EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ELSŐ ÉS HARMADIK SZEKTOR KÖZÖTT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ELSŐ ÉS HARMADIK SZEKTOR KÖZÖTT"

Átírás

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék, Andragógia BA szak Tanár: dr. Brachinger Tamás PhD EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ELSŐ ÉS HARMADIK SZEKTOR KÖZÖTT Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a civil szervezetek kapcsolata Molnár Attila Károly H9QG5B Andragógia BA III. évfolyam Felnőttképzési szervező szakirány

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMI KÖRÜLÍRÁS Szektorok a társadalomban Civil társadalom Civilbarát önkormányzatok PÉLDA A SZEKTORKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE A partnerség kormányzati szereplője Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil koncepció A partnerség civil szereplői A partnerség érvényesülése Az együttműködés elmélete Az együttműködés gyakorlata ÖSSZEFOGLALÁS IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLET

3 1. FOGALMI KÖRÜLÍRÁS 1.1. Szektorok a társadalomban 1948-tól kezdődően Magyarországra az egyszektorú, állami gazdaság volt jellemző, mely nem állta meg helyét a társadalomban. Az államszocialista modell bukását nem csak az alacsony gazdasági hatékonyság okozta; az állampolgári öntevékenység akadályozása, az autonóm társadalmi döntések kizárása is gátolta a társadalmi fejlődést. Az 1970-es 80-as években még éppen csak megtűrték a civil szerveződéseket, inkább a piaci, forprofit szektor szerepe volt jelentős, amelynek a hatása a nyereséget ígérő termelési és szolgáltatási területekre korlátozódott. Az állami szektor elsősorban arra volt hivatott, hogy minden állampolgár számára a közjavakról gondoskodjon. A nonprofit szektor szervezeteire maradt minden olyan feladat, amelynek ellátására más keretek között nem kerülhetett sor. A civil szervezetek biztosítják a társadalmi önszerveződés és érdekérvényesítés kereteit, alkalmat adnak a társadalmi csoportok igényeinek megfelelő szolgáltatások kifejlesztésére, a nem profitcélú társadalmi innovációra és a társadalmi problémák közösségi kezelésére. Ezzel egyrészt tehermentesítik az állami szektort, másrészt lehetőséget nyújtanak annak társadalmi ellenőrzésére. (Harsányi, é. n.) 1.2. Civil társadalom A XVII. században a természetjogi hagyományból indult ki a társadalmi gondolat azon ága, amelyet ma a civil társadalom eszméjével azonosítunk. Az XVIII. századi filozófusok már közelebbről látták a polgári társadalom modelljét: önkéntes társaulások, valamint az egyéni szabadságjogok védelmének példáját. A XIX. században még a civil társadalom eszméjének kudarcáról beszélhetünk, de a XX. századra kialakuló új erkölcsi tudat a modern individualizmus normáiban gyökerező bizalomra építve, megteremtette a civil társadalom feltételeit. (Seligman, 1997) A évi L. törvény szerint civil szervezet az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, 3

4 valamint az egyházat), és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt). 1 A évi CLXXV. törvény szerint az Országgyűlés elismeri, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejlődéséhez. A civil szervezetek a társadalom alapvető egységei, melyek hozzájárulnak a közös értékek megvalósulásához Civilbarát önkormányzatok A civil szervezetek integrációjának alapfeltétele, hogy a társadalomban funkcionális szerepet legyenek képesek betölteni. Az önkormányzatok tevékenysége során, jellemzően megjelenő fogalom a költségvetési hiány, melynek mérsékelésére, megszüntetésére a kormányzati szektornak külső együttműködőre van szüksége. A folyton változó lakossági igényekhez illeszthető közszolgáltatások fejlesztésének, a szolgáltatási funkciónak veszélybe kerülése hívja életre a kormányzati intézmények nonprofit szervezetekkel való együttműködésének szükségességét. Ideális esetben egyszerre jön létre egy szerződés, az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek közötti partneri viszony, valamint az önkormányzat társadalmi presztízsét erősítő együttműködés. (Zám, é. n.) évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról URL: (Utolsó letöltés: :39) évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról bek. URL:http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A TV (Utolsó letöltés: :01) 4

5 2. PÉLDA A SZEKTORKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE A konszolidáció éve volt 2013 a civil szférában, a szervezetek többsége tisztában van az új szabályokkal, jogkövető magatartást tudnak tanúsítani, az új támogatási mechanizmusok pedig már rendben működnek [ ] érzékelhetőek a változások, kevesebb adminisztráció terheli őket, ez pedig visszaigazolja azt a kormányzati célt, hogy "akadálymentesítsék" a civil szektort A partnerség kormányzati szereplője Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatalos név Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Székhely 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Postacím 7400 Kaposvár, Pf Civil koncepció Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik civil koncepcióval. A város gazdasági programja deklarálja, hogy Számíthatnak ránk civil szervezeteink. Kaposvár évente átlagosan 80 millió forintot fordít civil szervezeteinek a támogatására, s azt fogalmazza meg, hogy a több mint száz alapítvány, egyesület munkája nélkül jóval szegényebb lenne a város. A civil koncepció közép- és hosszú távú terveket egyaránt tartalmaz. A kormányzati szervezet szerint a civil szféra leginkább a kezdeményezésben erős, hiszen itt merülnek fel először a társadalmi hiányosságok, valamint elismeri, hogy az így artikulálódott igények megoldásában pedig a civilek által végzett, átvállalt szolgáltatás gyakran gyorsabb és hatékonyabb. 3 Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára MTI. A Magyar Civil Együttműködés Lapja URL: (Utolsó letöltés: :04) URL:http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A TV (Utolsó letöltés: :01) 4 Kaposvár önkormányzatának honlapjáról URL: https://www.kaposvar.hu/data/adattar/kozzetetelilistak/ (Utolsó letöltés: :43) 5

6 A kaposvári önkormányzat úgy tartja, hogy a helyi demokrácia kiteljesedésének fontos eleme az erős, aktív civil szféra A partnerség civil szereplői Jogforma szerinti megoszlásban 484 kaposvári székhelyű társadalmi szervezet, egyesület és 274 alapítvány, közalapítvány található A partnerség érvényesülése Az együttműködés elmélete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása során számít és épít is a civil szervezetek közreműködésére. A közfeladat ellátása civil szervezetekkel történő együttműködés útján történik. Ennek megvalósulását erősíti, hogy néhány jelentős, az önkormányzatok feladatait meghatározó törvény kifejezetten ajánlja a szerződéses feladatellátást. A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény nemcsak a civil szférát szabályozza, hanem az önkormányzatok és civil szervezetek együttműködésének lehetőségét is. 5 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil koncepciója. URL: https://www.kaposvar.hu/data/onkorm/civil/documents/civil_koncepcio.pdf Utolsó letöltés: :01) 6 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil koncepciója. URL: https://www.kaposvar.hu/data/onkorm/civil/documents/civil_koncepcio.pdf Utolsó letöltés: :01) 6

7 Az együttműködés gyakorlata Az Önkormányzat minél több olyan civil szervezet munkájára számít, amelyek már bizonyították, hogy képesek ellátni a szakterületükhöz tartozó szolgáltatásokat. Szociális területen ellátott feladatok: feladat-ellátási szerződés a Magyar Kolping Szövetséggel fogyatékosok támogató feladatának ellátására; feladat-ellátási szerződés a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületével a szociális alapszolgáltatás körébe tartozó fogyatékosok támogató feladatának ellátására; feladat-ellátási szerződés a Borostyánvirág Alapítvánnyal a gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó gyermekek átmeneti gondozása és családok átmeneti otthona feladatának ellátására; feladat-ellátási szerződés a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetével a népkonyhai étkeztetés, utcai szociális munka, nappali melegedő, valamint éjjeli menedékhely és a hajléktalanok átmeneti otthonával kapcsolatos feladatok ellátására; megállapodás a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületével fogyatékos személyek szociális ellátását biztosító intézményhálózat fejlesztése érdekében; megállapodás a Csányi Alapítvány a Gyermekekért szervezettel tehetséggondozás végzésére, melyhez az Önkormányzat ingyenes irodahelyiséget biztosít; megállapodás az Indít Közalapítvánnyal szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátása, valamint drogambulancia működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, melyhez helyiséget ingyenes használatba adott az Önkormányzat; megállapodás a Menta Lelki Egészségvédő Egyesülettel az S.O.S. és az ifjúsági telefonvonal működtetésére, melyet az Önkormányzat anyagiakban támogatja. Kulturális területen fennálló együttműködési megállapodások: közművelődési megállapodás a Mikrokozmosz Művészeti Alapítvánnyal a szabadidő hasznos eltöltését, valamint a közművelődést szolgáló zenei rendezvények, vonós és fúvós mesterkurzus, valamint zenei táborok szervezésére és lebonyolítására; közművelődési megállapodás a Déryné Vándorszíntársulattal az Együd Árpád Művelődési Központ 103. helyiségének közművelődési célú hasznosításáról; 7

8 közművelődési megállapodás a Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvánnyal a kiemelt városi rendezvények keretében zenei koncertek szervezéséről és lebonyolításáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az esetlegesen újonnan kialakítandó intézmények és szolgáltatások, különösen a kötelező feladatként létrehozandók esetében minden esetben megvizsgálja a civil együttműködés lehetőségét és feltételrendszerét. Amennyiben a feltételeknek megfelelő és az önkormányzati intézményrendszerben való működtetéshez képest költséghatékonyabb megoldást kínál a civil szervezeti keret, úgy a szerződéses együttműködés kialakítására kell törekedni. Aktuális programok a civil szektorral történő együttműködésben Rendezvény időpontja Rendezvény megnevezése Rendező szervezet Rendezvény helyszíne Részletes program Bővebb információ : : : : :30 Locsoló túra - 13 km Vukov Péter emléktúra Fekete Kökörcsin túra - 12 km Kerékpártúra Újvárfalvára - 50 km Medvehagyma szedő túra Meteor Természetbarát Turista Egyesület Meteor Természetbarát Turista Egyesület Meteor Természetbarát Turista Egyesület Meteor Természetbarát Turista Egyesület Meteor Természetbarát Turista Egyesület Szilvásszentmárton Időpont: április 21. hétf... Sionfa-Meteor kulcsos turistaház Várda Újvárfalva Szentjakabi városrész Időpont: április 12. szomb... Időpont:2014. április 09. szerda... Időpont: 2014.április 05. szomba... Indulás: helyi autóbuszáll... Borsos András 20/ Sármezei Ferencnél 70/ Borsos András 20/ Detrich István 30/ Sármezei Ferencnél 70/ Kaposvár önkormányzatának honlapja.url: https://www.kaposvar.hu/index.php?what=11&page=onkormcivil&width=800&f=2&t=1&lang=1&prn=0 (Utolsó letöltés: :12) 8

9 3. ÖSSZEFOGLALÁS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata civil koncepciójában kinyilvánítja, hogy keresi a lehetőségeket első sorban a helyi civil szervezetekkel, melyek segítségével kívánja megvalósítani társadalmi célú programjait. A kapcsolatrendszer stabil alapokon nyugszik, ami előfeltétele a folyamatos és eredményes együttműködésnek. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata olyan területeken működő civil szervezetekkel köt megállapodásokat, amelyek összességében lefedik azokat a területeket, ahol a legnagyobb szükség mutatkozik a kormányzati és civil szektor együttes tevékenységére. Ebben a kaposvári példában jól megmutatkozik a szektorközi együttműködés szükségessége, a közös tevékenységben egyértelmű kifejezését láthatjuk a társadalmi élet előremutató gondolkodás általi fejlesztésének. 9

10 4. IRODALOMJEGYZÉK Harsányi László: A nonprofit szektor szabályozásának vitás kérdései URL: (Utolsó letöltés: :48) Seligman, Adam B. (1997): A ciliv társadalom eszméje. Kávé Kiadó, h. n. Zám Mária: Civilbarát önkormányzatok URL: (Utolsó letöltés: :36) évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról bek., (Utolsó letöltés: :01) évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról URL: (Utolsó letöltés: :39) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil koncepciója. URL: https://www.kaposvar.hu/data/onkorm/civil/documents/civil_koncepcio.pdf Utolsó letöltés: :01) Kaposvár önkormányzatának honlapja.url: https://www.kaposvar.hu/index.php?what=11&page=onkormcivil&width=800&f=2&t=1&l ang=1&prn=0 (Utolsó letöltés: :12) Kaposvár önkormányzatának honlapjáról URL: https://www.kaposvar.hu/data/adattar/kozzetetelilistak/ (Utolsó letöltés: :43) A Magyar Civil Együttműködés Lapja URL: (Utolsó letöltés: :04) 10

11 5. MELLÉKLET Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata civil koncepciójának részlete 11

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék, Andragógia szak Tanár: dr. Brachinger Tamás PhD A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet Bevezetés Törökbálint Város Önkormányzata többszörös előkészítés után elkészítette az Önkormányzat civil koncepcióját, ám ez nem kizárólag az önkormányzati feladatokat

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA Elfogadva Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2011.(VI.27.) Kt. határozatával 1 ZIRC VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA I. BEVEZETŐ Zirc Városi Önkormányzat

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban

A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban Bevezetés... 2 1. Civil szervezetek... 3 1.1 A fogalom jogi meghatározása... 3 1.2 Néhány kiemelkedő nemzetközi civil szervezet... 4 1.2.1 Nemzetközi

Részletesebben

Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén

Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén NÁRAI MÁRTA Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén A szociális gondoskodásra szorulók ellátására évtizedeken keresztül kizárólagos jogot formált az állam, néhány

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete...

Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete... Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete... 24 GÁSPÁR MÁTYÁS... 33 Magad uram A civil önkormányzás körvonalai...

Részletesebben

- 1 - Szentes Város Önkormányzata civil stratégiája

- 1 - Szentes Város Önkormányzata civil stratégiája - 1 - Szentes Város Önkormányzata civil stratégiája - 2 - Bevezető Szentes Város Önkormányzata és a városban működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló alapvető szerepet játszhat a régió szintű gazdasági-társadalmi

Részletesebben

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai DEBRECENI EGYETEM Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A kormányzat civil stratégiája (tervezet)

A kormányzat civil stratégiája (tervezet) A kormányzat civil stratégiája (tervezet) BEVEZETŐ A polgári társadalom eszménye A demokratikus koalíció, a nemzeti közép kormánya magáénak vallja a civil társadalom ideáját, miközben nem akarja azt kisajátítani.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

Civil közélet és a társadalmi szervezetek

Civil közélet és a társadalmi szervezetek Civil közélet és a társadalmi szervezetek Az ország felemelését csak a civil társadalom erősítésén, kiművelésén, befolyásának szervezésén keresztül lehet megvalósítani. (Széchenyi István) Az Európai Unió,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2007-2011 Tartalom 1. Bevezetés 4. oldal 2. Jövőkép, misszió 5. oldal 3. Az önkormányzati ifjúságpolitika jogforrásai 6. oldal 4. Helyzetelemzés

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Non-profit szervezetek gazdálkodása

Non-profit szervezetek gazdálkodása MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05 Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata Bevezetés... 2 1. A Nemzeti Civil Alapprogram... 3 1.1. A Nemzeti Civil Alapprogram célja... 3 1.2. A Nemzeti Civil Alapprogram célcsoportja... 3 1.2.1.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatások, elemzések célcsoportja 3.2. A megyei

Részletesebben

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom Az Európai Unió kifejezetten szorgalmazza az állami, önkormányzati szervezetek és a civil szervezetek össze - fogásán alapuló regionális szövetségek mûködését. Ma már fõként a szakirodalomban egyre inkább

Részletesebben