Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem"

Átírás

1 Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem CIN: A dokumentum nyelve: magyar A Kölcsönkérelem típusa A kölcsönigénylés sorszáma: Kölcsönigénylés forrása: A Kölcsönkérelem típusa: első kérelem a meglévő Citibank Személyi Kölcsön vagy Citibank Személyi Hitel szerződés teljes előtörlesztését kérem a folyósított Kölcsön egy részét a Citibankkal szemben fennálló számú hitelkártyámhoz kapcsolódó Egyből Kölcsön + (ALOP) tartozásom kiegyenlítésére kívánom felhasználni. Tudomásom van arról, hogy a Citibank Személyi Hitel igénylésem pozitív elbírálását követően a kölcsönösszegből elsőként az Egyből Kölcsön + (ALOP) tőketartozás összegét egyenlíti ki, majd az így fennmaradó összeget az igénylésen általam meghatározott bankszámlára utalja. Az ADÓS személyes adatai Titulus: Vezetéknév: Keresztnév: Előző név (korábbi név) : Anyja születési neve: Születési hely (ország, város) : Születési idő (év, hó, nap) : Eltartottak száma: Iskolai végzettség: 8 általános Szakmunkás Érettségi Felsőfokú Egyéb: Családi állapota: Egyedülálló Házas Özvegy Elvált Élettárs Az ADÓSTÁRS személyes adatai Titulus: Vezetéknév: Keresztnév: Előző név (korábbi név) : Anyja születési neve: Születési hely (ország, város) : Születési idő (év, hó, nap) : Eltartottak száma: Iskolai végzettség: 8 általános Szakmunkás Érettségi Felsőfokú Egyéb: Családi állapota: Egyedülálló Házas Özvegy Elvált Élettárs Családi kapcsolata az Adóssal: Házastárs Élettárs Testvér Gyermek Szülő Nagyszülő Az ADÓS személyazonosító okmányai Elsődleges azonosító okmány típusa: Személyi igazolvány Útlevél Vezetői engedély Elsődleges azonosító okmány száma: Kiállítás dátuma: Érvényességi ideje: Kiállító hatóság/ország: Másodlagos azonosító okmány típusa: Lakcímet igazoló hatósági igazolvány, ennek hiányában Személyi igazolvány Útlevél Vezetői engedély Egyéb: Másodlagos azonosító okmány száma: Kiállítás dátuma: Érvényességi ideje: Kiállító hatóság/ország: Lakcímet igazoló hatósági okirat típusa (kötelez ő, ha a másodlagos azonosító okmány nem a lakcímkártya) : Állampolgársága: Az ADÓSTÁRS személyazonosító okmányai Elsődleges azonosító okmány típusa: Személyi igazolvány Útlevél Vezetői engedély Elsődleges azonosító okmány száma: Kiállítás dátuma: Érvényességi ideje: Kiállító hatóság/ország: Másodlagos azonosító okmány típusa: Lakcímet igazoló hatósági igazolvány, ennek hiányában Személyi igazolvány Útlevél Vezetői engedély Egyéb: Másodlagos azonosító okmány száma: Kiállítás dátuma: Érvényességi ideje: Kiállító hatóság/ország: Lakcímet igazoló hatósági okirat típusa (kötelez ő, ha a másodlagos azonosító okmány nem a lakcímkártya) : Állampolgársága: Citibank Europe plc (székhelye: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írország, cégjegyzékszáma: , tevékenységi engedély kibocsátója és dátuma: Central Bank of Ireland, május 1.), amelynek törvényes képviseletében eljár: a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe ADÓS aláírása ADÓSTÁRS aláírása (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszáma: , levélcíme: 1367 Budapest, Pf. 123., CitiPhone Banking /1

2 Az ADÓS elérhetőségi adatai Az ADÓSTÁRS elérhetőségi adatai 1 Állandó lakcím : (város) 1 Állandó lakcím : (város) (utca/tér/út) (házszám) (Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén az 5. oldalon található Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata rész kötelezően kitöltendő.) Állandó lakcímén lakik? Igen év hónaptól Nem 2 Tartózkodási cím : (város) (ha különbözik az állandó lakcímtől) (utca/tér/út) (házszám) Tartózkodási címén lakik? Igen év hónaptól Nem 4 cím *: 3 Elsődleges telefonszám *: 06 3 További telefonszám : 06 Lakhely jellege: Saját Bérelt Egyéb: Az Adós az értesítőt az alábbi címre kéri: Állandó lakcím Tartózkodási cím Munkahely (utca/tér/út) (házszám) (Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén az 5. oldalon található Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata rész kötelezően kitöltendő.) Állandó lakcímén lakik? Igen év hónaptól Nem 2 Tartózkodási cím : (város) (ha különbözik az állandó lakcímtől) (utca/tér/út) (házszám) Tartózkodási címén lakik? Igen év hónaptól Nem 4 cím *: 3 Elsődleges telefonszám *: 06 3 További telefonszám : 06 Lakhely jellege: Saját Bérelt Egyéb: * Tudomásul veszem, hogy a Bank erre a megadott mobiltelefon számra illetve címre küld minden a Bank termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó biztonsági kódot és értesítést. Jelen igénylésen megadott mobiltelefon szám és cím felülírja a korábban, valamely, a Bankkal kötött szerződéshez vagy az ÁÜF alapján igénybevett egyéb Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott címet és mobiltelefon számot. Az ADÓS foglalkoztatási adatai Jogviszony: Alkalmazásban áll Egyéni vállalkozó Nyugdíjas Munkavállaló és nyugdíjas Cégtulajdonos Munkáltatói igazolás nélkül benyújtott kérelem esetén kötelezően kitöltendő: Cég neve: Cég adószáma: Munkáltató címe: (város) (utca/tér/út) (házszám) Cég fő tevékenységi köre: Beosztása: Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: év hó Nyugdíjazás időpontja: év hó Munkavégzés helye: (ha különbözik a fenti címtől) (város) (utca/tér/út) (házszám) Munkahelyi közvetlen telefonszáma: 06 mellék: Munkahelyi telefonszáma: 06 Munkahelyi cím: Előző munkahely neve: Előző munkahelyén betöltött állása: Előző munkahelyén eltöltött idő: év hó Adós rendszeres havi nettó munkabére: Ft Nyugdíj: Ft Adós havi rendszeres jövedelme (nettó munkabér + nyugdíj) : Ft Jelen jelentkezési lap aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint munkáltatóm megfizette a bankszámlámra érkezett jövedelmem után a jogszabályban előírt közterheket.* Az ADÓSTÁRS foglalkoztatási adatai Jogviszony: Alkalmazásban áll Egyéni vállalkozó Nyugdíjas Munkavállaló és nyugdíjas Cégtulajdonos Munkáltatói igazolás nélkül benyújtott kérelem esetén kötelezően kitöltendő: Cég neve: Cég adószáma: Munkáltató címe: (város) (utca/tér/út) (házszám) Cég fő tevékenységi köre: Beosztása: Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: év hó Nyugdíjazás időpontja: év hó Munkavégzés helye: (ha különbözik a fenti címtől) (város) (utca/tér/út) (házszám) Munkahelyi közvetlen telefonszáma: 06 mellék: Munkahelyi telefonszáma: 06 Előző munkahely neve: Előző munkahelyén betöltött állása: Előző munkahelyén eltöltött idő: év hó Adóstárs rendszeres havi nettó munkabére: Ft Nyugdíj: Ft Adóstárs havi rendszeres jövedelme (nettó munkabér + nyugdíj) : Ft Jelen jelentkezési lap aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint munkáltatóm megfizette a bankszámlámra érkezett jövedelmem után a jogszabályban előírt közterheket.* * A nyilatkozat csak a től igényelt személyi hitelekre vonatkozik, a fenti időpont előtt leadott igénylésekre nem alkalmazandó. 8/2 ADÓS aláírása ADÓSTÁRS aláírása

3 KÖLCSÖNIGÉNY 1. Az Adós által igényelt Első Kölcsön és Hitelfedezeti Biztosítás feltételei A kölcsön célja*: Az igényelt kölcsön devizaneme: HUF a) Első Kölcsön igénylése A Kölcsön futamideje: b) Hitelfedezeti biztosítás Biztosítási csomag: Bővített csomag Alap csomag (munkanélküliségi fedezet nélkül) igénylése Biztosítás típusa: Adós Adós + Adóstárs c) Kölcsönösszeg és havi törlesztőrészletek Kölcsönösszeg: Havi törlesztőrészlet: Igényelt összeg hitelfedezeti biztosítás nélkül: Ft Ft** Hitelfedezeti biztosítás vonzata a teljes futamidőre: Ft (Amennyiben a Kölcsönhöz biztosítást is igényelt.) Teljes összeg hitelfedezeti biztosítással együtt: Ft Ft*** (Amennyiben a Kölcsönhöz biztosítást is igényelt.) Adós által visszafizetendő teljes összeg: Ft (A Kölcsön futamideje szorozva a Havi törlesztőrészlettel.) A kölcsön kamata:. % Kezelési költség:. % A kölcsön teljes hiteldíjmutatója ****:. % * Amennyiben az Adós a Kölcsönkérelem típusa című bekezdésben kifejezetten kéri, úgy az Első Kölcsön összege az Adósnak a Citibank Személyi Kölcsönből/Citibank Személyi Hitelből fennálló teljes tartozásának megfelelő kölcsönként kerül kifizetésre. Egyebekben az Első Kölcsön felhasználási célhoz nem kötött fogyasztási kölcsön, a kölcsön összegének az Adós által megjelölt célra való fordítását a Bank nem köteles ellenőrizni. Ennek megfelelően a Bank nem vállal kötelezettséget arra sem, hogy a kölcsönösszeg meghatározott célra történt felvételét vagy felhasználását az Adós vagy bármely harmadik személy, illetve hatóság részére, hivatalos eljárásban való felhasználás céljára vagy egyéb okból igazolja. ** Havi törlesztőrészlet összege, amennyiben az ügyfél a teljes futamidő alatt egyáltalán nem rendelkezik hitelfedezeti biztosítással. *** Amennyiben a biztosítás a futamidő lejárta előtt megszűnik, úgy a hátralevő futamidőre vonatkozó új törlesztőrészlet az alábbiak szerint kerül kiszámításra: A biztosítás megszűnésekor a hátralévő teljes tőkeösszeg csökken a meg nem szolgált biztosítási szolgáltatási díj összegével, ami így kiadja a biztosítás megszűnése utáni aktuális tőketartozást. Ezen tőketartozás kamattal növelt összege alapján kerül kiszámításra az új törlesztőrészlet. A meg nem szolgált biztosítási szolgáltatási díj a várható kárvalószínűség függvényében havonta eltérő mértékben csökken. ** ** Ha a jelen Kölcsönkérelem meglévő Citibank Személyi Kölcsön (Citibank Személyi Hitel) szerződés teljes előtörlesztésére vonatkozik, akkor az előtörlesztés majd csak a jelen Kölcsönkérelemmel érintett kölcsön folyósításával fog ténylegesen megtörténni. Eddig az időpontig a korábbi szerződés alapján fennálló tartozás összege (és így az új kölcsönből az előtörlesztésre fordított összeg is) változhat. Ez a változás befolyásolja a jelen Kölcsönkérelemmel érintett kölcsön THM értékét. Erre tekintettel tudomásul veszem és elfogadom, hogy a jelen Kölcsönkérelemmel érintett kölcsön végleges THM értéke a fent meghatározott THM értékét legfeljebb 0,3% mértékben meghaladhatja. Ez az eltérés az Általános Szerződési Feltételek 3.6. pontja szerinti, az Adós által még elfogadható értéknek minősül, abban az esetben is, ha az alábbi, Az Adós által még elfogadható Első Kölcsön feltételei cím alatt szereplő adatok külön nem kerülnek megadásra. Az Adós által még elfogadható Első Kölcsön feltételei: A leghosszabb futamidő (hónap): A legalacsonyabb kölcsönösszeg *: Az Adós által elfogadható legmagasabb kamat:. % teljes hiteldíjmutató **:. % havi törlesztőrészlet összege: kezelési költség:. % (Külön jelölés hiányában az elfogadható futamidő a jelen Kölcsönkérelem 1 a) pontjában megjelölt futamidőtől legfeljebb 12 hónappal rövidebb vagy hosszabb.) Ft Ft (Külön jelölés hiányában az elfogadható legalacsonyabb kölcsönösszeg az Adós által igényelt kölcsönösszeg 80%-a, a Kamat és Díjtáblázatban meghatározott feltételekkel.) (Külön jelölés hiányában az elfogadható kamat a jelen Kölcsönkérelem 1 c) pontjában megjelölt kamatnál 2%-kal kisebb vagy nagyobb mértékű.) (Külön jelölés hiányában az elfogadható teljes hiteldíjmutató a jelen Kölcsönkérelem 1 c) pontjában megjelölt teljes hiteldíjmutatónál 3%-kal kisebb vagy nagyobb.) (Külön jelölés hiányában az elfogadható havi törlesztőrészlet a jelen Kölcsönkérelem 1 c) pontjában megjelölt törlesztőrészletnél 5000 Ft-tal kisebb vagy nagyobb.) (Külön jelölés hiányában az elfogadható kezelési költség a jelen Kölcsönkérelem 1 c) pontjában megjelölt kezelési költségnél 1.5%-kal kisebb vagy nagyobb.) * Az Adós által igényelhető kölcsön maximális összegét a hitelbírálat egyéb szempontjai mellett a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató korlátozza (továbbiakban: JTM). A JTM az Adósnak és az Adóstársnak a hitelnyújtást követően fennálló havi adósságszolgálata és az igazolt havi nettó jövedelmének hányadosa azzal, hogy valamennyi adóstárs havi adósságszolgálata és igazolt havi nettó jövedelme összesítve értendő, és a havi adósságszolgálatba az adóstársak összes ismert, bármely hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozása után fizetendő rendszeres havi törlesztőrészletet beszámít. Forint kölcsön esetén, ha az Adós és az Adóstárs összesített igazolt havi nettó jövedelme alacsonyabb, mint négyszázezer forint, a JTM kölcsönkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg az 50%-ot, négyszázezer forintot meghaladó jövedelem esetén a 60%-ot, kivéve, ha a kölcsön célja már fennálló kölcsöntartozás kiváltása, és ezáltal a tartozás összege nem növekszik a kiváltott kölcsön összegéhez viszonyítva. ** A THM nem haladhatja meg az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. Adós a Szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül a Bankhoz címzett írásbeli nyilatkozatával indokolás nélkül elállhat, ha a Kölcsön folyósítására még nem került sor. Adós a Szerződést a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül a Bankhoz címzett írásbeli nyilatkozatával indokolás nélkül felmondhatja, ha a Kölcsönt a Bank már folyósította. Az elállási vagy felmondási jog gyakorlása akkor tekinthető határidõben érvényesítettnek, ha Adós ezen nyilatkozatát a határidő lejártáig ajánlott küldeményként postára adja vagy egyéb igazolható módon írásban megküldi a Banknak. Adós az elállásról vagy felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Kölcsön összegét és a Kölcsön folyósításától a visszafizetés időpontjáig a Bankot a Szerződés alapján megilletõ kamatot megfizetni. 8/3 ADÓS aláírása ADÓSTÁRS aláírása

4 A Kölcsön típusa 1. A Kölcsönkérelem az általánostól nem eltérő feltételhez kötött Kölcsönkérelem 2. A Kölcsönkérelem Citibank Praktikus Kölcsön Jövedelemátutalásra szolgáló számlaszám: (kitöltendő, ha Ön már rendelkezik a Banknál vezetett bankszámlával) Adós tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben jelen Kölcsönkérelem elutasításra kerül, a bankszámlaszerződés sem jön létre a Felek között. 3. A Kölcsönkérelem az igényelt kölcsön törlesztőrészletének csoportos beszedéssel történő teljesítése mellett nyújtott Kölcsönkérelem Kölcsönfelvétel módja Számlatulajdonos: Adós Adóstárs Adós és Adóstárs Harmadik személy: Számlaszám: A kölcsön összegét a külön szerződés alapján megnyitandó a Banknál vezetett folyószámlámra kérem utalni: Igen Nem Visszafizetés módja és ideje Automatikus beszedés a Banknál vezetett folyószámláról (amennyiben rendelkezik a Banknál vezetett folyószámlával ha nem, akkor a külön szerződés alapján megnyitandó számláról) számlaszám: (k itöltendő, amennyiben Ön több bankszámlával rendelkezik a Banknál) Csoportos beszedés másik banknál vezetett folyószámláról. (A csoportos beszedési megbízás teljesítéséhez a Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére nyilatkozat kitöltése szükséges.) GIRO átutalás nem a Banknál vezetett folyószámláról Szeretném meghatározni a visszafizetés esedékességének napját Igen Nem Kérem, hogy az esedékesség minden hónap napja legyen* * A Bank hitelbírálatától függ. Amennyiben nem kerül megadásra, úgy azt a Bank saját döntésével állapítja meg úgy, hogy az első Törlesztőrészlet esedékessége a kölcsön folyósításának a napjától számított legfeljebb 61 nap lehet. A Törlesztőrészlet esedékességének napját az Értesítő tartalmazza. 2. A Keretösszeg*, és a terhére legfeljebb folyósítható További Kölcsön** feltételei nem kérem a Keretösszeg igénybevételét és abból További Kölcsön(ök) folyósításának a lehetőségét. (Kérjük, jelezze, ha a Keretösszeg igénybevételét és abból További Kölcsönök folyósításának a lehetőségét nem igényli, ellenkező esetben a Bank a Citibank Személyi Hitel Szerződés feltételeinek megfelelően a Keretösszeget rendelkezésre tartja.) A Keretösszegre vonatkozó igénylés önkéntes, független az Első Kölcsönre vonatkozó igényléstől, és nem befolyásolja annak hitelbírálatát. A Keretösszeg igénylése és rendelkezésre tartása díjmentes, az alapján a További Kölcsön(ök) igénybevétele nem kötelező. A Keretösszeg utóbb bármikor, feltétel és indokolás nélkül lemondható. A Keretösszeg, és a terhére legfeljebb folyósítható További Kölcsön(ök) devizaneme: HUF. A Keretösszeg, és a terhére legfeljebb folyósítható További Kölcsön(ök) összege (i) az Adós személyi, jövedelmi és vagyoni viszonyán alapul és a Bank hitelbírálatának az eredményétől függ, (ii) a Ft összeget nem haladhatja meg, és (iii) pontos összegét, feltéte- leit az Első Kölcsön Értesítő tartalmazza. A Keretösszeg terhére legfeljebb folyósítható További Kölcsön(ök) kamata legfeljebb 21,99%. kezelési költsége legfeljebb 4%. futamideje legfeljebb 84 hónap. A Keretösszeg terhére legfeljebb folyósítható További Kölcsön(ök) Törlesztőrészletének havi összege legfeljebb Ft. A Keretösszeg, és a terhére folyósítható További Kölcsön(ök) részletes feltételeit a Bank által az Adósnak küldött Első Kölcsön Értesítő tartalmazza azzal, hogy az Első Kölcsön Értesítőben foglalt Keretösszegre és a terhére folyósítható További Kölcsön(ök)re vonatkozó kamat, kezelési költség, futamidő, THM értéke és Törlesztőrészlet havi összege a jelen Kölcsönkérelemben megadott értékeknél és összegnél csak és kizárólag kedvezőbb lehet. * Forintban nyilvántartott keretösszeg, amely terhére a Bank a hitelbírálata pozitív eredményeként További Kölcsönöket folyósíthat az Adós számára a Citibank Személyi Hitel Szerződés feltételeinek megfelelően a Keretösszeg Lejárata alatt. ** További Kölcsön(ök) folyósítása csak és kizárólag a Bank hitelbírálatának pozitív eredménye alapján történhet, és csak akkor, ha a További Kölcsön(ök)re vonatkozó feltételek a Kölcsönkérelemben foglalt értékhatár alatt, és az Első Kölcsön Értesítőben rögzített Keretösszegre irányadó korlátok között vannak. A További Kölcsön felhasználási célhoz nem kötött fogyasztási kölcsön, a kölcsön összegének az Adós által megjelölt célra való fordítását a Bank nem köteles ellenőrizni. Ennek megfelelően a Bank nem vállal kötelezettséget arra sem, hogy a kölcsönösszeg meghatározott célra történt felvételét vagy felhasználását az Adós vagy bármely harmadik személy, illetve hatóság részére, hivatalos eljárásban való felhasználás céljára vagy egyéb okból igazolja. 8/4 ADÓS aláírása ADÓSTÁRS aláírása

5 Biztosítotti nyilatkozat a Citibank Személyi Hiteléhez kapcsolódó csoportos biztosítási szerződéshez (PLoC-3) A jelen Biztosítotti nyilatkozat a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága ), amely a Citibank Europe plc (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no ), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el (továbbiakban: Szerződő vagy Citibank) és a Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) által kötött személyi hitelre vonatkozó csoportos biztosítási szerződés szerves részét képezi. A biztosítás a Citibank személyi hiteléhez kapcsolódó élet-, baleset-, egészség- és munkanélküliségi biztosítási feltételekre (továbbiakban: biztosítási feltételek) való hivatkozással jött létre. A biztosítással kapcsolatos részletes információk a hivatkozott biztosítási feltételekben találhatók. A Citibank a Biztosító megbízásából eljáró független biztosításközvetítő (többes ügynök). A biztosításközvetítők hatályos felügyeleti nyilvántartása megtekinthető és ellenőrizhető a oldalon. A biztosítás választható szolgáltatás és nem feltétele a kölcsönigénylés jóváhagyásának! Biztosított ADÓS adatai: Név: Születési név: Születési hely, idő: Személyi igazolvány száma: Állandó lakcím: Biztosított ADÓSTÁRS adatai: (kitöltése csak a biztosítás igénylése esetén) Név: Születési név: Születési hely, idő: Személyi igazolvány száma: Állandó lakcím: A jelen Biztosítotti nyilatkozat aláírásával Adós, vagy Adós és Adóstárs kezdeményezi a Szerződő és a Biztosító között létrejött csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés (a továbbiakban: Biztosítás) személyi hatályának Biztosítottként reá történő kiterjesztését. A biztosítással kapcsolatos részletes információkat a Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank személyi hiteléhez kapcsolódó élet-, baleset-, egészség és munkanélküliségi biztosításról és Ügyféltájékoztatók (PLoC-3) elnevezésű dokumentum tartalmazza. A Biztosítást igénylő személy(ek) az alábbi nyilatkozatokat teszi(k): 1. Jelen Biztosítotti nyilatkozat aláírásával a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény 161. (1) bekezdésben foglaltak alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Citibank a biztosítás megkötésével, létrejöttével, nyilvántartásával és a Biztosító szolgáltatásával összefüggő egyébként banktitoknak minősülő adataimat a biztosítás létrejöttéhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosításból származó követelések elbírálásához szükséges, vagy a jogszabály által meghatározott egyéb cél eléréséhez szükséges mértékben a Biztosítónak a cél és ok megjelölésével átadja, és a Biztosító azokat nyilvántartsa, külföldi adatkezelő szervéhez, illetve a Biztosító a viszontbiztosítójához továbbítsa. 2. Jelen Biztosítotti nyilatkozat aláírásával kérem a biztosítás hatályának reám, mint Biztosítottra történő kiterjesztését. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a biztosítás kedvezményezettje a Citibank legyen. 3. Tudomásul veszem, hogy a Hitelfedezeti biztosítás díjának megfizetésére a Szerződő (Citibank) köteles, mely biztosítási díjnak a rám vonatkozó részét szolgáltatási díjként a jelen Biztosítotti nyilatkozatban megtett hozzájárulásom alapján továbbhárít rám, mint Biztosítottra. 4. Jelen Biztosítotti nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy a Biztosító, a biztosítás megkötésével, fenntartásával és a Biztosító szolgáltatásával közvetlenül összefüggő adatokat beszerezze és nyilvántartsa, és felhasználja, illetve a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvényben meghatározott egyéb célokra az arra jogosultaknak továbbítsa, továbbá az általam bejelentett biztosítási szolgáltatási igényről és kizárólag a biztosítási szolgáltatás teljesítéséről vagy az elutasítás tényéről a Szerződőt tájékoztassa. Egyúttal a Biztosítóval szemben felmentem a jogszabályi felhatalmazás alapján személyes és egészségügyi adataimat kezelő intézményeket, illetve személyeket (így különösen a Szerződőt, az egészségügyi intézetet, az orvost, a munkáltatót) az ezen adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettségük alól a biztosítási szolgáltatási igény elbírálásához szükséges mértékben és célból. 5. Elismerem, hogy a jelen Biztosítotti nyilatkozat aláírása előtt a Biztosító főbb adatairól, valamint a biztosítási szerződés jellemzőiről a Citibanktól megfelelő tájékoztatást kaptam. A Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank személyi hiteléhez kapcsolódó élet-, baleset-, egészség és munkanélküliségi biztosításról és Ügyféltájékoztatók (PLoC-3) elnevezésű dokumentumot átvettem, az abban foglaltakat megismertem és magamra nézve kötelezőnek elfogadom. 6. Jelen Biztosítotti nyilatkozattal lemondok azon jogomról, hogy a biztosítási szerződésbe szerződőként belépjek, és tudomásul veszem, hogy a csoportos biztosítási szerződés megszűnését követően a biztosítotti jogosultságom is megszűnik. 7. Tudomással bírok arról, hogy a Szerződő által a biztosítotti jogviszony létrejöttére vonatkozó írásbeli visszaigazolás (levél) kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban, indokolás nélkül, a Szerződőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatom a biztosítotti jogviszonyt, és amennyiben biztosítási esemény nem történt a már megfizetett biztosítási szolgáltatási díj a biztosítási feltételek szerint elszámolásra kerül a részemre oly módon, hogy a biztosítási szolgáltatási díj összegét a Szerződő minden esetben az adott Első-, További Kölcsönöm aktuális tőketartozásának csökkentésére fordítja. Ha a fenti 30 napos időtartam leteltét követően mondom fel a biztosítotti jogviszonyt, akkor a felmondás a felmondó nyilatkozat Citibank általi kézhezvételét követő törlesztőrészlet esedékességének napján válik hatályossá, ebben az esetben a Biztosító kockázatviselése a felmondás hatályosulásakor megszűnik. Amennyiben biztosítási esemény nem történt a biztosításra vonatkozó meg nem szolgált díj a biztosítási feltételek szerint elszámolásra kerül a részemre oly módon, hogy a meg nem szolgált díj összegével megegyező összegű szolgáltatási díjat a Szerződő minden esetben az Első-, vagy További Kölcsönöm aktuális tőketartozásának csökkentésére fordítja. A felmondási nyilatkozatot a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 1367 Budapest, Pf. 123 vagy 1134 Budapest, Váci út 35. címre kell postázni vagy a as telefax számra elküldeni. 8. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Első-, vagy További Kölcsönöm mellé igényelt biztosítás Biztosítottként mind az Adósra, mind az Adóstársra kiterjed, és akár az Adós, akár az Adóstárs, mint Biztosított él felmondási jogával, akkor a biztosítotti jogviszony mindkét Biztosított személy (Adós, Adóstárs) vonatkozásában megszűnik. 9. Tudomásul veszem, hogy a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdete előtti egy évben már fennálló betegséggel vagy kóros állapottal ide értve a veleszületett rendellenességeket és azok következményeit is okozati összefüggésben álló eseményekre. 10. Tudomásul veszem, hogy a Citibank alkalmazottai, biztosításközvetítéssel megbízott megbízottai a Biztosító nevében jognyilatkozatot nem tehetnek. A Citibank alkalmazottja, biztosításközvetítéssel megbízott megbízottja által a biztosítási szerződés lényeges jellemzőiről adott szóbeli tájékoztatás a Szerződő biztosítási szerződésben szabályozott, a Biztosított felé fennálló írásbeli tájékoztatási kötelezettségét nem érinti. 11. Tudomásul veszem, hogy Biztosított Adós és Adóstárs ugyanazt a biztosítási szolgáltatást igényelheti. 12. Tudomásul veszem, hogy a biztosítással kapcsolatos igények az általános elévülési időtől eltérően, 2 év alatt évülnek el. Kelt: Biztosított Adós Biztosított Adóstárs 8/5

6 NYILATKOZATOK 1. Az Adós és Adóstárs nyilatkozatai közvetlen (direkt marketing) megkeresésről 1, 2 3, 4 Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank személyre szabott ajánlatairól, termékeiről és szolgáltatásairól közvetlen (direkt marketing) levél útján tájékoztasson: Adós: Igen Nem Adóstárs: Igen Nem Hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott címemre és/vagy mobiltelefonszámomra a bank termékeire és szolgáltatásaira, illetve a Citibank Személyi Hitel szerződésemmel kapcsolatos információkra vonatkozó tájékoztatást küldjön: Adós: Igen Nem Adóstárs: Igen Nem Kijelentem, hogy jelen hozzájárulásom/hozzájárulásaim önkéntes(ek), és a megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában történt(ek). Tudomásul veszem, hogy jelölt adataimat a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága , amely a Citibank Europe plc (székhelye: 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no ), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el) ( Bank ) a szolgáltatásainak értékesítése, valamint az ezzel összefüggő elszámolás céljából bankés/vagy befektetési ügynökei, és/vagy a Bankkal szerződéses kapcsolatban álló biztosítási ügynökök részére átadja. Személyesen bármely bankfiókban, írásban a Bank címére küldve, telefonon a CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálaton, illetve Citibank Online Ügyfélszolgálati menüpontján keresztül elektronikus úton is jelezhetem, ha ilyen közvetlen értesítés útján nem kívánok a továbbiakban tájékoztatást kapni. Ezt a lemondásomat bármikor, indokolás és feltétel nélkül, ingyenesen megtehetem. Tudomásul veszem, hogy a jelen szerződés és a jogszabályok által megkívánt tartalmú tájékoztatást azonban a Bank ilyen kérés esetén is köteles elküldeni a számomra. 2. A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos nyilatkozatok A Központ Hitelinformációs Rendszerről szóló tájékoztató ismeretében nyilatkozom, hogy amennyiben ellentétes nyilatkozatot nem teszek Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank a KHR-ből a jelen hiteligénylésem elbírálása céljából átvegye és tárolja a KHR-ben kezelt pozitív adóslistára vonatkozó referenciaadataim teljes körét. Adós: Nem járulok hozzá Adóstárs: Nem járulok hozzá Hozzájárulok ahhoz, hogy a szerződés létrejötte esetén a szerződéskötéssel kapcsolatosan a KHR részére továbbításra kerülő adatokat a KHR-ből más referenciaadat-szolgáltató átvegye. (Tudomással bírok arról, hogy ezen nyilatkozatom vonatkozik valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező Adós: Adóstárs: korábbi szerződésemre is, valamint arról, hogy ezen nyilatkozatomat bármikor jogosult vagyok megváltoztatni.) Nem járulok hozzá Nem járulok hozzá Kérem a Bankot, hogy a szerződés létrejötte esetén a szerződéskötéssel kapcsolatosan a KHR részére továbbításra kerülő adatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követően is, további öt évig kezelje a KHR. Adós: Nem járulok hozzá Adóstárs: Nem járulok hozzá A jelen jelentkezési lap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerből (a továbbiakban: KHR) történő lekérdezés(ek) eredményéről (a KHR-ből átvett adatokról) szóló tájékoztató(ka)t a jelen jelentkezési lapon megadott elsődleges címemre elektronikusan, titkosított dokumentumban is elküldheti a Bank. Ebben az esetben a titkosítás feloldásához szükséges jelszót az általam a jelen jelentkezési lapon megadott elsődleges mobiltelefonszámomra SMS üzenetben küldi meg a Bank. Amennyiben nem adtam meg címet illetve mobiltelefonszámot, vagy a kiküldött elektronikus üzenetek nem kézbesíthetők, a tájékoztató(ka)t a Bank a jelen jelentkezési lapon megadott levelezési címre küldi meg postai úton. Rendszeres fizetési kötelezettségek (Kötelezően kitöltendő, amennyiben nem járul hozzá, hogy a Bank a KHR-ből a jelen hiteligénylés elbírálása céljából átvegye és tárolja a KHR-ben kezelt pozitív adóslistára vonatkozó referenciaadatai teljes körét.) Jelzálogkölcsön Autófinanszírozási kölcsön Személyi kölcsön Hitelkártya Folyószámlahitel Áruvásárlási kölcsön léletbiztosítással kombinált hitel Egyéb Adós Adóstárs A kölcsönt nyújtó Kölcsön Havi A kölcsönt nyújtó Kölcsön Havi intézet összege törlesztőrészlet intézet összege törlesztőrészlet Összesen: Összesen: 3. A Kölcsönkérelem aláírásával igazolom, hogy a Bank, mint referenciaadat-szolgáltató a Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó, a szerződés megkötésének kezdeményezését, valamint a szerződés megkötését megelőzően teljesítendő, törvényen alapuló tájékoztatási kötelezettségének az írásbeli tájékoztató átadásával és a Bank képviselőjének személyes jelenléte esetén az ahhoz kapcsolódó szóbeli magyarázattal együttesen eleget tett. 8/6 ADÓS aláírása ADÓSTÁRS aláírása

7 4. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. 8. szerinti nyilatkozat Kijelentem, hogy a jelen szerződésben szereplő pénzügyi termék/szolgáltatás igénybevétele kapcsán saját nevemben, illetve érdekemben járok el.amennyiben más (tényleges tulajdonos) nevében/érdekében járok el, az alábbiakban feltüntetem a tényleges tulajdonos adatait: Családi és utónév: Születéskori név, ha különbözik: Lakcím: Állampolgárság: (Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén az alábbi, Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata rész kötelezően kitöltendő.) Tudomásul veszem, hogy jogosult vagyok egyedi ügyleti megbízások esetén a fentiektől eltérően nyilatkozni. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról köteles vagyok a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a bankot értesíteni. 5. Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (Kérjük, jelölje X-szel!). Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (Kérjük, írja be a kategória kódját!): Kategória kódok: 1a) államfő, kormányfő, miniszter, államtitkár 1b) országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló 1c) az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs 1d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja 1e) nagykövet, ügyvivő, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, a hivatásos állomány tábornoki, főtiszti vagy tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja 1f) többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli igazgatási vagy felügyelő testületének tagja 2) a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa olyan személynek, aki az 1a 1f kategóriák valamelyikébe tartozik 3a) az 1a 1f kategóriák valamelyikébe tartozó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll 3b) a tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet egy az 1a 1f kategóriák valamelyikébe tartozó személy javára hoztak létre 6. Kijelentem, hogy előzetesen teljes körű, közérthető és pontos tájékoztatást kaptam a Banktól a Citibank Személyi Hitel működését és valamennyi feltételét illetően. Az általam megadott információk alapján a Bankár, illetve a közvetítő szóbeli tájékoztatást adott az igényelhető hitel lehetséges összegéről, a JTM-ről, a kamatozás módjáról, a THM-ről, a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, a hitel választható futamidejéről. Közvetítő eljárása esetén a közvetítő képviseleti jogáról, valamint a közvetítő részére esetlegesen fizetendő díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségemről szóló tájékoztatást is megkaptam. A kölcsönkérelem mellékleteit képező dokumentumokat alaposan áttanulmányoztam és megértettem. Így különösen tudomásul veszem azt is, hogy a) igénylésem esetén a Bank a Keretösszeg és a terhére folyósítható További Kölcsön(ök) pontos összegét és részletes feltételeit a Kölcsönigény nevű fejezetben meghatározottak szerint állapítja meg és az Első Kölcsön Értesítőben közli velem. b) a jelen Kölcsönkérelemben a Keretösszegre és annak terhére folyósítható További Kölcsön(ök)re megadott értékek csak a felső értékhatárt jelzik. Az Első Kölcsön Értesítőben közölt Keretösszegre és a terhére folyósítható További Kölcsön(ök)re vonatkozó kamat, kezelési költség, futamidő, THM értéke és Törlesztőrészlet havi összege a jelen Kölcsönkérelemben megadott értékeknél, és összegnél csak és kizárólag kedvezőbb lehet. c) a Bank a Keretösszeg terhére, legfeljebb a Keretösszeg erejéig További Kölcsönt csak és kizárólag akkor folyósít részemre, (i) ha a folyósítást megelőző hitelbírálati vizsgálatának megfelelek és (ii) ha a További Kölcsön(ök)re vonatkozó feltételek a Kölcsönkérelemben foglalt értékhatár alatt, és az Első Kölcsön Értesítőben rögzített Keretösszegre irányadó korlátok között vannak. d) a Kölcsönkérelemben nem szabályozott kérdésekben a Citibank Személyi Hitel Általános Szerződési Feltételei, Citibank Személyi Hitel Kamatés Díjtáblázat, illetve a Citibank Lakossági Banki Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei (a továbbiakban együttesen: ÁSZF-ek) irányadók. Igazolom, hogy előzetesen átvettem, elolvastam, megértettem és fenntartás nélkül elfogadom az ÁSZF-ek valamennyi rendelkezését, továbbá igazolom, hogy abank megvitatta velem a szokásos piaci gyakorlattól eltérő, újszerű vagy a Bank felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és ezeket tudomásul vettem, és kifejezetten elfogadom. e) ha a jelen Kölcsönkérelmem elutasításra kerül, a Bank részére átadott, a személyes adataimat tartalmazó bármely dokumentációt a Kölcsönkérelem elutasításáról szóló levél kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül visszakérhetem a Banktól a Citiphone Banking telefonos ügyfélszolgálaton keresztül ( ), mely kérésem alapján a Bank az ilyen dokumentációt részemre postán visszaszolgáltatja. Ezen határidő eredménytelen eltelte után a Bank az ilyen adatokat tartalmazó dokumentációt a vonatkozó jogszabályokban foglalt adatvédelmi előírásoknak maradéktalanul megfelelően tárolhatja, kezelheti és feldolgozhatja. 8/7 ADÓS aláírása ADÓSTÁRS aláírása

8 f) Tájékoztatjuk Önt, hogy a Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyta azt a szeptember 2-án aláírt megállapodást, melynek értelmében a Citibank Europe plc értékesíti magyarországi lakossági üzletágát az Erste Bank Hungary Zrtnek, valamint leányvállalatának, az Erste Befektetési Zrt-nek. Ezzel az ügylet hatósági engedélyezési folyamata lezárult. Az értékesítés magában foglalja a Citibank lakossági betéti- és befektetési-, személyi hitel-, hitelkártya, valamint a mikrovállalatokat kiszolgáló (CitiBusiness) üzletágait, továbbá a lakossági üzletág alkalmazottainak átvételét is. Az ügyfélszámlák átadása 2016 utolsó negyedévénél előbb nem várható, ügyfeleink ettől az időponttól kezdve válnak az Erste Bank ügyfeleivé. Az üzleti folyamatokat és az ügyfélkiszolgálást is ezzel egy időben veszi át az Erste Bank. Mindaddig az üzletmenet a megszokott módon folytatódik, beleértve az ügyfélszerzési tevékenységeket, valamint a termékek és szolgáltatások értékesítését is. A fenti időpontig minden Citibank ügyfélkapcsolati csatornánk elérhető lesz: fiókhálózatunk, CitiPhone telefonos ügyfélszolgálatunk, Citibank Online és Citibank Mobilbank csatornáink zavartalanul működnek a szokásos ügymenet szerint. Az ügyfélszámlák átadását megelőző előkészületi szakaszban a vonatkozó jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy kizárólag az ügyfélszámlák zavartalan és gördülékeny átadásának biztosítása érdekében a Citibank ügyféladatokat adjon át az Erste részére. Minderre azért van szükség, hogy az Erste megfelelően felkészülhessen az ügyfélszámlák átvételére, majd később az ügyfélszámlákat ténylegesen át is vegye. Az Erste ezen ügyféladatokat kizárólag az imént említett célból, a vonatkozó jogszabályi keretek között kezelheti. A fentiektől eltérő, az adatok más célú felhasználása (pl. direkt marketing vagy bármilyen közvetlen üzletszerzési tevékenység) nem lehetséges. Az ügyféladatok átadásával kapcsolatban, illetve az ügyfeleket az adatkezeléssel kapcsolatosan megillető jogokra vonatkozóan további hasznos információkat a oldalon talál. Az értékesítéssel kapcsolatosan Önnek jelenleg semmi teendője nincs, az esetleges teendőkről minden ügyfelünket előre értesítjük majd. A lakossági üzletág értékesítésével kapcsolatos további információkat a oldalon talál. A fenti tájékoztatást megértettem és az abban foglaltakat elfogadom. ADÓS aláírása ADÓSTÁRS aláírása 7. Kijelentem, hogy jelen Kölcsönkérelemben rögzített adataimat, valamint a Kölcsönkérelem mellékleteként csatolt valamennyi dokumentumban szereplő adatokat önkéntesen bocsátottam a Bank rendelkezésére. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank ezen adataimat a hitelvizsgálat, hitel-/kölcsönnyújtás és nyilvántartás, illetve a Citibank Személyi Hitel szerződésben foglaltak céljából nyilvántartsa és kezelje. Kijelentem, hogy a Citibank Személyi Hitel Általános Szerződési Feltételei Személyes adatok védelme című fejezetében foglaltakat elolvastam, megismertem, és az abban foglaltakat tudomásul veszem. 8. A Kölcsönkérelem elválaszthatatlan részét képező mellékletek: Citibank Személyi Hitel Általános Szerződési Feltételei Citibank Személyi Hitel Kamat- és Díjtáblázat Citibank Lakossági Banki Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank Személyi Hitelhez kapcsolódó élet-, baleset-, egészség és munkanélküliségi biztosításról és Ügyféltájékoztatók (PLoc-3) Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről lakossági ügyfelek részére 9. Bankár/közvetítő tölti ki! Azonosító okmányon szereplő fénykép azonos az igénylővel Azonosítási okmányon szereplő aláírás azonos az igénylőlapon szereplővel Alulírott, Bankár/közvetítő neve (cégneve) és kódja: közvetítő levelezési címe (székhelye): mint a Citibank Europe plc (1 North Wall Quay, Dublin 1., Írország), amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest, Szabadság tér 7., Cg ; továbbiakban: Citibank) alkalmazottja/megbízási jogviszonyban álló közvetítője jelen nyilatkozat aláírásával felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen Citibank Személyi Hitellel kapcsolatban igénylést benyújtó személy(ek) azonosítását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezéseinek, a Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a Citibank pénzmosás megelőző szabályzatoknak megfelelően elvégeztem. Kijelentem továbbá azt is, hogy a Kölcsönkérelmen feltüntetett személyes adatok maradéktalanul megegyeznek az igénylő(k) által nekem bemutatott személyazonosságot igazoló okiratban feltüntetett adatokkal. Továbbá nyilatkozom, hogy a jelen Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) igénylése során hitelközvetítőként jártam el. Kelt:, év hó nap Bankár/közvetítő aláírása: A Kölcsönkérelem A Kölcsönkérelem aláírásának helyszíne: aláírásának helyszíne: Dátum: Dátum: Adós neve: Adóstárs neve: Adós aláírása Adóstárs aláírása 8/8

9 Fizetésátutalásra vonatkozó Nyilatkozat Bank tölti ki: Munkáltató neve: Címe: város: út/utca/tér: házszám: emelet/ajtó: Hivatkozással a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 158. (1) bekezdésére, alulírott Név: Születési idő: Anyja neve: mint Munkavállaló ezennel felhatalmazom és kérem a Munkáltatómat, hogy a fizetésem legfeljebb 33%-át a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepénél vezetett sz. számlámra havonta átutalni, és az átutalást Ft összegig teljesíteni szíveskedjen. Bank tölti ki! A Fizetésátutalásra vonatkozó Nyilatkozatom akkor lép hatályba, amikor az továbbításra kerül a Munkáltató felé. Kelt,, év hónap nap Munkavállaló aláírása 1. tanú 2. tanú neve: neve: olvasható aláírása: olvasható aláírása: lakcíme: lakcíme: CitiPhone Banking

10 Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrõl lakossági ügyfelek részére Tisztelt Ügyfelünk! A központihitelinformációsrendszerrõlszóló2011. évicxxii. törvényben (a továbbiakban: KHRtörvény), különösena 9. (2) ésa 15. (1) bekezdésébenfoglaltelõírásokfigyelembevételével a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fõvárosi Törvényszék mint Cégbíróság ), amely a Citibank Europe plc (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no ), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletébenjár el ( Bank ) az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a központi hitelinformációs rendszerre irányadó szabályokról, különösen a nyilvántartás céljáról és az Önt megilletõ jogokról. Kérjük, szíveskedjenfigyelmesenelolvasnia tájékoztatástésaz annak mellékletétképezõ, a A MagyarNemzetiBank tájékoztatójamagánszemélyekrészérea KözpontiHitelinformációs Rendszerrõl elnevezésû kiadványt, valamint személyes jelenléte esetén meghallgatni munkatársunk szóbeli magyarázatát, amelynek megtörténtét és annak tudomásulvételét a jelen Tájékoztató egy példányának aláírásával szíveskedjen igazolni. 1. A Központi Hitelinformációs Rendszer és annak célja A központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) zárt rendszerû adatbázis. A KHR-ben történõ adatkezelés, adatátadás-adatlehívás (adattovábbítás) célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelõs hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének elõmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. 2. A KHR-be történõ adatátadás esetei, az adatszolgáltatók által minden esetben kötelezõen átadásra kerülõ, továbbá meghatározott események bekövetkezése esetén átadásra kerülõ adatok és az adattárolás idõtartama 2.1. A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok (a továbbiakban: referenciaadatok) kezelhetõk. A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás* (a továbbiakban: KHR Kezelõ) részére annak a természetes személynek a referenciaadatait adja át, a) aki a referenciaadat-szolgáltatóval hitelre, pénzkölcsönre, pénzügyi lízingre, olyan papír alapú készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátására, illetõleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, amely nem minõsül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezességre és bankgarancia vállalásra, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalásra irányuló szerzõdést, jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerzõdést köt, illetve befektetõ részére történõ befektetési hitel nyújtás vagy értékpapír-kölcsönzés tárgyában szerzõdést köt (a továbbiakban: pozitív adóslista ), a szerzõdéskötést követõen öt munkanapon belül. A természetes személy ügyfél a pozitívadóslistával összefüggõ referenciaadatoknak akhr-betörténõ adatátadását megelõzõen jogosult nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-bõl történõ, más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy ügyfél az adatok KHR-ben történõ nyilvántartásának idõtartama alatt bármikor megadhatja. Amennyiben a természetes személy ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-bõl történõ átvételéhez, a hozzájárulás megtagadásátésahozzájárulás megtagadásávalkapcsolatos adatokat [anyilatkozat kelte (hely, dátum), a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, az ügyfél azonosító adatai, a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés] a KHR tartalmazza. A természetes személy ügyfél ezen írásbeli nyilatkozata vonatkozik a természetes személy ügyfél valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésére. Ha az ügyfél nyilatkozata tartalmán a késõbbiekben változtat, és írásbeli hozzájárulását visszavonja vagy megadja, úgy minden esetben a természetes személy idõben legkésõbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésére. Tájékoztatjuk továbbá arról a lehetõségrõl, hogy a természetes személy ügyfél pozitív adóslistával összefüggõ adatait a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a nyilvántartott természetes személy kérésére a szerzõdés megkötésekor vagy a szerzõdés fennállása során a referenciaadat szolgáltató útján írásban kérheti a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a szerzõdéses jogviszony megszûnését követõ legfeljebb öt évig kezelje. A jogviszony megszûnését követõ adatkezeléshez való hozzájárulás a szerzõdéses jogviszony megszûnéséig a referenciaadat-szolgáltató útján, azt követõen a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. b) aki az a) pontban felsorolt szerzõdések esetén a szerzõdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idõpontjában érvényes legkisebb összegû havi minimálbért** és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt; c) aki az a) pontban meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó szerzõdés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerõs határozatában a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló évi C. törvény (a továbbiakban Btk.)342., 345., ában meghatározott bûncselekmény (közokirat-hamisítás, magánokirat-hamisítás, visszaélés okirattal) elkövetését állapítja meg; d) akivel szemben a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerõshatározatában abtk ábanmeghatározottbûncselekmény (készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés) elkövetését állapítja meg (a b) d) pontok a továbbiakban együttesen: negatív adóslista ) A Bank a 2.1. pont szerinti adatátadás során a KHR Kezelõ részére átadja a természetes személy azonosító adatait [név, születési név, születési idõ, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím], valamint a) a 2.1. a) pontja esetében az ott meghatározott szerzõdésre vonatkozó szerzõdési adatokat [a szerzõdés típusa és azonosítója (száma), a szerzõdés megkötésének, lejáratának, megszûnésének idõpontja, ügyfél minõség (adós, adóstárs), a szerzõdés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerzõdéses összeg törlesztõ részletének összege és devizaneme], a 2.1. b) szerinti adatátadás során továbbá a 2.1. b) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének idõpontja, a 2.1. b) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszûnésének módja és idõpontja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történõ átruházására, perre utaló megjegyzés, elõtörlesztés ténye, ideje, az elõtörlesztett összeg és a fennálló tõketartozás összege, pénzneme, a fennálló tõketartozás összege és pénzneme, b) a 2.1. c) pontja esetében a 2.1. a) pontjában meghatározott szerzõdés kezdeményezésére vonatkozó adatokat [az igénylés elutasításának idõpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerõs bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkezõ részének tartalma], c) a 2.1. d) pontja esetében a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatokat [a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), a letiltás idõpontja, a letiltott készpénzhelyettesítõ fizetési eszközzel végrehajtott mûveletek idõpontja, száma, összege, a jogosulatlan felhasználások száma, az okozott kár összege, abíróságihatározatjogerõre emelkedésének idõpontja, perreutalómegjegyzés], d) a referenciaadat-szolgáltató a tárgyhónapot követõ ötödik munkanapig átadja a KHR Kezelõ részére a fennálló tõketartozás összegét és pénznemét, továbbá amennyiben a nyilvántartott személy a szerzõdés hatálya alatt elõtörlesztést teljesít, az elõtörlesztést követõötmunkanapon belülátadjaakhrkezelõrészéreazelõtörlesztésselkapcsolatos adatokat [elõtörlesztés ténye, ideje, az elõtörlesztett összeg és a fennálló tõketartozás összege, pénzneme] A KHR Kezelõ a 2.2 pont szerint átadott referenciaadatokat a 2.1. a) pontban rögzített esetben a szerzõdéses jogviszony megszûnését követõen haladéktalanul törli, illetve a 2.1. a) pontban részletezett hozzájárulás esetén a szerzõdéses jogviszony megszûnését követõ öt évig, 2.1 b) pontban rögzített esetben a tartozás visszafizetésétõl számított egy évig, amennyiben a tartozás nem szûnt meg öt évig, a 2.1 c) d) pontokban rögzített esetekben szintén öt évig kezeli, amely idõtartam elteltét követõen a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. A 2.1. b) d) pontban foglalt esetekben az idõtartam számítása tekintetében kezdõnapnak minõsül: a) 2.1. b) pont szerinti esetben a késedelmes tartozás megszûnésének idõpontja, amennyiben a tartozás nem szûnt meg, az adatátadás idõpontjától számított ötödik év vége, b) az adat átadásának idõpontja a 2.1. c) d) szerinti esetekben A 2.3. pontban foglaltaktól eltérõen, a KHR Kezelõ haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszûnt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzõdésbõl eredõ követelésnek másik referenciaadat-szolgáltató részére történõ átruházására nem került sor, vagyha areferenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzõdésbõl eredõ követelést nem referenciaadat-szolgáltató részére ruházta át. A KHR Kezelõ továbbá haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha az jogellenesen került a KHR-be. 3. Adatkérés a KHR-bõl 3.1. A 2. pont szerinti adatátadás alapján az adatokat a KHR Kezelõ a KHR-ben nyilvántartásba veszi, amelyet követõen azok egyéb referenciaadat-szolgáltatók részére az általuk benyújtott adatkérési igény alapján lekérdezhetõvé és átadhatóvá válnak, a 2.1. a) pont szerinti esetben kizárólag akkor, ha az ügyfél írásbeli nyilatkozatában ahhoz hozzájárult. A KHR KezelõkizárólagaBank ésazegyébreferenciaadat-szolgáltatók általátadottreferenciaadatokat veheti át, és kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szolgáltatónak, az általuk benyújtott adatkérési igény alapján. Az adatkérési igényben megjelölt nyilvántartottra vonatkozó referenciaadaton kívül a KHR-bõl a referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható át. Azadatkérési igény kizárólag az2.1. a) pontjában meghatározott szerzõdés megkötését megalapozó döntés meghozatalához és a felelõs hitelezés követelményének teljesítéséhez vagy az érintett részére történõ, 3.2. pont szerinti tájékoztatás megadásának céljára használható fel Bármely referenciaadat-szolgáltatónál (ideértve a Bankot is) bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A Bank az Ön által benyújtott tájékoztatás iránti kérelmet a KHR Kezelõnek két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zártmódon megküldi a Banknak, amely azt, a kézhezvételt követõen ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésõbb két munkanapon belüleljuttatjaazön részére. Atájékoztatás akérelmezõ részére díjtalan, azértköltségtérítés és egyéb díj nem számítható fel. 4. Jogorvoslati lehetõségek 4.1. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy adatait a Bank a KHR Kezelõ részére jogellenesen adta át, illetve ezen adatok KHR-ben történõ kezelése jogellenes, akkor az alábbi jogorvoslati lehetõségeket veheti igénybe: 4.2. Ön kifogást nyújthat be a Bankhoz vagy a KHR Kezelõhöz a referenciaadatok helyesbítése vagy törlése céljából, amelyet a Bank illetõleg a KHR Kezelõ köteles annak kézhezvételétkövetõ öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményérõl Önt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésõbb a vizsgálat lezárását követõ két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a Bank a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésõbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendõ referenciaadatot az Ön egyidejû értesítése mellett a KHR Kezelõ részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni Önalakóhelye szerintilletékeshelyibíróságnál keresetetindíthatabank ésakhrkezelõellen a referenciaadatok jogellenes átadása és kezelése, illetve helyesbítése vagy törlése céljából, ha a kifogás kivizsgálásának eredményével nem ért egyet (ez esetben a kifogás kivizsgálásról szóló tájékoztatás kézhezvételét követõ 30 napon belül), illetve, ha a Bank vagy a KHR Kezelõ a 3.2. pontban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget (ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidõ leteltétõl számított 30 napon belül) A KHRKezelõa per megindításának tényétannak jogerõs befejezéséig a vitatottreferenciaadattal együtt nyilvántartja. Alulírott igazolom, hogy a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, mint referenciaadat-szolgáltató a Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó, KHR törvényben elõírt, a szerzõdés megkötésének kezdeményezését megelõzõen, illetve a szerzõdés megkötését megelõzõen teljesítendõ tájékoztatási kötelezettségének a jelen írásbeli Tájékoztató és az annak mellékletét képezõ, A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerrõl elnevezésû kiadvány átadásával, valamint személyes jelenlét esetén az ahhoz kapcsolódó szóbeli magyarázattal együttesen eleget tett és a tájékoztatást tudomásul vettem. Kelt: (helység), év hó nap Ügyfél aláírása * A Bankkal szerzõdéses kapcsolatban álló KHR Kezelõ jelenleg a Bankközi Informatika Szolgáltató Zrt., székhelye: 1205 Budapest, Mártonffy u , ** A teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezõ legkisebb összege a teljes munkaidõ teljesítése és havibér alkalmazása esetén január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint.

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel K14. sz. melléklet Hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa MKB Egészség Plusz Hitelkártya MKB Egészségpénztári

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylőlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylő neve:. Ügylet azonosítója:. 6 jegyű ügyfél-azonosító:.

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ TÁJÉKOZTATÁS A Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adattovábbításról I. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel Hiteliktatószám: mely létrejött egyrészről a Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez név: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Ügyfélszerződés Kölcsönt folyósító fiók: Ügyfélszerződés száma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek JELZÁLOGHITELEK I. UniCredit lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek II. UniCredit hitelkiváltási célú jelzáloghitelek III. Jelzáloghitelekhez kapcsolódó díjak, költségek IV. THM, aktív-kedvezmény

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/b. sz. melléklet hiteliktatószám HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez (biztosítás fedezettel) mely létrejött

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2016.05.17-TŐL)

AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2016.05.17-TŐL) AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2016.05.17-TŐL) A nem akciós (standard feltételekkel igénybe vehető) hitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény további mellékletei tartalmazzák.

Részletesebben

IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA

IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA Ezt az oldalt az Üzletkötô tölti ki! Számlaszám: IBAN szám (nemzetközi számlaszám): Termékkód: LTP ajánlatszám: Amely

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 23. napjától 1 BEVEZETŐ A MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP Állami kamattámogatású lakáshitel (Új Otthon II. hitel) felvételéhez

IGÉNYLŐLAP Állami kamattámogatású lakáshitel (Új Otthon II. hitel) felvételéhez IGÉNYLŐLAP Állami kamattámogatású lakáshitel (Új Otthon II. hitel) felvételéhez a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú einek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. szeptember 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2015. ÁPRILIS 17-TŐL)

AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2015. ÁPRILIS 17-TŐL) AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2015. ÁPRILIS 17-TŐL) A nem akciós (standard feltételekkel igénybe vehető) hitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény további mellékletei tartalmazzák.

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

Cf 45/10. Külföldi lakóhellyel rendelkezô ügyfél nyilatkozata. Kér jük, min den me zôt tölt sön ki tol lal és nyom ta tott nagy be tûk kel!

Cf 45/10. Külföldi lakóhellyel rendelkezô ügyfél nyilatkozata. Kér jük, min den me zôt tölt sön ki tol lal és nyom ta tott nagy be tûk kel! Külföldi lakóhellyel rendelkezô ügyfél nyilatkozata Fizetésátutalásról szóló rendelkezés (Óvadéki betét elhelyezése esetén ezt a hasábot nem szükséges kitöltenie!) Alulírott, tudomçul veszem és elfogadom,

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2016. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2016. január 01. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN Termék leírása: A lakossági személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan hitelkiváltási célra, vagy hitelkiváltás

Részletesebben

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA Küldő: Dátum: Telefon: 06-1-505-5000 Fax: 06-1-505-5001 www.banifmagyarorszag.hu Címzett: { } Tárgy: Lízingbírálati döntés, Ajánlat zárt végű pénzügyi lízingszerződés megkötésére Tisztelt Partnerünk! Örömmel

Részletesebben

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Lízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad e Érvényes 2014. március 15-től 1 VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés, szerződésmódosítás Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra

Egyedi előfizetői szerződés, szerződésmódosítás Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Egyedi előfizetői szerződés, szerződésmódosítás Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Felhívjuk figyelmét, hogy szolgáltatásonként külön-külön előfizetői szerződés jön létre a vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

A fenti feltételeknek nem megfelelő járadékkérelmet a Pénztár elutasítja. Előnyök és hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál

A fenti feltételeknek nem megfelelő járadékkérelmet a Pénztár elutasítja. Előnyök és hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál Tájékoztató az OTP Nyugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatási lehetőségeiről pénztártagok részére a nyugdíjkorhatár betöltése, illetve nyugdíjjogosultságot igazoló okirat rendelkezésre állása esetén A nyugdíjszolgáltatásra

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez A pénztártag a tagsági jogviszonyát bármikor megszüntetheti más pénztárba történő átlépéssel. A tagsági viszony átlépéssel

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

1/5. Bank tölti ki! > FWF azonosító: WF Kampánykód: Közvetítı természetes személy CIB-es kódja: MJCS kód:

1/5. Bank tölti ki! > FWF azonosító: WF Kampánykód: Közvetítı természetes személy CIB-es kódja: MJCS kód: IGÉNYLİLAP CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖN, FOLYÓSZÁMLAHITEL 1. A KÉRT KÖLCSÖN ADATAI 1.1.Igényelt termék: CIB Személyi kölcsön Igényel kiegészítı szolgáltatást személyi kölcsönéhez? Hitelfedezeti védelem CIB Folyószámlahitel

Részletesebben

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:...

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegének

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Az Üzletszabályzat legutolsó módosítását a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 13/7/2015 számú határozatával

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS amely szerződés (továbbiakban: Szerződés/Kölcsönszerződés)

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS AZ ÁLTALÁNOS, VALAMINT A KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS AZ ÁLTALÁNOS, VALAMINT A KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS AZ ÁLTALÁNOS, VALAMINT A KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. december 1-től. AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FOLYÓSZÁMLAHITEL OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2016. március 21. Hatályba lépés dátuma: 2016. március 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben