LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP BİL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL"

Átírás

1 LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP BİL Jókay Etelka húsvéti üdvözlılapja Lırintérıl - Hathalom képeslapon - Hegedős Lóránt családjának 1905-ben. Lırinte IV Kedves Margitkám! Kedves Lóránt! Mindnyájunk nevében szép Húsvét ünnepeket kívánok nektek! szeretı Etelke néni Az eredeti képeslapok tulajdonosa: Antal László Ajka, és Fejes Lajosné- Tatay Terézia, Bakonytamási. (Németh Tibor és Jókay Károly nyomán.)

2 LİRINTEI KÉPESLAP BÓL HÚSVÉTI ÜDVÖZLET LİRINTÉRİL HEGEDŐS MARGITKÁNAK FELADÓ: IHÁSZ LAJOSNÉ- JÓKAY ETELKA, IHÁSZ LAJOS, PETI JÓZSEFNÉ- VÁLY MARI, JÓKAY- IHÁSZ MIKLÓS Az eredeti képeslap tulajdonosa: ifj. Zsindely Sándor Budapest.

3 HÚSVÉTI ÜDVÖZLET LİRINTÉRİL Nagyságos Hegedős Margitkának Budapest I Kígyó tér 1. Király bér palotája DOMJÁN JÁNOS ÉS ZSINDELY SÁNDOR LEVÉLVÁLTÁSA Kedves Sándor! Köszönöm a nagyon szép húsvéti képeslapot. Ha jól gondolom a feladók: Szeretı Etelka néni: Ihász Lajosné- Jókay Etelka Szeretı Lajos bácsid: Ihász Lajos Mari nénéd: Peti Józsefné- Vály Mari Miklós bátyád: Jókay Ihász Miklós A címzett pedig Hegedős Lóránt kislánya? Mellékletként én is küldök egy 1911-es képeslapot. Üdvözlettel Domján János Kedves János! A megfejtés helyes, a címzett pedig Hegedős Lóránt egyik leánya, ha jól emlékszem itt Lola. Neki három leánya volt, Lola, Margitka, és Mária. Mária volt az én Édesanyám. Nagyon hálás vagyok ennek a dédanyámnak írt képes levelezılapnak, ennél jobb képem nekem sincs a kastélyról. Szívélyes üdvözlettel Sándor

4 LİRINTEI KÉPESLAP BİL JÓKAY- IHÁSZ MIKLÓS MÓRICZ ÍRÁSA június 14. Az eredeti képeslap tulajdonosa: ifj. Zsindely Sándor Budapest.

5 JÓKAY- IHÁSZ MIKLÓS MÓRICZ ÍRÁSA JÚNIUS 14. Nagyságos Hegedős Lóránd dr. úrnak Budapest IV. Kígyó tér 1. Budakeszi út 63 Kedves Lóránt Bátyám! Igen köszönöm a küldött értékes levelezılapot, melynek annál is inkább örülök, mert úgy gondolom, hogy a gyáriparos szövetségek közti kapocs közelebb fogja hozni az annektált tartományokat Magyarországhoz. A közelgı vizsgák elég sok dolgot adnak, de majd csak megbirkózom vele. Kézcsókját, tiszteletét illetıleg üdvözletét jelenti szeretı rokonuk: Jókay Ihász Miklós Móricz HEGEDÜS LÓRÁNT (Bp., jún. 28. Bp., jan. 1.) miniszter, tanár, közgazdasági író. Középiskolába a fıvárosban, egyetemre Berlinben és Londonban járt, végül 1895-ben Budapesten avatták az államtudományok doktorává. Pályafutását a pénzügyminisztériumban kezdte, majd között Amerikában a kivándorlásügyeket tanulmányozta között a pápai kerület országgyőlési képviselıje. A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke, a Magyar Kereskedelmi Bank igazgatója, egyetemi tanár, ben pénzügyminiszter. Két évtizedig szerkesztette a Közgazdasági Szemle c. folyóiratot ban az MTA és a Kisfaludy Társaság is tagjai közé választotta. Szépíróként a Pesti Hírlap vasárnapi számaiban vezércikkeivel és Levelesláda címő cikksorozatával aratott nagy sikert. A Nemzeti Színház elıadta Kossuth c. színmővét. Részt vett korának irodalmi harcaiban, a konzervatív támadásokkal szemben védelmébe vette Adyt. Közgazdasági, adóügyi és kivándorlási kérdésekkel foglalkozó munkákat jelentetett meg. Forrás: Veszprém Megyei Életrajzi Lexikon HEGEDŐS LÓRÁNT

6 LİRINTEI KÉPESLAP 1911-BİL ÖZV. IHÁSZ LAJOSNÉ- JÓKAY ETELKA ÍRÁSA Az eredeti képeslap tulajdonosa: Kundermann Jenı Ajka- Tósokberénd

7 IHÁSZ LAJOSNÉ- JÓKAY ETELKA ÍRÁSA Antal Gézáné Úrnı İnagyságának Pápa Kedves jó Adélkám! Köszönöm kedves soraidat mind hármunknak jól esik, hogy Kornél kellemesen gondol vissza az itt töltött kis idıre! Fiam is igen jól érezte magát élénk társaságában és kézcsókját küldi neked, Férjednek üdvözletét a szép somlói kirándulásért igazán élvezte azt. Szívélyes üdvözlet tılem, Mari nénitıl Gézának! Téged sokszor csókolunk Etelka ANTAL GÉZÁNÉ, OPZOOMER ADÉL (Utrecht, Rotterdam, 1925) író, mőfordító. Holland családból származott, de már lány korában megtanult magyarul ban feleségül ment a utrechti egyetemen tanuló Antal Gézához, akivel 1920-ig élt Magyarországon (Pápán). Hollandra fordította Madách: Az ember tragédiája c. mővét, Petıfi, Arany és mások verseit, tanulmányt és ismertetéseket írt róluk. Irodalom: Veszprém Megyei Életrajzi Lexikon

8 LİRINTEI KÉPESLAP BİL özv. IHÁSZ LAJOSNÉ- JÓKAY ETELKA ÍRÁSA december 02. Az eredeti képeslap tulajdonosa: Kundermann Jenı Ajka- Tósokberénd.

9 IHÁSZ LAJOSNÉ- JÓKAY ETELKA ÍRÁSA DECEMBER 02. Nagyméltóságú Özv. Hegedős Sándorné Úrasszonynak Budapest Hunyadi tér 12 szám I emelet Kedves Jolánkám! Épen azért tudasd velem a gáz és villanytartozásomat, mivel a te jegyzıkönyvedben rendben van, hadd legyen az én számadási könyvemben is rendben még ez évben. Rózsikára sokat gondolok és osztom aggodalmaidat! de majd megsegíti a jó Isten nehéz állapotában! Akkor azután annál nagyobb lesz az öröm!! Csókollak benneteket! Szeretı testvéred özv. Ihászné Etelka HEGEDŐS SÁNDORNÉ- JÓKAY JOLÁN (Komárom, Bp., máj. 8.): írónı. Jókai Mór bátyjának, Károlynak leánya tól Jókai Mór házában élt Pesten ben férjhez ment Hegedős Sándor politikushoz. A korabeli lapokban néhány verse és cikke jelent meg. Halála után kiadott memoárjaiban (Jókai és Laborfalvi Róza, Bp., 1927) Jókaiékhoz főzıdı emlékeit írta le. Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon

10 LİRINTEI KÉPESLAP BİL ÖZV. IHÁSZ LAJOSNÉ- JÓKAY ETELKA ÉS ÖZV. PETI JÓZSEFNÉ- VÁLY MARI ÍRÁSA Az eredeti képeslap tulajdonosa: Kundermann Jenı Ajka- Tósokberénd.

11 IHÁSZ LAJOSNÉ- JÓKAY ETELKA ÉS ÖZV. PETI JÓZSEFNÉ- VÁLY MARI ÜDVÖLİ LEVELE Nagyságos Antal Gézáné Úrasszonynak Pápa Kedves Adélkám! Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk neked, kedves férjednek és a fiatoknak! Ha jól megnézitek a képet rá ismertek Kornélra, az egyik oszlopnál áll. Az újságot tartja kezében. Miklósunk üdvözleteit jelentem az uradnak, Kezedet csókoltatja, én szeretettel csókollak Etelka Sok boldog Húsvéti ünnepeket adjon a mindenható Kedves Adélkámnak és szeretteinek! Öleli szeretı rokonuk Özv. Petiné ANTAL GÉZA (Tata, márc Pápa, dec. 30.) teológiai író, ref. püspök. Középiskoláit Tatán kezdte, majd a pápai ref. kollégiumban végezte, teológiát tanult, lelkészi oklevelet szerzett. Tanulmányait 1885-tıl Utrechtben folytatta. Pápán 1888-tól a ref. fıgimnázium, 1899-tıl a ref. teológiai fıiskola tanára. Közben, 1893-ban, Bécsben bölcsészdoktorátust szerzett. Az USA-ban és Hollandiában tartózkodott néhány évig, ahol - holland írónı felesége révén is - a magyar-holland barátság elmélyítésén fáradozott tıl a dunántúli ref. egyházkerület püspöke, 1927 után Pápa város lelkésze ben díszdoktori címet kapott között Pápa város országgyőlési képviselıje. Püspökként tagja volt a felsıháznak tıl felelıs szerkesztıje a Dunántúli Protestáns Lapnak. A választójog kiszélesítése és titkossága mellett foglalt állást. Számos vallási, történeti, filozófiai írása és szépirodalmi fordítása jelent meg. A magyar irodalom klasszikusait ültette át holland nyelvre. Irodalom: Veszprém Megyei Életrajzi Lexikon ANTAL GÉZA

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék:

X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék: X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK Tartalomjegyzék: X/a BERDE MÓZES hagyatéka 2 X/b BATTHYÁNY ILONA hagyatéki ügye 2 X/c TÓTH GYÖRGY dr. hagyatéka 6 X/d BARABÁS ISTVÁN hagyatéka 8 X/e ZSAKÓ ISTVÁN dr.

Részletesebben

Szemerjai Szász Károly

Szemerjai Szász Károly Egyszerű gondtalan élet, s függetlenség és aztán hogy dalolhassak ez a vágyam! 1 Szemerjai Szász Károly Gyermek- és ifjúkora Szász Károly 1829. június 15-én született Nagyenyeden. Apja, id. Szász Károly,

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 20. C. évfolyam szám. A NYUGAT SZERKESZTŐJÉNEK ÉS A NAPKELET KRITIKUSÁNAK BARÁTSÁGA (Babits Mihály és Rédey Tivadar) *

Irodalomtörténeti Közlemények 20. C. évfolyam szám. A NYUGAT SZERKESZTŐJÉNEK ÉS A NAPKELET KRITIKUSÁNAK BARÁTSÁGA (Babits Mihály és Rédey Tivadar) * MŰHELY ItK (ItK), 116(2012). P. FÖLDES ANNA A NYUGAT SZERKESZTŐJÉNEK ÉS A NAPKELET KRITIKUSÁNAK BARÁTSÁGA (Babits Mihály és Rédey Tivadar) * Babits Mihályról köztudomású, hogy a húszas évektől kezdve rendkívül

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 ÉS LEVELEZESE BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD, 1992 Lektorálta: Illyés Gyuláné, Csányi László és N. Horváth Béla Összeállította: Takács

Részletesebben

Dunántúli élettörténet

Dunántúli élettörténet Dunántúli élettörténet FOTOMEMORIA FELADAT Bognár Judit A FotoMemoria kurzus keretében fényképekkel és írásos anyagokkal dokumentált életút leírása volt a választható feladatok egyike. Családunkból Székely

Részletesebben

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓ Pótor Imre Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor - különös tekintettel dunántúli szolgálataira - Vásárosnamény 1996 TARTALOM 1. ELŐSZÓ 2. A FELKÉSZÜLÉS ÉVEI 2.1. A Tóth család

Részletesebben

Ady Endre Kalotaszegen

Ady Endre Kalotaszegen Péter Mónika Mária A költő kalotaszegi gyökerei, rokonsága Adyt rokonsága kötötte Kalotaszeghez, de felesége is kalotaszegi volt. Vállalta, és a világégés közeledtével ápolta is kapcsolatát e rokonsággal.

Részletesebben

Karácsony Sándor szerepe az ifjúsági mozgalomban

Karácsony Sándor szerepe az ifjúsági mozgalomban KARACS ZSIGMOND Karácsony Sándor szerepe az ifjúsági mozgalomban Mágnesember, így nevezte Karácsony Sándort Németh László. Lankadatlan munkakedve, szervezõkészsége, mozgékonysága /világháborús sebesülése

Részletesebben

ÉLETRAJZI ADATOK A BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET EDDIGI LELKÉSZEIRİL

ÉLETRAJZI ADATOK A BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET EDDIGI LELKÉSZEIRİL ÉLETRAJZI ADATOK A BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET EDDIGI LELKÉSZEIRİL A Tatabánya-Bánhidai Református Egyházközségben szolgált és szolgáló lelkészek névsora: 1930-1931 Kiss Gyula 1932-1940 Somogyi István

Részletesebben

A PESTI ROCK AG (28) STEPHAN ROCK / ROCK ISTVÁN (VI-VII. tábla)

A PESTI ROCK AG (28) STEPHAN ROCK / ROCK ISTVÁN (VI-VII. tábla) A PESTI ROCK AG (28) STEPHAN ROCK / ROCK ISTVÁN (VI-VII. tábla) Reck Pál (I) ISTVÁN nevű fia a lexikonnal ellentétben nem 1773-ban, hanem 1775. december 22-én született Kőszegen. 132 Apja mesterségét

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Babits Mihály levelezése, 1918 1919. Sajtó alá rendezte Sipos Lajos, Argumentum, Budapest, 2011. (Babits Mihály M

Babits Mihály levelezése, 1918 1919. Sajtó alá rendezte Sipos Lajos, Argumentum, Budapest, 2011. (Babits Mihály M Babits Mihály levelezése, 1918 1919. Sajtó alá rendezte Sipos Lajos, Argumentum, Budapest, 2011. (Babits Mihály Műveinek Kritikai Kiadása Levelezés Szerkeszti Sipos Lajos) Egykori egyetemi tanárom, Koczkás

Részletesebben

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Séta a kerületben Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Pestszentlőrinc - Pestszentimre területe már a honfoglalás idején lakott volt, legkorábbi

Részletesebben

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK 1987 2006 2006 Edelényi Füzetek 36. Összeállította és szerkesztette: Hadobás Pál Szöveggondozás, korrektúra: dr. M. Takács Lajos Technikai munkatárs: Slezsák Zsolt A borítón:

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

Mikszáth Kálmán. Mikszáth Kálmán 33 évesen

Mikszáth Kálmán. Mikszáth Kálmán 33 évesen Mikszáth Kálmán Kiscsoltói Mikszáth Kálmán (Szklabonya, 1847. január 16. Budapest, Józsefváros, 1910. május 28.) író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő. Mikszáth Kálmán 33 évesen Kisnemesi

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ

3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ 1 3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ "Jöjj Szentlélek Úristen..." Az Egyház születésének napját pünkösdkor ünnepeljük. Ezen

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE 31. MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MIKSZÁTH KÁLMÁN SZELLEMI ÉS TÁRGYI HAGYATÉKA A MAGYAR TUDOMÁNYOS

Részletesebben

A Szegedi figurák névmagyarázatai

A Szegedi figurák névmagyarázatai PÉTER LÁSZLÓ A Szegedi figurák névmagyarázatai Abafi Aurél (1825 1902) ügyvéd, 1875-tıl királyi közjegyzı, törvényhatósági bizottsági tag; barátai Táti becenéven emlegették. amfíbium: kétéltőség; itt:

Részletesebben

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról ALiptákHáz A Lipták Ház és lakói címû sorozatunk elérkezett egy olyan szakaszába, hogy most már Lipták Gábor írót, a házigazdát és a ház egykori lakóit, az azóta már nagyrészt halhatatlanná vált írókat,

Részletesebben

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM REFORMÁCIÓ İSZI HÁLAADÁS Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat)

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) Barátka Agnieszka (Lengyelország) Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) célcsoport: időkeret: magyarul tanuló külföldiek (középhaladók) 2 x 90 perc tanítási célok: - az ünnepek témakör feldolgozása - az olvasott

Részletesebben

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása 2014. Püspök Steinbach József Isten Lelke elvezet minket minden igazságra, eszünkbe juttatja mindazt,

Részletesebben

A csapat neve: A csapat által elért összes pontszám: Helyezés:

A csapat neve: A csapat által elért összes pontszám: Helyezés: A csapat neve: _ A csapat által elért összes pontszám: / 250 Helyezés: 1 DÉLVIDÉKEN Vetélkedő a Vajdaságról és Magyarkanizsáról tatai középiskolásoknak I. A TÁJ ÉS AZ EMBEREK 1. Szerbia melyik részén található

Részletesebben

Victor István. Hamburgban volt egy belmissziói otthon lényegében árvaház a Rauhes Haus; a vezetője Johann Hinrich Wichern 1

Victor István. Hamburgban volt egy belmissziói otthon lényegében árvaház a Rauhes Haus; a vezetője Johann Hinrich Wichern 1 Victor István Az interjút készítette: Hosszú Gyula 2011. augusztus-november, Hejce Szerkesztette: Kádár Judit Apai felmenők Ópapa Homályba vész a család eredete. Fix adat a dédapám édesapjáról van Gdanskban,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZERZK AZ ÚJ MAGYAR IRODALMI LEXIKONBAN Aktualizálva: 2003. május ABÁDI NAGY Zoltán (Abádszalók, 1940. nov. 16.): irodalomtörténész, mfordító. 1965-ben a KLTE m. angol szakán

Részletesebben