v eleji felmérés Apáczai Csere János

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "v eleji felmérés Apáczai Csere János"

Átírás

1 v eleji felmérés Apáczai Csere János A híres magyar tanár, filozófus, pedagógiai író 1625-ben Apácán született. Elemi iskolába szülőfalujában járt, majd Kolozsváron folytatta középiskolai tanulmányait tól a gyulafehérvári főiskola hallgatója lett. A tehetséges fiatalember a református egyház ösztöndíjasaként 1648-tól hollandiai egyetemeken tanulhatott. Teológiából 1651-ben tett doktori szigorlatot, amelynek témája az első ember bűnbeesése volt. Ebben az évben vette feleségül Aletta van der Maet, aki egy jómódú holland polgár lánya volt. Sajnos rövid ideig élhettek együtt, mert Apáczai Csere János nagyon fiatalon, 34 éves korában tüdőbajban elhunyt. Nemsokára felesége és kisfia is követte őt. Áprily Lajos Tavasz a házsongárcli temetőben című versének fájdalmasan szép sorában írja: Gyámoltalan nő - szól a régi fáma - urát keresve ment utána. A rövid életű Apáczai Csere János szellemi hagyatékából ma is táplálkozunk ban még Utrechtben jelentette meg az első nemzeti nyelvű enciklopédiát Magyar enciklopédia címmel. Ennek címlapjára a következőket írta: minden igaz és hasznos bölcsességet össze kívánt gyűjteni, rendszerbe foglalni, és magyar nyelven mindenki használatára bocsátani." Könyvében természettudományos, matematikai, bölcseleti kérdésekkel és csinálmányokkal" foglalkozott, amelyek tárgyalásakor magyar szakkifejezéseket használt. A csinálmány szó fogalmát Apáczai a következőképpen határozta meg:... olyan dolog, mellyel a természeti dolog az ember szükségére a mesterség által jobban alkalmoztatik el." 1654-ben Erdélybe költözött, mivel II. Rákóczi György fejedelem a gyulafehérvári kollégium tanárává nevezte ki. Itt jelentette meg a még Hollandiában írt Magyar logikácska című munkáját, mely az első magyar logikai rendszerezés. Könyvét a gyermek I. Rákóczi Ferencnek ajánlotta, ezért szép, könnyű és többnyire gyermeki példákkal" élt. E kis tankönyv függelékének a Tanács címet adta. Ez Apáczai talán legszebb írása, nevelői hitvallásának hordozója. Forrásul Joachim Fortius (1479 körül ) A tanulás módjáról című művét használta, melyet teljesen szabadon dolgozott át. Az általa választott párbeszédes forma még inkább növelte eredetiségét. A Tanácsban Apáczai a csüggedő diákot buzdítja tanulásra, megcsillantva előtte a fáradságos munka gyümölcsét, a tudás örömének semmi máshoz sem hasonlítható érzését. Felvilágosítást kívánt nyújtani neki a tanulásra való felkészülés, a módszer és tudományos anyag tekintetében. Célja volt a gyengeség, a kishitűség eloszlatása. Arra akarta ösztönözni a diákságot, hogy nézzenek szembe a nehézségekkel, alkossanak maradandó műveket ban Apáczait már Kolozsváron találjuk. A fejedelem ide helyeztette át, mert haladó gondolataival kivívta az uralkodó körök haragját. Tanítványai közül sokan követték őt. Kolozsvári beköszöntőjében az iskolák fölöttébb szükséges voltáról" beszélt. Azt vallotta, hogy az iskola nem téglafal és berendezések összessége, hanem tanítók és tanulók rendezett társulása, akik az emberi életkörülmények szempontjából hasznos és szükséges ismereteket tanulnak." Apáczai Csere János ilyen iskolát teremtett. Életműve kiteljesedésében korai halála akadályozta meg.

2 1. írd le Apáczai Csere János adatait az olvasottak alapján! Születési helye és ideje: Felesége neve és származása: Apáczai foglalkozása: Elhalálozásának helye, ideje és oka: 10/ 2. Másold le a szövegből a tanulmányairól szóló információkat! (Hol és milyen iskolákat végzett?) 8/ 3. Sorold fel a szövegben említett Apáczai művek címét! 4. Magyarázd meg a saját szavaiddal, mit értett Apáczai a csinálmány" szón! 5. Válaszolj a Tanács című írásával kapcsolatos kérdésekre! Apáczai melyik müvének a függeléke? Kinek ajánlotta ezt a művet? Kinek melyik művét használta forrásul? Milyen formában írta? Kiknek írta? Mi volt a célja a mű megírásával? 8/ 6. Milyen hitvallást fogalmazott meg Apáczai a kolozsvári beköszöntőjében? 7. írd a megadott ország-, illetve helységnév mellé, hogy Apáczai Csere János életének milyen kiemelt eseménye(i) kapcsolódik hozzá! középiskolai tanulmányok, főiskolai hallgató, egyetemi diák, doktori szigorlat, nősülés, a Magyar enciklopédia megjelenése, a kollégium tanára, a Magyar logikácska megírása Kolozsvár: Gyulafehérvár: Hollandia: Utrecht: 8/ 8. Ki, melyik művében állít emléket a fiatalon elhunyt Apáczai Csere Jánosnak és családjának? : Összesen. 45

3 Év eleji felmérés 1. Csoportosítsd a szóhalmaz szavait a helyesírás alapelvei szerint! Móricz, becsület, tollal, színpad, fáradtság, asszony, harkály, utazás, szabadság, mályva A kiejtés elve: A szóelemzés elve: A hagyomány elve: Az egyszerűsítés elve: 2/ Nevezd meg az alábbi idézetekben az kiemelt szavak szófaját! Szörnyű vendégoldal reng araszos vállán, Pedig még legénytoll sem pelyhedzik állán. (ARANY JÁNOS: TOLDI) 1.: 2.: 3.: 4.: 5.: Mindenik mond néki nyájasat vagy szépet, Mindenik derít rá egy mosolygó képet (ARANY JÁNOS: TOLDI) 6. (mindenki): 7.: 8.: 9.: 10.: 10 II Húzd alá a következő mondatokban található nyelvhelyességi hibákat! írd le a hibás kifejezés javított változatát! a) Elosszuk a könyveket, aztán majd megyünk. 1/ b) Ebben a helységben állt a szekrény. c) Nem tudom, nem-e fordult meg itt is. d) Néha el szokunk hozzá látogatni. e) Majd meglássák, milyen ügyes! 1/ 1/ 1/ 1/

4 4. Alakítsd át felszólító módúvá az alábbi igealakokat a szám, személy és ragozás megváltoztatása nélkül! mond mesélsz úsznak vadásznak. mászunk. olvastok, játszanak húzok segítik mosunk 1/ írd le az egybeírt tulajdonneveket helyesen - folyóírással! a) FEKETETENGER c) SZABADSÁGHÍD e) ÉLETÉSIRODALOM g) HÓDMEZŐVÁSÁRHELY i) ANYÁMTYÚKJA b) NYUGATDUNÁNTÚL d) MAGYARKÖZTÁRSASÁG f) GYŐRMOSONSOPRONMEGYE h) EÖTVÖSLORÁNDTUDOMÁNYEGYETEM j) SZÉCHENYITÉR a) b) c) d) e) f) 8) h) i) j) 1/ Bontsd elemeire a következő szavakat, és nevezd meg a szóelemeket! kertem fiúkat kérjenek beszélgetnének 15 A felmérés összesített pontszáma: 60 Értékelés: - 60 = 5, jeles _ - _ = 4,jó - = 3, közepes - = 2, elégséges 0 - =1, elégtélen

5 Témazáró Az alany és az állítmány felmérés 1. Elemezd az alábbi tőmondatokat! Állapítsd meg az állítmányok fajtáját! Az állítmányok fajtája Ködösek a hajnalok, Lehullottak a levelek. Feriék elfognak utazni. Esős lesz az idő. Nincs jó kedvem Elemezd, majd ábrázold a következő mondatokat! Agrajzok Akos, Bence és Balázs gördeszkáznak. Agi sétálgat és nézelődik. Kata, ne kiabálj! Igei vagy névszói-igei állítmány része a létige? Megállapításodat írd a vonalakra az alábbi mondatok elemzése után! Az állítmány fajtája Kedves lány vagy. Sok barátom volt. Hűvös lesz az éjszaka. Rengeteg volt az utas a vonaton. Nem lesz kedvem elmenni tőled. 15

6 4. Állapítsd meg az alanyok szófaját és fajtáját az alábbi mondatok elemzése után! Az alany szófaja Az alany fajtája Valaki délután felhívott telefonon. _ Szeged Tisza-parti város.. Bárki indulhat a versenyen, Egy férfi sétáltatja a kutyáját. Az ember követhet el hibát. (~20 5. Húzd alá a következő mondatokban előforduló egyeztetési hibákat! írd le helyesen a mondatokat! A Kanári-szigetek turistaparadicsomok. Gyuri és mi összeveszett. A banán és a narancs déligyümölcsök. Annamária és te elutaztak? 8 A felmérés összesített pontszáma: 70 Értékelés: - 70 = 5, jeles _ - _ = 4,jó - = 3, közepes - = 2, elégséges 0 - = 1, elégtelen

7 Félévi felmérés Orrszarvúk a porban augusztus 27-én, délelőtt 10 órakor hatalmas robbanás rázta meg Indonézia egyik szigetét, Rakatat a Szunda-szoros mentén. Egyszerre tört ki a Perbuatan és a Danán vulkán, valamint a 830 méter magas Rakata tűzhányó északi része. A detonáció akkora volt, hogy visszhangját a Sri Lanka és Belső-Ausztrália közötti területeken még órákkal később is hallani lehetett. A nyomáshullámok hétszer kerülték meg a földet, a hamufelhő pedig két és fél napig sötétségbe borította az egész környéket. Több mint köbkilométer kő és hamu került 80 kilométer magasságig a légkörbe. A 300 méterrel a tengerszint alatt lévő kiürült magmakamra beomlott, s helyén kaldera, azaz üstszerű mélyedés alakult ki. Az izzó kalderába ömlő tengervízből robbanásszerű löketekben gőz fejlődött, amelynek nyomán olykor 36 méter magasságot is elérő szökőárak keletkeztek. A legnagyobb hullámai 30 perccel a kitörés után már elérték Szumátra és Jáva partjait. Több mint harminchatezer ember lelte halálát az áradatban, a láva meg a hamu alatt. Az eredetileg 33 négyzetkilométer nagyságú sziget 90 százaléka a kalderába zuhant. A friss magma a maradék területet 10 négyzetkilométerrel megnövelte, s az egészet 70 méter magas hamu- és tufakőréteg borította be. A két szomszédos sziget, Sertung és Panaitan formája teljesen megváltozott, a közelben pedig új szigetecskék keletkeztek. A víz alatt folytatódott a vulkanikus tevékenység. A föld továbbra is mozgásban maradt, az új szigetek néhány év alatt eltűntek, január 26-án pedig a Caldera Anak Rakata közepén előbukkant egy új kráter, a Rakata gyermeke", amely 1973-ig 190 méterre növekedett, s a mai napig növekvőben van. A Rakata környékén lévő szigetcsoport halott tájjá változott. Öt évbe telt, míg újra megjelent rajta az élet. Az Anak Rakata nagy szolgálatot tett a tudósoknak, mert megfigyelhették, hogyan népesül be növényekkel és állatokkal egy újonnan létesült földterület. A nevezetes kitörés a Rakatától délre fekvő, Jávával csak egy keskeny földhíddal összeköttetésben álló Ujung Kulon-félszigetet - a Nyugati csúcsot" - és a tőle északra lévő szigeteket szintén hamuval és porral borította be, a nyomában fellépő szökőár pedig elpusztított rajtuk minden életet. Egy idő után azonban ezeket a területeket is újra növények és állatok népesítették be, például a veszélyeztetett jávai orrszarvú, amelyből a nemzeti park területén ma körülbelül hatvan található ben a mocsaras félszigetet a tőle keletre fekvő, 620 méter magas Gunung Honje-heggyel, valamint a Peucang- és a Panaitan-szigettel és a Rakatával együtt hivatalosan is nemzeti parkká nyilvánították. A nemzeti park emberek által alig lakott részein találhatók Jáva utolsó nagyobb síkvidéki erdői a rájuk jellemző fikusz és Eugénia-fajokkal. Az orrszarvúk mellett e terület lakói a bantegek is, ezek az óvatos, vadon élő tulkok, amelyek a sűrű dzsungelt kedvelik, s mindössze hétszáz példány van belőlük. Menedéket nyújt a nemzeti park továbbá a mozgékony jávai majomnak, az ezüstgibbonnak, amely a visszahajló rugalmas ágak segítségével 13 métert is képes repülni" egyik fától a másikig, az őznagyságú muntyákszarvasnak, amely jellegzetes ugató hangot ad. Az aljnövényzetben gazdag erdőszéleken élnek a kancsilfélék közé tartozó, apró, törékeny felépítésű maláj kancsilok, angol nyelvterületen méretük miatt egérszarvasnak" is nevezik őket. De élnek itt például hatalmas bordás krokodilok és levesteknősök is, amelyeknek tojásai sajnos ezen a helyen sincsenek biztonságban az embertől. (A világ kincsei. Az emberiség öröksége. Magyar Könyvklub, Budapest, I.)

8 1. írd le, mi a Rakata és hol található! 2. Milyen jelenségek igazolják a detonáció hatalmas méretét? 5/ 3. Határozd meg, hogy mi a kaldera, és hogyan alakult ki! 4. Sorold fel, mi okozta több mint harminchatezer ember halálát! 5. Karikázd be a felsorolt adatok közül, hány négyzetkilométeres lett az eredetileg 33 négyzetkilométeres sziget a vulkánkitörés után! 133 km 2 13,3 km 2 1,33 km 2 10,3 km 2 133,3 km 2 1/ 6. Javítsd ki a következő mondat hibás adatait föléírással! június 26-án a Caldera Anak Rakata közepén új kráter keletkezett, a Rakata unokája", amely 1937-ig 1900 méterre növekedett, s még napjainkban is növekszik. 5/ 7. Fogalmazd meg, milyen szolgálatot tett a tudósoknak az Anak Rakata! 8. Sorold fel, milyen területek tartoznak a nemzeti parkhoz! 5/ 9. Karikázd be, milyen állatok népesítették be a nemzeti parkot! orrszarvúk, mocsári teknősök, bantegek, ezüstrókák, ezüstgibbonok, muntyákszarvasok, maláj kancsilok, dámszarvasok, bordás krokodilok, páviánok, levesteknősök, kajmánok, maláj tigrisek, bantuk, jávai majmok, törpegibbonok 8/ 10. Melyik nemzeti parkban élő állatra igaz az alábbi állítás? a) Mozgékony, 13 métert is képes repülni", képes víz alá merülni: b) Őznagyságú, jellegzetes ugató hangot ad: c) Óvatos, a sűrű dzsungelt kedveli, alig 700 példány él belőle: 40

9 Félévi felmérés 1. Húzd alá az alábbi mondatok állítmányát és alanyát! (Nem találsz minden mondatban alanyt, illetve állítmányt!) A fiúk a játszótéren fociznak. Az udvar tiszta és rendes. A nagymama feledékeny lett. A macska és a kutya háziállat. El kell mennem a húgomért az oviba. Valaki bekukkantott az ajtón. Ne ítélj elhamarkodottan! Bárki meg tudja oldani ezt a feladatot. Ez lehetetlen! Előttem a füzetem. a) írj egy-egy példát a fenti mondatok állítmányai közül az állítmány fajtáira! Az állítmány fajtái: Példák: b) írj példát a fenti mondatok alanyai közül az alábbi megállapításokhoz! Határozott Határozatlan alany: alany: Általános alany: Az alany szófaja főnévi igenév: 2. írd a vonalra a mondat állítmányát! Eredmény vagy iránytárgy a kiegészített mondat tárgya? Jelöld +-lel! Eredménytárgy Iránytárgy a) A költő verset b) Nagypapa könyvet c) A szabó ruhát d) A tanárnő füzetet e) A pék kenyeret _

10 Alakítsd át a következő határozatlan tárgyú mondatokat úgy, hogy határozottak legyenek bennük a tárgyak! A kiskutya papucsot rágcsál. Olvassatok el egy szöveget! Az asszonyok ablakot tisztítanak. Zsuzsi kikerül egy tócsát a járdán. Mondj el egy verset! Elemezd az alábbi mondatokat, és írd az ágrajzok alá a megfelelő mondat sorszámát! A kimaradt mondatnak te készítsd el az ágrajzát! 1. Anya húst és burgonyát süt. 2. Kata és Laura beszélget. 3. Szeretek verset olvasni. 4. Meg kell írnom a levet. 5. Nyisd ki a könyvet! Agrajz Ágrajzok A Á (A) A t T A w A A T T (A) A t T t T A felmérés összesített pontszáma: 60 Értékelés: - 60 = 5, jeles -_ = 4,jó - _ = 3, közepes - = 2, elégséges 0 - = 1, elégtelen

11 Témazáró A határozók felmérés 1. írd a határozós szerkezetek megnevezése mellé a megfelelő idézetek betűjelét! Egy betűjelet több helyre is írhatsz! a) október ága vállaimra d) lehet-e kévét kötni napsugárból palástot levélből terít (NAGY LÁSZLÓ) (WEÖRES SÁNDOR) b) Sugarak izzó füzére alatt e) minden, minden mennyivel meglelheted százszor sírodat kicsinyebb lett. (WEÖRES SÁNDOR) (WEÖRES SÁNDOR) c) Sokszor torrá válik a víg lakodalom (CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY) f) Duna-víznél mélyebb mély szerelmem (PETŐFI SÁNDOR) számhatározó: _ eredményhatározó: helyhatározó: eredethatározó: fok- mértékhatározó: hasonlító határozó: 9 2. Elemezd a következő mondatokat! Tibi teljesen elmerült a gondolataiban. Gabi kicsit félénken nézegette az oroszlánokat a ketrecükben. Indulnom kell a barátnőmhöz a leckéért. Öcsi mindig hajlandó beszélgetni velem. Néhányszor én is elfelejtettem lekapcsolni a villanyt a fürdőszobában. Mi miatt rohantál el otthonról tegnap este? 30 a) Készítsd el a 2., a 4. és a 6. mondat ágrajzát! b) Állapítsd meg a fenti mondatokból kiemelt szavak szófaját! félénken: i hajlandó: indulnom: mindig: kell: néhányszor: velem: tegnap: fi4

12 3. Bővítsd az alábbi predikatív (alany-állítmány) szerkezetet különböző határozókkal, amelyeknek megadtuk a kifejezőeszközét is! Cirmos nyávog. A határozó fajtája kifejezőeszköze a) helyhatározó névutós névszó b) időhatározó időhatározó-szó c) társhatározó névutós névszó d) állapothatározó határozói igenév e) célhatározó ragos névszó f) módhatározó ragos névszó g) okhatározó névutós névszó Válaszolj a következő kérdésekre a megadott szavakkal! Mivel? Kivel? szépség cm Ft Kodály Móricz Kossuth 61 Milyenné? Hogyan? egészség sápadt _ német _ magyar erős 16 Értékelés: - 83 = 5, jeles _ - _ = 4,jó - = 3, közepes - = 2, elégséges 0 - =1, elégtelen A felmérés összesített pontszáma: 83

13 Év végi felmérés óriások ax Ú világban Már az ókorban is nagy hagyománya volt a gigantikus szobrok készítésének. Gondoljunk csak az egyiptomi piramisok lábánál heverő méter magas és 74 méter hosszú szfinxre, Abu Szimbel sziklatemplomainak 20 méteres fáraószobraira vagy az athéni Parthenon hatalmas Athéné szobrára, amely sajnos nem maradt fenn az utókor számára. De ugorjunk néhány évezredet, és kísérjük figyelemmel a legújabb kor kolosszusainak érdekes történetét! október 28-án avatták fel Észak-Amerika legismertebb szobrát a New York-i Szabadság-szobrot Grover Cleveland elnök tevékeny közreműködésével. A szobor eredetileg július 4-én, a függetlenség napján érkezett az Egyesült Államokba. A Szabadság-szobrot Párizsban tervezték és állították össze, majd szétszedték, és a darabokat egyenként, hajón szállították New York-ba, ahol hatalmas lábazatra helyezve Bedloe szigetén (ma Szabadság-sziget) állították fel. A szobor ötlete III. Napóleon francia császár uralkodása idején, 1865-ben fogant meg Edouard de Laboulaye akadémikus fejében. 0 és forradalmi csoportja a császárság eltörlését, az új köztársaság létrejöttét szorgalmazta. A szoborral kívánták kifejezni az óceánon túli demokrácia iránti tiszteletüket. A művet egy fiatal, elzászi szobrász Frédéric-Auguste Bartholdi mintázta meg, Delacroix Szabadság vezeti a népet" című festménye alapján. A kivitelező mérnök Gustave Eiffel volt. Bartholdi először egy 1,2 méteres szobrot, majd egyre nagyobbakat készített. Eiffel pedig egy zseniális vasszerkezetet épített, melynek közepébe egy oszlopot helyezett el. Ez a rugalmas állványzat tartja a belül üreges szobrot. A talapzat terveit Richard Moris Hunt, amerikai építész álmodta meg. Az építmény magassága 47 méter, és erre került a 46 méteres alkotás. A fáklya csúcsa tehát 93 méter magas. A szobor egyéb méretei is lenyűgözők: súlya 205 tonna, csípőjénél az átmérő 10,6 méter, a fáklyát tartó jobb kéz 12,8 méteres, a mutatóujj hossza pedig eléri a 2,4 métert. A szobor lábánál a zsarnokság lehullott bilincsei láthatók, bal kezében pedig a Függetlenségi Nyilatkozat kőtábláját tartja. A szabadságot jelképezi a korona hét sugara is, hét kontinensre szórva fényét. A látogatók csigalépcsőn juthatnak fel a koronáig. A szobor talapzatában, 1972-ben múzeumot rendeztek be, amely az Egyesült Államokba bevándorlóknak állít emléket, hiszen az 1892-től az Újvilágba folyamatosan érkező emberek először a Szabadság-szobrot pillanthatták meg az Aranykapu-öböl (Golden Door) bejáratánál, reménnyel töltve el az üldöztetésben, nyomorban megfáradt szívüket. New York-tói nyugatra a Fekete-hegységben látható négy amerikai elnök 18 méter magas szobrát vésték a sziklafalba: George Washingtonét, Thomas Jeffersonét, Théodore Rooseveltét és Abraham Lincolnét. Az emlékmű ötlete Doane Robinson amerikai történésztől származik. A cél az volt, hogy a Fekete-hegységet vonzóvá tegyék a turisták számára. A terv 1924-ben felkeltette az energikus, kissé bogaras, de nagy hazafi Gutzon Borglum szobrászművész érdeklődését ben 56 évesen fogott hozzá a munkához, és ennek áldozta élete hátralevő részét. Borglum az alakokat először egészen derékig ki akarta bontani a sziklából. Szerencse, hogy a fejekkel kezdte, mert tervét így sem sikerült teljes egészében megvalósítania. A munka az állandó pénzhiány és a rossz időjárás miatt nehezen haladt. Washington feje 1930-ra mégis elkészült ban Jefferson, 1937-ben Lincoln és végül 1939-ben Roosevelt portréját is felavatták. Borgium 70 éves korában halt meg, ám hatalmas műve befejezetlen maradt. (Tinivarázs II. évfolyam 6. szám)

14 1. Sorold fel az ókor gigantikus szobrait! 2. Egészítsd ki a Szabadság-szoborral kapcsolatos hiányzó adatokat! A szobor ötletadója: A szobrász neve: Kivitelező mérnök: A talapzat tervezője: A szobor megérkezése az Egyesült Államokba: A felavatás időpontja: 6/ 3. írd ki a szövegből a Szabadság-szobor lenyűgöző méreteit! 5/ 4. Milyen jelképeket hordoz a szobor, s mit jelképeznek ezek? Jelkép jelentése 6/ 5. Mikor, és miért rendeztek be múzeumot a talapzatban? 6. Válaszolj a következő kérdésekre! Kitől származik az elnökök emlékművének ötlete? Mi volt a célja? Ki volt az alkotó? Mikor, kinek a portréját avatták fel? 11/ 7. Írd le a szöveg vázlatát! /

15 Év végi felmérés 1. Elemezd az alábbi mondatokat, és készítsd el az ágrajzukat! a) A két testvért sok meglepetés várta a gyereknapon. 6/ b) A nyitott ablakban Anna a távoli hegyek hósipkás csúcsaiban gyönyörködött. 8/ c) Péter, a szeleburdi kisfiú egy hirtelen mozdulattal leverte a poharat a terített asztalról Ágrajz a) b) c) 2. Alakítsd át a mondatokat úgy, hogy értelmezős szerkezetet tartalmazzanak! A legnépesebb ország a világon Kína. Széchenyi a legnagyobb magyar. Az Amazonas a világ egyik leghosszabb folyója. 4. Elemezd a mondatokat, és állapítsd meg, hogy az okos szó milyen mondatrész szerepét tölti be az egyes mondatokban! Más kárán tanul az okos. Az okos ember ritkán követ el hibát. A feltett kérdés okos. 12 5/ A felmérés összesített pontszáma: 50 Értékelés: - 50 = 5, jeles _ - _ = 4,jó - = 3, közepes - = 2, elégséges 0 - =1, elégtelen

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0132 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: SzocEüPed//50/NyK//Ált Szociális, egészségügy, pedagógiai asszisztens

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok

Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok Máthé Gyuláné szaktanár Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok a z á lta lá nos iskola 7. osztá lya szá m á r a a tanuló neve ellenorzo dolgozatok_7.indd 1 2011.07.20. 15:20:14 Lektorálta: Dr. Goda Imre fõiskolai

Részletesebben

Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23.

Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23. Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23. A dinoszauruszok királya nem vágtázott Élet és tudomány, 2002/12. (BBC News) A félelmetes Tyrannosaurus rex látókörébe került zsákmányállatoknak jó esélyük

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón Cím: Hírek a nagyvilágból Forrás: Aprófa: Tábortűz magazin, http://www.hhrf.org/tabortuz/ ; 40 000 méter magasba léghajóval: Élet és Tudomány, 2002/10. http://www.sulinet.hu/ Szövegtípus: magyarázó Szöveg

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Szombat, május 29. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Szombat, május 29. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P041A10311* TAVASZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Szombat, 2004. május 29. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog...

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog... Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek 1. a) Hány keresztnevet tudsz kiolvasni a következõ szóból? (3 pont) OLAJOSKANNA b) Húzd alá, mi a humor forrása a Romhányi József tollából származó sírfeliratban!

Részletesebben

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. A folyópartok réme Szerencsére

Részletesebben

Asztmatérképet rajzolnak

Asztmatérképet rajzolnak Asztmatérképet rajzolnak Megkérdeznek háromezer szegedi diákot az allergiáról A szegedi gyermekklinika is részt vesz abban a több éve zajló nemzetközi vizsgálatsorozatban, amelynek célja az allergiás betegségekkel

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Séta a Balaton-felvidéken

ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Séta a Balaton-felvidéken ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Kódszám: Séta a Balaton-felvidéken A Káli-medence a Balaton-felvidéken található. Honfoglaló ősünknek, Kál vitéznek őrzi a nevét. Az Árpád-korban

Részletesebben

V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve: Címe : Felkészítő tanár neve:...

V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve: Címe : Felkészítő tanár neve:... Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu V. TOLLFORGATÓ 2. forduló V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Fejlesztőfeladatok a MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ standardleírás

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Kedd, február 01. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Kedd, február 01. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P043A10311* TÉLI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Kedd, 2005. február 01. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás 2008. január 23.

Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás 2008. január 23. Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás 2008. január 23. dinoszauruszok királya nem vágtázott Élet és tudomány, 2002/12. (BBC News) félelmetes yrannosaurus rex látókörébe került zsákmányállatoknak jó

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola 2012. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ).

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). A határozók A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). határozó (hullámos vonallal húzzuk alá) H (nagy H betű) III. Jellemzői 1.) Kifejezőeszközei

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás: és Kép forrása: szabadon használható fotók.

Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás:  és  Kép forrása:  szabadon használható fotók. Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás: http://hu.wikipedia.org/ és http://www.sulinet.hu/ Kép forrása: http://www.sxc.hu, szabadon használható fotók. Szövegtípus: magyarázó szöveg Szöveg olvashatósága:

Részletesebben

Cím: Nyári táborok Forrás:

Cím: Nyári táborok Forrás: Cím: Nyári táborok Forrás: http://tabor.bmknet.hu Szöveg típusa: dokumentum Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam. Nyári táborok

Részletesebben

4. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak helyesírásakor:

4. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak helyesírásakor: 1. Milyen szófajúak az alábbi szavak? olvasva szépség hihetetlen forr leírt (szöveg) ott győri rögtön nézelődő hivatkozván 2. Írjad le helyesen az alábbi szavak melléknévképzős származékait! Arany János

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA,

Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA, Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA, 2006. február 16. /I. évfolyam /2. szám, http://www.2zsiraf.hu/ Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága:

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Cím: Óriás dinók jönnek Patagóniából Forrás: Népszabadság, Ötvös Zoltán, március 9.

Cím: Óriás dinók jönnek Patagóniából Forrás: Népszabadság, Ötvös Zoltán, március 9. Cím: Óriás dinók jönnek Patagóniából Forrás: Népszabadság, Ötvös Zoltán, 2007. március 9. Szövegtípus: magyarázó Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny Az álom: A természetnek legszebb adománya. Megnyílik ekkor vágyaink tartománya. (Petőfi Sándor) Dunaújváros, 2016. június 3-4. Készítette: Garbacz Hajnalka gyógypedagógus

Részletesebben

V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP

V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP I. CÍMTORZÓK Az alábbiakban kissé módosultak a József Attila-verscímek. Írjátok fel az eredeti címeket! a) Kérővel jöttél... b) Tavaszi virradat...

Részletesebben

Cím: Egy nap alatt 12 millió példány Forrás: :45

Cím: Egy nap alatt 12 millió példány Forrás: :45 Cím: Egy nap alatt 12 millió példány Forrás: http://www.hirtv.hu/, 2005-07-16 16:45 Szövegtípus: magyarázó Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

Nyolcadik lecke. mindkettő = mind a. kilencvennyolc. kilencvennyolcadik lap

Nyolcadik lecke. mindkettő = mind a. kilencvennyolc. kilencvennyolcadik lap Nyolcadik lecke A turistainformációban Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Tessék parancsolni! Kérem szépen, hogyan juthatok Budapestről Esztergomba? Hát, kérem, autón, vonaton, autóbuszon és hajón. Repülőn egyelőre

Részletesebben

Lenni vagy nem lenni?

Lenni vagy nem lenni? Lenni vagy nem lenni? nyelvtani feladatok Alapszabályok / Basic Rules o A mondatban van olyan szó, amelyik a Hol? kérdésre válaszol van, vannak When there is a word in the sentence that responds to the

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I. 1) Adott két pont: A ; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 10. KÖZÉP SZINT I. és B 1; Írja fel az AB szakasz 1 1 F ; F ;1 ) Az ábrán egy ; intervallumon

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám 49 50. 51

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám TARTALOM

Részletesebben

LELTÁROZD SZÍNEZÉSSEL A FELADATOKAT!

LELTÁROZD SZÍNEZÉSSEL A FELADATOKAT! LELTÁROZD SZÍNEZÉSSEL A FELADATOKAT! (Segítség a megoldáshoz: zöld: 10 db, piros: 1 db, lila: 5 db, kék: 2 db) 1 LÉPJ BE! Kedves Tanítványom! Meghívlak különleges játékkészítő műhelyembe, ahová két tanítványom

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanulói kérdőív 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Útmutató Ebben a kérdőívben Veled kapcsolatos

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA KÖZÉPSZINT I. 45 perc A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA Az elsõ nap az iskolában Az elsõ napon még nem tanultunk, hanem ismerkedtünk egymással. Bemutatkoztunk, és elmeséltük, hogy mi volt a jelünk az óvodában. A

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Alföldy Jenı: Irodalom 7., Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás címő munkáltató tankönyvei, valamint Schiller Mariann: Szövegértés-szövegalkotás 7.

Részletesebben

A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése

A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: szódabikarbóna, ecet, víz, ételfesték,

Részletesebben

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm Ho szúságmérés Hosszúságot kilométerrel, méterrel, deciméterrel, centiméterrel és milliméterrel mérhetünk. A mérés eredménye egy mennyiség 3 cm mérôszám mértékegység m = 0 dm dm dm cm dm dm = 0 cm cm dm

Részletesebben

5. Pótold a hiányzó igék felszólító módú alakjaival a mondatokat!

5. Pótold a hiányzó igék felszólító módú alakjaival a mondatokat! Magyar nyelv I. Illeszd a szavak végére a megfelelő magánhangzót! u vagy ú tan., egyhang., báb., borj. ü vagy ű rev., men., együgy., esk. 2. Ly vagy j? A tu.afa ga..ai e tettek sebhe et az u.amon. A macskakö.kök

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Egyiptom művészete Ókor-1

Egyiptom művészete Ókor-1 Egyiptom művészete Ókor-1 I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század óbirodalom középbirodalom új birodalom A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia. Fáraók (isten) attribútumaik az állszakáll és

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 2003. Próba 14. Egy hajó a Csendes-óceán egy szigetéről elindulva 40 perc alatt 24 km-t haladt észak felé, majd az eredeti haladási irányhoz képest 65 -ot nyugat

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

Melléklet. 1. sz. melléklet Sorszám: Tisztelt Tanárnő! Tisztelt Tanár Úr!

Melléklet. 1. sz. melléklet Sorszám: Tisztelt Tanárnő! Tisztelt Tanár Úr! Melléklet 1. sz. melléklet Sorszám: Tisztelt Tanárnő! Tisztelt Tanár Úr! TDK-dolgozatomat a fogalmazás tanításáról írom. A dolgozathoz egy felmérés is tartozik, amelyben 10. osztályos tanulók kijavított

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév

MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév 1. FELADATLAP 7-8. osztályosoknak BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012. október 26. ELÉRHETŐ PONTOK SZÁMA: 95 pont ELÉRT PONTOK: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök Magyar nyelv 6. osztály Főbb témakörök 1) Szófaj fogalma 2) Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás definíciója; igenevek, határozószók, viszonyszók fogalma 3) Szófajok felismerése 4) Átalakítás jelen időből

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Történelem 5. osztály - 3. forduló -

Történelem 5. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló 1. a, Reformkori színházi plakát Képzeljétek el, hogy vándorszínészek látogatnak Kecskemétre! Készítsetek fellépésüket hirdető színházi plakátot! A plakát tartalmazza

Részletesebben

Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd

Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd III. SZÖVEGTAN 2. A SZÖVEG SZINTAKTIKAI KAPCSOLÓELEMEI Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd össze, szövegösszetartó elemekre van szükség. Amikor szöveget alkotsz, szinte önkéntelenül

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 3. évfolyam FÓLIÁk tánítók részére 2. félév 29. modul 2. melléklet 3. évfolyam tanítói fólia 3 2 1 1 30. modul 1. melléklet 3. évfolyam tanítói fólia 365 Ft

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

Történelem 7-8. osztály

Történelem 7-8. osztály OM 037757 NÉV: VII. Tollforgató 2015.03.28. Monorierdei Fekete István Általános Iskola : 2213 Monorierdő, Szabadság út 43. : 06 29 / 419-113 : feketeiskola.monorierdo@fekete-merdo.sulinet.hu : http://www.fekete-merdo.sulinet.hu

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 8. osztály tanuló neve

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

SZÓFAJOK JÁTÉKOS NYELVI FELADATOK 1. RÉSZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS

SZÓFAJOK JÁTÉKOS NYELVI FELADATOK 1. RÉSZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS Demény Piroska Szilágyi Mária SZÓFAJOK JÁTÉKOS NYELVI FELADATOK 1. RÉSZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS KOLOZSVÁR, 2011 Válogatás a szerzők Szavak kincsesháza című nyelvi feladatgyűjteményéből Véleményezte Dr.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT II. 135 perc

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT II. 135 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA KÖZÉPSZINT II. 135 perc A feladatok megoldására 135 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II/B

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben