TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Amely létrejött egyrészt a(z) Minta Kft. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására- székhelye: 1111 Budapest, Próba utca 111. postacím: 1444 Budapest, Pf adószáma: számlavezető bank neve: Teszt Bank Zrt bankszámlaszáma: cégjegyzékszáma: egyéni vállalk. ig. száma: statisztikai számjele: képviselője: Minta Béla mint támogató (a továbbiakban: Támogató), valamint a Szerződésszám:... Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. rövid neve: Naszály-Galga Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., régió: Közép-Magyarország, székhelye: 2600 Vác, Naszály út 31., postacím: 2601 Vác, Pf. 8., adószáma: , bankszámlaszáma: , cégjegyzékszáma: , nyilvántartási száma: RT04-026/2009 (nyilvántartásba vétel dátuma: ), statisztikai számjele: , képviselője: Dr. Kékesi Tibor és Imre Zsolt ügyvezetők, mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között az alábbi feltételek szerint: A szerződéssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok: évi LXXIX. tv. a közoktatásról (továbbiakban: Kt.) évi LXXVI. tv. a szakképzésről (továbbiakban: Szt.) évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról (továbbiakban: Szht.) A szociális és munkaügyi miniszter 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelete a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv végrehajtásáról (továbbiakban: Vhr.) 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképesítés megszerzésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről (továbbiakban: R.) évi IV. tv. - A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (továbbiakban: Ptk.) Fenntartók: Vác Város Önkormányzata, Pest Megye Önkormányzata, Szent István Egyetem

2 I. Alapadatok I.1. Az Szt. 2. (5) bekezdés d) pontjában nevesített, és a Kt. 89/B -a (4) bekezdésének a)-b) pontjában és (5) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására kiemelkedően közhasznú gazdasági társaságot, azaz szakképzés szervezési társaságot, mint térségi integrált szakképző központot (továbbiakban: TISZK) fenntartót létrehozó tulajdonosok köre: Vác Város Önkormányzata címe: 2600 Vác, Március 15. tér 11. székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 11. adószáma: statisztikai száma: nyilvántartási száma: aláírásra jogosult képviselője: Fördős Attila polgármester Pest Megye Önkormányzata címe: 1052 Budapest, Városház utca 7. székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7. adószáma: statisztikai száma: nyilvántartási száma: aláírásra jogosult képviselője: Dr. Szűcs Lajos a közgyűlés elnöke Szent István Egyetem címe: 2100 Gödöllő, Práter Károly utca 1. székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. adószáma: statisztikai száma: nyilvántartási száma: FI69207 aláírásra jogosult képviselője: Dr. Solti László rektor I.2. A Támogatott által fenntartott TISZK részét képező szakképző iskolák adatai: Fenntartó: Szakképző intézmény 1 : Pest Megyei Önkormányzat Pest Megyei Önkormányzat Pest Megyei Önkormányzat Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 2230 Gyömrő, Teleki kastély, Üllői u. 3. OM azonosító: Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat 2600 Vác, Március 15. tér 6. OM azonosító: Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: Az intézményi adatok a KIR (http://www.kir.hu) április 3-i állapotának megfelelőek. 2

3 Fenntartó: Szakképző intézmény 1 : Pest Megyei Önkormányzat Pest Megyei Önkormányzat Pest Megyei Önkormányzat Pest Megyei Önkormányzat Vác Város Önkormányzata Vác Város Önkormányzata Szent István Egyetem Szent István Egyetem Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 3. OM azonosító: Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2000 Szentendre, Római Sánc köz 1. OM azonosító: Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 2170 Aszód, Hatvani u. 3. OM azonosító: Selye János Humán Szakközépiskola 2600 Vác, Jávorszky sétány 2. OM azonosító: I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2600 Vác, Brusznyai Árpád út 6. OM azonosító: SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar 1146 Budapest Thököly, út 74. OKJ szakma és szakképesítés megnevezése: Épített környezet mérnökasszisztens SZIE Gépészmérnöki Kar 2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1. OKJ szakma és szakképesítés megnevezése: Audiovizuális szakasszisztens I. 3. A 2010/2011 tanévben, a TISZK keretében fejlesztési támogatásra jogosult összlétszám: 5039 fő. I.4. A támogatás felhasználásának helye, helyszínei: Naszály-Galga TISZK Központi képzőhely 2600 Vác, Naszály út 31. és szakmacsoport/szakma: lásd a IV.. pontban 3

4 I.5. A támogatás célja: a) az Szt. hatálya alá tartozó, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő állam által elismert szakképesítés, továbbá munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzését, a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását biztosító iskolai és iskolarendszeren kívüli gyakorlati képzés, b) a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ftv.) szabályozott felsőfokú szakképzés keretében folytatott gyakorlati képzés, c) a Kt. által szabályozott és a szakképzési tanulmányokba az Szt a alapján történő beszámítás tekintetében a szakiskolai pályaorientáció, gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz fejlesztések elősegítése II. A szerződés tárgya 1. A felek megállapodnak, hogy a Támogató az Szht. alapján fejlesztési támogatást nyújt a Támogatott, illetve az általa fenntartott TISZK keretében működő intézményekben szervezett gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítására. A Támogató a Támogatottat jelen szerződésben foglaltak szerint, a január 01-től december 31-ig tartó tárgyévének a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége terhére támogatja. III. A támogatott gyakorlati képzés III.1. A gyakorlati képzés célja: A szakiskolai és szakközépiskolai pedagógiai programokban megfogalmazott szakmai programoknak, illetve alkalmazott kerettanterveknek megfelelően a szakiskolai évfolyamokon orientációs gyakorlatokat, a szakközépiskolai évfolyamokon szakmacsoportos alapozó oktatást, a szakközépiskolai tagozat évfolyamán szakmai elméleti és gyakorlati alapozó oktatást, és évfolyamán szakképzést folytat szaktantermeiben, tanműhelyeiben és laboratóriumaiban. A Támogatotthoz bevont szakképző intézmények évfolyamán folyó gyakorlati képzések célja a tanulók felkészítése szakmai vizsgára, a vonatkozó OKJ szakmai és vizsgakövetelményei szerint, a központi programok és az intézmények szakmai programjai által előírt időkeretek között és tartalommal. III.2. A képzés helyszíne: a Támogatott Központi Képzőhelye (2600 Vác, Naszály út 31.) és a jelen szerződés I.2. pontjában felsorolt szakképző intézmények székhelyei, telephelyei. III.3. A képzés a: 2+2 év, 2+3 év, 4+2 év, év. III.4. A gyakorlati képzés formája: Az IV. pontban felsorolt szakképesítésekben és létszám szerint szakmai vizsgára felkészítő képzést folytat. A gyakorlati képzés a felsorolt szakmáknál bejelölt esetben a szakképző iskolák és/vagy a Támogatott Központi Képzőhelyének tanműhelyeiben folyik, a szakképzési törvényben meghatározott csoportbontásban, előírt pedagógiai végzettséggel rendelkező gyakorlati oktatók vezetésével. III.5. A gyakorlati képzés tartalmának részletes leírása: a tanulók felkészítése szakmai vizsgára, a vonatkozó OKJ szakmai és vizsgakövetelményei szerint, a központi programok és az intézmények szakmai programjai által előírt időkeretek között és tartalommal. III.6. A gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszere: A tárgyi feltételek alapvetően megfelelnek a vonatkozó OKJ szakmai és vizsgakövetelményeiben, a központi programokban és az intézmények szakmai programjaiban előírt követelményeknek. III.7. Gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések: A fejlesztendő területek részletes leírását az V. pont tartalmazza. 4

5 III.8. Megvalósítás: Támogatott a fejlesztési támogatás jelen megállapodásban meghatározottaknak megfelelő felhasználását a támogatás bankszámlára történő jóváírását követő év december 31. napjáig köteles megvalósítani. Amennyiben a Támogatott a fejlesztési támogatást az előbbiekben meghatározott időpontig nem használja fel, akkor a támogatás fel nem használt részét köteles 30 napon belül Vhr-ben meghatározott területi előirányzat-felhasználási keretszámlára (továbbiakban: EFK számla) befizetni. III.9. Képzés fenntartása: A Támogatott köteles a szerződésben feltüntetett gyakorlati oktatást, gyakorlati képzést folyamatosan fenntartani, a beszerzett tárgyi eszközök tekintetében 5 évig, ingatlan (felújítás) esetében 10 évig az adott gyakorlati oktatásra, gyakorlati képzésre használni. III.10. A támogatás elkülönítése: A Támogatott köteles jelen szerződés alapján a kapott fejlesztési támogatást elkülönítetten kezelni és az alábbi számlaszámon nyilvántartani: számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszáma: III.11. A támogatás felhasználása: A Támogatott tudomásul veszi, hogy a fejlesztési támogatást a jelen megállapodásban megjelölt célokra együtt, illetve külön-külön is felhasználhatja, konkrétan: a.) A Támogatott által fenntartott TISZK részét képező, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményben és/vagy a Központi Képzőhelyen folyó gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését tárgyieszköz-beszerzést közvetlenül szolgáló felhalmozási kiadásokra. b.) A fejlesztési támogatásnak legfeljebb 20 százalékát egyrészt a korábban fejlesztési támogatásból megvalósított, a gyakorlati oktatást, gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök közvetlen működtetési költségeinek, másrészt a gyakorlati képzés során felhasznált anyagköltség finanszírozására is felhasználhatja. c.) A fejlesztési támogatás 5 százalékát a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztéshez, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzéséhez is felhasználhatja. A tananyagfejlesztések, illetve akkreditált továbbképzések felsorolását az V. pont tartalmazza. d.) A Támogatott, mint az Szt. 2. (5) bekezdésének d) pontjaiban meghatározott kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság az átvett fejlesztési támogatás maximum 35 százalékát a fejlesztési támogatás fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan a külön jogszabályban meghatározott feladatok elvégzésének működtetési költségeire, valamint a kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság nappali rendszerű iskolai oktatáshoz kapcsolódó szakképzési feladatainak térségi integrált szakképző központ keretében történő megszervezésével összefüggő működtetési költségeire is felhasználhatja. III.12. Adatszolgáltatási kötelezettség: A Támogatott vállalja, hogy a Vhr. 1. és 2. számú melléklete szerinti, éves adatszolgáltatását a Vhr-ben előírt határidőben megküldi a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (továbbiakban: NSZFI ) részére. III.13. Közzététel: Jelen szerződés alapján nyújtott támogatás átadása és átvétele nyilvános, a kapott támogatást (a támogatás tényének, a támogató nevének, címének, a támogatás összegének, valamint a támogatás felhasználás helyének megjelölésével) Támogatottnak nyilvánosságra kell hoznia honlapján (http://www.ngtiszk.hu), legkésőbb január 31-ig és a honlapon tartani január 31. napjáig. III.14. A támogatás összege: A Támogató Ft, azaz egymillió forint összegű pénzbeli fejlesztési támogatást nyújt a Támogatott részére. 5

6 III.15. A teljesítés időpontja: A Támogató a támogatás összegét legkésőbb a tárgyév utolsó (banki) napján a Támogatott III.10. pontban megjelölt számlájára történő utalással teljesíti. III.16. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolás: Támogatott Támogató részére írásban köteles beszámolni a fejlesztési támogatás összegének felhasználásáról a felhasználását követő év április 30-ig. IV. A Támogatott által fenntartott TISZK részét képező szakképző intézményekben oktatott szakképesítései A tárgyévben a gyakorlati oktatásban és gyakorlati képzésben részesülő tanulók szakmacsoportonkénti, szakképesítésenkénti létszáma a évi október 1-jei statisztika alapján került összesítésre, meghatározásra. IV.1. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon: 2230 Gyömrő, Teleki kastély, Üllői u. 3. OM azonosító: Kerti munkás Parkgondozó Mezőgazdaság szakmacsoport IV.2. Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat: 2600 Vác, Március 15. tér 6. OM azonosító: Kerti munkás Női szabó 40 11/ / / Textiltermék-összeállító 13 11/ / Asztalosipari szerelő 18 11/ / Faipar szakmacsoport 11 9/a /b-c. 7 2 Könnyűipar szakmacsoport 15 9/a /b-c. 6 2 Mezőgazdaság szakmacsoport

7 IV.3. Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: Gépi forgácsoló Hegesztő Járműfényező Karosszérialakatos Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő Kőműves Elektronikai műszerész Bútorasztalos Ács, állványozó Festő, mázoló és tapétázó Villanyszerelő Autótechnikus Autószerelő Közúti közlekedésüzemvitelellátó Bútoripari technikus Magasépítő technikus Burkoló Közlekedés szakmacsoport 155 9/A /A /A

8 12/A / / Építészet szakmacsoport 120 9/B /B /B /B / / Faipar szakmacsoport 131 9/C /C /C /C / / Gépészet szakmacsoport 149 9/D /D /D /E / / Könnyűipar szakmacsoport 49 9/ / Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 138 9/B-C /E /E /F / /

9 IV.4. Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 3. OM azonosító: Hegesztő 57 11/F /I Karosszérialakatos 65 11/C /C Gázfogyasztóberendezés- és 18 13/H 18 3 csőhálózat-szerelő Elektronikai műszerész 60 11/E /E Női szabó 69 11/G /G /G Fodrász 91 11/D /D /D Vízvezeték- és 14 12/H 14 3 vízkészülékszerelő Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 69 9/A 4 10/A /A /A /F /F 13 2 Informatika szakmacsoport 26 9/F /F 12 2 Építészet szakmacsoport 40 9/H /F 16 2 Gépészet szakmacsoport Könnyűipar szakmacsoport 103 9/A 4 10/B /B /A Közlekedés szakmacsoport 66 9/B /B /B /B 10 4 Ügyvitel szakmacsoport 84 9/B /A

10 Egyéb szolgáltatások szakmacsoport 11/A /B IV.5. Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola: 2000 Szentendre, Római Sánc köz 1. OM azonosító: Villanyszerelő 24 11/B /B Cukrász 16 13/B Szakács 71 11/A /A /A Karosszérialakatos 41 11/B /B Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 16 12/B Pincér 17 13/A 17 3 Kereskedelem-marketing, 119 9/A 16 2 üzleti admin. szakmacsoport 9/K /K /K /K 14 2 Közlekedés szakmacsoport 39 9/B /AB 16 2 Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport 193 9/V /V /V /V /A /B

11 IV.6. Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium: 2170 Aszód, Hatvani u. 3. OM azonosító: Gépgyártástechnológiai T 19 2 technikus 14.T Elektronikai technikus H 20 2 IV.7. Selye János Humán Szakközépiskola: 2600 Vác, Jávorszky sétány 2. OM azonosító: H 8 2 Informatika szakmacsoport D D D D 27 4 Gépészet szakmacsoport E E E E 22 4 Egészségügy szakmacsoport 384 9/A /B /C /A /B /C /A /B /C /A /B /C /C

12 IV.8. I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium: 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: Pénzügyi szakügyintéző 67 13/A /A Pénzügyi-számviteli 26 13/PSZ 26 1,5 ügyintéző Közgazdaság szakmacsoport 426 9/A /B /C /A /B /C /A /B /C /A /B /C /C 31 5 IV.9. Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola: 2600 Vác, Brusznyai Árpád út 6. OM azonosító: Cukrász 20 11/B /B /B Pincér 32 11/B /B /B Szakács 40 11/B /B /B Kereskedő 49 13/ / Vendéglős 48 13/ / Bolti eladó 67 11/A /A 34 2 Kereskedelem-marketing, üzleti admin. szakmacsoport 265 9/A

13 Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport 9/ /A /E / /E / / /E /B / /E /B / / / /E 29 5 IV.10. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar: 1146 Budapest, Thököly út Épített környezet mérnökasszisztens IV.11. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar: 2103 Gödöllő, Páter Károly u Audiovizuális szakasszisztens V. Tárgyi feltételek javítását szolgáló tervezett fejlesztések, a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztések, szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzését szolgáló programok a Támogatott Központi Képzőhelyén és a bevont szakképző intézményeknél: Támogatott kijelenti, hogy minden eszközbeszerzés és fejlesztés összhangban van a jelen szerződés III. pontjában megfogalmazottakkal. 13

14 A jelen szerződés keretében átvett fejlesztési támogatás felhasználása az alábbi tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve fejlesztésekre fordítódik: A tanműhely(ek) tárgyi feltételeinek fejlesztése, tárgyi eszközök beszerzése A taniroda(k) felszerelésének beszerzése Számítástechnikai eszközök, multimédiás eszközök, fénymásolók beszerzése A szakmai képzést szolgáló kabinet(ek), labor(ok) berendezése(i), felszerelése(i) beszerzése A szakmai képzést szolgáló kabinet(ek), labor(ok), tanműhely(ek), taniroda(k) körülményeinek javítása. Szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzései: VI. Szerződésszegés Szerződésszegés esetében mindkét felet megilleti az elállás joga. A Támogatott részéről szerződésszegésnek minősül különösen: a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint ismételt felszólítást követően jelen megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése. A Támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatás teljes összegét haladéktalanul átutalni az Vhr-ben meghatározott EFK számlájára. VII. Egyéb rendelkezések VII.1. A Támogatott a szakmai vezetőjét a Támogató irányában kizárólag a szakképzési hozzájárulás felhasználásának tárgyában a jelen szerződésből folyó kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése érdekében titoktartási kötelezettsége alól e szerződés aláírásával felmenti. VII.2. A Támogatott részéről a Támogatóval a kapcsolatot tartja: név: Györe Péter (szakképzés támogatási referens), cím: 2600 Vác, Naszály út 31. telefonszám: , faxszám: , cím: VII.3. A Támogató részéről a Támogatottal a kapcsolatot tartja: név: Minta Béla cím: 1234 Budapest, Nagy utca 123. telefonszám: mobiltelefonszám: faxszám: cím: VII.4. Jelen szerződés módosítása írásos formában történhet. Amennyiben jelen szerződés egyik rendelkezése hatálytalan vagy a jövőben azzá válna, akkor az nem érinti a szerződés egyéb részeinek hatályosságát. Nem minősül joglemondásnak, ha valamely fél nem él valamely jogával azonnal vagy bizonyos esetekben. A felek vállalják, hogy bármely vita eldöntését, amely jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, 14

15 egyeztetés útján kísérlik meg. Amennyiben az egyeztetés nem vezetne eredményre a felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik rendezésére értékhatártól függően alávetik magukat a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. VII.5. Egyéb fontos rendelkezések: Támogatott tudomásul veszi, hogy a fejlesztési támogatásból beszerzett, felújított tárgyi eszköznek, illetve a fejlesztési támogatás keretében átadott tárgyi eszköznek legalább 5 évig ingatlan esetében 10 évig a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia. Támogatott jogosult az általa fenntartott TISZK keretei között működő szakképzési feladatot ellátó intézmény vagy intézmények, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő szakképző iskola részére a jelen magállapodás alapján kapott fejlesztési támogatást továbbadni. A továbbadás/elfogadás feltétele, hogy a fejlesztési támogatás felhasználásáról, valamint a fejlesztési támogatással összefüggő jogokról és kötelezettségekről a fejlesztési támogatást felhasználóval megállapodást köt. Ha a fejlesztési támogatásban részesített Támogatott vagy az általa fenntartott TISZK részét képező, a fejlesztéssel érintett szakképző intézmény megszűnik, és a fejlesztéssel érintett szakmacsoport vagy szakma képzését más, a TISZK részét képező szakképző intézményben nem folytatják, akkor a fejlesztési támogatás felhasználásáról a megszűnést megelőző 5 évre, ingatlan esetén 10 évre vonatkozóan a támogatásban részesített köteles elszámolást és adatszolgáltatást a megszűnés elhatározását követő 15 napon belül benyújtani az NSZFI-hez. A Támogatott a megszűnésről köteles írásban értesíteni az NSZFIt és az állami adóhatóságot. Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, megértették, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen, 3 példányban írták alá. Kelt: Vác, Támogató Támogatott Dr. Kékesi Tibor és Imre Zsolt ügyvezetők p.h. p.h. 15

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA AIDD TISZK BELSŐ SZABÁLYZATA PÉCS, VÁRADI A. U. 4. RT04-015/2008. 1/8 I. A SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSÁ AK FELTÉTELEI: 1. TISZK REGISZTRÁCIÓJA

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ 2009 Készült a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya által összeállított anyagok alapján a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai

Részletesebben

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA 6 6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 77. szám 2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Budapest Főváros IX. Kerület (továbbiakban Kedvezményezett) a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben annak időközi módosításaival

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben annak időközi módosításaival ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben annak időközi módosításaival mellyel a II. pontban megjelölt alapító tagok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) megfelelő rendelkezései

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN Előadó: Vajda Andrea Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatás és Szakképzés Osztály elnökségi tag Velence, 2013. november 29. 1 Törvények, rendeletek A szakképzésről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben