Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja"

Átírás

1 Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy, február 01. Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja Egy csendes kisvárosban, Szentendrén található a katonai alapkiképzés és a tiszthelyettes szakképzés fellegvára, a Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázis és a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola. A két intézménynek otthont adó laktanya jelentőségét a Magyar Honvédség szervezetében a kiképzés szerepe, funkciója adja meg. A hadseregek sikerének, működőképességének titka ugyanis a hatékony kiképzésben rejlik. A történelmi tapasztalatok azt igazolják, hogy a háborúkban azok a katonai szervezetek voltak sikeresek, amelyek egyéb fontos, itt nem részletezhető tényezők mellett a legjobban felkészültek a harc megvívására, a legjobban elsajátították a fegyveres küzdelem megvívásához elengedhetetlen mesterségbeli tudást. Ezért tehát a kiképzés célja és értelme a siker eléréséhez szükséges képességek kialakítása. Ezt a célt törekszik elérni a maga sajátos eszközeivel és lehetőségével a Szentendrén működő két katonai szervezet. Azok a sajátosságok, amelyek jellemzőek az itt folyó kiképző, felkészítő munkára, a HM és MH vezetőit joggal arra késztették, hogy az objektumot a Magyar Honvédség bölcsőjének vagy kapujának nevezzék. Valamennyi szerződéses legénységi állományú katona, tiszt és tiszthelyettes hallgató ugyanis Szentendrén találkozik először a szabályzatokban megfogalmazott, szervezett katonaélettel. Szentendre katonatörténeti áttekintése A Duna jobb partján, Budapesttől alig egy kiáltásnyi távolságra található Szentendre, amely a Dunakanyar egyik legjelentősebb városa, a magyarországi képzőművészet, különösen a festészet fellegvára. A város évtizedek óta katonai szempontból is jelentős, hiszen korábban is otthont adott a tiszthelyettes és tisztképzés szervezeteinek, napjainkban pedig az önkéntes haderő működését biztosító személyi feltételek megteremtésének egyik alapintézménye található itt. A kezdetek Szentendre történelme évszázadokra nyúlik vissza. A Duna jobb partjának Esztergom és Budapest közötti szakasza a századok, sőt évezredek folyamán a Kárpát-medence történelmének egyik legjelentősebb területe volt. Ismert történeti tény, hogy a Római Birodalom keleti határa a Duna vonala volt. A folyam partjain húzódó erődrendszernek, a limesnek egyik jelentős eleme volt a szentendrei 1

2 Ulcisia Castra - magyarul: Farkasvár. Ez az erődítmény a II. század elején épült és az V. század első feléig szolgálta a birodalom érdekeit. Egyes források a rendszeresen itt állomásozó katonák át mintegy 1000 főre tették. A vár körül elterülő polgári településen laktak a katonák családtagjai, valamint a katonaságot ellátó iparosok és kereskedők. A II. század végén a Duna túl partján lakó lovas szarmaták ellen hasonló harcmodorú lovas és íjász csapatra volt szükség. Ekkor egy 1000 fős szír íjászalakulat lett az új csapat Szentendrén. A Római Birodalom az V. században már nem tudott ellenállni a keletről jövő népvándorlás fokozódó nyomásának. A limes őrhelyeit és táborait sorra feladta. Napjainkban a rómaiak emlékét már csak néhány falmaradvány, a Dunakanyar körút mentén kialakított szabadtéri római kőtár és több utcanév őrzi. A magyarság a IX. században foglalta el a Kárpát medencét. Szentendrét és környékét a honfoglaló Árpád fejedelem vezértársa, Kurszán fejedelem vette birtokába. Serege és népe az itt talált római őrhelyet erődítménynek használta. Buda elfoglalása (1541) után Szentendre is török kézre került. A százötven éves török uralom alatt a város majdnem teljesen elpusztult ben szabadult fel, de néhány évig még a Budát ostromló keresztény seregek felvonulási területe volt. A Lotaringiai Károly vezette győztes szentendrei csata (1684) emlékét ma emléktábla őrzi. Az es szabadságharc idején a város háromszáz nemzetőrt állított ki, de katonaságot hivatalosan nem küldött a honvédseregbe. Ennek ellenére számos szentendrei vett részt a szabadságharc csatáiban. Neskó Jenő tüzértisztként védte Komárom várát. A sokkal ismertebb személyiség, Ignjatovics Jakov, a váci piaristáknál és az esztergomi bencéseknél végezte tanulmányait. Ismerte Petőfi Sándort és huszártisztként harcolta végig a szabadságharcot. A fegyverletétel után Szentendrén húzódott meg. A forradalom leverése után költözött Szentendrére Petzelt József honvéd alezredes, a Hadi Tanoda megalapítója és igazgatója. Itt halt meg, síremléke amelyet korábban a városban működő Kossuth Lajos Katonai Főiskola emelt - ma a negyvennyolcas ünnepségek színtere. Közelmúlt történelmünk katonai eseményei Szentendre és a katonai képzés. Az elmúlt évszázadban, évtizedekben és napjainkba is virágzott e városban a katonai élet. A Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázisnak és a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskolának jelenleg helyet adó területen emelték az első épületét annak a katonai bázisnak, ami később egészen napjainkig sok katona nemzedéknek adott helyet. Szentendre legújabb kori katonatörténetének fontos időpontja Ekkor épült fel az első laktanya, amely ig a Magyar Királyi 101. Honvéd Vasútépítő Ezred, 1933-tól a Magyar Királyi Államrendőrség Központi Újonciskola, 1937-től a Magyar Királyi Egyesített Honvéd Hidászszakaszok, majd a Honvéd Közlekedési Ezred elhelyezésére szolgált. Az ötvenes évek közepéig itt működött Járási Kiegészítő Parancsnokság, illetve az 55. és a 67. műszaki zászlóalj. 2

3 1957-ben Szentendrén alakult meg az első Központi Tiszthelyettes Iskola, majd től 1996-ig a Kossuth Lajos Katonai Főiskola a tisztképzésnek adott otthont a városban tól 2001-ig a tisztképzés, amelyet az átszervezések következtében a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kara vett át, ebben a laktanyában folytatódott tovább júliusától júliusig a MH Szentendrei Katonai Szakképző Iskola és Kollégium is itt működött és Kalocsáról ide került át a tartalékos parancsnoki felkészítés is. Részletes eseménytörténet Szentendre mindig híres volt arról, hogy a fiatal felnövekvő katona nemzedékek itt tehették meg első lépéseiket e nehéz, de szép hivatás rögös pályáján. A II. világháború zavaros évei után 1957-ben a megnövekedett altiszti hiány pótlására jött létre Szentendrén a Központi Tiszthelyettes Kiképző Iskola. Ettől az időponttól elnevezésének megfelelően - központi helyet foglalt el a személyi állomány új követelmények szerinti felkészítésében, a honvédség állományának oktatásában, képzésében, átképzésében, továbbképzésében. Szentendre mellett - a fegyvernemi igényeknek megfelelően - további négy bázison: Debrecenben, Szolnokon, Börgöndön és Budaörsön alakítottak ki kiképző központot. A 60-as, 70-es években újabb csapatbázisokat kapcsoltak be a képzésbe, (Vác, Budapest, Békéscsaba, Mezőtúr, Szabadszállás, Ságvári-liget, Orosháza). Az ezt követő évtizedekben egy időre elkerült a tiszthelyettes képzés Szentendréről. A tiszthelyettes állomány képzése csak 1990-es évek elején került vissza a városba, a kétéves parancsnoki tiszthelyettes-képzés katonai főiskolákra történő áthelyezésével. Így től a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán - a fő profil mellett, ami a tisztképzést jelentette - azonos szakon folyó tiszthelyettesi képzés indult meg. Eközben már folyamatban volt a katonai középiskolai és felsőoktatási hálózat átalakítása, az intézmények számának csökkentése, az új tiszthelyettesi szakképzés intézményeinek létrehozása szeptemberétől az új rend szerint három szakképzést folytató iskola jött létre, a háromból az egyik az MH Szentendrei Katonai Szakképző Iskola és Kollégium, amelynek Szentendre lett a bázisa. A tiszthelyettes képzés további korszerűsítésének következtében, augusztus 01-ei hatállyal megalakult a Magyar Honvédség Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskola, ezzel egyidejűleg megszűnt a három jogelőd. A tiszthelyettes képzés korszerűsítésével párhuzamosan nagy átalakításon ment keresztül a legénységi állomány kiképzési rendszere is. A Magyar Honvédség felső vezetése a 90-es évek közepétől szükségesnek tartotta az alapkiképzés és azt követő szakalapozó kiképzés korszerűsítését, illetve egységes alapokra helyezve egységes követelményi rendszer kidolgozását. E folyamat eredményeként 1997-ben négy kiképző központ, kettő az ország keleti felében Szabadszálláson és Kalocsán, kettő pedig a Dunántúlon Tapolca és Szombathely bázissal jött létre. Az évezred elején újabb változtatások váltak szükségessé a legénységi állomány kiképzésében, ezt több honvédségen belüli és nemzetközi folyamat is indokolttá tette. Ilyen események közzé tarozott hazánk felvétele a NATO-ba, illetve 2004-ben az önkéntes haderőre történő átállás, a sorkatonai szolgálat felfüggesztése. Ezek a változások új kihívások elé állították a Magyar Honvédséget, ezért átfogó hadsereg-reform vált szükségessé. A haderő átalakítás következtében folyamatos átalakulásra került sor a kiképző központoknál től már csak Tapolcán a Tapolcai Kiképző Központban folyt a szerződéses állomány képzése. 3

4 2005-ben újabb nagyszabású változások, folyamatok indultak meg. Ennek következtében szétválasztásra került a legénységi és tiszthelyettes állomány OKJ-s (Országos Képzési Jegyzék) jellegű és egyéb át- és tovább képzése, ez a folyamat két nagy kiképzést folytató szervezettet érintett. Egyik ilyen alakulat a legénységi állomány nagyhírű kiképzési bázisaként tartott Tapolcai Kiképző Központ volt a másik a tiszthelyettes állomány képzésének fellegváraként emlegetett Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Képző Központ Szentendre bázissal. A legutóbbi időszak szervezeti változásai A honvédelmi miniszter jével a MH Szentendrei-, Budapesti Katonai Szakképző Iskola és Kollégium és a korábbi tiszthelyettes iskolák jogutódjaként megalapította a MH Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskolát 450 fős állandó és 800 fő hallgatói állománytáblával. A katonai szakképzés helyzetét a képzési szerkezet folyamatos változása jellemezte, amely követte a Magyar Honvédségben végbemenő haderőreform egyes lépéseit. A tiszthelyettes képző intézmény május 29-én felvette a Kinizsi Pál nevet ben a MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola neve július 01-jén MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Képző Központra (MH KPTKK) változott februárjában döntés született az MH KPTKK átalakításáról. Jogutódként megalakult az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola (MH KPTSZI), amely az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) elismert képzést folytató intézmény. A laktanya új szervezeteként a nyarán megalakult az MH Tapolcai Kiképző Központ jogutódjaként az MH Szentendrei Kiképző Központ. Alaprendeltetésként a szerződéses legénységi állomány, ZMNE hallgatók, tiszthelyettes képzésre felvett hallgatók alapkiképzését, tiszthelyettesi vezetői képzést és előmeneteli tanfolyamokat hajt végre, utaltság rendben kiszolgálja az MH KPTSZI-t október 18.-án a kiképző központ Kiképző Zászlóalja felvette Mecséri János altábornagy, 1956-os katonahős nevét, így a továbbiakban zászlóalj új neve: MH Szentendrei Kiképző Központ Mecséri János Kiképző Zászlóalj. A lelkiismeretes és magas színvonalon teljesített munka elismeréseként és a Mecséri János név felvételének alkalmából a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere csapatzászló szalagot adományozott a zászlóalj részére. A folyamatban lévő átalakítások érintették az újonnan megalakult szervezetet: július 01-jén megszűnt a MH Szentendrei Kiképző Központ és megalakult a jelenleg is működő szervezet, az MH Központi Kiképző Bázis (MH KKB). Az MH KKB Az MH KKB önálló állománytáblával rendelkező, dandár jogállású katonai szervezet. Alapítója és fenntartója a honvédelmi miniszter, felügyeleti szerve a Honvédelmi 4

5 Minisztérium, a HM Honvéd Vezérkar főnök közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik. Feladatait a HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály szakmai alárendeltségében hajtja végre. A bázis elhelyezésére szolgáló laktanyában működik a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola (MH KPTSZI), amely önálló állománytáblás oktatási intézménye a magyar tiszthelyettes képzésnek. Az MH KKB alapadatai: A katonai szervezet megnevezése: Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázis Rövidített megnevezése: MH KKB Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út Postacíme: 2000 Szentendre, Dózsa György út Telephelyei: Csobánka gyakorlótér, Izbég lőtér Az MH KKB vezetője a parancsnok, akit a HM Honvéd Vezérkar főnök javaslata alapján a honvédelmi miniszter nevez ki és ment fel. A parancsnok a kiképző bázis élén álló egyszemélyi felelős vezető, a szervezet személyi állományának szolgálati elöljárója, illetve felettese. A parancsnok szolgálati elöljáróként gyakorolja az MH KPTSZI igazgatója feletti az alapító okiratban meghatározott egyéb munkáltatói jogkört a HM Honvéd Vezérkar főnök képviselőjeként. Vezető állomány Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Róth László mk. ezredes Nagy Sándor ezredes Mikusi Zsolt ezredes Szilágyi György ezredes Sashalmi Zoltán törzszászlós MH KKB parancsnok-helyettes (kiképzési feladatok) MH KKB törzsfőnök (parancsnok-helyettes) MH KKB parancsnok-helyettes (nemzetközi feladatok) MH KKB parancsnok-helyettes (támogató feladatok) MH KKB vezénylő zászlós A szervezet személyi állományának évi állománytáblás a: 447 fő. Állami feladatként ellátandó alaptevékenység: az MH katonai szervezeteinek szerződéses legénységi állománya, az MH KPTSZI-be a polgári életből tiszthelyettes nappali alapképzésre felvételt nyert és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre (ZMNE) főiskolai alapképzésre felvett ösztöndíjas hallgatók részére egységes program és követelmény alapján alapkiképzés, valamint külön 5

6 jogszabályban, HM Honvéd Vezérkar főnöki intézkedésben meghatározott speciális, rövidített katonai alapkiképzések végrehajtása; a szerződéses legénységi állomány előmeneteléhez kötelező át- és továbbképzések végrehajtásában történő részvétel, a parancsnoki beosztású tiszthelyettesek részére tanfolyamrendszerű katonai vezetői képzések lebonyolítása; a tényleges katonai állomány szükségszerű vagy előírt kiegészítése érdekében megfelelően képzett hadműveleti tartalék kialakítása céljából tartalékosok és önkéntes tartalékosok felkészítése és kiképzése; a ZMNE-re főiskolai alapképzésre felvett ösztöndíjas hallgatók részére központi program és követelmény alapján általános katonai kiképzés végrehajtása, valamint a képzés logisztikai támogatása; - a Honvéd Dream Team tereprally csapat állománya tevékenységének mindenoldalú biztosítása; - az MH KKB Katonai Testnevelési és Közelharc Módszertani Részleg működtetése; - módszertani felkészítő foglalkozások és kiképzési célú katonai rendezvények végrehajtása; - a nemzetközi békefenntartói felkészítésben és műveletekben való részvétel; - a katasztrófavédelmi felkészítésben és védekezésben történő részvétel. Szervezeti felépítés MH Központi Kiképző Bázis szervezeti felépítése Parancsnok Parancsnok helyettes (kiképzési) Törzsfőnök (pk.h.) Parancsnok helyettes (nemz. ü.) Parancsnok helyettes (támogató) Kiképző osztály 1.Ált.katonai kiképző alosztály 2.Ált. katonai kiképző alosztály Tanfolyami kiképző alosztály Művelődési központ Hadműveleti és kiképzési főnökség Kat. Testn. És Kat. Közelh. Módszertani részleg Híradó és informatikai főnökség Ügyviteli részleg Nyomda Logisztikai főnökség Helyőrség támogató zászlóalj Ellátó és szállító század HDT. tereprally részleg Javító és támogató század Személyügyi főnökség Jogi és igazgatási főnökség Helyőrségi komendáns hivatal Egészségügyi központ Zenekar Feladatrendszer 6

7 MH KKB feladatrendszere ZMNE tiszti, és nappali OKJ-s tts. hallgatók alapkiképzése Szerződéses legénységi állományú katonák alapkiképzése Repülőgép vezető jelöltek rövidített alapkiképzése Szerződéses legénységi állomány előmeneteli, át- és továbbképzése Tartalékos, önkéntes tartalékos képzés Katonai végzettséggel nem rendelkező tts.-ek tanfolyami képzése Katasztrófavédelmi feladatok ellátása Módszertani felkészítések MH készenléti/védelmi alegység Békefenntartó felkészítés és részvétel Rajparancsnoki képzés nappali, levelező A MH KKB általános kiképzési feladatai Alapkiképzések Az egységes alapkiképzés 14 hetes, amelyet a Magyar Honvédség állományában szolgálatot vállaló összes katona végrehajtja. A pilótaképzés keretében toborzott jelöltek 3 hetes, a nem katonai oktatási intézményekben végzett tiszthelyettesek 6 hetes rövidített alapkiképzésen vesznek részt. Az egységes alapkiképzés célja a bevonult civilekből katonákat képezni, felkészíteni őket a majdani csapatéletre és csapatkiképzés végzésére, alapképességeket és fizikai állóképességet elsajátítani. Ennek során az újonc katonák megszerzik mindazon ismereteket, gyakorlati fogásokat, amelyek szükségesek a katonai szolgálat megkezdéséhez, a kisalegységekbe történő beilleszkedéshez és a kötelékkiképzés megkezdéséhez. Ezt a fajta alapkiképzést a szerződéses legénységi állományon kívül a tiszt- és tiszthelyettes hallgatói állomány is végrehajtja. A pilótajelöltek 3-hetes rövidített idejű alapkiképzése biztosítja, hogy az egységes követelményeken alapuló kiképzés során olyan meghatározó ismereteket, kezdeti jártasságokat sajátítanak el, aminek alapján a katonák képessé válnak a katonai szolgálattal, életrenddel összefüggő normák betartására, vagyis olyan ismereteket, amelyek szükségesek a katonai szolgálat megkezdéséhez, a kisalegységekbe történő beilleszkedéshez és a kötelékkiképzés megkezdéséhez. A már rendszerben lévő, de nem katonai oktatási intézményekben végzett tiszthelyettesek és zászlósok 6-hetes rövidített idejű alapkiképzése az általános katonai és katonai vezetői felkészítés keretében olyan alapvető, meghatározó ismeretek elsajátítására ad 7

8 lehetőséget, amelyek alapján a tanfolyamot elvégzett tiszthelyettesek és zászlósok képessé válnak a katonai szolgálattal, életrenddel összefüggő normák vállalására és érvényesítésére. 3-hónapos nappali rendszerű rajparancsnoki vezetői tanfolyam A rajparancsnoki vezetői felkészítés célja: - a vezetői és általános katonai ismeretek bővítése, új vezetői és kiképzési módszertani ismeretek elsajátíttatása, vezetői jártasságok és készségek megalapozása. - felkészítés a raj és azonos szintű szervezetek háborús és békefeladatainak megszervezésére és irányítására, valamint általános katonai ismeretekhez tartozó kiképzési ágak kiképzésének vezetésére. - az általános és katonai műveltség fejlesztése révén hozzájárulni a MH egységes tiszthelyettesi testületi kultúrájának megteremtéséhez, elmélyítéséhez. Tűzoltók alapkiképzése: A Fővárosi Tűzoltó Parancsnoksággal kötött megállapodás alapján szervezett tanfolyam, amelynek keretében a tűzoltó parancsnoksághoz a polgári életből bevonult, katonai előképzettséggel nem rendelkező tűzoltók egyéni és kötelék alaki kiképzésben részesülnek. Az alapkiképzéseket és tanfolyamokat az MH KKB kiképzési alegysége, a Mecséri János Kiképző Osztály, az MH KPTSZI-el létrehozott Ideiglenes Kiképző Zászlóalj, valamint az MH ÖHP-től vezényelt kiképzők közösen hajtották végre. Az előbbiekben felsorolt kiképzéseken felül az MH KKB az utaltság rendnek megfelelően biztosítja az MH KPTSZI kiképzési feladatainak végrehajtását. Az utaltsági rendben nem a bázishoz tartozó más honvédségi alakulatoktól, valamint oktatási intézetektől érkező megkeresés alapján az alakulat rendelkezésre bocsátja a csobánkai komplex harcászati gyakorlóteret és az izbégi lőteret, valamint az igényelt logisztikai hátteret. Haditechnikai eszközök A kiképző központ a következő haditechnikai eszközökkel rendelkezik: Közúti személygépkocsi : 10 db Terepjáró személygépkocsi : 11 db Közúti tehergépkocsi : 18 db Terepjáró tehergépkocsi : 31 db Autóbusz : 21 db Különleges gépkocsi : 43 db Kerekes harcjármű : 15 db Lánctalpas harcjármű : 3 db Harckocsi : 15 db Traktor : 3 db Aggregátor : 9 db 8

9 Pótkocsi : 4 db Mozgókonyha : 4 db 1000 l-es vízszállító utánfutó 4 db Az MH KKB fontosabb szervezeti elemei 1. Mecséri János Kiképző Osztály. A Kiképző osztály augusztus 01-i hatállyal állt fel Nagy Attila alezredes vezetésével és kezdte működését a MH Központi Kiképző Bázis Alapító okiratának megfelelően. A Kiképző Osztály, hasonlóképpen, mint a Mecséri János Kiképző Zászlóalj fontos szerepet töltött és tölt be az MH Központi Kiképző Bázis szervezeti struktúrájában. A Kiképző Osztály felépítése Kiképző Osztály Törzs -osztályvezető (1 fő) -főtiszt (ov. h.) (2 fő) -beosztott tiszt (1 fő) -kiképzőtiszt (1 fő) -vezénylő zls. (1 fő) -beosztott tts. (1 fő) -tervező beosztott (1 fő) -ügykezelő (2 fő) Létszám: 10 fő Alapállomány összesen: 94 fő Általános Katonai Kiképző Alosztály -alosztályvezető (1 fő) -kiképző tiszt (3 fő) -kiképző tts. zls. (2fő) -kiképző tts. ftőrm. (22 fő) Létszám: 2X28 fő Tanfolyami Kiképző Alosztály -alosztályvezető (1 fő) -kiképző tiszt (3 fő) -kiképző tts. zls. (2fő) -kiképző tts. ftőrm. (22 fő) Létszám: 28 fő Főbb feladatai a következők: Szerződéses legénységi állomány alapkiképzésének végrehajtása; Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tiszti, és az MH KPTSZI nappali képzésre felvett OKJ-s tts. hallgatók alapkiképzésének végrehajtása; A nem katonai oktatási intézményekben végzett tiszthelyettesek tanfolyam rendszerű felkészítése (KVNR) végrehajtása; Pilóta jelöltek rövidített alapkiképzésének végrehajtása; 9

10 Rajparancsnoki vezetői tanfolyamok (nappali, levelező) végrehajtása; Át-és továbbképzések végrehajtása; Tartalékos, önkéntes tartalékos képzés; Egyéb feladatok (katasztrófavédelmi feladatok ellátása, módszertani felkészítések, MH készenléti/védelmi alegység). A Kiképző Osztály szervezetébe 3 alosztály tartozik, a kiképzési feladatok zavartalan végrehajtásáról, és mindennapos működéséről 6 főből álló törzs gondoskodik. Az 1-2. általános katonai kiképző alosztály első számú feladata a szerződéses legénységi állomány, tiszt és tiszthelyettes hallgatók 14 hetes alapkiképzésének végrehajtása. A Tanfolyami kiképző alosztály fő feladata a tanfolyam jellegű képzések végrehajtása, ide tartozik a nem katonai oktatási intézményekben végzett tiszthelyettesek tanfolyam rendszerű felkészítése is. Szükség esetén az alosztály bevonható a kisebb bevonulási ú alapkiképzések végrehajtásába. Az alapkiképzés során az osztály kiképző állománya mindenkor nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a kiképzendők teljes mértékbe elsajátítsák a kiképzési programokban előírt követelményeket, és jártasság illetve készség szinten a katonai hivatás alapjait és arra törekszik, hogy a katonai pályához szükséges kompetenciák kialakítása, illetve tovább fejlesztése megtörténjen. A szerződéses legénységi állomány bevonulási és kibocsátási adatai Megnevezés Szerződéses állományúak alapkiképzése Időtartam (-tól. ig.) június 04-től szeptember 07-ig szeptember 17-től december 21-ig december 04-től március 14-ig Bevonult Kibocsátott Kivált 54 fő 50 fő 4 fő 181 fő 164 fő 17 fő 150 fő 129 fő 21 fő március 04-től június 06-ig május 13-tól augusztus 15-ig július 01-től október 03-ig szeptember 02-től 159 fő 135 fő 24 fő 115 fő 101 fő 14 fő 87 fő 75 fő 12 fő 144 fő 128 fő 16 fő 10

11 2008. december 05-ig november 04-től február 06-ig január 20-tól április-ig március 03-tól június 05-ig május 5-től 158 fő 151 fő 7 fő 101 fő 88 fő 13 fő A tiszti és tiszthelyettes hallgatói állomány bevonulási és kibocsátási adatai Megnevezés Tiszti hallgatók alapkiképzése Tiszthelyettes hallgatók alapkiképzése Időtartam (-tól. ig.) augusztus 22-től november 23-ig szeptember 01-től december 05-ig augusztus 22-től november 16-ig augusztus 21-től november 21-ig Bevonult Kibocsátott Eltáv. 89 fő 88 fő 1 fő 124 fő 113 fő 11 fő 49 fő 49 fő 0 fő 97 fő 90 fő 7 fő A pilóta jelöltek bevonulási és kibocsátási adatai Megnevezés NATO NFTC képzésben felvételt nyert rep. gép vez. állomány alapkiképzése Időtartam (-tól. ig.) július 30-től augusztus 17-ig július 25-től augusztus 14-ig Bevonult Kibocsátott 6 fő 6 fő - 7 fő 7 fő - Eltáv. Katonai végzettséggel nem rendelkező tiszthelyettes állomány bevonulási és kibocsátási adatai Megnevezés Időtartam (-tól. ig.) Bevonult Kibocsátott (fő férf. nő férf. nő Eltáv. 11

12 2007. október 01-től november 09-ig 40 fő 14 fő 39 fő 14fő össz.:54 fő össz. 53 fő 1 fő Kat. Végzet. nem rend. központi tanfolyama április 14-től május 23-ig 17 fő 02 fő 17 fő 02 fő össz. 19 fő össz.19 fő március 02-től április 10-ig 17 fő 02 fő 17 fő 02 fő össz.:59 fő össz.:59 fő - Ugyan az osztály feladatai közé nem tartozik a szerződéses állományú szakalapozó kiképzés, de képességeitől függően képes végre hajtani az ilyen jellegű képzéseket is. A kiképzendők a kiképzést követően vizsgát tesznek és elsajátítják a beosztásukhoz szükséges speciális ismereteket. Szakalapozó, és egyéb tanfolyam jellegű képzések adatai Megnevezés Szerz. gépjármű vezetők szakalapozó képzése BTR-80 és BTR-80/A irányzói tanfolyam Időtartam (-tól. ig.) szeptember 10-től szeptember 21-ig szeptember 10-től szeptember 21-ig október 25-től október 31-ig Bevonult 4 fő 4 fő 22 fő 22 fő 10 fő 10 fő Kibocsátott 3 hónapos és levelező rendszerű rajparancsnoki vezetői tanfolyam bevonulási és kibocsátási adatai Megnevezés 3 hónapos rajparancsnoki vezetői tanfolyam Levelező rendszerű rajparancsnoki vezetői tanfolyam Időtartam (-tól. ig.) augusztus 21-től november 09-ig március 03-tól május 30-ig május 03-tól augusztus 10-ig Bevonult Kibocsátott Eltáv. 10 fő 7 fő 3 fő 19 fő 15 fő 3 fő 40 fő 15 fő 25 fő A Kiképző osztály a kiképzési feladatok eredményes végrehajtásának érdekében, az adott alosztály állományából az adott kiképzési feladatra ideiglenes kiképző alegységet (kiképző századot, kiképző szakaszt) hoz létre. Az alosztályok váltásos rendben végzik az alapkiképzések feladatait. Az egyéb jellegű képzések a Magyar Honvédség szintű éves beiskolázási tervnek megfelelően történnek. Az alapkiképzés korábban 3 havonta történt, de a 12

13 meg növekedett szerződéses legénységi állomány utáni igény következtében 2008-tól a Kiképző Osztály átállt a 2 hónapos bevonulási rendre. Ennek következtében ugyan nőtt a kibocsátott legénységi állomány a, de egyben nőtt a kiképző állomány leterheltsége is augusztusában a meg növekedett kiképzési feladatok teljesítése érdekében első alkalommal került sor a MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskolával közösen egy ideiglenes Kiképző zászlóalj létrehozására. A Kiképző Osztály adta az 1-2. Kiképző századot, a 3. Kiképző századot pedig a MH KPTSZI állományából került megalakításra. E különleges kiképzési feladatok mellett az osztály az alapkiképzésbe beépítve két alkalommal vett részt nemzetközi feladatokra felkészítő gyakorlatokon is (MEA, OMLT). Ezen felül a kiképző osztály rendszeresen segítséget nyújt a ZMNE felkérésére az augusztus 20-ai ünnepélyes tisztavatás biztosításában. A megnövekedett kiképzési feladatok kapcsán 2008-ra szükségessé vált az osztály szervezeti felépítésének átgondolása augusztus 1-i hatállyal állománytábla korrekció történt. Megszüntetésre került az előmeneteli és vezető képző alosztály. A felszabadult kiképző állomány beépítésre került az osztály különböző szervezeti egységeibe. Ez által három 28 fős alosztály jött létre, ennek következtében jobban tervezhetőbbé váltak a kiképzési feladatok, és növekedett az osztály kiképzési kapacitása. Továbbá az osztály törzs ának bővítésével, megerősítésre került a kiképzési feladatok tervezését végrehajtó állomány, valamint vezénylő tiszthelyettesi rendszer. 2. Helyőrségtámogató Zászlóalj Alaprendeltetése a MH KKB és a MH KPTSZI napi életének, valamint kiképzési feladatainak igény szerinti logisztikai és kiképzés-technikai támogatása. Fő feladatai: A MH KKB alaprendeltetéséből adódó feladatainak technikai és kiképzési anyagokkal, eszközökkel történő ellátása, valamint az alapállomány illetve a kiképzésre idevezényelt személyi állomány kiszolgálása és ellátása. A kiképzési szervekkel szoros együttműködésben, szervezeti elemei tevékenységének rugalmas, körültekintő megszervezésével, a rendelkezésre álló erők és eszközök ésszerű csoportosításával megteremteni a kiképzési feladatok logisztikai feltételeit. Végzi a MH KKB haditechnikai eszközei, berendezései meghatározott szintű technikai kiszolgálását, műszaki felülvizsgálatát, a műszaki technikai meghibásodások javítását, a sérült technikai eszközök mentését és vontatását. A tervszerű technikai kiszolgálási rendszerhez kapcsolódóan tervezi, szervezi és végrehajtja a technikai kiszolgálási napokra tervezett, parancsnok által jóváhagyott feladatokat. Felépítése: 13

14 Helyőrségtámogató zászlóalj Z. Parancsnokság Elló. és s száll. szd. Jav. és s tám. t szd. 1. Száll llító sz. Bázis üzemeltető sz. Jav. és karb.. sz. 1. Száll llító raj Lőtér és s kik. b. üz.. r. Gjmű. karb.. r. 2. Száll llító raj Bázis üzemeltető r. Gjmű.. jav. és s vo. r. 3. Száll llító raj Sportobj. üz.. rlg. Hjmű.. jav. és s vo. r. 2. Szálll lllító sz. Vegyes ag.. jav. r. 1. Száll llító raj Kik. eszk.. bizt. sz. Komendáns ns sz. 2. Száll llító raj 1. Hjmű.. bizt. r. 1. Komendáns ns r. Étkezde 2. Hjmű.. bizt. r. 2. Komendáns ns r. Raktárak 3. Hjmű.. bizt. r. Terep rali részlegr A zászlóalj rendszeresített a 230 fő, ebből 12 fő tiszt, 72 fő tiszthelyettes, 101 fő szerződéses legénységi és 45 fő közalkalmazott. A zászlóalj a zászlóalj parancsnokságból (6 fő), az ellátó és szállító századból (123 fő) és a javító és támogató századból (101 fő) áll. Ellátó és szállító század felépítése: századtörzs (5 fő) 1. szállító szakasz (29 fő) 2. szállító szakasz (20 fő) Étkezde (31 fő) Raktárak (26 fő) Honvéd Dream Team Tereprally részleg (12 fő) Javító és támogató század felépítése: századtörzs (4 fő) Bázis üzemeltető szakasz (27 fő) 14

15 Javító és karbantartó szakasz (35 fő) Kiképzési eszközöket biztosító szakasz (21 fő) Komendáns szakasz (14 fő) Képességei: Ellátási- és szállítási kapacitások: Szállítási kapacitás : Autóbusszal: 300 fő Tehergépkocsival: 150 fő Összesen: 450 fő Ellátási kapacitás: Tiszti étkezde: 600 fő/adag 250 fő/étkezés Legs. étkezde: 2000 fő/adag 600 fő/étkezés Kiképzési bázisok: Sportobjektum: uszoda, tornacsarnok, közelharc tanterem, kondicionáló terem, atlétikai pálya, akadálypálya, tornakert, sportpályák, sportlőtér Kiképzésbe bevonható technikai eszközök: Típus Darab Típus Darab UAZ-469B 10 db URAL db UNIMOG db R db R db GAZ-66K-I-III 1 db ZIL-131 R db ZIL-131 TÁVISZ 1 db BTR-80 9 db BTR-80/A 6 db VT-55A 1 db T-72 6 db PTSZ-M 3 db D-20 4 db MH KKB objektumai Csobánka: A harcászati, szakharcászati képzés végrehajtásához mintegy 50 db technikai eszköz elhelyezéséhez betonozott nyílt színi terület, 12 db eszköz tárolásához fedett szín áll 15

16 rendelkezésre. A bázison lévő technikai eszközök javítását, kiszolgálását, komplett kétaknás műhely biztosítja a funkcionális helyiségekkel és raktárakkal együtt. A bázison maximum század kötelékű harcászati, szakharcászati kiképzések és vezetési gyakorlatok hajthatók végre, fa épületeiben 300 fő szállásolható el. Csobánka kiképző bázis adatai: hektáros területen harcászati gyakorlóbázis - 4 db 80 fős faház, 2 db tanterem, kommunális helyiségek - Harci ösvény - Harcjármű vezetési pálya - Erődtámpont - Tüzérbázis - Harckocsi elleni közelharcpálya - Század védelmi támpont - Műszaki kert - ENSZ-EÁP Izbég: A lőtéren rajkötelékben végrehajthatók a képzésben előírt gyalogsági fegyver és harcjármű lőgyakorlatok. A harcjármű szektor 3 lőpályás, a géppuska szektor, a gépkarabély szektor, és a pisztoly szektor 2 lőpályás. A kézigránát dobópályán egyszerre 1 fő gyakorolhat. A vegyivédelmi gyakorlópálya, a lőelőkészítő pálya, az éleslőtér egyidőben, mintegy 150 fő kiscsoportos (váltásokkal végrehajtott) foglalkoztatását biztosíthatja. A lőtér központi felújítása júliusban befejeződött Izbég lőtér és kiképzési bázis adatai: - kombinált 800 méteres, négyszektoros harcszerű lőtér (pisztoly, gépkarabély, géppuska, és harcjárműves szektor). Számítógépes vezérlés: 18 db mozgó pálya, valamint a többi célcsoport központ programozható működtetése. - kézigránát dobópálya, méteres lőelőkészítő pálya - tűzakadálypálya Kiképzési és sportobjektum A bázis egyik büszkesége a két hektáron elterülő Sportközpont. Ez az objektum különleges szerepet tölt be a mindennapok során, mert a kiképzés mellett fontos szerepe van a sportnak és a rekreációnak, hiszen a katonák állóképessége nem csak a szorosan vett kiképzés által biztosítható. A szabadidős sport tevékenység és a versenysport szervezését a központ 10 létesítménye biztosítja. Központi helyet foglal el a FIFA szabványnak megfelelő, nagy hagyományokra, emlékezetes mérkőzésekre és kiváló sportemberekre emlékeztető labdarúgó pálya. Megfordult ezen a zöld gyepen a régi labdarúgó idők sok híres játékosa. A pályát nemzetközi színvonalú, minden igényt kielégítő atlétika pálya keretezi. A fedett tornacsarnok 320 fő néző befogadáséra alkalmas. A többfunkciós csarnokban lehetőség van kézilabda, röplabda, kosárlabda mérkőzések lebonyolítására és kiképzési célú tornaórák megtartására is. 16

17 A feszített víztükrű fedett uszoda medencéje 25 m hosszú. A hozzátartozó szaunával és kondicionáló teremmel ez az objektum a rekreációt szolgálja, ezen kívül bekapcsolódik a városi és kistérségi iskolák tanulóinak úszás oktatásába is. A sportlőtér a maga 300 méteres szektorával és egyéb létesítményeivel Magyarországon szinte egyedülálló. Alkalmas sport fegyver, pisztoly, gépkarabély lövészetek és a szituációs lőgyakorlatok lebonyolítására. Az egyik legismertebb kiképzési objektum a 15 elemből álló 200 méretes lövész akadálypálya már sok katonát megizzasztott. Használatát a kiképzési programok szabályozzák Az akadálypálya leküzdése a különböző harchelyzetekre való felkészülésben hasznos segítség kiképzőknek és kiképzendőknek egyaránt. A közelharc oktató terem a 3 hónapos alapkiképzésen résztvevő állomány katonai testnevelési foglalkozása részeként a katonai közelharc, kézitusa alapjainak oktatására, illetve a különböző módszertani foglalkozások lebonyolításának színtere. A sportközponthoz tartozik még: strand röplabda, utcai kosárlabda pálya, legújabb létesítmény pedig a multifunkcós műfüves pálya. Nemzetközi feladatok: A kiképző bázis széleskörű és egyre bővülő nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, a NATO és a szomszédos országok hasonló kiképzést, felkészítést folytató szervezeteivel, iskoláival. Az együttműködés célja és értelme a NATO-nál szokásos eljárások, ismeretek, tapasztalatok átvételének, a kiképzésbe, képzésbe történő beillesztésének elősegítése, az angol, mint munkanyelv alkalmazásának fejlesztése, végső soron hozzájárulni a szolgálati kultúra fejlődésének előmozdításához. Évente 8-10 alkalommal történnek nagyjelentőségű nemzetközi rendezvények, amelyek között tanfolyamok, szakmai tréningek, szemináriumok, kétoldalú és multilaterális tervekben rögzített látogatások, ellenőrzések, egyaránt sorra kerülnek. A kiképző bázis zenekara A zene mindig fontos szerepet töltött be a katonák mindennapi életében, és ez így van manapság is. Háborúk idején a zene, a zenekarok buzdították a seregeket a csatába való indulásra, lelkesítő hatásuknál fogva hozzájárultak az ellenség elrettentéséhez. Manapság a kötelékek alaki mozgásához a ritmika, a menetütem biztosításán kívül a hagyományőrzésben játszanak a katonazenekarok óriási szerepet. A katonai ünnepek nem múlhatnak el katonai indulók nélkül, s ezek többsége a magyar hadtörténelem jeles időszakait, illetve népi, nemzeti zenei örökséget elevenítik fel. Újabban ismét fontos szerepet kaptak a kürtjelek, amelyek a katonák egyes szabályzat szerinti tevékenységéhez adnak figyelmeztető jelzéseket. Végül a kegyelet, a katonahősökre való emlékezés, az elhunyt bajtársak utolsó útjára való kísérése is a gyászinduló hangjaira történik. A bázis fúvószenekara november 1-jén alakult meg a MH Tapolcai Kiképző Központ zenekarának tagjaiból. A kezdeti szerény, 15 fős együttes napjainkra 26 zenészt foglal magába. Vezetője Dalmadi Zoltán százados, karnagy. A zenekar fő feladata az alaprendeltetés, vagyis a kiképzés alaki elemeinek zenei támogatása, a saját, az MH érdekeltségű, más katonai szervezek rendezvényeinek, illetve egyes városi és kistérségi ünnepségek zenei kiszolgálása. 17

18 Az MH KKB kiképzési tevékenységének egyik legfontosabb segítője a zenekar, amely a dallamok, ritmusok közvetítésével nagyban hozzájárul a kiképzendők alaki mozgásának pontos és látványos fejlődéséhez. A fő feladatok ellátásán kívül szabadidőben ABS (Army Band of Szentendre) néven gyakori szereplői kulturális és szórakoztató rendezvényeknek. Ekkor főként a big band műfajban mutatják meg képességeiket a közönség legnagyobb örömére. Művészi tevékenységük elismeréseként évben átvehették a Magyar Kultúráért Díjat. Együttműködés a várossal A kiképző bázis és jogelőd szervezetei az eltelt évtizedek alatt szoros együttműködést alakított ki Szentendre városával. A város vezetősége számos alkalommal részt vett katonai rendezvényeken, mint például az MH KPTSZI és MH KKB kibocsátó ünnepségein, zászlószalag adományozó ünnepségen, avatáson és Mecséri János emlékére rendezett ünnepi laktanya sorakozón és koszorúzási ünnepségen. A bázis zenekarának hangversenyein gyakran a közönség jelentős hányada a város civil lakosaiból áll, bizonyítva azt, hogy a kiképző bázis szilárdan beépült Szentendre kulturális és társadalmi életébe. Minden évben a város lakosságának lehetősége nyílik arra, hogy a szentendrei katonai intézményekkel megismerkedhessen, hiszen is több alkalommal rendezett közös ünnepséget a bázis, az iskola és Szentendre Város Önkormányzata. Ilyen esemény a március 15-i koszorúzás és megemlékezés a városban, a Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából rendezett koszorúzás és megemlékezés, a tiszthelyettes hallgatók bemutatkozása Szentendre lakosságának és vezetőinek, valamint az Aradi Vértanúk emlékünnepe október 6-án. A bázis zenekara az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából Szentendrén és a város környezetéhez tartozó további településeken rendszeresen ad térzenét. Sportrendezvények tekintetében is hagyományosan jó az alakulat és a város kapcsolata, hiszen az itt rendezett iskola- és sportnapok mellett szervezett formában folyik az iskolai úszásoktatás a bázis sportobjektumának uszodájában. A bázis művelődési központja helyt adott számos kulturális eseménynek, kiállításnak és otthont adott a város társadalmi szervezeteinek különböző rendezvényeinek lebonyolítására. A művelődési központ hagyományosan jó kapcsolatot ápol a helyőrségben működő Kossuth Lajos Nyugdíjas Klubbal. Az intézmény továbbá biztosítja a szentendrei középiskolák számára a színháztermet, ahol szalagavató ünnepségeket rendeznek. A társadalmi és kulturális kapcsolatok erősítésében fontos szerepet játszik a helyi médiával való együttműködés (Szentendre és Vidéke újság, Gondolat TV). Szentendrei Honvéd Kinizsi SE Az egyesület 2005-ben alakult meg azzal az alapvető célkitűzéssel, hogy segítse a laktanyában dolgozó, valamint a kiképzésen résztvevő hivatásos, szerződéses és hallgatói állományt fizikai felkészültségük szinten tartásában, és lehetőséget biztosítson az állomány, illetve családtagjaik egészséges életmódra neveléséhez. A szakosztályok főleg a katonai sportokat támogatják, de helyett kapott egy-két civiles sportág is. Jelenleg 374 tag 12 szakosztályban sportol, 34 %-a katona, a többiek a családtagok illetve külső érdeklődők. Szakosztályok: 18

19 Atlétika, Katonai közelharc, Természetjáró, teljesítménytúrázó, falmászó és barlangász, Labdajátékok, Vizes sportok, Íjász, Lábtenisz, Öttusa, (gyermek korosztályúak) Kosárlabda, (Ifjúsági lány és férfi csapat) Társastánc, Horgász, Tollaslabda A szakosztályok munkájáról: Az elmúlt évben eredményeivel, illetve programjaival kiemelkedett az atlétika szakosztály, amely heti két-három alkalommal tart szakszerű edzést, így rendszeresen jó eredményeket érnek el azokon a versenyeken, melyeken jelentős háttér az atlétika, a futás. A Bécs-Budapest Marathon váltóban, immár hagyományosan indult a laktanya, illetve az Egyesület közös csapata, s a katonacsapatok között az elmúlt évben az I. csapat 1. helyezést, míg a II. csapat a 6 helyezést érte el. A lábtenisz szakosztály bár viszonylag kis aktív maggal, de rendszeres edzésekkel, rendszeres versenyeztetéssel biztosít jó lehetőséget a mozgásra évben e szakosztály női versenyzője világbajnoki aranyat szerzett. A társastánc szakosztály egyik legnagyobb ú, heti két edzéssel, egy amatőr és egy versenyre készülő csoporttal rendelkezik. A csoport katona többsége mellett több katonaszülő gyermeke és néhány civil tánckedvelő is helyet kapott. A kosárlabda és öttusa szakosztályok szülői kezdeményezésre alakultak meg, mindkét területen az utánpótlás neveléssel foglalkoznak, így az aktív katonaállomány ezekben a sportokban nem vesz részt. A kosárlabdások egy éves működést követően már korcsoportos bajnokságban szerepeltek és kezdő csapat ellenére jó eredményt értek el. Az íjász szakosztály lehetőséget nyújt ősi hagyományunk megismertetéséhez, gyakorlásához. Évente több kisebb verseny mellett már harmadszor rendezte meg a Kinizsi Íjász bajnokságot. A labdajáték szakosztály is több labdarúgó versenyt szervezett, minden ősszel megrendezi a Kinizsi kispályás labdarúgó bajnokságot ahol a saját, illetve a Hadsereg Honvéd egyesületeinek csapatai mérkőztek meg egymással ban alakult meg a horgász szakosztály, amely főleg a kikapcsolódás, rekreációt segíti elő ben alakítottuk meg a tollaslabda szakosztályt, mely ának gyors növekedése jelzi tagjaink igényét. Szentendre, február01. Isaszegi János mk. vezérőrnagy, MH KKB parancsnok, Szentendre helyőrségparancsnoka 19

20 20

MH KKB & MH KPTSZI Szentendre. feladatvégzése számokban

MH KKB & MH KPTSZI Szentendre. feladatvégzése számokban MAGYAR HONVÉDS DSÉG KÖZPONTI KIKÉPZ PZŐ BÁZIS MH KKB & MH KPTSZI Szentendre feladatvégzése számokban Isaszegi János mk. vőrgy előadása a HM SZEF részére 2009. március 16. 2008. Végrehajtott feladatai 1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI Sári Gábor A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI (a Katonai logisztika időszerű kérdései konferencián 2014. december 3-án megtartott előadás alapján) Absztrakt: A központi logisztikai feladatokat

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Honvéd Dream Team 2009

Honvéd Dream Team 2009 Honvéd Dream Team 2009 Év- és Csapatértékelő Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnok Csobánka, 2009. október 01. Kezdeményezés, kiválasztás A Magyar Honvédség és a tereprally összefüggése

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Tervezet 2008. 09. 29. A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Mogyorósi József ezredes MH Katonai Közlekedési Központ központparancsnok FELHASZNÁLT IRODALOM HM KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLAT FŐNÖKSÉG: Az MN. Közlekedési Szolgálat

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

Kerekréti Mihály Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek, Logisztikai Zászlóalj, törzsfőnökének (pkh.)

Kerekréti Mihály Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek, Logisztikai Zászlóalj, törzsfőnökének (pkh.) Honvédelmi miniszteri elismerések: SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL bronz fokozat (5 fő) Kerekréti Mihály Csaba Andorka László Csete László Bencze Péter Mizsei Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek,

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A belügyminiszter. látta:

A belügyminiszter. látta: A belügyminiszter 1. melléklet a BM/11178. számú előterjesztéshez /2016. ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó

Részletesebben

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I.

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. XXII. évfolyam, 2012. 2. szám Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. A szakképzéssel és a felnőttképzéssel kapcsolatos

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2013. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel újból elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 22/2012. (XI. 13.) HM rendelet A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

II. Főcsoportfőnök-helyettes "M" és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök

II. Főcsoportfőnök-helyettes M és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök 13-28/79/1975. BM BM. BM BM. II. Főcsoportfőnök-helyettes "M" és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök Szigorúan titkos! Jóváhagyom: Egyetértek: / Benkei András / belügyminiszter

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENSBE BEOSZTOTT ÁLLOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENSBE BEOSZTOTT ÁLLOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI ELŐADÁSOK BÁNFI ATTILA A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENSBE BEOSZTOTT ÁLLOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Bánfi Attila mk. alezredes a 37. II. Rákóczi Ferenc műszaki dandár mb. parancsnokhelyettese,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET. számú példány A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE. Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok

A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE. Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok TÉMAKÖRÖK 1. TÖRTÉNELMI ALAPOK 2. AZ MH KKK RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI

Részletesebben

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG ALTISZTI AKADÉMIA Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Altiszti Akadémia állományában lévő beosztások betöltésére Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül

Részletesebben

Bíró László mk. alezredes. MH Altiszti Akadémia mb. támogató parancsnokhelyettes. Balatonkenese, 2014. április 15.

Bíró László mk. alezredes. MH Altiszti Akadémia mb. támogató parancsnokhelyettes. Balatonkenese, 2014. április 15. Honvédelmi szervezetek tapasztalatai az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények érvényesítése terén, különös tekintettel az ismételt üzembe helyezésekkel kapcsolatos

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 50 ÉVES A RÁKÓCZI Középiskolai Intézményegység Gimnázium Szakközépiskola Kollégiumi Intézményegység Gimnáziumi képzés A gimnáziumi oktatás

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok Oktatói munka hallgatói véleményezése 2014/2015-ös tanév II. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye. Emellett

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket!

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem pótolhatja semmi. /Pierre de Coubertin/ 2001. Az EVSI

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Alapító okiratok A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal

Részletesebben

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Ünnepélyes keretek között köszöntötte Böröndi Gábor dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

A Honvédelmi alapismeretek oktatásának tapasztalatai a 2011/2012-es tanév I. félévében.

A Honvédelmi alapismeretek oktatásának tapasztalatai a 2011/2012-es tanév I. félévében. Dr. Czank László ny. alezredes 1 : A Honvédelmi alapismeretek oktatásának tapasztalatai a 2011/2012-es tanév I. félévében. 1 NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Át-és Továbbképző Központ főelőadó

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2012. ( ) HM. r e n d e l e t e

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2012. ( ) HM. r e n d e l e t e T E R V E Z E T A honvédelmi miniszter /2012. ( ) HM r e n d e l e t e a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás a honvédségi jármûvek fenntartásával

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 67/2011. (III. 16.) KE határozat 69/2011. (III. 16.) KE határozat 71/2011. (III.

Részletesebben

TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN

TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem KLHTK ÖMI Tüzér Tanszékének III. és IV. évfolyamos tüzér honvéd tisztjelöltjei (16 fő) a 2010/2011. tanulmányi

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben