v eleji felmérés Apáczai Csere János

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "v eleji felmérés Apáczai Csere János"

Átírás

1 v eleji felmérés Apáczai Csere János A híres magyar tanár, filozófus, pedagógiai író 1625-ben Apácán született. Elemi iskolába szülőfalujában járt, majd Kolozsváron folytatta középiskolai tanulmányait tól a gyulafehérvári főiskola hallgatója lett. A tehetséges fiatalember a református egyház ösztöndíjasaként 1648-tól hollandiai egyetemeken tanulhatott. Teológiából 1651-ben tett doktori szigorlatot, amelynek témája az első ember bűnbeesése volt. Ebben az évben vette feleségül Aletta van der Maet, aki egy jómódú holland polgár lánya volt. Sajnos rövid ideig élhettek együtt, mert Apáczai Csere János nagyon fiatalon, 34 éves korában tüdőbajban elhunyt. Nemsokára felesége és kisfia is követte őt. Áprily Lajos Tavasz a házsongárcli temetőben című versének fájdalmasan szép sorában írja: Gyámoltalan nő - szól a régi fáma - urát keresve ment utána. A rövid életű Apáczai Csere János szellemi hagyatékából ma is táplálkozunk ban még Utrechtben jelentette meg az első nemzeti nyelvű enciklopédiát Magyar enciklopédia címmel. Ennek címlapjára a következőket írta: minden igaz és hasznos bölcsességet össze kívánt gyűjteni, rendszerbe foglalni, és magyar nyelven mindenki használatára bocsátani." Könyvében természettudományos, matematikai, bölcseleti kérdésekkel és csinálmányokkal" foglalkozott, amelyek tárgyalásakor magyar szakkifejezéseket használt. A csinálmány szó fogalmát Apáczai a következőképpen határozta meg:... olyan dolog, mellyel a természeti dolog az ember szükségére a mesterség által jobban alkalmoztatik el." 1654-ben Erdélybe költözött, mivel II. Rákóczi György fejedelem a gyulafehérvári kollégium tanárává nevezte ki. Itt jelentette meg a még Hollandiában írt Magyar logikácska című munkáját, mely az első magyar logikai rendszerezés. Könyvét a gyermek I. Rákóczi Ferencnek ajánlotta, ezért szép, könnyű és többnyire gyermeki példákkal" élt. E kis tankönyv függelékének a Tanács címet adta. Ez Apáczai talán legszebb írása, nevelői hitvallásának hordozója. Forrásul Joachim Fortius (1479 körül ) A tanulás módjáról című művét használta, melyet teljesen szabadon dolgozott át. Az általa választott párbeszédes forma még inkább növelte eredetiségét. A Tanácsban Apáczai a csüggedő diákot buzdítja tanulásra, megcsillantva előtte a fáradságos munka gyümölcsét, a tudás örömének semmi máshoz sem hasonlítható érzését. Felvilágosítást kívánt nyújtani neki a tanulásra való felkészülés, a módszer és tudományos anyag tekintetében. Célja volt a gyengeség, a kishitűség eloszlatása. Arra akarta ösztönözni a diákságot, hogy nézzenek szembe a nehézségekkel, alkossanak maradandó műveket ban Apáczait már Kolozsváron találjuk. A fejedelem ide helyeztette át, mert haladó gondolataival kivívta az uralkodó körök haragját. Tanítványai közül sokan követték őt. Kolozsvári beköszöntőjében az iskolák fölöttébb szükséges voltáról" beszélt. Azt vallotta, hogy az iskola nem téglafal és berendezések összessége, hanem tanítók és tanulók rendezett társulása, akik az emberi életkörülmények szempontjából hasznos és szükséges ismereteket tanulnak." Apáczai Csere János ilyen iskolát teremtett. Életműve kiteljesedésében korai halála akadályozta meg.

2 1. írd le Apáczai Csere János adatait az olvasottak alapján! Születési helye és ideje: Felesége neve és származása: Apáczai foglalkozása: Elhalálozásának helye, ideje és oka: 10/ 2. Másold le a szövegből a tanulmányairól szóló információkat! (Hol és milyen iskolákat végzett?) 8/ 3. Sorold fel a szövegben említett Apáczai művek címét! 4. Magyarázd meg a saját szavaiddal, mit értett Apáczai a csinálmány" szón! 5. Válaszolj a Tanács című írásával kapcsolatos kérdésekre! Apáczai melyik müvének a függeléke? Kinek ajánlotta ezt a művet? Kinek melyik művét használta forrásul? Milyen formában írta? Kiknek írta? Mi volt a célja a mű megírásával? 8/ 6. Milyen hitvallást fogalmazott meg Apáczai a kolozsvári beköszöntőjében? 7. írd a megadott ország-, illetve helységnév mellé, hogy Apáczai Csere János életének milyen kiemelt eseménye(i) kapcsolódik hozzá! középiskolai tanulmányok, főiskolai hallgató, egyetemi diák, doktori szigorlat, nősülés, a Magyar enciklopédia megjelenése, a kollégium tanára, a Magyar logikácska megírása Kolozsvár: Gyulafehérvár: Hollandia: Utrecht: 8/ 8. Ki, melyik művében állít emléket a fiatalon elhunyt Apáczai Csere Jánosnak és családjának? : Összesen. 45

3 Év eleji felmérés 1. Csoportosítsd a szóhalmaz szavait a helyesírás alapelvei szerint! Móricz, becsület, tollal, színpad, fáradtság, asszony, harkály, utazás, szabadság, mályva A kiejtés elve: A szóelemzés elve: A hagyomány elve: Az egyszerűsítés elve: 2/ Nevezd meg az alábbi idézetekben az kiemelt szavak szófaját! Szörnyű vendégoldal reng araszos vállán, Pedig még legénytoll sem pelyhedzik állán. (ARANY JÁNOS: TOLDI) 1.: 2.: 3.: 4.: 5.: Mindenik mond néki nyájasat vagy szépet, Mindenik derít rá egy mosolygó képet (ARANY JÁNOS: TOLDI) 6. (mindenki): 7.: 8.: 9.: 10.: 10 II Húzd alá a következő mondatokban található nyelvhelyességi hibákat! írd le a hibás kifejezés javított változatát! a) Elosszuk a könyveket, aztán majd megyünk. 1/ b) Ebben a helységben állt a szekrény. c) Nem tudom, nem-e fordult meg itt is. d) Néha el szokunk hozzá látogatni. e) Majd meglássák, milyen ügyes! 1/ 1/ 1/ 1/

4 4. Alakítsd át felszólító módúvá az alábbi igealakokat a szám, személy és ragozás megváltoztatása nélkül! mond mesélsz úsznak vadásznak. mászunk. olvastok, játszanak húzok segítik mosunk 1/ írd le az egybeírt tulajdonneveket helyesen - folyóírással! a) FEKETETENGER c) SZABADSÁGHÍD e) ÉLETÉSIRODALOM g) HÓDMEZŐVÁSÁRHELY i) ANYÁMTYÚKJA b) NYUGATDUNÁNTÚL d) MAGYARKÖZTÁRSASÁG f) GYŐRMOSONSOPRONMEGYE h) EÖTVÖSLORÁNDTUDOMÁNYEGYETEM j) SZÉCHENYITÉR a) b) c) d) e) f) 8) h) i) j) 1/ Bontsd elemeire a következő szavakat, és nevezd meg a szóelemeket! kertem fiúkat kérjenek beszélgetnének 15 A felmérés összesített pontszáma: 60 Értékelés: - 60 = 5, jeles _ - _ = 4,jó - = 3, közepes - = 2, elégséges 0 - =1, elégtélen

5 Témazáró Az alany és az állítmány felmérés 1. Elemezd az alábbi tőmondatokat! Állapítsd meg az állítmányok fajtáját! Az állítmányok fajtája Ködösek a hajnalok, Lehullottak a levelek. Feriék elfognak utazni. Esős lesz az idő. Nincs jó kedvem Elemezd, majd ábrázold a következő mondatokat! Agrajzok Akos, Bence és Balázs gördeszkáznak. Agi sétálgat és nézelődik. Kata, ne kiabálj! Igei vagy névszói-igei állítmány része a létige? Megállapításodat írd a vonalakra az alábbi mondatok elemzése után! Az állítmány fajtája Kedves lány vagy. Sok barátom volt. Hűvös lesz az éjszaka. Rengeteg volt az utas a vonaton. Nem lesz kedvem elmenni tőled. 15

6 4. Állapítsd meg az alanyok szófaját és fajtáját az alábbi mondatok elemzése után! Az alany szófaja Az alany fajtája Valaki délután felhívott telefonon. _ Szeged Tisza-parti város.. Bárki indulhat a versenyen, Egy férfi sétáltatja a kutyáját. Az ember követhet el hibát. (~20 5. Húzd alá a következő mondatokban előforduló egyeztetési hibákat! írd le helyesen a mondatokat! A Kanári-szigetek turistaparadicsomok. Gyuri és mi összeveszett. A banán és a narancs déligyümölcsök. Annamária és te elutaztak? 8 A felmérés összesített pontszáma: 70 Értékelés: - 70 = 5, jeles _ - _ = 4,jó - = 3, közepes - = 2, elégséges 0 - = 1, elégtelen

7 Félévi felmérés Orrszarvúk a porban augusztus 27-én, délelőtt 10 órakor hatalmas robbanás rázta meg Indonézia egyik szigetét, Rakatat a Szunda-szoros mentén. Egyszerre tört ki a Perbuatan és a Danán vulkán, valamint a 830 méter magas Rakata tűzhányó északi része. A detonáció akkora volt, hogy visszhangját a Sri Lanka és Belső-Ausztrália közötti területeken még órákkal később is hallani lehetett. A nyomáshullámok hétszer kerülték meg a földet, a hamufelhő pedig két és fél napig sötétségbe borította az egész környéket. Több mint köbkilométer kő és hamu került 80 kilométer magasságig a légkörbe. A 300 méterrel a tengerszint alatt lévő kiürült magmakamra beomlott, s helyén kaldera, azaz üstszerű mélyedés alakult ki. Az izzó kalderába ömlő tengervízből robbanásszerű löketekben gőz fejlődött, amelynek nyomán olykor 36 méter magasságot is elérő szökőárak keletkeztek. A legnagyobb hullámai 30 perccel a kitörés után már elérték Szumátra és Jáva partjait. Több mint harminchatezer ember lelte halálát az áradatban, a láva meg a hamu alatt. Az eredetileg 33 négyzetkilométer nagyságú sziget 90 százaléka a kalderába zuhant. A friss magma a maradék területet 10 négyzetkilométerrel megnövelte, s az egészet 70 méter magas hamu- és tufakőréteg borította be. A két szomszédos sziget, Sertung és Panaitan formája teljesen megváltozott, a közelben pedig új szigetecskék keletkeztek. A víz alatt folytatódott a vulkanikus tevékenység. A föld továbbra is mozgásban maradt, az új szigetek néhány év alatt eltűntek, január 26-án pedig a Caldera Anak Rakata közepén előbukkant egy új kráter, a Rakata gyermeke", amely 1973-ig 190 méterre növekedett, s a mai napig növekvőben van. A Rakata környékén lévő szigetcsoport halott tájjá változott. Öt évbe telt, míg újra megjelent rajta az élet. Az Anak Rakata nagy szolgálatot tett a tudósoknak, mert megfigyelhették, hogyan népesül be növényekkel és állatokkal egy újonnan létesült földterület. A nevezetes kitörés a Rakatától délre fekvő, Jávával csak egy keskeny földhíddal összeköttetésben álló Ujung Kulon-félszigetet - a Nyugati csúcsot" - és a tőle északra lévő szigeteket szintén hamuval és porral borította be, a nyomában fellépő szökőár pedig elpusztított rajtuk minden életet. Egy idő után azonban ezeket a területeket is újra növények és állatok népesítették be, például a veszélyeztetett jávai orrszarvú, amelyből a nemzeti park területén ma körülbelül hatvan található ben a mocsaras félszigetet a tőle keletre fekvő, 620 méter magas Gunung Honje-heggyel, valamint a Peucang- és a Panaitan-szigettel és a Rakatával együtt hivatalosan is nemzeti parkká nyilvánították. A nemzeti park emberek által alig lakott részein találhatók Jáva utolsó nagyobb síkvidéki erdői a rájuk jellemző fikusz és Eugénia-fajokkal. Az orrszarvúk mellett e terület lakói a bantegek is, ezek az óvatos, vadon élő tulkok, amelyek a sűrű dzsungelt kedvelik, s mindössze hétszáz példány van belőlük. Menedéket nyújt a nemzeti park továbbá a mozgékony jávai majomnak, az ezüstgibbonnak, amely a visszahajló rugalmas ágak segítségével 13 métert is képes repülni" egyik fától a másikig, az őznagyságú muntyákszarvasnak, amely jellegzetes ugató hangot ad. Az aljnövényzetben gazdag erdőszéleken élnek a kancsilfélék közé tartozó, apró, törékeny felépítésű maláj kancsilok, angol nyelvterületen méretük miatt egérszarvasnak" is nevezik őket. De élnek itt például hatalmas bordás krokodilok és levesteknősök is, amelyeknek tojásai sajnos ezen a helyen sincsenek biztonságban az embertől. (A világ kincsei. Az emberiség öröksége. Magyar Könyvklub, Budapest, I.)

8 1. írd le, mi a Rakata és hol található! 2. Milyen jelenségek igazolják a detonáció hatalmas méretét? 5/ 3. Határozd meg, hogy mi a kaldera, és hogyan alakult ki! 4. Sorold fel, mi okozta több mint harminchatezer ember halálát! 5. Karikázd be a felsorolt adatok közül, hány négyzetkilométeres lett az eredetileg 33 négyzetkilométeres sziget a vulkánkitörés után! 133 km 2 13,3 km 2 1,33 km 2 10,3 km 2 133,3 km 2 1/ 6. Javítsd ki a következő mondat hibás adatait föléírással! június 26-án a Caldera Anak Rakata közepén új kráter keletkezett, a Rakata unokája", amely 1937-ig 1900 méterre növekedett, s még napjainkban is növekszik. 5/ 7. Fogalmazd meg, milyen szolgálatot tett a tudósoknak az Anak Rakata! 8. Sorold fel, milyen területek tartoznak a nemzeti parkhoz! 5/ 9. Karikázd be, milyen állatok népesítették be a nemzeti parkot! orrszarvúk, mocsári teknősök, bantegek, ezüstrókák, ezüstgibbonok, muntyákszarvasok, maláj kancsilok, dámszarvasok, bordás krokodilok, páviánok, levesteknősök, kajmánok, maláj tigrisek, bantuk, jávai majmok, törpegibbonok 8/ 10. Melyik nemzeti parkban élő állatra igaz az alábbi állítás? a) Mozgékony, 13 métert is képes repülni", képes víz alá merülni: b) Őznagyságú, jellegzetes ugató hangot ad: c) Óvatos, a sűrű dzsungelt kedveli, alig 700 példány él belőle: 40

9 Félévi felmérés 1. Húzd alá az alábbi mondatok állítmányát és alanyát! (Nem találsz minden mondatban alanyt, illetve állítmányt!) A fiúk a játszótéren fociznak. Az udvar tiszta és rendes. A nagymama feledékeny lett. A macska és a kutya háziállat. El kell mennem a húgomért az oviba. Valaki bekukkantott az ajtón. Ne ítélj elhamarkodottan! Bárki meg tudja oldani ezt a feladatot. Ez lehetetlen! Előttem a füzetem. a) írj egy-egy példát a fenti mondatok állítmányai közül az állítmány fajtáira! Az állítmány fajtái: Példák: b) írj példát a fenti mondatok alanyai közül az alábbi megállapításokhoz! Határozott Határozatlan alany: alany: Általános alany: Az alany szófaja főnévi igenév: 2. írd a vonalra a mondat állítmányát! Eredmény vagy iránytárgy a kiegészített mondat tárgya? Jelöld +-lel! Eredménytárgy Iránytárgy a) A költő verset b) Nagypapa könyvet c) A szabó ruhát d) A tanárnő füzetet e) A pék kenyeret _

10 Alakítsd át a következő határozatlan tárgyú mondatokat úgy, hogy határozottak legyenek bennük a tárgyak! A kiskutya papucsot rágcsál. Olvassatok el egy szöveget! Az asszonyok ablakot tisztítanak. Zsuzsi kikerül egy tócsát a járdán. Mondj el egy verset! Elemezd az alábbi mondatokat, és írd az ágrajzok alá a megfelelő mondat sorszámát! A kimaradt mondatnak te készítsd el az ágrajzát! 1. Anya húst és burgonyát süt. 2. Kata és Laura beszélget. 3. Szeretek verset olvasni. 4. Meg kell írnom a levet. 5. Nyisd ki a könyvet! Agrajz Ágrajzok A Á (A) A t T A w A A T T (A) A t T t T A felmérés összesített pontszáma: 60 Értékelés: - 60 = 5, jeles -_ = 4,jó - _ = 3, közepes - = 2, elégséges 0 - = 1, elégtelen

11 Témazáró A határozók felmérés 1. írd a határozós szerkezetek megnevezése mellé a megfelelő idézetek betűjelét! Egy betűjelet több helyre is írhatsz! a) október ága vállaimra d) lehet-e kévét kötni napsugárból palástot levélből terít (NAGY LÁSZLÓ) (WEÖRES SÁNDOR) b) Sugarak izzó füzére alatt e) minden, minden mennyivel meglelheted százszor sírodat kicsinyebb lett. (WEÖRES SÁNDOR) (WEÖRES SÁNDOR) c) Sokszor torrá válik a víg lakodalom (CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY) f) Duna-víznél mélyebb mély szerelmem (PETŐFI SÁNDOR) számhatározó: _ eredményhatározó: helyhatározó: eredethatározó: fok- mértékhatározó: hasonlító határozó: 9 2. Elemezd a következő mondatokat! Tibi teljesen elmerült a gondolataiban. Gabi kicsit félénken nézegette az oroszlánokat a ketrecükben. Indulnom kell a barátnőmhöz a leckéért. Öcsi mindig hajlandó beszélgetni velem. Néhányszor én is elfelejtettem lekapcsolni a villanyt a fürdőszobában. Mi miatt rohantál el otthonról tegnap este? 30 a) Készítsd el a 2., a 4. és a 6. mondat ágrajzát! b) Állapítsd meg a fenti mondatokból kiemelt szavak szófaját! félénken: i hajlandó: indulnom: mindig: kell: néhányszor: velem: tegnap: fi4

12 3. Bővítsd az alábbi predikatív (alany-állítmány) szerkezetet különböző határozókkal, amelyeknek megadtuk a kifejezőeszközét is! Cirmos nyávog. A határozó fajtája kifejezőeszköze a) helyhatározó névutós névszó b) időhatározó időhatározó-szó c) társhatározó névutós névszó d) állapothatározó határozói igenév e) célhatározó ragos névszó f) módhatározó ragos névszó g) okhatározó névutós névszó Válaszolj a következő kérdésekre a megadott szavakkal! Mivel? Kivel? szépség cm Ft Kodály Móricz Kossuth 61 Milyenné? Hogyan? egészség sápadt _ német _ magyar erős 16 Értékelés: - 83 = 5, jeles _ - _ = 4,jó - = 3, közepes - = 2, elégséges 0 - =1, elégtelen A felmérés összesített pontszáma: 83

13 Év végi felmérés óriások ax Ú világban Már az ókorban is nagy hagyománya volt a gigantikus szobrok készítésének. Gondoljunk csak az egyiptomi piramisok lábánál heverő méter magas és 74 méter hosszú szfinxre, Abu Szimbel sziklatemplomainak 20 méteres fáraószobraira vagy az athéni Parthenon hatalmas Athéné szobrára, amely sajnos nem maradt fenn az utókor számára. De ugorjunk néhány évezredet, és kísérjük figyelemmel a legújabb kor kolosszusainak érdekes történetét! október 28-án avatták fel Észak-Amerika legismertebb szobrát a New York-i Szabadság-szobrot Grover Cleveland elnök tevékeny közreműködésével. A szobor eredetileg július 4-én, a függetlenség napján érkezett az Egyesült Államokba. A Szabadság-szobrot Párizsban tervezték és állították össze, majd szétszedték, és a darabokat egyenként, hajón szállították New York-ba, ahol hatalmas lábazatra helyezve Bedloe szigetén (ma Szabadság-sziget) állították fel. A szobor ötlete III. Napóleon francia császár uralkodása idején, 1865-ben fogant meg Edouard de Laboulaye akadémikus fejében. 0 és forradalmi csoportja a császárság eltörlését, az új köztársaság létrejöttét szorgalmazta. A szoborral kívánták kifejezni az óceánon túli demokrácia iránti tiszteletüket. A művet egy fiatal, elzászi szobrász Frédéric-Auguste Bartholdi mintázta meg, Delacroix Szabadság vezeti a népet" című festménye alapján. A kivitelező mérnök Gustave Eiffel volt. Bartholdi először egy 1,2 méteres szobrot, majd egyre nagyobbakat készített. Eiffel pedig egy zseniális vasszerkezetet épített, melynek közepébe egy oszlopot helyezett el. Ez a rugalmas állványzat tartja a belül üreges szobrot. A talapzat terveit Richard Moris Hunt, amerikai építész álmodta meg. Az építmény magassága 47 méter, és erre került a 46 méteres alkotás. A fáklya csúcsa tehát 93 méter magas. A szobor egyéb méretei is lenyűgözők: súlya 205 tonna, csípőjénél az átmérő 10,6 méter, a fáklyát tartó jobb kéz 12,8 méteres, a mutatóujj hossza pedig eléri a 2,4 métert. A szobor lábánál a zsarnokság lehullott bilincsei láthatók, bal kezében pedig a Függetlenségi Nyilatkozat kőtábláját tartja. A szabadságot jelképezi a korona hét sugara is, hét kontinensre szórva fényét. A látogatók csigalépcsőn juthatnak fel a koronáig. A szobor talapzatában, 1972-ben múzeumot rendeztek be, amely az Egyesült Államokba bevándorlóknak állít emléket, hiszen az 1892-től az Újvilágba folyamatosan érkező emberek először a Szabadság-szobrot pillanthatták meg az Aranykapu-öböl (Golden Door) bejáratánál, reménnyel töltve el az üldöztetésben, nyomorban megfáradt szívüket. New York-tói nyugatra a Fekete-hegységben látható négy amerikai elnök 18 méter magas szobrát vésték a sziklafalba: George Washingtonét, Thomas Jeffersonét, Théodore Rooseveltét és Abraham Lincolnét. Az emlékmű ötlete Doane Robinson amerikai történésztől származik. A cél az volt, hogy a Fekete-hegységet vonzóvá tegyék a turisták számára. A terv 1924-ben felkeltette az energikus, kissé bogaras, de nagy hazafi Gutzon Borglum szobrászművész érdeklődését ben 56 évesen fogott hozzá a munkához, és ennek áldozta élete hátralevő részét. Borglum az alakokat először egészen derékig ki akarta bontani a sziklából. Szerencse, hogy a fejekkel kezdte, mert tervét így sem sikerült teljes egészében megvalósítania. A munka az állandó pénzhiány és a rossz időjárás miatt nehezen haladt. Washington feje 1930-ra mégis elkészült ban Jefferson, 1937-ben Lincoln és végül 1939-ben Roosevelt portréját is felavatták. Borgium 70 éves korában halt meg, ám hatalmas műve befejezetlen maradt. (Tinivarázs II. évfolyam 6. szám)

14 1. Sorold fel az ókor gigantikus szobrait! 2. Egészítsd ki a Szabadság-szoborral kapcsolatos hiányzó adatokat! A szobor ötletadója: A szobrász neve: Kivitelező mérnök: A talapzat tervezője: A szobor megérkezése az Egyesült Államokba: A felavatás időpontja: 6/ 3. írd ki a szövegből a Szabadság-szobor lenyűgöző méreteit! 5/ 4. Milyen jelképeket hordoz a szobor, s mit jelképeznek ezek? Jelkép jelentése 6/ 5. Mikor, és miért rendeztek be múzeumot a talapzatban? 6. Válaszolj a következő kérdésekre! Kitől származik az elnökök emlékművének ötlete? Mi volt a célja? Ki volt az alkotó? Mikor, kinek a portréját avatták fel? 11/ 7. Írd le a szöveg vázlatát! /

15 Év végi felmérés 1. Elemezd az alábbi mondatokat, és készítsd el az ágrajzukat! a) A két testvért sok meglepetés várta a gyereknapon. 6/ b) A nyitott ablakban Anna a távoli hegyek hósipkás csúcsaiban gyönyörködött. 8/ c) Péter, a szeleburdi kisfiú egy hirtelen mozdulattal leverte a poharat a terített asztalról Ágrajz a) b) c) 2. Alakítsd át a mondatokat úgy, hogy értelmezős szerkezetet tartalmazzanak! A legnépesebb ország a világon Kína. Széchenyi a legnagyobb magyar. Az Amazonas a világ egyik leghosszabb folyója. 4. Elemezd a mondatokat, és állapítsd meg, hogy az okos szó milyen mondatrész szerepét tölti be az egyes mondatokban! Más kárán tanul az okos. Az okos ember ritkán követ el hibát. A feltett kérdés okos. 12 5/ A felmérés összesített pontszáma: 50 Értékelés: - 50 = 5, jeles _ - _ = 4,jó - = 3, közepes - = 2, elégséges 0 - =1, elégtelen

KIADVÁNY A PESTERZSÉBETI TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRŐL a 2005-2006. tanévben

KIADVÁNY A PESTERZSÉBETI TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRŐL a 2005-2006. tanévben KIADVÁNY A PESTERZSÉBETI TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRŐL a 2005-2006. tanévben Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2006 A kiadványban szereplő versenyek jegyzéke versenyleírások, feladatlapok, megoldások, fényképek

Részletesebben

Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára

Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára PERDUKNÉ LATOR ILONA, BRAUN ÉVA Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma ЛЬВІВ «СВІТ» 2009 1 УДК 811.511.141(075.3)

Részletesebben

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ).

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). A határozók A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). határozó (hullámos vonallal húzzuk alá) H (nagy H betű) III. Jellemzői 1.) Kifejezőeszközei

Részletesebben

68. évf., 2014. I. 23., ára 50 dinár

68. évf., 2014. I. 23., ára 50 dinár Kutyatár (Albert Ivett, EmArt Műhely, Szabadka) 68. évf., 2014. I. 23., ára 50 dinár 2 Az idei év a felsősökről szól majd Tavalyelőtt a magyar óvodások, majd tavaly a kisiskolások éve volt, legalábbis

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

10. 2015. május 27., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet

10. 2015. május 27., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet . évfolyam 25. május 2., 8. füzet Országos kompetenciamérés 25 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 7. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 7. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

69. évf., 2015. I. 22., 2. szám

69. évf., 2015. I. 22., 2. szám 69. évf., 2015. I. 22., 2. szám Grubanov Dorottya alkotása (8 éves, EmArt Műhely, Szabadka) A versek szerelmese Az óbecsei Kiskomáromi Zsombor a magyar kultúra napján Budapesten szavalja a Himnuszt Kiskomáromi

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. április www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja melocco Miklós 80 éves beszélgetés Horváth László polgármesterrel önkormányzati hírek, Közbiztonság Március 15-i megemlékezések

Részletesebben

SZÉPHALMI HÍRMONDÓ NEVELTEM RÖPÜLNI TUDÓ, BÁTOR LELKEKET.

SZÉPHALMI HÍRMONDÓ NEVELTEM RÖPÜLNI TUDÓ, BÁTOR LELKEKET. SZÉPHALMI HÍRMONDÓ I. évfolyam 2. szám 2014. november 20. Korlátozott példányszámban Új szerkesztőségi felállással, de a megszokott minőségben jelentkezik a Széphalmi Hírmondó! Az V. István Katolikus Szakközépiskola

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžarščina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2016. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

69. évf., 2015. I. 15., 1. szám. Jó Pajtás, 1. szám, 2015. január 15. Örömteljes időszak a hunyadisoknál Piros, szeretlek piros Ajándékba: falinaptár

69. évf., 2015. I. 15., 1. szám. Jó Pajtás, 1. szám, 2015. január 15. Örömteljes időszak a hunyadisoknál Piros, szeretlek piros Ajándékba: falinaptár 69. évf., 2015. I. 15., 1. szám Örömteljes időszak a hunyadisoknál Piros, szeretlek piros Ajándékba: falinaptár Valamerre el kell indulni Temerini pályaválasztók között Nem hinném, hogy kevésbé foglalkoztatja

Részletesebben

A Király Lajos Eszperanto Baráti Kör Tájékoztatója Miskolc

A Király Lajos Eszperanto Baráti Kör Tájékoztatója Miskolc É S Z A K M A G Y A R O R S Z Á G I H Í R A Király Lajos Eszperanto Baráti Kör Tájékoztatója Miskolc 2010. május - június 5. évfolyam 57-58. szám Tartalom Beköszöntött 2010-re a Tigris éve... 3 Elhunyt

Részletesebben

MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN

MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN Ljubljana, 2008 MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK V DVOJEZI^NI SLOVENSKO-MAD@ARSKI GIMNAZIJI

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Juhász Lászlóné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A könyvet írta: DR. HORVÁTH ANDREA fõiskolai adjunktus HORVÁTH LEVENTE ATTILA

Részletesebben

Nemzeti értékekkel a világszínvonal felé

Nemzeti értékekkel a világszínvonal felé Lőrincz Szabolcs Nemzeti értékekkel a világszínvonal felé Húsz éves a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Képzeljük el, hogy nyolcvan évvel előrébb járunk. Immár 2089. október 17. van. Varázslatosan

Részletesebben

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv JUBILEUMI ÉVKÖNYV 70 éves a Dózsa György Általános iskola Jubileumi Évkönyv DÓZSÁS BEKÖSZÖNTŐ Dózsás diák vagyok. Mondtam büszkén annak idején, ha megkérdezték: te melyik iskolába jársz? Az iskolához

Részletesebben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben A HATÁROZÓK I. Elméleti segédanyag AZ ASZEMANTIKUS HATÁROZÓI VONZATOK Nem pontosan körülhatárolható jelentéső (aszemantikus) vonzatok, amelyek nem sorolhatók be a határozók egyik szemantikai csoportjába

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Himnusz az Édesanyáról

Himnusz az Édesanyáról Balázsi László Himnusz az Édesanyáról Fohász Szeretetnek és jóságnak kiapadhatatlan kútforrása, mennyei jó Atyánk! Hozzád jöttünk, Uram, egy szent pihenőre, ünneplésre, a te templomodba, a Sion hegyére.

Részletesebben

Szövegértést fejlesztő gyakorlatok

Szövegértést fejlesztő gyakorlatok Nyiri Istvánné Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 4. osztály NEGYEDIK, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2006 Bírálta BARTHA JÁNOSNÉ ESZTERGÁLYOS JENŐ Lektorálta DR. SZILÁGYI IMRÉNÉ Szerkesztette ESZTERGÁLYOS

Részletesebben

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Anyanyelv 11. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola

Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola Tartalom: 2. Akik korábban érnek 3. Finn vendégek a Tiszapartiban 4. A Parlament és a NATO meghódítása 5. Drogprevenció színesen 6. Titkok Napkeletről 8. Gondolattól papírig /SÉTA Ismét önként 9. Meditáció

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Köszöntő Megrendelem jóelőre. Névnapodra mit vegyek? a virágot a mezőre, Vegyek húzós egeret? tél után a lomb-nyílást,

Nemes Nagy Ágnes: Köszöntő Megrendelem jóelőre. Névnapodra mit vegyek? a virágot a mezőre, Vegyek húzós egeret? tél után a lomb-nyílást, A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2011. március-április Nemes Nagy Ágnes: Köszöntő Megrendelem jóelőre Névnapodra mit vegyek? a virágot a mezőre, Vegyek húzós egeret? tél után a lomb-nyílást, Vonatot

Részletesebben

Szenti Tibor. PARASZTVALLOMÁSOK Gazdák emlékezése Hódmezővásárhelyről

Szenti Tibor. PARASZTVALLOMÁSOK Gazdák emlékezése Hódmezővásárhelyről Szenti Tibor PARASZTVALLOMÁSOK Gazdák emlékezése Hódmezővásárhelyről 2002 2 Ajánlás: A vásárhelyi gazdatársadalomnak Lektorálta: Hoffmann Tamás Katona Imre A térképeket és a vonalas rajzokat Ferenczi István

Részletesebben