Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum"

Átírás

1 A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIII. évfolyam, 2012/2. szám Újjá tisztulni In memoriam Szennay András Szövetségi hírek Bemutatkoznak ösztöndíjasaink Programok Nótahajó Életemmel dicsérem Istent Interjú Péter Tamással Beszámolók Bazilikaszentelés Arcus Temporum

2 főapáti szemelvények Várszegi Asztrik főapát úr december 28. és március 13. között zarándokként Jeruzsálemben tartózkodott. A soron következő Hírlevelek belső címlapjain visszaemlékezéseiből közlünk szemelvényeket. December 30. Szent Család Emléknapja (Karácsonyi oktáva péntek) [ ] A közösség békében, fegyelmezetten, nagyon szépen végzi a liturgiát. Mindenkitől lehet tanulni. Jó velük és köztük ünnepelni. Ma délután repül Prímásapátunk vissza Rómába. Délelőtt elzarándokoltam a Siratófalhoz, körüljártam a Templom környékét, már ahová civilként és nem zsidóként eljuthattam. Imádkoztam távol ugyan a faltól, de úgy ahogy Jézus példázatában a vámos imádkozhatott. Az utóbbi években többször éreztem belső késztetést, hogy Szent Ágoston és a mi Prohászkánk nyomán - példájára Soliloquiát kell írnom, azaz hitemről, gondolkodásomról kellene számot adni Isten és saját lelkem előtt. A nyomukba se léphetek, de a gondolat, ahogy Ágoston Confessiones, Vallomások könyvével örök irodalmi példát adott sokaknak (Rákóczi Ferenc, Széchenyi István Naplója), ugyanúgy a Soliloquiával is ez történt, hiszen Prohászka Ottokárt is ez indította. Magam a lelkemmel, lelkiismeretemmel, jelöljem csak így, a bensőmmel folytatott való párbeszédben valóban az Urat, a názáreti Jézust, aki hitem Jézus Krisztusa, és saját lelkemet vágyom mélyebben megismerni. Talán hozzáfűzöm, hogy 66. életévem betöltése felé már számot is adni. Január 3. Hideg, hűvös, de ragyogó napsütés van. Ez jó jel. Lelkem mélyén kezd a rend helyreállni. Reggel azon kaptam magamat, hogy rendet tettem az íróasztalomon. Köszönöm, Uram ezt a békét és harmóniát, ami most bennem van. Nagyon érdekesek álmaim: élők és holtak, közeliek és távoliak megjelennek, de mindenki békében van és nem kellemetlen a visszaemlékezés. A pihentség halvány jelei, hogy otthoni rutinkötelezettségeim sorba eszembe jutnak: idei jubilánsok, bérmálási előkészítő a diákoknál. Ebéd után rövid szieszta, aztán ismét nyakamba vettem a várost. A Sion kaputól a várfalon kívül elmentem a Jaffa kapuig, a Latin Pátriárkatust, majd a Görög-katolikus Pátriárkátust érintve végigjártam a Via Dolorosat, onnan a Szent Sír templomba, ott imádkoztam, és hazatértem. Este a közös rekreáción a magyar helyzetről, cigánykérdésről beszéltem az atyáknak. Január 11. (szerda) A templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt. Jézus éppen a templomban járt, Salamon tornácában. ( Jn 10, 22) Ma is tél van, hideg széllel, esővel, közben azért napsugárral Jeruzsálemben. Jézust kerestem a Templomban. A két fillérét a templomperselybe dobó özveggyel találkoztam. Pont olyan lehetett a kétezer évvel korábbi özvegy is, mint az az idős és szegény néni, akit láttam. [ ] Este János és Márk Evangéliumát olvasva ismét egy remek mondatba botlottam, Márk 11,11 verse: Így vonult ( Jézus) Jeruzsálembe, a templomba. Ott mindent jól megnézett, aztán a tizenkettővel kiment Betániába, mivel már esteledett. Január 17. (kedd) Remete Szent Antal emléknapja. Korán keltem, gyönyörű a hajnal, már minden aranyban ragyog. A szabadság jót tesz, egyre több béke van bennem. Igazán Nálad akarnék már mindig maradni, Uram. Hogyan lehet ezt megtennem? Elszakadtam mindentől és mindenkitől, persze ez nem érzéktelenséget, közömbösséget jelent, csak elengedést. Így szemlélem, Uram, miként cselekszel az emberek között, és ezt olyan jó csodálni. [ ] 2

3 A PANNONHALMI FŐAPÁT A FŐMONOSTORI KONVENT ÉS A HOZZÁTARTOZÓK NEVÉBEN IS FÁJDALOMMAL, DE ISTEN AKARATÁBAN MEGNYUGODVA TUDATJA, HOGY SZERETETT RENDTÁRSA PROF. DR. SZENNAY JÓZSEF ANDRÁS O.S.B. EMERITUS PANNONHALMI FŐAPÁT életének 92., szerzetességének 73., áldozópapságának 68. évében, a betegek szentségével megerősítve, augusztus 22-én hazatért Mennyei Atyjához. András főapátunk június 2-án született Budapesten, budapesti iskolánkban érettségizett augusztus 6-án öltötte magára a bencés ruhát, június 27-én tett ünnepélyes fogadalmat november 19-én Boldog Apor Vilmos győri püspök szentelte pappá a pannonhalmi bazilikában között teológiát tanult a Pannonhalmi Szent Gellért Hittudományi és Tanárképző Főiskolán között a Pázmány Péter Tudományegyetem Teológiai Fakultása hallgatója Budapesten ben hittudományi doktorátust szerezett. A II. világháború végén, 1945-ben, néhány hónapig kastély-lelkész Oroszváron ben főapáti titkár között hittanár a Budapesti Bencés Gimnáziumban. A bencés rend részleges feloszlatása után a rendi közösségen kívül, átmenetileg az Egri Főegyházmegye állományába kerül között állami gimnáziumi hittanár Budapesten ben kisegítő lelkész között a Hittudományi Akadémia könyvtárosa, ekkor szerez az ELTE BTK-án könyvtárosi diplomát között a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia professzora Budapesten között főapát, a Magyar Bencés Kongregáció prézese - Pannonhalmán között a TEOLÓGIA c. folyóirat felelős szerkesztője. Két alkalommal, és a Pázmány Péter Katolikus Hittudományi Akadémia dékánja ben az Evangélikus Teológia h. c. doktora között a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének elnöke. A Főapátság konventje Szennay András atyát a diktatúra legerősebb szorítása közepette, elhúzódó belső válságában hívta haza a főapáti székbe 1973-ban. Megválasztását a körülmények ismeretében, külsőés belső feltételekkel, a tiszttel járó terhekkel és felelősséggel, a közösség harmadszori kérésére vállalta. Főapáti szolgálatának tizennyolc esztendeje a küzdelem, a megőrzés, az átmentés, a minden téren szorgalmazott megújulás időszaka volt, amely mindezek ellenére sok örömmel, reménnyel, számára és rendi közössége számára kivívott elismeréssel járt. Több évtized kényszerű elszigeteltség után visszavezette rendjét a Bencés Konföderáció és a Salzburgi Apátkonferencia testvéri közösségébe, személyes erőfeszítéssel megszilárdította a közösséget a hazai egyházi-, és társadalmi környezetben, következetesen szorgalmazta a II. Vatikáni Zsinat célkitűzéseinek megvalósítását. Tette ezt rendjében, a püspöki konferencia tagjaként, a katedrán, a Teológia c. folyóirat szerkesztésével, lelkipásztori és teológiai továbbképzéseken, hazai és nemzetközi konferenciákon, könyveivel, nagyheti elmélkedéseivel és számos publikációjában. Az egészséges zsinati nyitottság, a józan mérlegelés, az idők jelei -nek kutatója, a teológia tudomány és a párbeszéd embere volt. Sokat fáradozott a rendi ifjúságért, a bencés főiskoláért, a külföldi képzés lehetőségéért, a két középiskoláért és diákotthonért. Ő vette vissza és kezdte újjászervezni 1990-től a Pannonhalmi Területi Apátság egyházközségeit. Bölcs előrelátással indítja Pannonhalma épületegyüttesének teljes rekonstrukcióját. A Budapesten tanuló növendékek számára méltó otthont, Tanulmányi Házat építtet az európai bencés közösségek segítségével ben visszavonult az aktív élettől, a felelősségtől. Isten derűs, nyugodt, lelki, szellemi és emberi értékekben gazdag, a rendtársai körében eltöltött két évtizeddel ajándékozta meg. A korral járó keresztet elfogadva készült a földi életben egyre kevesebbre, ugyanakkor Isten előtte kinyíló teljesebb világára. Rendi testvéreinek megértő, következetes elöljárója, atyja volt, aki mindig elsőbbséget adott az irgalomnak. Jöjj el, Uram Jézus! ( Jel 22,20) Hortobágy T. Cirill OSB 3

4 Légy hírvivő... Szennay András főapát úr ezekkel a szavakkal indította útjára a BDSZ Hírlevelét: Bencés Hírlevél címen keressük fel olvasóinkat. Elsősorban a volt és jelen bencés diákokat, de mindazokat is, akik számára Európa védőszentje, Szent Benedek ma is üzen és akik nyitott szívvel hallják ma is a Népek Nagy Tanítójának, Benedeknek a ma embere számára is életbevágóan fontos tanítását. E néhány bevezető sorral mindenekelőtt egy téves, talán hamisnak is mondható felfogást, elképzelést szeretnék félreállítani. A bencés kolostorok, a kolostorok lakói által vezetett gimnáziumok, egyéb tipusú iskolák és azoknak lakói csupán egy ősi kulturális örökség őrzői és továbbadói. A tudományok és művészetek ápolói, a liturgikus kultusz magas szintű ébrentartói. A mai bencés kolostorok és a kolostorok köré gyűlt iskolák változatlanul valamiféle zárt kertek, az ott élő szerzetesek és diákok, majd a diáksorból kikerülő emberek konzerválják a tiszteletreméltó múltat. A múltnak, az ősi hagyományoknak ma is élő tanúi. Ha mindez valóban és kizárólagosan megfelelne a tényeknek, az élet valóságának, akkor mindaz, amit ma egy Bencés Hírlevél továbbíthatna, groteszt karikatúrája lenne annak, amit Szent Benedek, a Tanító és Mester utódaitól és az ő iskolájába járóktól szerzetesektől és világiaktól elvár. Ha a bencések és a fiatal meg öreg bencés diákok csakis múltjukból élnének, azt konzerválnák, ha nem tűznének ki maguk elé egyént és emberi közösséget, társadalmat formáló, jobbá, igazabbá tevő feladatokat, akkor méltán érhetné őket a vád: önmagukért élnek. Szeretném, ha a kedves olvasó mindjárt az első lapon tudomásul venné vagy újra gondolna rá hogy egy bencés élet sohasem egyetlen és kizárólagos vagy csak szűk területre korlátozott élet. Szívből kívánom, hogy az útjára induló Bencés Hírlevél minden munkatársa és olvasója az erős hitnek, az áldozatos szeretetnek, és nem fogyatkozó reménynek legyen tanúságtevője világunkban Légy Hírvivő, az evangéliumi jóhír hírnöke Szent Benedek atyánk szellemében azzal, hogy egyre buzgóbban igyekszel imádkozni és lelkiismeretesen, a közösség javára dolgozni

5 Életemmel dicsérem istent Interjú Péter Tamással - Téged ismerve nagyon érződik, hogy értéktudatos, a hagyományokhoz ragaszkodó személyiség vagy. Mit és hogyan kaptál e tekintetben alma materedtől, a győri bencés gimnáziumtól? Ez az értéktudatosság elsősorban a szüleimnek, a családomnak, másodsorban pedig bencés tanáraimnak köszönhető. Nagyapám és dédnagyapám hosszú ideig dolgozott a Pannonhalmi Főapátságban, édesapám pannonhalmi, bátyám pedig győri bencés diák volt. Már gyerekkoromban feltűnt édesapámék osztályközösségének kiváló összetartása, majd testvérem osztálytársait megismerve a bencésdiák szellemiség akár a sportban, akár az emberi kapcsolatokban. Ekkor határoztam el, hogy én is bencés diák szeretnék lenni. A győri alma materben kiváló tanáraim voltak, akik nem csak tanítottak, neveltek, hanem a felelős katolikus keresztény életre is felkészítettek, oktattak bennünket. Sajnos a mai globális világban az értékekhez, hagyományokhoz, tisztességhez való ragaszkodásom nem mindig kifizetődő, de úgy gondolom bencés diákként csak így lehet és érdemes élni! Ezeket az értékeket képviselem a Bencés Diákszövetségben, a Bencés Diákok Győri Egyesületében, a győri Kármelita Templomban és a győri Bazilika képviselőtestületében is. - Nem csak a bencés iskolához, de városodhoz is nagyon hű vagy, igazi lokálpatrióta. Kérlek, mondj egy-két szót helytörténeti tevékenységedről. Az érettségi után sportpályára készültem, de egy sajnálatos gerincsérülés miatt egészen más irányba vezérelt a Jóisten. A Testnevelési Egyetem helyett a Pécsi Tudományegyetem felé irányított. Az iskola elvégzése után a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárba kerültem, ahol kiváló kollégákkal dolgozhattam. Számtalan helytörténeti kutatásban vettem részt, melyeknek egyik gyümölcse a Szent Koronáról írt könyvem. Óriási élmény és megtiszteltetés volt az ezeréves győri püspökségen és az ország második legjelentősebb egyházi múzeumában és könyvtárában, valamint a Szent László Herma közelében dolgozni. - Milyen számodra a keresztény szemléletű történetírás? Létezik-e ilyen, és ha igen, fontos-e, hogy a történelmet a keresztény értékrend talaján állva szemléljük? Természetesen létezik és rendkívül fontos, hogy mi katolikusok ezeket a munkákat vegyük alapul, ezekből a művekből táplálkozzunk, merítsünk. A könyvemet is a keresztény történetírás szabályai szerint építettem fel, azt akartam, hogy egyértelműen látszódjon, hogy ezt a művet egy vallásos ember írta és számára valóban fontos az Istenhit. - Elnökségi tagként az egyik legfontosabb adminisztratív tevékenységet, a tagnyilvántartást vezeted. Milyen érdekességekre bukkantál e munka közben, esetleg ért-e valamilyen örömteli találkozás a nyilvántartás vezetése során? E tevékenységet már gyakoroltam és gyakorlom a mai napig a Bencés Diákok Győri Egyesületénél, így már kellő rutinom van benne. A nyilvántartási rendszer alapját is én alakítgattam, formáltam, ami rendkívül időigényes és aprólékos munka volt. Az az örömteli dolog számomra, ha tudok segíteni egy-egy diáktársnak, amikor egy korábbi osztálytársát, ismerősét, vagy egy szakembert keres a bencés diákok között. Szeretek az idős diáktársakkal beszélgetni, egy-egy telefonon leadott adatváltozás során öröm közös témákról, ismerősökről társalogni velük. - Szerinted hogyan lehet megszólítani a mai fiatalokat, hogy tegyenek egy olyan szervezetért, mint a Bencés Diákszövetség? A helyi területi szervezet oszlopos tagjaként milyen tapasztalataid vannak ezen a téren? A Bencés Diákok Győri Egyesületénél, ahol főtitkárként tevékenykedem immár nyolc éve, eddig viszonylag kevés volt az egyetemisták száma. Most fogtunk hozzá a fiatalabb diáktársak megszólításához. Igyekszünk olyan előadókat meghívni az általunk szervezett szabadegyetemi előadásokra, akik a fiatalokat - mind a jelenlegi gimnazistákat, mind az egyetemistákat - is le tudják kötni, akiknek az előadásaiból tudnak tanulni. Nagyon jó dolognak tartom a telefonflottát, valamint a levelező listát is, mely nagyban megkönnyíti a fiatalok és az idősebbek közötti kommunikációt. A bencés sportnap, valamint a nótahajó megszervezése is kiváló módja a fiatalok bencés szellemen alapuló együttlétének. -Ha jól tudom egy nem mindennapi sporttevékenységet is űzöl, mégpedig nagyon komoly szinten? Igen, immár 15 éve labdarúgó játékvezető vagyok. Még gimnazistaként kezdtem és lépésről lépésre sok munkával, edzéssel, kitartással és lemondással eljutottam a legmagasabb osztályba, az NB I-be. Tagja vagyok az országos keretnek, ami azt jelenti, hogy az ország 80 legjobb futballbírójának egyike vagyok. Mindemellett minden kedden reggel hat órakor jó pár bencés öregdiáktársammal együtt kosárlabdázom is. Nemcsak a szabadegyetemeken, elnökségi üléseken, hanem sportolás közben is jól érezzük magunkat együtt. 5

6 szövetségi hírek bencés flotta Kedves Diáktársak! Mint ahogy előttetek is ismert, a Magyar Országgyűlés megszavazta a július 1-én életbe lépő új távközlési adó bevezetését, ami sajnálatos módon érinti a katolikus flottát is. A Telenor szerződésmódosítási javaslata után hosszas és kemény tárgyalások következtek, melyek során a katolikus flotta fő kapcsolattartójának a lenti változásokra sikerült enyhítenie a Telenor javaslatát. A kialkudott új feltételek a szolgáltatók és a flották között is nagyon kedvezőnek minősülnek! A telefonadó hatása a katolikus flotta hang alapú tarifáira a következő: Bevezetésre kerül egy kiegészítő havidíj (bruttó 762 Ft) amely nem lebeszélhető A havi 1968,5 Ft (bruttó) előfizetési díj ezentúl 50%-ban a Telenor hálózatán belül, 50%-ban egyéb belföldi mobil vagy vezetékes irányba beszélhető le. (A havidíj tartalmaz, 150 Ft értékben, egy nem lemondható internet-előfizetést is.) A távközlési adó augusztus 1- től kerül kiszámlázásra. A szerződés további részei változatlanok maradnak, így nem kerül korlátozásra: az egymás közötti díjmentesség a belföldön díjmentesen küldhető sms-ek száma továbbra is 100 db / hónap Tájékoztatunk Benneteket arról is, hogy, hogy az új előfizetések (2012. májusa óta kötött előfizetések) esetében az ügyfélszolgálat által elkért kártyaszintű jelszó az adott telefonszám utolsó 4 számjegye lesz, míg a korábban kötött előfizetések esetében az utolsó 6 számjegy segítségével intézkedhettek Telenor üzletben saját telefonszámotokkal kapcsolatosan. Mi a teendő,......ha elhagytam, ellopták a készülékemet? Menj be az első Telenor üzletbe és mondd, hogy azonnali SIM-kártya pótlást szeretnél - a jelszavadra hivatkozva és azt felhasználva tudsz intézkedni. Így a telefonszámod változatlan marad, az új SIM-kártyát kell egy másik készülékbe helyezni. Telenor hálózatból ingyen hívható 1220-as számon ugyanezen jelszó bemondásával letiltható a telefonszám; ha nincs Telenor telefon a közelben, akkor hívjátok a 06/20/ ás alapdíjas telefonszámot....ha a készülékem tönkrement? a Telenornál egységesen történik a készülékek javítása, vagyis nincs szükség hozzá a flotta kapcsolattartóira. Az ország bármely Telenor kirendeltsége el tudja küldeni garanciális szervizre a hibás telefonokat. Ehhez a kiszállításkor mellékelt garancialevélre van szükség....ha új készüléket szeretnék? Amennyiben lejárt a két éves hűségidő: nézd meg a hetente frissítésre kerülő aktuális készülékárakat és töltsd ki a honlapunkon (http://bdsz.hu/kapcsolattartas/ telefonflotta) lévő űrlapot, melyet kitöltve küldj vissza elektronikusan a szokásos címünkre Budapestiek előzetes egyeztetés után kizárólag személyesen vehetik át a készüléküket a Sugár Üzletközpont Telenor üzletében, a vidéki számlázási címmel rendelkezőknek futár viszi ki a készüléket, önálló vásárlásra. Kérdéseiteket a címre küldjétek. A Flottával kapcsolatban a oldalon a Kapcsolatok menüpont alatt olvashattok információkat. Sárfi Péter Ph / Kovács Péter Ph / KÉZFOGÁS 2012 november 10-én, Tihanyban Téma: Végtelen vágyak véges föld o Kezdés óra, zárószentmise: Díszvendég: Náray-Szabó Gábor bdsz naptár olyan kusza világban élünk, hogy még a krisztusi hitünkben se látunk elég világosan. az igénylés, illetve megrendelés részleteiről a szórólapon tájékozódhattok Olofsson Placid új belépők 1% Kozma-Bognár János Fejes György Gallai Dávid dr. Hartai József Bacsmai László Kóczán István Dobos Csaba Smuk Péter p.t. Ph72 Gy10 Gy62 Gy84 Gy57 Gy91 Gy95 Bede Máté Glóner Márk Nagy Alexander Sándor Péter Károly Dénes Márton Kapovits Ábel Mészáros Máté Gál Imre Gy10 Gy12 Ph05 Gy10 Gy12 Ph12 Gy12 Ph08 Egyesületünk köszönettel fogadja az 1% felajánlást minden diáktársunktól, pártoló tagunktól. A felajánlott összeget a területi szervezeteink, közösségeink támogatására fordítjuk. 6

7 rendi hírek a felújított pannonhalmi bazilika újraszentelése augusztus 27-én délután ünnepi szertartás keretében szentelték fel a pannonhalmi Szent Márton Bazilikát, amelynek belső átalakítása John Pawson és Gunther Zsolt építészek vezette csapat tervei alapján készült el, többéves munka eredményeként. A szentmisét Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, Notker Wolf, a Bencés Kongregáció prímás apátja és Christian Haidinger, az Osztrák Bencés Kongregáció prézes apátja celebrálta; az ünnepi eseményen számos egyházi méltóság mellett Áder János köztársasági elnök is részt vett. Az ünnepség kezdetén az apátság barokk udvarában gyülekező papság és a meghívott vendégek körmenetben vonultak a bazilika nyugati kapujához, ahol John Pawson átadta az elkészült épületet a közösségnek, Áment Lukács bencés szerzetes, a bazilika őre pedig megnyitotta a bezárt kaput. A még sötét templomba történő bevonulást követően Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát a torony alatti új keresztelőkútból merítve vízzel hintette meg a közösséget, a templom falait és az oltárt. Az esemény fényét emelte, hogy a főapát éppen ezen a napon ünnepelte beiktatásának 21. évfordulóját. Notker Wolf, a Bencés Kongregáció prímás apátja köszöntésében elismerését fejezte ki és a világ bencés közösségének nevében gratulált az elvégzett átalakítási-felújítási munkákhoz. A római prímás apát igehirdetésében kiemelte, hogy a bazilika nem csupán egy szép épület, hanem az építő elődök hitének szimbóluma, valamint a mostani szerzetesközösség jövőbe vetett reménységének és az ide betérők iránti szeretetének jelképe is egyben. Az apát szavai szerint a templomépítést az imádság köti bele az üdvtörténetbe és az egész bolygó életébe, továbbá a templom épületében is kifejeződik a hívők egysége, akiknek addig kell formálódniuk, amíg teljesen össze nem csiszolódnak és érintkeznek a szeretetben. Ezután ősi szokás szerint az új oltárt és a templom falait az apostolokra emlékezve tizenkét helyen szent olajjal (krizmával) kenték meg a szentmisét celebrálók és a Pannonhalmával szoros történelmi kapcsolatban álló monostorok (pl. Altenburg, Bécs, Maribor, Münsterschwarzach, Tyniec és Zirc) főapátjai. A tömjénezés után a felszentelés utolsó mozzanata a templom kivilágítása volt. Ekkor gyújtották meg a falakon, a megkenések helyén a tizenkét kereszt előtti gyertyát, valamint az oldalhajók függőlámpáinak és a stallumok patinázott sárgaréz tartón álló világítótestjeinek fénye is megerősödött. A szentmise után az eddig a Bazilika előtti téren várakozó és az eseményt kivetítőn nyomon követő érdeklődők is beléphettek a templomba, a bencés szerzetesek pedig rögtönzött kiselőadásokban ismertették az ünnepi liturgia és a felújíítás részleteit. A pannonhalmi Szent Márton Bazilika felújításához és az építész személyéhez az inspirációt a bencéseknek a csehországi Novy Dvúr trappista monostorába tett látogatása adta, amelynek között megvalósult felújítása szintén John Pawson nevéhez fűződik. A zömében szerzetesekből álló pannonhalmi Bazilika Műhely fő célkitűzése az volt, hogy a templom szerzetesi imaterem-jellegét visszaállítsák a monumentális bazilika-szerepet hangsúlyozó 19. századi átalakításokkal szemben, megtisztítva a középkori szakrális teret a később rárakódott elemektől. A legszembetűnőbb változást a Storno Ferenc tervezte szószék, a Szent Márton-üvegablak, a korábbi berendezés és a solnhofeni kőburkolat eltávolítása jelenti. A tervezésben résztvevők célja a vizuális tisztaság és funkcionális egység megteremtése mellett a megvilágítás növelése volt egy olyan szakrális tér létrehozása, amely jól tükrözi az itt élő szerzetesek megújult identitását. Garai Péter A felújított bazilikáról készült képeket Bujnovszky Tamás készítette 7

8 szövetségi hírek BEMUTATKOZNAK ÖSZTÖNDÍJASAINK Suhai Ferenc Imre 2000-ben kezdtem meg tanulmányaimat Győrben a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban. Kezdettől fogva nagyon érdekeltek a reáltárgyak, különösen a biológia, és az emberi szervezet működése. Gimnáziumi éveim alatt Günter Tamás biológiatanárom, valamint Molnár Zsolt kémiatanárom nagyon nagy benyomást tettek rám, általuk még inkább megszerettem a biológiát és a kémiát. A pályaválasztásomnál adta magát a lehetőség hogy az orvosira felvételizzek, ugyanis ekkora már az orvostudományok érdekeltek a legjobban, valamint éreztem magamban hivatástudatot, hogy emberekkel foglalkozzak, és ha tudom, meggyógyítsam őket ban nyertem felvételt a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karára. Szabadidőmben (nyaranta), vizsgaidőszakok végén, bejártam a győri kórház kardiológiai osztályának hemodinamikai laborjába. Itt Dézsi professzor Úr vett szárnyai alá, amiért mindig hálás leszek neki, nagy inspirációt jelentett Baranyai Tamás 2000-ben a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban kezdtem a középiskolát ban a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karára jelentkeztem. Jelenleg 5. éve folytatom orvosi tanulmányaimat. Szakmai gyakorlataimat részben Szegeden az I. sz. Belgyógyászati Klinikán, részben Litvániában, Vilniusban végeztem. Ezen kívül 2012 júniusára elnyertem egy libanoni gyakorlatot, októberre egy oxfordi gyakorlatot, 2013 első 3 hónapjára pedig egy amerikai szakmai lehetőséget. Emellett több évig nyaranta segítettem mentálisan sérült emberek táboroztatásában, 1 évig pedig asztalossegédként dolgoztam. Németh Márton 2002-ben kerültem Pannonhalmára, ahol az engem és a szüleimet fogadó felsőbb éves diáktársam azzal üdvözölt, hogy ne izgulj, ez lesz életed legszebb hat éve. És valóban, hat nagyon szép évet töltöttem el Kupacon, ahol felejthetetlen élményekben volt részem. Ilyen volt például, hogy a barátaimmal megalapítottuk és évekig szerkesztettük a gimnázium ma is működő diákújságját, a Pannonhalmi Zsemlét. A 2008-as érettségim után az ELTE jogi karán folytattam a tanulmányaimat, majd egy év után a politológia szakot is felvettem. számomra, itt tudatosult bennem, hogy én ezt szeretném csinálni. Ennek nyomán kezdtem el Budapesten a Kardiológiai Központ Képalkotó Diagnosztikai részlegének MR laborjában a tudományos diákköri munkámat. Ennek során két kutatási terület munkájába kapcsolódtam be: a szívizominfarktus differenciáldiagnosztikájába, valamint az élsportolók szívének MR vizsgálatába. Ezekkel a témákkal többször is sikert értünk el Tudományos Diákköri Konferenciákon (2011-ben III. helyezés, 2012-ben első helyezés), valamint a rektori pályatételeken (2011-ben és 2012-ben is második helyezés). Természetesen bencés éveimről sem felejtkeztem el. Nagyon jó, összetartó osztályközösség alakult a gimnázium alatt, egyetemi évek alatt rendszeresen tartottuk és tartjuk egymással a kapcsolatot, segítjük egymást. A bencés kötelék az egyetemen is összefűzte az idősebb és fiatalabb diáktársakat. A régi bencés iskolai focicsapatot is újjáélesztettük Budapesten, OSB United név alatt, amellyel most már az ELTE kispályás bajnokságának második osztályában vitézkedünk. Ez utóbbiban nagy szerepe volt és van Németh Csabának (Gy07). Most nyáron több nehéz válaszút elé is kerültem, végül Budapesten a Kardiológiai Központban kezdem meg pályámat radiológia szakirányban szeptembere óta a SZTE ÁOK Biokémiai Intézetében Csont Tamás témavezetésével az in vitro laboratóriumban tevékenykedem, melynek során a szív- és érrendszer oxigénhiányos állapotokhoz való alkalmazkodóképességét vizsgálom. Emellett az I. sz. Belgyógyászati Klinikán Czakó László segítségével a klinikai pancreatologia területén is végzek klinikai kutatásokat. Ezen területeken több előadásom volt angol és magyar nyelven, hazai és nemzetközi, szakmai, illetve diákköri konferenciákon. Egy első szerzős publikációm megjelent, és 2 további van előkészületben. Korábban az MTA SZBK Stresszbiológiai Csoportjában is végeztem kutatómunkát. A tudományos munka mellett harmadéveseknek kórélettant oktatok. Szakmai eredményeimet több fórumon is díjazták, így a helyi TDK-konferenciákon (1. és 2. helyezések), HMAA balatonfüredi konferenciáján (Különdíj). Szakmai konferenciákon is elismerték posztereim, előadásaim. Egyéb elismeréseim közül kiemelném a Köztársasági Ösztöndíjat, és a Sófi Alapítvány Különdíját. Első évemben felvételt nyertem a Mathias Corvinus Collegiumba, ahol ötödik éve vagyok szakkollégista. Eddigi egyetemi éveim alatt leginkább a közjog iránt érdeklődtem, ezért is volt nagy élmény számomra, hogy részt vehettem az Országgyűlés gyakornoki programjában, ahol fél évig az Alkotmányügyi Bizottság mellett kísérhettem figyelemmel hazánk új alkotmányának megszületését. Sok tapasztalattal szolgált számomra az egyetemi közéleti tevékenység is, mivel egy évig a kari hallgatói önkormányzat alelnöke lehettem. A következő fél évet Berlinben fogom tölteni Erasmus-ösztöndíjjal a Humboldt Egyetemen, ahol német alkotmányjogot és közigazgatási jogot fogok hallgatni. Egyébként nagyon szeretek focizni, és büszke vagyok rá, hogy a jogászligában szinte teljesen bencés erőkből álló csapattal érünk el komoly sikereket. 8

9 szövetségi hírek a Luif Otmár ösztöndíj átadása győrben Dr. Koór Sándor beszéde Igen tisztelt Igazgató Úr, kedves bencés tanár Atyák, kedves Tanárnők és Tanár Urak! Bencés diáktársaim és jelenlévő, tiszteletreméltó Szülők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy olyan tanárról elnevezett díjat adhatok át az arra érdemes diáknak, akinek magam is tanítványa voltam. Engedtessék meg, hogy azzal a visszatekintéssel kezdjem, mely immáron 51 évvel ezelőtt történt, mikoris 14 éves gyermekként a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanulója lettem. A rend élén Dr. Legányi Norbert főapát úr állt, a gimnáziumban a nagytekintélyű Vályi Hugó volt az igazgató, osztályfőnökünk és prefektusunk pedig Luif Otmár atya volt. Otmár atya a mi szemünkben komoly, meglett embernek tűnt, valójában az is volt, bár így utólag hihetetlen, hogy akkor még csak 31. életévét töltötte. Nem lehet tisztem egykori tanáromról jellemrajzot adni, pár dolgot a teljesség igénye nélkül mégis kiragadnék. Tanáraink a szaktárgyak oktatását illetően valamennyien kiválóságnak számítottak. Otmár atya azzal tűnt ki közülük, hogy valamennyiünket gondoskodó szeretettel, szinte gyermekeiként kezelt. Mindezt hihetetlen pedagógiai és pszichológiai érzékkel tette. Drákói szigor nem jellemezte, mégis szigorú tanárnak tartották. Nem büntetett, de tiltott, ha arra volt szükség. Nemcsak szóval, de tekintettel is tudott fegyelmezni. Végtelenül következetes volt. Az osztályban rendetlenkedőt egy szempillantással szemkontaktussal tudta fegyelmezni. Soha egy hangos, goromba szó nem hagyta el száját. Szerzetes paptanárként valamennyiünk lelki vezetője is volt. Tanítványainak testi és szellemi fejlődésével nem csak évközben, hanem a nyári vakáció során is foglalkozott. Nagyon emlékezem a szüleimnek írt azon levelére, melyben megkérte őket, hogy óvjanak a szünidőben az italozástól, a rossz társaságtól, a nemkívánatos filmektől, melyek a testi és lelki fejlődésemet egyaránt károsan befolyásolhatják. Meglátásom szerint egy tanárnak nagyobb szakmai sikere aligha lehet, mint hogy tanítványai kiváló előmenetelűek. Számára mindez megadatott. Osztályunk negyven érettségizett diákjából, nyolc orvosi, tíz mérnöki, egy-egy jogi és biológiai diplomához jutott. Két osztálytársunk Scsaurszky Péter és Simig Gyula felvételi nélkül nyert felvételt a villamosmérnöki és vegyész fakultásra. Az utóbbi egyetemi éveiben évfolyamelsőként jeleskedett, ma egyetemi tanár, és a múlt év végén vehette át a Parlamentben az előkelő Gábor Dénes-díjat. Nagy kár, hogy Otmár atya ezt már nem érhette meg. Talán ezek az elmondott tények meggyőzik a hallgatóságot, hogy tanítványai közül páran miért határoztunk úgy, hogy az ő nevével fémjelzett alapítványt hozzunk létre. Elsődleges szándékunk az volt, hogy kiváló tanárunk neve ezáltal is fennmaradjon és ne menjen feledésbe. Óhajunk továbbá, hogy a Luif Otmár-díjban részesülő diáktársunk szorgalma és kitartása az elismerés és az avval járó pénzösszeg révén további lelkesítésére szolgáljon. Tudjuk, hogy egy-egy híres iskola jeles tanáraival kiválóságokat képez. Gondoljunk csak a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Nobel-díjasaira. Büszkén említhetjük, hogy ezen iskolák sorába tartozik mind a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, mind a Pannonhalmi Bencés Gimnázium is. Példaként említhetem, hogy ezen iskolák padjait koptatta Csiba László ideggyógyász professzor, debreceni klinikaigazgató, avagy Gulyás Balázs a stockholmi Karolinska Egyetem agykutató professzora. Ezennel szeretnék a kitűntetett Pungor Dávid szorgalmához gratulálni, nemkülönben felkészítő tanárainak, továbbá az iskola vezetésének is. Hivatásához hűséget kívánok, tehetségéhez pedig bátorságot! Kedves Diáktársaink! Tájékoztatunk Benneteket, hogy a tavalyi évben megalapított Luif Otmár Ösztöndíjra a mai napig forint érkezett be számlánkra. Terveink szerint a számlára befolyt befizetések éves kamatát osztjuk ki ösztöndíjként a szaktanárok által javasolt diákoknak. Mivel 2012-ben ennek az összegnek sajnos nem volt még számottevő kamata, ezért az alapítók és védnökök úgy döntöttek, hogy az első évben belső forrásból oldják meg a jutalmakat. A Luif Otmár Ösztöndíjat június 15-én Pannonhalmán dr. Kozma Ottó (Ph65) főorvos úr Katona Bálintnak, míg másnap június 16-án Győrött dr. Koór Sándor (Ph65) főorvos úr Pungor Dávidnak adta át. Kérünk, amennyiben anyagi lehetőségeid engedik, támogasd célkitűzésünket befizetéseddel. Hisszük, hogy Isten azért adja nekünk a földön az anyagi javakat, hogy azokat helyesen használjuk fel, s ennek része az is, hogy segítjük a jövő nemzedékét. felhívás A Luif Otmár ösztöndíj számlaszáma: / Raiffeisen Bank További tervünk, hogy szeretett tanárunk életéről, rendi tevékenységéről egy füveskönyvet állítsunk össze, melyet minden befizető megkap. A könyv elkészültének várható ideje október közepe-vége és bemutatójára a novemberi Győri Könyvszalon jó alkalomnak kínálkozik. Örömmel tölt el bennünket, hogy felhívásunk nyitott fülekre talál; tervezett kiadványunkat is a jó ügyért való szolgálat folytatásának szánjuk. Hálásan köszönjük az Egis Gyógyszergyár Nyrt. vezérigazgatójának, dr. Hodász István Ph86 diáktársunknak nagylelkű felajánlását, adományát! Elérhetőségeink: 70/ , Bencés Diáktársi köszöntéssel: Dr. Kőrösi Tamás Ph73, alapító elnök, Péter Tamás Gy00, alapító titkár 9

10 rendi hírek Változások a tihanyi bencés közösség életében Autonóm tihanyi bencés közösség Iskolafenntartás Tihany Község Önkormányzata Képviselőtestületének kérésére, a szülők és a pedagógusok szinte száz százalékának beleegyezésével (ami az országban talán egyedülálló dolog) a Tihanyi Bencés Apátság szerzetesközössége elvállalta a helyi általános iskola fenntartását. (...) Radó László Gy91 igazgató urat bizalommal ajánljuk figyelmetekbe! Kedves László, milyen bencés kötődéseid vannak, hogyan kerültél kapcsolatban Szent Benedek fiaival? Ajkán születtem, és ott jártam általános iskolába. A bencés kötődés gyorsan kialakult. Édesapám és az egyik unokatestvérem is bencés diák volt: mindketten Győrben végeztek. Kisiskolás korom óta természetesnek vettem, hogy én is a győri bencésekhez fogok járni. Ez így is lett ben érettségiztem Nagy Endre atya osztályában. Mint minden bencés diáknak, nekem is vannak meghatározó élményeim a gimnáziumi évekből. Ottó tanár úr történelem óráinak nagy szerepük volt abban, hogy a tanári pálya felé indultam. A Romuáld atyával és Oros atyával folytatott lelki beszélgetésekre pedig a mai napig szívesen emlékszem. Hol folytatódott az utad, milyen munkahelyeid voltak Tihanyba érkezésedig? Először az egri tanárképző főiskolán végeztem, történelem-hittanár szakon. A Pécsi Tudományegyetemen egyetemi diplomát szereztem történelemből, és a Szegedi Tudományegyetemen közoktatási vezető szakvizsgát tettem. Az első munkahelyem a móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola volt, itt mindössze egy évet töltöttem. Ezután hazatértem Ajkára, és a helyi Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium tanára lettem. Itt 14 évig dolgoztam (az iskola neve ez alatt többször megváltozott ). Hogyan jött a tihanyi lehetőség, honnan hallottál arról, hogy igazgatót keresünk? Érdekes történet Egy délután édesapám felhívott, hogy ugorjak át hozzá pár percre, mert személyesen szeretne valamit mondani. Elújságolta, hogy aznap beszélt Richárd atyával a Diákszövetség ügyében. A beszélgetés közben Richárd atya elmesélte Ebben az esztendőben kilencfős közösségünk életében igen fontos, és a jövőnket nagyban meghatározó változások történtek. Május 31-én a Magyar Bencés Kongregáció Általános Káptalanja megszavazta a tihanyi és győri függő perjelség önálló monostorrá ún. konventuális perjelséggé válását. Ezzel az intézkedéssel magyarországi rendünk egy olyan struktúra felé tett jelentős lépést, amely az egész világra kiterjedt bencés családunkban ősi szent benedeki hagyomány: minden egyes monostor apát és Regula vezetése alatt autonóm közösség, vagyis a különböző döntések, célok, az életmódra vonatkozó szabályok teljes mértékben az adott közösségen belül, az adott helyhez fogadalommal kötődő testvérek tanácskozása révén születnek meg. A pannonhalmi főmonostori konvent ahová május 31-ig minden egyes magyarországi bencés szerzetes tartozott, majd pedig az Általános Káptalan azért határozott így, mert a évi februári kánoni vizitáció záródokumentumában határozottan javasolta ezt a két felkért tekintélyes nyugat-európai apát úr, az önálló életre képesnek ítélve a két közösséget. A bencés hagyományt helyreállító jogi aktuson túl ez a lépés sokkal többet és valami mélyebbet is jelent számunkra: újra vannak valóban tihanyi bencések, akik egész életüket kezdve a beöltözéstől a halálig az adott monostor, az adott település és környék szolgálatának szentelik. Továbbá nagyobb felelősséget is jelent ez számunkra: csak mi, vagy leginkább mi saját magunk vagyunk felelősek belső, közösségi, mondhatni családi életünk alakításáért, és magunk döntjük el, hogy milyen munkaköröket tudunk felvállalni. A munkakörök, tevékenységek, lelkipásztori szolgálatok ellátásával összefüggésben (is) fontos hangsúlyozni, hogy nem különválás, meg elszakadás történt Pannonhalmától és a többi magyarországi monostortól, hiszen a jövőben is lesznek olyan területek, ahol együttes erőre, vagy egymás segítésére lesz szükség, és továbbra is lesznek közös programok a különböző házak szerzetesei számára. Barkó Gábor Ágoston OSB neki, hogy az apátság át fogja venni a tihanyi iskola fenntartását, és ide igazgatót keresnek. Megkérdezte édesapámat, hogy nem tud-e valakit ajánlani? Erre ő azt válaszolta, hogy megkérdezem a fiamat. Másnap felhívtam Richárd atyát, hogy kérjek tőle egy személyes találkozót. Az első találkozásunk alkalmával két órát beszélgettünk, és ezalatt kiderült, hogy nagyon sok mindenről hasonlóan gondolkodunk. Pár héttel később kaptam egy t tőle, amiben megkérdezte, hogy ha engem választ, akkor vállalom-e a feladatot? Még egy személyes találkozás következett, amikor néhány konkrétumot tisztáztunk, és végül igent mondtam. Megismerkedve az iskolával, milyen terveid, elképeléseid vannak? Hogyan lehet az intézményt az évek során bencéssé tenni? Az iskolában 22 pedagógus dolgozik (tanítók, tanárok, zenetanárok), és 130 diákunk lesz. (Ez a szám a tanév kezdéséig még változhat, de nagyságrendileg már nem fog.) A tihanyi iskola általános és zeneiskola is egyben. Ez lesz az ország egyetlen bencés általános iskolája. Nem szeretném, ha csak nevében lenne bencés iskola, de nem szabad ajtóstul rontanunk a házba. Nem fog egyik napról a másikra (sőt, egyik tanévről a másikra!) bencéssé válni az intézmény. A bencés atyák eddig is jelen voltak az iskolában, ez a továbbiakban is így lesz. Kezdetben csak két osztályban fogják atyák tanítani a hittant, de a terveink szerint ez a jövőben bővülni fog. Szeretnénk több iskolai rendezvénybe bevonni az atyákat és az apátságot. A tanévnyitó és a tanévzáró ünnepély az apátsági templomban lesz. Már az első tanévben szervezünk Szent Benedek Napot, amikor a gyerekek közelebbről is megismerkedhetnek a bencések életével, és a rend történetével, és akár személyesen a bencés atyákkal is. A szerzetesek és az iskola közötti élő kapcsolat sokat segíthet abban, hogy kialakuljon a bencés szellemiség. A bencés szellemiség alatt természetesen a bencés iskolákra jellemző szellemiséget értem, ami könnyebben kialakulhat egy bentlakásos gimnáziumban, mint egy körzeti általános iskolában. Ez az iskola sosem fog olyan közösségi élményt adni a gyerekeknek, mint Pannonhalma vagy Győr, nem is lenne okos összehasonlítani. Ezzel együtt mindenképpen törekednünk kell arra, hogy a mi diákjainkban is kialakuljon az a tudat, hogy a közösség fontosabb, mint az egyén. Köszönöm a beszélgetést! Barkó Gábor Ágoston OSB 10

11 beszámolók parsifal, parsifal A Nyitott Műhely irodalmi estjeinek keretében szeptember 4-én Varga Mátyás atyát (Gy81) hívta meg, hogy legújabb verseskönyvéről, a parsifal, parsifal-ról beszélgessen Margócsy Istvánnal. A Nyitott Műhely eredetileg Finta László bőrdíszműves mester műhelye, amely az évek során folyamatosan alakult át kulturális centrummá, hogy kiállításoknak, koncerteknek és beszélgető esteknek adjon helyet. A beszélgetést Rozmán Lajos klarinétjátéka nyitotta meg, aki Luciano Berio ( ) Lied című klarinét opuszát adta elő. A darab melodikus színezete, ritmusának modernsége, szaggatottsága mintha Mátyás atya rímes-ritmikus szabad verseinek zenei párdarabja lett volna. Kapkodva botorkált és nyugodtan hömpölygött a dallam, akárcsak a versek Parsifálja, aki bár világmegváltó hőstettet készül végrehajtani, sokszor mégis csetlik-botlik, maga sem tudván, hogy mit, s hogyan tegyen. A beszélgetés első részében magáról a kötetről volt szó. Kiderült, hogy Mátyás atyát kevésbé Wagner, mint inkább Chretién de Troyes műve inspirálta. Wagnernál valami gyanús, valami (nekem) nem működik mondta. Ugyanakkor egy alakra szüksége van, mert ilyen figurákon keresztül jut el oda, ahova nincs, (nem lenne) bejárása. Olyan helyzetekbe kerül, olyan problémákkal foglalkozik, ahova nélkülük nem menne. A későbbiekben Mátyás atya más versesköteteiről illetve a versek születéséről esett szó. Számára minden kötet egy nyelv, és sokszor azért is tart sokáig egy kötet megszületése, mert nem találja a nyelvet. Az utcát figyelve, olvasva, zenét hallgatva keresi azt, próbálgatja más költők stílusát. Nem csak formát, hanem hangzást is keres, hiszen neki a versek akusztikailag is fontosak. A parsifal, parsifal-t eddig is remek könyvnek gondoltam, hisz már első olvasásra (kritikák és előzetesek ismerete nélkül) is megtornáztatott. Ez a beszélgetés azonban új támpontokat, fogódzókat és játékszereket nyújtott és nyújt a versek további élvezetéhez. Cs. M. arcus temporum Az idei, immáron kilencedik Arcus Temporum fesztiválon Kaija Saarihao és Igor Stravinsky műve lettek egymás mellé állítva. A szokatlan (bár két évvel ezelőttre visszaemlékezve már kipróbált), időben egymáshoz közeli zeneszerzők műveit három helyszínen, a Boldogasszony kápolnában, a Gimnázium tornatermében - amit Baló Dániel, Eke Dániel, Kalászi Zoltán és csapatuk egy egész teret betöltő installációval varázsolt valóságos színházteremmé, ld jobb oldali kép - illetve egy alkalommal a Könyvtárban hallgathattunk meg. A műveket többek között a szlovákiai Quasars Ensemble adta elő Ivan Buffa, valamint Rozmán Lajos kalrinétművész vezényletével. A fesztivál színházi programjai ezalkalommal az Arburétumban voltak megtartva, sok kis előadás, installáció két különböző útvonalon, amik bejárták az egész parkot. A rendkívül színvolnalas koncertek mind fellépői, mind hallgatói részről tapasztalható megelégedettsége kézzelfogható volt, Varga Mátyás OSB, a Pannonhalmi Kulturális Igazgatóság, egyben a Fesztivál igazgatója szervezésében újra világszínvonalú koncertsorozat töltte ki a Pannonhalmi Főapátság falait. M.D. fotó: Vass Gergely Ph05 fotó: Orbán Gergely Ph03 11

12 beszámolók A többiek Egy árvízi önkéntes naplójából Hét évvel ezelőtt olvastam egy idézetet Sartre-tól: a pokol a többiek. Csak ennyi, így. Hét évem volt gondolkozni ezen, hét szűk esztendő, hét év a pokolban. A hét meseszám, szent szám, a végtelen száma. A hét az nagyon sok. Hétfejű sárkány, hét sovány tehén, hét összeaszott gabonafej. Hányszor bocsássak meg? Hetvenszer hétszer. Sok könyvet elolvastam, sok emberrel találkoztam, sok helyen jártam az elmúlt hét évben, és csöndesen, halványan minden egyes találkozás mögött ott csengett ez az idézet. Hogy a többiek a pokol. Te is, igen. Két nappal ezelőtt, este Jean Vanier különleges könyve, A közösség került a kezembe. Egy ideje olvasom. Olvasgatom. A 426. oldalon a következő szövegrésszel álltam szemben: Sartre-nak nincs igaza: a másik ember nem a pokol, hanem a menynyország. Csak akkor válik pokollá, ha már magam is a pokolban vagyok, vagyis ha be vagyok zárva saját sötétségembe és önzésembe. Ahhoz, hogy a másik mennyországgá váljék, lassan át kell lépnem az önzésből a szeretetbe. Szememnek és szívemnek meg kell változnia. Hét évet vártam ezekre a mondatokra. Így, két nappal később is meghatottan nézegetem a fenti sorokat. Pedig tudom már rég, hogy így van. Köszönöm neked, olvasó, hogy te vagy a menynyország. Schell Gergely Ph05 Bencés biciklitúra Bencés biciklitúra. Amikor ezt a két végére jólesett egy hideg sör mellett felállítani a sátrakat, melyek elrendezését is úgy szót hallom, egyfajta összevisszaság jut az eszembe. Miért? Mert egy biciklitúra maga az élmény, maga a kihívás és a szemben egyfajta kört alkotva egy kisebb alakítottuk ki, hogy a bejáratok egymással kikapcsolódás is egyben. De hogyan is kerültem kapcsolatba magával a túrával? A munk, ahova esténként kiültünk, és némi területet zártak be. Ez volt a mi kis fóru- Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban sör mellett elbeszélgetve egyrészt megvitattuk a napot, másrészt jobban meg- és Kollégiumban a nyári biciklitúra egyáltalán nem újkeletű fogalom. Hosszú ismertük egymást, hiszen nem csak osztálytársak voltunk ott négy év után (2006 évekre és néhány évtizedre tekint vissza az iskola történetében. Amikor először nyarán), hanem alsóbb évfolyamokból, hallottam arról, hogy az iskolából egészen illetve párhozamos osztályokból is voltak Rómáig terveznek biciklitúrát, akkor én jelen. Ezt a jó szokásunkat a következő is kedvet kaptam hozzá. Sajnos Rómába években is megtartottuk, és minden sátorozás alkalmával így alakítottuk ki a fóru- nem volt szerencsém eljutni, de Konstantin atya szervezésében több, Európa más mot ban Ausztriát jártuk be, kicsit országaiba irányuló túrán is részt vehettem. Először 2006-ban csatlakoztam a 2007-ben Morvaországban tettünk egy Németországot is (Passau erejéig) érintve; biciklitúrához, amikor Rajkáról indultunk kitérőt ; 2008-ban Komáromból elmentünk Krakkóba és vissza. Ez utóbbit egy a Donauradweg -en keresztül, egészen a célállomásig, Passauig. Az utat visszafele 9 napos túra keretében valósítottuk meg. is megtettük, és Hegyeshalomban fejeztük Itt Szlovákiát egy az egyben átszeltük, és be a biciklitúrát. Nem csak biciklizési tapasztalatokkal gazdagodtam rutint sze- Ez volt az egyik legnagyobb túra, amin közel egy hét alatt jutottunk el Krakkóba. rezve hanem egy nagyon jó közösséggel is megismerkedhettem. Örökre szóló barátságok születtek, hanem egyfajta erő- résztvettem, de itt nem csak életre szóló barátságok születtek olyan emberekkel is, sebb kötelékű bencés közösség is megformálódott, amely később az egyetemi évek akikkel az iskolában csak köszönés szintjén ismertük egymást, vagy csak keveset, alatt nem csak a biciklitúrákon találkozott illetve egyáltalán nem beszélgettünk. Minden egyes biciklitúrát esetemben nagy várakozás és készülődés előzött meg. Az ember nem csak biciklit tanult meg jobban szerelni hiszen bármikor szüksége lehet rá egy ilyen hosszú túra során hanem az egyetemi években hasznosítható dolgokat, pl. a praktikus elrendezést, elpakolást és még több önállóságot is. Túráim első évében nagy élményt jelentett számomra a sátorozás. Egy hosszú tekerés után mely nem mindig ment zökkenőmentesen az eltévedések és szervizelés miatt a nap újra. Gondolok itt arra, hogy Győrben rendszeresen és alkalomadtán Budapesten is összegyűltünk egy-egy sörözés erejéig ben részben a 2006-os útvonalunkat jártuk be Ausztriában, 2010-ben Grácot is érintettük és 2011-ben újra Szlovákiába mentünk túrázni. Idén, 2012-ben, 28 fős, nagyrészt fiatal győri bencés öregdiákokból és néhány még középiskolásból álló csapatunk egy 450 km-es utat tett meg Győrből indulva Párkányon, Balassagyarmaton, Losoncon, Rimaszombaton és Rozsnyón át Kassára, majd Hidasnémetibe. Az utóbbi években mindig van egy közös este, amikor mindenki egy helyen ül le vacsorázni, és Ágoston testvér (Gy04) moderálásával elmondjuk egymásnak, hogy mi történt velünk legutóbbi találkozásunk óta, és hogy mi a legszebb, legjobb élmény az adott túrán. Továbbá, ahogy idősödünk vagy inkább megérünk, egyre inkább megjelenik a kultúra, a kereszténység szent helyei és a történelmi környezet iránti spontán érdeklődés, így a programban most már eleve szerepelnek ilyen elemek. Ha megkérdeznék tőlem, hogy mi a legjobb egy bencés biciklitúrában, azt válaszolnám, hogy MINDEN! Az ismeretlen vidék felfedezése iránti vágy, a kaland, az eltévedések, ahogy a közös megoldások keresése összekovácsolja a társaságot, a szervezés, a másiknak történő segítés, az esti sörözések, a közös beszélgetések, új emberek megismerése, a felületesebb ismeretségek elmélyülése, és végül de nem utolsó sorban az örökre megmaradó barátságok és emberi kapcsolatok. Aki teheti, ne hagyja ki ezeket a túrákat és tartson velünk jövőre! Tulner Gábor Gy06 12

13 szövetségi hírek győri diáktalálkozó Bencés Diákok Győri Egyesülete és a Czuczor Gergely A Bencés Gimnázium május 19-én tartotta meg hagyományos közös érettségi találkozóját, melyen több mint 500 győri bencés diák vett részt. Az ünnepi szentmisét Szalai Kálmán esperes-plébános celebrálta, a jubiláló paptestvérekkel együtt. A dísztermi ünnepségen a gimnázium énekkara, a Collegium Musicum Jaurinense gyönyörű muzsikájában gyönyörködhettünk, majd a jubiláló öregdiákok nevében Balogh Pál (Gy62), a Bencés Diákok Győri Egyesületének felügyelő bizottsági elnöke mondott ünnepi beszédet: Főtisztelendő Igazgató-Perjel Úr, Tisztelt Tanár Urak, Elnök Urak, Főtitkár Úr, Diáktársaim! Ma ismét összegyűltünk, jubiláló Bencés Diákok, hogy emlékezzünk és tisztelegjünk az Alma Mater szellemisége előtt. Tisztelgésünket és emlékezésünket hálaadó Szentmisével, boldog örömteli énekléssel a templomban kezdtük, ahol jubiláló osztálytársaim közül Szalai Kálmán esperes-plébános volt a főcelebráns. Gyertyát gyújtottunk elhúnyt és nagyrabecsült tanáraink és osztálytársaink emlékére. Hálát adtunk Istennek, hogy 50 évvel ezelőtt itt tanulhattunk a Győri Bencés Gimnáziumban, és hogy ma, 50 év elteltével ismét itt lehetünk. Emlékeznünk kell 1958-ra, ami nem éppen örömteli év volt; nekünk is csak akkor, mikor már tudtuk, hogy felvettek bennünket a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumba. Osztályunkban volt olyan, akinek úgy akarták lehetetlenné tenni továbbtanulását, hogy nem adták ki nyolcadikos bizonyítványát. Volt akinek szüleit üldözték, nem kaphattak sehol semmilyen munkát, ha mégis sikerült és ez kiderült, akkor tovább kellett állniuk. Karácsony előtt osztályfőnökünk közölte vele, hogy hol találja meg szüleit, de szerintem jobb ha karácsonyra is itt maradsz! Végül karácsonyra is itt maradt. Másik osztálytársam, aki elsőben mellettem ült elmondta, hogy egy éjszaka zörgettek, az édesapja ajtót nyitott, akkor elvitték és többet nem látták. Börtönbe csukták, és kivégezték. Számunkra különös megnyugvás volt, hogy itt a Győri Bencés Gimnázium falai között lehettünk és tanulhattunk. Most is, mikor beléptünk, egy különös érzés és nyugodtság járt át bennünket, mivel itthon vagyunk, ismét hazaérkeztünk. Osztályfőnökünk Lehner Ottó OSB volt, akinek az élete szintén tartalmazott erős megpróbáltatásokat től az orosz fronton volt, mint tábori lelkész, majd fogságba került, bányában dolgozott és csak a 40-es évek végén jöhetett haza. Visszagondolva az osztályfőnöki órákra, majd később az osztálytalálkozókra, mindig a becsületes, családját és embertársait szerető emberről beszélt nekünk ben ballagásunkkor útravalóul számunkra Arany Jánostól a következő idézetet választotta és tartotta fontosnak: Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, / Ember lenni mindég, minden körülményben! Akkori főapátunk Legányi Norbert volt, igazgatónk pedig Holenda Barnabás. Tanáraink voltak: Bánhegyi Jób, Jánossy Gyula, Deák Ildefonz, Mayer Szixtusz, Nagy Kelemen, Kühár Ede, Pápai Nárcisz, Csizmadia Gerő, Jáki Teodóz és sorolhatnám mindmind az akkori tanárokat, akik különös gonddal, szinte atyai szeretettel vigyáztak ránk és tanítottak bennünket, távol tartva a külvilág bajától, pedig őket is zaklatták, rágalmazták. De mi is voltunk diákéveink alatt sokszor túl elevenek, mondhatnám rosszak, vagy csak diákok. Például: - amikor történelemórán Orbán Dezső, azaz Gerinc tanár urat a felemelt-hátradőlt padsorral, majd a falhoz szorítottuk, - amikor Pápai Nárcisz, azaz Pityinger tanár úr fizikaóráján a táblán író keze mellett loccsant szét az eldobott almacsutka és a feje mellett ment el a papírrepülő, - amikor Mayer Szixtusz tanár úr biológiaórájáról páran kimásztak az ablakon és jöttek vissza az ajtón úgy, hogy Ő azt észre sem vette, - amikor Látó Kálmán bácsit, Zeuszt pisszegéssel sikerült annyira felbosszantani, hogy partvissal kergetett bennünket az egész oskolában, rendházban, még a templomon is keresztül, végül Ő volt, aki elfáradt. Ezek is mi voltunk. Tisztelegjünk az Alma Mater szellemisége előtt! Elsőként Czuczor Gergely, Rónay Jácint, Rómer Flóris és Jedlik Ányos előtt. Valamint azon tanárok előtt, akik tanítottak, neveltek bennünket, csodálatos egyszerűséggel és természetességgel: istenszeretetre, hazaszeretetre, egyházszeretetre, családszeretetre, egymás- és embertársaink szeretetére, tiszteletére. Ez a bencés szellemiség átívódott minden porcikánkba a mai napig, pedig már 50 éve érettségiztünk és 50 éve, hogy kirepültünk az iskola védőbástyái közül; hol zord viharba, hol napsütésbe kerülve, ahogy az élet sodrása hozta. Mi mégis, most is Győri Bencés Diákok vagyunk. Ennek az érzésnek a lángját segíti fenntartani a már 20 éve eredményesen működő Bencés Diákok Győri Egyesülete. A legjobb példa, hogy mire képesek a Bencés tanárok, Bánhegyi Jób kiemelkedő jelentőségű kétszer két hónapos munkája. Először (1925-ben) a Főapát döntésének engedelmeskedve, majd (1930-ban) Zita királyné meghívására az utolsó magyar király fiát, a kis trónörököst, ahogy Jób bácsi mondta: arra a hazafiságra és arra a magyar irodalomra tanította sikeresen ami valójában Habsburg-ellenes. Habsburg Ottó többek között szavalta a Talpra magyart, a Szózatot és a Himnuszt. A kétszer két hónap alatt megtanulta a magyar irodalom mellett a magyarokat tisztelni, Magyarországot szeretni. Soha nem feledte tanárát, Bánhegyi Jóbot és soha nem felejtette, hogy Bencés Diák volt. Kérésére halála után szívét Magyarországon, Pannonhalmán a bazilika altemplomában helyezték el.... A sok-sok előbukkanó emlék mellett emlékezzünk erre a díszteremre, ahol ben érettségiztünk, előtte Húsvétkor Placid atya a háromnapos lelkigyakorlatot itt tartotta. Emlékeznünk kell arra a hangra is, amely ma is, a régi gyönyörű hangján számunkra a világ legszebb hangján szólt és hívott bennünket hálaadásra. Szólt akkor is, mikor diákok voltunk, többek között minden délben és este. Mi felálltunk és imádkoztunk, ahogy nagyapáink is tették és ahogy bencés tanáraink tanították: Ora et labora! 13

14 beszámolók Százötvenen a Csend útján Kilencedik alkalommal szerveztük meg Arnold testvérrel és 10 fős szervezőcsapatunkkal a Szent Benedek Zarándoklatot. Immár második éve, hogy Győrből indulunk, így az összes bencés közösséget meglátogatjuk utunk során. Most már el tudjuk mondani, hogy mitől bencés a zarándoklatunk, amit az első években inkább még csak kerestünk. Szent Benedek regulája mögött egyre jobban kirajzolódik előttem egy bölcs vezető, aki az európai együttélés normáit fektette le. A bencések egyik legnagyobb tudása talán az, hogy különböző emberek hogyan tudnak egy közösségben boldogulni. Ehhez az első és legfontosabb kérdés, hogy vizsgáljuk meg, aki a közösségünkhöz szeretne csatlakozni: Valóban az Istent keresi-e. És ha igen, akkor Benedek segít nekünk eligazodni. A zarándoklat során megtapasztaljuk a test és a lélek egységét. Azt a fáradságot, amikor az imánk már csak a következő lépés. Ezt is érted teszem Uram. Megéljük az egyéni és a közös imádság mindennapi dinamikáját, ritmusát. A hallgatás és a beszéd is egymásba kapcsolódva egészítik ki egymást. Részt vesznek családok, fiatalok és idősek. Idén a legfiatalabb 9 éves volt, a legidősebb közel 70. Egymás számára ajándékként lehettünk jelen. Vannak gyengébbek és erősebbek, akiknek jó együtt menni. Nekünk szervezőknek is csodálatos, ahogyan megvalósul Isten velünk kapcsolatos akarata a zarándoklaton. Az idei évben Mária állt előttünk, vele imádkoztunk minden kereszt és templom előtt: Legyen nekem a Te igéd szerint! Hálás szívvel váltunk el idén is egymástól, hogy aztán újra és újra találkozzunk és beszélgessünk egymással az év során. Köszönet a hűséges szervezőcsapatnak: Aradi Lacinak Ph06 Csángó Zsuzsának, Légmán Lacinak, Lőrinc Péternek, Mali Katának, Molnár Marcinak Ph07, Ordódi Zitának, Szalay Miklósnak Ph69, Zátrok Áginak. Az idei zarándoklat után biztosan mondhatjuk, hogy igen, el lehet csendesedni együtt akár 150-en is, ha valóban Krisztus van a középpontban. Szeretettel hívunk, hogy látogasd meg honlapunkat: Csizmazia Bulcsú Ph92 Élmény volt! Motoros zarándoklat Szent Benedek remetebarlangjához Andocs volt az első BDSZ Mária-zarándoklat ahová motorkerékpárral mentem. Máriaradnára már az öcsém is elkísért. Máriabesnyőn is a Hondával voltunk. Csíksomlyón is mindig találkoztunk diáktársakkal, vagy a Kassai Dómban, Nyitrán, Zoborhegyen Teodóz atyával. Czestochowában, Mariazellben, a Pozsony melletti Máriavölgyben, Máriapócson, Pálosszentkúton is képviseltük már a BDSZ Motorostagozatát. Legtávolabbi (összesen 3450 km) motoros zarándokutam idén júliusban volt. Az alapításának 100. évfordulóját ünneplő Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye jubileumi zarándoklatot szervezett Rómába. Voltak, akik kerékpárral, mi pedig 23-an (köztünk több görögkatolikus pap testvérünkkel) motorral tettük meg az utat. Fülöp püspök vezetésével, alakzatban, zarándoktrikóban, sisak nélkül gördültünk be a Szent Péter térre. Magyar nyelvű szertartások a Szent Péter székesegyházban, a Mária-Maggore, és a Falakon Kívüli Szent Pál Bazilikában is voltak. Utolsó nap négyen elgurultunk a Rómától 100 km-re, keletre fekvő Subiacóba, Szent Benedek remetebarlangjához. A hegyoldalban először a Szent Skolasztika női kolostorhoz jutottunk. A fényképen látható József testvér, legnagyobb örömünkre, nemcsak, hogy tudott Pannonhalmáról, de felült mögénk a motorra és a több km-es, alig motorozható és igen meredek úton felvezetett a sziklákhoz ragasztott Szent Benedek Kolostorba, ahol jelenleg négy bencés él. A többszintes, román-gót stílusú templom szervesen egybeépült a barlanggal, falát freskók borítják. Szent Benedek atyánk fehér márványszobra előtt a csendben, nyugodtan imádkozhattunk, és végül fennhangon elénekeltük a Szent Benedek Himnuszt. Élmény volt! Az alsó kolostor busszal is megközelíthető, de gyalog, vagy kocsival a barlanghoz is fel lehet menni, ahol kegytárgybolt is van. Budavári Zoltán Ph65 14

15 Az 1952-ben érettségizett huszonnégy diák közül ez év június án Gereben Zoli szervező munkája eredményeképpen tízen jöttünk össze az egykori iskolában. A távollevők közül hárman a saját vagy hozzátartozójuk betegsége miatt nem tudtak eljönni, két külföldön élő osztálytársunk most nem vállalta a hazautazást, kilencen pedig már végleg eltávoztak. Valójában ennél jóval többen voltunk: még az 50. évfordulóra készülve, felvettük a kapcsolatot azokkal az öregdiákokkal, akik az államosítás előtt ebbe az osztályba jártak, de másutt érettségiztek; most közülük is eljöttek négyen. Velünk volt továbbá Mazgon Sanyi osztálytársunk is, akit 1951-ben kitelepítettek, és csak 1954-ben tudott érettségizni Pannonhalmán. A hozzátartozókkal együtt így több, mint húszan voltunk hosszabb-rövidebb ideig együtt. A találkozónak a baráti beszélgetések mellett három fő eseménye volt: az esti bankett, a másnap délelőtti szentmise, végül a kriptalátogatás. A banketten Gereben Zoli ismertette a távolmaradókkal beszámolók 60 éves érettségi találkozó Pannonhalmán Atlasz Henrik és Ágnes, Németh György, Hirth Vilmos, Mazgonné Éva és Mazgon Sándor, Némethné Éva, Faggyas Janka folytatott levelezését, tolmácsolva üdvözletüket, majd beszámolt egyetlen még élő tanárunknál, Jáki Zénó atyánál, délután tett látogatásáról. Hasonlóképpen Németh Gyurka is elmondta a másutt érettségizett valamikori osztálytársakról szerzett értesüléseit. Ezután emlékeket idéztünk fel egykori iskolai életünkről és tanárainkról, majd meghallgattuk Hardi Titusz Hirth Vilmos, Suhajda Lajos igazgató atyát, aki részletesen ismertette a gimnázium új tornacsarnokának grandiózus építési terveit. A szentmisén, melyet két pap osztálytársunk: Hirth Vili és Suhajda Lajos verbita atyák közösen tartottak, együtt mondtunk köszönetet Istennek az életünk során kapott sok jóért és együtt emlékeztünk meg elhunyt osztálytársainkról. Végül a Boldogasszony kápolna kriptájában felkerestük egykori tanáraink sírját. Az idő rövidnek bizonyult: sok beszélgetnivaló maradt elmondatlan. De így is örültünk egymásnak, az együttlétnek. Adja Isten, hogy még újra találkozhassunk! Csillag László Ph52 Barátok Útja Kalotaszegen A Barátok útja egy középkori út, amely a bakonybéli bencés és porvai pálos monostort kötötte össze. A Barátok Útja egy középiskolásoknak szervezett katolikus zarándoklat, amely 1996 óta minden évben megrendezésre kerül. A névazonosság nem véletlen, ugyanis 1996-ban néhány bencés szerzetes úgy gondolta, hogy a magyarországi bencések legfőbb apátságának millenniumára egy zarándoklattal emlékeznének meg, amely Tihanyból vezetne Pannonhalmára. Az első zarándoklatot Ábel atya vezette és ekkor érintették a Barátok útját is. A zarándoklat sajátossága, hogy minden évben más tájékra megyünk. Így jutottunk el négyszer Erdélybe, háromszor a Felvidékre, Lengyelországba és persze végigjártuk Magyarország legszebb tájait is. Idén 17-szerre keltünk útra, ezúttal Kalotaszegre. A Barátok Útjának többes célkitűzése van. Elsősorban ez egy zarándoklat, ahol megpróbálunk közelebb kerülni az Istenhez, megvizsgálni az Istennel való kapcsolatunkat, és eközben megtapasztaljuk fizikai határainkat. Másrészt nem csak az Istennel, hanem egymással és a helyiekkel barátkozunk. Ebben az évben 160-an keltünk útra, 130 kisbarát és 30 főbarát (szervező felnőttek), hogy Debrecenből indulva buszokkal eljussunk Bánffyhunyadig, onnan csalinkázva Kalotaszeg kopasz dombjai között gyalogosan Kolozsvárra gyalogoljunk egy hét alatt. Az út közben többnyire kicsi magyar falvakban aludtunk, ami nem kis logisztikai feladatot igényelt a helyiektől, hiszen ezek a települések nincsenek berendezkedve enynyi ember befogadására. Mégis sehol sem szenvedtünk semmiben sem hiányt, sőt töltött káposztával kifejezetten jól el voltunk látva. A zarándoklatoknak minden évben van egy központi témája, amelyben megpróbálunk közösen illetve kis csoportokban elmélyülni. Idén ez a téma a hit volt. A reggeli elmélkedésekben, a nap közbeni túrázás és kiscsoportos beszélgetések alatt, a napi szentmisékben kerestük a válaszokat olyan látszólag egyértelműnek tűnő kérdésekre, minthogy miben és kiben hiszünk, vagy hogy milyen a mi hitünk. A Barátok Útján ebben az évben 28 bencés diák vett részt, a szervezésben pedig hat öregdiák segédkezett. Az elmúlt években a szervezés nagy részét már nem szerzetesek végzik, hanem lelkes fiatalok, akik korábban maguk is sokszor részt vettek a BÚ-n, és szabad idejükben, munkájuk, családjuk mellett írnak pályázatot, járják be az utakat, szervezik a szállásokat. Nagy hála ezért nekik. Ahogy a korábbi években, idén is a BDSZ, mint együttműködő partner szerepelt nyertes pályázatban, ami lehetővé tette, hogy olyan gyerekek is eljöhessenek velünk, akik családjának problémát okozott volna a teljes részvételi díj kifizetése. A Barátok Útja egy nyitott közösség, többet meg lehet tudni róla a honlapon és örömmel fogadjuk a bencés öregdiákok középiskolás családtagjait a 2013-as zarándoklaton. Természetesen az öregdiákok felé is nyitottak vagyunk, aki szívesen jönne velünk, esetleg segítene a szervezésben, írjon nekünk, a honlapon megtalálja elérhetőségeinket. Petényi Mirkó Gy04 15

16 híreink díszpolgár hévízen Örömmel tudatom, hogy a közelmúltban Hévíz Város díszplogára címmel tüntették ki dr. Vancsura Miklós tagtársunkat. Miklós barátunk között Hévízgyógyfürdő gazdasági igazgatója és főigazgató helyettese, majd 1995-től 2006-ig főigazgatója volt a Hévízgyógyfürdő Szent András Reumakórháznak. Papp Gábor Hévíz Város jelenlegi polgármestere az alábbi szavakkal méltatta a kitüntetettet: Itt ül közöttünk az az ember, akinél az élet úgy hozta, hogy sajnos néhány éve már nem városunkban dolgozik, de a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht. egykori főigazgatójaként, önkormányzati képviselőként, aktív közéleti személyiségként, a keresztény konzervatív értékek hű elkötelezettjeként örökre beírta magát városunk történelmébe. Éppen ezért városunk legmagasabb kitüntetését, a díszpolgári címet adhatom át neki, mellyel Hévíz szeretné kifejezni háláját és azt, hogy értékeljük és soha nem feledjük, amit városunkért tett. Gratulálunk! Péter Tamás Gy00 holenda barnabás emléktábla A Bencés Diákszövetség Szombathelyi Szervezete és Kám község polgármestere 2002-ben a kámi templom falán emléktáblát avattak Dr. Holenda Barnabás bencés szerzetes, Kám község szülöttjének emlékére. A 10. évfordulón július 14-én a koncelebrációs szentmisét a templomban Horváth István rumi plébános és Csóka Gáspár OSB atya mutatta be. Gáspár atya méltatta a szerzetes, a tanár és a tudós életét, a bencés gimnázium igazgatói feladatainak hosszú idejű ellátását a nehéz időkben. A misét követően a volt bencés diákokkal közösen, a község hívei és az igazgató rokonsága megkoszorúzta az emléktáblát. Pup Vilmos Gy66 Kérjük, hogy akik tudnak valamit Faggyas Edvin atya osztálya (a 46/47-es és a 47/48-as tanévekben az államosítás előtti utolsó két évben Pannonhalmán tanult) diákjainak elérhetőségeiről, azok tudassák azt a meszarovits. címen, vagy a 06 1/ , illetve 06 20/ telefonokon. Célunk, hogy Pannonhalmán, tabló formájában, nekünk is nyomunk maradjon. Mészárovits Tamás Tőzsdére készül az ALTERA Vagyonkezelő NYRT. Idén ősszel készül nyilvános részvénykibocsátásra a Budapesti Értéktőzsdén az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt, melyet magyar magánbefektetők alapították januárban 200 millió forint tőkével. A cég alapítói között, valamint a vezetőségben több volt bencés diák is található. Így az igazgatóság elnöke Szabó Barnabás (Ph00), a felügyelő bizottság tagja Iváncsics Pál (Ph81), valamint Jáger Lajos (Ph89) diáktársunk. Az ALTERA egy különleges befektetési stratégia alapján működő befektetési vállalat, melynek nem ügyfelei vannak, hanem tulajdonostárs részvényesei. Mivel az alapítók nagy lehetőséget látnak a jelenlegi hol hirtelen nagyot emelkedő, hol hirtelen öszszeomló tőkepiacokban, ezért kimondottan a mostani hektikus környezetre alkottak meg egy olyan új befektetési megközelítést, amely egyetlen modellben kombinálja az elmúlt évek legsikeresebb befektetési cégeinek stratégiáit. A várakozások szerint az ALTERA Hibrid Modell képes lehet hosszú távon is kétszámjegyű hozamokat biztosítani a részvényeseknek. A részvénykibocsátással a tervek szerint mintegy 2 milliárd forintot kívánnak ősszel bevonni, így ez lehet az elmúlt 5 év második legnagyobb nyilvános tőzsdei kibocsátása. A részvényeket a Buda-Cash Brókerház és a Hungária Értékpapír brókercégek fiókjaiban lehet majd jegyezni. Az ALTERA igazgatóságának tagja továbbá Bundik Csaba és Faluvégi Balázs, míg a felügyelő bizottságot Dr. Bodnár Zoltán, Obláth Gábor és Szeles Nóra erősíti, mindannyian ismert és elismert szereplői a magyar tőkepiacnak. A cég könyvvizsgálója a Horányi Márton (Ph83) diáktársunkon keresztül is ismert és többek elégedettségét kiváltó Audit Service Kft. Szabó Barnabás Ph00 Szabó Barnabás Ph00 Iváncsics Pál Ph81 Jáger Lajos Ph89 16

17 könyvajánló könyv- és cd ajánló Cantiones Sancti Ladislai Regis. Történeti énekek Szent László király tiszteletére 800 év írott forrásaiból. Szerk. Kovács Andrea Medgyesy S. Norbert, Magyar Napló, Budapest, Éveken át tartó vizsgálódások eredményeképpen készült el a Szent László-énekeskönyv, amely népszerűsítő céllal szeretné eljuttatni a mai kor emberének az egykor legszeretettebb magyar király tiszteletére íródott kultúrkincseket. A szerkesztők célja egy olyan reprezentatív énekes- és olvasókönyv kiadása, amely tudományos megalapozottsággal; hiteles, eddig kiadatlan források alapján tartalmazza a Szent László király tiszteletére írt zenetörténeti emlékeinket. A kötet a Lovagkirály szentté avatása, 1192 és a 20. század eleje között keletkezett legértékesebb liturgikus, epikus és népi alkotásokat veszi tekintetbe, mai helyesírással, közérthető magyarázatokkal nyújtja a 21. század emberének sok évszázad magyar kultúrkincsét. A 84 éneket tartalmazó, kottás kiadvány interdiszciplináris jellegű, hiszen a zene-, a liturgia-, a nevelés-, a művelődés- és az irodalomtörténet, a kodikológia és a néprajzkutatás módszereivel egyaránt dolgozik. Az olvasó képet kaphatunk arról, hogy az egyes társadalmi csoportok és rétegek a történelem századaiban hogyan tisztelték az ország egyik legszeretettebb királyát: megelevenedik az esztergomi rítust (Magyar Gregorianum) éneklő középkori templomaink áhítata, a reneszánsz és barokk iskolák Tinódi-stílusú históriás énekei alapján tanuló diákok történeti tudata és a klasszikus néphagyomány váradi, győri, nyitrai vagy mátraverebély-szentkúti zarándokéneke. A kötet elején Dr. Kerny Terézia művészettörténész, a Lovagkirály tiszteletének régi, szakavatott kutatója rövid és ismeretterjesztő jellegű összefoglalást ír Szent László király életéről és hazai tiszteletéről. Az ének-összeállítás Dr. Kovács Andrea egyházzene-kutató és Dr. Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész munkája, Dr. Lukács István szlavista pedig két horvát éneket tesz közkinccsé a kötetben, magyar műfordítással együtt. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye által imprimált kiadványhoz a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzenész és népzenész tanárainak és növendékeinek előadásában, Vakler Anna művészeti vezetésével egy 75 perces CD-lemezt csatolnak a szerkesztők, amelyen a könyv legjellegzetesebb tételei hallhatók. A könyv megjelenését a Bencés Diákszövetség támogatta. Igeliturgikus útmutató 2013 zsebnaptár Ez a füzet egyidős a Bencés Kiadóval, és szinte mindmáig az egyik legnépszerűbb kiadványunk. Az Igeliturgikus útmutató tartalmazza az egyházi év különféle ünnepeit és az aznapi szentmise olvasmányainak szentírási helyeit. Áment Lukács orgonaművész, karnagy, bencés szerzetes hetvenedik születésnapjára CD-sorozat jelent meg a Bencés Kiadó gondozásában: Gaudete in Domino - Gregorián ének Pannonhalmáról No. 1. Advent és karácsony Jubliate Deo - Gregorián ének Pannonhalmáról No. 2. Húsvét, pünkösd, ünnepek Laudate Dominum in organo - Orgonamuzsika Pannonhalmáról A három CD darabonként és együtt is kapható. Gyereknaptár 2013 A Bencés Kiadó 2013-as gyereknaptára tizenkét gyönyörű rajzzal és tizenkét bibliai történettel örvendezteti meg a gyerekeket és szüleiket. Idén mindegyik bibliai történetben szerepelnek állatok, s a falinaptár gazdag képi világa a kiadó nagysikerű gyerekkönyveihez illeszkedik. A Pannonhalmi Bazilika felújítása A Pannonhalmi Főapátság John Pawson által tervezett és 2012 augusztusában felszentelt bazilikájáról gazdag album jelent meg Bujnovszky Tamás fotóival és három nagyszerű tanulmánnyal (Alison Morris, Turányi Gábor, Fehérváry Jákó). A könyv betekintést enged mindazokba a szempontokba és összefüggésekbe, amelyek a megrendelő szerzetesközösséget és a brit építészt a munka során foglalkoztatta. 17

18 könyvajánló PALLOS LÁSZLÓ NÉGY KÖNYVE Pallos László nem bencés diák volt, hanem piarista, de joggal tekinthetjük diáktársunknak. Összesen négy kötetben (Pallos 2005, 2007, 2009, 2011) tette közzé az ben elsősorban a katolikus, de emellett más, ellenzéki szellemű szervezkedésekről és szervezkedésnek sem minősíthető, de mégis súlyos retorziót kiváltó kezdeményezésekről készített állambiztonsági dokumentumokat. Műveiről a Valóság közöl részletes összefoglalást (Szakolczai 2012), de itt is meg kell emlékeznünk róluk. Az első könyvben a szerző saját ifjúságáról, az Egyházközségi Népi Diákotthonokról és ezek vezetőjéről, Kis László egyetemi lelkészről és az ő sorsukról számol be. E diákotthonok szegény egyetemi hallgatóknak adtak szállást, és közülük azok között, akik még életben vannak, ma is szoros a barátság. E kollégiumok sorsa 1949-ben, a fordulat évében a NÉKOSZ-ba (a Rajk László és hozzá közel állók által vezetett Népi Kollégiumok Országos Szövetségébe) való beolvasztás, vagyis a megszüntetés lett, Kis Lászlóé pedig más ügyben ugyan hosszú börtön és korai halál ben tartóztatták le és ítélték el. A második könyv a legterjedelmesebb és a legfontosabb. Ebből a következő kép bontakozik ki ben a belügy, ügynökei bevetésével, felmérte a korábbi katolikus szervezkedések résztvevőinek tevékenységét, érdemleges mozgást csak Kis László és vele együtt vagy más perben elítélt társai körében látott, akik az elsősorban munkáslakta középső József- és Ferencvárosban, tehát az évi forradalomban szinte központi szerepet játszó Corvin-köz környékén foglalkoztak munkásfiatalok közti pasztorációval. Ezt Kádárék érthetően tekintették veszedelmesnek, lecsaptak rájuk, de a többiekkel nem törődtek. Úgy látszik, hogy ez a felmérés büszkén írom le, hogy több dokumentumban én is szerepelek, győzte meg Kádárt és társait arról, hogy veszély nélkül megvalósíthatják a Nyugat által követelt évi részleges amnesztiát, és megköthetik a Vatikánnal az évi részleges megállapodást. Gondoskodniuk kellett azonban arról, hogy ezt a hazai katolikusok ne értelmezzék úgy, hogy elérkezett a nagyobb szabadság ideje. Ezért a részleges megállapodás megkötésével egyidejűleg konstruált pereket indítottak a Demokrata Néppárt volt képviselője, Matheovits Ferenc és társai, a dominikánusokhoz közelálló volt Keresztény Front, valamint a jezsuiták ellen: a bencés Jámbor Mike vezette szervezkedés, szinte érthetetlenül, megúszta vádemelés és börtön nélkül. A perekben horribilis, 15 és fél évig menő ítéleteket szabtak ki semmiért, időnkénti beszélgetésekért, vagy írogatásokért, azért, hogy megmutassák, mi is a Vatikánnal kötött részleges megállapodás kádári értelmezése. A harmadik könyv azt mutatja be, hogy a belügy még az es évek elején is a legkeményebben járt el a katolikus mozgolódásoknak a legcsekélyebb nyomai ellen is. Itt előkerül egy volt pesti bencés diák, Hagemann Frigyes is, aki túl fiatal volt ahhoz, hogy itt is érettségizzen. Ismertem őt, nála szelídebb és naivabb embert még csak elképzelni sem lehet, mégis öt évet kapott semmiért, néhány csoportos kirándulásért. Az un. polgári radikális ellenzék, amelyből az SZDSZ sarjadt ki, ugyanakkor csekély büntetéssel, vagy anélkül folytathatta tevékenységét. A belügy tehát még akkor is a katolikus szervezkedések akár leghaloványabb nyomait tekintette a legveszélyesebbnek. A negyedik könyvben közöltek szerint az un. nacionalista ellenzék, az MDF elődje, majd az MDF elleni eljárás sem ment tovább a megfigyelésnél, majd a belügy tevékenysége a politikai vezetőknek adott rendszeres tájékoztatásra szűkült. Pallos László közli az ezekkel az ügyekkel kapcsolatos legfontosabb dokumentumokat; tiszteletet érdemel ezért a négy könyvért, és a velük kapcsolatos óriási munkáért. Könyveit meg kell ismernünk nekünk, öregeknek, akik átéltük ezt a kort, és a fiataloknak, akik bár nem élték át ezt az időt, de tudniuk kell, hogy milyen is volt az. A könyvek kaphatók a Püski könyvesboltban. Szakolczai György Bp46 Irodalom: Pallos László (2005): Sorsunk. Látlelet Kis László egyetemi lelkészről és az Egyházközségi Népi Diákotthonokról. Püski, Budapest, 145 o., Ft Pallos László (2007): Reménykeltők. Az utáni illegális katolikus politikai szervezkedések. Püski, Budapest, 389 o., Ft Pallos László (2009): Kétféle mérce a diktatúrában. Püski, Budapest, 255 o., Ft Pallos László (2011): A nacionalista ellenzék-ellenség a Kádár-korszak állambiztonsági dokumentumaiban. Püski, Budapest, 2011, 136 o., Ft Szakolczai György (2012): Pallos László négy könyve az ellenzéki szervezkedésekről a Kádár-korszak állambiztonsági dokumentumai alapján. Valóság, LV/4. (2012. április) ünnepélyes fogadalom pannonhalmán Ünnepélyes fogadalmat tett Szabó Márton, Gérecz Imre és Bokros Márk testvér Kisboldogasszony ünnepén, szeptember 8-án, Pannonhalmán, az augusztus 27-én felszentelt Bazilikában Várszegi Asztrik főapát és a főmonostori konvent, más belföldi és külföldi bencés apátságok képviselőinek, valamint a rokonok és barátok jelenlétében. -Kedves Márton, Imre és Márk testvérek! Bencés közösségünkben ti vagytok most az elsők, akik e felújított Isten házában, az új oltárra helyezve fogadalmat tesztek. Vártatok, vártunk erre a pillanatra. Nézzétek meg ezeket az egymáshoz illeszkedő szépen faragott, mégis egyszerű köveket és magatok is illeszkedjetek be Isten élő közösségébe, az egyházba és a bencés közösségbe, ilyen egyszerűen és nemesen szólt homíliájában Várszegi Asztrik főapát az ünnepélyes fogadalmat tevő testvérekhez. Magyar Kurir 18

19 területi hírek területi szervezeti hírek Veszprémi Területi Szervezet 1. A Veszprémi Egyesület 30 fővel, külön busszal, 6 napos erdélyi kiránduláson vett részt. A kirándulás a Csíksomlyói Búcsú köré szerveződött. A búcsún kapott lelki töltődés mellett megtapasztalhattuk a karcfalvaiak vendégszeretetét. Megnéztük a Csíkszeredán épült új templomokat, valamint Nagy Imre festőművész állandó kiállítását. A programból természetesen nem maradhatott ki a Parajdi Sóbánya, a Székelyudvarhelyi Szoborpark, Farkaslaka, Korond, Körösfő látnivalóinak megtekintése sem. Szívszorító volt hallani egy kolozsvári színészt, aki Dzsida Jenő sírjánál, a költő Psalmus Hungaricusát szavalta június 09-én az immár hagyományos tapolcai juniálison a tapolcai diáktársak Lázár Jani diszeli tanyáján látták vendégül a Veszprémi Egyesület tagjait. Rendkivül érdekes volt Hangody László történész előadása, aki a középkori bencés kolostorok a Balaton-felvidéken c. készülő kötetéből idézett részleteket. Két - ma már csak romban lévő - kolostort mutatott be rendkivül lebilincselő stílusban. Egyik az almádi kolostor, amelyik ellentétben nevével Monostorapáti határában állt, a másik pedig a Szent-György hegy tetején épült. Ma már mindkettőnek csak az alapjai láthatók. Az előadást követően szarvaspörkölt, a helyi borok kostólgatása és Lázár István népművész citerajátéka tette igazán oldottá és családiassá a hangulatot. E családi programon kb. 50-en vettünk részt. 3. Az egyesület következő programjára szeptember 13-án este Ajkán, a Kauker kocsmában kerül sor. Üdvözlettel: Dr. Varga Ottó Ph69 Budapesti Szervezet Találkozóinkat a Batthyány téri Szt. Anna templom mögött, az 1011 Budapest, Aranyhal utca 1. szám alatt, az egyházközségi épületben tartjuk. A találkozók általában a hónap második hétfőjén 17 órakor kezdődnek szeptember 10. Cs. Varga István (Gy64): A Szent és a profán október 8. Plosz Béla (Ph59): Isten apró teremtményei november 12. Dr. Bertényi Iván: Az Anjou évszázad december 10. Csáji Attila: Amit a Magyar Művészeti Akadémiáról tudni kell január 14. Előkészítés alatt Ember Károly Bp51 Bajai Szervezet Az idei Halfőzésünk október 13.-án szombaton lesz! Tervezett programunk: 16:00 Találkozó a Belvárosi Templom előtt Séta a megszépült Belvárosban, majd megtekintjük a Nagytemplomot. 17:00 Szentmise 18:00 Halvacsora Szokásainkhoz híven kérlek Titeket, hogy terjesszétek bencés Diáktársaink körében a Találkozónk időpontját, hogy minél nagyobb számban legyünk jelen. Visszajelzéseket a +36/ ill. a 79/ számokon, illetve a címen várunk. Vancsura László Ph84 RIP Az özvegy kérésére közli Ludvig Rezső Bp52 a volt bencés diákokkal, hogy dr. Kiszely István Bp50 antropológus augusztus 26-án elhunyt. Dr. Dobó Ferenc Tibor (Cs52) Aktív tagja volt diákszövetségünknek, a Főváros Környéki területi szervezett egyik küldöttje volt. Nyugodjon békében, az Úr fogadja be őt örök szeretetébe! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Rendi László arany-diplomás erdőmérnök Keszthely, Római u. 29. alatti lakos 2012 május 18. napján, életének 84. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunktól május 30-án, 11:30-kor veszünk búcsút a Keszthelyi Szt. Miklós temetőben. Drága emléke szívünkben örökké él! 19

20 ghgf évben működő területi szervezeteink: Bácskai 20/ Budapesti 1/ Délkelet-magyarországi 62/ Egri (Heves megyei) 36/ ÉK-magyarországi 47/ Fővároskörnyéki 1/ Győri Baja, Liget u. 7. Vancsura László (Ph 84) 1085 Budapest, József krt. 43. Ember Károly (Bp 51) 6791 Szeged, Barátság u. 2/a Atlasz Henrik (Ph 52) 3300 Eger, Hadnagy u. 11. Dr. Hanis Béla (Gy 75) 3907 Tállya, Rákóczi u. 37. Dr. Sója Szabolcs (Ph 58) 1211 Bp., Kossuth L. u /35. Kovács Dezső (Cs 51) Győr, Széchényi tér 9. ( Jedlik terem) Molnár Zsolt (Gy 85) 8360 Keszthely, Schwarz D. u. 84. Benkő Zoltán (Gy 84) 96/ , 20/ Keszthelyi 83/ , Komárom Eszt Tatabánya, Béla király krt. 20. I.2. 34/ , 30/ Domnanovich Tamás (Kg 49) Kőszegi 9730 Kőszeg, Munkácsy u. 3. Molnár Attila (Gy 71) 1125 Budapest, Mátyás király út 47. Dr. Maróth Miklós (Ph 61) 94/ Piliscsabai 1/ Somogyi 82/ , 70/ Soproni 99/ ; 30/ Székesfehérvár 30/ Szombathelyi 94/ , 30/ Tolna megyei 74/ , 20/ Veszprém megyei 88/ Kaposfő, Kossuth L. u Dr. Antal László (Ph 73) 9400 Sopron, Templom u. 1. Szabó Péter (Gy 75) 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A. III/9 Dr. Bodnár Zoltán (Ph 94) 9700 Szombathely, Tóth Árpád út 39. Dr. Andor Ferenc (Gy 62) 7100 Szekszárd, Kőrösi Csoma Sándor u. 32. Endrődi István (Ph 63) 8200 Veszprém, Mártírok u. 11. Radó András (Gy 64) EGYETEMI TAGOZATAINK AZ ORSZÁGBAN: BUDAPESTI EGYETEMI TAGOZAT ELTE: Szabó Tibor Zsombor (budapesti tagozat vezetője) 20/ BME: Lázár Levente 20/ Corvinus Egyetem: Fonai Dániel 30/ PPKE: Kovács Lóránt 30/ SOTE: Pátkai Zoltán 20/ GYŐRI TAGOZAT: Kovács Olivér 20/ PÉCSI TAGOZAT: Zagorácz Márk 20/ SZEGEDI TAGOZAT: Végi Ádám 20/ VESZPRÉMI TAGOZAT: Bolla Kristóf 20/ A Bencés Diákszövetség Hírlevele Felelős kiadó: dr. Kukorelli István Felelős szerkesztő: Kovács Péter Főszerkesztő: Bischof Péter Tiszteletbeli főszerkesztő: dr. Scherer Norbert Korrektúra: dr. Mester Sándor Lapterv és tördelés: Manninger Dániel Nyomda: Primerate Kft. A BDSZ elérhetősége: Egyesületünk dokumentációs központja: BDSZ, Mathias Corvinus Collégium 1518 Budapest Pf. 155 Adategyeztetési, tagdíjnyilvántartási ügyekben Péter Tamás Gy00 diáktársunk elérhetősége com, telefonon: 20/ , lehetőleg az esti órákban. Postacím: Péter Tamás, 9022 Győr, Újvilág u. 6. A kiadványainkba szánt küldeményeket Kovács Péter (Ph 05) szerkesztőnek a címre küldjétek. Tel.: 20/ Hírlevélben megjelent cikkek nem minden esetben és nem feltétlenül tükrözik az Elnökség vagy a BDSz hivatalos álláspontját. Honlapunk: Levelezőlistánk: groups.google.hu/group.bdsz 20

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI?

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen (Széchenyi

Részletesebben

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója //

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Életfa // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Új Pünkösd Az Atya szeretet végtelen, Mindig segít az embereken. Már Ádámnak megmondta: Ember küzdj, és bízva bízzál Én nem hagylak el téged

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme F E L J E G Y Z É S Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015.

Közhasznúsági melléklet 2015. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 19113966-1-08 08 Győri Törvényszék 08 PK 60029 /1989/ 08/02/0000029 9090 Pannonhalma, Vár utca 1. 2015. Pannonhalma, 2016. május 30.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 19113966-1-08 08 Győri Törvényszék PK 60.029/1989/ 08/01/00029 9090 Pannonhalma, Vár utca 1. 2012 PANNONHALMA, 2013. május 30. Oldal:

Részletesebben

MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL

MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ÉS ÖNKÉNTES MUNKA AZ IDŐSEK BERVA-VÖLGYI OTTHONÁBAN Törőcsikné Király Margit 2014.04.19. A FOGADÓ INTÉZMÉNY A KEZDET TALÁLKOZÁS

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg.

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán december 18-án 1944 az elhurcolások éve. A kárpátaljai Holokauszt és a málenykij robot emlékei vidékünkön címmel tudományos konferenciát tartottak Magyarország

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

TURÁNYI GÁBOR A MESSZIRŐL JÖTT EMBER

TURÁNYI GÁBOR A MESSZIRŐL JÖTT EMBER TURÁNYI GÁBOR A MESSZIRŐL JÖTT EMBER JOHN PAWSON A messziről jött ember, aki a múltat és a jövőt is elfogulatlanul föl meri találni. Akit nem nyomaszt a mi történelmünk, aki kellő távolságtartással viszonyul,

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. I. félévi pályázati döntéséről Előadó: Dr.

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1 Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzat munkaterv 2014/2015. tanév Iskolánk diákönkormányzata a DÖK SZMSZ által szabályozott keretek között, választott vezetőik

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben