EOB6410 HU GŐZÖLŐS SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL PARNA PEČICA NAVODILA ZA UPORABO 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EOB6410 HU GŐZÖLŐS SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL PARNA PEČICA NAVODILA ZA UPORABO 35"

Átírás

1 EOB6410 HU GŐZÖLŐS SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL PARNA PEČICA NAVODILA ZA UPORABO 35

2 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK TERMÉKLEÍRÁS AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT NAPI HASZNÁLAT ÓRAFUNKCIÓK TARTOZÉKOK HASZNÁLATA TOVÁBBI FUNKCIÓK HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁS ÜZEMBE HELYEZÉS ENERGIAHATÉKONYSÁG ÖNRE GONDOLUNK Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája. Köszöntjük az Electrolux világában! Látogassa meg a weboldalunkat: Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk: További előnyökért regisztrálja készülékét: Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez: VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk. Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus, termékszám, sorozatszám. Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Figyelmeztetés - Biztonsági információk Általános információk és hasznos tanácsok Környezetvédelmi információk A változtatások jogát fenntartjuk.

3 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót. 1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől. A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak. Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet. 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében. 1.2 Általános biztonság MAGYAR 3 A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét csak képesített személy végezheti el. A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.

4 4 A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati dugaszt a fali aljzatból. Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze áramütést. A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt. Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti. Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő. A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét, majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartó síneket a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza. 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 2.1 Elhelyezés VIGYÁZAT! A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket. Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat. Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt. Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva. Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és egységtől. A készüléket biztonságos szerkezetek alá és mellé helyezze. A készüléket azonos magasságú készülékek vagy egységek mellett helyezze el. 2.2 Elektromos csatlakoztatás VIGYÁZAT! Tűz- és áramütésveszély. Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. A készüléket kötelező földelni. Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon. Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.

5 MAGYAR 5 Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Amennyiben a készülék hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét márkaszervizünknél végeztesse el. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek hozzá a készülék ajtajához, különösen akkor, ha az forró. A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat. Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen. Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá. A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védőrelét. Az elektromos készüléket szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden fázison leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie. A készülék megfelel az EGK irányelveinek. 2.3 Használat VIGYÁZAT! Sérülés-, égés-, áramütésés robbanásveszély. A készüléket kizárólag háztartási célra használja. Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva. Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni. Minden használat után kapcsolja ki a készüléket. Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő távozhat a készülékből. Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik. Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra. Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre. Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen a készülék közelében, amikor kinyitja az ajtót. Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. VIGYÁZAT! A készülék károsodásának veszélye áll fenn. A zománc elszíneződésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében: ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat közvetlenül a készülék sütőterének aljára. ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütőterének aljára. Ne engedjen vizet a forró készülékbe. a főzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben. A tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el. A zománc elszíneződése nincs hatással a készülék teljesítményére. Ez a garanciajog szempontjából nem számít hibának. A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet.

6 6 A készülék kizárólag ételkészítési célokat szolgál. Tilos bármilyen más célra, például helyiség fűtésére használni. A művelet közben a sütő ajtaja legyen csukva. 2.4 Gőz sütés VIGYÁZAT! Égési sérülés és a készülék károsodásának veszélye áll fenn. A kiszabaduló gőz égési sérülést eredményezhet: Gőz sütés közben ne nyissa ki a készülék ajtaját. Gőz sütés után óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. 2.5 Ápolás és tisztítás VIGYÁZAT! Személyi sérülés, tűz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn. Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból. Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék. Máskülönben fennáll a veszély, hogy az üveglapok eltörnek. A sütőajtó sérült üveglapját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez. Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz! Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felületének rongálódását. A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet okozhat. A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat. Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat. Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha van) semmilyen mosószerrel. 2.6 Belső világítás Az izzó illetve halogén lámpa olyan típusú, amely kizárólag háztartási készülékekhez használható. Otthona kivilágítására ne használja. VIGYÁZAT! Vigyázat! Áramütés-veszély. A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból. Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon. 2.7 Ártalmatlanítás VIGYÁZAT! Sérülés- vagy fulladásveszély. Bontsa a készülék hálózati csatlakozását. Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba. Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését.

7 3. TERMÉKLEÍRÁS MAGYAR Általános áttekintés Kezelőpanel 2 Sütőfunkciók szabályozógombja 3 Üzemi jelzőlámpa / szimbólum / visszajelző 4 Elektronikus programkapcsoló 5 Hőmérséklet-szabályozó gomb 6 Hőmérséklet jelző / szimbólum / visszajelző 7 Víztartály visszajelzője 8 Víztartály 9 Fűtőelem 10 Sütőlámpa 11 Ventilátor 12 Polctartó, eltávolítható 13 Lefolyócső 14 Vízleeresztő szelep 15 Polcszintek 16 Gőz bemenet 3.2 Tartozékok Huzalpolc Főzőedényekhez, tortaformákhoz, sütőedényekhez. Sütő tálca 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT Tortákhoz és süteményekhez. Mély tepsi Sütemények és húsok sütéséhez, illetve zsírfelfogó edényként. VIGYÁZAT! Olvassa el a Biztonság című fejezetet. 4.1 Kezdeti tisztítás Vegyen ki a készülékből minden tartozékot és kivehető polctartót. Olvassa el az Ápolás és tisztítás című fejezetet. Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket. Helyezze vissza a tartozékokat és a kivehető polctartókat az eredeti helyükre. 4.2 Az óra beállítása A sütő működtetése előtt be kell állítania az órát. Amikor a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, illetve áramszünetet követően a Pontos idő funkció szimbóluma villogni kezd. A vagy gombot nyomja meg a pontos idő beállítására. Körülbelül öt másodperc elteltével a villogás megszűnik, a kijelző pedig a beállított időt mutatja.

8 Az idő módosítása Az Időtartam vagy Befejezés funkció működése alatt nem módosítható az óra beállítása. Nyomja meg többször a gombot mindaddig, míg a Pontos idő funkció visszajelzője villogni nem kezd. Új időpont beállításához kövesse Az óra beállítása című részben leírtakat. 4.4 Előfűtés Üres készülékkel végezzen előmelegítést, hogy kiégesse a visszamaradt zsírt. A szokásosnál forróbbak lehetnek a tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki a készülék. Ez normális jelenség. Gondoskodjon megfelelő légáramlásról a helyiségben. Hagyja lehűlni a sütőt. Nedvesítsen meg meleg vízzel és kevés kímélő folyékony mosogatószerrel egy puha ruhát, és ennek segítségével tisztítsa ki a sütőteret. 1. Állítsa be a funkciót és a maximális hőmérsékletet. 2. Hagyja egy óráig működni a készüléket. 3. Állítsa be a funkciót és a maximális hőmérsékletet. 4. Hagyja 15 percig működni a készüléket. 5. Állítsa be a funkciót és a maximális hőmérsékletet. 6. Hagyja 15 percig működni a készüléket. 5. NAPI HASZNÁLAT VIGYÁZAT! Olvassa el a Biztonság című fejezetet. 5.1 Visszahúzható gombok A készülék használatához nyomja meg a szabályozó gombot. A szabályozó gomb kiugrik.

9 5.2 A készülék be- és kikapcsolása Gomb szimbólum, visszajelző, illetve lámpa (modelltől függően): A visszajelző akkor kapcsol be, amikor a sütő felmelegszik. A lámpa a készülék működésekor kapcsol be. A szimbólum azt jelzi, hogy a gomb a sütőfunkciót vagy a hőmérsékletet vezérli-e. MAGYAR 9 1. A sütőfunkció kiválasztásához forgassa el a sütőfunkciók gombját. 2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához. 3. A készülék kikapcsolásához forgassa a sütőfunkciók és a hőmérséklet szabályozó gombjait kikapcsolt pozícióba. 5.3 Sütőfunkció Sütőfunkció Kikapcsolt állás Alkalmazás A készülék kikapcsolt állapotban van. Sütő világítás Alsó + felső sütés Felsõ fûtés Alsó sütés Grill + felső sütés Infrasütés A sütőlámpa bekapcsolása sütőfunkció használata nélkül. 1 szinten történő tészta- és hússütés számára. Kenyér, sütemény és tészta pirításához. Főzött ételek befejezéséhez. Ropogós alapú sütemények készítéséhez és étel tartósításához. Lapos étel grillezése nagy mennyiségben, és kenyér pirítása. Nagyobb húsdarabok vagy nem csontozott szárnyas sütése egyetlen sütőszinten. Továbbá felfújtak készítéséhez és pirításhoz.

10 10 Sütőfunkció Hőlégbefúvás, nagy hőfok Pizzasütés Hőlégbefúvás + gőz Alkalmazás Sütés egyszerre maximum három sütőszinten, illetve aszalás C-kal alacsonyabbra állítsa a sütő hőmérsékletét, mint az Alsó + felső sütés esetén. Ha a sütő 1 szintjén szeretné sütni az ételt, és jól megpirítani, illetve ropogóssá tenni az alsó rétegét C-kal alacsonyabbra állítsa a sütő hőmérsékletét, mint az Alsó + felső sütés esetén. Párolt ételek elkészítéséhez. A funkció segítségével csökkentheti a sütés idejét, és megőrizheti az ételekben található vitaminokat és tápanyagokat. A funkció használatakor a hőmérséklet 130 C és 230 C között állítható be. 5.4 Kijelző A B C A) Funkciók visszajelzői B) Időkijelző C) Funkció visszajelző 5.5 Gombok Gomb Funkció Megnevezés MÍNUSZ ÓRA PLUSZ A pontos idő beállítása. Egy óra funkció beállítása. A pontos idő beállítása. 5.6 Gőz sütés 1. Állítsa be a funkciót. 2. Nyomja meg a víztartály fedelét a kinyitásához. Töltse fel a víztartályt vízzel, amíg a Tartály tele visszajelző világítani nem kezd. A tartály maximális űrtartalma 900 ml. Ez kb perc sütéshez elegendő.

11 MAGYAR 11 Folyadékként kizárólag vizet használjon. Ne használjon szűrt (ioncserélt) vagy desztillált vizet. Ne használjon egyéb folyadékot. Ne töltsön a víztartályba gyúlékony vagy alkoholos folyadékokat (grappa, whisky, konyak stb.). 3. Tolja a víztartályt az eredeti helyzetébe. 4. Az ételt megfelelő főzőedényben készítse el. 5. Állítsa a hőmérsékletet 130 C és 230 C közötti értékre. A gőz sütés nem nyújt jó eredményeket 230 C feletti hőmérséklet esetén. VIGYÁZAT! A gőz sütés minden használata után várjon legalább 60 percet, hogy megelőzze a forró víz kifolyását a vízkivezető szelepen. A gőz sütés után ürítse ki a víztartályt. FIGYELMEZTETÉS! A készülék forró. Égésveszély! Legyen óvatos, amikor megérinti a víztartályt. Ha túl sok vizet tölt a tartályba, a biztonsági leeresztő szelep a többlet vizet a sütő aljára folyatja. A kifolyt vizet egy szivaccsal vagy ruhával távolítsa el. 5.9 A víztartály ürítése FIGYELMEZTETÉS! Mielőtt hozzáfogna a víztartály kiürítéséhez, győződjön meg arról, hogy a sütő kihűlt. 1. Készítse elő a használati útmutatóval egy csomagban mellékelt lefolyócsövet (C). Helyezze a csatlakozót (B) a lefolyócső egyik végére. 2. A lefolyócső (C) másik végét helyezze egy tartályba. A tartályt a leeresztő szelepnél (A) alacsonyabb magasságban helyezze el. A B C 5.7 Víztartály üres visszajelző A visszajelző azt mutatja, hogy a víztartály üres, és fel kell tölteni. További információkért lásd a Gőz sütés c. részt. 5.8 Víztartály tele" visszajelző 3. Nyissa ki a sütő ajtaját, majd tegye a csatlakozót (B) a leeresztő szelepbe (A). 4. Nyomja meg többször a csatlakozót a víztartály leürítése közben. A visszajelző azt mutatja, hogy a sütő készen áll a gőz sütésre.

12 12 A tartályban még lehet valamennyi víz, amikor a víztartály üres visszajelző világítani kezd. Várjon, amíg a vízleeresztő szelepnél már nem folyik ki több víz. 5. Amikor a víz már nem folyik, húzza ki a csatlakozót a szelepből. 6. ÓRAFUNKCIÓK 6.1 Órafunkciók táblázata A leeresztett vizet ne használja fel a víztartály ismételt feltöltéséhez. Óra funkció Óra Percszámláló Időtartam Befejezés Alkalmazás A pontos idő beállításához, módosításához vagy ellenőrzéséhez. Visszaszámlálási idő beállítása. Ez a funkció nincs hatással a készülék működésére. A sütési idő beállítása a sütőnél. A sütő kikapcsolási időpontjának beállítása. Egyidejűleg használhatja az Időtartam és a Befejezés funkciót annak beállítására, hogy mennyi ideig működjön és mikor kapcsoljon ki a készülék. Segítségével a készüléket késleltetéssel kapcsolhatja be. Először állítsa be az Időtartamot Befejezést., majd a 6.2 Az óra funkciók beállítása Az Időtartam és a Befejezés funkciókhoz állítson be egy sütőfunkciót és egy hőmérsékletet. Ez nem szükséges a Percszámláló funkcióhoz. 1. Nyomja meg többször a gombot, amíg a kívánt óra funkció visszajelzője villogni nem kezd. 2. A szükséges óra funkció idejének beállításához nyomja meg a vagy gombot. Az óra funkció működik. Ekkor a kijelzőn megjelenik a beállítani kívánt óra funkció visszajelzője. A Percszámláló funkciónál a kijelző a fennmaradó időt jelzi. 3. Amikor letelik a beállított idő, az óra funkció jelzőfénye villog, és hangjelzés hallható. A jelzés kikapcsolásához nyomjon meg egy gombot. 4. Forgassa kikapcsolt állásba a sütőfunkciók vezérlőgombját és a hőmérséklet-szabályzót.

13 MAGYAR 13 Az Időtartam és a Befejezés funkciók használatakor a sütő automatikusan kikapcsol. Az óra funkció kijelzése néhány másodperc múlva eltűnik. 6.3 Az óra funkciók törlése 1. Nyomja meg többször a gombot mindaddig, míg a megfelelő funkció visszajelzője villogni nem kezd. 2. Nyomja meg és tartsa megnyomva a gombot. 7. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA VIGYÁZAT! Olvassa el a Biztonság című fejezetet. Fedő (B) 7.1 Tartozékok a gőz sütéshez A készülék gőz sütési tartozék nélkül kerül leszállításra. További tájékoztatásért forduljon a helyi forgalmazóhoz. Diétás ételkészítő edény gőz sütési funkciókhoz Az edény egy üveg tálból, a befúvó tömlő (C) számára egy furattal rendelkező fedőből, valamint egy acélrácsból áll, amelyet az edény aljába lehet helyezni. Üvegedény (A) A fúvóka és a befúvó tömlő C D C jelű alkatrész: befúvó tömlő a gőz sütéshez, D : fúvóka a közvetlen gőz sütéshez. Befúvó cső (C)

14 14 Fúvóka a közvetlen gőz sütéshez (D) Acélrács (E) Ne tisztítsa a sütőedényt súroló- és csiszolószerekkel, valamint porokkal. Ne tegye hideg / nedves felületre a forró sütőedényt. 7.2 Gőz sütés diétás ételkészítő edénnyel Tegye az ételt az edénybe helyezett acélrácsra, majd tegye az edényre a fedőt. 1. Illessze a befúvó tömlőt a diétás ételkészítő edény fedőjének speciális furatába. Ne öntsön hideg folyadékot a forró sütőedénybe. Ne tegye a sütőedényt forró főzőfelületre. C 2. A sütőedényt helyezze a sütő alulról számított második polcszintjére. 3. A befúvó tömlő másik végét illessze a gőzbemenethez.

15 MAGYAR 15 Ügyeljen arra, hogy a befúvó tömlő ne nyomódjon össze, és ne érjen a sütő felső részén található fűtőelemhez. 4. A sütőn állítsa be a gőz sütés funkciót. 7.3 Közvetlen gőz sütés Tegye az ételt az edénybe helyezett acélrácsra. Adjon hozzá kevés vizet. FIGYELMEZTETÉS! Ne használja az edény fedőjét. 2. A sütőedényt helyezze a sütő alulról számított első vagy második polcszintjére. Ügyeljen arra, hogy a befúvó tömlő ne nyomódjon össze, és ne érjen a sütő felső részén található fűtőelemhez. 3. A sütőn állítsa be a gőz sütés funkciót. Amikor csirkét, kacsát, pulykát, gidát, nagyobb halat vagy hasonló ételt készít, a fúvókát (D) közvetlenül a hús üres részébe vezesse be. Biztosítsa, hogy ilyenkor a nyílások ne záródjanak el. VIGYÁZAT! A sütő működése alatt a fúvókát óvatosan kezelje. Amikor a sütő forró, a fúvókát edényfogó kesztyűvel érintse meg. A fúvókát mindig távolítsa el a sütőből, ha nem használja a gőz funkciót. A befúvó tömlőt kifejezetten a sütővel való használatra terveztük, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. 1. Illessze a fúvókát (D) a befúvó tömlőbe (C). A befúvó tömlő másik végét illessze a gőzbemenethez. 8. TOVÁBBI FUNKCIÓK 8.1 Hűtőventilátor Amikor a készülék üzemel, a hűtőventilátor automatikusan bekapcsol, A gőz sütéssel kapcsolatos további információkért tekintse meg a gőz sütésre vonatkozó ételkészítési táblázatokat a Hasznos tanácsok és javaslatok című fejezetben. hogy hidegen tartsa a készülék felületeit. Amikor kikapcsolja a készüléket, a hűtőventilátor továbbra is működik, amíg a készülék le nem hűl.

16 Biztonsági felszerelés A készülék nem megfelelő használata vagy a részegységek meghibásodása veszélyes túlmelegedést okozhat. Ennek megakadályozása céljából a sütő 9. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK biztonsági hőkapcsolóval rendelkezik, amely megszakítja az áramellátást. A sütő a hőmérséklet csökkenése után automatikusan újra bekapcsol. VIGYÁZAT! Olvassa el a Biztonság című fejezetet. A táblázatban szereplő hőmérsékleti értékek és sütési időtartamok csak tájékoztatásként szolgálnak. A valós értékek a receptektől, a felhasznált összetevők minőségétől és mennyiségétől függenek. 9.1 Általános tudnivalók A készülék öt polcszinttel rendelkezik. A polcszintek számozása a készülék aljától felfelé történik. A sütő egy speciális rendszerrel van ellátva, ami keringeti a levegőt, és a gőzt folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel egyszerre párolhat és süthet, így az elkészített ételek belül puhák, kívül pedig ropogósak lesznek. Minimálisra csökkenti a sütési időt és az energiafogyasztást. A nedvesség lecsapódhat a készüléken vagy az ajtó üveglapjain. Ez normális jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktől, amikor sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése előtt 10 percig üzemeltesse a készüléket. Törölje le a nedvességet a készülék minden használata után. Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a sütőtér aljára, és a készülék egységeit ne takarja le sütés közben alufóliával. Ez hatással lehet a sütés eredményére, és károsíthatja a sütő zománcozását. 9.2 Sütemények sütése Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a sütési idő 3/4-e el nem telt. Ha egyszerre két sütő tálcát használ, legyen egy üres szint közöttük. 9.3 Húsok és halak sütése Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon mély tepsit, hogy megóvja a sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is éghetnek. Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon ki. Hússütés közben a túlzott füstképződés megelőzése érdekében öntsön egy kis vizet a mély tepsibe. A füst lecsapódásának megelőzése érdekében mindig pótolja az elpárolgott vizet. 9.4 Sütési időtartamok A sütés időtartama az étel fajtájától, annak állagától és mennyiségétől függ. Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben. Találja meg a legjobb beállításokat (hőmérséklet-beállítás, sütési idő stb.) sütőedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket.

17 9.5 Tészta- és hússütési táblázat Sütemények Étel Alsó + felső sütés Hőlégbefúvás, nagy hőfok Habos sütemények Linzertészta Kefires sajttorta Almatorta (almás pite) 1) Megjegyzés Hőmérséklet Polcmagasság Hőmérséklet Polcmagasság Idő (perc) (2 és 4) Tortasütő formában (2 és 4) Tortasütő formában cm-es tortasütő formában (bal és jobb) Két darab 20 cm-es sütőformában a huzalpolcon Rétes Sütő tálcán Gyümölcstorta Piskótatészta Karácsonyi torta/ gyümölcstorta gazdagon 1) (bal és jobb) cm-es tortasütő formában cm-es tortasütő formában cm-es tortasütő formában Szilvatorta 1) tő formá Kenyérsüban Aprósütemény egy szinten Sütő tálcán Aprósütemény két szinten MAGYAR és Sütő tálcán

18 18 Étel Alsó + felső sütés Hőlégbefúvás, nagy hőfok Polcmagasság Aprósütemény három szinten Keksz / omlós tészták egy szinten Keksz / omlós tészták két szinten Keksz / omlós tészták három szinten Habcsók egy szinten Habcsók két szinten 1) Megjegyzés Hőmérséklet Polcmagasság Hőmérséklet Idő (perc) , 3 és Sütő tálcán Sütő tálcán és Sütő tálcán , 3 és Sütő tálcán Sütő tálcán és Sütő tálcán Molnárka Sütő tálcán 1) Képviselőfánk egy szinten Sütő tálcán Képviselőfánk két szinten és Sütő tálcán Tortalapok Gyümölcstorta gazdagon cm-es tortasütő formában cm-es tortasütő formában

19 MAGYAR 19 Étel Alsó + felső sütés Hőlégbefúvás, nagy hőfok Lekváros piskóta Megjegyzés Hőmérséklet Polcmagasság Hőmérséklet (bal és jobb) Idő (perc) cm-es tortasütő formában 1) Melegítse elő a sütőt 10 percig. Kenyér és pizza Étel Alsó + felső sütés Hőlégbefúvás, nagy hőfok Megjegyzés Hőmérséklet Polcmagasság Hőmérséklet Polcmagasság Idő (perc) Polcmagasság Fehér darab, 500 kenyér 1) g/db Rozskenyér Kenyérsütő formában Zsemle 1) (2 és 4) db a sütő tálcán 1) Melegítse elő a sütőt 10 percig. Töltött tészták Étel Alsó + felső sütés Hőlégbefúvás, nagy hőfok Polcmagasság Vajastészta-kosárka Zöldséges pite Megjegyzés Hőmérséklet Polcmagasság Hőmérséklet Idő (perc) Pizza1) Sütő tálcán vagy mély tepsiben Pogácsák Sütő tálcán 1) Formában Formában

20 20 Étel Alsó + felső sütés Hőlégbefúvás, nagy hőfok Megjegyzés Hőmérséklet Polcmagasság Hőmérséklet Idő (perc) Quiche1) Formában Lasagne1) Formában Polcmagasság Cannelloni Formában 1) 1) Melegítse elő a sütőt 10 percig. Hús Étel Alsó + felső sütés Hőlégbefúvás, nagy hőfok Megjegyzés Hőmérséklet Polcmagasság Hőmérséklet Polcmagasság Idő (perc) Marhahús Huzalpolcon Sertés Huzalpolcon Borjú Huzalpolcon Angol marhasült, véresen Angol marhasült, közepesen átsütve Angol marhasült, jól átsütve Huzalpolcon Sertéslapocka Sertéscsülök Huzalpolcon Huzalpolcon Bőrös db Bárány Comb Csirke Egészben

21 MAGYAR 21 Étel Alsó + felső sütés Hőlégbefúvás, nagy hőfok Megjegyzés Hőmérséklet Polcmagasság Hőmérséklet Polcmagasság Idő (perc) Pulyka Egészben Kacsa Egészben Liba Egészben Nyúlhús Feldarabolva Fácán Egészben Hal Étel Alsó + felső sütés Hőlégbefúvás, nagy hőfok Pisztráng/ tengeri keszeg Tonhal/ lazac Megjegyzés Hőmérséklet 9.6 Infrasütés Marhahús Polcmagasság Hőmérséklet Idő (perc) Vadnyúl Feldarabolva hal filé Étel Mennyiség Hőmérséklet Marhasült vagy - szelet, véresen 1) Marhasült vagy - szelet, közepesen 1) Marhasült vagy - szelet, átsütve 1) 1) Melegítse elő a sütőt. vastagság (cm) szerint vastagság (cm) szerint vastagság (cm) szerint Idő (perc) Polcmagasság Polcmagasság vagy vagy vagy 2

22 22 Sertés Étel Lapocka, tarja, sonka Mennyiség (kg) Hőmérséklet Idő (perc) Polcmagasság vagy 2 Borda, karaj vagy 2 Fasírt vagy 2 Sertés csülök (előfőzött) vagy 2 Borjú Étel Mennyiség (kg) Hőmérséklet Idő (perc) Polcmagasság Borjú roston vagy 2 Borjúcsülök vagy 2 Bárány Étel Báránycsülök, bárány roston Mennyiség (kg) Hőmérséklet Idő (perc) Polcmagasság vagy 2 Báránygerinc vagy 2 Szárnyas Étel Mennyiség (kg) Baromfi részek Egyenként 0,2-0,25 Fél csirke Egyenként 0,4-0,5 Hőmérséklet Idő (perc) Polcmagasság vagy vagy 2 Csirke, jérce vagy 2 Kacsa vagy 2 Liba vagy 2 Pulyka vagy 2 Pulyka vagy 2 Hal Étel Mennyiség (kg) Hőmérséklet Idő (perc) Polcmagasság Hal egészben vagy 2

23 9.7 Aszalás Hőlégbefúvás, nagy hőfok A tepsit borítsa be zsírpapírral vagy sütőpapírral. A jobb eredmény érdekében állítsa le a sütőt az aszalási idő felénél, nyissa MAGYAR 23 ki az ajtót, és az aszalás befejezéséhez hagyja lehűlni egy éjszakán át. Zöldségek Étel Hőmérséklet Idő (óra) Polcmagasság 1. pozíció 2. pozíció Bab / 4 Paprika / / 4 Gomba / 4 Fűszernövény / 4 Gyümölcs Étel Hőmérséklet Idő (óra) Polcmagasság 1. pozíció 2. pozíció Szilva / 4 Sárgabarack / 4 Almaszeletek / 4 Körte / Hőlégbefúvás + gőz Édes sütemények Étel Zöldség savanyúsághoz Hőmérséklet Idő (perc) Polcmagasság Megjegyzés Almatorta1) cm-es tortasütő formában Gyümölcslepény cm-es tortasütő formában Gyümölcskenyér cm-es tortasütő formában Piskótatészta cm-es tortasütő formában Panettone1) cm-es tortasütő formában

24 24 Étel Hőmérséklet Idő (perc) Megjegyzés Szilvatorta1) Kenyérsütő formában Aprósütemények (2 és 4) Sütő tálcán Teasütemény (2 és 4) Sütő tálcán Molnárka1) Sütő tálcán Briósok1) (2 és 4) Sütő tálcán 1) Melegítse elő a sütőt 10 percig. Kenyér és pizza Étel Mennyiség (g) Polcmagasság Hőmérséklet Idő (perc) Polcmagasság Megjegyzés Fehér kenyér darab, 1) 500 g/db Péksütemény (2 és 4) 6-8 db a 1) sütő tálcán Pizza1) Sütő tálcán 1) Melegítse elő a sütőt 10 percig. Töltött tészták Étel Zöldséggel töltött ételek Hőmérséklet Idő (perc) Megjegyzés Formában Lasagne Formában Burgonyafelfújt (2 és 4) Formában Hús Étel Mennyiség (g) Polcmagasság Hőmérséklet Idő (perc) Polcmagasság Megjegyzés Sertés roston Huzalpolcon Borjú Huzalpolcon Marha hátszín - véresen Marha hátszín - közepesen átsütve Huzalpolcon Huzalpolcon

25 MAGYAR 25 Étel Marhasült - jól átsütve Mennyiség (g) Hőmérséklet Idő (perc) Megjegyzés Huzalpolcon Bárány Comb Csirke Egészben Pulyka Egészben Kacsa Egészben Liba Egészben Nyúlhús Feldarabolva Hal Étel Polcmagasság Mennyiség (g) Hőmérséklet Idő (perc) Megjegyzés Pisztráng hal Tonhal filé Tőkehal Újramelegítés gőzzel Étel Hőmérséklet Idő (perc) Polcmagasság Polcmagasság Megjegyzés Zöldség / hús felfújtak Újramelegítés tányéron 1) Tészta és Újramelegítés tányéron szósz 1) Köretek (pl. rizs, Újramelegítés tányéron krumpli, tészta) 1) Egytálételek1) Újramelegítés tányéron Hús1) Újramelegítés tányéron Zöldségek1) Újramelegítés tányéron 1) Melegítse elő a sütőt 10 percig. 9.9 Sütés diétás sütőedényben Használja a Hőlégbefúvás + gőz funkciót.

26 26 Zöldségek Étel Hőmérséklet Idő (perc) Polcmagasság Brokkoli (rózsák) Padlizsán Karfiol (rózsák) Paradicsom Spárga (fehér) Spárga (zöld) Cukkini (szeletelve) Sárgarépa Édeskömény Karalábé Paprika csíkokra vágva Zeller (szeletelve) Hús Étel Hőmérséklet Idő (perc) Polcmagasság Főtt sonka Párolt csirkemell Kasseler (füstölt sertéskaraj) Hal Étel Hőmérséklet Idő (perc) Polcmagasság Pisztráng Lazacfilé Köretek Étel Hőmérséklet Idő (perc) Polcmagasság Rizs Krumpli (hámozatlan, közepes méretű) Főtt burgonya (negyedbe vágva) Puliszka

27 10. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS VIGYÁZAT! Olvassa el a Biztonság című fejezetet Tisztítással kapcsolatos megjegyzések A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg. A fémfelületek tisztítását hagyományos tisztítószerrel végezze. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket belsejét. A lerakódott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat. A veszély mértéke nagyobb a grillezőedény esetében. A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sütőtisztító szerrel tisztítsa meg. Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot. Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használjon. Ha teflon bevonatú tartozékokkal rendelkezik, ne tisztítsa azokat agresszív tisztítószerekkel, éles szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben. Ezek a letapadást gátló teflon bevonat sérülését okozhatják Rozsdamentes acél vagy alumínium készülékek A sütőajtó tisztításához csak nedves szivacsot használjon. Puha ronggyal törölje szárazra. Soha ne használjon acélgyapotot, savtartalmú vagy súroló hatású szereket, mivel azok károsíthatják a sütő felületét. A sütő kezelőpaneljét ugyanilyen elővigyázatosan tisztítsa meg Az ajtótömítések megtisztítása Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítés állapotát. Az ajtótömítés a sütőnyílás kereténél található. Ne használja a készüléket, ha az ajtótömítés sérült. Vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel. Az ajtótömítés tisztításának részleteit lásd a tisztításról szóló általános részben A polctartók eltávolítása A sütő tisztításához vegye ki a polctartókat. 1. Húzza el a polctartó elülső részét az oldalfaltól. 2. Húzza el a polctartó sín hátulját az oldalfaltól, majd vegye ki. 1 A polctartó síneket a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza. 2 MAGYAR 27

28 A víztartály tisztítása VIGYÁZAT! Ne töltsön vizet a víztartályba a tisztítási eljárás alatt. A tisztítási eljárás során valamennyi víz kicsepeghet a gőzbemeneti nyílásból a sütőtérbe. Helyezzen be egy tálcát közvetlenül a gőzbemeneti nyílás alatti polcra, hogy elkerülje víz lecsepegését a sütőtér aljába. Bizonyos idő elteltével a sütőben vízkő rakódhat le. Ennek megelőzése érdekében tisztítsa meg a sütőnek a gőzfejlesztésben részt vevő alkatrészeit. Ürítse ki a tartályt minden gőz sütés után. Víztípusok Alacsony vízkőtartalmú, lágy víz - a gyártó által ajánlott, mivel csökkenti a tisztítás gyakoriságát. Csapvíz - használható, ha a háztartási vízellátó rendszer rendelkezik víztisztítóval vagy vízlágyítóval. Magas vízkőtartalmú, kemény víz - nincs semmilyen hatással a készülék teljesítményére, de megnöveli a tisztítás gyakoriságát. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ÁLTAL ELŐÍRT KALCIUMMENNYISÉGI TÁBLÁZAT Kalciumlerakódás Vízkeménység (francia fok) (német fok) Víz besorolása Vízkőtelenítés gyakorisága 0-60 mg/l Édes vagy lágy 75 ciklusonként vagy 2,5 havonta mg/l Közepesen kemény mg/l Kemény vagy meszes 180 mg/l felett 18 felett 10 felett Nagyon kemény 50 ciklusonként vagy 2 havonta 40 ciklusonként vagy 1,5 havonta 30 ciklusonként vagy havonta 1. Töltse fel a víztartályt 850 ml vízzel és 50 ml citromsavval (öt teáskanál). Kapcsolja ki a sütőt, és várjon kb. 60 percet. 2. Kapcsolja be a sütőt, és állítsa be a Hőlégbefúvás, nagy hőfok + gőz funkciót. Állítsa a hőmérsékletet 230 C-ra. 25 perc elteltével kapcsolja ki a sütőt, és 15 percig hagyja lehűlni. 3. Kapcsolja be a sütőt, és állítsa be a Hőlégbefúvás, nagy hőfok + gőz funkciót. Állítsa a hőmérsékletet 130 és 230 C közötti értékre. Kapcsolja ki 10 perc elteltével. Hagyja lehűlni, majd folytassa a tartály tartalmának eltávolításával. Lásd A víztartály ürítése című részt. 4. Öblítse át a tartályt, és egy textíliával törölje le a még meglévő vízkőmaradványokat a sütőben. 5. Kézzel, meleg, tisztítószeres vízzel tisztítsa meg a vízleeresztő csövet. A károsodás elkerülése érdekében ne használjon savas kémhatású szert, aeroszolt vagy hasonló anyagokat.

29 10.6 A sütőajtó tisztítása A sütő ajtajában két üveglap van beépítve. A tisztításhoz a sütőajtó és a belső üveglap eltávolítható. A sütő ajtaja bezáródhat, ha úgy próbálja kiszerelni a belső üveglapot, hogy a sütő ajtaja nincs leszerelve. MAGYAR 29 FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a készüléket a belső üveglap nélkül. 1. Nyissa ki teljesen az ajtót, és tartsa meg az ajtó két zsanérját. 4. Helyezze az ajtót egy stabil felületre leterített puha ruhára. 2. Emelje meg, és fordítsa el a két zsanéron lévő kart. 5. Oldja ki a reteszelőrendszert a belső üveglap kiszereléséhez. 6. A két rögzítőt forgassa el 90 -kal, majd húzza ki azokat a helyükről. 3. Csukja vissza félig a sütőajtót az első nyitási pozícióig. Ezután húzza előre és emelje ki az ajtót a helyéről.

30 Először emelje meg óvatosan, majd távolítsa el az üveglapot Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres vízzel. Az üveglapot óvatosan tisztítsa meg. A tisztítás befejeztével tegye vissza az üveglapot és a sütőajtót a helyére. Ismételje meg fordított sorrendben a fenti lépéseket. Az üveglap filmnyomott oldalának az ajtó belseje felé kell néznie. Győződjön meg arról, hogy behelyezés után az üveglap kerete a filmnyomott részeken nem érdes felületű-e, amikor hozzáér. Ellenőrizze, hogy a belső üveglapot megfelelően helyezte-e az ágyazatba A lámpa izzójának cseréje Tegyen egy kendőt a készülék belsejének az aljára. Ez megakadályozza a sütővilágítás üvegbúrájának és a sütőtérnek a sérülését. VIGYÁZAT! Áramütésveszély! A lámpa cseréje előtt kapcsolja le a hálózati biztosítékot / kisautomatát. Forró lehet a sütővilágítás izzója és üvegbúrája. FIGYELMEZTETÉS! A zsírmaradék ráégésének elkerülésére mindig kendővel fogja meg a halogénizzót. 1. Kapcsolja ki a készüléket. 2. Vegye ki a biztosítékot a biztosítékdobozból, vagy kapcsolja le az áramköri megszakítót. Hátsó lámpa 1. Az üveg lámpaburkolat eltávolításához fordítsa azt az óramutató járásával ellentétes irányba. 2. Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot. 3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő, 300 C-ig hőálló izzóra. 4. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.

31 11. HIBAELHÁRÍTÁS MAGYAR 31 VIGYÁZAT! Olvassa el a Biztonság című fejezetet Mit tegyek, ha... Jelenség Lehetséges ok Javítási mód A sütő nem melegszik fel. A készülék kikapcsolt állapotban van. Kapcsolja be a sütőt. A sütő nem melegszik fel. Az óra nincs beállítva. Állítsa be az órát. A sütő nem melegszik fel. Nem végezte el a szükséges beállításokat. Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a szükséges beállításokat. A sütő nem melegszik fel. Leolvadt a biztosíték. Ellenőrizze, hogy a biztosíték okozza-e a problémát. Ha a biztosíték többször is kiold, hívjon szakképzett villanyszerelőt. A kijelzőn látható. Áramkimaradás volt. Állítsa be újra az órát. A világítás nem működik. Gőz- és páralecsapódás az ételen és a sütőtérben. Víz került a sütő belsejébe. A Tartály tele visszajelző nem világít. vissza A Tartály üres jelző világít. A világítás izzója meghibásodott. Az ételt túl sokáig hagyta a sütőben. Túl sok víz van a víztartályban. Nincs elég víz a víztartályban. Nincs víz a víztartályban. Cserélje ki az izzót. A sütés befejezése után az edényeket ne hagyja percnél hosszabb ideig a sütőben. Kapcsolja ki a sütőt, és egy ruhával vagy szivaccsal törölje fel a vizet. Töltse meg vízzel a tartályt annyira, hogy a visszajelző világítani kezdjen. Ha a víz elkezd túlfolyni a sütő belsejébe, és a visszajelző továbbra sem világít, forduljon egy képzett szerviz szakemberhez. Töltse fel a tartályt. Ha a visszajelző ekkor is világít, forduljon egy képzett szerviz szakemberhez. A gőz sütés nem működik. Nincs víz a víztartályban. Töltse fel a víztartályt.

32 32 Jelenség Lehetséges ok Javítási mód A gőz sütés nem működik. Vízkő zárta el a nyílást. Ellenőrizze a gőzbemenet nyílását. Távolítsa el a vízkövet. Több, mint 3 percig tart a víztartály kiürítése, vagy víz szivárog a gőzbemenet nyílásából. Vízkő rakódott le a sütőben. Tisztítsa meg a víztartályt. Lásd A víztartály tisztítása című részt A szerviz számára szükséges adatok Ha nem talál megoldást egyedül a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a hivatalos szervizközponthoz. A márkaszerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Az adattábla a készülék sütőterének elülső keretén található. Ne távolítsa el az adattáblát a készülék sütőterének keretéről. Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide: Típus (MOD.)... Termékszám (PNC)... Sorozatszám (S.N.) ÜZEMBE HELYEZÉS VIGYÁZAT! Olvassa el a Biztonság című fejezetet Beépítés 600 min min min min

33 12.2 A sütő rögzítése a konyhaszekrényhez A B 12.3 Elektromos bekötés A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, ha a biztonságra vonatkozó fejezetekben található óvintézkedéseket nem tartja be Kábel Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez használható vezetéktípusok: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F. A vezeték szükséges keresztmetszete az összteljesítmény (lásd az adattáblán) és az alábbi táblázat alapján állapítható meg: Teljes teljesítmény (W) maximum x 0,75 maximum x 1 maximum x 1,5 MAGYAR 33 Vezeték keresztmetszet (mm²) A földelő (zöld/sárga) vezeték 2 cm-rel hosszabb legyen, mint a fázis és a nulla (kék és barna vezeték). Ez a készülék dugasszal és csatlakozókábellel kerül szállításra. 13. ENERGIAHATÉKONYSÁG 13.1 Fiche termék és információ az EU 65-66/2014 sz. rendelkezésnek megfelelően Gyártó neve A készülék azonosítójele Energiahatékonysági szám 99.7 Energiahatékonysági osztály Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és alsó + felső sütés mellett Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és légkeveréses sütés mellett Sütőterek száma 1 Hőforrás Hangerő Sütő típusa Electrolux EOB6410AOX A 0.93 kwh/ciklus 0.85 kwh/ciklus Áram 72 l Beépített sütő Tömeg 34.1 kg

34 34 EN : Háztartási elektromos főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok, sütők, gőzsütők és grillezők - A teljesítmény mérésére szolgáló módszerek Energiatakarékosság A készülék több funkcióval is segít energiát megtakarítani a mindennapos főzés során. Általános javaslatok Ügyeljen arra, hogy a sütő ajtaja megfelelően legyen becsukva a készülék működése közben, és a sütés során addig tartsa csukva, ameddig lehetséges. Fém edényeket használjon az energiatakarékosság javítása érdekében. Amikor csak lehetséges, az ételt még felfűtés előtt helyezze a sütőbe. 14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés során a befejezés előtt csökkentse a sütő hőmérsékletét a minimum értékre, a sütés hosszától függően 3-10 perc időtartamra. A sütőben levő maradékhő tovább folytatja a sütést. A maradékhőt más ételek felmelegítéséhez is használhatja. Légkeveréses sütés - amikor lehetséges, a sütőfunkciókat légkeveréssel használja az energiatakarékosság érdekében. Melegen tartás - a maradékhőt használhatja az étel melegen tartásához. Ehhez válassza a lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást. A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

35 KAZALO SLOVENŠČINA NAVODILA ZA VARNO UPORABO VARNOSTNE INFORMACIJE OPIS IZDELKA PRED PRVO UPORABO VSAKODNEVNA UPORABA ČASOVNE FUNKCIJE UPORABA DODATNE OPREME DODATNE FUNKCIJE NAMIGI IN NASVETI VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ODPRAVLJANJE TEŽAV NAMESTITEV ENERGIJSKA UČINKOVITOST MISLIMO NA VAS Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov. Dobrodošli pri Electroluxu. Obiščite naše spletno mesto za: Nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije: Registrirajte vaš izdelek za boljši servis: Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat: POMOČ STRANKAM IN SERVIS Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov. Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka, serijsko številko. Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije Splošne informacije in nasveti Okoljske informacije. Pridržujemo si pravico do sprememb.

36 NAVODILA ZA VARNO UPORABO Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo. 1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo. Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok. Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči. Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora. Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom. 1.2 Splošna varnostna navodila Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le strokovno usposobljena oseba. Naprava se v notranjosti med delovanjem segreje. Ne dotikajte se grelcev v napravi. Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami. Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje. Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da preprečite možnost udara električnega toka. Naprave ne čistite s paro.

37 Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti. Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del nosilcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju. 2. VARNOSTNE INFORMACIJE 2.1 Namestitev OPOZORILO! To napravo lahko namesti le strokovno usposobljena oseba. Odstranite vso embalažo. Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave. Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi. Pri premikanju naprave bodite previdni, ker je težka. Vedno nosite zaščitne rokavice. Naprave ne vlecite za ročaj. Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do drugih naprav in enot. Poskrbite, da bo naprava nameščena pod in v bližino trdnih konstrukcij. Stranice naprave morajo biti nameščene ob napravah ali enotah z isto višino. 2.2 Priključitev na električno napetost OPOZORILO! Nevarnost požara in električnega udara. Električno priključitev mora opraviti usposobljen električar. Naprava mora biti ozemljena. Preverite, ali so električni podatki na ploščici za tehnične navedbe skladni z SLOVENŠČINA 37 električno napeljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem. Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico. Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov. Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Če je treba kabel zamenjati, mora to storiti osebje pooblaščenega servisnega centra. Napajalni kabli ne smejo priti v stik ali bližino vrat naprave, še posebej, ko so vroča. Zaščita pred udarom električnega toka izoliranih delov in delov pod električno napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti brez orodja. Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi. Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte vtiča. Če želite izključiti napravo, ne vlecite za električni priključni kabel. Vedno povlecite za vtič. Uporabite le prave izolacijske naprave: odklopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in kontaktorje. Električna napeljava mora imeti izolacijsko napravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti

38 38 med posameznimi kontakti minimalno razdaljo 3 mm. Naprava je izdelana v skladu z direktivami EGS. 2.3 Uporaba OPOZORILO! Nevarnost poškodbe, opeklin in električnega udara ali eksplozije. To napravo uporabljajte samo v gospodinjstvu. Ne spreminjajte specifikacij te naprave. Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso blokirane. Med delovanjem naprave ne puščajte brez nadzora. Napravo po vsaki uporabi izklopite. Pri odpiranju vrat naprave med njenim delovanjem bodite previdni. Iz naprave lahko puhne vroč zrak. Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali ko je v stiku z vodo. Na odprta vrata ne pritiskajte s silo. Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali za odlaganje. Vrata naprave odpirajte previdno. Uporaba sestavin z alkoholom lahko povzroči mešanico alkohola in zraka. Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v stik z iskrami ali odprtim ognjem. V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki. OPOZORILO! Obstaja nevarnost škode na napravi. Da bi preprečili poškodbo ali spreminjanje barve emajla: Ne postavljajte posode ali drugih predmetov neposredno na dno naprave. Ne postavljajte aluminijaste folije neposredno na dno naprave. Ne dajajte vode neposredno v vročo napravo. Ne puščajte mokre posode in hrane v napravi, ko končate s pripravo hrane. Bodite pri odstranjevanju ali nameščanju pripomočkov previdni. Sprememba barve emajla ne vpliva na zmogljivost naprave. Garancija tega ne vrednoti kot pomanjkljivost. Za sočne torte uporabite globok pekač. Sadni sokovi povzročajo madeže, ki so lahko trajni. Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je dovoljeno uporabljati za druge namene, npr. ogrevanje prostora. Jedi v pečici vedno pripravljajte pri zaprtih vratih. 2.4 Kuhanje v sopari OPOZORILO! Nevarnost opeklin in poškodb naprave. Sproščena para lahko povzroči opekline: Med kuhanjem v sopari ne odpirajte vrat naprave. Po kuhanju v sopari vrata naprave previdno odprite. 2.5 Vzdrževanje in čiščenje OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb, požara ali poškodb naprave. Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice. Prepričajte se, da je naprava hladna. Vroče steklene plošče lahko počijo. Ko se steklene plošče v vratih poškodujejo, jih takoj zamenjajte. Obrnite se na servis. Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite previdni. Vrata so težka! Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe materiala na površini. Preostala maščoba ali hrana v napravi lahko povzroči požar. Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov. Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice, upoštevajte varnostna navodila z embalaže.

EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO

EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO HU GŐZÖLŐS SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...7 4. KEZELŐPANEL...8 5. AZ

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCV540G1WA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...8 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

HU Használati útmutató

HU Használati útmutató BY9314001 HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................. 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................

Részletesebben

EOA5551AO... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EOA5551AO... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EOA5551AO...... HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

EKG51351OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EKG51351OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EKG51351OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

EKG54151OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. preciz.hu

EKG54151OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. preciz.hu EKG54151OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCK552G1WA ZCK552G1XA

Használati útmutató. Tűzhely ZCK552G1WA ZCK552G1XA HU Használati útmutató Tűzhely ZCK552G1WA ZCK552G1XA HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 8 Főzőlap Hasznos tanácsok

Részletesebben

EKG51153OW EKG51153OX. preciz.hu

EKG51153OW EKG51153OX. preciz.hu EKG51153OW EKG51153OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP

Részletesebben

EOB8851AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EOB8851AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EOB8851AA...... HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

EOC5956FA. HU Sütő Használati útmutató. preciz.hu

EOC5956FA. HU Sütő Használati útmutató. preciz.hu EOC5956FA HU Sütő Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 8 4. KEZELŐPANEL...9 5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...10 6.

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCG210S1WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCG210S1WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCG210S1WA HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 8 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN

HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 8 4. AZ ELSŐ

Részletesebben

Használati útmutató. CombiSteam Pro Gőzölős sütő EOB9956VA

Használati útmutató. CombiSteam Pro Gőzölős sütő EOB9956VA HU Használati útmutató CombiSteam Pro Gőzölős sütő EOB9956VA 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. KEZELŐPANEL...8 5. AZ ELSŐ

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCG210S1WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCG210S1WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCG210S1WA HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 5 Az első használat előtt 6 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

EKC51350OW. HU Tűzhely Használati útmutató

EKC51350OW. HU Tűzhely Használati útmutató EKC51350OW HU Tűzhely Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...8 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VESZÉLY! VIGYÁZAT!

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VESZÉLY! VIGYÁZAT! 3 FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK A tudnivalók weboldalunkon is megtalálhatók: www.whirlpool.hu AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS A kézikönyv és a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342 EGG6242 EGG6342...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

B3191-5. Beépíthetõ elektromos sütõ. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

B3191-5. Beépíthetõ elektromos sütõ. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ B3191-5 Használati útmutató Beépíthetõ elektromos sütõ 2 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy csúcsminõségû AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a készülék mint ezt Ön is tapasztalni fogja kiváló

Részletesebben

használati útmutató Sütõ http://www.markabolt.hu/ EOC68200

használati útmutató Sütõ http://www.markabolt.hu/ EOC68200 használati útmutató Sütõ EOC68200 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók... 3 A készülék leírása... 4 Az elsõ használat

Részletesebben

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe kell

Részletesebben

EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. NAPI HASZNÁLAT... 7 5. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...8

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA A termosztát gomb B időkapcsoló gomb C ellenőrző lámpa D funkcióválasztó gomb E üvegajtó F alsó fűtőszál G lapos sütőrács H zsírfelfogó tálca I íves sütőrács (egyes modelleknél) L morzsatálca

Részletesebben

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu Beépített sütő ZOB 654 Használati- és beépítési útmutatások Tartalomjegyzék Első használat 4 A készülék bemutatása 5 Elektromos sütő 6 Hasznos tanácsok 8 Sütési táblázat tészták- és húsok sütéséhez 0 Hagyományos

Részletesebben

HU Használati útmutató

HU Használati útmutató HG694340XB HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................. 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások Elektromos pirolitikus sütő Elektromos pirolitikus sütő Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja

Részletesebben

Használati útmutató. Főzőlap ZGG65414

Használati útmutató. Főzőlap ZGG65414 HU Használati útmutató Főzőlap ZGG65414 HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Napi használat 6 Hasznos tanácsok és javaslatok 7 Ápolás és tisztítás 8 Hibaelhárítás

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK HASZNÁLATI UTASÍTÁS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HU TISZTELT VÁSÁRLÓNK Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében mellékeltük ezt a könnyen

Részletesebben

Használati útmutató. Főzőlap ZGG67412

Használati útmutató. Főzőlap ZGG67412 HU Használati útmutató Főzőlap ZGG67412 HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Napi használat 6 Hasznos tanácsok és javaslatok 8 Ápolás és tisztítás 8 Hibaelhárítás

Részletesebben

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe kell

Részletesebben

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 8 6.

Részletesebben

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA HU Használati útmutató Hűtőszekrény ZBA22421SA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Működés 4 Napi használat 5 Hasznos tanácsok és javaslatok 6 Biztonsági információk Ápolás és tisztítás

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági

Részletesebben

EWF 1497 HDW2. HU Mosógép Használati útmutató

EWF 1497 HDW2. HU Mosógép Használati útmutató EWF 1497 HDW2 HU Mosógép Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. KEZELŐPANEL...7 5. PROGRAMOK... 8 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

Használati útmutató HU

Használati útmutató HU Használati útmutató HU SZABADONÁLLÓ KOMBINÁLT TŰZHELY Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának

Részletesebben

HU LÉGKEVERÉSES ELEKTROMOS SÜTŐ. Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat FEX2513 és 25C51. www.nardi.hu

HU LÉGKEVERÉSES ELEKTROMOS SÜTŐ. Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat FEX2513 és 25C51. www.nardi.hu I LÉGKEVERÉSES ELEKTROMOS SÜTŐ Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat FEX2513 és 25C51 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások Elektromos sütő Elektromos sütő Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket.

Részletesebben

Használati útmutató. Beépített sütő EOB 66713. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Beépített sütő EOB 66713. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Beépített sütő EOB 66713 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv HU

Felhasználói kézikönyv HU electrolux 1 Felhasználói kézikönyv HU Beépített gázsütő EOG 21301 electrolux 3 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy az Electrolux ezen első osztályú termékét választotta, amely reményeink

Részletesebben

EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 7 6.

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások Elektromos sütő Elektromos sütő Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket.

Részletesebben

EWP 1074 TDW EWP 1274 TDW...

EWP 1074 TDW EWP 1274 TDW... EWP 1074 TDW EWP 1274 TDW...... HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI

Részletesebben

Használati útmutató. www.gorenje.com

Használati útmutató. www.gorenje.com Használati útmutató HU www.gorenje.com Köszönjük a készülék megvásárlásával irántunk tanúsított bizalmát! E részletes használati utasítás célja, hogy megkönnyítse a termék használatát. Az utasításokon

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások Elektromos sütő Elektromos sütő Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket.

Részletesebben

Mikrohullámú sütő. Tisztelt Vásárlónk. Használati utasítás

Mikrohullámú sütő. Tisztelt Vásárlónk. Használati utasítás Mikrohullámú sütő H Tisztelt Vásárlónk Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében mellékeltük ezt a könnyen

Részletesebben

HBA36B6.0. [hu] Használati utasítás...3 *9000612681* 9000612681

HBA36B6.0. [hu] Használati utasítás...3 *9000612681* 9000612681 HBA36B6.0 [hu] Használati utasítás...3 *9000612681* 9000612681 á Tartalomjegyzék Biztonsági útmutató... 4 Beszerelés előtt...4 Útmutatás az Ön biztonsága érdekében...4 A károsodások okai...4 Az Ön új

Részletesebben

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HU TISZTELT VÁSÁRLÓNK Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében mellékeltük ezt a könnyen

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FELTÖLTÉS OLAJJAL VAGY ZSÍRRAL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FELTÖLTÉS OLAJJAL VAGY ZSÍRRAL A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehetséges biztonságos használat mellett a legjobb eredményt elérni a készülékkel. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 08.2004 2430.29.WE1.01.00.0

KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 08.2004 2430.29.WE1.01.00.0 KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB 4 8.4 4.9.WE... KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 6 HIBAELHÁRÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁS FIGYELEM! Bármilyen javítás előtt a tűzhelyet le kell választani az elektromos hálózatról! Ha

Részletesebben

Veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okoz, ha nem kerülik el.

Veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okoz, ha nem kerülik el. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe

Részletesebben

Használati utasítás. Sütő gőzben főzéshez. ZCB 990 http://www.markabolt.hu/

Használati utasítás. Sütő gőzben főzéshez. ZCB 990 http://www.markabolt.hu/ Használati utasítás Sütő gőzben főzéshez ZCB 990 HU Tartalomjegyzék A biztonsága érdekében 3 A sütő leírása 5 Elektronikus programozó egység 6 Az első használat 7 Sütési funkciók 10 A sütő programozása

Részletesebben

ELEKTROMOS MULTIFUNKCIONÁLIS LASSÚ FŐZŐ MSC600E

ELEKTROMOS MULTIFUNKCIONÁLIS LASSÚ FŐZŐ MSC600E ELEKTROMOS MULTIFUNKCIONÁLIS LASSÚ FŐZŐ MSC600E TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági előírások... 6 1. Bevezetés... 8 2. Jellemzők... 8 3. Használat... 8 A. Kezelőtábla... 8 B. Főzés... 9 C. Kombinált főzés...

Részletesebben

ENN2800ACW. preciz.hu

ENN2800ACW. preciz.hu ENN2800ACW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. MŰKÖDÉS...6 4. NAPI HASZNÁLAT... 6 5. HASZNOS TANÁCSOK ÉS

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. Programok START/FOLYTATÁS

Részletesebben

HASZÁLATI ÚTMUTATÓ OHF-118 LÉGKEVERÉSES SÜTŐ

HASZÁLATI ÚTMUTATÓ OHF-118 LÉGKEVERÉSES SÜTŐ HASZÁLATI ÚTMUTATÓ OHF-118 LÉGKEVERÉSES SÜTŐ Importálja és forgalmazza: Orion Elektronikai Kft. H-1106 Budapest, Jászberényi út 29. 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK Amikor elektromos készülékeket használ, kérjük

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK Nyilvántartási szám: 666 HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás EH8..SB1.., EH8..SC1.. Főzőfelület á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Biztonsági előírások...3 A károk okai...3 Környezetvédelem...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ TMW 22 BI-S, BI-T 1 A használati útmutatóhoz Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak

Részletesebben

Tartalom. Környezetvédelem A melegítő fiók leírása Biztonsági tippek Bekötés Beépítés A melegítő fiók használata Tisztítás és karbantartás

Tartalom. Környezetvédelem A melegítő fiók leírása Biztonsági tippek Bekötés Beépítés A melegítő fiók használata Tisztítás és karbantartás HU Tartalom Környezetvédelem A melegítő fiók leírása Biztonsági tippek Bekötés Beépítés A melegítő fiók használata Tisztítás és karbantartás KÖRNYEZETVÉDELEM: A termékhez használt csomagolóanyagok újrahasznosíthatók.

Részletesebben

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 -

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 - Mosogatógép DW12-EFM Code 0120505536-1 - Biztonsági figyelmeztetések Gondosan olvassa el a kezelési útmutatóban szereplő utasításokat, mivel azok fontos információkat tartalmaznak a készülék biztonságos

Részletesebben

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató LB 88 H H Levegőpárásító Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com MAGYAR Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a kínálatunkban szereplő termékek egyikét választotta.

Részletesebben

JT 359. www.whirlpool.com

JT 359. www.whirlpool.com JT 59 www.whirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT Ellenőrizzük, hogy a törzslapon jelzett feszültség megegyezik-e lakásunk feszültségével. A sütőt olyan sík és stabil felültre helyezzük,

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató www.whirlpool.eu/register MAGYAR...3. oldal 2 MAGYAR EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, valamint

Részletesebben

BEVEZETÉS VIGYÁZAT! 3. Soha ne emeljük meg a tűzhelyt a sütőajtó fogantyújánál fogva!

BEVEZETÉS VIGYÁZAT! 3. Soha ne emeljük meg a tűzhelyt a sütőajtó fogantyújánál fogva! BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az egyik minőségi termékünket választotta, amely képest a legjobb szolgáltatást nyújtani Önnek. Mielőtt üzembe helyezné és használni kezdené készülékét, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

LÉKONDICIONÁLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

LÉKONDICIONÁLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉKONDICIONÁLÓ Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. TÍPUS : VENTILÁTOR MAGYAR www.lg.com A ventilátor használati

Részletesebben

Beépíthető sütő HBN231.0. [hu] Használati utasítás

Beépíthető sütő HBN231.0. [hu] Használati utasítás Beépíthető sütő HBN231.0 [hu] Használati utasítás á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Fontos biztonsági előírások... 3 A károsodások okai...4 Az Ön új sütője... 5 Kezelőfelület...5 Funkcióválasztó...5

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olajjal vagy zsírral

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olajjal vagy zsírral H A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehetséges biztonságos használat mellett a legjobb eredményt elérni a készülékkel. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH HBN780750 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3555314

Az Ön kézikönyve BOSCH HBN780750 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3555314 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: IF 89 K. GP A IX Kivitel: beépíthető Energiahatékonysági osztály: A A hatékonyabb, G kevésbé hatékony

Részletesebben

Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében

Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében Használati útmutató Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében kérjük szigorúan kövesse az útmutatóban

Részletesebben

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Használati útmutató. Gázfőzőlap ZGG66414

Használati útmutató. Gázfőzőlap ZGG66414 HU Használati útmutató Gázfőzőlap ZGG66414 HU Tartalomjegyzék Biztonsági információk 2 Üzembe helyezés _ 4 Termékleírás _ 8 Működés 8 Hasznos javaslatok és tanácsok _ 9 Biztonsági információk Vigyázat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER GRILLSÜTŐ TOS-3510. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER GRILLSÜTŐ TOS-3510. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER GRILLSÜTŐ TOS-3510 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ERN 34800 Hűtőszekrény FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK Nagyon fontos, hogy a Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza - kérjük,

Részletesebben

Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14

Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14 Koolbreeze Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14 P14HCP Tartalom 1. Beszerelés.. 2 2. Általános biztonsági előírások.. 4 3. Termékbiztonság.... 5 4. Biztonsági óvintézkedések....

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

CH-54 M FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

CH-54 M FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. CH-54 M H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu

Részletesebben

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 TÁRGYMUTATÓ 1. fejezet 1: ÜZEMBE HELYEZÉS...4 1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.3. AJTÓK BEÁLLÍTÁSA (ha lehetséges)...4 1. fejezet 2: FUNKCIÓK...5 2.1.

Részletesebben

JBY 52. H Cumisüveg- és bébiétel-melegítő. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. H Cumisüveg- és bébiétel-melegítő. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. H JBY 52 H Cumisüveg- és bébiétel-melegítő Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék ismertetése... 2 2 Jelmagyarázat... 2

Részletesebben

HUNG.Hor05BN 22/3/05 08:16 Página 1

HUNG.Hor05BN 22/3/05 08:16 Página 1 HUNG.Hor05BN 22/3/05 08:16 Página 1 HUNG.Hor05BN 22/3/05 08:16 Página 2 HUNG.Hor05BN 22/3/05 08:16 Página 3 SÜTŐK TÁRGYMUTATÓ 2.1. KÖSZÖNTÕ 1. BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK...6 1.1. A sütő telepítése és beépítése...6

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy ezt a TEKA készüléket választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, ami segít Önnek a készülék használata során a legjobb

Részletesebben

Használati útmutató EMS 2040 EMS2040S modellek

Használati útmutató EMS 2040 EMS2040S modellek Használati útmutató EMS 2040 EMS2040S modellek 1 A terméken, vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ZDT 311. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ZDT 311. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ZDT 311 Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta! Kívánjuk, hogy sokszor lelje örömét új készülékében, és reméljük, hogy ismét a mi márkánkat keresi majd, amikor háztartási

Részletesebben

HUNG.Hor05BN 22/3/05 08:16 Página 1

HUNG.Hor05BN 22/3/05 08:16 Página 1 HUNG.Hor05BN 22/3/05 08:16 Página 1 HUNG.Hor05BN 22/3/05 08:16 Página 2 HUNG.Hor05BN 22/3/05 08:16 Página 3 SÜTŐK TÁRGYMUTATÓ 2.1. KÖSZÖNTÕ 1. BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK...6 1.1. A sütő telepítése és beépítése...6

Részletesebben

Használati útmutató. Borhűtő ERC38800WS. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Borhűtő ERC38800WS. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Borhűtő ERC38800WS 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux

Részletesebben