Találkozás és közösség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Találkozás és közösség"

Átírás

1 Ilyet még nem láttunk soha (Lk 5,26) Találkozás és közösség január

2 Tartalom Tartalom TARTALOM... 2 BEKÖSZÖNTİ... 3 A HÁROM NAP PROGRAMJA... 5 KÍSÉRİPROGRAM KIÁLLÍTÁS AZ AULÁBAN...8 MŐHELYEK...10 FONTOS INFORMÁCIÓK!...19 VASÚTI MENETREND...22 DALOK...24 ÉRTÉKELİLAP

3 Beköszöntı Beköszöntı A katimavik eszkimó szó, jelentése: találkozóhely. Így nevezik azokat a hétvégi találkozókat, ahol értelmi sérült emberek, szüleik és barátaik találkoznak a világ számos országában és melyeket a Hit és Fény tagjai, a Bárka közösség és önkéntesek készítenek elı. Valójában ez nem egy lelkigyakorlat és nem is képzés, hanem inkább egy konferencia jellegő lelki program. A hazánkban most elıször létrejövı ilyen találkozó célja, hogy minél szélesebb nyilvánosságot kapjon a 43 éve mőködı és a fogyatékos emberek értékeinek fontosságát úttörıként hirdetı nemzetközi Bárka és Hit és Fény mozgalom. Az ünnep táplálék, feltöltıdés. Szimbolikus módon megjeleníti a közösség végsı célját, s ebben a minıségben erısíti a reményt, és új erıt ad, hogy több szeretettel induljunk neki megint a mindennapi életnek. (Jean Vanier) Óriási öröm mindannyiunk számára, hogy ennek az ünnepi alkalomnak az elıadójaként Jean Vanier-t, a Bárka és Hit és Fény mozgalom alapítóját hallgathatjuk meg a három nap során. Töltekezzünk minél inkább ebben az idıben, és hogyha hazatérve is építeni vágyunk közösségeinket, akkor: Több szeretetet a hétköznapokba! 3

4 Jean Vanier Jean Vanier 1928-ban született Genfben, George Vanier kanadai fıkormányzó fiaként. A II. világháború legnehezebb idıszakában vonult be a Brit Haditengerészethez, majd késıbb a Kanadai Királyi Haditengerészetnél is szolgált ben kezdıdött élete spirituális szakasza. Párizsban filozófiából doktorált, és tanított a torontói egyetemen. Franciaországba visszatérve mélyen megérintette az intézetekben élı értelmi sérült emberek nyomorúsága ben Trosly-Breuil-ben magához fogadott két értelmi sérült férfit, Raphaëlt és Philippe-et. Hármójuk szövetségébıl növekedett a Bárka Közösség, melyben napjainkra több ezer értelmi akadályozottsággal élı ember talált otthonra. Marie-Hélène Mathieu és Jean Vanier 1971-ben alapította meg a Hit és Fény közösséget egy nagyszabású lourdes-i zarándoklat alkalmával, melyet abból a célból szerveztek, hogy az értelmi sérült emberek is megtalálhassák igazi helyüket az egyház szívében. A részvétel feltétele volt, hogy az értelmi sérült emberek, szüleik és fiatal barátaik rendszeresen találkozó kis közösségekben készüljenek elı a zarándoklatra. Hazánkban a Bárka Közösség 16 éve, a világ 34 országában 134 közösséggel, a 21 éve mőködı Hit és Fény 77 országban 1462 közösséggel van jelen. 4

5 Kiállítás A három nap programja Péntek Idı Program Helyszín 12:00- regisztráció, szállások Stephaneum Aula 16:00 elfoglalása 16:00-16:30 ünnepélyes megnyitó Stephaneum díszterem 16:30-17:30 17:30-18:00 18:00-19:00 19:00-21:00 közösségek bemutatkozása Szünet Jean elıadása Vacsora Stephaneum díszterem Stephaneum díszterem Zakeus étterem 21:00- közös ima, virrasztás Stephaneum díszterem, majd fáklyás átvonulás a Iosephinum kápolnájába 5

6 Kiállítás Szombat Idı Program Helyszín 8:00-9:30 reggeli szállások + Stephaneum Aula 9:30-10:00 10:00-11:00 11:00-11:30 11:30-13:00 13:00-15:00 15:00-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-19:00 19:00-21:00 éneklés, reggeli ima Jean elıadása szünet kiscsoportok ebéd mőhelyek szünet Jean bevezetıje a lábmosáshoz a lábmosás szertartása vacsora 21:00- ünneplés (magyar táncház+ír zene) Stephaneum díszterem Stephaneum díszterem a helyszíneket ld. külön Zakeus étterem a helyszíneket ld. külön Stephaneum díszterem Stephaneum Aula Zakeus étterem Mozgásközpont 6

7 Kiállítás Vasárnap Idı Program Helyszín 8:00-9:30 reggeli szállások + Stephaneum Aula 9:30-10:00 éneklés, reggeli ima Stephaneum díszterem 10:00-11:00 11:00-11:30 11:30-13:00 Jean elıadása szünet ökumenikus liturgia Stephaneum díszterem Stephaneum díszterem 7

8 Kiállítás Kísérıprogram kiállítás az Aulában A katimavik idején egy különleges kiállításra is várjuk a résztvevıket. Értelmi sérült fiatalok festményeit hozza a közönség elé három szervezet: Bárka Alapítvány, Dunaharaszti Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a mővészet egy elit csoport fényőzése, holott az alkotás mindannyiunk életének része. A kreativitás belsı folyamat, amely az ismeretektıl és az intelligenciától nem független, de ezeken mégis túllépı alkotó tevékenység. Olyan általános emberi tevékenység, amely sokféle szinten megmutatkozhat. Minden emberre jellemzı, így az értelmi akadályozottsággal élıkre is. A sérült ember számára a mővészi kifejezés a kommunikáció fontos eszköze lehet. A Bárkában 1997-ben indult el az Alkotó Mőhely. A Bárka Alkotó Mőhelyében kezdettıl fogva külön hangsúlyt fektettünk arra, hogy a sérült fiatalok olyan eszközöket kaphassanak a kezükbe, melyek megkönnyítik önkifejezésüket. Az értelmileg akadályozott emberek élete és alkotása hívja fel a figyelmet arra, hogy az élet több mint képességek összessége és önmagunk megvalósítására való törekvés. Garai Ház Alapítvány, Baja Szervezetünk azzal a céllal alakult, hogy halmozottan hátrányos helyzető, fıleg a környéken élı fiataloknak társadalmi esélyegyenlıségét elısegítése. Kitőzött céljait három módon próbálja elérni: lakóotthont mőködtet Baján, a Bárka 8

9 Kiállítás szellemiségében; kézmőves foglalkoztatót tart fenn az ott lakó sérültek számára; társadalmi szemlélet-formáló programokat szervez a városban. A 2006-os év során lehetıség nyílt egy olajfestményekbıl álló kiállítási anyag elkészítésére. Az anyag az ausztriai kuratóriumi tagunk által meghívott festımővész vezetésével készült el. Budapesten, a Református Egyház Bibliamúzeumában egy hónapos önálló kiállítás lett belıle, amit követett a 2007-ben a budapesti Budai Református Egyházközségben megrendezett kiállítás. Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány, Budapest Az ÉTA Országos Szövetség Lakóotthon Munkacsoportja és a Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány 2007-ben immár ötödször rendezte meg nyári alkotótáborát a kis létszámú lakóotthonokban élı értelmi fogyatékos fiatalok számára. A tábort azzal a céllal indítottuk, hogy az értelmi fogyatékos fiatalok megismerkedjenek a képzımővészet különbözı technikáival, eszközeivel, és kortárs képzımővészek segítségével tanulják meg kifejezni gondolataikat, érzéseiket, valamint a mővészettörténet körébıl ismeretekre tegyenek szert ben az ÚTVONAL volt gödi alkotótábori munkánk fókuszában. A mővészetben az útvonal fogalmához változatos tartalmak főzhetık, és sokrétő kifejezésbeli megnyilatkozások köthetık hozzá. Néha valóságosan járjuk be az utat, néha csak a fantáziánkban. Út van földön, vízen, levegıben de az útvonal jelképezheti azt az utat is, amit mi emberek itt a földön bejárunk. Születünk, jelen vagyunk és elmegyünk de remélhetıen nyomot hagyunk. 9

10 Mőhelyek Mőhelyek A mőhelyekre a létszámok korlátai miatt a helyszínen is jelentkezni kell az információs pultnál, legkésıbb szombaton 11:30-ig! Kiránduló-mőhely Vezeti: dr. Vetier András (Búzavirág) Mőhely helyszíne: a természet Maximális létszáma: 30 fı A mőhely vezetıje fáradhatatlanul szervezi meg idırıl idıre a Hit és Fényesek és Bárkások megmozgatására hivatott kirándulásokat. A mostani alkalom, ha komolyabb túrára nem is ad alkalmat, arra mindenképpen, hogy az elıadáshallgatásban megfáradt fejeket egy kiadós séta során alaposan kiszellıztesse. A korai sötétedésre való tekintettel GYÜLEKEZÉS kor, az Aulában!!! Kézmőves mőhely Vezetik: Kelemen Eszter SSS (Bárka) & Takács Anita SSS Mőhely helyszíne: Auditorium 4. (Pazmaneum) Maximális létszáma: 15 fı A mőhely résztvevıi a nemezelés technikájával ismerkedhetnek meg. A helyszínen elkészült alkotást mindenki haza is viheti magával! 10

11 Mőhelyek A Hit és Fény lelkisége Vezeti: Harmat Péter, nemzeti felelıs Mőhely helyszíne: 317. (Iosephinum) Maximális létszáma: 30 fı A mőhely vezetıje feleségével, Harmat-Üveges Zsuzsannával együtt a magyarországi Hit és Fény nemzeti felelıse. Szeretettel várja mindazokat, akik még csak ismerkednek a sérültek világával, és azokat is, akik eddigi tapasztalataik elmélyítésére vágynak. A Bárka lelkisége Vezeti: Andrzej Kostecki OP (Bárka) Mőhely helyszíne: 328. (Iosephinum) Maximális létszáma: 25 fı A mőhely házigazdája domonkosrendi szerzetes, aki bı egy évtizede áll kapcsolatban Bárka közösségekkel, több országban is, továbbá évek óta rendszeres résztvevıje az új Bárkás segítık Nevers-ben (Franciaország) tartott lelkigyakorlatának. A mőhely keretében sok-sok képpel mutatja be a Bárka közösségek mindennapjait, teret hagyva természetesen a beszélgetésre is. Ének-zene mőhely Vezeti: Tóth-Baltásy Péter (Verebek) Mőhely helyszíne: B218, énekterem (Ward) Maximális létszáma: 30 fı A mőhelybe várjuk mindazokat, akik szeretik hallatni a hangjukat, továbbá nem ijednek meg különféle zajkeltı szerszámok kezelésétıl sem! 11

12 Mőhelyek A résztvevıkre továbbá komoly szolgálat vár vasárnap: ık segítenek abban, hogy az ökumenikus liturgia énekei minél szebben szálljanak az Ég felé. Megjelenítés Vezeti: Bódi Károly (Vidám Szívek) Mőhely helyszíne: Stephaneum díszterem Maximális létszáma: 25 fı A megjelenítés a Hit és Fény találkozók jól ismert mőfaja. Ilyenkor az a célunk, hogy élményszerően, a magunk tapasztalatán átszőrve ismerjünk meg egy bibliai szakaszt azáltal, hogy eljátsszuk, megjelenítjük. A mőhely résztvevıi ezúttal a vasárnapi liturgiára készülnek, a rendezvény mottójának (Lk 5,17-26) megjelenítésével. Képzımővészeti alkotó mőhely Vezeti: Szabó András (Mécses) Mőhely helyszíne: Mozgásközpont (Pazmaneum) Maximális létszáma: 30 fı El sem lehet képzelni, mi mindenbıl válhat dekoráció Ha valaki szeretné látni, hogyan születik meg rongyból és sok egyéb újrahasznosított anyagból a szombati buli díszlete, sıt szívesen hozzá is járul az elkészítéséhez, semmiképpen se hagyja ki ezt a mőhelyt! 12

13 Mőhelyek Táncterápia Vezeti: Kováts-Megyesi Krisztina, táncterapeuta Mőhely helyszíne: Auditorium 3. (Pazmaneum) Maximális létszáma: 20 fı A mozgás-táncterápia révén újjászervezhetjük saját testünkhöz való viszonyunkat; fejleszthetı a mozgáskoordináció, amely segít a térben és idıben harmonikus mozgások kialakításában. Olyan módszer, amely fejleszti az önismeretet és emberismeretet, kitágítja az önkifejezés határait, és segít elıhívni a kreativitást és az alkotóképességet. Masszázs Vezeti: Kocsis Kornélia, gyógytornász Mőhely helyszíne: A215 (Ward) Maximális létszáma: 30 fı A mőhely vezetıje komoly gyakorlattal bíró gyógytornász. Nem csupán fizioterápiával foglalkozik, hanem oktatóként is kiveszi a részét a gyógytornászok, sportmasszırök, humán-kineziológusok felkészítésébıl. A mőhely keretében a svédmasszázs alapvetı fogásait mutatja meg a résztvevıknek, akik egymáson vagy más vállalkozó szellemő rokonokon, barátokon, ismerısökön gyakorolhatnak. 13

14 Mőhelyek Bibliodráma Vezetik: Sarkady Kamilla pszichológus & Nyáry Péter mentálhigiénés szakember Mőhely helyszíne: B203 (Ward) Maximális létszáma: 16 fı A bibliodráma a Biblia történeteinek, szövegeinek dramatikus megjelenítését jelenti csoportos keretben, de szabadon, rögtönzéses jelleggel, a résztvevık saját igényének megfelelıen elıadva. A mőhely vezetıi a 90-es évek elejétıl tartanak bibliodráma-csoportokat, majd a tapasztalatok összegzéseként néhány éve a pszichodráma alapú bibliodráma képzést is útjára indították. Vallások egymás mellett élése Vezeti: Béky Gellért SJ Mőhely helyszíne: A210, könyvtár (Ward) Maximális létszáma: 50 fı A mőhely vezetıje pappá szentelése után, 1955-ben került Japánba, missziós szolgálatra, mely azután mintegy negyven évig tartott. Itt találkozott a nagy keleti vallásokkal: buddhizmussal, hinduizmussal, taoizmussal. Így ismerte fel, hogyan jelenik meg bennük az üdvösségvágy és a keresés. A mőhely keretében errıl a tapasztalatról számol be az érdeklıdıknek. 14

15 Mőhelyek Sportmőhely Vezeti: Morosics Veronika (Csillagok) Mőhely helyszíne: Ambrosianum 126. (Pazmaneum) Maximális létszáma: 30 fı A kirándulás mellett ez egy másik lehetıség a moccanásra. Tornagyakorlatok kicsiknek és nagyoknak, kezdıknek és (fontolva) haladóknak. Garantált felüdülés az üldögélésben megfáradtaknak! Szülık mőhelye Vezeti: Gyene Piroska (ÉFOÉSZ) Mőhely helyszíne: Auditorium 2. (Pazmaneum) Maximális létszáma: 20 fı A mőhely vezetıje amellett, hogy az ÉFOÉSZ elnöke, egyúttal értelmi sérült fiát nevelı, gyakorló édesanya is. Szívesen várja beszélgetésre az érdeklıdı szülıket, testvéreket, vagy a hozzátartozók problémáira érzékeny segítıket, akik szívesen megosztanák vele és egymással a mindennapok nehézségeit és örömeit. Támogatott döntéshozatal Vezeti: Gurbai Sándor (ÉFOÉSZ, Bárka) Mőhely helyszíne: A213 (Ward) Maximális létszáma: 25 fı A mőhelyt mindazok figyelmébe ajánljuk, akiket érdekel, hogyan lehet az értelmi sérült személyeket a saját életükre vonatkozó döntéseikben támogatni egyéni döntési képességüktıl függıen. 15

16 Mőhelyek Meditáció és ima Vezeti: Bálint Andrea pszichológus Mőhely helyszíne: Iosephinum kápolnája Maximális létszáma: 20 fı Ahol a csend beszél. Vezetett meditáció és ima többféle meditációs technikával. Segítıi szerep Vezetik: Draskóczy Ildikó (Bárka) & Orosz Andrea (Kézenfogva Alapítvány) Mőhely helyszíne: A215 (Ward) Maximális létszáma: 15 fı A mőhelybe mindazokat várják, akik az élet bármely területén kerültek már segítıi szerepbe. A mőhely során igyekeznek körbejárni azt, hogy milyen jellemzıi vannak ennek a szerepnek, milyen örömök, vagy éppen milyen nehézségek kísérhetik egy segítıként tevékenykedı ember munkáját. Meghallgatlak Vezeti: Harmai Gábor atya (Szivárvány) & további számos közremőködı Mőhely helyszíne: A107 és A108 (Ward) Maximális létszáma: 50 fı A mőhely keretében egyéni lelki beszélgetésekre van mód. Mindazokat várják, akik úgy érzik, életük valamely nehézségében egy másik személlyel való beszélgetés meghozhatja a tisztánlátást, a megoldások felismerését. Gyónási lehetıség is itt lesz. 16

17 Mőhelyek Sérültek szexualitása Vezeti: Zolnai Erika, pszichológus Mőhely helyszíne: A214 (Ward) Maximális létszáma: 25 fı A mőhely vezetıje évek óta tart elıadássorozatokat, tréningeket a sérültek szexualitása témakörben. Elıadásait szívesen látogatják a szakemberek mellett a sérült gyermeket nevelı szülık is. Természetesen nem csak a szülıket, hanem a téma iránt érdeklıdı segítıket is várja a mőhelyen való részvételre. Játékmőhely Vezeti: Kovács Zsolt (Lámpás) Mőhely helyszíne: Ambrosianum 127. (Pazmaneum) Maximális létszáma: 40 fı Fergeteges játékbazárra vár mindenkit a mőhely vezetıje. Minden vidám kedvő, kalandor lelket szívesen lát! (A búsképőeket pedig még inkább, hogy felviduljanak!) Barátság, szerelem mőhely elsısorban sérült barátaink részére Vezeti: Molnár Gábor (Bárka) Mőhely helyszíne: Auditorium 1. (Pazmaneum) Maximális létszáma: 20 fı Kit nevezel a barátodnak? Hogyan üdvözlöd egy barátodat? Hogyan üdvözölsz egy idegen embert? Mikor mondod azt, hogy szerelmes vagy valakibe? Errıl és sok minden másról beszélgethetsz rasztahajú barátunkkal 17

18 Kiscsoport A kiscsoportok Kiscsoport neve Anna Barnabás Dávid Debóra Eszter Filep Jakab János Jónás Jonatán József Judit Lídia Mária Márta Noé Pál Péter Ráchel Sámuel Sára Simon Helyszíne Auditorium 1. (Pazmaneum) Auditorium 2. (Pazmaneum) Auditorium 3. (Pazmaneum) Auditorium 4. (Pazmaneum) Ambrosianum 126. (Pazmaneum) Ambrosianum 126. (Pazmaneum) Ambrosianum 126. (Pazmaneum) Ambrosianum 127. (Pazmaneum) Ambrosianum 127. (Pazmaneum) Ambrosianum 127. (Pazmaneum) A107 (Ward) A108 (Ward) A205 (Ward) A206 (Ward) A210 (Ward) A210 (Ward) A212 (Ward) A213 (Ward) A214 (Ward) A215 (Ward) B203 (Ward) B204 (Ward) 18

19 Információ Fontos információk! Információs pult található a Stephaneum (Pazmaneum) Aulájában, ahol mindig találhatók önkéntesek, ha felvilágosításra van szükség. Végszükség esetén hívható Törı Alexandra a forró dróton : (70) A gépkocsival érkezık parkolni a campus felsı bejáratánál található parkolóban tudnak, 300 forintos napijegy megváltása ellenében. A felsı bejárat a 10-es út JET benzinkúttal átellenes oldalán nyílik. Nyomatékosan felhívjuk mindenki figyelmét, hogy fokozottan vigyázzon az ÉTKEZÉSI JEGYére, mivel pótlására csak az étkezés újbóli befizetésével van mód! A kiadott program imaalkalmain kívül napközben mindig látogatható a Ward Mária Általános Iskola kápolnája, továbbá a Iosephinum kollégium kis kápolnája is. Szombati napon reggel 7.30-tól a Ward Mária Általános Iskola kápolnájában lesz szentmise. 19

20 20 Információ

21 Információ 21

22 Vasúti menetrend Budapest-Nyugati pu. - Esztergom Menetrend 0 Budapest-Nyugati pu. ó:20 3 Rákosrendezı ó:25 ó:26 7 Budapest-Angyalföld ó:31 ó:32 8 Újpest ó:34 ó:35 10 Aquincum felsı ó:39 ó:40 12 Óbuda ó:42 ó:43 14 Üröm ó:46 ó:47 19 Solymár ó:52 ó:53 23 Pilisvörösvár ó:58 óó:02 25 Szabadságliget óó:04 óó:05 30 Pázmáneum óó:11 óó:12 31 Klotildliget óó:14 óó:15 32 Piliscsaba óó:17 óó:18 36 Pilisjászfalu óó:22 óó:23 39 Piliscsév óó:26 óó:27 41 Leányvár óó:30 óó:31 46 Dorog óó:37 óó:38 49 Esztergom-Kertváros óó:42 óó:43 53 Esztergom óó:49 ó = óra, óó = rákövetkezı óra reggel 7:20-tól este 23:20-ig. 22

23 Menetrend Esztergom - Budapest-Nyugati pu. 0 Esztergom ó:09 4 Esztergom-Kertváros ó:15 ó:16 7 Dorog ó:20 ó:21 12 Leányvár ó:27 ó:31 14 Piliscsév ó:34 ó:35 17 Pilisjászfalu ó:39 ó:40 21 Piliscsaba ó:44 ó:46 22 Klotildliget ó:48 ó:49 23 Pázmáneum ó:51 ó:52 28 Szabadságliget ó:58 ó:59 30 Pilisvörösvár óó:01 óó:02 34 Solymár óó:07 óó:08 39 Üröm óó:13 óó:14 41 Óbuda óó:17 óó:18 43 Aquincum felsı óó:20 óó:21 45 Újpest óó:25 óó:26 46 Budapest-Angyalföld óó:28 óó:29 50 Rákosrendezı óó:34 óó:35 53 Budapest-Nyugati pu. óó:41 Reggel 8:52-tıl este 22:52-ig 23

24 Dalok KATIMAVIK PILISCSABA 1. Megkötöm magamat Isten kötelével, Megtöltöm szívemet ország igéjével Szabadságom Uram, Néked visszaadom, csak a szeretetre formáld át tudatom. Dalok Magamat megkötni gyenge vagyok Uram, Segítı kéz nélkül nehéz járnom utam. Atyám erısítsd meg gyermeked a hitben Életem példázza: Szeretet az Isten Megkötöm magamat baráti kötéllel, Testvéri közösség tartóerejével. Testvér, ha eloldnám kettıs kötelékem, szembesíts magammal, légy felelıs értem! 2. Az életem Tied, én átadom Neked! Minden percemet ezután Veled kezdem el! 3. Arra vágyom én, hogy magasztaljalak. Teljes szívembıl imádlak! Mindenem Te vagy, ezért Téged dicsérlek. Teljes örömöm Te vagy! Uram, Neked adom az életemet, mert csak Érted élek! Kérlek vezess engem az ösvényeden! Minden nap Veled! 24

25 Dalok 4. R.: Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk, töltsd el a szívünk, életünk, hogy béke és áldás szálljon ránk, küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk! Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk, Hozzád emeljük most mindnyájan a szívünk. Reménységünk Belıled fakad, hogyha szívünk-lelkünk mindentıl szabad! R. Ajándékul Lelked küldted el, hogy ne önmagunknak, hanem Annak éljünk, aki értünk életét adta. Mi is átnyújtjuk most szívünk, mindenünk! R 5. Gyönyörő, gyönyörő, Jézus gyönyörő, És mindent széppé teremt életemben. Megérint szelíden, felnyitja a szemem, És mindent széppé teremt életemben. 6. Jöjj, itt az idı, hogy dicsérd! Jöjj, itt az idı, hogy átadd szíved! Jöjj úgy, ahogy vagy és dicsérd! Jöjj úgy, ahogy vagy az Úr elé! /2x Hát jöjj! Egyszer minden nyelv megvallja, hogy İ az Úr, és mindenki térdet hajt, a legnagyobb kincs mégis azokra vár, kik most İt választják! 25

26 Dalok 7. Refr.: Menj Ábrahám, menj(ábrahám), indulj el ma még! Menj, Ábrahám, menj, és vezet majd az ég! 1. És Ábrahám így elindult, mert bízott az Úrban. Nem értette, de elhitte, hogy Isten vele van. R. 2. Ó, testvér most ne várj tovább, az Isten szólít rég! Csak figyelj mindig İreá és vezet majd az ég! R. 3. Az elsı lépted oly nehéz, tán meg sem érkezel?! De dicsıítsd az İ nevét és így boldog leszel! R. 4. Ha nem mozdulsz, bár hív az Úr, de riaszt a messzeség, Ma próbáld meg még İvele, és vezet majd az ég! R. 8. Indulj és menj, hirdesd szavam, népemhez küldelek én! Tövis és gaz, vér és panasz Meddig hallgassam még én!? Refr.: /: Küldelek én, megáldlak én, csak menj, és hirdesd szavam! :/ Tüzessé teszem ajkaidat, gyémánttá homlokodat. Népemnek ırévé rendellek én, lelkemet adom melléd! R. 26

27 Dalok 9. Te vagy a fény a szívemben, Jézus, Add, hogy ne szólhasson bennem a sötét! Te vagy a fény a szívemben, Jézus, Krisztus jöjj, Te vezess utamon! 10. Hozzád száll az énekem, Olyan jó Téged dicsérni! Bőnös volt az életem, De eljöttél, hogy megments engem! A mennybıl jöttél közénk, hogy út legyél Feláldoztad magad a bőnömért! Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, S uralkodsz mindörökké! 11. /: Szentlélek jöjj, lobogó láng, Szentlélek jöjj, a világ vár, Szentlélek jöjj, viharos szél! Jöjj, áradj szét! :/ Jöjj el élı vízforrás, jöjj, a szívünk Téged vár, jöjj, ki fényt adsz lelkünknek, jöjj, úgy várunk Rád! R. Jöjj, igazság forrása, jöjj, imádunk mindnyájan, jöjj, a szívünk ébreszd fel, jöjj kegyelmeddel! R. 27

28 Dalok Jöjj, a néped győjtsd egybe, jöjj, az alvót ébreszd fel, jöjj, a bőntıl tisztíts meg, bátoríts minket! R. 12. Kicsiny kis fényemmel világítani fogok! (3x) Áldom İt mindennap és mindenhol! Elrejtsem-e fényemet? Nem! Világítani fogok! (3x) Áldom İt mindennap és mindenhol! A Sátán sem állíthat meg! Nem! Világítani fogok! (3x) Áldom İt mindennap és mindenhol! Így teszek, míg Jézus jön! Igen! Világítani fogok! (3x) Áldom İt mindennap és mindenhol! 13. /: Ünnep, ünnep, a hit ünnepe! Ünnep, ünnep, a fény ünnepe! :/ /: Alleluja, alleluja, a Hit és Fényben Jézussal találkozunk! :/ 28

29 Dalok 14. Az egész föld felett Te vagy Úr s Király Tiéd a hős patak, Tiéd a napsugár. Csak egyet kérek én, add meg nekem: Legyen Tiéd az életem! Refr: Jézus vezess, szorítsd két kezem, álmaim éjjelén, gyötrelmeimben! Lényem felett Te vagy az Úr s király, Legyen hát Tiéd az életem! Tiéd a gondolat, Tiéd minden szó, Látom szépséged, Mindenható! Te vagy, aki nekem mindennél többet ér, Legyen hát Tiéd az életem! 15. A mélybıl Hozzád száll szavam Uram irgalmazz! Ha bajban lelkem társtalan Uram irgalmazz! Segíts! (Segíts!) Ne hagyj! (Ne hagyj!) Nézd ránk tör a bőn már! Te adj (Te adj) erıt (erıt) Uram irgalmazz! 29

30 Dalok Ha ajkam vétett Ellened Krisztus kegyelmezz! A jó hírt zengjem csak Veled! Krisztus kegyelmezz! Ha arcod fényét elfedem Uram irgalmazz! Te újból hívjál Istenem! Uram irgalmazz! 16. R.: Minden, mi él, csak Téged hirdet. Minden dicsér, mert mind a mőved. Azzal, hogy él ezt zengi Néked: Dicsérlek én, dicsérlek Téged! Dicsér az ég, nap, hold és csillagok, Fény és sötét, nap éj és hajnalok. Dicsér a szél, felhı és hóvihar, A víz, s a tőz megannyi tiszta dallal. Dicsér a föld, dicséri szent Neved, Mint jó anyánk táplál, s ad eledelt. Virág, gyümölcs, zöld fő, fa, hegyvidék, Tó és folyó, síkság és büszke bérc. A nagyvilág létével énekel, Szavunkra vár, hogy hangja dal legyen. Zúgjuk tehát ég és föld énekét, Zengjük velük: nagy Isten, áldott légy! 30

31 Dalok 17. Mi oktalan a világ szemében, azt választotta az Úr. Mi törékeny a világ szemében, azt választotta az Úr. Jöjj, lelke a Tőznek, jöjj Szeretet lelke, Jöjj lelke az Úrnak, jöjj el, várunk Rád 18. És szólt az Úr: A mélyre evezzetek! Ne féljetek, a szeretet Istene van veletek, İ ad új életet! A-alleluja, alleluja. 19. Kenyered és borod táplál engem, Te gyógyítod szívem, hogyha fáj. Refr.: Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, Maradj velem, Tied vagyok, Neked élek már! Amíg Veled járok én az úton, Minden gondom messze-messze száll! R. Leborulva hálát adok Néked, Ajkamról most hála dala száll! R. 31

32 Dalok 20. Szent, szent a neve, én ıt dicsérem, İ erısségem, Jézus. Az én Istenemért mindent veszni hagytam, Csak, hogy szolgálhassam Jézust. Boldogan megvallhatom, İ a cél! Meghaltam, de élek Jézus Krisztusért! 21. Bőneinket, égi Bárány, szent vérednek drága árán mind elveszed, irgalmazz nekünk! (2x) Bőneinket, égi Bárány, szent vérednek drága árán mind elveszed, adj békét nekünk! 22. Mint szarvas hős forrás után, Szívem eped, vágyik Hozzád! Lelkem repes az élı Úr felé, Mikor jössz el, hogy elvigyél? Könnyek között telt életem, Mert az Urat nem ismertem. Szomjaztam én az igazság után, S nem tudtam, hogy İ rég várt rám! 32

33 Dalok Szelíd hangja megragadott És felemelt, magához vont. Kiválasztott, hogy meglássam arcát, Ó, Jézus, jöjj, úgy várunk Rád! 23. Köszönöm, Jézus, köszönöm, Jézus, Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem! Köszönöm, Jézus, köszönöm, Jézus, Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem! A Golgotára ment, és meghalt értem. Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem! Ó, halleluja, ó, halleluja! Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem! 24. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, Szívem csendben az Úrra figyel. 33

34 Dalok 25. Terád vár egy szép ország, Terád vár egy szép ország, Terád vár egy szép ország, Ahová megyek, ahová megyek! Terád vár egy szép ország, Terád vár egy szép ország, Terád vár egy szép ország, Ahová megyek, ahová megyek! Nincs ott többé könnyezés Isten szép országa ez Jézus Krisztus vár ott Rád /: Add át néki az életed, Add át néki az életed, Akkor Isten szép országát elnyered, Te is elnyered! :/ 34

35 Értékelılap ÉRTÉKELİLAP Mennyire voltál elégedett a hétvége helyszínével? Megközelíthetıség Egyáltalán nem Nem igazán Teljes egészében Szállás Étkezések Mennyire voltál elégedett a kiscsoportokkal? Kiscsoport összetétele Kiscsoportvezetı mőködése Egyáltalán nem Nem igazán Mennyire voltál elégedett a mőhelyekkel? Témaválasztás Egyáltalán nem Nem igazán Többékevésbé Többékevésbé Többékevésbé Teljes egészében Teljes egészében Mőhelyvezetı(k) felkészültsége Hasznosíthatóság 35

36 Dalok Mennyire voltál elégedett az ökumenikus liturgiával? Összeállításával Egyáltalán nem Nem igazán Többékevésbé Teljes egészében Megvalósításával Mi volt, ami a legjobban megérintett? Mit viszel magaddal a mindennapokba? Volt-e, ami nehézséget okozott, ami rosszul érintett? Egyéb megjegyzés, amit megosztanál a szervezıkkel: Ha jónak látod, írd ide a nevedet (és közösséged nevét): Köszönjük részvételedet, és segítségedet a kiértékelésben! A szervezık 36

37 37

38 38

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk I. Kor

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 5. (Nyomtatva: április 13.) A szentgyónás után

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 5. (Nyomtatva: április 13.) A szentgyónás után SZENT KERESZT 2014. ÁPRILIS AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 5. (Nyomtatva: április 13.) A szentgyónás után Sok évvel ezelıtt még abban az idıben, amikor

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6.

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6. SZENT KERESZT 2011. FEBRUÁR AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6. A szent keresztség Az Úr Jézus megkeresztelkedésének története arra irányítja figyelmünket,

Részletesebben

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl 2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl Összeállította: Uszanov Natasa és Dzjadiga Nelli 2009 Bemutatkozás. Kik vagyunk? 1.) Bemutatkozás. Kik

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM REFORMÁCIÓ İSZI HÁLAADÁS Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János)

Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János) LIV.- évfolyam Vol.54 No. 1-2 2002-1.-2. szám MARGÓ HAZAMENT Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János) Elsô argentínai VK tábor, Buenos Aires 1962 Margó a leánykiképzô

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség;

Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség; VII. évf. 12. szám 2013. Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség; Ajánló jelen számunkból: Sóskuti Zoltán: Gyönyörködök

Részletesebben

Jézussal az úton Lk 24,13-35

Jézussal az úton Lk 24,13-35 Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA Húsvét ünnepe, a kereszténység legfontosabb ünnepe nagyon gazdag mondanivalóban. Az elsı eresztények nem csupán 2-3 napig ünnepelték,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. I. szám 2011. január Papnak pap legyen a barátja kötötték lelkünkre annak idején a szemináriumban. Ez alatt azt

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) 2 0 1 0. m á r c i u s 2 8. VI. évfolyam 1. szám T A N Í T V Á N Y O K A T K E R E S Ü N K! L e l k i p á s z t o r i e l ı r e t e k i n t é s 2 0 1 0 - r e E fezus 4:11-15: És ı adott némelyeket apostolokul,

Részletesebben

Lelkészi hivatal elérhetőségei:

Lelkészi hivatal elérhetőségei: TARTALOMJEGYZÉK: 3. o. A néma oltár 4. o. Bizonyságtétel - Hűséggel akarok élni 6. o. Ha Isten békéje lakja a szívemet 8. o. Rendhagyó kátéóra 9. o. Konfirmáció 10. o. Konfirmnadusok köszöntése 12. o.

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

KISTARCSA. Ember emlékezzél!

KISTARCSA. Ember emlékezzél! 2009. március 1. VIII. évfolyam 1. szám Ember emlékezzél! KISTARCSA Az anyaszentegyház nagyböjt kezdetén hamut szentel, a szentelt hamuval megérinti homlokunkat és figyelmeztet az elmúlásra: ember emlékezzél,

Részletesebben