ESZAK-DUNANTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES ViZUGYI FELUGYELOSEG mint else) foku kornyezetvedelmi, termeszetvedelmi es viziigyi hatosag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESZAK-DUNANTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES ViZUGYI FELUGYELOSEG mint else) foku kornyezetvedelmi, termeszetvedelmi es viziigyi hatosag"

Átírás

1 '--'U, ESZAK-DUNANTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES ViZUGYI FELUGYELOSEG mint else) foku kornyezetvedelmi, termeszetvedelmi es viziigyi hatosag 9021 Gy6r, Arpad u Levelcim : 9002 Gy6r, Pf. 47l. Internet: Telefon: 96/ , Fax: 96/ Ogyfelfogadas az Ogyfelszolgalati Irodan: Hetfa, Kedd, Szerda: Csiitortbk: Beadvanyaban iigyiratszamunkra sziveskedjek hivatkozni! 9-156raig, 9-166raig 2009,n/.. v'l' 2; ~ }.2-C)o'j Iktat6szam: 477-8/2009. E16ad6: Varga Lajosne/ Puskas Sandor Targy: Repcelak, MULLEX-KORMEND Kft. egyseges kornyezethasznalati engedelye A hat6sag a Miillex Kormend Hulladekgyiijto es HasznositO Kft. (9900 Kormend, Rak6czi ut 5.Vl.) reszere egyseges kornyezethasznalati engedeiyt es egyben miikodesi engedelyt ado, H-477-4/2009.szamu hatarozatat kiegcsziti, es modositja az alabbiak szerint: p.a. hatarczat III. feiezete -a vegleges lerakassal artalmatlan-ithat6-lmllade.lffij~-1-i-sta-ja-- az alubbihulladekkal egeszul ki: A hatarozat IV. fejezet 3.) pontjanak 2. bekezdese az alabbiak szerint m6dosul: -Az Rhl-Rh4 jelu, 4 db monitoring kut a mintavetelt es a vizsgaiatokat a H-477-4/2009.szamu hatarozattal kiadott engedelyben meghatarozattak szerint kell vegezni. AZ1.,2.,3 szamu monitoring kutakat abban az esetben kell a monitorozasba bevonni, amennyiben a rendszeres mintavetelek soran, valamely komponens tekinteteben a korabbit61 eltero,szennyezesre uta16 koncentr:ici6t memek. E hatarozat ellen a kezbesiteset61 szamitott 15 napon bellil az Orszagos Komyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Vizugyi FOfelugye16seghez (Budapest) cimzett, de az elso foku hat6saghoz ket peldanyban benylijtand6 fellebbezesnek van helye. A fellebbezes igazgatasi szolgaltatasi dija ,- Ft.

2 A hat6sag a MiiIlex Kormend Hulladekgyiijto es Hasznosito Kft.( 9900 Kormend,Rak6ezi ut 5.I/1.) reszere a Repeelak Varos Onkormanyzata tulajdonat kepez6 repeelaki 076/26 hrsz-u ingatlanon lev6 1,4303 ha nagysagu telepiilesi kommunalis hulladeklerak6 uzemeltetesere komyezetvedelmi mukodesi es egyben egyseges komyezethasznalati engedelyt adott. A hatarozat kezhezvetelet kovet6en a Kft. kerelmet nylijtott be, melyben jelezte, hogy a EWe k6dszamu lorn hulladek helyett a EWe k6dszamu kozelebbr6l meg nem hatarozott lakossagi hulladek szerepel az engedelyben, ezert keri az engedely "kijavitasat". Az engedely IV. fejezet 3. pontjanak - a monitoring rendszerre vonatkoz6 e16irasoknak -pedig a m6dositasat keri, a kovetkez6 indokok alapjan: A felugye16seg a H /2004. szamu hatarozataban e16irta talajvizeszle16 kutak kialakitasat a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok megfigyelese erdekeben. A Kft. a 4 db kut letesitesere a felugye16segt6l vizjogi letesitesi engedelyt kapott. A Kft. velemenye szerint a meglev6 kutakat fenn kell tartani, hogy szukseg eseten, esetlegesen p6t161agos vizsgalatok elvegzesere hasznalhat6k legyenek, de rendszeres vizsgalatukat nem tartja szuksegesnek. Az uj negy kutra vonatkoz6an a vizsgalatok gyakorisaga es a vizsgalt komponensi kor megegyezik a meglev6 kutakeval, ezert kerte, hogy a hat6sag altai e16irt vizsgalatokat az uj, 4 db monitoring kut eseteben kelljen esak elvegezni. A hat6sag megallapitotta, hogy a H /2005.szamu hatarozattal m6dositott, H /2004.I.szamu hatarozataval kiadott egyseges komyezethasznalati engedelyben a EWV k6dszamu kevert telepiilesi hulladekok 6s a EWe k6dszamu kozelebbr6l meg nem hatarozott lakossagi hulladekok vegleges lerakassal torten6 artalmatlanitasat engedelyezte. A Kft. az engedely 5 eves felulvizsgalata soran, a EWe k6dszamu lorn hulladek artalmatlanitasanak az engedelyezeset is kerte, mely az engedely feliilvizsgalata sora..'1 a hnlladekok listajab6lkimaradt. A hat6sag megallapitotta, hogy a lakossagtol szarrnaz6 lorn hulladekr6l van sz6, igy a hulladek lerakasanak komyezetvedelmi szempontb61 akadalya nines. A m6dositasi kerelemmel kapesolatban a hat6sag megallapitotta, hogy az engedelyes a hatarozatban e16irtak szerint a meglev6 monitoring rendszeret a talajviz aramlasi iranyanak figyelembe vetelevel m6dositotta, mely saran kialakitotta az Rh1-Rh4 jelu 4 db monitoring _kutat, melyek a hulladeklerak6 monitorozasara alkalmasak. A korabban kialakitott 1.,2.,3. jelu monitoring kutak fenntartasa szukseges, egy esetleges felszin alatti vizet ert szennyezes monitorozasanak kiegeszitesere, de azoknak a hatarozatban e16irt rendszeres vizsgalata nem sitikseges. A hat6sag a fentiek alapjan Kft. fellebbezesi kerelmeben foglaltakkal egyetertett, ezert a hatarozatat a rendelkez6 reszben foglaltak szerint a kozigazgatasi hat6sagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyair61 sz evi exl. torveny 123.(1) bekezdese alapjan kiegeszitette, a 103. (2) bekezdese alapjan pedig m6dositotta. A hat6sag hataskoret a komyezetvedelmi, tenneszetvedelmi es viztigyi hat6sagi es igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijeloleser6l sz /2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 38.. (1) bekezdese, illetekesseget ugyanezen R 1. sz. melleklet IV/lIA po.htja allapitja meg. Dr. Hajdu Khira s.k. hat6sagi igazgat6hel yettes

3 ESZAK-DUNA.NTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VIZUGYI FELUGYELOSEG mint eiso fok" kornyezetvedelmi, termeszetvedelmi es viziigyi hat6sag 9021 Gyor, Arpad u Levelcim : 9002 Gyor, Pf Internet: Telefon: 96/ , Fax: 96/ Ogyjelfogadas az Ogyfelszolgalati 1rodan: Hetfa, Kedd, Szerda: raig, Csiitortok: raig Iktat6szam H-477-4/2009. Hiv. szam: Eload6: VarganeiPuskas Sandor Melleklet: Targy: Repcelak, MULLEX-KORMEND Kft. egyseges kornyezethasznalati engedelye I. Az Eszak-dumintuli Komyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Vizugyi FeltigyelasegfelUlvizsgalva a H-I0885-8/2005. szamu hatarozattal m6dositott, H /2004.I.szamu hatarozattal kiadott komyezetvedelmi mftkodesi es egyben egyseges komyezethasznalati engedelyben foglaltakat -a Miillex Kormend Hulladekgyiijto es Hasznosit6 Kft. (szekhelye: 9900 Kormend, Rak6czi ut 5.I11, statisztikai azonosit6 jele: ) mint lizemelteta reszere -az OKOHYDRO Kornyezet-es Vizgazdalkodasi Memoki Iroda Kft. (Szombathely) altai benyujtott teljeskorft kornyezetvedelmi felulvizsgalati dokumentaci6 alapjan-a Repcelak Yaros Onkormanyzata tulajdonat kepeza a repceiaki 076/26 hrsz-u ingatlanon leva 1,4303 ha nagysagu teleptilesi kommunalis hulladeklerak6 lizemeltetesere kornyezetvedelmi miikodesi es egyben egyseges kornyezethasznalati engedeiyt ad a kovetkezak szerint:,1.) A tevekenyseg adatai: A t~l~phely EOV koordinatai: X = 231,290 m, Y= 495,010 m Helyrajzi szama,mftvelesi aga: Repcelak, 076/26, kivett mftvelesi agu, 1,4303 ha tertiletft Tevekenyseg: hulladeklerakas mftszaki vedelemmel (D5) A tevekenyseg NOSE-P k6dja: , szilard hulladek ktilszini artalmatlanftasa. /... A lerak6 teljes befogad6 kapacitasa a III. utem vegeig: Torma ( un. tamor m\, """,-2008.augusztusaig elhelyezett hulladek mermyisege Torma ( un. tamor m\ a :: ~ jelenleg rendelkezesre all6 szabad kapacitas Torma(36:500 m\ \)

4 u a e 0 megnevezese, o szama: EWC-k6d Megnevezes Egyeb telepiilesi hulladekok, ideertve a kevert telepiilesi hulladekot is Kozelebbrol meg nem hatarozott lakossagi hulladekok A tevekenyseg vegzese soran az alcibbi, az elirheto legjobb technika alapjan meghatarozott kovetelmenyeket kell teljesiteni: 1.) Hulladekgazdalkodasra vonatkoz6 eloirasok: A lerak6ra beszallitott hulladek ellenorzes utan rakhat6 Ie. Az esetlegesen eiofordul6 veszelyes hulladekokat ki kell valogatni. A telepiilesi szilard hulladekkal egytitt beszallitott es kivalogatott veszelyes hulladekokat a kornyezet veszelyeztetesenek kizarasaval kell gyiijteni es tovabbi kezelestikrol gondoskodni kell. A hulladeklerak6ra kertilo biol6giailag leboml6 szervesanyag-mennyiseget tomegben merve, az 1995-ben orszagos szinten kepzodott - a telepiilesi szilard hulladek reszet kepezo - biol6giailag leboml6 szervesanyag-mennyiseghez kepest julius 1. napjaig 50%-ra kell csokkenteni. Ennek erdekeben a hulladek-osszetetel vizsgalatat a vonatkoz6 nemzeti szabvanynak megfeleloen evente egyszer el kell vegezni, a szerves A biol6giailag leboml6 szerves anyag-tartalom csokkenteset szolgal6 eloiras betartasahoz - amennyiben sztikseges - a szerves anyagtartalmu hulladekok szelektiv gyiijtesi aranyat kell novelni. A telephelyre beszallitott hulladekok mennyiseget tomegmertekegysegben, merlegelessel kell megallapitani es nyilvantartani. '.' '-'A hulladek szetsz6r6dasanak megakadalyozasa erdekeben a hulladekot napl takarassal, valamint a lerak6n tizemelo celgepekkel folyamatosan tomoriteni kell. A lerak6 H /2007 szamu hatarozataban j6vahagyott tizemeltetesi terveben bekovetkezett valtozast be kell jelenteni, s az uj tervet ismetelt j6vahagyasra meg kell kiildeni a Feltigyelosegnek. Az engedely lejartaig legalabb az un. II. titem feltolteset, el kell vegezni, a ket kazetta feletti feltoltes csak az engedely lejartaig vegezheto. Az un. II. titem feltolteset kovetoen, de legkesobb december 31.-ig un. elozetes rekultivaci6s tervet j6vahagyasra be kell nyujtani a Feltigyelosegre

5 3 a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kotelezettsegekr6l sz6l6 164/2003. (X. 18. ) Kormany rendeletben e16irt m6don, adatlapokon, a hulladek terme16kre es keze16kre vonatkoz6an eloirt un. HT es HK lapokon, evente egyszer, a targyevet kovet6 marc ius 1.-ig az adatszolgaltatasi kotelezettsegnek eleget kell tenni. a hulladeklerakassal, valamint a hulladeklerak6val kapcsolatos egyes szabalyokr6l es feltetelekrol sz6l6 jogszabalyban eloirt m6don, a 3. szamu mellekletben meghatarozott tartalommal, a targyevet koveto ev aprilis 30.-ig osszefogla16 jelentest kell kesziteni. 2.) LevegOtisztasag-, zaj-es rezgesvedelmi eloirasok: A fedetlen lerak6 tertiletek kortil a nagymeretu szilard hulladek szel altali kisz6r6dascit, a kornyez6 teriiletek elszennyezeset a jelenleg alkalmazott muszaki vedelemmel tovabbra is biztositani kell. A kezeles soran torekedni kell az aerob bomlasi feluletek nagysaganak es idejenek csokkentesere, vagyis az eloirt foldtakarast folyamatosan el kell vegezni, igy az anaerob folyamatokat e16nyben kell reszesiteni. A lezart feltiletek er6zi6 elleni vedelmet ftivesitessel, vagy egyeb novenyzet telepitesevel kell biztositani. Amennyiben a szabad feltiletek diffuz forraskent uzemelnek es panaszra okot ad6 kibocsatas keletkezik, a diffuz legszennyezo forrast feltigyelosegunkre 15 napon belul LAL bejelentolapon be kell jelenteni. Szaraz idoszakban a szallitasi utvonalak pormentesiteserol gondoskodni kell. - Az uzemelteto a kornyezeti zajforras tertileten es hatastertileten bekovetkezo minden olyan valtozast, amely hatarertek merteket es teljesuleset befolyasolja, koteles 30 napon beltil a jogszabaly 3. szamu melleklete szerinti bejelentolapon bejelenteni Felugyelosegre 3.)Vizminosegvedelmi eloirasok: A tevekenyseg ellenorzott kortilmenyek kozott folyhat - a talajviz allapotanak nyomon kovetese celjab6l a telep tertileten 3 db meglevo (1-3 szamu) es 4 db H /2008 szamon vizjogi letesitesi engedellyel rendelkezo (Rlhl - Rlh4) monitoring kut mukodtetese szukseges, melyeket legkesobb a hatarozat jogerore emelkedesetol szamitva 3 h6napon beltil uzembe kell helyezni, es mukodtetni kell. A kutakban feieves rendszeresseggel merni kell a vizszintet, es akkreditalt laborat6riumban meg kell hatarozni a talajviz altalanos vizkemiai parametereit (ph, KOlps, fajlagos elektromos vezetokepesseg, Nitrit, Nitrat, Klorid, Amm6nium,

6 4 Foszfcit, Szulfcit) es TPH-t, tovabba az arzen, barium, kadmium, kobalt, osszes kr6m, rez, higany, molibden, nikkel, 6lom, szelen, 6n, cink koncentraci6t. A vizsgalati eredmenyeket a lerak6 miikodeserol sz616 osszefoglal6 jelentes reszekent evente (aprilis 30-ig) meg kell ktildeni a Felugyeloseg reszere, amelyhez csatolni kell a csurgalekviz mennyisegerol sz616 adatokat is. A mintavetelt es a vizsgalatokat akkreditalt szervezettel a szabvanyban elfogadott eljarasok szerint kell elvegeztetni. Amennyiben a meresi eredmenyekben hirtelen valtozas figyelheto meg, ugy arr61 a Felugyeloseget soron kivul ertesiteni kell. Gondoskodni kell a kommunalis hulladeklerak6 tertileten levo csurgalekviz gyiijtoakna, kommunalis szennyviz akna, ovarok miiszaki allapotanak rendszeres ellenorzeserol es karbantartasar61. A Kft. adatlap benyujtasara kotelezett, mivel engedelykoteles tevekenyseget folytat, igy a KAR adatlapokat, es a FAVI-ENG (kommumilis ltulladeklerak6, csurgatekviz gyiijtffakna), valamint a FAVI-MIR adatlapokat a Felligyeloseg reszere 30 napon beliil be kell nyujtani. Ennek elmulasztasa vagy nem megfelelo kitoltese eseten a Kft. birsagot koteles fizetni, melynek merteke Ft kozott terjedhet. A birsag a kotelezettseg telj esiteseig ismetelheto. A havaricit a Felugyelosegnek haladektalanul be kell jelenteni. 4.)A Vas Megyei MgSZH Noveny-es Talajvedelmi Igazgatosag eloirasa: -A csurgalekvfzgyiijto medence szigetelesenek megfeleloseget az ujonnan megepitesre kerlilo talajvizfigyelo kutakb61 vett vizmintak vizsgalata alapjan lehet megallapftani. A vizmintak. _J, vizsgalati eredmenyeit minden ev december 15.-ig meg kell ktildeni az Igazgat6sagnak. A kornyezethasznal6 a hatarozat jogerore emelkedeset koveto 30 napon beltil a felugyeleti dfjat ( Ft) koteles befizetni az Eszak-dunantuli Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Vizugyi Felugyeloseg eloiranyzat felhasznalasi keretszamla MAK szamu szamla javara. Az egyseges kornyezethasznalati engedely az abban foglaltak otevenkent torteno feltilvizsgalata soran hozott hatarozat jogerore emelkedeseig hatalyos.

7 5 A kornyezetvedelmi hatosag az egyseges kornyezethasznalati engedely otevenkenti felulvizsgalata erdekeben elrendeli a tevekenyseg teljes koru feliilvizsgalatat ugy, hogy az arrol keszitett dokumentaciot az engedelyes e hatarozat jogerore emelkedeset koveto at ev elteltevel ot peldanyban nylijtsa be a hatosaghoz. A hatarozat ellen a kezbesitesetol szamitott 15 napon beltil az Orszagos Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viztigyi Fofeltigyeloseghez cimzett, de az elsofoku hatosagnal ket peldanyban benyujtando fellebbezest lehet eloterjeszteni. A fellebbezeshez ,-Ft osszegu szolgaltatasi dijat kell befizetni az Eszak-dunantuli Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viztigyi Feliigyeloseg eloiranyzat felhasznalasi keretszamla MAK szamu szamlajavara. A hatosag a H /2004.I. szamu hatarozataval a Mtillex-Kormend Kft. (9900 Kormend, Rakoczi u. 5.) - a tovabbiakban: Kft. - mint tizemelteto reszere, a Repcelak Varos Onkormanyzata (9653 Repcelak, Bartok B. u. 38.) tulajdonat kepezo repcelaki 076/26 hrsz-u ingatlanon levo 1,4303 ha nagysagu teleptilesi kommunalis hulladeklerako iizemeltetesere kornyezetvedelmi mukodesi, es egyben egyseges kornyezethasznalati engedelyt adott. A feltigyeloseg a H-I0885-8/2005. szamu hatarozataval a mukodesi- es egyseges kornyezethasznalati engedelyt modositotta azzal, hogy a hulladeklerako tizemszeru mukodeset 2009; januar l.-ig engedelyezte. A Kft. neveben az Okohydro Kornyezet- es V~zgazdalkodasi Mernoki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Koszegi u. 8. fsz. 2.) ujabb. - "").' kerelmet, valarnint teljes koru feltilvizsgalati dokumentaciot nyujtott be - az engedely otevenkent torteno feliilvizsgalata ceijab61 - a feltigyeloseghez, melyben a hulladeklerako mukoqesi engedelyenek meghosszabbitasat kerte, hivatkozassal arra, hogy a lerako jelentos szabad kapacitassal rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a telepulesi hulladeklerako felulvizsgalati eljar3.sa folyamatban volt, viszont a hulladeklerako engedelyenek a hatalya januar I-jen lejar, ezert a feltigyeloseg a hulladeklerakassal, valamint a hulladeklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol es feltetelekrol szolo 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet 19. (4) bekezdese alapjan a hulladeklerako mukodeset 2009.julius 15.-ig meghosszabbitotta. A hatosag megallapitotta, hogy Kft. altai benyujtott kornyezetvedelmi feltilvizsgalati dokumentacio megfelel a kornyezetvedelmenek altalanos szabalyairol szolo 1995.evi LIII.tv.

8 6 -tovabbiakban: Ktv-ben e16irt feltete1eknek, es a tevekenyseg a kornyezeti hatasvizsgaiati es egyseges kornyezethasznaiati engede1yezesi e1jarasr61 sz /2005.(XII.25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: R.) 2.szamu mellekletenek 5.4. pontja hulladeklerak6k 10 tonna/nap feltoltesi kapacitason fe1til vagy tonna te1jes befogad6 kapacitason felul annak hatalya ala tartozik,mivel a hulladeklerak6 teljes befogad6 kapacitasa a III. litem vegeig tonna. A hat6sag a dokumentaci6 a1apjan a kovetkez6ket allapitotta meg: A hulladeklerak6 Vas megyeben, a 86-os f6ut mellett helyezkedik e1, Repce1ak es Vamosesalad te1epli1esek kozott, kliltertileten. A telephe1y kozvet1en kornyezeteben mez6gazdasagi terli1etek, erd6tertiletek es muve1es al61 kivont tertiletek he1yezkednek el. A legkozelebbi lak6haz a telephe1yt61 DK-i iranyban, 1280 m-re Nick te1eptiles tertileten ta1aihat6. A hulladekbeszallitasokat a 86.szamu f6uthoz kapesol6d6 mintegy 200 m hosszusagu bekot6uton vegzik. A telephely letesitmenyei, a lerakas technol6giai folyamata: szigetelt hulladeklerak6 (tomoritett altalaj, 3 x 20 em vastag, k < 2,5 x 10-9 m1s tomoritett asvanyi szigetel6reteg, 2 mm vastag HDPE f6liaszigeteles, terfil ved6szovet (800g/m 2 ), 25 em vastag kavicsszivarg6, terfil vedoszovet (250 g/m 2 ). A rezsuszigete1es es eivaiaszt6 toltes szigeteles: 2 mm vastag HDPE f6lia) I. es II. litem szigetelt csurgalekvizgyujto medence ktilso-es bels6 csapadekviz-e1vezet6 rendszer hidmerleg figyelokutak telepi szi1ardburko1atu ut szocialis eptilet zart szennyvizgyujto A hulladekok lerakasa: Az alkalmazott artalmatlanitasi m6d: hulladek 1erakasa dombepiteses techno16giava1-1,0-1,5 m mag as 1epcsokben; 0,2-0,4 m vastagsagban va16 feltoltesse1, - d6zeres teritesse1, kompaktoros tomoritesse1- tortenik. A hulladek Mvete1et merlege1esse1-30 tonna teherbirasu hidmerlegen - a te1ephe1yen vegzik. A szailit6 gepkocsi a 1erak6ra beszallitott hulladekot a muve1es a1att a1l6 kijelolt he1yre, a f61iava1 szigetelt rezsuk, illetve az epitett 01da1rezsUkperemvona1at61 3, 0-5, 0 m-re - liriti. Az eme1kedo hulladekfe1tiletet, illetve a rezsut idoszakosan em vastagsagu takarassa1 (agyag Ihomoklkavics) kell boritani; az egyes kazettakat a betoltest kovetoen kell befedni. A

9 7 friss feitiletet t5bbszor meg kell jaratni munkagepekkel (dozer, homokrakodo, kompaktor) a megfeiei6 t5morseg elerese erdekeben. A hulladeklerakora Ierakhato hulladek mennyiseget a hatosag a 232/2007. szamu (IX.4.)Korm. rendelet 4. (3) bekezdese alapjan nem hatarozta meg, mivel a kozszoigaltatast ellato hulladekkeze16k reszere a hulladekkezelesi engedeiyekben meghatarozott eves mennyisegi korlatot figyelmen kivul kell hagyni. Szennyviz-, esapadekviz-, Szoeialis vizellatas es szennyvizeivezetes: esurgaiekviz eivezetes, kezeies: A hulladeklerako ivovizzel t5rten6 ellatasat egy 4 m 3 -es viztarolo medeneeb6i oidjak meg. A folyekony hulladek gyujtesere egy 4 m 3 -es zart, vasbeton szennyvizgyujt6 szoigal. Ipari jellegu szennyviz nem keietkezik, a hulladekgyujt6 gepjarmuvek tisztitasat a repeelaki LINDE Rt. telephelyen vegzik. Csapadekviz eivezetese: Az uzemviteli tertilet szennyez6desmentes esapadekvizek es a kivtilr6i erkez6 tiszta esapadekvizek eivezeteset a felszini vizeivezet6 rendszer, az ovarok biztositja, meiyek 0,4 m fenekszelesseguek, 1:1,5 rezsuhajiasuak es minimum 0,4 m meiyek. Az osszegyul6 esapadekviz az arkokban elszikkad. CsurgaIekviz gyujtese: A deponiater toltessel ket reszre van osztva. A esurgaiekvizeket drenrendszeren kereszttil gravitaeiosan a esurgaiekvizgyiijt6 medeneebe vezetik. A medenee 28 x 12 m alaptertiletu, kb. 400 m 3 terfogatu, aijzat- es rezsuszigetelese a deponia terevel megegyez6, a meehanikai ved6reteget Ieszamitva. Az osszegyui6 esurgaiekvizet a deponiara kethetente visszaioesoljak. Monitoring rendszer -.. _1, A hulladeklerako felszin alatti vizekre gyakorolt hatasainak figyelesere 3 db figyei6kut uzemel, melyet 4 db uj kuttal egeszitettek ki. A tevekenyseg folytatasa altai okozott komyezetterhelesekes komyezet igenybevetelek A felszin alatti vizekre gyakorolt hatas: A feitilvizsgalat soran vegzett taiajvizminta eiemzesek alapjan megallapithato, hogy a Ierako komyezeteben a taiajviz a "B" szennyezettsegi hatarerteket meghaladoan tartalmaz nitratot, ammoniumot, foszfatot,szulfatot, nitritet. Az elektromos fajiagos vezet6kepesseg 2008 evben volt a Iegmagasabb, ket furasban a 2000 us/em erteket is meghaladta..

10 8 A talajviz minosegere leginldbb a hatterben is jellemzo szennyezoanyagok jelenlete jellemzo tovabbra is. A kismerteku szennyezettseg kialakulasat, a esurgalekgyujto mutargy szigetelesenek sertilese okozta, melyet kijavitottak. Levego: A telephelyen legszennyezo pontforras nines. Zaj-es rezgesvedelem: a hulladeklerak6 kornyezeteben, a hatastertileten vedendo teriilet, eptilet vagy helyiseg nines. A jarmuforgalom az igenybevett utakon a jelenlegi zajterhelest jelentosen nem befolyasolja. A 86. szamu uton a forgalomnovekedesbol szarmaz6 zajterheles a hulladeklerak6 megnovelt forgalmaval nem valtozik. A forgalmi zajvaltozas 3 db alatt van, igy a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 7. szerinti hatastertilet meghatarozasara, illetve kije16lesere nines sziikseg. A Repeelak 0767/16hrsz.-u hulladeklerak6 terv szerint vegzett tevekenyseg vedett termeszeti erteket nem veszelyeztet, nem karosit. A tevekenyseg vedett, ill. Natura 2000 tertiletet nem erint. A hatosag az eljarasa soran tanulmanyozta az elerheto legjobb technika alkalmazasat. Ugy ertekelte, hogy az altai a engedelyezett tevekenyseg az alabbi intezkedesek alkalmazasa miatt megfelel az elerheto legjobb teehnika kovetelmenyeinek: -A hulladekgyujtes korszeru, por-es buzmentes, tomoritos eszkozokkel tortenik. -A hulladekok lerakasat kombinalt szigetelorendszerrel ellatott lerak6n, megfelelo eszkozokkel vegzik. A tertilet foldtani, vizfoldtani, eghajlati, taji adottsagai a teriilet elovilagat es a kornyezetet nem veszelyezteti. Miutan a hat6sag megallapitotta, hogy a dokumentaei6 megfelel a R. 8. szamu mellekletben meghatarozott egyseges kornyezethasznalati engedely-kerelemre vonatkoz6 kovetelmenyeknek a dokumentaei6 megkiildesevel megkereste a R. 4. sz. melleklete altai meghatarozott, tertiletileg illetekes szakhat6sagokat. A'"megkeresett szakhat6sagok koztil a Vas Megyei Katasztr6favedelmi Igazgat6sag a 4737/2008. szamu, az ANTSZ Nyugat-dunantuli Regionalis Intezete a /2008. szamu, a Veszpremi Banyakapitanysag a VBK/5830/2/2008. szamu, Repeelak Varos Jegyzoje a /2008. szamu szakhat6sagi allasfoglalasaban kii16n kikotes nelkiil, a Vas megyei MgSZH Noveny-es Talajvedelmi Igazgat6sag a 27.2/4930/1/2008. szamu szakhat6sagi allasfoglalasaban kikotessel jarult hozza az egyseges kornyezethasznalati engedely megadasahoz, mely a hatarozat rendelkezo reszebe beepitesre keriilt. A hat6sag a fentiek alapjan megallapitotta, hogy a tervezett tevekenyseg a II. fejezetben megfogalmazott eloirasok betartasa mellett az elerheto legjobb teehnika kovetelmeny rendszerenek megfelel, a kornyezett vedett elemeit nem karositja, ezert a kornyezetvedelmi mukodesi es egyben az egyseges kornyezethasznalati engedelyt a feliilvizsgalat

11 9 eredmenyekeppen a komyezet vedelmenek alta1<inos szabalyairol szolo 1995.evi LIII. torveny 79. (1) bekezdese es a R. 20. (3), (8) bekezdese szerinti tartalommal A hatarozat a fentiekben hivatkozott jogszaba1yokon alapul. megadta. A tevekenyseg foldtani kozegre es felszin alatti vizre vonatkozo hatasaival kapcsolatos e16inisokat a hatosag a felszin alatti vizek vedelmer61 szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (tovabbiakban: L)14. (1) bekezdese alapjan fogalmazta meg. A mintavetelt es a vizsgalatokat a L 46. (1),(3) bekezdese alapjan kell vegezni. Az adatszolgaltatast a 78/2007.(IV.24.)Korm. rendelet,valamint a 18/2007.(V.10.) KvVM rendelet alapjan kell teljesiteni. A havaria eseten teend6 intezkedeseket a L 19. (1) bekezdese szabalyozza. Az osszefoglalo jelentest a (IV.5.)KvVM rendelet 3.szamu mellekleteben meghatarozott tartalommal kell elkesziteni. A zajforras tertileten es a hatastertileten bekovetkez6 minden olyan valtozast, amely a hatarertek merteket es teljestileset befolyasolja a 93/2007.(XII.18.)KvVM rendelet 3.szamu mellekleteben foglaltak alapjan kell bejelenteni. Az engedely id6beli hatalyat a hatosag a R.20. (8) bekezdese alapjan allapitotta meg. A feltigyeleti dij fizetesere vonatkozo rendelkezes a Kvt. 96/B. (1) es (3) bekezdesen alapul. Az engedely feltilvizsgalatara vonatkozo e16irasokat a hatosag a R. 20. (8) bekezdese alapjan allapitotta meg. Figyelemmel arra, hogy a Kft. komyezetvedelmi feltilvizsgalatot vegzett, a hatosag reszere a Kvt. 79. (2) bekezdese ertelmeben, miikodesi engedelyt is megadta. a 79. (1) bekezdes a.) pontja szerinti komyezetvedelmi A hatarozattal szembeni fellebbezesi jogot a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol ~.. ;~), szolo evi CXL. torveny 98. (1) es 99. (1) bekezdesei biztositjak, a fellebbezeshez sztikseges szolgaltatasi dij merteker61 a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.. (4) bekezdese rendelkezik. Gerencser Tivadar s.k. igazgato

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT I.

Melléklet: HATÁROZAT I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda -Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2681-2/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 701-8/2016. Tárgy: Győr, RÁBA energiaszolgáltató Kft. Energiatermelő tevékenységének egységes környezethasználati engedélye Ügyintéző: dr. Király Bernadett

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2810-4/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: JOGERŐS:

A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: JOGERŐS: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: (96) 524-000; Fax: (96) 328-031 Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! Ügyfélfogadás:

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 841-3/6/2013. Törkenczi

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 92 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-, Ügyfélszolgálat: 96/524-1 Fax: 96/524-24 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2348-2/2/2014./I. Paksa Tibor

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107032-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Szalai László, Kunfehértó zajkibocsátási határérték megállapítása H A T

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H-1236-22/2007. Hiv. szám: Tárgy: Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 219-8/2/2014.I. Tárgy: a Vasi Volán

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2644-2/2/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1890-2/1/2014.II. Tárgy: A Pölöskei

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. levegőtisztaság-védelmi engedélyt

H A T Á R O Z A T. levegőtisztaság-védelmi engedélyt ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Batya Kft. (szh.: 9012 Győr, Cédrus u. 23., statisztikai azonosító jel: ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Batya Kft. (szh.: 9012 Győr, Cédrus u. 23., statisztikai azonosító jel: ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Hiv. szám: Tárgy: Tata, ÉDV Zrt. hulladékkezelési engedélye Előadó: Dr. Reiner Viktória/ Kelemenné Sz. T.

Iktatószám: /2011. Hiv. szám: Tárgy: Tata, ÉDV Zrt. hulladékkezelési engedélye Előadó: Dr. Reiner Viktória/ Kelemenné Sz. T. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA BUDAPEST-CSEPEL ~ OFWU~YZATA. 9/1997.(IV.22.) Kt RENDELETE. a Csepeli Onkomhyzati Kornyezetvbdelm i Alap lbtrehozdsdrbl

BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA BUDAPEST-CSEPEL ~ OFWU~YZATA. 9/1997.(IV.22.) Kt RENDELETE. a Csepeli Onkomhyzati Kornyezetvbdelm i Alap lbtrehozdsdrbl BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA BUDAPEST-CSEPEL ~ OFWU~YZATA 9/1997.(IV.22.) Kt RENDELETE a Csepeli Onkomhyzati Kornyezetvbdelm i Alap lbtrehozdsdrbl Budapest-Csepel onkormanyzata 911 997.(1V.22.) Kt rendelete

Részletesebben

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

Iktatószám: H /2005 Hiv. szám: Tárgy: Beled, Községi Önkormányzat települési

Iktatószám: H /2005 Hiv. szám: Tárgy: Beled, Községi Önkormányzat települési ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 977-7/1/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 223-1/2/2014.II. Spiegler Mihály

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea.: Műszaki ea.: 316-3/2/2014./I.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELOSÉG H A T Á R O Z A T

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELOSÉG H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELOSÉG Mint elsofokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Gyor, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Gyor, Pf. 471.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1676-1/1/2014. II. Tárgy: A Naturholztechnik

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107549-1-3/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: CE GLASS Zrt. Szatymaz zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105918-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: D.H. INTERTRADE Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 577-5/2/2014.I. Tárgy: a Salesianer

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI A határozat jogerős: 2016-04-01 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI Iktatószám: 4004-2/2016. Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor / Hajdu Judit Mellékletek: - Telefon: +36 (96) 524-000 Hiv. szám: - Almásfüzitői Iparfejlesztő

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 14578-7-15/2011. El adó: Szenes Róbert (KVO) dr. Séra Judit (EJT) Tárgy: Pontforrás m ködési engedély H A T Á R O Z A

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 6018-4/2/2014.I. Paksa Tibor

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105792-1-3/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Miklós Péter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Gyöngyi Imréné, Csanytelek leveg tisztaság-védelmi engedély H A

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96888-1-7/2013. Tárgy: Hódút Freeway Kft. Ügyintéz : dr. Barka óra leveg tisztaság-védelmi engedély Szenes Róbert

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2254-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2858-2/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Ipsen T-4 GM edz kemence. Teljesítmény: 160 kw 160 kw. magassága: 12 m 12 m kibocsátó felület: 0,03 m 2 0,03 m 2

H A T Á R O Z A T. Ipsen T-4 GM edz kemence. Teljesítmény: 160 kw 160 kw. magassága: 12 m 12 m kibocsátó felület: 0,03 m 2 0,03 m 2 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14594-6-9/2015. Ügyintéz : dr. F z István Szenes Róbert Tel.: 62/553-060/44256 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A HTV Maros H kezel

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3412-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 2368-2/2/2014.I.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA KTO-azonosító: 112648-1-6/2017. Ügyiratszám: CSZ/01/16626-8/2016. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: Euro-Chicken

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: 14505-12/2009 Hiv. szám: - Tárgy: Győr Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100378469 KTJ: TH KTJ: 100895853 Iktatószám: 1759-7/2013. Hiv. szám: Tárgy: Előadó: Dr.

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1001-4/5/2014./I. Tárgy: a STRABAG

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: 36800/573-2/2016.ált. Tárgy: Zalaszentlászló

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 2667-2/5/2014/I.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H-4279-15/2007. Hiv. szám: Tárgy: Csorna, Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 69405-1-19/2010. Tárgy: ATIKÖVIZIG - Hódtó-Kis-Tiszai El adó: dr. Séra Judit (jogi) vízrendszer el zetes vizsgálati el-

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben