1. Agri-Food Trade between Hungary and the EU. Századvég Kiadó Budapest 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Agri-Food Trade between Hungary and the EU. Századvég Kiadó Budapest 2004."

Átírás

1 1 VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK Név: Fertı Imre Könyvek, Magyar nyelven: 1. Az állami gazdaságok átalakulása és privatizálása. Prodinform, Budapest Az agrárpolitika modelljei. Osiris Kiadó, Budapest Az agrárkereskedelem átalakulása Magyarországon és a kelet-közép-európai országokban. KTI Könyvek 8. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest 2006 Angol nyelven: 1. Agri-Food Trade between Hungary and the EU. Századvég Kiadó Budapest Könyvrészletek: Magyar nyelven: 1. Elıszó a mezıgazdaság története címő fejezethez. Megjelent: Gazdaság- és társadalomtörténeti szöveggyőjtemény a szocializmus Magyarországi történetének tanulmányozásához. Aula Kiadó, Budapest 1990 (szerkesztette: Rév István) 2. A mezıgazdasági jövedelemtámogatás elméleti problémáiról. Megjelent: Kovács Teréz (szerk.) IV. Falukonferencia. A fenntartható mezıgazdaságtól a vidékfejlesztésig. pp MTA RKK Pécs Elıszó. Megjelent: Fertı Imre - Éder Tamás (szerk.): Az agrárpolitika gazdaságtana. Válogatott tanulmányok. pp Századvég Kiadó Budapest Lehet-e a mezıgazdasági termelık jövedelmét igazságosan és hatékonyan támogatni? Megjelent: Temesi József (szerk.) 50 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Jubileumi tudományos ülésszak. pp BKE, Budapest, Ár versus mennyiségi szabályozás az agrárpolitikában. Megjelent: Molnár József (szerk.) Vállalati környezet és alkalmazkodás az élelmiszertermelésben. GATE Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tudományos Közlemények 1. pp GATE GTK Gödöllı, Az agrárpolitika néhány aspektusa: protekcionizmus, kereskedelemtorzítás és hatékonyság. Megjelent: Laki Mihály-Pete Péter-Vincze Péter (szerk.) Mindannyiunkban van valami közös. Lányi Kamilla születésnapjára. pp Kopint Datorg Alapítvány, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Budapest A területpihentetés jóléti gazdaságtana. Megjelent: Molnár József (szerk.)visions II. GATE Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tudományos Közlemények 1. pp GATE GTK Gödöllı, 1999

2 2 8. A magyar élelmiszerexport versenyképessége az Európai Unióban. Megjelent: Felzárkózás és EU-csatlakozás. A VII. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia elıadásai. pp Budapest A Közös Agrárpolitika gazdaságtana. Megjelent: Forgács Imre Inotai András - Wéber Attila (szerk.) Az Európai Unió évkönyve Osiris Kiadó, Budapest pp Iparosodás a mezıgazdaságban. In: Kovács Teréz: V. Falukonferencia. Integrált vidékfejlesztés. pp MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs Piaci struktúra és vertikális koordináció a mezıgazdaságban. Megjelent: Molnár József (szerk.) Visions III. A kooperáció, a koordináció és az integráció szerepe és lehetıségei az agrár és a vidéki gazdaságban. SZITE Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tudományos Közlemények 1. pp SZITE GTK Gödöllı, A Közös Agrárpolitika politikai gazdaságtana. Megjelent: Gál Róbert Iván-Szántó Zoltán (szerk.) Cselekvéselmélet és társadalomkutatás. Közgazdasági Szemle Alapítvány Kiadó, Budapest pp A magyar agrárkereskedelem dinamikája az EU-ban. In: Kovács Teréz: V. Falukonferencia. Integrált vidékfejlesztés. pp MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs Miért a családi gazdaság a meghatározó üzemforma a fejlett országok mezıgazdaságában? Megjelent: Helmich Dezsı-Szántó Zoltán (szerk.) Cselekvéselmélet és társadalomkutatás. Közgazdasági Szemle Alapítvány Kiadó, Budapest pp Kereskedelem okozta alkalmazkodás a magyar gazdaságban. Megjelent: Bagó Eszter - Bélyácz Iván - Barta Györgyi - Czakó Erzsébet (szerk.) Gazdasági szerkezet és versenyképesség az EU-csatlakozás után. MTA IX. osztály Ipar és Vállalatgazdasági Bizottsága, Pécs, pp Agrárpolitika. Megjelent: Pesti Sándor (szerk.) Szakpolitikák a rendszerváltás utáni Magyarországon. Rejtel Kiadó, Budapest, pp Társszerzıkkel: 1. A kis és közepes vállalkozások helyzete Éves jelentés. MVA Kisvállalkozásfejlesztési Intézet Budapest 1996 (társszerzı: Kıhegyi Kálmán, Mohácsi Kálmán) 2. A mezõgazdasági termékek ágazaton belüli kereskedelme Magyarország és az Európai Unió között. (társszerzı: Lionel J. Hubbard). Megjelent: Forgács Imre Inotai András - Wéber Attila (szerk.) Az Európai Unió évkönyve Osiris Kiadó, Budapest pp Szövetkezeti vertikális koordinációs kérdések: magyar esettanulmány a zöldséggyümölcs szektorból. (társszerzı: Szabó G. Gábor). Megjelent: Berács József Lehota József Piskóti István Rekettye Gábor (szerk.): Marketingelmélet a gyakorlatban. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2004, pp Angol nyelven 1. Changing Governance Structure within Agri-Food Sector after Privatisation. In: Major Iván (szerk.) The Redistribution of Property Rights, Corporate Governance and

3 3 Company Restructuring After Privatisation. pp Open Society Institute, Center for Publishing Development, Revelaed Comparative Advantage in Hungarian Agri-Food Sectors in the EU. Megjelent: Maria Birsan és Tiiu Pas (szerk.): Competitiveness of National Economies and the Efficient Integration into the European Union. pp Editura Fundatiei Pentru Studii Europene, Cluj Napoca, The Contractrual Relationships in Hungarian Horticultural Sector. Curtiss, J., Balmann, A., Dautzenberg, K., és Happe, K. (szerk.): Agriculture in the Face of Changing Markets, Institutions and Policies. Challenges and Strategies. pp Institute für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, Halle, 2006 Társszerzıkkel: 1. State of Small and Medium Size Business in Hungary Annual Report. MVA Kisvállalkozásfejlesztési Intézet Budapest 1996 (társszerzı: Kıhegyi Kálmán, Mohácsi Kálmán) 2. Issues of Vertical Co-ordination by Co-operatives: A Hungarian Case Study in the Fruit and Vegetable Sector. (társszerzı: Szabó G. Gábor) In: Berács J., Lehota, J., Piskóti I. and Rekettye G. (eds.). Marketing Theory and Practice. A Hungarian Perspective. pp Akadémiai Kiadó, Transaction Cost Economics and Agricultural Co-operatives: A Hungarian Case Study. (társszerzı: Szabó G. Gábor) Megjelent: Bremmers, H.J., Omta, S.W.F., Trienekes, J.H. és Wubben, E.F.M. (szerk.): Dynamics in Chain and Networks. pp Wageningen Academic Publishers, Wageningen Price Transmission on the Hungarian Pork Meat Market. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán) Megjelent: Specialization Development & Integration. Sincron, Cluj-Napoca, pp Marketing Margin and Price Transmission on Hungarian Pork Meat Market. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán) Megjelent: Brosig, S. és Hockmann, H. (szerk.): How Effective is the Invisible Hand? Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe. pp Institute für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, Halle, Regoverning Markets in the Hungarian Dairy Sector. (társszerzı: Forgács Csaba, Juhász Anikó, Kürthy Gyöngyi) Megjelent: Brosig, S. és Hockmann, H. (szerk.): How Effective is the Invisible Hand? Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe. pp Institute für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, Halle, Farm to Retail Price Transmission on Pork Market: A German - Hungarian Comparison (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán, Heinrich Hockmann, Oleksandr Perekhozuk). Curtiss, J., Balmann, A., Dautzenberg, K., és Happe, K. (szerk.): Agriculture in the Face of Changing Markets, Institutions and Policies. Challenges and Strategies. pp Institute für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, Halle, The Pattern of Agricultural Trade between Hungary and Slovenia. (társszerzı: Štefan Bojnec), Jahrbuch der Österreiches Gesellschaft für Agrarökonomie. Band 15. Darnhofer, I., Schmid, E. Palkovics, M. és Varga Gy. (szerk.). pp Facultas Verlags and Buchhandel A.G. Wien, 2006

4 4 9. Fertı Imre (társszerzı: Bárdos Krisztina): The Contract Choice of Retailers in Hungarian Beef Sector. M. Friztz - U.Rickert és G. Schiefer (szerk.): Trust and Risk in Business Networks, pp , Universität Bonn-ILB Press, Bonn Revealed Comparative Advantage and Competitiveness of Hungarian and Slovenian Agri-Food Trade in the EU Markets. (társszerzı: Štefan Bojnec), Nábrádi A., Lazányi J. és Herdon Miklós (szerk.): International Conference on Agricultural Economics, Rural Development and Informatics, AVA3, pp Debreceni Egyetem, Debrecen Folyóiratcikkek: Magyar nyelven: 1. A mezıgazdaság finanszírozásának hazai és nemzetközi tapasztalatai. Külgazdaság, Vol.36. (1) pp (1992) 2. Átmenet a mezıgazdaságban. Külgazdaság Vol. 38. (5) pp (1994) 3. A mezıgazdaság átalakulása Közép-Kelet-Európában. Európa Fórum Vol. 4. (3) pp (1994) 4. A mezıgazdaság átalakulása Közép-Kelet-Európában. Falu Vol. 9. (4.) pp (1994) 5. A mezıgazdasági árak stabilizálásának módszerei a fejlıdı országokban. Külgazdaság Vol. 39. (3) pp (1995) 6. A mezıgazdasági árak stabilizálásának problémáiról. Közgazdasági Szemle Vol. 42. (3) pp (1995) 7. A fejlıdı országok agrárpiacának szabályozása. Európa Fórum Vol. 5. (2) pp (1995) 8. A mezıgazdaság a piacgazdaságban. Közgazdasági Szemle Vol. 43. (2) pp (1996) 9. A vertikális koordináció a mezıgazdaságban. Közgazdasági Szemle Vol. 43. (11) pp (1996) 10. A mezıgazdaság átalakulása Közép-Európában és az Európai Integráció. Tér és Társadalom Vol. 10. (4) pp (1996) 11. Elszalasztott lehetıség és/vagy elhalasztott paradigmaváltás? A magyar agrárgazdaságtan a kilencvenes években. Közgazdasági Szemle Vol. 44. (4) pp (1997) 12. Beilleszthetı-e a magyar mezıgazdaság az Európai Unió agrárrendszerébe? Európa Fórum Vol. 7. (4) pp (1997) 13. Az Európai Unió agrárstruktúrája. Külgazdaság Vol. 41. (9) pp (1997) 14. Válasz a Külgazdaság folyóirat az EU-csatlakozás elıtti helyzetértékelésrıl címő körkérdésére. Külgazdaság Vol. 42. (1) pp. 6-8 (1998) 15. Az agrárpolitika politikai gazdaságtana I. A kormányzati politikák modellezése a mezıgazdaságban. Közgazdasági Szemle Vol. 45. (3) pp (1998) 16. Az agrárpolitika politikai gazdaságtana II. A agrárpolitikák magyarázata. Közgazdasági Szemle Vol. 45. (4) pp (1998) 17. Az agrárpolitika politikai gazdaságtana III. Vegyes motívumok az agrárpolitikában: termelı és ragadozó politikák. Közgazdasági Szemle Vol. 45. (5) pp (1998) 18. Az agrárpolitika két szent tehene: jövedelemtámogatás és árstabilizálás. Külgazdaság Vol. 43. (4) pp (1999)

5 5 19. Az Európai Unió közös agrárpolitikájának gazdaságtana I. A CAP eszközei és hatásai. Közgazdasági Szemle Vol. 46. (7-8) pp (1999) 20. Az Európai Unió közös agrárpolitikájának gazdaságtana II. A CAP politikai gazdaságtana. Közgazdasági Szemle Vol. 46. (9) pp (1999) 21. Az agrárpolitikai célok konzisztenciájának problémájáról. Gazdálkodás Vol. 43. (4) pp (1999) 22. Hogyan alakulnak a mezıgazdasági árak hosszú távon? Gazdálkodás Vol. 44. (5) pp (2000) 23. A magyar agrárkereskedelem az Európai Unióval a társulási szerzıdés után. Közgazdasági Szemle Vol. 47. (7-8) pp (2000) 24. Az Európai Unió bıvülésének hatása a magyar mezıgazdaságra. Külgazdaság Vol. 44. (9) pp (2000) 25. Mezıgazdasági kereskedelem a Társulási Szerzıdés után. Európai Tükör Vol sz. pp (2000) 26. A hazai agrárközgazdaságtan helyzetérıl. Gazdálkodás Vol. 45. (2) pp (2001) 27. A mezıgazdasági és élelmiszeripari termékek ágazaton belüli kereskedelme. Gazdálkodás Vol. 45. (5) pp (2001) 28. A magyar mezıgazdasági kereskedelem ex-post versenyképessége az Európai Unióban. Európa Fórum, Vol. XI. (1) pp (2001) 29. A földreformok politikai gazdaságtana. Századvég, Új folyam Vol. 23. pp (2002) 30. A mezıgazdasági termelés szerkezetének változásai a fejlett országokban, I. Miért a családi gazdaság a meghatározó üzemforma a fejlett országok mezıgazdaságában? Közgazdasági Szemle Vol. 49. (7-8) pp (2002) 31. A mezıgazdasági termelés szerkezetének változásai a fejlett országokban, II. Az üzemnagyság és a mérethozadék problémája a mezıgazdaságban. Közgazdasági Szemle Vol. 49. (9) pp (2002) 32. Válasz a Külgazdaság folyóirat az EU-csatlakozás várható közvetlen hatásairól címő körkérdésére. Külgazdaság Vol. 47. (3) pp (2003) 33. A komparatív elınyök mérése. Statisztikai Szemle Vol. 81 (4) pp (2003) 34. A magyar kereskedelem dinamikájáról. Külgazdaság Vol. 47. (4) pp (2003) 35. A magyar agrárkereskedelem dinamikája a világpiacon. Competitio Vol. 2. (1) pp (2003) 36. A magyar agrárkereskedelem dinamikája az EU piacain. Európa Fórum, Vol. XIII. (1) pp (2003) 37. Vertikálisan differenciált kereskedelem és az egy fıre jutó GDP - Az Európai Unióval folytatott magyar élelmiszerkereskedelem példája Külgazdaság Vol. 47. (11) pp (2003) 38. Magyarország mezıgazdasági kereskedelmének teljesítménye az Európai Unióban a kilencvenes években. Gazdálkodás Vol. 48. (2) pp (2004) 39. A közép-európai országok mezıgazdasági kereskedelmének teljesítménye az Európai Unióban a kilencvenes években. Külgazdaság Vol. 48. (5) pp (2004) 40. Az ágazaton belüli kereskedelem mérése. Külgazdaság Vol. 48. (12) pp (2004) 41. Dinamikus ágazaton belüli kereskedelem és alkalmazkodási költségek. A magyar élelmiszeripar esete. Külgazdaság Vol. 48. (10) pp (2005)

6 6 42. Megnyilvánuló komparatív elınyök a magyar mezıgazdaságban: kaotikus vagy koherens szerkezet? Competitio, Vol. 4. (2) pp (2005) 43. A kelet-közép-európai országok agrárkereskedelmének dinamikája a világpiacon. Statisztikai Szemle Vol. 84. (4) pp (2006) 44. Vertikálisan és horizontálisan differenciált ágazaton belüli kereskedelem az Európai Unió tejpiacán. Közgazdasági Szemle Vol. 53. (6) pp (2006) 45. A társulási szerzıdés alkalmazkodási költségei a magyar élelmiszeriparban. Közgazdasági Szemle Vol. 53. (9) pp (2006) Társszerzıkkel: 1. Egy forma lehetıségei. (társszerzı: Lénárt Zsolt, Maurer György, Winkler Tamás) Gazdálkodás, Vol. 32. (12) pp (1988) 2. A siker titka: A magánerıs modernizáció. (Soltvadkert) (társszerzı: Lénárt Zsolt, Maurer György, Winkler Tamás) Tér és Társadalom, Vol. 4. (1) pp (1990) 3-4. A magyar élelmiszergazdaság gondjai és lehetıségei. (társszerzı: Juhász Pál, Mohácsi Kálmán) Európa Fórum, Vol. 1. (2) pp (1991) újranyomva: Gazdaság, Vol. 25. (tavasz) pp (1992) 5. Az agrárpiacok felépítése a fejlett ipari országokban és a magyar rendtartás. (társszerzı: Lányi Kamilla) Külgazdaság, Vol. 37. (2) pp (1993) 6. Az állami gazdaságok átalakulása és privatizálása. (Tények és tapasztalatok) (társszerzı: Mohácsi Kálmán) Külgazdaság Vol. 37. (7) pp (1993) 7. A politikai kárpótlás folyamata és következményei. (társszerzı: Mohácsi Kálmán) Európa Fórum Vol. 6. (2) pp (1996) 8. A kisvállalkozások helyzete a mezıgazdaságban. (társszerzı: Mohácsi Kálmán) Európa Fórum Vol. 6. (4) pp (1996) 9. A magyar élelmiszer-gazdaság versenyképességét meghatározó tényezık. (társszerzı: Mohácsi Kálmán) Vezetéstudomány Vol. 29. ( 3) pp (1998) 10. Versenyképesség és komparatív elınyök a magyar mezıgazdaságban. (társszerzı: Lionel J. Hubbard) Közgazdasági Szemle Vol. 48. (1) pp (2001) 11. Változó irányítási struktúrák a mezıgazdaságban az átmenet során. (társszerzı: Szabó G. Gábor) Külgazdaság Vol. 45. (9) pp (2001) 12. A mezıgazdasági termékek ágazaton belüli kereskedelme Magyarország és az Európai Unió között. (társszerzı: Lionel J. Hubbard) Közgazdasági Szemle Vol. 48. (9) pp (2001) 13. Az állami szerepvállalás néhány eleme az EU-tagországok agrárágazatában. (társszerzı: Mohácsi Kálmán) Külgazdaság, 45.évf. 10. sz pp Megnyilvánuló komparatív elınyök és versenyképesség a magyar élelmiszergazdaságban. (társszerzı: Lionel J. Hubbard) Külgazdaság Vol. 46. (9) pp (2002) 15. A vertikálisan és horizontálisan differenciált mezıgazdasági termékek ágazaton belüli kereskedelme Magyarország és az Európai Unió között. (társszerzı: Lionel J. Hubbard) Közgazdasági Szemle Vol. 50. (2) pp (2003) 16. Értékesítési csatornák választása a magyar zöldség-gyümölcs szektorban egy esettanulmány (társszerzı: Szabó G. Gábor) Közgazdasági Szemle Vol. 51. (1) pp (2004) 17. Az agrárkereskedelem dinamikája A csatlakozó országok esete. (társszerzı: Lionel J. Hubbard) Közgazdasági Szemle Vol. 51. (1) pp (2005)

7 7 18. Az agrárpolitika hatása a földárakra. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán) Competitio Vol. 4. (2) pp (2006) 19. A mezıgazdasági föld közgazdasági értékelése. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán) Társadalom és Gazdaság. Vol. 28. (1) pp A makrogazdasági változók hatása a magyar mezıgazdaságra. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán) Külgazdaság Vol. 50. (7-8) pp (2006) 21. A puha költségvetési korlát és a hitelpiaci tökéletlenségek hatása a beruházásokra a magyar mezıgazdaságban. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán és Fogarasi József) Közgazdasági Szemle Vol. 54. (4) pp. (2007) Idegen nyelvő: 1. The Transition in Agriculture. Acta Oeconomica, Vol. 46. (3-4) pp (1994) 2. Agricultural Transformation in Central and Eastern Europe. Europa Forum, Special Issue pp (1995) 3. Methods for Stabilizing Agricultural Prices in Developing Countries. Acta Oeconomica, Vol. 47. (1-2) pp (1995) 4. Agricultural Transformation in Central and Eastern Europe. Economic Planning in Free Societies Journal for Agriculture and Related Industries. Vol. 32. (3-4) pp (1996) 5. Restructuring of Hungarian Agri-Food Sector. Acta Oeconomica Vol. 50. (1-2) pp (1999) 6. Hungarian agricultural trade after the Association Agreement. European Mirror. Special Issue pp The Dynamics of Agri-Food Trade Patterns in the EU. Acta Oeconomica Vol. 54. (1-2) pp (2003) 8. Vertically Differentiated Trade and Differences in Factor Endowment - The Case of Agri-Food Products between Hungary and the EU. Journal of Agricultural Economics, Vol. 56. (1) pp (2005) 9. The Dynamics of Trade in Central and Eastern European Countries. Managing Global Transition. Vol. 5. (1) pp (2007) 10. Dynamics of Intra-Industry Trade and Adjustment Costs. The Case of Hungarian Food Industry. Applied Economics Letters. Vol. 17. (2007) forthcoming 11. Intra-Industry Trade in Horizontally and Vertically Differentiated Agri-Food Products between Hungary and the EU. Acta Oeconomica Vol. 57. (2) (2007) forthcoming Társszerzıkkel: 1. Characteristic and crisis symptoms of the Hungarian agricultural system. (társszerzı: Juhász Pál, Mohácsi Kálmán) Acta Oeconomica, Vol. 44. (1-2) pp (1992) 2. Small Enterprises in the Hungarian Agriculture. (társszerzı: Mohácsi Kálmán) Európa Fórum Special Issue pp ( ) 3. Revealed Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian Agri Food Sectors. (társszerzı: Lionel J. Hubbard) The World Economy Volume 26 (2) pp (2003)

8 8 4. Transaction Cost Economics Considerations Regarding to the Hungarian Fruit and Vegetable Sector. (társszerzı: Szabó G. Gábor, Bárdos Krisztina) Studies in Agricultural Economics Volume 100 pp (2004) 5. Marketing Margin and Price Transmission on Hungarian Pork Meat Market. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán) Agribusiness Vol. 21 (2) pp (2005) 6. Regoverning Markets in the Hungarian Dairy Sector. (társszerzı: Forgács Csaba, Juhász Anikó, Kürthy Gyöngyi) Studies in Agricultural Economics Volume 102 pp (2005) 7. Classifying trade flows in agri-food products between Hungary and Slovenia. (társszerzı: Štefan Bojnec). Studies in Agricultural Economics Volume 103. pp (2005) 8. Marketing Margin and Price Transmission on the Hungarian Beef Market. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán). Food Economics Vol. 3. (3-4) pp (2006) 9. Catching-Up Process of European Enlargement: Hungarian and Slovenian Agricultural, Food and Forestry Trade. (társszerzı: Štefan Bojnec). Eastern European Economics Vol. 45. (2007) forthcoming 10. Trade Specialisation in the European Union and in European Former Communist Countries. (társszerzı: Soós Károly Attila). Eastern European Economics Vol. 45. (2008) forthcoming 11. Price transmission in Hungarian horticultural markets. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán, Szabó G. Gábor). Studies in Agricultural Economics Volume 106. (2007) forthcoming Mőhelytanulmányok Magyar nyelven 1. Egy szocialista sikertörténet bukása. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, november. 2. Fiskális járadékszerzés az agráriumban. Kutatási beszámoló a Pénzügyminisztérium számára, Budapest, A fejlıdı országok agrárpiacpolitikája az árstabilizálás tükrében. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Mőhelytanulmányok 37. Budapest, A versenyképesség és a privatizáció kapcsolata az élelmiszer-gazdaságban. Megjelent: Major Iván (szerk.): A vállalati tulajdonosi szerkezet változásainak hatása a versenyképességre. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Intézményi Kutatások Mőhelye, A magyar mezıgazdaság struktúrális problémái az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Mőhelytanulmányok 1999/2. Budapest, A földreformok politikai gazdaságtana. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Mőhelytanulmányok 2001/7. Budapest, A komparatív elınyök mérése. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Mőhelytanulmányok 2002/7. Budapest, 2002 Társszerzıkkel:

9 9 1. Össze lehet pofozni egy kisebb fajta Amerikát? (társszerzı: Maurer György, Tarjányi Piroska, Winkler Tamás) in: Elek Sándor-Gyenei Márta (szerk.): Quo Vadis? Szociológiai Mőhelytanulmányok, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem december pp A gyepükapu bezárult? (társszerzı: Maurer György, Németh Péter) in: Elek Sándor (szerk.): Faluszociológia II. Szociológiai Mőhelytanulmányok, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem pp Siker titka: Magánerıs modernizáció? (Azé a föld, aki megmőveli) (társszerzı: Lénárt Zsolt, Maurer György Winkler Tamás) in: Elek Sándor (szerk.): Faluszociológia II. Szociológiai Mőhelytanulmányok, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem pp Kajárpéc. (társszerzı: Lénárt Zsolt, Winkler Tamás) in: Elek Sándor (szerk.) Faluszociológia II. Szociológiai Mőhelytanulmányok, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem pp A magyar élelmiszergazdaság válsága. (társszerzı: Juhász Pál, Mohácsi Kálmán) Pénzügykutató Rt, Budapest, A magyar agrárrendtartás elméleti alapjai és mőködési rendszere különös tekintettel a belsı piacvédelem szempontjaira. (társszerzı: Kapronczai István Szabó Márton, Varga Gyula) Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet. Budapest, A magyar élelmiszer-gazdaság versenyképességének meghatározó tényezıi. (társszerzı: Mohácsi Kálmán) Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Vállalatgazdaságtan Tanszék, Mőhelytanulmányok Z.11. Budapest, Kisvállalkozások az agrárszektorban. (társszerzı: Éder Tamás, Herbst Árpád, Mohácsi Kálmán) Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, MVA Kutatási Füzetek 8. Budapest, Az agrárszektor versenyképességének feltételei Az agrárpolitika és a vidékfejlesztés összefüggései. (társszerzı: Mohácsi Kálmán, Elek Sándor, Nemes Gusztáv) Európai Tükör, Mőhelytanulmányok 76, MEH Integrációs Munkacsoport, Budapest, Angol nyelven Társszerzıkkel: 1. Small businesses in the agricultural sector. (társszerzı: Éder Tamás, Herbst Árpád, Mohácsi Kálmán) Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Budapest, Competitiveness and comparative advantage in Hungarian agriculture. (társszerzı: Lionel J. Hubbard) MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Mőhelytanulmányok 2001/1. Budapest, Intra-industry trade in agri-food products between Hungary and the EU. (társszerzı: Lionel J. Hubbard) MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Mőhelytanulmányok 2001/6. Budapest, Intra-Industry Trade in Horizontally and Vertically Differentiated Agri-Food Products between Hungary and the EU. (társszerzı: Lionel J. Hubbard) MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Mőhelytanulmányok 2002/2. Budapest, Revealed Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian Agri Food Sectors. (társszerzı: Lionel J. Hubbard) MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Mőhelytanulmányok 2002/8. Budapest, 2002

10 10 6. Vertical Coordination in Transition Agriculture: A Hungarian Co-operative Case Study. (társszerzı: Szabó G. Gábor) MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Mőhelytanulmányok 2002/10. Budapest, 2002 Elıadások nemzetközi konferenciákon és szemináriumokon 1. Rural Development and Transition in Hungarian Agriculture. European Rural Development. Problems, Chances, Research Needs, IIASA Workshop in Warsaw May 5-9, Revealed Comparative Advantage in Hungarian Agriculture. Conference Competitiveness of National Economies and The Efficient Integration into the European Union. Cluj-Napoca, szeptember 19-21, Is There a Consensus among Agricultural Economics? XI. Congress of European Association of Agricultural Economists, Koppenhága augusztus 24-27, Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade in Milk Products in the EU. NJF seminar no. 381, The Northern European Food Industry, challenges and transitions from an economic perspective, Helsinki, november Contractural Relationships in Hungarian Horticultural Sector. IAMO Forum 2006 Agriculture in the Face of Changing Markets, Institutions and Policies, Challenges and Strategies, Halle, június 29-július Reconsidering Adjustment Costs of the Association Agreement. The Case of Hungarian Food Industry, Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, július 23-26, 2006.,Long Beach Társszerzıkkel: 1. Failures in Hungarian rural development and agricultural policies during transition. (társszerzı: Nemes Gusztáv) 18 th Conference of Association of European Rural Sociologist, Lund, augusztus 24-29, Competitiveness and Comparative Advantage in Hungarian Agriculture. (társszerzı: Lionel J. Hubbard) Eastern European Transition and EU Enlargement: A Quantitative Approach, Seminar, Gdansk, University of Gdansk, június 15-21, Regional Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian Agriculture. (társszerzı: Lionel J. Hubbard) 77 th EAAE Seminar, International Agricultural Trade: Old and New Problems, Helsinki, július 17-18, Changing Governance Structure in Hungarian Agriculture. (társszerzı: Szabó G. Gábor) 78 th EAAE Seminar, Economics of Contracts in Agriculture and the Food Supply Chain, in Copenhagen, június 15-16, Intra-Industry Trade in Agri-Food Products between Hungary and the EU. (társszerzı: Lionel J. Hubbard) Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association in Chicago, augusztus 5-8, Regional Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian Agriculture. (társszerzı: Lionel J. Hubbard) Annual Meeting of British Agricultural Economics Association, Newport Harper Adams University College, szeptember 10-12, Intra-Industry Trade in Agri-Food Products between Hungary and the EU. (társszerzı: Lionel J. Hubbard) Annual Meeting of British Agricultural Economics Association in Aberystwyth, University of Wales, április 8-11, 2002

11 11 8. The Choice of the Supply Channels in Hungarian Fruit and Vegetable Sector. (társszerzı: Szabó G. Gábor) II. Conference on the Economics of Contracts in Agriculture and the Food Supply Chain, in Annapolis, július 15-16, The Choice of the Supply Channels in Hungarian Fruit and Vegetable Sector. (társszerzı: Szabó G. Gábor) Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, Long Beach, július 5-8, Intra-Industry Trade in Horizontally and Vertically Differentiated Agri-Food Products between Hungary and the EU. (társszerzı: Lionel J. Hubbard). X. Congress of European Association of Agricultural Economists, Zaragoza augusztus 28-31, The Choice of the Supply Channels in Hungarian Fruit and Vegetable Sector. (társszerzı: Szabó G. Gábor) International conference on Evolution of Institutions and Knowledge Economy, Debrecen, október 3-5, Intra-Industry Trade in Horizontally and Vertically Differentiated Agri-Food Products between Hungary and the EU. (társszerzı: Lionel J. Hubbard). Annual Meeting of British Agricultural Economics Association, University of Plymouth, Seale Hayne Campus, április 11-13, The Dynamics of Agri-Food Trade Patterns Accession Country Case. (társszerzı: Lionel J. Hubbard). International Conference on Agricultural policy reform and the WTO: where are we heading?, Capri, június 23-26, Issues of Vertical Co-ordination by Co-operatives in the Hungarian Fruit and Vegetable Sector. (társszerzı: Szabó G. Gábor) Vertical Markets and Cooperative Hierarchies: The Role of Cooperatives in the International Agri-Food Industry A EuroConference on Agri-Food Cooperatives in the New Millenium: Competition and Organistation Bad Herrenalb, június 12-16, The Effect of Transaction Cost on the Structure of Total Supply Chain in Hungarian Beef Sector. (társszerzı: Pozsonyiné Bárdos Krisztina, Szabó G. Gábor) Economics of Contracts in Agriculture, Third Annual Workshop, július 19-21, 2003 Copenhagen, 16. The Dynamics of Agri-Food Trade Patterns - The Hungarian Case. (társszerzı: Lionel J. Hubbard). 25 th International Conference of Agricultural Economics. Durban, augusztus 16-22, Transaction costs considerations regarding the total supply chain in the Hungarian beef sector. (társszerzı: Pozsonyiné Bárdos Krisztina, Szabó G. Gábor) New Policies and Institutions for European Agriculture, 80 th EAAE Seminar, Ghent, szeptember 24-26, 2003, 18. The Dynamics of Agri-Food Trade Patterns The Central European Countries Case. (társszerzı: Lionel J. Hubbard). Annual Meeting of British Agricultural Economics Association, Imperial College, University of London, London, április 2-4, 2004, 19. Marketing Margins and Price Transmission on the Hungarian Pork Meat Market. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán). Annual Meeting of British Agricultural Economics Association, Imperial College, University of London, London, április 2-4, Marketing Margins and Price Transmission on the Hungarian Pork Meat Market. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán)., 84 th EAAE Seminar, Párizs, Franciaország, május 4-6, 2004, 21. Transaction Cost Economics and Agricultural Co-operatives: A Hungarian Case Study. (társszerzı: Szabó G. Gábor) 6th International Conference on Chain and Network Management in Agribusiness and the Food Industry. Wageningen University, Ede. május ,

12 Supply chain structure and contract choice in Hungarian beef sector: beyond transaction costs. (társszerzı: Pozsonyiné Bárdos Krisztina) Vertical Markets and Cooperative Hierarchies:The Role of Cooperatives in the International Agri-Food Industry. EURESCO-Conference, Chania, szeptember Macroeconomic Effects on Agriculture. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán). IAMO Forum The role of agriculture in Central and Eastern European rural development. Halle, november The Choice of Farm Organisation. (társszerzı: Fogarasi József) From household to firms with independent legal status: 94 th EAAE Seminar The spectrum of institutional units in the development of European Agriculture, Imperial College, Wye Campus, árprilis Macroeconomic Effects on Agriculture. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán) 79 th Annual Meeting of British Agricultural Economics Association, Jubilee Campus, University of Nottingham, Nottingham, április 4-6, Marketing Margin and Price Transmission on Hungarian Pork Meat Market. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán) How Effective is the Invisible Hand? Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe. IAMO Forum 2005, Halle, június Regoverning Markets in the Hungarian Dairy Sector. (társszerzı: Forgács Csaba, Juhász Anikó, Kürthy Gyöngyi) How Effective is the Invisible Hand? Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe. IAMO Forum 2005, Halle, június The Choice of Farm Organisation. (társszerzı: Fogarasi József) Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, Providence, július 23-28, Macroeconomic Effects on Agriculture. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán) Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, Providence, július 23-28, Monetary Impacts and Overshooting of Agricultural Prices in a Transition Economy. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán) XI. Congress of European Association of Agricultural Economists, Koppenhága augusztus 24-27, Marketing Margins and Price Transmission on the Hungarian Beef Market (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán) NJF seminar no. 381, The Northern European Food Industry, challenges and transitions from an economic perspective, Helsinki, november The Contract Choice of Retailers in Hungarian Beef Sector. (társszerzı: Bárdos Krisztina) 99th European Seminar of the European Association of Agricultural Economists (EAAE), Feb. 8-10, 2006 University of Bonn 33. Farm to Retail Price Transmission of Milk: A French-Hungarian Comparison (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán, C. Bontemps, Michel Simioni). 80 th Annual Conference of the Agricultural Economics Society, st of March 2006, Paris 34 Farm to Retail Price Transmission on Pork Market: A German - Hungarian Comparison (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán, Heinrich Hockmann, Oleksandr Perekhozhuk) IAMO Forum 2006 Agriculture in the Face of Changing Markets, Institutions and Policies, Challenges and Strategies, Halle, június 29-július Comparative advantages and competitiveness of Hungarian and Slovenian agri-food trade in the EU markets. (társszerzı: Štefan Bojnec), 98th EAAE Seminar, Crete, Greece Június 29-30, 2006

13 Marketing margin and pricing dynamics in the presence of structural breaks - The Hungarian pork market. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán) 98th EAAE Seminar, Crete, Greece Június 29-30, Competition and Dynamics in Trade Patterns: Hungarian and Slovenian Agri-Food Trade with the European Unions Trading Partners. (társszerzı: Štefan Bojnec), 26th Conference of the International Association of Agricultural Economists, Brisbane Augusztus12-18, Monetary Impacts and Overshooting of Agricultural Prices in a Transition Economy. The Case of Slovenia. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán és Štefan Bojnec), 26th Conference of the International Association of Agricultural Economists, Brisbane Augusztus12-18, Market Power on the Edge? An Analysis of the German and Hungarian Pork Chains. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán, Heinrich Hockmann és Oleksandr Perekhozhuk), Nordic-Baltic economic conference, Value Added in the Food Chain,. Tallin, 2006, szeptember Catch-up in agro-food trade of Hungary and Slovenia with Austria. (társszerzı: Štefan Bojnec), Ländliche Betriebe und Agrarökonomie auf neuen Pfaden, 16. Jahrestagung der ÖGA, Bécs, szeptember Does Comparative Advantages in Agro-Food Trade Matter for Multifunctional Rural Development: The Case of Hungary and Slovenia. (társszerzı: Štefan Bojnec), 1st International Conference on Agriculture and Rural Development in Topusko november Elıadások hazai konferenciákon és szemináriumokon 1. A mezıgazdaság átalakulása Közép-Európában. Agrárgazdaságtan a 90-es években. 25. éves a Rajk László Szakkollégium cimû konferencián, Szükség van-e egyáltalán agrárorientációs törvényre? Elıadás a Naumann Alapítvány által szervezett Az agrárorientációs törvény Magyarországon címû konferencián, A mezıgazdaság jövedelemtámogatás elméleti problémáiról. IV. FALU konferencia, Pécs 1997 június Ár versus mennyiségi szabályozás az agrárpolitikában. A 10. éves a GATE Társadalalomtudományi Kar konferencia, Gödöllı 1997 október A magyar élelmiszergazdaság versenyképességét meghatározó tényezık. Versenyben a világgal konferencia, Siófok 1997 október A területpihentetés jóléti gazdaságtana. VISION-2000 II. Az intézményrendszer helyzete és fejlesztése az agrárgazdaságban, az EU-csatlakozás tükrében, Gödöllıi Agrártudományi Egyetem, Gödöllı november pp Iparosodás a mezıgazdaságban. V. Falukonferencia, Pécs, június MTA RKK. 7.o. 8. A magyar élelmiszerexport versenyképessége az EU-ban. Felzárkózás és EU csatlakozás. VII. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia, Budapest, október MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottsága., 9.o. 9. Piaci struktúra és vertikális koordináció a mezıgazdaságban. Vision III. Konferencia, Gödöllı, november Szent István Egyetem. 10.o.

14 Az agrárkereskedelmi folyamatok és az EU. A Közös Agrárpolitika átvételének hatásai a magyar mezıgazdaságra. Agrárfejlesztési Alapítvány, Budapest, november o. 11. Miért a családi gazdaság a meghatározó üzemforma a fejlett országok mezıgazdaságában? Bertalan László Emlékkonferencia, BKÁE, Szociológia Tanszék, március 25-26, 27. o. 12. Miért a családi gazdaság a meghatározó üzemforma a fejlett országok mezıgazdaságában? Gazdaságelméleti Szemináriumok, május 2, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, 27. o 13. A magyar agrárkereskedelem dinamikája a világpiacon. Versenyképesség a magyar mezıgazdaságban. BKÁE, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék, február Közgazdaságtan és agrárpolitika. MTA Közgazdaságtudományi Bizottság, május A magyar agrárkereskedelem dinamikája az EU-ban. V. Falukonferencia, Pécs, június MTA RKK 16. A magyar agrárkereskedelem dinamikája a világpiacon. Versenyképesség a magyar mezıgazdaságban. BKÁE, Lippay Tudományos Ülésszak, november Közgazdaságtan és agrárpolitika. Kopint-Datorg RT., november A magyar agrárgazdaság piaci versenyképességének jellemzıi és dilemmái. MTA. Agrármarketing és Árutechnológiai Albizottság május Is There a Consensus among Agricultural Economics? Transition in Agriculture - Agricultural Economics in Transition. MTA KTI - Budapesti Corvinus Egyetem, november Macroeconomic Effects on Agriculture. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán) Transition in Agriculture - Agricultural Economics in Transition. MTA KTI - Budapesti Corvinus Egyetem, november 7-8 Társszerzıkkel: 1. Intra-Industry Trade in Agri-Food Products between Hungary and the EU. (társszerzı: Lionel J. Hubbard) Nyári Közgazdaságtan Mőhely, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Budapest, július The Dynamics of Agri-Food Trade Patterns Accession Country Case. (társszerzı: Lionel J. Hubbard). Nyári Közgazdaságtan Mőhely, MTA KTK, Budapest, július Szövetkezeti vertikális koordinációs kérdések: magyar esettanulmány a zöldséggyümölcs szektorból. (társszerzı: Szabó G. Gábor). MTA. Emlékülés Tomcsányi Pál Akadémikus 80. születésnapjára március Kereskedelem okozta alkalmazkodás a magyar gazdaságban. Gazdasági szerkezet és versenyképesség az EU-csatlakozás után. MTA IX. osztály Ipar és Vállalatgazdasági Bizottsága Konferenciája, Pécs, október Macroeconomic Effects on Agriculture. (társszerzı: Bakucs Lajos Zoltán). Transition in Agriculture - Agricultural Economics in Transition. MTA KTI - Budapesti Corvinus Egyetem, november The Choice of Farm Organisation. Gazdaságelméleti Szemináriumok, április 25, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóintézet, (társszerzı: Fogarasi József)

15 15 7. The Pattern of Agricultural Trade Between Hungary and Slovenia. (társszerzı: Stefan Bojnec) 47 th Georgikon Scientific Conference / 15 th ÖGA Annual Meeting, Keszthely, szeptember 29-30, 8. Revealed Comparative Advantage and Competitiveness of Hungarian and Slovenian Agri-Food Trade in the EU Markets. (társszerzı: Štefan Bojnec), International Conference on Agricultural Economics, Rural Development and Informatics, AVA3, Debreceni Egyetem, Debrecen március Recenziók: 1. Tankönyv az agrárgazdaságról. Budapesti Könyvszemle Vol. 8. (2) pp (1996) 2. Az EU agrárrendszerének változásai és a magyar agrárszektor integrálódása. Európa Fórum Vol. 6. (3) pp (1996) 3. A magyar agrárgazdaság jelene és kilátásai. Magyarország az ezredfordulón - Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián II. Budapesti Könyvszemle Vol. 10. (1) pp (1998) 4. Buday-Sántha Attila: Agrárpolitika vidékpolitika. A magyar mezıgazdaság és az Európai Unió. Budapesti Könyvszemle Vol. 13. (3) pp (2001) Egyéb publikációk: 1. Beilleszkedési zavarok. (társszerzı: Lányi Kamilla) Figyelı Vol. XXXVII. (19) pp. 27 (1993) 2. Lehet-e értelmesen beszélni az agrárpolitikáról? Beszélı III. folyam Vol. II. (5) pp (1997) 3-4. Kié a föld. Beszélı III. folyam Vol. II. (11) pp (1997) újranyomva: Gazdaság Vol. 31. (tavasz) pp (1998) 5-6. Az agrárius ethosz és az alamizsnalogika. Közvetlen jövedelemtámogatás a mezıgazdaságban. Figyelı Vol. XLI. (24) pp (1997) újranyomva: Gazdaság Vol. 30. (ısz) pp (1997) 7. Csiszolatlan gyémánt. Az élelmiszer-gazdaság versenyképessége. (Mohácsi Kálmánnal) Figyelı Vol. XLI. (40) pp (1997) 8. Illeszkedési problémák. Figyelı Vol. XLI. (40) pp (1997) 9. A protekciók földje. Agrártámogatások. Figyelı Vol. XLII. (19) pp (1998) Lehet-e stabilizálni a mezıgazdasági piacot? Magyar Hírlap 31.évf. 172.sz. p. 7. (1998) újranyomva: Gazdaság Vol. 31. (ısz) pp (1998) 12. Kétes kiegyenlítık. Agrárpiac-stabilizáló törekvések. Figyelı Vol. XLII. (33) pp (1998) 13. Létezik-e liberális agrárpolitika? Beszélı III. folyam Vol. III. (6) pp (1998) 14. Az agrárium különlegessége. Beszélı III. folyam Vol. IV. (2) pp (1999) 15. Kolbászból font kerítés? A Közös Agrárpolitika hatásai. Beszélı III. folyam Vol. IV. (5) pp (1999) 16. Zsákutcában. Figyelı Vol. XLIV. (16) pp (2000) 17. Családi gazdaságok vagy ipari farmok? Beszélı III. folyam Vol. V. (7-8) pp (2000)

16 Korparancs a mezıgazdaságban. Heti Válasz, I. évf. 35. sz. pp (2001) újranyomva: Dulai Sándor Gyıri-Nagy Sándor (szerk.): Szántani kén, tavasz vagyon Föld-vidék-politika az ezredforduló után. pp Válasz Könykiadó, Budapest (2002) 20. Miért szőkmarkú az unió? Heti Válasz, II. évf. 10. sz. pp. 80 (2002) 21. Sok hőhó semmiért? Heti Válasz, II. évf. 20. sz. pp (2002)

Fertő Imre Publikációs lista

Fertő Imre Publikációs lista 1 Fertő Imre Publikációs lista Könyvek, Magyar nyelven: 1. Az állami gazdaságok átalakulása és privatizálása. Prodinform, Budapest 1990 2. Az agrárpolitika modelljei. Osiris Kiadó, Budapest 1999. 3. Az

Részletesebben

A szerződések teljesülése a magyar élelmiszerláncban

A szerződések teljesülése a magyar élelmiszerláncban Közgazdasági Szemle, LIX. évf., 2012. január (63 73. o.) Fertő Imre Bakucs Lajos Zoltán Elek Sándor Forgács Csaba A szerződések teljesülése a magyar élelmiszerláncban A tanulmány célja, hogy azonosítsa

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN MEGJELENT KÖNYV, VAGY KÖNYVRÉSZLET: 1. A mezıgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai SZAKTUDÁS Kiadó Ház, Budapest, 2003. 2. Vertikális termékpályák Tej, gabona,

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2005

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2005 MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET DOKUMENTUMTÍPUS SZERINTI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2005 Összeállította Bálint Éva balinte@econ.core.hu KÖNYVEK Kapitány Zs - Molnár Gy - Virág I: Háztartások a tudás- és munkapiacon

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április)

Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április) Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április) KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Káldor Miklós: Gazdaságelmélet-gazdaságpolitika. (A kötet válogatása és a bevezető tanulmány írása) KJK., Budapest, 1989. A magyarországi

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F 14, F 15, Q 17.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F 14, F 15, Q 17. A magyar EU-csatlakozás agrárkereskedelmi mérlege HEGEDÜS ZSUZSANNA KISS JUDIT A cikk a 10 éves magyar európai uniós tagság agrárkereskedelmi hatását vizsgálja a legfrissebb statisztikai adatok tükrében.

Részletesebben

The role of origin in the hungaria pálinka industry

The role of origin in the hungaria pálinka industry (79) TÖRÖK Á. Az eredetvédelem jelentősége a magyar pálinka ágazatban The role of origin in the hungaria pálinka industry Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar 1093 Budapest Fővám tér 8.

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szabó Erzsébet Beosztás: tudományos főmunkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Verseny és szabályozás 2012. (Competition and regulation 2012) (szerk. Valentiny Pál, Kiss Ferenc László, Nagy Csongor István) Budapest, MTA

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 400331 Kolozsvár, Donáth út, 113/13 E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar Születés ideje és

Részletesebben

JÓLÉTI HATÁSOK VIZSGÁLATA A MAGYAR ÉLELMISZER- FOGYASZTÓK KÖRÉBEN

JÓLÉTI HATÁSOK VIZSGÁLATA A MAGYAR ÉLELMISZER- FOGYASZTÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei SZIGETI JUDIT JÓLÉTI HATÁSOK VIZSGÁLATA A MAGYAR ÉLELMISZER- FOGYASZTÓK KÖRÉBEN TÉMAVEZETŐ: Dr.

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

(FONTOSABB/VÁLOGATOTT) PUBLIKÁCIÓK KÖNYV/KÖNYVFEJEZET

(FONTOSABB/VÁLOGATOTT) PUBLIKÁCIÓK KÖNYV/KÖNYVFEJEZET (FONTOSABB/VÁLOGATOTT) PUBLIKÁCIÓK KÖNYV/KÖNYVFEJEZET Karsai Judit (2012): A kapitalizmus új királyai. Kockázati tőke Magyarországon és a középkelet-európai régióban. Budapest, Közgazdasági Szemle Alaítvány

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Születési hely és idő: Mezőkövesd, 1963. április 14. Cím: 2120 Dunakeszi Béke u. 3/a Telefon munkahelyi: (1) 375 90 11/307, (30) 476 82 91 Fax: (1) 224 67 25 E-mail:

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza 2007-től törzstag és az andragógia alprogram vezetője vagyok a Neveléstudományi Doktori Iskolában. 2003 júniusában vendégprofesszorként Németországban a Vechtai

Részletesebben

EMPIRIKUS VIZSGÁLAT AZ ÜZLETI ÉS VÁLLALATI KULTÚRA TÜKRÉBEN. Ablonczyné Mihályka Lívia 1 Tompos Anikó 2

EMPIRIKUS VIZSGÁLAT AZ ÜZLETI ÉS VÁLLALATI KULTÚRA TÜKRÉBEN. Ablonczyné Mihályka Lívia 1 Tompos Anikó 2 EMPIRIKUS VIZSGÁLAT AZ ÜZLETI ÉS VÁLLALATI KULTÚRA TÜKRÉBEN Ablonczyné Mihályka Lívia 1 Tompos Anikó 2 Összefoglalás A kommunikáció vizsgálata üzleti és/vagy vállalati kontextusban számos területet érint.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

Institute of Economics

Institute of Economics Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of Economics LIST OF PUBLICATIONS 2012 Compiled by: Éva Bálint and Éva Moldován Antal Gábor Earle, J. S. - Telegdy

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

Tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly

Tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Kállay László Tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Doktori disszertáció tézisei Témavezet : Prof. Dr.

Részletesebben

Dr. Böcskei Elvira Ph.D

Dr. Böcskei Elvira Ph.D SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Böcskei Elvira Ph.D egyetemi docens Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: bocskei.elvira@kre.hu Tudományos minősítés: 2008 Társadalomtudományok, gazdálkodás-és

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Telefonszám E-mail Juhász István 06-36/520-400/ 3077 mellék juhasz.istvan@ektf.hu Szakmai tapasztalat Időtartam 2009. szeptember tanársegéd Előadások és szemináriumok

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Bajmócy Zoltán A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Doktori értekezés

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-,

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-, DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: DR. KARDOS ZOLTÁNNÉ a közgazdaság tudományok kandidátusa AGRÁRGAZDASÁGI

Részletesebben

2. Tudományos konferenciákon elhangzott elıadások konferencia kiadványban megjelentetve

2. Tudományos konferenciákon elhangzott elıadások konferencia kiadványban megjelentetve PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Petı István (SZIE GTK GMI, Gazdasági Informatika Tanszék) 1. Tudományos cikkek 1.1. Idegen nyelven: Pitlik László, Pásztor Márta, Bunkóczi László, Petı István (2002): Integrated

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Támogatás összege (Ft) 3.000.000 2007. 01. 16. 2007. 03. 01. 7.000.000 2007. 01. 22. 7.700.000 2007. 01. 22.

Támogatás összege (Ft) 3.000.000 2007. 01. 16. 2007. 03. 01. 7.000.000 2007. 01. 22. 7.700.000 2007. 01. 22. Kedvezményezett neve Társadalmi Unió Századvég Alapítvány Századvég Alapítvány Nagy Csongor István Nordex Kft. (Dialóg Campus Kiadó) Bakó Barna Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete Országos

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

Az INNOGROW projekt bemutatása

Az INNOGROW projekt bemutatása Az INNOGROW projekt bemutatása Dancsecs Roland projektmenedzser projektmenedzser roland.dancsecs@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 INNOGROW proposal Regional policies

Részletesebben

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL 866 SZEMLE mérleg-vizsgálat eredményei több lengyel magyar, finn magyar összehasonlításnak vetették meg az alapjait, melyeket a csehszlovák és az osztrák összehasonlítási munkák követtek. E munkák sikerében

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA KOVÁCS TERÉZ

PUBLIKÁCIÓS LISTA KOVÁCS TERÉZ PUBLIKÁCIÓS LISTA KOVÁCS TERÉZ MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Pécs, Papnövelde u. 22. 7601 Pécs, Pf. 199 Tel.: (72) 523 830 Fax: (72) 523 803 kovacst@rkk.hu Pécs, 2006.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tantárgy neve: A közszféra humánerőforrás gazdálkodásának nemzetközi trendjei Oktató: Linder Viktória, PhD

Részletesebben

Birtokkoncentráció, foglalkoztatás, diverzifikáció és multifunkcionalitás

Birtokkoncentráció, foglalkoztatás, diverzifikáció és multifunkcionalitás gazdálkodás 54. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 286 Birtokkoncentráció, foglalkoztatás, diverzifikáció és multifunkcionalitás FEHÉR ALAJOS CZIMBALMOS RÓBERT KOVÁCS GYÖRGYI SZEPESY EDIT Kulcsszavak: vidékgazdaság, vidéki

Részletesebben

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vezetés- szervezéselmélet és vizsgálati módszerei neve (angol)

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján 2015 1. Farkas Éva A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú

Részletesebben

INSTITUTE OF ECONOMICS OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (IEHAS) LIST OF PUBLICATIONS BY AUTHOR. Compiled by: Éva Bálint balinte@econ.core.

INSTITUTE OF ECONOMICS OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (IEHAS) LIST OF PUBLICATIONS BY AUTHOR. Compiled by: Éva Bálint balinte@econ.core. INSTITUTE OF ECONOMICS OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (IEHAS) LIST OF PUBLICATIONS BY AUTHOR 2007 Compiled by: Éva Bálint balinte@econ.core.hu Augusztinovics Mária Augusztinovics M.: Elmulasztott

Részletesebben

EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet

EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Egri I. (1991): Üzletkötők kézikönyve. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza ISBN: 963 7988 25 2.

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

LEHOTA József, KOMÁROMI Nándor, LEHOTA Zsuzsanna 1. BEVEZETÉS INTRODUCTION 2. ELMÉLETI HÁTTÉR THEORETICAL BASE

LEHOTA József, KOMÁROMI Nándor, LEHOTA Zsuzsanna 1. BEVEZETÉS INTRODUCTION 2. ELMÉLETI HÁTTÉR THEORETICAL BASE The hungarian Journal of food, nutrition and MarkeTing LEHOTA József, KOMÁROMI Nándor, LEHOTA Zsuzsanna Szent István Egyetem, marketing Intézet (Szent István University, Institute of marketing) H-2103

Részletesebben

Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december

Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december Könyv formájában megjelenő tanulmány 1. Szűcs András, Zarka Dénes: A távoktatás módszertanának fejlesztése Felnőttképzési Kutatási Füzetek 2006 (6);

Részletesebben

TÓTH, István János, director

TÓTH, István János, director TÓTH, István János, director Birth: November 9 1960, Budapest, Hungary Office Address: IE HAS (Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences) Budaőrsi út 45. 1112 Budapest Hungary Letters: H-1502

Részletesebben

Szakmai CD-ROM és online adatbázisok 2007.10.09

Szakmai CD-ROM és online adatbázisok 2007.10.09 Szakmai CD-ROM és online adatbázisok 2007.10.09 Helyi (egyetemi) hálózatban elérhető CD-ROM adatbázisok Forest Science Database (Tree CD) CD-ROM adatbázisok a központi könyvtár állományában (helyi használat)

Részletesebben

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás 2007-2010 A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban, TERD Projekt azonosító száma: OTKA T- 69160 Nevesített

Részletesebben

4. Alternative Policies for Aroaching EMU Accession by Central and European Countries. Economic Survey of Europe 2002 No 1, UNECE 181-195. old.

4. Alternative Policies for Aroaching EMU Accession by Central and European Countries. Economic Survey of Europe 2002 No 1, UNECE 181-195. old. NEMÉNYI Judit Publikációk Könyvek, könyvfejezetek 1. A pénzügyi válság hatása központi bankok szabályozására. Verseny és szabályozás 2011. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. május 167-219 old.

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

A magyar üzemanyagpiac árképzési és versenymodelljének vizsgálata

A magyar üzemanyagpiac árképzési és versenymodelljének vizsgálata A magyar üzemanyagpiac árképzési és versenymodelljének vizsgálata Kutatási zárójelentés Csorba Gergely (vezető kutató), Békés Gábor és Koltay Gábor Témaszám: 73777 2008-05-01 --- 2011-05-31 Empirikus kutatásunk

Részletesebben

tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben

tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben (A jó állam 1 létrehozásának és tartós fenntartásának elhanyagolt dimenziója) Elemzésünkben az európai közigazgatási

Részletesebben

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old.

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. Ficzere Lajos válogatoott publikációs jegyzék Önálló monográfiák, könyvek 1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. 2.

Részletesebben

AZ AGRÁRÁGAZATI KÖNYVTÁRAK KÜLFÖLDI ADATBÁZISAI (LELŐHELYJEGYZÉK)

AZ AGRÁRÁGAZATI KÖNYVTÁRAK KÜLFÖLDI ADATBÁZISAI (LELŐHELYJEGYZÉK) AZ AGRÁRÁGAZATI KÖNYVTÁRAK KÜLFÖLDI ADATBÁZISAI (LELŐHELYJEGYZÉK) 2006 Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest 2006 ELŐSZÓ Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 0 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Szolnok 0. május 0. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

VINCE PÉTER Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009.

VINCE PÉTER Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009. VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: VINCE Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VINCE PÉTER 2009. Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009. VINCE PÉTER

Részletesebben

I. A kutatás előzményei. Mint minden kutatásnak általában, a transznacionális vállalatok. empirizmusunknak is személyes motivációja van.

I. A kutatás előzményei. Mint minden kutatásnak általában, a transznacionális vállalatok. empirizmusunknak is személyes motivációja van. I. A kutatás előzményei Mint minden kutatásnak általában, a transznacionális vállalatok tevékenységére és munkaerő piaci kapcsolataikra vonatkozó empirizmusunknak is személyes motivációja van. 1997 óta

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei csereháti mintaterületen

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei csereháti mintaterületen Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei

Részletesebben

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság?

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Dr. Czakó Erzsébet BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Az Új Gazdaság (New Economy) elnevezést az idei évtől szinte közhelyként használja a nemzetközi gazdasági szaksajtó,

Részletesebben

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban SÜVEGES Gábor Béla Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc stsuveges@uni-miskolc.hu Az utóbbi években egyre

Részletesebben

Az intellektuális tőke az információs korszakban

Az intellektuális tőke az információs korszakban 475 Harazin: Intellektuális tőke az információs korszakban through internetional trade of agricultural products. Hydrology and Earth System Sciences 10, 1-14. pp., elérhető: http://www.waterfootprint.org/?page=files/water-saving-by-trade

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Lányi Beatrix lanyi@ktk.pte.hu 72/501-599/23182 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 2008-2. Tanulmányok

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2004 Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Központ sorozataiban megjelent kiadványok Területi és települési

Részletesebben

Időszerű paradigmák sportvállalatok gazdálkodástani elemzéséhez Kelet-Közép- Európában

Időszerű paradigmák sportvállalatok gazdálkodástani elemzéséhez Kelet-Közép- Európában Időszerű paradigmák sportvállalatok gazdálkodástani elemzéséhez Kelet-Közép- Európában Kozma Miklós Budapesti Corvinus Egyetem Sportgazdaságtani Kutatóközpont miklos.kozma@uni-corvinus.hu A sport az egyik

Részletesebben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Magyarország növekedési kilátásai MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Chikán Attila igazgató Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában. Eastern Europe in the international division of labour of the automotive industry

Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában. Eastern Europe in the international division of labour of the automotive industry Tér és Társadalom / Space and Society 26. évf., 1. szám, 2012 Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában Eastern Europe in the international division of labour of the automotive industry

Részletesebben

NEMZETKÖZI KONFERENCIA

NEMZETKÖZI KONFERENCIA NEMZETKÖZI KONFERENCIA Pécs, Hotel Palatinus City Center Nádor Terem 2012. október 24. - délelőtt APP4INNO projekt nyitókonferencia Új megközelítések és eszközök létrehozása és támogatása a primer szektor

Részletesebben

Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Iskolák Végzettség, tudományos fokozatok Képesítések Munkahelyek Szakmai közéleti tevékenység

Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Iskolák Végzettség, tudományos fokozatok Képesítések  Munkahelyek Szakmai közéleti tevékenység Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Debreceni Egyetem GTK Gazdálkodástudományi Intézet Üzemtani és Vállalati Tervezés Tanszék 4032 Debrecen Böszörményi út 138. Tel.: 0036-52/526-901 Email: apati.ferenc@econ.unideb.hu

Részletesebben

Curriculum vitae. Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati gazdaságtan (1975)

Curriculum vitae. Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati gazdaságtan (1975) 1 Curriculum vitae Fazekas Károly Született: 1951. december 18-án, Miskolcon Lakcím: 1029 Budapest, Csatlós u 42 Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati

Részletesebben

A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében

A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében Simon Judit Nonbusiness workshop Győr, 2016. március 21. Oktatás Önálló tárgyak tantárgyon belül Vállalati

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben