TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Amely létrejött egyrészt a(z) Minta Kft. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására- székhelye: 1111 Budapest, Próba utca 111. postacím: 1444 Budapest, Pf adószáma: számlavezető bank neve: Teszt Bank Zrt bankszámlaszáma: cégjegyzékszáma: egyéni vállalk. ig. száma: statisztikai számjele: képviselője: Minta Béla mint támogató (a továbbiakban: Támogató), valamint a Szerződésszám:... Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. rövid neve: Naszály-Galga Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., régió: Közép-Magyarország, székhelye: 2600 Vác, Naszály út 31., postacím: 2601 Vác, Pf. 8., adószáma: , bankszámlaszáma: , cégjegyzékszáma: , nyilvántartási száma: RT04-026/2009 (nyilvántartásba vétel dátuma: ), statisztikai számjele: , képviselője: Dr. Kékesi Tibor és Imre Zsolt ügyvezetők, mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között az alábbi feltételek szerint: A szerződéssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok: évi LXXIX. tv. a közoktatásról (továbbiakban: Kt.) évi LXXVI. tv. a szakképzésről (továbbiakban: Szt.) évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról (továbbiakban: Szht.) A szociális és munkaügyi miniszter 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelete a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv végrehajtásáról (továbbiakban: Vhr.) 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképesítés megszerzésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről (továbbiakban: R.) évi IV. tv. - A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (továbbiakban: Ptk.) Fenntartók: Vác Város Önkormányzata, Pest Megye Önkormányzata, Szent István Egyetem

2 I. Alapadatok I.1. Az Szt. 2. (5) bekezdés d) pontjában nevesített, és a Kt. 89/B -a (4) bekezdésének a)-b) pontjában és (5) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására kiemelkedően közhasznú gazdasági társaságot, azaz szakképzés szervezési társaságot, mint térségi integrált szakképző központot (továbbiakban: TISZK) fenntartót létrehozó tulajdonosok köre: Vác Város Önkormányzata címe: 2600 Vác, Március 15. tér 11. székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 11. adószáma: statisztikai száma: nyilvántartási száma: aláírásra jogosult képviselője: Fördős Attila polgármester Pest Megye Önkormányzata címe: 1052 Budapest, Városház utca 7. székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7. adószáma: statisztikai száma: nyilvántartási száma: aláírásra jogosult képviselője: Dr. Szűcs Lajos a közgyűlés elnöke Szent István Egyetem címe: 2100 Gödöllő, Práter Károly utca 1. székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. adószáma: statisztikai száma: nyilvántartási száma: FI69207 aláírásra jogosult képviselője: Dr. Solti László rektor I.2. A Támogatott által fenntartott TISZK részét képező szakképző iskolák adatai: Fenntartó: Szakképző intézmény 1 : Pest Megyei Önkormányzat Pest Megyei Önkormányzat Pest Megyei Önkormányzat Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 2230 Gyömrő, Teleki kastély, Üllői u. 3. OM azonosító: Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat 2600 Vác, Március 15. tér 6. OM azonosító: Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: Az intézményi adatok a KIR (http://www.kir.hu) április 3-i állapotának megfelelőek. 2

3 Fenntartó: Szakképző intézmény 1 : Pest Megyei Önkormányzat Pest Megyei Önkormányzat Pest Megyei Önkormányzat Pest Megyei Önkormányzat Vác Város Önkormányzata Vác Város Önkormányzata Szent István Egyetem Szent István Egyetem Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 3. OM azonosító: Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2000 Szentendre, Római Sánc köz 1. OM azonosító: Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 2170 Aszód, Hatvani u. 3. OM azonosító: Selye János Humán Szakközépiskola 2600 Vác, Jávorszky sétány 2. OM azonosító: I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2600 Vác, Brusznyai Árpád út 6. OM azonosító: SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar 1146 Budapest Thököly, út 74. OKJ szakma és szakképesítés megnevezése: Épített környezet mérnökasszisztens SZIE Gépészmérnöki Kar 2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1. OKJ szakma és szakképesítés megnevezése: Audiovizuális szakasszisztens I. 3. A 2010/2011 tanévben, a TISZK keretében fejlesztési támogatásra jogosult összlétszám: 5039 fő. I.4. A támogatás felhasználásának helye, helyszínei: Naszály-Galga TISZK Központi képzőhely 2600 Vác, Naszály út 31. és szakmacsoport/szakma: lásd a IV.. pontban 3

4 I.5. A támogatás célja: a) az Szt. hatálya alá tartozó, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő állam által elismert szakképesítés, továbbá munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzését, a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását biztosító iskolai és iskolarendszeren kívüli gyakorlati képzés, b) a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ftv.) szabályozott felsőfokú szakképzés keretében folytatott gyakorlati képzés, c) a Kt. által szabályozott és a szakképzési tanulmányokba az Szt a alapján történő beszámítás tekintetében a szakiskolai pályaorientáció, gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz fejlesztések elősegítése II. A szerződés tárgya 1. A felek megállapodnak, hogy a Támogató az Szht. alapján fejlesztési támogatást nyújt a Támogatott, illetve az általa fenntartott TISZK keretében működő intézményekben szervezett gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítására. A Támogató a Támogatottat jelen szerződésben foglaltak szerint, a január 01-től december 31-ig tartó tárgyévének a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége terhére támogatja. III. A támogatott gyakorlati képzés III.1. A gyakorlati képzés célja: A szakiskolai és szakközépiskolai pedagógiai programokban megfogalmazott szakmai programoknak, illetve alkalmazott kerettanterveknek megfelelően a szakiskolai évfolyamokon orientációs gyakorlatokat, a szakközépiskolai évfolyamokon szakmacsoportos alapozó oktatást, a szakközépiskolai tagozat évfolyamán szakmai elméleti és gyakorlati alapozó oktatást, és évfolyamán szakképzést folytat szaktantermeiben, tanműhelyeiben és laboratóriumaiban. A Támogatotthoz bevont szakképző intézmények évfolyamán folyó gyakorlati képzések célja a tanulók felkészítése szakmai vizsgára, a vonatkozó OKJ szakmai és vizsgakövetelményei szerint, a központi programok és az intézmények szakmai programjai által előírt időkeretek között és tartalommal. III.2. A képzés helyszíne: a Támogatott Központi Képzőhelye (2600 Vác, Naszály út 31.) és a jelen szerződés I.2. pontjában felsorolt szakképző intézmények székhelyei, telephelyei. III.3. A képzés a: 2+2 év, 2+3 év, 4+2 év, év. III.4. A gyakorlati képzés formája: Az IV. pontban felsorolt szakképesítésekben és létszám szerint szakmai vizsgára felkészítő képzést folytat. A gyakorlati képzés a felsorolt szakmáknál bejelölt esetben a szakképző iskolák és/vagy a Támogatott Központi Képzőhelyének tanműhelyeiben folyik, a szakképzési törvényben meghatározott csoportbontásban, előírt pedagógiai végzettséggel rendelkező gyakorlati oktatók vezetésével. III.5. A gyakorlati képzés tartalmának részletes leírása: a tanulók felkészítése szakmai vizsgára, a vonatkozó OKJ szakmai és vizsgakövetelményei szerint, a központi programok és az intézmények szakmai programjai által előírt időkeretek között és tartalommal. III.6. A gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszere: A tárgyi feltételek alapvetően megfelelnek a vonatkozó OKJ szakmai és vizsgakövetelményeiben, a központi programokban és az intézmények szakmai programjaiban előírt követelményeknek. III.7. Gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések: A fejlesztendő területek részletes leírását az V. pont tartalmazza. 4

5 III.8. Megvalósítás: Támogatott a fejlesztési támogatás jelen megállapodásban meghatározottaknak megfelelő felhasználását a támogatás bankszámlára történő jóváírását követő év december 31. napjáig köteles megvalósítani. Amennyiben a Támogatott a fejlesztési támogatást az előbbiekben meghatározott időpontig nem használja fel, akkor a támogatás fel nem használt részét köteles 30 napon belül Vhr-ben meghatározott területi előirányzat-felhasználási keretszámlára (továbbiakban: EFK számla) befizetni. III.9. Képzés fenntartása: A Támogatott köteles a szerződésben feltüntetett gyakorlati oktatást, gyakorlati képzést folyamatosan fenntartani, a beszerzett tárgyi eszközök tekintetében 5 évig, ingatlan (felújítás) esetében 10 évig az adott gyakorlati oktatásra, gyakorlati képzésre használni. III.10. A támogatás elkülönítése: A Támogatott köteles jelen szerződés alapján a kapott fejlesztési támogatást elkülönítetten kezelni és az alábbi számlaszámon nyilvántartani: számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszáma: III.11. A támogatás felhasználása: A Támogatott tudomásul veszi, hogy a fejlesztési támogatást a jelen megállapodásban megjelölt célokra együtt, illetve külön-külön is felhasználhatja, konkrétan: a.) A Támogatott által fenntartott TISZK részét képező, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményben és/vagy a Központi Képzőhelyen folyó gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését tárgyieszköz-beszerzést közvetlenül szolgáló felhalmozási kiadásokra. b.) A fejlesztési támogatásnak legfeljebb 20 százalékát egyrészt a korábban fejlesztési támogatásból megvalósított, a gyakorlati oktatást, gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök közvetlen működtetési költségeinek, másrészt a gyakorlati képzés során felhasznált anyagköltség finanszírozására is felhasználhatja. c.) A fejlesztési támogatás 5 százalékát a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztéshez, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzéséhez is felhasználhatja. A tananyagfejlesztések, illetve akkreditált továbbképzések felsorolását az V. pont tartalmazza. d.) A Támogatott, mint az Szt. 2. (5) bekezdésének d) pontjaiban meghatározott kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság az átvett fejlesztési támogatás maximum 35 százalékát a fejlesztési támogatás fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan a külön jogszabályban meghatározott feladatok elvégzésének működtetési költségeire, valamint a kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság nappali rendszerű iskolai oktatáshoz kapcsolódó szakképzési feladatainak térségi integrált szakképző központ keretében történő megszervezésével összefüggő működtetési költségeire is felhasználhatja. III.12. Adatszolgáltatási kötelezettség: A Támogatott vállalja, hogy a Vhr. 1. és 2. számú melléklete szerinti, éves adatszolgáltatását a Vhr-ben előírt határidőben megküldi a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (továbbiakban: NSZFI ) részére. III.13. Közzététel: Jelen szerződés alapján nyújtott támogatás átadása és átvétele nyilvános, a kapott támogatást (a támogatás tényének, a támogató nevének, címének, a támogatás összegének, valamint a támogatás felhasználás helyének megjelölésével) Támogatottnak nyilvánosságra kell hoznia honlapján (http://www.ngtiszk.hu), legkésőbb január 31-ig és a honlapon tartani január 31. napjáig. III.14. A támogatás összege: A Támogató Ft, azaz egymillió forint összegű pénzbeli fejlesztési támogatást nyújt a Támogatott részére. 5

6 III.15. A teljesítés időpontja: A Támogató a támogatás összegét legkésőbb a tárgyév utolsó (banki) napján a Támogatott III.10. pontban megjelölt számlájára történő utalással teljesíti. III.16. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolás: Támogatott Támogató részére írásban köteles beszámolni a fejlesztési támogatás összegének felhasználásáról a felhasználását követő év április 30-ig. IV. A Támogatott által fenntartott TISZK részét képező szakképző intézményekben oktatott szakképesítései A tárgyévben a gyakorlati oktatásban és gyakorlati képzésben részesülő tanulók szakmacsoportonkénti, szakképesítésenkénti létszáma a évi október 1-jei statisztika alapján került összesítésre, meghatározásra. IV.1. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon: 2230 Gyömrő, Teleki kastély, Üllői u. 3. OM azonosító: Kerti munkás Parkgondozó Mezőgazdaság szakmacsoport IV.2. Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat: 2600 Vác, Március 15. tér 6. OM azonosító: Kerti munkás Női szabó 40 11/ / / Textiltermék-összeállító 13 11/ / Asztalosipari szerelő 18 11/ / Faipar szakmacsoport 11 9/a /b-c. 7 2 Könnyűipar szakmacsoport 15 9/a /b-c. 6 2 Mezőgazdaság szakmacsoport

7 IV.3. Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: Gépi forgácsoló Hegesztő Járműfényező Karosszérialakatos Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő Kőműves Elektronikai műszerész Bútorasztalos Ács, állványozó Festő, mázoló és tapétázó Villanyszerelő Autótechnikus Autószerelő Közúti közlekedésüzemvitelellátó Bútoripari technikus Magasépítő technikus Burkoló Közlekedés szakmacsoport 155 9/A /A /A

8 12/A / / Építészet szakmacsoport 120 9/B /B /B /B / / Faipar szakmacsoport 131 9/C /C /C /C / / Gépészet szakmacsoport 149 9/D /D /D /E / / Könnyűipar szakmacsoport 49 9/ / Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 138 9/B-C /E /E /F / /

9 IV.4. Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 3. OM azonosító: Hegesztő 57 11/F /I Karosszérialakatos 65 11/C /C Gázfogyasztóberendezés- és 18 13/H 18 3 csőhálózat-szerelő Elektronikai műszerész 60 11/E /E Női szabó 69 11/G /G /G Fodrász 91 11/D /D /D Vízvezeték- és 14 12/H 14 3 vízkészülékszerelő Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 69 9/A 4 10/A /A /A /F /F 13 2 Informatika szakmacsoport 26 9/F /F 12 2 Építészet szakmacsoport 40 9/H /F 16 2 Gépészet szakmacsoport Könnyűipar szakmacsoport 103 9/A 4 10/B /B /A Közlekedés szakmacsoport 66 9/B /B /B /B 10 4 Ügyvitel szakmacsoport 84 9/B /A

10 Egyéb szolgáltatások szakmacsoport 11/A /B IV.5. Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola: 2000 Szentendre, Római Sánc köz 1. OM azonosító: Villanyszerelő 24 11/B /B Cukrász 16 13/B Szakács 71 11/A /A /A Karosszérialakatos 41 11/B /B Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 16 12/B Pincér 17 13/A 17 3 Kereskedelem-marketing, 119 9/A 16 2 üzleti admin. szakmacsoport 9/K /K /K /K 14 2 Közlekedés szakmacsoport 39 9/B /AB 16 2 Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport 193 9/V /V /V /V /A /B

11 IV.6. Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium: 2170 Aszód, Hatvani u. 3. OM azonosító: Gépgyártástechnológiai T 19 2 technikus 14.T Elektronikai technikus H 20 2 IV.7. Selye János Humán Szakközépiskola: 2600 Vác, Jávorszky sétány 2. OM azonosító: H 8 2 Informatika szakmacsoport D D D D 27 4 Gépészet szakmacsoport E E E E 22 4 Egészségügy szakmacsoport 384 9/A /B /C /A /B /C /A /B /C /A /B /C /C

12 IV.8. I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium: 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: Pénzügyi szakügyintéző 67 13/A /A Pénzügyi-számviteli 26 13/PSZ 26 1,5 ügyintéző Közgazdaság szakmacsoport 426 9/A /B /C /A /B /C /A /B /C /A /B /C /C 31 5 IV.9. Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola: 2600 Vác, Brusznyai Árpád út 6. OM azonosító: Cukrász 20 11/B /B /B Pincér 32 11/B /B /B Szakács 40 11/B /B /B Kereskedő 49 13/ / Vendéglős 48 13/ / Bolti eladó 67 11/A /A 34 2 Kereskedelem-marketing, üzleti admin. szakmacsoport 265 9/A

13 Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport 9/ /A /E / /E / / /E /B / /E /B / / / /E 29 5 IV.10. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar: 1146 Budapest, Thököly út Épített környezet mérnökasszisztens IV.11. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar: 2103 Gödöllő, Páter Károly u Audiovizuális szakasszisztens V. Tárgyi feltételek javítását szolgáló tervezett fejlesztések, a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztések, szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzését szolgáló programok a Támogatott Központi Képzőhelyén és a bevont szakképző intézményeknél: Támogatott kijelenti, hogy minden eszközbeszerzés és fejlesztés összhangban van a jelen szerződés III. pontjában megfogalmazottakkal. 13

14 A jelen szerződés keretében átvett fejlesztési támogatás felhasználása az alábbi tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve fejlesztésekre fordítódik: A tanműhely(ek) tárgyi feltételeinek fejlesztése, tárgyi eszközök beszerzése A taniroda(k) felszerelésének beszerzése Számítástechnikai eszközök, multimédiás eszközök, fénymásolók beszerzése A szakmai képzést szolgáló kabinet(ek), labor(ok) berendezése(i), felszerelése(i) beszerzése A szakmai képzést szolgáló kabinet(ek), labor(ok), tanműhely(ek), taniroda(k) körülményeinek javítása. Szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzései: VI. Szerződésszegés Szerződésszegés esetében mindkét felet megilleti az elállás joga. A Támogatott részéről szerződésszegésnek minősül különösen: a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint ismételt felszólítást követően jelen megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése. A Támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatás teljes összegét haladéktalanul átutalni az Vhr-ben meghatározott EFK számlájára. VII. Egyéb rendelkezések VII.1. A Támogatott a szakmai vezetőjét a Támogató irányában kizárólag a szakképzési hozzájárulás felhasználásának tárgyában a jelen szerződésből folyó kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése érdekében titoktartási kötelezettsége alól e szerződés aláírásával felmenti. VII.2. A Támogatott részéről a Támogatóval a kapcsolatot tartja: név: Györe Péter (szakképzés támogatási referens), cím: 2600 Vác, Naszály út 31. telefonszám: , faxszám: , cím: VII.3. A Támogató részéről a Támogatottal a kapcsolatot tartja: név: Minta Béla cím: 1234 Budapest, Nagy utca 123. telefonszám: mobiltelefonszám: faxszám: cím: VII.4. Jelen szerződés módosítása írásos formában történhet. Amennyiben jelen szerződés egyik rendelkezése hatálytalan vagy a jövőben azzá válna, akkor az nem érinti a szerződés egyéb részeinek hatályosságát. Nem minősül joglemondásnak, ha valamely fél nem él valamely jogával azonnal vagy bizonyos esetekben. A felek vállalják, hogy bármely vita eldöntését, amely jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, 14

15 egyeztetés útján kísérlik meg. Amennyiben az egyeztetés nem vezetne eredményre a felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik rendezésére értékhatártól függően alávetik magukat a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. VII.5. Egyéb fontos rendelkezések: Támogatott tudomásul veszi, hogy a fejlesztési támogatásból beszerzett, felújított tárgyi eszköznek, illetve a fejlesztési támogatás keretében átadott tárgyi eszköznek legalább 5 évig ingatlan esetében 10 évig a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia. Támogatott jogosult az általa fenntartott TISZK keretei között működő szakképzési feladatot ellátó intézmény vagy intézmények, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő szakképző iskola részére a jelen magállapodás alapján kapott fejlesztési támogatást továbbadni. A továbbadás/elfogadás feltétele, hogy a fejlesztési támogatás felhasználásáról, valamint a fejlesztési támogatással összefüggő jogokról és kötelezettségekről a fejlesztési támogatást felhasználóval megállapodást köt. Ha a fejlesztési támogatásban részesített Támogatott vagy az általa fenntartott TISZK részét képező, a fejlesztéssel érintett szakképző intézmény megszűnik, és a fejlesztéssel érintett szakmacsoport vagy szakma képzését más, a TISZK részét képező szakképző intézményben nem folytatják, akkor a fejlesztési támogatás felhasználásáról a megszűnést megelőző 5 évre, ingatlan esetén 10 évre vonatkozóan a támogatásban részesített köteles elszámolást és adatszolgáltatást a megszűnés elhatározását követő 15 napon belül benyújtani az NSZFI-hez. A Támogatott a megszűnésről köteles írásban értesíteni az NSZFIt és az állami adóhatóságot. Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, megértették, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen, 3 példányban írták alá. Kelt: Vác, Támogató Támogatott Dr. Kékesi Tibor és Imre Zsolt ügyvezetők p.h. p.h. 15

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám:... TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására - Amely létrejött egyrészről a(z): Támogató neve: székhelye: postacíme: adószáma: számlavezető bank neve: bankszámlaszáma:

Részletesebben

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám:... TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS -pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására- Amely létrejött egyrészről a(z): Támogató neve: székhelye: postacíme: adószáma: számlavezető bank neve: bankszámlaszáma:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Kht. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására A szerződéssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok: 2003.

Részletesebben

Fejlesztési megállapodás

Fejlesztési megállapodás Fejlesztési megállapodás amely létrejött a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. (továbbiakban Szht.) és az Szht. végrehajtásáról szóló 13/2008.(VII.

Részletesebben

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS évre (Békéscsabai I. Számú TISZK)

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS évre (Békéscsabai I. Számú TISZK) FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS 2010. évre (Békéscsabai I. Számú TISZK) Amely létrejött egyrészről a Szakképzési Hozzájárulásra Kötelezett (továbbiakban: Támogató) neve (cégneve):. székhelye:. adószáma:. statisztikai

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA AIDD TISZK BELSŐ SZABÁLYZATA PÉCS, VÁRADI A. U. 4. RT04-015/2008. 1/8 I. A SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSÁ AK FELTÉTELEI: 1. TISZK REGISZTRÁCIÓJA

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) 1 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) Amely létrejött elsődlegesen a szakképzési hozzájárulásról és a képzési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása Bárczi Gusztáv Óvoda Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1082 Budapest, VIII. Üllői út 76. Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása A szakképzésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Széchenyi István Szakképző Iskola Az 5.10. pontja szerint a támogatás kedvezményezettje; illetve az ott oktatott szakmák az 1. sz. mellékletben az iskolánál felsoroltak.

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 2011. évre

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 2011. évre MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 2011. évre mely létrejött a 2003. évi LXXXVI. törvény 4. (5) bekezdése / 5. (2) bekezdésének a) pontja és a 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 14. -a alapján

Részletesebben

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Székhely/postacím: 1082 Budapest, Üllői út 76. adószám: 15493857-1-42 statisztikai

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

9/2008. Rektori Utasítás a szakképzési hozzájárulás támogatásokkal összefüggő főiskolai feladatok végrehajtásának szabályozására

9/2008. Rektori Utasítás a szakképzési hozzájárulás támogatásokkal összefüggő főiskolai feladatok végrehajtásának szabályozására BMF-RH-2370/08. Budapest, 2008. szeptember 23. 9/2008. i Utasítás a szakképzési hozzájárulás támogatásokkal összefüggő főiskolai feladatok végrehajtásának szabályozására egységes szerkezetben az 5/2007.,

Részletesebben

2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás

2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás 2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás - a fejlesztési megállapodások alapján fogadott szakképzési hozzájárulások nyilvántartásáról és felhasználásáról - 1. Személyi hatály: Az utasítás személyi

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Fejlesztési támogatás kezelési szabályzata

Fejlesztési támogatás kezelési szabályzata Fejlesztési támogatás kezelési szabályzata Jóváhagyta a Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése a 1 /2011. (12.15.) számú határozatával Érvényes: 2012. január 1-től Rab Zoltán vezérigazgató PREAMBULUM A szabályozás

Részletesebben

Szerződés Fejlesztési támogatás nyújtására

Szerződés Fejlesztési támogatás nyújtására Szerződés Fejlesztési támogatás nyújtására Mely létrejött egyrészről: Neve (cégneve): Székhelye: Adószáma: Statisztikai jele: Cégjegyzék száma: Bankszámla száma: Képviseletre jogosult: Kapcsolattartó:,

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma:

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma: Sorszám: Évfolyam típusa szak megnevezése OKJ száma létszám számított tanulói létszám osztály létszáma Tagiskola Rendészet 23 23 ágazati 1. 1/9. A 35 Informatika 12 12 ágazati Egészségügy 22 23 ágazati

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Pest megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Pest megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Pest megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező változásokat

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petőfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. TÖRVÉNYEK, RENDELETEK a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: új Szht.);

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 26. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bercsényi Miklós

Részletesebben

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakmai vizsgák 20. május-június Szakmacsoportok és szakmák Építészet Kőműves Kályhás Ács, állványozó Burkoló Festő, mázoló és tapétázó Faipar Bútorasztalos

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2008. Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. Technikai kód: 12558000. Fenntartói jelentés. 10.

FIT-jelentés :: 2008. Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. Technikai kód: 12558000. Fenntartói jelentés. 10. FIT-jelentés :: 2008 Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A fenntartók átlageredményeinek összehasonlítása Matematika Az Önökhöz

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. név (cégnév):

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. név (cégnév): MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására amely létrejött egyrészről név (cégnév):...... székhely:... adószám:... statisztikai számjel:... cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolványszám:... pénzforgalmi

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

8/2006. (III. 23.) OM rendelet

8/2006. (III. 23.) OM rendelet 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód Gépészet szakközépiskola - 10 kód 4 évfolyamos; szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó),

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárás Rendkívüli felvételi eljárás OM azonosító: Név: Cím: 3051 Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert utca 7 SZAKGIMNÁZIUM Feladatellátási hely megnevezése és elérhetősége Képzés kódja és megnevezése

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/005 Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3. Telefonszám: 62/547-014 Fax: 62/547-017 E-mail: - Honlap:

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Vlcskó Pál Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium szakmai főigazgató-helyettes

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás adatai:

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás adatai: Kivonat a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2009. március 03-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. sz. melléklet a 22/2009. (III. 03.) sz. határozathoz A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mezőgazdasági technikus diák 160 órás összefüggő szakmai (nyári) gyakorlati képzésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mezőgazdasági technikus diák 160 órás összefüggő szakmai (nyári) gyakorlati képzésére EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mezőgazdasági technikus diák 160 órás összefüggő szakmai (nyári) gyakorlati képzésére amely létrejött egyrészről a gyakorlati képzést folytató szervezet Iktatószám:.. Székhelye:

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/007 Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 Fax: 62/444-178,

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:...

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:... Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk!

A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk! Nálunk versenyképes szakmád és érettségid is lehet mindössze öt év alatt! A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk! A szakmai tudás mellett élményekkel, gazdag programokkal, külföldi

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 13. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Cseri út 6. OM: 034173 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Gázfogyasztó-berendezés

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése 2016. november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH I. Szervezeti átalakítás szervezeti működés finomhangolása II. Változó képzési

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Ceglédi Tankerülete 2700 Cegléd, Malom tér 3. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés. 10.

FIT-jelentés :: KLIK Ceglédi Tankerülete 2700 Cegléd, Malom tér 3. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés. 10. FIT-jelentés :: 2014 KLIK Ceglédi Tankerülete 2700 Cegléd, Malom tér 3. Fenntartói azonosító: 39011654-120000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium (2700 Cegléd, Rákóczi

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő PÁLYAVÁLASZTÁS, TOVÁBBTANULÁS P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő Az intézmény adatai: Intézményi OM azonosító: 203035 Cím: Eger, Kertész utca 128. Telefon: 06/36-312-166 Web: www.bgeger.hu

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Betöltetlen férőhelyek Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35.

Betöltetlen férőhelyek Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. 031214 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola 4100 Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. 031214 003 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA A Szolnoki Műszaki M Szakközép- és s Szakiskola diákjai, tantestülete és igazgatósága nevében szeretettel köszk szöntöm m a TIOP konferencia résztvevr sztvevőit!

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP Pályázó azonosítója: OM: Adószám: MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a középfokú zeneművészeti intézmények A pályázat azonosítószáma: (a pályázatot befogadó

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szakmai

Részletesebben

6/2011. (X. 24.) rektori utasítás. A szakképzési hozzájárulás megszerzése és felhasználása során követendő

6/2011. (X. 24.) rektori utasítás. A szakképzési hozzájárulás megszerzése és felhasználása során követendő 6/2011. (X. 24.) rektori utasítás A szakképzési hozzájárulás megszerzése és felhasználása során követendő eljárásról, valamint a szakképzési hozzájárulás terhére nyújtott támogatásokkal összefüggő egyes

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év Szakmai vizsga eredmények 2016 év Informatikai rendszergazda 9 érettségire épülő 6 2 1 0 0 4,56 Gépgyártástechnológiai technikus 16 érettségire épülő 0 6 5 4 1 Rehabilitációs nevelő, segítő 9 érettségire

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Tisztelt Érdeklődő! A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzéseit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

A pályázat azonosító száma:

A pályázat azonosító száma: PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI ADATLAP Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI ADATLAP a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretének felhasználására, a szakképzés

Részletesebben