ESZAK-DUNANTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES ViZUGYI FELUGYELOSEG mint else) foku kornyezetvedelmi, termeszetvedelmi es viziigyi hatosag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESZAK-DUNANTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES ViZUGYI FELUGYELOSEG mint else) foku kornyezetvedelmi, termeszetvedelmi es viziigyi hatosag"

Átírás

1 '--'U, ESZAK-DUNANTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES ViZUGYI FELUGYELOSEG mint else) foku kornyezetvedelmi, termeszetvedelmi es viziigyi hatosag 9021 Gy6r, Arpad u Levelcim : 9002 Gy6r, Pf. 47l. Internet: Telefon: 96/ , Fax: 96/ Ogyfelfogadas az Ogyfelszolgalati Irodan: Hetfa, Kedd, Szerda: Csiitortbk: Beadvanyaban iigyiratszamunkra sziveskedjek hivatkozni! 9-156raig, 9-166raig 2009,n/.. v'l' 2; ~ }.2-C)o'j Iktat6szam: 477-8/2009. E16ad6: Varga Lajosne/ Puskas Sandor Targy: Repcelak, MULLEX-KORMEND Kft. egyseges kornyezethasznalati engedelye A hat6sag a Miillex Kormend Hulladekgyiijto es HasznositO Kft. (9900 Kormend, Rak6czi ut 5.Vl.) reszere egyseges kornyezethasznalati engedeiyt es egyben miikodesi engedelyt ado, H-477-4/2009.szamu hatarozatat kiegcsziti, es modositja az alabbiak szerint: p.a. hatarczat III. feiezete -a vegleges lerakassal artalmatlan-ithat6-lmllade.lffij~-1-i-sta-ja-- az alubbihulladekkal egeszul ki: A hatarozat IV. fejezet 3.) pontjanak 2. bekezdese az alabbiak szerint m6dosul: -Az Rhl-Rh4 jelu, 4 db monitoring kut a mintavetelt es a vizsgaiatokat a H-477-4/2009.szamu hatarozattal kiadott engedelyben meghatarozattak szerint kell vegezni. AZ1.,2.,3 szamu monitoring kutakat abban az esetben kell a monitorozasba bevonni, amennyiben a rendszeres mintavetelek soran, valamely komponens tekinteteben a korabbit61 eltero,szennyezesre uta16 koncentr:ici6t memek. E hatarozat ellen a kezbesiteset61 szamitott 15 napon bellil az Orszagos Komyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Vizugyi FOfelugye16seghez (Budapest) cimzett, de az elso foku hat6saghoz ket peldanyban benylijtand6 fellebbezesnek van helye. A fellebbezes igazgatasi szolgaltatasi dija ,- Ft.

