Tájékoztató kimutatások, mérlegek 1. számú tájékoztató tábla Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató kimutatások, mérlegek 1. számú tájékoztató tábla Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK"

Átírás

1 Tájékoztató kimutatások, mérlegek. számú tájékoztató tábla Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK /. SÍ táblázat Ezer forintban! Bevételi jogcím 23. évi tény 24. évi várható 25. évi Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (A 23. évben az összes általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások) Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson ről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei bői EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások I6l Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele. 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei bői EU-s támogatás^^ Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adok ( ) ,,. - Vagyoni típusú adók ,.2 - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) ,2. Gépjárműadó 27 S Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó (23-ban + fordított AFA miatti bevétel) Altalános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 5 Biztosító által fizetett kártérítés 56 5 Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 6 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek- 7. Működési célú átvett pénzeszközök( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz , ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről 8.2 Felhatm, célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (..+.3.) io : Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele lo: Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Belföldi értékpapírok bevételei ( ).. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 2. Maradvány igénybevétele (2.. +^2^2^*^^ Elözö év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 3.. Államháztartáson i megelőlegezések 3 2 Államháztartáson i megelőlegezések törlesztése 3.3. Betétek megszüntetése 4. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) 5. Váltóbevételek 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (23-ban tőkekivonás) FUMANSZKOZAS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9U7) «

2 Tájékoztató kimutatások, mérlegek. számú tájékoztató tábla Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Ezer forintban 24. évi 25. évi Sor-szám Kiadási jogcímek 23. évi tény várható Működési költségvetés kiadásai (,+...+,5.) Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előíráson alapuló befizetések.8. - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n re.. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n re.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n re.2. - Egyéb működési célú támogatások AH-n re Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre.4. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások.6 - Kamattámogatások.7. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások , 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5, Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n re Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n re Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n re Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n re 2. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmo/asi celu támogatások államháztartáson kivulre b 58: 23 boz Tartalékok ( ) Altalános tartalék ( Céltanalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2+3) Hitel-, kölcsöntörles/tés államháztartáson kívülre (5.. i ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (23-ban: kamattal együtt) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6 Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2, Kincstárjegyek beváltása 6.3. Éven i / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6.4. Belföldi kötvénvekbeváltása^_ 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7. Államháztartáson i megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson i megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai 9. Váltókiadások. FIN AVS/.IItO/AS KI ADÁSOK OSSZK.Sh.V (5.'... 9.) KIADÁSOK OSS/.l.SLN: (4.-III.)

3 2. számú tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint bzer Jorintban.' Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 25. előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként után Összesen =( ) Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, sth.) C Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) « Világításkorszerűsítési hitel törlesztése Fejlődő Kertvárosért Kötvény I. törlesztése Fejlődő Kertvárosért Kötvény II. törlesztése Beruházási kiadások beruházásonként Ingatlan vásárlás / hrsz-ú 4226 nt alapterületű kivett sporttelep megjelölésű ingatlan Szilasmenti kerékpárút (Rákosi út - Naplás tó között) kivitelezése Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció IKARUS sportpálya fejlesztése Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása Strand fejlesztése Többcélú Sportcsarnok építése (Sportcsarnok Alapban) Centenáriumi lakótelep öntözőhálózat építése Volt Cinkotai Strand előtti tér kivitelezése Felújítási kiadások felújításonként 23 44CJ Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Batthyány I. Alt. Iskola felújítása I.-II.-III. ütem Kölcsey Ferenc Altalános Iskola felújítása Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) ( Összesen ( )

4 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 3. számú tájékoztató tábla Közvetett támogatás neme Helyi adóból és átengedeti adóból biztosított adóelengedések Közvetett támogatás formája/indokolása Adóelengedések Kedvezményezettek száma (re) Elengedett összeg (F Ft) Építmény Az adózás rendjéről szóló 23. évi. XCI. törvény. (6) bek. 6 7 Telekadó Az adózás rendiéről szolo 23. évi. XCI törvény. íj (6) bek. Gépjármű (átengedett) Az adózás rendjéről szóló 23. évi. XCll. törvény. (6) bek Helyi adóból és átengedett adóból biztosított kedvezmény Építmény Telekadó A itőelengedések összesen Adókedvezmények A Budapest Főváros XVI, kerületi önkormányzat Képviselőtestületének 8/2. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható. A Budapest Főváros XVI kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható. Gépjármű (átengedett) A gépjárműadóról szóló 99 évi LXXXII. törvény Adókedvezmények összesen 25 / H82 Helyi adóból és átengedett adóból biztosított mentesség Mentességek Adóalap Kieső bevétel Építményadó Nem értelmezehetö Telekadó Nem értelmezhető Gépjármű (átengedett) A gépjárműadóról szóló 99. évi LXXXII. törvény A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése kölcsön elengedése Elengedett összeg (E Ft) A 2/29. (I. 27.) ÖK. rend. 7. (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálozása esetén. Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz 95 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen 95 Kedvezményezettek száma Elengedett összeg (E Ft) Térítési díj támogatás (fő) Étkeztetési támogatás /gyermekek (iskola, óvoda, bölcsőde) 9/2. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt, alapján Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás 9/2 (. 29.) ÖK. rendelet alapján IS l 75 Tankönyvtámogatás 2/29. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Kedvezményezett neve Árpádföldi Közösségi Egyesület (plusz beintegrált szerveztek) 553/27. (Dí 5.)Kt. Corvini Comini (plusz beintegrált szerveztek) 639/27. (XI. 7.) Kt. R+Á Egyesület (plusz beintegrált szervezetek) 554/27. (IX. 5.) Kt. Cinkotáért Közhasznú Egyesület (plusz beintegrált szerveztek) 55/27. (IX. 5.)Kt. Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre (plusz beintegrált szerveztek) 55/27, (IX, 5.)Kt. Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre (plusz beintegrált szerveztek) 552/27. (IX. 5.) Kt. Ellátottak telítési díjából nyújtott kedvezmény összesen Kedvezmény, mentesség Bevételekből nyújtott kedvezmények Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői Felépítmény: 9 m 2 földterület 6m2 62 Budapest Czibakháza u február 28-ig. Felépítmény; 78 m 2 földterület: 329m2 Táncsics u február 28-ig. Felépítmény: 2 m 2 földterület: 245m2 62 Budapest Csömöri út február 28-ig. Felépítmény: 262 m 2 földterület: 54m2 64 Budapest Vidámvásár u február 28-ig. Felépítmény: 355m : földterület: 3m2 64 Budapest Rádió u február 28-ig. felépítmény: Ilim 2 6 Budapest Rákosi u. 7. (az ingatlan egy két albetétes társasházban található, külön telekterület nem tartozik hozzá) február 28-ig. I, összee (E Ft) A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege EV Motorsport Egyesület 43 m 2 raktár 939//A/9 38 Ikarus Sportegyesület 5 m 2 földterület Rendőrkapitányság Árpádföldi tenisz klub Vidámvásár út 7. rendőrőrs elhelyezése Állás utca , 478, 4693,4694 hrsz Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futball pályáért, és az épületért bérleti díjat fizet minden mást karbantartásért cserébe használ. Közvetett támogatás nem került megállapításra, a használat ingyenes, értéke nem ismert. Közvetett támogatás nem került megállapításra, az ingyenesség a rendben tartásra tekintettel történt. Mátyásföldi Lawn Tennis Club Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 5842/35 hrsz alatt felvett 849 m2 terület, 574 m2 tenisz klub, és 5842/42 hrsz alatt felvett m2 teniszpálya, futballpálya Közvetett támogatás nem került megállapításra A műfüves futballpályáért, és az épületért bérleti díjat fizet minden mást karbantartásért cserébe használ. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonos jogok gyakorlásáról szóló 24/29. (VI, 25.) ÖK. rendelet 2. -a alapján 5 ESZB határozat alapján használati díj törlés 28 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen: Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:

5 Előirányzat-felhasználási terv 25. évre 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban!. Bevételek 2. Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁH-on Felhalmozási célú támogatások ÁH-on Közhatalmi bevételek Működési bevételek I Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg I

6 Költségvetési szervek -felhasználási tervei 4. számú tájékoztató tábla. Bevételek Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal - Előirányzat-felhasználási terv 25. évre Ezer forintban! 2 Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek , 7 Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 24) Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2 Tartalékok 22, Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg Bevételek XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü] Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9, Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2 Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg

7 . Bevételek GAMESZ - Előirányzat-felhasználási terv 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3 Személyi juttatások I Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9. Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: S Egyenleg. Bevételek Gyerekkuckó Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások ÁH-on belű 4 Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3, Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9. Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg 2

8 . Bevételek Cinkotai Huncutka Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on S. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3, Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8 Beruházások Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg III Bevételek Napsugár Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü 4 Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9, Felújítások 2, Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg 3

9 . Bevételek,. 4. számú tájékoztató tábla almi Manoda Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv ztzerforintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg Margaréta Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban!. Bevételek 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3 Működési célú támogatások ÁH-on 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek I Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9, Felújítások 2 Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg 4

10 . Bevételek Szentmihályi Játszókert Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3 Működési célú támogatások AH-on belü 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8 Beruházások Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban!. Bevételek 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on 4 Felhalmozási célú támogatások AH-on 5, Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: , Kiadások 3 Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9. Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg ( 5

11 . Bevételek Corvin Művelődési Ház - Előirányzat-felhasználási terv 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban j 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg Területi Szociális Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban!. Bevételek 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások Felújítások 2 Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben