PANYOLA ÁRVÍZ KÉSZÜLT AZ 1970-es ÁRVÍZ 40. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANYOLA ÁRVÍZ 1970. KÉSZÜLT AZ 1970-es ÁRVÍZ 40. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL"

Átírás

1 PANYOLA I n g y e n e s h e l y i i n f o r m á c i ó s m a g a z i n I V. / m á j u s AZ INTERNETEN SZÍNESBEN: ÁRVÍZ 1970 KÉSZÜLT AZ 1970-es ÁRVÍZ 40. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

2 Panyola 40 ÉV EMLÉKEZÉS Vízió IV./ MÁJUS Meteorit-becsapódás, földrengés, vulkánkitörés, szökőár, hurrikán, erdőtűz, aszály, árvíz, sáskajárás, járványok. A természeti katasztrófák végig kísérték az emberiség történetét. Olykor hatalmas területet érintenek, máskor egészen elszigetelten fordulnak elő; a mindennapi ember szemszögéből ennek azonban semmi jelentősége nincs. Mikor a természet az életünkre tör, az otthonunkat, a megélhetésünket akarja elragadni, nem számít, hogy toronymagas óceáni hullámok tartanak felénk, vagy a Szamos magának utat törő, hömpölygő, hordaléktól zavaros vize furakodik az életterünkbe. Nem könnyű elképzelni, milyen, ha egy ember, egy falu életét teljesen átalakítja a folyó. Mikor az ősi porták vályogfalai szinte beleolvadnak a talaj sarába, mikor a gazdag földek, gyümölcsösök helyén egybefüggő víztükör honol, mikor az állatokat összegyűjtik a templom mellé, míg az emberek: öregek, gyerekek, kismamák és a többiek helikopteren jutnak el ideiglenes szállásukra. Ahol éjjel úgy hajtják le a fejüket, hogy elveszett javaik helyett az árvízi védekezésben részt vevő, gátat erősítő, homokzsákokat cipelő szeretteiket féltik. A panyolai árvíz és az azt követő újjáépítés a falu képét teljesen megváltoztatta. A korabeli fotókon Mezővégen és a többi utcában megroskadt tetők, javíthatatlan vályogfalak, felismerhetetlen épületek összevisszasága áll a szerény, de nagyon rendezett és takaros házak helyén. Meg sem születtem, mikor Panyolát 1970-ben elöntötte a Szamos, mégis, mintha magam elé tudnám idézni azokat a napokat. A Dunán nőttem fel, ismerem a folyóvíz alattomos természetét éppúgy, mint szépségét. Magam is menekültem kutyafuttában a hirtelen jött árhullám elől, még ha csak a sátortáboromat kellett is felszámolnom. Láttam nem egyszer embereket combig érő vízben a házukból értékeiket menteni, és magam is részt vettem árvízi védekezésben a Dunakanyarban. Az ilyen események tragikumában mégis van valami pozitív ezt akárki tudhatja, aki átélt már hasonlót. Az összefogás. Ilyenkor nem számít, hogy barát vagy ellenség, ismerős vagy idegen, a bajban mindenki a megoldásra koncentrál. Sokat hallottam a panyolai öregektől erről, akik már felnőtt fejjel élték át az árvizet anno négy évtizede. Ez a kiadvány csakúgy, mint az évfordulót ünneplő rendezvény nekik állít emléket, nem az árvíznek. Árvizek jönnek-mennek, de akik akkor ott voltak és segítettek, biztosan halhatatlanok maradnak. És emléket állít annak a közös összefogásnak, ami a bajban megmutatkozik, talán azzal a felkiáltójellel, hogy hasonló összefogásra lenne szükség a mindennapokban is. Ennek reményében is gyűjtöttük* össze az itt és a kiállításon bemutatásra kerülő dokumentumokat, amik talán sokak számára fájó emlékeket hívnak elő. Hiszen Panyola már soha nem lesz olyan, mint ahogyan az idősek emlékezetében él. Azok az idők, az a falukép és az az életmód visszavonhatatlanul a múlté. Az árvíz emléke fájó, hiszen sok értéket mosott el, azonban a Szamos vizében visszatükröződött Panyola igazi arca: amikor a hétköznapi zsémbesség hirtelen összefogássá változik, amikor a veszteségből fel lehet állni és megmutatni: lehet tovább élni, működni, a jövőbe tekinteni és nem a múltat siratni. Bár az árvíz most (2010-ben) nem minket sújtott, ma sem élünk könnyű időket. A mai panyolai fiatalság már csak a szüleik-nagyszüleik elmondásaiból ismerheti a '70-es árvíz történetét. Ezen kiadvány célja nem csak az emlékezés, hanem az emlékeztetés, a köszönet és a hála kifejezése mindazoknak, akik segítséget nyújtottak, illetve tiszteletadás azon magatartásnak, ami nem a rosszat, hanem a jót tekinti, mely nem a kirekesztésre, hanem az összefogásra ösztönöz és ami a közöny és belenyugvás, uram bocsá' a káröröm helyett a megmaradást, a helytállást, az értékek megőrzését támogatja. Az árvizes visszatekintés alkalmat adhat arra is, hogy egy pillanatra megtorpanjunk és elgondolkodjunk, hogy eleink példája mellett a Szamos egyre zavarosabb vizében a saját tükörképünket is meglássuk - és megvizsgáljuk, hogy emberségből, hitből és önzetlenségből negyven év elmúltával hogyan állnánk helyt. Barabás Ambrus és Méhész Zsuzsanna 2 * A kiállításon és a kiadványban szereplő anyag összegyűjtésésében vállalt munkájáért köszönetet mondunk Mórucz Istvánnak.

3 Visszaemlékezések JÖN AZ ÁRVÍZ! (Részlet Széles Gyula Panyola című könyvéből) MÁJUS 14. CSÜTÖRTÖK Mint máskor, folyik az élet, végzik a tavaszi munkát és készülnek pünkösdöt ünnepelni.... Az négyszögöles háztáji elvetéséből két napra való volna, ha közben az eső nem akadályozná a munkát.... A község vezetőinek különösen a tanácselnöknek legfőbb gondja, hogy községünk a felszabadulás negyedszázados évfordulójára hirdetett Szép falu mozgalomban első helyre kerüljön. A tanév bővelkedik eseményekben: népszámlálás, influenzajárvány, 25 és 100 éves évfordulók miatt szünet. A gazdasági év jól indul. Normális tavaszodás sok esővel, hűvös, borús napokkal, pl. április végéig borús, csapadékos. Hasonló május eleje is. Nálunk is sok, de a Kárpátokban még több csapadék hullik. A Vízügyi Igazgatóság riasztja egységeit, honvédségi szállító járműveket kérnek, megérkezésük után munkához is látnak. Délután sok csodálkozója akad a mindent elsodró és gyorsan emelkedő szennyes áradatnak a Szamos töltésénél. Estére kétségbeesett emberek, csodálkozó fiatalok és izguló gyerekek lepik el az utcát. Délután a Tanácsházán szervezik az árvízvédelmi szolgálatot, amelynek feladata a lakosság mozgósítása. Estére már a falu munkabíró férfijai homokot hordanak a gépjárművekkel, szükség esetére. Kilenc órakor már mozog a falu lakossága, a éves fiúk, fiatalok homokzsákokat töltenek, lapátolnak. Az asszonyok sápítoznak, csomagolnak. A férfiak lapáttal, ásóval, viharlámpával és zseblámpával a kézben csoportosan járják a Szamos-töltést, hogy a veszélyeztetett helyeken beavatkozzanak. Szükség is van rá az óránkénti 10 cmes emelkedés mellett. Amíg a Tóvég felőli részen cm-re áll a víz a töltéskorona szintjétől, addig a Mezővég felőli részen csak cm. Kérsemjén és Panyola közt a Tóbéli-dűlőnél már ennyi különbség sincs. Gyors beavatkozás, homokzsákok, földelés. Lassul az áradás, de itt már az első sor homokzsákjai tartják. MÁJUS 15. PÉNTEK Éjfél után két óra, gyengül az áradás, fél háromtól szemmel látható gyors apadás. Mindenkiben a kétely, ez sem megnyugtató jel, s valóban, Nábrádnál a Szamos átlépi és át is szakítja a gátat. A faluban az izgalom cseppet sem kisebb. A gyerekeket, öregeket az iskolákba gyűjtik, reggel azonban ki-ki hazamegy. A pillanatnyi veszély elmúlik, de ami történik, újabb veszély forrása: a Túr felől lesz baj! Reggel már megkezdik a tsz központ kiürítését. A szép állatállomány minden darabját sikerül a belterületre terelni. Megkezdődik a védekezés a Túr vize ellen. A falu Rákóczi utca felőli végén gépek dolgoznak, emelik a töltést. A hivatalsegéd dobolással adja tudtul, hogy idősek, gyerekek, betegek kétnapi élelemmel a rendelkezésre álló kétéltű járműveken és helikoptereken meneküljenek. Az emberek tanácstalanok! MÁJUS 16. SZOMBAT Hajnal. Kemény, pihenés nélküli éjszakák. A Rákóczi utca, Dózsa György utca végveszélyben, a nedves, átázott töltésben megkeresi a víz az utat. Van olyan ember Koncz Mihály -, aki néhányadmagával, méteres, igen veszélyes szakaszon szakértelemmel védekezik. A lakosságot telepítik, as csoportokban, 15 fordulóval helikopter viszi a távozni akarókat a sportpályáról. Egész nap a Kismező árka töltésének megerősítése és meghosszabbítása folyik, s ez tart, míg homokzsák áll rendelkezésre. Mindenki adja a zsákokat, a homokot az előző évben alagcsövezett utcai árokról is felássák, de emelik a töltést, ameddig lehet. A víz csak emelkedik! Emberfeletti küzdelem, már 160 cm magas a gát földből és homokzsákokból. Este 10 órakor a víz átlépi ezt is, és Csonkavég irányába zúdul befelé, maga előtt mossa a kisebb melléképületeket. Nincs menekvés! Recsegnek, ropognak a volt Újsor házai és Tóvég masszívnak látszó épületei. A Kismezőn előretörve az ár a temető felől elönti Mezővéget. Menekül a falu női és férfi lakossága is! MÁJUS 17. PÜNKÖSDVASÁRNAP Rohan az ár, délutánig elönti a falut, csak a magasabban fekvő Szamosvég utca és a templom környékének házai, udvarrészei, és a kövesút marad ki a vízből, a Szabó Miklós hídjától a Széles Gyula hídjáig. Ide menekül a lakosság itt maradt része, mintegy 250 ember. Vannak, akik a jól megépített takarmányos színek padlására rendezkednek be. MÁJUS 18. PÜNKÖSD HÉTFŐ Hajnalban megnyitják a Túr zsilipjét Olcsvaapátinál és már mérhetően megáll az áradás, de még nem apad. MÁJUS 19. KEDD Műszaki katonák hajnalban kirobbantják a Tisza-töltést Olcsvaapátinál a kis-tiszai rév és a zsilip között. Megindul a lassú apadás. Az emberek reménykednek annak ellenére, hogy a házak, melléképületek egyre-másra dőlnek össze, közfalak leszakadnak. Akad ember, aki csak most megy el. Az apadás folyamatos, a tanácstalanság nő, az indulatok kitörnek. A közös és háztáji állatok a Szamos-töltésen találnak menedéket, összevágva, leborotválva az egyáltalán lecsíphető növényzetet, az elérhető faágakat. A Szamos gyors apadása után az ártéri fák kérgét, lombját is leeszik, a központban a fenyőfák ágait kopaszítják le. Még e napon a tsz brigádvezetői mivel más felelős személy nincs a raktárból sertéstápot hoznak ki, és a száraz kövesúton végigszórják. Ezt eszik a jószágok, és az árokból isznak rá. MÁJUS 20. SZERDA A honvédség kétéltű járművekkel 200 mázsa tápot hoz Szamosszeg felől, melyből bizottság jelenlétében 1-1 zsákkal juttat a gazdáknak. Még aznap a tsz elnöke is megjelenik, a legfontosabb intézkedései: takarmányt szerez, legelőt bérel az állatállomány megmentésére. Lassan megindul az élet, de ez már az újjáépítés története. Bódor Lajos háza május 3

4 Panyola Visszaemlékezések IV./ MÁJUS 4

5 Mezővég út május 5

6 Tulajdon képen Panyola IV./ MÁJUS 1 1. A felpuhult altalaj leterhelése homokzsákokkal (légi felvétel) 2. Mezővég május 3. Koncz lakás május 4. A Szamos-töltésre hajtott csorda május 5. A panyolai pálinkafőzde május 6. Vízállásrekordok

7 Töltésátvágás május 25-én Olcsvaapátinál 2. A nábrádi töltésszakadásnál a június 17-i második szamosi árhullám idején 3. Az olcsvaapáti gátőrház és udvara május 20-án 4. Az 1970-es árvíz levonulása a Felső-Tiszán és mellékfolyóin 5. Az 1970-es árvíz kiterjedése 3 5 7

8 Panyola Irattár IV./ MÁJUS 8

9 9

10 Panyola Tanács a tanácstalanságban IV./ MÁJUS ÁTTELEPÍTÉS! 10

11 Fehérgyarmat, május 18. "...E célból szükséges, hogy egy teljes utca sort nyissunk két feljárat biztositásával, melyhez szükséges, hogy a megrongálódott iskola és a hozzá tartozó szolgálati lakás telkén és a Mezvég utcáról ugynevezett "kisszoros"hoz csatolva Kiss András és Lakatos Etelka telkét kisajátitással igénybe vegyük hogy az áttelepitett lakosság részére a községhez csatoltan a megfelelő közlekedést is biztositani tudjuk." Fehérgyarmat, május

12 Panyola (K)ártörténetek IV./ MÁJUS Az árvíz krónikája Évszázada nem volt olyan árvíz Szabolcs- Szatmár megyében, mint májusában. A Szamosközt határoló folyók vízszintje meghaladta az addig mért legmagasabb szintet és május 14- ére virradó éjszakáján drámai küzdelem kezdődött a gátakon Szamosközben. A Tisza, a térség.vízgyűjtője és vízlevezető folyója nem tudta fogadni a Túr és a Szamos nagy tömegű vizét, így gátszakadás és árvíz következett be. A gátját vesztette víz megállíthatatlanul száguldott át a földeken és a községeken. Kártyavárként omlottak össze a házak, s a szennyes áradat bútorokat, gazdasági eszközöket, állati tetemeket sodort. Az utak járhatatlanná váltak. Emberek tízezrei csak messzi távolból figyelhették, hogyan pusztít a víz, hogyan válik semmivé több évtizedes munkájuk gyümölcse. Egy nappal később az első katasztrófa után újabb gátszakadással nőtt a veszély. Vízügyi szakemberek, munkásőrök, honvédségi alakulatok és a lakosság a nagy vizek peremén nyúlgátakat építettek, hogy mentsék, ami még menthető. Az árvíz első napján 16 veszélyeztetett községből telepítették át a lakosságot. Öt nappal később, hogy az első víztömeg a Szamosközbe zúdult, már 44 község lakosságát érintette közvetlenül az árvízveszély. Ez alatt az idő alatt embert telepítettek más községekbe. A kitelepített és megmentett embereket Mátészalkán, Vásárosnaményban és a környező községekben helyezték el, gondoskodtak szállásukról és élelmezésükről. Az árvízzel sújtott terület lakosságának optimizmust és biztonságérzetet adott, hogy a bajban nem csak velük érzett az ország, de mindent megtett annak érdekében, hogy a katasztrófa súlyát ne csak egyedül a kárt szenvedettek érezzék. A közvetlen segítségadásban az elsők között volt az Állami Biz tosító. A biztosítással rendelkező lakosoknak szinte az első perctől megkezdték a 2000 Ft-os kitelepítési térítés fizetését. A kitelepítési térítést azok kapták, akik az január 1-ével bevezetett új háztáji, épület- és háztartási biztosítással rendelkeztek. Ezek árvízkár esetén lakóházakra, melléképületekre biztosítási fedezetet nyújtanak. Sajnos, a biztosításnak ezzel a módozatával a kitelepítetteknek alig 45%-a rendelkezett, mert sok helyütt azt tartották, hogy ha száz évig nem volt árvíz, ezután sem lesz. A bekövetkezett katasztrófa ezt a mondást nem igazolta. A kitelepítetteknek a kitelepítési térítés nélkülözhetetlen pénz volt akkor az azonnali szükségletek kielégítéséhez. Május végére, két héttel a gátszakadás után a víz lassan visszavonult. Ekkor már hozzávetőlegesen felmérhető volt az a kár, ami keletkezett. Az anyagi kárt 100 milliókban becsülték és ez nem volt túlzás, mert községek, utcarészek váltak romhalmazzá, gazdasági majorok pusztultak el, elpusztult a határban a vetés és lehetetlenné vált a tavaszi munkák megkezdése, illetve az árvízzel elöntött földterület 1970 nyarára terméketlen maradt. Közel egy hónapnak kellett eltelni ahhoz, hogy valamennyi árvíz sújtotta községbe engedélyezzék a visszatelepítést. Mint minden más szerv, az Állami Biztosító is soron kívül kezelte az árvíz sújtotta terület lakosságának ügyeit. Sok helyütt a víz még a községekben volt, de a kárszakértők már ott jártak a romok között, s a károk felmérése után gyorsított eljárással fizették ki a kártérítési összegeket. A nagyarányú károk felméréséhez a megyei apparátus kevésnek bizonyult, ezért az ország minden részéből kisegítésre 60 kárszakértő érkezett. A kárfelmérés soha egy pillanatra sem szünetelt, akár szakértőknek nem volt se vasárnapjuk, se pihenőnapjuk. A megfeszített munka lehetővé tette, hogy közvetlenül a víz levonulása után a lakossági károkat rövid idő alatt felmérték és a kártérítési összegeket folyamatosan kifizették. A szamosközi árvíz olyan katasztrófa volt, amely évszázadokig emlékezetes marad. Közvetlenül 48 községet érintett és 50 ezer ember vált teljesen, vagy időlegesen hajléktalanná. A víz betörése után ötezer lakóház, s ennél több melléképület teljesen összedőlt. Négyezer lakóház annyi ra megrongálódott, hogy vagy le kellett bontani, vagy újjá kellett építeni. Közel 200 ezer hold szántóföldet borított ár- és belvíz, s ebből 115 ezer hold föld termését pusztította el teljesen az ár. Elpusztult a lakosság háziállatainak nagy része, a víz martaléka lett számos termelő szövetkezet központi majorja, tartalék takarmánya, gépi felszerelése. Szocialista államunk, az ország lakosainak segítőkészsége, s az árvízkárt szenvedettek akaratereje.lehetővé tette, hogy alig fél évvel az óriási pusztítás után szinte eltűntek a katasztrófa nyomai végére 4673 új lakásba költöztek be a tulajdonosok. Újra teremtődött és korszerűsödött az árvíz sújtotta területeken a gazdálkodás alapja is. Árvíz pusztított a Szamosközben. A károk nagyok voltak, de mindent felülmúlt az emberek hősiessége és akaratereje. A vízen át az iratokért Az Állami Biztosító Szabolcs-Szatmár megyei Igazgatóságának és a járási fiókoknak a gátszakadást követően elsőrendű feladatukká vált, hogy azoknak a kitelepített lakosoknak, akik az új módozatú háztáji, épület- és háztartási biztosítással rendelkeztek, a kitelepítési térítést kifizessék. De hogyan? Fehérgyarmatot, a járási székhelyet körülvette a víz és ott, az Állami Biztosító járási fiókjánál voltak 38 kitelepített község lakosainak iratai. Rövid tanakodás után két kocsit indítottak útnak Fehérgyarmatra, hogy kimentsék az iratokat. Mátészalkán a kocsi utasai olyan információt kaptak: képtelenségre vállalkoztak. Az utakat méteres víz borítja, az ár sodrása, a hullámverés életveszélyes. Mégis meg kellett kísérelni. Csenger után kezdődött az első próbatétel. Út sehol sem volt, csak víz és víz. A gépkocsik lépésben haladtak arra, amerre a kövesutat sejtették. Fehérgyarmatig hat tengeren kellett átkelni. A víz eközben többször befolyt a kocsikba. Nem messze Fehérgyarmattól kezdődött az igazi próbatétel. A víz örvénylőn csapott át az úttesten. Pillanatonként adódott olyan helyzet, hogy az áradat a kocsikat a jobb oldali árokba sodorja. Már a kocsi utasai is kezdték hinni, lehetetlenre vállalkoztak, vissza kell fordulni. Végül mégis csak sikerült átjutni a vízen. Fehérgyarmat alatt már könnyebb volt az út. Bent, a járási székhely utcáin csónakok köz lekedtek, gazdátlan háziállatok kó boroltak. Szomorú látvány fogadta a z 12

13 é r ke z ő ke t. De nem volt idő a tűnődésre, a járási fiók ajtajait fel kellett feszíteni. A súlyos fémkazetták, amelyek az iratokat tartalmazták, a kocsik csomagtartójába kerültek. Következett a hátra arc. A víz az utakon nem apadt. néhol inkább emelkedett. A visszajutás sem volt könnyű. Késő délután érkezett a karaván Mátészalkára és éjszaka Nyíregyházára. Másnap a járási fiókok már megkezdhették 3362 embernek a 2000 Ft-os kitelepítési térítés kifizetését. Ha a víz visszavonulásáig várt volna a biztosító, akkor a fehérgyarmati járás kitelepítetteinek pénzét csak hetek múlva fizethette volna. 11 millió kitelepítési térítést fizetett az Állami Biztosító Az árvízzel sújtott területről 35 ezer embert telepítettek ki, akiket iskolákban, közintézményeknél, magánlakásoknál helyeztek el. A menekülés és a mentés olyan gyorsan zajlott le, hogy a lakosság még a legszükségesebb személyi tulajdonait sem tudta magával vinni. Az emberek nagy többségének váltás fehérneműje sem maradt. Gyors segítségre volt szükség. Az Állami Biztosító azoknak, akik az árvízre is érvényes biztosítással rendelkeztek, a katasztrófát követően már másnap 2000 Ft kitelepítési térítést adott. Ezt az összeget a megyében 5681-en kapták meg. A kifizetett kitelepítési térítés teljes összege 11 millió 362 ezer forint volt. A gyors segítségadás az Állami Biztosító részéről nem volt könnyű feladat. Sokan nem rendelkeztek a szükséges iratokkal, de az Állami Biztosító iratainak egy része is hiányzott. Addig is, amíg a fehérgyarmati iratokat kimentették, a mátészalkai és vásárosnaményi fiókoknál a 2000 forintokat személyi igazolvány felmutatása ellenében is kifizették. Sok időt igényelt az is, míg az Állami Biztosító alkalmazottai elmondták, hogy kitelepítési térítést csak azok kaphatnak, akik új módozatú, árvízre is kiterjedő biztosítással rendelkeznek. A kitelepítési térítés fizetésénél több intézkedés meghozatalára is szükség volt. Ilyen volt többek között, hogy a kitelepítettek a megye bármelyik fiókjánál jelentkeztek, a 2000 Ft-ot megkaphatták. Segítette a károsultakat a biztosító azzal is, hogy esetenként maga vitte a pénzt az ideiglenes tartózkodási helyekre, hogy a kitelepítetteknek ne kell jen a járási fiókokhoz beutazni, hiszen abban az időben az utazás Szabolcs-Szatmár megyében igen körülményes volt. Van egy szólásmondás: Kétszer ad az, aki gyorsan ad. Az Állami Biztosító gondoskodása a kitelepítettekről ezt a mondást messzemenően példázta Épületkárok után 80 millió forint kártérítés Az árvízzel való küzdelem véget ért a Szamosközben. A sze n nye s áradat helyében romhalmaz, járványveszély maradt, s a pusztításnak olyan megdöbbentő látványa, amely mélységesen elkeserítette az embereket. Számos községben,a lakóházaknak 70-80%-a romba dőlt, elpusztultak a gazdasági épületek. A lakosság az átélt tragédia után kábán és kétségekkel fogott hozzá a még hasznosítható értékek mentéséhez, megmaradt vagyonának összegyűjtéséhez. De mi maradt? Nagyon kevés. Az Állami Biztosító a kialakult gyors helyzet normalizálásához azzal járult hozzá, hogy a víz levonulása után azonnal megkezdte a lakossági károk gyors felmérését. A megyei kárszakértők megsegítésére az ország különböző területeiről 60 kárszakértő érkezett. A gyors munkára főleg azért volt szükség, hogy a romokat minél előbb eltakaríthassák,hogy a régi 'ház helyén megkezdhessék az újak építését. Gyorsították a kifizetés menetét is. A kárszakértők akkor napi órát dolgoztak. A helyszínen felvett jegyzőkönyveket, adatokat éjjel dolgozták fel, hogy a kárfizetéshez szükséges dokumentációkat elkészíthessék. A károk kifizetése így gyor san, a lakosság megelégedésére történt. Az összedőlt és megrongálódott házak tulajdonosai közül 2201-nek volt olyan biztosítása, amelynek alapján árvízi kártérítést fizetett az Állami Biztosító. Az összedőlt házaknak nagy többsége korábban kő, vagy tégla alapon vályogból épült. Ezért a házak értéke nem volt nagy, de még így is azokért a házakért, amelyek összedőltek, átlag Ft kártérítést fizetett az Állami Biztosító. A lakosságnak kifizetett épületkár összege 79 millió 376 ezer Ft-ot tett ki. A kamatmentes hitel, a Vöröskereszt segélye, de nem utolsósorban az Állami Biztosító gyors kártalanítása. megfelelő anyagi alapot adott az újjáépítéshez, amely így közvetlenül a katasztrófa után megkezdődhetett, s az első házak a víz levonulása után alig egy hónappal már felépültek. Panyolán 217 ház dőlt össze en rendelkeztek árvízre is érvényes biztosítással. A községben a kártérítés összege Ft volt. A képen az új utcasor építése látható. 13

14 Panyola AZ ISKOLA LOMJAI Iskolapélda IV./ MÁJUS május 14-e, csütörtök. Becsöngettek. Székely Dániel tanár úr pontban 13 órakor megjelent a panyolai általános iskola tantermében, majd ebben a tanévben utoljára kitöltötte a naplót, és a II. évfolyam tanulóival belekezdett egy az erdő állatvilágát tárgyaló olvasmányba. Kint közben szakadatlanul esett. Az iskolaév 179. tanítási napja volt. Vajon az erdő állatai, akikről az olvasmány szólt, már érezték a katasztrófa közeledtét? Ez biztos nem derült ki az olvasókönyvből. Miután a negyedikesek számtanórája, majd újra a második évfolyam írásleckéje véget ért, már csak a magasugrás volt hátra - együtt sportolt a két évfolyam. A nagyobbak aztán estefelé már a homokzsákokkal bajlódtak maguk sem gondolták volna délután a tornaórán a léccel versengve, hogy ez még csak a bemelegítés. Az évfolyamnapló tanúsága szerint legalábbis valahogy így történhetett. A napló, az 1969/70 évi, amely aztán négy évtizedet pihent, porosodott és leporolódott, megint porosodott, aztán, mikor már iskola sem volt, le sem porolódott. Végül a 2010-es lomtalanítás alkalmával bukkant újra fel az iskola lomjai közül, sok társával együtt... 14

15 + KERESZTREJTVENY + ' MEGFEJTÉS MEGHATÁROZÁSOK: 1. Legismertebb hazai halfajunk. 2. Legmelegebb évszakunk. 3. Mocsár más néven. 4. Hopp, Juliska, hopp 5. Nedves, vízközeli területen előforduló, errefelé is igen gyakori orchideaféle növén (mocsári ). 6. Az árterek magas térszíneinek jellegzetes fafaja ( tölgy). 7. Környékünkön is kedvelt gyümölcstartósítási mód. 8. A nemtudom szilvából készül a legzamatosabb 9. Emberevő népcsoport. 10. Ilyen állat például a balin. 11. Egyik első tavaszi védett virágunk. 12. Ártereken, vizes területeken előforduló, fehér színű védett madár. 13. A folyók szabályozásával kialakult vízrészek neve. 14. A Mátra hegység legmagasabb csúcsa. 15. Panyolához legközelebb eső borvidékünk. 16. A panyolai határban sok helyen előforduló, olajat adó kultúrnövény. 17. A gyermekláncfű népies neve. 18. Egyik folyó Panyola határában. 19. Őszi éjjel izzik a 20. Japán harcos. 21. Az ő nevéhez fűződik Magyarországon a folyók szabályozásának gondolata (csak keresztnév). 22. A módszer neve, mellyel megszüntették a folyók kanyarulatait. 23. Az ősember lakóhelye volt. 24. A folyókhoz közeli területeket védi az árvizektől. 25. Április 22.: A. napja. A megfejtés egyik neves hazai költőnk ismert versének kezdő sora. A megfejtést kérjük névvel és címmel ellátva a panyolai Nagy Boltban leadni. A helyes megfejtők között június 14-én 5000 Ft értékű ajándékcsomagot sorsolunk ki. Azok között, akik a megfejtés mellett a költő nevét és a vers címét is megírják, különdíjat sorsolunk ki. Előző számunk keresztrejtvényének nyertese: Lakatos Józsefné "Mariska néni" Gratulálunk! Dr. Erdélyi Vanda 15

16 Panyola IV./ MÁJUS A nagy áradás (indián mese) Öreg indián volt. Az arcát ráncok szántották keresztül, de a szeme élénken csillogott. Sose tudtam, melyik törzsből való, bár voltak sejtéseim. A többi törzsbéli, akikkel később beszélgettem, nem ismerték ezt a történetet, amit most elmesélek. A fiatalok gondolatairól beszélgettünk. Ott ült sokáig az esőben, tekintetével a völgyet járva, mire megszólalt. Kezdenek visszajönni. mondta. Ki jön vissza? kérdeztem. Az állatok. felelte. Ez egy régi történet. Meséld el nekem! Sokáig hallgatott, majd felemelte tekintetét és körbe mutatott. A Nagy Szellem mosolygott erre a földre, amikor megteremtette. Hegyek, síkságok, erdők és mezők borították. Számtalan állat élt itt és az emberek. Az öregember keze biztosan mozgott, csak a hangja remegett. A Nagy Szellem így szólt az emberekhez: Ezek a növények és állatok itt a ti testvéreitek. Osztozzatok velük e földön. A fák gyümölcsöt és meleget, a bölények ételt, ruhát és sátrat adnak nektek. Éljetek velük, és vigyázzatok rájuk. Amíg ők itt vannak, addig nem kell nélkülöznötök. Sok éven át békében éltek az emberek a természettel. Amikor kivágtak egy fát vagy elejtettek egy bölényt, az utolsó szőrszálát is felhasználták valamire, és megköszönték a Nagy Szellemnek, hogy gondoskodott róluk. Aztán egyszer új emberek jöttek, akik nem gondoltak testvérekként az állatokra és növényekre. Akkor is megölték az állatot, ha épp nem volt szükségük ételre. Kivágták a fákat, és felégették a mezőket. Sportot űztek a bölények lelövéséből, és szennyezték a folyókat. Amikor a Nagy Szellem a földre nézett szomorú volt. A tűz füstjét a völgyekben tartotta. Az emberek köhögtek és fulladtak, de folytatták az égetést és a gyilkolást. A Nagy Szellem akkor úgy döntött, hatalmas esőt küld a földre, hogy eloltsa a tüzeket, és elpusztítsa az embereket. Az eső csak esett, és a folyók kiöntöttek. Az emberek elköltöztek az elárasztott völgyekből a felföldekre. Öreg Medve, az orvosságos ember, összehívta a népét, és így szólt hozzájuk: A Nagy Szellem azt mondta, hogy amíg lesznek fák és bölények, addig megmenekülünk a hőségtől, a hidegtől és az éhínségtől. De már nagyon kevés fánk van. A víz kimossa a talajt, és nem lesz min növényeket termelni. Bölények sincsenek már. Ha nem találunk egy kis facsemetét és egy bölényt, ha nem tudunk a természettel együtt élni, akkor mindnyájan meg fogunk halni. Az eső csak esett, és az ár egyre feljebb jött. Az emberek elköltöztek az elárasztott felföldekről, föl a dombokra. A fiatal férfiak elindultak hát kis fát és bölényt keresni. Ahogy haladtak, eloltották a tüzet, megtisztították a folyókat, és barátkoztak az állatokkal. Az eső közben csak esett és esett. A víz egyre magasabban állt. Az embereknek fel kellett költözni a dombokról a hegyekbe. Egyik nap két ifjú állt Öreg Medve elé: Találtunk bölényt és egy fiatal fát mondták neki. Egy tehenet és a borját partra segítettük, hogy fel tudjon menni a hegyekbe, de a bika alatt megcsúszott a talaj, és a vízbe esett. Követtük és kihalásztuk, de addigra megfulladt. Elhoztuk a bundáját. Széthajtották a hatalmas fehér bölénybundát. Öreg Medve megfogta és így szólt: Sokan megfulladtak, az ételünket elvitte az ár, de az emberek már nem pusztítják a természetet, ami nekik teremtetett. Találtunk egy fehér bölénybundát és egy facsemetét. Ők megmentik majd, ami megmaradt. Az eső csak esett, az ár egyre magasabbra emelkedett. Az emberek a legmagasabb hegycsúcsokra menekültek fel. Öreg Medve kiterítette a fehér bölénybundát a földre. Egy társával együtt elkezdték kaparni és nyújtani, kaparni és nyújtani, míg az eső csak esett tovább. Mint minden nyers bőr, a bölény bőre is nyúlik, ha nedves. Öreg Medve kiterítette a falu fölé. A csemetét bevitték alá, és az emberek is alá bújtak. Ahogy esett az eső, Öreg Medve tovább nyújtotta a bölénybőrt a hegyeken át. Minden nap egyre messzebbre nyújtotta. Egyik sarkát a Nagyszarv-hegyre, a másikat pedig a Medvefog-hegyre csomózta. A bőrt átvetette a völgyön, és odakötötte a Bolond-hegyhez és Bika-hegyhez. Az egész Yellowstone-völgyet letakarta a bölénybőr. Bár az eső továbbra is esett, de nem a völgyre, s a földet nem mosta tovább le. A föld megszáradt, az állatok bejöttek az emberek közé, a fehér bölénybőr alá. Békességben megfértek egy helyen. Az eső csak esett továbbra is, de a bőr már kezdett megereszkedni a sok víztől. Öreg Medve odaállt az egyik hegyhez és felemelte a bőrt, hogy a nyugati szél alákapjon. A bőr, mint egy kupola, úgy domborodott a völgy fölé. A Nagy Szellem látta, hogy az emberek már békében élnek a földön, így az eső elállt, és a nap is kisütött. A bölénybunda csillogott a ragyogó napfényben. A napon elkezdett száradni és zsugorodni a bőr, amíg csak egy nagy híd nem maradt a völgy két oldala között, ezt látni ma is a Yellowstone-völgy fölött. Az öregember hangja lassan elhalkult, az eső elállt. Egy bölénytehén és a borja ott legelészett a völgyben egy ős öreg nagy fa alatt. PANYOLA I M P R E S S Z U M PanyolA I Ingyenes információs magazin a panyolaiaknak. Kiadja a Szamos-bazár Egyesület Panyola Község Önkormányzata (alapító) támogatásával, 300 példányban. Nyomás: Infó-West Kft. nyomdaüzeme, Mátészalka. Jelen lapszám a nyomdai munka kivételével társadalmi munkában készült. Szerkesztés, tördelés: Barabás Ambrus. Kérdéseiket, észrevételeiket a szerkesztőség postaládájába (Csonkavég u. 26.) vagy az címre várjuk. Az újság színes változata az interneten a oldalon olvasható. 16

29. f e l a d a t. IV. Víz által okozott erózió. mérô ágnes: túrni és tanulni gyerekekkel a talaj nyomában

29. f e l a d a t. IV. Víz által okozott erózió. mérô ágnes: túrni és tanulni gyerekekkel a talaj nyomában 29. f e l a d a t A Nagy áradás (indián mese alapján) Öreg indián volt. Az arcát ráncok szántották keresztül, de a szeme élénken csillogott. Sose tudtam, melyik törzsbôl való, bár voltak sejtéseim. A többi

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

SZKC_105_13. Mit változtatnék a világban? I.

SZKC_105_13. Mit változtatnék a világban? I. SZKC_105_13 Mit változtatnék a világban? I. tanulói mit változtatnék a világban? I. 5. évfolyam 67 D1 Cikkek Illegális hulladéklerakó a városi szeméttelep mellett A Miskolcra vonattal érkezőket a városi

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

Mentőkutyák és kutyás mentők SZKC_211_09

Mentőkutyák és kutyás mentők SZKC_211_09 Mentőkutyák és kutyás mentők SZKC_211_09 tanulói Mentőkutyák és kutyás mentők 11. évfolyam 89 D1 Előzetes feladatok 1. Gyűjtsetek az interneten információkat, cikkeket és képeket Mancsról, a mentőkutyáról!

Részletesebben

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én 2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja Megemlékezés március 15-én Farsangi pillanatok 2007. március SÓSKÚTI HÍRADÓ Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pusztazámor Községben

Részletesebben

A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve

A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve ÁRVIZI VESZÉLYEZTETETTSÉG MAGYARORSZÁGON 2015. konferencia 2015. február 3. Csibrán Zoltán osztályvezető Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Célkitűzések

Részletesebben

Látvány elemek koncepció terve

Látvány elemek koncepció terve Látvány elemek koncepció terve A A Modern Városok Program keretében megvalósuló Pangea Ökocentrum (Sóstói Többfunkciós Oktatási Központ) Építési Kivitelezési Tervdokumentációjához Építtető: Nyíregyházi

Részletesebben

A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa

A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa A Ráckevei (Soroksári)- Dunából (R/S/D) kiágazó Duna-Tisza-csatorna (DTCS) nagy tervek emlékét őrzi.

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A ÉV IDŐJÁRÁSI ÉS VÍZJÁRÁSI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA

A ÉV IDŐJÁRÁSI ÉS VÍZJÁRÁSI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA JANUÁR 1 A 2015. ÉV IDŐJÁRÁSI ÉS VÍZJÁRÁSI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG VÍZRAJZI ÉS ADATTÁRI OSZTÁLY 2015 JANUÁR... 2 MELLÉKLETEK... 5 JANUÁR 2 JANUÁR Meteorológiai helyzet

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében Robert Antoni Bezárt szabadság 31 nap az USA bevándorlási börtönében 3 4 A könyv igaz, megtörtént események alapján íródott. A könyvben említett egyes személyek nevét megváltoztattam, hogy ezzel is védjem

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült november 29.

Hidrometeorológiai értékelés Készült november 29. idrometeorológiai értékelés Készült 211. november 29. Csapadék: Az Igazgatóság területére 211 január 1 november 3-ig összesen 322 mm csapadék hullott ami 15,9 mm-el kevesebb, mint a sokévi átlag arányos

Részletesebben

2014. évi Betegelégedettségi vizsgálat kiértékelése Sürgősségi Betegellátó Osztály (feldolgozott kérdőívek száma: 88 db) Átlagéletkor 47,61 év

2014. évi Betegelégedettségi vizsgálat kiértékelése Sürgősségi Betegellátó Osztály (feldolgozott kérdőívek száma: 88 db) Átlagéletkor 47,61 év MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 2014. évi Betegelégedettségi vizsgálat kiértékelése Sürgősségi Betegellátó Osztály (feldolgozott kérdőívek száma: 88 db) sz. példány 1. Az Ön neme 1. férfi

Részletesebben

A vörösiszap katasztrófa fogságában

A vörösiszap katasztrófa fogságában [Ide írhatja a szöveget] 2012 Nyirádi Zsuzsanna A vörösiszap katasztrófa fogságában A lúgos, vörös ár az ott élő emberek addigi életét is magával vitte. A vörösiszap katasztrófa fogságában Az áradás- 2010.

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklete alapján vezetett nyilvántartás Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklete alapján vezetett nyilvántartás Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében A 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklete alapján vezetett nyilvántartás Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében Nyilvántartásba vétel A kereskedő neve, címe, illetve székhelye, kereskedelmi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatoknál 2007 2012. években Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső

Részletesebben

Féléves hidrometeorológiai értékelés

Féléves hidrometeorológiai értékelés Féléves hidrometeorológiai értékelés Csapadék 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le a KÖTIVIZIG területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le

Részletesebben

A víz kincs n no a -C F W y / W a llow o t H a C

A víz kincs n no a -C F W y / W a llow o t H a C Cat Holloway / WWF-Canon kincs A földi Élet egyik alapvető feltétele folyamatosan mozgásban van folyások alakítják a felszínt Hogyan? folyások alakítják a felszínt A patakok mélyítik a völgyeket - a hordalék

Részletesebben

Éves munkaterv 2011/2012

Éves munkaterv 2011/2012 Éves munkaterv 2011/2012 Tanítási Tanítási Napló nap hét Naptári nap Esemény szerinti Képzések Szülői Egyéb sorszáma sorszáma esemény estek augusztus 27. Szombat augusztus 28. Vasárnap augusztus 29. Hétfő

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

Ópályi Hírlap. Székelyföldre zarándokolt a Baráti Kör

Ópályi Hírlap. Székelyföldre zarándokolt a Baráti Kör www.opalyi.hu Ópályi Hírlap Az Ópályiak Baráti Körének Lapja - Felelős kiadó: Tisza-kiadó Bt. - Eng. Sz: 710/2/1995 - www.obkweb.hu Főszerkesztő: Erdélyi Miklós - Szerkesztés: Farkas Ferenc - Nyomdai munkák:

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Hollandia (2010. márc máj. 03.)

Hollandia (2010. márc máj. 03.) Hollandia (2010. márc.29-2010. máj. 03.) Az első napunk utazással telt. Hajnal ötkor találkoztunk és indultunk útnak. Este kilenc és tíz között érkeztünk és foglaltuk el a szállást. Cees, aki kinti dolgainkat

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

A Szamoson 1970 Májusában levonult árvíz által okozott katasztrófa története és következményei

A Szamoson 1970 Májusában levonult árvíz által okozott katasztrófa története és következményei Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Baja Vízrendezési Főiskolai Szakmérnök Képzés MAGYAR VÍZÜGYTÖRTÉNET A Szamoson 1970 Májusában levonult árvíz által okozott katasztrófa története és következményei

Részletesebben

Ügyeskedj! Kalendárium. Zöld mozaik. Legyél Te is indián! Egészség-ábécé. Mese. - Ne pusztítsd a hóvirágot! - Gondolkozz! Oldd meg!

Ügyeskedj! Kalendárium. Zöld mozaik. Legyél Te is indián! Egészség-ábécé. Mese. - Ne pusztítsd a hóvirágot! - Gondolkozz! Oldd meg! 2006. március A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja VI. évf. III. szám - Zsendülni kezd a zsenge határ... - Kalendárium - Ne pusztítsd a hóvirágot! Zöld mozaik - Az üveg útja Mese - Tavaszt

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS NYILVÁNTARTÁS A PÁLFA KÖZSÉG TERÜLETÉN KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓKRÓL A dokumentum tartalma a 2011. május 10-én érvényes nyilvántartási adatoknak megfelelő. dr. Orova Dániel jegyző Pálfa Pékség

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

HAZAI TÜKÖR. Hidrológus az árvízről

HAZAI TÜKÖR. Hidrológus az árvízről HAZAI TÜKÖR Hidrológus az árvízről Még hatása alatt vagyunk azoknak a tragikus eseményeknek, melyek május 12 és 25. között az ország népét megrázták: folyóvizeink hatalmas méretű, 200 300 évenként egyszer

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

A legpusztítóbb természeti katasztrófa?

A legpusztítóbb természeti katasztrófa? A legpusztítóbb természeti katasztrófa? Az emberiség történetének talán legpusztítóbb katasztrófája volt az indonéziai földrengés, amely az általa kiváltott szökőárral 150 ezer ember halálát okozta. A

Részletesebben

ŐSZI JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN

ŐSZI JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN ŐSZI JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN 2016/2017-es tanév 1. forduló A csapat neve: Az iskola neve, címe: A felkészítő tanár neve, e-mail címe: 1. Melyik őszi jeles napra gondoltunk?

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

16. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 22-i rendkívüli üléséről.

16. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 22-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-../2015. 16. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 22-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari

Részletesebben

Mezőgazdaság. Az agrártermelés helyzete a nemzetgazdaságban

Mezőgazdaság. Az agrártermelés helyzete a nemzetgazdaságban Mezőgazdaság Az Osztrák Magyar Monarchia szétesése, majd a történelmi magyar államterület felosztása után az 1920-ban rögzített, új nemzetközi határ szétszabdalta a több évszázados regionális gazdasági

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. március kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya és

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

Mottó: Nem a kilométerek és a szintek a fontosak, amelyeket megteszünk, hanem az élmények, amiket ezalatt átélünk. Készítette: Kesik László

Mottó: Nem a kilométerek és a szintek a fontosak, amelyeket megteszünk, hanem az élmények, amiket ezalatt átélünk. Készítette: Kesik László Mottó: Nem a kilométerek és a szintek a fontosak, amelyeket megteszünk, hanem az élmények, amiket ezalatt átélünk. Készítette: Kesik László Vitézekről szól a fáma Kik jöttek e kies tájra Néhány száz évvel

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu

Részletesebben

2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 5 2012.10.03. 9:41 2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2010. május 19. A hidrometeorológiai helyzet és várható alakulása Tegnap az éjszakai órákban, majd ma hajnalban

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés

Hidrometeorológiai értékelés Hidrometeorológiai értékelés 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le az igazgatóság területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le (sok éves januári

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

kvízió Ha könnyen száll arcunkra a mosoly, ha mindennap készek vagyunk valami újat megtanulni... boldognak nevezhetjük magunkat.

kvízió Ha könnyen száll arcunkra a mosoly, ha mindennap készek vagyunk valami újat megtanulni... boldognak nevezhetjük magunkat. Ha könnyen száll arcunkra a mosoly, ha mindennap készek vagyunk valami újat megtanulni... boldognak nevezhetjük magunkat. Az emberről Szellemi kalandtúra kvízió Álmodni jó Miénk itt a tér... fotó: Oravecz

Részletesebben

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011 TATAY SÁNDOR Bakonyi krónika 2011 1. Hazatérés Ki tudja, hányadszor járom az utat Badacsony és Bakonytamási között? Legelőször lovaskocsin tettem meg, közel ötven évvel ezelőtt. Azután jó néhányszor vonattal,

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/12/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak 2009. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja IX. évf. 2. szám Kalendárium - Farsang Mese - A sziú indiánok és a feketelábúak Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Egészség-ábécé - A

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

2007/22.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2007/22.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 7 2012.10.03. 11:13 2007/22.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2007. szeptember 03. A meteorológiai helyzet és várható alakulása Az elmúlt héten az ÉKÖVIZIG működési

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója Á G F A L V I K R Ó N I K A XVI. évfolyam 12. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2015. DECEMBER Boldog Karácsonyt! Fröhliche Weihnachten! Merry Christmas! 2 Á G F A L V I K R Ó N I K A 2 0 1 5.

Részletesebben

Németországi szakmai gyakorlat a Leonardo Da Vinci pályázat keretében június 10-től július 21-ig

Németországi szakmai gyakorlat a Leonardo Da Vinci pályázat keretében június 10-től július 21-ig Németországi szakmai gyakorlat a Leonardo Da Vinci pályázat keretében 2012. június 10-től 2012. július 21-ig 2012. június 10-én reggel fél 7-kor indultunk iskolabusszal, kb 15 óra utazás után megérkeztünk

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben