Tájékoztató kimutatások, mérlegek 1. számú tájékoztató tábla Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató kimutatások, mérlegek 1. számú tájékoztató tábla Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK"

Átírás

1 Tájékoztató kimutatások, mérlegek. számú tájékoztató tábla Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK /. SÍ táblázat Ezer forintban! Bevételi jogcím 23. évi tény 24. évi várható 25. évi Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (A 23. évben az összes általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások) Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson ről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei bői EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások I6l Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele. 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei bői EU-s támogatás^^ Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adok ( ) ,,. - Vagyoni típusú adók ,.2 - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) ,2. Gépjárműadó 27 S Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó (23-ban + fordított AFA miatti bevétel) Altalános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 5 Biztosító által fizetett kártérítés 56 5 Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 6 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek- 7. Működési célú átvett pénzeszközök( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz , ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről 8.2 Felhatm, célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (..+.3.) io : Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele lo: Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Belföldi értékpapírok bevételei ( ).. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 2. Maradvány igénybevétele (2.. +^2^2^*^^ Elözö év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 3.. Államháztartáson i megelőlegezések 3 2 Államháztartáson i megelőlegezések törlesztése 3.3. Betétek megszüntetése 4. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) 5. Váltóbevételek 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (23-ban tőkekivonás) FUMANSZKOZAS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9U7) «

2 Tájékoztató kimutatások, mérlegek. számú tájékoztató tábla Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Ezer forintban 24. évi 25. évi Sor-szám Kiadási jogcímek 23. évi tény várható Működési költségvetés kiadásai (,+...+,5.) Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előíráson alapuló befizetések.8. - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n re.. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n re.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n re.2. - Egyéb működési célú támogatások AH-n re Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre.4. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások.6 - Kamattámogatások.7. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások , 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5, Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n re Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n re Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n re Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n re 2. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmo/asi celu támogatások államháztartáson kivulre b 58: 23 boz Tartalékok ( ) Altalános tartalék ( Céltanalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2+3) Hitel-, kölcsöntörles/tés államháztartáson kívülre (5.. i ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (23-ban: kamattal együtt) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6 Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2, Kincstárjegyek beváltása 6.3. Éven i / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6.4. Belföldi kötvénvekbeváltása^_ 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7. Államháztartáson i megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson i megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai 9. Váltókiadások. FIN AVS/.IItO/AS KI ADÁSOK OSSZK.Sh.V (5.'... 9.) KIADÁSOK OSS/.l.SLN: (4.-III.)

3 2. számú tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint bzer Jorintban.' Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 25. előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként után Összesen =( ) Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, sth.) C Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) « Világításkorszerűsítési hitel törlesztése Fejlődő Kertvárosért Kötvény I. törlesztése Fejlődő Kertvárosért Kötvény II. törlesztése Beruházási kiadások beruházásonként Ingatlan vásárlás / hrsz-ú 4226 nt alapterületű kivett sporttelep megjelölésű ingatlan Szilasmenti kerékpárút (Rákosi út - Naplás tó között) kivitelezése Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció IKARUS sportpálya fejlesztése Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása Strand fejlesztése Többcélú Sportcsarnok építése (Sportcsarnok Alapban) Centenáriumi lakótelep öntözőhálózat építése Volt Cinkotai Strand előtti tér kivitelezése Felújítási kiadások felújításonként 23 44CJ Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Batthyány I. Alt. Iskola felújítása I.-II.-III. ütem Kölcsey Ferenc Altalános Iskola felújítása Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) ( Összesen ( )

4 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 3. számú tájékoztató tábla Közvetett támogatás neme Helyi adóból és átengedeti adóból biztosított adóelengedések Közvetett támogatás formája/indokolása Adóelengedések Kedvezményezettek száma (re) Elengedett összeg (F Ft) Építmény Az adózás rendjéről szóló 23. évi. XCI. törvény. (6) bek. 6 7 Telekadó Az adózás rendiéről szolo 23. évi. XCI törvény. íj (6) bek. Gépjármű (átengedett) Az adózás rendjéről szóló 23. évi. XCll. törvény. (6) bek Helyi adóból és átengedett adóból biztosított kedvezmény Építmény Telekadó A itőelengedések összesen Adókedvezmények A Budapest Főváros XVI, kerületi önkormányzat Képviselőtestületének 8/2. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható. A Budapest Főváros XVI kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható. Gépjármű (átengedett) A gépjárműadóról szóló 99 évi LXXXII. törvény Adókedvezmények összesen 25 / H82 Helyi adóból és átengedett adóból biztosított mentesség Mentességek Adóalap Kieső bevétel Építményadó Nem értelmezehetö Telekadó Nem értelmezhető Gépjármű (átengedett) A gépjárműadóról szóló 99. évi LXXXII. törvény A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése kölcsön elengedése Elengedett összeg (E Ft) A 2/29. (I. 27.) ÖK. rend. 7. (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálozása esetén. Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz 95 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen 95 Kedvezményezettek száma Elengedett összeg (E Ft) Térítési díj támogatás (fő) Étkeztetési támogatás /gyermekek (iskola, óvoda, bölcsőde) 9/2. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt, alapján Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás 9/2 (. 29.) ÖK. rendelet alapján IS l 75 Tankönyvtámogatás 2/29. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Kedvezményezett neve Árpádföldi Közösségi Egyesület (plusz beintegrált szerveztek) 553/27. (Dí 5.)Kt. Corvini Comini (plusz beintegrált szerveztek) 639/27. (XI. 7.) Kt. R+Á Egyesület (plusz beintegrált szervezetek) 554/27. (IX. 5.) Kt. Cinkotáért Közhasznú Egyesület (plusz beintegrált szerveztek) 55/27. (IX. 5.)Kt. Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre (plusz beintegrált szerveztek) 55/27, (IX, 5.)Kt. Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre (plusz beintegrált szerveztek) 552/27. (IX. 5.) Kt. Ellátottak telítési díjából nyújtott kedvezmény összesen Kedvezmény, mentesség Bevételekből nyújtott kedvezmények Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői Felépítmény: 9 m 2 földterület 6m2 62 Budapest Czibakháza u február 28-ig. Felépítmény; 78 m 2 földterület: 329m2 Táncsics u február 28-ig. Felépítmény: 2 m 2 földterület: 245m2 62 Budapest Csömöri út február 28-ig. Felépítmény: 262 m 2 földterület: 54m2 64 Budapest Vidámvásár u február 28-ig. Felépítmény: 355m : földterület: 3m2 64 Budapest Rádió u február 28-ig. felépítmény: Ilim 2 6 Budapest Rákosi u. 7. (az ingatlan egy két albetétes társasházban található, külön telekterület nem tartozik hozzá) február 28-ig. I, összee (E Ft) A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege EV Motorsport Egyesület 43 m 2 raktár 939//A/9 38 Ikarus Sportegyesület 5 m 2 földterület Rendőrkapitányság Árpádföldi tenisz klub Vidámvásár út 7. rendőrőrs elhelyezése Állás utca , 478, 4693,4694 hrsz Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futball pályáért, és az épületért bérleti díjat fizet minden mást karbantartásért cserébe használ. Közvetett támogatás nem került megállapításra, a használat ingyenes, értéke nem ismert. Közvetett támogatás nem került megállapításra, az ingyenesség a rendben tartásra tekintettel történt. Mátyásföldi Lawn Tennis Club Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 5842/35 hrsz alatt felvett 849 m2 terület, 574 m2 tenisz klub, és 5842/42 hrsz alatt felvett m2 teniszpálya, futballpálya Közvetett támogatás nem került megállapításra A műfüves futballpályáért, és az épületért bérleti díjat fizet minden mást karbantartásért cserébe használ. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonos jogok gyakorlásáról szóló 24/29. (VI, 25.) ÖK. rendelet 2. -a alapján 5 ESZB határozat alapján használati díj törlés 28 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen: Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:

5 Előirányzat-felhasználási terv 25. évre 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban!. Bevételek 2. Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁH-on Felhalmozási célú támogatások ÁH-on Közhatalmi bevételek Működési bevételek I Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg I

6 Költségvetési szervek -felhasználási tervei 4. számú tájékoztató tábla. Bevételek Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal - Előirányzat-felhasználási terv 25. évre Ezer forintban! 2 Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek , 7 Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 24) Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2 Tartalékok 22, Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg Bevételek XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü] Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9, Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2 Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg

7 . Bevételek GAMESZ - Előirányzat-felhasználási terv 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3 Személyi juttatások I Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9. Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: S Egyenleg. Bevételek Gyerekkuckó Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások ÁH-on belű 4 Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3, Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9. Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg 2

8 . Bevételek Cinkotai Huncutka Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on S. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3, Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8 Beruházások Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg III Bevételek Napsugár Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü 4 Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9, Felújítások 2, Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg 3

9 . Bevételek,. 4. számú tájékoztató tábla almi Manoda Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv ztzerforintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg Margaréta Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban!. Bevételek 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3 Működési célú támogatások ÁH-on 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek I Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9, Felújítások 2 Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg 4

10 . Bevételek Szentmihályi Játszókert Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3 Működési célú támogatások AH-on belü 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8 Beruházások Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban!. Bevételek 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on 4 Felhalmozási célú támogatások AH-on 5, Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: , Kiadások 3 Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9. Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg ( 5

11 . Bevételek Corvin Művelődési Ház - Előirányzat-felhasználási terv 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban j 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg Területi Szociális Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban!. Bevételek 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások Felújítások 2 Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg

12 . Bevételek XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde- Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek II. Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások Felújítások 2, Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg Bevételek Napraforgó Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg

13 . Bevételek Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - Előirányzat-felhasználási terv 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3 Működési célú támogatások ÁH-on Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3. Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg Rákosmenti Mezei Őrszolgálat - Előirányzat-felhasználási terv 25. évre Ezer forintban!. Bevételek 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on Felhalmozási célú támogatások AH-on 5 Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 4 7. Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 9, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 3, Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok O 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: Egyenleg

14 5. számú tájékoztató tábla Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - az Áht. 29/A. szerinti tervszámoknak megfelelően a -költségvetési évet követő három év tervezett bevételi ainak és kiadási ainak keretszámai főbb csoportokban BEVÉTELEK /. sz táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím 25. év 26. évi 27. évi 28. évi A B C D E. Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson ről ( Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ről Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 6 4 5( Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+) KIADÁSOK 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 25. év 26. évi 27. évi 28. évi A B C D E. Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)

15 6. számú tájékoztató tábla FELADATALAPÚ TÁMOGATÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA FORINTBAN MEGNEVEZÉS 24. ÉVI TERV 25. EVI TERV. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA l.l.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segító'k bértámogatása II.. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév, tv. 2. melléklete szerint II.. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) Óvodamuködtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok.5. () Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 58 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után III.3.ab () 7 - fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - CSALÁDSEGÍTÉS III.3.ab (2) 7 - fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT III.3.b gyermekjóléti központ III.3.c () szociális étkeztetés III.3.d () házi segítségnyújtás III.3.f () időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.g () fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 3 3 III.3.J Gyermekek napközbeni ellátása lll.3.ja Bölcsődei ellátás lll.3.ja () bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek lll.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek lll.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ÖSSZESEN: IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN: EZER FORINTBAN:

16 Előterjesztés 4. melléklete EMLÉKEZTETŐ Készült: 25. február hó 2. napján a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal I. emelet 2. számú tárgyalójában Tárgy: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 25. évi költségvetési rendelettervezete Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részéről: Ancsin László Dr. Hajducsek-Lápos Enikő Müller Kinga Nyíriné Kovács Ildikó Önkormányzat részéről: Kovács Péter Intézmények részéről: Jegyző Gazdálkodási Ügyosztály vezetője Intézményi Iroda vezetője Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetője Polgármester. Dr. Kiss Marianna XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2. Dr. Ivicz Mihály Zsolt GAMESZ 3. Dénes Hilda Gyerekkuckó Óvoda 4. Váradi Mariann Cinkotai Huncutka Óvoda y 5. Horváth Zsoltné Napsugár Óvoda 6. Benisné Hepp Zsuzsa Sashalmi Manoda Óvoda 7. Reiszné Disztl Magdolna > 8. Sinka Mihályné Margaréta Szentmihályi Óvoda Játszókert Óvoda í 9 9. Illésné Schrott Ildikó Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda. Kovácsné Szabó Csilla Corvin Művelődési Ház. Tamás Jánosné XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 2. Baloghné Szabó Olga Területi Szociális Szolgálat 3. Dr. Halabuk Ágnes Napraforgó Szolgálat 4. Csillik Kristóf Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 5. Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2. (XII. 3.) Korm. rendelet 27. () bekezdése szerint A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. " Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 25. évi költségvetési rendelettervezete elkészült. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények 25. évi költségvetése az intézményvezetőkkel folytatott egyeztető tárgyalások eredményeként készült el és épül be az Önkormányzat költségvetésébe.

17 Az intézményi költségvetések az Önkormányzat költségvetésének mellékletét képezik. A jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazzák a kiemelt okat, mind a bevételi, mind a kiadási összegeit kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban is, valamint a létszám ot. Intézményem költségvetésével egyetértek, az abban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem. A 25. évi működés és gazdálkodás során a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint járok el. K.m.f. Intézmény megnevezése - Intézmény Intézményvezető aláírása költségvetésének helye a rendeletben XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat melléklet GAMESZ-2.3. melléklet Gyerekkuckó Óvoda melléklet Cinkotai Huncutka Óvoda melléklet Napsugár Óvoda melléklet Sashalmi Manoda Óvoda melléklet v3e*t-<-c Sztepp <7>J,»r< Margaréta Óvoda melléklet Szentmihályi Játszókert Óvoda melléklet Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda melléklet Corvin Művelődési Ház -2.. melléklet XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde melléklet Területi Szociális Szolgálat melléklet tw ^.. O Napraforgó Szolgálat melléklet Kerületgazda Szolgáltató Szervezet melléklet Rákosmenti Mezei Őrszolgálat melléklet,. Polgármesteri Hivatal részéről: Ancsin László Dr. Hajducsek-Lápos Enikő A*-, ~* - Müller Kinga Nyíriné Kovács Ildikó Önkormányzat részéről: /^y^w v Ica Kovács Péter (/ 2

18 Intézmény megnevezése: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata adatok forintban Előirányzat megnevezése Nyilvántartási számlák 24. évi eredeti 25. évi tervezett % ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA KIADÁSOK Személyi juttatások 5/ ,96% szociális hozzájárulás 5/ ,78% Dologi kiadások 5/ ,8% Beruházások és felújítások 25,% KIADÁSOK ÖSSZESEN ,35% BEVÉTELEK Működési bevételek 9/ ,2% Felhalmozási bevételek - NEM TERVEZHETŐ, ES TELJESÍTÉS SEM LEHET!!! 9/5 EU-s támogatás / 468 2,% Tb pénzügyi alapjaitól működési c.támogatások ,58% Helyi önkormányzattól működési célú támogatások 9/66 bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ,89% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,35% ellenőrzés: LÉTSZÁMOK 23,5 23,5,% ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 23,5fő 84,7828 9,8% Dátum: Budapest, 25. január 28.

19 Intézmény megnevezése: Előirányzat megnevezése Nyilvántartási számlák adatok orintban 24. évi eredeti 25. évi tervezett Számítás részletezése - soronként ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA KIADÁSOK Személyi juttatások 5/ ,8% 5/ ,% Dologi kiadások 5/ ,4% Beruházások és felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN ,% BEVÉTELEK Működési bevételek 9/4 6 Felhalmozási bevételek 9/5 EU-s támogatás Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 9/ ,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,% ellenőrzés: LÉTSZÁMOK ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 7, 8,5 8,8% Dátum: Budapest, 25. január 28.

20 Intézmény megnevezése: Gyerekkuckó Óvoda adatok forintban Előirányzat megnevezése Nyilvántartási számlák 24. évi eredeti 25. évi tervezett Számítás részletezése soronként ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA KIADÁSOK Személyi juttatások 5/ ,8% 5/ ,2% Dologi kiadások 5/ ,2% Beruházások és felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN ,7% BEVÉTELEK Működési bevételek 9/ ,9% Felhalmozási bevételek 9/5 EU-s támogatás Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 9/ ,3% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7% ellenőrzés: LÉTSZÁMOK Óvodapedagógusok 27, 27,,% Technikai személyzet 23,5 23,5,% ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 5,5 5,5,% Dátum: Budapest, 25. január 28.

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege 1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege BEVÉTELEK 1. sz. láblázat Sor szám Bevételi jogcím / 1 2

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 11/2016.(XI.03.)

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 215. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2016. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 466 222 466 1.1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul.

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

MihdCyhdza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/

MihdCyhdza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MihdCyhdza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben Tisztelt Kepviselo Ur! MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására 2. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására 2. sz. módosítás Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-139/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 4. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 3. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Külsővat Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Külsővat Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Kiilsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletnek 1/2015.(11.23.) onkormanyzati rendelete Kiilsovat Kozseg Onkormanyzata 2015. evi koltsegveteserol Elfogadva: A Kepviselo-testulet 2015. februar 13-i

Részletesebben