JELENTÉS az állami egészségügyi beruházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS az állami egészségügyi beruházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS az állami egészségügyi beruházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről április

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2003. Témaszám: 662 Vizsgálat-azonosító szám: V0091 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Dr. Kurucz István osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Alexovics Ágota Benkéné Lavner Klára Federics Adrienn számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő Fekete Anikó Gyöngyi dr. Kuti Anna Laskai Ede számvevő gyakornok számvevő számvevő Nyikon Zsigmondné Szendrődi Józsefné Zachár Péterné számvevő számvevő tanácsos, számvevő tanácsos tanácsadó A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a helyi önkormányzatok által fenntartott járóbeteg szakellátás helyzetének és a ráfordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról ( ) Jelentés az önkormányzati egészségügyi intézmények gép-műszer ellátottságának, valamint egyes diagnosztikai részleges teljesítményének vizsgálatáról ( ) Jelentés az önkormányzati tulajdonban lévő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról ( ) Jelentés az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellen-őrzéséről ( ) Jelentés az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről ( ) Jelentések a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A minisztérium szabályozási és irányítási tevékenysége a beruházások megvalósításában Egészségügyi beruházásra fordítható források elosztásának szabályozottsága A fejlesztési döntések előkészítése, a szakmai bizottságok tevékenysége Pályázati igények kielégítése, az elbírálás szabályszerűsége Szakmai és pénzügyi szempontok érvényesülése A humán erőforrás feltételeinek megteremtésére elkülönített előirányzat felhasználása A központi közbeszerzéssel lebonyolított program megvalósítása A beruházási programok megvalósításának folyamata A beruházások folyamatának időbeli megvalósulása A minisztérium tevékenységének hatása a beruházások időigényére Az intézmények tevékenységének hatása a beruházási határidőkre Az előirányzat maradványok alakulása A beruházást lezáró beszámoltatási, ellenőrzési feladatok teljesülése Az egészségügyi beruházáshoz kapcsolódó gépek és berendezések számának és használhatósági értékének változása Az aneszteziológiai és intenzív terápiás ellátás eszközállományában bekövetkező változás A radiológiai eszközök összetételének, korának, használhatósági fokának változása A működő sugárterápiás eszközpark összetételének, korának változása, a bruttó és nettó érték arányának alakulása A beruházások eredményessége és hatékonysága A betegellátás feltételeinek alakulása A technikai feltételek változása A személyi feltételek alakulása 41 1

4 3.2. A betegellátással kapcsolatos tapasztalatok A radiológiai, az aneszteziológiai és intenzív ellátás A sugárterápiás ellátás A sugárterápiás kezelések biztonsága, megbízhatósága Várakozási idő, betegelégedettségi vizsgálatok, a kezelések elmaradása Területi különbségek a betegellátásban Az eszközök működtetésének biztonsága A sugárterápiás kezelések bevétele és kiadása 58 MELLÉKLETEK 1 sz., melléklet A fejezet kezelésű eszközberuházások előirányzata és teljesítése /a., b. sz. mel- léklet Egészségügyi beruházás fejezeti kezelésű ráfordításai 3. sz. melléklet Alapradiológiai géppark korszerűsítésével kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok teljesítése évek között 4. sz. melléklet Sugárterápiás eszközök darabszámának változása 5. sz. melléklet A szakszemélyzet és a betegszám viszonyának alakulása évben 6. sz. melléklet A sugárterápiás eszközök teljesítmény adatainak összevetése (1999. év és év viszonylatában) 7. sz. melléklet A régiók betegellátását végző centrumok 8. sz. mellélet Teljesítménykritériumok a sugárterápiás beruházások értékeléséhez 9. sz. mellélet Az onkológiai sugárterápiás eszközpark fejlesztése: a minisztériumi döntési és ellenőrzési folyamat 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁNTSZ DOTE EK ESZCSM EüM KÉ HBCS MKGI (KSZF) NM OEP OOI ORKI ORSI OSSKI OTH PET POTE PTE SE SZAOTE WHO Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Közlöny Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Közbeszerzési Értesítő Homogén betegségcsoport Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága 2004 január 1-től Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Népjóléti Minisztérium Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Onkológiai Intézet Orvos- és Kórháztechnikai Intézet Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézetet Országos Frédérie Joilot-Curie Sugáregészségügyi és Sugárbiológiai Kutató Intézet Országos Tisztiorvosi Hivatal Pozitron Emisszios Tomográf Pécsi Orvostudományi Egyetem Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (Szeged) World Health Organisation 3

6

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Afterloading beavatkozás Szövetközi, testüregi sugárterápia. Afterloading készülék Távtöltő (afterloading) technikával működő brachyterápiás készülék, amely az automatikusan az előre meghatározott területre tolt sugárforrást megadott időtartamig működteti. Alapradiológiai géppark Aneszteziológia Árnyékoló eszközök (blokk, multileaf kollimátor) Röntgen átvilágító, röntgen felvételező és a kettő kombinációját biztosító berendezések összessége. Érzéstelenítés, érzéstelenítő szerek alkalmazása, altatás. A céltérfogat körüli egészséges szövetek, szervek kezelés alatti sugárvédelmének eszközei. Lehetnek blokkok vagy multileaf kollimátor (MLC). - Blokkok A nem egyedi, előre gyártott blokkok több betegnél is felhasználhatók. Az egy beteg kezelésénél használt, egyedi blokkok alacsony olvadáspontú ólom ötvözetből készülnek: A besugárzástervező számítógépes program vagy röntgenkép alapján meghatározott formájú blokkot számítógép által, vagy kézzel vezérelt blokkvágóval vágják ki. A besugárzó készüléknél a blokkokat a sugárnyaláb útjába helyezve alakítható ki a szükséges sugármező alak. - Multileaf kollimátor A lineáris gyorsítóra felszerelt, vékony, egymástól függetlenül mozgó lemezekből álló kollimátorral a besugárzástervező program vagy röntgenkép alapján megadott formájú sugármező alakítható ki a besugárzáshoz. Mozgó besugárzásnál (3D-ben) is működik. A számítógép vezérelt blokkvágót és a multileaf kollimátort célszerű a terápiás hálózatba bekötni. Besugárzási mező, mezőszám Besugárzás tervezés (2D vagy 3D) A megfelelő (vonatkoztatási) távolságban a sugárnyaláb tengelyére merőleges síkban, a sugárnyaláb tengelyén mért, levegőben elnyelt dózisérték 50%-a által bezárt terület. A kezelések mezőszáma a kezelések, a besugárzó készülékek által teljesített mezőszám a készülék teljesítményének jellemzője. A beteg meghatározott testtájékáról készített felvételek (CT, MRI stb.) és egyéb adatok alapján két vagy háromdimenziós képrekonstrukciós software valamint két vagy háromdimenziós dóziseloszlás és dózis számító software felhasználásával egyénre szabott besugárzási terv készítése, amelynek alapján a kezelések kivitelezhetők. 5

8 Betegellenőrző monitorok egységei - EKG készülék Szívműködés monitorozására - Pulsoxymeter Vér oxygén telítettségének ellenőrzésére - Vérnyomásmérő manuális vagy automatikus - Kapnográf a kilélegzett széndioxid koncentrációt méri (endoscopos műtéteknél az altatáshoz kötelező) Betegrögzítő berendezések Brachyterápia Bunker CT, MRI Defibrillátor Doziméter Használhatósági fok Homogén betegségcsoportok (HBCS) A beteg reprodukálható beállítását, valamint a céltérfogatnak a sugárkezelés alatti mozdulatlanságát biztosító eszközök. Lehetnek maszkok vagy különféle állandó készülékek. - Maszkok: Hőre lágyuló műanyagból készülő, egyéni rögzítő eszközök. A maszkot a betegnek a sugárkezelés alatt viselnie kell. - Adott lokalizációjú daganat (pl. emlőrák) kezelésekor az adott testtájék besugárzásakor használt nem egyéni rögzítő készülékek. Zárt sugárforrások olyan orvosi alkalmazása, amelynek során a sugárforrásokat meghatározott időre vagy véglegesen testüregbe, valamely szövetbe vagy testfelületre helyezik. A sugárzó berendezések elkülönítésére szolgáló építmény. Diagnosztikai eszközök, amelyek felvételeinek felhasználásával a számítógépes besugárzástervező számítógép segítségével a besugárzási terv elkészíthető. A besugárzástervezés céljából speciális, a diagnosztikus felvételektől eltérő felvételek is készíthetők. Célszerű a terápiás hálózatba bekötni őket. Újraélesztő készülék Sugárdózis mérések eszköze. A tárgyi eszközök nettó értékének aránya a bruttó érték %-ában. A fekvőbeteg ellátás finanszírozásában használt osztályozási rendszer. Közel azonos gyógyítási költségigényű betegségek orvosi szempontból is elfogadható csoportja. 6

9 Infúzor Képkontroll Kúraszerű elszámolás Külső besugárzás (teleterápia) Lineáris gyorsító ekvivalens érték Mezőszám Minimumfeltételek Onkológia Perfúzor Protokoll Portal imaging Radiológia Record & Verify Infúziós pumpa A besugárzási mező képi ellenőrzése. A járóbetegek részére aktív fekvőbeteg ellátási háttér mellett nyújtott, meghatározott számú kezelés finanszírozásánál alkalmazott sajátos, HBCS alapú elszámolási rendszer. A daganatos terület testen kívüli sugárforrással történő kezelése, ami kis- (300 kev alatti) és nagyenergiájú- (1 MeV 50 MeV közötti) besugárzó készülékekkel történhet. Kis energiájú berendezések a röntgenterápiás készülékek. Nagyenergiájú a lineáris gyorsító és a telekobalt készülék. Megmutatja, hogy adott besugárzó berendezés betegellátási teljesítménye hogyan aránylik a lineáris gyorsító (mint nagy teljesítményű besugárzó gép) teljesítményéhez. Ld. Besugárzási mező Az egészségügyi szolgáltatások teljesítése során a betegek, az ellátást nyújtó személyzet és a környezet biztonsága szempontjából elengedhetetlen követelmények összessége. (Az előírásokat a 21/1998. (VI. 8.) NM rendelet, november 4.-től a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet tartalmazza.) Az orvostudománynak a daganatokkal foglalkozó ága. Motoros fecskendő. Meghatározott kezelés vagy beavatkozás elvégzéséhez szükséges események és tevékenységek rendszerezett listája, amely az egészségügyi ellátás megkívánt vagy minimális standardjának való megfelelést szolgálja. A besugárzási mező képi ellenőrzésére alkalmas elektronikus (számítógépes) módszer. A sugárzás gyógyítási és diagnosztikai célokra történő felhasználásának tudománya. (Egészségügyi intézményeknél e szakterületet ellátó osztály megnevezése.) A sugárkezelés adatainak rögzítése és ellenőrzése számítógép segítségével. Célszerű hálózatba kötni. A terápiás hálózat része. 7

10 Respirátor Röntgen-terápia Sugárterápia Szakmai protokoll Szimulátor Sztereotaxiás besugárzás Teleterápia Terápiás hálózat Vízfantom Lélegeztető készülék (magas és közepes tudásszintű). 10kV 300 kv közötti energiájú röntgensugárral történő terápiás besugárzás. Radioaktív besugárzás alkalmazása a gyógyításban Szakmai irányelv Olyan speciális röntgen készülék, amellyel a besugárzási terv sugármezőinek az anatómiai elhelyezkedése és geometriai adatai a betegre rájelölhetők és ellenőrizhetők. Általában kis tömegű daganatok magas dózisú, nagy precizitású kezelése. ld. Külső besugárzás. A sugárterápia eszközeinek számítógépes hálózattal történő összekapcsolása, amely lehetővé teszi az egyes eszközök közötti online adatforgalmat. Dóziseloszlás vízben történő mérésére szolgáló eszköz. 8

11 JELENTÉS az állami egészségügyi beruházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít az államháztartás nagy ellátó rendszerei működésének ellenőrzésére. Ennek megfelelően rendszeresen foglalkozik az egészségügy helyzetével, amely egyrészt az éves költségvetési törvényjavaslat véleményezéséhez, a zárszámadási törvényjavaslat értékeléséhez, másrészt az egészségügy egy-egy területét, így például a járóbeteg szakellátást, a kórházak gazdálkodását, a gép-műszer ellátottságot átvilágító tematikus ellenőrzésekhez kapcsolódik. Az egészségügy ellenőrzésének folyamatába illeszkedik a központi költségvetésből támogatott, a sugárterápiát, a radiológiát, az aneszteziológiai és intenzív ellátást érintő eszközberuházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának vizsgálata. Az orvos szakmai ajánlások a sugárterápiát, valamint az aneszteziológiai és intenzív ellátást érintően 5-5 Mrd Ft-ban, a radiológóiai eszközök tekintetében 12 Mrd Ft-ban, összesen 22 Mrd Ft-ban jelölték meg a szükséges központi források nagyságát. Ezzel szemben az közötti időszakban a beruházásokra biztosított és pénzügyileg elszámolt összeg a sugárterápiás beruházásoknál 3,75 Mrd Ft, az aneszteziológiai és intenzív ellátásnál 0,81 Mrd Ft, a radiológiánál 2,97 Mrd Ft, összesen csak 7,53 Mrd Ft volt. A három eszközcsoportra jóváhagyott évi fejezeti kezelésű módosított előirányzat a felsoroltak sorrendjében 0,4 Mrd Ft, 0,52 Mrd Ft, és 0,45 Mrd Ft, együttesen 1,35 Mrd Ft volt, amelyből az előkészítés és a döntés elhúzódása miatt a helyszíni ellenőrzés befejezéséig csak a sugárterápia korszerűsítésére adott 0,4 Mrd Ft-ot használták fel. Ezekből az összegekből pályázatok keretében az önkormányzati egészségügyi intézmények is részesültek. 9

12 BEVEZETÉS Az Állami Számvevőszék az közötti időszakot érintően ellenőrizte az önkormányzati egészségügyi intézmények gép-műszer ellátottságát, és ennek keretében javasolta a Kormánynak - többek között - az eszközök pótlása fedezetének normatív alapokra helyezését, a központosított közbeszerzésbe tartozó országosan kiemelt termékek körének bővítését, a tárca vezetőjének a minimum feltételek áttekintését, a finanszírozás szakmai tartalmának felülvizsgálatát. Az Egészségügyi Minisztérium (EüM) fejezet központi beruházásaira között évi 3-7 Mrd Ft-ot, előzetes adatok szerint 2003-ban 7,7 Mrd Ft-ot együttesen 40 Mrd Ft-ot fordítottak, ezen belül a fejezeti kezelésű eszköz beruházási érték 7,5 Mrd Ft-os összegéből évente 0,3-3 Mrd Ft-ot használtak fel. A fejezet működése évi ellenőrzési tapasztalatainak alapján indokolttá vált a központi költségvetésből támogatott eszközberuházásoknak a korábbinál részletesebb vizsgálata. Az ellenőrzést előkészítő tanulmányban a szakértői bizottságok megállapításait is hasznosítva javasoltuk a három (jelenleg egy) fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott, az állami és önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi intézmények eszközberuházásaira fordított pénzeszközök hasznosulásnak vizsgálatát. Az értékeléshez a teljesítményellenőrzés módszerét alkalmaztuk. Az ellenőrzés során hasznosítottuk a hagyományos röntgen géppark és sugárterápiás eszközpark szakmai és pénzügyi programjáról szóló 1075/1997. (VIII. 11.) Korm. határozatban, valamint az aneszteziológiai és intenzív ellátásra vonatkozóan az eszközök elérendő színvonaláról, az egészségügyi szolgáltatásokra és az egészségügyi szolgáltatókra érvényes szakmai minimumfeltételekről szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendeletben 1 (korábban a 19/1996. VII. 26.) NM rendeletben) foglaltakat. A beruházások eredményességének, a működtetés hatékonyságának ellenőrzésénél, a hangsúlyt a sugárterápiát érintő beruházások értékelésére helyeztük, mert a keringési betegségek után a daganatos megbetegedések okozzák a legtöbb halálesetet Magyarországon. A statisztikai adatok szerint az elmúlt 25 évben a rosszindulatú daganatok miatt rokkantosított betegek aránya a feltételek szigorítása ellenére 100%-kal emelkedett. A rákellenes küzdelem feladatát az egészség megőrzésére irányuló, hosszú távú cselekvési kormányprogramok is kiemelten kezelik. Az eredményesség és a hatékonyság kritériumainak, mutatóinak kiválasztásánál figyelembe vettük a hazai és a nemzetközi orvosi gyakorlatban elfogadott szempontokat. 1 Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet XI. 4.-ével hatályon kívül helyezte de a 12. (3) bekezdése alapján a hatályba lépés időpontjában működési engedéllyel vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók tekintetében külön jogszabály eltérő előírása hiányában még alkalmazni kell. 10

13 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 120/A (1) bekezdése alapján az államháztartás külső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az Állami Számvevőszék látja el. A jelen ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 1. (2) bekezdése, a 2. (1), (3), (5)-(7) bekezdései, valamint a 17. (3) bekezdésében foglaltak adtak jogszabályi alapot. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM) és jogelődje a Népjóléti Minisztérium (NM) felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott egészségügyi eszközberuházások összhangban voltak-e a vonatkozó egészségpolitikai célokkal, a kapcsolódó kormányhatározattal, miniszteri rendelettel és az előírásoknak megfelelően valósultak-e meg; javították-e az egészségügyi ellátás feltételeit, a vizsgálatokhoz, a sugárterápiás kezelésekhez való hozzájutás esélyeit; működtetése, kihasználtsága, a rendelkezésre álló emberi erőforrások felhasználása hatékony volt-e. A helyszíni ellenőrzés az júniusa közötti időszakra terjedt ki, de a hangsúlyt az utolsó két év ellenőrzésére helyeztük és hasznosítottuk a II. félévi tapasztalatokat. Az ellenőrzés végrehajtását a forráselosztás, a területi elhelyezkedés, a feladatellátás figyelembevételével szerveztük meg. A vizsgálat az ESZCSM-t, a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóságát (MKGI 2 ) és a fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott intézményeket érintette. Helyszíni ellenőrzést tartottunk a minisztériumban, az MKGInél, és öt (a két fővárosi, a pécsi, a debreceni, a szegedi) sugárterápiás centrumban. Az előirányzatból támogatott többi intézményt adatbekérés, valamint kérdőíves felmérés alapján ellenőriztük. Ennek keretében tájékoztatást kértünk a programok alapján végrehajtott beruházások körülményeiről, az ellátás feltételeinek változásáról. Az ellátások finanszírozását tekintve információt kértünk az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP), az eszközpark állapotáról az Orvos és Kórháztechnikai Intézettől (ORKI), a radiológiai és sugárterápiás ellátásokról az Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézettől (ORSI). A végleges jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 25. (1) bekezdésének megfelelően megküldtük dr. Kökény Mihály miniszter úrnak, aki észrevételezési lehetőségével a törvényes határidőn belül nem élt. 2 Az MKGI neve január 1-jével megváltozott KSZF-re, azaz Központi Szolgáltatási Főigazgatóságra. 11

14 BEVEZETÉS 12

15 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉ- SEK, JAVASLATOK Az egészségpolitika céljait a 90-es években a különböző kormányprogramok közel azonos tartalommal határozták meg. Az évben kormányhatározat rögzítette a hosszú távú egészségfejlesztési politika alapelveit és kidolgozták az közötti időszakra az Egészségvédelem Nemzeti Programját ben elkészült a 10 évre szóló Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program, majd erre alapozva 2002-ben az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja. A Kormány 2003-ban az Európa Terv keretében hirdette meg az egészségügyi ellátó rendszer műszer állományának korszerűsítését. Az évtized közepétől megfogalmazott központi célok ösztönzést adtak az egészségügyi szakmának a konkrét elképzelések megfogalmazására. Az orvosi szakmai kollégiumok irányításával 1996-ban készített értékelések felhívták a figyelmet a nem megfelelő eszközellátottságra, és ajánlásokat fogalmaztak meg a feltételek javítására. A gépellátottság javítását szakmai és gazdasági körülmények egyaránt indokolták. Az elavult eszközök nem alkalmasak a magas szintű gyógyító tevékenység ellátására, korrekt diagnózisra és kezelésre. Az aneszteziológiai és intenzív ellátást szolgáló elöregedett berendezések a betegek, az elhasználódott sugárterápiás és röntgen gépek a kezeltek és a kezelőszemélyzet biztonságát veszélyeztetik, az utóbbiak esetenként a megengedettnél magasabb sugárterhelést okozva és az üzemeltetésük is költségesebb. A szakminisztérium egyetértett a szakmai bizottságok helyzetértékelésével és fejlesztési programok beindítását tartotta szükségesnek. A fejlesztési programot előkészítő miniszteri előterjesztés többek között megállapította, hogy a rászorulók fele részesült a betegség ideje alatt sugárkezelésben, a 11 sugárterápiás centrum (centrum) több mint fele nem rendelkezett lineáris gyorsítóval, ami közvetlenül hozzájárulhatott hazai kiugróan magas, daganatos megbetegedések miatti elhalálozáshoz. Mindezek alapján jogszabályok határozták meg a több évre tervezett fejlesztési programok célját, de azokat nem alapozta meg hosszabb távra szóló pénzügyi és eszközfejlesztési terv. A Magyar Köztársaság évi költségvetéseiben fejezeti kezelésű, ezen belül ágazati-, 2004-ben egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatként fogadták el a fejlesztési programokat. Az között a három eszközcsoport előirányzatát még külön, de a és a évi költségvetésben már együtt, egészségügyi gép-műszer beruházási program megnevezéssel szerepeltették. Az elfogadott programok teljesítéséhez nem volt elegendő pénzügyi forrás. A sugárterápiás eszközöknél a finanszírozási igények háromnegyede, a hagyományos röntgengéppark esetében a javasolt beruházás negyede, az aneszteziológiai és intenzív ellátáshoz kapcsolódó eszközöknél a beruházási célok egy-hatoda realizálódott. A kormányhatározat a humánerőforrás feltételek megteremtésére 100 M Ft-ot különített el, amelynek csak 20%-át használták fel. 13

16 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A fejezeti kezelésű előirányzatokból megvalósított eszközberuházások közül hangsúlyozottan a sugárterápiás eszközberuházások eredményességét, működtetésük hatékonyságát ellenőriztük. A kérdőíves felmérésekből rendelkezésre álló információk alapján értékeltük az alapradiológiai géppark korszerűsítésére, valamint az aneszteziológiai és intenzív ellátás minimumkövetelményeinek biztosítására fordított pénzeszközök hasznosulásának tapasztalatait. A betegellátásban való alkalmazása mértékének vizsgálata során akkor minősíthetjük eredményesnek a beruházást, ha az ellenőrzött időszakban hoz képest javultak a gyógykezeléshez való hozzáférés feltételei. Emelkedett a gondozásban, ezen belül a korszerűbb, biztonságosabb ellátásban részesülők száma, és csökkent a várakozási idő. A helyszíni ellenőrzés, valamint az adatbekérés tapasztalatai alapján az között megvalósult sugárterápiás eszközberuházásokat összességében eredményesnek tartjuk, mert a működő sugárterápiás centrumok országos szinten már elegendő kapacitással rendelkeznek a rászoruló betegek ellátásához. Az intézmények földrajzi elhelyezkedése azonban nem egyenletes és gépparkjuk sem teljes körű. Az eszközfejlesztések elsősorban a korszerű, nagy teljesítményű külső besugárzó készülékek, az ún. lineáris gyorsítók beszerzésére irányultak. A fejezeti kezelésű előirányzattal támogatott 11 centrum felszereltsége jelentősen javult, mert 1996-hoz képest a vizsgált időszakban a lineáris gyorsítók száma 6-ról 17-re nőtt. Mérséklődött az egyes centrumok felszereltsége közötti különbség, ban csak 4 centrumban, 2002-ben már 9 centrumban működött lineáris gyorsító. Az illetékes orvosi szakmai kollégium évi értékelése szerint a szakmai igényeknél szerényebb fejlesztés ellenére a megvalósult beruházásokkal 3 centrum európai, 6 centrum azt megközelítő színvonalat ért el, de a szinten tartás csak további fejlesztésekkel biztosítható. A centrumok több mint felénél még hiányoznak azok a kiegészítő berendezések, amelyek az egészséges területek fokozott sugárvédelméhez szükségesek. A tervezés és a kezelés biztonságát növelő, a besugárzási paraméterek beállítását ellenőrző rendszert 5 centrumban építettek ki, a sugárzási célterület beállítását elektronikusan ellenőrző készülék 2 centrum két gyorsítójánál működik. A röntgengépekkel való ellátottság minőségi jellemzői országos szinten nem javultak. A működő gépek számához viszonyítva a géppark fejlesztése mintegy 6%-os volt. A központi támogatásokat 99 intézmény között osztották fel, ami jellemzően egy-két gép beszerzését tette lehetővé. Az intézmények 80%-ának véleménye szerint a beruházások eredményeként csökkent a betegek és a kezelőszemélyzet káros sugárterhelése és javult a felvételek minősége. Az aneszteziológiai és intenzív ellátás gépparkjánál végrehajtott fejlesztés ellenére nem lett több azon intézmények száma, ahol a beruházással már elérték a szakmai minimumfeltételekben előírt színvonalat. Országosan ma sem jobb a helyzet, mint 1998-ban, a beruházási program elindulásakor. Az intézmények véleménye szerint további pénzügyi támogatásra volna szükség. 14

17 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A sugárterápia fejlesztési programjának végrehajtásával lehetővé vált, hogy a centrumok növekvő számban lássanak el daganatos betegeket. A megvalósult beruházások eredményeként mintegy 80%-kal, 12,5 ezerről 22,5 ezerre nőtt az ellátásban részesülők száma között és az utolsó évben a betegek felét már gyorsítóval kezelték. Orvos szakmai vélemény szerint az ellenőrzött időszakban a rászoruló, de sugárkezelésre nem kerülő betegek aránya csökkenő mértékben 30-10% között alakult. Az intézmények véleménye szerint a szakrendelésre eljutó betegek kezelése alapvetően a beteg ilyen irányú döntése miatt maradt el. Megkezdett kezeléseket csak kivételes esetben, általában műszaki okok miatt szakítanak meg, a betegeket másik besugárzó gépre irányítják át. A centrumok a két fővárosi intézménynél országos hatáskörrel jellemzően a vonzás körzetben, a saját és a szomszédos megyékben lakó betegeket látták el. Kedvezőtlen, hogy a sürgősségi és a speciális gyógymódot alkalmazó ellátások kivételével nincs szervezett, intézményesített együttműködés a sugárterápiás centrumok között. Az országos átlagban kedvező tapasztalatok ellenére az egyes centrumokban eltérő arányban alkalmazták a korszerűbbnek tartott kezeléseket. A kobaltágyú, illetve a hatékonyabbnak tekintett gyorsító használatának mértékében különbségek találhatók. A minőségi mutatóként is elfogadott, egy betegre jutó mezőszám 1999 és 2002 között a gyorsítókkal kezelt betegeknél átlagosan 46- ról 52-re emelkedett, a kobaltágyún 46-ról 40-re csökkent. Az átlagértékek mögött az egyes centrumokat érintően 2002-ben jelentős volt a szóródás, mert a gyorsítók esetében 42 és 62 között, a kobaltkezeléseknél 22 és 64 között változott a mutató értéke. 3 Az eszközök használatának megítélése, a különbségek értékelése, illetve az eltérések lehetséges mérséklése orvos szakmai feladat, amely a további eszközfejlesztési programok tervezésénél fontos szempont lehet. A centrumok tájékoztatása szerint az ellenőrzött időszakban csökkent a kezeléseknek az orvosi szempontból lehetséges és a tényleges megkezdése közötti várakozási idő, de a tapasztalati adatokról nincs hosszabb időszakot is bemutató nyilvántartás, értékelés. A helyszínen ellenőrzött öt sugárterápiás centrum közül két intézménynél nem szerveztek betegelégedettségi vizsgálatot és a többi helyen is csak részlegesek a tapasztalatok, mert a megkérdezés nem terjedt ki minden betegre, a megkérdezett betegek egy része pedig nem élt a véleménynyilvánítás lehetőségével. A tapasztalatok szerint a betegek kifogásolták a többórás és nem megfelelő körülmények közötti várakozást, ez az idő mérsékelhető lenne a betegek időpontra történő berendelésével. Az eszközök működtetését akkor tekinthetjük hatékonynak, ha rendelkezésre állt a feladatok elvégzéséhez szükséges és előírt képesítésű létszám, biztosított volt a működtetés műszaki, környezetvédelmi feltétele, valamint az eszközök kihasználtsága. Összhangban volt a finanszírozás a működtetés kiadásaival. 3 A sugárkezelés minőségének általános mutatója megadja, hogy a besugárzások sorozatában összesen mennyi sugárnyalábbal, azaz a testfelszínen összesen hány mezőn áthaladva juttatják el a szükséges dózist a beteg testrészre. 15

18 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A sugárterápiás ellátás területén nem volt elegendő a szakszemélyzet, amely csökkentette az eszközök működtetésének hatékonyságát. A betöltött létszám csak az asszisztensek esetében érte el a minimumfeltételekben előírt mértéket. A szakorvosoknál hiányzott a tervezett létszám 20%-a. Kevés a speciálisan képzett szakorvos, amihez hozzájárult, hogy a jelenlegi képzési rendszerben 10 éves továbbképzéssel és szakmai gyakorlattal lehet megszerezni az előírt szakképzettséget. A felsőoktatásban nincs orvos-fizikus és főiskolai végzettséget adó sugárterápiás technikus és szakasszisztens képzés, ezért lehetőségként elsősorban az intézményen belüli továbbképzés maradt. Az ellenőrzött intézetek véleménye szerint a szakvizsgázott orvosok, asszisztensek egy része a fizikai és lelki leterheltség miatt, illetve a külföldi munkavállalási lehetőséget kihasználva hagyta el munkahelyét. A betegellátásban dolgozó szakorvosok között csökkent a radiológiai szakképzettséggel rendelkező orvosok száma, és 10-20% között változott a betöltetlen orvosi, asszisztensi munkakörök aránya. Nem volt azonos az egyes nagy értékű sugárterápiás eszközöknek a lehetséges üzemidő szerinti kihasználtsága, az ellátandó betegek változó száma, a létszámhiány, valamint az eszközök kímélése miatt. A betegellátásra fordított tényleges üzemidőn belül az egy betegre jutó kezelési idő, centrumonként változóan az irányadó 4 4 órás szakmai értéknek fele-kétharmada volt. A kezelési időtartamok centrumonkénti és a minimumfeltételek szerinti mértéktől való eltérésének értékelése, a kezelések minőségének ellenőrzése orvos szakmai, illetve finanszírozói feladat. Az ellenőrzött időszakban nőtt a teljesítmény az alapradiológiai ellátásban. A kitöltött kérdőívek alapján a felvételek száma 22%-kal, a betegszám 10%-kal, az egy betegre jutó felvétel 4%-kal nőtt. A fajlagos mutató változását befolyásolta egyrészt, hogy az új gépeknél kevesebb felvételt kellett készíteni, másrészt a modern diagnosztika több felvételt igényelt. Az egészségügyi intézmények biztosították a működtetés műszaki és környezetvédelmi feltételeit. A berendezések leállásai arányban voltak a készülékek életkorával. Az intézményi nyilvántartások szerint a sugárterápiás eszközök az üzemidőn belül mintegy 95%-os arányban megbízhatóan működtek, amely a karbantartási napok alapján megfelelőnek tekinthető. A röntgengépeket üzemeltető intézmények többségénél (75%-ánál) csökkent a meghibásodások, illetve a karbantartások miatti leállások ideje. A környezetre ártalmas anyagok beszállítását, tárolását, elszállítását megfelelően szabályozták. A végrehajtás az előírásoknak megfelelően történt. A centrumoknál nincs részletes, a közvetlen és a közvetett kiadásokat azonos elvek szerint nyilvántartó költségfigyelés és az intézmények úgy ítélték meg, hogy a sugárterápiás eszközök működési bevételei fedezték a kiadásokat. A helyszíni ellenőrzés tapasztalatai szerint a sugárterápiás ellátásra elszámolt ki- 4 A 21/1998.(VI. 3.) NM rendelet 9. sz. melléklete szerint. 16

19 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK adásokhoz mérten többletbevétel realizálódott. Az alkalmazott finanszírozás nem vette figyelembe, hogy a kezelések eltérő szakmai tartalma, munkaigényessége következményeként változott az egyes ráfordítások összege is. Az alapradiológiánál, valamint az aneszteziológiai és intenzív ellátásnál nem volt érzékelhető változás a bevételek és kiadások arányában. Az egészségügyi tárca évente hirdetett pályázatot az aneszteziológiai és intenzív ellátás minimumkövetelményeinek biztosításához, valamint az alapradiológiai géppark korszerűsítéséhez indított programokban való részvételre. A pályázatok rendjét nem szabályozták, amit az ÁSZ a korábbi ellenőrzése során már kifogásolt 5 és elmaradt a pályázatok egyes szakaszainak ütemezése. A sugárterápiát érintő előirányzatok odaítélése pályáztatás nélkül, a szakmai bizottságok javaslata alapján történt. A pályázatok elbírálására, a támogatási összeg elosztására minden esetben szakmai bizottságot hoztak létre az orvosi szakmai kollégium és a felügyelet képviselőiből. Javaslatukat a döntésnél figyelembe vette a miniszter. A tartalékforrást a miniszter egyedi döntése alapján osztották fel. A központi közbeszerzés lebonyolítása, a tender nyertesek kiválasztása az előírásoknak megfelelően történt, de az eljárás a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóságán (MKGI) nem volt megfelelően dokumentálva. A beérkező szállítói jelentéseket nem értékelték, a rendelkezésre álló dokumentumok egy részét a röntgen berendezések esetében nem irattározták. A szaktárca az intézményeknek nem biztosított azonos feltételeket a évi támogatások elszámolásánál, mert a 36 támogatott intézményből 14 intézmény megfizette a közbeszerzési díjat is, a többi intézmény nem. (A helyszíni ellenőrzés lezárását követően a tárca rendezte az elszámolást). A 2003-tól módosított közbeszerzési díjszabás nem felel meg a vonatkozó kormányrendelet előírásainak. A beruházások előkészítése és megvalósulása között eltelt időtartam nőtt a pályázati felhívások kiírásának, a miniszteri döntések, a támogatási szerződések aláírásának, a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt. A sugárterápiás beruházásoknál, beszerzéseknél az átfutási idő néhány hónaptól 1-2 évig terjedt, de előfordult az alapradiológiai beruházásoknál is, hogy az összeg felhasználhatóságának kezdeti időpontjától a támogatási szerződés megkötéséig több mint két év telt el. Az aneszteziológiai berendezéseknél nincs központi közbeszerzési kötelezettség. Ezért nem volt indokolt, hogy a jóváhagyott költségvetési támogatáshoz kapcsolódó szerződések megkötését több mint egy évvel később kezdte meg a tárca. Mindezek következtében évről-évre magas volt az előirányzat maradvány értéke. Ebből a szempontból a kötelezettséggel lekötött, az igényektől egyébként jelentősen elmaradó források felhasználása nem volt kellően hatékony. A minisztériumban vezetett nyilvántartások a pénzmaradványok alátámasztására csak korlátozottan alkalmasak. A szakmailag indokoltnál kisebb mértékű beruházások miatt a sugárterápiás eszközpark kivételével nem lett kedvezőbb a gépek korösszetétele, mert to- 5 A V-18-41/ sz. Jelentés az EüM fejezet működésének ellenőrzéséről 17

20 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK vább használták az elöregedett eszközöket. A sugárterápiás gépek átlagos életkora 7 év, de ezen belül vannak 15 évesnél idősebb gépek is a rendszerben. A radiológiai eszközökön belül az egyes intézményeknél 8-18 év között változott az átlagos életkor. Nincs jobb állapotban az aneszteziológiai és intenzív ellátást segítő eszközpark sem. Az ORKI nyilvántartása szerint az altatógépek átlagos életkora közel 15 év, amely 3 évvel meghaladja a minimum feltételekben rögzített használati időt. A lélegeztető gépeknél az átlagos életkor megközelíti a 12 évet. A három eszközcsoportban a 0-ra leírt eszközök aránya 30-80% között szóródik. A szaktárca évenkénti pénzügyi zárszámadása az intézményi beszámolókra épült. A beruházások helyszíni felügyeleti ellenőrzésére 2003-ban került sor. A pénzeszközök felhasználásának ellenőrzését külső munkatársakra, illetve intézményre bízták. A jelentések többek között szorgalmazták a jövőbeni rendszeres felügyeleti vizsgálatokat. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: az egészségügyi, szociális és családügyi miniszternek 1. Dolgoztassa ki a szakmai kollégiumokkal együttműködve a támogatások a betegségi adatokon alapuló, a területi megoszlást és az ellátás minőségét is figyelembevevő hosszú távú pénzügyi és eszközfejlesztési és tervét. 2. Vizsgáltassa meg az egyes HBCS súlyszámok egymás közötti arányait, valamint a sugárterápiás kúraellátások a teljesítményfinanszírozási rendszerben az ellátáshoz rendelt HBCS besorolások szerinti súlyszáma és az ellátás szakmai tartalma közötti összefüggést és intézkedjen a meglévő súlyszám arányok módosításáról. 3. Tegyen intézkedéseket a pályáztatási idő lerövidítésére. Készíttesse el a pályázatok elbírálásának belső szabályzatát, amelyben szabályozzák a megvalósítás eljárási rendjét, az egyes pályázatok előkészítő, kiértékelő szakaszainak időtartamát, határidejét. 4. Vizsgálja felül az MKGI-vel (KSZF-el) kötött megállapodási szerződés módosításában foglalt közbeszerzési díj háttérszámítását és a 125/1996. (VII. 24.) Korm. rendeletnek megfelelően, egységesen határozzák meg. a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek Végeztesse el a Központi Szolgáltatási Főigazgatósággal az alapradiológiai géppark központosított közbeszerzéséhez kapcsolódó dokumentumok irattározását. 18

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép

Részletesebben

Minőségbiztosítás a sugárterápiában

Minőségbiztosítás a sugárterápiában Minőségbiztosítás a sugárterápiában Dr. Szabó Imre DEOEC Onkológiai Intézet Sugárterápia Tanszék Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről. Alapelvek

8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről. Alapelvek 8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről Alapelvek 1. (1) Az egyetemi közös célokat szolgáló, illetve a szervezeti egységekhez

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

JELENTÉS A évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről

JELENTÉS A évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről JELENTÉS A 2004 2005. évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről 0562 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok.

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok. Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok. Dr. Kóbor József,biofizikus, klinikai fizikus, PTE Sugárvédelmi Szolgálat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. CÍM: SŰRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Összegző megállapítások, következtetések. Javaslatok. II. Részletes megállapítások

TARTALOMJEGYZÉK. I. Összegző megállapítások, következtetések. Javaslatok. II. Részletes megállapítások 9905 Jelentés az önkormányzati egészségügyi intézmények gép-műszer ellátottságának valamint egyes diagnosztikai részlegek teljesítményének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület április 24-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN 2016.06.20 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED SAJTÓKÖZLEMÉNY KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN Az Európai Unió és a Magyar Állam által

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai

Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai Átlaglétszámok alakulása munkaköri csoportonként: Állománycsoport engedélyeze tt átlagos munkajogi % 2009. évi létszámadatok átlagos statisztikai

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013.

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013. január 1 Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület április 26. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület április 26. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.029-9/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 26. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc

Részletesebben

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje 1 Jogszabályi háttér 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE A SUGÁRTERÁPIÁS SUGÁRBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE A SUGÁRTERÁPIÁS SUGÁRBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE A SUGÁRTERÁPIÁS SUGÁRBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN A Nemzetközi Sugárbiztonsági Normák megfogalmazása szerint BALESETNEK tekinthető: Bármely nem szándékos esemény, beleértve az üzemeltetési

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Kórházi konszolidációra fordítható pályázati források lehetséges keretrendszere. Budapest, november

Kórházi konszolidációra fordítható pályázati források lehetséges keretrendszere. Budapest, november Kórházi konszolidációra fordítható pályázati források lehetséges keretrendszere Budapest, 2016. november A konszolidáció keretében a Kormány 70 milliárd forint összegben biztosít támogatást a fekvőbeteg

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban Költségvetési szervek ellenőrzése II. Előadás Ellenőrzések a közigazgatásban Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági,

Részletesebben

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám:552-19/2011. Előterjesztés Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. augusztus 25-én tartandó

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

KEOP-5.6.0/E/ Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban

KEOP-5.6.0/E/ Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Kedvezményezett: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr A megvalósult projekt elért eredményei, fejlesztései

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap:

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ;   honlap: Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

JELENTÉS. Esztergom Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) április

JELENTÉS. Esztergom Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) április JELENTÉS Esztergom Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1224 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3103-017/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560128 Az

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Az előterjesztést készítette: Tengölics

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről. I. A szabályzat célja

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről. I. A szabályzat célja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs2010 - Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről I. A szabályzat célja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai Az egészségügyi miniszter 33/1981. (Eü.K. 21.) EüM számú utasítása az anaesthesiológiai és intenzív betegellátó osztályok, az égési sérülteket ellátó

Részletesebben

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Ellenőrzések a közigazgatásban 1 Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági, felügyeleti és törvényességi ellenőrzések

Részletesebben

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat 108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház céltámogatása a megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzése engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárásának indítása 1. A Baranya

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21. J a v a s l a t pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez Előterjesztő:

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 31 KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás I. szakasz: Ajánlatkérő A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági

Részletesebben