TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Szerződésszám:... TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására - Amely létrejött egyrészről a(z): Támogató neve: székhelye: postacíme: adószáma: számlavezető bank neve: bankszámlaszáma: cégjegyzékszáma: egyéni vállalk. ig. száma: statisztikai számjele: képviselője: mint támogató (a továbbiakban: Támogató), valamint a DPMTISZK Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített neve: DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. régió: Közép-Magyarország székhelye: 2700 Cegléd, Malom tér 3. postacíme: 2700 Cegléd, Malom tér 3. adószáma: bankszámla száma: CIB Bank cégjegyzékszáma: nyilvántartási száma: RT04-033/2010. (nyilvántartásba vétel dátuma: ) statisztikai számjele: képviselője: Valló Péter, ügyvezető központi telefon: +3653/ , fax: +3653/ , mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között, az alábbi feltételek szerint: 1

2 A szerződéssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok: I. Alapadatok évi LXXIX. tv. a közoktatásról (továbbiakban: KT.) évi LXXVI. tv. a szakképzésről (továbbiakban: Szt.) évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról (továbbiakban:szht.) A szociális és munkaügyi miniszter 13/2008.(VII. 22.) SZMM rendelete a szakképzési hozzájárulásról, és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv végrehajtásáról (továbbiakban: Vhr.) 8/2006.(III. 23.) OM rendelet a szakképesítés megszerzésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről (továbbiakban: R.) évi IV. tv. - A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (továbbiakban: Ptk.) I.1. Az Szt. 2. (5 )bekezdés d) pontjában nevesített, és a Kt.89/B -a (4) bekezdésének a)-b) pontjában és (5) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására kiemelkedően közhasznú gazdasági társaságot, azaz szakképzés szervezési társaságot, mint térségi integrált szakképző központot (továbbiakban: TISZK) fenntartót létrehozó tulajdonosok köre. Pest Megye címe: 1052 Budapest, Városház utca 7. székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7. adószáma: statisztikai száma: nyilvántartási száma: aláírásra jogosult képviselője: Dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke Nagykáta Város címe: 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. székhelye: 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. adószáma: statisztikai száma: nyilvántartási száma: aláírásra jogosult képviselője: Kocsi János, polgármester Gyál Város címe: 2360 Gyál, Kőrösi út székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út adószáma: statisztikai száma: nyilvántartási száma: aláírásra jogosult képviselője: Pápai Mihály, polgármester Szent István Egyetem címe: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. adószáma: statisztikai száma: nyilvántartási száma: aláírásra jogosult képviselője: Dr. Solti László, rektor 2

3 I.2. A Támogatott által fenntartott TISZK részét képező szakképző iskolák adatai: Fenntartó: Szakképző intézmény 1 : Pest Megye Pest Megye Pest Megye Pest Megye Pest Megye Pest Megye Pest Megye Nagykáta Város Gyál Város Szent István Egyetem Szent István Egyetem Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola 2700 Cegléd, Jászberényi utca 2. OM azonosító: Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 32. OM azonosító: Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat 2700 Cegléd, Buzogány utca 23. OM azonosító: Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola 2700 Cegléd, Széchenyi utca 16. OM azonosító: Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18. OM azonosító: Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola 2760 Nagykáta, Dózsa György utca 26/a OM azonosító: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2750 Nagykőrös, Ceglédi utca 24. OM azonosító: Ipari Szakközépiskola és Szakiskola 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. OM azonosító: Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2360 Gyál, Erdősor utca 65. OM azonosító: SZIE Gépészmérnöki Kar 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Azonosító szám: FI69207 OKJ száma és szakképesítés megnevezése: Logisztikai műszaki menedzser asszisztens SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar 5100 Jászberény, Rákóczi utca 53. Azonosító szám: FI69207 OKJ száma és szakképesítés megnevezése: Idegenforgalmi szakmenedzser 1 Az intézményi adatok a KIR (http://www.kir.hu) október 1-i állapotának megfelelőek. 3

4 I.3. A 2011/2012. tanévben, a TISZK keretében fejlesztési támogatásra jogosult összlétszám: 5237 fő. I.4. A támogatás felhasználásának helye, helyszínei: DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (mint székhely): DPMTISZK Központi Képzőhely 2700 Cegléd, Malom tér 3 és/vagy /szakma: lásd a IV. pontban I.5. A Támogatás célja: az Szt. hatálya alá tartozó, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő állam által elismert szakképesítés, továbbá munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzését, a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását biztosító iskolai és iskolarendszeren kívüli gyakorlati képzés, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ftv.) szabályozott felsőfokú szakképzés keretében folytatott gyakorlati képzés, a Kt. által szabályozott és a szakképzési tanulmányokba az Szt a alapján történő beszámítás tekintetében a szakiskolai pályaorientáció, gyakorlati os alapozó oktatást közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz fejlesztések elősegítése II. A szerződés tárgya A felek megállapodnak, hogy a Támogató az Szht. alapján fejlesztési támogatást nyújt a Támogatott, illetve az általa fenntartott TISZK keretében működő intézményekben szervezett gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítására. A Támogató a Támogatottat jelen szerződésben foglaltak szerint, a január 1-től december 31-ig tartó tárgyévének a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége terhére támogatja. III. A támogatott gyakorlati képzés III.1. A gyakorlati képzés célja: A szakiskolai és szakközépiskolai pedagógiai programokban megfogalmazott szakmai programok, illetve alkalmazott kerettanterveknek megfelelően a szakiskolai évfolyamokon orientációs gyakorlatokat, a szakközépiskolai évfolyamokon os alapozó oktatást, a szakközépiskolai tagozat évfolyamán szakmai elméleti és gyakorlati alapozó oktatást, és évfolyamán szakképzést folytat szaktantermeiben, tanműhelyeiben és laboratóriumaiban. A Támogatotthoz bevont szakképző intézmények évfolyamán folyó gyakorlati képzések célja a tanulók felkészítése szakmai vizsgára, a vonatkozó OKJ szakmai és vizsgakövetelményei szerint, a központi programok és az intézmények szakmai programjai által előírt időkeretek között és tartalommal. III.2. A képzés helyszíne: a Támogatott Központi Képzőhelye (2700 Cegléd, Malom tér 3) és a jelen szerződés I.2. pontjában felsorolt szakképző intézmények székhelyei, telephelyei. III.3. A képzés időtartama:2+2év, 2+3 év, 4+2év, év. III.4. A gyakorlati képzés formája: A IV. pontban felsorolt szakképesítésekben és létszám szerint szakmai vizsgára felkészítő képzést folytat. A gyakorlati képzés a felsorolt szakmáknál bejelölt esetben a szakképző iskolák és/vagy a Támogatott Központi Képzőhelyének tanműhelyeiben folyik, a szakképzési törvényben maghatározott csoportbontásban, előírt pedagógiai végzettséggel rendelkező gyakorlati oktatók vezetésével. III.5. A gyakorlati képzés tartalmának részletes leírása: a tanulók felkészítése szakmai vizsgára a vonatkozó OKJ szakmai és vizsgakövetelményei szerint, a központi programok és az intézmények szakmai programjai által előírt időkeretek között és tartalommal. 4

5 III.6. A gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszere: A tárgyi feltételek alapvetően megfelelnek a vonatkozó OKJ szakmai és vizsgakövetelményeiben, a központi programokban és az intézmények szakmai programjaiban előírt követelményeknek. III.7. Gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések: A fejlesztendő területek részletes leírását a V. pont tartalmazza. III.8. Megvalósítás: Támogatott a fejlesztési támogatás jelen megállapodásban meghatározottaknak megfelelő felhasználását a támogatás bankszámlára történő jóváírását követő és december 31. napjáig köteles megvalósítani. Amennyiben a Támogatott a fejlesztési támogatást az előbbiekben meghatározott időpontig nem használja fel, akkor a támogatás fel nem használt részét köteles 30 napon belül a Vhr-ben meghatározott területi előirányzat-felhasználási keretszámlára (továbbiakban: EFK számla) befizetni. III.9. Képzés fenntartása: A Támogatott köteles a szerződésben feltüntetett gyakorlati oktatást, gyakorlati képzést folyamatosan fenntartani, a beszerzett tárgyi eszközök tekintetében 5 évig, ingatlan (felújítás) esetében 10évig az adott gyakorlati oktatásra, gyakorlati képzésre használni. III.10. A támogatás elkülönítése: A Támogatott köteles jelen szerződés alapján a kapott fejlesztési támogatást elkülönítetten kezelni és az alábbi számlaszámon nyilvántartani: számlavezető bank neve: CIB Bank Zrt., bankszámlaszám: III.11. A támogatás felhasználása: A Támogatott tudomásul veszi, hogy a fejlesztési támogatást a jelen megállapodásban megjelölt célokra együtt, illetve külön-külön is felhasználhatja, konkrétan: a) A Támogatott által fenntartott TISZK részét képező, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményben és/vagy a Központi Képzőhelyen folyó gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését tárgyieszköz-beszerzést közvetlenül szolgáló felhalmozási kiadásokra. b) A fejlesztési támogatásnak legfeljebb 20 százalékát egyrészt a korábban fejlesztési támogatásból megvalósított, a gyakorlati oktatást, gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök közvetlen működtetési költségeinek, másrészt a gyakorlati képzés során felhasznált anyagköltség finanszírozására is felhasználhatja. c) A fejlesztési támogatás 5 százalékát a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztéshez, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzéséhez is felhasználhatja. A tananyagfejlesztések, illetve akkreditált továbbképzések felsorolását az V. pont tartalmazza. d) A Támogatott, mint az Szt. 2. (5) bekezdésének d) pontjaiban meghatározott kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság az átvett fejlesztési támogatás maximum 35 százalékát a fejlesztési támogatás fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan a külön jogszabályban meghatározott feladatok elvégzésének működtetési költségeire, valamint a kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság nappali rendszerű iskolai oktatáshoz kapcsolódó szakképzési feladatainak térségi integrált szakképző központ keretében történő megszervezésével összefüggő működtetési költségeire is felhasználhatja. III.12. Adatszolgáltatási kötelezettség: A Támogatott vállalja, hogy a Vhr. 1. és 2. számú melléklete szerinti, éves adatszolgáltatását a Vhr-ben előírt határidőben megküldi a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (továbbiakban: NSZFI ) részére. III.13. Közzététel: Jelen szerződés alapján nyújtott támogatás átadása és átvétele nyilvános, a kapott támogatást (a támogatás tényének, a támogató nevének, címének, a támogatás összegének, valamint a támogatás felhasználás helyének megjelölésével) Támogatottnak nyilvánosságra kell hoznia honlapján (http://www.dpmtiszk.hu), legkésőbb január 31-ig és a honlapon tartani január 31. napjáig. III.14. A támogatás összege: A Támogató...Ft, azaz... forint összegű pénzbeli fejlesztési támogatást nyújt a Támogatott részére. III.15. A teljesítés időpontja: A Támogató a támogatás összegét legkésőbb a tárgyév utolsó (banki) napján a Támogatott III.10. pontban megjelölt számlájára történő utalással teljesíti. 5

6 III.16. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolás: Támogatott Támogató részére írásban köteles beszámolni a fejlesztési támogatás összegének felhasználásáról a felhasználását követő év április 30-ig. IV. A Támogatott által fenntartott TISZK részét képező szakképző intézményekben oktatott szakképesítései A tárgyévben a gyakorlati oktatásban és gyakorlati képzésben részesülő tanulók onkénti, szakképesítésenkénti létszáma a évi október 1-jei statisztika alapján került összesítésre, meghatározásra. IV.1. Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola 2700 Cegléd, Jászberényi u. 2 OM azonosító: OKJ azonosító szakma megnevezése létszám osztály létszám Gépgyártástechnológiai technikus 23 1/13 G /14 G Erősáramú elektrotechnikus 14 1/13 E Gépi forgácsoló 27 2/10 A / Karosszérialakatos 13 2/10 A Fodrász 53 1/11 A /12 A /13 A Női szabó 25 1/11 A 9 2 2/12 A 8 2 3/13 A Ács, állványozó 44 1/11 B /12 B /13 B Kőműves 15 2/10 B Villanyszerelő 74 1/11 C /12 C /13 C Géplakatos 26 1/ / Festő, mázoló és tapétázó 32 1/11 B /13 B Bútorasztalos 12 3/13 C Hegesztő 18 1/ Gépészet G G G G B B Elektrotechnika-elektronika időtartam E E E E H H Könnyűipar K

7 19 Egyéb szolgáltatások 9. D D A A Faipar C C Építészet L L 28 2 IV.2. Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 32 OM azonosító: OKJ azonosító Szakma megnevezése Létszám Osztály betűjele Létszám - Közgazdasági A A A A A Kereskedelem-marketing B B B B B Informatika C C C C Banki szakügyintéző 40 1/13.D /14.D 21 2 IV.3. Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2700 Cegléd, Buzogány u. 23. OM azonosító: OKJ azonosító Szakma megnevezése Létszám Osztály Létszám Lemezlakatos 42 9/a /c /b /a /b Asztalosipari szerelő 41 9/a /a /b /b Textiltermék összeállító 59 9/b /b /a /a Számítógépes adatrögzítő 18 9/b 5 2 7

8 Értelmileg akadályozott tagozat 10/a /b /a 7 2 Szövött tárgy készítő IV.4. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola 2700 Cegléd, Széchenyi u. 16 OM azonosító: OKJ azonosító Szakma megnevezése Létszám Osztály Létszám Gazda 51 1/11c /12c Mezőgazdasági technikus 23 1/13a /14a Hulladékgazdálkodó 11 1/14b Ápoló 63 1/13e /14e Ápoló 20 3/15e Mezőgazdaság 167 9a c a c a a Egészségügy 226 9e/d e/d e/d e/d Környezetvédelem-vízügy 108 9b b b b 28 4 IV.5. Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18 OM azonosító: OKJ azonosító Szakma megnevezése Létszám Osztály Létszám Élelmiszer-vegyi áru eladó 43 11/D /D Ruházati eladó 11 11/D Pincér 60 11/E /E /E Cukrász 33 11/D /E

9 13/F Szakács 98 11/F /F /F Kereskedelem 73 9/D /D Vendéglátás 141 9/E /F /E /F Kereskedelem-marketing, angol/német nyelvi előkészítő 12 Kereskedelem-marketing, általános tanterv szerinti 21 Vendéglátás-idegenforgalom 144 9/A /A /A /A /A /B /B /B /B /C /C /C /C 29 4 IV.6. Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 24 OM azonosító: OKJ azonosító Szakma megnevezése Lét-szám Osztály Lét-szám Környezetvédelmi 6 2/14- b 6 2 év méréstechnikus Élelmiszeripari gépésztechnikus 36 1/13. b-d 21 2 év 2/14. d 15 2 év Sütő- és cukrászipari technikus 47 1/13. c 21 2 év 2/14. c 26 2 év Pék-cukrász 83 1/11. pc 28 3 év 2/12. pc 34 3 év 3/13 pcdk 21 3 év Pék 29 1/11. p 15 2 év 2/12. p 14 2 év Dísznövénykertész 39 1/11 dk 20 3 év 3/13. pcdk 19 3 év Zöldségtermesztő 14 1/12. z-t 14 2 év Gyümölcstermesztő 14 1/11. gy-t 14 2 év Tartósítóipari termékgyártó 32 1/11. z-t 17 2 év 2/12. z-t 15 2 év 9

10 Nyelvi tagozat a 29 1 év 17 Kereskedelem-marketing a év, üzleti adminisztráció 11. a év 12. a év 13. a év 14 Környezetvédelemvízgazdálkodás b 32 4 év 11. b 22 4 év 12. b 23 4 év 21 Élelmiszeripar c 34 4 év 10. c 35 4 év 11. c 27 4 év 12. c 36 4 év 5 Gépészet d 31 4 év 10. d 29 4 év 11. d 18 4 év 12. d 20 4 év 21 Élelmiszeripar é év 10. pc 53 2 év 20 Mezőgazdasági mg 25 2 év 10. pcmg 23 2 év IV.7. Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola 2760 Nagykáta Dózsa György u. 26/a OM azonosító: OKJ azonosító Szakma megnevezése Létszám Osztály Létszám 7 Informatikai b b b b informatikai rendszergazda szakképesítésen belüli elágazás webmester w w mezőgazdasági a a a a kertész-és növényvédelmi technikus k

11 IV.8. Ipari Szakközépiskola és Szakiskola 2760 Nagykáta, Csonka köz 6 OM azonosító: OKJ azonosító Szakma megnevezése Létszám Osztály Létszám Irodai asszisztens 25 11_ év 12_ év Burkoló 26 11_ év 12_6 8 2 év Szerkezetlakatos 38 11_ év 12_ év 13_ év Kőműves 53 11_ év 12_ év 13_2 9 3 év Festő 28 11_6 8 2 év 12_ év 13_2 7 3 év Épületasztalos 31 11_ év 12_ év 13_3 7 3 év Villanyszerelő 41 11_ év 12_ év 13_ év Gépi forgácsoló 40 11_ év 12_ év 13_1 7 3 év Élelmiszer- és vegyi áru eladó 45 11_ év 12_ év Mechatronikai technikus 14 13_ év 7 Informatikai 71 9_ év 10_ év 11_ év 12_ év 6 Elektronika-elektrotechnika 56 9_ év 9_ év 10_1 7 4 év 10_4 7 2 év 11_2 6 4 év 12_1 8 4 év 16 Ügyvitel 38 9_ év 10_ év 5 Gépészet 39 9_ év 12_2 4 4 év 9_ év 10_5 6 2 év 11 Faipar 24 9_ év 10_ év 9 Építészet 45 9_ év 10_ év 17 Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció 46 10_4 8 2 év 11

12 9_ év 15 Közgazdaságtan 41 9_ év 11_ év 12_ év IV.9. Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2360 Gyál, Erdősor u. 65. OM azonosító: OKJ azonosító Szakma megnevezése Létszám Osztály Létszám 15 Közgazdaság Informatika Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző Adóigazgatási szakügyintéző V. Tárgyi feltételek javítását szolgáló tervezett fejlesztések, a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztések, szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzését szolgáló programok a Támogatott Központi Képzőhelyén és a bevont szakképző intézményeknél: Támogatott kijelenti, hogy minden eszközbeszerzés és fejlesztés összhangban van a jelen szerződés III. pontjában megfogalmazottakkal. A jelen szerződés keretében átvett fejlesztési támogatás felhasználása az alábbi tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve fejlesztésekre fordítódik: A tanműhely(ek) tárgyi feltételeinek fejlesztése, tárgyi eszközök beszerzése A taniroda(k) felszerelésének beszerzése Számítástechnikai eszközök, multimédiás eszközök, fénymásolók beszerzése A szakmai képzést szolgáló kabinet(ek), labor(ok) berendezése(i), felszerelése(i) beszerzése A szakmai képzést szolgáló kabinet(ek), labor(ok), tanműhely(ek), taniroda(k) körülményeinek javítása Szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzései 12

13 VI. Szerződésszegés A Támogató jogosult jelen szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani. A Támogatott nem jogosult a szerződést felmondani. A Támogatott szerződésszegése esetén a Támogató jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani. A Támogatott részéről szerződésszegésnek minősül különösen: a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint ismételt felszólítást követően jelen megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése. A Támogatott szerződésszegése esetén a támogatás teljes összegét haladéktalanul átutalni a Vhr-ben meghatározott EFK számlájára. VII. Egyéb rendelkezések VII.1. A Támogatott a szakmai vezetőjét a Támogató irányában kizárólag a szakképzési hozzájárulás felhasználásának tárgyában a jelen szerződésből folyó kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése érdekében titoktartási kötelezettsége alól e szerződés aláírásával felmenti. VII.2. A Támogatott részéről a Támogatóval a kapcsolatot tartja: név: Györe Péter (szakképzés támogatási referens), cím: 2600 Vác, Naszály út 31., telefonszám: +3627/ , mobil telefonszám: / , fax szám: +3627/ , cím: VII.3.A Támogató részéről a Támogatottal a kapcsolatot tartja: név: << név >> cím: << cím >>, telefonszám: << telefonszám >> mobil telefonszám: << mobil telefonszám >>, fax szám: << fax szám >>, cím: << cím >> VII.4. Jelen szerződés módosítása, írásos formában történhet. Amennyiben jelen szerződés egyik rendelkezése hatálytalan vagy a jövőben azzá válna, akkor, az nem érinti a szerződés egyéb részeinek hatályosságát. Nem minősül joglemondásnak, ha valamely fél nem él valamely jogával azonnal vagy bizonyos esetekben. A felek által igénybe vett jogorvoslat nem jelenti azt, hogy más jogorvoslati lehetőségükről lemondtak volna. A felek vállalják, hogy bármely vita eldöntését, amely jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, egyeztetés útján kísérlik meg. Amennyiben az egyeztetés nem vezetne eredményre a felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik rendezésére értékhatártól függően alávetik magukat a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. VII.5. Egyéb fontos rendelkezések: Támogatott tudomásul veszi, hogy a fejlesztési támogatásból beszerzett, felújított tárgyi eszközöknek, illetve a fejlesztési támogatás keretében átadott tárgyi eszközöknek legalább 5 évig ingatlan esetében 10 évig- a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia. Támogatott jogosult az általa fenntartott TISZK keretei között működő szakképzési feladatot ellátó intézmény vagy intézmények, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő szakképző iskola részére a jelen magállapodás alapján kapott fejlesztési támogatást továbbadni. A továbbadás/elfogadás feltétele, hogy a 13

14 fejlesztési támogatás felhasználásáról, valamint a fejlesztési támogatással összefüggő jogokról és kötelezettségekről a fejlesztési támogatást felhasználóval megállapodást köt. Ha a fejlesztési támogatásban részesített Támogatott vagy az általa fenntartott TISZK részét képező, a fejlesztéssel érintett szakképző intézmény megszűnik, és a fejlesztéssel érintett vagy szakma képzését más, a TISZK részét képező szakképző intézményben nem folytatják, akkor a fejlesztési támogatás felhasználásáról a megszűnést megelőző 5 évre, ingatlan esetén 10 évre vonatkozóan a támogatásban részesített köteles elszámolást és adatszolgáltatást a megszűnés elhatározását követő 15 napon belül benyújtani az NSZFIhez. A Támogatott a megszűnésről köteles írásban értesíteni az NSZFI-t és az állami adóhatóságot. Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen, 4 példányban írták alá. Kelt: Cegléd, Támogató (p.h.).. Támogatott (p.h.) 14

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám:... TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS -pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására- Amely létrejött egyrészről a(z): Támogató neve: székhelye: postacíme: adószáma: számlavezető bank neve: bankszámlaszáma:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészt a(z) Minta Kft. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására- székhelye: 1111 Budapest, Próba utca 111. postacím: 1444 Budapest, Pf 2345. adószáma: 12345678-9-12

Részletesebben

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési

Részletesebben

Fejlesztési megállapodás

Fejlesztési megállapodás Fejlesztési megállapodás amely létrejött a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. (továbbiakban Szht.) és az Szht. végrehajtásáról szóló 13/2008.(VII.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Kht. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására A szerződéssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok: 2003.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA AIDD TISZK BELSŐ SZABÁLYZATA PÉCS, VÁRADI A. U. 4. RT04-015/2008. 1/8 I. A SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSÁ AK FELTÉTELEI: 1. TISZK REGISZTRÁCIÓJA

Részletesebben

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS évre (Békéscsabai I. Számú TISZK)

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS évre (Békéscsabai I. Számú TISZK) FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS 2010. évre (Békéscsabai I. Számú TISZK) Amely létrejött egyrészről a Szakképzési Hozzájárulásra Kötelezett (továbbiakban: Támogató) neve (cégneve):. székhelye:. adószáma:. statisztikai

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) 1 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtása tárgyában (TISZK és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) Amely létrejött elsődlegesen a szakképzési hozzájárulásról és a képzési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Székhely/postacím: 1082 Budapest, Üllői út 76. adószám: 15493857-1-42 statisztikai

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Széchenyi István Szakképző Iskola Az 5.10. pontja szerint a támogatás kedvezményezettje; illetve az ott oktatott szakmák az 1. sz. mellékletben az iskolánál felsoroltak.

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása Bárczi Gusztáv Óvoda Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1082 Budapest, VIII. Üllői út 76. Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása A szakképzésről

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 2011. évre

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 2011. évre MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 2011. évre mely létrejött a 2003. évi LXXXVI. törvény 4. (5) bekezdése / 5. (2) bekezdésének a) pontja és a 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 14. -a alapján

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

9/2008. Rektori Utasítás a szakképzési hozzájárulás támogatásokkal összefüggő főiskolai feladatok végrehajtásának szabályozására

9/2008. Rektori Utasítás a szakképzési hozzájárulás támogatásokkal összefüggő főiskolai feladatok végrehajtásának szabályozására BMF-RH-2370/08. Budapest, 2008. szeptember 23. 9/2008. i Utasítás a szakképzési hozzájárulás támogatásokkal összefüggő főiskolai feladatok végrehajtásának szabályozására egységes szerkezetben az 5/2007.,

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás

2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás 2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás - a fejlesztési megállapodások alapján fogadott szakképzési hozzájárulások nyilvántartásáról és felhasználásáról - 1. Személyi hatály: Az utasítás személyi

Részletesebben

Szerződés Fejlesztési támogatás nyújtására

Szerződés Fejlesztési támogatás nyújtására Szerződés Fejlesztési támogatás nyújtására Mely létrejött egyrészről: Neve (cégneve): Székhelye: Adószáma: Statisztikai jele: Cégjegyzék száma: Bankszámla száma: Képviseletre jogosult: Kapcsolattartó:,

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma:

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma: Sorszám: Évfolyam típusa szak megnevezése OKJ száma létszám számított tanulói létszám osztály létszáma Tagiskola Rendészet 23 23 ágazati 1. 1/9. A 35 Informatika 12 12 ágazati Egészségügy 22 23 ágazati

Részletesebben

Fejlesztési támogatás kezelési szabályzata

Fejlesztési támogatás kezelési szabályzata Fejlesztési támogatás kezelési szabályzata Jóváhagyta a Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése a 1 /2011. (12.15.) számú határozatával Érvényes: 2012. január 1-től Rab Zoltán vezérigazgató PREAMBULUM A szabályozás

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petőfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Pest megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Pest megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Pest megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező változásokat

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód Gépészet szakközépiskola - 10 kód 4 évfolyamos; szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó),

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. TÖRVÉNYEK, RENDELETEK a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: új Szht.);

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/005 Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3. Telefonszám: 62/547-014 Fax: 62/547-017 E-mail: - Honlap:

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2008. Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. Technikai kód: 12558000. Fenntartói jelentés. 10.

FIT-jelentés :: 2008. Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. Technikai kód: 12558000. Fenntartói jelentés. 10. FIT-jelentés :: 2008 Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A fenntartók átlageredményeinek összehasonlítása Matematika Az Önökhöz

Részletesebben

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink 2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink Egri SZC Bornemissza Gergely Eger, 3300 Kertész utca 128. E-mail: bginfo@bgeger.hu Tel.: +36 36 312 166 Honlap: http://www.bgeger.hu/ szakgimn

Részletesebben

8/2006. (III. 23.) OM rendelet

8/2006. (III. 23.) OM rendelet 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás adatai:

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás adatai: Kivonat a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2009. március 03-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. sz. melléklet a 22/2009. (III. 03.) sz. határozathoz A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési

Részletesebben

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Vlcskó Pál Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium szakmai főigazgató-helyettes

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 26. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bercsényi Miklós

Részletesebben

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz Jászapáti Az iskola neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium Címe: 5130 Jászapáti, Vasút u.2 Telefon/fax: 57/540-960, 57/540-260 E-mail: mlgszmail@gmail.com

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 48/2012.(III.29.) sz. önkormányzati határozat: A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. név (cégnév):

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. név (cégnév): MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására amely létrejött egyrészről név (cégnév):...... székhely:... adószám:... statisztikai számjel:... cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolványszám:... pénzforgalmi

Részletesebben

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év Szakmai vizsga eredmények 2016 év Informatikai rendszergazda 9 érettségire épülő 6 2 1 0 0 4,56 Gépgyártástechnológiai technikus 16 érettségire épülő 0 6 5 4 1 Rehabilitációs nevelő, segítő 9 érettségire

Részletesebben

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:...

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:... Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mezőgazdasági technikus diák 160 órás összefüggő szakmai (nyári) gyakorlati képzésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mezőgazdasági technikus diák 160 órás összefüggő szakmai (nyári) gyakorlati képzésére EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mezőgazdasági technikus diák 160 órás összefüggő szakmai (nyári) gyakorlati képzésére amely létrejött egyrészről a gyakorlati képzést folytató szervezet Iktatószám:.. Székhelye:

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakmai vizsgák 20. május-június Szakmacsoportok és szakmák Építészet Kőműves Kályhás Ács, állványozó Burkoló Festő, mázoló és tapétázó Faipar Bútorasztalos

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27. Röviditések: = ővárosi Önkormányzat K = Kerületi Önkörmányzat = lapítványi, magán E = Egyházi fenntartású I = Intézményi fenntartású BEISKOLÁZÁSI IROD - ÜRES ÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2014. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2009/2010. TANÉVBEN GIMNÁZIUMI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 13. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szakmai

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Betöltetlen férőhelyek Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35.

Betöltetlen férőhelyek Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. 031214 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola 4100 Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. 031214 003 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 2474 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 0 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 11 12 13 14 15 16 a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013.

MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013. MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013. TANÉVBEN A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja korábbi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben