A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft Ú T M U T A T Ó. a minimumrendelet használatához. (Tervezési segédlet) Budapest, október

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft Ú T M U T A T Ó. a minimumrendelet használatához. (Tervezési segédlet) Budapest, 2012. október"

Átírás

1 1 A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft Ú T M U T A T Ó a minimumrendelet használatához. (Tervezési segédlet) Budapest, október

2 2 Összeállította: Dr. Forgács Lajos Ellenőrizte: Villányi Gyula Jóváhagyta: a Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi- Műszaki Tagozatának Elnöksége (elnök: Udvardy Péter) Budapest, október

3 3 Tartalomjegyzék Ú T M U T A T Ó 1 1. Az útmutató tárgya A normaszöveg változásai Az eredeti rendelet kiegészült az alábbi paragrafussal: Az eredeti rendelet 9..-a helyébe a következő új fogalmak kerültek: Az eredeti rendelet 5..-a helyébe a következő új fogalmak kerültek: A fekvőbeteg-ellátás működési formái Az eredeti rendelet 10. -a helyébe részben a következő változás került: Az eredeti rendelethez képest teljesen új a 13.., amelyik a különböző határidőket tartalmazza Az 1. melléklet változásai A fekvőbeteg-ellátás minimum kapacitása. (Cím változott!) A szolgáltatók szakmáktól független feladatai: A járóbeteg szakrendelés/szakambulancia általános feltételei (Módr. 1. mell. 3. pontja) Fekvőbeteg ellátó osztály működésének általános feltételei A sürgősségi beteg-fogadóhely tárgyi : A műtő egység általános A műtőterem/kiemelt kezelő általános Ébredő-megfigyelő helyiség Intermediaer care ellátás. (Eredeti, 2003-as minimumrendeletben nem szerepelt, itt új!) Rendelő és osztály minimumfeltétele A 2. melléklet változásai Különbözőségek az eredeti (2003-as kiadású) és a módosított (2012-es köz.) A minimumrendelet t tartalmazó táblázatok helyes értelmezése Tartalomjegyzék a 2. melléklethez A módosító rendeletekkel kiegészített 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet teljes normaszövege A működési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló egészségügyi szakmák és kódjaik jegyzéke Az egészségügyi szakmák jegyzéke és a működési engedély szakmai kódja A működési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló ellátási formák jegyz Orvostechnikai eszközök csoportosítása Az EN ISO 15225:2000 európai szabvány szerinti eszköz csoportosítás NBOG kódok (a CEN/TR 15133:2005 nemzetközi szabvány szerint) Orvostechnikai eszközök kockázati osztályba sorolása a 93/42/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint Időszakos felülvizsgálatra kötelezett orvostechnikai eszközök Irodalomjegyzék... 77

4 4 Ú T M U T A T Ó a minimumrendelet használatához. 1. Az útmutató tárgya. Az egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, rendelőintézetek stb) tervezésénél és beruházásainál alapvető szempont az úgynevezett minimumkövetelményeknek való megfelelés. Az Intézmények, vagy annak egyes részei működési engedélyt csak akkor kaphatnak, ha megfelelnek ezeknek az előírásoknak. Ezeket az előírásokat rögzíti az úgynevezett minimumrendelet, amelyik egy olyan jogszabály, amelyben felsorolják azokat a feltételeket, amelyek egy-egy orvosi szakterület műveléséhez feltétlenül szükségesek. Ezek a feltételek lehetnek: - személyi és - tárgyi feltételek. A tárgyi feltételek közé tartozik a szükséges helyiségek felsorolása és a feltétlenül (tehát minimálisan) szükséges orvostechnikai eszközök, valamint medikai bútorok és egyéb felszerelések felsorolása. A jelenleg hatályos jogszabály megnevezése: Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet. A 2003-ban megjelent eredeti rendelet összesen 798 (!) oldalt tartalmazott! Az 1. számú mellékletében felsorolja az egészségügyi szakmáktól független általános minimumfeltételeket, például a sürgősségi osztályok, a rendelők, az általános sebészeti műtők, az ébredő-megfigyelő helyiségek, az ápolási intézetek/osztályok stb számára. A továbbiakban, a 2. számú mellékletben 124 orvosi szakma részletes feltételei következnek. Műszaki (orvostechnikai) szakember számára ezek végig olvasása rendkívül fárasztó volt, mivel túlnyomórészt azt sorolják fel, hogy az adott orvosi szakterületeken milyen betegségek gyógyítása szükséges. De mivel mindenhol szerepelt a tárgyi feltételek között különböző eszközpark és bútorzat felsorolása is, a rendeletet a tervezés, vagy beszerzés során nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Az orvosszakmai terv általában tartalmazta, hogy adott szakterületen milyen eszköz igények merültek fel, ezért azok alapján lehetett konkrétan meghatározni a szükséges eszközöket, figyelembe véve a minimumrendelet előírásait is. Mint már említettük előzőekben, a szükséges eszközpark meghatározása első sorban az egészségügyi szakemberek igényeit és véleményét tükrözte és nem kérték ki a kórháztervezésben, vagy orvostechnikai ismeretekben járatos szakemberek véleményét is. Ettől függetlenül, mivel ez jogszabály, az abban foglaltak tudomásul vétele kötelező volt minden tervező, vagy eszközbeszerzéssel foglalkozó mérnök és szakember számára. Ezen minimumrendelet nehézkes alkalmazása miatt felmerült az igény vagy ennek a rendeletnek a módosítására, vagy egy új rendelet megjelentetésére. A Jogalkotó ezt a problémát úgy oldotta meg, hogy 2012-ben megjelent az emberi erőforrások miniszterének 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról. Vagyis, nem lett új minimumrendelet, csak az eredetileg 2003-ban megjelent rendeletet módosította az új EMMI rendelet, tehát megmaradt az eredeti

5 5 számozás is, így jelenleg is a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletet kötelező alkalmazni. A módosítás azonban kiterjedt az eredeti 2003-as rendelet majd 99 %-ra, így például a tervezők, beruházók számára érdekes 1. és 2. számú mellékletek teljes egészében újak lettek. Ez nemcsak tartalmi változást jelentett, hanem megnyilvánult abban is, hogy az eredeti rendelet bő terjedelme megmaradt és jelenleg is 410 oldalt tesz ki. Ezen Útmutató kéziratának első változata szeptember 16-ra készült el, utána került ellenőrzésre a szakmai lektorhoz és az Egészségügyi-műszaki Tagozat Elnökségének tagjaihoz. Az elkészült anyag alapján október 17-én ismertető előadást tartottunk a Tagozat tagjai és a meghívott Vendégek számára, ahol mindenki hozzászólhatott, észrevételt tehetett az előadás tárgyához. Már ennek során is elhangzott, hogy várható az 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet (rövidítve: Módr.) módosítása. Ez még szeptember 18-án bekövetkezett az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2012. (IX. 18.) számú EMMI rendelet (rövidítve: Módr2.) részeként, annak 2. pontjában (a 6. -tól a 9..-ig), valamint az 1., 2. és 3. számú mellékletben. Az új, második (szeptemberi) módosító rendelet (Módr2.) lényegileg és tartalmilag sem változtatott a májusi Módr.-en, csak helyenklént pontosította, vagy kiegészítette azt. Ez az Útmutató már tartalmazza az ezen Módr2-ben közölt módosításokat is, de a kézirat véglegesen lezárásra került október 22-én. Felhívjuk a Tisztelt Olvasók figyelmét, hogy ezen Útmutató áttekintése során ne felejtkezzenek el utána nézni annak, hogy a kézirat lezárása óta nem következett-e be újabb jogszabály módosítás ebben a témában is. Ennek az útmutatónak az a célja, hogy a nem orvos szakképesítéssel rendelkező, többnyire mérnök, műszaki vagy gazdasági szakemberek számára magyarázatot nyújtson a módosított 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szövegében való eligazodásra. Ennek során, ahol szükséges összehasonlítjuk az eredeti és az új részeket és a normaszöveg alapján megemlítjük az egyes fogalmak új értelmezését is.

6 6 2. A normaszöveg változásai. Bevezetőként néhány alapvető fogalom tisztázása szükséges. Jogszabálynak nevezünk olyan általános, mindenkire kötelező érvényű szabályt, melyet az állam alkot és érvényesülését biztosítja. A jogszabályok legfontosabb közös jellemzője a normatív jelleg, azaz az, hogy a) kötelezőek (más kifejezéssel: kötelező erejűek), és b) általánosan alkalmazandóak (azaz nem konkrét esetekre vonatkoznak, hanem potenciálisan végtelen számú esetre). A norma szó latin eredetű, jelentése: mennyiségi vagy minőségi követelményként megszabott mérték, mennyiség, méret, vagy: pontos előírás valamire vonatkozóan. Ez utóbbit értelmezzük a műszaki gyakorlatban szabványként. De lehet olyan értelmezése is, hogy erkölcsi, viselkedési szabály. Jogi értelemben, tehát amikor jogi normáról van szó, akkor ezt a kell értelemben, kényszerítő erővel használják. A kényszerítő erő pedig a mindenkori államforma. Ilyen értelemben a jogszabályok szövegét, a rendelkező részt nevezik normaszövegnek. A régóta esedékes új minimumrendelet kiadását a Jogalkotó úgy oldotta meg, hogy két korábbi miniszteri rendelet módosításával egy új miniszteri rendeletet alkotott, de a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet (továbbiakban: eredeti rendelet) érvényességét meghagyta. Így tehát most az eredeti, 2003-as kiadású minimumrendelet tovább él, csak módosított formában. A következőkben ezeket csak a számunkra, vagyis a tervezéssel, beruházással foglalkozó szakemberek számára szükséges módosításokat igyekszünk összefoglalni és értelmezni. A jelenleg hatályos módosító jogszabály mind az 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Módr.), mind a 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet. Ezek értelmében tehát: 2.1. Az eredeti rendelet kiegészült az alábbi paragrafussal: 1/A. E rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 96/2003. Kr.) foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni. Ezen rendelet néhány - számunkra - jelentős fogalom-meghatározása a következő: a) egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3.. e) pontjában meghatározott tevékenység; vagyis: az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában végezhető egészségügyi tevékenységek összessége, amely az egyén egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet, valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, a művi meddővé tételt, az emberen végzett orvostudományi kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal, - ideértve az

7 7 ehhez kapcsolódó - a halottak szállításával összefüggő külön jogszabály szerinti tevékenységeket is; b) egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (Eütv.3.. f); c) egészségügyi közszolgáltatás: a részben vagy egészben az államháztartás terhére finanszírozott egészségügyi szolgáltatás (96/2003. Kr. 2..b)) d) egészségügyi intézmény: a b) pontban meghatározott egészségügyi szolgáltatók közül a rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást szolgáltatók (a továbbiakban együtt: gyógyintézet), továbbá az állami mentőszolgálat, az állami vérellátó szolgálat, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv intézetei, amennyiben egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak; (Eütv. 3.. g)) e) egészségügyi szakma: az Eütv. 3.. q) pontjában meghatározott egészségügyi szakképesítéssel, továbbá jogszabályban meghatározott szakmai (személyi és tárgyi) minimumfeltételekkel ellátható olyan egészségügyi szolgáltatások összessége, amely az egészségügyi szakmai kódjegyzékben önálló szakmai kóddal szerepel (96/2003. Kr. 2.. e)); f) szervezeti egység: az egészségügyi szolgáltatónak a tevékenység végzésére létrehozott elkülönült egysége, amelyben egy vagy több szakma engedélyezhető, és rendelkezik a miniszteri rendeletben (vagyis a 1/2012. (V.31.) EMMI rendelettel módosított 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben) meghatározott személyi, tárgyi feltételekkel) (96/2003. Kr.2..f)); g) ellátási forma: az egészségügyi szakma gyakorlásának szervezési kerete (96/2003. Kr. 2.. g)); h) egészségügyi ellátás: a beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi tevékenységek összessége (Eütv. 3.. c)); i) egészségügyi tevékenység: az egészségügyi szolgáltatás részét képező minden tevékenység, kivéve azon tevékenységeket, amelyek végzéséhez nem szükséges egészségügyi szakképesítés vagy egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy szakmai felügyelete. (Eütv.3.. y)). j) orvostechnikai eszköz: minden olyan, akár önállóan, akár más termékkel együttesen használt készülék, berendezés, anyag, szoftver vagy más termék - ideértve az azok megfelelő működéséhez szükséges szoftvert, amely a gyártó szándéka szerint kifejezetten diagnosztikai, illetve terápiás célra szolgál, valamint a rendelésre készült eszköz, továbbá a klinikai vizsgálatra szánt eszköz is -, amely a gyártó meghatározása szerint emberen vagy emberből származó mintán történő alkalmazásra szolgál és amely betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a betegség tüneteinek enyhítése, sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek enyhítése vagy kompenzálása, az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, helyettesítése, illetve pótlása vagy módosítása, fogamzásszabályozás céljából, és amely rendeltetésszerű hatását az emberi szervezetben vagy szervezetre elsősorban nem farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus módon fejti ki, de működése ilyen módon elősegíthető (Eütv. 3.. h),

8 8 amelyik megegyezik a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 2.. (1) bek. a) pontjával). A megnevezett rendeletekben nem szereplő, egyéb fogalom meghatározások: Telemedicina: Olyan egészségügyi szolgáltatás, amelynek során az ellátásban részesülő és az ellátó személy közvetlenül nem találkozik, a kapcsolat valamilyen távoli adatátviteli rendszeren keresztül jön létre. A telemedicina tehát olyan info-kommunikációs eszközzel támogatott diagnosztikus vagy terápiás-, távfelügyeleti eljárás, amelyben az egészségügyi szakszemélyzet szükségszerű beteg melletti jelenlétét on-line elektronikus kapcsolaton keresztül távolról pótolják. Tágabb definíció szerint olyan esetek is a telemedicina tárgykörébe tartoznak, amikor egymástól távol tevékenykedő egészségügyi szakemberek cserélnek egészségügyi adatot egy adott személy jobb ellátása érdekében (lásd táv-konzílium, alább) A telemedicinális eszközök funkcionálisan az alábbi csoportokra bonthatók: Táv-konzílium/szupervízió: ahol a diagnózis kialakításba, a kezelés menetébe kommunikációs eszközökön keresztül távoli orvos/szakszemélyzetet is bevonnak. Táv-manipuláció: amikor a vizsgálatot vagy beavatkozást végző személy távérzékelőkre támaszkodva távolról vezérli (végzi) az interakciót igénylő vizsgálatot (pl.: endoszkópia) vagy beavatkozást (pl. video-vezérlés mellett robottal vagy távvezérlésre alkalmas eszközzel végzett távmanipuláció). Távdiagnosztika: amikor a diagnózis alapját adó vizsgálat végzője és a diagnózis felállítója (a lelet készítője) térben elválik egymástól, de interaktív kapcsolatban vannak. Távfelügyelet/tele-monitoring: amikor az egészségügyi szakszemélyzet jelenlétét a betegnél levő/őt figyelő jelfogók (detektorok) és jeltovábbítók pótolják. Ez a fogadó oldal interaktivitását feltételezi. Onko-team: A leginkább elfogadott definíció szerint az onko-team olyan speciális, sokszakmás konzílium, melyben a részt vevő klinikai onkológus, patológus, sebész, sugárterapeuta stb a sürgősségi eseteket és a beteg erre vonatkozó egyértelmű tiltását kivéve valamennyi rosszindulatú folyamatban szenvedő beteg kórtörténetét áttekintik, és javaslatot tesznek az általuk optimálisnak vélt kezelésre, amit a beteg (a javasolt kezelésbe történő beleegyezés vagy annak elutasítása jogosultságát gyakorolva) elfogad vagy elvet. Megjegyzés: A fogalom-meghatározások között nem szerepel sem a gép, sem a műszer fogalmának meghatározása, annak ellenére, hogy a későbbiek folyamán ezeket az elnevezéseket a minimumrendelet - az orvostechnikai eszközök megnevezés helyett - számos esetben használják. Tájékoztatásul (és összehasonlítási alapul) megadjuk ezen fogalmak értelmezését is: Gép: 1. energiát átalakító, vagy munkát végző szerkezet (Magyar Értelmező Kéziszótár szerint), vagy más meghatározás szerint: olyan szerkezetek összefoglaló elnevezése, amelyek erőt, illetve energiát alakítanak át az ember számára hasznos módon (Kislexikon szerint) 2. A 98/37/EK Európai Gép Direktíva szerint: Olyan összekapcsolt alkatrészek és alkotóelemek együttese, amelyek közül legalább egy mozog; a megfelelő mozgató, vezérlő és energiaellátó szerkezetekkel együtt és amelyeket valamely meghatározott felhasználás céljából kapcsoltak össze, különösen valamely anyag feldolgozására, kezelésére, mozgatására vagy csomagolására. (Az EU tagállamokban kötelezően elfogadott meghatározás!)

9 9 Műszer: 1. a műszer általában valamilyen fizikai (fiziológiai) mennyiség érzékelésére, mérésére alkalmas eszköz, amelynek az a feladata, hogy a valóságot minél élethűbben jelenítse meg. (Orvostechnikai eszközök - gyakorlati útmutató I. kötet, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara tankönyve, Bp. 2004, 22. oldal) 2. olyan mérőeszköz, mely értékmutatást ad. (Nemzetközi Metrológiai Értelmező Szótár, 4.6. pont, kiadta: OMH és MTA-MMSz Kft, Budapest, 1988.) Megjegyzés: érték: valamely konkrét mennyiség nagyságának kifejezése egy szám és egy egység szorzataként ((Nemzetközi Metrológiai Értelmező Szótár,1.18. pont, kiadta: OMH és MTA-MMSz Kft, Budapest, 1988.) 3. fizikai, kémiai, geometriai stb mennyiségek mérésére és a mérési eredmények alapján a különböző folyamatok vizsgálatára, gépek védelmére, szabályozására, vezérlésére, technológiai folyamatok irányítására, számításokra használt eszköz. (Új magyar lexikon, 5. kötet 84. oldal, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962.) 4. nagy pontosságú művelet végzésére alkalmas munkaeszköz (Magyar Értelmező Kéziszótár), 2.2. Az eredeti rendelet 9..-a helyébe a következő új fogalmak kerültek: Új megfogalmazás: Az eltérő egészségi állapotú betegek differenciált ellátását a fokozatosság elvén egymásra épülő, a szakmai tevékenységeknek a szakmai tapasztalat és a technikai feltételek alapján csoportosított progresszivitási szinteken működő ellátórendszer biztosítja. Járó-betegek esetén a következő differenciált ellátási formák vannak: a) az általános járóbeteg-szakellátás: a járó-betegek eseti ellátása és a krónikus betegek folyamatos gondozása (9.. (2) bek. a) pontja); b) a speciális járóbeteg-ellátás: speciális szaktudást, illetve eszközöket igénylő szakellátás (9.. (2) bek. b) pontja); A fenti két esetre vonatkozóan szükséges orvostechnikai eszközök felsorolása megtalálható az 1. melléklet 7. pontjában: az egészségügyi szolgáltatónál működő járóbeteg-szakrendelés, címszó alatt felsorolva a tárgyi feltételek között a helyiségeket, felszereléseket, és gép-műszer, eszköz -öket (jellemző módon nem orvostechnikai eszközöket ír, bár az értelmezések között csak annak meghatározását adja meg: Lásd: előzőleg, a 2.1. pont j) alpontját!, de sem a gép, sem a műszer definíciója nem szerepel). A speciális járóbeteg-ellátás számára ugyanezen helyen megadja a speciális diagnosztikai és szakmai háttereket is, amely szerint az orvosi laboratóriumi diagnosztikai és a radiológiai (röntgen, ultrahang) lehetőségeket EK: elérhető nem intézményen belül megjelöléssel kell biztosítani. A továbbiakban teljesen új betétként kerültek be az eredeti rendeletbe a következők: c) A diagnosztikai szakellátás a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik (9.. (3) bekezdés); d) A daganatos betegek többszakmás járó- és fekvőbeteg-szakellátására működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató onko-teamet köteles működetni (9.. (6) bekezdés); e) Az adott szakterület szakorvosa.. személyes jelenlét nélkül is felállíthat diagnózist és terápiás javaslatot adhat telemedicina keretében, az adott tevékenység végzéséhez a 2. mellékletben megállapított feltételek teljesítése esetén (9.. (7) bekezdés).

10 10 Az eredeti rendelethez képest változott: f) A sebészeti osztály II. progresszivitási szintjére (korábban ez: I. ellátási szintjére volt!) működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató a traumatológiai ellátás I. progresszivitási szintjéhez tartozó egészségügyi szolgáltatást is nyújthat, amennyiben az arra előírt feltételeknek megfelel (9.. (5) bekezdés). A fekvőbeteg-szakellátás - az ellátáshoz szükséges eltérő személyi és tárgyi feltételek alapján - a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik (9.. (4) bekezdés). EZ NAGYON FONTOS VÁLTOZÁS! Az egyes orvosi szakmákhoz tartozó minimumfeltételek jegyzéke (tartalomjegyzék) megtalálható: ezen Útmutató 5. fejezet, oldalakon. A szakmaspecifikus progresszivitási szintek felsorolását az Útmutatóban mellőzzük, részben terjedelmi okokból, részben pedig azért, mert ezek első sorban orvosi megfontolások alapján készültek. Emlékeztetőül a korábbi (2003-as) rendeletben említett progresszivitási szintek: a) I. ellátási szint, a progresszív ellátás alapszintje, amelyet az adott ellátást nyújtó valamennyi egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell, b) II. ellátási szint, a progresszív ellátás középszintje, amelyet a legalább egy megye, illetve a főváros lakosságának adott ellátását végző egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell, c) III. ellátási szint, a progresszív ellátás felső szintje, amelyet az adott ellátást regionális vagy országos szinten végző egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell Az eredeti rendelet 5..-a helyébe a következő új fogalmak kerültek: Az 5.. b) pontja szerint a járóbeteg-szakellátás körében a következő ellátási formák lehetnek: a) szakrendelés: a járóbeteg-szakellátás általános szintjén működő egészségügyi szolgáltatás (5.. (1) bek. ba) pontja); b) gondozó: krónikus betegek,, illetve fertőző betegségben szenvedők betegek ellátása és speciális gondozása (5.. (1) bek. bb) pontja); c) szakambulancia: speciális szaktudást és a technikai feltételek magasabb szintjét igénylő tevékenységet végző, a járóbeteg-ellátás speciális szintjén (lásd: 2.2. pont, b) alpontját) működő egészségügyi szolgáltatás; d) rendelőintézet: legalább 4 szakterületen az adott területhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és a helyszínen radiológiai és legalább az orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása (5.. (1) bek. bd) pontja); e) mobil egészségügyi szolgálat: amennyiben szolgáltatás nyújtására változó helyszínen, illetve az e célra kialakított járművel kerül sor (5.. (1) bek. be) pontja); f) az állomás, illetve a központ: speciális diagnosztikai vagy terápiás feladatok ellátása (5.. (1) bek. bf) pontja); g) diagnosztikai központ: kizárólag a kórisme felállítása, illetve megerősítése céljából speciális vizsgálat végzésére szakosodott egészségügyi szolgáltató (5.. (1) bek. bh) pontja); h) laboratórium: kizárólag a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozását végző egészségügyi szolgáltató (5.. (1) bek. bg) pontja); i) hospice szolgálat: a betegek otthonában a kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni szakápolási szolgálat, a haldokló beteg otthonában történő gondozásával kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése (5.. (1) bek. bi) pontja és Módr2. 2. fejezet 6.. (2) bek).

11 11 Az 5.. c) pontja szerint a fekvőbeteg-szakellátás körében a következő ellátási formák lehetnek (JELENTŐSEN VÁLTOZOTT!): a) intézet: krónikus, rehabilitációs vagy folyamatos orvosi felügyeletet nem igénylő ápolási, szakápolási szolgáltatás nyújtása esetén (5.. (1) bek. ca) pontja); b) kórház: több szakmai főcsoportba tartozó szakmában aktív és krónikus, illetve aktív vagy krónikus betegellátást nyújtó, diagnosztikai háttérrel működő egészségügyi szolgáltató (5.. (1) bek. cb) pontja; Emlékeztetőül a 2003-as minimumrendeletből: kórház: belgyógyászati, sebészeti és még legalább egy szakma tekintetében a progresszív ellátás 1. szintjéhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása, és ezen túlmenően a helyszínen ultrahang, elektrokardiográfiai, radiológiai és klinikai laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása, szakkórház: egy egészségügyi szakma, illetve ahhoz szorosan kapcsolódó társszakmák tekintetében, legalább a progresszív ellátás 2. szintjéhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és az ehhez szükséges teljes általános diagnosztikai háttér helyszínen történő biztosítása. Megjegyzés: A kórház fogalmát az elmúlt évek során sokféleképpen definiálták. Ennek során figyelembe vették, vagy éppen nem vették figyelembe: a minimálisan ellátandó gyógyászati feladatokat (például: alapkórház, általános kórház, szakkórház, krónikus kórház), a minimálisan szükséges ágyszámot ( ágy: kis kórház, ágy: közepes kórház, ágy: nagy kórház, 1501 ágy felett már területi, vagy országos intézményről beszélhettünk stb), a területi ellátási szinteket (városi kórház, megyei kórház, regionális kórház, országos intézet, egyetemi klinikák, szanatóriumok, ápolási otthonok stb.) a tulajdonviszonyokat (állami - minisztériumi - irányítású kórház, önkormányzati tulajdonú kórház, alapítványi kórház, egyházi (vallási) tulajdonban lévő kórház, magánklinika stb) a kórház építészeti kialakítását (pavilon rendszerű kórház, tömbkórház, hotelkórház, tömbösített hotelkórház stb), stb. Műszaki (kórháztechnikai) értelemben a legáltalánosabb és legrégebbi meghatározás szerint: a kórház a beteg, vagy akut, illetve sérült állapotban lévő emberek gyógykezelésére, ápolására szolgáló fekvőbeteg ellátó intézményrendszer, amelyik gondoskodik a beteg emberek életszükségleteinek kielégítéséről is. A módosított minimumrendeletben (2012-ben) nem szerepel a szakkórház, a krónikus kórház, a mátrix kórház meghatározása, illetve mindez együttesen a kórház fogalmába tartozik bele. c) országos intézet: az egy szakmacsoporton belül speciális, magas szintű szakmai tudás rendelkezésre állása, és az ahhoz kapcsolódó gyógyító, módszertani, kutatási és oktatási tevékenység gyakorlása (5.. (1) bek. cc) pontja) Emlékeztetőül a 2003-as minimumrendeletből: amennyiben az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató a szakkórházi pontban foglalt feladatok ellátását a progresszivitás 3. szintjén (lásd: 2.2. pont végén!) végzi, az országos intézet, szakkórház: egy egészségügyi szakma, illetve ahhoz szorosan kapcsolódó társszakmák tekintetében, legalább a progresszív ellátás 2. szintjéhez (lásd: 2.2. pont végén) tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és az ehhez szükséges teljes általános diagnosztikai háttér helyszínen történő biztosítása.

12 12 d) klinika: ha az országos intézeti feladatokat (lásd: előző c) pontban) az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként látja el (5.. (1) bek. cd) pontja). Emlékeztetőül a 2003-as minimumrendeletből: a klinika a fekvőbeteg-ellátás körébe tartozó szolgáltatást az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem szervezeti egységeként látja el. e) nappali kórház: amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 6 órában biztosítja a hatályos minimumrendelet 4. (1) bekezdése szerinti tárgyi feltételeket - azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére szolgáló helyiség biztosítása szükséges. f) A rendelőintézeti járóbeteg-ellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók (Eütv. 3. g) pont ga) alpontja) a fenti elnevezések mellett (lásd: módosított minimumrendelet (1) bekezdés b) és c) pontja) a gyógyintézet elnevezés használatára is jogosult A fekvőbeteg-ellátás működési formái. a) Fekvőbeteg-ellátó osztály: olyan elkülönült szervezeti egység (lásd: 2.1. fejezet f) pontja), amelyik /csak/ egy engedélyezett /egészségügyi/ szakmát (lásd: 2.1. fejezet e) pontja) foglal magában. b) Fekvőbeteg-ellátó összevont osztály: olyan elkülönült szervezeti egység (lásd: 2.1. fejezet f) pontja), amelyik egy szakmai főcsoportba sorolt több engedélyezett szakmát (Lásd: Módr. 5. melléklet, vagy ezen Útmutató 7. fejezetét a 61.-től 68. oldalakig!), valamint más szakmai főcsoportba tartozó, szakmailag szorosan illeszkedő, azonos ellátási formában engedélyezett /egészségügyi/ szakmát foglal magába. (További részletek, például a minimálisan szükséges fekvőbetegek számát illetően a Módr. 1. mell. 4. pont b) és c) alpontjában találhatók.) c) Mátrix osztály: olyan elkülönült szervezetei egység (lásd: 2.1. fejezet f) pontja), amely több, de azonos ellátási formában, különböző szakmai főcsoportba tartozó (lásd Módr. 5. mellékelt, illetve ezen Útmutató 7. fejezetét) engedélyezett, azonos telephelyen elhelyezkedő szakmát foglal magába (kivéve csecsemő- és gyermekgyógyászat szakma) azzal, hogy a szervezeti egységben vagy operatív, vagy nem operatív tevékenység végezhető, szakmánként a 2. mellékletben (lásd ezen Útmutató 5. fejezetét) rögzített ágyszámmal. A mátrix osztályon az engedélyezett szakmák vonatkozásában legalább 5 ágyat kell elkülöníteni. A mátrix osztályon az osztály általános n (lásd: 3. fejezet pontját!) túl biztosítani kell, hogy a progresszív ellátási szintnek megfelelően az egyes szervezeti egységenként engedélyezett egyes szakmákhoz tartozó, a 2. mellékletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket. Intenzív, sürgősségi, fertőző, szülészeti-nőgyógyászati, onkológiai, pszichiátriai, neurológiai, rehabilitációs és ápolási osztályos feladatok mátrix osztályon nem végezhetők el. (Módr. 1 mell pontja) d) Kórházi szakápolás (ápolási osztály), önálló ápolási intézet: a fekvőbetegellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató saját ápolási irányítással működő

13 13 egysége, amely ápolási szolgáltatást nyújt azok számára, akiknek folyamatos ápolásra van szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra már nem szorulnak. Az önálló ápolási intézet nem kórházi struktúrában működő intézmény. (Módr. 1 mell pontja) e) Sürgősségi betegellátó osztály/beteg-fogadóhely: az aktív fekvőbetegellátásra engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató a heveny tünetek, vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt előre nem tervezett felvételre jelentkező, vagy előzetes szakorvosi vizsgálat nélkül jelentkező, vagy beszállított beteg fogadására vagy sürgősségi betegellátó osztályt köteles kialakítani a 2. mellékletben meghatározott sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás alapján, vagy beteg-fogadóhelyet az 1. melléklet 5.3. b) pontjában (lásd: ezen Útmutató 3.5. fejezet, 16. oldalon) említett minimumfeltételek alapján. A sürgősségi betegellátó osztályt, illetve fogadóhelyet könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani. (Lásd: Módr. 1 mell pont) Megjegyzés: A minimumrendelet nem intézkedik arról, hogy mit ért könnyen megközelíthető helyen. Például: utcáról jövet, vagy intézményen, épületegyüttesen belül, épületen belül stb. f) Központi gyógytorna-fizioterápia egység: fekvőbeteg-ellátást kiszolgáló, vezető gyógytornász irányításával működő egység, amely gyógytornafizioterápiaszolgáltatást nyújt egy intézményen belül az adott osztályok igényeinek megfelelően. (Módr. 1 mell pontja) 2.5. Az eredeti rendelet 10. -a helyébe részben a következő változás került: (1) Az 1. melléklet tartalmazza az egyes egészségügyi szakmáktól független általános minimumfeltételeket. JELENTŐS RÉSZBEN VÁLTOZOTT! (Lásd később: 3. fejezetben, 15. oldalon.) (2) A 2. melléklet tartalmazza az egyes szakmák körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételeket. TELJES EGÉSZÉBEN VÁLTOZOTT! (Lásd később: 4. fejezetben, 32. oldalon és az 5. fejezetben, a oldalakig. (3) A 3. melléklet tartalmazza az ápolókra, dietetikusokra, gyógytornászokra, védőnőkre és a szociális munkásokra vonatkozó személyi minimumfeltételeket. (4) A 4. melléklet tartalmazza az egészségügyi dokumentáció részét képező ápolási, fizioterápiás és dietetikai dokumentáció tartalmi és formai követelményeit. (5) Az 5. melléklet a működési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló egészségügyi szakmák és kódjaik jegyzékét. (Ez egyúttal az 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel módosított 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. számú melléklete.) (6) A diagnosztikus háttér - amennyiben a 2. melléklet eltérően nem rendelkezik - más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható. FONTOS!

14 14 (7) Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos telephelyen működő másik szervezeti egységben ezek elérhetően és hozzáférhető módon igénybe vehetőek. FONTOS! (8) Amennyiben valamely szakterület t e rendelet nem tartalmazza, az adott ellátásra vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadóak Az eredeti rendelethez képest teljes új a 13.. és a 13A.., amelyik a különböző határidőket tartalmazza. A 60/2003, (X. 20.( ESZCSM rendlet a következő 13/A. -sal egészül ki: 13/A. (1) Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) a fekvőbetegszakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt feltételeknek történő megfelelést a működési engedélyt kiadó hatóság március 31-éig ellenőrzi azzal, hogy a szolgáltatóknak nem kell az új, illetve módosult feltételeknek való megfelelésről bejelentést tenniük. (2) A közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a Módr2. által megállapított 2. és 3. melléklet tekintetében a 13. (3)-(5) bekezdéseit kell alkalmazni. (Módr2. 2. fejezet, 7..) Megjegyzés: A Módr a ugyanakkor nem mondja ki a Módr-tel megállapított 13.. (1) és (2) bekezdés hatálytalanítását, ezért azt a továbbiakban változatlanul közöljük, hozzátéve, hogy azok - a bennük lévő határidők miatt - a Módr2. megjelenésének időpontjában már aktualitásukat veszítették. a) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) EszCsM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a fekvőbetegszakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek való megfelelést a) azoknak a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak, amelyeket a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 7. (2) bekezdése szerinti kapacitás-felosztási eljárás érint, a kapacitás-felosztás tárgyában hozott határozat közlésétől számított 8 napon belül, b) az a) pont alá nem tartozó, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak július 1-jéig kell bejelenteniük. (2) A Módr.-rel a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt feltételeknek történő megfelelést a működési engedélyt kiadó hatóság március 31-ig ellenőrzi. (3) A Módr.-rel megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek szeptember 30-ától kell megfelelni. (FONTOS!)

15 15 (4) A (3) bekezdés szerinti megfelelést az egészségügyi szolgáltatóknak a működési engedély esetleges módosításával egyidejűleg, de legkésőbb december 30-ig kell bejelenteniük. (5) A Módr.-rel a (3) bekezdés szerinti szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt feltételeknek történő megfelelést a működési engedélyt kiadó hatóság május 1-ig ellenőrzi.

16 16 3. Az 1. melléklet változásai. A melléklet címe: Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges - engedélyezett egészségügyi szolgáltatótól független - általános minimum követelmények A fekvőbeteg-ellátás minimum kapacitása. (Cím változott!) Itt a különböző szolgáltatások esetén szükséges minimálisan egyidejűleg elhelyezhető fekvőbetegek számára szükséges kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról van szó. Az eredeti, 2003-as rendelethez képest változott: a fekvőbetegek elhelyezéséhez (régebben: ágyszámhoz!) rendelt betegek száma, általában csökkent 10 fővel. Például: - a krónikus, rehabilitációs,vagy az ápolási betegellátást nyújtó szolgáltatás esetén 20 fekvőbeteg helyett 10, illetve 15 fekvőbetegre; - az aktív és/vagy krónikus betegellátást nyújtó kórház, az országos intézet esetében az eredetileg 80 helyett minimum 70 fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséről és ellátásáról kell csak gondoskodni. (Módr. 1. mell pontja), - klinika esetén 40 fekvőbeteg helyett 30 fekvőbeteg elhelyezéséről és ellátásáról kell gondoskodni (Módr. 1. mell pontja) A szolgáltatók szakmáktól független feladatai: Változott a számozás: 2. a) helyett 2.1. pont lett és 2. b) helyett 2.2. pont lett. Kibővültek a szolgáltatási lehetőségek és a feladatok is (a korábbi 13 pont helyett 18 pontra). Fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vagy saját szervezeti egységével (meghatározását lásd a 2.1. pont f) alpontjában), vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján (itt vannak kivételes esetek is!) biztosítja az a) ponttól s) pontig felsorolt szolgáltatásokat. Ezek közül kiemeljük a számunkra jelentős feladatok közül, hogy az a) pont kiegészült: ápolás-gondozásra; új szolgáltatásként van a b) fizioterápiás szolgáltatás, az eredeti, 2003-as rendeletben d) sterilizálás, textiltisztítás, szennyes-és tisztaruha kezelés funkciókat külön választották - f) sterilanyag-ellátás; - j) egészségügyi textília-ellátás (textiltisztítás, szennyes-és tisztaruha kezelés) funkciókra, a betegek számára biztosítani kell: i) szakkönyvtári szolgáltatást és/vagy internet elérhetőséget (!), a korábbi i) központi vagy egyedi oxigénellátás helyett biztosítani kell o) központi vagy egyedi orvosi gázellátást, a korábbi h) veszélyes hulladékkezelés és tárolás helyett biztosítani kell h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását, új szolgáltatásként van a j) rovar- és rágcsálóirtás, új követelményként jelentkezik az s) vér- és vérkészítmények (beleértve a szállítást is) biztosítása. Hasonló módon a járóbeteg-ellátás esetén is a fenti szolgáltatási lehetőségek engedélyezettek és a korábbi 7 feladat kibővült 15 feladatra. Ezek közül kiemeljük a számunkra jelentős feladatok közül, hogy

17 17 új felsorolásként jelentkezik az a) az asszisztencia/ápolás biztosítása, új szolgáltatásként van a c) fizioterápiás szolgáltatás, új szolgáltatásként van a d) diagnosztikai ellátás, új szolgáltatásként van a j) rovar- és rágcsálóirtás, az eredeti, 2003-as rendeletben b) sterilizálás, textiltisztítás, szennyesés tisztaruha kezelés funkciókat külön választották - f) sterilanyag-ellátás; - g) egészségügyi textília-ellátás (textiltisztítás, szennyes-és tisztaruha kezelés) funkciókra A járóbeteg szakrendelés/szakambulancia általános feltételei (Módr. 1. mell. 3. pontja). A szakrendelés (lásd: 2.3. fejezet a) pontja) és a szakambulancia (lásd a 2.3. fejezet c) pontja) a Módr. 1. mell. 7. pontjában felsorolt személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szervezeti egység. A Módr. 1 mell. 7. pontja párhuzamban sorolja fel a rendelő és a fekvőbeteg osztály általános t. Ezeket majd később, a 3. fejezet pontjában részletesen fogjuk tárgyalni. 3.4.Fekvőbeteg ellátó osztály működésének általános feltételei. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak (lásd: 2.3. fejezet g) pontja) rendelkeznie kell 4 percen belül (korábban 3 percen belül) (korábban: helyben vagy volt) elérhetően az újraélesztés eszközeivel, így: (újraélesztő tálca/táska); motoros szívóval (korábban nem volt); hordozható defibrillátorral; kézi lélegeztetővel (korábban: ambu ballon lélegeztetővel); laringoszkóppal, tubusokkal; hordozható EKG-val, mely legalább 3 elvezetés egyidejű megjelenítésére és rögzítésére alkalmas (korábbihoz képest bővített feltételek). a 2. mellékletben a központi ügyelet nél meghatározott gyógyszerekkel. (Módr. 1. mell pontja) minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell a rendelőre meghatározott feltételeknek megfelelő osztályos vizsgáló helyiséggel (Módr. 1 mell pontja) A sürgősségi beteg-fogadóhely tárgyi : Hordozható EKG képernyővel Defibrillátor (hordozható), Vércukormérő refraktometriás/elektrokémiai (helyes elnevezéssel: vércukorszintmérő), Ambu ballon (felnőtt, gyerek), Szabad légutak biztosításának eszköze (lehetséges: laringoszkóp és különböző tubusok), Szívó (motoros vagy központi), Oxigén ellátás biztosítása (palack vagy központi), Telefon (Megjegyzés: ez nem orvostechnikai eszköz!) Megjegyzés: Az eredeti, 2003-as minimumrendelethez képest kimaradt: a gyomormosó készlet A műtő egység általános. Megjegyzés: Ez a korábbi, 2003-as minimumrendeletben a 6. pont alatt szerepelt, mint általános sebészeti műtő szakmai,

18 18 azonban ott az alább közölt táblázat a szükséges szakmai helyiségekről még nem szerepelt. Ez tehát a Módr.-ben vadonatúj! Az általános értelmezés szerint műtőknek azokat a helyiségeket nevezik, melyekben a test megnyitása útján, vagy a testbe való behatolás révén kísérlik meg a gyógyítást. A behatolás (beavatkozás) történhet természetes, vagy mesterséges üregeken keresztül is. A műtéti beavatkozás célja: a szervezetben keletkezett kóros elváltozások eltávolítása, vagy helyreállítása. A sebészet fejlődése során egyértelműen kiderült, hogy a műtéti beavatkozások egyik legfontosabb feladata: a maximális sterilitás biztosítása. A sterilitás feltételeinek biztosítása érdekében szükséges az egyes műtéti fázisok és forgalmi utak elkülönítése, az előkészítési, bemosakodási, sterilezési, ébresztési folyamatok más-más helyiségben történő elvégzése. Ezért a műtőben vagy műtőhelyiségben csak a beavatkozást végzik el, az előkészítés-altatás és ébresztés a műtőn kívül, az előkészítő, illetve ébredő helyiségekben történik. Így ezekre a helyiségekre külön-külön minimumfeltételek tartoznak. Az aneszteziológiai munkahely az 1501 szakmakód alatt találhatók. (Lásd még ezen Útmutató 5. fejezet, 38. oldalát!) * Kiemelt kezelő (Módr1.-ben: Osztályos műtő egység Központi Műtő Egység (önálló szervezeti egység) Kisműtő volt) Szakmai helyiségek: Személyzeti zsilip 1 1 Betegzsilip/betegtartózkodó Betegelőkészítő 1/műtőterem 1/műtőterem Orvosi csaptelep hideg-meleg 1 1 vízzel Kéz érintése nélkül működtethető 2 2 (könyökkel, lábbal, szenzoros stb.) szeradagoló Falra szerelt papírtörölköző 1 1 tartó Bemosakodó 2 Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel Kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros stb.) szeradagoló Falra szerelt papírtörölköző tartó 1 db legalább 2 műtőteremhez 1 db legalább 2 műtőteremhez Műtőterem * Kiemelt kezelő 1 Ébredő/megfigyelő helyiség 1 1 központi Sterilanyag raktár elkülönített 1 1 szekrény Tiszta-anyagraktár elkülönített 1 1 Gyógyszerraktár szekrény elkülönített szekrény elkülönített szekrény 1 Megjegyzés

19 19 Előkészítő-munkaszoba Szennyes anyag-eszköz előkészítő Szennyes- és szemét tároló Személyi tartózkodó Mosdók 1 1 Adminisztrációs helyiség Takarítószer és -eszköz tároló elkülönített szekrény 1 1 Megjegyzések a táblázat bejelölt számokhoz: 1 A műtőteremnek a bemosakodó helyiséggel és a beteg-előkészítővel közvetlen kapcsolatban kell lennie. b) A helyiségek a zöld zóna tisztafolyosójáról kell, hogy nyíljanak. Általános megjegyzés (Észrevételek): 1. A táblázat megegyezik a Módr2-ben közölt táblázattal. 2. A táblázat nem tartalmazza a kiemelt kezelő, az osztályos műtő és a Központi Műtő Egység fogalmának leírását! 3. A táblázatban közölt szakmai helyiségek megléte tervezési feladat is. 4. Hiányzik a műszerszoba! (A Módr Intermedier care ellátásnál van! tehát innen csak - valószínűleg - kifelejtették!) 3.7. A műtőterem/kiemelt kezelő általános. Előzetes megjegyzés: A táblázat elkészítésénél eltérünk a Módr2. 1. mell. 2. pontjában megadott táblázattól: külön-külön oszlopban jelöltük a szükséges eszközöket. Magyarázat a táblázathoz: Sorszám: általunk megállapított sorszám Megnevezés: Az eszköznek a Módr2. 1. mell pontjában közölt megnevezése X: szükséges (tárgyi feltételnél a szervezeti egységen belül, vagy közvetlenül mellette kell állnia) EL: elérhető intézményen belül EK: elérhető nem intézményen belül (EZ ÚJ!!!!) Sorszám Tárgyi feltételek: 1. Általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelelően biztonsági áramforrás biztosítása szükséges Kiemelt kezelő Műtőterem Megjegyzés X X Lásd: alább! 2. Műtőasztal X X Lásd: alább! 3. Megfelelő megvilágítást biztosító X X Lásd: alább! műtőlámpa/műtőlámparendszer 4. Mobil műtőlámpa X X Lásd: alább! 5. Központi vagy egyedi gázellátó X Lásd: alább! 6. Nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorral X Lásd: alább! 7. Műtéti észlelő EKG rendszer + monitor X Lásd: alább! 8. Infúziós pumpa + állvány X Lásd: alább! 9. Mobil röntgen és/vagy tv képerősítő rendszer EL Lásd: alább! 10. Nagyfrekvenciájú vágó- és elektrokoaguláló készülék X Lásd: alább! 11. Műszerasztal gördíthető (fékezhető) X X Lásd: alább! 12. Műszerelőasztal, Sonnenburg (fékezhető) X X Lásd: alább! 13. Operatőri szék (karos, állítható) X Lásd: alább! 14. Műszerasztal fix X X Lásd: alább! 15. Műtőzsámoly, kétlépcsős X X Lásd: alább!

20 Infúziós állvány, műtőasztalhoz csatlakoztatható X X Lásd: alább! 17. Sterildoboz tároló és állvány X X Lásd: alább! 18. Röntgenfilmnéző szekrény vagy digitális X Lásd: alább! röntgenarchívumhoz csatlakozó nagy monitor 19. Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtő X Lásd: alább! 20. Gyógyszer tárolására alkalmas hűtő X Lásd: alább! 21. Vérkészítmény melegítő készülék X Lásd: alább! 22. Sugárvédő ólomgumi-kötények, egyéb védőeszközök X 23. Defibrillátor (mobil) műtőtraktusonként X 24. Központi szívó X Lásd: alább! 25. Izoláló állvány X Lásd: alább! 26. Ledobó állvány X Lásd: alább! 27. Tolókocsi X Lásd: alább! Megjegyzések (sorszám szerint): 1. Korábbi, 2003-as rendeletben nem szerepelt. Módr. szerint: általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelelően biztonsági áramforrás biztosítása szükséges. Ez kórháztechnikai, kórháztervezési feladat: áramkimaradás esetén a műtőben szükséges biztosítani a megfelelő világítást és az eszközök tápforrását. Ez az eszköz egyébként - a GMDN besorolás szerint (lásd: később, a 8. fejezetben) - kórháztechnikai eszköz. 2. A Módr. 1 mell pontjában már nincs megjelölve, hogy milyen feladatoknak megfelelően. Amire a orvosszakmai szempontok miatt szükség van. 3. Az eredeti, 2003-as minimumrendeletben ehhez specifikációt is mellékeltek. Ez szükségtelen, a Módr. 1 mell pontjában már elhagyták. 4. Ugyanaz, mint az előző, 3. pontban. 5. Feladattól függően, de több műtős blokkban mindenképpen központi orvosi gázellátó rendszer kiépítése szükséges. Ez ugyancsak kórháztechnikai eszköz. 6. Az altatógép elnevezés szerintünk helytelen (lásd: a gép értelmezése ezen Útmutató 2.1. pontjában), helyesen: altató készülék, de az orvosi gyakorlatban is ezt az elnevezést használják. 7. Műtéti észlelő EKG rendszer helyesen: Műtéti őrző monitor akar lenni a hozzátartozó paramétermérő egységekkel (EKG, pulzus, vérnyomás, oximetria, légzés stb) együtt, vagy kompakt kivitelben, de monitor egységet, azaz nagy képernyős megfigyelő monitort feltétlenül kell tartalmaznia. (A monitor szó önmagában is folyamatos megfigyelést, észlelést jelent.) 8. Az igényeknek megfelelően akár több is lehet. 9. A mobil röntgen esetében a vagy szócskának nincs jelentősége, mindenképpen TV képerősítő rendszerrel együtt szükséges. 10. A Módr. 1. mell pontjában elektrocoaguláló van írva. Ez megint a helytelen írásmód következménye! Lásd: a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Helyesírási Bizottságának állásfoglalása az orvosi helyesírás ügyében! E szerint: Még az orvos olvasóknak szánt szövegekben is magyarosan (fonetikusan) írjuk azonban: a tudományágak és szakterületek neveit; az orvosi technikai eljárások, műszerek neveit; a kémiai vegyületek és gyógyszerkészítmények neveit; a társtudományok (biológia, kémia, biokémia, fizika, állattan, növénytan stb.) szakkifejezéseit, ha azok e tudományokban fonetikusan írandók. 11. A műszerasztal önmagában MB: medikai bútor

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6.

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6. A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti SZOLGÁLTATÁSI TÍPUSTOK: ( B lap 5. pont) (ha a működési engedély az alábbi feladatokra irányul): 1 = orvosi 2 = fogorvosi 3 = gyógyszerészi

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. -a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi

Részletesebben

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 1 / 7 2012.06.08. 8:32 A jogszabály mai napon (2012.VI.8.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök?

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Az orvostechnikai eszközök fogalmi és besorolási szabályai 2014. március 28., Budapest Balázs György Ferenc, GYEMSZI- EMKI Főosztályvezető Az egészségügyről szóló

Részletesebben

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl 60/2003 Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247.

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 5033 5480. OLDAL 2012. július 5. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek-

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök P a r á d f ü r d ő, F E S Z K o n g r e s s z u s - 2 0 1 4. s z e p t e m

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5708 Magneto-, fototerápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról (egységes szerkezetben a 23/2004.(IX.15.), a 8/2006. (IV.06.), a 8/2008.(IV.21.),

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5704 Elektroterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5707 Thermoterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE

KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE 96/2003. (VII. 15.) KORM. RENDELET AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS GYAKORLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL Működési

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása 10130 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 64. szám Az emberi erõforrások minisztere 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök sajátosságai és új lehetőségek a befogadás-politikában

Gyógyászati segédeszközök sajátosságai és új lehetőségek a befogadás-politikában Gyógyászati segédeszközök sajátosságai és új lehetőségek a befogadás-politikában Goreczky Péter, Vincziczki Áron Fejlesztéspolitikai és Minőségügyi Főigazgatóság TEI FŐOSZTÁLY Az előadás tartalma Orvostechnikai

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5711 Gyógytorna 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási forma,

Részletesebben

Analytical Medical Instruments Kft. (ANAMED Kft.) cég székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29. e-mail: szerviz@anamed.hu. Tel: (+36) 1 220-9236

Analytical Medical Instruments Kft. (ANAMED Kft.) cég székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29. e-mail: szerviz@anamed.hu. Tel: (+36) 1 220-9236 és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról hatályos: 2014.10.20 - Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM

Részletesebben

27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 27/2012. (I. 18. EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2012.09.19-2012.09.20 Tartalom: egészségügyi tartalékkal való gazdálkodás egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges - engedélyezett egészségügyi szakmáktól független - általános minimum követelmények

Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges - engedélyezett egészségügyi szakmáktól független - általános minimum követelmények 1. számú melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges - engedélyezett egészségügyi szakmáktól független - általános minimum követelmények 1. A

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS Dr. Türk Bernadett Észak-alföldi Területi Hivatal Nyíregyháza 2013. május 16. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 14. (3.)

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. -a és 13. Melléklete szerint

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. -a és 13. Melléklete szerint Címzett: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal ORVOSTECHNIKAI FŐOSZTÁLY H-1051 Budapest, Zrínyi u. 3. Budapest, 1380 Pf. 1188. JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 Tartalom (módositott rendeletek): Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 17. -a és 13. Melléklete szerint

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 17. -a és 13. Melléklete szerint Címzett: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ ORVOSTECHNIKAI FŐOSZTÁLY H-1054 Budapest, Zrínyi u. 3. 1380 Budapest, Pf. 1188. JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Téma: Kórházmenedzsment/ orvostechnika Ország: Magyarország

Téma: Kórházmenedzsment/ orvostechnika Ország: Magyarország Téma: Kórházmenedzsment/ orvostechnika Ország: Magyarország Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! A Bajorország a megfelelő partner" (Bayern Fit for Partnership) projekt magyarországi programjának optimális

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

Orvostechnológiai alapismeretek II. rész

Orvostechnológiai alapismeretek II. rész 1 Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi-Műszaki Tagozata FAP-3/2013 Orvostechnológiai alapismeretek II. rész (Segédlet a jogosultsági/tanúsítási vizsga letételéhez) Összeállította: dr. Forgács Lajos Ellenőrizte:

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat július 6.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat július 6. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár

Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Dr. Benedek Zoltán 2007 április 01 2007 2011 Lejárt szállítói adósság alakulása E Ft 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Fekvőbeteg

Részletesebben

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen Csetneki Julianna ápolási igazgató A struktúra váltás következményei a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ szervezeti felépítésében

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Miért dokumentálunk? Törvényi kötelezettség Szakmai követelmény Minőségbiztosítás

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök uniós normatív szabályai

Orvostechnikai eszközök uniós normatív szabályai Orvostechnikai eszközök uniós normatív szabályai Az egészségügyi ellátásnak szubjektív és feltételei objektív vannak: 1 2 SZUBJEKTÍV: személyek képességei, attitűdje OBJEKTÍV: technikai feltételek, eszközök

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013 Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Egy kis történelem Kezdetben belgyógyászati ill kardiológiai ambulancia 4 megfigyelő ágy Ágyak száma négyről nyolcra

Részletesebben

INFECTOLOGIA OSZTÁLY. Ágyszám: intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy. Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő.

INFECTOLOGIA OSZTÁLY. Ágyszám: intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy. Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő. INFECTOLOGIA OSZTÁLY Ágyszám: 55 + 2 intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő 2009-ben 3061 fő 2010-ben 2612 fő ebből gyermek: 1067 Ambuláns betegforgalom: 2010-ben

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai Az egészségügyi miniszter 33/1981. (Eü.K. 21.) EüM számú utasítása az anaesthesiológiai és intenzív betegellátó osztályok, az égési sérülteket ellátó

Részletesebben

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014 12 03 Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014. szeptember hónapra, 1039 ágyra vonatkoztatva, az alábbi intézmények adataival: S.E. I.sz. Gyermekklinika, Szent János Kórház és

Részletesebben

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok Egészségügyi ellátás -állami költségvetésre alapoz -állampolgárok hozzájárulása -területi elv fontos, de nem kizárólagos -különböző ellátási szintek és szolgáltatások Egészségügyi javak előállítása: termékek,

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e mail címe:

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e mail címe: Kérelem az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet (R.) szerint forgalmazott eszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 1. számú mellékletében

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott adattartalom alapján

a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott adattartalom alapján Kérelem a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendelet szerint kölcsönzött eszközök társadalombiztosítási támogatással történő

Részletesebben

A rehabilitációs ellátási programok (REP) jogszabályi megjelentetésének előkészítése

A rehabilitációs ellátási programok (REP) jogszabályi megjelentetésének előkészítése A rehabilitációs ellátási programok (REP) jogszabályi megjelentetésének előkészítése Dr. Cserháti Péter miniszteri biztos EMMI tájékoztató 2014. március 5. Tartalom 1. A rehabilitációs medicinát érintő

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63789-3/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63789-3/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63789-3/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A PERINATÁLIS INTENZÍV CENTRUMOK ÉS AZ INTENZÍV NEONATOLÓGIAI OSZTÁLYOK MŰSZAKI FEJLESZTÉSE

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET C:secsemoszívsebészeti Osztály 10. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok A beteg / szülo / törvényes gyám mutéttel kapcsolatos tájékoztatása, orvosi felvilágosítása

Részletesebben

A nemkívánatos események jelentésének

A nemkívánatos események jelentésének A nemkívánatos események jelentésének hasznosulása a kórházakban (elmaradt, vagy halasztott műtét, mint nem kívánatos esemény) dr. Tihanyi Mariann Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg Tervezett, de halasztott,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése c. (DAOP-2007-4.1.1.) pályázat előkészítése Az

Részletesebben

Kórházfejlesztés. Az 5. reformtörvény

Kórházfejlesztés. Az 5. reformtörvény Kórházfejlesztés Az 5. reformtörvény A reform folytatódik A kormány elfogadta az ötödik egészségügyi reformtörvény tervezetét, amit ma nyújtottunk be a parlamentnek. A Kórházfejlesztési törvény az európai

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-217/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő 2014. november 10. 13:30-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János 2013. szeptember 14. Bevezetés A Szent Kristóf Szakrendelő kontrolling és minőségbiztosítási csoportja 2009 óta végez részletes szakmai és gazdasági

Részletesebben

Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában

Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában Pozsony-i Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Érsekújvár-i Szent László Ápolástani Kar Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában PhDr. Dobsonyová Andrea doc. PhDr. Jankechová Monika,

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Térítési díj Szabályzat

Térítési díj Szabályzat Gálfi Béla Nonprofit Kft 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. Tel.: 06-26-525-650 Fax: 06-26-325-370 E-mail: therapie@mail.datanet.hu Honlap: www.galfi.hu Térítési díj Szabályzat Dr. Bujdosó Zoltán orvos igazgató

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 31 KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás I. szakasz: Ajánlatkérő A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz.

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz. kompetenciafejlesztés című kiírás dokumentációjában az alábbi pontok módosultak: Sorsz. Módosított dokumentum Módosított pont Módosított szöveg A rendelkezésre álló keretösszeg összefoglaló táblázatban

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 2330-06 Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. augusztus 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 2330-06 Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. augusztus 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Kovács Tünde A minősítő beosztása: mb. főosztályvezető

Részletesebben

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1 2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1 hatályos: 2016.11.05-2016.11.06 1. A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.07.01 - A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.

Részletesebben

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet a történelmi múltú Szent Rókus Kórházban IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012. Farkas Annamária, Dr. Göböl Zsolt Szent Rókus Kórház és Intézményei,

Részletesebben

Orvosi szakmai felelősségbiztosítás www.felelossegbiztosito.hu/orvosi.html

Orvosi szakmai felelősségbiztosítás www.felelossegbiztosito.hu/orvosi.html Orvosi szakmai felelősségbiztosítás és egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása feltételek 1.1. Biztosítási esemény és a biztosított egészségügyi tevékenység 1.1.1. Az orvosi szakmai felelősségbiztosítás

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján

Részletesebben

hatályos: 2015.10.19-2015.10.19 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.10.19-2015.10.19 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 42/2015. (I. 18.) EMMI rendelet a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról hatályos: 2015.10.19-2015.10.19

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben