TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Szerződésszám:... TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására - Amely létrejött egyrészről a(z): Támogató neve: székhelye: postacíme: adószáma: számlavezető bank neve: bankszámlaszáma: cégjegyzékszáma: egyéni vállalk. ig. száma: statisztikai számjele: képviselője: mint támogató (a továbbiakban: Támogató), valamint a DPMTISZK Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített neve: DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. régió: Közép-Magyarország székhelye: 2700 Cegléd, Malom tér 3. postacíme: 2700 Cegléd, Malom tér 3. adószáma: bankszámla száma: CIB Bank cégjegyzékszáma: nyilvántartási száma: RT04-033/2010. (nyilvántartásba vétel dátuma: ) statisztikai számjele: képviselője: Valló Péter, ügyvezető központi telefon: +3653/ , fax: +3653/ , mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között, az alábbi feltételek szerint: 1

2 A szerződéssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok: I. Alapadatok évi LXXIX. tv. a közoktatásról (továbbiakban: KT.) évi LXXVI. tv. a szakképzésről (továbbiakban: Szt.) évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról (továbbiakban:szht.) A szociális és munkaügyi miniszter 13/2008.(VII. 22.) SZMM rendelete a szakképzési hozzájárulásról, és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv végrehajtásáról (továbbiakban: Vhr.) 8/2006.(III. 23.) OM rendelet a szakképesítés megszerzésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről (továbbiakban: R.) évi IV. tv. - A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (továbbiakban: Ptk.) I.1. Az Szt. 2. (5 )bekezdés d) pontjában nevesített, és a Kt.89/B -a (4) bekezdésének a)-b) pontjában és (5) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására kiemelkedően közhasznú gazdasági társaságot, azaz szakképzés szervezési társaságot, mint térségi integrált szakképző központot (továbbiakban: TISZK) fenntartót létrehozó tulajdonosok köre. Pest Megye címe: 1052 Budapest, Városház utca 7. székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7. adószáma: statisztikai száma: nyilvántartási száma: aláírásra jogosult képviselője: Dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke Nagykáta Város címe: 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. székhelye: 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. adószáma: statisztikai száma: nyilvántartási száma: aláírásra jogosult képviselője: Kocsi János, polgármester Gyál Város címe: 2360 Gyál, Kőrösi út székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út adószáma: statisztikai száma: nyilvántartási száma: aláírásra jogosult képviselője: Pápai Mihály, polgármester Szent István Egyetem címe: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. adószáma: statisztikai száma: nyilvántartási száma: aláírásra jogosult képviselője: Dr. Solti László, rektor 2

3 I.2. A Támogatott által fenntartott TISZK részét képező szakképző iskolák adatai: Fenntartó: Szakképző intézmény 1 : Pest Megye Pest Megye Pest Megye Pest Megye Pest Megye Pest Megye Pest Megye Nagykáta Város Gyál Város Szent István Egyetem Szent István Egyetem Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola 2700 Cegléd, Jászberényi utca 2. OM azonosító: Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 32. OM azonosító: Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat 2700 Cegléd, Buzogány utca 23. OM azonosító: Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola 2700 Cegléd, Széchenyi utca 16. OM azonosító: Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18. OM azonosító: Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola 2760 Nagykáta, Dózsa György utca 26/a OM azonosító: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2750 Nagykőrös, Ceglédi utca 24. OM azonosító: Ipari Szakközépiskola és Szakiskola 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. OM azonosító: Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2360 Gyál, Erdősor utca 65. OM azonosító: SZIE Gépészmérnöki Kar 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Azonosító szám: FI69207 OKJ száma és szakképesítés megnevezése: Logisztikai műszaki menedzser asszisztens SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar 5100 Jászberény, Rákóczi utca 53. Azonosító szám: FI69207 OKJ száma és szakképesítés megnevezése: Idegenforgalmi szakmenedzser 1 Az intézményi adatok a KIR (http://www.kir.hu) október 1-i állapotának megfelelőek. 3

4 I.3. A 2011/2012. tanévben, a TISZK keretében fejlesztési támogatásra jogosult összlétszám: 5237 fő. I.4. A támogatás felhasználásának helye, helyszínei: DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (mint székhely): DPMTISZK Központi Képzőhely 2700 Cegléd, Malom tér 3 és/vagy /szakma: lásd a IV. pontban I.5. A Támogatás célja: az Szt. hatálya alá tartozó, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő állam által elismert szakképesítés, továbbá munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzését, a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását biztosító iskolai és iskolarendszeren kívüli gyakorlati képzés, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ftv.) szabályozott felsőfokú szakképzés keretében folytatott gyakorlati képzés, a Kt. által szabályozott és a szakképzési tanulmányokba az Szt a alapján történő beszámítás tekintetében a szakiskolai pályaorientáció, gyakorlati os alapozó oktatást közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz fejlesztések elősegítése II. A szerződés tárgya A felek megállapodnak, hogy a Támogató az Szht. alapján fejlesztési támogatást nyújt a Támogatott, illetve az általa fenntartott TISZK keretében működő intézményekben szervezett gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítására. A Támogató a Támogatottat jelen szerződésben foglaltak szerint, a január 1-től december 31-ig tartó tárgyévének a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége terhére támogatja. III. A támogatott gyakorlati képzés III.1. A gyakorlati képzés célja: A szakiskolai és szakközépiskolai pedagógiai programokban megfogalmazott szakmai programok, illetve alkalmazott kerettanterveknek megfelelően a szakiskolai évfolyamokon orientációs gyakorlatokat, a szakközépiskolai évfolyamokon os alapozó oktatást, a szakközépiskolai tagozat évfolyamán szakmai elméleti és gyakorlati alapozó oktatást, és évfolyamán szakképzést folytat szaktantermeiben, tanműhelyeiben és laboratóriumaiban. A Támogatotthoz bevont szakképző intézmények évfolyamán folyó gyakorlati képzések célja a tanulók felkészítése szakmai vizsgára, a vonatkozó OKJ szakmai és vizsgakövetelményei szerint, a központi programok és az intézmények szakmai programjai által előírt időkeretek között és tartalommal. III.2. A képzés helyszíne: a Támogatott Központi Képzőhelye (2700 Cegléd, Malom tér 3) és a jelen szerződés I.2. pontjában felsorolt szakképző intézmények székhelyei, telephelyei. III.3. A képzés időtartama:2+2év, 2+3 év, 4+2év, év. III.4. A gyakorlati képzés formája: A IV. pontban felsorolt szakképesítésekben és létszám szerint szakmai vizsgára felkészítő képzést folytat. A gyakorlati képzés a felsorolt szakmáknál bejelölt esetben a szakképző iskolák és/vagy a Támogatott Központi Képzőhelyének tanműhelyeiben folyik, a szakképzési törvényben maghatározott csoportbontásban, előírt pedagógiai végzettséggel rendelkező gyakorlati oktatók vezetésével. III.5. A gyakorlati képzés tartalmának részletes leírása: a tanulók felkészítése szakmai vizsgára a vonatkozó OKJ szakmai és vizsgakövetelményei szerint, a központi programok és az intézmények szakmai programjai által előírt időkeretek között és tartalommal. 4

5 III.6. A gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszere: A tárgyi feltételek alapvetően megfelelnek a vonatkozó OKJ szakmai és vizsgakövetelményeiben, a központi programokban és az intézmények szakmai programjaiban előírt követelményeknek. III.7. Gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések: A fejlesztendő területek részletes leírását a V. pont tartalmazza. III.8. Megvalósítás: Támogatott a fejlesztési támogatás jelen megállapodásban meghatározottaknak megfelelő felhasználását a támogatás bankszámlára történő jóváírását követő és december 31. napjáig köteles megvalósítani. Amennyiben a Támogatott a fejlesztési támogatást az előbbiekben meghatározott időpontig nem használja fel, akkor a támogatás fel nem használt részét köteles 30 napon belül a Vhr-ben meghatározott területi előirányzat-felhasználási keretszámlára (továbbiakban: EFK számla) befizetni. III.9. Képzés fenntartása: A Támogatott köteles a szerződésben feltüntetett gyakorlati oktatást, gyakorlati képzést folyamatosan fenntartani, a beszerzett tárgyi eszközök tekintetében 5 évig, ingatlan (felújítás) esetében 10évig az adott gyakorlati oktatásra, gyakorlati képzésre használni. III.10. A támogatás elkülönítése: A Támogatott köteles jelen szerződés alapján a kapott fejlesztési támogatást elkülönítetten kezelni és az alábbi számlaszámon nyilvántartani: számlavezető bank neve: CIB Bank Zrt., bankszámlaszám: III.11. A támogatás felhasználása: A Támogatott tudomásul veszi, hogy a fejlesztési támogatást a jelen megállapodásban megjelölt célokra együtt, illetve külön-külön is felhasználhatja, konkrétan: a) A Támogatott által fenntartott TISZK részét képező, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményben és/vagy a Központi Képzőhelyen folyó gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését tárgyieszköz-beszerzést közvetlenül szolgáló felhalmozási kiadásokra. b) A fejlesztési támogatásnak legfeljebb 20 százalékát egyrészt a korábban fejlesztési támogatásból megvalósított, a gyakorlati oktatást, gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök közvetlen működtetési költségeinek, másrészt a gyakorlati képzés során felhasznált anyagköltség finanszírozására is felhasználhatja. c) A fejlesztési támogatás 5 százalékát a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztéshez, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzéséhez is felhasználhatja. A tananyagfejlesztések, illetve akkreditált továbbképzések felsorolását az V. pont tartalmazza. d) A Támogatott, mint az Szt. 2. (5) bekezdésének d) pontjaiban meghatározott kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság az átvett fejlesztési támogatás maximum 35 százalékát a fejlesztési támogatás fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan a külön jogszabályban meghatározott feladatok elvégzésének működtetési költségeire, valamint a kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság nappali rendszerű iskolai oktatáshoz kapcsolódó szakképzési feladatainak térségi integrált szakképző központ keretében történő megszervezésével összefüggő működtetési költségeire is felhasználhatja. III.12. Adatszolgáltatási kötelezettség: A Támogatott vállalja, hogy a Vhr. 1. és 2. számú melléklete szerinti, éves adatszolgáltatását a Vhr-ben előírt határidőben megküldi a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (továbbiakban: NSZFI ) részére. III.13. Közzététel: Jelen szerződés alapján nyújtott támogatás átadása és átvétele nyilvános, a kapott támogatást (a támogatás tényének, a támogató nevének, címének, a támogatás összegének, valamint a támogatás felhasználás helyének megjelölésével) Támogatottnak nyilvánosságra kell hoznia honlapján (http://www.dpmtiszk.hu), legkésőbb január 31-ig és a honlapon tartani január 31. napjáig. III.14. A támogatás összege: A Támogató...Ft, azaz... forint összegű pénzbeli fejlesztési támogatást nyújt a Támogatott részére. III.15. A teljesítés időpontja: A Támogató a támogatás összegét legkésőbb a tárgyév utolsó (banki) napján a Támogatott III.10. pontban megjelölt számlájára történő utalással teljesíti. 5

6 III.16. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolás: Támogatott Támogató részére írásban köteles beszámolni a fejlesztési támogatás összegének felhasználásáról a felhasználását követő év április 30-ig. IV. A Támogatott által fenntartott TISZK részét képező szakképző intézményekben oktatott szakképesítései A tárgyévben a gyakorlati oktatásban és gyakorlati képzésben részesülő tanulók onkénti, szakképesítésenkénti létszáma a évi október 1-jei statisztika alapján került összesítésre, meghatározásra. IV.1. Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola 2700 Cegléd, Jászberényi u. 2 OM azonosító: OKJ azonosító szakma megnevezése létszám osztály létszám Gépgyártástechnológiai technikus 23 1/13 G /14 G Erősáramú elektrotechnikus 14 1/13 E Gépi forgácsoló 27 2/10 A / Karosszérialakatos 13 2/10 A Fodrász 53 1/11 A /12 A /13 A Női szabó 25 1/11 A 9 2 2/12 A 8 2 3/13 A Ács, állványozó 44 1/11 B /12 B /13 B Kőműves 15 2/10 B Villanyszerelő 74 1/11 C /12 C /13 C Géplakatos 26 1/ / Festő, mázoló és tapétázó 32 1/11 B /13 B Bútorasztalos 12 3/13 C Hegesztő 18 1/ Gépészet G G G G B B Elektrotechnika-elektronika időtartam E E E E H H Könnyűipar K

7 19 Egyéb szolgáltatások 9. D D A A Faipar C C Építészet L L 28 2 IV.2. Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 32 OM azonosító: OKJ azonosító Szakma megnevezése Létszám Osztály betűjele Létszám - Közgazdasági A A A A A Kereskedelem-marketing B B B B B Informatika C C C C Banki szakügyintéző 40 1/13.D /14.D 21 2 IV.3. Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2700 Cegléd, Buzogány u. 23. OM azonosító: OKJ azonosító Szakma megnevezése Létszám Osztály Létszám Lemezlakatos 42 9/a /c /b /a /b Asztalosipari szerelő 41 9/a /a /b /b Textiltermék összeállító 59 9/b /b /a /a Számítógépes adatrögzítő 18 9/b 5 2 7

8 Értelmileg akadályozott tagozat 10/a /b /a 7 2 Szövött tárgy készítő IV.4. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola 2700 Cegléd, Széchenyi u. 16 OM azonosító: OKJ azonosító Szakma megnevezése Létszám Osztály Létszám Gazda 51 1/11c /12c Mezőgazdasági technikus 23 1/13a /14a Hulladékgazdálkodó 11 1/14b Ápoló 63 1/13e /14e Ápoló 20 3/15e Mezőgazdaság 167 9a c a c a a Egészségügy 226 9e/d e/d e/d e/d Környezetvédelem-vízügy 108 9b b b b 28 4 IV.5. Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18 OM azonosító: OKJ azonosító Szakma megnevezése Létszám Osztály Létszám Élelmiszer-vegyi áru eladó 43 11/D /D Ruházati eladó 11 11/D Pincér 60 11/E /E /E Cukrász 33 11/D /E

9 13/F Szakács 98 11/F /F /F Kereskedelem 73 9/D /D Vendéglátás 141 9/E /F /E /F Kereskedelem-marketing, angol/német nyelvi előkészítő 12 Kereskedelem-marketing, általános tanterv szerinti 21 Vendéglátás-idegenforgalom 144 9/A /A /A /A /A /B /B /B /B /C /C /C /C 29 4 IV.6. Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 24 OM azonosító: OKJ azonosító Szakma megnevezése Lét-szám Osztály Lét-szám Környezetvédelmi 6 2/14- b 6 2 év méréstechnikus Élelmiszeripari gépésztechnikus 36 1/13. b-d 21 2 év 2/14. d 15 2 év Sütő- és cukrászipari technikus 47 1/13. c 21 2 év 2/14. c 26 2 év Pék-cukrász 83 1/11. pc 28 3 év 2/12. pc 34 3 év 3/13 pcdk 21 3 év Pék 29 1/11. p 15 2 év 2/12. p 14 2 év Dísznövénykertész 39 1/11 dk 20 3 év 3/13. pcdk 19 3 év Zöldségtermesztő 14 1/12. z-t 14 2 év Gyümölcstermesztő 14 1/11. gy-t 14 2 év Tartósítóipari termékgyártó 32 1/11. z-t 17 2 év 2/12. z-t 15 2 év 9

10 Nyelvi tagozat a 29 1 év 17 Kereskedelem-marketing a év, üzleti adminisztráció 11. a év 12. a év 13. a év 14 Környezetvédelemvízgazdálkodás b 32 4 év 11. b 22 4 év 12. b 23 4 év 21 Élelmiszeripar c 34 4 év 10. c 35 4 év 11. c 27 4 év 12. c 36 4 év 5 Gépészet d 31 4 év 10. d 29 4 év 11. d 18 4 év 12. d 20 4 év 21 Élelmiszeripar é év 10. pc 53 2 év 20 Mezőgazdasági mg 25 2 év 10. pcmg 23 2 év IV.7. Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola 2760 Nagykáta Dózsa György u. 26/a OM azonosító: OKJ azonosító Szakma megnevezése Létszám Osztály Létszám 7 Informatikai b b b b informatikai rendszergazda szakképesítésen belüli elágazás webmester w w mezőgazdasági a a a a kertész-és növényvédelmi technikus k

11 IV.8. Ipari Szakközépiskola és Szakiskola 2760 Nagykáta, Csonka köz 6 OM azonosító: OKJ azonosító Szakma megnevezése Létszám Osztály Létszám Irodai asszisztens 25 11_ év 12_ év Burkoló 26 11_ év 12_6 8 2 év Szerkezetlakatos 38 11_ év 12_ év 13_ év Kőműves 53 11_ év 12_ év 13_2 9 3 év Festő 28 11_6 8 2 év 12_ év 13_2 7 3 év Épületasztalos 31 11_ év 12_ év 13_3 7 3 év Villanyszerelő 41 11_ év 12_ év 13_ év Gépi forgácsoló 40 11_ év 12_ év 13_1 7 3 év Élelmiszer- és vegyi áru eladó 45 11_ év 12_ év Mechatronikai technikus 14 13_ év 7 Informatikai 71 9_ év 10_ év 11_ év 12_ év 6 Elektronika-elektrotechnika 56 9_ év 9_ év 10_1 7 4 év 10_4 7 2 év 11_2 6 4 év 12_1 8 4 év 16 Ügyvitel 38 9_ év 10_ év 5 Gépészet 39 9_ év 12_2 4 4 év 9_ év 10_5 6 2 év 11 Faipar 24 9_ év 10_ év 9 Építészet 45 9_ év 10_ év 17 Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció 46 10_4 8 2 év 11

12 9_ év 15 Közgazdaságtan 41 9_ év 11_ év 12_ év IV.9. Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2360 Gyál, Erdősor u. 65. OM azonosító: OKJ azonosító Szakma megnevezése Létszám Osztály Létszám 15 Közgazdaság Informatika Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző Adóigazgatási szakügyintéző V. Tárgyi feltételek javítását szolgáló tervezett fejlesztések, a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztések, szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzését szolgáló programok a Támogatott Központi Képzőhelyén és a bevont szakképző intézményeknél: Támogatott kijelenti, hogy minden eszközbeszerzés és fejlesztés összhangban van a jelen szerződés III. pontjában megfogalmazottakkal. A jelen szerződés keretében átvett fejlesztési támogatás felhasználása az alábbi tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve fejlesztésekre fordítódik: A tanműhely(ek) tárgyi feltételeinek fejlesztése, tárgyi eszközök beszerzése A taniroda(k) felszerelésének beszerzése Számítástechnikai eszközök, multimédiás eszközök, fénymásolók beszerzése A szakmai képzést szolgáló kabinet(ek), labor(ok) berendezése(i), felszerelése(i) beszerzése A szakmai képzést szolgáló kabinet(ek), labor(ok), tanműhely(ek), taniroda(k) körülményeinek javítása Szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzései 12

13 VI. Szerződésszegés A Támogató jogosult jelen szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani. A Támogatott nem jogosult a szerződést felmondani. A Támogatott szerződésszegése esetén a Támogató jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani. A Támogatott részéről szerződésszegésnek minősül különösen: a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint ismételt felszólítást követően jelen megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése. A Támogatott szerződésszegése esetén a támogatás teljes összegét haladéktalanul átutalni a Vhr-ben meghatározott EFK számlájára. VII. Egyéb rendelkezések VII.1. A Támogatott a szakmai vezetőjét a Támogató irányában kizárólag a szakképzési hozzájárulás felhasználásának tárgyában a jelen szerződésből folyó kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése érdekében titoktartási kötelezettsége alól e szerződés aláírásával felmenti. VII.2. A Támogatott részéről a Támogatóval a kapcsolatot tartja: név: Györe Péter (szakképzés támogatási referens), cím: 2600 Vác, Naszály út 31., telefonszám: +3627/ , mobil telefonszám: / , fax szám: +3627/ , cím: VII.3.A Támogató részéről a Támogatottal a kapcsolatot tartja: név: << név >> cím: << cím >>, telefonszám: << telefonszám >> mobil telefonszám: << mobil telefonszám >>, fax szám: << fax szám >>, cím: << cím >> VII.4. Jelen szerződés módosítása, írásos formában történhet. Amennyiben jelen szerződés egyik rendelkezése hatálytalan vagy a jövőben azzá válna, akkor, az nem érinti a szerződés egyéb részeinek hatályosságát. Nem minősül joglemondásnak, ha valamely fél nem él valamely jogával azonnal vagy bizonyos esetekben. A felek által igénybe vett jogorvoslat nem jelenti azt, hogy más jogorvoslati lehetőségükről lemondtak volna. A felek vállalják, hogy bármely vita eldöntését, amely jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, egyeztetés útján kísérlik meg. Amennyiben az egyeztetés nem vezetne eredményre a felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik rendezésére értékhatártól függően alávetik magukat a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. VII.5. Egyéb fontos rendelkezések: Támogatott tudomásul veszi, hogy a fejlesztési támogatásból beszerzett, felújított tárgyi eszközöknek, illetve a fejlesztési támogatás keretében átadott tárgyi eszközöknek legalább 5 évig ingatlan esetében 10 évig- a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia. Támogatott jogosult az általa fenntartott TISZK keretei között működő szakképzési feladatot ellátó intézmény vagy intézmények, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő szakképző iskola részére a jelen magállapodás alapján kapott fejlesztési támogatást továbbadni. A továbbadás/elfogadás feltétele, hogy a 13

14 fejlesztési támogatás felhasználásáról, valamint a fejlesztési támogatással összefüggő jogokról és kötelezettségekről a fejlesztési támogatást felhasználóval megállapodást köt. Ha a fejlesztési támogatásban részesített Támogatott vagy az általa fenntartott TISZK részét képező, a fejlesztéssel érintett szakképző intézmény megszűnik, és a fejlesztéssel érintett vagy szakma képzését más, a TISZK részét képező szakképző intézményben nem folytatják, akkor a fejlesztési támogatás felhasználásáról a megszűnést megelőző 5 évre, ingatlan esetén 10 évre vonatkozóan a támogatásban részesített köteles elszámolást és adatszolgáltatást a megszűnés elhatározását követő 15 napon belül benyújtani az NSZFIhez. A Támogatott a megszűnésről köteles írásban értesíteni az NSZFI-t és az állami adóhatóságot. Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen, 4 példányban írták alá. Kelt: Cegléd, Támogató (p.h.).. Támogatott (p.h.) 14

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA AIDD TISZK BELSŐ SZABÁLYZATA PÉCS, VÁRADI A. U. 4. RT04-015/2008. 1/8 I. A SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSÁ AK FELTÉTELEI: 1. TISZK REGISZTRÁCIÓJA

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA 6 6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 77. szám 2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN Előadó: Vajda Andrea Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatás és Szakképzés Osztály elnökségi tag Velence, 2013. november 29. 1 Törvények, rendeletek A szakképzésről

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ 2009 Készült a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya által összeállított anyagok alapján a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus 2. számú melléklet Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM Elfogadva 2014. augusztus AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA Tartalom Tartalom 1. Az iskola szakképzési tevékenysége...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 1 A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Budapest Főváros IX. Kerület (továbbiakban Kedvezményezett) a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás

8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás 8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás A Biztos Jövő Ösztöndíjprogram forrásainak biztosítására irányuló szerződéskötések rendjéről, valamint a hallgatói pályázatok kiírásáról és értékeléséről Budapest 2012.

Részletesebben