JELENTÉS a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről szeptember

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 31. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport V /2002. Témaszám: 588 Vizsgálat-azonosító szám: V0031 Az ellenőrzést felügyelte: dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: dr. Elek János főigazgató helyettes Az ellenőrzést vezette: dr. Szávai Tamás osztályvezető főtanácsos Az összefoglaló jelentést készítette: Horváth Balázs számvevő tanácsos Az ellenőrzést végezték: Berzétey Attiláné számvevő tanácsos dr. Faragóné Tóth Mária számvevő tanácsos dr. Dotterweich Antal számvevő tanácsos Tóth István tanácsadó Horváth Balázs számvevő tanácsos Szendrey Lajos számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe sorszáma Jelentés a Magyarországi Németek Szövetségének évben juttatott állami költségvetési támogatás felhasználásának 102 ellenőrzéséről (1992.) Jelentés a Magyarországi Szlovákok Szövetségének évben juttatott állami költségvetési támogatás felhasználásának 106 ellenőrzéséről (1992.) Jelentés a Magyarországi ROMA Parlament évi 132 gazdálkodásának ellenőrzéséről (1992.) Jelentés a Phralipe Független Cigány Szervezetnek évben juttatott állami költségvetési támogatás felhasználásának 133 ellenőrzéséről (1992.) Jelentés az AMELIPE Cigány Kultúra és Hagyományőrző Egyesületnek évben juttatott állami költségvetési támogatás 140 felhasználásának ellenőrzéséről (1993.) Jelentés a Magyarországi Cigányok Igazság Szövetsége évi állami költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 192 (1993.) Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 Jelentés a Magyarországi Románok Szövetsége évi állami költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről (1993.) Jelentés a Magyarországi Horvátok Szövetsége évi állami költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről (1994.) Jelentés a Szerb Demokratikus Szövetség évi állami költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről (1994.) Jelentés a LUNGO DROM Érdekvédelmi Cigányszövetség évi állami költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről (1994.) Jelentés a Cigány Ifjúsági Szövetség évi állami költségvetés támogatás felhasználásának ellenőrzéséről (1994.) Jelentés a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület évi központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről (1994.) Jelentés az Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság évi állami költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről (1994.) Jelentés a Magyarországi Szlovének Szövetsége részére az állami költségvetésből juttatott évi támogatás ellenőrzéséről (1994.) Jelentés a Magyar Zsidók Kulturális Egyesülete részére az állami költségvetésből juttatott évi támogatás ellenőrzéséről (1995.) Jelentés a Szülői Kamara részére az állami költségvetésből juttatott évi támogatás felhasználásáról (1995.) Jelentés a Magyarok Világszövetsége által évben kapott állami költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről (1996.) Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről (1996.) Jelentés az egészségügyi, rehabilitációs prevenciós, egészségmegőrzési és szociálpolitikai társadalmi szervezetek költségvetési támogatása igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről (1997.) Jelentés a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének években juttatott állami költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről (1998.) Jelentés a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége gazdálkodásának, az évben juttatott állami költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről (1998.) Jelentés az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről (1999.) Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről (1999.) Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülete gazdálkodásának ellenőrzéséről (2000.) Jelentés a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről (2000). Jelentés a gazdasági kamarák évi vagyonleltárának ellenőrzéséről (2000.)

4

5 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 9 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A társadalmi szervezetek, köztestületek központi költségvetési kapcsolata, működési és szakmai célú támogatása A társadalmi szervezetek és köztestületek központi költségvetési támogatása, nyilvántartásának államháztartási rendszere A társadalmi szervezeteknek, köztestületeknek címzett előirányzatok és teljesítésük A nonprofit célokat szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok és elosztásuk A társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatás eljárási, finanszírozási és elszámoltatási rendje, szabályozottsága és szabályossága a minisztériumoknál A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályozottsága A pályáztatási rend szabályozottsága, bonyolításának intézményesítése, problémái A támogatások jóváhagyása és finanszírozása A társadalmi szervezetek, köztestületek címzett előirányzatai finanszírozása A minisztériumok saját hatáskörben engedélyezett céljellegű támogatásai A támogatások elbírálásának és odaítélésének szabályossága A támogatások felhasználása és elszámolására kötött szerződések szabályossága A rendeltetésszerű felhasználás elszámoltatása, ellenőrzése A költségvetési támogatás visszafizetésének, visszakövetelésének esetei A támogatásban részesült társadalmi szervezetek, köztestületek működésének szabályozottsága és szabályossága A gazdálkodás és működés szabályozottsága A könyvvezetés és beszámolás összhangja A közhasznúság értékelése, jelentési kötelezettségének teljesítése Auditálási kötelezettség, belső és külső ellenőrzés A központi költségvetési támogatások felhasználásának célszerűsége, elszámolásának szabályossága A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos törvényi követelmények teljesítése 48 1

6 MELLÉKLET 1. Az ellenőrzési feladatok modellezése és mintaválasztása 2. A társadalmi szervezetek, köztestületek számának és közhasznúságának statisztikai adatai években 3. A költségvetés végrehajtásának zárszámadási adatai a nonprofit szervezetek költségvetési támogatásáról 4. Statisztikai adatok a nonprofit szervezetek állami támogatásáról 5. A helyszínen ellenőrzött társadalmi szervezetek, köztestületek központi támogatásának mutatói közhasznúság szerinti csoportosításban 6. A helyszíni vizsgálatba bevont költségvetési fejezetek társadalmi szervezeteknek, köztestületeknek címzett támogatás alakulása között 7. A KSH évi adatbázisából kiválasztott 150 szervezet listája 8. Közhasznú nyilvántartásba vételhez megjelölt közhasznú tevékenységek megoszlása és a tevékenységek hatóköre 9. Összesítő a felmérésbe vont szervezetek kiválasztott költségvetési kapcsolatáról között 2

7 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE OGY KE ÁSZ ME BM FVM HM IM GM KöM KVM KüM SZCSM OM EüM PM NKÖM ISM GVH KSH MTA MPA KNA MeH MOB MOK NOE APEH OEP ÁSZ tv. Ptk. Kh. tv. Áht. Ámr. Országgyűlés Köztársasági Elnökség Állami Számvevőszék Miniszterelnökség Belügyminisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Honvédelmi Minisztérium Igazságügyi Minisztérium Gazdasági Minisztérium Környezetvédelmi Minisztérium Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Külügyminisztérium Szociális és Családügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Pénzügyminisztérium Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ifjúsági és Sportminisztérium Gazdasági Versenyhivatal Központi Statisztikai Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Munkaerőpiaci Alap Központi Nukleáris Alap Miniszterelnöki Hivatal Magyar Olimpiai Bizottság Magyar Orvosi Kamara Nagycsaládosok Országos Egyesülete Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Országos Egészségbiztosítási Pénztár az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 3

8

9 BEVEZETÉS JELENTÉS a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről BEVEZETÉS Magyarországon a társadalmi és gazdasági átalakulás több mint egy évtizedes szakaszában a rendszerváltás nehézségei, illetve a demokratikus kibontakozás együttesen eredményezték az önkéntes összefogás, a közösségi akaratérvényesítés erősödését. Kialakult egy olyan szektor, melynek része a társadalmi szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a köztestület, a sportági szakszövetség, valamint a közhasznú társaság (továbbiakban: nonprofit szervezetek). A társadalmi szervezetek tevékenységében az állami feladatok ellátásának aránya növekvő tendenciát mutat. Mindegyik szervezet típusra más és más jellemzők érvényesek. Alapításuk ennek megfelelően lehet központi, önkormányzati, vállalkozási, illetve magán kezdeményezésű. A nonprofit szervezetek megváltozott társadalmi jelentőségére, gazdasági súlyára jellemző, hogy a működő szervezetek száma eléri az 50 ezret, míg az összes bevétele meghaladja az 500 milliárd Ft-ot. Ebből az összegből a Pénzügyminisztérium évi zárszámadási adatai szerint 141,5 milliárd Ft a költségvetési támogatás, mely a megelőző évhez képest 43%-kal emelkedett. Az ellenőrzés célcsoportját a nonprofit szervezetek felét kitevő társadalmi szervezetek, köztestületek képezték, melyek létrehozása külön törvényben szabályozott. Ennek előírása értelmében: A társadalmi szervezet az egyesülési jogról szóló évi II. tv szerint olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és célja elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Célja érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat. A köztestület a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint közfeladatot ellátó, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el. Célja érdekében akkor végezhet vállalkozási tevékenységet, ha a létesítéséről szóló törvény ezt megengedi. Működésének elveit nem a tagság, hanem a törvényhozó határozza meg. A köztestületekre ha törvény eltérően nem rendelkezik az egyesületekre, s ennek megfelelően további utaló jogszabályi rendelkezés folytán a társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Központi Statisztikai Hivatal között Nonprofit szervezetek Magyarországon címmel évenként kiadott statisztikai adatai az egyesületi jelleggel működő társadalmi szervezetek számát körül, a köztestületekét 5

10 BEVEZETÉS pedig 500-at megközelítően regisztrálták. A tényleges tevékenységet végző nonprofit szervezetekre vetített hányaduk 49%, ezzel szemben a nonprofit szervezeteknek juttatott költségvetési támogatás - hozzávetőleg egyötödéhez jutottak hozzá. Az éves költségvetési törvényekben a nonprofit szervezetek, köztük a társadalmi szervezetek és köztestületek támogatása a központi, az önkormányzati, valamint az elkülönített állami pénzalap költségvetéséből valósult meg. A társadalmi szervezetek, köztestületek központi támogatása az éves költségvetési törvényekben jóváhagyott előirányzatok terhére normatív, és nem normatív módon két fő célra teljesült: működés támogatására szakmai-ágazati programokra A nem normatív központi költségvetési támogatás döntési és elosztási mechanizmusára jellemzően: az éves költségvetési törvények az Országgyűlés jóváhagyásával tartalmaztak társadalmi szervezetnek, köztestületnek címzett előirányzatot; az Országgyűlés kijelölt bizottságainak javaslata alapján, országgyűlési határozattal részesültek a társadalmi és karitatív, valamint nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatására jóváhagyott keretből; az általános tartalékból egyedi kormányhatározattal kaphattak támogatást; a központi és fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeti döntési hatáskörben pályáztatással, illetve pályáztatás nélkül juthattak támogatáshoz. A költségvetési támogatás rendszerében a központi költségvetési támogatásokat ellenőriztük, melyek normatív és nem normatív módon teljesültek. A feladatmutatóhoz rendelt normatívákat a költségvetési törvény rögzítette. A nem normatív támogatások tervezése közvetlenül névre címzetten, vagy címzés nélkül történt. A nem címzett előirányzatok fejezeti elosztása pályázattal és egyedi döntéssel teljesült. A társadalmi szervezetek, köztestületek központi költségvetési támogatásáról nem álltak rendelkezésre megfelelő mélységű és bontású költségvetési adatok, ezért becsülni kellett a támogatás rendszerét (lásd: 1. sz. melléklet 3. pontban). Megállapítottuk, hogy a támogatás 92-93%-a minisztériumi (központi intézményi) döntéssel teljesült. Az Országgyűlés 1%-ot sem elérő támogatási hányadából a Társadalmi szervezetek bizottsága hatáskörében elosztott 2000 óta változatlan - 348,1 millió Ft keret a tíz évvel ezelőtti összeget sem éri el (1991. évi 400 millió Ft). Ugyanakkor azóta közel megtízszereződött a támogatott szervezetek száma (172 helyett 1611). A jelenlegi pénzelosztási rendszerben nem különül el az állami közfeladatok és nem állami tevékenységek finanszírozása. A helyzetet az is jellemzi, hogy nem készült felmérés az átvállalt állami feladatok finanszírozási igényéről. 6

11 BEVEZETÉS Ellenőrzésünket - a rendszermodell elosztási hányadára figyelemmel a meghatározó döntési joggal bíró minisztériumi fejezetek felügyeletét ellátó szervezetektől származó támogatásokra összpontosítottuk. A fejezetek felügyeletét ellátó szervezetek az éves költségvetési törvényekben nem normatív módon tervezett támogatásokat a társadalmi szervezet, köztestület javára címzetten, valamint pályázati és egyedi döntésű programokra biztosították. Az ellenőrzést helyszíni ellenőrzéssel, illetve az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: ÁSZ tv.) 21. (2) bekezdése alapján teljességi nyilatkozattal hitelesített írásos beszámoltatással végeztük. Az ellenőrzés reprezentatív mintavétel alapján január 1, december 31. közötti időszakra terjedt ki. A rendszerellenőrzés célja annak értékelésében fogalmazódott meg, hogy: Rendeltetésszerű-e a társadalmi szervezetek, köztestületek központi költségvetési támogatásának felhasználása? Szabályszerű-e a költségvetési támogatással összefüggő gazdálkodási és beszámolási kötelezettségük teljesítése? Miként valósul meg az államháztartási szabályozás előírásainak betartása a központi támogatás tervezési, finanszírozási, elosztási és nyilvántartási rendszerében? Miként érvényesülnek a közhasznúsági törvény jelentési és nyilvántartási követelményei? Vizsgálatunkat a követelmények alapján, oly módon készítettük elő, hogy elvégeztük az ellenőrzési feladatok értékelését és szisztematikus mintaválasztását; figyelemmel az ÁSZ ellenőrzés törvényi szabályozására (1. sz. melléklet). Első ütemben a költségvetési fejezetek felügyeletét ellátó szervezetek vezetői (miniszterelnökség, minisztériumok) adatot szolgáltattak a társadalmi szervezetek és köztestületek közötti címzett támogatásának alakulásáról, a pályáztatás és finanszírozás gyakorlatáról, az ellenőrzés működéséről. Második ütemben a KSH évi adatgyűjtése alapján - szűkített adatbázist biztosított a legalább 100 ezer Ft központi költségvetési támogatásban részesült társadalmi szervezetekről, köztestületekről. A megadott 3236 szervezetből sávosan súlyozott módszerrel, 150 szervezetre kiterjedő célcsoportot képeztünk az egységes kérdőíves felmérés céljára. A megkérdezettek közül 18 nem küldött jelentést, 3 szervezet nemlegesen nyilatkozott a központi támogatásról, 2 beszámoló nem felelt meg a tartalmi követelményeknek. Összességében a kijelölt 150 szervezet 85%-a küldött érdemi, értékelhető beszámolót: tevékenységéről, könyvvezetési és beszámolási kötelezettségéről; közötti gazdálkodásáról és költségvetési támogatásáról; 7

12 BEVEZETÉS között végzett külső és belső pénzügyi ellenőrzésekről. A jelentések informatikai feldolgozására a felülvizsgálatot követően került sor. Az ellenőrzési minta kiválasztásához a domináns tevékenységeket öt funkcionális csoportba rendeztük: egészségügyi, szociális és családügyi; oktatási, művelődési és kulturális; szervezetfejlesztési, sport és ifjúsági; környezetvédelmi, település- és gazdaságfejlesztési; rendészeti, közbiztonsági és jogvédelmi. A reprezentatív csoportosítással kiemelt 5 funkcionális terület lefedte a társadalmi szervezeteknek, köztestületeknek nyújtott támogatási összegek több mint felét (51-53%). A társadalmi szervezetekre, köztestületekre jellemző - első három helyre rangsorolt - tevékenység alapján választottuk ki helyszíni ellenőrzésre a 6 költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szervezetet (EüM, ISM, ME, NKÖM, OM, SZCSM). Ehhez a minta 10%-a szerint jelöltük ki a 13 társadalmi szervezetet és 2 köztestületet (lásd.: 1. sz. melléklet 4. pontja szerint). Jelentésünkben a közvetlenül társadalmi szervezetre, köztestületre címzett, valamint a számukra pályáztatással vagy egyedi elbírálással adott támogatások felhasználásának ellenőrzési tapasztalatait foglaltuk össze. Az Állami Számvevőszék rendszeresen ellenőrzi a nonprofit szférába tartozó közalapítványoknak, alapítványoknak, valamint a társadalmi szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások felhasználását. Ez évben végzett, sorszámmal közzétett jelentésünk a közalapítványoknak és az alapítványoknak az évek között juttatott nem normatív központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről számolt be. Jelen vizsgálatunk módszerében és céljában kapcsolódik az alapítványi szféra ellenőrzése során követett gyakorlathoz. Az ellenőrzés az ÁSZ. tv. 2. (5) bekezdésén, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. (továbbiakban: Kh.tv.) 21. rendelkezésén alapult. 8

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Állami Számvevőszék rendszeresen ellenőrzi a közalapítványoknak és a társadalmi szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások felhasználását. A költségvetési támogatások mértéke dinamikus emelkedést mutat. A nonprofit szervezetek évben 97,9 milliárd Ft, évben 141,5 milliárd Ft, valamint a évi előzetes adatok szerint 189,2 milliárd Ft központi támogatásban részesültek. A két év alatt a támogatási összeg megduplázódott. A PM zárszámadáson alapuló adatai a nonprofit szervezetek támogatását összevontan tartalmazzák. Az elosztási rendszerben nem érvényesült kellő módon az államháztartási törvényben megfogalmazott alapelvek közül: a teljesség, az egységesség, az áttekinthetőség és a nyilvánosság követelménye. A teljesség követelményének hiányára utal, hogy a pénzügyi információs rendszerben nem állapítható meg pontosan a társadalmi szervezetek, köztestületek központi költségvetési támogatásának mértéke. A központi támogatások 80 %-ának elosztása közötti időszakban egyedi döntések alapján történt. A tapasztalatok szerint nem különült el az állami közfeladatok és nem állami tevékenységek finanszírozása. A központi költségvetési támogatások %-a a minisztériumok, 6-7 %-a az elkülönített állami pénzalapok döntési hatáskörében, míg az Országgyűlés bizottságainak javaslatai alapján 0,2-0,3 %-a került elosztásra. Az Állami Számvevőszék jelen ellenőrzése a minisztériumok által nyújtott költségvetési támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére irányult. A társadalmi szervezetek, köztestületek támogatásának összege - a KSH becsült adatai alapján - a nonprofit szervezetek költségvetési juttatásának hozzávetőlegesen 1/5-ét tette ki. A nonprofit szervezetek támogatásnövekedési dinamikáján belül a társadalmi szervezetek, köztestületek támogatási részaránya csökkenést mutat a közhasznú társaságok növekvő részarányával szemben. A gyakorlatban a társadalmi szervezetek, köztestületek közül minden ötödik jutott költségvetési támogatáshoz. A évi statisztika szerint 100 ezer Ft összeget meghaladó központi támogatásban 3236 szervezet részesült a hozzávetőleg működő szervezetből. Az államháztartáson belül nem megoldott a nonprofit szervezetek támogatását figyelemmel kísérő, részletező nyilvántartás rendszere. Ezért a különféle összeállításban szereplő számok meglehetősen pontatlanok, belső tartalmuk nem egységes és egyrészt halmozódásokat, másrészt a vállalkozói kör részére juttatott összegeket is tartalmaznak. A PM által kialakított rendszer nem követi a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott tevékenységi kört. A KSH évente kiadott statisztikai elemzései a pénzügyi adatszolgáltatás érdemi felülvizsgálata nélkül, a működő szervezetek egyharmadának jelentése hiányában készültek. Az évi központi költségvetési támogatásra vonatkozó KSH adatok 21,0 milliárd Ft illetve 30,6 milliárd Ft eltérést mutatnak a 9

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK PM adatokhoz képest. A támogatások 20%-át meghaladó eltérés utal a pénzügyi információs rendszer nem megfelelő működésére, az államháztartási nyilvántartás elégtelenségére, valamint a fogalmi rendszer nem egységes értelmezésére. A minisztériumok a döntési hatáskörükbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását - az EüM évet illető szabályzata kivételével - a pénzügyminiszterrel egyetértésben szabályozták. A szabályzatok összhangban voltak az államháztartási törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet előírásaival. Ugyanakkor nem fordítottak kellő figyelmet az egyedi támogatások döntés-előkészítési mechanizmusának szabályozására. A pályázati követelményekhez viszonyítva kevésbé kötött eljárási feltételeket határoztak meg. Az egységesen alkalmazandó követelményekről jogi előírás nem rendelkezik. Az éves költségvetési törvényekben címzett támogatásban részesülő szervezetek száma a négy év viszonylatában között volt, így 1000 szervezet közül 1 részesült ebben a támogatási formában. A támogatásban részesültek éves támogatása átlagosan az évi 86,3 millió Ft-ról évre 141,1 millió Ft-ra nőtt. A címzett előirányzatok alakulása jellemzően bázis szemléletű tervezési gyakorlatot mutat, melyhez egyes minisztériumok nem kértek az adott szervezetektől szakmai és költségvetési indokolást. Előfordult, hogy a kizárólagosan társadalmi szervezetekre előirányzott költségvetési keretekből nem társadalmi szervezeteknek is juttattak támogatást (EüM, SZCSM). A minisztériumok a nem normatív támogatást - közel teljes összegben - végleges költségvetési juttatásként folyósították. A céljelleggel megítélt támogatások %-át tették ki az igényelt összegnek. A minisztériumok a címzett támogatást - egy kivétellel - működési céllal tervezték, ennek megfelelően időarányos finanszírozással folyósították. A címzett támogatásban részesült szervezetek az előírt tartalommal, határidős kötelezettséggel szakmai és pénzügyi beszámolót készítettek. Ennek helyszíni ellenőrzését a minisztériumok alapvetően elmulasztották. A nem címzett támogatások elosztása a vizsgált időszakban pályázati úton és egyedi elbírálás alapján történt. Az között a szervezetek 4/5-e pályázat útján nyerte el támogatását, míg e támogatások összege 1/5-ét tette ki a fejezeti hatáskörű döntésekkel adott támogatásoknak. Egyes minisztériumok a pályáztatás koordináltabb lebonyolítása érdekében külön szervezeteket bíztak meg, melyek által színvonalasabbá vált a támogatások ügyintézése (ISM, NKÖM, MeH). A pályázati támogatások rendszere nem egységes, minisztériumonként és pályázati kiírásonként változó tartalmú. A pályázó szervezetekről nincs egységes, naprakész nyilvántartás. Egy pályázó szervezet pályázatonként külön-külön kötelezett a teljes pályázati dokumentációjának benyújtására. A központi nyilvántartás hiányában a támogatás odaítélésének és elszámolásának jelenlegi rendje többlet ráfordítást igényel mind a pályáztató, mind a pályázó részéről. 10

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A pályázatot kiírók 5%-ban nem tartják be az elbírálási, finanszírozási határidőket, mely pénzügyi nehézséget okoz a felhasználónál. A tipikusan egyedileg elbírált támogatásoknál nem valósult meg az államháztartásról szóló törvény komplex követelménye, a közpénzekkel való hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak érvényesítése. A minisztériumok rendelkezési jogosultsággal felruházott szakmai szervezetei nem gondoskodtak a törvény előírásainak következetes betartásáról. A helyszíni ellenőrzésre kiválasztott minisztériumok viszonylatában rendkívül szűk körben valósult meg a forrás koncentrálását célzó kormányzati koordináció, együttműködés. Az összehangolás hiánya visszavezethető arra is, hogy e kötelezettségről rendelkező kormányrendelet az azonos támogatási célt szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok, illetve elkülönített állami pénzalapok pénzeszközei felhasználásának speciális szabályait rögzíti, s nem tartalmaz általános érvényű követelményeket. Az éves költségvetési törvényekben elfogadott, a vizsgált fejezetekhez tartozó szakmai programok céljai összhangban álltak a közhasznú szervezetekről szóló törvény által közhasznúnak minősített tevékenységi körrel. A minisztériumok, a támogatás feltételeit - az EüM évi néhány esetét kivéve - a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kedvezményezett szervezetekkel kötött támogatási szerződésekben rögzítették. A közhasznú szervezetekről szóló törvény értelmében kizárólag a közhasznú szervezeteknek nyújtott nem normatív államháztartási támogatásra vonatkozik a szerződéskötés követelménye. Ennek ellenére a minisztériumoknál helyes módon, évtől egységes gyakorlattá vált, hogy a nem közhasznú szervezetekkel is szerződést kötöttek. A támogatások felhasználására és elszámolására kötött szerződések tartalma általában megfelelt az államháztartás működési rendjéről szóló előírásoknak. Azáltal, hogy a szabályozás nem teljes körű, a szerződések tartalma eltérő volt minisztériumonként és minisztériumon belül is. Egyes minisztériumok szerződései egyrészt olyan kötelezettségeket is tartalmaztak, melynek nem lehetett eleget tenni, másrészt fontos tartalmi követelményeket mellőztek. A támogatásokról megkötött szerződések hibái és hiányosságai a nem megfelelő belső szabályozásra voltak visszavezethetőek. A szabályzatok gyakran csak általánosságban rögzítették az elszámolási kötelezettség tartalmára, formájára és határidejére; a szakmai és pénzügyi beszámoló összeállításának szempontjaira; valamint az ellenőrzési jog gyakorlására vonatkozó eljárási rendet. A minisztériumok pályázati rendszerét az államháztartási alapelvekkel összhangban álló szabályozottság, szervezettség jellemezte. A minisztériumok a pályázati célra elkülönített céltámogatások felhasználását a szakmai szempontokra és az államháztartási követelményekre figyelemmel szervezték. A pályázatokat jellemzően nyílt formában, de változó arányban zárt keretek között is meghirdették. A meghívásos pályáztatásnál nem érvényesültek következetesen a döntés-előkészítési szabályok. A MeH között a civil szervezetek támogatására szolgáló keretének %-át meghívásos formában osztotta el. A évben két pályázatra elkülönített, majd összevont 110 millió Ft 11

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK pályázati pénzalap egyedi igényekre, formális kuratóriumi döntéssel került elosztásra. A pályázati cél részletezése és a javaslat indokolása nélkül megítélt támogatást 10 szervezet kapta, egyenként 5-25 millió Ft-ig terjedő nagyságrendben. A pályázati támogatások rendeltetésszerű felhasználásának elszámoltatását és ellenőrzését a pályázatkezelő szervezeteknél értékeltük szabályszerűnek, módszeresnek. Így pl. a MeH Informatikai Kormánybiztosság Hivatala a pályázati típustól függően - a szerződések % közötti hányadában helyszíni ellenőrzést végzett; a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat számítógépes nyilvántartás alapján kísérte nyomon a támogatási határidők betartását; a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatkezelő rendszere monitoring szervezésű célirányos ellenőrzéseket tesz lehetővé. A minisztériumok a célelőirányzatokból folyósított támogatások meghatározó hányadát egyedi kérelmek alapján döntötték el. A felmérésbe vont 6 minisztérium által, az ellenőrzött 127 szervezetnek juttatott támogatások 80 %-a egyedi döntési hatáskörbe tartozott. Az egyedi támogatások fele a programfinanszírozási szabályok szerint teljesült. A szabályozás az egyedi támogatások döntéselőkészítési folyamatára - a pályázatokkal ellentétben - nem tartalmazott kötelező érvényű előírásokat. Így a beküldött kérelmek 25-30%-a megalapozatlan költségvetéseken alapult, melyhez a szabályszerűség követelményeinek ellenőrzésére kevésbé alkalmas információk kapcsolódtak. Pl.: A MeH a Rákóczi Szövetség támogatását ily módon folyósította millió Ft nagyságrendben között. A helyszíni ellenőrzésbe vont társadalmi szervezetek és köztestületek a költségvetési támogatásokat alapvetően rendeltetésszerűen, a támogatási szerződésekben rögzítettek szerint használták fel. A minisztériumoknál vizsgált egyedi támogatások célszerű felhasználását igazoló bizonylatok egyharmada nem felelt meg a számviteli törvény követelményeinek. A vizsgálatba vont 127 társadalmi szervezet és köztestület 30%-a nem rendelkezett szervezeti és működési szabályzattal és 36%-a számviteli politikát sem készített. Az alkalmazott könyvvezetés formája nem igazodott a választott beszámoló típus formai követelményéhez, így például évben 43 szervezet vezetett kettős könyvelést, miközben 64 szervezet töltött ki ehhez a könyvvezetéshez igazodó beszámolót. A 82 közhasznú szervezethez képest 62 készített közhasznú beszámolót. A negatív tapasztalok azt mutatják, hogy a társadalmi szervezetek szabályzatalkotási és könyvvezetési, beszámolókészítési gyakorlatán feltétlenül javítani szükséges, mely feladat végrehajtása csak jelentős külső segítséggel valósítható meg. A statisztikai adatok szerint a szervezetek többsége nem kérte a közhasznú besorolását. Ebben közrejátszott az is, hogy a költségvetési támogatás megszerzésének nem volt általános feltétele, pedig a törvény éppen a gazdálkodás áttekinthetőbbé tételét célozta. Ehhez elrendelte a közhasznúsági jelentés készítését, melyben elsődlegesen követelte meg a költségvetési támogatás mértékéről, rendeltetésszerű felhasználásáról való elszámolást. 12

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26.

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. Civil változások 2012 Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. 2011. évi CLXXV. Tv. fogalmak Közhasznúság fogalma: minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről

Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről HATÁRON TÚLI MAGYAROK HIVATALA 1518 BUDAPEST 112, PF. 43 I. BÉRC U. 13-15. ( 372-9502 372-9561 - htmh@htmh.gov.hu Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről A szomszédos

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 OPSZ fő céljai a 2015.év gazdálkodásában Adminisztrációs terhek csökkentése a polgárőr egyesületek

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2013.évi Működéséről

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2014. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság (alakuláskori nevén) 2004. június 22. napján meghozott,

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1]

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1] Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18160525-1-42 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG PK.60.991/1997 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca 7. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

2011. évi. Közhasznúsági jelentése

2011. évi. Közhasznúsági jelentése Varázshangok az Egészségért Egyesület 8315 Gyenesdiás, Madách u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Amely készült a Varázshangok az Egészségért Egyesület 2011. évi működéséről A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07..

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07.. NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL Budapest, 2013. 05. 07.. I. Bevezető 1. Az alapítvány neve NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 4, a cél

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18367193-1-03 Bejegyző szerv: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Kecskemét Regisztrációs szám: Pk.60.060/2005/3. Motoros Könnyű Sportrepülő Szövetség 6035 Ballószög, II. körzet 35. 2005. Fordulónap: 2005.

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám 19171339-1-13 Bejegyző szervezet Pest Megyei Bíróság Pk.60038/1989 Regisztrációs szám TE34 Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület 2000 Szentendre, Jókai utca 3. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány

Önálló Főiskolai Közalapítvány Önálló Főiskolai Közalapítvány 1909698891-1-07 2011. évi Közhasznúsági jelentése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány Oldal 1 Tájékoztató adatok: Alakulás ideje : 1991. november

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. év Alapítvány neve, címe: Mohács és Vidéke Ipari és kereskedelmi Szakképzéséért Alapítvány 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. Alapítvány adószáma: 18303913-1-02 Nyilvántartási

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3.

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. CIVIL FÓRUM Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. 2015.február 9. Pakod Mit jelent a közhasznúság a törvény szerint? Érdemese-e

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 23.578-3/2007-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 03-án

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Az Alfa Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. évről. A Fővárosi Bíróság 2009. szeptember hó 24-én kelt 12. Pk. 60.217/2009. sz. végzésével a13451.. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alfa

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év II. A költségvetési támogatás felhasználásáról Támogatást Támogatás Felhasználás Felhasználás összege Elszámolás nyújtó megnevezése Időpontja Összege (Ft) célja Előző évi Tárgyévi Tárgyévet követő időpontja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014.(II. 19.) önkormányzati rendelete. A civil szervezetek támogatásáról

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014.(II. 19.) önkormányzati rendelete. A civil szervezetek támogatásáról Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II. 19.) önkormányzati rendelete A civil szervezetek támogatásáról Rácalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben