JELENTÉS az állami egészségügyi beruházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS az állami egészségügyi beruházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS az állami egészségügyi beruházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről április

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2003. Témaszám: 662 Vizsgálat-azonosító szám: V0091 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Dr. Kurucz István osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Alexovics Ágota Benkéné Lavner Klára Federics Adrienn számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő Fekete Anikó Gyöngyi dr. Kuti Anna Laskai Ede számvevő gyakornok számvevő számvevő Nyikon Zsigmondné Szendrődi Józsefné Zachár Péterné számvevő számvevő tanácsos, számvevő tanácsos tanácsadó A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a helyi önkormányzatok által fenntartott járóbeteg szakellátás helyzetének és a ráfordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról ( ) Jelentés az önkormányzati egészségügyi intézmények gép-műszer ellátottságának, valamint egyes diagnosztikai részleges teljesítményének vizsgálatáról ( ) Jelentés az önkormányzati tulajdonban lévő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról ( ) Jelentés az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellen-őrzéséről ( ) Jelentés az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről ( ) Jelentések a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A minisztérium szabályozási és irányítási tevékenysége a beruházások megvalósításában Egészségügyi beruházásra fordítható források elosztásának szabályozottsága A fejlesztési döntések előkészítése, a szakmai bizottságok tevékenysége Pályázati igények kielégítése, az elbírálás szabályszerűsége Szakmai és pénzügyi szempontok érvényesülése A humán erőforrás feltételeinek megteremtésére elkülönített előirányzat felhasználása A központi közbeszerzéssel lebonyolított program megvalósítása A beruházási programok megvalósításának folyamata A beruházások folyamatának időbeli megvalósulása A minisztérium tevékenységének hatása a beruházások időigényére Az intézmények tevékenységének hatása a beruházási határidőkre Az előirányzat maradványok alakulása A beruházást lezáró beszámoltatási, ellenőrzési feladatok teljesülése Az egészségügyi beruházáshoz kapcsolódó gépek és berendezések számának és használhatósági értékének változása Az aneszteziológiai és intenzív terápiás ellátás eszközállományában bekövetkező változás A radiológiai eszközök összetételének, korának, használhatósági fokának változása A működő sugárterápiás eszközpark összetételének, korának változása, a bruttó és nettó érték arányának alakulása A beruházások eredményessége és hatékonysága A betegellátás feltételeinek alakulása A technikai feltételek változása A személyi feltételek alakulása 41 1

4 3.2. A betegellátással kapcsolatos tapasztalatok A radiológiai, az aneszteziológiai és intenzív ellátás A sugárterápiás ellátás A sugárterápiás kezelések biztonsága, megbízhatósága Várakozási idő, betegelégedettségi vizsgálatok, a kezelések elmaradása Területi különbségek a betegellátásban Az eszközök működtetésének biztonsága A sugárterápiás kezelések bevétele és kiadása 58 MELLÉKLETEK 1 sz., melléklet A fejezet kezelésű eszközberuházások előirányzata és teljesítése /a., b. sz. mel- léklet Egészségügyi beruházás fejezeti kezelésű ráfordításai 3. sz. melléklet Alapradiológiai géppark korszerűsítésével kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok teljesítése évek között 4. sz. melléklet Sugárterápiás eszközök darabszámának változása 5. sz. melléklet A szakszemélyzet és a betegszám viszonyának alakulása évben 6. sz. melléklet A sugárterápiás eszközök teljesítmény adatainak összevetése (1999. év és év viszonylatában) 7. sz. melléklet A régiók betegellátását végző centrumok 8. sz. mellélet Teljesítménykritériumok a sugárterápiás beruházások értékeléséhez 9. sz. mellélet Az onkológiai sugárterápiás eszközpark fejlesztése: a minisztériumi döntési és ellenőrzési folyamat 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁNTSZ DOTE EK ESZCSM EüM KÉ HBCS MKGI (KSZF) NM OEP OOI ORKI ORSI OSSKI OTH PET POTE PTE SE SZAOTE WHO Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Közlöny Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Közbeszerzési Értesítő Homogén betegségcsoport Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága 2004 január 1-től Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Népjóléti Minisztérium Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Onkológiai Intézet Orvos- és Kórháztechnikai Intézet Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézetet Országos Frédérie Joilot-Curie Sugáregészségügyi és Sugárbiológiai Kutató Intézet Országos Tisztiorvosi Hivatal Pozitron Emisszios Tomográf Pécsi Orvostudományi Egyetem Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (Szeged) World Health Organisation 3

6

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Afterloading beavatkozás Szövetközi, testüregi sugárterápia. Afterloading készülék Távtöltő (afterloading) technikával működő brachyterápiás készülék, amely az automatikusan az előre meghatározott területre tolt sugárforrást megadott időtartamig működteti. Alapradiológiai géppark Aneszteziológia Árnyékoló eszközök (blokk, multileaf kollimátor) Röntgen átvilágító, röntgen felvételező és a kettő kombinációját biztosító berendezések összessége. Érzéstelenítés, érzéstelenítő szerek alkalmazása, altatás. A céltérfogat körüli egészséges szövetek, szervek kezelés alatti sugárvédelmének eszközei. Lehetnek blokkok vagy multileaf kollimátor (MLC). - Blokkok A nem egyedi, előre gyártott blokkok több betegnél is felhasználhatók. Az egy beteg kezelésénél használt, egyedi blokkok alacsony olvadáspontú ólom ötvözetből készülnek: A besugárzástervező számítógépes program vagy röntgenkép alapján meghatározott formájú blokkot számítógép által, vagy kézzel vezérelt blokkvágóval vágják ki. A besugárzó készüléknél a blokkokat a sugárnyaláb útjába helyezve alakítható ki a szükséges sugármező alak. - Multileaf kollimátor A lineáris gyorsítóra felszerelt, vékony, egymástól függetlenül mozgó lemezekből álló kollimátorral a besugárzástervező program vagy röntgenkép alapján megadott formájú sugármező alakítható ki a besugárzáshoz. Mozgó besugárzásnál (3D-ben) is működik. A számítógép vezérelt blokkvágót és a multileaf kollimátort célszerű a terápiás hálózatba bekötni. Besugárzási mező, mezőszám Besugárzás tervezés (2D vagy 3D) A megfelelő (vonatkoztatási) távolságban a sugárnyaláb tengelyére merőleges síkban, a sugárnyaláb tengelyén mért, levegőben elnyelt dózisérték 50%-a által bezárt terület. A kezelések mezőszáma a kezelések, a besugárzó készülékek által teljesített mezőszám a készülék teljesítményének jellemzője. A beteg meghatározott testtájékáról készített felvételek (CT, MRI stb.) és egyéb adatok alapján két vagy háromdimenziós képrekonstrukciós software valamint két vagy háromdimenziós dóziseloszlás és dózis számító software felhasználásával egyénre szabott besugárzási terv készítése, amelynek alapján a kezelések kivitelezhetők. 5

8 Betegellenőrző monitorok egységei - EKG készülék Szívműködés monitorozására - Pulsoxymeter Vér oxygén telítettségének ellenőrzésére - Vérnyomásmérő manuális vagy automatikus - Kapnográf a kilélegzett széndioxid koncentrációt méri (endoscopos műtéteknél az altatáshoz kötelező) Betegrögzítő berendezések Brachyterápia Bunker CT, MRI Defibrillátor Doziméter Használhatósági fok Homogén betegségcsoportok (HBCS) A beteg reprodukálható beállítását, valamint a céltérfogatnak a sugárkezelés alatti mozdulatlanságát biztosító eszközök. Lehetnek maszkok vagy különféle állandó készülékek. - Maszkok: Hőre lágyuló műanyagból készülő, egyéni rögzítő eszközök. A maszkot a betegnek a sugárkezelés alatt viselnie kell. - Adott lokalizációjú daganat (pl. emlőrák) kezelésekor az adott testtájék besugárzásakor használt nem egyéni rögzítő készülékek. Zárt sugárforrások olyan orvosi alkalmazása, amelynek során a sugárforrásokat meghatározott időre vagy véglegesen testüregbe, valamely szövetbe vagy testfelületre helyezik. A sugárzó berendezések elkülönítésére szolgáló építmény. Diagnosztikai eszközök, amelyek felvételeinek felhasználásával a számítógépes besugárzástervező számítógép segítségével a besugárzási terv elkészíthető. A besugárzástervezés céljából speciális, a diagnosztikus felvételektől eltérő felvételek is készíthetők. Célszerű a terápiás hálózatba bekötni őket. Újraélesztő készülék Sugárdózis mérések eszköze. A tárgyi eszközök nettó értékének aránya a bruttó érték %-ában. A fekvőbeteg ellátás finanszírozásában használt osztályozási rendszer. Közel azonos gyógyítási költségigényű betegségek orvosi szempontból is elfogadható csoportja. 6

9 Infúzor Képkontroll Kúraszerű elszámolás Külső besugárzás (teleterápia) Lineáris gyorsító ekvivalens érték Mezőszám Minimumfeltételek Onkológia Perfúzor Protokoll Portal imaging Radiológia Record & Verify Infúziós pumpa A besugárzási mező képi ellenőrzése. A járóbetegek részére aktív fekvőbeteg ellátási háttér mellett nyújtott, meghatározott számú kezelés finanszírozásánál alkalmazott sajátos, HBCS alapú elszámolási rendszer. A daganatos terület testen kívüli sugárforrással történő kezelése, ami kis- (300 kev alatti) és nagyenergiájú- (1 MeV 50 MeV közötti) besugárzó készülékekkel történhet. Kis energiájú berendezések a röntgenterápiás készülékek. Nagyenergiájú a lineáris gyorsító és a telekobalt készülék. Megmutatja, hogy adott besugárzó berendezés betegellátási teljesítménye hogyan aránylik a lineáris gyorsító (mint nagy teljesítményű besugárzó gép) teljesítményéhez. Ld. Besugárzási mező Az egészségügyi szolgáltatások teljesítése során a betegek, az ellátást nyújtó személyzet és a környezet biztonsága szempontjából elengedhetetlen követelmények összessége. (Az előírásokat a 21/1998. (VI. 8.) NM rendelet, november 4.-től a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet tartalmazza.) Az orvostudománynak a daganatokkal foglalkozó ága. Motoros fecskendő. Meghatározott kezelés vagy beavatkozás elvégzéséhez szükséges események és tevékenységek rendszerezett listája, amely az egészségügyi ellátás megkívánt vagy minimális standardjának való megfelelést szolgálja. A besugárzási mező képi ellenőrzésére alkalmas elektronikus (számítógépes) módszer. A sugárzás gyógyítási és diagnosztikai célokra történő felhasználásának tudománya. (Egészségügyi intézményeknél e szakterületet ellátó osztály megnevezése.) A sugárkezelés adatainak rögzítése és ellenőrzése számítógép segítségével. Célszerű hálózatba kötni. A terápiás hálózat része. 7

10 Respirátor Röntgen-terápia Sugárterápia Szakmai protokoll Szimulátor Sztereotaxiás besugárzás Teleterápia Terápiás hálózat Vízfantom Lélegeztető készülék (magas és közepes tudásszintű). 10kV 300 kv közötti energiájú röntgensugárral történő terápiás besugárzás. Radioaktív besugárzás alkalmazása a gyógyításban Szakmai irányelv Olyan speciális röntgen készülék, amellyel a besugárzási terv sugármezőinek az anatómiai elhelyezkedése és geometriai adatai a betegre rájelölhetők és ellenőrizhetők. Általában kis tömegű daganatok magas dózisú, nagy precizitású kezelése. ld. Külső besugárzás. A sugárterápia eszközeinek számítógépes hálózattal történő összekapcsolása, amely lehetővé teszi az egyes eszközök közötti online adatforgalmat. Dóziseloszlás vízben történő mérésére szolgáló eszköz. 8

11 JELENTÉS az állami egészségügyi beruházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít az államháztartás nagy ellátó rendszerei működésének ellenőrzésére. Ennek megfelelően rendszeresen foglalkozik az egészségügy helyzetével, amely egyrészt az éves költségvetési törvényjavaslat véleményezéséhez, a zárszámadási törvényjavaslat értékeléséhez, másrészt az egészségügy egy-egy területét, így például a járóbeteg szakellátást, a kórházak gazdálkodását, a gép-műszer ellátottságot átvilágító tematikus ellenőrzésekhez kapcsolódik. Az egészségügy ellenőrzésének folyamatába illeszkedik a központi költségvetésből támogatott, a sugárterápiát, a radiológiát, az aneszteziológiai és intenzív ellátást érintő eszközberuházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának vizsgálata. Az orvos szakmai ajánlások a sugárterápiát, valamint az aneszteziológiai és intenzív ellátást érintően 5-5 Mrd Ft-ban, a radiológóiai eszközök tekintetében 12 Mrd Ft-ban, összesen 22 Mrd Ft-ban jelölték meg a szükséges központi források nagyságát. Ezzel szemben az közötti időszakban a beruházásokra biztosított és pénzügyileg elszámolt összeg a sugárterápiás beruházásoknál 3,75 Mrd Ft, az aneszteziológiai és intenzív ellátásnál 0,81 Mrd Ft, a radiológiánál 2,97 Mrd Ft, összesen csak 7,53 Mrd Ft volt. A három eszközcsoportra jóváhagyott évi fejezeti kezelésű módosított előirányzat a felsoroltak sorrendjében 0,4 Mrd Ft, 0,52 Mrd Ft, és 0,45 Mrd Ft, együttesen 1,35 Mrd Ft volt, amelyből az előkészítés és a döntés elhúzódása miatt a helyszíni ellenőrzés befejezéséig csak a sugárterápia korszerűsítésére adott 0,4 Mrd Ft-ot használták fel. Ezekből az összegekből pályázatok keretében az önkormányzati egészségügyi intézmények is részesültek. 9

12 BEVEZETÉS Az Állami Számvevőszék az közötti időszakot érintően ellenőrizte az önkormányzati egészségügyi intézmények gép-műszer ellátottságát, és ennek keretében javasolta a Kormánynak - többek között - az eszközök pótlása fedezetének normatív alapokra helyezését, a központosított közbeszerzésbe tartozó országosan kiemelt termékek körének bővítését, a tárca vezetőjének a minimum feltételek áttekintését, a finanszírozás szakmai tartalmának felülvizsgálatát. Az Egészségügyi Minisztérium (EüM) fejezet központi beruházásaira között évi 3-7 Mrd Ft-ot, előzetes adatok szerint 2003-ban 7,7 Mrd Ft-ot együttesen 40 Mrd Ft-ot fordítottak, ezen belül a fejezeti kezelésű eszköz beruházási érték 7,5 Mrd Ft-os összegéből évente 0,3-3 Mrd Ft-ot használtak fel. A fejezet működése évi ellenőrzési tapasztalatainak alapján indokolttá vált a központi költségvetésből támogatott eszközberuházásoknak a korábbinál részletesebb vizsgálata. Az ellenőrzést előkészítő tanulmányban a szakértői bizottságok megállapításait is hasznosítva javasoltuk a három (jelenleg egy) fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott, az állami és önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi intézmények eszközberuházásaira fordított pénzeszközök hasznosulásnak vizsgálatát. Az értékeléshez a teljesítményellenőrzés módszerét alkalmaztuk. Az ellenőrzés során hasznosítottuk a hagyományos röntgen géppark és sugárterápiás eszközpark szakmai és pénzügyi programjáról szóló 1075/1997. (VIII. 11.) Korm. határozatban, valamint az aneszteziológiai és intenzív ellátásra vonatkozóan az eszközök elérendő színvonaláról, az egészségügyi szolgáltatásokra és az egészségügyi szolgáltatókra érvényes szakmai minimumfeltételekről szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendeletben 1 (korábban a 19/1996. VII. 26.) NM rendeletben) foglaltakat. A beruházások eredményességének, a működtetés hatékonyságának ellenőrzésénél, a hangsúlyt a sugárterápiát érintő beruházások értékelésére helyeztük, mert a keringési betegségek után a daganatos megbetegedések okozzák a legtöbb halálesetet Magyarországon. A statisztikai adatok szerint az elmúlt 25 évben a rosszindulatú daganatok miatt rokkantosított betegek aránya a feltételek szigorítása ellenére 100%-kal emelkedett. A rákellenes küzdelem feladatát az egészség megőrzésére irányuló, hosszú távú cselekvési kormányprogramok is kiemelten kezelik. Az eredményesség és a hatékonyság kritériumainak, mutatóinak kiválasztásánál figyelembe vettük a hazai és a nemzetközi orvosi gyakorlatban elfogadott szempontokat. 1 Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet XI. 4.-ével hatályon kívül helyezte de a 12. (3) bekezdése alapján a hatályba lépés időpontjában működési engedéllyel vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók tekintetében külön jogszabály eltérő előírása hiányában még alkalmazni kell. 10

13 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 120/A (1) bekezdése alapján az államháztartás külső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az Állami Számvevőszék látja el. A jelen ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 1. (2) bekezdése, a 2. (1), (3), (5)-(7) bekezdései, valamint a 17. (3) bekezdésében foglaltak adtak jogszabályi alapot. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM) és jogelődje a Népjóléti Minisztérium (NM) felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott egészségügyi eszközberuházások összhangban voltak-e a vonatkozó egészségpolitikai célokkal, a kapcsolódó kormányhatározattal, miniszteri rendelettel és az előírásoknak megfelelően valósultak-e meg; javították-e az egészségügyi ellátás feltételeit, a vizsgálatokhoz, a sugárterápiás kezelésekhez való hozzájutás esélyeit; működtetése, kihasználtsága, a rendelkezésre álló emberi erőforrások felhasználása hatékony volt-e. A helyszíni ellenőrzés az júniusa közötti időszakra terjedt ki, de a hangsúlyt az utolsó két év ellenőrzésére helyeztük és hasznosítottuk a II. félévi tapasztalatokat. Az ellenőrzés végrehajtását a forráselosztás, a területi elhelyezkedés, a feladatellátás figyelembevételével szerveztük meg. A vizsgálat az ESZCSM-t, a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóságát (MKGI 2 ) és a fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott intézményeket érintette. Helyszíni ellenőrzést tartottunk a minisztériumban, az MKGInél, és öt (a két fővárosi, a pécsi, a debreceni, a szegedi) sugárterápiás centrumban. Az előirányzatból támogatott többi intézményt adatbekérés, valamint kérdőíves felmérés alapján ellenőriztük. Ennek keretében tájékoztatást kértünk a programok alapján végrehajtott beruházások körülményeiről, az ellátás feltételeinek változásáról. Az ellátások finanszírozását tekintve információt kértünk az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP), az eszközpark állapotáról az Orvos és Kórháztechnikai Intézettől (ORKI), a radiológiai és sugárterápiás ellátásokról az Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézettől (ORSI). A végleges jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 25. (1) bekezdésének megfelelően megküldtük dr. Kökény Mihály miniszter úrnak, aki észrevételezési lehetőségével a törvényes határidőn belül nem élt. 2 Az MKGI neve január 1-jével megváltozott KSZF-re, azaz Központi Szolgáltatási Főigazgatóságra. 11

14 BEVEZETÉS 12

15 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉ- SEK, JAVASLATOK Az egészségpolitika céljait a 90-es években a különböző kormányprogramok közel azonos tartalommal határozták meg. Az évben kormányhatározat rögzítette a hosszú távú egészségfejlesztési politika alapelveit és kidolgozták az közötti időszakra az Egészségvédelem Nemzeti Programját ben elkészült a 10 évre szóló Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program, majd erre alapozva 2002-ben az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja. A Kormány 2003-ban az Európa Terv keretében hirdette meg az egészségügyi ellátó rendszer műszer állományának korszerűsítését. Az évtized közepétől megfogalmazott központi célok ösztönzést adtak az egészségügyi szakmának a konkrét elképzelések megfogalmazására. Az orvosi szakmai kollégiumok irányításával 1996-ban készített értékelések felhívták a figyelmet a nem megfelelő eszközellátottságra, és ajánlásokat fogalmaztak meg a feltételek javítására. A gépellátottság javítását szakmai és gazdasági körülmények egyaránt indokolták. Az elavult eszközök nem alkalmasak a magas szintű gyógyító tevékenység ellátására, korrekt diagnózisra és kezelésre. Az aneszteziológiai és intenzív ellátást szolgáló elöregedett berendezések a betegek, az elhasználódott sugárterápiás és röntgen gépek a kezeltek és a kezelőszemélyzet biztonságát veszélyeztetik, az utóbbiak esetenként a megengedettnél magasabb sugárterhelést okozva és az üzemeltetésük is költségesebb. A szakminisztérium egyetértett a szakmai bizottságok helyzetértékelésével és fejlesztési programok beindítását tartotta szükségesnek. A fejlesztési programot előkészítő miniszteri előterjesztés többek között megállapította, hogy a rászorulók fele részesült a betegség ideje alatt sugárkezelésben, a 11 sugárterápiás centrum (centrum) több mint fele nem rendelkezett lineáris gyorsítóval, ami közvetlenül hozzájárulhatott hazai kiugróan magas, daganatos megbetegedések miatti elhalálozáshoz. Mindezek alapján jogszabályok határozták meg a több évre tervezett fejlesztési programok célját, de azokat nem alapozta meg hosszabb távra szóló pénzügyi és eszközfejlesztési terv. A Magyar Köztársaság évi költségvetéseiben fejezeti kezelésű, ezen belül ágazati-, 2004-ben egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatként fogadták el a fejlesztési programokat. Az között a három eszközcsoport előirányzatát még külön, de a és a évi költségvetésben már együtt, egészségügyi gép-műszer beruházási program megnevezéssel szerepeltették. Az elfogadott programok teljesítéséhez nem volt elegendő pénzügyi forrás. A sugárterápiás eszközöknél a finanszírozási igények háromnegyede, a hagyományos röntgengéppark esetében a javasolt beruházás negyede, az aneszteziológiai és intenzív ellátáshoz kapcsolódó eszközöknél a beruházási célok egy-hatoda realizálódott. A kormányhatározat a humánerőforrás feltételek megteremtésére 100 M Ft-ot különített el, amelynek csak 20%-át használták fel. 13

16 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A fejezeti kezelésű előirányzatokból megvalósított eszközberuházások közül hangsúlyozottan a sugárterápiás eszközberuházások eredményességét, működtetésük hatékonyságát ellenőriztük. A kérdőíves felmérésekből rendelkezésre álló információk alapján értékeltük az alapradiológiai géppark korszerűsítésére, valamint az aneszteziológiai és intenzív ellátás minimumkövetelményeinek biztosítására fordított pénzeszközök hasznosulásának tapasztalatait. A betegellátásban való alkalmazása mértékének vizsgálata során akkor minősíthetjük eredményesnek a beruházást, ha az ellenőrzött időszakban hoz képest javultak a gyógykezeléshez való hozzáférés feltételei. Emelkedett a gondozásban, ezen belül a korszerűbb, biztonságosabb ellátásban részesülők száma, és csökkent a várakozási idő. A helyszíni ellenőrzés, valamint az adatbekérés tapasztalatai alapján az között megvalósult sugárterápiás eszközberuházásokat összességében eredményesnek tartjuk, mert a működő sugárterápiás centrumok országos szinten már elegendő kapacitással rendelkeznek a rászoruló betegek ellátásához. Az intézmények földrajzi elhelyezkedése azonban nem egyenletes és gépparkjuk sem teljes körű. Az eszközfejlesztések elsősorban a korszerű, nagy teljesítményű külső besugárzó készülékek, az ún. lineáris gyorsítók beszerzésére irányultak. A fejezeti kezelésű előirányzattal támogatott 11 centrum felszereltsége jelentősen javult, mert 1996-hoz képest a vizsgált időszakban a lineáris gyorsítók száma 6-ról 17-re nőtt. Mérséklődött az egyes centrumok felszereltsége közötti különbség, ban csak 4 centrumban, 2002-ben már 9 centrumban működött lineáris gyorsító. Az illetékes orvosi szakmai kollégium évi értékelése szerint a szakmai igényeknél szerényebb fejlesztés ellenére a megvalósult beruházásokkal 3 centrum európai, 6 centrum azt megközelítő színvonalat ért el, de a szinten tartás csak további fejlesztésekkel biztosítható. A centrumok több mint felénél még hiányoznak azok a kiegészítő berendezések, amelyek az egészséges területek fokozott sugárvédelméhez szükségesek. A tervezés és a kezelés biztonságát növelő, a besugárzási paraméterek beállítását ellenőrző rendszert 5 centrumban építettek ki, a sugárzási célterület beállítását elektronikusan ellenőrző készülék 2 centrum két gyorsítójánál működik. A röntgengépekkel való ellátottság minőségi jellemzői országos szinten nem javultak. A működő gépek számához viszonyítva a géppark fejlesztése mintegy 6%-os volt. A központi támogatásokat 99 intézmény között osztották fel, ami jellemzően egy-két gép beszerzését tette lehetővé. Az intézmények 80%-ának véleménye szerint a beruházások eredményeként csökkent a betegek és a kezelőszemélyzet káros sugárterhelése és javult a felvételek minősége. Az aneszteziológiai és intenzív ellátás gépparkjánál végrehajtott fejlesztés ellenére nem lett több azon intézmények száma, ahol a beruházással már elérték a szakmai minimumfeltételekben előírt színvonalat. Országosan ma sem jobb a helyzet, mint 1998-ban, a beruházási program elindulásakor. Az intézmények véleménye szerint további pénzügyi támogatásra volna szükség. 14

17 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A sugárterápia fejlesztési programjának végrehajtásával lehetővé vált, hogy a centrumok növekvő számban lássanak el daganatos betegeket. A megvalósult beruházások eredményeként mintegy 80%-kal, 12,5 ezerről 22,5 ezerre nőtt az ellátásban részesülők száma között és az utolsó évben a betegek felét már gyorsítóval kezelték. Orvos szakmai vélemény szerint az ellenőrzött időszakban a rászoruló, de sugárkezelésre nem kerülő betegek aránya csökkenő mértékben 30-10% között alakult. Az intézmények véleménye szerint a szakrendelésre eljutó betegek kezelése alapvetően a beteg ilyen irányú döntése miatt maradt el. Megkezdett kezeléseket csak kivételes esetben, általában műszaki okok miatt szakítanak meg, a betegeket másik besugárzó gépre irányítják át. A centrumok a két fővárosi intézménynél országos hatáskörrel jellemzően a vonzás körzetben, a saját és a szomszédos megyékben lakó betegeket látták el. Kedvezőtlen, hogy a sürgősségi és a speciális gyógymódot alkalmazó ellátások kivételével nincs szervezett, intézményesített együttműködés a sugárterápiás centrumok között. Az országos átlagban kedvező tapasztalatok ellenére az egyes centrumokban eltérő arányban alkalmazták a korszerűbbnek tartott kezeléseket. A kobaltágyú, illetve a hatékonyabbnak tekintett gyorsító használatának mértékében különbségek találhatók. A minőségi mutatóként is elfogadott, egy betegre jutó mezőszám 1999 és 2002 között a gyorsítókkal kezelt betegeknél átlagosan 46- ról 52-re emelkedett, a kobaltágyún 46-ról 40-re csökkent. Az átlagértékek mögött az egyes centrumokat érintően 2002-ben jelentős volt a szóródás, mert a gyorsítók esetében 42 és 62 között, a kobaltkezeléseknél 22 és 64 között változott a mutató értéke. 3 Az eszközök használatának megítélése, a különbségek értékelése, illetve az eltérések lehetséges mérséklése orvos szakmai feladat, amely a további eszközfejlesztési programok tervezésénél fontos szempont lehet. A centrumok tájékoztatása szerint az ellenőrzött időszakban csökkent a kezeléseknek az orvosi szempontból lehetséges és a tényleges megkezdése közötti várakozási idő, de a tapasztalati adatokról nincs hosszabb időszakot is bemutató nyilvántartás, értékelés. A helyszínen ellenőrzött öt sugárterápiás centrum közül két intézménynél nem szerveztek betegelégedettségi vizsgálatot és a többi helyen is csak részlegesek a tapasztalatok, mert a megkérdezés nem terjedt ki minden betegre, a megkérdezett betegek egy része pedig nem élt a véleménynyilvánítás lehetőségével. A tapasztalatok szerint a betegek kifogásolták a többórás és nem megfelelő körülmények közötti várakozást, ez az idő mérsékelhető lenne a betegek időpontra történő berendelésével. Az eszközök működtetését akkor tekinthetjük hatékonynak, ha rendelkezésre állt a feladatok elvégzéséhez szükséges és előírt képesítésű létszám, biztosított volt a működtetés műszaki, környezetvédelmi feltétele, valamint az eszközök kihasználtsága. Összhangban volt a finanszírozás a működtetés kiadásaival. 3 A sugárkezelés minőségének általános mutatója megadja, hogy a besugárzások sorozatában összesen mennyi sugárnyalábbal, azaz a testfelszínen összesen hány mezőn áthaladva juttatják el a szükséges dózist a beteg testrészre. 15

18 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A sugárterápiás ellátás területén nem volt elegendő a szakszemélyzet, amely csökkentette az eszközök működtetésének hatékonyságát. A betöltött létszám csak az asszisztensek esetében érte el a minimumfeltételekben előírt mértéket. A szakorvosoknál hiányzott a tervezett létszám 20%-a. Kevés a speciálisan képzett szakorvos, amihez hozzájárult, hogy a jelenlegi képzési rendszerben 10 éves továbbképzéssel és szakmai gyakorlattal lehet megszerezni az előírt szakképzettséget. A felsőoktatásban nincs orvos-fizikus és főiskolai végzettséget adó sugárterápiás technikus és szakasszisztens képzés, ezért lehetőségként elsősorban az intézményen belüli továbbképzés maradt. Az ellenőrzött intézetek véleménye szerint a szakvizsgázott orvosok, asszisztensek egy része a fizikai és lelki leterheltség miatt, illetve a külföldi munkavállalási lehetőséget kihasználva hagyta el munkahelyét. A betegellátásban dolgozó szakorvosok között csökkent a radiológiai szakképzettséggel rendelkező orvosok száma, és 10-20% között változott a betöltetlen orvosi, asszisztensi munkakörök aránya. Nem volt azonos az egyes nagy értékű sugárterápiás eszközöknek a lehetséges üzemidő szerinti kihasználtsága, az ellátandó betegek változó száma, a létszámhiány, valamint az eszközök kímélése miatt. A betegellátásra fordított tényleges üzemidőn belül az egy betegre jutó kezelési idő, centrumonként változóan az irányadó 4 4 órás szakmai értéknek fele-kétharmada volt. A kezelési időtartamok centrumonkénti és a minimumfeltételek szerinti mértéktől való eltérésének értékelése, a kezelések minőségének ellenőrzése orvos szakmai, illetve finanszírozói feladat. Az ellenőrzött időszakban nőtt a teljesítmény az alapradiológiai ellátásban. A kitöltött kérdőívek alapján a felvételek száma 22%-kal, a betegszám 10%-kal, az egy betegre jutó felvétel 4%-kal nőtt. A fajlagos mutató változását befolyásolta egyrészt, hogy az új gépeknél kevesebb felvételt kellett készíteni, másrészt a modern diagnosztika több felvételt igényelt. Az egészségügyi intézmények biztosították a működtetés műszaki és környezetvédelmi feltételeit. A berendezések leállásai arányban voltak a készülékek életkorával. Az intézményi nyilvántartások szerint a sugárterápiás eszközök az üzemidőn belül mintegy 95%-os arányban megbízhatóan működtek, amely a karbantartási napok alapján megfelelőnek tekinthető. A röntgengépeket üzemeltető intézmények többségénél (75%-ánál) csökkent a meghibásodások, illetve a karbantartások miatti leállások ideje. A környezetre ártalmas anyagok beszállítását, tárolását, elszállítását megfelelően szabályozták. A végrehajtás az előírásoknak megfelelően történt. A centrumoknál nincs részletes, a közvetlen és a közvetett kiadásokat azonos elvek szerint nyilvántartó költségfigyelés és az intézmények úgy ítélték meg, hogy a sugárterápiás eszközök működési bevételei fedezték a kiadásokat. A helyszíni ellenőrzés tapasztalatai szerint a sugárterápiás ellátásra elszámolt ki- 4 A 21/1998.(VI. 3.) NM rendelet 9. sz. melléklete szerint. 16

19 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK adásokhoz mérten többletbevétel realizálódott. Az alkalmazott finanszírozás nem vette figyelembe, hogy a kezelések eltérő szakmai tartalma, munkaigényessége következményeként változott az egyes ráfordítások összege is. Az alapradiológiánál, valamint az aneszteziológiai és intenzív ellátásnál nem volt érzékelhető változás a bevételek és kiadások arányában. Az egészségügyi tárca évente hirdetett pályázatot az aneszteziológiai és intenzív ellátás minimumkövetelményeinek biztosításához, valamint az alapradiológiai géppark korszerűsítéséhez indított programokban való részvételre. A pályázatok rendjét nem szabályozták, amit az ÁSZ a korábbi ellenőrzése során már kifogásolt 5 és elmaradt a pályázatok egyes szakaszainak ütemezése. A sugárterápiát érintő előirányzatok odaítélése pályáztatás nélkül, a szakmai bizottságok javaslata alapján történt. A pályázatok elbírálására, a támogatási összeg elosztására minden esetben szakmai bizottságot hoztak létre az orvosi szakmai kollégium és a felügyelet képviselőiből. Javaslatukat a döntésnél figyelembe vette a miniszter. A tartalékforrást a miniszter egyedi döntése alapján osztották fel. A központi közbeszerzés lebonyolítása, a tender nyertesek kiválasztása az előírásoknak megfelelően történt, de az eljárás a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóságán (MKGI) nem volt megfelelően dokumentálva. A beérkező szállítói jelentéseket nem értékelték, a rendelkezésre álló dokumentumok egy részét a röntgen berendezések esetében nem irattározták. A szaktárca az intézményeknek nem biztosított azonos feltételeket a évi támogatások elszámolásánál, mert a 36 támogatott intézményből 14 intézmény megfizette a közbeszerzési díjat is, a többi intézmény nem. (A helyszíni ellenőrzés lezárását követően a tárca rendezte az elszámolást). A 2003-tól módosított közbeszerzési díjszabás nem felel meg a vonatkozó kormányrendelet előírásainak. A beruházások előkészítése és megvalósulása között eltelt időtartam nőtt a pályázati felhívások kiírásának, a miniszteri döntések, a támogatási szerződések aláírásának, a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt. A sugárterápiás beruházásoknál, beszerzéseknél az átfutási idő néhány hónaptól 1-2 évig terjedt, de előfordult az alapradiológiai beruházásoknál is, hogy az összeg felhasználhatóságának kezdeti időpontjától a támogatási szerződés megkötéséig több mint két év telt el. Az aneszteziológiai berendezéseknél nincs központi közbeszerzési kötelezettség. Ezért nem volt indokolt, hogy a jóváhagyott költségvetési támogatáshoz kapcsolódó szerződések megkötését több mint egy évvel később kezdte meg a tárca. Mindezek következtében évről-évre magas volt az előirányzat maradvány értéke. Ebből a szempontból a kötelezettséggel lekötött, az igényektől egyébként jelentősen elmaradó források felhasználása nem volt kellően hatékony. A minisztériumban vezetett nyilvántartások a pénzmaradványok alátámasztására csak korlátozottan alkalmasak. A szakmailag indokoltnál kisebb mértékű beruházások miatt a sugárterápiás eszközpark kivételével nem lett kedvezőbb a gépek korösszetétele, mert to- 5 A V-18-41/ sz. Jelentés az EüM fejezet működésének ellenőrzéséről 17

20 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK vább használták az elöregedett eszközöket. A sugárterápiás gépek átlagos életkora 7 év, de ezen belül vannak 15 évesnél idősebb gépek is a rendszerben. A radiológiai eszközökön belül az egyes intézményeknél 8-18 év között változott az átlagos életkor. Nincs jobb állapotban az aneszteziológiai és intenzív ellátást segítő eszközpark sem. Az ORKI nyilvántartása szerint az altatógépek átlagos életkora közel 15 év, amely 3 évvel meghaladja a minimum feltételekben rögzített használati időt. A lélegeztető gépeknél az átlagos életkor megközelíti a 12 évet. A három eszközcsoportban a 0-ra leírt eszközök aránya 30-80% között szóródik. A szaktárca évenkénti pénzügyi zárszámadása az intézményi beszámolókra épült. A beruházások helyszíni felügyeleti ellenőrzésére 2003-ban került sor. A pénzeszközök felhasználásának ellenőrzését külső munkatársakra, illetve intézményre bízták. A jelentések többek között szorgalmazták a jövőbeni rendszeres felügyeleti vizsgálatokat. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: az egészségügyi, szociális és családügyi miniszternek 1. Dolgoztassa ki a szakmai kollégiumokkal együttműködve a támogatások a betegségi adatokon alapuló, a területi megoszlást és az ellátás minőségét is figyelembevevő hosszú távú pénzügyi és eszközfejlesztési és tervét. 2. Vizsgáltassa meg az egyes HBCS súlyszámok egymás közötti arányait, valamint a sugárterápiás kúraellátások a teljesítményfinanszírozási rendszerben az ellátáshoz rendelt HBCS besorolások szerinti súlyszáma és az ellátás szakmai tartalma közötti összefüggést és intézkedjen a meglévő súlyszám arányok módosításáról. 3. Tegyen intézkedéseket a pályáztatási idő lerövidítésére. Készíttesse el a pályázatok elbírálásának belső szabályzatát, amelyben szabályozzák a megvalósítás eljárási rendjét, az egyes pályázatok előkészítő, kiértékelő szakaszainak időtartamát, határidejét. 4. Vizsgálja felül az MKGI-vel (KSZF-el) kötött megállapodási szerződés módosításában foglalt közbeszerzési díj háttérszámítását és a 125/1996. (VII. 24.) Korm. rendeletnek megfelelően, egységesen határozzák meg. a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek Végeztesse el a Központi Szolgáltatási Főigazgatósággal az alapradiológiai géppark központosított közbeszerzéséhez kapcsolódó dokumentumok irattározását. 18

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Minőségbiztosítás a sugárterápiában

Minőségbiztosítás a sugárterápiában Minőségbiztosítás a sugárterápiában Dr. Szabó Imre DEOEC Onkológiai Intézet Sugárterápia Tanszék Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről. Alapelvek

8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről. Alapelvek 8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről Alapelvek 1. (1) Az egyetemi közös célokat szolgáló, illetve a szervezeti egységekhez

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. CÍM: SŰRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Az előterjesztést készítette: Tengölics

Részletesebben

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok.

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok. Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok. Dr. Kóbor József,biofizikus, klinikai fizikus, PTE Sugárvédelmi Szolgálat

Részletesebben

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat 108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház céltámogatása a megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzése engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárásának indítása 1. A Baranya

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai

Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai Átlaglétszámok alakulása munkaköri csoportonként: Állománycsoport engedélyeze tt átlagos munkajogi % 2009. évi létszámadatok átlagos statisztikai

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE A SUGÁRTERÁPIÁS SUGÁRBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE A SUGÁRTERÁPIÁS SUGÁRBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE A SUGÁRTERÁPIÁS SUGÁRBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN A Nemzetközi Sugárbiztonsági Normák megfogalmazása szerint BALESETNEK tekinthető: Bármely nem szándékos esemény, beleértve az üzemeltetési

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Összegző megállapítások, következtetések. Javaslatok. II. Részletes megállapítások

TARTALOMJEGYZÉK. I. Összegző megállapítások, következtetések. Javaslatok. II. Részletes megállapítások 9905 Jelentés az önkormányzati egészségügyi intézmények gép-műszer ellátottságának valamint egyes diagnosztikai részlegek teljesítményének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 2373, Áchim u. 6. Telefon: 06-29/367-236, fax: 06-29/567-090 e-mail: segitoszolgalat@gmail.com 737-23/2012 Tisztelt Társulási Tanács! TÁJÉKOZTATÓ a 2012.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat 3. számú napirendi pont Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat Összefoglaló Az államháztartási törvényjavaslatról T/5069. számú Benyújtó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter A törvényjavaslat

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

2. Az ajánlat megtételének, illetve az igény elutasításának módja

2. Az ajánlat megtételének, illetve az igény elutasításának módja A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ, VAGY AZT MEGHALADÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁS ELJÁRÁSRENDJE 1. A tervezett igények bejelentése A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási

Részletesebben

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2005. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2005. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2005. A Fővárosi Bíróság az 1990. szeptember hó 12. napján 553. sorszám alatt nyilvántartásba vett Gyermekkor Gyermekgyógyítás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Készítette: Vattai Éva Rita Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni:

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő- testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő- testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 171 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

2016. évi ellenőrzési terv

2016. évi ellenőrzési terv A Közgyűlés X-145/271.670/2015. sz. határozatának 1. melléklete 2016. évi i terv I. fejezet i terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9 Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Gyarmati Zoltánné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 13/2014. számú Társulási Tanácsi határozat: A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés

Részletesebben