Mi befolyásolja a tradicionális és az újvilági bortermelő országokban a nemzetközi borkereskedelmi versenyképességet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi befolyásolja a tradicionális és az újvilági bortermelő országokban a nemzetközi borkereskedelmi versenyképességet?"

Átírás

1 Balogh Jeremiás Máté Mi befolyásolja a tradicionális és az újvilági bortermelő országokban a nemzetközi borkereskedelmi versenyképességet? What influences the international competitiveness of wine trade in traditional and new wine exporter countries? Budapesti Corvinus Egyetem Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék, PhD hallgató 1. Bevezetés A borágazat és a nagy bortermelő országok versenyképességének elemzéséről már számos kutatás és publikáció került napvilágra Magyarországon és világszerte. A versenyképesség mérése a tradicionális és újvilági borexportáló országokban széles körben kutatott területnek számít. Egyes szerzők figyelme egyre inkább a hagyományos bortermelőktől az újvilági és feltörekvő bortermelő országok irányában tolódik, mint például Chile, Argentína, Dél-Afrika vagy Grúzia és Moldova. A külkereskedelmi versenyképesség mérésével a hazai borágazatban Bozsik Norbert (2005), Harsányi Gábor (2007) illetve más mezőgazdasági ágazatokban Jámbor Attila (2009), Török Áron-Jámbor Attila (2013), valamint aggregát szinten Fertő Imre (2002) foglalkozott. Emellett számos nemzetközi versenyképességi elemzés is megjelent megnyilvánuló komparatív előnyök vizsgálata témában. Johan van Rooyen és szerzőtársai (2010) Dél- Afrika, míg Kym Anderson (2013) Grúzia illetve Dragica Božić és szerzőtársai (2013) Szerbia kereskedelmi versenyképességét elemezték. Kutatások általában egy adott ország, ország-csoport versenyképességének vizsgálatával vagy ország-csoportok összehasonlításával foglalkoznak, különböző mutatószámok, kereskedelmi indexek alapján. A kereskedelmi versenyképességi kutatások többnyire Balassa Béla által kifejlesztett megnyilvánuló komparatív előny index illetve annak továbbfejlesztett változatainak az elemzésén alapulnak. Az ökonometriai modellek használata a nemzetközi versenyképesség tényezőinek kutatására azonban még kevéssé alkalmazott technika. Kevés azon kutatások száma, melyek panel regressziós elemzéseken keresztül vizsgálják a versenyképességet befolyásoló tényezőket. Tanulmányom célja, hogy összehasonlítsam a tradicionális és Újvilági bortermelő országok versenyképességét illetve ökonometriai modellek segítségével elemezzem, milyen fejlettségbeli, mezőgazdasági teljesítmény és kormányzati hatékonysági tényezők befolyásolhatják ezen országok borkereskedelmi versenyképességét. Elemzésemet 33 borexportáló ország borkereskedelem adatait tartalmazó panel adatbázis alapján végeztem el a világ borpiacával összevetve 2000 és 2012 közötti időszakban. A versenyképességet - Balassa index módosított változata - a megnyilvánuló versenyképesség mutató képviseli, míg a magyarázó változókat különböző mezőgazdasági (szőlőtermő terület, szőlő- és bortermelési adatok, termelői árak stb.), gazdasági fejlettségi (GDP, egy főre eső GDP, mezőgazdasági hozzáadott érték, termelési index) illetve kormányzati hatékonyság indexek (politikai stabilitás, jogszabályi környezet, korrupciós indexek) reprezentálják. Érdeklődési köröm középpontjában az a fő kutatási kérdés áll, hogy a szektor specifikus, gazdasági, kormányzati tényezők milyen hatással lehetnek a borkereskedelmi versenyképesség alakulására a világ borpiacán. 2. Komparatív előnyök és versenyképesség mérése A versenyképesség elemzésének széles körben alkalmazott módszere a különböző mutatószámok alapján történő vizsgálatok. A megnyilvánuló komparatív előnyök (revealed comparative advantage RCA) mutató az egyik leggyakrabban alkalmazott eszköz annak meghatározására, hogy egy adott ágazat egy adott termék/termékcsoport tekintetében mennyire versenyképes. 35

2 Az megnyilvánuló komparatív előnyök mutató első verziójának kidolgozása ami a klasszikus kereskedelmi elméleteken alapszik - Balassa Béla (1965) nevéhez kötődik. Balassa szerint a komparatív előny magas, míg a komparatív hátrány alacsony exportpiaci részesedés formájában nyilvánul meg. A mutató számítása a következő: B ij (RCA) = (X ij / X it) / (X nj /X nt) (1) ahol X exportot, i egy adott országot, j egy adott terméket, t termékcsoportot, n egy adott ország csoportot (export célországo(ka)t) jelöl (Balassa Béla, 1965). A megnyilvánuló komparatív előny (RCA) index egy adott ország relatív versenyelőnyét vagy versenyhátrányát méri egy adott termék, vagy termékcsoport esetében, egy adott iparágban adott célországokhoz viszonyítva az exportot alapul véve. A B index 1-nél nagyobb értéke megmutatja, hogy adott i ország j termék esetében komparatív előnyt élvez-e. Az index 0 és 1 közötti értékei komparatív hátrányt jeleznek az adott iparágban. Magasabb B index értékek magasabb fokú komparatív előnyről tanúskodnak. Mivel a magasabb exportot, kereskedelem és piactorzító politikák (agrártámogatások, árfolyam különbségek) is befolyásolhatják, az RCA index alkalmasabb versenyképesség, mint a komparatív előnyök mérésére (Siggel, 2006). A B index (RCA) értéke 0-tól pozitív végtelen irányba mozoghat (nullára aszimmetrikus). Az RCA szimmetrikus változatát a mutató normalizálása után kapjuk meg. A szimmetrikus komparatív előnyök index (Revealed Symmetric Comparative Advantage - RSCA) számítása a következő módon lehetséges: RSCA (szimmetrikus B index) = (B-1) / (B+1) (2) A megnyilvánuló szimmetrikus komparatív előny index -1 és +1 között veheti fel az értékeit. Az index 0 és 1 közötti értékei komparatív exportelőnyt míg -1 és 0 közötti értékek komparatív exporthátrányt jeleznek (Dalum et al., 1998). Balassa megnyilvánuló komparatív előnyök (RCA) indexének kifejlesztése óta a mutató számos módosított változata jelent meg a tudományos cikkek világában. Vollrath (1991) megnyilvánuló komparatív előnyök három alternatív specifikációját dolgozta ki a Balassa index (RCA) hátrányainak kiküszöbölése érdekében. A relatív kereskedelmi előny index (RTA), amely az export és az import oldalt is figyelembe veszi. A relatív kereskedelmi előny index (relative trade advantage index - RTA) a relatív export előny index (relative export advantage index - RXA) - amely azonos a Balassa indexel és ellentétes oldali párja a relatív import előny (relative import advantage - RMA) indexek különbség. RTA = RXA-RMA (3) RXA= (X ij / X it) / (X nj /X nt) (1) ahol RXA = Balassa index (RCA vagy B index) RMA = (M ij / M it) / (M nj / M nt) (4) RTA = [(X ij / X it) / (X nj / X nt)] [(M ij / M it) / (M nj / M nt)] (5) ahol X exportot, M az importot, i az adott országot, j az adott terméket, t adott termékcsoportot, n az adott ország csoportot szimbolizálja. Vollrath az RCA index egy második továbbfejlesztett változatát is alkalmazta, mely a relatív export előny (relative export advantage - lnrxa) és relatív import előny (relative import advantage - lnrma) indexek logaritmikus változatának a különbsége, ez a mutató megnyilvánuló versenyképességnek (revealed competitiveness - RC) nevet kapta. A mutató számítása a következő módon történik: RC = lnrxa lnrma (6) Vollrath versenyképességi mutatóinak fő előnye, hogy logaritmikus formának köszönhető értékei szimmetrikussá válnak az origóra. Vollrath mutatóinak pozitív értékei (RTA, lnrxa, lnrma és RC), megnyilvánuló komparatív vagy versenyelőnyt, míg a negatív értékei komparatív vagy versenyhátrányt jeleznek. Fertő és Hubbard szerint ugyanakkor a mutatók számítása gyakran problematikus mivel kereskedelmi adatokat a kormányzati politikák és támogatások hatásai is torzíthatják, ezért alá vagy túlbecsülhetik a komparatív előnyöket (Imre Fertő és Lionel J. 36

3 Hubbard, 2002). Mivel RCA és a származtatott mutatói rendszerint torzítottak, gyakran az ártorzító hatásokat tükrözik valódi versenyképesség helyett (Latruffe, 2010). 3. A komparatív előnyök és versenyképesség befolyásoló tényezőinek a vizsgálata Annak megállapítására, hogy milyen tényezők befolyásolhatják a komparatív előnyöket illetve a versenyképességet Michael Porter egy stratégiai menedzsment alapú megközelítést dolgozott ki, melynek az őt erő modell nevet adta. Porter (1998) versenyképesség öt fő meghatározó tényezőjét a következő módon definiálta: tényezőellátottság/természeti feltételek: a termelési tényezők, a természeti erőforrások, a termelés költségek szintje (például az munkabér, a tőke, a föld, a víz, az üzemanyag, növényvédő szerek stb.) valamint a tranzakciós költségek, szükségszerűen versengenek egy adott iparágban; keresleti feltételek: a termékek és szolgáltatások iránti kereslet, valamint a marketing és az értékesítés keresletmegtartó képessége; kapcsolódó és támogató iparágak: a beszállító iparágak jelenléte vagy hiánya illetve a kapcsolódó iparágak, amelyek nemzetközi szinten is versenyeznek; stratégia, struktúra és verseny: cégek alapítása, vezetés és szervezés módja valamint a hazai verseny erőssége; a kormányzatok befolyásoló szerepe: kormányzati politika a döntéshozatalon keresztül miden körülményre pozitív vagy negatív módon hatással bírhat. A kormányzati politika - mint a környezet meghatározó szereplője - fő célja a versenyképesség ösztönzése ezért az előző négy tényezőtől külön érdemes vizsgálni. a véletlen szerepe: bizonytalan események (például a háborúk, betegségek, a politikai döntések) hatása, melyek nagymértékben befolyásolják a vállalatok (vagy akár kormányzatok) erejét is. (Johan van Rooyen et all, 2010) A versenyképesség tényezőinek vizsgálata ökonometriai regressziós módszerek segítségével is elemezhető. Néhány kutatás már megjelent hasonló témában: Bezlepkina et al. (2005) Moszkva környéki tejgazdaságokat vizsgálta közötti időszakban panel adatok és ipari ökonometriai módszerek segítségével. Melecký Lukas, Nevima Jan (2011) a regionális versenyképességet elemezte az EU-15 országaiban NUT2 szinten egyszerűsített ökonometriai panel adatbázis alapján. 4. Legfrissebb versenyképességi tanulmányok A komparatív előnyök és versenyképesség napjainkban már széles körben kutatott témává vált a nemzetközi kereskedelemi tanulmányok között. Ezzel szemben versenyképesség mérésének még nincs általános elfogadott megközelítése. Magyarországi és külföldi tanulmányok főként különböző ágazatokra koncentrálódnak. A mezőgazdasági-élelmiszeripari ágazatban végzett versenyképességi vizsgálatok száma különösen gazdag: Fertő Imre és Lionel J. Hubbard (2002) a megnyilvánuló komparatív előnyöket és versenyképességet a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatokban vizsgálta négy kereskedelmi mutató: megnyilvánuló komparatív előny (RCA), relatív kereskedelmi előny (RTA), a relatív export előny (RXA), relatív import előny (RMA), relatív versenyképesség (RC) indexek alapján. Jámbor Attila (2012) az EU-bővítés hatását elemezte a Visegrádi országok agrár- élelmiszer-kereskedelmére, különösen a megnyilvánuló komparatív előnyök (B index) és szimmetrikus komparatív előnyt (RSCA) indexeket figyelembe véve. Jámbor (2009) emellett a magyar gabonafélék és feldolgozott termékek piaci versenyképességét is kutatta az EU-15 országok piacain export és import egység érték különbség (the unit value difference - UVD) és a kereskedelmi egyenleg (trade balance - TB) adatokat felhasználva. Jámbor és Török (2013) az EU-bővítés hatását vizsgálta a gyümölcspárlatok versenyképességére, hat Közép-keleteurópai országban, a földrajzi jelzések figyelembe vételével a megnyilvánuló komparatív előnyök elmélete alapján. Nongnooch Poramacom (2002) kereskedelmi és komparatív előny (RCA) valamint piaci részesedés modellt (Constant Market Share Model - CMS) alkalmazott tájföldi gumiipar versenyképességi elemzéséhez

4 Utku Utkulu és Dilek Seymen (2004) a törökországi megnyilvánuló komparatív előnyöket és a versenyképességet értékelte, Törökország és az EU-15 közötti megnyilvánuló komparatív előny (RCA) mutatókat kalkulálva. Laure Latruffe (2010) számos kutatót 1 említ, akik a versenyképességet kereskedelmi mutatók (RCA, RXA, RMA stb.) segítségével mérték az agrár-élelmiszeripari ágazatban. Dragica Božić, et al. (2013) szintén megnyilvánuló komparatív előny indexeket használt Szerbia főbb mezőgazdasági kereskedelmi partnereinek vizsgálata során. A borágazat témában született kereskedelmi versenyképességgel és a komparatív előnyökkel foglalkozó kutatások száma is különösen gazdag a szakirodalomban: Kym Anderson (2013) a grúz borágazat meghatározó tényezőinek elemzésével foglalkozott komparatív előny indexek, a megnyilvánuló komparatív előny (RCA) mutatók számításával. Kym Anderson és Glyn Wittwer (2013) a globális borpiac változásának a versenyképességre gyakorolt hatását modellezte 2018-ra vetítve reálárfolyam változások hatását figyelembe véve. Johan Van Rooyen, Lindie Stroebel, Dirk Esterhuizen (2010) a Dél-Afrika borpiac versenyképességi teljesítményét elemezte, relatív kereskedelmi előny (RTA) mutatók segítségével. A versenyképességet befolyásoló tényezőket Porter öt erő modellje segítségével azonosította, dél-afrikai borászatok vezetővel készített felméréssel kiegészítve. Branislav Vlahović et al. (2013) a világ borpiacát, jellemzőit és a jelenlegi világpiaci trendeket vizsgálta a nemzetközi borexport és import szerkezetének elemzésén keresztül. Bozsik Norbert (2005) a magyar borok nemzetközi versenyképességének értékelése céljából végzett kutatásokat relatív exportelőny (RXA), relatív importelőny (RMA), relatív kereskedelmi előny (RTA), relatív versenyképességi (RC) indexek és konstans piaci részesedés (constant market share - CMS) elemzés alapján. Az fent említett empirikus kutatások módszereiből jól kitűnik, hogy a nemzetközi kereskedelmi versenyképesség és komparatív előnyök vizsgálatának legnépszerűbb módja Balassa mutatók illetve piaci részesedés indexek különböző változatainak használata. A versenyképességi indexek megmutatják, hogy egy adott ország egy adott időszakban rendelkezik-e versenyelőnnyel, ugyanakkor az indexek nem adnak választ arra a kérdésre, hogy milyen tényezők befolyásolják a versenyképességet. 5. Ökonometriai háttér: borkereskedelem versenyképességének mérése Kutatásom fő célja, hogy Porter öt erő modell segítségével ökonometriai panel regressziós modellt alkossak versenyképességet befolyásoló tényezők hatásainak feltárása érdekében, a világ legnagyobb borexportőr országainak kereskedelmi adatait felhasználva. Kutatási adatbázisom mind tradicionális európai, mind újvilági illetve feltörekvő borexportőr országok adatait egyaránt tartalmazza. Porteri versenyképesség öt erő modelljének egy-egy elemét - a versenyképesség és azt befolyásoló tényezők közötti kapcsolatot - különböző panel regressziós becslések segítségével tesztelem. A regressziós modell függő változóját, a Vollrath féle megnyilvánuló versenyképesség (revealed competitiveness - RC) index 2 reprezentálja. Az RC index számításához alkalmazott export, import adatok forrása a Világbank WITS adatbázisa, HS-6 termékszintre (2204-es termék kóddal rendelkező boripari termékek) kalkulálva, a világ összes országába irányuló borkereskedelemmel összevetve. A regressziós modell független változói: tényezőellátottság (szőlőtermő terület nagysága, szőlő terméshozam, szőlőtermés mennyisége, bortermelés mennyisége, szőlő termelői árak) termelékenységi mutatók (egy foglalkoztatottra eső mezőgazdaság hozzáadott érték, élelmiszertermelési index) 1 Ball et al. (2006); Carraresi and Banterle (2008); Drescher and Maurer (1999), Banterle and Carraresi (2007), Wijnands et al. (2008); Venturini and Boccaletti (1998); Bavorova (2003); Mulder et al. (2004); Qineti et al. (2009); Toming (2007) and van Berkum (2009) 2 Az RC index a relatív exportelőny (lnrxa) és relatív importelőny (lnrma) indexek természetes logaritmusának a különbsége. 38

5 a gazdasági fejlettség mutatók (GDP, egy főre jutó GDP, kereskedelem a GDP %-ban, külföldi tőkebefektetések mértéke) kormányzati hatékonyság mutatók (korrupció visszaszorítása, a kormányzati hatékonyság, jogi szabályozás minősége, kormányzati intézkedések átláthatósága stb.) A regressziós becslések megalkotásánál a legjobban illeszkedő modell megtalálása érdekében több: állandó és véletlen hatást illetve robusztus állandó és véletlen hatást figyelembe vevő panel regressziós becsléseket egyaránt alkalmazok a heteroszkedaszticitás (szórások különbözősége) problémájának kezelése érdekében. A modellek regressziós egyenletei a következők: 1. Modell: a tényezőellátottság versenyképességre gyakorolt hatásának vizsgálata RC it = β 0 + β 1 lngah it + β 2 lngy it + β 4 lngp it + β 5 lnwp it + β 6 lnggpv it +β 7 lngpp +ε it 2. Modell: gazdasági és mezőgazdasági fejlettségi mutatók hatásainak a vizsgálata RC it = β 0 + β 1 lnavapw it + β 2 lnfpi it + β 3 lnavagdp it + β 4 lnfdi it + β 5 lngdp it + β 6 lngdppc it + β 7 lntd 8it +ε it 3. Modell: kormányzati hatékonysági mutatók hatásának vizsgálata RC it = β 0 + β 1 CC it + β 2 GE it + β 4 RQ it + β 5 RL it + β 6 VA it +ε it 4. Modell: több tényező (szektor specifikus és más fejlettségi mutatók) együttes vizsgálata RC it = β 0 + β 1 lngah it + β 2 ln GY it + β 3 ln GP it + β 4 ln WP it + β 5 lnggpv it +β 6 lngpp it + β 7 lnavapw it + β 8 lnfpi it + β 9 lnavagdp it + β 10 lnfdi it + β 11 lngdp it + β 12 lngdppc it + β 13 lntd it +ε it ahol i az adott országot, t adott évet, ε it a hibatagot jelöli. Az összefüggések a következő kutatási hipotézisre keresik a választ: A tényezőellátottság, a gazdasági fejlettségi mutatók, kormányzati hatékonyság mutatók befolyásolják-e a borkereskedelmi versenyképességet? Az 1. táblázat rövid áttekintést nyújt az alkalmazott változókról és a kapcsolódó adatbázisokról. 1. táblázat: A modellben szereplő függő és független változók bemutatása Függő változó Változó megnevezése Adatbázis Előjel RC Független változók Tényezőellátottság relatív versenyképességi index: a relatív exportelőny (lnrxa) és relatív import előny (lnrma) indexek természetes logaritmusának különbsége (RC = lnrxa- lnrma) WITS -/+ GAH Szőlőtermő terület (Ha) FAO + GY Szőlő terméshozam (Hg/Ha) FAO + GP Szőlőtermés mennyisége (tonna) FAO + WP Bortermelés mennyisége (tonna) FAO + GGPV Szőlő bruttó termelési érték (folyóáron millió USD) FAO + GPP Szőlő termelői árak (USD/tonna) FAO + Gazdasági fejlettségi mutatók AVAPW Egy mezőgazdasági foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték (USD 2005) WDI + FPI Élelmiszer-termelési index ( = 100) WDI + AVAGDP Mezőgazdasági, hozzáadott érték (GDP %-ban) WDI + FDI A közvetlen külföldi befektetések nettó beáramlása (GDP %) WDI -/+ GDP GDP (folyóáron USD) WDI + GDPPC Egy főre jutó GDP (folyóáron USD) WDI + TD Kereskedelem (GDP %-ban) WDI + Kormányzati hatékonysági mutatók CC A korrupció megelőzése (becslés) WGI -/+ GE Kormányzati hatékonyság (becslés) WGI -/

6 RQ Szabályozás minősége (becslés) WGI -/+ RL Jogi szabályozás szerepe (becslés) WGI -/+ VA Elszámolhatóság, kormányzat átláthatosága (becslés) WGI -/+ (WITS World Integrated Trade Solutions, FAO Food and Agriculture Organization of UN, WDI World Development Idicators, WGI World Goverment Indicators) Forrás: Saját szerkesztés 6. Az adatok és az empirikus háttér bemutatása A fent említett ökonometriai modellekkel a borkereskedelemi versenyképesség (RC index 3 ) és a mezőgazdasági és gazdasági fejlettségi mutatók közötti kapcsolatot vizsgálom, a világ főbb borexportőr országaiban a világpiaci borkereskedelemmel összevetve. A kiegyensúlyozott panel adatbázisom 33 borexportőr országot 4, tizenhárom éves időszakot ( ) és 429 megfigyelést tartalmaz. Borkereskedelemi adataim a Világbank World Integrated Trade Solutions (WITS) HS-6 5 szintű adatbázisából származnak. A borszektor erőforrás és tényezőellátottság mutatói az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) internetes adatbázisból kerületek kiválasztásra. Kormányzati hatékonyság indikátorok a Világbank World Development Indicators adatbázisából lettek letöltve (1 táblázat). Komparatív előny indexek étékeinek bemutatása Az alábbi táblázat a különböző kereskedelmi mutatók leíró statisztikáit tartalmazza. Az RCA/RXA és RMA indexek nulla és pozitív értékeket vehetnek fel. Az RCA 1 feletti értékei komparatív exportelőnyt, míg 1 alatti értékei komparatív exporthátrányt mutatnak. Az RTA, lnrca, lnrma és RC indexek pozitív és negatív értékeket is felevethetnek. A mutatók pozitív értékei versenyelőnyről, míg a negatív értékek versenyhátrányról tanúskodnak (2. táblázat). 2. táblázat: számított borkereskedelmi versenyképesség indexek leíró statisztikái Válozó Megfigy. Átlag Szórás Min Max Terjedelem Komparatív előny esetén RCA (RXA) / + RCA>1 RMA / + RTA / + RTA>0 lnrca / + lnrca>0 lnrma / + RC / + RC>0 Forrás: Saját számítások World Bank WITS adatbázis adatai alapján Borexportáló országok versenyképességének értékelése A következőekben a borkereskedelemi versenyképesség mutatókkal történő elemzésének eredményeit ismertetem (33 bortermelő ország adatait és 13 éves periódust vizsgálva). A kalkulált komparatív előny indexek (RC) alapján a versenyképes borexportáló országok között tradicionális (Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Görögország, Ciprus, Magyarország), Újvilági (Argentína, Ausztrália, Chile, Új-Zéland, Dél-Afrika) és feltörekvő (Grúzia, Moldova, Libanon, Törökország) bortermelő országok egyaránt jelen vannak (1. ábra). A fent említett országok a vizsgált 13 év folyamán végig meg tudták őrizni export versenyelőnyüket (RC mutatóik végig 3 A relatív versenyképességi indexeket (RC) - a modell függő változóját - a Világbank World Integrated Trade Solutions (WITS) adatbázisának borexport és import adataiból számítottam, az adott ország világpiacra irányuló borkereskedelmét és a világ összes országának borkereskedelmét figyelembe véve. 4 Algéria, Olaszország, Törökország, Argentína, Lettország, Egyesült Államok, Ausztrália, Libanon, Belgium, Ausztria, Málta, Bulgária Moldova, Kanada, Új-Zéland, Chile, Csehország, Ciprus, Lengyelország, Fehéroroszország, Portugália, Franciaország, Románia, Grúzia, orosz Szövetség, Németország, Szlovénia, Görögország, Szlovákia, Magyarország, Dél-Afrika, Horvátország, Spanyolország es termékkóddal rendelkező boripari termékek: friss szőlőből készült illetve alkoholos tartalmú borok valamint a szőlőmust tartoznak ebbe a kategóriába 40

7 pozitív értékkel rendelkeztek). A legmagasabb RC indexeket Moldova, Chile és Grúzia mondhatta magáénak között Chile rendelkezett a legmagasabb RC indexel, emellett a világ legversenyképesebb borexportőrei között volt még Grúzia és Moldova is (1. melléklet). Kym Anderson tanulmánya is megerősíti, hogy a borexport tekintetében az elmúlt évtizedben Grúzia erős komparatív előnyöket élvezett, míg Moldova a második volt a rangsorban (Kym Anderson, 2013). Ezeket az eredmények azonban csak óvatosan érdemes kezelni, mivel Grúzia és Moldova bár nagymennyiségű bort exportál, ugyanakkor ezek az országok palackozott borok tekintetében valószínűleg nem túl versenyképesek a világ borpiacán. Emellett az RC indexeknek számos korlátja is van - például nem tükrözi a kormányzati politikák kereskedelemtorzító hatásait - amelyek erősen eltéríthetik az indexek értékeit. 1. ábra Az országok versenyképes éveinek a száma az adatbázisban között (RC index alapján) Gyakoriság (RC>0) Forrás: Saját számítások a Világbank WITS adatbázisa alapján A versenyhátrányt (negatív RC indexek) vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy itt inkább az európai bortermelő országok dominálnak. Ausztria, Németország, Málta, Csehország, Lengyelország mind a vizsgált 13 év alatt borkereskedelmi versenyhátrány tudhattak magukénak. Az Újvilági országok közül viszont csak Kanada és az Egyesült Államok szenvedett el versenyhát az vizsgált teljes időszak alatt (2. ábra). A legalacsonyabb indexeket évek óta Oroszország mondhatta magáénak és időszak között azaz RC indexeinek értékei folyamatosan erősen negatívak voltak (1. melléklet). 2. ábra Az országok versenyhatrányban lévő éveinek száma az adatbázisban között (RC index alapján) Gyakoriság (RC<0) Forrás: Saját számítások a Világbank WITS adatbázisa alapján 41 41

8 Az eredmények értékelésénél ugyanakkor fontos kiemelni, hogy mutatóknak számos hiányossága is van (lásd a 1. mellékletet) az RCA és RTA indexek például eltérő rangsort állítanak fel a legversenyképesebb borexportőr országokra, mint az RC indexek. Az RCA és RTA indexek Moldovát sorolják a legversenyképesebb borexportőr országok közé, ezzel szemben az RC rangsor alapján Chile és Grúzia is a legjobbak közé került. Habár a RC indexeknek vannak hiányosságai is a logaritmikus formájuk miatt mégis alkalmasak a panel regressziós elemzésre. Komparatív előny és versenyképesség indexek stabilitása Az egyes borexportáló országok komparatív előny indexeinek stabilitását az RC mutató (dummy) átváltási valószínűség mátrixa alapján elemzem. A mátrix értékei megmutatják, hogy mennyi valószínűsége annak, hogy az egyik évben komparatív előnyt élvező ország megtartsa versenyelőnyét vagy versenyhátrányba kerüljön a következő évben illetve fordítva. A mátrix eredményei alapján a versenyhátrányban lévő borexportőr országok 95,95% (RCdummy - 0) továbbra is versenyképtelen (RCdummy - 0) maradt a következő években is az adatbázisban. Csupán a versenyképtelen borexportőr országok 4,05%-a válhatott versenyképessé azt követő években (RCdummy -1). A versenyképtelen országok versenyképessé válásának valószínűsége tehát 4,05% volt, míg a versenyképes országok versenyképtelenné válásának (vagy újra versenyhátrányba kerülésének) csupán 3,63% esélye volt ezzel szemben 96.37%-ban megőrizték versenyelőnyüket (3. táblázat). A versenyelőnyben lévő országok pozíciója a mátrix alapján stabilnak mondható. 3. táblázat: Relatív komparatív előnyök átváltási-valószínűség mátrixa Versenyképességi mutatók értéke 0 1 Összesen % 4.05 % % % Összesen % 61.87% Megjegyzés: 0 érték komparatív hátrányt, míg az 1 érték előnyt jelöl az RC mutató dummy változója alapján (1 ha RC>0; 0 ha RC<0) Forrás: Saját számítások a Világbank WITS adatbázisa alapján 7. A regressziós modellek eredményei A következő fejezetben négy különböző regressziós modell becslési eredményeit mutatom be versenyképességi befolyásoló tényezők hatásainak elemzése céljából. Az állandó (FE fixed effect), véletlen (RE random effect), állandó robusztus (FER - robust fixed effect), véletlen robusztus (RER- robust random effect) regressziós becslések eredményeit a következő táblázatok mutatják: 4. táblázat: 1. modell tényezőellátottság vizsgálata Független változók FE FER RE RER Szőlőtermő terület (log) (kihagyva) (kihagyva) *** * Szőlő terméshozamok (log) ** Szőlőtermés mennyisége (log) ** (kihagyva) (kihagyva) Bortermelés mennyisége (log) ** * Szőlő bruttó termelési értéke (log) Szőlő teremői árak (log) *** ***

9 Konstans N r r2_a F / chi * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier teszt; chibar2 (0.0000) OLS helyett RE modell alkalmasabb Wald teszt; chi2 (0.0000) heteroszkedaszticitás jelenléte Forrás: Saját számítások a FAO, Világbank WITS és WDI adatbázisa alapján Az 1. regressziós becslés eredményei azt mutatják, hogy a szőlőtermő terület (+), a szőlőterméshozamok (-), bortermelés (+) és szőlő termelői árak (-) befolyásolhatják a borexport versenyképességet. A robusztus becslések (RER) a szőlőtermő területet kivéve elvetik valamennyi magyarázó változó szignifikanciáját (4. táblázat). A modell csak kis mértékben támasztja alá a hipotézist, miszerint a borágazat tényezőellátottsága (ágazat specifikus természeti tényezők) jelentős hatással vannak a borkereskedelem relatív versenyképességére (RC index) táblázat: 2. modell gazdasági fejlettség vizsgálata Független változók FE FER RE RER Mzg-i dolgozóra jutó hozzáadott érték (2005) (log) ** * Élelmiszertermelési index ( ) (log) Mzg-i hozzáadott érték GDP %-ban (log) FDI Külföldi tőkebefektetések (log) * GDP (folyóáron USD) (log) * Egy főre eső GDP (folyóáron USD) (log) * Kereskedelem (GDP %-ában) (log) konstans ** * N r r2_a F / chi Hausman teszt (chi ) random effect modell * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 Wald teszt (chi ) heteroszkedaszticitás jelenléte Forrás: Saját számítások a FAO, Világbank WITS és WDI adatbázisa alapján A 2. modell gazdasági fejlettségi és mezőgazdasági mutatók segítségével vizsgálja, mely tényezők befolyásolják borkereskedelem relatív versenyképességét. A becslés az FE modell estében az egy mezőgazdaságban dolgozóra jutó hozzáadott érték (-), a külföldi közvetlen befektetések (-) és a GDP (-) illetve egy főre eső GDP (+) esetében szignifikáns (5. táblázat). 6. táblázat: 3. modell kormányzati hatékonyság szerepe 6 Kihagyva: a szőlőtermő terület, szőlőtermés mennyisége változók a kollinearitás miatt ki lettek dobva a modellből

10 Független változók FE FER RE RER Korrupció visszaszorítása Kormányzati hatékonyság Kormányzati szabályozás minősége Jogi szabályozás szerepe Kormányzati átláthatóság * * konstans N r r2_a F / chi Hausman teszt (chi ) - random effect modell Wald teszt (chi ) heteroszkedaszticitás jelenléte * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 Forrás: Saját számítások a FAO, Világbank WITS és WDI adatbázisa alapján A 3. modell a Porteri megközelítés alapján a kormányzati tényezők hatását vizsgálja, ahol egyedül a kormányzati transzparencia változó szignifikáns (+). Az F/ chi2 mutatók alapján azonban ezek a modellek nem elfogadhatók. A 4. egyben utolsó becslés több tényező együttes vizsgálatát modellezi. 7. táblázat: 4. modell több tényező együttes vizsgálata Független változók FE FER RE RER Szőlőtermő terület (log) (kihagyva) (kihagyva) *** *** Szőlő terméshozamok (log) * Szőlőtermelés (log) ** * (kihagyva) (kihagyva) Bortermelés(log) Szőlő bruttó termelési értéke (log) Szőlő teremői árak (log) * Mzg-i dolgozóra jutó hozzáadott érték (2005) (log) Élelmiszertermelési index ( ) (log) * Mzg-i hozzáadott érték GDP %-ban (log) FDI (log) GDP (folyóáron USD) (log) *** *** Egy főre eső GDP (folyóáron USD) (log) ** Kereskedelem (GDP %-ában) (log) ** * konstans * *** ** F / chi N r

11 r2_a * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 Forrás: Saját számítások a FAO, Világbank WITS és WDI adatbázisa alapján A több változó együttes vizsgálata azt mutatja, hogy a főleg a szektor specifikus tényezők (szőlőtermő terület, terméshozamok, bortermelés, szőlő termelői árak) illetve élelmiszertermelési index, GDP arányos kereskedelem és a GDP nagysága befolyásolja jelentősen a bor-versenyképességi indexeket. A robusztus becslések is megerősítik 1-1 változók szignifikanciáját (7. táblázat). A szignifikáns változók több különböző versenyképességi tényezőt képviselnek, azonban csak kis mértékben támasztják alá az elméleti megközelítés és az empirikus eredmények összhangját a versenyképesség és azt befolyásoló tényezők között. 8. Összefoglalás Tanulmányomban a versenyképességet és azt meghatározó tényezők kapcsolatát elemeztem a főbb európai és az újvilági borexportőr országokban, a világ borpiacára irányuló kereskedelmet figyelembe véve. A versenyképességi mutatók elemzése alapján a versenyképes országok között mind tradicionális mind újvilági országok egyaránt megtalálhatók, az Újvilági országok közül azonban csak Kanada és USA szenvedett versenyhátrányt a vizsgált időszakban. A feltörekvő országok Grúzia és Moldávia előretörése is egyre számottevőbb az utóbbi évtizedben. A versenyképes bortermelő országok pozíciója az RC mutató átváltási mátrixa alapján stabil, a versenyképesből versenyképtelené válásnak kicsi a valószínűsége. A versenyképesség ökonometriai elemzésének elméleti hátterét Michael Porter által megfogalmazott a versenyképesség és a tényezőellátottság, a gazdasági fejlettség, kormányzati hatékonyság közötti feltételezett összefüggés adta. Négy ökonometriai panel regressziós becslést készítettem, hogy megvizsgáljam a feltételezett kapcsolatot a borkereskedelem megnyilvánuló versenyképességi (RC index) és más mezőgazdasági, gazdasági és kormányzati hatékonysági mutatók között, a világ jelentősebb borexportáló országaiban a világpiaci borkereskedelmet alapul véve. A becslések eredményei nem támasztották alá kellőképpen a versenyképesség és azt befolyásoló tényezők közötti hipotézist. A versenyképesség, a borágazat szektor specifikus és általános gazdasági fejlettségi mutatói között bár akadtak szignifikáns változók (szőlőtermő terület, szőlőtermesztés, GDP, FDI) a modellek összességében számos hiányossággal rendelkeztek (heteroszkedaszticitás, mulikollinearitás). A szignifikáns változók csak kis mértékben igazolták Porter versenyképesség modelljét. Az eredményeket jelentős mértékben befolyásolták egyes változók hiányzó értékei és a versenyképességi mutatók hiányosságai is. A jövőben további ökonometriai kutatások is szükségesek a versenyképességet befolyásoló tényezők jobb megismerése és a mélyebb összefüggések feltárása érdekében. Irodalomjegyzék A.J. SMIT (2010) The competitive advantage of nations: is Porter s Diamond Framework a new theory that explains the international competitiveness of countries? Southern African Business Review Volume 14 Number BALASSA BÉLA (1965) Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage, The Manchester School of Economic and Social Studies 33(2): BALL, E., BUTAULT, J.-P., SAN JUAN MESONADA AND C., MORA, R. (2006), Productivity and International Competitiveness of European Union and United States Agriculture, 1973-(2002), paper presented at the AIEA2 International Meeting Competitiveness in agriculture and the food industry: United States and EU perspectives, Bologna, June. BEZLEPKINA, I., OUDE LANSINK, A. AND OSKAM, A. (2005), "Effects of subsidies in Russian dairy farming", Agricultural Economics, Vol. 33, pp BRANISLAV VLAHOVIĆ ANTON PUŠKARIĆ DEJAN TOMAŠEVIĆ (2013) Changes in the international wine market 135 EAAE Seminar Challenges for the Global Agricultural Trade Regime after Doha BRINKMAN, G. (1987), "The competitive position of Canadian agriculture", Canadian Journal of Agricultural Economics, Vol. 35, pp

12 DALUM, B., LAURSEN, K. - VILLUMSEN, G. (1998) Structural change in OECD export specialisation patterns: De-specialisation and stickiness. In International Review of Applied Economics, vol. 12, 1998, no.2, DRAGICA BOŽIĆ, MARIJA M. NIKOLIĆ (2013) The seminar of Agriculture and Rural Development - Challenges of transition and integration processes 50th anniversary Department of Agricultural Economics Belgrade-Zemun 2013 GEORGE W. NORTON, JEFFREY ALWANG, AND WILLIAM A. MASTERS (2010) Economics of agricultural development Routledge Press 2010 p GIANCARLO GANDOLFO (2014) With contributions by Federico Trionfetti International, Trade Theory and Policy. Second Edition Springer-Verlag Berlin Heidelberg GREENAWAY, D., & MILNER, C Trade and Industrial Policy in Developing Countries: A Manual of Policy Analysis, The Macmillan Press, esp. Part IV Evaluating Comparative Advantage, GRUBEL, H.G. & LLOYD, P. (1975) Intra-industry Trade: the Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products. London: Macmillan. IMRE FERTŐ AND LIONEL J. HUBBARD (2002) Revealed comparative advantage and competitiveness in Hungarian agri-food sectors Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences DISCUSSION PAPERS 2002/8 TÖRÖK ÁRON- JÁMBOR ATTILA (2013) Competitiveness and Geographical Indications: the case of fruit spirits in Central and Eastern European countries Studies in Agricultural Economics 115 (2013) JOHAN VAN ROOYEN, LINDIE STROEBEL, DIRK ESTERHUIZEN (2010) Analysing Competitiveness Performance in the Wine Industry: The South African case. Paper for the pre-aares conference workshop on The World s Wine Markets by 2030: Terroir, Climate Change, R&D and Globalization, Adelaide Convention Centre, Adelaide, South Australia, 7-9 February 2010 KYM ANDERSON (2013) Is Georgia the Next New Wine-Exporting Country? Journal of Wine Economics, Volume 8, Number 1, 2013, Pages 1 28 KYM ANDERSON AND GLYN WITTWER (2013) Modeling Global Wine Markets to 2018: Exchange Rates, Taste Changes, and China s Import Growth Journal of Wine Economics, Volume 8, Number 2, 2013, Pages LAURE LATRUFFE (2010) Competitiveness Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers No MELECKÝ LUKÁŠ, NEVIMA JAN (2011) Application of Econometric Panel Data Model for Regional Competitiveness Evaluation of Selected EU 15 Countries Journal of competitiveness 2011; 3(4) NONGNOOCH PORAMACOM (2002) Revealed Comparative Advantage (RCA) and Constant Market Share Model (CMS) on Thai Natural Rubber Kasetsart J. (Soc. Sci) 23 : (2002) NORBERT BOZSIK (2005) An analysis of the comparative advantages and changes in market share of Hungarian wines on EU markets Gazdálkodás XLIX. évfolyam 13. külön kiadása ECKHARD SIGGEL (2006) International Competitiveness and Comparative Advantage: A Survey and a Proposal for Measurement Journal of Industry, Competition and Trade June 2006, Volume 6, Issue 2, pp PORTER, M.E. (1998). The competitive advantage of nations. London, Macmillan. SALVATORE, D International Economics, 3rd edition. New York: Macmillan. VOLLRATH, T. L A Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity Measures of Revealed Comparative Advantage. In Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 130, 1991, no. 2, WANG LEI 2011 Application of Gravity Model: Measurement of International Competitiveness of Trade in Services. CSCanada Studies in Sociology of Science Vol. 2, No. 2, 2011, pp melléklet: a 10 legmagasabb és legalacsonyabb RCA, RTA, RC indexekkel rendelkező országok mutatói A 10 legmagasabb RCA, RTA és RC mutatóval rendelkező ország Ország Év RCA Ország Év RTA Ország Év RC Moldova Moldova Grúzia Moldova Moldova Grúzia Moldova Moldova Moldova Moldova Moldova Chile Moldova Moldova Grúzia

13 Moldova Moldova Moldova Moldova Moldova Chile Moldova Moldova Grúzia Moldova Moldova Chile Moldova Moldova Moldova A 10 legalacsonyabb RCA, RTA és RC mutatóval rendelkező ország Ország Év RCA Ország Év RTA Ország Év RC Oroszország Oroszország Oroszország Oroszország Oroszország Oroszország Oroszország Oroszország Oroszország Oroszország Oroszország Oroszország Oroszország Oroszország Oroszország Oroszország Oroszország Oroszország Oroszország Kanada Oroszország Lengyelország Kanada Oroszország Fehéroroszország Kanada Oroszország Oroszország Kanada Oroszország Forrás: Saját számítások a Világbank WITS adatbázisa alapján 2. melléklet: A magyarázó változók leíró statisztikája Változók N Átlag Standard hiba Min Max Átlag Standard hiba Min Max Logaritmizálás után Szőlőtermő terület Szőlő terméshozamok Szőlőtermelés Bortermelés Szőlő bruttó termelési értéke Szőlő teremői árak Egy dolg. eső mzg-i hozzáadott ért Élelmiszertermelési index Mzg-i hozzáadott érték GDP %-ban FDI e e e e GDP folyóáron USD e e e e Egy főre eső GDP folyóáron USD Kereskedelem (GDP %) Korrupció visszaszorítása Kormányzati hatékonyság Kormányzati szabályozás minősége Jogi szabályozás szerepe Kormányzati átláthatóság Forrás: Saját számítások a Világbank WITS és WDI adatbázisa alapján 47 47

AN ANALYSIS OF THE COMPARATIVE ADVANTAGES AND CHANGES IN MARKET SHARE OF HUNGARIAN WINES ON EU MARKETS. By: BOZSIK, NORBERT

AN ANALYSIS OF THE COMPARATIVE ADVANTAGES AND CHANGES IN MARKET SHARE OF HUNGARIAN WINES ON EU MARKETS. By: BOZSIK, NORBERT AN ANALYSIS OF THE COMPARATIVE ADVANTAGES AND CHANGES IN MARKET SHARE OF HUNGARIAN WINES ON EU MARKETS By: BOZSIK, NORBERT A frequently employed method to evaluate competitiveness in foreign trade is the

Részletesebben

The role of origin in the hungaria pálinka industry

The role of origin in the hungaria pálinka industry (79) TÖRÖK Á. Az eredetvédelem jelentősége a magyar pálinka ágazatban The role of origin in the hungaria pálinka industry Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar 1093 Budapest Fővám tér 8.

Részletesebben

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák*

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Dr. Bagó Eszter kandidátus, a KSH elnökhelyettese E-mail: eszter.bago@ksh.hu A cikk a szolgáltatás-külkereskedelem alakulásának nemzetközi tendenciáit

Részletesebben

A magyar mezőgazdaság versenyképességének elemzése az utóbbi időben a

A magyar mezőgazdaság versenyképességének elemzése az utóbbi időben a Mûhely Jámbor Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója E-mail: jambor.ati@t-online.hu A magyar gabonafélék megnyilvánuló komparatív elônyei és hátrányai A magyar mezőgazdaság versenyképességének

Részletesebben

Schenau, S.: A holland klímavédelmi politika értékelése a szatellit számla alapján

Schenau, S.: A holland klímavédelmi politika értékelése a szatellit számla alapján 1145 Schenau, S.: A holland klímavédelmi politika értékelése a szatellit számla alapján (SEEA as a Framework for Assessing Policy Responses to Climate Change.) Fifth Meeting of the UN Committee of Experts

Részletesebben

A versenyképesség meghatározó tényezôi a borágazatban

A versenyképesség meghatározó tényezôi a borágazatban A versenyképesség meghatározó tényezôi a borágazatban Balogh Jeremiás Máté, a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója E-mail: jeremias.balogh@gmail.com A vezető bortermelő országok hosszú távú export

Részletesebben

Vertikálisan és horizontálisan differenciált, ágazaton belüli kereskedelem az Európai Unió tejpiacán

Vertikálisan és horizontálisan differenciált, ágazaton belüli kereskedelem az Európai Unió tejpiacán Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. június (526 539. o.) FERTÕ IMRE Vertikálisan és horizontálisan differenciált, ágazaton belüli kereskedelem az Európai Unió tejpiacán A cikk a bilaterális, ágazaton

Részletesebben

Tárgyszavak: Európai Unió; EU-bővítés; gazdaság; kölcsön; Világbank; Nemzetközi Valutalap.

Tárgyszavak: Európai Unió; EU-bővítés; gazdaság; kölcsön; Világbank; Nemzetközi Valutalap. ÜZLETI ÉLET Az új EU-csatlakozók gazdasága és a kölcsönök Tárgyszavak: Európai Unió; EU-bővítés; gazdaság; kölcsön; Világbank; Nemzetközi Valutalap. A csatlakozó országok rövid jellemzése Az új tagok közül

Részletesebben

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság?

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Dr. Czakó Erzsébet BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Az Új Gazdaság (New Economy) elnevezést az idei évtől szinte közhelyként használja a nemzetközi gazdasági szaksajtó,

Részletesebben

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Tárgyjegyző: Dr. Nagy Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens (A/4 ép. 11.sz.) Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Világgazdaságtani

Részletesebben

BORÁSZATI TERM ÉKEK KÜLKERESKEDELM ÉNEK VIZSGÁLATA AZ EU PIACÁN BOZSIK NORBERT ÖSSZEFOGLALÁS

BORÁSZATI TERM ÉKEK KÜLKERESKEDELM ÉNEK VIZSGÁLATA AZ EU PIACÁN BOZSIK NORBERT ÖSSZEFOGLALÁS BORÁSZATI TERM ÉKEK KÜLKERESKEDELM ÉNEK VIZSGÁLATA AZ EU PIACÁN BOZSIK NORBERT ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmány a hazai borászati termékek külkereskedelmi forgalmának elemzésével foglalkozik. A különböző mutatókkal,

Részletesebben

A magyar üzemanyagpiac árképzési és versenymodelljének vizsgálata

A magyar üzemanyagpiac árképzési és versenymodelljének vizsgálata A magyar üzemanyagpiac árképzési és versenymodelljének vizsgálata Kutatási zárójelentés Csorba Gergely (vezető kutató), Békés Gábor és Koltay Gábor Témaszám: 73777 2008-05-01 --- 2011-05-31 Empirikus kutatásunk

Részletesebben

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-,

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-, DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: DR. KARDOS ZOLTÁNNÉ a közgazdaság tudományok kandidátusa AGRÁRGAZDASÁGI

Részletesebben

VIETNAM - A MAGYAR FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁZSIAI

VIETNAM - A MAGYAR FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁZSIAI VIETNAM - A MAGYAR FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁZSIAI CÉLORSZÁGA BALOGH TIBOR 1. MAGYARORSZÁG ÉS VIETNAM KAPCSOLATAI Magyarország és Vietnam földrajzi értelemben távol fekszik egymástól, azonban a társadalmi

Részletesebben

Reaching the Lost Generation

Reaching the Lost Generation Alapozó háttértanulmány Reaching the Lost Generation A tanulmány a Reaching the Lost Generation című, nemzetközi projekt tevékenységeit kívánja tényekkel és gondolatokkal megalapozni. A projekt központi

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

voneki.eva@aki.gov.hu 1 Agrárgazdasági Kutató Intézet, tudományos munkatárs 2 Szent István Egyetem, adjunktus

voneki.eva@aki.gov.hu 1 Agrárgazdasági Kutató Intézet, tudományos munkatárs 2 Szent István Egyetem, adjunktus Vőneki Éva 1 Vásáry Miklós 2 A magyar tejágazat külpiaci sajátossága Vizsgálatok a tejkvóta kivezetéssel kapcsolatban External trade particularities of the Hungarian milk sector Analysis according phasing

Részletesebben

Magyarország és a közös európai piac

Magyarország és a közös európai piac Magyarország és a közös európai piac MKT Konferencia 2012 július Békés Gábor MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet Mai téma Nem a 2013 költségvetésről Hosszabb távú, reálgazdasági kérdések Megváltozott

Részletesebben

A versenyképesség fogalma I.

A versenyképesség fogalma I. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Versenyképesség általánosságban Versenyképesség korántsem egyenlő a gazdagsággal! Magyarország

Részletesebben

tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben

tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben (A jó állam 1 létrehozásának és tartós fenntartásának elhanyagolt dimenziója) Elemzésünkben az európai közigazgatási

Részletesebben

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F 14, F 15, Q 17.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F 14, F 15, Q 17. A magyar EU-csatlakozás agrárkereskedelmi mérlege HEGEDÜS ZSUZSANNA KISS JUDIT A cikk a 10 éves magyar európai uniós tagság agrárkereskedelmi hatását vizsgálja a legfrissebb statisztikai adatok tükrében.

Részletesebben

Tóth Gábor Surányi Rozália

Tóth Gábor Surányi Rozália Tóth Gábor Surányi Rozália Az általános forgalmi adó mérték változásának hatása az élősertés, hús és húskészítmények kereskedelmében The effect of the changes of Value Added Tax rate on the trade of live

Részletesebben

A felsőfokú végzettségű munkavállalók munkaerő-piaci helyzete és foglalkozásuk-iskolai végzettségük illeszkedése

A felsőfokú végzettségű munkavállalók munkaerő-piaci helyzete és foglalkozásuk-iskolai végzettségük illeszkedése BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2008/3 A felsőfokú végzettségű munkavállalók munkaerő-piaci helyzete és foglalkozásuk-iskolai végzettségük illeszkedése GALASI PÉTER MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

F L U E N T U. Nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóirat International journal of Economic and Social Sciences. 2015. II. évfolyam 3.

F L U E N T U. Nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóirat International journal of Economic and Social Sciences. 2015. II. évfolyam 3. F L U E N T U M Nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóirat International journal of Economic and Social Sciences 2015. II. évfolyam 3. szám ISSN 2064-6356 www.fluentum.hu A KÁRPÁT-MEDENCE REGIONÁLIS

Részletesebben

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE KOREAI KÖZTÁRSASÁG I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Koreai Köztársaság Elnöki köztársaság Szöul Terület 94 480 km 2

Részletesebben

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban SÜVEGES Gábor Béla Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc stsuveges@uni-miskolc.hu Az utóbbi években egyre

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

A nemzetközi agrárpiac liberalizációja és a nemzetközi agrárkereskedelem - politika. Dr. Halmai Péter Szent István Egyetem Eger, 2005. január 28.

A nemzetközi agrárpiac liberalizációja és a nemzetközi agrárkereskedelem - politika. Dr. Halmai Péter Szent István Egyetem Eger, 2005. január 28. A nemzetközi agrárpiac liberalizációja és a nemzetközi agrárkereskedelem - politika Dr. Halmai Péter Szent István Egyetem Eger, 2005. január 28. KAP-reform vs. WTO kötelezettségek Csökkenő piaci ártámogatás

Részletesebben

KÜLSŐ POTENCIÁL AZ OECD ORSZÁGOK VILÁGGAZDASÁGI POZÍCIÓJA 1

KÜLSŐ POTENCIÁL AZ OECD ORSZÁGOK VILÁGGAZDASÁGI POZÍCIÓJA 1 KÜLSŐ POTENCIÁL AZ OECD ORSZÁGOK VILÁGGAZDASÁGI POZÍCIÓJA 1 Bartha Zoltán 1, Sáfrányné Gubik Andrea 2 1 PhD, egyetemi adjunktus, 2 PhD, egyetemi adjunktus Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdaságelméleti

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 10 Issue 1 Gödöllő 2014 14 AZ ÉLŐ SZARVASMARHA ÉS A MARHAHÚS KÜLKERESKEDELMÉNEK ELEMZÉSE V4-ES ORSZÁGOKBAN

Részletesebben

Az intellektuális tőke az információs korszakban

Az intellektuális tőke az információs korszakban 475 Harazin: Intellektuális tőke az információs korszakban through internetional trade of agricultural products. Hydrology and Earth System Sciences 10, 1-14. pp., elérhető: http://www.waterfootprint.org/?page=files/water-saving-by-trade

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

7. Az ágazaton belüli kereskedelem mérése

7. Az ágazaton belüli kereskedelem mérése 7. Az ágazaton belüli kereskedelem mérése A nemzetközi kereskedelem komparatív előnyökre épülő hagyományos elmélete arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen tényezők határozzák meg az egyes országok

Részletesebben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Bajmócy Zoltán A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Doktori értekezés

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI AGRÁRTERMÉKEK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA BOZSIK NORBERT ÖSSZEFOGLALÁS

MAGYARORSZÁGI AGRÁRTERMÉKEK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA BOZSIK NORBERT ÖSSZEFOGLALÁS MAGYARORSZÁGI AGRÁRTERMÉKEK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA BOZSIK NORBERT ÖSSZEFOGLALÁS A versenyképesség összetett kategória, hiszen igen sok tényező befolyásolja, esetenként jelentősen eltérő mértékben.

Részletesebben

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Vetőné Mózner Zsófia Fogyasztási szokások és trendek vizsgálata Európában és az USA-ban

Vetőné Mózner Zsófia Fogyasztási szokások és trendek vizsgálata Európában és az USA-ban Vetőné Mózner Zsófia Fogyasztási szokások és trendek vizsgálata Európában és az USA-ban Bevezetés A tanulmány célja, hogy bemutassa milyen fogyasztási szerkezettel rendelkeznek a európai kontinens országai,

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

A V4-es országok marhahústermel inek versenyesélyei az Európai Unió piacain

A V4-es országok marhahústermel inek versenyesélyei az Európai Unió piacain 128 GAZDÁLKODÁS 57. ÉVFOLYAM 2. SZÁM, 2013 A V4-es országok marhahústermel inek versenyesélyei az Európai Unió piacain MÉSZÁROS KORNÉLIA Kulcsszavak: versenyképesség, export, import, EU-csatlakozás hatásai.

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

1. Agri-Food Trade between Hungary and the EU. Századvég Kiadó Budapest 2004.

1. Agri-Food Trade between Hungary and the EU. Századvég Kiadó Budapest 2004. 1 VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK Név: Fertı Imre Könyvek, Magyar nyelven: 1. Az állami gazdaságok átalakulása és privatizálása. Prodinform, Budapest 1990 2. Az agrárpolitika modelljei. Osiris Kiadó, Budapest 1999.

Részletesebben

A magyar kisvállalatok versenyképességének kompetencia alapú mérése és komplex vizsgálata

A magyar kisvállalatok versenyképességének kompetencia alapú mérése és komplex vizsgálata Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi, regionális és makrogazdasági hatásainak komplex vizsgálata és modellezése - TÁMOP 4.2.2 A

Részletesebben

SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Adaptivitás és innováció a gazdasági fejlődés lehetőségei Sebestyén Tamás

SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Adaptivitás és innováció a gazdasági fejlődés lehetőségei Sebestyén Tamás TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Adaptivitás és innováció a gazdasági fejlődés lehetőségei Sebestyén Tamás A másodpiaci termékfejlesztés kihívásai II. rész dr. Szakály Dezső Berényi

Részletesebben

Transznacionális vállalatok. és közvetlen külföldi beruházások

Transznacionális vállalatok. és közvetlen külföldi beruházások Transznacionális vállalatok és közvetlen külföldi beruházások Bevezetés Miért jelentősek a multik? 3 A világkereskedelem 70%-át 500 vezető multinacionális vállalat ellenőrzi 4 A nemzetközi kereskedelem

Részletesebben

Kétértékű függő változók: alkalmazások

Kétértékű függő változók: alkalmazások Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával készült az ELTE TáTK

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan

Nemzetközi gazdaságtan Nemzetközi gazdaságtan FEJLŐDŐ ORSZÁGOK: NÖVEKEDÉS, VÁLSÁGOK ÉS REFORMOK A vázlat alapjául szolgált: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 22-1

Részletesebben

Bormarketing konferencia Sopronban

Bormarketing konferencia Sopronban HAZAI KÖRKÉP Bormarketing konferencia Sopronban Az V. Magyarországi Bormarketing Konferenciát 2004. december 2 3. között rendezték meg a Bormarketing Műhely Kht. és a Sopron Borvidék Hegyközségi Tanács

Részletesebben

JÓLÉTI HATÁSOK VIZSGÁLATA A MAGYAR ÉLELMISZER- FOGYASZTÓK KÖRÉBEN

JÓLÉTI HATÁSOK VIZSGÁLATA A MAGYAR ÉLELMISZER- FOGYASZTÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei SZIGETI JUDIT JÓLÉTI HATÁSOK VIZSGÁLATA A MAGYAR ÉLELMISZER- FOGYASZTÓK KÖRÉBEN TÉMAVEZETŐ: Dr.

Részletesebben

Yakov Amihud Haim Mendelson Lasse Heje Pedersen: Market Liquidity. Asset Pricing, Risk and Crises

Yakov Amihud Haim Mendelson Lasse Heje Pedersen: Market Liquidity. Asset Pricing, Risk and Crises Közgazdasági Szemle, LXII. évf., 2015. július augusztus (871 875. o.) Yakov Amihud Haim Mendelson Lasse Heje Pedersen: Market Liquidity. Asset Pricing, Risk and Crises Cambridge University Press, Cambridge,

Részletesebben

A globális vállalati kutatás-fejlesztési aktivitás földrajzi eloszlásának vizsgálata

A globális vállalati kutatás-fejlesztési aktivitás földrajzi eloszlásának vizsgálata Csomós György A globális vállalati kutatás-fejlesztési aktivitás földrajzi eloszlásának vizsgálata Bevezetés Saskia Sassen a 2001-ben megjelent The Global City: New York, London, Tokyo c. könyvében a globális

Részletesebben

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

Karbantartási játék. Dr. Kovács Zoltán, egyetemi tanár, Pannon Egyetem Kovács Viktor, PhD hallgató, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Karbantartási játék. Dr. Kovács Zoltán, egyetemi tanár, Pannon Egyetem Kovács Viktor, PhD hallgató, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Karbantartási játék Dr. Kovács Zoltán, egyetemi tanár, Pannon Egyetem Kovács Viktor, PhD hallgató, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1. Bevezetés A játékoknak komoly szerepük van az oktatásban.

Részletesebben

Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes Dr. Fodor Mónika

Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes Dr. Fodor Mónika Dr. CsiszárikKocsir Ágnes Dr. Fodor Mónika Mennyire befolyásolták a makrogazdasági mutatószámok a költségvetési helyzetképet a válság előtt és után? eredmények a Visegrádi négyek országcsoport adatai alapján

Részletesebben

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Lukovics Miklós Zuti Bence (szerk.) 2014: A területi fejlődés dilemmái. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 81-92. o. Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Karácsony Péter

Részletesebben

A gazdasági globalizáció számokban A nyitottság alakulása az EU országaiban II. rész

A gazdasági globalizáció számokban A nyitottság alakulása az EU országaiban II. rész Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. november (960 973. o.) GÁCS JÁNOS A gazdasági globalizáció számokban A nyitottság alakulása az EU országaiban II. rész Napjainkban széles körben és sokszor nagy érzelmi

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

Az előfizetésekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal!

Az előfizetésekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal! Tárgy: Könyvajánló 2010. 47. hét, November 22-28. Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy röviden értesítsük Önt néhány újonnan megjelent kiadványról, könyvről, online adatbázisról, hírről és sajtóanyagról,

Részletesebben

A török bankrendszer: A reorganizációtól a túlfűtöttségig*

A török bankrendszer: A reorganizációtól a túlfűtöttségig* Hitelintézeti Szemle, 14. évf., Különszám, 2015. november, 220 230. o. A török bankrendszer: A reorganizációtól a túlfűtöttségig* Csortos Orsolya Dancsik Bálint Molnár György A török bankrendszer a 2000-es

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 0 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Szolnok 0. május 0. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

Szlovákia településszerkezete a 21. században 1

Szlovákia településszerkezete a 21. században 1 Szlovákia településszerkezete a 21. században 1 Horeczki Réka Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Absztrakt A kutatásom célja, hogy

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION: A LONGITUDINAL STUDY OF A GROUP OF SECONDARY-SCHOOL LEARNERS OF ENGLISH A MOTIVÁCIÓ VÁLTOZÁSÁNAK HOSSZÚ TÁVÚ

Részletesebben

A PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁSOK KERESETE, MUNKAERŐ-PIACI SIKERESSÉGE A 2000-ES ÉVEK ELEJÉN

A PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁSOK KERESETE, MUNKAERŐ-PIACI SIKERESSÉGE A 2000-ES ÉVEK ELEJÉN VARGA JÚLIA A PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁSOK KERESETE, MUNKAERŐ-PIACI SIKERESSÉGE A 2000-ES ÉVEK ELEJÉN Bevezetés Mennyire sikeresek a pályakezdő diplomások a munkaerő-piacon a 2000-es évek elején? Hogyan változott

Részletesebben

Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés

Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés Az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával 2009. április TARTALOMJEGYZÉK 1) Bevezetés... 1 2) A szociális párbeszéd definíciója...

Részletesebben

Possible VAT rate reduction of agricultural and food industry products. lamfalusi@aki.gov.hu

Possible VAT rate reduction of agricultural and food industry products. lamfalusi@aki.gov.hu Lámfalusi Ibolya 1 Tóth Kristóf 2 Péter Krisztina 3 A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre vonatkozó áfamértékek csökkentésének egy lehetséges alternatívája Possible VAT rate reduction of agricultural

Részletesebben

The overall competitiveness of Hungary has shown a negative tendency in the last decade. The reason of that among other phenomenons is the decreasing

The overall competitiveness of Hungary has shown a negative tendency in the last decade. The reason of that among other phenomenons is the decreasing Közgazdász Fórum Forum on Economics and Business 18 (122), 26 52. 2015/1 Required performance? The diagnosis of the personal performance evaluation system used in public administration ZOLTÁN FELMÉRY The

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szabó Erzsébet Beosztás: tudományos főmunkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2013.6.11. COM(2013) 407 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Cselekvési

Részletesebben

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Könczöl Erzsébet A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Dr. Chikán Attila Minden szerzői jog fenntartva Budapesti Corvinus

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 400331 Kolozsvár, Donáth út, 113/13 E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar Születés ideje és

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A közpolitikai, kormányzati és közszolgálati hatékonyság nemzetközi modelljei: Indikátorok és indikátoralapú értékelések

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

Hírfutár. 8. évfolyam, 22. szám MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET 2006. június. Montenegró független. Novák Tamás

Hírfutár. 8. évfolyam, 22. szám MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET 2006. június. Montenegró független. Novák Tamás Hírfutár 8. évfolyam, 22. szám MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET 2006. június A TARTALOMBÓL 1 Novák Tamás: Montenegró független 3 Események, Műhelyviták 2 Vida Krisztina: Monitoring jelentés 4 Újdonságaink

Részletesebben

Magyar adóterhelés nemzetközi összehasonlításban, 2007-2011

Magyar adóterhelés nemzetközi összehasonlításban, 2007-2011 Magyar adóterhelés nemzetközi összehasonlításban, -2011 Kísérlet járja be Európát, az adóreformok kísérlete Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató BCE Az előadás főbb gondolatkörei A globális és átfogó

Részletesebben

Reformra várva Mikroszintű hatásvizsgálat a vállalati jövedelemadó európai elszámolásának alternatív modelljéről

Reformra várva Mikroszintű hatásvizsgálat a vállalati jövedelemadó európai elszámolásának alternatív modelljéről Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÓTH ZSÓFIA Reformra várva Mikroszintű hatásvizsgálat a vállalati jövedelemadó európai elszámolásának

Részletesebben

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 AZ SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 1. EUROÖVEZETI KILÁTÁSOK: ÁTTEKINTÉS, FŐ ISMÉRVEK Az euroövezet konjunktúrájának fellendülése várhatóan folytatódik, bár a

Részletesebben

Az átalakuló közép- és kelet-európai emberi erőforrás-menedzsment gyakorlata

Az átalakuló közép- és kelet-európai emberi erőforrás-menedzsment gyakorlata Az átalakuló közép- és kelet-európai emberi erőforrás-menedzsment gyakorlata MURA LADISLAV SZAKÁCS NORBERT KAROLINY MÁRTONNÉ POÓR JÓZSEF Az átalakuló közép- és kelet-európai emberi erőforrás-menedzsment

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 Összefoglalás A kommunikáció, ezen belül is a vállalati kommunikáció kutatása a társadalomtudományok egyik

Részletesebben

Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április)

Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április) Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április) KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Káldor Miklós: Gazdaságelmélet-gazdaságpolitika. (A kötet válogatása és a bevezető tanulmány írása) KJK., Budapest, 1989. A magyarországi

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 Kihívások, fejlesztési lehetôségek a munkahelyi étkeztetésben a gazdasági válság hatására bekövetkezett változások tükrében Challenges

Részletesebben

Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában. Eastern Europe in the international division of labour of the automotive industry

Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában. Eastern Europe in the international division of labour of the automotive industry Tér és Társadalom / Space and Society 26. évf., 1. szám, 2012 Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában Eastern Europe in the international division of labour of the automotive industry

Részletesebben

A BELFÖLDI JÖVEDELEM ÉS AZ ENERGIAFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A NAGYVÁROSOKBAN

A BELFÖLDI JÖVEDELEM ÉS AZ ENERGIAFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A NAGYVÁROSOKBAN A BELFÖLDI JÖVEDELEM ÉS AZ ENERGIAFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A NAGYVÁROSOKBAN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DOMESTIC INCOME AND THE ENERGY CONSUMPTION IN LARGE CITIES 1 CSOMÓS György

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében

Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében SIVÁK JÓZSEF 1 ZSUGYEL JÁNOS 2 Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében A fiskális föderalizmus

Részletesebben

STATISZTIKAI SZEMLE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

STATISZTIKAI SZEMLE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: STATISZTIKAI SZEMLE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BELYÓ PÁL, ÉLTETŐ ÖDÖN, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. HUNYADI LÁSZLÓ (főszerkesztő), DR. HÜTTL ANTÓNIA, DR. KŐRÖSI GÁBOR,

Részletesebben

A kompetitív piac közelítése sokszereplős Cournot-oligopóliumokkal

A kompetitív piac közelítése sokszereplős Cournot-oligopóliumokkal A kompetitív piac közelítése sokszereplős Cournot-oligopóliumokkal Tasnádi Attila Kivonat Mikroökonómia tankönyvekből és példatárakból ismert, hogy egy homogén termékű Cournot-oligopol piacon a termelők

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.26. COM(2012) 537 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A kulturális

Részletesebben

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete 2012 KFI tükör 1. Az IKT szektor helyzete Budapest, 2012 A kiadvány a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Fôosztályának gondozásában készült. Készítették:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A SZERVEZETFEJLESZTÉS SZEREPE AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

Bevezetés a viselkedési piacelméletbe

Bevezetés a viselkedési piacelméletbe Bevezetés a viselkedési piacelméletbe Selei Adrienn A téma relevanciája Napjainkban: második hullámbeli viselkedés gazdaságtan (Rabin, 2002) Egyre inkább teret nyer a viselkedési piacelmélet (Behavioral

Részletesebben

Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai. Mikroökonometria, 12. hét Bíró Anikó Emlékeztető

Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai. Mikroökonometria, 12. hét Bíró Anikó Emlékeztető Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai. Mikroökonometria, 12. hét Bíró Anikó Emlékeztető Tobit modell sarokmegoldás Cenzorált modell maximált értékek Csonkolt modell x értékei nem megfigyeltek

Részletesebben

A magyar agrárexport kereskedelmi előnyei és versenyképessége az EU piacán

A magyar agrárexport kereskedelmi előnyei és versenyképessége az EU piacán MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2008/17 A magyar agrárexport kereskedelmi előnyei és versenyképessége az EU piacán FERTŐ IMRE INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES BUDAPEST, 2008

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211.

Részletesebben

A fiskális divergencia és a konjunktúraciklusok együttmozgása a felelõtlen fiskális politika az aszimmetrikus sokkok forrása

A fiskális divergencia és a konjunktúraciklusok együttmozgása a felelõtlen fiskális politika az aszimmetrikus sokkok forrása Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. december (937 959. o.) DARVAS ZSOLT ANDREW K. ROSE SZAPÁRY GYÖRGY A fiskális divergencia és a konjunktúraciklusok együttmozgása a felelõtlen fiskális politika az aszimmetrikus

Részletesebben