisor.hu

Üdvözli Önöket A PGY3 tantárgy! Bakay Árpád dr. NETvisor kft (30) 385 1711 arpad.bakay@netvisor.hu Üdvözli Önöket A PGY3 tantárgy! Bakay Árpád dr. NETvisor kft (30) 385 1711 arpad.bakay@netvisor.hu Tartalom idén WEB UI programozási technológiák A Tudor/Szeráj/SingSing a Web-re megy Szoftvertechnológiai

Részletesebben

Bevezetés a Symbian operációs rendszerbe

Bevezetés a Symbian operációs rendszerbe 1. FEJEZET Bevezetés a Symbian operációs rendszerbe Napjainkban a mobilkommunikáció szerepe és piaca átalakulóban van. A pusztán távközlésre kialakított eszközből a technológiai fejlődés, a felhasználói

Részletesebben

TELEPÍTSÜNK GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN SULIX PROFESSIONALT

TELEPÍTSÜNK GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN SULIX PROFESSIONALT TELEPÍTSÜNK GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN SULIX PROFESSIONALT Telepítési útmutató türelmetleneknek, érettségi felkészüléssel A kézikönyv elkészítésekor az ULX Kft. a lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV (E-DS10F1_TANF-SW) MELLÉKLETE

FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV (E-DS10F1_TANF-SW) MELLÉKLETE FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV (E-DS10F1_TANF-SW) MELLÉKLETE Dokumentumazonosító E-DS10F1_TANF-SW.ME-01 Projektazonosító E-DS10F1 DSS Consulting Kft. SW 2. sz. fv. 2010 MATRIX tanúsítási igazgató Szádeczky

Részletesebben

Szakdolgozat tájékoztató

Szakdolgozat tájékoztató Szakdolgozat tájékoztató Szoftverfejlesztő - 54 213 05 képzésben résztvevőknek Az 54 213 05 azonosító számú, Szoftverfejlesztő képzésben a szakmai vizsgára bocsátás feltétele záródolgozat készítése. A

Részletesebben

Pénztárgép Projektfeladat specifikáció

Pénztárgép Projektfeladat specifikáció Pénztárgép Projektfeladat specifikáció 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 2.1 A feladat címe... 3 2.2 A feladat rövid ismertetése... 3 3 Elvárások a feladattal kapcsolatban... 4

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.vorwerkwebshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.vorwerkwebshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.vorwerkwebshop.hu Üdvözöljük a Quality Direct Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

A Java EE 5 plattform

A Java EE 5 plattform A Java EE 5 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11. 13. A Java EE 5 platform A Java EE 5 plattform A J2EE 1.4 után következő verzió. Alapvető továbbfejlesztési

Részletesebben

A postafiókok a felhőbe költöznek

A postafiókok a felhőbe költöznek A postafiókok a felhőbe költöznek Globális megoldás a GRAPHISOFT-nál A kiugróan sikeres cégekre nemcsak a kiváló termék és a hatékony marketing-tevékenység jellemző, hanem a továbbfejlődéshez szükséges

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. 1 IT infrastruktúra szolgáltatások

CÉGBEMUTATÓ. 1 IT infrastruktúra szolgáltatások CÉGBEMUTATÓ A Grúber és Társa Számítástechnikai és Kereskedelmi Bt a magyar informatikai piac erős és stabil hazai pozíciókkal rendelkező, mértékadó cége 2001. óta. Az ügyfelek igényeinek teljes körű kiszolgálását

Részletesebben

Rendszertervezés 2. IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária

Rendszertervezés 2. IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Rendszertervezés 2. IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Rendszertervezés 2. : IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Lektor : Rajki, Péter Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

ICN 2005 ConferControl

ICN 2005 ConferControl ICN 2005 ConferControl Számítógépes vezérlı program az ICN 2005 típusú konferencia rendszerhez Felhasználói kézikönyv DIGITON Kft. IСN 2005 ConferControl Számítógépes vezérlı program az ICN 2005 típusú

Részletesebben

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS Szoftvertelepítési útmutató A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a kézikönyv leírja, hogyan

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment Exact megoldásokkal

Emberi erőforrás menedzsment Exact megoldásokkal Emberi erőforrás menedzsment Exact megoldásokkal Lengyel Attila Tartalom Az Exact-ról Synergy Enterprise áttekintés Emberi erőforrás menedzsment Legfrissebb információk az Európai Uniós pályázatokról Közben

Részletesebben

Kezdjen el 3D-ben gondolkodni. AutoCAD

Kezdjen el 3D-ben gondolkodni. AutoCAD Kezdjen el 3D-ben gondolkodni. AutoCAD Civil 3d 2009 Jobb vele dolgozni Az AutoCAD Civil 3D szoftver egyszerűen jobb módszert kínál az építőmérnöki projektek tervezési, elemzési és dokumentálási feladatainak

Részletesebben

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya

Részletesebben

Elektronikus Szolgáltatások Hirdetménye. Érvényes: 2013. május 24-től

Elektronikus Szolgáltatások Hirdetménye. Érvényes: 2013. május 24-től Elektronikus Szolgáltatások Hirdetménye Érvényes: 2013. május 24-től 1. A Bank a GRÁNIT NetBank, GRÁNIT MobilBank, GRÁNIT Ügyfélterminál, GRÁNIT TeleBank, valamint GRÁNIT SMS szolgáltatások keretében az

Részletesebben

Tesztelés fázisai. Passed Informatikai Kft. www.passed.hu. 2007. december 4

Tesztelés fázisai. Passed Informatikai Kft. www.passed.hu. 2007. december 4 Tesztelés fázisai Passed Informatikai Kft. www.passed.hu 2007. december 4 Napirendi pontok Bevezetés Vertikális bontás Horizontális bontás Esettanulmány Tesztelés pillérek Minőség Átláthatóság Skálázhatóság

Részletesebben

ZP 120LCD UPS. Minőségi Energiaforrás. on-line IPARI ALKALMAZÁSOK ELECTRO-MEDICAL BERENDEZÉSEK BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK

ZP 120LCD UPS. Minőségi Energiaforrás. on-line IPARI ALKALMAZÁSOK ELECTRO-MEDICAL BERENDEZÉSEK BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK Minőségi Energiaforrás ZP 120LCD UPS 1,2,3,6,10,15,20 kva on-line HELYI HÁLÓZATOK (LAN) SZERVEREK ADATKÖZPONTOK PÉNZKIADÓ AUTOMATÁK TELEKOM BERENDEZÉSEK E-BUSINESS (SZERVERFARMOK, I SP/ASP/POP) IPARI ALKALMAZÁSOK

Részletesebben

WWW Kliens-szerver Alapfogalmak Technológiák Terv. Web programozás 1 / 31

WWW Kliens-szerver Alapfogalmak Technológiák Terv. Web programozás 1 / 31 Web programozás 2011 2012 1 / 31 Áttekintés Mi a web? / A web rövid története Kliens szerver architektúra Néhány alapfogalom Kliens- illetve szerver oldali technológiák áttekintése Miről lesz szó... (kurzus/labor/vizsga)

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Komplex portálrendszer fejlesztése és mobil alkalmazások fejlesztése tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásához

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Biztonsági útmutató adminisztrátorok számára

Felhasználói kézikönyv Biztonsági útmutató adminisztrátorok számára Felhasználói kézikönyv Biztonsági útmutató adminisztrátorok számára A biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használata előtt mindenképpen olvassa el a Biztonsági tudnivalókat az "Olvassa

Részletesebben

IBM Tivoli Access Manager for WebLogic Server Felhasználóikézikönyv. 3.9-es verzió GC22-0258-00

IBM Tivoli Access Manager for WebLogic Server Felhasználóikézikönyv. 3.9-es verzió GC22-0258-00 IBM Tivoli Access Manager for WebLogic Server Felhasználóikézikönyv 3.9-es verzió GC22-0258-00 IBM Tivoli Access Manager for WebLogic Server Felhasználóikézikönyv 3.9-es verzió GC22-0258-00 Megjegyzés

Részletesebben

Kontact Személyi információkezelés KDE módra

Kontact Személyi információkezelés KDE módra Kontact Személyi információkezelés KDE módra A Kontact egy Linux operációs rendszeren, elsõsorban KDE környezethez fejlesztett úgynevezett PIM ( personal information management, személyiinformáció kezelés)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Korrigendum - A Nemzeti Filmtörténeti Élménypark - Versenyképes Turisztikai Termék- és Attrakció Fejlesztés című ÉMOP-2.1.1/A-14 projekt keretében Megjelenítő- és egyéb eszközök beszerzése és installációja

Részletesebben

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV Behatolásjelző Központok Firmware Verzió 1.00 PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV GDAŃSK versa_p_en 04/09 A SATEL célja a termékek minőségének és tudásának folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a termékek műszaki

Részletesebben

Többrétegű műszaki nyilvántartás. NETinv

Többrétegű műszaki nyilvántartás. NETinv Többrétegű műszaki nyilvántartás NETinv NETinv TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓK, KÖZMŰVÁLLALATOK, ÁLLAMIGAZGATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS NAGYVÁLLATOK SZÁMÁRA A NETvisor NETinv műszaki nyilvántartó rendszere a távközlési

Részletesebben

Gate Control okostelefon-alkalmazás

Gate Control okostelefon-alkalmazás Gate Control okostelefon-alkalmazás GSM Gate Control Pro 20/1000 modulokhoz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ v1.1.1.0 és újabb alkalmazásverzióhoz Dokumentumverzió: v1.5 2016.05.18 Termék rövid leírása A GSM Gate Control

Részletesebben

Ismeretanyag Záróvizsgára való felkészüléshez

Ismeretanyag Záróvizsgára való felkészüléshez Ismeretanyag Záróvizsgára való felkészüléshez 1. Információmenedzsment az információmenedzsment értelmezése, feladatok különböző megközelítésekben informatikai szerepek, informatikai szervezet, kapcsolat

Részletesebben

GT64 GSM/GPRS modem. Alkalmazási útmutató

GT64 GSM/GPRS modem. Alkalmazási útmutató GT64 GSM/GPRS modem Alkalmazási útmutató vr4a és újabb modul verziókhoz Jellemzk: RS232 csatlakozás GSM adatátvitel GPRS adatátvitel BELL 103/v.21 kommunikáció Alkalmazások: T.E.L.L. gyártmányú termékek

Részletesebben

Welcome3 Bele pteto rendszer

Welcome3 Bele pteto rendszer Welcome3 Bele pteto rendszer Programozói kézikönyv beks Kommunikációs Technika Kft 4024, Debrecen, Rákóczi utca 21 www.beks.hu 2013. március 7. Tartalomjegyzék Rendszer telepítési folyamatábra... 6 Welcome3

Részletesebben

Java Challenge második forduló játékszabályai v1.2

Java Challenge második forduló játékszabályai v1.2 Java Challenge második forduló játékszabályai v1.2 Változások a v1.1-hez képest: elírás javítása az űrhajó sebességénél Változások a v1.0-hoz képest: sebességek megadása beadandó projekt követelményeinek

Részletesebben

A DIÁKHITEL Rt. szoftver és hozzá kapcsolódó oktatás beszerzése Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon és telefax számai:

A DIÁKHITEL Rt. szoftver és hozzá kapcsolódó oktatás beszerzése Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon és telefax számai: A Diákhitel Központ Rt. a 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) negyedik része alapján egyszerű közbeszerzési eljárást indít A DIÁKHITEL Rt. szoftver és hozzá kapcsolódó oktatás beszerzése tárgyában

Részletesebben

2. Esettanulmány Coca-Cola Magyarország Duna Ismerettár

2. Esettanulmány Coca-Cola Magyarország Duna Ismerettár 2. Esettanulmány Coca-Cola Magyarország Duna Ismerettár Tartalom I. A Coca-Cola Magyarország CSR stratégiája... 2 1. CSR stratégiai fókuszok, akciók... 2 2. Érintettek csoportjai... 3 3. Az etikus működés

Részletesebben

Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv. Pénztári használatra

Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv. Pénztári használatra Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv Pénztári használatra 3.0 verzió Microsoft Windows 98SE, NT 4.0, XP, 2000 operációs rendszerekre 2006. január 20. Tájékoztató a Ingrid Signo felhasználási jogáról A felhasználás

Részletesebben

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére a Zsanai Földgáztároló Siemens SIMATIC PCS7 folyamatirányító rendszer hardver és szoftver upgrade

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére a Zsanai Földgáztároló Siemens SIMATIC PCS7 folyamatirányító rendszer hardver és szoftver upgrade A Magyar Földgáztároló Zrt. részére a Zsanai Földgáztároló Siemens SIMATIC PCS7 folyamatirányító rendszer hardver és szoftver upgrade Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

True Plug & Play USB2.0 USB Video Class Web Cam

True Plug & Play USB2.0 USB Video Class Web Cam True Plug & Play USB2.0 USB Video Class Web Cam Experience true plug and play with Eye 320! Nincs szükség meghajtóra ehhez az USB Videó Class webkamerához. Kényelmesen használhatja bármilyen hordózható

Részletesebben