Dunántúli élettörténet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunántúli élettörténet"

Átírás

1 Dunántúli élettörténet FOTOMEMORIA FELADAT Bognár Judit A FotoMemoria kurzus keretében fényképekkel és írásos anyagokkal dokumentált életút leírása volt a választható feladatok egyike. Családunkból Székely Gézát, férjem anyai nagybátyját választottam, akit személyesen is jól ismertem. Pozitív személyiségét, életének történéseit - bár nem rendkívüliek - figyelemre méltónak találtam. Életútjának állomásait nagyban meghatározta a kor, amelyben élt, és annak mára már történelemmé vált eseményei. Élettörténete jellemzıen hazai mind a személyeket, mind az eseményeket, helyszíneket illetıen. Ahogy a fıcím jelzi, Székely Géza élete nagy részét a Dunántúlon élte le. A szülık A talált korabeli dokumentumok szerint Székely Géza édesapja Székely Mihály 1876-ban született a Békés megyei Okányban, édesanyja Sajbán Ilona pedig 1881-ben a Pest megyei Érden. A régi kereszt- és házasságlevelek alapján a dédszülıkig visszamenıleg megnevezhetık a családtagok. Székely Mihály Sajbán Ilona Az anyai családnév, Sajbán a családi szájhagyomány szerint török eredető, valószínő, hogy a török idıkben Érd környékén élı azon kevés számú törökök közül való, akik a hódoltság idején itt végleg letelepedtek.

2 Székely Géza felmenıi Dédszülık Apai: Székely Ferenc. h. vallású adófizetı - Gáti Mária, ref. Apai: Kis István h. vallású adófizetı - Kálmán Sára Nagyszülık Apai: Székely Lajos, Okány, ref. földmőves - Kis Susánna, 1843, Okány, ref. Anyai: Sajbán Mihály - Benkı Mária Szülık Székely Mihály, sz Okány - mh Martonvásár, ev. református Sajbán Ilona, sz Érd - megh Martonvásár, r. katolikus Gyerekek Ilona, Etelka, sz Budapest - mh Martonvásár Anna, Mária, sz Radkersburg (Ausztria) - mh Budapest Irén, Margit, sz Radkersburg (Ausztria) - mh Budapest Géza, sz Debrecen - mh Tata Terézia, Magdolna, sz Martonvásár - mh Budapest Rövidítések a dokumentumokban leírtak szerint! A szülık február 10-én kötnek házasságot Érden. Székely Mihály ekkor szakaszvezetı a császári és királyi 16. huszárezredben, ezen kívül gyógykovács jelölt, tehát tanulja a lópatkoló mesterséget is. Budapesten laknak a Kerepesi út 49. sz. alatt. Még házasságkötésük évében megszületik elsı gyermekük Ilona. Székely Mihályt ezután az ausztriai Radkersburgba vezénylik, ahova családjával együtt érkezik, ott születik következı két gyermekük Anna 1909-ben és Irén 1911-ben. Még abban az évben Debrecenbe költöznek, valószínőleg az apát ismét vezénylik. Ezután 10 évig Debrecenben 2

3 maradnak. Itt születik egyetlen fiúgyermekük Géza, 1913-ban. Székely Mihály részt vesz az I. Világháborúban, megsebesül, 1921-ben leszerel lehetséges, hogy egészségügyi okok, a háborúban szerzett sebesülése miatt. A sebesült Székely Mihály Leszerelése után a Fejér megyei Dréher Jenı nagybirtokos alkalmazásába áll. Erdıháton, Katalin majorban Dréher nagyhírő ménesénél van szükség patkoló és gyógykovácsi szakértelmére. Családjával a pusztán laknak szolgálati lakásban, Teréz az ötödik gyermekük itt születik ban, ıt Martonvásáron anyakönyvezik. (Udvaros) Házasságlevél és utólag beragasztva a gyermekek születésének felsorolása 3

4 Két év múlva 1925-ben a fıpatkoló mester és gyógykovács nyugdíjba megy, beköltöznek Martonvásárra. Elıször a Tóth u sz. alá, majd házat vesznek a Rákóczi utcában. Ebben az utcában lakik az anyának Sajbán Ilonának a nıvére Gaszt Istvánné sz. Sajbán Teréz, a szomszédjukban pedig unokahúga Benkı Anna ben megünneplik az ezüstlakodalmukat, köszönti ıket Hajós József esperes, Martonvásár katolikus papja. Az apa Székely Mihály ban, felesége 1961-ben hal meg Martonvásáron. A testvérek A bemutatott kép Martonvásáron készült, ezen a három Székely lány látható, két velük egykorú és az utcában lakó unokatestvérükkel. A negyedik lánytestvér még kicsi, valószínőleg azért nem szerepel a fotográfián. A Székely lányok két unokatestvérükkel Balról jobbra: Székely Annus, Székely Irén, Gaszt Manci, Székely Ilus, Gaszt Juliska Székely Ilona A legidısebb lány Ilus szép és vidám, a gyakori és sikeres martonvásári színielıadások állandó szereplıje, sok kérıje van, de végül nem megy férjhez, szüleivel marad. A község népszerő varrónıje lesz, nagy klienskörrel ben 68 éves mikor Martonvásáron meghal. Székely Anna A második lány Annus apáca szeretne lenni, nem tudni miért ez nem sikerül. A négy polgári elvégzése után gyors és gépírótanfolyamot is végez, de állást nem kap. Szınyeget szı otthon, ezzel tesz szert jövedelemre. A háború után Budapesten állást szerez, az 50-es években esti gimnáziumban leérettségizik és könyvviteli vizsgát tesz. Mint könyvelı dolgozik a nyugdíjazásáig a Köztisztasági Hivatalnál. Magánéletét családtagjai segítésének szenteli ben hal meg Budapesten. Székely Irén A háború után ı is Budapestre jön, a Postánál lesz állása. Férjhez megy, házassága nem sikerül, elválik. Gyermeke nem születik. Munkája mellett húga Teréz hétfıs háztartását vezeti, ott is lakik ben éri a halál Budapesten. 4

5 Székely Teréz A legkisebb lány Teri, Budapesten jár kereskedelmibe, ennek elvégzése után is Budapesten marad és szintén a Postánál dolgozik. Itt ismerkedik meg férjével, egy régi, nagy múltú budai polgári família leszármazottjával ben kötnek házasságot, házasságukból két fiúgyermek születik. Férjét viszonylag fiatalon elveszti. Elıtte még át kell élnie annak megrokkanását. A Postától megy nyugdíjba ben Budapesten hal meg. Székely Géza Gyermekkor Debrecenben, 1913-ban június 8-án születik. A legkorábbi fotográfián, amit találtunk, édesanyjával és három nıvérével fényképezik le, a jobb szélén ülı hölgy Sajbán Teréz, Tera néni, az anya nıvére. Géza itt 8-10 hónapos kisbaba. A kép otthon készülhetett, hátoldala üres, valószínőleg 1913-ban vagy 1914 elsı felében. Balról jobbra, az anya Sajbán Ilona, Géza, Irén, Annus, Ilus, Sajbán Teréz Géza gyermekkoráról semmit, a debreceni évekrıl annyit tudunk, hogy a család jól érezte magát Debrecenben, számos barátságot kötöttek, a nıvérek késıbbi leveleibıl és debreceni családok emlékbe küldött fényképei alapján tudható, hogy ezeket a kapcsolatokat késıbb is tartották. Gézáról és testvéreirıl még a következı kép is Debrecenben készült. Itt már nagyobbacska fiú talán 5-6 év körüli. A fotó hátoldalán olvasható, hogy Liener és Berzéki Mőtermében, Debrecen Csapó u. 1. sz. alatt készíttették, nem tudjuk milyen alkalomból. A lányokat itt is egyforma ruhába öltöztették, Ilusnak virágcsokra van, Géza kezében játékkarika, Irén szigorúan összefonja karjait, Annus pedig könyvvel a kezében látható. Ilus, Géza, Irén és Annus 5

6 1921-ben mikor a család Fejér megyébe költözik Géza 8 éves. Az elemi iskolát Martonvásáron folytatja. A közeli Erdıhát pusztáról a gyerekeket reggel a tejszállító kocsi hozza be a községi iskolába. (Udvaros) A Fejér megyei Martonvásár a 20-as 30-as években fejlett mezıgazdasági és némi iparral is rendelkezı község. Gazdasági és társadalmi élete szorosan kötıdik a Dréher uradalomhoz. Ennek élén ekkor már Dréher Jenı áll, - az elhunyt Dréher Antal fia - aki nemcsak dúsgazdag földbirtokos, az egyik legmodernebb magyarországi nagybirtok tulajdonosa, de budapesti gyárakkal, ingatlanokkal, szállodákkal rendelkezik. Felesége Haggenmacher lány. Dréher Jenı a két cég egyesítése után a híres Dreher-Haggenmacher Rt. elnöke is lesz. Magyar királyi titkos tanácsos, a Magyar Lovasegylet igazgatósági tagja stb. Ausztriában született, iskoláit Bécsben végezte, majd a hadseregben lovassági századosként teljesített szolgálatot. Valószínő, hogy ez idı alatt ismerte meg Székely Mihályt. A húszas években Dréher Jenı felújíttatja a martonvásári kastélyt és családjával odaköltözik. Ekkor kezdıdik a községgel való jó kapcsolatuk, a Székely család is ebben az idıben érkezik az uradalomba. Korabeli képeslap Martonvásárról A község már a XX. század elsı évtizedeiben fejlett infrastruktúrával rendelkezik ben kezdi meg mőködését a helyi villanytelep, van vasútállomása, postája és helyi takarékpénztára. Hat vendéglı és egy fogadó valamint községi óvoda (ez a Brunszvik Teréz által alapított óvoda, ami az elsı volt Magyarországon), állami községi iskola mőködik, ahol kilenc pedagógus tanít. Több szövetkezete van: Tej Szövetkezet, Hangya Begyőjtési és Értékesítési Szövetkezet, Martonvásári Hitelszövetkezet. Számos iparos és kézmőves dolgozik a községben és két gyár is üzemel: a szeszgyár és a hengermalom, de a községbıl sokan járnak Budapestre dolgozni. Társadalmi életét az élénk egyesületi élet jellemzi. (Olvasókör, katolikus egyesületek, levente, tőzoltó, lövészegylet, sportklubok, ipartestület, színjátszókör.) Mindezekben a község lakossága, foglalkozásra való tekintet nélkül osztatlanul jelen van. Ennek köszönhetıen a társadalmi különbségek szinte kezdenek eltőnni idéz a martonvásári monográfia egy korabeli írást. A társadalmi élet meghatározó személyiségei Kvassay Sándor iskolaigazgató és Hajós József plébános. (Hornyák, 1996, 98.o.) 6

7 Kvassay Sándor iskolaigazgató és Hajós József plébános A Székely családnak, míg az apa aktív az uradalom jó jövedelmet biztosít, az öt gyermeket taníttatják, úgy tőnik nincsenek anyagi gondjaik. Az apa nyugdíjazása után valószínőleg a korábbi katonaévek után is kap nyugdíjat, lehet hogy örökölnek is, mert módjuk van házat vásárolni Martonvásáron, a község közepén. A család könnyen és gyorsan beilleszkedik, mindennapjaikat hívı katolikus falusi iparos családok szokásai szerint élik, ünnepeiket is ennek megfelelıen tartják. A fotók tanúsága szerint szépen öltözködnek, a lányok divatos ruhákban járnak. A család leszármazottai által megörökölt korabeli tárgyak is a tehetısebb falusi kispolgári élet rekvizitumai. Széles rokoni és ismerısi körrel tartanak kapcsolatot. Aktívan részt vesznek a község életében, eseményeiben. Életük gazdagon dokumentált fıleg fényképekkel, de írásos anyagokkal is. (Partecédulák, számlák, levelek, képeslapok, stb.) Székely Géza ebben a közegben cseperedik, befejezi a négy elemit, majd 1923-ban Érden folytatja tanulmányait a Szent István polgári iskolában. Ezt több év végén készült osztályfénykép bizonyítja, amibıl az egyik itt látható. A kép hátoldalán tanárok és osztálytársak aláírásai. A második álló sorban, jobbról a második fiú Géza, sötét hajjal kihajtott fehér gallérral 7

8 Pecsétes igazolványképe is van ebbıl az idıbıl, valószínő, hogy a vasúti bérlethez volt rá szüksége. A képen nagyon rövid hajjal, komolyan néz a fényképész lencséjébe a már ismert, kihajtott fehér gallérú öltözékben. Ifjúkor Székely Géza mint diák 1927-ben 14 éves, befejezi a polgári iskolát. Ekkor feltehetıleg apja nyomdokain haladva hivatásos katonai pályára készül, mert a Magyar Királyi Kinizsi Pál Honvéd Altiszt Képzı Intézet mőszaki növendéke lesz a Veszprém megyei Hajmáskéren ban végez, ekkor készül a tablókép a felavatott növendékekrıl, Veszprémben. A legalsó sorban jobbról a negyedik Székely Géza 8

9 Az altisztképzı intézet után következı évekrıl nem találtunk dokumentumot, de van két fényképe 1936-ból, miszerint továbbra is katona. A portrén egyenruhában és ırmesteri rangjelzéssel látjuk. A kép hátoldalán a neve és az évszám. A terepgyakorlaton készült fénykép hátoldalára ceruzával ráírta: Hárossziget, Motortanfolyam, V. 20. Székely Géza, 1936-ban A kép baloldalán áll gyakorlóruhában 1938-ban Csermajorban készült a következı fénykép. Itt Géza középen civil ruhában egy kislánnyal, körülöttük 3 diákfiú. A fénykép hátoldalára írógéppel írta: Csermajor, márc. 15.-én Mókuska, ez valószínőleg a kislány beceneve. Sikerült kideríteni, hogy Csermajorban (Gyır-Moson-Sopron megye) 1938-ban Tejipari Szakiskola mőködött, ami a Székesfehérvári Magyar Királyi Szent István Középfokú Gazdasági Tanintézethez tartozott és Székely Géza késıbbi pályáját megismerve joggal feltételezzük, hogy a szakiskola képzésén vett részt 25 évesen. Több Csermajorban készült képet is találtunk, a hely, dátum és ismeretlen emberek nevével a hátoldalukon, azokon a fényképeken Géza nem szerepel. Nem találunk magyarázatot, hogyan illeszthetı ez a tanfolyam katonai pályafutásába. Mint látni fogjuk 1940-ben civilben és katonaruhában is készül róla fénykép januárjában civilben a húga mellett, baráti társasággal van lefényképezve. A fénykép hátoldalára ceruzával írta: Mvásár, I. Libadöglı. A poétikus elnevezés valószínő a hely neve ahol a fénykép készült. A fotón tréfás jelenet, az egyik barát hatalmas hótömbbel fenyegetıen áll a társaság felett, akik mosolyogva néznek a fényképezıgép lencséjébe. 9

10 Balról a második Székely Teri, mellette középen ül Géza És még egy fotó ugyanabban az évben a barátokkal, Székely Géza a fénykép baloldalán, prémgalléros bocskai kabátban. A hátoldalra saját kezőleg írta fel barátai nevét Dily, Gazsi, Cofi. De 1940-ben szeptemberben és októberben még több katonaruhában készült fotót is találtunk, ahogy a kiválasztott és itt bemutatott két kép is tanúsítja. Felirat írógéppel: Zsibon, IX. 19. bal oldalon Géza Géza középen áll hóna alatt dobozzal a hátoldalra ráírta tintával: Az utolsó vacsora, Gyır

11 Feltételezzük, hogy 1938-ban a Dréher uradalomból küldték a csermajori szakiskolára, és utána még vissza kellett térnie a katonasághoz. De az 1940-ben, katonabajtársaival készült csoportos kép hátoldalára írt az utolsó vacsora valószínőleg katonáskodásának végét jelenti. Egyéb képek és dokumentumok hiányában nem tudjuk jól rekonstruálni a háború elıtti és a háborús éveket, annyi bizonyos, hogy 1941-ben 28 évesen a Keszthelyi Magyar Királyi Gazdasági Akadémián tartott Tejgazdasági ellenıri tanfolyam hallgatói közt láthatjuk. A fénykép hátoldalára következıket írta tintával: Igazgató Hauser, Dr. Szekeres, Dr. Beke Péter, Kolbay, Kazár, alatta Keszthely, VII. 29. Ugyanott még lila ovális pecsétben felirat: KRISCH OSZKÁR, FOTÓMŐTEREM ÉS AMATİR LABORATÓRIUM, Keszthely, Helikon u. 2/A. A keszthelyi hallgatók között felülrıl a második sorban balról a negyedik Világháborút járt 88 éves apámat kérdezve, hogy mi történhetett, azt mondta valószínőleg Dréher Jenı nagybirtokos kikérte Székely Gézát a hadseregbıl, arra hivatkozva, hogy az uradalomban szükség van a munkájára, (a Dréher uradalom a hadsereg fontos beszállítója volt). Ez nem volt ritkaság akkoriban, így Gézát a további katonai szolgálat alól felmentették és leszerelhetett. Lehet, hogy emellett még családja eltartója is volt, hiszen édesanyja özvegy, nıvérei állástalanok, kishúga még iskolás, már ez is elég indok a felmentésre. Keszthelyen töltött idejébıl egy ritka lelet, egy ismeretlen fiatal lányról készült fénykép. A hátoldalon tintával írás: sok-sok szeretettel Anikó, Alatta piros színő bélyegzı: PÁL FOTÓMŐTEREM AMATİR KIDOLGOZÁS KESZTHELY, baloldalon alul pedig tintával újra Anikó kézírása: Keszthely, IV. 8. Feltételezésünk, hogy Géza olykor udvarlással is töltötte szabadidejét, ezzel igazolást nyer, eddig ugyanis nem sikerült nyomára bukkanunk azonosított lányoknak Géza életében. A fotót Anikó levélben küldhette 1942-ben.. Anikó, Keszthely

12 Géza 1942-ben Martonvásáron van, mert volt bajtársától ott kap meg egy képeslapként feladott fényképet. A képeslap szövege Üzenet jött messze messze földrıl Laci. A fényképen nyári melegben lengén öltözött pihenı katonák nyitott vagonajtóban állnak és ülnek. A képeslapot Budapesten adták fel 1942 aug. 21-én. A dátum alapján a képeslapot, orosz frontról hazatért katona barátjától kaphatta, a fénykép talán Oroszországban, vagy a Don mellıl hazatérıben készült. Az alábbi névjegybıl - ami több példányban megmaradt - kiderül, hogy Géza a tejgazdasági ellenır képesítést megszerezve, a továbbiakban állattenyésztési ellenırként dolgozott. Ezt unokaöccse is megerısíti, mert jól emlékszik a martonvásári házban látott különbözı üveg és egyéb tejvizsgáló mőszerekre, amivel a tej zsírtartalmát stb. lehet ellenırizni. Férfikor A következı évekrıl egészen 1945-ig nincs információnk. A háború befejezésének évében Géza 32 éves és a családi elbeszélések szerint aktívan politizál. A Szociáldemokrata Párt tagja és ahogy késıbb az unokaöccsének mesélte, abban az idıben mint kriptokommunista, a Kommunista Pártba is belépett. Hogy tudták-e és miként fogadta ezt a mélyen vallásos, katolikus család az talány, bár egy meglepı dolgot Székely Anna életrajzában is felfedeztünk, hogy 1945-ben ı is belépett a Szociáldemokrata Pártba. (Székely, 1950) Lehet, hogy Géza hatására vagy rábeszélésére? Politikai aktivitását bizonyítja részvétele a község közéletében, ahogy a monográfia írja, Martonvásáron az elsı szilárd, immár kormányrendeleten alapuló községi vezetı testület, a nemzeti bizottság április 28-án tartotta alakuló ülését. Elnöke Székely Géza, titkára Tóth Sándor lett. (Hornyák, o.) A földosztáskor a Székely családtagok - kik korábban nem rendelkeztek földtulajdonnal - földet kapnak. Több birtoklevél is megmaradt, Gézáét bemutatjuk. Nem tudni a földeket hogyan hasznosították amíg a helyi termelıszövetkezetbe nem kerültek mert, hogy odakerültek az bizonyos ben Székely Teréz arról kap értesítést, hogy a Szabadság Tsz-be bekebelezett földje ellenértékét, 118 forint 40 fillért, ıt évig egyenlı részletekben ki fogják fizetni. Feltételezzük, hogy a többi családtag, köztük Géza földje is a Tsz-é lett és ugyanígy fizették ki. Ezért aztán az 1990-es években történt kárpótláskor a család már nem volt a kárpótlandók között. 12

13 13

14 Gézáról 1946-ban készült az alábbi fénykép. Öltönyben, nyakkendıben látható, a gomblyukában piros szegfő, kezében az elmaradhatatlan cigaretta. Komoly és jóképő fiatalember. A kép készítésének helyét és idejét kérésünkre martonvásári rokonuk és szomszédjuk Horváth Ottóné, Benkı Anci néni állapította meg. Székely Géza Martonvásáron, 1946-ban A következı 10 évérıl semmit nem tudunk. Egyetlen történet maradt fent, amit évtizedekkel késıbb az unokaöccsének mondott el, aki erre így emlékezik vissza: Géza azt mesélte, hogy az 50-es években letartóztatták. Napokig fogdában volt, de nem foglalkoztak vele, mikor aztán végre kihallgatásra vitték a kihallgató megkérdezte, hogy miért van letartóztatva, mire Géza azt válaszolta, hogy azt nekik kell tudni, nem neki. Ugyanis fogalma sem volt arról miért vitték be és ez késıbb sem derült ki, mivel pár nap után minden magyarázat nélkül kiengedték ban készül egy családi fénykép ahol ı is látható. (a fotót lásd Magánélet) Ebbıl az idıbıl is van egy családi történet, amit unokaöccsének késıbb meséltek. A forradalmi események hírére Géza azonnal Budapestre utazott Hővösvölgyben élı Lajos sógorához. Együtt felkerekedtek és bementek a városba, ahol a mai Felvonulási akkor Sztálin térre érve tanúi lettek a Sztálin szobor ledöntésének. Megállapították, hogy ebbıl még baj lehet és hazamentek Hővösvölgybe, ahol hosszasan értékelték a helyzetet, majd Géza még aznap visszament Martonvásárra. Hogy bármilyen módon részt venne az 56-os forradalomban ennek semmi nyoma A martonvásári monográfia sem említi a nevét, pedig sok névvel és részletesen tárgyalja a községben lezajlott forradalmi eseményeket, és ami nem maradt el ott sem, a szigorú és igazságtalan megtorlást. Nem tudni tehát, hogy van-e összefüggés, de tény, hogy Géza a következı évben elhagyja Martonvásárt és Tatára költözik. Ott felelıs idegenforgalmi állásba kerül, és külföldre is sokat utazik. Már 1959-ben több képeslapot küld a családnak a Kijev- Leningrád-Moszkva körútjáról. Az 56-os események után, ha rendszerellenes tevékenységben való részvétel minısítést kap akkor ez elképzelhetetlen. További karrierjének alakulása sokkal inkább akkori rendszerhőségét vagy semlegességét bizonyítja. De ellenségeket nem szerzett, legalábbis mi a rokonoktól ilyesmirıl soha nem hallottunk, az elköltözésének okát nem tudjuk. 14

15 Dolgos évek Székely Géza 44 éves 1957-ben és Tatán a Komárom Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatalában dolgozik, a város központjában lévı irodában. Beszél németül, ezért eleinte idegenvezetéssel is foglalkozik, külföldre és belföldre egyaránt kísér csoportokat. Mivel személyisége megnyerı, munkájában lelkiismeretes és szorgalmas, nagyon sok feladata van, szinte csak a munkájának él. Édesanyjának és Ilus nıvérének küldött egyik levelében 1959 nyarán is azt írja, hogy olyan sokat dolgozik, még meghalni sem ér rá. (levelet lásd Magánélet) Az említett képeslapok egyike, ezt Moszkvából küldi édesanyjának Megszereti Tatát, jól érzi magát ebben a meghitt, hangulatos, történelmi emlékekben gazdag, patinás kis városban. A városkának már az ötvenes évek végén is élénk az idegenforgalma. Szálloda és két turistaszálló van a belvárosban, elsı osztályú kemping található az Öreg-tó partján. Tatán van az olimpiai edzıtábor a Cseke-tó mellett, és a város közvetlen közelében található a népszerő Fényes-strand és kemping, ami a Fényes forrásokból kapja kristálytiszta vizét. A városban és környékén a sok tó és egyéb természeti érték, a számos mőemlék és egyéb látnivaló nagyon sok látogatót vonz. Élénk a sportélet, különösen a vízi és lovassportja híres. Az Idegenforgalmi Hivatal az 1976-os tatai útikalauzban az alábbi szolgáltatásokat ajánlja: szállás (szálloda, turistaszállás, camping, fizetıvendég-szolgálat) és étkezés biztosítása, belföldi országjáró túrák, rendezvények szervezése és lebonyolítása, helyi idegenvezetés, tolmácsszolgálat, valutavétel és eladás, külföldre irányuló egyéni és csoportos utazások biztosítása, bel- és külföldi vasúti jegyek, valamint hálókocsi-, repülı- és autóbuszjegyek árusítása, idegenforgalmi kiadványok; útlevélkérı lapok, ajándéktárgyak és képeslapok árusítása, információ. (Székely, Tata, 30.o.) Hivatala a 60-as években már a Kereskedelmi Minisztériumhoz tartozik, neve Komárom Megyei Idegenforgalmi Hivatal ben a megyében öt új kirendeltség nyílik, a központ ekkor elköltözik addigi helyérıl a tatai Egység út 7. szám alá, a Tatai Kirendeltség pedig megkapja az Ady Endre úti irodát. Az átszervezéskor ennek a kirendeltségnek a vezetıjévé nevezik ki Székely Gézát és ebben a pozícióban marad egészen a nyugdíjazásáig. 15

16 Géza az Idegenforgalmi Hivatal irodájában dolgozik a 60-as években Székely Géza munkája mellett Tatáról szóló könyvet ír, amit a Panoráma kiadó jelentet meg több nyelven 1963-ban. A második átdolgozott kiadás 1967-ben, a harmadik pedig 1976-ban jelenik meg. Sokat és kedvvel fényképez. Gyakori utazásain rengeteg felvételt készít, ezeket elıhivatja és a kész képeket precízen rendszerezi, feliratozza és dobozokba rendezi. Ez a fényképgyőjtemény ma is megvan. Sokat dolgozik, kiváló szervezı és jó hivatalvezetı. Munkáját felettesei mindenkor elismerték, számos kitüntetésben részesül. Azt nem tudni, volt-e párttag? A hagyatékában szinte minden igazolványa megtalálható, de ezek között párttagsági könyv nem volt, sem 1956 elıttrıl sem késıbbrıl, a kitüntetések között nem volt pártkitüntetés. 16

17 Megırzött kitüntetései: - A magyar békemozgalom arany jelvénye, az Országos Béketanács kitüntetése (Jelvény dobozban és igazolvány, Szakasits Árpád aláírásával) 1960-as évek. - Kiváló dolgozó Komárom Megyei Tanács V.B. Ép. Közl. és Vízügyi Osztály, Budapest, április 4. (Jelvény dobozban és igazolvány) - A Belkereskedelem kiváló dolgozója mint hivatalvezetı kapta a Belkereskedelmi Minisztériumtól, április 4. (Jelvény dobozban és igazolvány, sorszáma: 166.) - A Belkereskedelem Kiváló dolgozója mint hivatalvezetı kapta a Belkereskedelmi Minisztériumtól, Budapest, november 7. (Jelvény dobozban és igazolvány, sorszáma: 1315.) - Arany törzsgárda jelvény és igazolvány, Tata, XI Kiváló dolgozó Budapest, (Jelvény dobozban és igazolvány). Egyéb díszdobozos kitüntetései: - Emlékplakett és jelvény Állami Gazdaságok vadgazdálkodása felirattal. - Aranyozott érem, IBUSZ felirattal. - Emlékplakett Komárom Város Tanácsától felirattal. 17

18 Magánélet Székely Géza az ötgyermekes családban az egyetlen fiúgyermek. Szülei és nıvérei sok szeretettel veszik körül és ı ezt viszonozza. Felnıtt korában is a szeretetteljes figyelem jellemzi szüleivel, nıvéreivel és 10 évvel késıbb született húgával való kapcsolatát. Derője és kiegyensúlyozott természete miatt a rokonságban is mindenki szereti. Édesapjuk halála után Gézának, mint a család egyetlen férfi tagjának komoly tekintélye van, szinte mindenben kérik a véleményét ben készült Martonvásáron Teri húgának az esküvıje alkalmából az alábbi fénykép ahol Géza húga mellett ül, nyílván ı volt az esküvıi tanúja. Ez az egyetlen alkalom egyébként mikor a martonvásári és a budai rokonság együtt fényképezkedik. Az ülı sorban balról jobbra. Sajbán Mari néni, Sajbán Ilona az édesanya, Székely Géza, Székely Teréz a menyasszony, Verderber Lajos a vılegény, Csekme Endre a vılegény tanúja, id. Verderber Lajosné és id. Verderber Lajos 1956 nyarán az édesanyjával, nagynénjével Sajbán Máriával és testvéreivel látható a következı fényképen, ami szintén Martonvásáron készült a házuk udvarán. Balról jobbra Teri, Ilus, Annus, Mari néni, Géza, elıttük ül az édesanyjuk 18

19 1959-ben Tatáról ír Martonvásárra édesanyjának és nıvérének Ilusnak a szülıi házba. Megírja látogatását Budapesten Teri húgánál, kinek férje Verderber Lajos éppen súlyos betegségbıl lábadozik. A nemrégiben született kisfiúról is ír (Kornélka) de eltéveszti a nevet, mert a nagyobbik fiú volt Kornél (beceneve Csuli, tartja a kondícióját, vagyis kövér), fél éves öccse ( nagyon helyes ) neve Lajos, mint az édesapjának. Készít fényképeket is a kisbabáról, sajnos nem találjuk. Édesanyja és testvérei születésnapjára mindig küld dísztáviratot, ezekbıl nagyon sok maradt az utókorra. Édesanyjának küldött egyik dísztávirata 19

20 Testvéreinél sokszor vendégeskedik. Teréz húga a családjával a nyarakat Kisorosziban tölti, ott látogatja meg ıket Géza és onnan mennek együtt hajóval Esztergomba. Ekkor írták ezt a képeslapot Ilus testvérüknek Martonvásárra, 1961-ben. Kedves Ilus! Itt vagyunk Esztergomban a Gézával együtt. Most megyünk megnézni a képtárat. Mikor jössz el Kisorosziba, Most jó idı van. A viszontlátásig szeretettel csókolunk: Teri, Lajos, Géza, Csuli, (Kornél) Daba (Lajos) Egy másik fényképen Géza Annus húgával és annak kolleganıjével (?) ül egy padon a martonvásári kastélyparkban. Géza, Annus és a kolleganı Géza a Verderber család gyerekeinek közkedvelt nagybácsija. Unokaöccsei szeretik, sógorával Lajossal viszont felemás a kapcsolata. A náluk tett, nem túl gyakori látogatásokon, sógora általában tartózkodó vele szemben. Talán Géza balos politikai nézetei ellen van kifogása. De ez csak találgatás, mert a gyerekek elıtt a szülık errıl sosem beszélnek. 20

21 1963-ban küldi ezt a kedves újévi üdvözletet Géza látszólag nem vesz tudomást a személyével kapcsolatos fenntartásokról, mint azt a fenti újévi üdvözlet is tanúsítja. Egyéb alkalmakkor is küld húga családjának üdvözletet vagy köszöntı táviratot és gyakran hívja ıket telefonon. Két képet is találtunk még az elmondottakkal kapcsolatban. Az egyiken Géza nagyobbik unokaöccsével Verderber Kornéllal a kis Csulival látható. Martonvásáron a kastélyparkban készült a fénykép. A parkban egy mesterséges tó van benne szigettel. A szigetre bemenı hídon sétálnak éppen, mikor lefényképezik ıket. A következı fénykép jó néhány esztendıvel késıbb, sógorának Verderber Lajosnak, a hővösvölgyi háza feletti gyümölcsöskertjében készült, ott sétálgatnak hármasban. 21

22 A képen balról sógora Lajos, mellette Géza, elıttük Ami kutya, lentebb balra a családi ház. A késıbbi években is részt vesz minden családi eseményen. Itt idısebb unokaöccse, Kornél esküvıjén látható. A fénykép Budapesten készült 1976-ban. Balról jobbra, a menyasszony anyja Gabnai Istvánné, Székely Géza, Verderber Lajos, a menyasszony Gabnai Lilla, a vılegény Verderber Kornél, özv. Verderber Lajosné Székely Teréz, és egy barát Ahogy múlik az idı, úgy sokasodnak a családi és rokoni temetések, 1961-ben meghal az édesanyjuk Sajbán Ilona, Lajos sógora 1971-ben, aztán Ilus nıvére 1975-ben. A martonvásári rokonság is fogyatkozik. A temetéseken, ha csak betegsége nem akadályozza, mindig együtt van a családdal és a rokonsággal. Saját családja lesz Tudomásunk szerint mikor Géza Tatára kerül, albérletet keresve ismeri meg a Varga családot. Kibérli Somogyi Béla utcai házuk egyik szobáját, és ilyen a sors, rövid idı után kiderül, nem csak egy albérleti szobát, hanem igazi otthont, sıt családot is talál magának. Ez a kapcsolat a családdal és a házzal egy életre szól. A Somogyi Béla utca közel van Tata központjához. A széles árnyas utcát, szépen karbantartott földszintes un. kisvárosi polgárházak szegélyezik. Ahol Vargáék laknak a 39-es szám is szép ház, dísztéglával borított magas lábazaton, oldalfrontján négy duplaszárnyú ablakával néz az utcára. Ablakait stukkódíszek keretezik. Nagy fakapuja boltíves kapualjban folytatódik, innen van a lakás bejárata. A kapualj tágas kövezett udvarra nyílik, majd kert következik. A kertben hátul melléképületek vannak. 22

23 A Varga család jómódú, házuk polgári módon berendezett és életvitelük is polgári. Géza az egyik különbejáratú utcai szobát lakja. Nem tudjuk, hogy kezdetektıl fogva, de késıbb nem csak lakik, de együtt is étkezik a családdal. Eleinte valószínőleg ez egy üzleti kapcsolat, ami rövid idın belül, miután kölcsönösen megkedvelték egymást, barátsággá és családias viszonnyá változik. A család lelke Kata asszony a háztartást vezeti és két kamasz fiukat neveli, a férje Varga József, a helybéli útépítı vállalatnál van jól fizetett állásban. Az igazsághoz híven meg kell említeni, hogy lánytestvérei nem nézték jó szemmel Gézának a Varga családdal való kapcsolatát. Nem beszéltek róla, de Géza tatai életét mindvégig gyanakvással és elıítélettel szemlélték. Tatán ıt sosem látogatták, mindig Géza kereste fel a nıvéreit és a húgát. Ennek magyarázata lehetett féltékenység és egyfajta sértıdöttség amiatt, hogy Géza sosem nısült meg. Bár amilyen kritikusak voltak a testvérek, kizárt dolog, hogy nekik bárki megfelelt volna Géza feleségének. Géza mintha nem venne tudomást nıvérei és húga fenntartásairól, leveleiben mindig beszámol a családról is. A 60-as években küldte levélben a következı fényképet, a hátsó felére tintával írja: 1. Miki, 2. Kató, 3. Józsi, 4. A kis Józsi aki az apja fejére nyölt. Balról jobbra Miki, Kata, Józsi, kis Józsi A martonvásári rokonság viszont megszereti Vargáékat. Nagyon jó viszonyba kerülnek Horváth Ottóékkal, a feleség Benkı Anna, az Anci és Kata életre szóló barátságot kötnek. A fényképen, ami a tatai ház udvarán készült a 70-es évek elején, Kata ül, mögötte fia Józsi, Kata balján az Anci fia, ifj. Horváth Ottó, Öcsi áll. Az alkalom feltehetıleg egy nyári vendégeskedés. A képen látható ifj. Horváth Ottó, férjemnek távoli unokatestvére és gyerekkori jó pajtása, a rendszerváltás után Martonvásárnak, két ciklusban is megválasztott, nagyon népszerő és sikeres polgármestere lesz. Öcsi, Kata és a kis Józsi 23

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi.

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. 21 22 A kilenc mosoni áldozat A mosoni temetıben bizonyíthatóan

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Családtörténeti kutatások Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája A kutatás célkitőzése megismerni családi múltunkat, m példát t adni gyermekeinknek, unokáinknak a családi

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Apa D. Sámuel 1870 1945 Anya D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) 1875 1949 Testvérek D. Piroska 1898? D. Imre 1900 1924 F. M.-né (szül. D. Ilona)

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL Jókay Etelka húsvéti üdvözlılapja Lırintérıl - Hathalom képeslapon - Hegedős Lóránt családjának 1905-ben. Lırinte IV. 21. 1905. Kedves Margitkám! Kedves Lóránt! Mindnyájunk

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben

1.1. Családi név: 1.2. Születési név: 1.3. Utónév/Utónevek: 1.4. Születési idı: év hó nap 1.5. NIP-szám: 1.6.

1.1. Családi név: 1.2. Születési név: 1.3. Utónév/Utónevek: 1.4. Születési idı: év hó nap 1.5. NIP-szám: 1.6. 5/B számú pótlap KIEGÉSZÍTİ ADATOK LENGYELORSZÁGBAN SZERZETT BIZTOSÍTÁSI/SZOLGÁLATI IDİ ESETÉN 1. Az igénylı személyi adatai 1.1. Családi név: 1.2. Születési név: 1.3. Utónév/Utónevek: 1.4. Születési idı:

Részletesebben

Családfa. P. Ignácné (szül. Kohn Erzsébet) 1875 1931. Fk. Fülöpné (szül. Lőwinger Karolina)? 1920. P. Ignác 1867 1942/43. Fk. Fülöp? 1920. Apa.

Családfa. P. Ignácné (szül. Kohn Erzsébet) 1875 1931. Fk. Fülöpné (szül. Lőwinger Karolina)? 1920. P. Ignác 1867 1942/43. Fk. Fülöp? 1920. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Fk. Fülöp? 1920 Fk. Fülöpné (szül. Lőwinger Karolina)? 1920 P. Ignác 1867 1942/43 P. Ignácné (szül. Kohn Erzsébet) 1875 1931 Apa F. Hugó

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

Rózsahegyi Kálmán portrék

Rózsahegyi Kálmán portrék Rózsahegyi Kálmán portrék Herz H Budapest Kerepesi u. 17. Bleyer Bleyer 25 évesen Dátum: 1898 Dokumentum típusa: fotó (másolat) Szeretettel mindig szerető barátja Rózsahegyi Kálmán Bpest 1903. XII/14 Dátum:

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FİISKOLA

GÁBOR DÉNES FİISKOLA GÁBOR DÉNES FİISKOLA PÁLYÁZAT RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJRA /. tanév félév Kérjük olvasható, nyomtatott nagybetőkkel kitölteni! A hallgató neve:.. Születési neve:.. Szak:. Évfolyam:.... Születési hely,

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán?

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moskovits Lajos 1860-as évek 1938 Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) 1873 1944 Klein Kálmán? 1910-es évek Klein Kálmánné (szül. Fischer

Részletesebben

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, 1868. november 30. - Balatonboglár, 1932. október 26. EMLÉKEZETÉRE A Gaal-család származásáról Édesapja Gaal Lőrinc (1844. I. 30. 1907. I. 11.) édesanyja rendesi Bárány

Részletesebben

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA 2014 2015-ÖS TANÉV Pályázati űrlap Kérjük, olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! 1. Személyes adatok:

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

LÁSS! Perıcsény Projekt

LÁSS! Perıcsény Projekt LÁSS! A mai napon, pénteken (december 11-én) projektnap volt a Raoul Wallenberg iskolában, ahol a 11.-es osztályokból a diákok választhattak, hogy milyen programon vesznek részt. Mi a vakfocira jelentkeztünk,

Részletesebben

Kemecsei Helytörténeti Krónika

Kemecsei Helytörténeti Krónika A KEMECSEI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika 2014. X. évfolyam 3. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Alapítók köszöntése A 16. éve, 1998-ban megalakult Kemecsei Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok:

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: Az Egyesület minden évben részletes programtervet állít össze, amelyet a tagság megvitat és elfogad. Újra

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza)

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya?? Kovács Lina kb. 1869 1943 Vulfovic????? Apa Kovács Antal 1889 1970 Anya Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) 1891 1944 Testvérek Kovács

Részletesebben

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő?

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya D. Jakab D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Spitzkopf Jenő? 1943 Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek 1945 Apa D. Tibor

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Családfa. Bauer Sámuelné (szül. Weiss Léni) Kellermann??? Bauer Sámuel?? Kellermann?-né (szül.?)??

Családfa. Bauer Sámuelné (szül. Weiss Léni) Kellermann??? Bauer Sámuel?? Kellermann?-né (szül.?)?? Családfa Apai nagyapa Bauer Sámuel?? Apai nagyanya Bauer Sámuelné (szül. Weiss Léni) 1857 1920 Anyai nagyapa Kellermann??? Anyai nagyanya Kellermann?-né (szül.?)?? Apa Bauer Izidor 1879 1944 Anya Bauer

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Családfa. Ganz??? Müller??? Müller?-né (szül.?)?? Ganz?-né (szül.? Perl) 1850-es évek Anya. Apa

Családfa. Ganz??? Müller??? Müller?-né (szül.?)?? Ganz?-né (szül.? Perl) 1850-es évek Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Müller??? Müller?-né (szül.?)?? Ganz??? Ganz?-né (szül.? Perl) 1850-es évek 1944 Apa Anya Müller Volf 1880-as évek 1944 Müller Volfné (szül.

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Stern Nuhim 1860-as évek 1940 Név ismeretlen 1860-as évek 1939 Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek 1942

Részletesebben

Családfa. Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt. Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934. Rosenberg?? 1910-es évek. Roth Bernát 1847 1903.

Családfa. Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt. Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934. Rosenberg?? 1910-es évek. Roth Bernát 1847 1903. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Roth Bernát 1847 1903 Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934 Rosenberg?? 1910-es évek Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt Apa Roth

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák József 1858 1933 Friedman? 1850-es évek 1920-as évek Apa Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Anya Izsák Jakabné (szül. Friedman

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920.

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grünberg?? 1920-as évek Grünberg?-né (szül. Grünberg Berta)? 1930 Neu Adolf 1830-as évek? Neu Adolfné (szül. Kraut Borbála) 1832 1922 Apa

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 18-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Goldstein??? Apai nagyanya Goldstein?-né (szül.? Rozália) 1874 1949 Anyai nagyapa Goldsmann Bernard?? Anyai nagyanya Goldsmann Bernardné (szül.? Eszter) 1880-as évek 1970- es évek

Részletesebben

Családfa Apai Apai Anyai nagyanya Anyai nagyapa nagyanya nagyapa Apa Anya Testvérek Házastárs Interjúalany Gyermekek

Családfa Apai Apai Anyai nagyanya Anyai nagyapa nagyanya nagyapa Apa Anya Testvérek Házastárs Interjúalany Gyermekek Családfa Apai nagyapa? Friedman 1845 1887 Apai nagyanya? Friedman (szül.?) 1852 1925 Anyai nagyapa Bernard Rosenzweig 1855 1938 Anyai nagyanya Katarine Rosenzweig (szül. Katarine Ertler) 1858 1940 Apa

Részletesebben

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Fülöp??? Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahám 1853 1935 Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) 1843 1935 Apa Fülöp Móric 1873 1945 Anya Fülöp

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Családfa. Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) körül. Ander Lajosné (szül. Spán Amália) Ander Lajos

Családfa. Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) körül. Ander Lajosné (szül. Spán Amália) Ander Lajos Családfa Apai nagyapa Schwarcz Dávid 1843 1929 Apai nagyanya Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) 1868 1920 körül Anyai nagyapa Ander Lajos 1869 1944 Anyai nagyanya Ander Lajosné (szül. Spán Amália) 1876

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948 Családfa Apai nagyapa Weisz Mihály?? Apai nagyanya Weisz Cecília (szül. Hopper Cecília)?? Anyai nagyapa Laufer Mór?? Anyai nagyanya Laufer Mina (szül. Smatana Mina) 1860-as évek 1938 Apa Weisz József 1893

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Singer Bernát 1871 1943 Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) 1867 1944 vagy 1945 Illés (Jajtelesz) Miksa 1883 1944 Illés Miksáné (sz. Stark

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl

JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl Idıpont: 2009. április 23. 13.30 óra Helyszín: Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsterme (9024 Gyır, Baross G. u. 61-63.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben