2^/- tó 'Ellmjcgyaű. ICotcl* ^e^vifo* :.yi KöteteT^ttSélvárlalé- ^ ^ ' ft 0 " 2 E e ^ ^f. ^-íí. /u/ 4. ü,lo. e^; loji o 6; t? ZOtf. 0S-><&.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2^/- tó 'Ellmjcgyaű. ICotcl* ^e^vifo* :.yi KöteteT^ttSélvárlalé- ^ ^ ' ft 0 " 2 E e ^ ^f. ^-íí. /u/ 4. ü,lo. e^; loji o 6; t? ZOtf. 0S-><&."

Átírás

1 e^; loji o 6; t? PO-005/03 2 E e ^ (^^.'.^: A szerződés tárgya:.m?ak.^ /^...Q?/:/.^*Á..H^ A kötelezettségvállalás a...ííríí.'v.v... évi Költségvetés 0M.íí/íír.i..f.v. szakfeladaton..x57.íj3 főkönyvi számon...aaíst^ö.ví. analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Iií5.;í?sa^ Ft bruttó összegben. t i-y'toűoo^) A szerződő partner neve: Li.S.fS: Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: %PÁl,év.-?.év ^M í?.^ormt...:?.-.!hí?öí?.f 0 rint év forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest,?9JA.J^^t.\k^..A3. ZoM- Budapest, g-"jq-"" * ^»em megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály 20J.évi előirányzat Felhasznált összeg ^f. Jogi és Közbeszerzési referens Jogi szakvélemény tó 'Ellmjcgyaű. ICotcl* ^e^vifo* :.yi KöteteT^ttSélvárlalé- ^ ^ ' ft 0 " Átvételi időpont: ZOtf. 0S-><&. Felhasználható összeg..^os-ííf.t.?^,.. Ft 2^/- UM- <s»r, ^o, ü,lo. r<io Icw - os~, "2Q Aláírás: ^ /u/ 4 ^-íí Regisztráció: Pénzügyi Osztály JLoH. o& VU-

2 IGÉNYBEJELENTÉS UPC BUSINESS BÉRELT VONAL SZOLGÁLTATÁSRA - ADATLAP 1/3 ' ' upc Ügyfélkórj: Bejelenlés időponlja: május 15. Kampány: Típus: Magán 0 NéváKrás: Üzleti B Álhelyezés 29-en belül Q Egyéb munka:c3 Álhelyezés településen belül O Project azonosító: Business /2011 ÜGYFÉL ALAPADATOK: Magán előfizető: Neve: Lakóhelye: "Anyja neve: Lakóhelye: 'Anyja neve: Üzleti elölizetö: Születési neve: "Elérési telefonszám: Születési helye és ideje: 'Elérési telefonszám: Születési helye és ideje: Gazdálkodó kapcsolattartója: sz. Megnevezés: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Székhely: 1145 Budapest. Pétervárad u. 2. Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: (OTP) Postacím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Számlázási név: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló önkormányzat Polgármesteri Hivatala Számlázási cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 'A '-gal jelölt adatok megadása nem k ölel ezö. Név: Hemmer Imre Telefon: "Telefax: * Mobil: ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT**: Hoízáj árulok, hogy adataimat a ÖPQ (elhasználja safál vagy társvállalati piackutatási célokra és üzleti ajánlatai Kidolgozásához. (Ez az Ön számára azért hasznos, mert minél többet tudunk az ön valós igényeiről, és hogy mennyire elégedett szolgáltatásunkkal, annál pontosabban tudjuk rnajd, mire van szüksége.) D Igen D nem adataim direkt marketing célú kezeléséhez (ideértve az elektronikus hirdetést, illetőleg az automatizált hanghivó használatát) (Hozzájárulásával lehetővé teszi, hogy értesíthessük Önt az elérhető ajánlatokról, új termékekről, akciókról, így mindig tudja, melyik a legkedvezőbb lehetőség az On számára.) D igen D nem hogy adataimat a UPC a velem való hatékonyabb kapcsolattartás érdekében kezelje, és az előfizetésemmel kapcsolatos tá ékoztalásl jullasson el részemre. (Ahhoz szükséges, hogy Ön telefonon keresztül is Intézhesse ügyelt, és tájékoztatást kaphasson.) D igen Cl nem Eíöflzelől értesítések fogadása: Hozzájárulok, hogy a UPC a jogszabály szerint közvetlen elölizetöi értesítést igénylő értesítéseket részemre en, vagy az elektronikus számlaszolgáltatás Igénybe vétele esetén az elektronikus számlán tegye meg. (Hozzájárulásával ezentúl élvezheti BZ elektronikus számla előnyeit, és skár pár kattintással elintézheti ügyelt, ehhez az elektronikus számlát kezelő rendszerében történő regisztráció is szükséges.) Ű igen ( cím: ) nem "Az. előfizetői jogviszony időtartama alatt az Előfizető Jogosult a fenti nyllblkozatát bármikor Ingyenesen megváltoztatni sz. nyorritajpc Magyarország Kft. UPC Magyarország Kfl. Székboly: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-3G. Levelezési cím: 1462 Budapest, Ft Szerződés azonosító: 2011-U-WILLN/1152/TQ-634 Telgfon: 1221, -T

3 IGÉNYBEJELENTÉS UPC BUSINESS BÉRELT VONAL SZOLGÁLTATÁSRA- ADATLAP 2/3 WAW upc A SZOLGÁLTATÓ ADATAI: Cégszerű megnevezés: UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. Értesítési név, cím:, t caupc.hu AZ ÖSSZEKÖTTETÉS TÍPUSA: Analóg D Digitális B Szolgáltató áramkör azonosító: Társszolgáltató azonosító: AZ ÖSSZEKÖTTETÉS: A. végpont helye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. (Zuglói PH) Interfész: Ethernet Végberendezés típusa: Cisco ME 3400G - 2CS Csatlakoztatott végberendezés darabszáma: 1 db Csatlakoztatott végberendezés tulajdonjoga: B. végpont helye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. (Proserver) Interfész: Ethernet Végberendezés típusa: Cisco ME 3400G - 2CS Csatlakoztatott végberendezés darabszáma: 1 db Csatlakoztatott végberendezés tulajdonjoga: Digitális bérelt vonali szolgáltatás esetében az adatátviteli sebesség: 1/1 Gbps (letöltés/feltöltés) Analóg bérelt vonali szolgáltatás esetében a primer szakaszok száma: db Huzalszám (2h/4h): optika/üvegszál Csatlakozás igényelt dátuma: június 10. Csatlakozás kiépítésének határideje: június 10. Előfizetői szakaszok: db Szolgáltatás megkezdésének határideje: június sz. nyomt./ Kiadás napja: , Levelezési cím: 1462 Budapest, Pl Teleion: 1221, ^í

4 IGÉNYBEJELENTÉS UPC BUSINESS BÉRELT VONAL SZOLGÁLTATÁSRA - ADATLAP 3/3 ^8s^ busines: A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ EGYSZERI ES HAVI DlJAK, ROUTER BÉRLET: Nettó egyszeri létesítési díj: 0,-Ft Nettó havi előfizetési díj: ,-Ft Router (ek) nettó havi bérleti díja: Bruttó egyszeri létesítési díj: 0,-Ft Bruttó havi előfizetési díj: ,-Ft Router (ek) bruttó havi bérleti díja: HŰSÉGNYILATKOZAT: Hűséget vállalok: El igen nem El A szolgáltatás új kiépítésű O Szolgáltatás módosítási igény Az Előfizető jelen megállapodás aláírásával vállalja, hogy a upo bérelt vonali internet vonatkozó Előfizetői Szerződését a szolgáltatás megkezdésétől számított 2 évig (hűségidő) nem szünteti meg, illetve nem ad okot a Szolgáltatónak az Előfizetői Szerződés megszüntetésére. Az Előfizető jelen megállapodás aláírásával vállalja, hogy a upo bérelt vonali internet vonatkozó Előfizetői Szerződését -tői -ig (hűségidő) nem szünteti meg, illetve nem ad okot a Szolgáltatónak az Előfizetői Szerződés megszüntetésére, Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést a hűségidő lejárta előtt Előfizető megszünteti, szünetelteti, vagy az olyan okból szűnik meg, amely az Előfizetőnek felróható, akkor a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kedvezményes díjak (azaz a jelen adatlapon feltüntetett díjak), valamint a kedvezmény nélküli díjak (melyeket a vonatkozó Egyedi Előfizetői Szerződés 1. sz. melléklete tartalmaz) közötti időarányosan igénybevett különbözetet, valamint az egyéb egyszeri kedvezmények ellenértékét a részére Előfizető egyösszegben megfizetni köteles a szerződés megszűnésétől számított 8 (nyolc) napon belül Problémáit az alábbi ingyenes számainkon jelezheti ügyfélszolgálatunknak: Ügyfélszolgálati iroda telefonszáma: 1221, Amennyiben Ön segítséget szeretne kérni a szolgáltatás igénybe vételéhez, a fenti telefonszámokon munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére és megpróbálnak segítséget nyújtani a hiba elhárításában. Ezen igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg az előfizetői szerződés szerves részévé válik. Megjegyzés: Kelt: Budapest, május sz. nyomt./ Szerződés azonosító: 2011-U-MLLN/1152/TQ-634. Telefon: 1221,

5 általános szerződési feltételek 1/15 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA amely létrejött a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét és részét képező adatlapon szereplő felek között. 1. A szerződés tárgya Jelen szerződés tárgya a szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlapon megjelöli szolgáltatás, melyei a Szolgáltató a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltélelei, a vonatkozó hatályos magyar szabványban meghatározott feltételek szerint nyújt. A jelen Előfizetői szerződés szövege egységes szerkezetben, egy dokumentumba szerkesztve tartalmazza a Szolgáltató által nyújtott, az adatlapon megjelölt minden vonatkozó egyedi Előfizetői szerződés rendelkezéseit, és e szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek kivonatát. Abban az esetben, ha az Előfizető az adatlapon megjelölt szolgáltatások közül több, eltérő típusú szolgáltatást (kábeltelevíziós műsorterjesztési, internet-hozzáférési szolgáltatás, vagy helyhez kötött telefonszolgáltatás) vesz igénybe, úgy a felek kifejezetten rögzítik, hogy közöttük mindegyik külön Előfizetői szerződés jön létre, azonban a jelen dokumentum szövege részét képezi az adatlapon megjelölt, és az Előfizető által igénybe vett különböző szolgáltatásokra vonatkozó, minden egyes egyedi Előfizetői szerződésnek. 2. Az Előfizetői szerződés elemei Az Előfizetői szerződés egyedi Előfizetői szerződésből és a Szolgáltató mindenkor hatályos, a szerződés mellékletét és részét képező adatlapon megjelölt, az egyes szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből (a továbbiakban: ÁSZF) áll. A Szolgáltató a jelen Előfizetői szerződés szövegével egységes szerkezetbe foglalta a szerződés részét képező adatlapon megjelölt szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ek it, melyek szövege az Előfizetői szerződés részét képezi. Az egyedi Előfizetői szerződés elválaszthatatlan része az (i) adatlap, (ü) a Szolgáltató ügyfélszolgálatára, hibabejelentő szolgálatára, valamint a felügyeleti szervekre vonatkozó információkat, és (lií) a irányadó díjakat taríalmazó mellékletek. 3. A Szolgáltató fő kötelezettségei a.) a hálózat karbantartása (az Előfizetői végberendezés kivételével), b.) a hálózaton jelentkező hiba elhárítása, c.) a szolgáltatás díjáról a szerződésnek és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása, és annak az Előfizetők részére történő eljuttatása, d.) az Előfizető jogszabályoknak megfelelő tájékoztatása a szolgáltatást érintő változásokról e.) ügyfélszolgálat, illetőleg 24 órán keresztül hívható hibabejelentő szolgálat működtetése. 4. Az Előfizető fő kötelezettségei a.) a szolgáltatás díjainak határidőben történő kiegyenlítése, b.) az észlelt hiba haladéktalan bejelentése, annak elhárítása érdekében együttműködés a Szolgáltatóval, c.) az Előfizető adataiban történő változás haladéktalan, de legkésőbb 15 napon belül történő bejelentése, d.) a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybevétele. 5. Szerződésmódosítás 5.1. Szerződésmódosítás taitái. alakisága Az Előfizetői Szerződés közös megegyezéssel a felek egyező akaratnyilvánításával módosítható, illetőleg az alább, Illetve jogszabályban meghatározott esetekben egyoldalúan. A szerződés módosításra a szerződéskötésre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni, a szerződés módosítható írásban, szóban, és ráutaló magatartással. Előfizető bármilyen szerződésmódosítási kérelmének a Szolgáltató csak abban az esetben tesz eleget, ha Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben fennálló, nem vitatott díjtartozása nincs A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: a) ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja; vagy b} ha azt a szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változás indokolja; továbbá c) az ASZF szövegére irányuló egyéb módosítás, amely nem. érinti a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, mely a szöveg helyesbítése, pontosítása, átfogalmazása, illetve folyamatok módosítása, vagy d) ha az Előfizetői Szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének feltételei műszaki okokból változnak (pl. fejállomás csere, hálózati fejlesztések), vagy e) új szolgáltatás, szolgáltatási csomag bevezetése esetén, vagy f) vis maior, vagy a Szolgáltatón kívül álló bármely körülményben (különösen valamely szolgáltatott műsor megszűnése vagy a müsortulajdonosnak műsora terjesztésére vonatkozó rendelkezésének megváltozása} bekövetkezett lényeges változás indokolja. A c-f.) pontokban meghatározott módosítások- amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik- nem eredményezhetik a szerződés feltételeinek lényeges módosítását. Lényeges módosításnak minősül különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire, vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. A felsorolás b) pontjában meghatározott, a körülményekben bekövetkező lényeges változásnak minősülnek a Szolgáltató gazdálkodását, illetőleg a nyújtott szolgáltatást befolyásoló körülményekben bekövetkező lényeges változások. Ezek különösen az alábbiak lehetnek: (i) üzemeltetési, működési költség változása; (ii) infláció; (iii) ha az Előfizetői igények, a jelszolgáltatás körülményei és egyéb érdekek, körülmények figyelembe vételével a programválaszték, a programcsomagok száma, összeállítása módosul az Előfizetői igények, valamint a müsordíjak gazdasági hatása és a műsorok minőségi jellemzői adatatnak összevetése alapján; (iv) hálózat műszaki korszerűsítése Szolgáltató a szerződés egyoldalú módosítása esetén az Előfizetőt a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal köteles értesíteni az ASZF 19. pontja szerint, az alábbi tartalommal: a) pontos utalás az ÁSZF módosított rendelkezéseire b) a módosítások lényegének rövid leírása c) a módosítások hatálybalépésének időpontja d) a módosított és közzétett ÁSZF elérhetősége e) a módosítás indokolása f) az Előfizetőt az egyoldalú módosításra tekintettel megillető jogosítványok A Szolgáltató nem köteles a 30 (harminc) napos értesítési határidő betartására olyan esetekben, amikor az ASZF módosítása új 062. sz. nyomt./upc Magyarország Kit. Web: ^

6 !P U P C szolgáltatás bevezetése mialt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosílással kizárólag valamely Előfizetői dij csökken Az Előfizetőt, Igénylőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogok Az Előfizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét, Illetőleg a közlemény megjelenését követő 8 (nyolc) napon belül az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítés kézhezvételétől, Illetőleg a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult - azonnali hatállyal - felmondani az Előfizetői Szerződést. Amennyiben az Előfizető az egyedi Előfizetői Szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást meghatározott időtartamig, az ebből eredő kedvezményekért veszi igénybe, úgy az Előfizető a Szerződést csak akkor mondhatja fel, ha a módosítás az általa igénybe vett kedvezményeket kedvezőtlenül érinti. Amennyiben az Előfizető e feltételekkel mondja fel a Szol gát tatágra irányuló Szerződést, úgy a Szolgáltató nem követelheti a kedvezményeknek a felmondást követő időszakra eső összegéi. Amennyiben a Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításról szóló értesítésében megadott határidőn beiül az Előfizető nem él a Szolgáltatói szerződésmódosílas esetére megillető jogával, úgy ezen magatartások az Előfizető részéről a módosított feltételek elfogadását jelentik. A nyilatkozattétel elmulasztása - ráutaló magatartással létrejött Előfizetői Szerződés kivételével - nem minősülhet az Előfizető, vagy az Igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (Előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz'kapcsolódó új, Illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. Amennyiben a szerződésmódosításra a Szolgáltatási díjak változása miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása elfogadásnak minősül, ha arról a Felek az Egyedi Előfizetői Szerződésben ekként állapodtak meg. Amennyiben a Szolgáltatásra irányuló igénybejelentés megtételét követően a Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja, abban az esetben az ÁSZF közzétételét követő 8 (nyolc) napon belül az Igénylő minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a Szerződés megkötésétől Áthelyezés Ha az Előfizető az Előfizetői Hozzáférési Pontot a Szolgáltató Földrajzi Szolgáltatási Területén belül változtatni kívánja, a Szolgáltató köteles ennek, a kérelemről történt tudomásszerzéstől számított 30 (harminc) napon belül eleget tenni. Áthelyezés a Szolgáltató Földrajzi Szolgáltatási Területén, és csak akkor biztosítható, ha a kért új Előfizetői Hozzáférési Ponton a Szolgáltató az ÁSZF 4. pontjában meghatározott, megfelelő műszaki feltételekkel rendelkezik. Ha a szükséges műszaki feltételek nem állnak fenn, akkor a Szolgáltató az Előfizetőt 15 (tizenöt) napon belül értesíti, a teljesítés időpontjának (év, negyedév) megjelölésével. Amennyiben a Szolgáltató az Előfizetővel az előző bekezdés szerint közölt teljesítési időpontot nem tartja be, úgy a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. A Szolgáltató a kötbér összegét az átírás diját tartalmazó számlán írja jóvá. Az áthelyezési díj mórlékét a 3. számú melléklet tartalmazza. Ha a Szolgáltató az Elöíizetö áthelyezésre irányuló kérésének 30 (harminc) napon belül műszaki lehetőség hiányában nem tud eleget tenni, azt nyilvántartásba veszi és a műszaki lehetőség létrejötte esetén teljesiti. Az áthelyezési Igény teljesítéséig az Előfizetői jogviszony szünetel. Szolgáltató nem köteles áthelyezni a szolgáltatás hozzáférési pontot az Előfizető kérésére akkor, ha az Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben díjtartozása áll fenn. Szolgáltató nem köteles áthelyezni a szolgáltatást abban az esetben, ha az Előfizető az áthelyezéssel érintett ingatlanokon nem biztosítja az Előfizetői Hozzáférési Ponthoz történő hozzáférés lehetőségét feltéve, hogy az áthelyezéshez a hozzáférésre szükség van sz. nyomt./ 5.5. Átírás Szolgáltató az Előfizető kérésére- a 3. sz. mellékletben meghatározott átírási díj fizetése ellenében - módosíthatja az Előfizetői Szerződési, ha az Előfizető személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be anélkül, hogy az Előfizetői Hozzáférési Pont helye megváltozna (átírás). Nem tekintendő átírásnak az Előfizető adatainak változása, amennyiben személye nem változik. Az Előfizető átírás esetén belépési díj fizetésére nem kötelezhető. Előfizető és az új Igénylő közös kórelme alapján a Szolgáltató az Előlizetöi Szerződést 15 (lizenöt) napon belül átírja az új Igénylőre, amennyiben a miiszaki leltételek nem változnak és az új Igénylő az Előfizetői Hozzáférési Pontnak helyt adó ingatlan jogszerű használója. Díjtartozás esetén a Szolgáltató az átírási kérelmet teljesítheti azzal a feltétellel, hogy ebben az esetben a díjhátralék meglizetésére az új (jogutód) Előfizető lesz köteles. A teljesítési határidő a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezését követően kezdődik meg. A határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával megegyező összegű kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírni. Amennyiben egyéni Előfizetői Szerződés átírását kérik Üzleti/Intézményi Igénylőre, az Üzleti/Intézményi illetve egyéni Előfizetőre vonatkozó a 3. számú mellóklelben közölt egyszeri belépési díj különbözetet is meg kell fizetni, de az átírást kérő ebben az esetben sem köteles belépési díjat fizetni a Szolgáltatónak. A feltételes kedvezménnyel nem biztosított Előfizetői Szerződések esetében, az Előfizető halála esetén az Előfizetői Hozzáférési Pont létesítési helyének örököse kérelme alapján a Szolgáltató az Előfizetői Szerződést 15 (tizenöt) napon belül az örökösre átírja, feltéve, hogy a jogutód az Előfizető esetleges díjhátralékát megfizeti. Öröklés esetén az átírás szabályai az alábbiak: Szolgáltatónak az Előfizető haláláról történt tudomásszerzésével (halotti anyakönyvi kivonat eredeti vagy hitelt érdemlő másolatának bemutatása) az Előfizetői jogviszony megszűnik, kivéve ha az Örökös/örökösök, illetve a túlélő házastárs ezzel ellentéles nyilatkozatot lesz, azaz a jogviszony szünetelését nem kéri. A Szolgáltató az öröklés tényének hitell érdemlő módon történő bizonyítása esetén (jogerős hagyatékátadó végzés bemutatása) az Örökös írásbeli kérelmére a szolgáltatást változatlan fellételekkel, átírási díj megfizetése mellett átírja az örökösre. Több örökös esetén az örökösök írásbeli megállapodása az irányadó. Ha a hagyatéki eljárás bejezését követő 30 napon belül az Előfizetői jogviszony folytatásáról nem állapodnak meg, úgy a jogviszony megszűnik. A Szolgáltató az Előfizető haláláról történő tudomásszerzés időpontjától az örökös jelentkezéséig, vagy a hagyatéki eljárás befejezését követő 30. napig a jogviszonyt díjmentesen szüneteltetheti. A szünetelés maximális időtartama 6 hónap, ennek elteltét követőén az Előfizetői jogviszony automatikusan megszűnik. Amennyiben a túlélő házastárs a haszonélvezeti jogával terhelt ingatlan használója marad, a Szolgáltató az özvegyi haszonélvezeti jog keletkezését öröklési esetként kezeli. Ebben az esetben a lakásban maradó özvegy átírási kérelmét örökléstől függetlenül, átírási díj megfizetése ellenében kérésre az általános szabályok szerint, az olt meghatározott határidővel teljesíti. Az átírás fellételei nem alkalmazhatóak arra az esetre, ha az átírással egyidejűleg az Előfizetői Hozzáférési Pont helye is megváltozik. A Szolgáltató új szerződéskötési igényként kezeli azt az esetet, amikor egyidejűleg átírás és áthelyezés iránti kérelem kerül hozzá benyújlásra. a.) 5.6. Csomagmódosítás Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-3I *~^P'

7 3/15 upc businesí Előfizető a szolgáltatási jogviszony idölartama alatt díjfizetési kötelezettség nélkül napiári évenként egy alkalommal kezdeményezhet szolgáltatási csomagmódosítást. Naptári évenként több mint egy alkalommal történő szolgáltatási csomag módosítás esetén az Előfizetőt az ÁSZF 3. sz. mellékletében meghatározott díjfizetési kötelezettség terheli. Az új programcsomag igénybevételét a Szolgáltató a kérelem tudomásulvételét követő 5 (öt) munkanap alatt biztosítja - a felek ellenkező megállapodásának hiányában. Előfizető az új szolgáltatási csomag igénybevételére vonatkozó nyilatkozatát legkorábban a módosításnak Előfizető által szándékol! megvalósulását megelőző 30. naptól tehelí meg joghatályosan. A Szolgáltató nem köteles az Előfizető szolgáltatási csomagját módosítani, ha az Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben díjtartozása áll fenn. Abban az esetben, ha az Előfizető szolgáltatási csomagját olyan szolgáltatási csomagra módosítja, melyhez az Előfizetőnél kihelyezett, a Szolgáltaló tulajdonát képező berendezés (médiabox, modem) cseréje szükséges, és az Előfizető a szolgáltatás telepítésével kapcsolatban az Előfizetői általi telepítést vállalja, úgy az Előfizető az új szolgáltatás igénybe vételéhez rendelkezésére bocsátott berendezés átvételét követő 3 (három) munkanapon belül köteles a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáján a korábbi szolgáltatási csomagjához használt berendezést a Szolgáltató részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben az Előfizető e kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a kárt megtéríteni, azaz az ÁSZF 3. számú mellékletben meghatározott összegű kárlérítési díjai megfizetni. Az Előfizető kártérítési kötelezettsége mind a berendezések megrongálódása, mind azok visszaszolgáltatásának elmulasztása esetén fennáll, mely utóbbi esetben a felek úgy tekintik, hogy az adott berendezés megsemmisült. b.) 5.7. Változás az Előfizető adataiban Előfizető az Előlizetöi Szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást - ideértve a számlázási cím változását is - köteles haladéktalanul, de legkésőbb az.adatváltozást követő 15 (tizenöt) napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak, A bejelentés elmaradásából eredő kárért Szolgáltató nem felel. 6. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának feltételei A Szolgáltató az Előfizető szerződésszegése esetén a szolgáltatást az ÁSZF 10. pontjában foglaltak szerint korlátozhatja. 6.1 A szolgáltatás korlátozás Az Előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult: a) ha az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató/Társszolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését így különösen, ha az Előfizető az Előfizetői Hozzáférési Ponthoz megfelelőség-tanúsítvánnyal nem rendelkező Végberendezést, vagy nem megfelelő inlerfaceszel rendelkező Végberendezési csatlakoztat; b) ha az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban (amely történhet külön ibvólben, vagy a Szolgáltató által megküldött számlalevélen) megjelölt - legalább 30 (harminc) napos - határidő lejártát követően is esedékes díjtartozása van, és az Előfizető nem adott az ilyen díjtartozások fedezetére a Szolgáltatónak vagyoni biztosítékot; c) telefon szolgáltatás esetén a közvetítöválasztás szolgáltatást az Előfizelönek nyújtó Társszolgáltató megkeresése esetén, ha az Eht (1) bekezdés b)-c) pontjaiban meghatározott feltétetek a Társszűfgáítató vonatkozásában állnak fenn; d) telefon szolgáltalás esetén ha az Egyetemes Szolgáltatást igénybe vevő Előfizető a Szolgáitatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja sz. nyomt./ e) kábeltelevíziós szolgáltatás esetén az Előfizető a műsorjelet jogosulatlanul vételezi, azt harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja. A Szolgáltató a korlátozást haladéktalanul megszünteti, amennyiben az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez. A Szolgáltató a szolgáltatás visszaállításáért a 3. sz. mellékletben meghatározott visszakapcsolási díjat számolhatja fel. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást az Előfizetőnek felróható okból korlátozza, az Előfizető a korlátozás idejére a teljes szolgáltatási díj megfizetésére köteles. A Szolgáltatás korlátozása - a korlátozás első hárem hónapjában - csak olyan módon alkalmazható, hogy a korlátozás az Előfizetőnek más Szolgáltatóval elektronikus hirközlési szolgáltalás igénybevétele céljából fennálló Előfizetői jogviszonyából eredő jogainak gyakorlását ne akadályozza. A Szolgáltató nem köteles alkalmazni e szabályt, ha &i Előfizető magatartása a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségeinek megszegésére irányul. ú.2 Az internet szol pá Itatási a vonatkozó további korlátozási szabályok, a Szoláltató hálózatának veszélyeztetése mialii korlátozás 6.2,1 Extrém használat A Szolgáltató Internet szolgáltatása osztott erőforrásokra épül. Ezeknek az erőforrásoknak a túlzott (indokolatlan mértékű) igénybe vétele vagy ezekkel való visszaélés, akár egy Előfizető részéről is, minden más felhasználó számára negatív hatást válthat ki. A hálózati erőforrásokkal való visszaélések leronthatják a hálózat teljesítményét A fentiek figyelembe vételével a Szolgáltató túlzott mértékű használatnak tekinti azt az esetet, amikor az Előfizető adatforgalma egymást követő három hónap átlagában a 300 Gigabyte forgalmi mennyiséget meghaladja (extrém használat}. Amennyiben az Előfizető az extrém használatnak minősülő adatmennyiség 80%-át eléri, a Szolgáltató erről értesíti az Előfizetőt, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel, és egyúttal felhívja a szerződésszegő magatartástól való tartózkodásra. Ha az Előfizető lorgalma meghaladja az exlrém használatnak minősülő átvitt adatmennyiséget, akkor a Szolgáltató az Előfizető szolgáltatásnak sebességét jogosult korlátozni. Amennyiben az Előfizető a szerződésszegést a Szolgáltató jogkövetkezményekre történő felhívása esetén sem szünteti meg, azaz adatforgalma az értesítést követő hónapban ismételten meghaladja a 300 Gigabyte adatmennyiséget,, a Szolgáltató a szerződést a pont rendelkezéseinek megfelelően felmondhatja. A Szolgáltatás korlátozása a jelen pont alkalmazása szempontjából az Előfizető által igénybe vett Internet-hozzáférési csomaghoz rendelt adatátviteli sebesség maximum 90%-os lassítását, azaz a rendelkezésre álló sávszélesség csökkentését jelenti. Ez az alacsonyabb sebesség továbbra is - időbeli korlát nélkül - lehetővé teszi az Előfizető száméra, hogy a Szolgáltatást teljes értékűen használhassa. A szolgáltatás korlátozásának időtartama alatt az Előfizető az egyedi Előfizetői szerződésében meghatározott havidíjai köteles fizetni, mely dlj a korlátozásra okot adó időszakban megvalósult, a fentiekben meghatározott extrém használat ellentételezéséül szolgál Tömeges levélküldés Amennyiben az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva nagy mennyiségű levelet küld, mellyel a Szolgáltató hálózatát túlterheli, a Szolgáltató a szolgáltatást korlátozhatja. Tömeges levélküldésnek minősülnek: (i) olyan tömegesen küldött, nagy mennyiségű , amelyeknek tartalma egymással nagymértékben azonos és a c/mzetlek nem kérték kifejezetten, hogy ezen -eket megkapják ^

8 4/15 Ü upc (ii) olyan -ek, amelyek több mint 32 címzettet tarlalmaznak a címzettek listában (To,Cc,Bcc) (iíi) ingyenes szolgáltatások igénybevételével nagy mennyiségű tevéi átirányítása (mail forward) (iv) olyan -ek, amelyek nagy méretűek, és rövid idö alatt nagy mennyiségben kerültek elküldésre A Szolgáltató az ilyen kéretlen tömeges -ek, illetve nagy mennyiségű levelek átvételét, illetve továbbítását a hálózatának és rendszereinek védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megtagadhatja Egyéb elektronikus levelek küldése Ilyennek minősül az, ha az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást (elhasználva olyan elektronikus levelet küld, amely vírust vagy egyéb kártékony programot csatolt állományként tartalmaz. 6.3 Díjtartozás miatti szoleáicátás-korlátozás Amennyiben az Elöíizetönek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - legalább 30 (harminc) napos - határidő lejártát követően is esedékes díjtartozása van, és az Előfizető nem adott az ilyen díjtartozások fedezetére a Szolgáltatónak vagyoni biztosítékot, abban az esetben a Szolgáltató az Előfizető Internet-hozzáférését korlátozhatja. Internet szolgáltatás esetében a Szolgáltatás korlátozása a jelen pont alkalmazása szempontjából az Előfizető által igénybe vett Internet hozzáférési csomaghoz rendelt adatátviteli sebesség 16/16 Kbit/sec-ra történő lassítását jelenti. A korlátozás időtartama alatt fizetendő havidíj mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza Telefon szolgáltatás korlátozására vonatkozó speciálisszabálvok A Szolgáltató az Előfizetői szolgáltatás fentiekben meghatározott korlátozása esetén is köteles biztosítani a) az Előfizető hívhatóságát, b) a segélykérő hívások továbbítását, c) a Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségét, 7. A szüneteltelés szabályai A szünetetetés feltételeit az ÁSZF 9. pontja tartalmazza Általános szabályok A szolgáltatás szünetelésére, vagy szüneteltetésére sor kerülhet mind az Előfizető, mind a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból, Előfizetői, vagy Szolgáltatói kezdeményezésre, valamint a Feleken kívül álló, elháríthatatlan okok {vis maior) következtében, illetve a jelen ÁSZF-ben, vagy jogszabályban meghatározott események bekövetkezése eselén Az Előfizető által kérhető szüneteltetés szabályai A Szolgáltató köteles az Előfizetői szolgáltatást- akár Egyéni, akár Üzleti/ Intézményi Előfizető - kérésére szüneteltetni. Az Előfizető köteles közölni a szüneteltetés kezdő időpontját, valamint a szüneteltetés időtartamát, a szüneteltetés kezdő időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal. Az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozatát legkorábban a szünetelésnek az Előfizető által szándékolt megvalósulását megelőző 30. naptól teheti meg. Az Előfizető kérésére történő szünetelés legrövidebb időtartama 1 (egy) hónap, míg az adott naptári évben az Előfizető kérésére történő szünetelés maximuma összesen 6 (hat) hónap, A szünetelés időtartama alatt - miután a Szolgáltató a szünetelés időtartama alatt fenntartja az Elölizetöi jogviszonyt - az Előfizető csökkentett előfizetési díj megfizetésére köteles, amelynek mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza. Ha az Előfizetői szolgáltatás az Előfizető kérésére szünetel, a szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az Előfizető visszakapcsolási díjat köteles fizetni. Az Előfizető által kérelmében meghatározott szünetelési időtartam lejártával, amennyiben az Előfizető másként nem nyilatkozik, a Szolgáltató - külön értesítés nélkül - visszakapcsolja a szolgáltatást sz. nyomt./ 7.3. Szolgáltató érdekkörében felmerülő, vagy mindkét léi érdekkörén kívül eső okból történő szüneleltetés Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre - ide nem értve a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendszeres karbantartások esetét -, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kivül esik (különösen ideértve a vis maior esetét), a szünetelés időtartama alatt az Előfizető díj fizetésére nem köteles. Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a Szolgáltatás szünetelésére, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, és az egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órái, abban az esetben a Szolgáltató a szünetelés hónapjára járó előfizetési dijat a következő havi számlában az Elötizetö számára jóváírja. A Szolgáltató a díj visszatérítésre nem köteles, ha a szüntetés oka vis maior, és ha igazolja, hogy a szünetelést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárható intézkedést megtett. A Szolgáltató a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelésről - amennyiben a szünetelést nem Igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre - az Előfizetőket 15 (tizenöt) nappal korábban, előzetesen értesíti. A szünetelés mértéke ebben az esetben nem haladhatja meg naptári hónaponként az 1 (egy) napot. A Szolgáltató a szünetelésről az ügyfélszolgálati irodában, vagy/és a hálózatán fogható információs képújság csatornán keresztül, vagy az ASZF 19.2 pontja szerinti egyéb módon a szüneteltetést megelőzően 15 nappal tájékoztatja az Előfizetőit Rendszeres karbantartás Rendszeres karbantartásnak nevezzük azon technikai eszközeink üzemképes állapotban való tartására vonatkozó karbantartási tevékenységet, amely biztosítja a karbantartás hatására a minőségi célértékek elérésének folyamatos fenntartását. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenő üzembiztonság időszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. A rendszeres karbantartás körébe tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelőzése érdekében kerülnek elvégzésre. A rendszeres karbantartási munkálatokat minden héten kedden és csütörtökön 0-6 óra között kell elvégezni, ettől eltérő időpontban végzett karbantartás az Előfizető 15 nappal korábban történő értesítése mellett lehetséges. 8. A szerződés megszűnésének, megszüntetésének feltételei 8.1. Az Előfizetői Szerződés megszűnésének esetei Az Előfizetői Szerződés megszűnik a) a szerződésben meghatározott idö elteltével; b) Szolgáltatói és Elölizetöi rendkívüli felmondással; c) Szolgáltatói rendes felmondással; d) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; e) egyéni Előfizető elhalálozása esetén; ha nincs a pont szerinti, átírásra jogosult örökös; f) Üzleti/Intézményi Előfizető jogutód nélküli megszűnésével; g) a felek közös megegyezésével; h) az Eht (11) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a szolgáltatás nyújtásának lehetetlenülése esetén; i) az ÁSZF-ben/Előfizetöi Szerződésben meghatározott szolgáltatás (ideértve az egyes szolgáltatási csomagokat, a prémium, értéknövelt és kiegészítő szolgáltatásokat is) a Szolgáltató érdekkörébe eső módon megszüntetésre kerül(mely esetben a Szolgáltató a szolgáltatás megszűnéséről az Előfizetőt legalább 60 nappal korábban értesíti); j) telefon és internet szolgáltatás esetén amennyiben megszűnik a Szolgáltatónak az Előfizetővel kötött szerződése más Szolgáltatóval kötött - az Előfizetői hurok teljes átengedésére vonatkozó - szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, amelyről a Szolgáltató az Előfizetőt értesíteni köteles a megszűnés előtt 15 nappal; k) telefon és Internet szolgáltatás esetén ha a Szolgáltató az Előfizetői szolgáltatást más elektronikus hírközlési Szolgáltatóval az Előfizetői hurok átengedésére kötött ~yp

9 5/15 %áb^ szerződés alapján nyújtja, és a másik eleklronikus hírközlési Szolgáltató az Előfizetői hurok átengedésére irányuló szerződést felmondja. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles az Előfizetőt az Előfizetői hurok átengedésére irányutó szerződés felmondásáról írásban, elektronikus levélben, egyéb hírközlési úton haladéktalanul értesíteni; I) telefon szolgáltatás esetén amennyiben a számhordozhatóság előírásainak betartásával az Előfizetőt másik Szolgáltató veszi át a kijelölt időablakban Előfizetői felmondás Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. A felmondást a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodához, központi ügyfélszolgálali irodához kell eljuttatni, írásban, szóban vagy telefonon lett bejelentéssel. A szerződés megszűnése nem mentesíti az Előfizetőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének, illetve az Előfizető birtokában levő, a Szolgáltató tulajdonát képező eszközök visszaszolgáltatásának kötelezettsége alól. B.3. Szolgáltatói Felmondás d.) S.3.1. Előfizető szerződésszegési: miull A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megszegése esetén az Előfizetői Szerződést 15 (tizenöt) napos határidővel felmondhatja, ha a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követő 3 napon belül sem szünteti meg; b) az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentelt vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, c) az Előfizető a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, különösen: (i) kábeltelevíziós szolgáltatás esetén az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően is jogosulatlanul vételezi a műsorjelet, azt, vagy a rendelkezésére bocsátott berendezéseket (médiabox) harmadik személynek jogellenesen továbbítja, átadja vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja, mellyel szerzői- és szomszédos jogi jogsértést követ el; vagy (ii) kábeltelevíziós szolgáltatás esetén ha az Előfizető a médiabox működéséhez szükséges szoftverhez illetéktelen személynek hozzáférést biztosít, vagy a kódolási algoritmus, illetve a szoltver forráskódjának megfejtésére irányuló tevékenységet végez, vagy ezekre kísérletet tesz, és ezzel szerzői jogi jogsértést követ el.; (iii) internet szolgáltatás esetén az ÁSZF pontjában foglalt magatartásokat tanúsítja d) az Előfizető a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott berendezéseket nem rendeltetésszerűen használja (ide értve a médiabox biztonsági címkéjének sérülését is), és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés közlésétől számított 3 (három) napon belül sem szünteti meg; e} az Előfizető Szolgáltató tulajdonát képező eszközökön a Szolgáltatón kívüli személlyel végeztet karbantartási, illetve javítási munkákat, vagy azokat megrongálja f) telefon szolgáltatás esetén az egyetemes szolgáltatást Igénybe vevő Előfizető a szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően is harmadik személy részére továbbértékesíti. A Szolgáltató a szerződésszegés megszüntetésére értesítésében a (b) pont esetében 8 napot, egyéb szerződésszegés esetében 3 napot biztosít sz. nyomt./ e.) Az Előfizető szerződésszegésének különös esetei internet szolgáltatás esetén - jogosulatlan adatszerzés és adatküldés: A Szolgáltató a fenti, pont a) és c) alpontjai szerinti szerződésszegésnek tekinti az alábbi Előfizetői magatartásokat. Az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve hajt végre, különösen: (i) (ii) (IN) (iv) (v) az internet használók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve internetezés közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet, az internet használók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet, az Internetrtasználók személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely az Előfizetőt kompromittálhatja, illetve a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatja, mások tulajdonát kópe2ő számítógépek és azok erőforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl.proxy, szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók ós egyéb kapcsolt hardver eszközök). a Szolgáltató hálózati eszközeire vagy szervereire Jogosulatlan adatszerzés és adatküldés a Szolgáltató szerveréről Az Előfizető a számára nyújtott szolgáitatást felhasználva S szerverén olyan adatokat, információkat tárol vagy továbbít, amely: (i) jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sért (ii) a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó, Illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom, (iii) az Alkotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek, (iv) az Előfizető által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezetnek. További szerződésszegésnek minősül, ha (i) (iii) (iv) f.) ha az Előfizető számitógépén vagy szerverén open relay vagy open proxy szolgáltatás ful, és ezen szolgáltatással bizonyíthatóan SPAM levelek lettek kiküld ve számítógépén vagy szerverén tudatosan vagy tudta nélkül adathalász vagy trójai webszerver üzemeltet IP címét meghamisítja olyan tevékenységet folytat, amely alkalmas egy vagy több számítógép vagy hálózat túlterhelésére (DDOS) portscan tevékenységei végez Az Előfizető díjtartozása miatt A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes dfjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldéséi legalább 15 nappal követő második értesítésben megjelölt lizetési határidőig követő második értesítésben megjelölt fizetési határidőig sem egyenlítette ki. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani az Előfizetői Szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetőleg havi előfizetési díj hiányában, -%-J

10 6/15 ÉÉ upc busines vagy 5000 (ötezer) forintnál magasabb előfizetési díj esetén az 5000 forintot, vagy ha az Elölizeto a díjtartozás összegszerűségét vilatja és a vita rendezése érdekében a hatósághoz, vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elö, feltéve, hogy a szolgáltatás nem vitatott esedékes, illetőleg további díjait megfizeti. A Szolgáltaié jogosult a szolgáltatás felmondása helyett az Előfizető díjtartozása esetén 3 (három) havi Előfizetői díjnak megfelelő vagyoni biztosítékot kérni. Amennyiben az Elölizeto a bizlosítékadási kötelezettségének eleget tesz, úgy a Szolgáltató a Szerződést nem mondja lel. Ha a felmondás Indoka az Elölizeto szerződésszegése, és az Elölizeto a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az Előfizetői Szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles az Előlizetöt írásban, egyéb hírközlési úton haladéktalanul értesíteni. I.) 8.5 Az Elölizeto kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén az Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonában lévő és a hálózatról leválasztható kihelyezett távközlő berendezéseket és eszközöket (pl. médiabox) rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben az Előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a kárt megtéríteni, illetve a 3. számú mellékletben meghatározót! összegű kártérítési díjat megfizetni. Az Előfizető kártérítési kötelezettsége mind a berendezések megrongálódása, mind azok visszaadásának elmulasztása esetén fennáll, mely utóbbi esetben a felek úgy tekintik, hogy az adott berendezés megsemmisült. 8.6 Elállás a szerződéstől A Szolgáltató jogosult elállni az Előfizetői Szerződéstől ha az abban megjelölt szolgáltatást, vagy Előfizetői Hozzáférési Pontot objektív, a szerződés megkötésekor a Szolgáltató által bármely okból nem ismert műszaki ok miatt nem képes létesíteni. h.) A $ pont.szerinti Szolgáltatni felmondás közös szabályai A , 8.3.2, és pontban foglal! felmondási ok fennállása eselén a Szolgáltató a felmondási idő alatt - amennyiben annak oka az Elölizeto szerződésszegése - jogosult az Előlizetöi szolga Itatást(sokat) korlátozni. A Szolgállató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az Előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak. Ha a leimondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az Előfizetői Szerződés nem szűnik meg a Szolgállató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban, egyéb hírközlési úton haladéktalanul értesíteni. Az Előfizetői Szerződésnek az Előfizető szerződésszegése miatt történő felmondása esetén az szerződésből származó valamennyi díjfizetési kötelezettség azonnal esedékessé válik. j.) A LSzolgállató érdekkörében bekövetkező más okból történő felmondás A Szolgáltató az Előfizetői Szerződési egyebekben 60 (hatvan) napos határidővel jogosult leimondani. 8.4 A Szolgáltatói felmondás alaki és tartalmi követelményei Az Szolgáltató az Előfizetői Szerződés felmondását írásban, tértivevényes levélben köteles az Előfizetőnek megküldeni. Az Előfizető szerződésben szereplő címére az ily módon megküldött leimondó levél a sikertelen kézbesítés megtörténtét követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintendő, amennyiben az nem kereste", nem fogadta el", ismeretlen", vagy elköltözött" jelzéssel érkezik vissza. A Szolgáltató általi felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell a) a felmondás indokát, és b) a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, és c) ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizető tájékoztatását arról, hogy ha az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az Előfizetői Szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató (elmondásával sz. nyomt./ 9. Előfizetői jogok Szolgáltatói szerződésszegés esetén, a szerződésszegés Jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az Előfizetőt megillető jogok, a díjvisszatérítés rendje, az Előfizetőt megillető kötbér mértéke A Szolgáltató szerződésszegés eselén az Előlizetöt megillető jogokat, az alkalmazható díjvisszatérítést, illetőleg az Előfizetőt megillető kötbér mértékét az ÁS2F 14. pontja tartalmazza Az Előfizető jogai a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén A Szolgáltaló felelőssége az Előfizetői Hozzáférési Pontig terjed, eddig a pontig köteles a Szolgáltató a vállalt célértékeket teljesíteni. Az Előfizető ingatlanában található Előfizetői Hozzáférési Pontot létesítési helyét a Szolgáltató az Előfizető igényét, és a legkisebb költség elvét figyelembe véve építi ki, úgy hogy az előfizetői Végberendezésiek} csatlakoztatása akadálymentes legyen. Az Előfizetői Szerződések késedelmes vagy hibé esetében a Szolgáltató az Előfizető vagyonában okozoll kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. A Szolgáltató mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése, illetőleg a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható. Nem minősül hibás teljesílésnek: a) a hibát az Előfizető által használt, tanúsítvánnyal nem rendelkező Végberendezés okozta; b) a hiba az Előfizető tulajdonában lévő Végberendezésben van; c) hibát a Végberendezés nem rendeltetésszerű használata okozta; d) a hibát nem jelentették be; e) a hibát a Szolgállató a hibaelhárítási időn belül elhárította; f) az Előfizető nem biztosította a hibaelhárítás lehetőségét az érintett ingatlanon, feltéve hogy a hiba elhárításához szükséges a bejutás; g) a szolgáltatás szünetelése. Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható Kötbérfizetési kötelezettség A Szolgállató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát legfeljebb 72 órán belül kijavítani, ha e határidőn belül a hiba kijavítására nem képes, abban az esetben a Szolgáltató kötbér megfizetésére köteles. Ha a hibaelhárítási kötelezettségét a Szolgáltató az Előfizető, vagy az Előfizető érdekkörében felmerült ok, vagy a Szolgáltató tevékenységétől lüggetlen, külső, általa elháríthatatlan ok miatt nem -Vp

11 7/15 tudja teljesíteni, mindaddig nem esik késedelembe, amíg az akadályoztatás el nem hárul. Ha a hiba következtében az Előfizetői szolgáltatást nem lehet Igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző az előző hat hónapban az Előfizető által az Előfizetői Szerződés alapján az adott Előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetflett Összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú Előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az Előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kiűzetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az Előfizető az Előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minőséghez képest gyengébb minőségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak a fentiekben meghatározott kötbér felét kell fizetnie. A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az Előfizető választása szerint az Előfizető részére egy összegben visszafizeti. Az Előfizetőt az átírás, áthelyezés késedelme esetén megillető jogokat a jelen szerződés 5.4. és 5.5. pontja tartalmazza A hiba kijavításának átmeneti, vagy tartós lehetetlensáo.9 esetén az Előfizetőt megillető díjcsökkentés mértéke Amennyiben az Előfizetői Szerződés megkötését követően világossá válik, hogy az Előfizetőn kívülálló okból az Előlizetöi Hozzáférési Pont létesítése nem lehetséges, a Szolgáltató az Előfizető által megfizetett belépési díjai az Előfizető részére kamataival együtt visszafizeti. Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető által bejelentett és valósnak minősülő hiba kijavítását - három hónapig tartó, legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható átmeneti ideig - nem tudja vállalni, abban az esetben az Előfizető részére díjcsökkentést nyújt, amelynek mértéke havonta a havi előfizetési díj legalább 15 %-a. 10. A díjazás és számlázás módja, alapelvei, a irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek mértéke, a díjak megfizetésének Ideje, módja A szolgáltatás az egyedi Előfizetői Szerződésben, és a jelen ÁSZF-ben meghatározott előfizetési díjért vehető igénybe, a díjazás szabadáras. A díjazás magában foglalja azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket nem közvetlenül a Szolgáltató végez, hanem más Szolgáltatótól rendel meg, és azt változatlan formában továbbértékesíti az Előfizető részére (közvetített szolgáltatás). A közvetítés tényét a Szolgáltató az Előfizető részére kiállított számlában szerepelteti. A Szolgáltatót megillető díjak megfizetése a Szolgáltató által kiállított számla alapján történik. A Szolgáltató - az Előfizető választása szerint - havonta, félévente, vagy évente állít ki számlát az Előfizető íelé. Telefon szolgáltatás esetén féléves, vagy éves számlázási gyakoriság nem választható. A Irányadó díjak ós egyéb kapcsolódó dijak, költségek mértékét az ÁSZF, valamint azzal megegyező módon a Jelen szerződés és ÁSZF kivonat melléklete tartalmazza. A Szolgáltató számlázási rendszere zárt, külső személyek által nem manipulálható. A számlák aláírás nélkül hitelesek A díjfizetés módja és ideje, a díjkiegyenlítés határideje A rendszeres díjak megfizetése a - számlázási gyakoriságnak megfelelő - tárgyidőszakra vonatkozóan előre, az egyéb díjak az igénybevételt követő számlázási időszakban, utólag esedékesek. A Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területenként, az ÁSZF-ben leírt keleti, budapesti és nyugati régió szerint időben egymást követő ciklusnak megfelelően állít ki számlát az Előfizetők részére. A Szolgáltató a számlákat a keleti régióba a tárgyhónap 1. napjával, a budapesti régióba a tárgyhónap 11. napjával és a nyugati régióba a tárgyhónap 26. napjával kezdődően, a kezdőnaptól számítolt 4 napon belül eljuttatja sz. nyomt./ A számlák befizetésének határideje a számlán minden esetben fel van tüntetve, és az Előfizetők az esedékes díjakat ennek megfelelően a keleti régióban upc kábelhálózattal ellátott területen legkésőbb a tárgyhó 11. napjáig, keleti régióban Monor fejállomáshoz tartozó illelve a monori réz-érpáras hálózattal elíátott területen tárgyhó 18. napjáig, a budapesti régiókban a tárgyhó 25. napjáig, míg a nyugati régióban a tárgyhó 8. napjáig kötelesek megfizetni a Szolgáltató részére. A Szolgáltató az általa kiállított számlán mindenkor feltünteti az esedékes díj megfizetésének határidejét. Amennyiben a Szolgáltató érdekkörében felmerült oknál fogva az Előfizető később kap számlát az esedékes díjairól, úgy a rendelkezésre álló, a fentiekben meghatározott határidő a Szolgáltató késedelmével meghosszabbodik. Az Előfizető az elektronikus számla (e-számla) szolgáltatást a oldalon történő regisztráció, majd a UPC Magyarország Kft., mint Szolgáltatóhoz történő regisztrációval rendeli meg. Az Előfizető a regisztrációval, azaz ezen szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg elfogadja a Díjnet Zrt. Általános Szerződési Feltóteleit és egyúttal tudomásul veszi, hogy a sikeres regisztrációt követően kizárólag elektronikus úton kap számlát, azaz a továbbiakban sem papíralapú számlát, nem állít ki részére a Számlakibocsátó, sem készpénzátulalási megbízást. Az elektronikus számlára vonatkozó előírásokat a 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet tartalmazza Fizetési módok Az Előfizető saját választása szerint készpénzben vagy pénzintézeten keresztül, vagy internet szolgáltatás esetén a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú melléklete 7.11 pontja szerint a munkavállalónak adómentesen nyújtható számítógép- és internethasználatra fordítható pénzhelyettesítő (így különösen utalvány vagy egyedi kód) felhasználásával egyenlítheti ki számláit, vagy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú melléklete 7.11 pontja szerint a munkavállalónak adómentesen nyújtható számítógép- és internethasználatra lordílható pénzhelyettesítő (így különösen utalvány vagy egyedi kód) felhasználásával, egyenlítheti ki számláit. ni,) n.) Készpénzes fizetési módok: a) a Szolgáltató által biztosított postai készpénzátutalási megbízással b) az ügyfélszolgálati irodában történő befizetéssel; c) az Előlizetöt felkereső üzletkötő (díjbeszedő) részére történő befizetéssel. Pénzintézeten keresztül történő fizetési módok: a} az Előfizető által adott megbízás alapján pénzintézetnél vezetett folyószámláról (csoportos beszedési megbízás). Sikertelen beszedési kísérlet esetén azonban a Szolgáltató jogosult postai készpénzátutalási megbízáson beszedni az elmaradt szolgáltatási díjakat. b) az Előfizető részéről banki átutalással; c) felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízással; d) interneten keresztül történő bankkártyával történő díjkiegyenlítés (csak e-számla előfizetés esetén) A b) és c) pontban meghatározott fizetési módok esetében Előfizetőnek kell gondoskodnia a pénz egyértelmű azonosítására vonatkozó adatok közléséről, illetve az a) és d) pontok esetében a pontos adatok megadásáért, melynek elmulasztásából eredő következményekért az Előfizető felel. Székhely: 1092 Budapesl, Kinizsi u Levelezési cím: 1462 Budapesl, Pf ^

12 Előfizetői szerződés es e/15 V HP? A számla azon a napon kiegyenlített, amikor a Szolgáltató bankszámláján az Előfizető által fizetett összeg jóváírásra kerül, illetve a poslai, pénztári vagy díjbeszedői befizetés napja Késedelmi kamat A Szolgáltató jogosult késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot felszámolni Előfizető felé. A késedelmi kamat mértéke: a tartozás összegének, a Plk. 301 (1) bekezdésében meghatározott, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat százaléknak és a késedelmes napok számának szorzata. A késedelmes időszak első napja a befizetési határidőt követő nap. A késedelmi kamat százalékos mértéke egyéni Előfizető esetében a PTK 301 -ában meghatározott mérték, Üzleti/Intézményi Előfizető esetén a Ptk. 301/A szerinti mérték. Késedelmi kamat illeti meg a Szolgáltatót az alaptalanul reklamált, illetve a befizetési határidőt kövelöen megkifogásolt számlák esetében is, a fizetési határidőig be nem fizetett számlaösszegre vonatkozóan. A Szolgáltató állal hibásan kiszámlázott és pénzügyileg rendezeti tételek esetében - az Előfizetői reklamáció jogossága esetén - az Előfizetőt a késedelmi kamattal egyező mértékű kamattal számolt jóváírás illeti meg, a befizetés és az Előfizetőnek való visszautalás közti időszakra. 11. Utalás arra, hogy az Előfizetői szolgáltatások részletes meghatározása, fgy különösen a szolgáltatások díjainak, kedvezményeknek, szolgáltatások minőségi célértékelnek leírása pontosan fiol találhatóak az ben A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások tartalmának részletes meghatározása az ÁSZF1. számú mellékletében található. A által nyújtott Előfizetői Szolgáttatások díjait az ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza. Az ÁSZF-ek mellékletével megegyező díjtáblázat a Jelen szerződés mellékleteként az Előfizető részére átadásra került. A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények leírását az ÁSZF 18. pontja tartalmazza, a Szolgáltató által Időről-időre meghirdetett akciós ajánlatok Igénybe vételének feltételei az ajánlat részvételi feltételeiben kerülnek meghatározásra. A szolgáltatás minősé mellékletében található. célértékeinek leírása az ÁSZF 4. számú 12. A hibabejelentő szolgálat elérhetősége, a hibabejelentések, számlapanaszok elintézést rendje, a karbantartási szolgáltatások biztosítása A Jelen pontban Irt rendelkezéseket az ÁSZF 12. ós 13.3 pontja tartalmazza. 12.1A hibabejelentő elérhetősége, a hibabelelentések elintézési rendié Az Előfizető az Előfizetői szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató által biztosított hibabejelentő szolgálatnál vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálali irodáiban jelentheti be. Jelen ÁSZF alkalmazása során Előfizetői hibabejelentésnek minősül minden olyan, az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon vagy üzenetrögzílön, illetve telefaxon tett bejelenlés, amely szolgáltatás korlátozott használhatóságára vagy az igénybe vehetöség hiányára irányul. A hibaelhárítás érdekében a Szolgáltató 24 órán keresztül hívható hibabejelentő szolgálatot^ működtet. A hibabejelentő szolgálat hívható az ügyfélszolgálatok jelen ÁSZF 2. pontjában megadott telefonszámain. A hibabejelentő szolgálat élőhangos, ahol a beérkező hívások legalább 75%-a esetében legfeljebb 120 másodpercen belül élőhangos operátor jelentkezik aki az ügyfél hibabejelentését az Előfizetői azonosíló és az Előfizetőt egyértelműen azonosító (Előlizetői Szerződésben szereplő) adatok megadását kövelöen regisztrálja. Szolgáltató köteles a szabályos (Előfizető és az ElŐfízelői Hozzáférési Pont azonosítására alkalmas) hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján telt intézkedéseket vissza követhető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni sz. nyomt./ Szerződés azonosító; 2011-U-MLLN/1152/TG-634 A Szolgáltatónak a hibabejelentést az Előfizető részére vissza kell igazolnia, ós azl a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie. A Szolgáltató hibabejelenlési nyilvántartása tartalmazza: h) az Előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját., az Előfizetői hívószámot vagy más azonosítót., a hibajelenség leírását., a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét., a hiba okát., a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét és annak okát) az Előfizető értesítésének módját és időpontját A lefolytatolt vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul, indoklással ellátott és a megfelelőség igazolására alkalmas értesítéssel köteles az Előfizetőt tájékoztatni írásban vagy egyéb dokumentált módon (rögzített telefonbeszélgetés, folyamatvezérlöben archivált ) az alábbi körülmények valamelyikéről: a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető vagy az az Előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel; a hiba kijavítását megkezdte, a hiba kijavítását meghatározott ideig, vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az Előfizető részére a 14.2 pontban meghatározott mértékű díjcsökkentést nyújt. A hibaelhárítás, a hiba okának kivizsgálása érdekében - ha a kivizsgálás, vagy a hiba kijavítása kizárólag a helyszínen lehetséges -, az ingatlan tulajdonosa (használója) tűrni köteles, hogy előzetes értesítés alapján a Szolgáltató erre felhatalmazott képviselője az ingatlan területére kivizsgálás, karbantartás és hibaelhárítás céljából belépjen, illetve ha műszaki indokok mialt a hiba elhárítása másként nem oldható meg, az ingatlanon, épületen, létesítményen, az alatt vagy felett, illetőleg abban a szolgáltatás céljára szolgáló eszközt (pl.: távközlő berendezést, vezetéket, antennát) elhelyezzen. Amennyiben a Szolgáltató tevékenysége az ingatlan tulajdonosát tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza, a korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg. Az Előíizetönek a hibaelhárítás során a Szolgáltalóval együtt kell működnie, a hibaelhárítás lehetőségét az Előfizetői Hozzáférési Ponton, illetve az Előfizetői Hozzáférési Pontnak helyet adó ingatlanban biztosítani köteles. Ha a hibaelhárítást az Előfizető bejelentése alapján végzi a Szolgáltató, az Előfizetőt csak akkor kell értesíteni, ha a hiba elhárításához szükséges bejutni arra az ingatlanra, ahol az Előfizető által használt Előfizetői Hozzáférési Pont található. Ha a hibaelhárítás során a Szolgáltató megbízottja nem tud az érintett Ingatlanra bejutni, értesílés hátrahagyásával tájékoztatja az Előfizetőt a helyszíni kiszállás következő időpontjáról vagy az időpontegyeztetés lt " Ha a Szolgáltató az Előfizető kérésére az Előfizetővel egyeztetett időpontban a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett ponthoz kiszáll, az Előfizető a 3. számú mellékletben meghatározott mértékű kiszállási díjat köteles megfizetni, kivéve, ha a kiszállásra a Szolgáltató oldalán felmerült okból kerül sor. A díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt abban az esetben is terheli, ha a Szolgáltató az Előfizető hibájából nem tud az érintett ingatlanra bejutni, vagy amennyiben a hiba oka az Előfizetőnél merült fel (pl. Előfizető hibás Végberendezése, rongálása, stb.), továbbá téves hibabejelentés, illetve megtévesztés esetén. A Szolgáltató az Előfizetőnek az isméiéit kiszállás díját a 3. számú melléklatben meghatározott mértékben felszámítja. Kizárólag a Szolgáltató - illetve megbízottja - jogosult a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett hálózattal kapcsolatos hibák kijavítására. Ha a Szolgáltató a hibaelhárítás során azt állapítja meg, hogy az Előfizető a meghibásodott hálózat javítására a Szolgáltatón kívül mást vett igénybe vagy saját maga kívánta megjavítani és ezzel kárt

13 upc okozott, az okozott kárt köteles megtéríteni, valamint köteles viselni a Szolgáltatónak a hiba elhárításával kapcsolatban felmerült költségeit. Amennyiben az Előfizető jogellenes magatartásával más Előfizetőket is érintő hibaelhárítást hiúsít meg, felel a Szolgáltalónak okozotl kárért. A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát legfeljebb 72 órán belül kijavítani. Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében és az Előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás időpontjában a Szolgáltató és az Előfizető megállapodott, és a hiba kijavítása a meghatározott időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból nem volt lehetséges, úgy a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidő a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól az Előfizető állal megjelölt új alkalmas időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik A számlapanaszok elintézési rendié Amennyiben az Előfizető a számlán szereplő díj összegszerűségét vitatja, az ezzel kapcsolatos Panaszát az általános szabályok szerint teheti meg a Szolgáltató ügytélszolgálatán. Az ügyfélszolgálat a Panaszt haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A Panasz megvizsgálásának befejezéséig a Szolgáltató nem jogosult az Előfizetői Szerződést az Előfizető vilatott díjtartozására hivatkozással felmondani. Ha az Előfizető a számlán szereplő díj összeg szerűségét vitató Panaszát a vitatott díj megfizetésére irányadó határidő lejárta előtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz és a Panaszt a Szolgáltató nem utasítja el annak nyilvántartásba vételét követő 5 napon belül, abban az esetben a Panasszal érinlett díj(tótel) vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának idejével meghosszabbodik. A reklamációnak a tárgyhavi számla nem vitatolt díjtételeinek kifizetésére azonban nincs halasztó hatálya. A nyilvántartó rendszerben az ügyfél különleges státust kap az iktatással egyidőben, ami alapján a reklamált összegre díjbehajtási eljárás nem indul ellene. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató állal követelt díj összegszerűségét vitatja, a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hálózala az illetéktelen hozzáférésektől védett és számlázási rendszere zárt, a díj számítása, továbbá megállapítása helyes volt. A vizsgálat folyamán - többek között - a következő adatokat gyűjti be a Szolgáltató: a) volt-e az Előfizetőnek korábbi reklamációja az elmúlt egy évben; b) a vonatkozó területen folytatott hibaelhárítási és építési-szerelési munkák áttekintése, vizsgálata. Indokolt esetben a Szolgáltató helyszíni vizsgálatot rendel el, amely vizsgálat az Előfizetői hálózat zártságára, az ingatlanon belüli hálózatra, a Végberendezésekre is kiterjedhet. Az összes adat birtokában a Szolgáltató (hangrögzítés lényéről való tájékoztatást követően} telefonon keresztül is felveheti a kapcsolatot a Panaszos Előfizetővel, mely személyes beszélgetés fényi deríthet egyes még tisztázatlan körülményekre. A fenti vizsgálat lefolytatását kövelöen a Szolgáltató elbírálja a számlapanasz jogosságát, és a bejelenlés módjának megfelelő módon a jogszabályi előírások belartásával az Előfizetőt - amennyiben arra mód van - azonnal, de legkésőbb 30 napon belül értesíti. Ha a Szolgáltató a számlareklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül - az Előfizető választása szerint - a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy ha ez nem lehetséges, abban az eselben a díjkülönbözelet és annak kamatait az Előfizető részére egy összegben visszalizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az Előfizetőt megillető kamat mértékének el kell érnie a Szolgáltatót az Előfizető díjfizetési késedelme esetén megillető kamal mértékét. Az Előfizető számlareklamációval a számla fizetési határidejétől számított egy éven belül élhet, amennyiben az adott számla tekintetében az Előfizető 062. sz. nyomt./ ezen Időszak alatt számlapanaszt nem terjeszt elő, a Szolgáltató a számlát az Előfizető által elfogadottnak tekinti Karbantartási szolgáltatások biztosítása A Szolgáltató az általa a szolgáltatás nyújtása céljából igénybe vett elektronikus hírközlési hálózatot időszakonként mind az Előfizetői Hozzáférési Pont és az Előfizetői Végberendezés között - ideértve az Előfizetőnek használatba adott aktív eszközöket is -, mind pedig annak az Előfizetői Hozzáférési Ponton és a Szolgáltató fejállomása között ellenőrzi. A Szolgáltató a hálózatnak az Előfizetői Hozzáférési Pont és az Előfizetői Végberendezés közötti szakasza műszaki állapotáról különösen az Előfizető bejelentése és az Előfizetőnél telepített aktív eszközök jelzései alapján értesül. A Szolgáltató a hálózatának az Előfizetői átadási pont és a Szolgáltató fejállomása közötti szakasz műszaki állapotát különösen a Szolgáltató szakemberei által a hálózaton végzett rendszeres és eseti jellegű mérések eredményei alapján ellenőrzi. A Szolgáltató a hálózat karbantartásáról esetenkénl és abban az estben dönt, ha az Előfizető indokolt bejelentése vagy a Szolgáltató szakembereinek jelzése alapján a hálózat valamely szakaszának vagy elemének állagára tekintettel annak karbantartása mutatkozik szükségesnek. Amennyiben a Hálózat karbantartása a szolgáltatás szünetelését vonja maga után, a Szolgáltató erről az Általános Szerződési Feltételek 19. pontja szerint értesfli az Előfizetőt. 13. Az Előfizető személyes adatai kezelésének szabályai az Eht nlapjnn A Szolgáltató az elektronikus hírközlési irányuló szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a felhasználó, illetve Előfizető azonosításához szükséges és elégséges személyes adatot. A Szolgáltató a dijak Számlázása céljából kezelheti az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatot, amely a díj meghatározásához és a számlázáshoz szükséges és elégséges, így különösen a szolgáltatás igénybevételének Időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatot. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti az a fent említett azonosító és egyéb személyes adaton túl azon személyes adatot, amely a szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges. A Szolgáltató úgy választja meg és minden esetben úgy üzemelteti az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során alkalmazotl elektronikus hírközlő eszközöket, hogy biztosítani tudja, hogy személyes adat kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez elengedhetellenül szükséges. A Szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően haladéktalanul törli, ha a Szolgáltatónál valamely fent nem említett célból történő adatkezelésre került sor. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybevevőnek valamely itt nem említeti célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától. A Szolgáltató biztosítja, hogy az Előfizető bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból milyen személyes adatokat kezel. Az Előfizetői adatok kezelésének egyéb eseteit és rószleles szabályait az ÁSZF 5. számú mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza. 14. Jogorvoslat A szolgáltatással kapcsolatos jogviták esetén az Előfizető jogosult az ÁSZF 18. pontjában, illetve a jelen szerződés mellékletében felsorolt hatóságokhoz fordulni. 15. Egyéb rendelkezések Az internet-hozzáférési szolgéltatás igénybe vételének speciális feltételeit, az ezekhez kapcsolódó részletes szabályokat a - #

14 . 10/15 upc busínes forgalommenedzsment tekintetében a vonatkozó ÁSZF pontja, a Szolgáltató hálózatának veszélyeztetése miatti korlátozás egyes speciális esetei (extrém használat, tömeges levélküldés, egyéb, a hálózat biztonságát veszélyeztető levelek küldése) tekintetében pedig az internet ÁSZF í 0.1 pontja tartalmazza. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei, a Polgári Törvénykönyv, illetőleg az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei az irányadóak. A jelen szerződésben nagy kezdőbetűvel használt fogalmak az ÁSZF 3. pontjában kerültek meghatározásra. Jelen Előfizetői szerződés aláírásával az Előfizető elismeri, hogy átvette a 2. pontban leisorolt, a szerződés mellékletét képező dokumentumokat, a szerződés és mellékleteinek tartalmát (loglaltakat kifejezetten ideértve a fenti 15. pontban foglalt, az internet szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó speciális feltóteleket) megismerte, elfogadja, és azt magára néíve kötelező érvényűnek tartja. A Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezéseit az ügyfélszolgálaton, internetes honlapján közzéteszi, illetőleg az abban foglaltakról a távbeszélőn működtetett ügyfélszolgálaton tájékoztatást ad. Kelt: Budapest, május 16. it^jté^gigírne, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltélelek elérhetősége, az ügyfélszolgálat elérhetősége és nyitvatartási rendje, az Előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, illetve elérhetőségeik megjelölése 2.sz. Díjmelléklet 062. sz. nyomt./ Szerződés azonosító; 2Ü11-U-MLLN/1152/TG-634

15 11/15 A. 4I U P C Egyedi előfizetői szerződés és ászt kivonat 1, sz. melléklete 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az elérhetősége, az ügyfélszolgi és a hibabejelentő szolgálat elérhetősége és nyitvatartási rendje Név: Cím: UPC Magyarország Telekommunikációs Kft Budapest, Kinizsi u sz. Az előfizető az előfizetői szolgáltatás meghibásodását a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban és a szolgáltató által biztosított hibabejelentő szolgálatnál jelenlheli be. A Központi Telefonos Ügyfélszolgálat és a hibabejelentő szolgálat országos, egységes, közös telefonszáma: 1221 {rövid hívószám). A Szolgáltató Internetes elérhetőségei: Ügyfélszolgálati irodák Budapest, l.sz.kirendeitség Budapest, 2.sz.kirendeltség Budapest, 3.sz.kirendeltség Budapest, 4.sz. kirendeltség Dabas Debrecen Debrecen Dunaújváros Eger Gyál Gyöngyös Mezőtúr Miskolc Miskolc Monor Cím 1092 Budapest, Kinizsi Utca Budapest, Lomb utca 9/c Budapest, Qrs vezér tere emelel, Sugár Üzletközpont 1122 Budapest, Krisztina krt Dabas, Szent István út Debrecen, Füredi Út Debrecen, Petőfi tér Debrecen, Dózsa György u Eger, Szálloda u Gyál, Vak Bottyán H-P: ; Szoulcai Piactéri üzletsor 9/1T 3200 Gyöngyös, Pesti u Mezőtúr, Földvári út Miskolc, Bajcsy Zs.u Miskolc, Testvérvárosok út Monor, Belvárosi sétány sz. nyomt./ Szerződés azonosító: 2011-U-MLLN/Í152/TG-634 Nyitvatartási idő H-P: ; Szo-. H-P: ; Szo- H-Szo.: , V: H-P: ; Szo- H-P: ; Szo- H-P: ; Szo- H-P: ; Szo- H,SZ,CS,P: ; K: ; Szo-V: zárva H.SZ.CS.P: ; Szo- K: H-P: ; Szo- H-Cs: ; P- Sza- H-P: ; Szo- H-P:: ; Szo- H-P: ; Szo: Nagykanizsa Nagykáta Nyíregyháza Pécs Pécs Salgótarján Sopron Székesfehérvár Szolnok Szombathely Tatabánya Várpalota w Veszprém 8800 Nagykanizsa, Csengery u Nagykáta, Ady Endre u Nyíregyháza, Luther Pécs, Pécs Plaza, Megyeri út Pécs Rókus u.3/ Salgótarján, Rákóczi út Sopron, Csengery u Székesfehérvár, Mátyás király krt Székesfehérvár, Ságvárí krt 2/A Szombathely, Kossuth L.u Tatabánya, Győri Út Várpalota, Árpád j Veszprém, Zrínyi j.3. H-P: ; Szo- H-P: ; Szo- H-P: ; Szo- V; zárva H-P: ; Szo-V: zárva H-P: ;Szo- H-P: ; Szo- H-P: ; Szo- H.SZ.CS.P: ; K: ; Szo-V: zárva H-P: ; Szo- H-P: ; Szo- H-P: ; Szo- H,SZ,CS,P: ; K: , Szo-V: zárva H,SZ,CS,P: ; K: ; Szo-V: zárva 2. Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, illetve elérhetőségeik megjelölése Az Előfizető panaszával közvetlenül a felügyeleti jogokat hírközlési szempontból gyakorló felügyeleti szervhez, a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz is fordulhat: Nemzeti Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u, Telefon: {1) Telefax: (1) Általános intormáció és központi cím: Nemzeti Hírközlési Hatóság Budapesti Igazgatóság f 133 Budapest, Visegrádi u Telefon: (1) cím: Telefax: (J) Az Előfizető a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez is fordulhat, ha a Szolgálattó tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása, ennek során hozott intézkedése, illetőleg valamely intézkedése elmulasztása következtében az Előfizetőt elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban vagy az Előfizetői szerződésben meghatározott jogaival összefüggésben sérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll lenn: Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjének Hivatala {HFJKH) 1015 Budapest, Ostrom u Telefon: (1) Telefax: (1} cím: Székhely; 1092 Budapest, Kinizsi u ^

16 12/15 Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett fordulhat továbbá a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, és a Gazdasági Versenyhivatalhoz, illetve az előfizető lakóhelye /tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez, az itt megadott elérhetőségeken. A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták rendezésének módja Ha az Előfizető nincsen megelégedve a szolgáltatás minőségével, ennek bejelentésekor - amennyiben a szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet - jogosult hatósági-, vagy független műszaki szakértőket felkérni a meg nem felelés igazolására. A hatósági-, vagy független műszaki szakértői vizsgálat végzésekor a szolgáltató jogosult jelen lenni. E személyek jegyzőkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a szolgáltató köteles a meg nem telelés előfizető részérő] történő igazolásául figyelembe venni. A Szakértő költségeit utólagosan az a fél köteles viselni, akinek állításai valótlannak bizonyultak. 2.3 A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogviták elbírálására jogosult szervek Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében az Előfizető jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhal: Nemzeti Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u Telefon: (1) Telefax: (1) Nemzeti Hírközlési r Budapesti Igazgatóság 1133 Budapest, Visegrádi u Teleion: {1) Telefax: (1) Nemzeti Hírközlési Hatóság Pécsi 7624 Pécs, Alkotmány u. 23. Telefon (72) Nemzeti Hírközlési Hatóság Debreceni Igazgatóság 4025 Debrecen, Hatvan u. 43. Telefon (52) Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjének Hivatala 1015 Budapest, Ostrom u Telefon: ; Telefax: A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Regionális NFH Észak-ai/öldi Regionális Felügyelősége 4024 Debrecen, Szent Anna u. 36. Telefonszám: Telefax: Nyíregyházi Kirendeltség 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. Teleionszám: , sz. nyomt./ Nemzeti Hírközlési Hatáság Szegedi Igazgatóság 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. Telefon: (62) , Telefax: (62) Nemzeti Hírközlési h Soproni Igazgatóság 9401 Sopron, Kossuth L, u. 26. Telefon: (99) , Telefax: (99) Nemzeti Hírközlési Hatóság Miskolci Igazgatóság 3529 Miskolc, Csabai kapu 17. Telefon: (46) Telefax: (46) Felügyelőségei Szolnoki Kirendeltség 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. Telefonszám: Telefax: fogy ved_e af_szolno NFH Dél-alföldi Regionális Felügyelősége 6722 Szeged, Kossulh L sgt Telefax: Kecskeméti Kirendeltség 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. Telefonszám: Telefax: NFH Észak-magyarországi Regionális Felügyelősége 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Telefonszám: Telefax: Salgótarjáni Kirendeltség 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefonszám: Központi szám: Telefax: fogyveú_em_sa lg NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefonszám: Telefax: Pécsi Kírendi 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u Telefonszám: , Telefax: NFH Közép-dunántúli Regionális Felügyelősége 8000 Székesfehérvár, Piac tér Telefonszám: Telefax: hu Veszprémi Kirendeltség 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefonszám: Telefax:+36 8B E- mail: fogyved_kd Szombathelyi Kirendeltség 9700 Szombathely, Hollán Ernő út 1. Telefonszám: Telefax: Telefonszám: Telefax: Békáscsabai Kirendeltség 5600 Békéscsaba, József A. u Telefonszám: , Telefax: Miskolci Kirendellség 3525 Miskolc, Városház tér 1. Telefonszám: Telefax: NFH Dél-dunántúli Regionális Felügyelősége 7400 Kaposvár, Fő u. 57. Telefonszám: Telefax: fogyved Ügyfélszolgálati Iroda 1088 Budapest, József krt. 6. Telefonszám: , , , Szekszárdi Kirendeltség 7100 Szekszárd, Szent István tér Telefonszám: Telefax: u ugyíelszolga Tatabányai Kirendeltség 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Telefonszám: Telefax: f ogy ved_kd fjata bany nf h.h NFH Nyugat-dunántúli Regionális Felügyelősége 9022 Győr, Árpád út 32. Telefonszám: Telefax: fog yved_nyd hu Zalaegerszegi Kirendeltség 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út 10. Teleíonszám: Telefax: logyved_nyd Levelezési cím: 1462 Budapest, Pl TP

17 Előfizetői szerződés es 13/15 gél izf upc ^SX&r E mail cím: Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest Alkotmány u. 5., Telefon: , Telefax: , Területileg Illetékes gazdasági kamarák mellett működő Békéltető Testület Budapesti Békéltető Testület (0(6 Budapest, Krisztinakrt.99. Telefon: , telefax: A békéltelö testület hatáskörébe lartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület sz. nyoml./ UPC Magyarország Kft,

18 14/15 llíl jpc ^5B^ Egyedi előfizetői szerződés és ászf kivonat 2. sz. melléklete A jelen mellékletben nem szereplő díjak és költségek az ÁSZF 3/b és 3/c sz. mellékletét képező Díjfüggelékben találhatóak. Analóg béreit vonali szolgáltatás Belépési díjak Megnevezés Nettó 2 huzalos áramkör 4 huzalos áramkör Havi díjak Megnevezés Bérelt vonali szolgáltatások díjai Nettó 25% áfa , ,00 25% áfa Bruttó összesen , ,00 Bruttó összesen Előfizetői szakasz 2 huzalos áramkör Előfizetői szakasz 4 huzalos áramkör Primer szakasz huzalos áramkör Primer szakasz huzalos áramkör Megjegyzés: A belépési díj nem visszatérítendő egyszeri díj, és csak belterületen érvényes. Havi díjak (Kbit/s) Nettó % áta Bruttó összesen Digitális bérelt vonali szolgáltatás Egyszeri meqrendelési díjak (Kbit/s) Nettó OOt OOt ( C OOt C C C C C C 25% áfa Bruttó összesen sz. nyomt./ Levelezési cím: 1462 Budapest, Pl. 477 ^V

19 15/15 IfZfj UDC TJ l ijar búsines 3. számú Melléklet Egyedi árak A szolgállatás fenti áraktól eltérő egyedi árai a szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlapon kerülnek feltüntetésre. Amennyiben a fenti áraktól eltérő árak kerülnek meghatározásra, mindig az adatlapon szereplő árak kerülnek számlázásra. A Szolgáltató vállalja, hogy jelen előfizetői szerződésben szereplő egyszeri és havi díjakat a hűségidő alatt nem változtatja! MLLN adat egyszeri díj: 0,- Ft MLLN adat havi díj: ,- Ft + áfa MLLN adat sávszélesség: 1 Mbps /1 Gbps (letöltés/feltöltés) Hűségidő: 2 év Telepítési cím - A: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. (Zuglói PH) Telepítési cím - B: 1152 Budapest, Szentmihály! út 137. (Proserver) Ügyfélszám: Szolgáltató áramkör azonosító: Project azonosító: Busíness / sz. nyomtaipc Magyarország Kft. Levelezési clm: 1462 Budapest, Pf. 477 n^

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Módosítás dátuma: 2011. november 2. Hatályos: 2011.december

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet)

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet) Egyedi előfizetői szerződés (Internet) szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás: 2010. november 04. Hatálybalépés:

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek iplus Magyarország Kft. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2014.05.28. Utolsó módosítás kelte: 2014.04.28. Készült: 2014.04.24. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES LAK 000 000 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:... cég, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó neve:... lakóhely,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

LÁT-SAT KFT. szolgáltató

LÁT-SAT KFT. szolgáltató LÁT-SAT KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Babócsa, Bakháza, Bánya,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2016.04.18 Hatályos: 2016.05.18-től

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek műsorjelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15., 2014.05.15., 2014.10.01.

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. február 22-én 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben