Az újszegénység jelensége, okai és az állam szerepe a létbiztonság fenntartásában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az újszegénység jelensége, okai és az állam szerepe a létbiztonság fenntartásában"

Átírás

1 Az újszegénység jelensége, okai és az állam szerepe a létbiztonság fenntartásában Magyarország közvéleménye a rendszerváltás óta eltelt közel huszonegy évben a szocializmus korában közvetlenül még nem tapasztalt szociálpolitikai problémákkal szembesül. E dolgozat megpróbálja feltárni a magyar társadalmat ma sújtó szociális problémákat, különös hangsúlyt fektetve az utóbbi hónapokban elharapódzott ún. devizahiteles jelenségre. Emberek tömegéről, sok esetben egész családokról van szó, akiknek közös jellemzőjük, hogy deviza alapú személyi vagy üzleti hitelek felvétele kapcsán kerültek nehéz, gyakran lehetetlen anyagi helyzetbe. Hitelkárosultak Magyarországon Hazánkban a 2000-es években nagyfokú hitelfelvételi kedv volt jellemző. Nem csupán az ingatlanra, vagy gépjárművekre vonatkozó személyi hitelfelvétel volt gyakori, de igen nagyra duzzadt a szabad felhasználású hitelállomány is. Azok, akik felelőtlenül, vagy a szükségesnél kevesebb információ birtokában, a hitelintézeti kommunikációban bízva, a környezeti tapasztalatokra alapozva vettek fel hiteleket, ma teljes anyagi csőddel néznek szembe. Olyan kiadások fedezésére vettek fel hitelt, melyek törlesztésére nem voltak felkészülve, sokan a pénzpiacok kedvező alakulására apellálva devizában (elsősorban svájci frank és euró) adósodtak el, ráadásul sokak jegyeztettek be ingatlanjaikra jelzálogot az akkor még alacsony kockázatú hitelpiacokon. A devizahitelesek óta a kedvezőtlenebb devizaárfolyamok következtében egyre magasabb összegű törlesztőrészleteket kénytelenek fizetni. Nem ritka az sem, hogy egyhavi törlesztőrészletük a pár évvel korábbihoz képest megsokszorozódik, a tőketartozás értéke pedig meghaladja a felvett hitelét, gyakran lehetetlenné téve a törlesztést. A szorult helyzetbe került hitelesek közül is a jelzáloghitelt felvevők kerültek a legkiszolgáltatottabb helyzetbe, hiszen szinte mindenüket pénzzé téve küzdenek ingatlanjaik megtartásáért. Az alábbi ábrán a PSZÁF első negyedéves jelentésében található adatok láthatóak az eljárás alá vont jelzáloggal terhelt lakóingatlanokról. 1

2 Forrás: PSZÁF 1 A táblázatból kiderül, hogy Magyarországon több mint tízezer ingatlant vesztettek el a bajba jutottak. Az adatok tanúsága szerint 2008-ban még csak alig több mint nyolcezer ingatlant vontak eljárás alá, míg 2009-ben ez a szám több mint a kétszeresére nőtt, és 2010 első negyedévében is majdnem ugyanannyi ingatlant vontak már eljárás alá, mint 2008-ban egész évben. Ez a háztartásokra kivetítve is több tízezer család otthonának elvesztését jelenti, akiknek egy része képes befogadó otthonra lelni a rokonok, barátok körében, de ezek nem jelentenek tartós megoldást, már többen utcára is kerültek. A kialakult helyzet komoly feladat elé állítja a (szociális) kormányzatot, aminek egyfelől el kell döntenie, hogy az állam milyen mértékben nyújtson segítséget az otthontalanná vált állampolgárainak, akik saját belátásuk szerint és elméletileg felelősségük tudatában vették fel azokat a hiteleket, amelyek mára földönfutóvá tették őket. Habár többen az ország előző és jelenlegi kormányának politikáját (is) hibáztatják a 2010 nyarán már csillagászati magasságokba emelkedő CHF/HUF árfolyamért. A Medián a HVG számára készített szeptemberi felmérésében a devizahitelesek véleményére volt kíváncsi arról, hogy ki tehet a túlságosan alacsony forintárfolyamról. Az emberek kétharmada inkább a világgazdasági problémákat okolta, bár a megkérdezettek fele a kormány politikáját is felelőssé tette. Alapvető ellentmondásokat vet fel tehát már a felelősök megnevezése is, ami nagyban megnehezíti a segítségnyújtást. A hitelkárosultak megpróbálhatnak a bankoknál engedményeket kérni, de gyakran ez nem jelent megoldást, így sokan csak az állam segítségében reménykedhetnek. 1 2

3 Forrás: Medián 2 Mit tesz az állam a hitelkárosultak megsegítésére? Az eljárás alá vont ingatlannal rendelkező jelzáloghitelesek alapvető életfeltételeit biztosítandó, korábban a Bajnai- és most az Orbán-kormány is kilakoltatási moratóriumot rendelt el a végrehajtóknak, amely ha megoldást nem is nyújt az ingatlantulajdonosok problémáira, a devizahitelesek átmenetileg fellélegezhettek. Érdemes megfigyelni az első táblázatban a első negyedéves adatokat az eljárás alá vont és az értékesített ingatlanokra vonatkozóan: az eljárás alá vont ingatlanoknak csak körülbelül a fele került ténylegesen eladásra, de az idén június 10-én elrendelt kilakoltatási moratórium is csak 2011 áprilisáig tart szeptemberében a Fidesz-KDNP frakciószövetség tapolcai kihelyezett ülésén a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, Lázár János nyilatkozatban jelentette be, hogy a kormánynak szándékában áll további lépésekkel segíteni a forintárfolyam miatt bajba jutott, devizában eladósodott állampolgárokon. Egy erre vonatkozó javaslatcsomag kidolgozását meg is ígérte, a csomag kidolgozásának koordinálására pedig a parlament gazdasági bizottságának elnökét, Rogán Antalt kérte fel, aki azóta Kósa Lajossal, Debrecen polgármesterével együtt egy nyolc pont köré csoportosítható intézkedési tervvel állt elő. A terveken feltehetően már korábban is dolgozhattak a Fidesz politikusai, hiszen két héten belül egy olyan anyaggal jelentkeztek, amit azóta a Bankszövetséggel is megtárgyaltak. A tervezetek megírását nem előzte meg külön konzultáció a banki 2 3

4 hitelkárosultakkal, és a Bankszövetség is erős kritikával illette, hiszen a tervek szerint azt az összeget, amit a devizahiteles ingatlantulajdonosok megsegítésére szánna a kormány, főleg a bankszektorból különítenék el, amit a Bankszövetség elfogadhatatlannak tart, ezért új javaslat kerül az Országgyűlés elé október első heteiben. A kormánypárti képviselők eredeti javaslatai és kitételei fontos, hogy aki hitelt vett fel, fizesse is azt vissza, hiszen a gazdaság jó működéséhez szükség van a hitelezési rendszer jó működésére, éppen ezért semmilyen hiteltartozást nem lehet elengedni a kormány segítséget csak a személyi lakáshitelesek számára nyújt (attól függetlenül, hogy az illető személynek jelzálog vagy nem jelzálog alapú a hitele), az üzleti célú hitelek felvevőinek nem a bankok nem növelhetik önkényesen a kamatokat, a jelzáloghitelek esetén a követelések összege nem haladhatja meg az ingatlan értékét (tiszta lappal indulás joga) a tartós fizetésképtelenség beállása után nem lehet kiróni semmilyen késedelmi vagy büntetőkamatot a hitelesre, ez a pont a hitelkárosultak teljes ellehetetlenülését hivatott megakadályozni, a Bankszövetség is támogathatónak tartja a kormány szeretné, ha a hiteleseknek automatikusan járna az előtörlesztési lehetőség, amely az esetleges későbbi kedvezőtlenebb törlesztést küszöbölhetné ki kívánatos, hogy a hitelfelvétel a bankok és a hitelfelvevők közös kockázatvállalásán alapuljon, elkerülendő, hogy a kockázatok terhét csak az egyik vagy a másik fél viselje a törlesztőrészletek megállapításakor egységesen kötelezővé tennék a deviza középárfolyam használatát a bankoknak, ez havonta körülbelül 1-2 ezer forinttal segítene a hiteleseken a svájci frank alapú hitelek esetén a jelenlegi árfolyamot alapul véve A hitelesek hasonló mértékű további eladósodását megelőzendő a kormány már intézkedett a deviza alapú jelzáloghitelek folyósításának megszüntetéséről. Vitatott kérdés, hogy azok, akikkel szemben már foganatosították a bankok a késedelmi és büntetőkamatokat, azokat visszamenőlegesen tudják-e támogatni, a szeptemberi egyeztetések során ebben nem sikerült egyetértésre jutnia a Bankszövetségnek és a kormány képviselőinek. Az átdolgozott javaslatcsomaggal október 1-jén állt elő a két képviselő, mely a Bankszövetség akarata előtt meghajolva már nem tartalmazza a tiszta lappal indulás jogáról szóló pontot. Kósa és Rogán képviselők azt nyilatkozták, hogy a pont megvalósításához a pénzintézeti törvény átfogó módosítására lett volna szükség, amit indítványukban nem tudnak megoldani. A nyolcadik pontot tehát kihagyták, de egy újabb ponttal helyettesítették, mely a hitelesek költségeit az igen magas közjegyzői díjak átalánnyá való átalakításával kívánja csökkenteni. A javaslatot október 4-én nyújtják be. 4

5 A segélyben részesülők köre és a kimaradók A visszamenőleges segítségnyújtás vitatottsága mellett azok a devizahitelesek is támasz nélkül maradhatnak, akik nem lakáshitelt vettek fel, hanem üzleti célú vagy szabad felhasználású hiteleket, és azoknak, akiknek egynél több lakáshitele van, csak az első ingatlan utáni hitelnél segít az állam. A szabad felhasználású személyi hitelek felvevői kerültek a legkilátástalanabb helyzetbe. Sokan gépjárművásárlásra, vagy egyéb meg nem térülő kiadásaik fedezésére vettek fel ilyen hiteleket. Sajnálatosan nagy számban közülük éppen alacsony jövedelmük miatt és a kedvezőbb törlesztőrészletek reményében jelzálogot tetettek ingatlanjaikra, devizahiteleiket pedig főleg svájci frank alapon vették fel. A frank forintárfolyamának hirtelen emelkedése miatt ezek az alacsony jövedelmű háztartások a drasztikusan megugró törlesztőrészleteket képtelenek kigazdálkodni a jövedelmükből. Sokan ezért hamar gépkocsijuk és egyéb értékesebb ingóságaik eladására kényszerülnek, de az ezekből befolyt összegekből sem tudják hosszabb távon fizetni a fokozatosan növekvő részleteket. Ha pedig a bankoktól nem tudnak engedményeket kialkudni, a végrehajtás őket is utoléri. A fizetésképtelenség azok közül is sokakat érint, akik nem jelzáloghitelekben adósodtak el. Ezek az emberek is a futamidő meghosszabbítását kérik a bankoktól, de ha ez sem sikerül, sokan egyszerűen meg sem próbálják kifizetni a késedelmi kamatokkal terhelt hatalmas részleteket. Ennek káros hatásai lehetnek a hitelpiacra, hiszen nagymértékben megnövekedhet az ország hitelkockázati minősítése, ami jelentősen megdrágítaná a hiteleket, ez pedig a gazdaságot is sújtaná. Ugyanakkor a hitelekkel foglalkozó pénzpiaci elemzők arra is figyelmeztettek, hogy a jelentős mértékben növekvő árfolyamú svájci frank alapú hitelek további törlesztése még tovább erősítheti a frankot, ami még drágább részleteket eredményezhet. A kormány intézkedéseinek várható hatása, az állam hatásköre Ha a kormány javaslatai megvalósulnak, az csökkenti a lakáshitelesek devizaárfolyamnak való kitettségét, fizetésképtelenség esetén pedig nem lehetne őket késedelmi kamattal sújtani, bár a bankok ellenállásán elbukott az a pont, amelyek az eddig felrótt, a jelzálog alatt álló ingatlan értékét meghaladó büntetőkamatok semmisnek tekintését visszamenőlegesen írnák elő. Ezzel tehát a már bajba jutott devizahitelesek helyzetén nem tudnak enyhíteni. A kormány nem a költségvetést terhelné az intézkedés költségeivel, hanem inkább a bankszektortól vonná el, tehát más kiadásait az államnak ezen intézkedések miatt nem kell átcsoportosítania. Ugyanakkor a jelenlegi helyzet rávilágít a mindenkori kormányzat elmaradt lakáspiaci intézkedéseire, melyek az állami bérlakások építése és a fiatalok számára a kedvezményes otthonteremtés elősegítése lenne, ám ezek eddig nem vagy csak részben valósultak meg. Vélhetően a jelenlegi költségvetési viszonyok mellett ilyen programok 2011-es elindítását nehezen tudná finanszírozni a kormányzat, de a mostani hitelkrízis 5

6 figyelmeztetés arra, hogy ezzel a területtel foglalkozni kell a jövőben, hiszen a lakásszerzés komplexebb állami finanszírozása fontos a jelenlegi kormány demográfiai céljai megvalósításában is, tekintve, hogy napjainkban a fiatalok otthonteremtési nehézségei is döntően hatnak a nagyon alacsony gyermekvállalási kedvre. A szegénységet kiváltó okok A történelmileg és földrajzilag is erősen determinált magyarországi szegénységi mutatók a korábbiaknál is jóval drasztikusabb helyzetet mutatnak az utóbbi 4-5 évben. Az okok igen sokfélék. Ilyen például a hazai gazdaságot, így a foglalkoztatottságot is súlyosan érintő, 2006-ban beterjesztett konvergenciaprogram megszorító intézkedései után 2008-ra beköszöntő globális gazdasági válság. Ezek együttesen katasztrofálisan hatottak az államháztartásra, emiatt (az államcsőd elkerülése és a befektetői bizalom megtartása érdekében) kényszerült a kormány 2008 októberében hitelfelvételre (IMF, EU, Világbank). A jelentős, 20 milliárd euró összegű hitel fejében a hitelező szervezetek szigorú kritériumokat állapítottak meg, melyek magukban foglalták országunk szociális kiadásainak jelentős megregulázását, és ezt leginkább a kis jövedelemből élők, mint a nyugdíjasok, minimálbéresek és munkanélküliek éreztek meg leginkább. Az államnak tehát súlyos problémákkal kell azóta is szembesülnie. Kétévnyi gazdasági recesszió után is csak nehézkesen kezd magához térni a gazdaság, az államkassza bevételeit a 2010-ben hivatalba lépő Orbán-kormány az Európában trenddé váló, a bankszektorra kivetett adókkal igyekszik növelni, míg az állami kiadásokkal is csak szűkmarkúan bánhat a költségvetési egyensúly megtartása érdekében. Az állami kiadások minimalizálása olvasható ki Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter azon kijelentéséből is, miszerint megszorítások nélkül akarja a kormány teljesíteni jövőre a 3% alatti államháztartási hiányt. A hagyományos szegénység mellet tehát újfajta szegénységi formák is megjelennek a magyar társadalomban. Ilyenek az egyre nagyobb számban utcára kerülő hajléktalanok, a tartós, sok esetben már második generációs munkanélküliség, az alsó középosztály elszegényedéséből adódó lassú deklasszálódás, valamint a Magyarországra nagyban jellemző etnikai és demográfiai szegénység. Az angol terminológia ezeket a csoportokat összefoglaló néven underclass-nak nevezi. Ebben a csoportban jelennek meg a legújabb szegénységi kategóriába tartozók, a hitelkárosultak. A hitelkrízis lehetséges hatásai a társadalomra Ha a kormány erőfeszítéseinek ellenére sem sikerül mindenkit az állam védőernyője alá vonni a hatvanezernyi veszélyeztetett lakáshiteles közül, családok ezrei veszíthetik el otthonukat. Becslések szerint ma harmincezer hajléktalan van Magyarországon, 41%- ban budapestiek, 59%-ban pedig vidékiek. Már idén több száz ember maradt fedél nélkül, bár pontos statisztikát a hajléktalanok nehéz felkutathatósága miatt nem lehet 6

7 készíteni, így azt is csak megbecsülni lehet, hogy idén hogy fog alakulni ez a szám, de a hajléktalanok segítésével foglalkozó Menhely Alapítvány szerint nagyon sokan válhatnak földönfutóvá a kilakoltatási moratórium kiskapui okán, melyek nem tudják megvédeni az összes jelzáloghitelest otthonuk elvesztésétől, az ugyanis a bíróságon kívül lefolytatott eljárásokat nem tudja kontrollálni. Magyarországnak tehát fel kell készülnie arra, hogy rövidesen egy jelentősebb szociális krízissel is meg kell birkóznia, mivel a társadalom leszakadó része, a fentebb már említett underclass túl nagyra duzzadhat. Ezt több okból sem engedheti az állam. Egyfelől nagyon fontos, hogy az állam minden polgára számára biztosítsa a létbiztonságot, amihez a lakhatás joga is alapvető feltétel. Másfelől, az állam számára nagy kiadást jelentene, ha ezek az emberek otthonuk elvesztésével munkahelyüktől is kénytelenek lennének megválni, mivel így nagymértékben nőnének az állam szociális kiadásai, bevételei pedig csökkennének a kieső adóbevételek miatt. Az amúgy is igen magas, 10% körüli munkanélküliség további növekedése érzékenyen érintené a stagnáló magyar gazdaságot. Ismerve a magyar államháztartás jelenlegi kondícióit, az állam kiemelt érdekei közé tartozik tehát, hogy a hitelkárosultak ne váljanak otthon- és munkanélkülivé. Egyéb kísérőjelenségei is lehetnek ennek a sokakat érintő elszegényedési folyamatnak. A középosztály és felső középosztály, valamint a megjelenő underclass közötti jövedelmi, státuszbeli megnövekedő különbségek feszültséget eredményezhetnek, amelyek tovább rontanák az amúgy sem harmonikus társadalmi kapcsolatokat. Súlyosbítja ezt a helyzetet az a tény is, hogy Magyarországon a szegénység egyenlőtlen földrajzi előfordulása miatt szélsőséges formái jelenhetnek meg a társadalom kettészakadásának. A gazdaságilag elmaradottabb, alacsonyabb foglalkoztatottsági adatokkal rendelkező keleti régiókban az újszegénység az etnikai szegénységet is magában rejti. Ezen jelenségek össztársadalmi hatása pedig az ország e régióinak teljes lemaradását jelentheti, ennek (főleg pénzügyi) kompenzálása pedig közvetett módon az ország többi régióját is komoly nehézségekkel állíthatja szembe. Összegzés A magyar társadalom és az állam a devizahitelek okozta sokk és az azzal járó társadalmi jelenségek hatásával kénytelen megküzdeni. Nagyon fontos Magyarország számára, hogy a hiteleik miatt veszélybe került egzisztenciájú polgárai ne szegényedjenek el annyira, hogy csak az állam segítségével tudjanak újra talpra állni, hanem az októberben benyújtandó devizahiteleseket segítő törvénycsomaggal minél hatékonyabban tudják csökkenteni a válság hatásait, így az esetlegesen felmerülő járulékos kiadások is alacsonyabbak lehetnek. Elengedhetetlen, hogy az állam minél hamarabb megoldást találjon az újszegénység formáinak felszámolására, és ezt csak a gazdaság élénkülésével járó növekvő foglalkoztatottság tudná igazán segíteni. Ha a kormány meg tud birkózni a szegénység továbbterjedésével, akkor hosszú távon is fenntarthatóvá teheti az ország 7

8 fejlődését és nemzetközi versenyképességét, ha viszont tovább nő az elszegényedők tábora, úgy az államnak tartósan többletforrásokat szükséges fordítania szociális kiadásokra, ami a mai költségvetési adatokat tekintve hosszú távon gyakorlatilag lehetetlenné tenné Magyarország fejlődését. 8

9 A Recensioról A Recensio Társadalmi Elemző Központ arra vállalkozik, hogy a társadalmi teret közvetlenül érintő intézkedéseket, történéseket, lépéseket érdek nélkül, autonóm módon elemezze, értékelje és kommentálja. Hazánkban mind a gazdasági, mind a politikai tér lefedett ún. elemző központokkal, de a társadalmi változásokat nem figyeli, elemzi, kommentálja médiaképes és nem érdekvezérelt erő (van ugyan erre a feladatra akár több alkalmasnak tűnő szervezet is, de ezek nem tudják vagy akarják sem a teljes(!) társadalomszakmai, sem a médiateret megművelni). Az egyes szakmai, egyetemi egységek részben nem intaktak az adott térben, részben csak egy-egy szűk társadalmi szelethez értenek. S míg a gazdasági elemzésekhez nagy apparátus, a politikaiakhoz megfelelő kapcsolatrendszer kell, addig a társadalmi változásokhoz tulajdonképpen "csak" a rendszerek és hatások ismerete és megfelelő felkészültség szükséges. Hovatovább manapság a közéleti-szakmai témák megmunkálására alternatív megoldások kerülhetnek előtérbe, a társadalmi párbeszéd tere jórészt áttevődik új felületekre (média, civil társadalom, szakmai közösségek stb.). Mit is értünk ebben a kontextusban társadalmi folyamatokon, társadalmi változásokon? Mindazon folyamatokat, illetve azok leképeződését a különböző társadalmi csoportok "kollektív tudatában", ami a főbb társadalmi tevékenységek, szektorok világában zajló emberi, közösségi mozgásokat illeti, ideértve a tárgyi és kulturális javak előállításában, elosztásában való részesedést, a társadalmi struktúrában való létet (előrehaladást, stagnálást, leszakadást), a különböző társadalmi csoportok egymáshoz viszonyított, ill. belső arányait stb. A fenti módon leírt társadalmi folyamatokról szóló diskurzus bevitele az igényes, de laikusok által is hozzáférhető térbe elengedhetetlen része egy egészséges és szélesedő társadalmi önismeretnek, mely nélkül egyébként se a politika, se a gazdaság nem boldogul. 9

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Minden devizahitel mögött deviza van. A bankrendszer állítja, hogy a deviza és a deviza elszámolású kölcsönök mögött deviza van. Vagyis

Részletesebben

Lakhatási szegénység: kihívások és megoldások

Lakhatási szegénység: kihívások és megoldások Lakhatási szegénység: kihívások és megoldások Teller Nóra Városkutatás Kft. 2011. november 16. Városkutatás Kft. Témák 1. Mi az a lakhatási szegénység? 2. A lakhatás és lakáshoz való hozzájutás megfizethetőségének

Részletesebben

Van megoldás!... a devizaadósok megsegítéséért

Van megoldás!... a devizaadósok megsegítéséért Van megoldás!... a devizaadósok megsegítéséért Egy cipőben járunk... 2008-ben vettünk fel 13 millió forint CHF alapú lakáshitelt. Most 21 millió forintot kellene visszafizetnünk. A törlesztőrészlet az

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Itt a végtörlesztők újabb rémálma, a kamatcsapda

Itt a végtörlesztők újabb rémálma, a kamatcsapda 5 Itt a végtörlesztők újabb rémálma, a kamatcsapda Ha a magyar gazdaság helyzete tartósan rosszabbra fordul, akkor rögzített árfolyamon sem érdemes forinthitelből végtörleszteni, mert az árfolyam csapdánál

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. MAGYARORSZÁG KÜLSŐ ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉS A KÜLFÖLDIEK KEZÉBEN LÉVŐ ADÓSSÁGÁNAK ELEMZÉSE Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. október GKI Gazdaságkutató Zrt.

Részletesebben

Ennyit ér a végtörlesztés? - Még többel tartoznak a családok

Ennyit ér a végtörlesztés? - Még többel tartoznak a családok Ennyit ér a végtörlesztés? - Még többel tartoznak a családok 2012. január 2. 15:33 Alaposan felkavarta a magyar lakossági hitelpiac állóvizét a devizahitelek kedvezményes végtörlesztése. A bankok 2004

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

Finanszírozó partnerünk az: 1 Fiat Hitelcsere Program

Finanszírozó partnerünk az: 1 Fiat Hitelcsere Program A Fiat Magyarország úgy döntött, hogy pénzügyi erőforrásainak egy részét inkább arra fordítja, hogy segítsen azoknak, akik svájci frank hitellel vásároltak autót és a nem várt árfolyam növekedés miatt,

Részletesebben

Devizahitelesek megsegítése 3.0 - A fix árfolyamon végtörlesztésről

Devizahitelesek megsegítése 3.0 - A fix árfolyamon végtörlesztésről Devizahitelesek megsegítése 3.0 - A fix árfolyamon végtörlesztésről BankRáció.hu elemzés 2011.09.14. Az alábbi elemzés a devizahitelesek legújabb megmentési programját elemzi. Mivel még a témában jogszabály

Részletesebben

hitelszerződés felmondásakor? Mit tegyünk a

hitelszerződés felmondásakor? Mit tegyünk a Mit tegyünk a hitelszerződés felmondásakor? Otthona elvesztéséhez is vezethet, ha a pénzügyi szolgáltató felmondja a hitelszerződést. Ha azonban tájékozódik és együttműködik, azzal sokat tehet a probléma

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás*

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* A magyar gazdaság külső tartozásainak és követeléseinek alakulása kiemelten

Részletesebben

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása A magáncsőd Dr. Bán Zsuzsa Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Mi az eljárás lényege? Természetes személy adósok fizetésképtelenségük esetén a gazdasági

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN SAJTÓKÖZLEMÉNY A kormány pénzügypolitikájának középpontjában a hitelesség visszaszerzése áll, és ezt a feladatot a kormány komolyan veszi hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter az Államadósság Kezelő

Részletesebben

MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14.

MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14. MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14. Problémás hitelek számvitele, valamint a gyűjtőszámla-hitel konstrukció és a devizahitel előtörlesztés számviteli kezelése (magyar számvitel és IFRS)

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Lakásügyeink különszám Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja XiX. Évfolyam, 4. szám, 2011. augusztus www.otpbank.hu Mentôöv az adósoknak Mi az az Otthonvédelmi Akcióterv? Futamidô hosszabbítás, törlesztéscsökkentés

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-17/2011. (FVB-39/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-17/2011. (FVB-39/2010-2014.) FVB-17/2011. (FVB-39/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2011. szeptember 6-án, kedden, 9 óra 17 perckor a Képviselői Irodaház III. számú tanácstermében határozatképtelenség

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.01-től) Tartalomjegyzék 11.2.1. HUF Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

Mi történik akkor, ha a hiteles elhalálozik? Mi lesz a hitelével? A hiteltartozást az örökösök megöröklik, azaz nekik kell teljesíteni.

Mi történik akkor, ha a hiteles elhalálozik? Mi lesz a hitelével? A hiteltartozást az örökösök megöröklik, azaz nekik kell teljesíteni. Mik azok a forrásköltségek pontosan, amire hivatkozva emelik a bankok a kamatokat, miközben a pl. svájci frank kamatok csökkennek? Az árfolyamveszteség pedig az enyém. A hitelintézetek önállóan határozzák

Részletesebben

Fizetésképtelenség 2014

Fizetésképtelenség 2014 Fizetésképtelenség 2014 Kutatás háttere I. Az adatok az Intrum Justitia saját adatbázisán alapulnak Források: Vásárolt lakossági követelések adatbázisa Kezelt lakossági követelések adatbázisa Általános

Részletesebben

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel

Részletesebben

Hosszú zsuzsanna: A lakosság fogyasztási viselkedése és annak jövedelem szerinti heterogenitása a válság előtt mikrostatisztikák alapján*,1

Hosszú zsuzsanna: A lakosság fogyasztási viselkedése és annak jövedelem szerinti heterogenitása a válság előtt mikrostatisztikák alapján*,1 Hosszú zsuzsanna: A lakosság fogyasztási viselkedése és annak jövedelem szerinti heterogenitása a válság előtt mikrostatisztikák alapján*, A válságot követően, 9 közepe óta zajlik a hazai GDP lassú, de

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

A lakáspiac jelene és jövője

A lakáspiac jelene és jövője A lakáspiac jelene és jövője Harmati László FHB Jelzálogbank Nyrt. üzleti vezérigazgató Fundamenta Lakásvásár Ingatlanszakmai Konferencia Budapest, 2011. szeptember 23. 2011.09.23 1 Tartalom Az FHB Lakásárindex

Részletesebben

Devizahitel-kiváltást

Devizahitel-kiváltást Fórum MI TÖRTÉNIK A HAZAI LAKÁSÁLLOMÁNNYAL? MERRE A KIÚT, VAN-E MEGHATÁROZHATÓ KIÚT A MŰEMLÉKI LAKÓÉPÜLETEKET ÉS AZ ÚJ ÉPÍTÉSŰ INGATLANOKAT EGYARÁNT ÉRINTŐ GAZDASÁGI PROBLÉMÁK KÖRÉBŐL. LETENYEI LÁSZLÓ

Részletesebben

Az MNB javaslatának összefoglalása

Az MNB javaslatának összefoglalása Szakmai háttéranyag A devizahitelezéssel kapcsolatos kockázatok növekedésére a Magyar Nemzeti Bank már évek óta számos alkalommal felhívta a figyelmet. A devizahitelezés negatív következményei már jelentősen

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

Sebezhetőség és hitelexpanzió a mai válság fényében

Sebezhetőség és hitelexpanzió a mai válság fényében 656 VÁRHEGYI ÉVA Sebezhetőség és hitelexpanzió a mai válság fényében (Antal László könyvének érvényessége) A cikk azzal kíván emléket állítani Antal Lászlónak, hogy 2004-ben megjelent könyve két fontos

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Piaci kamatozású lakáshitelek (Érvényes: 2015.11.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Piaci kamatozású lakáshitelek (Érvényes: 2015.11. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Piaci kamatozású lakáshitelek (Érvényes: 2015.11.01-től) Tartalomjegyzék 11.3.1. HUF Piaci kamatozású lakáscélú hitelek (vásárlás,

Részletesebben

Az államadósság alakulása és főbb jellemzői 2008-ban

Az államadósság alakulása és főbb jellemzői 2008-ban Fő kérdések: Adósságkezelés a hitelpiaci válság időszakában Dr. Borbély László András általános vezérigazgató-helyettes 1. Az államadósság alakulása és főbb jellemzői 28- ban, 2. A forint államkötvény-piac

Részletesebben

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN 1. KÖZTERÜLETEN NE ÉLJENEK ÉS NE ALUDJANAK EMBEREK?! SPECIÁLIS KIHÍVÁSOK AZ UTCAI SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN SZEKCIÓVEZETŐ: MORVA EMÍLIA (MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET)

Részletesebben

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Az NHP harmadik szakasza deviza pillérének háttere

Az NHP harmadik szakasza deviza pillérének háttere Az NHP harmadik szakasza deviza pillérének háttere AZ EXPORTŐR KKV-K GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE ÉS A DEVIZAHITELEZÉS SZEREPE 2 AZ NHP HARMADIK SZAKASZA DEVIZA PILLÉRÉNEK HÁTTERE Az exporttevékenység a növekedés

Részletesebben

Tizenkét érdekesség a végtörlesztésről

Tizenkét érdekesség a végtörlesztésről Tizenkét érdekesség a végtörlesztésről 2012. február 9. 06:58, portfolio.hu Palkó István A devizahitelesek hány százaléka végtörlesztett, és mekkora összeget fizetett vissza? Miből végtörlesztettek az

Részletesebben

A Kormány válságkezelő programja

A Kormány válságkezelő programja WORKING DRAFT Last Modified 4/3/2009 5:35:58 PM Central Europe Standard Time Printed 2009.04.03. 14:09:40 Central Europe Standard Time A Kormány válságkezelő programja Document type Date 2009. április

Részletesebben

Lakáspiaci változások a válságban

Lakáspiaci változások a válságban Lakáspiaci változások a válságban Valkó Dávid ingatlanpiaci vezető elemző OTP Jelzálogbank Válság azonnali komoly kihívások minden téren Kereslet / árak / hitelezés Csökkenő fizetőképes kereslet Tendenciájában

Részletesebben

2. melléklet az 5/2015. (III. 12.) MNB rendelethez 2. melléklet a /2015. (..) MNB rendelethez

2. melléklet az 5/2015. (III. 12.) MNB rendelethez 2. melléklet a /2015. (..) MNB rendelethez M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 31. szám 2549 2. melléklet az 5/2015. (III. 12.) MNB rendelethez 2. melléklet a /2015. (..) MNB rendelethez 1. Az R. 2. mellékletében az Eredménykimutatás (táblakód:

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám Magatartási Kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Dr. Farkas Ádám PSZÁF Felügyeleti l Tanács elnöke Kérdések áttekintése I. Mi a Magatartási

Részletesebben

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt Készítette: Korózs Lajos ELTE-kutatás eredménye Soha nem volt annyi szegény gyermek hazánkban mint most! A leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyerekek 84

Részletesebben

A lakáspiac alakulása

A lakáspiac alakulása A lakáspiac alakulása 2010. november 10. szerda A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, azóta a megítélés hullámvasútra ült.

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2009.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2009. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2009. december

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 418 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel és a deviza alapú ingatlanlízinggel rendelkező

Részletesebben

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását.

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve tartósan nem teljesítő ügyfelek részére Érvényes: 2015. május 28-tól Az MKB Bank felelősen eljáró hitelezőként

Részletesebben

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében*

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* A gazdasági válság kitörését követően az elmúlt négy évben korábban sosem látott mértékű visszaesést láthattunk a nemzetgazdasági beruházásokban.

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

а devizában eladósodott személyek védelme érdekében szükséges egyes törvénye k módosításáró l

а devizában eladósodott személyek védelme érdekében szükséges egyes törvénye k módosításáró l ЭNаg$Yíi1ё s Hivatal a 1'1.'6^^ : 2014. évi.... törvény Ёrkezca : 7014 MД. J 0 6., а devizában eladósodott személyek védelme érdekében szükséges egyes törvénye k módosításáró l 1. Az illetékekről szóló

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17.

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17. HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 013. május 17. Forint alapú Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Megnevezés Hitelsávok

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK:

Részletesebben

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. Első Féléves Időközi Jelentése

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. Első Féléves Időközi Jelentése Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. Első Féléves Időközi Jelentése Társaság neve Appeninn Nyrt. Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. Ágazati besorolás Vagyonkezelés

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2016. január 01-től VÁLTOZÁSOK: VÁLTOZNAK

Részletesebben

KÜLFÖLDI TŐKE MAGYARORSZÁGON

KÜLFÖLDI TŐKE MAGYARORSZÁGON KÜLFÖLDI TŐKE MAGYARORSZÁGON Dr. Surányi György egyetemi tanár régió igazgató, KKE-régió Budapest 2013. november 7. KÖZVETLENTŐKE-BEÁRAMLÁS A RÉGIÓBA Forrás: UNCTAD, Magyarország: nem tisztított adat 2

Részletesebben

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?)

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) A nyugdíjhiány mértéke Európában és Magyarországon Bartók János elnök-vezérigazgató Demográfiai szökőár Európában Időskorúak aránya az egyes országokban 200 8

Részletesebben

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete 1 Józsefváros fejlesztéséről 2 Preambulum Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (a

Részletesebben

A természetes személyek adósságrendezési eljárásának hazai bevezetése

A természetes személyek adósságrendezési eljárásának hazai bevezetése Báger Gusztáv A természetes személyek adósságrendezési eljárásának hazai bevezetése Összefoglaló: A túlzott eladósodás a háztartások milliói számára teszi szükségessé a rehabilitáció támogatását. Magyarország

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS A HÁZTARTÁSI SZEKTOR RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE CÍMŰ NEGYEDÉVES JEGYBANKI ADATKÖZLÉSHEZ

MÓDSZERTANI LEÍRÁS A HÁZTARTÁSI SZEKTOR RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE CÍMŰ NEGYEDÉVES JEGYBANKI ADATKÖZLÉSHEZ MÓDSZERTANI LEÍRÁS A HÁZTARTÁSI SZEKTOR RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE CÍMŰ NEGYEDÉVES JEGYBANKI ADATKÖZLÉSHEZ A publikált idősorok változásai 2015-től A 2015. első negyedévet bemutató publikáció

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem - és ker.

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Fábián Gergely Igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 4. Az előadás tartalma Az exportáló KKV-k

Részletesebben

KÉRDÉS 1 KÉRDÉS 2 KÉRDÉS 3. Melyik állítás igaz? Kikre vonatkozik az Etikai Kódex? Mire van szükség egy pénzügyi terv elkészítéséhez?

KÉRDÉS 1 KÉRDÉS 2 KÉRDÉS 3. Melyik állítás igaz? Kikre vonatkozik az Etikai Kódex? Mire van szükség egy pénzügyi terv elkészítéséhez? RPT Minősítő Vizsga 1 / 8 KÉRDÉS 1 Melyik állítás igaz? a. Az etikai elvek: Jogszerű működés, Objektivitás, Transzparencia b. Az etikai elvek: Tisztesség, Méltányosság, Tanácsadói érdek elsődlegessége

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Gulyás Olivér. IV. Energy Summit Hungary 2013. Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról. Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21.

Gulyás Olivér. IV. Energy Summit Hungary 2013. Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról. Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21. IV. Energy Summit Hungary 2013 Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról Gulyás Olivér gulyas.oliver@mkb.hu Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21. Bevezetés Amiről az előadás nem fog szólni

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

2012.11.12. MKVK PTT előadás. Bemutatkozik a Magyar Bankszövetség. Batka Anna vezető közgazdász

2012.11.12. MKVK PTT előadás. Bemutatkozik a Magyar Bankszövetség. Batka Anna vezető közgazdász Bemutatkozik a Magyar Bankszövetség Batka Anna vezető közgazdász 1 A Magyar Bankszövetség szerepe és felelőssége a bankszektorban Szervezet és tevékenység 2011-2013. év kihívásai 2 Szervezet és tevékenység

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra...

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra... 2013 51. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra... 2/8 3 4 5 7 8 Lakáspiaci hírek 2013 51. hét

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

A hitelbiztosítás aktuális kérdései a kilábalás kezdetén AZ EULER HERMES MAGYAR HITELBIZTOSÍTÓ ZRT ELŐADÁSA

A hitelbiztosítás aktuális kérdései a kilábalás kezdetén AZ EULER HERMES MAGYAR HITELBIZTOSÍTÓ ZRT ELŐADÁSA A hitelbiztosítás aktuális kérdései a kilábalás kezdetén AZ EULER HERMES MAGYAR HITELBIZTOSÍTÓ ZRT ELŐADÁSA Euler Hermes Csoport Euler Hermes Csoportról: 2010-es tények, számadatok A világ vezető hitelbiztosítója

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1. sz. melléklet: Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet számára kiemelten a fizetési nehézségekkel

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Árfolyamgáttal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok

Árfolyamgáttal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok Árfolyamgáttal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok A konstrukcióról részletes információk olvashatók a PSZÁF honlapján: www.pszaf.hu/fogyasztoknak/hitelek/fizetesi_nehezsegek/arfolyamrogzites.html,

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint a központi költségvetés egyes

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2005-BEN, ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG-EK 2005.

ÁLLAMPAPÍRPIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2005-BEN, ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG-EK 2005. ÁLLAMPAPÍRPIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2005-BEN, ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG-EK 2005. FŐ TÉMAKÖRÖK: Fővédnök: dr. Katona Tamás közigazgatási államtitkár Házigazda: Szarvas Ferenc az ÁKK Rt. vezérigazgatója Állampapírpiac

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás)

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás) Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek -PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Ügyfél által fizetendő kamat Hitel teljes

Részletesebben

MIÉRT NEM KELL SENKINEK A DIÁKHITEL 2?

MIÉRT NEM KELL SENKINEK A DIÁKHITEL 2? MIÉRT NEM KELL SENKINEK A DIÁKHITEL 2? Az új diákhitel nem népszerű a diákok között. Ennek oka részben a hitelektől való általános félelem. Ha részletesen utánaszámolunk a konstrukciónak, akkor sem rózsásabb

Részletesebben