VIII. A közigazgatás személyi állománya (2)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIII. A közigazgatás személyi állománya (2)"

Átírás

1 BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. A közigazgatás személyi állománya (2) Bevezetés a közigazgatásba 2013 Január 17 Gál Márk PhD Közigazgatási tanszék Tartalom Tervszerű, kiszámítható előmenetel - karrier A köztisztviselő jogai és kötelezettségei A köztisztviselők felelősségi rendszere A köztisztviselők képzése, továbbképzése 1

2 5.1. A karrier fogalma, formái a) A térbeli mobilizáció: - akik egész életüket a közig. töltik, a zárt rendszerben karrierpályára lépnek; - a karrierpályára lépő => hivatást, foglalkozást választ (szolgálati viszonya stabil); - aki nem => valamilyen munkakör betöltésére vállalkozik; A térbeli mobilizáció kevesek számára tűnik karrierfajtának, a szakirodalom és a gyakorlat annak kezeli (régi tapasztalat: minél több helyen teljesít valaki szolgálatot, annál több tapasztalatra tesz szert) A karrier fogalma, formái a) A térbeli mobilizáció: - a dekoncentrált szervek esetében a területi mobilizáció mindmáig élő gyakorlat szerte a világon; - a területi mobilizáció csak a fiatal pályakezdők esetében alkalmazható; - ebbe a kategóriába tartozik az egyazon szervezeten belüli különböző munkafolyamatok megismerését szolgáló áthelyezéseket; - a karrierpályára kinevezett elvileg beleegyezése nélkül áthelyezhető, hiszen arra vállalkozott, hogy a közig.- ban, s nem egy meghatározott egységben teljesít; - a konkrét munkakör ellátására kinevezett, természetesen beleegyezése nélkül nem helyezhető át; 2

3 5.1. A karrier fogalma, formái b) Az időben lezajló mobilizáció: - az idő múlása önmagában tényleg nem elegendő az előlépéshez, ehhez társulnia kell a legalább átlagos, kielégítő munkavégzésnek; Két ok, amiért az időmúlás a karrier egyedül, vagy döntő feltétele: - bizonyítható, hogy minél több időt tölt valaki azonos helyen, annál mélyebb ismeretekre, rutinra tesz szert, munkáját tehát gyorsabban, jobban végzi => elismerést érdemel, előléptetést; - az időmúlás a közig. munkához, a közérdekű tevékenység végzéséhez való hűséget is tanúsítja Ideális megoldás: ha az idő- és térbeli mobilizáció előnyeit összekapcsolják! 5.1. A karrier fogalma, formái c) Horizontális és vertikális előmenetel: Az előrelépés 3 módon történhet: illetményben, címben illetve beosztásban: - az illetménynövekedés a legtömegesebb formája a köztisztviselői előrelépésnek; - a címekben/rangokban történő előrelépés rendszerint együtt jár az illetménynövekedéssel; - a köztisztviselő munkahelyén beosztottból vezető válik, belső előléptetéssel; Az illetményben és címekben történő előrelépés = horizontális; A beosztásban történő = vertikális A tervszerű, kiszámítható, alanyi jogon járó előrelépés csak horizontálisan biztosított. A vertikális előmenetel nem automatikus, csupán lehetőség! 3

4 5.2. A karrier megtervezése a) A szolgálatok csoportosítása, kategorizálása: A nyitott rendszerben konkrét feladat, munkakör ellátásához alkalmaznak személyzetet, amelyet addig végez, amíg szükséges. USA-ban a funkcionális csoportosítás három alapon nyugszik: a munkakörök leírásán, az azonos vagy hasonló munkakörök egy csoportba vonásán, a csoportok közötti hierarchia kialakításán. Első fázis: munkakörök leírás legaprólékosabb munka; Második szakasz: a hasonló munkaköröket egy csoportba összevonják; Harmadik fázis: a csoportok között rangsort alakítanak ki; 5.2. A karrier megtervezése a) A szolgálatok csoportosítása, kategorizálása: A funkcionális csoportosítás = egy csoportba, egy fizetési osztályba helyezi mindazokat, akik a csoportosítás szempontjai alapján azonos értékű munkát végeznek. Előnye: a követelmények ismeretében mindenki kiszámíthatja, hogy a kedvezőbb osztályba lépésért milyen más jellegű munkát kellene végeznie; Hátrány: a specializálódás felé tolja el a szakmai összetételt; A hierarchikus osztályozás a klasszikus, európai zárt rendszert alkalmazó országokra jellemző. A közszolgálatba lépők mindenekelőtt testületet választanak, s testületbe lépnek be: 4

5 5.2. A karrier megtervezése a) A szolgálatok csoportosítása, kategorizálása: A hierarchia szerinti csoportosításban nem a munkakör, hanem a testületen belüli fokozat a klasszifikáció alapja, az illetmény a fokozathoz igazodik, nem a munkakörhöz. Mindenhol egy kategorizálást hajtanak végre, a fokozat egy testületben nyerhető el. Előnye: lehetővé teszi a tervszerű, kiszámítható előmenetelt, az előrehaladás útja a kategorizálás, a fokozatok révén pontosan kialakított. Hátrányai: - sokkal nehezebben áttekinthető, mint a funkcionális, - egyetlen testület elmozdulása az összes többi hozzáigazítását vonja maga után A karrier megtervezése b) A karrierpályák: 3 féle karrierpálya: - a legtöbb közszolgálati pályaív a szolgálatba lépéstől kezdődően a szolgálat befejezéséig megállás nélkül emelkedő pálya utat tervez meg (ilyen a román köztisztviselőké is jelenleg); Mindazon előnyök, amelyek a tartós munkavégzésből adódnak, érzékelhetők lesznek. Hátránya: akkorra juttatja a köztisztviselőt a pálya tervezhető, kiszámítható csúcsára, amikor az esetek többségében már szellemi és fizikai képességei romlani kezdenek. 5

6 5.2. A karrier megtervezése b) A karrierpályák: 3 féle karrierpálya: - második pályaív szerint: akkor kell a köztisztviselőt a karrier csúcsára eljuttatni, amikor szellemi képességei a legjobbak; - harmadik pályaív: a közszférában nem igen kerül alkalmazásra, a versenyszférában annál inkább. Azokat kell a lehető leggyorsabban (már 30, max.35 éves korukra) a pályacsúcsra juttatni, akik a legkorszerűbb ismeretekkel rendelkeznek; A közig.-ban az első és a második pályaív érvényesül viszont két további elem beépítése hiányzik: az előlépésekhez szükséges időtartam és az előlépéssel járó illetménynövekedés meghatározása A karrier megtervezése b) A karrierpályák: Általános elvek: - fokozatosság elve: a karrierpálya lépcsőfokaira szabályként egymást követően lehet rálépni, nem lehet lépcsőfokokat kihagyni; - minimális idő eltöltésének elve: a minimális időt a jogszabályok írják elő annak a gyakorlatban szerzett tapasztalatnak felhasználásával, hogy egy szinten töltött túlságosan rövid időtartam értéktelenné teszi annak a szintnek a súlyát, amelyet a köztisztviselő betölt; - olyan kivételnek teremt alkalmazási lehetőséget, amely erősíti a szabályt; 6

7 5.2. A karrier megtervezése c) A karrier vége: A karriernek sok körülmény vethet véget: fegyelmi vétség miatti elbocsátás, fizikai vagy pszichikai alkalmatlanság, a nyugdíjkorhatár elérése. - a köztisztviselők nyugdíjazásának időpontja változó: pl. Romániában a férfiak korhatára 65 év, míg a nők 60 éves kort betöltve mehetnek nyugdíjba; Magyaro. a férfiak esetében 62 év, a nők pedig éves kor között. - a karrier utánra tervezett gondoskodás a nyugdíjaztatás megtervezésével sem ér véget, törvények, jogszabályok írják elő a nyugdíjazott köztisztviselővel való kapcsolattartás kötelezettségét; 5.3. A munka értékelése, minősítése - vegyítjük az automatizmust (az idő múlása a teljesítménnyel); A munka értékelésének módjai: - legegyszerűbb módszer: az osztályozáson alapszik; - kérdőíves; - legösszetettebb: a képességek, a felkészültség és a teljesítőképesség egymáshoz való viszonyának a megállapítására irányuló mérés; Mindhárom forma általános kérdésekre ad választ: - mit kell mérni, értékelni; - ki végezze a minősítést (leginkább elterjedt megoldás a közig. szerv vezetőjére bízni a feladatot) 7

8 5.3. A munka értékelése, minősítése Az értékelés nyilvánosságának meghatározása: - a minősítés csak a vezető számára elérhető, mindenki más számára titkos; - féltitkos minősítés: a vezetőn kívül a minősített is megismerheti az értékelést, de mindenki más számára titkos; A legtöbb gondot az értékelés technikai elemeinek a kidolgozása okozza (pl. kérdőíves technika) Az illetményrendszer A legnagyobb jelentőségű feladat az illetményrendszer összegének, nagyságának megállapítása. Elvek osztályozása: - anszienitás elve: az illetményből az részesüljön legnagyobb mértékben, aki a leghosszabb szolgálati idővel rendelkezik, az illetménytáblázat a szolgálati időt veszi alapul; - az amerikai felfogás a munkateljesítményt tekinti legfőbb szempontnak. Ennek az elvnek az érvényesítéséhez a teljesítmények mérése szükséges; - az angolok eredeti elképzelése szerint az illetményeket a különböző funkciók ellátását végzők társadalmi presztízséhez igazodóan kell megállapítani; 8

9 5.4. Az illetményrendszer A három elképzelés mára eléggé egybeolvadt, az országok illetménytáblázatában mindhárom elképzelésnek felfedezhetjük nyomait. Az illetmény összege ugyanis több elemből áll össze, törzs- vagy alapilletményből, amelynek az összilletmény kétharmadát kellene adnia. Általános tendencia: az arány egyre csökken, egyre nagyobb részt kapnak a különböző kiegészítések, pótlékok, különféle juttatások. A tervezett, kiszámítható illetménynövekedés az alapilletményre van kalkulálva, s ha az esetleges, időszakos, kiegészítések mértéke túlságosan nagy, értelmét veszti törzsilletményről beszélni Az illetményrendszer Az illetményrendszer három részből áll: a) Alapilletmény: - az illetmény nagy részét adja, s a kiszámítható előmenetel bázisa; - a szolgálati időt és az iskolai végzettséget, veszi figyelembe; - minden fizetési fokozathoz egy szorzószám tartozik az illetménytáblán, ezt megszorozva az illetményalappal kapjuk meg az alapilletmény összegét; - előre meghatározott, ám mégsem kötött, jócskán el lehet térni az illetménytáblázattól; 9

10 5.4. Az illetményrendszer Az illetményrendszer három részből áll: b) Illetménykiegészítés: - eredetileg a közig. szervezet szintjéhez igazodott, azoknak biztosított kiegészítő jövedelmet, akik megyei vagy központi szervezetben dolgoztak; - a kiegészítés mértéke egyrészt a közig. szinttől, másrészt az iskolai végzettségtől függ; c) Pótlékok: - vezetői a legmagasabb összegű; - éjszakai pótlék; - gépjárművezetői pótlék; - veszélyességi pótlék 6. A köztisztviselők jogai és kötelezettségei 6.1. A jogok és kötelezettségek körének változásai A kötelezettségek listája elkészítésének következménye: - pontossá teszi azokat a követelményeket, amelyeknek meg kell felelni, határvonalat húz a kötelező és a nem kötelező munka és magatartás közé, védelmet a vezetők túlzott követeléseivel szemben; A jogok és kötelezettségek listája nem minden időben és nem mindenhol ugyanaz, csak a legutóbbi évtizedekben indult meg egységesítési folyamat. A helytől és időtől függő listák eltérőségei ellenére a jogok és kötelezettségek többsége ugyanaz azokban az országokban, ahol a közszolgálat demokratikus elvekre épül. Közös vonás: a statútumok, törvények a kötelezettségekkel kezdik a felsorolást és az elemzést. 10

11 6. A köztisztviselők jogai és kötelezettségei 6.2. A köztisztviselők kötelezettségei: a) A szolgálat közig. szervben végzésének kötelezettsége A köztisztviselő első számú kötelezettsége, hogy elvégezze azt a munkát, amivel megbízzák. - más munkavégzés tilalma; két irányban érvényes: - nem vállalhat újabb közfunkciót; - nem vállalhat munkát a versenyszférában; A fejlett országok a korrupció megakadályozása végett írnak elő foglalkoztatási tilalmat. b) Az utasításnak való engedelmesség kötelessége Főszabály: a köztisztviselő köteles felettese utasítását végrehajtani. A végrehajtást azonban nem vakon kell teljesíteni, azaz a kötelezettség nem abszolút érvényű. Vannak esetek amikor a köztisztviselő megtagadhatja és vannak esetek amikor meg kell tagadnia az utasítás teljesítését. 6. A köztisztviselők jogai és kötelezettségei 6.2. A köztisztviselők kötelezettségei: c) Az információk, a titkok megőrzésének kötelessége - a köztisztviselő köteles megőrizni az állam-és szolgálati titkokat! Államtitok = az az adat, amelyet az arra illetékes személy/szervezet annak minősít, amelynek nyilvánosságra hozatala, sérti vagy veszélyezteti az ország honvédelmi érdekeit. Szolgálati titok = állami vagy közfeladatot ellátó szerv működési rendje sérülhet vagy kerülhet veszélybe. - egyfelől tehát a köztisztviselő őrzi azokat az adatokat, melyeket államtitoknak vagy szolgálati titoknak minősítenek, másfelől gondoskodik arról, hogy a közérdekű adatokat mindenki megismerhesse; A köztisztviselő köteles a személyes adatok védelméről is gondoskodni! 11

12 6. A köztisztviselők jogai és kötelezettségei 6.2. A köztisztviselők kötelezettségei: d) Példamutató viselkedés kötelezettsége Lévén, hogy a köztisztviselő az állam, az önkormányzat megtestesítője, képviselője elvárható, hogy hivatalában és magánéletében egyaránt méltóságteljesen, példamutatóan viselkedjen. A példamutató magatartás leggyakoribb ellenségei: a káros szenvedélyek és a rendezetlen családi körülmények! e) A jogszerű és tisztességes munkavégzés kötelezettsége A köztisztviselő munkája során köteles betartani a jogszabályok előírásait (anyagi jogok, alaki szabályok, ügyviteli előírásokat). A tisztesség magában foglalja a közérdekűséget, a pártatlanságot és az igazságosságot. 6. A köztisztviselők jogai és kötelezettségei 6.2. A köztisztviselők kötelezettségei: f) A lojalitás kötelessége A köztisztviselőnek hűségesnek kell lennie népéhez, hazájához, a hazájában uralkodó alkotmányos rendet védelmeznie kell, fenntartás nélkül teljesítenie kell kormánya utasításait. 12

13 6. A köztisztviselők jogai és kötelezettségei 6.3. A köztisztviselők jogai 3 csoportra bonthatóak: - minden alkalmazottat megilletnek, a munkaviszonyból fakadnak; - azon jogok összevonása, amelyek a zárt jellegből fakadnak, más területeken nem találhatók; - köztisztviselők politikai jogai; a) Az alkalmazáshoz kapcsolódó jogok: - díjazáshoz, szabadsághoz és a különböző juttatásokhoz való jog; A munka, a szolgálat ellenértékeként a köztisztviselő díjazásban, részesül. A juttatások egy része pénzbeli, másik része természetbeni, egyik felük odaítélése kötelező, másik felük adományozható. A természetbeni, elnyerhető juttatások 6. A köztisztviselők jogai és kötelezettségei 6.3. A köztisztviselők jogai b) A zárt rendszerből eredő jogok: - előmenetelhez való jog, az alkalmazás biztonságához való jog; Előmenetelhez való jog = a köztisztviselő amennyiben munkáját kielégítően végzi, a reá bízott feladatokat ellátja, előrelép, magasabb fizetési osztályba kell besorolni. Az alkalmazás biztonságához való jog = a köztisztviselő életre szóló kinevezése, pályaútjának megtervezése maga után vonja az elbocsátás szűk körre való visszaszorítását. A felmentésre legszélesebb körben az átszervezés jogcímre nyújt lehetőséget. 13

14 6. A köztisztviselők jogai és kötelezettségei 6.3. A köztisztviselők jogai c) A köztisztviselő politikai jogai: Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára. A nyilvános véleménynyilvánításban azonban a köztisztviselő korlátozva van! A szakszervezeti jog 7. A köztisztviselők felelősségi rendszere A legerősebb garancia a bírói út igénybevételének lehetősége. A felelősség több irányú: - a munkavégzéssel, a munkavégzés során okozott kárral, a törvények megszegésével kapcsolatos, s ennek megfelelően beszélhetünk: fegyelmi, kártérítési és büntetőjogi felelősségről. Összeköti őket céljuk: a felelősségre vonás feltételeinek, lebonyolításának, a vétkesség szankcionálásának szabályozása, s közös elem továbbá alapelvük: csak azzal szemben lehet bármelyik felelősségi formát alkalmazni, aki jogszabályt sértett! A három felelősségi forma közül kettőben (fegyelmi, kártérítési) a közig. szerv folytatja le az eljárást, egyben (büntető) a bíróság. 14

15 7. A köztisztviselők felelősségi rendszere 7.1. A fegyelmi felelősség: - minden szervezet bünteti azt az alkalmazottját, aki a belső működési előírásoknak nem tesz eleget, megsérti azokat. A fegyelmi felelősség kapcsán 4 kérdésre kell választ adni: - mi minősül fegyelmi vétségnek? - a vétség szankciója; - a felelősségre vonás módja; - az igénybe vehető jogorvoslati eszközök; A fegyelmi vétség meghat.: szükséges-e a fegyelmi vétségek körét előre olyan pontosan és egyértelműen meghatározni, ahogyan azt a büntetőtörvények teszik világszerte? 7. A köztisztviselők felelősségi rendszere 7.1. A fegyelmi felelősség: A fegyelmi szabályzatok általános megfogalmazást adnak: a közszolgálati jogviszonyból származó kötelességek vétkes megszegése minősül fegyelmi vétségnek. A fegyelmi vétség szankciói: legszigorúbb az elbocsátás/hivatalvesztés. A szankciók többsége az előmenetelt nehezítik meg, lassítja, de külön pénzbeli juttatás csökkentését, megvonását is előirányozzák. A felelősségre vonás mikéntjét a fegyelmi eljárás szabályai határozzák meg. Ennek szakaszai: nyomozati, tárgyalási szakasz. 15

16 7. A köztisztviselők felelősségi rendszere 7.1. A fegyelmi felelősség: Eredményfelelősség: a várt, remélt, ígért teljesítmény elmaradása esetén alkalmazható, akkor ha jogszabálysértés semmilyen tekintetben nem történt. - csak vezetővel szemben alkalmazható, - egyetlen szankciója van: a vezetői tisztségből való leváltás; - fegyelmi eljárás nélkül alkalmazható; - a döntést indokolni sem kell (politikai felelősségnek is szokás nevezni) 7. A köztisztviselők felelősségi rendszere 7.2. A köztisztviselő büntetőjogi felelőssége A köztisztviselő ugyanúgy köteles betartani a törvények, a büntető törvénykönyv, előírásait, mint bármely más állampolgár. Ha bűncselekményt követ el, tettéért bíróság előtt vonják felelősségre! HA hivatalában, hivatalának gyakorlása során sérti meg a törvényt, jelentkeznek különbségek! Hivatali bűncselekmények: - hivatali visszaélés; bántalmazás hivatalos eljárásban; - kényszervallatás; - jogosulatlan titkos információgyűjtés; jogellenes fogva tartás; - az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése; 16

17 7. A köztisztviselők felelősségi rendszere 7.2. A köztisztviselő büntetőjogi felelőssége Az a hivatalos személy követi el a hivatali visszaélés bűntettét, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével visszaél. Léteznek olyan bűncselekmények, amelyek súlyosabban büntetendők, ha azokat köztisztviselő követi el (pl. közokirat-hamisítás, személyes adattal való visszaélés). 7. A köztisztviselők felelősségi rendszere 7.3. A kártérítési (anyagi) felelősség A köztisztviselő kárt okozhat a munkahelyén vagy munkahelyének, a munkáltatónak, s külső személyeknek (pl. szervezetnek, állampolgároknak, ún. harmadik személynek). - A munkáltatónak okozott károk esetében: a köztisztviselő a kárt köteles megtéríteni. A szándékos kárt okozó teljes kártérítéssel tartozik, a gondatlan elkövető havi illetményének max. felével. Továbbá felelős a köztisztviselő a hiányért, ha visszaszolgáltatási és elszámolási kötelezettséggel vett át tárgyakat, a kártérítés mértéke ilyen esetben teljes. 17

18 7. A köztisztviselők felelősségi rendszere 7.3. A kártérítési (anyagi) felelősség - A harmadik személynek okozott kár esetében: - három irány: - ha a köztisztviselő munka viszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a közig. szerv a felelős; - a kárt szenvedett választhat, kitől kér kártérítést: a kárt okozó köztisztviselőtől vagy munkáltatójától (pl. Amerika); - a hibák személyi vagy szervezeti jellegűek lehetnek; 8. A köztisztviselők képzése, továbbképzése A közig. alapvető érdeke, hogy alkalmazottjainak képzését, továbbképzését megszervezze. A nyitott rendszerű személyzeti politikában, ahol valamilyen munkakör betöltésére alkalmaztak köztisztviselőt, a felkészítést a már működő iskolákra, egyetemekre bízták. A megüresedett vagy az újonnan létesülő álláshelyekre az ezekben az intézményekben képzett jelentkezők közül választottak. A zárt rendszer az általános igazgatási képzést tartotta kezdettől fogva célszerűnek, s közig. szakemberképző intézményeket hozott lére. 18

19 8. A köztisztviselők képzése, továbbképzése 8.1. A közigazgatási szakemberképzés - egyik alapkérdése: mikor történjen, munkába állás előtt vagy munka közben; - második alapkérdés: az ismeretek terjedelmére és mélységére keres választ; minden területen otthonosan mozgó szakember a generalista (hosszú és költséges); vagy az egyetlen területen alkalmazható specialista (rövid) 8. A köztisztviselők képzése, továbbképzése 8.2. A köztisztviselők továbbképzése Három ok a továbbképzési ciklusok folyamatosságának szükségességére: - az ismeretek gyors elavulása; - az igazgatástechnika teljes átalakulása; - a világ megismerésének szükségessége a globalizáció, a nemzetközi integráció erősödésével kétségbevonhatatlan; Az egyre növekvő állampolgári igényesség is a felkészültség javítását kényszeríti ki! 19

20 8. A köztisztviselők képzése, továbbképzése 8.2. A köztisztviselők továbbképzése Továbbképzés képzés Miért? Osztályozásuk: szolgálati, karrierjellegű; Szolgálati továbbképzésen való részvétel kötelező, szolgálatnak számít, mint a hivatali ügyintézés. Munkaidőben történik, a részvétel ingyenes. A távolmaradás maga után vonja a szankciót. A karrierjellegű továbbképzés önkéntes, a köztisztviselő ambíciójától, érdeklődési körétől függ. A közig. a képzés költségeit részlegesen vagy teljesen átvállalhatja, munkaidő-kedvezményt biztosít stb. 8. A köztisztviselők képzése, továbbképzése 8.2. A köztisztviselők továbbképzése A karrierjellegű továbbképzés: - áldozatvállalást igényel, azonban a közig. honorálja; - legtipikusabb pl. a középiskolai végzettség felváltása egyetemivel, főiskolaival, ami a karrierben az azonnal magasabb besorolási osztályba való áthelyezést eredményezi; Iskolarendszerű <=> Iskolarendszeren kívüli továbbképzés 20

21 8. A köztisztviselők képzése, továbbképzése 8.2. A köztisztviselők továbbképzése Iskolarendszerű <=> Iskolarendszeren kívüli továbbképzés Iskolarendszeren kívüli továbbképzést a közig. szervezi, pénzügyi feltételeit a központi költségvetésben kell biztosítani. Az iskolarendszerű továbbképzés a magasabb iskolai végzettség, illetve második vagy további szakképesítés megszerzésére irányuló képzés. 21

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001./IX.05./ Kt. sz rendelete Mérk nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők díjazásának egyes szabályi, szociális, jóléti

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2.

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2. Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról Tiszasziget Község

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

IV. A munkaköri leírás és elemzése

IV. A munkaköri leírás és elemzése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség IV. A munkaköri leírás és elemzése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA?

TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA? TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA? MINŐSÉGI KÖZSZFÉRA MINŐSÉGI BÉREK Boros Péterné, főtitkár Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' '

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése írh^lzlíml-- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' JEGYZŐJE,,... (...,. ^ Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

TF Sportmenedzsment éss rekreáci

TF Sportmenedzsment éss rekreáci TF Sportmenedzsment éss rekreáci ció Tanszék SPORTJOG II. Dr. Nemes András Sportmenedzsment éss rekreáci ció Tanszék A SPORT KÖZJOGAK 2.) A sport éss a munkajog kapcsolata A sport éss munkajog kapcsolata

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015.

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Szakmai Program 15. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. I. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Munkatársak foglalkoztatásának jogi és szakmai keretei. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2013. november 25.

Munkatársak foglalkoztatásának jogi és szakmai keretei. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2013. november 25. Munkatársak foglalkoztatásának jogi és szakmai keretei MRE Szeretetszolgálati Iroda 2013. november 25. 2 MUNKAKÖRÖK LÉTREHOZÁSA, MEGNEVEZÉSE Irányadó jogi normák: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (R.) a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Amiről a félévben szó lesz... Közigazgatási jog I-II kapcsolódás Közig. I. Közigazgatás

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre 1.

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

I. Az intézet működési rendje

I. Az intézet működési rendje A Békés Megyei Pedagógiai Intézet működési rendje I. Az intézet működési rendje 1. Az intézet gazdálkodása Az intézet gazdálkodási feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Díjazás

A rendelet hatálya. Díjazás 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Számadó Tamás Gazdasági Versenyhivatal, Bírósági képviseleti Iroda vezetője

Számadó Tamás Gazdasági Versenyhivatal, Bírósági képviseleti Iroda vezetője Az üzleti titok védelme a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló irányelv tervezete Számadó

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény Zsámbéki Polgármesteri Hivatalban történő végrehajtásáról

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: a munkáltató és a gazdaságilag nem önálló, ennélfogva alárendelt - különös védelemre szoruló - munkavállaló között munkaszerződés

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [.] részére Ügyszám: NAIH-3347-2/2012/V. Közérdekből nyilvános adatok Az önkormányzat által fenntartott intézmények és az önkormányzati tulajdonban lévő

Részletesebben

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2009.(II.19.) KT. sz. rendelettel módosított 23/2003. (XII. 1.) KT. sz. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv.

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv. Táblázatok, folyamatábra Ktv. szabályai szerint Kttv. szabályai szerint (hatályos) gondatlan elkövetés 3 havi illetmény 3 havi ellátmány (külszolgálat alatt) legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben