ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Telephelyfejlesztés c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP /E DDOP /D ÉAOP /D ÉMOP /F KDOP /C KMOP /C NYDOP /D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósulnak meg - 1 -

2 Kitöltési útmutató a projekt adatlaphoz A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a pályázók számára a projekt adatlapon feltüntetett kérdések értelmezéséhez, és kitöltéséhez. Formai követelmények A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon nyújtható be. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg függetlenül attól, hogy hagyományos - papír alapú -, vagy elektronikus formában történik a pályázat benyújtása. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a honlapról. A program lehetővé teszi a projekt adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését. A kitöltő program lehetővé teszi az adatlap.pdf formátumban történő mentését, de az így mentett adatlap nem nyújtható be elektronikusan. A projekt adatlap elektronikusan kizárólag.xdat formátumban nyújtható be! Vonalkódot az adatlap kizárólag akkor kap, ha valamennyi kötelezően kitöltendő mező kitöltésre került, ha nem jelenik meg javítandó hiba az adatlap mentésekor! Kérjük, hogy a projekt adatlap kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. A projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden rublikát kitöltve és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a megfelelő helyen a pályázatomra nem vonatkozik megjegyzést bevezetni. Az adatlapokban, ahol a karakterszám korlátozásra kerül, minden esetben a szóköz és az írásjel is karakternek számít. A pályázatban megadott információk - alapul szolgálnak a projekt értékelése, elbírálása során, - a támogatásban részesülő projektek esetében a Támogatási Szerződés mellékletét képezik, - alapul szolgálnak a projekt megvalósításának nyomon követése és ellenőrzése során

3 A pályázati adatlap egyes pontjainak kitöltése 1. Támogatási konstrukció megjelölése 1.1. A pályázati felhívás kódszáma A legördülő listából válassza ki a pályázott kiírás számkódját (DAOP /E, DDOP /D, ÉAOP /D, ÉMOP /F, KDOP /C, KMOP /C, NYDOP /D). A pályázati kiírás számkódját a Pályázati felhívás és útmutató tartalmazza. A konstrukció kiválasztása után a pont már nem módosítható, ezért amennyiben tévesen került kiválasztásra a felhívás kódszáma, új adatlap kitöltésére lesz szükség Konstrukció címe Automatikusan kerül kitöltésre. 2. A projekt összegző adatai 2.1. A projekt címe A projekt címe legyen rövid, tömör, és legyen összhangban a projekt céljával, és tartalmával! (maximum 250 karakter) 2.2. a) A projekt megvalósulásának helyszíne Jelölje meg azt a helyszínt, ahol a projekt megvalósul. Amennyiben a projekt több helyszínen valósul meg, kérjük, adja meg a megvalósulás elsődleges, legfontosabb helyszínét és a helyrajzi szám mezőben tüntesse fel az összes fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát. Amennyiben a települést kiválasztja a legördülő listából, a kistérséget, a megyét és a régiót a program automatikusan tölti. A terület besorolását kérjük, hogy a legördülő lista segítségével válassza ki! (gazdasági terület, barnamezős terület, ipari park, ipari terület) A terület tulajdonviszonyai cellában a legördülő menüből válassza ki, hogy a terület a pályázó 100%-os, vagy résztulajdonában van-e, vagy hogy idegen tulajdonon valósul-e meg a fejlesztés! 2.2. b) A kistérség besorolása Automatikusan kerül kitöltésre a kiírás részeként közzétett régió szempontjából preferált kistérségek listája alapján A projekt megvalósításának tervezett kezdete Adja meg azt a dátumot, amikor a projekt megvalósítását el fogja kezdeni. A projekt megkezdésére vonatkozó szabályozást az Általános feltételek útmutató C.3. fejezete tartalmazza A projekt megvalósításának tervezett befejezése Adja meg azt a dátumot, amikor a projekt megvalósítását be fogja fejezni. A projekt befejezésére vonatkozó szabályozást az Általános feltételek útmutató C.4. fejezete tartalmazza. A projekt megvalósítása nem lehet hosszabb, mint 24 hónap

4 2.5. A projekt elszámolható költségeinek összegei összesen (Ft) A mezőt a kitöltő-program automatikusan tölti Az igényelt támogatás összege (Ft) A mezőt a kitöltő-program automatikusan tölti az adatlap pontja alapján. 2.7 A támogatás mértéke (%) A mezőt a kitöltő-program automatikusan tölti az adatlap 2.5 és 2.6. pontja alapján Vezetői összefoglaló Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről! (Maximum 2000 karakter) Tömören foglalja össze legalább a projekt céljait, tevékenységeit és elvárt eredményeit! a projekttel kapcsolatban az ebben a pontban közölt információk jelennek meg az NFÜ honlapján. - a projekt rövid leírása: ismertesse röviden, hogy a fejlesztés keretében milyen beruházási, és egyéb elemek valósulnak meg. - a főbb indikátorok bemutatása: jól átgondolva jelöljön meg 1-2 olyan elemet (akár a projekt adatlap 5.8. pontjában bemutatott adatokon kívül is), amit a projekt eredményeként kiemelten kíván kezelni, az indikátor lehet pozitív (pl. növekszik az árbevétel), vagy negatív (pl. csökken az önköltség), - a projekt keretében létrehozott infrastruktúra, beszerzendő termékcsoport(ok)/igénybe vett szolgáltatások megnevezése 3. A pályázó adatai A pályázó adatait a cégkivonatban és a lezárt üzleti évre vonatkozó éves beszámolóban szereplő adatok alapján szükséges megadni A pályázó teljes neve A cégkivonatban, vállalkozói igazolványban/alapító okiratban szereplő teljes név A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns) A cégkivonatban/alapító okiratban szereplő rövidített név Gazdálkodási formakód A gazdálkodási forma kód azonos a statisztikai számjelen belül a számjeggyel. A gazdálkodási forma kód a KSH elnökének a 9001/2002. (SK. 3.) KSH közleménye alapján határozandó meg. Leggyakoribb kódok: 113 Kft., 114 Rt., 129 egyéb szövetkezet, 211 Kkt., 212 Bt., 231 vagy 232 egyéni vállalkozó. A pályázó szervezet jogi formájára vonatkozó korlátozást a Pályázati útmutató B1. pontja tartalmazza Adószám A vállalkozás/szervezet adószáma az előírásos formátumban

5 3.5. Statisztikai szám A pályázatot benyújtó szervezet 17 számjegyű statisztikai számát kell beírni Cégbírósági bejegyzés/bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma A pályázatot benyújtó gazdálkodó szervezet cégbírósági cégnyilvántartási vagy társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásba vételi száma. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány száma Alapítás időpontja (alapító okirat) A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázónak jogerősen bejegyzett /nyilvántartásba vett, legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező szervezetnek kell lennie. Az alapítás időpontja gazdasági társaságok, szövetkezetek esetében a létesítő okirat kelte. Egyéni vállalkozóknál a vállalkozói engedély eredeti kiváltásának (első vállalkozói igazolvány kiállításának) keltét kell beírni Minősítési kód A legördülő listából válassza ki a minősítési kódjának megfelelőt: 1 belföldi természetes személy 2 mikrovállalkozás (10 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 2 millió eurónak megfelelő nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg); 3 kisvállalkozás (50 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 10 millió eurónak megfelelő nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg); 4 középvállalkozás (250 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 50 millió eurónak megfelelő nettó árbevétel vagy legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő mérlegfőösszeg). 5 Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás 6 Non-profit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat); 7 Non-profit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány) Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése A TEÁOR 08-as kódot a cégkivonatban vagy a vállalkozói igazolványban feltüntetett főtevékenység alapján kell a legördülő listából kiválasztani A fejlesztendő tevékenység megnevezése és TEÁOR száma A fejlesztendő tevékenység TEÁOR 08-as besorolását a legördülő listából kell kiválasztani. Fontos, hogy a fejlesztendő tevékenység illeszkedjen a Pályázati útmutató alapján meghatározott célokhoz, és a támogatható tevékenységekhez, és ne tartozzon a Pályázati Útmutató C.4.1 pontban meghatározott korlátozások alá

6 3.11. A pályázó székhelye Ide a cégkivonatban, vállalkozói igazolványban, alapító okiratban, működési engedélyben szereplő székhely címét kell beírni. Amennyiben a települést kiválasztja a legördülő listából, a kistérséget, a megyét és a régiót a program automatikusan tölti A pályázó fióktelepe, telephelye (külföldi székhellyel rendelkező pályázók, valamint régión kívüli székhellyel rendelkező pályázók esetében is releváns) Ide a külföldi székhellyel rendelkező pályázó magyarországi fióktelepének címét, a régión kívüli székhellyel rendelkező pályázók esetén pedig a régióban található telephelyét szükséges beírni. Amennyiben a települést kiválasztja a legördülő listából, a kistérséget, a megyét és a régiót a program automatikusan tölti A pályázó posta címe Ide azt a címet kérjük beírni, ahova a hivatalos értesítéseket kéri küldeni! Minden esetben kérjük kitölteni! Pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Ide a cégkivonatban megjelölt, képviseletre jogosult személy(ek) adatait kell beírni! Figyelem! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Közreműködő szervezet fax-on és üzenetben is küld hivatalos leveleket. Mindezek alapján kérjük, hogy olyan fax számot és címet adjon meg, amely lehetőség szerint elérhető, és folyamatosan használja. Az elektronikus úton megkapott üzenetek beérkezését követően minden esetben igazolja vissza a beérkezést az igen gomb megnyomásával Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Kérjük, hogy azt a kollégát, megbízott projektmenedzsert jelölje meg, aki a projekt megvalósításáért közvetlenül felelős lesz, ehhez a projekt vonatkozásában megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik, és a projekt megvalósítás folyamatában kellő mértékben részt tud venni! A projekt menedzser lehet alkalmazott, és megbízott is. A projekt menedzser esetében is olyan címet adjon meg, amely lehetőség szerint elérhető, és folyamatosan használja. Az elektronikus úton megkapott üzenetek beérkezését követően minden esetben igazolja vissza a beérkezést az igen gomb megnyomásával Gazdálkodási adatok A gazdálkodási adatokat a) pontig az Éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont, konszolidált éves beszámoló, EVA-bevallás vagy SZJA bevallás alapján - az utolsó lezárt év (2009) adataival összhangban kell kitölteni, feltétlenül az itt feltüntetett mértékegységben. A 15.b)-23. pontig a mutatókat a program a fent megadott adatok alapján számolja, az alábbi képleteknek megfelelően: - 6 -

7 - 15.b) Korrigált eredmény mutató (Ft)= utolsó lezárt év üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma) Eladósodottsági mutató = Kötelezettségek / Mérlegfőösszeg Fejlesztendő tevékenység árbevétele / az összes éves nettó árbevétel Egy munkahelyre eső fajlagos támogatás (Ft) = igényelt támogatás összege / (megtartott munkahelyek száma + (3 * új munkahelyek száma az 1. fenntartási évben + 2 * új munkahelyek száma a 2. fenntartási évben + új munkahelyek száma a 3. fenntartási évben)/3)) Új munkahelyek aránya = új munkahelyek súlyozott átlaga / megtartott munkahelyek száma és pontok alapján számított érték: 3*1.év adata + 2*2.év adata + 1* 3.év adata Foglalkoztatottak átlagos létszáma a bázis időszakban Munkahelyek száma = [(3* (1. fenntartási évben teremtett munkahely) + 2*(2. fenntartási évben teremtett munkahely) + 1*(3. fenntartási évben teremtett munkahely))/3]+ megtartott munkahelyek száma Befektetett eszköz arányos saját forrás érték (saját tőke / (tárgyi eszközök + immateriális javak)) Saját tőke arányos beruházási érték = összes elszámolható költség / utolsó lezárt év saját tőke * Nettó árbevétel arányos beruházás = összes elszámolható költség / utolsó lezárt üzleti év nettó árbevétele, vagy adóalapba beszámított bevétel * Befektetett eszköz arányos projektméret (projekt összes elszámolható költsége / (tárgyi eszközök + immateriális javak) Foglalkoztatottak átlagos létszáma a bázis időszakban A bázis időszakban foglalkoztatott átlagot a kitöltőprogram automatikusan tölti a bázis időszak egyes hónapjaiban érvényes, a pontban található táblázatba feltöltött adatok számtani átlaga alapján. A bázisidőszak egyes hónapjaihoz felvezetett értékek meg kell, hogy egyezzenek az APEH 0908-as és a 1008-as nyomtatványán bevallott értékek FTE-ben kifejezett értékével. Az adatok megfelelőségét a Közreműködő Szervezet Helyszíni Szemle keretében ellenőrizheti a pályázat benyújtását követően bármikor. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy az alkalmazotti létszám meghatározását a 800/2008/EK rendelet 1. Mellékletének 4. cikkében meghatározottak figyelembe vételével szükséges elvégezni! Foglalkoztatottak létszáma 1-5. Kérjük, hogy adja meg a kért adatokat. Teremtett munkahelyek száma a fenntartási időszak éveiben A 9-11 pontok adatait a kitöltőprogram automatikusan tölti az 1-5 pontokban megadott értékek alapján Pályázatkészítő adatai - 7 -

8 Csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem külső céget bízott meg ezzel! Az alábbi két menüpont segítségével történik a pályázó KKV minősítésének ellenőrzése A pályázó vagy tulajdonos jogi- és magánszemély más vállalkozásban fennálló tulajdonlása Kérjük értelemszerűen töltse ki a Pályázó/Tulajd. más vállalkozásai funkcióban található táblázatot A pályázó tulajdonosai Kérjük értelemszerűen töltse ki a Pályázó tulajdonosai funkcióban található táblázatot. egyéni vállalkozó, a funkciópont kitöltése nem releváns. 4. A pályázó bemutatása 4.1. A jelenlegi helyzet bemutatása Ismertesse a vállalkozás történetét. (Mutassa be az alapítás és egyéb jogi státuszban bekövetkezett változásokat, dátummal együtt). Kérjük, a 800/2008/EK rendelet megfelelő pontjaira hivatkozva igazolja a pályázó szervezet KKV státuszát (maximum 2000 karakter) Mutassa be a cég termékeit/szolgáltatásait/tevékenységi körét és ezek piaci helyzetét. (maximum 1000 karakter) Mutassa be a cég jelenlegi telephelyét (telephelyeit), és a működésének feltételeit. (maximum 1000 karakter) Ismertesse, hogy a fejlesztés tárgyát képező telephelyen jelenleg milyen tevékenységet végez illetve korábban milyen tevékenységet végzett. Adja meg a telephelyen foglalkoztatottak létszámát is. (maximum 1000 karakter) Ismertesse főbb szervezeti/ vállalatpolitikai céljait és fejlődési lehetőségeit. Kérjük, amennyiben lehetséges, számszerűen adja meg céljait! (maximum 1000 karakter) 4.2. A pályázó szakmai referenciájának, állami támogatással vagy saját erőből megvalósított projektjeinek bemutatása Sorolja fel az elmúlt öt évben Európai Uniós vagy állami támogatásból megvalósított projekteket, illetve azt, hogy a szervezet milyen más módon részesült állami támogatásban (ideértve a fejlesztési adókedvezményt és a kamattámogatást is, abban az esetben is, ha az azok iránti kérelem támogató általi elbírálása folyamatban van ). Ha háromnál kevesebb Európai Uniós vagy állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből! Kérjük értelemszerűen töltse ki az Állami támogatások funkcióban található táblázatot

9 4.3 Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl.licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges és ezek hogyan állnak rendelkezésére a projekt tervezési, megvalósítási és fenntartási időtartama alatt? (max.500 karakter) Olyan ingó-, és ingatlan eszközök megjelölését kérjük, amelyek a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek, ám a projekt megkezdésének időpontjában még nincsenek a pályázó tulajdonában (mikor, milyen feltételekkel, mennyi ideig állnak rendelkezésre stb ) vagy olyanokat, amelyeket más tulajdonában állnak és a tulajdonos a pályázó rendelkezésére bocsátja. Ebben az esetben kérjük a rendelkezésre bocsátás feltételeit ismertetni. Ingatlan, és nagyobb értékű ingó vagyontárgy (pl. gépjármű, informatikai eszközök, műtárgyak stb ) esetén a tulajdonos írásbeli beleegyező nyilatkozata szükséges, amely az adott vagyontárgy rendelkezésre bocsátását biztosítja a projektben szükséges időpontig, de legkésőbb a projekt fenntartási időszak végéig Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert! A projekt sikeres megvalósításában kiemelten fontos a megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek aktív közreműködése a projektgazda részéről. A Projekt adatlap pontjában írottak a jelenlegi és a projekt befejezését követő szervezeti felépítésre, a humán erőforrás összetételére (különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra), valamint egyéb, a vállalkozás által fontosnak tartott humánpolitikai célokra koncentráljanak! Kérjük, mutassa be azokat a munkatársakat, vagy megbízott személyeket, megbízott szervezetek munkatársait, akik a projekt végrehajtásában részt fognak venni, munkakör, szakképzettség és kompetencia szerint bontva. Kezelje külön a projekt megvalósulása alatt és a projekt megvalósulást követő időszakban szükséges szakemberek körét. A szöveges indoklásban az alábbi információkra térjen ki: a projekt menedzseléséhez szükséges általános és speciális kapacitások, kompetenciák, esetlegesen jelenleg futó projektek erőforrás-igénye a szervezet részéről. (maximum 500 karakter) Név szerint ismertesse a projektben résztvevő személyek képzettségét és munkatapasztalatát! A projektben résztvevő személyeket részletesen az személyek funkcióban kell kitölteni! Indokolja szövegesen is a projektben résztvevő személyek megfelelőségét. Projektben résztvevő 5. A projekt részletes bemutatása Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát (maximum 1000 karakter). Kérjük, ismertesse a projektet megalapozó szükségletfelmérés/piacelemzés eredményét! Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját (maximum 1000 karakter) Kérjük, ismertesse a fejlesztés/projekt célcsoportját és egyéb módon érintettjeit (maximum 1000 karakter). Kérjük, foglalja össze a projekt előkészítése során készített stakeholder analízis eredményét

10 Kérjük, foglalja össze a projekt előkészítése során készített SWOT, Logframe (Logikai keretmátrix) és/vagy egyéb módszer alapján végzett elemzés eredményeit (maximum 1000 karakter) Kérjük, ismertesse a projekt előkészítése során végzett költség-haszon elemzés eredményeit, és az egyes mutatók (legalább: NPV és IRR) kiszámításának módszerét és alapadatait (maximum 2000 karakter) Kérjük, ismertesse a fejlesztés/projekt tevékenységeit logikai sorrendben, a szükséges erőforrások, feltételek és felelősök ismertetésével (maximum 2000 karakter) Kérjük, mutassa be, hogy a pályázó vállalkozást és a pályázat tárgyát képező fejlesztési elképzelést hogyan érinti a 2008-ban kezdődött globális pénzügyi és gazdasági válság? (maximum 3000 karakter) - Kérjük, jelezze, hogy a vállalkozás piacain (termékértékesítés, beszerzések, finanszírozás, humán erőforrás gazdálkodás, stb.) milyen események következtek be a válság kezdete óta, és ez hogyan és milyen mértékben érintette a céget, illetve a későbbiekben milyen eseményekkel számol? Milyen lépéseket tett és kíván tenni a válság hatásainak kezelése érdekében? - Kérjük, ismertesse a pályázati projekt és a gazdasági válság kapcsolatát. (pl: hogyan változtak az elmúlt időszakban a fejlesztési elképzelések, illetve a projekt végrehajtása, és a megpályázott támogatás elnyerése hogyan befolyásolja a válságkezelés sikerességét?) 5.3. Kérjük, ismertesse a vállalkozás munkahely megtartó és teremtő elképzeléseit/vállalásait. (maximum 2000 karakter) - Kérjük, fejtse ki, hogy a munkahelymegtartásra vonatkozó vállalásai milyen tevékenységeket és azt hol végző alkalmazottakra vonatkoznak? - Ismertesse, a megtartott munkahelyek esetében releváns átszervezési elképzeléseit, azokat mikor, milyen okból és milyen módon (pl: munkavégzés helyének változása, végzett tevékenység változása, alkalmazottak cseréje, stb.) kívánja a vállalkozás végrehajtani. - Kérjük, ismertesse a munkahely teremtési elképzeléseit (vállalásait). Mikor, milyen munkakörben, és milyen munkavégzési hellyel kíván munkahelyet teremteni? Az új munkahelyeken dolgozók kiválasztása során milyen módszert fog alkalmazni? Kérjük, indokolja! 5.4. Mutassa be részletesen a fejlesztés szakmai tartalmát Kérjük, sorolja fel a projekt fő tevékenységeit és ismertesse, az egyes tevékenységek eredményét és hozzájárulását a projekt céljához (maximum 2000 karakter) Kérjük, ismertesse a tevékenységek esetében érvényesítendő szakmai/műszaki követelmények/szabványok és az ezek érvényesülését biztosító előírások/tervek meglétét, előkészítettségét és feltételeit. (maximum 1000 karakter) Kérjük, mutassa be az építés (korszerűsítés) valamint az alapinfrastruktúra fejlesztés során alkalmazott technológiát, méreteket

11 és mennyiségeket, a műszaki dokumentációval összhangban. Kérjük, adja meg a fajlagos költségeket is, a számítás módszertanának egyértelmű ismertetésével. (maximum 4000 karakter) Kérjük, ismertesse a beszerzett eszközök műszaki paramétereit, azok funkcióját, felhasználóinak körét, elhelyezésének körülményeit és tervezett fenntartási költségeit. (maximum 2000 karakter) amennyiben a projekt keretében eszközbeszerzésre nem kerül sor, kérjük a nem releváns szöveget írja a ponthoz Megújuló energia hasznosítása Kérjük, válasszon a legördülő listából: o A fejlesztés során megújuló energiát hasznosító technológiák nem kerülnek alkalmazásra; o A fejlesztés során megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra, de ezek költsége nem éri el az elszámolható költségek 10%-át; o A fejlesztés során megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazásra kerülnek, és ezen technológiák elszámolható költsége az összes elszámolható költség 10%-át eléri, meghaladja Kérjük, részletesen ismertesse a megújuló energiát hasznosító tételeket és azok költségeit. (maximum 4000 karakter) o Kérjük, ismertesse a konkrét technológia indokoltságát, kiválasztásának folyamatát; o Kérjük, térjen ki a megújuló energiát hasznosító technológia műszaki paramétereire, egységáraira és összköltségére; o Kérjük, konkrétan hivatkozzon a műszaki dokumentáció és a költségvetést alátámasztó dokumentumok egyes tételeire; o Ismertesse az üzemeltetés során (különösen a fenntartási időszak 3 éve alatt) megtakarítható energia mennyiségét, a káros anyag kibocsátás csökkenését és a kiválasztott technológia miatt megspórolt üzemeltetési költségeket. Kérjük, ismertesse a bázist is (a jelenlegi valós értékek vagy hagyományos technológiák alkalmazása esetén felmerülő becsült értékek) Amennyiben a projekt keretében megújuló energia hasznosításra nem kerül sor, kérjük, nyilatkozzanak ennek okairól Kérjük, ismertesse a projekt kockázati tényezőit, és azok kezelési módját (maximum 2000 karakter) 5.5. Mutassa be részletesen a projekt tevékenységeinek ütemezését. A megvalósítás időszakában elvégzett tevékenységeket a Tevékenység ütemezés funkcióban kell kitölteni! Kérjük tervezett beszerzéseit is jelenítse meg, illetve a pályázat keretében nem elszámolható (pl. előkészítési költségek, stb.), de a projekthez szorosan kapcsolódó tevékenységeket is mutassa be. Az egyes tevékenységeket időrendi sorrendben, negyedéves bontásban szükséges megadni! Kérjük, figyeljen az egyes tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó költségek felmerülési időpontjának összhangjára! Kérjük az ütemezéskor vegyék tekintetbe a projekt jellegének megfelelő szakmai/beszerzési sajátosságokat (pl. egyes munkálatok időjáráshoz kötött szezonalitása). Fontos, hogy a tevékenységek/beszerzések ütemezésekor reális (pl

12 korábbi tapasztalatokra alapozott) beszerzési időtartamokat kalkuláljanak. A tervezéshez segítséget nyújt az Általános Feltételek útmutató C4. és H. pontja Mutassa be részletesen a projekt tevékenységeihez tartozó költségek felmerülését féléves bontásban, forintban! A táblázatban meg kell határoznia, hogy a projekt megvalósításának időtartama alatt az egyes időszakokban milyen összegben kíván kifizetési kérelmeket benyújtani az egyes tevékenységeivel kapcsolatban. Kérjük, különösen figyeljen a projekt adatlap költségvetési tábláinak ( pont és pont költség funkció ), a pályázat 19. számú mellékleteként benyújtásra kerülő excel táblázat és a költségvetést alátámasztó dokumentumok (pályázat 4. és 18. sz. melléklete) összhangjára, mivel a költségvetési táblák összhangjának hiánya a pályázat elutasítását eredményezheti! További fontos tudnivalók, melyeket kérünk, hogy vegyen figyelembe! - A támogatható tevékenységeket jelölő oszlopok közül azokat szükséges kiválasztania és kitöltenie, melyek projektje szempontjából relevánsak, és ezeknek meg kell egyeznie az pontban szereplő táblázatban kiválasztott tevékenységekkel. - A tevékenységek összesen sorainak meg kell egyeznie az pontban szereplő táblázat oszlopainak összesen értékével. - Az elszámolandó költségek időbeli ütemezésénél a következőt szükséges figyelembe venni: utólagos elszámolás céljából közbenső kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt kifizetés összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és legalább a 100 ezer forintot. Fenti feltételek figyelembevételével - tekintettel a projekt életútjához kapcsolódó, felmerülő költségekre - állítsa be az egyes időszakokra az Ön által benyújtani tervezett, jogosult költségeken alapuló elszámolások összegét. - A pályázónak a támogatási szerződés érvénybe lépését követő 12 hónapon belül, a megítélt támogatás legalább 10 %-ának felhasználását, kifizetési kérelem benyújtásával igazolni kell! - Figyelem: tekintettel arra, hogy a pályázatok feldolgozásának időigénye jelentősen függ a beadott pályázatok számától, ezért előfordulhat, hogy a pályázatban meghatározott időbeli ütemezést a szerződéskötés pillanatában meg kell változtatni. Fenti feltételek figyelembevételével - tekintettel a projekt életútjához kapcsolódó, felmerülő költségekre - állítsa be az egyes időszakokra az Ön által benyújtani tervezett, jogosult költségeken alapuló elszámolások összegét A projekt költségvetése Elszámolható költségek és tevékenységek A kérdést a Költségfunkció -ban szükséges megválaszolni, ahol egy annak megfelelően dinamikusan változó szerkezetű táblázat kerül kitöltésre, hogy a táblázat alatti legördülő menükben milyen tevékenységek és ezekhez tartozó költségek (számviteli kategória alapján) kerülnek kiválasztásra. A legördülő menük értelemszerű kitöltése után az adatok funkciógomb megnyomásával arra a felületre lehet lépni, ahol a konkrét költség megnevezését (pl: gázközmű kiépítése) nettó egységárát, darabszámát kell megadni

13 Felhívjuk, tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Útmutató C3. pontja szerint az ÁFA nem elszámolható költség! Minden költség esetében ki kell tölteni az igényelt támogatási százalékot (ez nem térhet el a pályázat egészére érvényes igényelt támogatás mértékétől!), továbbá azt, hogy a költségre az igényelhető/adható támogatás az útmutató értelmében de minimis kategóriába tartozik-e. - A táblázatban a projekt elszámolható költségeit kell megterveznie az adott pályázat fő tevékenységei alapján. - A táblázat két- és három számjegyű költségkategóriái tartalmazzák mindazon költségelemeket és költségcsoportokat, melyek vonatkozásában a pályázati kiírásnak megfelelően elszámolható költségeket tervezhet. - Az egyes költségkategóriákon belül annyi sort kell megnyitni, ahány különböző típusba szükséges a költségeket beilleszteni a projekt sajátosságainak megfelelően. - A támogatható tevékenységeket jelölő oszlopok közül azokat szükséges kiválasztania és kitöltenie, melyek projektje szempontjából relevánsak. E tevékenységek mentén kell költségeit megterveznie Források A források elnevezésű részben az elszámolható költségek táblában megjelölt tételek megvalósításához kapcsolódó forrásokat kell megjelölni. Az egyes forráselemek (saját forrás, egyéb támogatás) rendelkezésre állásáról a pályázat benyújtásakor nyilatkozni kell (projekt adatlap Nyilatkozatok ). A szerződés megkötéséhez már szükséges a saját forrás, és az egyéb támogatás forrásainak igazolása. A saját forrás lehetséges elemeit a Pályázati Útmutató D5. pontja tartalmazza, igazolásuk módját az Általános Feltételek útmutató D1. pontja mutatja be részletesen. Ügyeljen arra, hogy az összes elszámolható költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie, valamint arra, hogy a táblázatokban szereplő összegeket forintban, a százalékos értékeket 2 tizedesjegy pontossággal kiszámítva kell megadni! 5.8. Számszerűsíthető eredmények A számszerűsíthető eredmények funkcióban töltendő! Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Felhívás és Útmutatóban (E2. Monitoring mutatók) megadott összes kötelező mutatót szerepeltesse. Kérjük, adja meg az egyes indikátorokhoz tartozóan a bázisértéket (amennyiben értelmezhető), a vállalt célértéket és, hogy azokat melyik évben fogja elérni. Amennyiben bázisérték értelmezhető, a pályázat benyújtásának időpontjában érvényes adatokat kérjük szerepeltetni. Azon mutatók esetében, melyek olyan outputokat (közvetlen eredmény) vagy eredményeket számszerűsítenek, melyek korábban nem álltak rendelkezésre, azaz a projekt végrehajtása hozza azokat létre (pl.: teremtett munkahely), a bázisérték értelemszerűen 0 lesz. Célérték elérésének dátuma output mutatók esetében a projekt fizikai befejezésének dátuma, ami megegyezik az adatlap 2.4 pontjába írt dátummal

14 Eredmény és Hatás indikátor esetében a célérték elérésének dátuma a fenntartási időszak vége. A fenntartási időszak vége a projekt fizikai befejezését követő 3. teljes naptári év vége (pl: fizikai befejezés , fenntartási időszak vége ) Az egyes indikátorok definícióját a Pályázati felhívás és útmutatóban található fogalomjegyzék (F2. pont) tartalmazza. Fontos, hogy a projekt számszerűsíthető eredményeit bemutató táblázatban reális célkitűzések szerepeljenek reális időbeli ütemezéssel, mivel az adatok fontos részét képezik a pályázat értékelésének, illetve azok megvalósítása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően számonkérésre kerül. 6. Tájékoztatási követelmények Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén, a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutatóban és a Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak. Ahhoz, hogy a támogatás elérhetőségével, hatásával, hatékonyságával minél szélesebb kör megismerkedhessen, továbbá, hogy a társadalmi transzparencia érvényesülni tudjon, a támogatás tényéről, hatásáról, eredményéről tájékoztatást kell nyújtania. A tájékoztatási kötelezettségeknek vannak jogszabályban meghatározott elemei, ezeket a támogatási szerződés minta 18. fejezete és a Pályázati útmutató C.1.3. fejezete tartalmazza. Ugyanakkor célszerű az előírtaknál szélesebb körben is információt nyújtani, mert ez egyben az Ön szervezetének egyfajta pozitív reklámot is jelenthet. Töltse ki a táblázatot, úgy, hogy az alkalmazni tervezett tájékoztatási formát jelölje igen -nel, a többit nem -mel. A kiválasztott eszközök mellet tüntesse fel az elérni kívánt célértéket (darabban, egységben, alkalomban; nem forintban!) Amennyiben az Egyéb eszközt jelölte, kérjük azt max. 50 karakter terjedelemben ismertesse. A 6.1. pontban, szövegesen is ismertesse a tervezet tájékoztatási módot (maximum 500 karakter). A szöveges ismertetőnél térjen ki a - tervezett időpontra, - ahol releváns, a gyakoriságra, - ahol releváns, a résztvevők számára. 7. Fenntarthatóság Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit (maximum 3000 karakter)! Kérjük (amennyiben értelmezhető) térjen ki az alábbi szempontokra: - Mutassa be azokat a tevékenységeket, melyeket a támogatás folyósítása után is folytatni kell! - Mutassa be, hogy a projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozása milyen formában történik a továbbiakban. A projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozási igénye és a finanszírozás biztosítása a támogatás megszűnését követően (számszerűen alátámasztva). A projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása a projektet követően. - A projekt keretében hasznosított technológia/módszertan várható elavulási ideje és a technológia/módszertan korszerűsítésére/frissítésére vonatkozó elképzelései

15 A létrehozott szakmai/műszaki fejlesztés hosszútávú fenntarthatóságára vonatkozó tervek. - A fejlesztés eredménye miként integrálható a szervezet mindennapi működésébe 8. Esélyegyenlőség érvényesülése Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során az esélyegyenlőség szempontjai? Kérjük, hogy az Általános Feltételek útmutató C6. pontja segítségével gondolja végig, milyen módon biztosítja működése során, illetve tervezi biztosítani a projekt megvalósítása során, hogy - a projekt előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszik a nők, illetve a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak igényeit és érdekeit, - a munkafolyamatokban a nők, illetve a hátrányos helyzetű csoportok tagjai képességük szerint részt vehessenek, - a projekt eredményeiből a nők, illetve a hátrányos helyzetű csoportok tagjai is részesülhessenek. Az egyes szempontok értelmezésében az NFÜ honlapjáról letölthető esélyegyenlőségi útmutató, valamint jelen útmutató 1.sz. melléklete nyújt segítséget! A pont az esélyegyenlőség funkcióban töltendő Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a többletvállalások megvalósulásáról rendszeresen számot kell adnia, azokat az ellenőrzések során vizsgálhatják! 9. Környezeti fenntarthatóság Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során a környezeti fenntarthatóság szempontjai? A környezeti fenntarthatóság vonatkozásában a projekttel kapcsolatos minimum követelmény, hogy a lehető legkisebb negatív hatást gyakorolja a környezeti állapotokra. További elvárás, hogy a projekt ösztönözze, javítsa a rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználását. Az egyes szempontok értelmezésében az NFÜ honlapjáról letölthető fenntarthatósági útmutató, valamint jelen útmutató 2.sz. melléklete nyújt segítséget! A pont az fenntarthatóság funkcióban töltendő Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a többletvállalások megvalósulásáról rendszeresen számot kell adnia, azokat az ellenőrzések során vizsgálhatják! Nyilatkozatok Felhívjuk figyelmét, hogy a Projekt adatlap végén található nyilatkozat igen/nem oszlopának kitöltése minden egyes pont esetében kötelező! A nyilatkozat teljes kitöltése, vagy az abban foglalt kötelezettségek teljesítése hiányában a pályázó részére támogatás nem nyújtható! A Projekt adatlap és a Nyilatkozatok végén található dátumot kézzel kell beírni! A projekt adatlap végén és a nyilatkozatok után a pályázatot cégszerűen alá kell írni, valamint pecséttel is el kell látni!

16 A projekt adatlapon két helyen szükséges cégszerűen aláírni. Ennek elmulasztása a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 6 -a értelmében a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után!

17 1. számú melléklet: Esélyegyenlőség érvényesülése Esélyegyenlőségi intézkedés Az adatlap 8. pontjában kitöltött táblázatban szereplő vállalások megfelelőek, 2. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte (I/N) ha legalább egy I van projektfenntartás végén 3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek (I/N) ha legalább egy I van projektfenntartás végén 9. Akadálymentesített épületek száma (darab) Ha > 0 és nem csökken 11. Nők száma a felső-, és középvezetésben (fő) 13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő) 14. Távmunkában foglalkoztatottak száma (fő) 15. Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma (fő) Ha min 10%-kal növekszik az adott oszloppárban. ha min 10%-kal növekszik az adott cellapárban ha min 10%-kal növekszik az adott cellapárban ha az adott cellapárban >0 érték szerepel, és ez nem csökken 16. Roma foglalkoztatottak száma (fő) évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) 18. Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) 19. Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése az elmúlt illetve elkövetkező 5 évben (fő) 22. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt illetve elkövetkező 5 évben (fő) 23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) 34. A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére (I/N) * indokolja a szöveges mezőben 44. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N) ha min 10%-kal növekszik az adott cellapárban ha min 10%-kal növekszik az adott cellapárban ha min 10%-kal növekszik az adott cellapárban ha a megadott érték/összes munkavállaló (A. sor értéke) > 0,01; vagy 100-nál kevesebb munkavállalóval dolgozó pályázónál a megadott érték > 9 ha a megadott érték/összes munkavállaló (A. sor értéke)>0,1 és növekszik Ha min 10%-kal növekszik az adott cellapárban, és benyújtáskori érték/a.sor értéke < 0,7 Ha legalább egy i van ha legalább egy cellapár mindkét felében i van

18 2. számú melléklet: Környezeti fenntarthatóság Kötelező adatszolgáltatás - fenntarthatósági indikátorok Fenntarthatósági szempont a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke [ m3/termelés vagy szolgáltatás egysége] b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke [ kwh/termelés vagy szolgáltatás egysége] A szempont értelmezése Teljes vízfelhasználás számításánál nem csak a pályázó tevékenységénél (termelésnél/kivitelezésnél) közvetlenül felhasznált vízfogyasztást kell beszámítani, hanem a közvetett vízfogyasztást is. Ilyen az irodákban, külterületen stb. használt vízmennyiség. A vetítés alapja az egyes pályázatoknál eltérő: - Termelő szervezetnél: termelés egysége lehet tonna, m3, üzemóra, db, m ((m3)/termelés egysége) - Nem termelő/szolgáltató szervezetnél: a szolgáltatás egysége lehet a dolgozói létszám, ellátotti (beteg-, diák-, látogatói létszám) ((m3)/fő) A szempont célja, hogy a pályázó minimalizálja az energia igényét, ezzel biztosítva az ökohatékonyságot: legalább az egységnyi termékre jutó energiafelhasználást. A vetítés alapja az egyes pályázatoknál eltérő: - Termelő szervezetnél: a termelés egysége lehet a tonna, m3, üzemóra, db, m ((kwh)/termelés egysége) - Nem termelő/szolgáltató szervezetnél: a szolgáltatás egysége lehet az ingatlan légköbmétere (kwh/m3) Javaslatok a szempont bevezetéséhez A vízfelhasználás fajlagos mutatóinak csökkentése technológia korszerűsítéssel, technológia folyamatba való vízvisszaforgatással, szivárgások megszüntetésével, folyamatracionalizálással, a munkahelyi mosdók, konyhák vízellátó eszközeiként vagy ezekhez feleszerelt különböző, takarékosságot elősegítő eszközökkel (aerátoros csapvég, áramláskorlátozó, egykaros keverőcsap stb.) általában egyszerű, és mindig látványos (vízdíj számla csökkentő) eredményt ad. Nyilvánvaló, hogy a takarékosság a pályázó gazdasági érdeke is, valamint az energiafelhasználás minimalizálásával csökkennek a környezeti káros anyag kibocsátások is. A fajlagos energiafelhasználás csökkentése csak az első lépés a fenntarthatóság irányába. Cél a minél energiahatékonyabb berendezések alkalmazása. Igazoló dokumentumok (ellenőrzéseken vizsgálhatók) Vállalati nyilvántartások, szolgáltatói vízdíj számlák, erre vonatkozó számítások Vállalati nyilvántartások, szolgáltatói energia számlák, erre vonatkozó számítások

19 c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO 2 e) d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke [ t/t ] d2) Újrahasznosított papírhasználat aránya A légszennyező anyagok közül kiemelten fontos a globális felmelegedést fokozó gázok, elsősorban a szén-dioxid (CO 2 ) kibocsátás csökkentése. A kibocsátás mértéke kötelezően megadandó indikátora az ÚMFT-nek, míg horizontális értékelési szempontként csak akkor választható, ha a pályázó saját tüzelőberendezéssel rendelkezik (amely lehet saját célú, de akár szolgáltató is), és csökkentést vállal. Azoknál a fejlesztéseknél, ahol a pályázat értékelésének más elemeiben (jogosultság, szakmai értékelés) ez a szempont már érvényesül, horizontálisan nem értékelik. A szempont célja a hulladék keletkezés csökkentése, illetve a keletkező hulladékok hasznosítása. A hulladék nyilvántartások év végi összesítéséből meghatározható a veszélyes és nem veszélyes hulladékok esetében a hasznosításra, égetésre, lerakásra átadott hulladékok mennyisége. A termelési folyamatba nem visszavezethető hulladékokat ártalmatlanítani kell (lerakással vagy hőhasznosítással nem járó égetéssel). Számítás: ártalmatlanításra (lerakásra, égetésre) kerülő hulladék/ összes hulladék mennyisége (t/t) A káros környezeti hatások csökkentése a papír- és papírtermékek fogyasztásának csökkentése mellett az újrapapír használatával is csökkenthető. A beszerzésre kerülő termék újrahasznosított rostanyagból (másodnyersanyagból) készül, a fehérítéséhez klórmentes vegyszert alkalmaznak. Számítása: Vagy a vonatkozó jogszabály alapján vagy a (fogyasztott áram (kwh) x 0,52 kg + fogyasztott üzemanyag (liter) x A x 3,664, ahol A = az üzemanyag szénintenzitása 1 liter üzemanyagban A CO2 kibocsátás csökkentés elsősorban energia-megtakarítás révén vagy a -felhasználás hatékonyságának növelésével érhető el. A szervezet működése minél kevesebb hulladékkal járjon, illetve ahol elkerülhetetlenül hulladék keletkezik, az lehetőség szerint újrahasznosításra kerüljön. A mégis keletkező hulladék egy további része lehet olyan értékes anyag, aminek kiválogatása csökkenti a lerakásra vagy égetésre kerülő hulladék mennyiségét. Nem hivatalos dokumentumok nyomtatását már egy oldalon használt papírra tesszük. Papír vásárlásakor előnyben részesítjük a környezetbarát termékjelekkel ellátottakat. Pl.: Kék Angyal, Északi Hattyú, FSC (fenntartható erdőgazdaság). Követelmény a meglévő jogszabályok alapján ismert számítási szabályok szerinti és évente megismételt kibocsátás számítás. Hulladék nyilvántartások, szállítólevelek, SZ-jegyek, belső anyagforgalmakat leíró és ellenőrző dokumentumok. Szállítójegyek, beszerzési dokumentációk, gyűjtőedények

20 e) A kistérségben élők foglalkoztatottságán ak mértéke [ fő/fő ] f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma [fő/összlétszám] A fenntartható társadalom fontos eleme a helyi munkaerő foglalkoztatása, a helyi igények kielégítése. A szempont számítása: A pályázó szervezet kistérségében állandó lakhellyel rendelkező és a pályázó szervezettel munkaviszonyban lévő emberek aránya a teljes munkavállalói létszámhoz viszonyítva. A környezeti, környezeti nevelési, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatáson, továbbképzésen vagy képzésben évenként átlagosan résztvevő munkavállalók száma a szervezet összlétszámához viszonyítva. A tudásmegosztásba azok a saját munkavállalók is beleszámíthatók, akik a képzéseket tartják, vagy a fenntarthatósági tartalmú tanulási folyamatot szervezik. A pályázó szervezet munkavállalóinak kiválasztásánál célszerű előnyben részesíteni a helyi munkaerőt a távolabbi régiók munkavállalóival szemben, arányuk növelésére kell törekedni. A helyi munkaerő közlekedési igénye kisebb, ami kedvezően hat a környezetre. A közeli munkahely segít megtartani a helyi lakosságot, és jelentős szerepet tölt be a helyi közösség fenntartásában is. A szervezet meghatározott rendszerességgel, a különböző munkakörökhöz illeszkedően környezetvédelmi, környezeti nevelési, fenntarthatósági kérdésekben oktatásokat tarthat belső munkatársa vagy külső szakértő segítségével, valamint külső továbbképzésekre küldheti munkatársait. Munkaügyi nyilvántartások Oktatási jegyzőkönyv, napló, jelenléti ív, oktatásokat szabályozó dokumentum, továbbképzési, képzési szerződés, tanfolyami, részvételi igazolás

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a. Környezet és Energia Operatív Program IVÓVÍZBÁZIS-VÉDELEM KONSTRUKCIÓ

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a. Környezet és Energia Operatív Program IVÓVÍZBÁZIS-VÉDELEM KONSTRUKCIÓ ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Környezet és Energia Operatív Program IVÓVÍZBÁZIS-VÉDELEM KONSTRUKCIÓ Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése (B komponens) c. pályázati felhíváshoz Kódszám: KEOP-2.2.3.b.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához II. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program Projekt adatlap Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés c. pályázati felhíváshoz Kódszámok: ÉMOP-4.2.1/B-12 1 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.3.-08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához 1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. kiemelt projekt konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2015-5.7.0 Érvényes: 2015. május

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B A projektek az Európai

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben