J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében április 22. napján 15:25 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint N A P I R E N D : 1) Szociális nyári gyermekétkeztetés 40/2014.(IV.22.) sz. határozat 2) Mihály Attila Hit Gyülekezete lelkészének kérelme 41/2014.(IV.22.) sz. határozat 3) Pályázat benyújtása Polgárőr község cím elnyerésére 42/2014.(IV.22.) sz. határozat 4) Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása 43/2014.(IV.22.) sz. határozattól - 48/2014.(IV.22.) sz. határozatig 5) Tájékoztató a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyének működéséről Előadó: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető 49/2014.(IV.22.) sz. határozat 6) Egyebek 1) Tájékoztatás az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány döntéséről 2) Egyeki SBSE-vel kötött szerződés felülvizsgálata 50/2014.(IV.22.) sz. határozat 3) Előterjesztés a Fonyódligeti Gyermeküdülő további hasznosítására 51/2014.(IV.22.) sz. határozattól - 52/2014.(IV.22.) sz. határozatig 4) Határozati javaslat a Fő. u. Fő tér kereszteződésben lévő STOP tábla lecserélésére 53/2014.(IV.22.) sz. határozat 5) Közterület elnevezése iránti kérelem 54/2014.(IV.22.) sz. határozat 6) Novákné Töviskes Annamária pedagógus kérelme 55/2014.(IV.22.) sz. határozat 7) Gyalázka Bt. ingatlanjainak megvételre való felajánlása 56/2014.(IV.22.) sz. határozat 1/34

2 8) Egyek, Deák F. u. 87. sz. alatti ingatlan térítésmentes felajánlása 57/2014.(IV.22.) sz. határozat 9) Ohat ÁG 13/8. sz. alatti ingatlan térítésmentes felajánlása 58/2014.(IV.22.) sz. határozat 10) A Kisperegi templom helyreállításához támogatás biztosítása 59/2014.(IV.22.) sz. határozat Köszönti a bizottsági ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel a 7 fős bizottságból 4 fő jelen van. Antal Attila, Dr. Hegyesi Kálmán és Gál-Szalai Erika bizottsági tagok nem tudnak részt venni az ülésen. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Vigh József bizottsági tagot a jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a bizottság. Kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Magyar Éva ügyvezető: Kéri előre venni a szociális nyári gyermekétkeztetés című napirendi pontot. Kéri, hogy a bizottság tárgyalja meg a Kisperegi templom helyreállításához támogatás biztosítását. Kéri, hogy aki a napirenddel kapcsolatos javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet. Megállapítja, hogy a 1) napirend kivételével az előterjesztések megegyeznek a Képviselőtestület előterjesztéseivel, ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés. 1) Szociális nyári gyermekétkeztetés (A napirendhez tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.) A napirendek sorrendjét az előadók megérkezéséhez fogják igazítani. A kérésnek megfelelően elsőként Szociális nyári gyermekétkeztetés című napirendet tárgyalja meg a bizottság. 2/34

3 Napirendek tárgyalása: 1) Szociális nyári gyermekétkeztetés A szokásoknak megfelelően idén is meghirdették a szociális nyári gyermekétkeztetést és most még időben március végén megszületett a rendelet, ami korábban április végén jelent meg. Viszont a rendelet 1-2 pontján változtattak, ami az önkormányzatot leginkább érinti, hogy a közfoglalkoztatás keretében megtermelt termékeket is elismernek nyersanyagként. Tehát valószínűleg egyre kevesebb gondot jelent a 30%-os nyersanyagnak az előállítása, amit a rendelet előír. A másik nagyon fontos dolog az, hogy igénybevételi naplót kell vezetni, az étkezés igénybevételéről. Tehát felmérik az igényeket és pl. 400 gyermek tart igényt a közétkeztetésre, és adott napon nem veszik igénybe mind a négyszázan, arra a napra nem jár támogatás, azaz hiába utalják át az összeget előre, azt vissza kell fizetni. Az a céljuk, hogy lehetőség szerint 100%-osan biztosítsák az igénybevételt. Ha jól érti a minisztériumi szándékot, akkor nem kívánják finanszírozni a kárba ment ételt. Úgy, ahogy Magyar Éva ügyvezető leírta, hogy ha az önkormányzat 400 adagot rendel meg és tőlük 290-et visznek el, akkor mit csinálnak a 110 adaggal? Azt kérte Magyar Éva ügyvezetőtől, hogy mivel csak 290-et tudnak visszaigényelni, annyit számlázzon az önkormányzat felé,, mert akkor csak annyi kiadása merül fel, de Ügyvezető Asszony leírta a beadványában ami valamilyen szinten érthető-, hogy ha 400 adagot rendelnek meg és 400-at főznek meg, akkor ők 400 fognak leszámlázni. Viszont akkor, hogy ha csak 290-en mennek el ebédelni, akkor az a 110 adag az önkormányzat vesztesége lesz. Magyar Éva ügyvezető: Szerinte a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat az, akik leginkább kapcsolatban vannak ezekkel a gyerekekkel és mérjék fel ők, hogy ki alkalmas, kik felelnek meg a rendeletnek és alá kellene íratni egy nyilatkozatot ezeknek a gyerekeknek a szüleikkel, hogy igenis érte fognak menni. Azt ők nem tudják felvállalni, hogy az elkészített adagot nem számlázzák le. Ez mindig így volt. Készítetett a kolleganővel egy kiértesítő levélmintát, amiben tájékoztatják a lakosokat, hogy be kívánják őket vonni a szociális nyári gyermekétkeztetésbe, amennyiben nyer a pályázat. Tájékoztatják őket arról is, hogy amennyiben az ebédért nem mennek el, és ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak kára merül fel, ezért ők vállalják a kockázatot, illetve, hogy biztosítanak váltó ételhordót, amit kértek ahhoz, hogy az ebédet ki tudják osztani. Magyar Éva ügyvezető: Hajduné Holló Katalin azt mondta, hogy tavaly azért volt húzódozás, mert nem akarták ott megenni, hanem inkább szívesebben elvitték volna. Ha lehetőség lesz, hogy elvigyék ételhordóba, akkor ezzel nem lesz probléma, elviszik. Egyeztetett is Hajduné Holló Katalin igazgató asszonnyal, hogy ha megengedné, hogy ott a tároló konyhában osszák ezt ki ételhordóban és ők visznek ki magukkal embert, aki ezt ki fogja osztani, visznek takarítószert, amivel ők rendet csinálnak maguk után, sőt még az igénybevételi naplót is ők vezetnék minden helyszínen. Az egyik helyszín az iskola, ezen kívül Telekházán, Ohaton és Félhalmon történik a kiosztás az ételszállító kocsiról. 3/34

4 Ezzel egy probléma van, hogy a tároló konyha működési engedélye kiadásra nem szól. Úgy lehet megoldani, hogy vagy ott elfogyasszák, mint tavaly, vagy csere ételhordóval. Ott nincs lehetőség arra, hogy étel kiosztás folyjon. Magyar Éva ügyvezető: Ez egy jó kérdés, erre ők nem készültek, mert nem tudja, hogy ebből a 400 gyerekből mennyi lesz az egyeki. Például, ha 300 egyeki, 300 ételhordót a kocsira tenni, nem biztos, hogy fog működni. Vagy elviszik a központi konyháról. Azt javasolná, hogy az engedélyüket bővítsék ki adagolásra is. Aki ott van, annak mindegy, hogy az ételt tányérba ossza ki vagy ételhordóba, ugyannyi a feladat. Magyar Éva ügyvezető: A központi konyhán azért bajos az átadás, mert, ahol az átadás történik egy nagyon pici helység, ha oda mennek 300-an, akkor ott elég nagy tumultus lesz. A HACCP rendszer miatt ki van jelölve az a helyiség. Az éttermi részre nem vihetnek ki badellát, hogy ott osszák. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Arra gondolt, hogy ott a kész ételhordókat vennék át. Ételhordóban nem adhatják ki az ételt, nem engedélyezett, de szerinte valahogy meg kellene teremteni a módját, hogy adjanak rá engedélyt. Azt hitte, hogy ez le van egyeztetve. Telefonon beszéltek és azt mondta, hogy ugyanúgy, mint tavaly náluk étkezhetnek, de azt is mondta, hogy tőlük haza nem vihetik. Magyar Éva ügyvezető: Elnézést kér, ez elkerülte a figyelmét, hogy az iskolából haza nem vihetik, mert pont az lenne a lényeg, hogy náluk elég nagy a konyha ahhoz, hogy ott folyamatosan lehessen fogadni őket. Ebben konzultálni kell Murvai Ferencné élelmezésvezetővel. Nem nagyon van idő konzultálni. Ez lett volna az egyik, amire várta volna a választ, a másik nagyon fontos dolog, hogy hány adagot tud készíteni a konyha. Fel kell mérni az igényeket, de mivel több, mint 800 gyermekről beszélnek, és ha kihordós lesz az étkezés, biztos, hogy meg lesz az igény. Valahol határt kellene az igénynek szabni. Magyar Éva ügyvezető: 400 adagot tudnak naponta biztosítani. 4/34

5 Meg kellene tudni, milyen költséggel járna az engedély megszerzése. Holló János alpolgármester: Egyszer használatos edényben kiadni sokba kerülne? Ha egy adag van, akkor csak 1 ételhordóról beszélnek. Magyar Éva ügyvezető: Kettő kell, mert amikor elviszi a tele ételhordót, akkor már leadja a következőt. De most az egyszer használatosról beszélnek, amit elő tudnak készíteni. Annak mennyibe kerül darabja? Magyar Éva ügyvezető: 36,72 Ft + áfa a kisebbik, a nagyobb az drágább. A nagyobb az 1 literes, a kisebbik 750 ml. Ha azt mondják, hogy levonhatják a 440 forintból, akkor levonják és kiosztják abban. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Abból ki tudnak hozni egy ebédet? Magyar Éva ügyvezető: Ez a másik jó kérdés. Erre a két dologra jelenleg nem tud válaszolni. Sem arra, hogy étteremben ki oszthatják-e ételhordóban, illetve arra sem, hogy ha a doboz árát levonják a bruttó összegből, akkor ki tudnak-e hozni egy ebédet a fennmaradó összegből. Erre minél hamarabb választ kellene találni. Felolvassa a kiértesítő levélmintát. Konkrétan bele kellene írni az összeget, hogy mennyit fizet be az át nem vett ebédért. Valamilyen szinten érthető, mert ami célba ér a nyári gyerekétkeztetés során és valóban az a gyermek eszi meg, aki rászoruló, azt minden további nélkül megtéríti, viszont a kárba ment ételért nem fizet. Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag: A névsort az iskolába el kellene juttatni, hogy sulykolni tudják a gyerekeknek, hogy át kell venni. Ebben inkább a gyermekjóléti szolgálatnak lenne szerepe az igényfelmérés során és ezzel a nyilatkozattal, amit megszerkesztett, biztos, hogy nyomatékosítják. Egyébként szerinte tavaly nagy gond volt a helyben étkezés. Korábban nem volt így megszervezve, mindig elvitték. 5/34

6 Magyar Éva ügyvezető: Megkérdezi Murva Ferencnét, hogy mi lenne akkor, ha 1 óra után osztanák. De az biztos, hogy arra fel kell készülni, hogy az első néhány napon nagy cirkuszok lesznek. Vigh József bizottsági tag: Meg kell tudni, hogy lehet-e osztani az étteremben. A javaslat az, hogy Magyar Éva ügyvezető egyeztet Murva Ferencnével és holnapra megtudja, hogy csere ételhordóban lehet-e az éttermi részben biztosítani az étel kiosztást, illetve ki tudja-e hozni a konyha az eldobható doboz árának levonása után az egyfogásos ebédet. Magyar Éva ügyvezető: Az nagyon sovány lesz. Szerinte maradjanak a 13 óra utáni osztásnál és csere edénnyel. Még egy dologban dönteni kellene a bizottságnak, hogy kinek küldjék ki ezeket a leveleket. Több mint 800 fő jogosult gyermekvédelmi kedvezményre. Mondta, hogy válogassák le azokat, akik 7-14 év közöttiek, tehát megint általános iskolai korosztály legyen megcélozva, elkerülve az óvodai dupla finanszírozást, mert ebből is problémák voltak tavaly, meg akkor valamennyire be tudják lőni a létszámot és így 427-en maradtak. Május 9-ig kell beadni a pályázatot, a 800 főből biztos lesz 400, aki igényelni fogja. Az lenne a javaslata, hogy első körben küldjék a 427 főnek, aki 7-14 év közötti korosztályban van. Megnézik, hányan jeleznek vissza, hogy kérik, és visszahozza a májusi bizottsági ülésre, hogy kiket javasolnak még bevonni. Az óvódásokat azért is érdemes kihagyni ebből a körből, mert utána problémát jelent a hiányzásuk a normatív támogatásnál, mert nyílván a kettős finanszírozás miatt, ha haza viszi az ebédet, akkor nem jár óvodába, ha hiányzik, akkor pedig nem jár az óvodáztatási támogatás. Magyar Éva ügyvezető: Ugyanúgy menne ebédjegy, mint ahogy volt is? A családsegítők azt mondták, hogy javaslattétellel élni fognak, de másban nem fognak részt venni, úgy hogy az ebédjegyet Palatinné Bodó Tünde fogja két turnusban kiosztani, mert figyeli, hogy kinek mikor jár le a gyermekvédelmi kedvezménye, mert érdekes módon sok gyereknek pont nyáron jár le. Magyar Éva ügyvezető: Amikor a jegyeket kiosztja, nyilván a Kft. kap tőle egy listát is. Igen. Az igénybevételi napló ki lesz töltve, az x-en kívül az ebédkiosztásakor mást azzal tenni nem kell. A gyerekek neve fel lesz rajta vezetve. 6/34

7 Magyar Éva ügyvezető: Azt viszont kérnék, hogy az ebédjegyre az illető neve legyen ráírva a félre értések elkerülése érdekében. Erre igazából valami megoldást biztosan ki fognak találni. A legnagyobb gondja azzal van, hogy sok a névazonosság. Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az elhangzott javaslatokkal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 40/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság úgy határozott, hogy a nyári gyermekétkeztetés a következő formában valósuljon meg: - ebédosztással, a központi konyháról váltó ételhordó biztosításával 13:00 óra után (amennyiben ez megoldható) - a célkorosztály a 7-14 éves korúak (427 fő) az igényeket itt mérjék fel első körben - az igényfelmérő levélbe kerüljön bele a támogatás konkrét összege (440 Ft/adag) Felelős: Bóta Barbara aljegyző Magyar Éva ügyvezető Dr. Miluczky Attila polgármester 2) Mihály Attila Hit Gyülekezete lelkészének kérelme Mihály Attila Hit Gyülekezete lelkésze: Egy szívességet kérnének az önkormányzattól. Két verzió van ezzel az épülettel kapcsolatban. Egyik, hogy az ingatlant nem kérnék megvételre, csak hosszabb idejű hasznosításra. Felújítanák legalábbis a külső részét és a belső résznek azt a részét, amit használni szeretnének. A másik verzió, hogy megvennék. Csak azt tudni kell, hogy a Hit Gyülekezete minden településen saját maga intézi a dolgait, csak az van, amit a helyi hívek összeadnak, ez viszont nem sok. Az épületért Ft-ot tudnak ajánlani. Ez lenne a kérése. Melyik verzióra gondolt a bizottság, melyik lenne jó? Egyáltalán szóba jöhet-e a kettő vagy csak az egyik, vagy egyik sem. Van-e valakinek javaslata? 7/34

8 Ezt az épületet összességében, ahogy most itt áll a falu képét rombolja, szerinte a Fő teret is rontja. Az építés szerint ennek az épületnek a felújítása és olyan szintre hozása, mint a Polgármesteri Hivatal épülete, annyiba kerülne, mint ha újat építenének. Ahogy annak idején a Képviselő-testülettel is beszélték összességében azt a javaslatot támogatta, hogy ezt bontsák le. Bontsák le azért is, mert akkor a parkoló fele tudnának egy utat nyitni és az iskola parkolóját tudnák használni. Most a milliós összegekért kialakított szép parkoló ott van kihasználatlanul. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ő a vételnél magasabb összegre gondolt, de az említett Ft-ért nem tudnának az állapotába olyan lényeges minőségi változást hozni, ami sokkal szebbé tenné a települést. Többen jelezték, hogy nem lenne szerencsés, ha a katolikus templom és az általa fenntartott iskola mellé költözne a Hit Gyülekezete. Javasolja, hogy az eredeti határozat szerint ez az épület kerüljön lebontásra, a Hit Gyülekezete részére pedig a piac csarnok melletti régi KIOSZ épületet ajánlaná fel ugyanerre a célra. Elmondják, hogy ott milyen munkát végeznének el, azt fel lehetne újítani, és birtokba is vehetnék. Azt a munkát, amit elvégeznének, arra készítenének egy költségvetést, és azt hónapról-hónapra be tudnák a bérleti díjba. Kéri ezt mérlegeljék. Azon gondolkodjanak el, hogy a piac csarnok melletti KIOSZ székház megfelel-e a céljaiknak. Mihály Attila Hit Gyülekezete lelkésze: Igen, megfelel. Az lenne a jó, ha készítenének egy költségvetést, hogy milyen munkákat látnak szükségesnek. Ha azt mondják, hogy a bérleti díja körülbelül Ft lesz, és ők ráköltenek 1,5-2 millió Ftot a munkadíjjal együtt, akkor le van tudva a bérleti díj pár évre. Azt gondolja, hogy ezt ebben a formában maximálisan tudnák támogatni. Kéri, hogy aki egyetért a volt KIOSZ épület bérbeadásával, úgy, hogy a felújítás költsége a bérleti díjból levonásra kerüljön, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 41/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Hit Gyülekezete részére a Tél úton lévő volt KIOSZ székház épületét adja bérbe. A Hit Gyülekezete által az ingatlanon végzett felújítások költségét számítsák bele a bérleti díjba. 8/34

9 3) Pályázat benyújtása Polgárőr község cím elnyerésére Lehetőség van Polgárőr község cím elnyerésére pályázatot benyújtani. Pályázati feltétel, hogy az illetékes bizottság tagjai között legyen polgárőr. Tardi Kálmán polgárőrség elnöke: Gyakorlatilag ennek a szempontnak maximálisan megfelel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság. Azt nézte, hogy a közbiztonsági koncepciót kellene aktualizálni, mert régi értékek, paraméterek vannak benne. Még a relatíve magas bűnözési szintekről beszélnek, ehhez képest napjainkban lényegesen jobb a település kriminalisztikája. Nem biztos benne, de valamikor 2011-ben vagy 2012-ben adtak be egy pályázatot és szerinte akkor aktualizálva lett. Kéri, hogy aki a pályázat benyújtását javasolja, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 42/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtsanak be pályázatot a Polgárőr község cím elnyerésére. Határidő: június 02. Felelős: Bóta Barbara aljegyző 4) Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása Négy pályázat érkezett határidőn belül, a Polgárőrség április 22-én, ma adta be. Tehát 5 pályázat érkezett, ebből 4 határidőben, 1 pedig határidőn túl. Kérdezi, hogy a bizottsági tagoknak van-e javaslata a pályázatokat illetően? Egyébként összesítette a kért támogatásokat. Amennyiben a polgárőrség igényét is beleszámolják, akkor Ft-tal haladja meg az igény az Ft-ot. Vigh József bizottsági tag: Neki morálisan is gondja van az egyik pályázattal. Az SBSE saját szakállára vett Ft-os fákat, egyszerű vörös juharfákat. 9/34

10 Az, hogy egy ivóvíz kút odakerül az óvoda udvarára, ez belefér a környezetvédelemi alapnak a jogcímére? Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: A környezetvédelmi alapot, a környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos kiadásokra lehet felhasználni. Hajduné Holló Katalin képviselő: Egyébként azért tették bele az ivó kutat, mert a zöld ovi programban a környezetvédelem, a környezet tudatos magatartás és az egészséges életmódra nevelés párhuzamosan fut és nyílván az egészséges ivóvíz biztosítása a gyerekeknek ez benne van a programban. A Pénzügyi Bizottság elnökétől kapott egy levelet délelőtt, miszerint az addig beérkezett pályázatokat akkor még a Polgárőrségé nem volt itt 100%-ban támogassák. Tehát ő nem kifogásolta az ivóvíz kutat. Holló János alpolgármester: Szerinte ne akadjanak fel ezen, adják oda. Egyébként több lehetőség is van. Ha szigorúan veszik, a pályázati kiírást mondhatja azt a Képviselő-testület, hogy határidőn túl beékezett pályázattal nem foglalkozik. Ez egy lehetőség és akkor, ami van azt felosztja, és még meg is marad Ft a forrásból. A másik lehetőség az, hogy azt mondja az önkormányzat, hogy határidőn túl érkezett egy pályázat, de a forrásból van Ft és azt oda adja a Polgárőrségnek. A harmadik lehetőség, hogy nem foglalkozik a határidővel, mert már máskor is eltekintett ettől és megvizsgálja a pályázatokat, hogy mi az a cél, ami nem teljesen harmonizál a környezetvédelmi célokkal vagy mi az a kiadás, ami esetleg csökkenthető. Ez a legnehezebb. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Neki még az is a probléma, hogy a bagolyfészkelő hely már el is készült, hogy fogja tudni bebizonyítani, hogy tényleg Ft-ba került? Jelentést kell írnia. A pályázati kiírás szerint számlával nem kéri bizonyítani a pályázat kiírója. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Csak, ha megkapja a pénzt, akkor lesz vele kötve egy támogatási szerződés. A támogatási szerződésben mit kössön ki az önkormányzat? Legfeljebb azt, hogy az elkészített bagolyfészket gondozza. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Valaki azt mondja, hogy Ft-ért megcsinálta, de ezt mi bizonyítja? Esetleg egy fényképes dokumentációt tud produkálni. 10/34

11 Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Legyen-e a támogatási szerződésben olyan, hogy valameddig azt neki rendben is kell tartania? Holló János alpolgármester: Igen és akkor fényképpel támassza alá. Támogatási szerződést kellene kötni mindenkivel és a beszerzett eszközökről mindenki az önkormányzat nevére kéri a számlát. Csak pont az a baj az egyik pályázóval, aki magánszemély, hogy ő alapanyagokat szerzett be és ő készítette el. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Ő elkészítette ezt a bagolyfészkelő helyet, aminek Ft lenne darabja. Ő Ft-ért elkészítette, mert így olcsóbb volt. De, hogy tudja bebizonyítani, hogy tényleg Ft-ért készítette el. Fiatal László bizottsági tag: Már az Egyeki SBSE is elültette a fákat. Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag: Lehet azt mondani, hogy az előre elkészített dolgokat nem finanszírozzák, de akkor mindegyiknél ezt kell mondani. Azt előre kellett volna mondani. Vigh József bizottsági tag: Miért kellett volna előre mondani? A környezetvédelmi támogatást utólag szokták elkölteni. Azt lehetne elő írni, hogy csináljon még 6 ilyet fészkelő helyet. Elszámolási kötelezettséggel, tehát erre a célra támogatják és elültet még 6 fát. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: A pályázatnak tartalmaznia kell a vállalt fejlesztés, beruházás részletes leírását, bemutatását, illetve a megvalósítandó fejlesztést. Vigh József bizottsági tag: Igen, feltételesen van. 11/34

12 Igen, tehát feltételezik, hogy még 6 fát el akarnak ültetni, és még bagolyfészkelő helyeket akarnak kialakítani. Van-e arra lehetőség, hogy a keretet Ft-al valamilyen forrásból kiegészítsék? Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: A környezetvédelmi alap el lett költve az utolsó fillérig. Azóta már a gólyafészekre is lett meghatározva Ft. Dr. Antal László képviselő a fennmaradó összeget gólya roadshowra szerette volna fordítani. Nem fejtette ki, hogy mit ért ez alatt. Javasolja, hogy valahonnan kerítsenek Ft-ot és a pályázatokat azzal a feltétellel támogassák, hogy utólagos megvalósulás esetén elszámolási kötelezettséggel tartoznak. Holló János alpolgármester: Nem kellene variálni, azt a kis pénzt hozzá kell tenni és kapják meg. Mivel a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalja, ezért a forrást is a Településfejlesztési Bizottságnak kell keresni. Javasolja, hogy a rendezvényekre elkülönített és tartalékba helyezett összeg legyen a forrás. Kéri, hogy aki egyetért a pályázatok támogatásával, illetve azzal, hogy a Ft-ot a rendezvényekre elkülönített és tartalékban helyezett összeg terhére biztosítsák, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 1 igen szavazattal és 3 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot. Vigh József bizottsági tag: Külön kellene szavazni. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy környezetvédelmi alapból évben nyújtható támogatások elnyerésére elkülönített összeget egészítsék ki Ft-al a évi költségvetésben rendezvényekre elkülönített és tartalékban helyezett összeg terhére, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 43/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Helyi Környezetvédelmi Alapból évben nyújtható támogatások elnyerésére 12/34

13 elkülönített összeget egészítsék ki Ft-al a évi költségvetésben rendezvényekre elkülönített és tartalékban helyezett összeg terhére. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető Első a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme, ők Zöld Óvoda címet szeretnének elnyerni. Céljuk egy madárbarát kert kialakítása. Dúcetető, ivókút, futómuskátli, kaspók, virágföld, fa dézsa kerülne megvásárlásra Ft összértékben. Kéri, hogy aki a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda által benyújtott pályázatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 3 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 44/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda (4069 Egyek, Óvoda u. 4.) környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát támogassa, és a Ft összeget a pályázatban foglaltak megvalósításához biztosítsa. Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens Bárdos Tibor Fő út 43. szám alatti lakos, gyöngybaglyok számára épített 6 db fészkelő ládát. Úgy gondolja, hogy az ő esetében fel kellene hívni a figyelmet a támogatói döntésben arra, hogy már megvalósult fejlesztést nem tud támogatni az önkormányzat, ezért a kért Ftos támogatást, további költőládák kialakítására kell fordítani. Semmiképpen sem lehet az az eredménye, hogy ezt a 6 db-ot át rakja másik helyre. Kéri, hogy aki a Bárdos Tibor által benyújtott pályázatot támogatja, illetve egyetért azzal, hogy a támogatói döntésben hívják fel a figyelmét, hogy az önkormányzat már megvalósult fejlesztést nem tud támogatni, ezért a kért Ft-os támogatást további költőládák kialakítására kell fordítania, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13/34

14 Ifjúsági és Sport Bizottság 45/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Bárdos Tibor (4069 Egyek, Fő u. 43.) környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát támogassa, és a Ft összeget a pályázatban foglaltak megvalósításához biztosítsa. A támogatói döntésben hívják fel a figyelmét, hogy az önkormányzat már megvalósult fejlesztést nem tud támogatni, ezért a kért Ft-os támogatást további költőládák kialakítására kell fordítania. Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens Az Egyeki SBSE 8 db fa elültetését kéri utólag támogatni. Vörös levelű juhar, ami darabonként Ft-ba került. Tehát összesen Ft-ot kér. Itt is javasolja ugyanazt, mint Bárdos Tibornál, hogy hívják fel a pályázó figyelmét, hogy további fákat szükséges vásárolni és elültetni. Kéri, hogy aki az SBSE által benyújtott pályázatot támogatja, illetve egyetért azzal, hogy támogatói döntésben hívják fel a figyelmét arra, hogy az önkormányzat már megvalósult fejlesztést nem tud támogatni, ezért a kért Ft-os támogatást további fák ültetésére kell fordítania, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 46/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki SBSE (4069 Egyek, Csalogány u. 12.) környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát támogassa, és a Ft összeget a pályázatban foglaltak megvalósításához biztosítsa. A támogatói döntésben hívják fel a figyelmét arra, hogy az önkormányzat már megvalósult fejlesztést nem tud támogatni, ezért a kért Ft-os támogatást további fák ültetésére kell fordítania. Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens 14/34

15 A következő Habuczki Zoltán Dózsa György út 8. szám alatti lakos 10db speciális kuvikodút szeretne vásárolni. A 10 db odú ára Ft. Kéri, hogy aki a Habuczki Zoltán által benyújtott pályázatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 47/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Habuczki Zoltán (4069 Egyek, Dózsa Gy. u. 8.) környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát támogassa, és az Ft-ot a pályázatban foglaltak megvalósításához biztosítsa. Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens A Polgárőrség esetében azt javasolja, hogy nyomatékosan hívják fel a figyelmét a határidő betartására, amikor egy pályázatot beadnak. Itt ők még önerőt is felajánlottak, mert összesen Ft-os a beruházás, de ők ebből Ft-ot kérnek támogatni. Kéri, hogy aki a Polgárőrség által benyújtott pályázatot támogatja, illetve egyetért azzal, hogy a támogatói döntésben hívják fel a Polgárőrség figyelmét a pályázati határidők pontos betartására, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 48/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Polgárőrség (4069 Egyek, Fő u. 3.) környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát támogassa, és a Ft-ot a pályázatban foglaltak megvalósításához biztosítsa. A támogatói döntésben hívják fel a Polgárőrség figyelmét a pályázati határidők pontos betartására. Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens 15/34

16 Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: Bóta Barbara aljegyző Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ vezetője Nem készítette el a tájékoztatót. Le is írta, hogy egyrészt adatokat kell be kérni, másrészt más elfoglaltsága is volt, emiatt nem tudta elkészíteni. Egy része elkészült ennek a tájékoztatónak, amit a Gyermekjóléti Szolgálat készített. Javasolja, hogy a gyermekjóléti részét tárgyalja meg a Képviselő-testület és a bizottság, a következőt pedig majd májusban. Mi lenne, ha együtt tárgyalnák meg? Teljesen mindegy. A Szociális Bizottság nem vette le napirendről, ők megtárgyalták. Rájuk bízza. Azt is javasolhatják a Képviselő-testületnek, hogy majd a következő ülésen tárgyalják meg. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy vegyék le a tájékoztatót napirendről, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal levette napirendről a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót. 7) Tájékoztató a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyének működéséről Előadó: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása? Az előző bizottsági ülésen jelen volt Petruska Jánosné az egyeki intézmény vezetője. Az intézménynek ideiglenes működési engedélye van, ami december 31-én lejár és pont a tárgyi feltételek hiánya miatt. Nincs orvosi szoba, nagy a zsúfoltság és sok olyan feltétel hiányos, amit egyébként előírnak. Többek között ezért írták ezt a pályázatot. És a pályázat hogyan áll? Egy év után megszületett a döntés, hogy helyén valónak találták a kifogásukat és újra értékelik a pályázatot ennek megfelelően. Az értékelés nem történt meg? 16/34

17 Az értékelés megtörtént, csak megállapításra került, hogy ugyanazokat a feltételeket az egyik értékelő így értékelte, a másik úgy és sok szempontot nem vettek figyelembe, úgyhogy újra kellett értékelni. Nyomatékosan felhívták a figyelmüket, hogy ez nem jelent egyet azzal, hogy a kifogásnak helyt adtak, hogy ez a pályázat támogatásban részesül. Kéri, hogy aki a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ifjúsági és Sport Bizottság 49/2014.(IV.22.) sz. határozata: A Ifjúsági és Sport Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyének működéséről szóló tájékoztatót. 8) Egyebek Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázat kivitelezőjéről döntés Tájékoztatja a bizottságot, hogy a törvény szerint az, aki az előkészületi munkálatokban részt vesz, nem vehet részt a végleges döntésben. Ezért kéri levenni napirendről. Kéri, hogy aki a napirend levételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság 4 igen szavazattal levette napirendről a Védőnői szolgálat épületének külsőbelső felújítása c. pályázati kivitelezőjéről való döntést. 1) Tájékoztatás az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány döntéséről A döntés még nem született meg. Összesen 54 céget értesítettek ki, akik a helyi iparűzési adót ide fizetik és többet befizettek, mint Ft és nincs adóelmaradásuk. Ebből az 54 cégből, 4 cég pályázott. Pályázott a HBM-i Önkormányzatok Vízmű Zrt., Mucza József péksége, a Medicor Kéziműszer Zrt, és Dr. Juhász Péter cége a Petrix Bt. Csütörtökön ülésezik az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány Kuratóriuma és a pályázati anyagot akkor láthatják. Ennek az a lényege, hogy egy kicsit javuljon az adófizetési morál. Ha valaki munkahely megőrző, munkahely teremtő fejlesztésbe kezd, akkor az kapjon egy kis támogatást. Az 17/34

18 emberek azon gondolkodjanak, hogy mit, hogy tudnának fejleszteni. Bíznak benne, hogy jövőre és azt követően még többen pályáznak. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt kérdezi, hogy ha tudomásul veszik a tájékoztatót, annak van-e akadálya, hogy az Egyek Fejlesztéséért Alapítványnak átadják a 3,9 millió Ft-ot? Döntöttek róla, a költségvetésben benne van. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Valami megerősítés kellene, hogy tudomásul veszi az önkormányzat és ennek megfelelően a fedezetet rendelkezésére bocsátja. Mivel az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány Kuratóriuma csütörtökön ülésezik, és tájékoztatást csak ezt követően tud adni, ebben a napirendben jelenleg nem kell döntenie a bizottságnak. 2) Egyeki SBSE-vel kötött szerződés felülvizsgálata Az Egyeki SBSE-vel kötött szerződés felülvizsgálatának oka az, hogy a bizottság javasolta, hogy a sportpálya minden egyeki lakos előtt álljon nyitva. Ezért kell most erre visszatérniük. Úgy látja, hogy a házirendnek 3. pontja az, amit mindenképpen módosítani kellene. Fiatal László bizottsági tag: Nagyon kirekesztő ez a házirend. Van benne egy olyan rész, hogy aki feltűnő, nagy kiterjedésű kóros elváltozásokkal járó betegségben szenved ki van tiltva. Ez diszkrimináció. Ami még furcsa, hogy az szerepel benne, hogy vagy az egyesület tagjai mehetnek be vagy az egyesületet támogató, vagy az egyesület tevékenységét segítők. Aki ott ül, annak ki van függesztve a falra, hogy ki az, aki ebben részt vesz, vagy, hogy működik ez? Ezt konkrétan megtapasztalta, hogy úgy működik, hogy aki ott ül felhívta Ecsedi Jánost és ő eldöntötte, hogy bemehet vagy sem. Ráadásul előzetes írásbeli kérelemhez köti, és eseti jelleggel adja meg. Ez is olyan körülményes, ha valakinek eszébe jut este, hogy ki akar menni futni a pályára, akkor az nem tud kimenni, mert nincs engedélye. Ha kap is engedélyt csak arra az egy alakalomra. Ez nem így van, mert mindenki lehet tag, és akkor megy ki futni, amikor akar. 18/34

19 Fiatal László bizottsági tag: Az önkormányzat oda adja ingyen, ők pedig pénz szednek érte. Ők ezt cserébe fenntartják. Ennek a fenntartása nem ingyen van. Fiatal László bizottsági tag: Eddig is fenn volt tartva. Meg is lehet nézni. Tardi Kálmán polgárőrség elnöke: A szabályozásban lehet, hogy vannak hibák, már csak abból kifolyólag is, hogy vasárnap felhívta egy egyeki lakos, hogy a veje rendszeresen fut és szeretett volna kimenni a sportpályára futni, de nem engedték be. Azt mondta, hogy mélységesen fel van háborodva, mivel nagy összegekkel támogatja a sportkört és ennek fejében a veje nem tudott bemenni, sportolni. Ő akkor felhívta Ecsedi Jánost, hogy ezt a problémát orvosolni tudják. Gyakorlatilag neki azt mondták, hogy nincsenek kitiltva az emberek, hanem valami tapasztalatlan, nem jártas őrző volt ott, aki rosszul intézkedett. Így és elnézést kértek, illetve a későbbiekben mehetett a veje futni. Jobban és mindenki számára értelmezhetően kellene ezt leszabályozni, hogy ne legyenek ilyen félreértések. Oda vannak rendelve a közmunkások, összesen 4 fő. Velük a nyitva tartást biztosítani kellene reggeltől estig. Az a baj, hogy az oda rendeltek napközben ellógnak, és ha oda megy valaki, joggal háborodik fel, hogy nem tud bemenni. Mert még az sem tud bemenni, aki a tagdíjat befizeti, vagy akit egyébként mindenki be akarna engedni. Ecsedi Jánossal és Alpolgármester úrral azt beszélték, hogy nem is a szabályzattal van a legnagyobb gond, hanem komoly személyi problémák vannak. A közmunkások nem a napi nyitva tartást, hanem a zárva tartást biztosítják, mert ha ott vannak sem engedik be, azt aki próbálkozik. Tehát fordítva működik a dolog, mint amit elképzeltek. Az lenne az optimális megoldás, hogy mindenki előtt nyitva tartanák, és aki úgy viselkedik és kárt okozott azt nem engednék be. Igen, csak egyszerűbb mindenki előtt bezárni, mint hogy felvállalni a konfliktust azokkal, akiket nem szabadna beengedni. A játszóteret ugyanúgy nem őrzi senki. A pályára nem engedik be őket és jönnek az iskola udvarára. Tardi Kálmánnal folyamatosan ezen harcoltak, és azt mondták nekik, hogy azért vannak az iskola udvarán, mert a pályáról elküldték őket. A játszótérre mehet akárki és körülbelül 1 millió Ft értékű játékot széttördeltek. Tavaly a Kft., amit tudott összeállított, ami még össze van törve, ott van bent a Kft. Tisza úti raktárában. Nem tudnak mit tenni, mert oda kell engedni mindenkit. 19/34

20 Fiatal László bizottsági tag: Aki nem fut, nem focizik, hanem rongál, azt zavarják ki. Holló János alpolgármester: Egy ember 10-el nem tud mit kezdeni. Fiatal László bizottsági tag: Akkor zárják be az egészet, nyomják rá a lakatot és akkor szép állapotban lesz. Tardi Kálmán: Szerinte Polgármester úr e kérdés tárgyalásakor máskor is megadta az iránymutatást. Az ő részéről is megfogalmazódtak sorrendbeli dolgok. Döntött a Képviselő-testület legutóbb arról, hogy alakít ki több olyan füves területet, ahol az egyeki lakosok számára sportolásra alkalmas hely lesz kialakítva. Mihelyt ezek a sportolásra kialakított helyek meglesznek az oda áramló egyeki lakosok száma lefeleződik, leharmadolódik, mert nem fognak a Fasor útról a sportpályára menni focizni, hogy ha a régi rendőrség előtti sportpálya kap egy kis terület egyengetést, és le lesz oda téve 2 kapu. A két kaput megrendelte, a gréder megérkezett, tehát ezt meg tudják ott csinálni. A Szöghatár Kft-től két hete rendelte meg a 2 kaput, de még árajánlatot sem kapott. Tardi Kálmán polgárőrség elnöke: A múltkori félreértés kapcsán azt vette ki Ecsedi János és Győrfi István szavából, hogy bemehetnek oda emberek csak tájékozatlanok voltak ezek az őrzők és szó szerint azt csinálták, amit Hajduné Holló Katalin is elmondott, hogy attól őrizték a területet, hogy bemenjenek. Ez a probléma szerinte megoldódna, talán arra az átmeneti időszakra, amíg ezek az új létesítmények valamilyen szinten megnyílnak, nagyobb nyitottsággal kellene a sportkör tagjainak, a vezetésnek kezelni ezt a kérdést. Utána már szerinte nem is lesz olyan áramlás, ami oda menne és vélelmezi, hogy nem lesz belőle probléma. Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag: Ő is úgy gondolja. Ecsedi János azt mondta, hogy azért hozták ezeket a szabályokat, hogy ne járjon oda mindenki, mert nagy pénz van benne, mert tönkreteszik a szereket. Most felállították ezt az új kondi parkot. Tehát, hogy elszokjanak onnan a vandálok, és akik nem arra használják, amire kellene. De beengednek oda bárkit. Ez nem igaz. A házirendben benne van és ez egy kulcsmondat, hogy a sportlétesítmény nem közterület. Holló János alpolgármester: Ha Debrecenbe megy, őt sem engedik be a Loki pályára, és sehol sem. Mert az a Lokié. Ez nem a Sportegyesületé, hanem az önkormányzaté. Nehogy azt mondja már, hogy a 10 milliárdos Loki pálya az a Lokié, az a magyar államé. 20/34

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 8/2015. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. április 27. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 11/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 11/2013. TERKA 11/2013. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. május 27. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 24-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Jánosi János osztályvezető 60/2015.(XII.14.) sz.

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Jánosi János osztályvezető 60/2015.(XII.14.) sz. 29/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. december 14. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV 30/2014.

JEGYZŐ KÖNYV 30/2014. 30/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. december 15. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat évi fordulójához 38/2015.(VIII.24.) sz.

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat évi fordulójához 38/2015.(VIII.24.) sz. 18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. augusztus 24. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 10/2012. ERNŐ J e g y z ő k ö n y v Készült: Egyek Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2012. december 12.-én Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10/2013. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:30 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

1. Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Kaszás Tiborné osztályvezető 1/2017.(I.23.) sz.

1. Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Kaszás Tiborné osztályvezető 1/2017.(I.23.) sz. 1/2017. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2017. január 23. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 25. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 25. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 25-én 15:30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. január 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA X. Iktatószám: 4-6 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2014. május 28-án megtartott, n y i l t s o r o n k

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2016. április 15-én 15:30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 6/2014. (II. 12.) számú BKt. határozat 7/2014. (II. 12.) számú Bkt. határozat a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. június 8-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (89-91/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. június 25. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 28. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 98/2015.(V.28.) 99/2015.(V.28.) Megnevezése Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben