Találkozás és közösség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Találkozás és közösség"

Átírás

1 Ilyet még nem láttunk soha (Lk 5,26) Találkozás és közösség január

2 Tartalom Tartalom TARTALOM... 2 BEKÖSZÖNTİ... 3 A HÁROM NAP PROGRAMJA... 5 KÍSÉRİPROGRAM KIÁLLÍTÁS AZ AULÁBAN...8 MŐHELYEK...10 FONTOS INFORMÁCIÓK!...19 VASÚTI MENETREND...22 DALOK...24 ÉRTÉKELİLAP

3 Beköszöntı Beköszöntı A katimavik eszkimó szó, jelentése: találkozóhely. Így nevezik azokat a hétvégi találkozókat, ahol értelmi sérült emberek, szüleik és barátaik találkoznak a világ számos országában és melyeket a Hit és Fény tagjai, a Bárka közösség és önkéntesek készítenek elı. Valójában ez nem egy lelkigyakorlat és nem is képzés, hanem inkább egy konferencia jellegő lelki program. A hazánkban most elıször létrejövı ilyen találkozó célja, hogy minél szélesebb nyilvánosságot kapjon a 43 éve mőködı és a fogyatékos emberek értékeinek fontosságát úttörıként hirdetı nemzetközi Bárka és Hit és Fény mozgalom. Az ünnep táplálék, feltöltıdés. Szimbolikus módon megjeleníti a közösség végsı célját, s ebben a minıségben erısíti a reményt, és új erıt ad, hogy több szeretettel induljunk neki megint a mindennapi életnek. (Jean Vanier) Óriási öröm mindannyiunk számára, hogy ennek az ünnepi alkalomnak az elıadójaként Jean Vanier-t, a Bárka és Hit és Fény mozgalom alapítóját hallgathatjuk meg a három nap során. Töltekezzünk minél inkább ebben az idıben, és hogyha hazatérve is építeni vágyunk közösségeinket, akkor: Több szeretetet a hétköznapokba! 3

4 Jean Vanier Jean Vanier 1928-ban született Genfben, George Vanier kanadai fıkormányzó fiaként. A II. világháború legnehezebb idıszakában vonult be a Brit Haditengerészethez, majd késıbb a Kanadai Királyi Haditengerészetnél is szolgált ben kezdıdött élete spirituális szakasza. Párizsban filozófiából doktorált, és tanított a torontói egyetemen. Franciaországba visszatérve mélyen megérintette az intézetekben élı értelmi sérült emberek nyomorúsága ben Trosly-Breuil-ben magához fogadott két értelmi sérült férfit, Raphaëlt és Philippe-et. Hármójuk szövetségébıl növekedett a Bárka Közösség, melyben napjainkra több ezer értelmi akadályozottsággal élı ember talált otthonra. Marie-Hélène Mathieu és Jean Vanier 1971-ben alapította meg a Hit és Fény közösséget egy nagyszabású lourdes-i zarándoklat alkalmával, melyet abból a célból szerveztek, hogy az értelmi sérült emberek is megtalálhassák igazi helyüket az egyház szívében. A részvétel feltétele volt, hogy az értelmi sérült emberek, szüleik és fiatal barátaik rendszeresen találkozó kis közösségekben készüljenek elı a zarándoklatra. Hazánkban a Bárka Közösség 16 éve, a világ 34 országában 134 közösséggel, a 21 éve mőködı Hit és Fény 77 országban 1462 közösséggel van jelen. 4

5 Kiállítás A három nap programja Péntek Idı Program Helyszín 12:00- regisztráció, szállások Stephaneum Aula 16:00 elfoglalása 16:00-16:30 ünnepélyes megnyitó Stephaneum díszterem 16:30-17:30 17:30-18:00 18:00-19:00 19:00-21:00 közösségek bemutatkozása Szünet Jean elıadása Vacsora Stephaneum díszterem Stephaneum díszterem Zakeus étterem 21:00- közös ima, virrasztás Stephaneum díszterem, majd fáklyás átvonulás a Iosephinum kápolnájába 5

6 Kiállítás Szombat Idı Program Helyszín 8:00-9:30 reggeli szállások + Stephaneum Aula 9:30-10:00 10:00-11:00 11:00-11:30 11:30-13:00 13:00-15:00 15:00-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-19:00 19:00-21:00 éneklés, reggeli ima Jean elıadása szünet kiscsoportok ebéd mőhelyek szünet Jean bevezetıje a lábmosáshoz a lábmosás szertartása vacsora 21:00- ünneplés (magyar táncház+ír zene) Stephaneum díszterem Stephaneum díszterem a helyszíneket ld. külön Zakeus étterem a helyszíneket ld. külön Stephaneum díszterem Stephaneum Aula Zakeus étterem Mozgásközpont 6

7 Kiállítás Vasárnap Idı Program Helyszín 8:00-9:30 reggeli szállások + Stephaneum Aula 9:30-10:00 éneklés, reggeli ima Stephaneum díszterem 10:00-11:00 11:00-11:30 11:30-13:00 Jean elıadása szünet ökumenikus liturgia Stephaneum díszterem Stephaneum díszterem 7

8 Kiállítás Kísérıprogram kiállítás az Aulában A katimavik idején egy különleges kiállításra is várjuk a résztvevıket. Értelmi sérült fiatalok festményeit hozza a közönség elé három szervezet: Bárka Alapítvány, Dunaharaszti Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a mővészet egy elit csoport fényőzése, holott az alkotás mindannyiunk életének része. A kreativitás belsı folyamat, amely az ismeretektıl és az intelligenciától nem független, de ezeken mégis túllépı alkotó tevékenység. Olyan általános emberi tevékenység, amely sokféle szinten megmutatkozhat. Minden emberre jellemzı, így az értelmi akadályozottsággal élıkre is. A sérült ember számára a mővészi kifejezés a kommunikáció fontos eszköze lehet. A Bárkában 1997-ben indult el az Alkotó Mőhely. A Bárka Alkotó Mőhelyében kezdettıl fogva külön hangsúlyt fektettünk arra, hogy a sérült fiatalok olyan eszközöket kaphassanak a kezükbe, melyek megkönnyítik önkifejezésüket. Az értelmileg akadályozott emberek élete és alkotása hívja fel a figyelmet arra, hogy az élet több mint képességek összessége és önmagunk megvalósítására való törekvés. Garai Ház Alapítvány, Baja Szervezetünk azzal a céllal alakult, hogy halmozottan hátrányos helyzető, fıleg a környéken élı fiataloknak társadalmi esélyegyenlıségét elısegítése. Kitőzött céljait három módon próbálja elérni: lakóotthont mőködtet Baján, a Bárka 8

9 Kiállítás szellemiségében; kézmőves foglalkoztatót tart fenn az ott lakó sérültek számára; társadalmi szemlélet-formáló programokat szervez a városban. A 2006-os év során lehetıség nyílt egy olajfestményekbıl álló kiállítási anyag elkészítésére. Az anyag az ausztriai kuratóriumi tagunk által meghívott festımővész vezetésével készült el. Budapesten, a Református Egyház Bibliamúzeumában egy hónapos önálló kiállítás lett belıle, amit követett a 2007-ben a budapesti Budai Református Egyházközségben megrendezett kiállítás. Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány, Budapest Az ÉTA Országos Szövetség Lakóotthon Munkacsoportja és a Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány 2007-ben immár ötödször rendezte meg nyári alkotótáborát a kis létszámú lakóotthonokban élı értelmi fogyatékos fiatalok számára. A tábort azzal a céllal indítottuk, hogy az értelmi fogyatékos fiatalok megismerkedjenek a képzımővészet különbözı technikáival, eszközeivel, és kortárs képzımővészek segítségével tanulják meg kifejezni gondolataikat, érzéseiket, valamint a mővészettörténet körébıl ismeretekre tegyenek szert ben az ÚTVONAL volt gödi alkotótábori munkánk fókuszában. A mővészetben az útvonal fogalmához változatos tartalmak főzhetık, és sokrétő kifejezésbeli megnyilatkozások köthetık hozzá. Néha valóságosan járjuk be az utat, néha csak a fantáziánkban. Út van földön, vízen, levegıben de az útvonal jelképezheti azt az utat is, amit mi emberek itt a földön bejárunk. Születünk, jelen vagyunk és elmegyünk de remélhetıen nyomot hagyunk. 9

10 Mőhelyek Mőhelyek A mőhelyekre a létszámok korlátai miatt a helyszínen is jelentkezni kell az információs pultnál, legkésıbb szombaton 11:30-ig! Kiránduló-mőhely Vezeti: dr. Vetier András (Búzavirág) Mőhely helyszíne: a természet Maximális létszáma: 30 fı A mőhely vezetıje fáradhatatlanul szervezi meg idırıl idıre a Hit és Fényesek és Bárkások megmozgatására hivatott kirándulásokat. A mostani alkalom, ha komolyabb túrára nem is ad alkalmat, arra mindenképpen, hogy az elıadáshallgatásban megfáradt fejeket egy kiadós séta során alaposan kiszellıztesse. A korai sötétedésre való tekintettel GYÜLEKEZÉS kor, az Aulában!!! Kézmőves mőhely Vezetik: Kelemen Eszter SSS (Bárka) & Takács Anita SSS Mőhely helyszíne: Auditorium 4. (Pazmaneum) Maximális létszáma: 15 fı A mőhely résztvevıi a nemezelés technikájával ismerkedhetnek meg. A helyszínen elkészült alkotást mindenki haza is viheti magával! 10

11 Mőhelyek A Hit és Fény lelkisége Vezeti: Harmat Péter, nemzeti felelıs Mőhely helyszíne: 317. (Iosephinum) Maximális létszáma: 30 fı A mőhely vezetıje feleségével, Harmat-Üveges Zsuzsannával együtt a magyarországi Hit és Fény nemzeti felelıse. Szeretettel várja mindazokat, akik még csak ismerkednek a sérültek világával, és azokat is, akik eddigi tapasztalataik elmélyítésére vágynak. A Bárka lelkisége Vezeti: Andrzej Kostecki OP (Bárka) Mőhely helyszíne: 328. (Iosephinum) Maximális létszáma: 25 fı A mőhely házigazdája domonkosrendi szerzetes, aki bı egy évtizede áll kapcsolatban Bárka közösségekkel, több országban is, továbbá évek óta rendszeres résztvevıje az új Bárkás segítık Nevers-ben (Franciaország) tartott lelkigyakorlatának. A mőhely keretében sok-sok képpel mutatja be a Bárka közösségek mindennapjait, teret hagyva természetesen a beszélgetésre is. Ének-zene mőhely Vezeti: Tóth-Baltásy Péter (Verebek) Mőhely helyszíne: B218, énekterem (Ward) Maximális létszáma: 30 fı A mőhelybe várjuk mindazokat, akik szeretik hallatni a hangjukat, továbbá nem ijednek meg különféle zajkeltı szerszámok kezelésétıl sem! 11

12 Mőhelyek A résztvevıkre továbbá komoly szolgálat vár vasárnap: ık segítenek abban, hogy az ökumenikus liturgia énekei minél szebben szálljanak az Ég felé. Megjelenítés Vezeti: Bódi Károly (Vidám Szívek) Mőhely helyszíne: Stephaneum díszterem Maximális létszáma: 25 fı A megjelenítés a Hit és Fény találkozók jól ismert mőfaja. Ilyenkor az a célunk, hogy élményszerően, a magunk tapasztalatán átszőrve ismerjünk meg egy bibliai szakaszt azáltal, hogy eljátsszuk, megjelenítjük. A mőhely résztvevıi ezúttal a vasárnapi liturgiára készülnek, a rendezvény mottójának (Lk 5,17-26) megjelenítésével. Képzımővészeti alkotó mőhely Vezeti: Szabó András (Mécses) Mőhely helyszíne: Mozgásközpont (Pazmaneum) Maximális létszáma: 30 fı El sem lehet képzelni, mi mindenbıl válhat dekoráció Ha valaki szeretné látni, hogyan születik meg rongyból és sok egyéb újrahasznosított anyagból a szombati buli díszlete, sıt szívesen hozzá is járul az elkészítéséhez, semmiképpen se hagyja ki ezt a mőhelyt! 12

13 Mőhelyek Táncterápia Vezeti: Kováts-Megyesi Krisztina, táncterapeuta Mőhely helyszíne: Auditorium 3. (Pazmaneum) Maximális létszáma: 20 fı A mozgás-táncterápia révén újjászervezhetjük saját testünkhöz való viszonyunkat; fejleszthetı a mozgáskoordináció, amely segít a térben és idıben harmonikus mozgások kialakításában. Olyan módszer, amely fejleszti az önismeretet és emberismeretet, kitágítja az önkifejezés határait, és segít elıhívni a kreativitást és az alkotóképességet. Masszázs Vezeti: Kocsis Kornélia, gyógytornász Mőhely helyszíne: A215 (Ward) Maximális létszáma: 30 fı A mőhely vezetıje komoly gyakorlattal bíró gyógytornász. Nem csupán fizioterápiával foglalkozik, hanem oktatóként is kiveszi a részét a gyógytornászok, sportmasszırök, humán-kineziológusok felkészítésébıl. A mőhely keretében a svédmasszázs alapvetı fogásait mutatja meg a résztvevıknek, akik egymáson vagy más vállalkozó szellemő rokonokon, barátokon, ismerısökön gyakorolhatnak. 13

14 Mőhelyek Bibliodráma Vezetik: Sarkady Kamilla pszichológus & Nyáry Péter mentálhigiénés szakember Mőhely helyszíne: B203 (Ward) Maximális létszáma: 16 fı A bibliodráma a Biblia történeteinek, szövegeinek dramatikus megjelenítését jelenti csoportos keretben, de szabadon, rögtönzéses jelleggel, a résztvevık saját igényének megfelelıen elıadva. A mőhely vezetıi a 90-es évek elejétıl tartanak bibliodráma-csoportokat, majd a tapasztalatok összegzéseként néhány éve a pszichodráma alapú bibliodráma képzést is útjára indították. Vallások egymás mellett élése Vezeti: Béky Gellért SJ Mőhely helyszíne: A210, könyvtár (Ward) Maximális létszáma: 50 fı A mőhely vezetıje pappá szentelése után, 1955-ben került Japánba, missziós szolgálatra, mely azután mintegy negyven évig tartott. Itt találkozott a nagy keleti vallásokkal: buddhizmussal, hinduizmussal, taoizmussal. Így ismerte fel, hogyan jelenik meg bennük az üdvösségvágy és a keresés. A mőhely keretében errıl a tapasztalatról számol be az érdeklıdıknek. 14

15 Mőhelyek Sportmőhely Vezeti: Morosics Veronika (Csillagok) Mőhely helyszíne: Ambrosianum 126. (Pazmaneum) Maximális létszáma: 30 fı A kirándulás mellett ez egy másik lehetıség a moccanásra. Tornagyakorlatok kicsiknek és nagyoknak, kezdıknek és (fontolva) haladóknak. Garantált felüdülés az üldögélésben megfáradtaknak! Szülık mőhelye Vezeti: Gyene Piroska (ÉFOÉSZ) Mőhely helyszíne: Auditorium 2. (Pazmaneum) Maximális létszáma: 20 fı A mőhely vezetıje amellett, hogy az ÉFOÉSZ elnöke, egyúttal értelmi sérült fiát nevelı, gyakorló édesanya is. Szívesen várja beszélgetésre az érdeklıdı szülıket, testvéreket, vagy a hozzátartozók problémáira érzékeny segítıket, akik szívesen megosztanák vele és egymással a mindennapok nehézségeit és örömeit. Támogatott döntéshozatal Vezeti: Gurbai Sándor (ÉFOÉSZ, Bárka) Mőhely helyszíne: A213 (Ward) Maximális létszáma: 25 fı A mőhelyt mindazok figyelmébe ajánljuk, akiket érdekel, hogyan lehet az értelmi sérült személyeket a saját életükre vonatkozó döntéseikben támogatni egyéni döntési képességüktıl függıen. 15

16 Mőhelyek Meditáció és ima Vezeti: Bálint Andrea pszichológus Mőhely helyszíne: Iosephinum kápolnája Maximális létszáma: 20 fı Ahol a csend beszél. Vezetett meditáció és ima többféle meditációs technikával. Segítıi szerep Vezetik: Draskóczy Ildikó (Bárka) & Orosz Andrea (Kézenfogva Alapítvány) Mőhely helyszíne: A215 (Ward) Maximális létszáma: 15 fı A mőhelybe mindazokat várják, akik az élet bármely területén kerültek már segítıi szerepbe. A mőhely során igyekeznek körbejárni azt, hogy milyen jellemzıi vannak ennek a szerepnek, milyen örömök, vagy éppen milyen nehézségek kísérhetik egy segítıként tevékenykedı ember munkáját. Meghallgatlak Vezeti: Harmai Gábor atya (Szivárvány) & további számos közremőködı Mőhely helyszíne: A107 és A108 (Ward) Maximális létszáma: 50 fı A mőhely keretében egyéni lelki beszélgetésekre van mód. Mindazokat várják, akik úgy érzik, életük valamely nehézségében egy másik személlyel való beszélgetés meghozhatja a tisztánlátást, a megoldások felismerését. Gyónási lehetıség is itt lesz. 16

17 Mőhelyek Sérültek szexualitása Vezeti: Zolnai Erika, pszichológus Mőhely helyszíne: A214 (Ward) Maximális létszáma: 25 fı A mőhely vezetıje évek óta tart elıadássorozatokat, tréningeket a sérültek szexualitása témakörben. Elıadásait szívesen látogatják a szakemberek mellett a sérült gyermeket nevelı szülık is. Természetesen nem csak a szülıket, hanem a téma iránt érdeklıdı segítıket is várja a mőhelyen való részvételre. Játékmőhely Vezeti: Kovács Zsolt (Lámpás) Mőhely helyszíne: Ambrosianum 127. (Pazmaneum) Maximális létszáma: 40 fı Fergeteges játékbazárra vár mindenkit a mőhely vezetıje. Minden vidám kedvő, kalandor lelket szívesen lát! (A búsképőeket pedig még inkább, hogy felviduljanak!) Barátság, szerelem mőhely elsısorban sérült barátaink részére Vezeti: Molnár Gábor (Bárka) Mőhely helyszíne: Auditorium 1. (Pazmaneum) Maximális létszáma: 20 fı Kit nevezel a barátodnak? Hogyan üdvözlöd egy barátodat? Hogyan üdvözölsz egy idegen embert? Mikor mondod azt, hogy szerelmes vagy valakibe? Errıl és sok minden másról beszélgethetsz rasztahajú barátunkkal 17

18 Kiscsoport A kiscsoportok Kiscsoport neve Anna Barnabás Dávid Debóra Eszter Filep Jakab János Jónás Jonatán József Judit Lídia Mária Márta Noé Pál Péter Ráchel Sámuel Sára Simon Helyszíne Auditorium 1. (Pazmaneum) Auditorium 2. (Pazmaneum) Auditorium 3. (Pazmaneum) Auditorium 4. (Pazmaneum) Ambrosianum 126. (Pazmaneum) Ambrosianum 126. (Pazmaneum) Ambrosianum 126. (Pazmaneum) Ambrosianum 127. (Pazmaneum) Ambrosianum 127. (Pazmaneum) Ambrosianum 127. (Pazmaneum) A107 (Ward) A108 (Ward) A205 (Ward) A206 (Ward) A210 (Ward) A210 (Ward) A212 (Ward) A213 (Ward) A214 (Ward) A215 (Ward) B203 (Ward) B204 (Ward) 18

19 Információ Fontos információk! Információs pult található a Stephaneum (Pazmaneum) Aulájában, ahol mindig találhatók önkéntesek, ha felvilágosításra van szükség. Végszükség esetén hívható Törı Alexandra a forró dróton : (70) A gépkocsival érkezık parkolni a campus felsı bejáratánál található parkolóban tudnak, 300 forintos napijegy megváltása ellenében. A felsı bejárat a 10-es út JET benzinkúttal átellenes oldalán nyílik. Nyomatékosan felhívjuk mindenki figyelmét, hogy fokozottan vigyázzon az ÉTKEZÉSI JEGYére, mivel pótlására csak az étkezés újbóli befizetésével van mód! A kiadott program imaalkalmain kívül napközben mindig látogatható a Ward Mária Általános Iskola kápolnája, továbbá a Iosephinum kollégium kis kápolnája is. Szombati napon reggel 7.30-tól a Ward Mária Általános Iskola kápolnájában lesz szentmise. 19

20 20 Információ

21 Információ 21

22 Vasúti menetrend Budapest-Nyugati pu. - Esztergom Menetrend 0 Budapest-Nyugati pu. ó:20 3 Rákosrendezı ó:25 ó:26 7 Budapest-Angyalföld ó:31 ó:32 8 Újpest ó:34 ó:35 10 Aquincum felsı ó:39 ó:40 12 Óbuda ó:42 ó:43 14 Üröm ó:46 ó:47 19 Solymár ó:52 ó:53 23 Pilisvörösvár ó:58 óó:02 25 Szabadságliget óó:04 óó:05 30 Pázmáneum óó:11 óó:12 31 Klotildliget óó:14 óó:15 32 Piliscsaba óó:17 óó:18 36 Pilisjászfalu óó:22 óó:23 39 Piliscsév óó:26 óó:27 41 Leányvár óó:30 óó:31 46 Dorog óó:37 óó:38 49 Esztergom-Kertváros óó:42 óó:43 53 Esztergom óó:49 ó = óra, óó = rákövetkezı óra reggel 7:20-tól este 23:20-ig. 22

23 Menetrend Esztergom - Budapest-Nyugati pu. 0 Esztergom ó:09 4 Esztergom-Kertváros ó:15 ó:16 7 Dorog ó:20 ó:21 12 Leányvár ó:27 ó:31 14 Piliscsév ó:34 ó:35 17 Pilisjászfalu ó:39 ó:40 21 Piliscsaba ó:44 ó:46 22 Klotildliget ó:48 ó:49 23 Pázmáneum ó:51 ó:52 28 Szabadságliget ó:58 ó:59 30 Pilisvörösvár óó:01 óó:02 34 Solymár óó:07 óó:08 39 Üröm óó:13 óó:14 41 Óbuda óó:17 óó:18 43 Aquincum felsı óó:20 óó:21 45 Újpest óó:25 óó:26 46 Budapest-Angyalföld óó:28 óó:29 50 Rákosrendezı óó:34 óó:35 53 Budapest-Nyugati pu. óó:41 Reggel 8:52-tıl este 22:52-ig 23

24 Dalok KATIMAVIK PILISCSABA 1. Megkötöm magamat Isten kötelével, Megtöltöm szívemet ország igéjével Szabadságom Uram, Néked visszaadom, csak a szeretetre formáld át tudatom. Dalok Magamat megkötni gyenge vagyok Uram, Segítı kéz nélkül nehéz járnom utam. Atyám erısítsd meg gyermeked a hitben Életem példázza: Szeretet az Isten Megkötöm magamat baráti kötéllel, Testvéri közösség tartóerejével. Testvér, ha eloldnám kettıs kötelékem, szembesíts magammal, légy felelıs értem! 2. Az életem Tied, én átadom Neked! Minden percemet ezután Veled kezdem el! 3. Arra vágyom én, hogy magasztaljalak. Teljes szívembıl imádlak! Mindenem Te vagy, ezért Téged dicsérlek. Teljes örömöm Te vagy! Uram, Neked adom az életemet, mert csak Érted élek! Kérlek vezess engem az ösvényeden! Minden nap Veled! 24

25 Dalok 4. R.: Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk, töltsd el a szívünk, életünk, hogy béke és áldás szálljon ránk, küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk! Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk, Hozzád emeljük most mindnyájan a szívünk. Reménységünk Belıled fakad, hogyha szívünk-lelkünk mindentıl szabad! R. Ajándékul Lelked küldted el, hogy ne önmagunknak, hanem Annak éljünk, aki értünk életét adta. Mi is átnyújtjuk most szívünk, mindenünk! R 5. Gyönyörő, gyönyörő, Jézus gyönyörő, És mindent széppé teremt életemben. Megérint szelíden, felnyitja a szemem, És mindent széppé teremt életemben. 6. Jöjj, itt az idı, hogy dicsérd! Jöjj, itt az idı, hogy átadd szíved! Jöjj úgy, ahogy vagy és dicsérd! Jöjj úgy, ahogy vagy az Úr elé! /2x Hát jöjj! Egyszer minden nyelv megvallja, hogy İ az Úr, és mindenki térdet hajt, a legnagyobb kincs mégis azokra vár, kik most İt választják! 25

26 Dalok 7. Refr.: Menj Ábrahám, menj(ábrahám), indulj el ma még! Menj, Ábrahám, menj, és vezet majd az ég! 1. És Ábrahám így elindult, mert bízott az Úrban. Nem értette, de elhitte, hogy Isten vele van. R. 2. Ó, testvér most ne várj tovább, az Isten szólít rég! Csak figyelj mindig İreá és vezet majd az ég! R. 3. Az elsı lépted oly nehéz, tán meg sem érkezel?! De dicsıítsd az İ nevét és így boldog leszel! R. 4. Ha nem mozdulsz, bár hív az Úr, de riaszt a messzeség, Ma próbáld meg még İvele, és vezet majd az ég! R. 8. Indulj és menj, hirdesd szavam, népemhez küldelek én! Tövis és gaz, vér és panasz Meddig hallgassam még én!? Refr.: /: Küldelek én, megáldlak én, csak menj, és hirdesd szavam! :/ Tüzessé teszem ajkaidat, gyémánttá homlokodat. Népemnek ırévé rendellek én, lelkemet adom melléd! R. 26

27 Dalok 9. Te vagy a fény a szívemben, Jézus, Add, hogy ne szólhasson bennem a sötét! Te vagy a fény a szívemben, Jézus, Krisztus jöjj, Te vezess utamon! 10. Hozzád száll az énekem, Olyan jó Téged dicsérni! Bőnös volt az életem, De eljöttél, hogy megments engem! A mennybıl jöttél közénk, hogy út legyél Feláldoztad magad a bőnömért! Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, S uralkodsz mindörökké! 11. /: Szentlélek jöjj, lobogó láng, Szentlélek jöjj, a világ vár, Szentlélek jöjj, viharos szél! Jöjj, áradj szét! :/ Jöjj el élı vízforrás, jöjj, a szívünk Téged vár, jöjj, ki fényt adsz lelkünknek, jöjj, úgy várunk Rád! R. Jöjj, igazság forrása, jöjj, imádunk mindnyájan, jöjj, a szívünk ébreszd fel, jöjj kegyelmeddel! R. 27

28 Dalok Jöjj, a néped győjtsd egybe, jöjj, az alvót ébreszd fel, jöjj, a bőntıl tisztíts meg, bátoríts minket! R. 12. Kicsiny kis fényemmel világítani fogok! (3x) Áldom İt mindennap és mindenhol! Elrejtsem-e fényemet? Nem! Világítani fogok! (3x) Áldom İt mindennap és mindenhol! A Sátán sem állíthat meg! Nem! Világítani fogok! (3x) Áldom İt mindennap és mindenhol! Így teszek, míg Jézus jön! Igen! Világítani fogok! (3x) Áldom İt mindennap és mindenhol! 13. /: Ünnep, ünnep, a hit ünnepe! Ünnep, ünnep, a fény ünnepe! :/ /: Alleluja, alleluja, a Hit és Fényben Jézussal találkozunk! :/ 28

29 Dalok 14. Az egész föld felett Te vagy Úr s Király Tiéd a hős patak, Tiéd a napsugár. Csak egyet kérek én, add meg nekem: Legyen Tiéd az életem! Refr: Jézus vezess, szorítsd két kezem, álmaim éjjelén, gyötrelmeimben! Lényem felett Te vagy az Úr s király, Legyen hát Tiéd az életem! Tiéd a gondolat, Tiéd minden szó, Látom szépséged, Mindenható! Te vagy, aki nekem mindennél többet ér, Legyen hát Tiéd az életem! 15. A mélybıl Hozzád száll szavam Uram irgalmazz! Ha bajban lelkem társtalan Uram irgalmazz! Segíts! (Segíts!) Ne hagyj! (Ne hagyj!) Nézd ránk tör a bőn már! Te adj (Te adj) erıt (erıt) Uram irgalmazz! 29

30 Dalok Ha ajkam vétett Ellened Krisztus kegyelmezz! A jó hírt zengjem csak Veled! Krisztus kegyelmezz! Ha arcod fényét elfedem Uram irgalmazz! Te újból hívjál Istenem! Uram irgalmazz! 16. R.: Minden, mi él, csak Téged hirdet. Minden dicsér, mert mind a mőved. Azzal, hogy él ezt zengi Néked: Dicsérlek én, dicsérlek Téged! Dicsér az ég, nap, hold és csillagok, Fény és sötét, nap éj és hajnalok. Dicsér a szél, felhı és hóvihar, A víz, s a tőz megannyi tiszta dallal. Dicsér a föld, dicséri szent Neved, Mint jó anyánk táplál, s ad eledelt. Virág, gyümölcs, zöld fő, fa, hegyvidék, Tó és folyó, síkság és büszke bérc. A nagyvilág létével énekel, Szavunkra vár, hogy hangja dal legyen. Zúgjuk tehát ég és föld énekét, Zengjük velük: nagy Isten, áldott légy! 30

31 Dalok 17. Mi oktalan a világ szemében, azt választotta az Úr. Mi törékeny a világ szemében, azt választotta az Úr. Jöjj, lelke a Tőznek, jöjj Szeretet lelke, Jöjj lelke az Úrnak, jöjj el, várunk Rád 18. És szólt az Úr: A mélyre evezzetek! Ne féljetek, a szeretet Istene van veletek, İ ad új életet! A-alleluja, alleluja. 19. Kenyered és borod táplál engem, Te gyógyítod szívem, hogyha fáj. Refr.: Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, Maradj velem, Tied vagyok, Neked élek már! Amíg Veled járok én az úton, Minden gondom messze-messze száll! R. Leborulva hálát adok Néked, Ajkamról most hála dala száll! R. 31

32 Dalok 20. Szent, szent a neve, én ıt dicsérem, İ erısségem, Jézus. Az én Istenemért mindent veszni hagytam, Csak, hogy szolgálhassam Jézust. Boldogan megvallhatom, İ a cél! Meghaltam, de élek Jézus Krisztusért! 21. Bőneinket, égi Bárány, szent vérednek drága árán mind elveszed, irgalmazz nekünk! (2x) Bőneinket, égi Bárány, szent vérednek drága árán mind elveszed, adj békét nekünk! 22. Mint szarvas hős forrás után, Szívem eped, vágyik Hozzád! Lelkem repes az élı Úr felé, Mikor jössz el, hogy elvigyél? Könnyek között telt életem, Mert az Urat nem ismertem. Szomjaztam én az igazság után, S nem tudtam, hogy İ rég várt rám! 32

33 Dalok Szelíd hangja megragadott És felemelt, magához vont. Kiválasztott, hogy meglássam arcát, Ó, Jézus, jöjj, úgy várunk Rád! 23. Köszönöm, Jézus, köszönöm, Jézus, Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem! Köszönöm, Jézus, köszönöm, Jézus, Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem! A Golgotára ment, és meghalt értem. Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem! Ó, halleluja, ó, halleluja! Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem! 24. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, Szívem csendben az Úrra figyel. 33

34 Dalok 25. Terád vár egy szép ország, Terád vár egy szép ország, Terád vár egy szép ország, Ahová megyek, ahová megyek! Terád vár egy szép ország, Terád vár egy szép ország, Terád vár egy szép ország, Ahová megyek, ahová megyek! Nincs ott többé könnyezés Isten szép országa ez Jézus Krisztus vár ott Rád /: Add át néki az életed, Add át néki az életed, Akkor Isten szép országát elnyered, Te is elnyered! :/ 34

35 Értékelılap ÉRTÉKELİLAP Mennyire voltál elégedett a hétvége helyszínével? Megközelíthetıség Egyáltalán nem Nem igazán Teljes egészében Szállás Étkezések Mennyire voltál elégedett a kiscsoportokkal? Kiscsoport összetétele Kiscsoportvezetı mőködése Egyáltalán nem Nem igazán Mennyire voltál elégedett a mőhelyekkel? Témaválasztás Egyáltalán nem Nem igazán Többékevésbé Többékevésbé Többékevésbé Teljes egészében Teljes egészében Mőhelyvezetı(k) felkészültsége Hasznosíthatóság 35

36 Dalok Mennyire voltál elégedett az ökumenikus liturgiával? Összeállításával Egyáltalán nem Nem igazán Többékevésbé Teljes egészében Megvalósításával Mi volt, ami a legjobban megérintett? Mit viszel magaddal a mindennapokba? Volt-e, ami nehézséget okozott, ami rosszul érintett? Egyéb megjegyzés, amit megosztanál a szervezıkkel: Ha jónak látod, írd ide a nevedet (és közösséged nevét): Köszönjük részvételedet, és segítségedet a kiértékelésben! A szervezık 36

37 37

38 38

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

2013. április 2-tól 2013. június 14-ig

2013. április 2-tól 2013. június 14-ig Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2013. április 2-tól 2013. június 14-ig Angyalföld Esztergom állomások között végzett vasúti pálya felújítási munkák miatt a Budapest-Nyugati Esztergom vasútvonalon

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Közlekedik: 2012.VI.16-tól 2012.VIII.26-ig

HIRDETMÉNY. Közlekedik: 2012.VI.16-tól 2012.VIII.26-ig HIRDETMÉNY Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy 2012. VI.16-tól VIII.26-ig pályaépítési munkák miatt az alábbi vonatok módosított menetrend alapján közlekednek. A vonatok helyett Esztergom - Pilisvörösvár

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA- és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált.

Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált. Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált. Egy szűz fogant méhében és szült egy Fiút, jel volt ez neked Izrael, hogy

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

2015. Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár. Gitáros misék énekei. Tartalom. 1 Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár

2015. Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár. Gitáros misék énekei. Tartalom. 1 Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár 1 Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár 2015. Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár Gitáros misék énekei Tartalom 1. Adoramus te Christe.... 3 2. A Föld és az Ég... 3 3. Áldjátok

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat!

Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat! TÁMOGATÓINK: Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat! Kedves Résztvevők! Nagy örömünkre szolgál, hogy idén Debrecen ad otthont a "Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozója és Börze" eseménynek.

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

3. sz. módosítás. 2-6 sz. Szolgálati menetrendkönyvhöz a. a december 11-tıl érvényes. MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére.

3. sz. módosítás. 2-6 sz. Szolgálati menetrendkönyvhöz a. a december 11-tıl érvényes. MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. Forgalmi Fıosztály Technológiai Osztály Gy.148-538/2012. 3. sz. módosítás a 2011. december 11-tıl érvényes 2-6 sz. Szolgálati menetrendkönyvhöz a Érvényes: 2012. április 15-tıl Lapcserével módosítandó:

Részletesebben

Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával

Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával enessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5 észült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával Tanulási képességek fejlesztése Adaptáció A bátai általános

Részletesebben

1. sz. módosítás. 2-6 sz. Szolgálati menetrendkönyvhöz a. a december 11-tıl érvényes. MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére.

1. sz. módosítás. 2-6 sz. Szolgálati menetrendkönyvhöz a. a december 11-tıl érvényes. MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. Forgalmi Fıosztály Technológiai Osztály Gy.148-61/12. 1. sz. módosítás a 11. december 11-tıl érvényes 2-6 sz. Szolgálati menetrendkönyvhöz a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. Érvényes: 12. január

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bosnyák u. 26. (06-1) 383-0550 Tisztelt Fıvárosi Közgyőlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság! Alulírott megküldöm a zuglói Szt. Antal Alapítvány

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Minıségfejlesztés. Szülıi leggyengébb eredmények az elmúlt tanévben

Minıségfejlesztés. Szülıi leggyengébb eredmények az elmúlt tanévben Minıségfejlesztés Radicsné Szerencsés Terézia Kiskırös Szülıi leggyengébb eredmények az elmúlt tanévben Megfelelınek találom a napközis szolgáltatást az iskolában. Az intézmény többféle terápiával segíti

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó saláta

Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó saláta 2011 11.. július 17.. vasárnap Részletes program: 11.00-13.00 Érkezés, táborhely elfoglalása 13.30-14.30 Ebéd: Sárgaborsó krémleves Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Dicsérjük együtt az Urat. Ifjúsági énekesfüzet

Dicsérjük együtt az Urat. Ifjúsági énekesfüzet Dicsérjük együtt az Urat Ifjúsági énekesfüzet Kiadja a Hám János Római Katolikus Líceum és a Szentlélek Plébánia, a Szatmári Egyházmegye fennállásának 200 éves jubileumára Szatmárnémeti 2003 1 A SZENTMISE

Részletesebben

Kedves Kutyasulisok! Szeretettel várunk mindenkit! Judit, István

Kedves Kutyasulisok! Szeretettel várunk mindenkit! Judit, István 2011 Kedves Kutyasulisok! 2011-ben az utolsó foglalkozás idıpontja: december 18-a! Ezen alkalommal összevont órát tervezünk, a következı módon: 9 órára várunk mindenkit, aki szeretne részt venni az engedelmességi

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Művészetek Völgye 2015 LEMangURIA udvar Foglalkozásainkat a művészeti fesztivál ideje alatt INGYENESEK!

Művészetek Völgye 2015 LEMangURIA udvar Foglalkozásainkat a művészeti fesztivál ideje alatt INGYENESEK! LEMangURIA udvar Foglalkozásainkat a művészeti fesztivál ideje alatt INGYENESEK! LEMangURIA Tanoda Udvarán a tánc és társművészetek, zene, színjátszás, meditációk, testtudatos és egészségmegőrző módszerek

Részletesebben

MEGHÍVÓ BIOKERTÉSZET TANFOLYAM KRISNA-VÖLGYBEN. Idıpontok: (4 független hétvége, más-más programmal, jelentkezni mindegyikre külön-külön kell!

MEGHÍVÓ BIOKERTÉSZET TANFOLYAM KRISNA-VÖLGYBEN. Idıpontok: (4 független hétvége, más-más programmal, jelentkezni mindegyikre külön-külön kell! Idıpontok: (4 független hétvége, más-más programmal, jelentkezni mindegyikre külön-külön kell!) 1. 2013. március 9-10. 2. 2013. április 13-14. 3. 2013. július 27-28. 4. 2013. szeptember 7-8. Helyszín:

Részletesebben

Változó menetrend a Budapest-Esztergom vasútvonalon Szeptember 22 október 21 között, valamint november 7-8-9-én

Változó menetrend a Budapest-Esztergom vasútvonalon Szeptember 22 október 21 között, valamint november 7-8-9-én Változó menetrend a Budapest-Esztergom vasútvonalon Szeptember 22 október 21 között, valamint november 7-8-9-én Tisztelt Utasaink! A Budapest - Esztergom vonalon tovább folytatódik a vasúti rehabilitációs

Részletesebben

PÁRKAPCSOLATUNK TITKAI

PÁRKAPCSOLATUNK TITKAI MEGHÍVÓ AZ ERDÉLYI MAGYAR MENTÁLHIGIÉNÉS TÁRSASÁG IV. KONFERENCIÁJA ILLYEFALVA 2009 OKTÓBER 23-24 PÁRKAPCSOLATUNK TITKAI SZERVEZŐK: ERDÉLYI MAGYAR MENTÁLHIGIÉNÉS TÁRSASÁG KIDA ALAPÍTVÁNY AZ ERDÉLYI MAGYAR

Részletesebben

Nyári tábor augusztus Pannon Egyetem Georgikon Kar. Keszthely PROGRAMTERV

Nyári tábor augusztus Pannon Egyetem Georgikon Kar. Keszthely PROGRAMTERV Nyári tábor 2016. augusztus 25-28. Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthely PROGRAMTERV Első nap - 2016. augusztus 25. (csütörtök) 16:00 Regisztráció (folyamatos), szállás regisztráció (egyetemi kollégium)

Részletesebben

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Barátság élet szerelem 99 vers Beri Joci (Lego-Ember) 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A Barátság, Élet, Szerelem verses kiadvány, egy négyrészesre tervezett sorozat első része. Továbbá köszönettel

Részletesebben

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31.

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Meghívó Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Telefon: 96/516 050 Fax: 96/516 054 FEKETE ISTVÁN ÍRÓ EMLÉKÉRE Minden reggel fényesebb

Részletesebben

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből As If We Never Said Goodbye Mintha sosem mentem volna el Norma dala a Sunset Boulevard c. musical-ből. Don Black és Christopher Hampton angol szövegéből, saját fordítása

Részletesebben

A verseny időpontja: március 23. (szerda)

A verseny időpontja: március 23. (szerda) Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Zsoltárok 96:2. Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! Tisztelt Énektanár Kolléganő / Kolléga! Örömmel értesítjük Önöket, hogy

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19265836-1-19 Bejegyzı szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60074/1992/2 Családok a Családért Házas-és Családpedagógiai Egyesület 8272 Óbudavár, Kistelek utca 2. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

Gitárkisérettel ellátott verzió

Gitárkisérettel ellátott verzió itárkisérettel ellátott verzió 2008 Énekesfüzet - akkordokkal Tartalomjegyzék: 1-9. Egyházi gitáros énekek 1-6. Miseénekek 1. Uram irgalmazz (Kyrie) 2. Dicsıség (loria) 3. Alleluja 4. Felajánlás (Offertorium)

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 40. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

Föl kell ismernünk közös emberi alapértékeinket, ezek nevében lehet és kell együttműködnünk! (Ferenc pápa twitter-üzenete)

Föl kell ismernünk közös emberi alapértékeinket, ezek nevében lehet és kell együttműködnünk! (Ferenc pápa twitter-üzenete) 2016. június 26. SZENT LÁSZLÓ BÚCSÚ 21. Föl kell ismernünk közös emberi alapértékeinket, ezek nevében lehet és kell együttműködnünk! (Ferenc pápa twitter-üzenete) Bevonulás: Kezdőének: BÚCSÚI ÉNEKFÜZET

Részletesebben

Szentlélek jöjj Zöld könyv 219. /Refr. Szentlélek, jöjj, lobogó Láng! Szentlélek, jöjj, a világ vár! Szentlélek, jöjj, viharos Szél! Jöjj, áradj szét!

Szentlélek jöjj Zöld könyv 219. /Refr. Szentlélek, jöjj, lobogó Láng! Szentlélek, jöjj, a világ vár! Szentlélek, jöjj, viharos Szél! Jöjj, áradj szét! Szentlélek jöjj Zöld könyv 219 Szentlélek, jöjj, lobogó Láng! Szentlélek, jöjj, a világ vár! Szentlélek, jöjj, viharos Szél! Jöjj, áradj szét! Jöjj el, Élővíz forrás, jöjj, a szívünk Téged vár! Jöjj, ki

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A Kezdetek! Segítettük a Tamási, az Alsónánai, a Tolnai, a Bonyhádi csoportok megalakulását. És ezek után a hétköznapok jöttek.

A Kezdetek! Segítettük a Tamási, az Alsónánai, a Tolnai, a Bonyhádi csoportok megalakulását. És ezek után a hétköznapok jöttek. A Kezdetek! 1988 ıszén megnyílott a világ. Minden eresztékében recsegett ropogott a rendszer. Az MSZMP elsı titkárát már nem Kádár Jánosnak hívták. İ ekkor már a párt tiszteletbeli elnöke volt. Már volt

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

>1 A béke napja A béke napja közel, nézd, már fénylik a jel, Jézus szíve a földön, az égen mindent egybeölel. >1B Szentlélek, jöjj /Refr

>1 A béke napja A béke napja közel, nézd, már fénylik a jel, Jézus szíve a földön, az égen mindent egybeölel. >1B Szentlélek, jöjj /Refr ;************************************** ; Kék könyv: "Énekelj az Úrnak!" Pannonhalma, 1993, 1999. ; ; Forrás: www.communio.hu/plebania/kamra/egyeb/dia.htm ; 200728 - DTX formátumra alakítva RJ ; 20090/01

Részletesebben