Doktori (Ph.D.) tézisek BORBÁS TÍMEA. Témavezető: Dr. Tihanyi Károly, C.Sc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Doktori (Ph.D.) tézisek BORBÁS TÍMEA. Témavezető: Dr. Tihanyi Károly, C.Sc."

Átírás

1 SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori (Ph.D.) tézisek INZULIN, MINT A FLAVIN-MONOOXIGENÁZ ENZIM SZABÁLYOZÓ FAKTORA EXPERIMENTÁLIS DIABÉTESZBEN BORBÁS TÍMEA Témavezető: Dr. Tihanyi Károly, C.Sc. Richter Gedeon Nyrt. Farmakológiai és Gyógyszerbiztonsági Kutatási Főosztály In Vitro Metabolizmus Laboratórium Budapest,

2 ÖSSZEFOGLALÁS A flavin-monooxigenáz (FMO) enzimcsalád egyike a legjelentősebb gyógyszermetabolizmusban résztvevő mikroszómális monooxigenáz rendszereknek. A trimetilamin N- oxigenációjának katalízisén kívül, az FMO emlősökben betöltött élettani szerepe nem ismert. Laboratóriumi állatok májában az FMO1, humán májban az FMO3 izoforma dominál. Az FMO aktivitása bizonyos patofiziológiás állapotokban, mint például diabéteszben megváltozik. Célunk az inzulin FMO szabályozásában betöltött szerepének tanulmányozása volt. Ezért patkányokban diabéteszt idéztünk elő streptozotocinnal, majd a diabéteszes állatok egy csoportját inzulinnal kezeltük. Az FMO funkciójában bekövetkező változásokat enzimaktivitás és génexpressziós szinten tanulmányoztuk. Az FMO aktivitását egy FMO-specifikus szubsztráttal, a benzidaminnal határoztuk meg. Az FMO1 és FMO3 gének expresszióját q-rt-pcr-ral mértük. A kísérleti modellrendszer jellemzése céljából a citokróm enzimrendszerben (citokróm P450 és citokróm b 5 ) történő változásokat szintén vizsgáltuk. Kimutattuk, hogy mind az FMO aktivitás, mind az FMO1 mrns szint közel kétszeresére növekedett diabéteszes állatokban, ami inzulin kezelés hatására kontroll szintre csökkent, ugyanakkor nem diabéteszes állatoknak adagolt inzulin esetében változást nem tapasztaltunk. Az inzulinnak represszor funkciót tulajdonítunk, mivel inzulinhiányos állapotban FMO indukció történik, inzulin pótlásra az FMO aktivitás kontroll értékre csökken, míg önmagában az inzulintöbblet változást nem eredményez. Miután az FMO aktivitás és a vércukorszint között erős korrelációt találtunk diabéteszes állatokban, feltételezzük, hogy a vércukor az emelkedett FMO aktivitás markere. Emellett megállapítottuk, hogy az FMO1 és FMO3 izoformák eltérő mértékben érzékenyek az inzulinhiányra. 2

3 SUMMARY The flavin-containig monooxygenase enzyme (FMO) family is one of the major microsomal monooxygenase enzyme systems involved in drug metabolism. Its physiological role in mammals, aside from the transformation of trimethylamine into trimethylamine N-oxide, is unknown. FMO1 and FMO3 isoforms are predominant in the liver of experimental animals and humans, respectively. The activity of FMO changes in certain pathophysiological conditions, for example in diabetes. Our main goal was to study whether insulin has a role in FMO regulation. For this purpose we induced experimetal diabetes in rats using streptozotocin, and then the diabetic rats received insulin supplementation. Changes in FMO function were determined at the level of enzymatic activity and gene expression. FMO activity was measured using an FMO specific substrate, benzydamine. The FMO1 and FMO3 gene expressions were observed by q-rt-pcr. Along that, the changes in abundance and activities of hepatic cytochrome enzyme system were characterized in order to support and complete the results in our experimental model system. It was shown that both, FMO activity and FMO1 mrna level increased approximately 2-fold in diabetic rats. These levels were restored to the control level upon insulin supplementation and no change was observed upon insulin treatment of non-diabetic animals. A repressor function was proposed for insulin, because FMO activity was induced in insulindeficiency restored on insulin supplementation to control level and had no influence per se. As a high correlation was found between the FMO activity and the blood glucose level of diabetic rats, blood glucose level was suggested to be a good marker for elevated FMO activity. Furthermore, we have recognized that FMO1 and FMO3 isoforms showed distinct sensitivity to insulin-deficiency. 3

4 BEVEZETÉS A flavin-monooxigenáz (FMO) enzimcsalád a gyógyszermetabolizmusban résztvevő egyik legjelentősebb mikroszómális enzimrendszer. A citokróm P450 (CYP) enzimcsaládhoz hasonlóan, működése NADPH- és O 2 -függő. Az FMO nukleofil heteroatomot tartalmazó (nitrogen, kén, szelén, foszfor) xenobiotikumok oxigenációját katalizálja. Az FMO és CYP enzimeknek átfedő szubsztrát-specificitásuk van. Metabolikus utak azonosításakor az FMO- és CYP-mediálta gyógyszermetabolizmus elkülönítésére az FMO-ra szelektíven jellemző tulajdonságokat használjuk ki. Az FMO-nak öt funkcionális izoformája létezik, melyekre jellemző a szövet-, faj-, nem-, kor- és szubsztrát-specifitás. Patkány májban az FMO1, humán májban az FMO3 izoenzimforma dominál. Az FMO emlősökben betöltött élettani szerepe nem ismert azon kívül, hogy a trimetilamin N-oxigenációját katalizálja. Az FMO szabályozása a CYP-hez képest kevésbé felderített. Alapaktivitása genetikailag determinált, működését táplálkozási, fejlődési, hormonális tényezők, valamint patofiziológiás állapotok, mint például a diabétesz befolyásolják. Diabéteszes állapotban megváltozik a gyógyszerek farmakokinetikája és metabolizmusa. A CYP enzimrendszer tekintetében e változásokat sokan vizsgálták, míg az FMO rendszer esetében ez a témakör alultanulmányozott. Ismert, hogy diabéteszes rágcsálókban a citokróm P450 és citokróm b 5 tartalom, valamint a CYP1A, CYP2B, CYP2E1, CYP3A és az FMO1 enzimek aktivitása megváltozik. Az FMO indukcióját mind aktivitás, mind protein szinten bizonyították. Feltételezték, hogy egy a glükózháztartásban reguláló szerepet játszó hormon lehet a jelenség hátterében. Az inzulint, mint szabályozó faktort csak a citokróm P450 esetében tanulmányozták, az FMO-val kapcsolatban ilyen vizsgálatok eddig nem folytak. 4

5 CÉLKITŰZÉS Célunk az inzulin FMO szabályozásában betöltött szerepének tanulmányozása volt. Ezért kisérletesen diabéteszt idéztünk elő streptozotocin (STZ) alkalmazásával. Modell állatként a patkányt választottuk. A patkányokat öt csoportba osztottuk: 1. kontroll, 2. STZ-indukálta diabéteszes (alacsonyabb dózis), 3. STZ-indukálta diabéteszes (magasabb dózis), 4. inzulin kezelt diabéteszes és 5. inzulin kezelt nem-diabéteszes patkányok. Az FMO funkciójában bekövetkező változásokat enzimaktivitás és génexpressziós szinten detektáltuk. Az enzimaktivitást egy FMO-specifikus szubsztráttal, a benzidaminnal határoztuk meg. Az FMO-specifikus metabolitot, a benzidamin N-oxidot, HPLC-UV módszerrel analizáltuk. Az FMO1 és FMO3 génexpresszióját kvantitatív Real-time PCR-ral mértük. Emellett a citokróm enzimcsaládból meghatároztuk a citokróm P450 és citokróm b 5 mennyiségi változásait, valamint számos izoenzim enzimaktivitását (CYP1A, CYP2B, CYP2E1 és CYP3A) ezzel is kiegészítve eredményeinket a kísérleti modellrendszerre vonatkozóan. A következő kérdéseket tettük fel: 1. Az inzulin szerepet játszik-e az FMO szabályozásában? 2. A STZ-indukálta diabéteszes patkányok inzulin kezelése helyreállítja-e az FMO funkcióját? 3. Van-e szignifikáns kapcsolat az FMO aktivitása és a vércukorszint között (az inzulinszint inverz paramétere)? 4. Az inzulin önmagában szabályozza-e az FMO aktivitását és/vagy génexpresszióját nem-diabéteszes állatokban? 5. Az inzulin enzimatikus és/vagy génexpresszós szinten változtatja-e az FMO funkcióját? 5

6 6. Mindkét FMO izoforma (FMO1 és FMO3) azonos mértékben érzékeny-e az inzulinhiányra? 7. Felfedezhető-e ko-reguláció a citokróm és flavinmonooxigenáz enzimrendszerek között diabéteszes patkányokban? 6

7 MÓDSZEREK Experimentális diabétesz indukciója A diabéteszt egyszeri intraperitoneálisan adott streptozotocinnal (STZ) váltottuk ki hím Sprague-Dawley patkányokban. A streptozotocint két dózisban alkalmaztuk (50 és 70 mg/kg). Az 5. naptól kezdődően kezdtük meg a diabéteszes patkányok inzulin kezelését Ultratard inzulinkészítménnyel. Az STZ beadását követő 13. és 14. napon dolgoztuk fel az állatokat. Mikroszóma preparáció A májat 1.15 % KCl puffert tartalmazó Tris-HCl pufferben homogenizáltuk. Az egyedi májmikroszómákat differenciál centrifugálással preparáltuk. A mikroszóma pelletet a homogenizáló pufferben reszuszpendáltuk. A mikroszómális protein koncentrációját Lowry szerint, alkalikus folin fenol reagenssel határoztuk meg. A citokróm P450 és a citokróm b 5 tartalom meghatározása Mindkettőt spektrofotometriásan határoztuk meg Greim szerint. Enzimaktivitások meghatározása Az FMO és CYP izoenzimek aktivitását specifikus típus reakciókkal határoztuk meg. A metabolitokat HPLC-UV-val, spektrofotométerrel vagy fluorométerrel detektáltuk. FMO típus reakció: Benzidamin N-oxigenáció CYP1A típus reakció: Etoxiresorufin O-deetiláció CYP2B/3A típus reakció: Aminopirin N-demetiláció CYP2E1 típus reakció: p-nitrofenol- hidroxiláció CYP3A típus reakció: Tesztoszteron-6β-hidroxiláció Az FMO1 és FMO3 izoformák mrns mennyiségének meghatározása Az RNS izolálását RNeasy Mini Kit alkalmazásával végeztük. Az RNS templátból teljes hosszúságú cdns szálat Ready To-Go You- Prime First-Strand Beads alkalmazásával nyertünk. A mrns 7

8 mennyiségét Applied Biosystem TaqMan Gene Expression Assays használatával mértük meg. A mrns relative mennyiségét összehasonlító Ct módszerrel határoztuk meg. Adatfeldolgozás A statisztikai kiértékeléseket Statistica 6.0 programmal végeztük. Az átlagot, szórást, korrelációs koefficienst GraphPad Prism 2.01 programmal számoltuk ki. A konfidencia intervallumot 95 %-nak választottuk meg. A tolperizon FMO-mediálta átalakításának vizsgálata A kísérleteket humán máj mikroszómán és rekombináns szuperszómán végeztük. Meghatároztuk a tolperizon átalakulását FMO-specifikus inhibitor jelenlétében, illetve a tolperizon gátlási állandóját MpTS/MpTSO átalakulás mellett. A bioanalitikai méréseket HPLC-n kiviteleztük, UV-detektálással. A deprenil, a metamfetamin és az amfetamin N-oxigenizációja A kísérleteket humán máj mikroszómán és rekombináns FMO1 és FMO3 szuperszómán végeztük. A bioanalitikai méréseket kapilláris elektroforézis készüléken kiviteleztük. A fenti vegyületek enantiomerjeit inkubáltuk mikroszómával, majd a termék- és szubsztrát-specificitást vizsgáltuk. 8

9 EREDMÉNYEK Fizikai és biokémiai paraméterek A kontroll és az inzulinkezelt nem-diabéteszes állatoknak a vércukorszintje mg/dl volt, míg a streptozotocinnal kezelt állatoké mg/dl koncentrációt mutatott. A diabéteszes állatok inzulinpótlása 390 mg/dl-es vércukorszintet eredményezett. A testsúly, májsúly, relatív májsúly az irodalmi adatoknak megfelelően alakultak. FMO funkció FMO specifikus BZY N-oxid metabolit patkány májban A benzidamin (BZY) metabolikus profiljának vizsgálatával megerősítettük, hogy patkányban az FMO-specifikus BZY N-oxid (BZY-NO) a főmetabolit. Alacsonyabb koncentrációban demetilált benzidamint detektáltunk. Két minor, feltehetőleg monohidroxilált metabolit is keletkezett. HPLC-UV módszer a benzidamin N-oxid meghatározására Az analitikai mérést Merck-Hitachi LaChrom HPLC-UV készüléken végeztük. Purospher C18e 125 x 4 mm (5 µm) oszlopot alkalmaztunk, a folyadékáramlás 0.8 ml/min, az oszlop hőmérséklete 30 C volt. A benzidamin N-oxidot 306 nm-nél detektáltuk. A mozgófázis 58 % metanolt, 42 % 0.1 M ammóniumacetátot tartalmazott, izokratikus elúciót alkalmaztunk. E kromatográfiás körülmények között a BZY retenciós ideje 9.5 perc, a BZY-NO 6.8 perc volt. FMO enzimaktivitás Az FMO aktivitás növekedésének mértéke STZ-dózis függést mutatott diabéteszes patkányokban. 50 mg/kg dózissal kezelt állatokban az FMO aktivitás 39 %-kal, a 70 mg/kg dózissal kezelt állatokban pedig 73 %-kal emelkedett. Inzulinkezelt diabéteszes állatokban az FMO aktivitás kontroll értékre csökkent. Az inzulinnak önmagában nem volt hatása az FMO aktivitására. 9

10 FMO1 mrns szint Az FMO1 mrns szint a 70 mg/kg STZ-vel kezelt patkányokban 84 %-kal növekedett, amit az inzulinkezelés kontroll értékre csökkentett. Az inzulin, önmagában nem okozott változást az FMO1 státuszban. FMO3 mrns szint Az FMO3 mrns szint az 50 mg/kg STZ-nal kezelt állatokban közel 2-szeresére, a 70 mg/kg dózissal kezeltekben 4-szeresére nőtt. Az utóbbit az inzulinkezelés kontroll értékre csökkentette. Az inzulin, önmagában nem okozott változást az FMO3 státuszban. FMO aktivitás, FMO1 és FMO3 mrna szint Az FMO aktivitás növekedésért az FMO1 izoforma felelős, mert az FMO1 mrns változásának mintázata megegyezik az FMO aktivitáséval, valamint patkány májban az FMO1 izoforma a domináns. Mindkét izoformát regulálja az inzulin, de eltérő mértékben. Az FMO3 izoforma kétszer érzékenyebb az inzulinhiányra az FMO1-hez viszonyítva. Citokróm funkció Citokróm P450 és citokróm b 5 tartalom A citokróm P450 tartalom csökkent az inzulinkezelt diabéteszes állatokban. Az citokróm b 5 koncentráció növekedésének mértéke STZ-dózis függést mutatott diabéteszes patkányokban. Inzulinkezelt diabéteszes állatokban az citokróm b 5 koncentráció kontroll értékre csökkent. Az inzulinnak önmagában nem volt hatása az citokróm b 5 koncentrációra. A citokróm P450 izoenzimek aktivitása Az etoxiresorufin O-deetiláz aktivitás nőtt a diabéteszes állatokban, és kontroll értékre csökkent inzulinpótlás hatására. A CYP1A mediálta enzimaktivitás nem-diabéteszes állatokban inzulin hatására nem változott. Az aminopirin N-demetiláz aktivitás STZdózisfüggően csökkent diabéteszes állatokban, és az inzulinkezelés nem tudta helyreállítani az enzim aktivitását. Az inzulinkezelt nem- 10

11 diabéteszes állatoknál az aktivitás enyhe csökkenése volt kimutatható. A p-nitrofenol hidroxiláz aktivitás nem változott szignifikánsan az inzulinkezelésben részesülő illetve nem részesülő diabéteszes állatokban. Ellenben az inzulinnal kezelt nemdiabéteszes állatokban jelentős csökkenést mutatott. A tesztoszteron 6β-hidroxiláz aktivitás nőtt a diabéteszes állatokban, de inzulinpótlás hatására egyik csoportban sem történt változás. Regressziós analízis A tanulmányozott paraméterek közül az FMO aktivitás és citokróm b 5 mutatott szoros korrelációt a vércukorszinttel illetve egymással. Diabétesz indukálta FMO aktivitás változás feltételezett hatása a központi idegrendszerre ható anyagok (tolperizon, deprenil, amfetamin, metamfetamin) metabolizmusára Az FMO mediálta metabolizmus a tolperizon bomlásához jelentős mértékben nem járul hozzá, ezért a diabétesz indukálta FMO kapacitás növekedés valószínűleg nem befolyásolja a tolperizon metabolizmusát. A deprenil, amfetamin, metamfetamin FMO1 és FMO3 izoformák által katalizált N-oxigenizációja szubsztrát- és termékspecifikus. Feltételezhetően a diabéteszes állapotban bekövetkező FMO aktivitásváltozás hatással van ez utóbbi hatóanyagok biotranszformációjára patkányban. 11

12 KÖVETKEZTETÉSEK 1. Az inzulin szerepet játszik az FMO enzim szabályozásában. Az inzulinnak represszor funkciót tulajdonítunk, mert az FMO inzulinhiányos állapotban indukálódott, inzulinpótlás hatására helyreállt, és nem-diabéteszes állapotban, önmagában nem volt hatása. Ezeket elsőként közöltük. 2. Megerősítettük, hogy diabétesz hatására patkányban megduplázódott az FMO aktivitása. Kimutattuk, hogy a diabéteszes állatok inzulinnal történő kezelése helyreállítja az FMO aktivitását. 3. Kimutattuk, hogy a hiperglikémia mértéke hatással van az FMO enzim aktivitására patkányokban. Szoros korrelációt mutattunk ki az FMO aktivitás és a vércukorszint között diabéteszes állatokban. A vércukorszint jó markere lehet az emelkedett FMO aktivitásnak. 4. Megállapítottuk, hogy az inzulin önmagában, nem diabéteszes állatokban alkalmazva nem hat az FMO-ra sem enzimatikus, sem génexpressziós szinten. 5. Továbbá az FMO funkciójában bekövetkező változások mind diabéteszes, mind inzulinkezelt diabéteszes patkányokban nemcsak enzimatikus szinten, de génexpressziós szinten is kimutathatóak. 6. Megállapítottuk, hogy az FMO1 és FMO3 izoformák inzulinhiányra eltérő érzékenységet mutatnak. Kimutattuk, hogy az FMO3 izoforma kétszer érzékenyebb inzulinra, mint az FMO1 a vizsgálati körülmények között. 7. A regressziós analízis alapján megállapítottuk, hogy szoros korreláció áll fenn az FMO aktivitás és a citokróm b 5 tartalom között. 12

13 KÖZLEMÉNYEK Az értekezés témájában megjelent saját cikkek 1. Balázs Dalmadi, János Leibinger, Szabolcs Szeberényi, Tímea Borbás, Sándor Farkas, Zsolt Szombathelyi and Károly Tihanyi. (2003) Identification of metabolic pathways involved in the biotransformation of tolperisone by human microsomal enzymes. Drug Metabolism and Disposition, 31: Éva Szökő, Tamás Tábi, Tímea Borbás, Balázs Dalmadi, Károly Tihanyi and Kálmán Magyar. (2004) Assessment of the N-oxidation of deprenyl, methamphetamine and amphetamine enantiomers by chiral capillary electrophoresis; an in vitro metabolism study. Electrophoresis, 25(16): Tímea Borbás, Bernadett Benkő, Imola Szabó, Balázs Dalmadi, Károly Tihanyi. (2006) Insulin in flavin-monooxygenase regulation. Flavin-containing monooxygenase and cytochrome P450 activities in experimental diabetes. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 28(1-2): Tímea Borbás, Jun Zhang, Matt A. Cerny, István Likó, John Cashman. (2006) Investigation of structure and function of a catalitically efficient variant of the human flavin-containing monooxygenase form 3 (FMO3). Drug Metabolism and Disposition, 34: Egyéb cikk 1. Borbás Tímea, Hegyesi Hargita. (2002) Huntington chorea: genetika és biokémia, diagnosztika és terápia. Acta Pharmaceutica Hungarica, 72(2): Az értekezés témájában tartott előadás 1. Dalmadi Balázs, Leibinger János, Szeberényi Szabolcs, Borbás Tímea, Pásztor Gabriella, Farkas Sándor, Tihanyi Károly: A tolperisone in-vitro metabolikus vizsgálata. 30 ÉVES JUBILEUMI FARMAKOKINETIKA ÉS GYÓGYSZER- METABOLIZMUS SZIMPÓZIUM, április 4-6., Mátraháza 13

14 2. Dalmadi Balázs, Leibinger János, Szeberényi Szabolcs, Borbás Tímea, Pásztor Gabriella, Farkas Sándor, Tihanyi Károly: A tolperisone in-vitro metabolikus vizsgálata. VI. CLAUDER OTTÓ EMLÉKVERSENY, szeptember , Budapest 3. Borbás Tímea, Benkő Bernadett és Tihanyi Károly: Streptozotocinnal kiváltott diabétesz hatása a hepatikus gyógyszermetabolizmusra patkányban. Ph.D. TUDOMÁNYOS NAPOK április 8-9., Budapest 4. Benkő Bernadett, Borbás Tímea, és Tihanyi Károly: Streptozotocinnal kiváltott diabétesz hatása az intesztinális gyógyszermetabolizmusra patkányban. Ph.D. TUDOMÁNYOS NAPOK április 8-9., Budapest 5. Benkő Bernadett, Borbás Tímea, Győrke Imola: Streptozotocinindukálta diabétesz hatása az intesztinális és hepatikus gyógyszermetabolizmusra patkányban. VII. CLAUDER OTTÓ EMLÉKVERSENY, október , Budapest Egyéb előadások 1. Borbás Tímea, Dalmadi Balázs, Szeberényi Szabolcs, Leibinger János, Beke Gyula, Tihanyi Károly: Korreláció az egyes citokróm P450 izoenzimek és a flavin-monooxigenáz aktivitása között. VI. CLAUDER OTTÓ EMLÉKVERSENY, szeptember , Budapest 2. Borbás Tímea, Benkő Bernadett, Dalmadi Balázs, Szeberényi Szabolcs, Leibinger János, Beke Gyula, Tihanyi Károly: Koexpresszió CYP és FMO izoformák között enzimatikus szinten, humán és patkány mikroszómán vizsgálva. Ph.D. TUDOMÁNYOS NAPOK 2003, április , Budapest 3. Benkő Bernadett, Borbás Tímea, Dalmadi Balázs, Szeberényi Szabolcs, Leibinger János, Tihanyi Károly: Intesztinális gyógyszermetabolizmus jelentősége és stabil citokróm P450 tartalmú mikroszóma preparálása patkány vékonybélből. Ph.D. TUDOMÁNYOS NAPOK 2003, április , Budapest 4. Rapavi Erika, Szeberényi Szabolcs, Borbás Tímea, Lugasi Andrea, Szentmihályi Klára, Pallai Zsolt, Kurucz Tímea, Kocsis Ibolya, Taba Gabriella, Blázovics Anna: Természetes 14

15 eredetű gyógyszer hatása a szöveti redox-státuszra patkányban. MAGYAR SZABADGYÖK-KUTATÓ TÁRSASÁG II. KONFERENCIÁJA, szeptember , Sopron 5. Rapavi Erika, Kocsis Ibolya, Szentmihályi Klára, Lugasi Andrea, Fehér Erzsébet, Bányai Éva, Rhenzo Gonzalez- Cabello, Székely Edit, Szeberényi Szabolcs, Borbás Tímea, Pallai Zsolt, Kurucz Tímea, Balázs Ansrea, Czinner Erika, Héthelyi Éva, Hagymási Krisztina, Bárkovics Sarolta, Pintér Edina, Bíró Erzsébet, Fehér János, Blázovics Anna: Újabb adatok a természetes hatóanyagok in vitro és in vivo hatásmechanizmusának megértéséhez. SZÉCHENYI SZIMPÓZIUM, március 10., Budapest 6. Borbás Tímea : Flavin-monooxigenáz. FARMAKOKINETIKA KLUB, március 2., Budapest Az értekezés témájában készült poszterek 1. Balázs Dalmadi, János Leibinger, Szabolcs Szeberényi, Tímea Borbás, Zsolt Szombathelyi and Károly Tihanyi: Kinetic characterization of tolperisone hydroxylation by human microsomal enzymes. 8. EUROPEAN INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY OF XENOBIOTICS MEETING- ISSX, 27. April May Borbás Tímea, Benkő Bernadett, Galgóczy Kornél, Dalmadi Balázs, Győrke Imola és Tihanyi Károly: Streptozotocinindukálta diabétesz hatása a hepatikus és intesztinális gyógyszermetabolizmusra patkányban. FARMAKOKINETIKAI ÉS GYÓGYSZERMETABOLIZ- MUS TOVÁBBKÉPZŐ SZIMPÓZIUM, április , Mátraháza Egyéb poszterek 1. Tímea Borbas, Balázs Dalmadi, János Leibinger, Szabolcs Szeberényi, Zsolt Szombathelyi and Károly Tihanyi: Coexpression of CYP and FMO isoforms based on enzymatic activity in rat and in human liver microsomes. 8. EUROPEAN 15

16 INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY OF XENOBIOTICS MEETING, 27. April May Borbás Tímea, Benkő Bernadett, Dalmadi Balázs, Győrke Imola, Vastag Mónika és Tihanyi Károly: Humán hepatocita citokróm P450 izoenzimek adatainak statisztikai kiértékelése. GYÓGYSZER AZ EZREDFORDULÓN V. TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIA, 2004 március , Sopron 3. Rapavi Erika, Szeberényi Szabolcs, Borbás Tímea, Kocsis Ibolya, Fehér Erzsébet, Lugasi Andrea, Blázovics Anna: Citrus flavonoidok hatása a drogmetabolizáló enzimrendszerre és a szöveti antioxidáns kapacitásra eltérő eredetű májkárosodásban, patkányban. Ph.D. TUDOMÁNYOS NAPOK április 8-9., Budapest 4. Borbás Tímea, Benkő Bernadett, Dalmadi Balázs, Győrke Imola, Vastag Mónika és Tihanyi Károly: Humán hepatocita citokróm P450 izoenzimek adatainak statisztikai kiértékelése. FARMAKOKINETIKAI ÉS GYÓGYSZERMETABOLIZ- MUS TOVÁBBKÉPZŐ SZIMPÓZIUM, április , Mátraháza 5. Borbás Tímea, Jun Zhang, Matt A. Cerny, István Likó, John Cashman: Investigation of structure and function of a catalitically efficient variant of the human flavin-containing monooxygenase form 3 (FMO3). FARMAKOKINETIKAI ÉS GYÓGYSZERMETABOLIZMUS TOVÁBBKÉPZŐ SZIM- PÓZIUM, április , Mátraháza 6. Borbás Tímea, Jun Zhang, Matt A. Cerny, István Likó, John Cashman: Investigation of structure and function of a catalitically efficient variant of the human flavin-containing monooxygenase form 3 (FMO3). MFT II. TAVASZI EXPERIMENTÁLIS SZIMPÓZIUMA, június 3., Pécs 7. Borbás Tímea, Jun Zhang, Matt A. Cerny, István Likó, John Cashman: Investigation of structure and function of a catalitically efficient variant of the human flavin-containing monooxygenase form 3 (FMO3). 16 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MICROSOMES AND DRUG OXIDATIONS, 3-7 September 2006, Budapest 16

Biobiztonság 6. Dr. Szatmári István

Biobiztonság 6. Dr. Szatmári István Biobiztonság 6. Dr. Szatmári István Pharmacokinetics and Metabolism Study of the fate of the drugs Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion ABSORPTION: reaching the circulation after oral, transdermal,

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás)

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok két nagy csoportjának, a monoamin-oxidáznak (MAO), valamint

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Januvia 25 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 25 mg szitagliptinnek megfelelő szitagliptin-foszfát-monohidrát tablettánként.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006. Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus

ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006. Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006 Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus 1. Bevezetés Az OTKA támogatással folytatott kutatás fő vonalában a (-)-deprenyl hatásmódjának

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Abiotikus hatások kémiai vizsgálata a kocsányos tölgy (Quercus robur L.) makk tárolása és korai ontogenezise folyamán Pozsgainé Harsányi

Részletesebben

Excitátoros aminosav neurotranszmitterek meghatározása biológiai mintákból kapilláris elektroforézissel

Excitátoros aminosav neurotranszmitterek meghatározása biológiai mintákból kapilláris elektroforézissel Excitátoros aminosav neurotranszmitterek meghatározása biológiai mintákból kapilláris elektroforézissel Doktori tézisek Dr. Wagner Zsolt Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban

A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban Doktori (PhD) értekezés Siklódi Erika Rozália Biológia Doktori Iskola Iskolavezető: Prof. Erdei Anna, tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

100 mg szitagliptinnek megfelelő szitagliptin-foszfát-monohidrát tablettánként.

100 mg szitagliptinnek megfelelő szitagliptin-foszfát-monohidrát tablettánként. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Januvia 100 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg szitagliptinnek megfelelő szitagliptin-foszfát-monohidrát tablettánként. A segédanyagok teljes listáját

Részletesebben

In vitro módszerek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben

In vitro módszerek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben In vitro módszerek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben PhD. értekezés Szakács Tünde Témavezető: Dr. Vereczkey László MTA doktora Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont, Kémiai Intézet Farmakobiokémiai

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatográfiás technikákkal

Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatográfiás technikákkal A doktori értekezés tézisei Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatográfiás technikákkal Bagócsi Boglárka Kémia Doktori Iskola Analitikai, kolloid- és környezetkémia, elektrokémia Témavezető:

Részletesebben

A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok (a szárazság- és az alumíniumstressz) során

A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok (a szárazság- és az alumíniumstressz) során Doktori (PhD) értekezés tézisei A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok (a szárazság- és az alumíniumstressz) során Készítette: Nagy Zoltán Témavezető:

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

Diabéteszes redox változások hatása a stresszfehérjékre

Diabéteszes redox változások hatása a stresszfehérjékre Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola Pathobiokémia Program Doktori (Ph.D.) értekezés Diabéteszes redox változások hatása a stresszfehérjékre dr. Nardai Gábor Témavezeto:

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék Doktori iskola vezetője: Dr. Horn Péter MTA rendes tagja Témavezető: Dr. Kovács Melinda MTA doktora A FUMONIZIN B 1 KINETIKÁJÁNAK

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben

Publikus értékelő jelentés

Publikus értékelő jelentés 100 mg rágótabletta értékelő jelentés zám: OGYI-T-22272 értékelő jelentés Szakmai értékelés Termék neve: Merewin 50, 100 mg rágótabletta szildenafil-citrát zám: OGYI-T-22272 Kérelmező: Pharmanox Kft. Dátum:

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék

Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék PATOGÉN MIKROORGANIZMUSOK KIMUTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ GYORS MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA Rohonczy Kata Doktori

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Functional hypothalamic asymmetry and introduction to a novel estrogen/estrous phase-dependent regulatory mechanism in mitochondrial energy levels

Részletesebben

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései Pályázati azonosító: FAENERGH (REG-ND-09-2009-0023) A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései VARGA Mihály 1, NÉMETH Gábor 1, KOCSIS Zoltán 1, BAKKI-NAGY Imre

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Janumet 50 mg/850 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mg szitagliptin (foszfát-monohidrát formájában) és 850 mg metformin-hidroklorid

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

A nemi különbségek vizsgálatáról lévén szó, elsődleges volt a nemi hormonok, mint belső környezetbeli különbségeket létrehozó tényezők szerepének

A nemi különbségek vizsgálatáról lévén szó, elsődleges volt a nemi hormonok, mint belső környezetbeli különbségeket létrehozó tényezők szerepének Kutatási beszámoló Pályázatunk célja annak kiderítése volt, hogy az agyi asztrociták mutatnak-e nemi különbségeket, akár struktura, akár területi megoszlás, akár reaktivitás tekintetében. Alkalmazott megközelítésünk

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Hornok Mária Témavezető: Prof. Dr. Pepó Péter MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Hankóczy

Részletesebben

A FENYŐHELYETTESÍTÉS MŰSZAKI PROBLÉMÁI A KÜLÖNFÉLE FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKEN

A FENYŐHELYETTESÍTÉS MŰSZAKI PROBLÉMÁI A KÜLÖNFÉLE FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKEN Zágonl István: A FENYŐHELYETTESÍTÉS MŰSZAKI PROBLÉMÁI A KÜLÖNFÉLE FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKEN Í34.0.88:174.7:S3 Ismeretes, hogy a második világháborút követő időszakban a fafelhasználásnak általános, azon

Részletesebben

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel.

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Zavesca 100 mg kemény kapszula. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg miglusztát kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA Kemény

Részletesebben

Ph. D. értekezés tézisei FEHÉRJÉK VIZSGÁLATA SZILÁRD GYÓGYSZERFORMÁBA TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁS SORÁN. Kristó Katalin. Prof. Dr. Habil. Hódi Klára D.Sc.

Ph. D. értekezés tézisei FEHÉRJÉK VIZSGÁLATA SZILÁRD GYÓGYSZERFORMÁBA TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁS SORÁN. Kristó Katalin. Prof. Dr. Habil. Hódi Klára D.Sc. Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai Intézet Ph. D. értekezés tézisei FEHÉRJÉK VIZSGÁLATA SZILÁRD GYÓGYSZERFORMÁBA TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁS SORÁN Kristó Katalin Témavezető:

Részletesebben

Doktori tézisek. Sedlák Éva. Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola

Doktori tézisek. Sedlák Éva. Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola A lignánok elválasztása, azonosítása és mennyiségi meghatározása natív növényi mintákban és a lignántermelés fokozása Forsythia in vitro sejttenyészetben Doktori tézisek Sedlák Éva Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok

Részletesebben

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 137 146. TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I. S-ETIL-N,N-DI-N-PROPIL-TIOLKARBAMÁT

Részletesebben

A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál

A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál Persze László Sopron 2014 Az értekezés Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Oszvald Mária A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro

Részletesebben

Zárójelentés OTKA 37321. A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 2002-2005

Zárójelentés OTKA 37321. A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 2002-2005 Témavezető neve: Dr. Gaál Tibor Zárójelentés OTKA 37321 A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 22-25 A kutatásban vizsgáltuk az antioxidáns

Részletesebben

A kadmium okozta nehézfémstressz vizsgálata

A kadmium okozta nehézfémstressz vizsgálata A kertészeti és mezőgazdasági növények termőképességét a környezeti biotikus és abiotikus stresszhatások nagymértékben befolyásolják. Az abiotikus környezeti stressz, mint például a szárazság, a nagy sótartalom,

Részletesebben

BEVEZETÉS CÉLKITŰZÉS

BEVEZETÉS CÉLKITŰZÉS BEVEZETÉS A molekuláris biológiai és genetikai módszerek gyors fejlődése egyre inkább tért hódít a növénynemesítés különböző területein, így a kukoricanemesítésben is. A növényi fenotípusos jellemzők és

Részletesebben

A PENICILLIUM CHRYSOGENUM LAKTÓZ HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

A PENICILLIUM CHRYSOGENUM LAKTÓZ HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA EGYETEMI DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A PENICILLIUM CHRYSOGENUM LAKTÓZ HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Nagy Zoltán Témavezet : Dr. Biró Sándor Debreceni Egyetem Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Urorec 4 mg kemény kapszula 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 4 mg szilodoszin kemény kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd

Részletesebben

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Doktori értekezés tézisei Türk Dóra Témavezető: Dr. Szakács Gergely MTA TTK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997) Középiskola: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, 1979-1983

ÖNÉLETRAJZ. Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997) Középiskola: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, 1979-1983 ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Születési hely: Széll Márta Szeged Születési idő: 1965. március 28. Családi állapota: férjezett (Dr. Balogh Nándor) Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997)

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Eucreas 50 mg/850 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mg vildagliptin és 850 mg metformin-hidroklorid (ami 660 mg metforminnak

Részletesebben

50 mg vildagliptin és 1000 mg metformin-hidroklorid (ami 780 mg metforminnak felel meg) filmtablettánként.

50 mg vildagliptin és 1000 mg metformin-hidroklorid (ami 780 mg metforminnak felel meg) filmtablettánként. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Icandra 50 mg/1000 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mg vildagliptin és 1000 mg metformin-hidroklorid (ami 780 mg metforminnak felel meg) filmtablettánként.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA A MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET és a KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET által 2002. február 22-én tartandó 307. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. A doktori értekezés tézisei A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. Bíró Judit Témavezető: Dr. Fehér Attila Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Vimpat 50 mg filmtabletta Vimpat 100 mg filmtabletta Vimpat 150 mg filmtabletta Vimpat 200 mg filmtabletta

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Vimpat 50 mg filmtabletta Vimpat 100 mg filmtabletta Vimpat 150 mg filmtabletta Vimpat 200 mg filmtabletta 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Vimpat 50 mg filmtabletta Vimpat 100 mg filmtabletta Vimpat 150 mg filmtabletta Vimpat 200 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mg lakozamid filmtablettánként.

Részletesebben

A tabletta csaknem fehér színű, ovális és UCY 500 kódjelzéssel van ellátva.

A tabletta csaknem fehér színű, ovális és UCY 500 kódjelzéssel van ellátva. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE AMMONAPS 500 mg tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 500 mg nátrium-fenil-butirát tablettánként. Minden AMMONAPS tabletta 62 mg nátriumot tartalmaz. A segédanyagok teljes

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HÁROMFÁZISÚ MEGOSZLÁS ALKALMAZÁSA ÉLELMISZERFEHÉRJÉKVIZSGÁLATÁBAN

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HÁROMFÁZISÚ MEGOSZLÁS ALKALMAZÁSA ÉLELMISZERFEHÉRJÉKVIZSGÁLATÁBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HÁROMFÁZISÚ MEGOSZLÁS ALKALMAZÁSA ÉLELMISZERFEHÉRJÉKVIZSGÁLATÁBAN Szamos Jenő KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Budapest 2004 A doktori iskola megnevezése: tudományága:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés:

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés: Dr. Benyó Zoltán, Egyetemi Tanári Pályázat 2009, Szakmai Önéletrajz, 1. oldal Szakmai önéletrajz Név: Dr. Benyó Zoltán Születési hely, idı: Budapest, 1967. június 15. Családi állapot: nıs, 2 gyermek (Barnabás,

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

A MAGNÉZIUM - ADAGOLÁS HATÁSA A TYÚKOK TERMELÉSI TULAJDONSÁGAIRA

A MAGNÉZIUM - ADAGOLÁS HATÁSA A TYÚKOK TERMELÉSI TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZ GAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÁLLATTUDOMÁNYI INTÉZET Doktori Iskola vezet je: Dr. Schmidt János egyetemi tanár

Részletesebben

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Részletesebben

A pulzáló és folyamatos norfloxacin itatás összehasonlító vizsgálata csirkében és pulykában. Sárközy Géza

A pulzáló és folyamatos norfloxacin itatás összehasonlító vizsgálata csirkében és pulykában. Sárközy Géza A pulzáló és folyamatos norfloxacin itatás összehasonlító vizsgálata csirkében és pulykában Sárközy Géza Gyógyszertani és Méregtani tanszék Állatorvos-tudományi fakultás Szent István Egyetem Budapest 2002

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 Doktori értekezés: Erdősi Erika: Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest,

Részletesebben

ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR

ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Sör- és Szeszipari Tanszék és IVAX GYÓGYSZERKUTATÓ INTÉZET Fermentációs Kísérleti Üzem ARIL- ÉS ARALKIL-METIL KETONOK SZTEREOSZELEKTÍV REDUKCIÓJA ÉLESZTŐKKEL ERDÉLYI BALÁZS DOKTORI

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Doktori tézisek Dr. Cserepes Judit Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola

Részletesebben

PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA IONOS FOLYADÉKOK ALKALMAZÁSA KATALITIKUS REAKCIÓK KÖZEGEKÉNT DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: FRÁTER TAMÁS OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése

Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése Doktori (PhD) értekezés tézisei Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése Készítette: Gy rffy Nóra Témavezet : Dr. Paál Zoltán Készült a Pannon Egyetem Anyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola

Részletesebben

II. MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, VALAMINT AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA

II. MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, VALAMINT AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA II. MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, VALAMINT AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA 4 TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK A MYDERISON TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁTFOGÓ ÖSSZEGZÉSE A tolperizon a harántcsíkolt izmok spaszticitásának

Részletesebben

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás kockázatát mérik fel. Annak érdekében, hogy az anyavegyületével

Részletesebben

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28.

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Főiskolai hallgatók tápanyag-beviteli értékeinek és tápláltsági állapotának vizsgálata Lichthammer Adrienn Semmelweis Egyetem Patológiai

Részletesebben

Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben

Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben Bebes Attila Témavezető: Dr. Széll Márta tudományos tanácsadó Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati

Részletesebben

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.6 Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással Tárgyszavak: higany; halfogyasztás; vérnyomás; expozíció. A higany igen reaktív, toxikus nehézfém,

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1/33 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Resolor 1 mg-os filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 mg prukaloprid filmtablettánként (prukaloprid-szukcinát formájában).

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Galvus 50 mg tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mg vildagliptin tablettánként. Ismert hatású segédanyag: 47,82 mg laktóz (vízmentes)

Részletesebben

50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.)

50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.) 1. A GYÓGYSZER NEVE Flixonase szuszpenziós orrspray 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.)

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 468 EGYEDAZONOSÍTÁS ÉS SZÁRMAZÁSELLENİRZÉS HIPERPOLIMORF MIKROSZATELLITA

Részletesebben

A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN

A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Hegedis Veres Anikó Témavezetők: Dr. Szabó

Részletesebben

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban BEVEZETÉS ÉS A KUTATÁS CÉLJA A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban (LCPUFA), mint az arachidonsav

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA TÓTH ADÉL TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS

Részletesebben

Humán fázis-vizsgálatok típusai

Humán fázis-vizsgálatok típusai Humán fázis-vizsgálatok típusai Fázis I Fázis II Fázis III Fázis IV A gyógyszerjelölt tolerálhatóságának, farmakokinetikájának, farmakodinámiás hatásának vizsgálata terápiás hatás vizsgálata dózis-hatás

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon

A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon LAM-TUDOMÁNY EREDETI KÖZLEMÉNY A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon VOKÓ Zoltán, NAGYJÁNOSI László, KALÓ Zoltán BEVEZETÉS A cukorbetegség jelentôs betegségterhet jelent világszerte

Részletesebben

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ MOSONMAGYARÓVÁR 2003 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A témavezető neve: dr. Antus Balázs A téma címe: A bronchiolitis obliterans szindróma pathomechanizmusa OTKA nyilvántartási szám: F 046526 Kutatási időtartam: 2004-2008. A kutatási

Részletesebben

Heitlerné Lehoczky Mária * A HALLGATÓK ÉLETMINİSÉGÉNEK JAVÍTÁSA STRESSZKEZELİ TRÉNINGGEL

Heitlerné Lehoczky Mária * A HALLGATÓK ÉLETMINİSÉGÉNEK JAVÍTÁSA STRESSZKEZELİ TRÉNINGGEL Heitlerné Lehoczky Mária * A HALLGATÓK ÉLETMINİSÉGÉNEK JAVÍTÁSA STRESSZKEZELİ TRÉNINGGEL BEVEZETİ Az üzleti életben elkerülhetetlen többek között a versengı attitőd, a státuszért folyó harc, az idınyomás,

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI RENDSZEREK A PSZICHIÁTRIÁBAN ÉS A KLINIKAI PSZICHOLÓGIÁBAN

DIAGNOSZTIKAI RENDSZEREK A PSZICHIÁTRIÁBAN ÉS A KLINIKAI PSZICHOLÓGIÁBAN DIAGNOSZTIKAI RENDSZEREK A PSZICHIÁTRIÁBAN ÉS A KLINIKAI PSZICHOLÓGIÁBAN Nagy Beáta Magda Semmelweis Egyetem ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék Szakképzés I. évfolyam 2014. Mi a diagnózis? A klinikai kép,

Részletesebben

SZERKEZET ALAPÚ VIRTUÁLIS SZŰRŐVIZSGÁLATOK A GYÓGYSZERKUTATÁS KORAI FÁZISÁBAN

SZERKEZET ALAPÚ VIRTUÁLIS SZŰRŐVIZSGÁLATOK A GYÓGYSZERKUTATÁS KORAI FÁZISÁBAN Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Polgár Tímea SZERKEZET ALAPÚ VIRTUÁLIS SZŰRŐVIZSGÁLATOK A GYÓGYSZERKUTATÁS KORAI FÁZISÁBAN Témavezető: Dr. Keserű György Miklós az MTA doktora Richter Gedeon Rt. 2006. 1. Bevezetés

Részletesebben

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN Szôcs Emese¹, Lanszki József², Heltai Miklós¹ és Szabó László¹ ¹Szent István Egyetem, Vadbiológiai

Részletesebben

Dipiron metabolitok koncentrációjának vizsgálata kommunális szennyvíztisztítási technológiák alkalmazásánál. Doktori tézisek.

Dipiron metabolitok koncentrációjának vizsgálata kommunális szennyvíztisztítási technológiák alkalmazásánál. Doktori tézisek. Dipiron metabolitok koncentrációjának vizsgálata kommunális szennyvíztisztítási technológiák alkalmazásánál Doktori tézisek Gyenge Zsuzsa Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Lignocellulóz bontó enzimek előállítása és felhasználása

Lignocellulóz bontó enzimek előállítása és felhasználása Lignocellulóz bontó enzimek előállítása és felhasználása Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Juhász Tamás Témavezető: Dr. Réczey Istvánné 2005 Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

A KAR-2, egy antimitotikus ágens egyedi farmakológiájának atomi és molekuláris alapjai

A KAR-2, egy antimitotikus ágens egyedi farmakológiájának atomi és molekuláris alapjai A KAR-2, egy antimitotikus ágens egyedi farmakológiájának atomi és molekuláris alapjai A doktori értekezés tézisei Horváth István Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológia Doktori Iskola (A Doktori Iskola

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1

MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1 Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 107 112. MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1 A fémek alakváltozási tulajdonságainak laboratóriumi

Részletesebben

There are no translations available. CURRENT APPOINTMENT(S):

There are no translations available. CURRENT APPOINTMENT(S): There are no translations available. CURRENT APPOINTMENT(S): Research fellow of Biochemistry and Molecular Biology, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Medical and Health Science Center (MHSC),

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Jancsek-Turóczi Beatrix okleveles környezetkutató Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

1 ml oldat 100 egység detemir inzulint* tartalmaz (14,2 mg-al egyenértékű). 1 előretöltött injekciós toll 3 ml-t tartalmaz, ami 300 E-nek felel meg.

1 ml oldat 100 egység detemir inzulint* tartalmaz (14,2 mg-al egyenértékű). 1 előretöltött injekciós toll 3 ml-t tartalmaz, ami 300 E-nek felel meg. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Levemir 100 E/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml oldat 100 egység detemir inzulint* tartalmaz (14,2 mg-al egyenértékű).

Részletesebben