Magyarországi Magiszter Alapítvány. Esélyek növelése a non-profit szférában. c. projekt bemutatása TÁMOP A-10/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarországi Magiszter Alapítvány. Esélyek növelése a non-profit szférában. c. projekt bemutatása TÁMOP-5.5.1. A-10/1-2010-0030"

Átírás

1 1 Esélyek növelése a non-profit szférában c. projekt bemutatása TÁMOP A-10/ Projekt időszak: Projekt akcióterülete: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Megítélt támogatás: Ft

2 2 Tartalomjegyzék Alapítvány bemutatása... 3 A Középiskola telephelyei... 4 Együttműködő partnereink... 4 Megvalósuló pályázataink Projekt indokoltsága... 5 Projekt célja... 6 Projekt célcsoportja... 6 Közvetett célcsoport:... 6 Közvetlen célcsoport:... 6 Az eredményeket eljuttatásának eszköze:... 7 Projekt szakmai terve... 7 Előkészítő tevékenyég:... 7 Projekt tevékenységei és eredménye:... 7 Szakmai standard:... 8 Módszerek, szakmai színvonal biztosítása:... 8 Módszertani leírás:... 8 Többletérték:... 8 A projektben résztvevő személyek... 9

3 3 Alapítvány bemutatása Szervezetünk, a 2000-ben alakult Debreceni Magiszter Alapítvány néven, Debrecenben. Feladatunknak tartjuk elsősorban az oktatást, nevelést, tehetséges fiatalok támogatását, felnőttképzés szervezését, szociális tevékenységet, esélyegyenlőség elősegítését, nemzeti és térségi identitástudat megtartását és erősítését. Kiemelkedő feladataink között szerepel, hogy segítsük a roma származású embereket. Az oktatás mellett elengedhetetlen feladatunknak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetűeket, munkanélkülieket és azok családtagjait felkészítsük a munkaerő-piaci /re/integrációra, segítsük a beilleszkedési zavarokkal küszködő fiatalokat, illetve megtanítsuk őket az önálló életvezetésre, ezáltal javítsuk versenyképességüket. Szerepet vállalunk a foglalkoztathatóság javításában a következő területeken: - Munkanélküliek és inaktív korúak foglalkoztatásra való felkészítése; - Tartósan munkanélküliek számára piacképes szakképzettség biztosítása; - Ifjúsági munkanélküliséggel szembeni fellépés; - Az életpályát végigkísérő továbbképzés lehetőségének biztosítása, Megváltozott munkaképességű emberek visszavezetése a munka világába. Az Alapítványunk fenntartója a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskolának, amely felnőtteket készít fel érettségire esti munkarend szerint, 2004 óta. Az intézmény diákjainak jelentős része hátrányos helyzetű és/vagy roma származású.

4 A Középiskola telephelyei 4 Debrecen; Szolnok; Budapest; Baja; Tiszavasvári. Együttműködő partnereink Segítő szolgálatok (CSAT Egyesület), munkaügyi központok (Humán Szolgálati Központ), Debreceni, Szolnoki Regionális Képzési Központ, Országos Közoktatási Intézet (OKI) Iskolafejlesztési és Integrációs Központ, civil szervezetek, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, roma szervezetek. A városi és iskolai könyvtárak (Debrecen, Baja, Budapest, Szolnok, Tiszavasvári). Tartós és hosszútávú együttműködést alakítottunk ki a SZIRom Alapítvánnyal. Megvalósuló pályázataink Hajdú-Bihar Megyei Civil Szolgáltató Központ működtetése április 01-től; TÁMOP 321B/2- Digitális Magiszter; TÁMOP 321B/4- Magiszter Második Esély Program; NCA-DP-10-C- Magiszter az érdekképviseletek támogatására; TÁMOP 344/B/08/1 GÉNIUSZ A Magiszter Alapítvány a tehetséges fiatalokért;

5 Projekt indokoltsága 5 A Nemzeti fejlesztési Terv I. szakaszában Jász- Nagykun Szolnok megye 740 pályázatot nyert a térségben tervezett fejlesztésekre. A nyertes pályázók közül csupán 9 volt civil szervezet. Ez azt jelenti, hogy a nyertesek között 1,2% volt a non-profit szféra megjelenése. Még rosszabb képet mutat azaz adat, amely szerint a nyertes civilek között mindössze 3 szervezet van, amelyik nevesítetten a roma célcsoport számára kívánt programot megvalósítani. Ez mindösszesen a programok 0,4 %-át teszi ki. Emellett az eddig megjelent a roma lakosság társadalmi befogadásáért vagy a társadalmi szerepvállalásának erősítéséért témakörű pályázatok között az akcióterületről nyertes program nem volt. A projektünk tevékenyégi szükségességét és területi meghatározását indokolja, hogy míg az országos átlagot vizsgálva a civil szervezetek aránya a hátrányos helyzetű csoportok segítésére kiírt Társadalmi Megújulás Operatív Programokban eléri a 70%-ot, és a sikeresen pályázó roma szervezetek aránya 8%, addig Jász- Nagykun Szolnok Megyében ez az arány mindössze 0,4 %-ot tesz ki. Bár az országos átlag sem magas, de a megyei eredmények rendkívül elenyészőek. Tevékenységünkkel az a hiátust töltjük be, ami a célterülten jelenleg nincs vagy kisszámú. Ilyen a horizontális tanulás, a célirányos képzések, a hálózati működés, az ilyen irányú tendenciák serkentése. Azon pályázatok, amelyek eddig a romák bevonását tervezték, jellemzően 3 megyében valósulnak meg, amiben Jász- Nagykun Szolnok Megye nincs benne, míg a problémák (Pl: a területi szegregáció) itt is jelentősek.

6 Projekt célja 6 A fejlesztés kiemelt célja, hogy az akcióterületen a helyi civil szervezetekkel együttműködve elősegítsük az esélyegyenlőség széles körű megvalósítását, a területi kohéziót és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációját. Valamint az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika minél szélesebb körben történő megismertetését és megvalósítását, az egyenlő hozzáférés esélyének megteremtését a civil szervezetek hálózatosodása révén, a regionális továbbá a nemzetközi együttműködésen keresztül. Projekt célcsoportja Közvetett célcsoport: alacsony iskolázottságú, munkanélküli, hátrányos helyzetbe lévő emberek, a diszkrimináció áldozatai (elsősorban roma emberek). Alacsony jövedelemmel rendelkeznek, körülményeikre jellemző a lakhatási és iskolai szegregáció, rossz életkörülmények és a mobilitás hiánya. Munkapiaci státuszuk, érdekérvényesítő képességük össztársadalmi szinten a legalacsonyabb. Könnyen elérhetőek és beazonosíthatóak. Közvetlen célcsoport: az őket támogató, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásáért küzdő civil szervezetek. Beazonosításukban a területen végzett korábbi felmérésünk, helyismeretünk, kapcsolatrendszerünk segített. Felmérésünk szerint nincsenek erős civilek az érdekérvényesítés és a forráslehívás terén, esélyegyenlőségi ismereteik alacsonyak. Emellett partneri viszonyaikra jellemző a tagoltság, a tartós együttműködés és összefogás hiánya.

7 Az eredményeket eljuttatásának eszköze: a civilek közvetlen fejlesztése révén kap támogatást a közvetett célcsoport is. Képzésekkel, adatbázis létrehozásával, hálózatba kapcsolással, szakmai fórumokkal és műhelyek működtetésével fejleszthetik tudásukat, építhetnek ki partneri viszonyokat, segítséget kaphatnak a problémák kezelésére a szaktanácsadásokon keresztül, valamint képzett önkéntesi hálózatot fejlesztünk ki. 7 Projekt szakmai terve Előkészítő tevékenyég: Kérdőívek elkészítése, kérdezőbiztosok kiválasztása és felkészítése, kapcsolatfelvétel a településekkel, korábbi felmérés pontosítása, meglévő dokumentumok átvizsgálása. Projekt tevékenységei és eredménye: Kérdőíves válaszok kiértékelése, az eredmény beépítése a programelemekbe (Pl.: szakmai műhely, fórumok). Önkéntesek kiválasztása, bevonása a projekt előkészítő folyamataiba. Képzések kidolgozása (esélyegyenlőségi, digitális kompetencia, szak és általános önkéntesi, non-profit jogi, civil komplex) és akkreditálása, majd megtartása a belső munkatársaknak, menedzsmentnek, önkénteseknek, civileknek, és a civilek környezetének. Hálózatépítés a Vándorló tudás fórumokon keresztül, ahol a megtartott fórum szakanyagára épül a következő fórum, folyamatos előrehaladást biztosítva, illetve a korábbi résztvevő előadóvá válásával az új fórumon. Kapacitás-kohéziós adatbázis kialakítása a szervezeti fejlődés és a területi kohézió kialakítása érdekében. Önkéntesek bevonása szaktudásuk szerint, ( szak ) képzéssel egybekötve. A helyi média megkeresése média kerekasztal megtartásán keresztül, az ismeretátadás és elköteleződés érdekében. Együttműködő szervezetek felkészítése, jó gyakorlatok gyűjtése, elterjesztése, disszeminációja és publikálása. Tanulmányok készítése, szakmai műhelyek működtetése (jó gyakorlatok sztenderdizálása, gyűjtése, önkéntes hálózat elősegítése, hálózatba szerveződés módszerének kialakítása érdekében), konferenciák rendezése, hazai és nemzetközi

8 partnerekkel együttműködés kialakítása, valamint holnapfejlesztés. A komplex beavatkozás eredményeként szakmai hálózat alakul ki, akik képzettek lesznek a társadalmi problémák kezelése terén, képesek lesznek szakmai megoldási javaslatokat készíteni egyéni és közösségi szinten is. Hosszútávú koncepciót alakítanak ki, amely befolyással bír a szegregáció felszámolására, és az integráció megteremtésére. Képesek lesznek akciótervet készíteni, és azt az újonnan kialakított kapcsolatrendszerükön keresztül végigvinni. Emellett a településeken rendszeresen megjelenő szakmai tanácsadóink segítségével a gyakorlatba ültetik át az elméleti ismereteket, és specifikus problémáik esetén is kapnak segítséget, az így szerzett tudást tovább tudják majd adni. 8 Önkénteseink folyamatosan segítik a tanácsadási időszakok között a kérdések, problémafelvetések gyűjtését, szükség esetén a gyors reagálást. Szakmai standard: Jogi normák, költségvetési előírások, felnőttképzési szabályozás, uniós előírások és elvárások. Módszerek, szakmai színvonal biztosítása: Akkreditált képzések megtartása, jogi ismeretek átadása, költségvetési/szociális/foglalkoztatási/munkaerőpiaci/informatikai ismeretek oktatása. Elismert szakértők bevonása a végrehajtásba. A program végigkísérése belső minőségbiztosítással. Folyamatos kapcsolattartás a közvetlen és közvetett célcsoporttal, a program lezártát követően is. A programban részt vevő szakemberek, a menedzsment tagjai széleskörű tapasztalattal bíró, magasan képzett szakértők. Módszertani leírás: Adatelemzés, statisztikai elemzés, dokumentumelemzés, képzésfejlesztés, kérdőíves felmérés és kiértékelés, tréning, kerekasztal, szakmai (tovább) képzés. Többletérték: Egyedi, innovatív és gyakorlatias tudást adó képzések, önfejlesztés elsajátítása, hálózatos működés kialakítása a Vándorló tudás rendszerével, és a Kapacitás-kohéziós adatbázis kialakításával (civil profilalkotás, profilozott partneradatbázis, szervezeti kompetencia-térkép).

9 A projektben résztvevő személyek 9 Projektmenedzser: Sarkadi Zsolt Pénzügyi vezető: Csombordi József Szakmai vezető: Dr. Borovszky Tímea Projektasszisztens: Gurbán Klára Projektszervezési koordinátor: Molnár Emese Informatikus, digitális szaktanácsadó: Sarkadi Ákos

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Az alulírott civil szervezetek 1 javaslatát részletezzük ebben az anyagban. Összefoglaló A javaslat lényege, hogy

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Megvalósíthatósági Tanulmány

Megvalósíthatósági Tanulmány Megvalósíthatósági Tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program c. Tervezési felhívására beadott pályázathoz

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

LEHET MÁSKÉNT! Komplex foglakozatási szolgáltatásfejlesztés Észak-magyarországon

LEHET MÁSKÉNT! Komplex foglakozatási szolgáltatásfejlesztés Észak-magyarországon LEHET MÁSKÉNT! Komplex foglakozatási szolgáltatásfejlesztés Észak-magyarországon A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-1.4.3.-08/2-2009-0057

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE A TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ BŰNMEGELŐZÉSI ÉS REINTEGRÁCIÓS PROGRAMOK MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 KIEMELT PROJEKT BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT A TÁRSADALMI

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány 15. sz. melléklet Megvalósíthatósági tanulmány SZEREP- TAN -MŰHELY A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A projekt keretében kialakított modell a gyermekgondozási szabadság utáni munkavállalás teljes feltételrendszerének

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar AZ ORSZÁGOS TRANZITFOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET TÁMOP 5.3.1 PROJEKTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORT TOBORZÁSI-, ÉS KIVÁLASZTÁSI

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Ágazati Operatív Programok 2014-2020

Ágazati Operatív Programok 2014-2020 Ágazati Operatív Programok 2014-2020 EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program KEHOP

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0024 ÖNKÉNTESSÉG ÉS TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY MAPI

Részletesebben

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt 2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt Beszámoló, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2014. évben végzett szakmai munkájáról A Civil Centrum Alapítvány

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

JOGPONT HÁLÓZAT. Az ország jogrendszerét kiválóan ismerô, gyakorló ügyvédekkel dolgozunk együtt. Bizalommal fordulhat hozzánk! www.jogpont.

JOGPONT HÁLÓZAT. Az ország jogrendszerét kiválóan ismerô, gyakorló ügyvédekkel dolgozunk együtt. Bizalommal fordulhat hozzánk! www.jogpont. JOGPONT HÁLÓZAT Már a régió 27 helyszínén nyújtunk INGYENES JOGI és információs TANÁCSADÁST munkavállalással társadalombiztosítással és vállalkozásindítással kapcsolatos kérdésekben. Az ország jogrendszerét

Részletesebben