Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről."

Átírás

1 Szám: 1/1-67/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester, Nagy Bálint alpolgármester Dr. Boldizsár Erzsébet, Dósa Zsolt, Dr. Ifi Ferenc, Kovács Viktória, Mohácsi József, Nemes Klára, Raffai Róbertné és Vozár Péterné képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a testületi ülés szabályszerűen került összehívásra, a teremben 10 képviselő van jelen, a testület határozatképes, így a soros ülést órakor megnyitotta. Ezt követően arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az ülést megelőző napon Berki László képviselő március 26-ei hatállyal benyújtotta Keszthely város önkormányzata képviselői megbízatásáról való lemondását, melyről szóló nyilatkozatát felolvasta. (Berki László képviselő önkormányzati képviselői megbízatásáról való lemondásáról szóló nyilatkozatát tartalmazó beadványa a jegyzőkönyv, mint a helyi Választási Iroda vezetője tájékoztatta a képviselőtestületet és a televízión keresztül a város lakosságát, hogy a jogszabályok rendelkezései szerint az önkormányzati képviselő a képviselő-testületi ülésen jelentheti be lemondását, azt, valamint a megbízatás megszűntének időpontját az ülés jegyzőkönyvében kell rögzíteni. Közölte, hogy az önkormányzati képviselő lemondhat a polgármesterhez eljutatott írásbeli nyilatkozatban is, melyet a következő képviselő-testületi ülésen ismertetni kell, valamint azt, hogy a nyilatkozat nem vonható vissza és a képviselői megbízatás a képviselő által meghatározott időpontban szűnik meg. Elmondta még, hogy ha kompenzációs listáról megválasztott képviselő kiesik, akkor a helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölőszervezet által bejelentett jelölt lép, azonban ha a jelölő szervezet 30 napon belül nem jelent be jelöltet a megüresedett képviselői helyre, akkor a listán soron következő jelölt lép a távozó képviselő helyére. Ruzsics Ferenc polgármester ezt követően a napirendi javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé azzal, hogy egy sürgősségi indítvány érkezett:

2 2 S1.) A Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művelődési Iskola átszervezésének véleményezése Az előterjesztés sürgősségi megtárgyalást az indokolta, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerülete március 18. napján elektronikus úton megkereséssel élt az önkormányzat felé a fenntartásukban működő Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének, a tanulói létszám emelésének véleményezése céljából, melyre az Nkt. 83. (5) bekezdése szerint a működtető önkormányzatnak 15 nap áll rendelkezésére. A sürgősségi indítványt a nyílt ülés végén javasolta megtárgyalni. Felkérte a képviselőket a napirenddel kapcsolatos javaslataik, észrevételeik megtételére. Ezek hiányában szavazásra tette fel a S1. indítvány napirendre vételét. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a S1. indítvány napirendre vételét. Ezt követően a teljes napirenddel kapcsolatban kérte a képviselőket, hogy javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg. Ezek hiányában a módosított, teljes napirendet bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Napirend: 1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 2. A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 3.A gazdasági program felülvizsgálata 4. Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása 5. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Göncz Attila ügyvezető igazgató (felkérésre) 6. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Rudolf Wiedner ügyvezető igazgató (felkérésre) 7. A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Rudolf Wiedner ügyvezető igazgató (felkérésre) 8. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Dr. Molnár András, a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató (felkérésre) 9. Beszámoló a évi turisztikai tapasztalatokról Előterjesztő: Dósa Zsolt városstratégiai bizottsági elnök

3 3 10. Tájékoztató a Keszthelyi Turisztikai Egyesület évi tevékenységéről és évi terveiről Előterjesztő: Bubla Zoltán elnök (felkérésre) 11. A Fejér György Városi Könyvtár intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása Egyéb ügyek 12. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft-vel fennálló ingatlankezelési szerződés felülvizsgálata 13. Bérleti jog átadást engedélyező képviselő-testületi határozat módosítása 14. Kutya ügyességi pálya kialakítása 15. Keszthely város közvilágításának karbantartására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása 16. A Keszthelyi Életfa Óvoda Továbbképzési Programjának ( ) jóváhagyása 17. A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás tagdíjának, valamint a Szociális Szolgáltató Központ által ellátott szociális feladatok hozzájárulásának jóváhagyása 18. Támogatási kérelmek 19. A Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány ügye II. S1.) A Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művelődési Iskola átszervezésének véleményezése 20. A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása (zárt) 21. Egyedi lakásügyek (zárt) Ruzsics Ferenc polgármester a napirend előtt rátért a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató megtárgyalására, amely szokás szerint kiegészült a VÜZ Nonprofit Kft. gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató anyaggal. Felkérte képviselőtársait a tájékoztatóval kapcsolatos hozzászólásra. Hozzászólás hiányában áttért a polgármester és az alpolgármester két ülés között tett intézkedéseiről készült tájékoztatók megtárgyalására. A tájékoztatókkal kapcsolatban

4 4 kérdés, hozzászólás nem merült fel. Ezt követően a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatait terjesztette a képviselő-testület elé. Felkérte képviselőtársait ezekkel kapcsolatos kérdés, hozzászólás megtételére. Nemes Klára képviselő közölte, hogy az Emberi Erőforrások Bizottsága március 23-án döntött a sporttámogatások felosztásáról. Elmondta, hogy a támogatások odaítélése körültekintően, tekintettel az egyesületekben folyó utánpótlás nevelésre és az egyesületekben versenyző válogatott sportolók számára figyelemmel történt. Elmondta még, hogy március 25-én került megrendezésre a mezei futóverseny megyei döntője, melyen a város általános és középiskolai tanulói mind egyéni, mind csapat szinten aranyérmeket szereztek. Ruzsics Ferenc polgármester a hozzászólásra reagálva gratulált a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak, edzőiknek. Ezt követően további kérdés, hozzászólás hiányában a három tájékoztató együttes elfogadására tett javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester és az alpolgármester két ülés közötti időszakban tett fontosabb intézkedéseiről, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztatót. (A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatók, a két ülés közötti időszakban tett polgármesteri és alpolgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztató, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában először a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 35/2015. (III. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján egyetért a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével és felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület március 26-i ülése elé. Határidő: március 26. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető)

5 5 Ruzsics Ferenc polgármester ezt követően a rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az önkormányzati rendelet elfogadásra került, amely április 1-jén lép hatályba. 2. A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az önkormányzati rendelet elfogadásra került, amely április 1-jén lép hatályba. 3.A gazdasági program felülvizsgálata Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Dr. Ifi Ferenc képviselő elmondta, hogy véleménye szerint a gazdaságfejlesztési program egy komoly dolog, éppen ezért nem érthetetlen, töltelék szövegekkel és idegen, megfoghatatlan kifejezésekkel kellene telezsúfolni, hanem a tényleg fontos részeit koncentráltabban, pontosabban kellene megfogalmazni. Jónak tartotta viszont a programban szereplő negyedévente megrendezendő gazdaságfejlesztési kerekasztal megbeszéléseket, hiányolta azok megtartását, és kívánatosnak tartaná, ha a jövőben a program részévé tennék, és ha az, ha nem is negyedévente, de félévente megrendezésre kerülne.

6 6 Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy véleménye szerint a köznapi nyelvben is érthető kifejezések vannak a program szövegében, nem lát problémát az értelmezésükre. Kifejtette, hogy ez egy gazdaságfejlesztési koncepció, egy tervezet, mely nincsen kőbe vésve, a tervek megvalósítását befolyásolják az önkormányzat anyagi és humán erőforrásai, lehetőségei. A gazdaságfejlesztési kerekasztal megbeszélésekkel kapcsolatban elmondta, hogy az nem kötelező, hanem csak egy lehetőség, de ha igény mutatkozik rá, akkor nem zárkóznak el a megrendezésétől. Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztése során lobbizni kellene annak érdekében, hogy a programban szereplő 84-es út és a később megvalósítandó észak-déli M9-es autópálya fejlesztési terve kerüljön vissza a kormány 2020-ig tartó fejlesztési koncepciójába. Az állomásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy a Volán buszmegálló helyzete rendeződött, azonban a vasútállomás tekintetében vannak még bőven teendők. A környezetvédelemmel összefüggésben kiemelte, hogy reméli, a Spar mögötti veszélyes bitumen üzem minden környezetvédelmi előírásnak megfelel. Elmondta még, hogy véleménye szerint lobbizni kell azért, hogy a gépjármű adóból befolyó összegből minél kevesebbet vonjon el a kormány. A munkahely teremtés kérdését érintve hozzátette még, hogy véleménye szerint sok munkahely jönne létre az inkubátorház, valamint a sármelléki repülőtér és főleg annak cargo részlegének fejlesztése révén, mely egyben a turizmus fejlesztését is szolgálná. Kovács Viktória képviselő közölte, hogy a program irányelveivel általában egyetért, azonban felhívta a figyelmet arra, hogy az üzletek vasárnapi zárva tartása hatással lesz a gazdasági és a turisztikai tervekre is, valamint kérte, hogy fokozottan figyeljék, hogy mindez milyen hatással lesz a város gazdasági életére. Kérdezte, hogy igaz-e az, hogy a törvény végrehajtási rendeletében meghatározott jegyzői feladatok a jogszabályi hiányosságok miatt még nem hajthatók végre. válaszában elmondta, hogy valóban kijött március 18-án egy kormányrendelet, amely meghatározza a végrehajtás során a jegyző hatáskörét, valamint az is igaz, hogy a törvényi szabályozással kapcsolatban még vannak értelmezési problémák. Azt azonban fontosnak tartotta leszögezni, hogy ezekben az eljárásokban a fő hatáskör a fogyasztóvédelmi hatóságé, az ő feladtuk a tényleges ellenőrzés, a jegyző hatáskörébe csak az tartozik, hogy az évente egy szabadon megválasztott vasárnapra engedélyezett nyitva tartás bejelentését tudomásul vegye. Vozár Péterné képviselő szerint az előttük fekvő, 2015.év végén záruló gazdasági program java része már megvalósult és úgy gondolta, hogy az elhangzott észrevételek az új, 2016-tól induló gazdasági program terveibe beépíthetők lesznek. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy olyan konkrét gazdasági programot, amelyben meghatározzák, hogy mit és mennyiből kívánnak létrehozni, nem tudnak megalkotni, mivel az európai uniós pályázatokat sem írták még ki. Véleménye szerint csak arra van lehetőség, hogy meghatározzák azokat az irányokat, hogy mit szeretnének elérni rövid és középtávon. Kovács Viktória képviselő megköszönte a jegyző válaszát és kérte, hogy ha változás lesz, a sajtó útján tájékoztassák az érintetteket, annak érdekében, hogy aki szeretné, az ki tudja nyitni az üzletét, hiszen ez mindenkinek fontos. Ruzsics Ferenc polgármester a másik kérdésre válaszolva elmondta, hogy a vasárnapi kötelező boltbezárás gazdasági hatásait még nem tudják elemezni, mivel legalább másfél-két hónapnak el kell telnie ahhoz, hogy a gazdasági élet szereplői jelezni tudják, hogy milyen konkrét negatív

7 7 vagy pozitív következményei vannak a rendelkezésnek. Elmondta még, hogy tapasztalható, hogy az üzletek hét közben tovább tartanak nyitva, így igyekezve csökkenteni a vasárnapi forgalomkiesést. Hozzátette, hogy a Balatoni Szövetség legutóbbi ülésén is szóba került a Balatonhoz közel eső olyan strandcikkeket árusító, valamint vendéglátóipari tevékenységhez nem köthető boltok vasárnapi nyitva tartásának kérdése, azonban hallomás alapján inkább szigorítás, mintsem enyhítés várható a kormány részéről. Végül elmondta még, hogy valamekkora adóbevétel csökkenést ők is valószínűsítettek az intézkedés hatására, azonban ez még nem biztos. Dr. Ifi Ferenc képviselő csatlakozva Kovács Viktória képviselő társa javaslatához elmondta, hogy április 15-ig a város minden polgárának lehetősége van írásban a város fejlesztésével kapcsolatos javaslatot adni a címre. Reményét fejezte ki, hogy a jó javaslatokat figyelembe is veszik. Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök véleménye szerint a vasárnapi boltbezárás Keszthelyen és környékén elsősorban a turizmust fogja érinteni, mivel az idelátogató vendégek hozzászoktak a nyitva lévő boltokhoz. Felvetette, vajon nem lehetne-e elérni, hogy legalább a turista szezonban nyitva lehessenek a boltok. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy szerinte a vasárnapi boltbezáráshoz az idelátogató német turisták már hozzá vannak szokva, a magyarok pedig hozzá fognak szokni. Közölte, hogy természetesen továbbítani fogja a kéréseket, de ezek a kérdések nem a keszthelyi képviselő-testületben fognak eldőlni, hanem a parlamentben. Kovács Viktória képviselő felvetette, hogy mivel 2-3 hónap kell a hatások felmérésére, illetve jön a turista szezon is, jónak tartaná, ha ezen idő elteltével egy fórumot hívnának össze a tapasztalatok megbeszélésére, hogy a jogszabályok adta keretek között a legjobbat tudják kihozni a helyzetből. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy ha a beérkező adatok valósak, akkor látja értelmét, hogy a tapasztalatok alapján javaslatokat fogalmazzanak meg, melyeket aztán továbbít az illetékeseknek. Hozzátette azonban, hogy ha a jogszabályi keretek nem változnak addig, akkor pusztán ettől még változás nem fog megvalósulni. Kovács Viktória képviselő közölte, hogy véleménye szerint élni kellene a jogszabályok adta lehetőségekkel, a jogszabályi kiskapukat ki kellene használnia a városnak. Példaként említette egy dohánybolt piaccá átminősítését, valamint egy templomban vasárnap olasz cipő vásár rendezését. Főleg azért tekintette ezt különösen jelentősnek, mert a legutóbbi sajtótájékoztató után is telefonos megkeresés érkezett az önkormányzathoz, mivel az emberek élni kívántak volna a vasárnapi nyitva tartás lehetőségével. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy azért volt telefonos megkeresés az önkormányzat felé, mivel a sajtó egy része félretájékoztatta az embereket, és az ellentmondásos információk miatt voltak olyanok, akik azt hitték, hogy nyitva tarthatnak vasárnap is. Hozzátette, hogy válaszolni is csak azt tudták, hogy meg kell várni a végrehajtási rendeletet, de végül az sem adott minden kérdésre választ. A templomban árusított olasz cipőkkel kapcsolatban pedig azt mondta, hogy csak az ellenzéki sajtó által felfújt ügy, mely hamar ki is pukkadt. közölte, hogy a képviselő asszony nyitott kapukat dönget, mivel a piac rendeletet kollégáival megvizsgálták, és arra jutottak, hogy mivel a Fő tér projektben vállalta a város, hogy időszakosan piacként működik a Fő tér területe, mely jelenleg biotermékek, növények és kézműves termékek árusítását teszi lehetővé. Javasolták, hogy az

8 8 áprilisi ülésen a rendelet módosításával mindez bővüljön ki az iparcikkekkel is. Indokaiban kifejtette, hogy kulturális eseményeknél a kulturális tevékenységet kisegítő esetekben a szabályozás időszakára mentesít a törvényi rendelkezések alól. A sportrendezvények esetében a sportlétesítményen belül él a mentesség, ez pedig már akadályozhatja a már hagyományossá vált sportesemények megrendezését. Mindezekre tekintettel javasolták a rendelet szabályainak tágítását. Ruzsics Ferenc polgármester hozzátette, hogy igyekeznek a kérdésre jogszerű választ adni, azonban a piac területét az egész városra nem tudják kiterjeszteni, de a Fő tér esetében ez a lehetőség adott. Az aszfaltkeverővel kapcsolatosan elmondta, hogy októberben volt egy vizsgálat, amely mindent rendben talált működés közben is. A 84-es úttal kapcsolatosan közölte, hogy támogatják, hogy a kormány 2020-ig tartó terveibe kerüljön vissza. Végül a sármelléki repülőtérrel kapcsolatban kifejtette, hogy az önkormányzat támogatja mind a repülőtér, mind annak cargo részlegének fejlesztését, és reményét fejezte ki, hogy az utóbbi évek fejlesztései hozzájárulnak a reptér forgalmának növekedéséhez. Ezt követően további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 36/2015. (III. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A gazdasági program felülvizsgálata című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) ában foglaltak alapján az önkormányzat közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját felülvizsgálta. 2. A képviselő-testület az előterjesztésben megjelölt indokok alapján felkéri a polgármestert, hogy Keszthely Város Önkormányzata a jelenleg még tervezés alatt álló, de az idei évben elfogadásra kerülő Integrált Településfejlesztési Stratégián alapuló évekre szóló gazdasági programjának tervezetét jóváhagyás céljából terjessze be a képviselő-testület elé. Határidő: december 31. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (valamennyi osztályvezető) 4. Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Dr. Ifi Ferenc képviselő kifogásolta, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletének 2. pontjában 17,7 millió Ft szerepel a közvilágítás karbantartása címszó alatt, míg a héten erről már bizottsági döntés született 3,7 millió Ft értékben. Furcsállta, hogy 17,7 millió Ft-tal szerepel egy olyan tétel, amely 3,7 millió Ft-ból is megoldható. Megjegyezte, hogy a közvilágítás korszerűsítése is

9 9 szerepel a tervben, pedig az már meg is történt. Elmondta még, hogy az önkormányzat közbeszerzései csak ritkán valósulnak meg nyílt közbeszerzés útján. Jellemzőbb a tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása, melyre általában három pályázót hívnak meg. Kérte Szigligeti Aladár osztályvezetőt, mint a legtöbb közbeszerzés témafelelősét, hogy a jövőben ne csak három, de legalább öt vagy hat pályázót hívjanak meg, mivel így véleménye szerint olcsóbban lesznek megvalósíthatóak az önkormányzat beruházásai. Hozzátette, hogy ő sem tartja kívánatosnak, hogy az ország minden részéről ismeretlen cégek pályázzanak, de ha van öt vagy hat jó nevű környékbeli cég, akkor azokat véleménye szerint kívánatos lenne meghívni. Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető válaszában elmondta, hogy felvetésének második felére nincs kompetenciája válaszolni. A képviselő felszólalásának első felében említett témával kapcsolatosan közölte, hogy a képviselő-testület tavaly decemberben döntött arról, hogy a közvilágítás karbantartására pályázatot kell kiírni, egyértelműen meghatározva, hogy ennek egy öt éves időszakra vonatkozó karbantartási szerződésnek kell lennie, melynek tartalmaznia kell egy 6 millió Ft-os felújítást is. Megerősíti mindezt, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének is tartalmaznia kell az erre vonatkozó pénzügyi forrást. Az ajánlatokban éves időtartamokra lebontva, de öt éves intervallumra meghatározva is kellett szerepeltetni a felújításban érintett lámpatestek és a felújításban nem érintett lámpatestek karbantartási díját. Mivel egy végleges, pontos szám csak a közbeszerzési eljárás lezárultjával fog kialakulni, ezért a közbeszerzési törvény szerint az önkormányzatnak meg kell becsülni a karbantartás nagyságrendjét, melyre kiindulási alapot az elmúlt évek karbantartási szerződései adtak. Mivel egy öt éves szerződésről van szó, kötelező az egybeszámítás, tehát az az összeg, amely a mellékletben szerepel, az a képviselő által említett összeg nagyjából ötszöröse. Ezek alapján felelősséggel kijelentette, hogy ennek a közbeszerzési tervnek az említett pontjában szereplő összeg teljes egészében megfelel a jogszabályok rendelkezéseinek. Végül elmondta még, hogy a közvilágítás korszerűsítése a teljes körű, komplex tájékoztatás érdekében, mint az elmúlt időszak közbeszerzése szerepel mellékletként csatolva az előterjesztéshez. Kovács Viktória képviselő elmondta, hogy a évi összesített közbeszerzési tervben kilenc tételből öt esetben a Veszprémber Zrt. szerepel külső szakértőként, és a évben is 10 millió Ft-os marketing tevékenység szerepel, ugyancsak a Veszprémber Zrt. neve mellett. Kérdezte, hogy mi ez a marketing tevékenység. válaszában elmondta, hogy ez a Balatonpart II-es ütemének most megvalósuló, április 30-áig teljesítendő, pályázathoz kapcsolódó és pályázatból finanszírozott marketing tevékenység, mely kötelező eleme volt a pályázatnak. A marketing tevékenység több elemből tevődik össze, mint sajtómegjelenések, kötelező hirdetményfelületek, egy imázsfilm, molinók, melyekkel a pályázatban vállalt kötelezettséget teljesítenek. Dr. Ifi Ferenc képviselő közölte, hogy elfogadja Szigligeti Aladár osztályvezető válaszát. Kovács Viktória képviselő elmondta, hogy a Veszprémber Zrt. neve mellett szerepel egy 61 millió Ft-os tétel is és kérdezte, hogy miért ilyen sokszor, és miért pont a Veszprémber Zrt. szokott nyerni. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy azért nyer a Veszprémber Zrt. ennyiszer, mert a legjobb ajánlatokat ő adja és a legmegbízhatóbb partnernek is ő bizonyult eddig. Sok beruházást bonyolítottak le együtt, mint például a Fő tér 1 és a Fő tér 2, melyek során a munkatársaik is nagy odafigyelést tanúsítottak. Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető hozzátette, hogy az említett 61 millió Ft-os beruházás kivitelezését a szükséges szakemberekkel rendelkező Horváth-Ép Kft. nyerte el, a Veszprémber Zrt. csak a közbeszerzési szakértő volt.

10 10 Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 37/2015. (III. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdése, valamint Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata II.1.2. pontjában biztosított jogkörben Keszthely Város Önkormányzata évi összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 59/2014. (III. 27.) számú határozatával jóváhagyott, majd 321/2014. (XII. 18.) számú határozatával módosított évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja azzal, hogy a Keszthely város közvilágítás karbantartása című beszerzésre vonatkozó 9. sor törlésre kerül. Határidő: december 31. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (érintett osztályvezetők) 5. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Göncz Attila ügyvezető igazgató (felkérésre) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Raffai Róbertné képviselő a piaccal kapcsolatban javasolta, hogy egy jobb színvonalú, több árust befogadó termelői piac létrehozása érdekében fontolják meg további kedvezmények adását, mivel, bár az árusító helyek díja nem túl magas, de a többi költséget is nézve már nem olyan kedvező a kép. Vozár Péterné képviselő javasolta a vasárnapi piacnap bevezetését, valamint azt, hogy a központi ügyfélszolgálat nagyobb reklámot kapjon a lakosság körében. Pozitívan értékelte, hogy a piacon az árusok autóinak elhelyezése rendeződött, illetve azt, hogy a reorganizációs terv teljesült és a következő időszakra újabb rövid távú tervet fog készíteni az igazgató úr. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy széles körben folytatott megbeszéléseket arról, hogy mit tudnának még nyújtani az idelátogató turistáknak és az itt lakóknak. E megbeszélések során a strandok körüli parkolók ingyenessé tételének ötletét végül elvetették. Indítványozta

11 11 azonban, hogy ezt az előterjesztést tekintsék egy első fordulós anyagnak és kérjék fel az igazgató urat egy határozatban arra, hogy főleg a Városi Strand, de a többi keszthelyi strand vonatkozásában is dolgozza ki a strandbelépők árának Ft-os csökkentését és annak hatásait tartalmazó javaslatot, mely kerüljön beépítésre a VÜZ Egyszemélyes Nonprofit Kft évre vonatkozóan elkészítendő új üzleti tervébe. Indokolásként elmondta, hogy igaz ugyan, hogy Balatonfüreden és Siófokon hasonlóak a strandbelépők árai, de Keszthelynek nem velük, hanem a környező településekkel kell versenyeznie, márpedig azoknak a településeknek a strandjai olcsóbban kínálnak hasonló színvonalú szolgáltatást, mint a keszthelyi strandok. Évekkel ezelőtt a Városi Strandon a belépőt megfizetve ingyenesen lehetett igénybe venni bizonyos plusz szolgáltatásokat, melyekért ma már fizetni kell, és így már kevésbé versenyképes a keszthelyi strand a többi, környező település strandjaihoz képest. Dr. Boldizsár Erzsébet képviselő a Helikon Strand eliszaposodásának problémájára hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy a Balaton természetes vízmozgásai miatt a strand évről évre eliszaposodik, ezért bár a strand zöldterületei kiváló állapotban vannak, de az iszaposodás miatt ma már odáig jutottak, hogy a vendégek alig-alig akarnak bemenni a vízbe. Kérte a VÜZ Kft-t, illetve a várost, hogy próbáljanak megoldást találni a problémára, akár bejáróstég építésével, vagy ami a legjobb megoldás lenne, az iszapkotrással. Hozzátette, tudja, hogy az iszapkotrás drága megoldás, mégis úgy gondolja, hogy sürgősen cselekedni kell. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy a városnak ilyen volumenben nincs pénze, az iszapkotrás minimum 30 millió Ft-ba kerülne. Közölte, hogy az pozitív, hogy a balatongyöröki zagytározót megnyitották, oda el lehetne helyezni a kikotort iszapot, azonban negatívum, hogy a keszthelyi, elkerülő út melletti zagytározót viszont be kívánják zárni. Ismételten hangsúlyozta azonban, hogy az iszapkotrásra jelenleg nincs pénzügyi forrása a városnak és információi szerint nincs is rá szándék, hogy iszapkotrásra bármilyen pénzügyi támogatás kerüljön kiírásra. Hozzátette, hogy az eliszaposodás problémája először Keszthelyen jelentkezik, így ennek a településnek kell először pénzt kiharcolnia a központi költségvetésből iszapkotrásra. Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök elmondta, hogy amíg nem tudnak pénzt szerezni, addig esetleg a bejáróstég nyújthatna megoldást. Megosztotta azt a véleményét, mely szerint a korábban már létezett, mély iszapfogó árok lehetne még megoldás a problémára, azonban ennek is jelentős költségvonzata van. Hozzátette, hogy a balatongyöröki tározóba a Balaton minden részéről hozzák az iszapot, ezért szorgalmazta, hogy lobbizzon a város az iszapkotrásért, mert meg fog telni ez a közeli tározó is, és akkor még többe fog kerülni elhelyezni a kikotort iszapot. A strandokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy érdemes lenne a strandi szolgáltatásokat a vállalkozók bevonásával bővíteni, gondolva itt például a tengeren oly népszerű banánra és más hasonló szolgáltatásra, melyek révén növelni lehetne az idelátogató turisták számát. Dr. Ifi Ferenc képviselő örömét fejezte ki, hogy Dr. Boldizsár Erzsébet képviselő is csatlakozott az általa már régóta szorgalmazott stég megépítésének szorgalmazásához. Elmondta, hogy véleménye szerint már régen meg kellett volna építeni ezt a bejáróstéget, melyre csak egyszer kellene nagyobb összeget költeni, és utána különösebb ráfordítás nélkül akár egy évtizedre is megoldaná a Helikon Strand eliszaposodásának problémáját. Végezetül megkérdezte, hogy miért akarják bezárni az elkerülő út déli oldalán rengeteg pénzből elkészített zagytározót, mely akár több tízezer köbméter iszap befogadására is alkalmas lenne. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában közölte, hogy ezt a döntést Székesfehérváron a vízügynél hozták meg, de ugyanakkor megnyitották a balatongyöröki tározót, mely még nagyon sokáig alkalmas lesz a kikotort iszap befogadására.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-án, 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 644-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-28/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott, közmeghallgatással egybekötött n y í l t üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben