DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT."

Átírás

1 DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ADATHÁLÓZATI - INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályba lépés időpontja: május 18.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGE, INTERNETES HONLAPJA A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES IDŐBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai Az igénybejelentés tartalmi elemei Előszerződés megkötése Az előfizetői szerződés Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás A szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátjai AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELRE VALÓ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK VÁLLALÁSI IDEJE (CÉLÉRTÉKE) Előfizetői hozzáférési pont Előfizetői hozzáférési pont létesítésének határideje Az előfizetői hozzáférési pont kialakításának esetei A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÜLÉSÜK MÉRÉSÉNEK MÓDSZERE Rendelkezésre állás Minőségi követelmények Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatok Az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak Az Előfizető személyisége AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSRA, EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELŐFIZETŐ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE A szolgáltató egyoldalú módosítási joga Az Előfizetőt, igénylőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogok Az egyszeri díj fizetéséhez kötött szerződésmódosítás esetei Áthelyezés Átírás Változás az előfizető adataiban A szerződésmódosítás esetén az előfizető tájékoztatásának módja Szolgáltatási csomag módosítás az előfizető kérelmére AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELŐFIZETŐ ÁLTAL KÉRHETŐ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDŐTARTAMA A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE Szolgáltatás szünetelése az előfizető kérelmére A szolgáltatás szünetelése a szolgáltató érdekkörében bekövetkező ok esetén Felektől független okok miatti szünetelés Karbantartás miatti szünetelés AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELŐFIZETŐ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELŐFIZETŐNÉL VÉGZŐDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI VAGY MÁS JELLEMZŐI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI...20 INTERNET ÁSZF 2

3 9.1. Az előfizetői szolgáltatás korlátozása A szolgáltatások korlátozása a hálózat üzembiztonsága érdekében AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDŐ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELŐFIZETŐ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZŐDÉST FELMONDANÁ Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei Előfizetői rendes felmondás A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről Az előfizetői szerződés felmondása előfizetői szerződésszegés esetén Előfizetői szerződés felmondása díjtartozása miatt A szerződés felmondása a szolgáltató érdekkörében bekövetkező más okból A szolgáltató díj visszatérítési kötelezettsége a szerződés megszűnése esetén Az előfizető feltételes kedvezmény-fizetési kötelezettsége Eljárás a szerződés megszűnése esetén A HIBABEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE A szolgáltató szolgálatának elérhetősége A hibabejelentés nyilvántartása A szolgáltató hibás teljesítése Hibaelhárítási célértékek Előfizető kötelezettségei a hibaelhárítással kapcsolatban Együttműködés más szolgáltatókkal a hibaelhárítás terén AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE (DÍJREKLAMÁCIÓ, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK INTÉZÉSE) Az ügyfélszolgálat működése Előfizetői bejelentések, panaszok kezelése Díjreklamáció Az előfizetői igény kezelése Kötbér és kártérítési igények intézése Vis maior AZ ELŐFIZETŐ JOGAI AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ELŐFIZETŐT MEGILLETŐ KÖTBÉR MÉRTÉKE, A HIBA KIJAVÍTÁSÁNAK ÁTMENETI VAGY TARTÓS LEHETETLENSÉGE ESETÉN AZ ELŐFIZETŐT MEGILLETŐ DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA Az Előfizető jogai a szolgáltatás hibás teljesítése esetén A hiba kijavításának átmeneti, vagy tartós lehetetlensége esetén az Előfizetőt megillető díjcsökkentés mértéke A szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták rendezésének módja A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos vita rendezése, illetőleg jogorvoslat ELŐFIZETŐI VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉKEK) CSATLA-KOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, EZEN BELÜL EGYSZERES DÍJAK, DÍJAZÁSI IDŐSZAKOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK, A KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTSÁG ELVESZTÉSE ESETÉN A KEDVEZMÉNY VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE...31 INTERNET ÁSZF 3

4 16.1. Egyszeri díjak Havi előfizetési díj Forgalmi díjak Az adatforgalom figyelése, mérése Kedvezmények A díjazás, számlázás alapelvei Számlázás gyakorisága Számlázás integritása A díjkiegyenlítés határideje Fizetési módok Készpénzes fizetési módok: Pénzintézeten keresztül történő fizetési módok: Összevont számlázás Késedelmi kamat Adminisztrációs díj A SZOLGÁLTATÓVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁ-RÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI, A SZOLGÁLTATÓVÁ-LASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐ-DÉSEKBEN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHE-TŐSÉGE Az értesítés módja Az értesítés tartalma számú függelék számú függelék számú függelék számú függelék számú függelék...54 INTERNET ÁSZF 4

5 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGE, INTERNETES HONLAPJA DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35. Cégjegyzékszám: A korlátolt felelősségű társaság határozatlan időre alakult. Jelen Általános Szerződési Feltételek határozatlan ideig hatályos. A szolgáltató központi hibabejelentő telefonszáma: vagy a 1272 rövid hívószám. A szolgáltató ügyfélszolgálati irodáinak címei: Budapest, VI. kerület ( Terézváros ): Ügyfélszolgálati iroda: 1064 Budapest, Csengery u. 76. Telefon: , Fax: Nyitva tartás / félfogadás: hétfő, szerda 9 14 ig, kedd, csütörtök ig, péntek 9 13 ig. Budapest, IX. kerület ( Ferencváros ): Ügyfélszolgálati iroda: 1094 Budapest, Tompa u. 15/b Telefon: , Fax: Nyitva tartás / félfogadás: hétfő, szerda 9 14 ig, kedd, csütörtök ig, péntek 9 13 ig. Budapest, X. kerület ( Kőbánya ): Ügyfélszolgálati iroda: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 12. Telefon: , Fax: Nyitva tartás / félfogadás: hétfő, szerda 9 14 ig, kedd, csütörtök ig, péntek 9 13 ig. Budapest, XV. kerület ( Rákospalota, Újpalota ): Ügyfélszolgálati iroda: 1158 Budapest, Páskomliget u. 6.Telefon: , Fax: Nyitva tartás / félfogadás: hétfő, szerda 9 14 ig, kedd, csütörtök ig, péntek 9 13 ig. Budapest, XIX. kerület ( Kispest ): Ügyfélszolgálati iroda: 1191 Budapest, Üllői u Telefon: , Fax: Nyitva tartás / félfogadás: hétfő, szerda 9 14 ig, kedd, csütörtök ig, péntek 9 13 ig. Dorog: Ügyfélszolgálati iroda: 2510 Dorog, Bécsi u. 37. Telefon: Nyitva tartás / félfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 8 15 ig, kedd 8 18 ig, péntek 8 12 ig. Hatvan: Ügyfélszolgálati iroda: 3000 Hatvan, Kossuth tér 19. Telefon: Nyitva tartás / félfogadás: hétfő, szerda 9 13 ig, kedd, csütörtök ig, péntek 9 12 ig. Kiskunhalas: Ügyfélszolgálati iroda: 6400 Kiskunhalas, Bem u. 3. Telefon: Nyitva tartás / félfogadás: hétfő ig, kedd ig, ig, szerda ig, ig, csütörtök ig, ig, péntek ig. Esztergom: Ügyfélszolgálati iroda: 2500 Esztergom, Irinyi u Telefon: Nyitva tartás / félfogadás: hétfő ig, kedd zárva szerda 9 15 ig, INTERNET ÁSZF 5

6 csütörtök péntek zárva 9 12 ig. Székesfehérvár: Ügyfélszolgálati iroda: 8000 Székesfehérvár, Budai út Telefon: Fax: Nyitva tartás / félfogadás: hétfő, szerda 9 14 ig, kedd, csütörtök ig, péntek 9 13 ig. Szolgáltató Internetes honlapjának címe:.. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA Az adathálózat, adathálózati szolgáltatáshoz használt korszerűsített kábeltelevíziós hálózatot a szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek 2. sz. függelékében meghatározott területen üzemelteti. Adatátviteli szolgáltatáson értjük az (esetünkben , fájlátvitelek, internetes oldalak böngészése) előfizetőnek az Internet világhálóhoz, valamint a szolgáltató saját adatátviteli hálózatához való hozzáférést. A szolgáltatás célja, hogy ezen keresztül a tájékoztatás, a kulturált szórakoztatás, ismeretterjesztés és az elektronikus levelezés valósuljon meg. A szolgáltatás az igénybevételt megelőzően megkötött előfizetői szerződés alapján történik. A Szolgáltató ügyfélszolgálatain vagy az általunk megbízott személyeken keresztül igényelhető a szolgáltatás ismertetése. Az előfizetői szerződés kötését az ÁFSZ pontja tárgyalja. A kábeltelevíziós szolgáltatás keretében adathálózati, adathálózati (Internet) szolgáltatás a jeleket önállóan és változatlan tartalommal juttatja a kábeltelevíziós hálózaton az arra jogosult felhasználó végberendezéséhez, valamint számítógépes összeköttetést biztosít bármelyik más arra jogosult előfizetővel, akik a Szolgáltató kábeles műsorjel elosztó hálózatára vannak csatlakoztatva. A IP szolgáltatás tehát a kábeltelevíziós hálózaton bonyolódik és csak az Internet előfizetői szerződéssel rendelkezők vehetik igénybe. Általános jellemzői: Az adathálózati, adathálózati szolgáltatás alapja egy olyan adat jelelosztó hálózat, amely a beérkező adatok továbbítását változatlan tartalommal és esetleg módosított formában juttatja a kábelhálózaton az előfizetők számára kiépített átadási ponthoz. Adathálózati szolgáltatás alatt értjük a mi esetünkben: két pont közötti csatlakozást adat és jel változatlan továbbítására. Adathálózati (Internet) szolgáltatás alatt értjük azt a szolgáltatást, mely lehetővé teszi az előfizető számára a nemzetközi világhálózat ( Internet hálózat ) elérését. Az adatátviteli szolgáltatás alapja olyan adatátviteli hálózat, amely kis- és nagy teljesítményű számítógépek router -ek, switcher -ek, bridger -ek összekapcsolása révén biztosítja az előfizetőknek az Internet világhálójához való hozzáférést, valamint az egymás közötti kommunikációt (a mi esetünkben , fájlátvitelek), az előfizető számára a nemzetközi világhálózat (Internet hálózat) elérését. Az adathálózat (Internet) szolgáltatásokat egy felújított, modernizált HFC hálózaton, valamint mikrohullámon keresztül (2,4 GHz-es, 5,3 GHz-es szabad tartományban) adjuk át és ezen szolgáltatások kizárólag a felújított HFC hálózaton, valamint mikrohullámon keresztül (2,4 GHz-es, 5,3 GHz-es szabad tartományban) érhetők el. A fentieken túl a LAN rendszer a Szolgáltató kizárólag a panelházak ellátására kifejlesztett ethernet alapú építőelemekből létesített informatikai hálózata. A kábelt kizárólag azokon az épületeken lehet vezetni, ahol az ingatlan tulajdonosa ehhez hozzájárulását adta. A szolgáltatás díjai nem tartalmaznak semmilyen előfizetői végberendezést (hálózati kártya, stb.). A LAN szolgáltatás esetében a szolgáltatás átadási pontot a kábelre felszerelt UTP- INTERNET ÁSZF 6

7 telefon aljzat jelenti. A Szolgáltató a LAN ellátási módot kizárólag panel épületek ellátására fejlesztette ki, ezért elérése csakis nagyobb panel épületekkel rendelkező városok esetében lehetséges. A Szolgáltató ellátási területén, panel épületben lakók kizárólag a már kábellel lefedett területeken igényelhetik a szolgáltatást. A Szolgáltató szolgáltatás minőségét a szolgáltatás átadási pontig garantálja. Éves rendelkezésre állás értéke, éves átlagban, felhasználónként 98%. Szolgáltató a LAN ellátási mód esetében szabványos ethernet csatlakozási felületet kínál fel. Előfizető jogosult bármilyen szabványos, kereskedelmi forgalomban kapható ethernet alapú végberendezés csatlakoztatására. A szolgáltatás-hozzáférési ponton nyújtott adathálózati, adathálózati (Internet) szolgáltatás az előfizetői szerződésben rögzített sávszélességen belül- folyamatos. A koaxiális hálózaton belüli adathálózati berendezések közötti kommunikáció a LAN City által kifejlesztett saját úgynevezett LCP protokoll, illetve a DOCSIS szabvány által leírt protokollok segítségével valósul meg. A koaxiális szétosztó hálózaton használt moduláció, QPSK. A mikrohullámú hálózatot több rétegen keresztül valósítjuk meg, ennek következtében használni fogjuk mind az A, B mint a G szabványt. Így a modulációtól függően 11, 22, 54, 108 Mbps adatátvitelt valósíthatunk meg. 3. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES IDŐBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI 3.1. Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai A szolgáltatások igénybevételéhez előfizetői szerződés megkötése szükséges. Az előfizetői szerződés a Szolgáltató és az Előfizető között meghatározott szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan létrejött szerződés, melynek tartalmát jelen ÁSZF és az Előfizetővel külön megkötött egyedi előfizetői szerződés rendelkezései együttesen képezik. Az előfizetői szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvénynek (Ptk.) a szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit, az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvényben (Eht.) foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kel alkalmazni. Az igénylő személyesen, írásban (fax, levél, ) vagy telefonon jelezheti a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát. A szolgáltató egyedi döntés alapján az alábbi esetekben megtagadhatja új előfizetői szerződés megkötését, ha az előfizetőnek kábeltelevíziós szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása van, ha az előző előfizető az ingatlant, - melyben az előfizetői hozzáférési pont van - elidegenítette és az előfizetési díjat nem egyenlítette ki, a korábbi előfizetői szerződés megszűnését az előfizető érdekkörében felmerülő okból eredő, 1 éven belüli felmondás okozta. Ha az előfizető tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerződéskötést az előfizető korábban fennálló tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelő előleg megfizetéséhez kösse, vagy határozott idejű szerződést kössön. INTERNET ÁSZF 7

8 A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az igénylő fizetőképességét más távközlési szolgáltatóknál ellenőrizze Az igénybejelentés tartalmi elemei Az előfizetői szerződés megkötésére a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó bejelentést (illetve ajánlatot) követően, annak alapján kerül sor. Az igénylő a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentését a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, vagy kijelölt képviselőjénél írásban, szóban, illetőleg a szolgáltató Internet oldalán található elektronikus adatlapon teheti meg. A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell az előfizetői igény teljesítéséhez és az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen adatokat, alábbi minimális tartalommal: az igénylő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; természetes személy előfizető esetén az előfizető (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje; nem természetes személy esetén az előfizető cégjegyzék száma, vagy más nyilvántartási száma, az előfizető bankszámlaszáma, valamint a kapcsolattartó személy neve; kapcsolattartásra alkalmas telefonszám; az előfizető hozzájárulása az Eht (2) alapján kezelt kötelező adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az Eht-ban meghatározott céloktól eltérő felhasználásához; az előfizetői végberendezés felszerelésének helye; az igényelt szolgáltatás, - pl. helyhez kötött telefonszolgáltatás pontos meghatározása (az igénylő az előfizetői hozzáférési pont létesítését olyan ingatlanba vagy ingatlanrészbe kérheti, amelyet jogszerűen használ, és ahol a szerződésből fakadó kötelezettségeinek - az ellenőrzés, hibaelhárítás biztosítása - eleget tud tenni); nyilatkozatot az ingatlan használatának jellegéről (tulajdonos, használó); tulajdonosi hozzájárulást (ha az igénylő nem tulajdonosa az ingatlannak és ezt a szolgáltató tudomására hozza); az igényben érintett ingatlanon van-e kiépített lakáshálózat; előfizető különleges igényeit a létesítéssel kapcsolatban; az igénybejelentés helye, ideje. Amennyiben az igénybejelentés a minimális adatokat nem vagy hibásan, pontatlanul, illetve nem értelmezhető módon tartalmazza, úgy a Szolgáltató az igénybejelentés megérkezését követő 15 napon belül írásban, hírközlési úton vagy szóban felhívja az igénylőt az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben az igénybejelentés időpontja a hiánytalan igénybejelentés szolgáltatóhoz való megérkezése. Ellenkező esetben a bejelentés érvénytelennek (hatálytalannak) minősül. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére képes, úgy megteszi szerződéskötési ajánlatát az Igénylő számára, 30 (harminc) napon belüli időpontra. Az Igénylő által erre a célra megadott telefonszámon időpontot egyeztet a Szolgáltatás telepítésére és az előfizetői szerződés megkötésére. Amennyiben a Felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítése idejében megegyeznek, a Szolgáltató a megadott telepítést elvégzi. Ha az Előfizető a szerződéskötést követően, de még a bekapcsolás előtt a szerződéstől eláll (felmondja), a díjszabásban meghatározott mértékű elállási díjat köteles megfizetni. A szolgáltató a hiánytalan igénybejelentést a bejelentés napjával (a szolgáltató telephelyére történő megérkezés napja) nyilvántartásba veszi. Ha az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, akkor az igénybejelentési eljárás mellőzhető. INTERNET ÁSZF 8

9 A szolgáltató az igény nyilvántartásba vételétől számított 15 napon belül nyilatkozik a szolgáltatás biztosításának lehetőségéről amennyiben: a szolgáltatás teljesíthető, a szolgáltató az előfizetői szerződés eljuttatásával felajánlja az előfizetői szerződés megkötését. a szolgáltató úgy ítéli meg, egyes területeken előszerződés megkötését indítványozhatja a pontban foglaltak szerint. a szolgáltatás az igény nyilvántartásba vételétől számított 30 napon belül a szolgáltatónál fennálló okból nem teljesíthető, a szolgáltató erről írásbeli értesítést küld az igénylőnek. A szolgáltató a hiánytalan igénybejelentést a bejelentés napjával (a szolgáltató telephelyére történő megérkezés napja) nyilvántartásba veszi. Ha az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, akkor az igénybejelentési eljárás mellőzhető. Úgy az Internet, valamint az IP alapú beszédátviteli szolgáltatást a szolgáltatási szerződés aláírása után lehet igénybe venni Előszerződés megkötése A szolgáltató kikötheti előfizetői előszerződés megkötését. Az előszerződés megkötésekor a szolgáltató jogosult biztosítékul maximum 6 (hat) havi előfizetési díjnak megfelelő díjelőleget kaucióként kérni az előfizetőtől, mely az előfizetési díjba beszámít. Amennyiben az előfizető a díjelőleget az előfizetői hozzáférési pont kiépítéséig nem fizeti meg, úgy előfizetői szerződést nem köthető. Amennyiben az előfizető az előszerződés megkötését követően a szerződést neki felróható okból nem köti meg, úgy az előfizető köteles a szolgáltató költségeit, legfeljebb a befizetett díjelőleg erejéig megtéríteni. Ha a szolgáltató a szerződést neki felróható okból nem köti meg, a befizetett díjelőleget késedelmi kamattal megnövelve 8 napon belül visszafizeti az előfizetőnek Az előfizetői szerződés Az előfizetői szerződésekre a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit a Évi C. tv. és a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kel alkalmazni. Az előfizetői szerződés: az előfizetői szolgáltatás nyújtása tárgyában a szolgáltató és az előfizető között létrejött szerződés, amely a szolgáltató általános szerződési feltételeiből és az egyedi előfizetői szerződésből áll. Az előszerződés mellőzése esetén a szerződés megkötésekor is jogosult a szolgáltató maximum 6 (hat) havi előfizetési díjnak megfelelő díjelőleget kaucióként kérni az előfizetőtől, amely az előfizetési díjba beszámít. Amennyiben az előfizető a díjelőleget az előfizetői hozzáférési pont kiépítéséig nem fizeti meg, úgy a szerződés hatálytalanná válik Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás Az előfizetői szolgáltatás igénybevételére a szolgáltató és az előfizető a jelen ÁSZF 5.sz. függeléke szerinti egyedi előfizetői szerződés formanyomtatványán szolgáltatási szerződést köt. A szerződés megkötése történhet a Szolgáltató ügyfélszolgálatain, az általa szerződéskötéssel megbízott személyen keresztül. Az előfizetői szerződés alanyai: a szolgáltató és az előfizető, nevezetesen: a szolgáltató: a szolgáltatásra jogosult természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, INTERNET ÁSZF 9

10 egyéni előfizető: az a természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást, természetes személy (de aki nem egyéni, hanem üzleti / intézményi előfizető és erről a szerződéskötéskor nyilatkozik), jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki tevékenységi körén belül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást. Az előfizetői szerződés akkor jön létre, amikor az előfizető elfogadó írásbeli nyilatkozata (az előfizetői szerződés aláírt példánya) a szolgáltatóhoz megérkezik. Az előfizetői szerződést a felek határozott vagy határozatlan időre kötik A szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátjai A szolgáltatás igénybevételének időbeli hatálya az Előfizetői Szerződés érvényességéig tart. Ezen idő alatt, ha azt a körülmények különösen a hatályos jogszabályok változásai indokolják, azt felül kell vizsgálni és a módosítást a közzétételre előírt módon az előfizető tudomására kell hozni. Az adathálózati, adathálózati szolgáltatás kizárólag az Általános Szerződési Feltételek 2. sz. függelékében meghatározott területen vehető igénybe. Amennyiben az előfizető által igényelt vételi hely még el nem látott területen van, úgy a törzs- és a vonalhálózat kiépítéséig szerződés nem köthető, csak előzetes igénybejelentésként vehető figyelembe, melyről az igénybejelentőt 15 napon belül értesíteni kell. Az Előfizető / Előfizetők és a Szolgáltató a hálózat fejlesztése bővítése érdekében megállapodhatnak abban, hogy az előfizetési díj megelőlegezésével, közös erővel építenek hálózatot az ellátatlan területeken. Az ellátott területen a szerződés kötésétől számítva az előfizetők 100%-ának igényét 30 napon belül kell kielégíteni. Az adathálózati szolgáltatás fő feltétele a koaxiális hálózaton a visszirány megvalósítása. A hálózat fő építő elemei: az adathálózati szolgáltatást kiszolgáló fejállomás, mely szerverekből, router - ekből, és egyéb számítógépekből áll, koaxiális kétirányú vonali hálózat, csillagpontos házhálózat, kábelmodemek, media konverterek, switchek, fényvezető optikai kábelek A szolgáltatás csak azokon a területeken vehető igénybe, melyek megjelölésést a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek 2. számú függeléke tartalmazza. A szolgáltatás időbeli korlátozás nélkül, folyamatosan (minden nap 24 órájában) vehető igénybe jelen vállalkozási feltételben meghatározott célra. Az előfizető nem jogosult arra, hogy az előfizetői szerződés megkötésével az őt megillető jogokat harmadik személyre átruházza. Az előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés az ingatlanán kiépített előfizetői hozzáférési ponton keresztül történik. INTERNET ÁSZF 10

11 4. AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELRE VALÓ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK VÁLLALÁSI IDEJE (CÉLÉRTÉKE) 4.1 Előfizetői hozzáférési pont Az adathálózati, adathálózat (Internet) és VoIP szolgáltatáshoz való hozzáférést az előfizetőhöz telepített végberendezés (a mi esetünkben kábelmodem, VoIP Gateway) biztosítja, melyek a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az adatátviteli szakaszok koaxiális kábelekből vannak kialakítva. A LAN hálózat esetében a telepítési címen található ingatlan bejárati ajtajának síkjában elhelyezett UTP/telefon aljzat képezi az átadási pontot. Az ingatlan bejárati ajtaja és a számítógép csatlakozási pontja (átadási pont) közti hálózati szakaszban bekövetkezett károk esetében a bizonyítási teher megfordul, tehát a szolgáltató köteles kijavítani a beállott hibát, azonban e költség megfizetése alól az előfizető csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a bekövetkezett hiba a szolgáltató érdekkörében állt be. A teljesítés helye és hibaelhárítás szempontjából a szolgáltató felelősségi határa a kábelmodem felhasználói oldalon lévő Ethernet interface-e (átadási pont). A szolgáltató a végberendezéshez (kábelmodem) csatlakoztatott számítógép, megfelelősségére nézve nem tartozik felelősséggel. A teljesítés helye és hibaelhárítás szempontjából a szolgáltató felelősségi határa a LAN hálózat esetében a korábbiakban meghatározott átadási pont (azaz a telepítési címen található ingatlan bejárati ajtajának síkjában elhelyezett UTP/telefon aljzat vagy UTP toldó). Az adatátviteli és Internet szolgáltatást az ellátási területen található minden személy, közület és intézmény igénybe veheti, amennyiben az Általános Szerződési Feltételekben és az előfizetői szerződésben meghatározott feltételeket magára nézve kötelezően elfogadja. 4.2 Előfizetői hozzáférési pont létesítésének határideje A szerződés tárgyát képező szolgáltatás igénybevételét a felek ellenkező értelmű megállapodásának hiányában - a szolgáltató által kibocsátott belépési díj számla befizetése, valamint az előfizető és a szolgáltató részéről megfelelően aláírt egyedi előfizetői szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezést követő 30 napon belül teszi lehetővé. Nem minősül a szolgáltató késedelmes teljesítésének, ha a felek ettől eltérő időpontban állapodnak meg, illetve ha az előfizető a szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy a belépési díjat határidőre nem fizeti be. 4.3 Az előfizetői hozzáférési pont kialakításának esetei A szolgáltatás hozzáférési pontját az előfizetővel történt egyeztetés alapján az általa kért helyre építjük ki, amennyiben ez fizikailag megoldható. A kábelvezeték a lakáson belül, de falon kívül, illetve az előfizető által rendelkezésre bocsátott kábelcsatornában vagy falban lévő csőben történik Az átadási pont, egy UTP kábelen keresztül a kábelvégen lévő RJ 45-tel csatlakozik az előfizető tulajdonát képező számítógéphez. A szolgáltatások igénybevételének feltétele az adott szolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötése. A szerződésben rögzíteni kell a lakásban elhelyezett kábel üzemképességének felelősségét. INTERNET ÁSZF 11

12 A szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítésével kapcsolatos, ezen előírásoktól eltérő előfizetői igény esetén kiegészítő létesítési díjat számíthat fel. A szolgáltató az előfizető ingatlanába jutás belső falsíkjában elhelyezett első szerelvénynél, illetve kertes házi csatlakozásnál a bekötő kábel első szerelvényénél adja át a szolgáltatást. A szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítésével kapcsolatos a technológiai előírásoktól eltérő úgynevezett különleges előfizetői igény esetén kiegészítő szerelési díjat számíthat fel az előfizetőnek. A kiegészítő díj mértékét a szolgáltató a létesítés előtt egyezteti az előfizetővel. Amennyiben a kiegészítő szerelési díj összege előre nem kalkulálható, a szolgáltató a bekötési munkalapon jelzi a kiegészítő díj összegét, amely általánosan használt egységtételeiből kalkulált. Az előfizető az egyedi megállapodás, illetve a munkalap aláírásával fogadja el a díj összegét. A belépési díj mértéke az ÁSZF 3. számú függelékében található. Ugyancsak a 3. számú függelék tartalmazza a kiegészítő szerelési díjat. Különleges esetnek minősülnek többek között az alábbiak: az előfizető az előfizetői leágazóról (TAP) léges leágazással köthető be, de az előfizető földalatti létesítést igényel, az előfizető hozzáférési pontja a leágazási ponttól több mint 50 m távolságra van, az előfizető több előfizetői hozzáférési pont kiépítését kéri, az előfizető külön erősítő felszerelését kéri, a szolgáltatónál alkalmazott technológiájától eltérő megoldást igényel az előfizető, az előfizető ingatlanán a kábel vezetését nem az optimális, legrövidebb úton kéri, illetve esztétikai elvárások miatt többletkiépítési igényt támaszt az előfizető. Az előfizető a hozzáférési pont kialakítására vonatkozó egyéb speciális igényei esetén fizetendő díjakat az ÁFSZ 3. számú függeléke tartalmazza. Amennyiben az előfizető nem engedélyezi a szolgáltató számára a lakáshálózat, illetve a házhálózat kialakítását, a szolgáltató megtagadhatja az előfizetői szerződés megkötését. A szolgáltató a meglévő hálózat esetén annak felülvizsgálatát követően dönt arról, hogy megköti-e az előfizetői szerződést. A felülvizsgálati eljárást a szolgáltató egyezteti az előfizetővel. A felülvizsgálat elvégzéséért az előfizető az ÁSZF 3. számú függeléke szerinti kiegészítő szerelési díj fizetésére kötelezett. Az előfizető térítésmentesen hozzájárul a hálózat vezetékeinek (kábeleinek), berendezéseinek és szerelvényeinek elhelyezéséhez, továbbvezetéséhez a saját, illetőleg a tulajdoni hányadának arányában közös tulajdonban álló ingatlanban, valamint lehetőségei szerint gondoskodik azok vagyonvédelméről. Az előfizetői szerződés megkötésének feltétele, hogy a rendszerhez csatlakozó és nem csatlakozó ingatlanok tulajdonosai a vezetékek (kábelek) és szerelvények átvezetéséhez, illetve telepítéséhez hozzájáruljanak, illetve a hálózat létesítésére használati jogot engedjenek. Hozzájárulás hiányában, illetve a szolgáltató tulajdonos általi akadályozása esetén a szolgáltató nem tartozik felelősséggel a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásért, és kötelezettségek teljesítéséért, mentesül az esetleges jogkövetkezmények alól. Az előfizető, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített kábelrendszeren nem szerez tulajdonjogot. Az előfizető kiegészítő szerelési díj megfizetése esetén sem válik tulajdonosává a hálózatnak, illetve az érintett hálózati szakasznak, eszközöknek. 5. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÜLÉSÜK MÉRÉSÉNEK MÓDSZERE INTERNET ÁSZF 12

13 5.1. Rendelkezésre állás A szolgáltató biztosítja az előfizető részére a szolgáltatás évi átlagos 98%-os rendelkezésre állását a szerződés teljes tartama alatt. A rendelkezésre állás számítási módja: összes hibásan teljesített órák száma* x előfizetők száma Számítási módja: A szolgáltató statisztikája alapján történik. Az adott évben a szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések (a szolgáltató érdekkörében bekövetkező hibák esetén) időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt összes idő. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni, ha hibabejelentés előfizető érdekkörében keletkező ok miatt történt vis maior miatt történt (jelen ÁSZF pontja szerint) a szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok miatt (különösen: időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás) történt a szünetelés idejét, ha az előfizető kérése alapján történt, az előre bejelentett karbantartás miatti szünetelést, az előfizetői szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét, a rendelkezésre állás számításánál korlátozottan a felróhatóság függvényében kell figyelembe venni a bérelt hálózatokon jelentkező hibákat Minőségi követelmények A szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel a hatályos kötelező műszaki előírásban meghatározott, és a Nemzeti Hírközlési Hatóság által kiadott műszaki megfelelőségi követelmény rendszerben foglalt minőségi előírásoknak. Az adathálózati valamint adathálózati (Internet) és az IP alapú beszédátviteli szolgáltatásnak a szolgáltatás-hozzáférési ponton meg kell felelni a hatályos jogszabályokban meghatározott minőségi követelményeknek (szabványoknak) valamint a hatóság előírásaiban rögzített műszaki feltételeknek. A szabványok betartását illetőleg a minőségi követelmények teljesítését a Nemzeti Hírközlési Hatóság jogosult ellenőrizni és értékelni. Minőségi cél- és minimálértékek: 1, Új hozzáférés létesítési idő (az esetek 80%-ában) A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80 %-ában teljesített határideje [megkezdett naptári nap] minimum: 30 nap célérték: 15 nap Az alapadatokat az ügyfélnyilvántartó rendszer szolgáltatja. 2, Minőségi panasz elhárításának határideje (az esetek 80%-ában) A minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80 %-ában teljesített határideje [megkezdett óra] maximum: 72 óra célérték: 48 óra Az alapadatokat a nyilvántartórendszer szolgáltatja. 4, Szolgáltatás rendelkezésre állása A szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest [%] minimum: 95% célérték: 98% INTERNET ÁSZF 13

14 Az alapadatokat a nyilvántartórendszer szolgáltatja. 9, Szolgáltatási terület egészét érintő szünetelés Azon időtartam, amely alatt az adatgyűjtési időszakban a szolgáltatás a szolgáltatási terület egészét érintően az előfizetők számára váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem volt igénybe vehető [perc] maximum: 1200 perc/év célérték: 700 perc/év Az alapadatokat a nyilvántartórendszer szolgáltatja. 10, Az előfizetők legalább 10%-át érintő szünetelés Azon időtartam, amely alatt a szolgáltatás az előfizetők legalább 10 %-a számára váratlan szolgáltatás kiesés miatt nem volt igénybe vehető [perc] maximum: 5000 perc/év célérték: 1500 perc/év Az alapadatokat a nyilvántartórendszer szolgáltatja. 11, Bithiba arány hozzáférési vonalanként A hibásan átvitt bitek számának aránya az átvitt összes bitek számához képest maximum: 10-4 célérték: 10-5 Az alapadatokat mérőrendszer szolgáltatja. A minőségi célértékek teljesülését a szolgáltató a 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján mérésekkel szavatolja. 6. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELŐFIZETŐI ADATOK LISTÁJA, AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZŐDÉSI IDŐSZAK A szolgáltatás igénybevételéhez előfizetői szerződés megkötése szükséges. A Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésekor megkülönbözteti az egyéni és az üzleti/közületi előfizetőt. Az előfizetői szerződés írásban jöhet létre a Felek között. Az írásbeli előfizetői szerződés két példányban jön létre, amelyből egy a Szolgáltatót, egy pedig az Előfizetőt illeti meg. A Szolgáltató megtagadhatja, ha nyilvántartása szerint az Előfizetőnek kábeltelevíziós, vagy Internet hozzáférési szolgáltatással kapcsolatos számlatartozása van, vagy korábban igénybevett szolgáltatását a Szolgáltató az Előfizető súlyos szerződésszegése miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg. A Szolgáltató abban az esetben is megtagadhatja a Szerződés megkötését, ha a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki feltételeket az előfizető nem tudja biztosítani. A szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésekor megkülönbözteti az egyéni és az üzleti / közületi előfizetőt. Az előfizetői szerződés megkötésekor az előfizető köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy üzleti / közületi előfizetőként kívánja igénybe venni. Az előfizető ezen nyilatkozatát az előfizetői szerződés hatálya alatt az ügyfélszolgálat igénybevételével visszavonhatja vagy módosíthatja Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatok a szolgáltató neve, címe, az ügyfélszolgálat és hibabejelentő szolgálat elérhetősége és nyitvatartási rendje, illetve internetes honlapjának címe; INTERNET ÁSZF 14

15 az előfizető neve, tartózkodási helye, illetve székhelye, állandó lakcíme, számlázási címe, telefonszáma; természetes személy előfizető esetén: az előfizető leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma. Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő fenti adatai is szükségesek; nem természetes személy előfizető esetén: cégjegyzékszáma, vagy más nyilvántartási száma, adószáma, bankszámlaszáma; kapcsolattartásra alkalmas telefonszám; az Előfizető hozzájárulása az Eht (2) alapján kezelt kötelező adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az Eht-ban meghatározott céloktól eltérő felhasználásához; a szerződés tartama; a szolgáltatás megkezdésének, illetve a csatlakozás kiépítésének a határideje; a szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja; a szerződés megszüntetésének feltételei, valamint utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; utalás arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét; a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat; a létesítés címe, vételi hely típusa, az előfizetői hozzáférési pont címe, az a lakás, amelyben a hozzáférési pontot ki kell építeni kinek a tulajdona. Amennyiben nem az előfizető a tulajdonos, úgy a tulajdonos írásbeli hozzájárulása, és készfizető kezeskénti nyilatkozata szükséges, az igényelt fizetési kondíciók és szolgáltatás szint megjelölése, A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az előfizető nem vagy hamisan adja meg, továbbá ha az egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatát nem adja meg, úgy a szolgáltató az előfizetői szerződést érvénytelennek tekinti Az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak Az előfizetői szerződés megkötésekor a 3. pont szerint kell eljárni. Az előfizetői szerződés határozatlan vagy határozott időre jön létre. Abban az esetben, ha az igénybejelentő az ingatlan használatára nem tulajdonosi jogviszony alapján jogosult, a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy kizárólag határozott idejű jogviszonyt létesítsen. Legrövidebb szerződési időszak határozott idejű szerződés esetén: egyéni előfizetők esetén 6 hónap, egyéb előfizetők esetén egyedi megállapodás szabályozza. Ettől a rendelkezéstől a szolgáltató az előfizetők igényei kielégítése érdekében eltérhet. INTERNET ÁSZF 15

16 6.3. Az Előfizető személyisége Ha az egyéni Előfizető életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, az előfizetői szerződésnek tartalmaznia kell a természetes személy előfizető törvényes képviselőjének nevét (leánykori nevét), anyja nevét, születési helyét, idejét, lakóhelyét, illetőleg tartózkodási helyét. Az Előfizető legkésőbb a szerződéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy az előfizetői szolgáltatást természetes vagy nem természetes személy előfizetőként kívánja igénybe venni. Az előfizető e nyilatkozatát az előfizetői szerződés hatálya alatt bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja. A nem természetes személy, írásbeli előfizetői szerződés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkező, vagy az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban, írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelő igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendő megfelelőnek, ha a képviselője bemutatja a nem természetes személy előfizető cégbírósági bejegyzéséről (más nyilvántartásáról), illetve nyilvántartásba vételéről szóló cégkivonatot (más nyilvántartási igazolást), a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. Az egyedi előfizetői szerződésekben a kötelező tartalmi elemeken kívül a Felek közös megegyezéssel további feltételeket is meghatározhatnak. A Szolgáltató szerződéskötéskor átadja az Előfizető számára az ÁSZF írásbeli kivonatát is. Az Előfizető kérésére a Szolgáltató írásbeli formában átadja a Szolgáltatás teljes, hatályos ÁSZF-ét is. 7. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSRA, EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELŐFIZETŐ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE Az előfizetői szerződés általában a felek egyező akaratával a jogviszony fennállása alatt a számlázási forduló előtt 8 (nyolc) nappal módosítható. A módosításra egyébként a szerződéskötésére vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az előfizető bármilyen szerződésmódosítási kérelmének a szolgáltató csak abban az esetben tesz eleget, ha előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben fennálló díjtartozása ideértve a késedelmi kamattartozás esetét is nincsen, illetve azt a Szolgáltató részére a kérelem előterjesztésével egyidejűleg megfizeti A szerződésmódosítás az Előfizető kérésére A szerződés általában a felek egyező akaratával módosítható, azonban az Előfizető írásbeli formanyomtatványon tett kérése alapján a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodában módosíthatja. A szerződésmódosítási formanyomtatvány egy példányát az Előfizető kapja, a másik példány a szerződés mellékletét képezi A szolgáltató egyoldalú módosítási joga INTERNET ÁSZF 16

17 A Szolgáltató az előfizetői szerződést különösen az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja; ha azt a szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változás indokolja; továbbá a szolgáltatás díjainak módosulása esetén; végül a Szolgáltató által meghatározott esetekben, amelyek: da) az ÁSZF szövegére irányuló módosítás, amely nem érinti a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, helyesbítések, átfogalmazások, folyamat-módosítások; db) új szolgáltatási csomagok bevezetése; dc) a szolgáltatási terület növekedése. Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a módosítások nem eredményezhetik az előfizetői szerződés feltételeinek lényeges változását. Lényeges változásnak (módosításnak) minősül különösen a szolgáltatások igénybevételének feltételeire, vagy minőségi célértékeire vonatkozó változás. A Szolgáltató az Előfizetőt az ÁSZF módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal köteles értesíteni, az alábbi tartalommal: pontos utalás az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítások lényegének rövid leírása, a módosítások hatálybalépésének időpontja, a módosított és közzétett ÁSZF elérhetősége, díjmódosítás esetén a módosított szolgáltatási díj pontos összege, a módosítás indokolása, az előfizetőt az egyoldalú módosításra tekintettel megillető jogosítványok megjelölése. A Szolgáltató nem köteles a 30 napos értesítési határidő betartására olyan esetekben, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken Az Előfizetőt, igénylőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogok Amennyiben az Előfizető a fentiekben meghatározott tartalmú értesítés kézhezvételét, vagy napilapban történő megjelentetés útján közölt értesítés esetén az ÁSZF módosításról szóló hirdetmény második megjelenését követő 8 (nyolc) naptári napon belül nem tesz a Szolgáltatónál eltérő tartalmú írásbeli nyilatkozatot, abban az esetben a módosításra tett nyilatkozattételének elmulasztása az egyoldalú ÁSZF módosítás elfogadásának minősül. A nyilatkozattétel elmulasztása nem minősülhet az Előfizető, vagy az Igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredmé0nyező szerződésmódosítás elfogadásának. Amennyiben a szerződésmódosításra a szolgáltatási díjak változása miatt kerül sor, a nyilatkozattétel 8 (nyolc) napon belüli elmulasztása elfogadásnak minősül, ha arról a Felek az egyedi előfizetői szerződésben ekként állapodtak meg. Az Előfizető jogosult az egyoldalú módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben az Előfizető az egyedi előfizetői szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt, az ebből eredő kedvezményekért igénybe veszi, úgy az Előfizető, a szerződést csak akkor mondhatja fel 15 (tizenöt) napos felmondással, ha a módosítás az általa igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben az Előfizető e feltételekkel mondja fel a szolgáltatásra irányuló szerződést, INTERNET ÁSZF 17

18 úgy a Szolgáltató nem követelheti a kedvezményeknek a felmondást követő időszakra eső összegét. Amennyiben a szolgáltatásra irányuló igénybejelentés megtételét követően a Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja, abban az esetben az ÁSZF közzétételét követő 8 (nyolc) napon belül az igénylő minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződés megkötésétől Az egyszeri díj fizetéséhez kötött szerződésmódosítás esetei Jelen pontban meghatározott módosítások külön díjazását jelen szerződés díjszabása tartalmazza Áthelyezés Ha az előfizető az előfizetői hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), a szolgáltató köteles ennek a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül eleget tenni. Áthelyezés csak akkor biztosítható, ha a kért helyen a szolgáltató megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező hálózattal bír. Ha az új szolgáltatás hozzáférési ponton a Szolgáltató rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati feltételekkel, ám a kábel kapcsolat az Előfizető ingatlanában nincsen kiépítve, abban az esetben az Előfizető az áthelyezés díján felül az egyszeri kábelcsatlakozás kiépítéséért járó díjat is köteles a Szolgáltatónak megfizetni. Ha a szükséges műszaki feltételek nem állnak fenn, akkor a szolgáltató az előfizetőt 15 napon belül értesíti, a teljesítés időpontjának (év, negyedév) megjelölésével. Amennyiben a Szolgáltató az Előfizetővel közölt teljesítési időpontot nem tartja be, úgy a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. A Szolgáltató a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán írja jóvá. Az áthelyezési díj mértékét a díjszabás tartalmazza. A Szolgáltató nem köteles áthelyezni a szolgáltatás hozzáférési pontot az Előfizető kérésére akkor, ha az előfizetőnek a szolgáltatóval szemben díjtartozása áll fenn Átírás A szolgáltató az előfizető kérésére módosíthatja az előfizetői szerződést, ha az előfizető személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be anélkül, hogy az előfizetői hozzáférési pont helye megváltozna (átírás). Az Előfizető átírás esetén belépési díj fizetésére nem kötelezhető. Az előfizető és az új igénylő közös kérelme alapján a szolgáltató az előfizetői szerződést 15 (tizenöt) napon belül átírja az új igénylőre, amennyiben a műszaki feltételek nem változnak és az új igénylő a szolgáltatás-hozzáférési pontnak helyt adó ingatlan jogszerű használója, és a felek valamelyike az előfizető esetleges díjhátralékát rendezi. A teljesítési határidő a formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezését követően kezdődik meg. A határidő be nem tartása esetén a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyező összegű kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírni. Az előfizető halála esetén a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítési helyének örököse kérelme alapján a szolgáltató az előfizetői szerződést 15 napon belül az örökösre átírja, feltéve, hogy a jogutód az előfizető esetleges díjhátralékát megfizeti. Az átírás feltételei nem alkalmazhatóak arra az esetre, ha az átírással egyidejűleg a szolgáltatás hozzáférési pont helye is megváltozik. INTERNET ÁSZF 18

19 7.4.3.Változás az előfizető adataiban Az Előfizető az előfizetői szerződésben szereplő adataiban, a képviselője személyében, valamint jogállásában, bekövetkezett változást ideértve a számlázási cím változását is köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 (nyolc) napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A nem egyéni Előfizető köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. A Szolgáltató az előfizetői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől A szerződésmódosítás esetén az előfizető tájékoztatásának módja A szolgáltató a szerződésmódosítás, az általános szerződési feltételek módosításának, valamint más tájékoztatásnak a módosítás hatálybalépését megelőzően 30 nappal az ügyfélszolgálati helyen való közzététellel; az előfizető közvetlen írásbeli értesítésével; vagy az általa működtetett információs csatornán történő közzétételével tesz eleget Szolgáltatási csomag módosítás az előfizető kérelmére Az előfizető a szerződés időtartama alatt bármikor, a tárgyévben egyszer díjmentesen, kizárólag írásban kezdeményezheti az igényelt programcsomag módosítását. A módosításra irányuló kérelmet a módosítás időpontja előtt 30 nappal kell írásban, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton bejelenteni. A programcsomag megváltoztatása a teljesítés napján, mindkét fél tudomásulvételével lép hatályba, kivéve azt az esetet, amikor az előfizető a módosítást konkrét naptól igényelte. Ebben az esetben a módosítás a kért napon lép hatályba. A programcsomag tárgyévben végzett többszöri módosításért fizetendő díjat az ÁSZF 3. számú függeléke tartalmazza. 8. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELŐFIZETŐ ÁLTAL KÉRHETŐ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDŐTARTAMA A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE A szolgáltatás szünetelhet mind az előfizető, mind a szolgáltató érdekkörében felmerült okból, az előfizető illetve a szolgáltató kezdeményezésére, valamint a Feleken kívül álló, elháríthatatlan okok következtében Szolgáltatás szünetelése az előfizető kérelmére Az előfizetőnek a szüneteltetésre vonatkozó írásbeli kérelme alapján a szolgáltató a szolgáltatás amennyiben ezt a szolgáltatás sajátosságai lehetővé teszik köteles szüneteltetni. Az előfizető ilyen irányú kérelmének végrehajtását a szolgáltató a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíti. Ekkor a szünetelés a kezdő időponttól a visszakapcsolás vagy az előfizetői szerződés felmondás útján történő megszűnésének időpontjáig tart. A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szüneteltetés az előfizetői jogviszony folytonosságát nem érinti. INTERNET ÁSZF 19

20 A szünetelés kérhető időtartama az egyéni előfizető esetén nem lehet több 6 hónapnál, üzleti / közületi előfizetők esetén 3 hónapnál. Ha az előfizetői szolgáltatás az előfizető kérésére szünetel, a szünetelés időtartamára az előfizetőt csökkentett díj fizetésére köteles. A díj mértékét az ÁFSZ 3.számú függeléke tartalmazza. Az előfizető a szünetelés idejére fizetendő díjat a szünetelés kérésekor köteles egy összegben megfizetni a szolgáltató számlája alapján A szolgáltatás szünetelése a szolgáltató érdekkörében bekövetkező ok esetén Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre - ide nem értve a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendes karbantartások esetét -, a szünetelés időtartama alatt az előfizető díj fizetésére nem köteles. A szolgáltató a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelésről - amennyiben a szünetelést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre - az Előfizetőket 15 (tizenöt) nappal korábban, előzetesen értesíti. A szünetelés mértéke ebben az esetben sem haladhatja meg naptári hónaponként az 1 (egy) napot. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a Szolgáltatás szünetelésére, és az meghaladja a 48 órát, abban az esetben a Szolgáltató a szünetelés hónapjára járó időarányos előfizetési díjat a következő havi számlában az Előfizető számára jóváírja Felektől független okok miatti szünetelés A Szolgáltatás szünetelhet a Feleken kívüli elháríthatatlan esemény következtében (háború, földrengés, stb.), valamint a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekében a jogszabályok által előírt módon. A szolgáltató a jelen pontban meghatározott szünetelés esetén díj visszatérítésre nem kötelezett, ha igazolja, hogy a szünetelés oka rajta kívül áll és annak elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket határidőben megtette. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles Karbantartás miatti szünetelés Ha az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére az előfizető előzetes, 15 nappal korábban történő értesítése mellett a hálózat-átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - más műszaki megoldás hiányában - kerül sor, ez alkalmanként az 5 napot nem haladhatja meg. A szolgáltató a szünetelésről a hálózatán fogható információs képújság csatornán keresztül vagy az ÁSZF pontja szerint egyéb módon a szünetelést megelőzően 15 nappal tájékoztatja az előfizetőit. A hálózat karbantartása, átalakítása, felújítása, cseréje miatti szolgáltatás szüneteltetésének ideje a rendelkezésre állási idő számításába nem számít be. 9. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELŐFIZETŐ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELŐFIZETŐNÉL VÉGZŐDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI VAGY MÁS JELLEMZŐI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI INTERNET ÁSZF 20

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1144 Budapest, Rátót utca 18-20. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött távbeszélő szolgáltatásra érvényes Szentes, Maklár, Nagytálya településeken (TvNetWork

Részletesebben

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. KÁBELTELEVÍZIÓ, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályba lépés időpontja: 2011. szeptember 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 1 / 60 TITEL Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kábeltelevíziós szolgáltatás nyújtására Szolgáltatási terület: Budapest VIII. kerület (Tisztviselőtelep), Orczy út Vajda Péter u. Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt, 1138 Váci út 188, ADSL. 2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta 4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DENINET Üzleti Kommunikációs Kft.(székhelye: 1188.

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes!

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes! Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051. Budapest,

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP 6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A Szolgáltató megnevezése, címe: Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet Körmend 9900 KÖRMEND, Rákóczi Ferenc utca 9-11. Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF készítésének:2009.01.12. utolsó módosításának:

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

Minőségi mutató neve

Minőségi mutató neve 1 6. számú melléklet: Minőségi mutatók Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Tel/fax: 66/389 116; 30/219-3333 E-mail: ktv@kondorosiktv.hu

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahám-sat BT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahámhegy, Hegyesd, Balatonederics, Balatonrendes,Bazsi,Uzsa,Révfülöp települések területén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA...

1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA... TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 3 2 AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 3 3 A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA... 3 4 A LÉTESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, MÓDJA

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT.

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (INTERNET ÁSZF) Hatálya: 2016. június 1. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2013. június 10. Módosítva:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra BorsodWeb Internetszolgáltató Kft székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1. Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra SZJ 64.20.16 Előző módosítás kelte:

Részletesebben

Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés

Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés Szerződés száma: Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek HD PLATFORM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Hatályos: 2008. május 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...4 2. JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA...4

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan 4/1. számú melléklet szolgáltatás Hatálya: 2014. október 1. A jelen melléklet

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek október 8 2013 Az ASP-Netkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet Hozzáférési Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos:

Részletesebben

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF) KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. FEBRUÁR 24. UTOLSÓ

Részletesebben

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) 1.ADATLAP

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) 1.ADATLAP Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005. március 1. Utolsó módosítás időpontja: 2013.12.18. Hatályos: 2014.01.17. Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 3. sz. melléklet. Szolgáltató által felszámított díjak és típusai

Általános szerződési feltételek 3. sz. melléklet. Szolgáltató által felszámított díjak és típusai Szolgáltató által felszámított díjak és típusai 1.1. Telepítési díj Az előfizető a műsorelosztás szolgáltatás biztosítása érdekében telepítési díjat fizet a szolgáltatónak. A telepítési díj egy előfizetői

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Általános szerződési feltételei kábeltelevíziós szolgáltatására.

Általános szerződési feltételei kábeltelevíziós szolgáltatására. Általános szerződési feltételei kábeltelevíziós szolgáltatására. Budapest, 2008. november 18. Kiss Attila István ügyvezető igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME:...3 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Szerződés száma:... Előfizető azonosítója: Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4028 Debrecen, Nyíl u. 134 Telefon/ fax: 52/541-241 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2006 decemder 01. Utolsó módosítás kelte: 2015 december 15. Hatályba lépés kelte: 2016 januar 1. HB

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte:2009.04.05. Utolsó módosítás kelte:2009.03.05.

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

Műsorterjesztés Általános Szerződési Feltételek HELLO HD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Hatályos: 2011. március 10. napjától TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 3 2. JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALTAINTERNET ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALTAINTERNET ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALTAINTERNET INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) az Elektronikus hírközlésről szóló

Részletesebben

2600 Vác, Zrínyi u. 9. előfizető azonosítója:

2600 Vác, Zrínyi u. 9. előfizető azonosítója: Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 Állttallános Szerződésii Fellttéttellek PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. jjanuár 1.. IIntternett szollgállttattás és egyéb adattáttviittellii szollgállttattás

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra

Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szerződésszám: amely létrejött egyrészről ZNET Telekom Zrt. (székhelye:.; cégjegyzékszám: 20-10- 040332, mint Szolgáltató, másrészről az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság Hatályos 2007.03.09. Utolsó módosítás: 2009. 03. 15. Hatályos 2009. 10. 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Helyhez kötött Távbeszélő szolgáltatásra

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Helyhez kötött Távbeszélő szolgáltatásra SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Helyhez kötött Távbeszélő szolgáltatásra amely létrejött egyrészről cégnév: LCCK Bt. székhely: 2518 Leányvár Kálvária utca 53. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: Ügyfélszolgálat címe:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MOBILINTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MOBILINTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSRE Szerződésszám: Sorszám: Micro-Wave Kft. EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MOBILINTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok és nyilatkozatok alapján, valamint

Részletesebben

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére 1.A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): OKSZI Kft.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 5. számú melléklet MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK

Általános Szerződési Feltételek 5. számú melléklet MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK Általános Szerződési Feltételek 5. számú melléklet MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK Készült: Szécsény, 2011.12.12. Hatályos: 2012.01.01. Készült a 345/2004 (XII.22) Kormány rendelet alapján 64.20.18

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 9. Hatályos: 2014.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

RubiCom Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek kábeltelevíziós vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

RubiCom Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek kábeltelevíziós vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz RubiCom Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek kábeltelevíziós vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz érvényes Szentes, Maklár, Nagytálya, Szihalom

Részletesebben