2 A hat6sag a MiiIlex Kormend Hulladekgyiijto es Hasznosito Kft.( 9900 Kormend,Rak6ezi ut 5.I/1.) reszere a Repeelak Varos Onkormanyzata tulajdonat kepez6 repeelaki 076/26 hrsz-u ingatlanon lev6 1,4303 ha nagysagu telepiilesi kommunalis hulladeklerak6 uzemeltetesere komyezetvedelmi mukodesi es egyben egyseges komyezethasznalati engedelyt adott. A hatarozat kezhezvetelet kovet6en a Kft. kerelmet nylijtott be, melyben jelezte, hogy a EWe k6dszamu lorn hulladek helyett a EWe k6dszamu kozelebbr6l meg nem hatarozott lakossagi hulladek szerepel az engedelyben, ezert keri az engedely "kijavitasat". Az engedely IV. fejezet 3. pontjanak - a monitoring rendszerre vonatkoz6 e16irasoknak -pedig a m6dositasat keri, a kovetkez6 indokok alapjan: A felugye16seg a H /2004. szamu hatarozataban e16irta talajvizeszle16 kutak kialakitasat a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok megfigyelese erdekeben. A Kft. a 4 db kut letesitesere a felugye16segt6l vizjogi letesitesi engedelyt kapott. A Kft. velemenye szerint a meglev6 kutakat fenn kell tartani, hogy szukseg eseten, esetlegesen p6t161agos vizsgalatok elvegzesere hasznalhat6k legyenek, de rendszeres vizsgalatukat nem tartja szuksegesnek. Az uj negy kutra vonatkoz6an a vizsgalatok gyakorisaga es a vizsgalt komponensi kor megegyezik a meglev6 kutakeval, ezert kerte, hogy a hat6sag altai e16irt vizsgalatokat az uj, 4 db monitoring kut eseteben kelljen esak elvegezni. A hat6sag megallapitotta, hogy a H /2005.szamu hatarozattal m6dositott, H /2004.I.szamu hatarozataval kiadott egyseges komyezethasznalati engedelyben a EWV k6dszamu kevert telepiilesi hulladekok 6s a EWe k6dszamu kozelebbr6l meg nem hatarozott lakossagi hulladekok vegleges lerakassal torten6 artalmatlanitasat engedelyezte. A Kft. az engedely 5 eves felulvizsgalata soran, a EWe k6dszamu lorn hulladek artalmatlanitasanak az engedelyezeset is kerte, mely az engedely feliilvizsgalata sora..'1 a hnlladekok listajab6lkimaradt. A hat6sag megallapitotta, hogy a lakossagtol szarrnaz6 lorn hulladekr6l van sz6, igy a hulladek lerakasanak komyezetvedelmi szempontb61 akadalya nines. A m6dositasi kerelemmel kapesolatban a hat6sag megallapitotta, hogy az engedelyes a hatarozatban e16irtak szerint a meglev6 monitoring rendszeret a talajviz aramlasi iranyanak figyelembe vetelevel m6dositotta, mely saran kialakitotta az Rh1-Rh4 jelu 4 db monitoring _kutat, melyek a hulladeklerak6 monitorozasara alkalmasak. A korabban kialakitott 1.,2.,3. jelu monitoring kutak fenntartasa szukseges, egy esetleges felszin alatti vizet ert szennyezes monitorozasanak kiegeszitesere, de azoknak a hatarozatban e16irt rendszeres vizsgalata nem sitikseges. A hat6sag a fentiek alapjan Kft. fellebbezesi kerelmeben foglaltakkal egyetertett, ezert a hatarozatat a rendelkez6 reszben foglaltak szerint a kozigazgatasi hat6sagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyair61 sz evi exl. torveny 123.(1) bekezdese alapjan kiegeszitette, a 103. (2) bekezdese alapjan pedig m6dositotta. A hat6sag hataskoret a komyezetvedelmi, tenneszetvedelmi es viztigyi hat6sagi es igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijeloleser6l sz /2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 38.. (1) bekezdese, illetekesseget ugyanezen R 1. sz. melleklet IV/lIA po.htja allapitja meg. Dr. Hajdu Khira s.k. hat6sagi igazgat6hel yettes

3 ESZAK-DUNA.NTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VIZUGYI FELUGYELOSEG mint eiso fok" kornyezetvedelmi, termeszetvedelmi es viziigyi hat6sag 9021 Gyor, Arpad u Levelcim : 9002 Gyor, Pf Internet: Telefon: 96/ , Fax: 96/ Ogyjelfogadas az Ogyfelszolgalati 1rodan: Hetfa, Kedd, Szerda: raig, Csiitortok: raig Iktat6szam H-477-4/2009. Hiv. szam: Eload6: VarganeiPuskas Sandor Melleklet: Targy: Repcelak, MULLEX-KORMEND Kft. egyseges kornyezethasznalati engedelye I. Az Eszak-dumintuli Komyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Vizugyi FeltigyelasegfelUlvizsgalva a H-I0885-8/2005. szamu hatarozattal m6dositott, H /2004.I.szamu hatarozattal kiadott komyezetvedelmi mftkodesi es egyben egyseges komyezethasznalati engedelyben foglaltakat -a Miillex Kormend Hulladekgyiijto es Hasznosit6 Kft. (szekhelye: 9900 Kormend, Rak6czi ut 5.I11, statisztikai azonosit6 jele: ) mint lizemelteta reszere -az OKOHYDRO Kornyezet-es Vizgazdalkodasi Memoki Iroda Kft. (Szombathely) altai benyujtott teljeskorft kornyezetvedelmi felulvizsgalati dokumentaci6 alapjan-a Repcelak Yaros Onkormanyzata tulajdonat kepeza a repceiaki 076/26 hrsz-u ingatlanon leva 1,4303 ha nagysagu teleptilesi kommunalis hulladeklerak6 lizemeltetesere kornyezetvedelmi miikodesi es egyben egyseges kornyezethasznalati engedeiyt ad a kovetkezak szerint:,1.) A tevekenyseg adatai: A t~l~phely EOV koordinatai: X = 231,290 m, Y= 495,010 m Helyrajzi szama,mftvelesi aga: Repcelak, 076/26, kivett mftvelesi agu, 1,4303 ha tertiletft Tevekenyseg: hulladeklerakas mftszaki vedelemmel (D5) A tevekenyseg NOSE-P k6dja: , szilard hulladek ktilszini artalmatlanftasa. /... A lerak6 teljes befogad6 kapacitasa a III. utem vegeig: Torma ( un. tamor m\, """,-2008.augusztusaig elhelyezett hulladek mermyisege Torma ( un. tamor m\ a :: ~ jelenleg rendelkezesre all6 szabad kapacitas Torma(36:500 m\ \)

4 u a e 0 megnevezese, o szama: EWC-k6d Megnevezes Egyeb telepiilesi hulladekok, ideertve a kevert telepiilesi hulladekot is Kozelebbrol meg nem hatarozott lakossagi hulladekok A tevekenyseg vegzese soran az alcibbi, az elirheto legjobb technika alapjan meghatarozott kovetelmenyeket kell teljesiteni: 1.) Hulladekgazdalkodasra vonatkoz6 eloirasok: A lerak6ra beszallitott hulladek ellenorzes utan rakhat6 Ie. Az esetlegesen eiofordul6 veszelyes hulladekokat ki kell valogatni. A telepiilesi szilard hulladekkal egytitt beszallitott es kivalogatott veszelyes hulladekokat a kornyezet veszelyeztetesenek kizarasaval kell gyiijteni es tovabbi kezelestikrol gondoskodni kell. A hulladeklerak6ra kertilo biol6giailag leboml6 szervesanyag-mennyiseget tomegben merve, az 1995-ben orszagos szinten kepzodott - a telepiilesi szilard hulladek reszet kepezo - biol6giailag leboml6 szervesanyag-mennyiseghez kepest julius 1. napjaig 50%-ra kell csokkenteni. Ennek erdekeben a hulladek-osszetetel vizsgalatat a vonatkoz6 nemzeti szabvanynak megfeleloen evente egyszer el kell vegezni, a szerves A biol6giailag leboml6 szerves anyag-tartalom csokkenteset szolgal6 eloiras betartasahoz - amennyiben sztikseges - a szerves anyagtartalmu hulladekok szelektiv gyiijtesi aranyat kell novelni. A telephelyre beszallitott hulladekok mennyiseget tomegmertekegysegben, merlegelessel kell megallapitani es nyilvantartani. '.' '-'A hulladek szetsz6r6dasanak megakadalyozasa erdekeben a hulladekot napl takarassal, valamint a lerak6n tizemelo celgepekkel folyamatosan tomoriteni kell. A lerak6 H /2007 szamu hatarozataban j6vahagyott tizemeltetesi terveben bekovetkezett valtozast be kell jelenteni, s az uj tervet ismetelt j6vahagyasra meg kell kiildeni a Feltigyelosegnek. Az engedely lejartaig legalabb az un. II. titem feltolteset, el kell vegezni, a ket kazetta feletti feltoltes csak az engedely lejartaig vegezheto. Az un. II. titem feltolteset kovetoen, de legkesobb december 31.-ig un. elozetes rekultivaci6s tervet j6vahagyasra be kell nyujtani a Feltigyelosegre

5 3 a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kotelezettsegekr6l sz6l6 164/2003. (X. 18. ) Kormany rendeletben e16irt m6don, adatlapokon, a hulladek terme16kre es keze16kre vonatkoz6an eloirt un. HT es HK lapokon, evente egyszer, a targyevet kovet6 marc ius 1.-ig az adatszolgaltatasi kotelezettsegnek eleget kell tenni. a hulladeklerakassal, valamint a hulladeklerak6val kapcsolatos egyes szabalyokr6l es feltetelekrol sz6l6 jogszabalyban eloirt m6don, a 3. szamu mellekletben meghatarozott tartalommal, a targyevet koveto ev aprilis 30.-ig osszefogla16 jelentest kell kesziteni. 2.) LevegOtisztasag-, zaj-es rezgesvedelmi eloirasok: A fedetlen lerak6 tertiletek kortil a nagymeretu szilard hulladek szel altali kisz6r6dascit, a kornyez6 teriiletek elszennyezeset a jelenleg alkalmazott muszaki vedelemmel tovabbra is biztositani kell. A kezeles soran torekedni kell az aerob bomlasi feluletek nagysaganak es idejenek csokkentesere, vagyis az eloirt foldtakarast folyamatosan el kell vegezni, igy az anaerob folyamatokat e16nyben kell reszesiteni. A lezart feltiletek er6zi6 elleni vedelmet ftivesitessel, vagy egyeb novenyzet telepitesevel kell biztositani. Amennyiben a szabad feltiletek diffuz forraskent uzemelnek es panaszra okot ad6 kibocsatas keletkezik, a diffuz legszennyezo forrast feltigyelosegunkre 15 napon belul LAL bejelentolapon be kell jelenteni. Szaraz idoszakban a szallitasi utvonalak pormentesiteserol gondoskodni kell. - Az uzemelteto a kornyezeti zajforras tertileten es hatastertileten bekovetkezo minden olyan valtozast, amely hatarertek merteket es teljesuleset befolyasolja, koteles 30 napon beltil a jogszabaly 3. szamu melleklete szerinti bejelentolapon bejelenteni Felugyelosegre 3.)Vizminosegvedelmi eloirasok: A tevekenyseg ellenorzott kortilmenyek kozott folyhat - a talajviz allapotanak nyomon kovetese celjab6l a telep tertileten 3 db meglevo (1-3 szamu) es 4 db H /2008 szamon vizjogi letesitesi engedellyel rendelkezo (Rlhl - Rlh4) monitoring kut mukodtetese szukseges, melyeket legkesobb a hatarozat jogerore emelkedesetol szamitva 3 h6napon beltil uzembe kell helyezni, es mukodtetni kell. A kutakban feieves rendszeresseggel merni kell a vizszintet, es akkreditalt laborat6riumban meg kell hatarozni a talajviz altalanos vizkemiai parametereit (ph, KOlps, fajlagos elektromos vezetokepesseg, Nitrit, Nitrat, Klorid, Amm6nium,

6 4 Foszfcit, Szulfcit) es TPH-t, tovabba az arzen, barium, kadmium, kobalt, osszes kr6m, rez, higany, molibden, nikkel, 6lom, szelen, 6n, cink koncentraci6t. A vizsgalati eredmenyeket a lerak6 miikodeserol sz616 osszefoglal6 jelentes reszekent evente (aprilis 30-ig) meg kell ktildeni a Felugyeloseg reszere, amelyhez csatolni kell a csurgalekviz mennyisegerol sz616 adatokat is. A mintavetelt es a vizsgalatokat akkreditalt szervezettel a szabvanyban elfogadott eljarasok szerint kell elvegeztetni. Amennyiben a meresi eredmenyekben hirtelen valtozas figyelheto meg, ugy arr61 a Felugyeloseget soron kivul ertesiteni kell. Gondoskodni kell a kommunalis hulladeklerak6 tertileten levo csurgalekviz gyiijtoakna, kommunalis szennyviz akna, ovarok miiszaki allapotanak rendszeres ellenorzeserol es karbantartasar61. A Kft. adatlap benyujtasara kotelezett, mivel engedelykoteles tevekenyseget folytat, igy a KAR adatlapokat, es a FAVI-ENG (kommumilis ltulladeklerak6, csurgatekviz gyiijtffakna), valamint a FAVI-MIR adatlapokat a Felligyeloseg reszere 30 napon beliil be kell nyujtani. Ennek elmulasztasa vagy nem megfelelo kitoltese eseten a Kft. birsagot koteles fizetni, melynek merteke Ft kozott terjedhet. A birsag a kotelezettseg telj esiteseig ismetelheto. A havaricit a Felugyelosegnek haladektalanul be kell jelenteni. 4.)A Vas Megyei MgSZH Noveny-es Talajvedelmi Igazgatosag eloirasa: -A csurgalekvfzgyiijto medence szigetelesenek megfeleloseget az ujonnan megepitesre kerlilo talajvizfigyelo kutakb61 vett vizmintak vizsgalata alapjan lehet megallapftani. A vizmintak. _J, vizsgalati eredmenyeit minden ev december 15.-ig meg kell ktildeni az Igazgat6sagnak. A kornyezethasznal6 a hatarozat jogerore emelkedeset koveto 30 napon beltil a felugyeleti dfjat ( Ft) koteles befizetni az Eszak-dunantuli Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Vizugyi Felugyeloseg eloiranyzat felhasznalasi keretszamla MAK szamu szamla javara. Az egyseges kornyezethasznalati engedely az abban foglaltak otevenkent torteno feltilvizsgalata soran hozott hatarozat jogerore emelkedeseig hatalyos.

7 5 A kornyezetvedelmi hatosag az egyseges kornyezethasznalati engedely otevenkenti felulvizsgalata erdekeben elrendeli a tevekenyseg teljes koru feliilvizsgalatat ugy, hogy az arrol keszitett dokumentaciot az engedelyes e hatarozat jogerore emelkedeset koveto at ev elteltevel ot peldanyban nylijtsa be a hatosaghoz. A hatarozat ellen a kezbesitesetol szamitott 15 napon beltil az Orszagos Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viztigyi Fofeltigyeloseghez cimzett, de az elsofoku hatosagnal ket peldanyban benyujtando fellebbezest lehet eloterjeszteni. A fellebbezeshez ,-Ft osszegu szolgaltatasi dijat kell befizetni az Eszak-dunantuli Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viztigyi Feliigyeloseg eloiranyzat felhasznalasi keretszamla MAK szamu szamlajavara. A hatosag a H /2004.I. szamu hatarozataval a Mtillex-Kormend Kft. (9900 Kormend, Rakoczi u. 5.) - a tovabbiakban: Kft. - mint tizemelteto reszere, a Repcelak Varos Onkormanyzata (9653 Repcelak, Bartok B. u. 38.) tulajdonat kepezo repcelaki 076/26 hrsz-u ingatlanon levo 1,4303 ha nagysagu teleptilesi kommunalis hulladeklerako iizemeltetesere kornyezetvedelmi mukodesi, es egyben egyseges kornyezethasznalati engedelyt adott. A feltigyeloseg a H-I0885-8/2005. szamu hatarozataval a mukodesi- es egyseges kornyezethasznalati engedelyt modositotta azzal, hogy a hulladeklerako tizemszeru mukodeset 2009; januar l.-ig engedelyezte. A Kft. neveben az Okohydro Kornyezet- es V~zgazdalkodasi Mernoki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Koszegi u. 8. fsz. 2.) ujabb. - "").' kerelmet, valarnint teljes koru feltilvizsgalati dokumentaciot nyujtott be - az engedely otevenkent torteno feliilvizsgalata ceijab61 - a feltigyeloseghez, melyben a hulladeklerako mukoqesi engedelyenek meghosszabbitasat kerte, hivatkozassal arra, hogy a lerako jelentos szabad kapacitassal rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a telepulesi hulladeklerako felulvizsgalati eljar3.sa folyamatban volt, viszont a hulladeklerako engedelyenek a hatalya januar I-jen lejar, ezert a feltigyeloseg a hulladeklerakassal, valamint a hulladeklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol es feltetelekrol szolo 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet 19. (4) bekezdese alapjan a hulladeklerako mukodeset 2009.julius 15.-ig meghosszabbitotta. A hatosag megallapitotta, hogy Kft. altai benyujtott kornyezetvedelmi feltilvizsgalati dokumentacio megfelel a kornyezetvedelmenek altalanos szabalyairol szolo 1995.evi LIII.tv.

8 6 -tovabbiakban: Ktv-ben e16irt feltete1eknek, es a tevekenyseg a kornyezeti hatasvizsgaiati es egyseges kornyezethasznaiati engede1yezesi e1jarasr61 sz /2005.(XII.25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: R.) 2.szamu mellekletenek 5.4. pontja hulladeklerak6k 10 tonna/nap feltoltesi kapacitason fe1til vagy tonna te1jes befogad6 kapacitason felul annak hatalya ala tartozik,mivel a hulladeklerak6 teljes befogad6 kapacitasa a III. litem vegeig tonna. A hat6sag a dokumentaci6 a1apjan a kovetkez6ket allapitotta meg: A hulladeklerak6 Vas megyeben, a 86-os f6ut mellett helyezkedik e1, Repce1ak es Vamosesalad te1epli1esek kozott, kliltertileten. A telephe1y kozvet1en kornyezeteben mez6gazdasagi terli1etek, erd6tertiletek es muve1es al61 kivont tertiletek he1yezkednek el. A legkozelebbi lak6haz a telephe1yt61 DK-i iranyban, 1280 m-re Nick te1eptiles tertileten ta1aihat6. A hulladekbeszallitasokat a 86.szamu f6uthoz kapesol6d6 mintegy 200 m hosszusagu bekot6uton vegzik. A telephely letesitmenyei, a lerakas technol6giai folyamata: szigetelt hulladeklerak6 (tomoritett altalaj, 3 x 20 em vastag, k < 2,5 x 10-9 m1s tomoritett asvanyi szigetel6reteg, 2 mm vastag HDPE f6liaszigeteles, terfil ved6szovet (800g/m 2 ), 25 em vastag kavicsszivarg6, terfil vedoszovet (250 g/m 2 ). A rezsuszigete1es es eivaiaszt6 toltes szigeteles: 2 mm vastag HDPE f6lia) I. es II. litem szigetelt csurgalekvizgyujto medence ktilso-es bels6 csapadekviz-e1vezet6 rendszer hidmerleg figyelokutak telepi szi1ardburko1atu ut szocialis eptilet zart szennyvizgyujto A hulladekok lerakasa: Az alkalmazott artalmatlanitasi m6d: hulladek 1erakasa dombepiteses techno16giava1-1,0-1,5 m mag as 1epcsokben; 0,2-0,4 m vastagsagban va16 feltoltesse1, - d6zeres teritesse1, kompaktoros tomoritesse1- tortenik. A hulladek Mvete1et merlege1esse1-30 tonna teherbirasu hidmerlegen - a te1ephe1yen vegzik. A szailit6 gepkocsi a 1erak6ra beszallitott hulladekot a muve1es a1att a1l6 kijelolt he1yre, a f61iava1 szigetelt rezsuk, illetve az epitett 01da1rezsUkperemvona1at61 3, 0-5, 0 m-re - liriti. Az eme1kedo hulladekfe1tiletet, illetve a rezsut idoszakosan em vastagsagu takarassa1 (agyag Ihomoklkavics) kell boritani; az egyes kazettakat a betoltest kovetoen kell befedni. A

9 7 friss feitiletet t5bbszor meg kell jaratni munkagepekkel (dozer, homokrakodo, kompaktor) a megfeiei6 t5morseg elerese erdekeben. A hulladeklerakora Ierakhato hulladek mennyiseget a hatosag a 232/2007. szamu (IX.4.)Korm. rendelet 4. (3) bekezdese alapjan nem hatarozta meg, mivel a kozszoigaltatast ellato hulladekkeze16k reszere a hulladekkezelesi engedeiyekben meghatarozott eves mennyisegi korlatot figyelmen kivul kell hagyni. Szennyviz-, esapadekviz-, Szoeialis vizellatas es szennyvizeivezetes: esurgaiekviz eivezetes, kezeies: A hulladeklerako ivovizzel t5rten6 ellatasat egy 4 m 3 -es viztarolo medeneeb6i oidjak meg. A folyekony hulladek gyujtesere egy 4 m 3 -es zart, vasbeton szennyvizgyujt6 szoigal. Ipari jellegu szennyviz nem keietkezik, a hulladekgyujt6 gepjarmuvek tisztitasat a repeelaki LINDE Rt. telephelyen vegzik. Csapadekviz eivezetese: Az uzemviteli tertilet szennyez6desmentes esapadekvizek es a kivtilr6i erkez6 tiszta esapadekvizek eivezeteset a felszini vizeivezet6 rendszer, az ovarok biztositja, meiyek 0,4 m fenekszelesseguek, 1:1,5 rezsuhajiasuak es minimum 0,4 m meiyek. Az osszegyul6 esapadekviz az arkokban elszikkad. CsurgaIekviz gyujtese: A deponiater toltessel ket reszre van osztva. A esurgaiekvizeket drenrendszeren kereszttil gravitaeiosan a esurgaiekvizgyiijt6 medeneebe vezetik. A medenee 28 x 12 m alaptertiletu, kb. 400 m 3 terfogatu, aijzat- es rezsuszigetelese a deponia terevel megegyez6, a meehanikai ved6reteget Ieszamitva. Az osszegyui6 esurgaiekvizet a deponiara kethetente visszaioesoljak. Monitoring rendszer -.. _1, A hulladeklerako felszin alatti vizekre gyakorolt hatasainak figyelesere 3 db figyei6kut uzemel, melyet 4 db uj kuttal egeszitettek ki. A tevekenyseg folytatasa altai okozott komyezetterhelesekes komyezet igenybevetelek A felszin alatti vizekre gyakorolt hatas: A feitilvizsgalat soran vegzett taiajvizminta eiemzesek alapjan megallapithato, hogy a Ierako komyezeteben a taiajviz a "B" szennyezettsegi hatarerteket meghaladoan tartalmaz nitratot, ammoniumot, foszfatot,szulfatot, nitritet. Az elektromos fajiagos vezet6kepesseg 2008 evben volt a Iegmagasabb, ket furasban a 2000 us/em erteket is meghaladta..

10 8 A talajviz minosegere leginldbb a hatterben is jellemzo szennyezoanyagok jelenlete jellemzo tovabbra is. A kismerteku szennyezettseg kialakulasat, a esurgalekgyujto mutargy szigetelesenek sertilese okozta, melyet kijavitottak. Levego: A telephelyen legszennyezo pontforras nines. Zaj-es rezgesvedelem: a hulladeklerak6 kornyezeteben, a hatastertileten vedendo teriilet, eptilet vagy helyiseg nines. A jarmuforgalom az igenybevett utakon a jelenlegi zajterhelest jelentosen nem befolyasolja. A 86. szamu uton a forgalomnovekedesbol szarmaz6 zajterheles a hulladeklerak6 megnovelt forgalmaval nem valtozik. A forgalmi zajvaltozas 3 db alatt van, igy a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 7. szerinti hatastertilet meghatarozasara, illetve kije16lesere nines sziikseg. A Repeelak 0767/16hrsz.-u hulladeklerak6 terv szerint vegzett tevekenyseg vedett termeszeti erteket nem veszelyeztet, nem karosit. A tevekenyseg vedett, ill. Natura 2000 tertiletet nem erint. A hatosag az eljarasa soran tanulmanyozta az elerheto legjobb technika alkalmazasat. Ugy ertekelte, hogy az altai a engedelyezett tevekenyseg az alabbi intezkedesek alkalmazasa miatt megfelel az elerheto legjobb teehnika kovetelmenyeinek: -A hulladekgyujtes korszeru, por-es buzmentes, tomoritos eszkozokkel tortenik. -A hulladekok lerakasat kombinalt szigetelorendszerrel ellatott lerak6n, megfelelo eszkozokkel vegzik. A tertilet foldtani, vizfoldtani, eghajlati, taji adottsagai a teriilet elovilagat es a kornyezetet nem veszelyezteti. Miutan a hat6sag megallapitotta, hogy a dokumentaei6 megfelel a R. 8. szamu mellekletben meghatarozott egyseges kornyezethasznalati engedely-kerelemre vonatkoz6 kovetelmenyeknek a dokumentaei6 megkiildesevel megkereste a R. 4. sz. melleklete altai meghatarozott, tertiletileg illetekes szakhat6sagokat. A'"megkeresett szakhat6sagok koztil a Vas Megyei Katasztr6favedelmi Igazgat6sag a 4737/2008. szamu, az ANTSZ Nyugat-dunantuli Regionalis Intezete a /2008. szamu, a Veszpremi Banyakapitanysag a VBK/5830/2/2008. szamu, Repeelak Varos Jegyzoje a /2008. szamu szakhat6sagi allasfoglalasaban kii16n kikotes nelkiil, a Vas megyei MgSZH Noveny-es Talajvedelmi Igazgat6sag a 27.2/4930/1/2008. szamu szakhat6sagi allasfoglalasaban kikotessel jarult hozza az egyseges kornyezethasznalati engedely megadasahoz, mely a hatarozat rendelkezo reszebe beepitesre keriilt. A hat6sag a fentiek alapjan megallapitotta, hogy a tervezett tevekenyseg a II. fejezetben megfogalmazott eloirasok betartasa mellett az elerheto legjobb teehnika kovetelmeny rendszerenek megfelel, a kornyezett vedett elemeit nem karositja, ezert a kornyezetvedelmi mukodesi es egyben az egyseges kornyezethasznalati engedelyt a feliilvizsgalat

11 9 eredmenyekeppen a komyezet vedelmenek alta1<inos szabalyairol szolo 1995.evi LIII. torveny 79. (1) bekezdese es a R. 20. (3), (8) bekezdese szerinti tartalommal A hatarozat a fentiekben hivatkozott jogszaba1yokon alapul. megadta. A tevekenyseg foldtani kozegre es felszin alatti vizre vonatkozo hatasaival kapcsolatos e16inisokat a hatosag a felszin alatti vizek vedelmer61 szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (tovabbiakban: L)14. (1) bekezdese alapjan fogalmazta meg. A mintavetelt es a vizsgalatokat a L 46. (1),(3) bekezdese alapjan kell vegezni. Az adatszolgaltatast a 78/2007.(IV.24.)Korm. rendelet,valamint a 18/2007.(V.10.) KvVM rendelet alapjan kell teljesiteni. A havaria eseten teend6 intezkedeseket a L 19. (1) bekezdese szabalyozza. Az osszefoglalo jelentest a (IV.5.)KvVM rendelet 3.szamu mellekleteben meghatarozott tartalommal kell elkesziteni. A zajforras tertileten es a hatastertileten bekovetkez6 minden olyan valtozast, amely a hatarertek merteket es teljestileset befolyasolja a 93/2007.(XII.18.)KvVM rendelet 3.szamu mellekleteben foglaltak alapjan kell bejelenteni. Az engedely id6beli hatalyat a hatosag a R.20. (8) bekezdese alapjan allapitotta meg. A feltigyeleti dij fizetesere vonatkozo rendelkezes a Kvt. 96/B. (1) es (3) bekezdesen alapul. Az engedely feltilvizsgalatara vonatkozo e16irasokat a hatosag a R. 20. (8) bekezdese alapjan allapitotta meg. Figyelemmel arra, hogy a Kft. komyezetvedelmi feltilvizsgalatot vegzett, a hatosag reszere a Kvt. 79. (2) bekezdese ertelmeben, miikodesi engedelyt is megadta. a 79. (1) bekezdes a.) pontja szerinti komyezetvedelmi A hatarozattal szembeni fellebbezesi jogot a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol ~.. ;~), szolo evi CXL. torveny 98. (1) es 99. (1) bekezdesei biztositjak, a fellebbezeshez sztikseges szolgaltatasi dij merteker61 a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.. (4) bekezdese rendelkezik. Gerencser Tivadar s.k. igazgato

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY NYUGAT -DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 ~"'_""~'~"'_' n.. ~~.. n...._._._._...._.._ _ _._.. m.._n_ _..........._.....

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett 2013. július 27-én PETROSZOLG KFT. 2440 SZÁZHALOMBATTA

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata. Terhe Zoltán Úr polgármester részére. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelettel: cégvezető

Kiskunmajsa Város Önkormányzata. Terhe Zoltán Úr polgármester részére. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelettel: cégvezető 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7. Tel.: + 36 77 523-653 Fax.: + 36 77 523-655 Email: bmsz radonholding.hu Kiskunmajsa Város Önkormányzata Terhe Zoltán Úr polgármester részére Dátum :2010.02.18. Melléklet

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Hatósági Iroda Ügyszám: 14/206/17/2008. Előadó: dr. Nyerges-Filep Eszter, Babcsány Ildikó, dr. Horváth Zsolt, Karda József, Kálóczy

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

II. III. Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít. IV.

II. III. Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít. IV. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 17.663-4-6/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Bujdosó József, Szeged, nem veszélyes és települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 19.493-6-22/2010. Tárgy: Szegedi Vízm Zrt., Szeged, Méntelepi Ea.: Nagyné Korek Katalin Fehér-tó rehabilitáció környezetvédelmi

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.24.) Ökr. számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.24.) Ökr. számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.24.) Ökr. számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG Iktatószám: 14/1194-26/2013. Eloadók: dr. Pósalaky Zita Tulipán Tibor Riczkó László Mezei Antal Dr. Konecsny Károly Tárgy: A Mészko

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben