J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében április 22. napján 15:25 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint N A P I R E N D : 1) Szociális nyári gyermekétkeztetés 40/2014.(IV.22.) sz. határozat 2) Mihály Attila Hit Gyülekezete lelkészének kérelme 41/2014.(IV.22.) sz. határozat 3) Pályázat benyújtása Polgárőr község cím elnyerésére 42/2014.(IV.22.) sz. határozat 4) Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása 43/2014.(IV.22.) sz. határozattól - 48/2014.(IV.22.) sz. határozatig 5) Tájékoztató a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyének működéséről Előadó: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető 49/2014.(IV.22.) sz. határozat 6) Egyebek 1) Tájékoztatás az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány döntéséről 2) Egyeki SBSE-vel kötött szerződés felülvizsgálata 50/2014.(IV.22.) sz. határozat 3) Előterjesztés a Fonyódligeti Gyermeküdülő további hasznosítására 51/2014.(IV.22.) sz. határozattól - 52/2014.(IV.22.) sz. határozatig 4) Határozati javaslat a Fő. u. Fő tér kereszteződésben lévő STOP tábla lecserélésére 53/2014.(IV.22.) sz. határozat 5) Közterület elnevezése iránti kérelem 54/2014.(IV.22.) sz. határozat 6) Novákné Töviskes Annamária pedagógus kérelme 55/2014.(IV.22.) sz. határozat 7) Gyalázka Bt. ingatlanjainak megvételre való felajánlása 56/2014.(IV.22.) sz. határozat 1/34

2 8) Egyek, Deák F. u. 87. sz. alatti ingatlan térítésmentes felajánlása 57/2014.(IV.22.) sz. határozat 9) Ohat ÁG 13/8. sz. alatti ingatlan térítésmentes felajánlása 58/2014.(IV.22.) sz. határozat 10) A Kisperegi templom helyreállításához támogatás biztosítása 59/2014.(IV.22.) sz. határozat Köszönti a bizottsági ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel a 7 fős bizottságból 4 fő jelen van. Antal Attila, Dr. Hegyesi Kálmán és Gál-Szalai Erika bizottsági tagok nem tudnak részt venni az ülésen. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Vigh József bizottsági tagot a jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a bizottság. Kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Magyar Éva ügyvezető: Kéri előre venni a szociális nyári gyermekétkeztetés című napirendi pontot. Kéri, hogy a bizottság tárgyalja meg a Kisperegi templom helyreállításához támogatás biztosítását. Kéri, hogy aki a napirenddel kapcsolatos javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet. Megállapítja, hogy a 1) napirend kivételével az előterjesztések megegyeznek a Képviselőtestület előterjesztéseivel, ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés. 1) Szociális nyári gyermekétkeztetés (A napirendhez tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.) A napirendek sorrendjét az előadók megérkezéséhez fogják igazítani. A kérésnek megfelelően elsőként Szociális nyári gyermekétkeztetés című napirendet tárgyalja meg a bizottság. 2/34

3 Napirendek tárgyalása: 1) Szociális nyári gyermekétkeztetés A szokásoknak megfelelően idén is meghirdették a szociális nyári gyermekétkeztetést és most még időben március végén megszületett a rendelet, ami korábban április végén jelent meg. Viszont a rendelet 1-2 pontján változtattak, ami az önkormányzatot leginkább érinti, hogy a közfoglalkoztatás keretében megtermelt termékeket is elismernek nyersanyagként. Tehát valószínűleg egyre kevesebb gondot jelent a 30%-os nyersanyagnak az előállítása, amit a rendelet előír. A másik nagyon fontos dolog az, hogy igénybevételi naplót kell vezetni, az étkezés igénybevételéről. Tehát felmérik az igényeket és pl. 400 gyermek tart igényt a közétkeztetésre, és adott napon nem veszik igénybe mind a négyszázan, arra a napra nem jár támogatás, azaz hiába utalják át az összeget előre, azt vissza kell fizetni. Az a céljuk, hogy lehetőség szerint 100%-osan biztosítsák az igénybevételt. Ha jól érti a minisztériumi szándékot, akkor nem kívánják finanszírozni a kárba ment ételt. Úgy, ahogy Magyar Éva ügyvezető leírta, hogy ha az önkormányzat 400 adagot rendel meg és tőlük 290-et visznek el, akkor mit csinálnak a 110 adaggal? Azt kérte Magyar Éva ügyvezetőtől, hogy mivel csak 290-et tudnak visszaigényelni, annyit számlázzon az önkormányzat felé,, mert akkor csak annyi kiadása merül fel, de Ügyvezető Asszony leírta a beadványában ami valamilyen szinten érthető-, hogy ha 400 adagot rendelnek meg és 400-at főznek meg, akkor ők 400 fognak leszámlázni. Viszont akkor, hogy ha csak 290-en mennek el ebédelni, akkor az a 110 adag az önkormányzat vesztesége lesz. Magyar Éva ügyvezető: Szerinte a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat az, akik leginkább kapcsolatban vannak ezekkel a gyerekekkel és mérjék fel ők, hogy ki alkalmas, kik felelnek meg a rendeletnek és alá kellene íratni egy nyilatkozatot ezeknek a gyerekeknek a szüleikkel, hogy igenis érte fognak menni. Azt ők nem tudják felvállalni, hogy az elkészített adagot nem számlázzák le. Ez mindig így volt. Készítetett a kolleganővel egy kiértesítő levélmintát, amiben tájékoztatják a lakosokat, hogy be kívánják őket vonni a szociális nyári gyermekétkeztetésbe, amennyiben nyer a pályázat. Tájékoztatják őket arról is, hogy amennyiben az ebédért nem mennek el, és ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak kára merül fel, ezért ők vállalják a kockázatot, illetve, hogy biztosítanak váltó ételhordót, amit kértek ahhoz, hogy az ebédet ki tudják osztani. Magyar Éva ügyvezető: Hajduné Holló Katalin azt mondta, hogy tavaly azért volt húzódozás, mert nem akarták ott megenni, hanem inkább szívesebben elvitték volna. Ha lehetőség lesz, hogy elvigyék ételhordóba, akkor ezzel nem lesz probléma, elviszik. Egyeztetett is Hajduné Holló Katalin igazgató asszonnyal, hogy ha megengedné, hogy ott a tároló konyhában osszák ezt ki ételhordóban és ők visznek ki magukkal embert, aki ezt ki fogja osztani, visznek takarítószert, amivel ők rendet csinálnak maguk után, sőt még az igénybevételi naplót is ők vezetnék minden helyszínen. Az egyik helyszín az iskola, ezen kívül Telekházán, Ohaton és Félhalmon történik a kiosztás az ételszállító kocsiról. 3/34

4 Ezzel egy probléma van, hogy a tároló konyha működési engedélye kiadásra nem szól. Úgy lehet megoldani, hogy vagy ott elfogyasszák, mint tavaly, vagy csere ételhordóval. Ott nincs lehetőség arra, hogy étel kiosztás folyjon. Magyar Éva ügyvezető: Ez egy jó kérdés, erre ők nem készültek, mert nem tudja, hogy ebből a 400 gyerekből mennyi lesz az egyeki. Például, ha 300 egyeki, 300 ételhordót a kocsira tenni, nem biztos, hogy fog működni. Vagy elviszik a központi konyháról. Azt javasolná, hogy az engedélyüket bővítsék ki adagolásra is. Aki ott van, annak mindegy, hogy az ételt tányérba ossza ki vagy ételhordóba, ugyannyi a feladat. Magyar Éva ügyvezető: A központi konyhán azért bajos az átadás, mert, ahol az átadás történik egy nagyon pici helység, ha oda mennek 300-an, akkor ott elég nagy tumultus lesz. A HACCP rendszer miatt ki van jelölve az a helyiség. Az éttermi részre nem vihetnek ki badellát, hogy ott osszák. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Arra gondolt, hogy ott a kész ételhordókat vennék át. Ételhordóban nem adhatják ki az ételt, nem engedélyezett, de szerinte valahogy meg kellene teremteni a módját, hogy adjanak rá engedélyt. Azt hitte, hogy ez le van egyeztetve. Telefonon beszéltek és azt mondta, hogy ugyanúgy, mint tavaly náluk étkezhetnek, de azt is mondta, hogy tőlük haza nem vihetik. Magyar Éva ügyvezető: Elnézést kér, ez elkerülte a figyelmét, hogy az iskolából haza nem vihetik, mert pont az lenne a lényeg, hogy náluk elég nagy a konyha ahhoz, hogy ott folyamatosan lehessen fogadni őket. Ebben konzultálni kell Murvai Ferencné élelmezésvezetővel. Nem nagyon van idő konzultálni. Ez lett volna az egyik, amire várta volna a választ, a másik nagyon fontos dolog, hogy hány adagot tud készíteni a konyha. Fel kell mérni az igényeket, de mivel több, mint 800 gyermekről beszélnek, és ha kihordós lesz az étkezés, biztos, hogy meg lesz az igény. Valahol határt kellene az igénynek szabni. Magyar Éva ügyvezető: 400 adagot tudnak naponta biztosítani. 4/34

5 Meg kellene tudni, milyen költséggel járna az engedély megszerzése. Holló János alpolgármester: Egyszer használatos edényben kiadni sokba kerülne? Ha egy adag van, akkor csak 1 ételhordóról beszélnek. Magyar Éva ügyvezető: Kettő kell, mert amikor elviszi a tele ételhordót, akkor már leadja a következőt. De most az egyszer használatosról beszélnek, amit elő tudnak készíteni. Annak mennyibe kerül darabja? Magyar Éva ügyvezető: 36,72 Ft + áfa a kisebbik, a nagyobb az drágább. A nagyobb az 1 literes, a kisebbik 750 ml. Ha azt mondják, hogy levonhatják a 440 forintból, akkor levonják és kiosztják abban. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Abból ki tudnak hozni egy ebédet? Magyar Éva ügyvezető: Ez a másik jó kérdés. Erre a két dologra jelenleg nem tud válaszolni. Sem arra, hogy étteremben ki oszthatják-e ételhordóban, illetve arra sem, hogy ha a doboz árát levonják a bruttó összegből, akkor ki tudnak-e hozni egy ebédet a fennmaradó összegből. Erre minél hamarabb választ kellene találni. Felolvassa a kiértesítő levélmintát. Konkrétan bele kellene írni az összeget, hogy mennyit fizet be az át nem vett ebédért. Valamilyen szinten érthető, mert ami célba ér a nyári gyerekétkeztetés során és valóban az a gyermek eszi meg, aki rászoruló, azt minden további nélkül megtéríti, viszont a kárba ment ételért nem fizet. Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag: A névsort az iskolába el kellene juttatni, hogy sulykolni tudják a gyerekeknek, hogy át kell venni. Ebben inkább a gyermekjóléti szolgálatnak lenne szerepe az igényfelmérés során és ezzel a nyilatkozattal, amit megszerkesztett, biztos, hogy nyomatékosítják. Egyébként szerinte tavaly nagy gond volt a helyben étkezés. Korábban nem volt így megszervezve, mindig elvitték. 5/34

6 Magyar Éva ügyvezető: Megkérdezi Murva Ferencnét, hogy mi lenne akkor, ha 1 óra után osztanák. De az biztos, hogy arra fel kell készülni, hogy az első néhány napon nagy cirkuszok lesznek. Vigh József bizottsági tag: Meg kell tudni, hogy lehet-e osztani az étteremben. A javaslat az, hogy Magyar Éva ügyvezető egyeztet Murva Ferencnével és holnapra megtudja, hogy csere ételhordóban lehet-e az éttermi részben biztosítani az étel kiosztást, illetve ki tudja-e hozni a konyha az eldobható doboz árának levonása után az egyfogásos ebédet. Magyar Éva ügyvezető: Az nagyon sovány lesz. Szerinte maradjanak a 13 óra utáni osztásnál és csere edénnyel. Még egy dologban dönteni kellene a bizottságnak, hogy kinek küldjék ki ezeket a leveleket. Több mint 800 fő jogosult gyermekvédelmi kedvezményre. Mondta, hogy válogassák le azokat, akik 7-14 év közöttiek, tehát megint általános iskolai korosztály legyen megcélozva, elkerülve az óvodai dupla finanszírozást, mert ebből is problémák voltak tavaly, meg akkor valamennyire be tudják lőni a létszámot és így 427-en maradtak. Május 9-ig kell beadni a pályázatot, a 800 főből biztos lesz 400, aki igényelni fogja. Az lenne a javaslata, hogy első körben küldjék a 427 főnek, aki 7-14 év közötti korosztályban van. Megnézik, hányan jeleznek vissza, hogy kérik, és visszahozza a májusi bizottsági ülésre, hogy kiket javasolnak még bevonni. Az óvódásokat azért is érdemes kihagyni ebből a körből, mert utána problémát jelent a hiányzásuk a normatív támogatásnál, mert nyílván a kettős finanszírozás miatt, ha haza viszi az ebédet, akkor nem jár óvodába, ha hiányzik, akkor pedig nem jár az óvodáztatási támogatás. Magyar Éva ügyvezető: Ugyanúgy menne ebédjegy, mint ahogy volt is? A családsegítők azt mondták, hogy javaslattétellel élni fognak, de másban nem fognak részt venni, úgy hogy az ebédjegyet Palatinné Bodó Tünde fogja két turnusban kiosztani, mert figyeli, hogy kinek mikor jár le a gyermekvédelmi kedvezménye, mert érdekes módon sok gyereknek pont nyáron jár le. Magyar Éva ügyvezető: Amikor a jegyeket kiosztja, nyilván a Kft. kap tőle egy listát is. Igen. Az igénybevételi napló ki lesz töltve, az x-en kívül az ebédkiosztásakor mást azzal tenni nem kell. A gyerekek neve fel lesz rajta vezetve. 6/34

7 Magyar Éva ügyvezető: Azt viszont kérnék, hogy az ebédjegyre az illető neve legyen ráírva a félre értések elkerülése érdekében. Erre igazából valami megoldást biztosan ki fognak találni. A legnagyobb gondja azzal van, hogy sok a névazonosság. Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az elhangzott javaslatokkal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 40/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság úgy határozott, hogy a nyári gyermekétkeztetés a következő formában valósuljon meg: - ebédosztással, a központi konyháról váltó ételhordó biztosításával 13:00 óra után (amennyiben ez megoldható) - a célkorosztály a 7-14 éves korúak (427 fő) az igényeket itt mérjék fel első körben - az igényfelmérő levélbe kerüljön bele a támogatás konkrét összege (440 Ft/adag) Felelős: Bóta Barbara aljegyző Magyar Éva ügyvezető Dr. Miluczky Attila polgármester 2) Mihály Attila Hit Gyülekezete lelkészének kérelme Mihály Attila Hit Gyülekezete lelkésze: Egy szívességet kérnének az önkormányzattól. Két verzió van ezzel az épülettel kapcsolatban. Egyik, hogy az ingatlant nem kérnék megvételre, csak hosszabb idejű hasznosításra. Felújítanák legalábbis a külső részét és a belső résznek azt a részét, amit használni szeretnének. A másik verzió, hogy megvennék. Csak azt tudni kell, hogy a Hit Gyülekezete minden településen saját maga intézi a dolgait, csak az van, amit a helyi hívek összeadnak, ez viszont nem sok. Az épületért Ft-ot tudnak ajánlani. Ez lenne a kérése. Melyik verzióra gondolt a bizottság, melyik lenne jó? Egyáltalán szóba jöhet-e a kettő vagy csak az egyik, vagy egyik sem. Van-e valakinek javaslata? 7/34

8 Ezt az épületet összességében, ahogy most itt áll a falu képét rombolja, szerinte a Fő teret is rontja. Az építés szerint ennek az épületnek a felújítása és olyan szintre hozása, mint a Polgármesteri Hivatal épülete, annyiba kerülne, mint ha újat építenének. Ahogy annak idején a Képviselő-testülettel is beszélték összességében azt a javaslatot támogatta, hogy ezt bontsák le. Bontsák le azért is, mert akkor a parkoló fele tudnának egy utat nyitni és az iskola parkolóját tudnák használni. Most a milliós összegekért kialakított szép parkoló ott van kihasználatlanul. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ő a vételnél magasabb összegre gondolt, de az említett Ft-ért nem tudnának az állapotába olyan lényeges minőségi változást hozni, ami sokkal szebbé tenné a települést. Többen jelezték, hogy nem lenne szerencsés, ha a katolikus templom és az általa fenntartott iskola mellé költözne a Hit Gyülekezete. Javasolja, hogy az eredeti határozat szerint ez az épület kerüljön lebontásra, a Hit Gyülekezete részére pedig a piac csarnok melletti régi KIOSZ épületet ajánlaná fel ugyanerre a célra. Elmondják, hogy ott milyen munkát végeznének el, azt fel lehetne újítani, és birtokba is vehetnék. Azt a munkát, amit elvégeznének, arra készítenének egy költségvetést, és azt hónapról-hónapra be tudnák a bérleti díjba. Kéri ezt mérlegeljék. Azon gondolkodjanak el, hogy a piac csarnok melletti KIOSZ székház megfelel-e a céljaiknak. Mihály Attila Hit Gyülekezete lelkésze: Igen, megfelel. Az lenne a jó, ha készítenének egy költségvetést, hogy milyen munkákat látnak szükségesnek. Ha azt mondják, hogy a bérleti díja körülbelül Ft lesz, és ők ráköltenek 1,5-2 millió Ftot a munkadíjjal együtt, akkor le van tudva a bérleti díj pár évre. Azt gondolja, hogy ezt ebben a formában maximálisan tudnák támogatni. Kéri, hogy aki egyetért a volt KIOSZ épület bérbeadásával, úgy, hogy a felújítás költsége a bérleti díjból levonásra kerüljön, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 41/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Hit Gyülekezete részére a Tél úton lévő volt KIOSZ székház épületét adja bérbe. A Hit Gyülekezete által az ingatlanon végzett felújítások költségét számítsák bele a bérleti díjba. 8/34

9 3) Pályázat benyújtása Polgárőr község cím elnyerésére Lehetőség van Polgárőr község cím elnyerésére pályázatot benyújtani. Pályázati feltétel, hogy az illetékes bizottság tagjai között legyen polgárőr. Tardi Kálmán polgárőrség elnöke: Gyakorlatilag ennek a szempontnak maximálisan megfelel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság. Azt nézte, hogy a közbiztonsági koncepciót kellene aktualizálni, mert régi értékek, paraméterek vannak benne. Még a relatíve magas bűnözési szintekről beszélnek, ehhez képest napjainkban lényegesen jobb a település kriminalisztikája. Nem biztos benne, de valamikor 2011-ben vagy 2012-ben adtak be egy pályázatot és szerinte akkor aktualizálva lett. Kéri, hogy aki a pályázat benyújtását javasolja, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 42/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtsanak be pályázatot a Polgárőr község cím elnyerésére. Határidő: június 02. Felelős: Bóta Barbara aljegyző 4) Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása Négy pályázat érkezett határidőn belül, a Polgárőrség április 22-én, ma adta be. Tehát 5 pályázat érkezett, ebből 4 határidőben, 1 pedig határidőn túl. Kérdezi, hogy a bizottsági tagoknak van-e javaslata a pályázatokat illetően? Egyébként összesítette a kért támogatásokat. Amennyiben a polgárőrség igényét is beleszámolják, akkor Ft-tal haladja meg az igény az Ft-ot. Vigh József bizottsági tag: Neki morálisan is gondja van az egyik pályázattal. Az SBSE saját szakállára vett Ft-os fákat, egyszerű vörös juharfákat. 9/34

10 Az, hogy egy ivóvíz kút odakerül az óvoda udvarára, ez belefér a környezetvédelemi alapnak a jogcímére? Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: A környezetvédelmi alapot, a környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos kiadásokra lehet felhasználni. Hajduné Holló Katalin képviselő: Egyébként azért tették bele az ivó kutat, mert a zöld ovi programban a környezetvédelem, a környezet tudatos magatartás és az egészséges életmódra nevelés párhuzamosan fut és nyílván az egészséges ivóvíz biztosítása a gyerekeknek ez benne van a programban. A Pénzügyi Bizottság elnökétől kapott egy levelet délelőtt, miszerint az addig beérkezett pályázatokat akkor még a Polgárőrségé nem volt itt 100%-ban támogassák. Tehát ő nem kifogásolta az ivóvíz kutat. Holló János alpolgármester: Szerinte ne akadjanak fel ezen, adják oda. Egyébként több lehetőség is van. Ha szigorúan veszik, a pályázati kiírást mondhatja azt a Képviselő-testület, hogy határidőn túl beékezett pályázattal nem foglalkozik. Ez egy lehetőség és akkor, ami van azt felosztja, és még meg is marad Ft a forrásból. A másik lehetőség az, hogy azt mondja az önkormányzat, hogy határidőn túl érkezett egy pályázat, de a forrásból van Ft és azt oda adja a Polgárőrségnek. A harmadik lehetőség, hogy nem foglalkozik a határidővel, mert már máskor is eltekintett ettől és megvizsgálja a pályázatokat, hogy mi az a cél, ami nem teljesen harmonizál a környezetvédelmi célokkal vagy mi az a kiadás, ami esetleg csökkenthető. Ez a legnehezebb. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Neki még az is a probléma, hogy a bagolyfészkelő hely már el is készült, hogy fogja tudni bebizonyítani, hogy tényleg Ft-ba került? Jelentést kell írnia. A pályázati kiírás szerint számlával nem kéri bizonyítani a pályázat kiírója. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Csak, ha megkapja a pénzt, akkor lesz vele kötve egy támogatási szerződés. A támogatási szerződésben mit kössön ki az önkormányzat? Legfeljebb azt, hogy az elkészített bagolyfészket gondozza. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Valaki azt mondja, hogy Ft-ért megcsinálta, de ezt mi bizonyítja? Esetleg egy fényképes dokumentációt tud produkálni. 10/34

11 Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Legyen-e a támogatási szerződésben olyan, hogy valameddig azt neki rendben is kell tartania? Holló János alpolgármester: Igen és akkor fényképpel támassza alá. Támogatási szerződést kellene kötni mindenkivel és a beszerzett eszközökről mindenki az önkormányzat nevére kéri a számlát. Csak pont az a baj az egyik pályázóval, aki magánszemély, hogy ő alapanyagokat szerzett be és ő készítette el. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Ő elkészítette ezt a bagolyfészkelő helyet, aminek Ft lenne darabja. Ő Ft-ért elkészítette, mert így olcsóbb volt. De, hogy tudja bebizonyítani, hogy tényleg Ft-ért készítette el. Fiatal László bizottsági tag: Már az Egyeki SBSE is elültette a fákat. Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag: Lehet azt mondani, hogy az előre elkészített dolgokat nem finanszírozzák, de akkor mindegyiknél ezt kell mondani. Azt előre kellett volna mondani. Vigh József bizottsági tag: Miért kellett volna előre mondani? A környezetvédelmi támogatást utólag szokták elkölteni. Azt lehetne elő írni, hogy csináljon még 6 ilyet fészkelő helyet. Elszámolási kötelezettséggel, tehát erre a célra támogatják és elültet még 6 fát. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: A pályázatnak tartalmaznia kell a vállalt fejlesztés, beruházás részletes leírását, bemutatását, illetve a megvalósítandó fejlesztést. Vigh József bizottsági tag: Igen, feltételesen van. 11/34

12 Igen, tehát feltételezik, hogy még 6 fát el akarnak ültetni, és még bagolyfészkelő helyeket akarnak kialakítani. Van-e arra lehetőség, hogy a keretet Ft-al valamilyen forrásból kiegészítsék? Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: A környezetvédelmi alap el lett költve az utolsó fillérig. Azóta már a gólyafészekre is lett meghatározva Ft. Dr. Antal László képviselő a fennmaradó összeget gólya roadshowra szerette volna fordítani. Nem fejtette ki, hogy mit ért ez alatt. Javasolja, hogy valahonnan kerítsenek Ft-ot és a pályázatokat azzal a feltétellel támogassák, hogy utólagos megvalósulás esetén elszámolási kötelezettséggel tartoznak. Holló János alpolgármester: Nem kellene variálni, azt a kis pénzt hozzá kell tenni és kapják meg. Mivel a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalja, ezért a forrást is a Településfejlesztési Bizottságnak kell keresni. Javasolja, hogy a rendezvényekre elkülönített és tartalékba helyezett összeg legyen a forrás. Kéri, hogy aki egyetért a pályázatok támogatásával, illetve azzal, hogy a Ft-ot a rendezvényekre elkülönített és tartalékban helyezett összeg terhére biztosítsák, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 1 igen szavazattal és 3 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot. Vigh József bizottsági tag: Külön kellene szavazni. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy környezetvédelmi alapból évben nyújtható támogatások elnyerésére elkülönített összeget egészítsék ki Ft-al a évi költségvetésben rendezvényekre elkülönített és tartalékban helyezett összeg terhére, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 43/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Helyi Környezetvédelmi Alapból évben nyújtható támogatások elnyerésére 12/34

13 elkülönített összeget egészítsék ki Ft-al a évi költségvetésben rendezvényekre elkülönített és tartalékban helyezett összeg terhére. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető Első a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme, ők Zöld Óvoda címet szeretnének elnyerni. Céljuk egy madárbarát kert kialakítása. Dúcetető, ivókút, futómuskátli, kaspók, virágföld, fa dézsa kerülne megvásárlásra Ft összértékben. Kéri, hogy aki a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda által benyújtott pályázatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 3 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 44/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda (4069 Egyek, Óvoda u. 4.) környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát támogassa, és a Ft összeget a pályázatban foglaltak megvalósításához biztosítsa. Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens Bárdos Tibor Fő út 43. szám alatti lakos, gyöngybaglyok számára épített 6 db fészkelő ládát. Úgy gondolja, hogy az ő esetében fel kellene hívni a figyelmet a támogatói döntésben arra, hogy már megvalósult fejlesztést nem tud támogatni az önkormányzat, ezért a kért Ftos támogatást, további költőládák kialakítására kell fordítani. Semmiképpen sem lehet az az eredménye, hogy ezt a 6 db-ot át rakja másik helyre. Kéri, hogy aki a Bárdos Tibor által benyújtott pályázatot támogatja, illetve egyetért azzal, hogy a támogatói döntésben hívják fel a figyelmét, hogy az önkormányzat már megvalósult fejlesztést nem tud támogatni, ezért a kért Ft-os támogatást további költőládák kialakítására kell fordítania, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13/34

14 Ifjúsági és Sport Bizottság 45/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Bárdos Tibor (4069 Egyek, Fő u. 43.) környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát támogassa, és a Ft összeget a pályázatban foglaltak megvalósításához biztosítsa. A támogatói döntésben hívják fel a figyelmét, hogy az önkormányzat már megvalósult fejlesztést nem tud támogatni, ezért a kért Ft-os támogatást további költőládák kialakítására kell fordítania. Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens Az Egyeki SBSE 8 db fa elültetését kéri utólag támogatni. Vörös levelű juhar, ami darabonként Ft-ba került. Tehát összesen Ft-ot kér. Itt is javasolja ugyanazt, mint Bárdos Tibornál, hogy hívják fel a pályázó figyelmét, hogy további fákat szükséges vásárolni és elültetni. Kéri, hogy aki az SBSE által benyújtott pályázatot támogatja, illetve egyetért azzal, hogy támogatói döntésben hívják fel a figyelmét arra, hogy az önkormányzat már megvalósult fejlesztést nem tud támogatni, ezért a kért Ft-os támogatást további fák ültetésére kell fordítania, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 46/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki SBSE (4069 Egyek, Csalogány u. 12.) környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát támogassa, és a Ft összeget a pályázatban foglaltak megvalósításához biztosítsa. A támogatói döntésben hívják fel a figyelmét arra, hogy az önkormányzat már megvalósult fejlesztést nem tud támogatni, ezért a kért Ft-os támogatást további fák ültetésére kell fordítania. Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens 14/34

15 A következő Habuczki Zoltán Dózsa György út 8. szám alatti lakos 10db speciális kuvikodút szeretne vásárolni. A 10 db odú ára Ft. Kéri, hogy aki a Habuczki Zoltán által benyújtott pályázatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 47/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Habuczki Zoltán (4069 Egyek, Dózsa Gy. u. 8.) környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát támogassa, és az Ft-ot a pályázatban foglaltak megvalósításához biztosítsa. Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens A Polgárőrség esetében azt javasolja, hogy nyomatékosan hívják fel a figyelmét a határidő betartására, amikor egy pályázatot beadnak. Itt ők még önerőt is felajánlottak, mert összesen Ft-os a beruházás, de ők ebből Ft-ot kérnek támogatni. Kéri, hogy aki a Polgárőrség által benyújtott pályázatot támogatja, illetve egyetért azzal, hogy a támogatói döntésben hívják fel a Polgárőrség figyelmét a pályázati határidők pontos betartására, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 48/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Polgárőrség (4069 Egyek, Fő u. 3.) környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát támogassa, és a Ft-ot a pályázatban foglaltak megvalósításához biztosítsa. A támogatói döntésben hívják fel a Polgárőrség figyelmét a pályázati határidők pontos betartására. Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens 15/34

16 Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: Bóta Barbara aljegyző Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ vezetője Nem készítette el a tájékoztatót. Le is írta, hogy egyrészt adatokat kell be kérni, másrészt más elfoglaltsága is volt, emiatt nem tudta elkészíteni. Egy része elkészült ennek a tájékoztatónak, amit a Gyermekjóléti Szolgálat készített. Javasolja, hogy a gyermekjóléti részét tárgyalja meg a Képviselő-testület és a bizottság, a következőt pedig majd májusban. Mi lenne, ha együtt tárgyalnák meg? Teljesen mindegy. A Szociális Bizottság nem vette le napirendről, ők megtárgyalták. Rájuk bízza. Azt is javasolhatják a Képviselő-testületnek, hogy majd a következő ülésen tárgyalják meg. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy vegyék le a tájékoztatót napirendről, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal levette napirendről a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót. 7) Tájékoztató a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyének működéséről Előadó: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása? Az előző bizottsági ülésen jelen volt Petruska Jánosné az egyeki intézmény vezetője. Az intézménynek ideiglenes működési engedélye van, ami december 31-én lejár és pont a tárgyi feltételek hiánya miatt. Nincs orvosi szoba, nagy a zsúfoltság és sok olyan feltétel hiányos, amit egyébként előírnak. Többek között ezért írták ezt a pályázatot. És a pályázat hogyan áll? Egy év után megszületett a döntés, hogy helyén valónak találták a kifogásukat és újra értékelik a pályázatot ennek megfelelően. Az értékelés nem történt meg? 16/34

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 23-án 9:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. ÜNNEPI ÜLÉS: 1./ Önkormányzatok

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. június 24. napján 14:00 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. JANUÁR 20. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. JANUÁR 20. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. január 20-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Theisz Imre képviselő:

Theisz Imre képviselő: Iktatószám: 1375-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28. napján 16:00 órakor, a Művelődési Ház tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. október 28-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 14.számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. március 19-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-13/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 24-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 18-án 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 18-án 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179-14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-6 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben