171/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "171/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:"

Átírás

1 A képviselő-testület május 29-i zárt ülésén hozott döntések: 164/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Ácsné Fehér Klára pályázót megbízza augusztus 1-tõl július 31-ig a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával. Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 7. melléklete szerinti pedagógus I. fokozat 13. kategóriájának megfelelő alapbér, illetménypótlék, az illetményalap 40 %-ának megfelelő intézményvezetői pótlék. 165/2014. Kth. Fellebbezés 166/2014. Kth. Fellebbezés A képviselő-testület május 29-i nyílt ülésén hozott döntések: 167/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 168/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzata Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság részére oktatási célú elektromos kisautók beszerzésére, melynek forrását a évi költségvetésében biztosítja. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 169/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében a fenntartott intézmények felújítási keretét 12,5 millió Ft-os összeg- felszabadítja a felújítások sorába. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságnak, hogy a 12,5 millió Ft intézményi felújítási keret felosztásáról döntést hozzon. A Stratégiai és Fejlesztési Osztály június 5-ig dolgozzon javaslatot a bizottság részére a 12,5 millió Ft intézményi felújítási keret felosztásáról. 170/2014. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatára, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi támogatásra. 2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás igénylésének benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére, megállapodások megkötésére. 171/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

2 1. Megállapítja, hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzatának ellátási körzetét érintő részre ajánlatot benyújtó az ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá ajánlatok érvényesek. 2. Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján az 1. Rész tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették ezen Részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot. 3. Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján a 2. Rész tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették ezen Részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot. 4. Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján a 3. Rész tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették ezen Részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot. 5. A képviselő testület felhatalmazza Gyovai István polgármestert, hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzatának ellátási körzetét érintően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését követően a törvényben meghatározott határidőn belül, a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítését követően a Kiskunhalas Város Önkormányzatának nevében megkösse. 172/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi, és elfogadja a Bács- Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének éves beszámolóját. 173/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalasi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 174/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendészeti Csoport évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 175/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság egyedüli részvényese a Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói feladatainak ellátására nyílt pályázat kiírása nélkül június 1. napjától határozatlan időre Molnár Ferenc 6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 4/C. III/9. alatti lakost bízza meg. Munkabérét bruttó

3 Ft/hó összegben állapítja meg, továbbá a Halasi Városgazda Zrt-ben a távhő szolgáltatással kapcsolatos többletfeladat ellátásáért bruttó ,-Ft/hó díjazást állapít meg visszavonásig. Feladatát a jelenlegi megbízásában foglalt változatlan feltételekkel látja el. 176/2014. Kth. 1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt évi beszámolóját eft árbevétel mellett, eft mérlegfőösszeggel és eft eredménnyel (nyereség) elfogadja. 2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete értékelte a Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatójának előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy Molnár Ferenc vezérigazgató (vezető tisztségviselő) évben munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a társaság alapító okiratának pontja szerinti felmentvényt megadja. 177/2014. Kth. 1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halas-T Vagyonhasznosító Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját eft árbevétel mellett, eft mérlegfőösszeggel és eft eredménnyel (veszteség) elfogadja. 2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete értékelte a Halas-T Kft. ügyvezetőjének előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy Molnár Ferenc ügyvezető (vezető tisztségviselő) évben munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Gt (5) bekezdésében foglalt felmentvényt megadja. 3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halas-T Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsági elnökének ,- Ft,a Felügyelő Bizottság tagjainak ,- Ft tiszteletdíjat állapít meg. 178/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját eft árbevétel mellett, 639 eft mérlegfőösszeggel és eft eredménnyel (veszteség) elfogadja. 179/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés melléklete szerint.

4 Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva május 29.

5 ALAPÍTÓ OKIRAT (a , , , , , , , , , június 01., március 28., , valamint napján kelt módosításokkal ( módosítás dőlt betűvel jelezve ) egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadásra, és módosításra hogy a 3. pontban megjelölt alapító a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló többszörösen módosított évi V. törvény (Ctv), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásról szóló évi CLXXV. törvény ( továbbiakban: Civil tv. ) rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására létrehozott egyszemélyes nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a módosításkor hatályos közhasznúsági feltételekhez, s a hatályos jogszabályi feltétekhez igazítsa. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe 1.1. A társaság cégneve: Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft A társaság székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D 1.3. A társaság telephelyei: 6400 Kiskunhalas, Sétáló. u Kiskunhalas, Bajcsy-Zs. u Kiskunhalas, Eskü tér Kiskunhalas, Kölcsey u A társaság jogállása A társaság által ellátandó közfeladatát a jogszabályi változás következtében a Civil tv. VII. fejezetének rendelkezései szerint közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el. 3. A társaság alapítója 3.1. Név: Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviseli: Gyovai István polgármester Születési hely, idő: Csongrád, július 8. Anyja neve: Deák Margit Adóazonosító jele: Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Izabella u. 11. Adószám: Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere A társaság tevékenysége 4.1. A társaság közhasznú célszerinti tevékenységi köre: A társaság közhasznú tevékenységi köre: ( a közhasznúság olyan tevékenység, amellyel a társaság közvetlenül, vagy közvetve jogszabállyal meghatározott állami vagy önkormányzati közfeladat elvlégzését segíti. ) A társaság tevékenységi körének tagozódása a Civil tv. 34. ( 1 ) bekezdése alapján a következő: A társaság közhasznú tevékenységei:

6 - kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; - sport, ifjúsági ügyek; - nemzetiségi ügyek; - közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. ( 1 ) 7, 15, 16, 17 pontja alapján A társaság TEÁOR szerinti közhasznú tevékenységei: Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Film-, video-, televízió műsor gyártás Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Film-, video- és televíziós program terjesztése M.n. s. egyéb oktatás Szakmai középfokú oktatás Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység Alkotóművészet Művészeti létesítmények működtetése Előadó-művészet Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése A társaság TEAOR szerinti főtevékenysége Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 4.2. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenység köre: Irodai papíráru gyártása Nyomás / kivéve napilap / Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Egyéb sokszorosítás Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Rendezvényi étkeztetés Italszolgáltatás Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Filmvetítés Hangfelvétel készítése, kiadása Rádió műsorszolgáltatás Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása Vezetékes távközlés Vezeték nélküli távközlés Egyéb távközlés Számítógép üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Hírügynökségi tevékenység M.n.s egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése PR, Kommunikáció

7 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Piac- és közvélemény-kutatás Fényképészet Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s.egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Kulturális képzés M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás A felsorolt tevékenységek közül a társaság nem kívánja gyakorolni az előzetes engedélyhez kötött tevékenységeket az engedély megszerzésének időpontjáig. A képesítéshez kötött tevékenységeket a szükséges kiépítéssel rendelkező alkalmazott foglalkoztatásával, illetve a szükséges képesítés birtokában kívánja gyakorolni a társaság A társaság időtartama: határozatlan. 5. A társaság működésének időtartama A társaság első üzleti éve a társasági szerződés Cégbírósághoz történő benyújtásától kezdődően december 31. napjáig tart. 6. A társaság törzstőkéje 6.1. A társaság törzstőkéje ,-Ft, azaz huszonegymillió-hatszázhúszezer forint amely a) ,-Ft azaz Tizenhétmillió-négyszázhetvenezer forint készpénzből áll, amely a törzstőke 80.8 %- a Ebből az alapításkor befizetett összeg ,-Ft, a pénzbeli hozzájárulás 100%-a. b) ,-Ft azaz Négymillió-százötvenezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke 19.2 %-a. Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás 100 %-a Az alapító további pótbefizetésről nem rendelkezik: 7.1. Név: Kiskunhalas Város Önkormányzata Törzsbetét összege: ,-Ft Törzsbetét összetétele: a) Készpénz ,-Ft. b) Nem pénzbeli hozzájárulás: ,- Ft 7. A tag törzsbetétje 8. A társaság közhasznú jogállású megszerzésének feltétele, rendelkezés a nyereség felosztásának tilalmáról és a befektetési tevékenység gyakorlásáról 8.1. A társaság a Civil törvény 32 (1) b.) pontjában meghatározottak szerint olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi, s a közhasznú jogállás feltételeinek megfelel közszolgáltatási szerződést kötött és magánokiratban vállalja, a közhasznúsági feltételek teljesítését. A társaság közhasznú tevékenységének folytatása során nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja és az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

8 8.4. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt A társaság befektetési tevékenységet nem végez. 9. A közhasznú jogálláshoz fűződő kedvezményekre való jogosultság időpontja 9.1. A társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától, vagyis a társaság közhasznú jogállású társaságként történő nyilvántartásba vételének időpontjától jogosult. 10. Üzletrész A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétéhez igazodik. Az üzletrészhez kapcsolódó vagyoni jogok a társaságot illetik, mivel a társaság működése során képződött nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Az üzletrész forgalomképes és a Ptk 3:166. -a szerint a társaság tagjai között szabadon átruházható. Az alapító az üzletrészt harmadik személyre történő átruházását nem korlátozza. 11. Az üzletrészek átruházása, felosztása Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. 12. Az alapítói határozat A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító képviselő-testülete határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, és amelyek nem ütköznek a nyereség felosztásának tilalmi rendelkezésébe A közhasznú jogállással rendelkező nonprofit közhasznú kft. alapítójának hatáskörébe tartozik a nyereség felosztásának tilalmi rendelkezésébe nem ütköző rendelkezésein kívül még: a) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodás, b) a közhasznúsági jelentés elfogadása, c) befektetési szabályzat elfogadása, d) a közhasznú gazdasági társaság belső szabályzatának elfogadása A döntéshozatalt megelőzően az alapító képviselő-testülete köteles az ügyvezető és a felügyelő szerv, véleményének megismerésére. Az alapító a társaság működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésköröket tárgyaló képviselő-testületi ülésére a felügyelő bizottság elnökét és tagjait valamint az ügyvezetőt véleményezési joggal köteles meghívni A társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az alapító vezető szerve a számviteli törvényben foglaltak betartásával köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat A véleményezési jog gyakorlása ülésen: A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásával lehet eltérni Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására.

9 Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell véleményezési jog jogosultjának a véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani Az alapítói döntés tervezetét az alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy az ülésre meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az alapító a döntéstervezetet haladéktalanul köteles az ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait tartalmaznia kell A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. Sem az ügyvezetésre jogosult személyt, sem a felügyelő bizottság elnökét és tagjait meghatalmazott személy nem képviselheti. Amennyiben az ülésen valamely véleményezési jog jogosultja nincs jelen, az ügyvezető köteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról. A megismételt ülés az eredeti ülést követő 8 napon belül meg kell tartani. Az ülést az ügyvezető, azonos napirendi pontokkal a társaság székhelyére köteles összehívni Az alapítói határozat akkor érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az ügyvezető és a felügyelő bizottság, vagy a véleményezési jog jogosultjai véleményezték A társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések nyilvánosságának biztosítása kötelező. Írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak Az ülésekről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, a döntéstervezetekre előadott véleményeket, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen készült jegyzőkönyvet a tag és az ügyvezető írja alá. Az ügyvezető az ülésen felvett jegyzőkönyvekről köteles folyamatos nyilvántartást vezetni (határozatok könyve). A határozatok könyve nyilvános. Az alapító vezető szervének döntéshozatala során az ülésekről a nyilvánosság nem zárható ki minden olyan kérdéskörben, amely a közhasznú társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül: Amennyiben az Alapító által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő bizottság elnöke és tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor az alapító köteles döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles az alapítói döntést haladéktalanul a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megküldeni. Jogosult az alapító döntéstervezetek közvetlen megküldésére a véleményezési jog jogosultjainak: az ügyvezetőnek, illetve a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban a döntést hozó tagnak közvetlenül megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság székhelyére címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 napos határidő betartásának figyelembe vételével. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles az alapítónak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani Az alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési jog jogosultjai, vagyis az ügyvezető és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai a döntést véleményezték. Amennyiben a felügyelő bizottság valamely tagja külön véleménnyel rendelkezik, akkor a tagnak külön véleményét is meg kell küldeni a felügyelő bizottság véleményével együtt Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az alapítói döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát követő alapítói döntést Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság székhelyére továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények átadása bizonyítható legyen Az alapítói határozat csak abban az esetben érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, vagyis a véleményezési jog jogosultjai véleményezték A nyilvánosság az alapítói döntéstervezeteket és az írásos véleményeket a véleményezési eljárás alatt megismerheti a társaság székhelyén, a jelen okiratban foglalt szabályozás szerint.

10 12.8. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak az alapító, illetve az alapító képviselőtestülete hozhat döntést. 13. A társaság nyilvánossága A társaság működésével kapcsolatos döntésekről az Alapító képviselő-testülete köteles jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye is megállapítható. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és az Alapító képviselő-testületének két tagja írja alá. A jegyzőkönyvbe foglalt határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe Az Alapító képviselő-testülete a társaságot érintő határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejűleg a társaság és az alapító székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán elérhetővé kell tenni legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. Az alapító köteles hirdetményeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani egyrészt az alapító, másrészt külön a társaság székhelyén legkésőbb a társaság bejegyző végzésének kézhezvételekor A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, vagy a társaság honlapján. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a pontban meghatározott feltételekkel. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatást igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az alapítói ülések összehívásának rendjével. A szolgáltatás igénybevevői köre Bács-Kiskun megye területére korlátozódik. Egyébként a megjelölt kedvezményezetti kör semmilyen más feltétellel nem zárt és nem korlátozott A szolgáltatás igénybevételének módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás igénybevevőjének megkeresésével, illetve a pontban megjelölt hirdetőtáblán a hozott határozat jellegétől függően A társaság határozatok tára címmel folyamatos nyilvántartást vezet, amelyből a vezetői döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve az egyes döntéseket támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A társaság vezető szervének döntéseit az ügyvezető írásban, közvetlenül közli. A társaság a döntések nyilvánosságát a honlapon biztosítja A társaság ügyvezetője: Név: Flösser Tamás Születési helye, ideje: Kiskunhalas, Anyja neve: Szikora Mária Aranka Lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Czuczor u. 1. Adóazonosító jel: Az ügyvezető Az ügyvezető megbízatása a kinevezésre jogosult szerv döntésének meghozataláig, határozatlan időre A megbízás kezdő időpontja: cég változás bejegyzésének napja Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére a bíróságok és más hatóságok előtt, harmadik személyekkel szemben. Az ügyvezető vezeti a társaság nyilvántartásait, irányítja a társaság munkáját. Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

11 15. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok a Civil törvény alapján A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki A vezető tisztségviselők (az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagjai), illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, a felügyelő bizottság tagjait valamint ezen személyek hozzátartozóit a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesíthetni. 16. A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság megbízatása cégváltozás bejegyzésének napjától május 31. napjáig szól. A Felügyelő Bizottság tagjai: Hanzik Anikó 6400 Kiskunhalas, Kossuth u emelet 11. ajtó (szül.: Jánoshalma, , an.: Hudák Etelka Ilona, adóazonosító jele: ) Gál István Gyula 6400 Kiskunhalas, Korvin u. 9. (szül.: Kiskunmajsa, ,an.: Patrik Piroska, adóazonosító jele: ) Vizkeleti Szabolcs 6400 Kiskunhalas, Kossuth u emelet 17. ajtó (szül.: Kiskunhalas, , an.: Péter Klára, adóazonosító jele: ) A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg A felügyelő bizottság legalább három tagból áll A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Határozatképtelenség esetén a felügyelő bizottság ülését ismételten össze kell hívni. A felügyelő bizottság döntéseiről a felügyelő bizottság elnöke nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők száma. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze, az ülést megelőző 8 nappal, a napirendet is tartalmazó meghívó megküldésével A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Feladata a társaság, annak szervei és tisztségviselői működése törvényszerűségének, szabályszerűségének, vagyonkezelésének ellenőrzése. E körben ellenőrzi a társaság költségvetésének végrehajtását, a pénz és vagyonkezelést, a bizonylati fegyelmet, a zárszámadást és az alapul szolgáló okmányokat is. A felügyelő bizottság határozza meg és rögzíti saját ügyrendjében a fegyelmi eljárás részletes szabályait A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt, illetve részt vesz, ha a jogszabály így rendelkezik. A felügyelő bizottság tevékenységéről jelentést tesz a társaság legfőbb szervének A felügyelő bizottság éves munkaterv alapján működik. Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. Ülését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervének ülését.

12 16.9. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait ha szükséges, szakértők bevonásával megvizsgálhatja A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést a szervezet munkavállalóitól, pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet azokat megvizsgálhatja A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervezetet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel Az intézkedésre jogosult vezetőszerv a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult A felügyelő bizottság hiányosság észlelése esetén, annak súlyához mérten a) felhívja a tisztségviselőt a helyes magatartásra, b) felhívja a legfőbb szervet az állásfoglalásra és a hiba kijavítására, c) az Alapító képviselő-testülete rendkívüli összehívását indítványozza Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki a) az Alapító képviselő-testület tagja, b) a társaság ügyvezetője, c) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, d) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve e) az a)-d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 17. A cégjegyzés A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy a nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja. 18. Az Alapító Okirat módosítása, a társaság megszűnése Az Alapító Okirat módosításához ha a törvény eltérően nem rendelkezik az alapító képviselőtestületének határozata szükséges A társaság megszűnésének elhatározásához az alapító határozata szükséges Ha a közhasznú szervezetnek minősülő társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági

13 szerződés rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti A nonprofit gazdasági társaság megszűnik, ha: a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult; b) a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését, d) a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti; e) jogszabály így rendelkezik; f) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását); g) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti; A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg 19. A közhasznúsági jelentés nyilvánosságának biztosítása A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A társaság közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig a honlapon nyilvánosságra hozza Az éves közhasznúsági jelentést tartalmazza: - a számviteli beszámolót; - a költségvetési támogatás felhasználását; - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; - a cél szerinti juttatások kimutatását; - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; - a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 20. Egyéb rendelkezések A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a társaságnak vagyoni és személyi viszonyaira a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló többszörösen módosított évi V. törvény (Ctv), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásról szóló évi CLXXV. törvény ( Civil tv ) rendelkezéseit kell alkalmazni A társaság tevékenységét jogutód társaságként az egyesülés ( beolvadás cégbejegyzésének napjával kezdi meg Alapító nyilatkozik, hogy jelen módosítás a módosításkor hatályos jogszabályokkal összhangban álló továbbműködése szerinti hatályosítását jelenti A társaság alapítójának képviselője a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag írta alá A jelen alapító okirat módosítás Kiskunhalas Város Önkormányzata képviselő-testületének 179/2014. Kth. számú határozatán alapul. Kelt, Kiskunhalas, május 29. napján Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint tag képviseletében Gyovai István Polgármester Ügyvédi ellenjegyzés: Alulírott Piegelné Dr. Csényi Magdolna 6400 Kiskunhalas, Thúry J. utca 4/B 1 em. 4. szám alatti székhelyű ügyvéd igazolom, hogy jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat- módosítás alapján hatályos tatalmának. A módosítás a létesítő okiratban a törvényi változások kapcsán a közhasznúsági tevékenység bejelentését, s a Ctv. rendelkezéseivel és a hatályos jogszabályokkal összhangban álló tovább működése szerinti hatályosítását, s egy tevékenységi körrel történő bővülést érinti. A fenti egységes szerkezetű létesítő okiratot ellenjegyzem.

14 Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a évi LXIV. Törvény, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2007 ( XI.19 ) Szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeknek, ill. minősítet elektronikus aláírással rendelkezem. Kelt: Kiskunhalas, május 29. napján Piegelné Dr. Csényi Magdolna Ügyvéd 180/2014. Kth. 1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunhalasi Önvédelmi és Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület között fennálló módosított együttműködési megállapodását. 2 Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KISKUNHALASI ÖNVÉDELMI ÉS BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR EGYESÜLET EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről: Kiskunhalas Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Kiskunhalas, Hősök tere 1. (képviselője: Gyovai István polgármester) Másrészről: Kiskunhalasi Önvédelmi és Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület (továbbiakban: egyesület) Kiskunhalas, Tulipán utca 21. (képviselője: Juhász László elnök) - együttesen felek - között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: A felek a bűnözés elleni fellépéssel, a jogszabálysértő állapotok kialakulásának- és cselekmények elkövetésének megelőzésével, a közterületek rendjével, a család-, gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő közös érdekeiket kifejezve megállapodnak abban, hogy a feladataik végrehajtása során az alábbi szempontokat figyelembe véve együttműködnek: I. Az Egyesület vállalja Az Egyesületet a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, valamint az Országos Polgárőr Szövetség előírásainak betartásával, a települési önkormányzat döntéseinek, ajánlásainak figyelembe vételével működteti. Tevékenységével közreműködik a bűncselekmények, egyéb jogszabálysértő cselekmények elkövetésének, állapotok kialakulásának megelőzésében, Kiskunhalas város közrendjének- és közbiztonságának, a közterületek rendjének fenntartásában, a család-, gyermek- és ifjúságvédelem elősegítésében, a katasztrófa-védelemmel összefüggő feladatok ellátásában. A leírt cselekmények és állapotok észlelése, tudomására jutása esetén jelzi a hatáskörrel rendelkező szerv felé.

15 Az Egyesület politikai érdekeket nem képvisel, ilyen irányú véleményt nem nyilvánít, a tagjai a szolgálati feladatok ellátása során politikai tevékenységet nem végeznek, a szolgálati feladatok ellátása során viselt formaruhában (szolgálati feladatok ellátásának kivételével) politikai rendezvényen nem vesznek részt. A jelen megállapodásból adódó feladatok végrehajtására, (a városi/megyei önkormányzat, ezek szervei és intézményei erre vonatkozó igényében foglaltak és a rendelkezésre álló saját erői figyelembe vételével) polgárőrt vezényel. A szolgálati feladatok önálló végrehajtására csak megfelelően képzett, kultúrált, udvarias, egyben határozott intézkedésre képes, megfelelő megjelenéssel bíró, az OPSZ által kiállított igazolvánnyal ellátott polgárőrt vezényel. A végzett tevékenységet (a végrehajtás helye, időtartama, a résztvevő polgárőrök létszáma minimális tartalommal) áttekinthető formában, járőrlapon dokumentálja. Tudomásul veszi, hogy: 1. A feladatok közös végrehajtása során köteles együttműködni a helyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával, szervezeti egységeivel és intézményeivel, a Rendőrséggel, a Katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a civil szervezetekkel. 2. az Önkormányzati Rendészettel közösen tervezett feladatok végrehajtásából a polgárőrt (polgárőröket) az Önkormányzati Rendészet vezetője indoklás nélkül kizárhatja, 3. az Önkormányzattal történő együttműködés keretében tudomása jutott adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személynek csak a rendészet vezetőjének egyetértésével adhatja át. Az Önkormányzat által biztosított támogatást, kizárólag az Egyesület működésének elősegítése, hatékonyságának javítása érdekében (adott esetben az önkormányzat erre vonatkozó meghatározásait, illetve erre kiírt pályázatában foglaltakat figyelembe véve) használja fel, azt harmadik személynek tovább nem adja. A támogatás tervezett felhasználásáról pénzügyi tervet készít, melyet az Önkormányzathoz - támogatás igénylése céljából - benyújtott pályázatához mellékel. Az átvett önkormányzati támogatás felhasználásáról, valamint a végzett tevékenységéről minden tárgyévet követő I. negyedévben beszámol az erre kijelölt Bizottságnak. Az Egyesület erre kijelölt tisztségviselője tájékoztatja az Önkormányzati Rendészet vezetőjét: (2) az együttműködésből adódó feladatok közös végrehajtására vezényelt polgárőrök létszámáról, a feladatok végrehajtásában való részvételük időtartamáról (3) amennyiben a fenti feladatok közös végrehajtására nem, vagy csak részben áll módjában polgárőr vezényelni, II. Az Önkormányzat vállalja a) Az Egyesület működését és tevékenységét figyelemmel kíséri. b) Amennyiben a tevékenysége a jogszabályi előírásoknak és a megállapodásban foglaltaknak megfelel elismeri, és erkölcsileg valamint (amennyiben az erre kijelölt önkormányzati bizottság ilyen irányú döntést hoz) anyagilag is támogatja. c) Vezetőjét, vagy kijelölt tisztségviselőjét szükség szerint bevonja az Önkormányzat munkájába. d) Az Egyesület által bizottság elé írásban beterjesztett javaslatokat megtárgyalja, véleményezi. e) Az Egyesület (felszereltségének, hatékonyságának növelése érdekében benyújtott) pályázatait a lehetőségeihez mérten segíti.

16 f) Igény esetén biztosítja az I/6. pontban foglalt kötelezettséghez teljesítéséhez szükséges nyomtatványt g) Az Egyesületet tájékoztatja a város közrendjét, közbiztonságát, a közterülete rendjét és a lakosság közbiztonság érzetét negatívan befolyásoló eseményekről, jelenségekről. h) Az Egyesületet bevonja a város közrendjét, közbiztonságát, a közterületek rendjét és a bűnmegelőzést elősegítő feladatok végrehajtásába, éves szinten legfeljebb 3 fő alkalmazásához biztosít támogatást közfoglalkoztatás keretében. III. Együttműködés az Önkormányzattal általában a rendelkezésére álló erők és eszközök függvényében bűnmegelőző járőr (szükség esetén figyelő) szolgálatot végez, erősíti a lakosság önvédelmi reakcióit, tájékoztatatást nyújt a lakosság részéről érkező, az önkormányzat működésével, a közrendközbiztonság fenntartásával összefüggő lakossági bejelentésekről, fokozott figyelmet fordít az óvodák, iskolák, lakótelepek környékére, a fiatalok által rendszeresen látogatott szórakozóhelyekre valamint a kiemelt forgalmú gyalogos átkelő helyek reggeli órákban történő közlekedés biztosításában közreműködik, felkérésre közreműködik az önkormányzat és intézményei által lebonyolított rendezvények biztosítási feladatainak ellátásában IV. Együttműködés a Önkormányzati Rendészettel az Önkormányzat és intézményei rendezvényeinek, önálló, illetve a rendvédelmi-rendészeti, önkormányzati rendészeti, és más polgárőr egyesületetekkel közösen szervezett biztosítása, közös járőrszolgálat ellátása a közterület-felügyelettel és a mezei őrszolgálattal (elsősorban egyfős és éjszakai szolgálatok alkalmával), részvétel az eseti együttműködés keretében végrehajtott célellenőrzésekben (akciók), felkérésre közreműködés a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, az észlelt jogszabálysértések, a közbiztonságot negatívan befolyásoló, az önkormányzat (Önkormányzati Rendészet) hatáskörébe tartozó bejelentések, esetek haladéktalan jelzése. A megállapodásban foglaltak az Önkormányzat részéről az Önkormányzati Rendészet vezetője, az egyesület részéről annak elnöke koordinálja. A megállapodás az aláírásának napján lép hatályba, ezt követően a felek az érintett állományukkal ismertetik. Amennyiben valamelyik fél a megállapodásban foglalt kötelezettségét nem teljesíti, azt a másik fél azonnali hatállyal, írásban indoklással ellátva felmondhatja. A megállapodást ettől eltérő esetben bármelyik fél 30 napos felmondási határidővel, indoklás nélkül, - az egyesület az önkormányzati támogatásra vonatkozó tételes elszámolási kötelezettség mellett felmondhatja. Kiskunhalas, május 30. Juhász László elnök Gyovai István polgármester 181/2014. Kth. 1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére, a Kiskunhalas, Szent Imre u. 2. sz. alatti ingatlanban egy üresen álló helyiségét, adományok tárolása céljából térítésmentesen használatba adja. 2. A bérlet időszakában a Halasi többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ a helyiség közüzemi költségeit viseli. A szerződés lejártakor az ingatlant az átadáskor dokumentált állapotban adja vissza.

17 3. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására Együttműködési megállapodás Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalas, Hősök tere 1., másrészről a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ továbbiakban HTKT SZSZK - Kiskunhalas, Nyúl u /együttműködő partner/ között a mai napon az alábbiak szerint: 1. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát, hogy Kiskunhalas Szociális ellátása feladatai ellátásával összefüggésben jelentkező, a rászorultak felkutatásában, segélyezési feladatok előkészítésében, bonyolításában, folyamatosan, határozatlan ideig együttműködnek. 2. A HTKT SZSZK vállalja, hogy igény és lehetősége szerinti, különböző tartalmú adományokkal segíti a Kiskunhalas közigazgatási területén élő rászorultakat. 3. A mindennapi munkája alkalmával végzett tevékenysége során szerzett tapasztalatait megosztja és napi szinten együttműködik a Hivatal illetékes szociális munkát végző szervezetével. 4. Munkatársai részt vesznek szociális vonatkozású - városi rendezvények előkészítésében. 5. Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja, hogy térítésmentesen használatba adja a HTKT SZSZK részére a Kiskunhalas Szent Imre u. 2. szám alatt lévő üresen álló épület kijelölt helyiségét, adományai tárolása, valamint adományosztás céljára. 6. A HTKT SZSZK a használat ideje alatt vállalja az esetlegesen felmerülő rezsi költségek megfizetését, azonban nem tart igényt közüzemi szolgáltatásra. Vállalja továbbá a használat során esetlegesen - keletkezett hiba kijavítását és az épületet az átadáskor dokumentált állapotban adja vissza az ingatlan kezelésével megbízott Halasi Városgazda Zrt.-nek. 7. A felek a megállapodást előzetes egyeztetés után 30 napos határidővel jogosultak felmondani A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után aláírták Kiskunhalas, május Halasi Többcélú Kistérségi Társulás képviseletében Nyilas László intézményvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat képviseletében Gyovai István polgármester 182/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Szociális Szolgáltató Központ használatában lévő kisértékű és nagyértékű eszközeinek évben történt selejtezési eljárásának ellenőrzésére vonatkozó előterjesztést. 183/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a HALASI CSIPKE Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjának kijelöléséről, Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy:

18 1.) Megköszöni dr. Várnai László úr eddigi munkáját és a HALASI CSIPKE Közalapítvány kuratóriumában betöltött elnöki tisztségéről történő lemondását tudomásul veszi. 2.) a.)kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HALASI CSPKE Közalapítvány (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 37/A) kuratóriumi elnökének július 1-jétől határozatlan időtartamra Pajor Kálmán, Kiskunhalas, Dózsa György u. 1. szám alatti lakost, b.)pajor Kálmán megüresedett helyére a kuratórium tagjának július 1-jétől határozatlan időtartamra Oláh Györgyné, Kiskunhalas, Táncsics M. u. 2. szám alatti lakost jelöli ki. 3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HALASI CSIPKE Közalapítvány Alapító Okirata 7. pontját az alábbiak szerint módosítja: 7.) A Közalapítvány szervezete A Közalapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 9 tagú kuratórium: Kuratórium tagjai: Pajor Kálmán elnök Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Dózsa György u. 1. Tóth Zoltánné Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Árpád u. 5. Németh Miklós Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Árpád u. 20. Dr. Cseri LÁszlóné Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Margaréta u. 11. Horváth Etelka Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 6/C. Réz Istvánné Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Kárpát u. 24. Oláh Györgyné Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Táncsics u. 2. Szakál Györgyné Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Markovits Mária u. 4. Szakál Aurél Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Zsigray Julianna u. 10. A Kuratórium elnökének és tagjainak a megbízása határozatlan időre szól. A Kuratóriumi tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. A Kuratórium elnöke és tagjai az alapító által visszahívhatóak. 4.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, egyúttal felkéri dr. Ferenczi Mária jegyzőt, hogy aláírt Alapító Okiratot nyújtsa be a Kecskeméti Törvényszékhez a változások bejegyzése érdekében. 184/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete javasolja az Integrált Városfejlesztési Stratégia áttekintése, módosítása során a Találjuk ki Kiskunhalas jövőjét fejlesztési dokumentumban leírtak figyelembevételét. 185/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Garas Editet megbízza augusztus 1-tõl július 31-ig a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje intézményvezetői (vezető) feladatainak ellátásával. Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXII. törvény szerinti E fizetési osztály 13. fokozatának megfelelő alapbér, illetménypótlék, a pótlékalap 100%-ának megfelelő vezetői pótlék.

19 186/2014. Kth. A 2014/2015. tanévben indítható óvodai csoportok száma és létszáma Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés d) pontjára az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben az alábbi, óvodai csoportszámok indítását engedélyezi 2014/2015. nevelési évben, tanévben. Bóbita Óvoda és Bölcsőde Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda Bóbita Óvoda, Bölcsőde Szabó Ervin Utcai Tagóvoda Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Tagóvoda Napsugár Óvodák Magyar Utcai Tagóvoda Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Tagóvoda Napsugár Óvodák és Bölcsőde Átlós Úti Tagóvoda Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Tagóvoda Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvoda 13 óvodai csoport 3 óvodai csoport 3 óvodai csoport 2 óvodai csoport 4 óvodai csoport 2 óvodai csoport 3 óvodai csoport 5 óvodai csoport 187/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete 2/b. mellékletében civil egyesületek támogatása jogcímen szereplő Ft. támogatásból, jelen előterjesztés 3. melléklete szerint támogatja az abban szereplő civil szervezeteket, pályázókat. 3.melléklet Összesítő táblázat a civil szervezetek által 2014-ben önkormányzati támogatásra beadott pályázatok támogatási összegeiről. Sorsz. Pályázó szervezet, magánszemély neve Támogatási összeg (eft) 1. Kántor András Veteránautósok és Motorosok Kiskunhalasi Egyesülete 6400 Kiskunhalas, Tárogató u. 8. Fejes Ferenc elnök 2. Pásztortűz Kulturális és Hagyományápoló Egyesület 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 17. III/ 28. Végső István elnök 3. Kiskunhalasi Városi Vegyes Kar Közhasznú Egyesület 6400 Kiskunhalas, Gyöngyvirág u. 3. Faddi Istvánné karvezető 4. Hornyák Terézia Kiskunhalas, Nagy Czirok László utca Kiskunhalasi Football Club Városi Sportpálya 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28/A. Kuhn Róbert elnökhelyettes 6. Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesülete 6400 Kiskunhalas, Mérleg u. 3. H. Mongyi Marianna elnök 7. Sós Dezső életműdíjas közétkeztetési mesterszakács Kiskunhalas, Csendes köz

20 8. Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete 6400 Kiskunhalas, Eötvös u. 2. Tallérné Nyitrai Ilona 9. Baranyi László Kolping Család Egyesület 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 14. Gál Istvánné 10. Kiskunhalas - Alsóvárosi Misszió Alapítvány 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 14. Boldog Tamás elnök 11. Zeneszeretők Kiskunhalasért Alapítvány 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. Ulakcsainé Lovas Jolán elnök 12. Kiskun Népművészeti Egyesület 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. Morvainé Kovács Ibolya elnök 13. Vári Szabó István Szakképző Alapítvány 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Dabis Henrik Katonáné Tóth Judit 14. Városvédő és Városszépítő Egyesülete 6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 9. Babud László elnök 15. Halasi Múzeum Alapítvány 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u.2. Molnár Nándor elnök Szakál Aurél titkár 16. Néptánc Kulturális Alapítvány 6400 Kiskunhalas, Szabadkai út 1. Dr. Ferenczi Mária elnök Cornea Zsolt kurátor 17. Zanshin Dojo Kiskunhalasi Kyokushin Karate Egyesület 6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 8. Horváth A. Lajos 18. Dél-Magyarországi Tűzoltó- és Technikai Mentő Egyesülete 6400 Kiskunhalas, Kolmann u. 2. Bognár Zsolt 19. Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület 6400 Kiskunhalas, Bercsényi u. 2. Rózsahegyi Róbert elnök 20. Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület 6400 Kiskunhalas, Thúry József u. 6. Rémánné Halmosi Éva elnök 21. Kiskunhalasi Borrend Egyesülete 6400 Kiskunhalas, Batthyány u. 54. Kunszeri Miklós nagymester

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2017. február 23-i ülésére Tárgy: A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. társasági szerződésének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A L A P Í T Ó O K I R A T Alulírott Alapító - Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

EUROFORMAZIONE Képzési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

EUROFORMAZIONE Képzési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság EUROFORMAZIONE Képzési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági szerződése 2008. 05.16. 1 AZ EUROFORMAZIONE KÉPZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Észak

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S

A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S 1 A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S 4. számú melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 7622 Pécs, Breuer

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT A társaság cégneve: SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRAT A társaság cégneve: SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt* *(a módosítások félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölve) ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt* *(a módosítások félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölve) ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt* *(a módosítások félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölve) 3. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvény 365. (3) bekezdése

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

KIVONAT. A Képviselő-testület 2014. december 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. H a t á r o z a t

KIVONAT. A Képviselő-testület 2014. december 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. H a t á r o z a t KIVONAT A Képviselő-testület 2014. december 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 331/2014. Kth. A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve H a t á r o z a t Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok 1 a következők szerint állapítjuk meg az alábbi nonprofit korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 121/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - amely készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2013. június 6. napján kelt 76/2013. (VI. 6.) Kgy. határozata

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: 12345678-2-41 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 23 456789 (Hatályos) 11 23 456789 Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek 1.3. Gazdálkodó szervezetek A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek Gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége 12, Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 1.) A Társaság elnevezése Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei MELLÉKLET A L A P Í T Ó O K I R A T A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 54-56. -ai, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL

A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 64521/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben