Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről."

Átírás

1 Szám: 1/1-67/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester, Nagy Bálint alpolgármester Dr. Boldizsár Erzsébet, Dósa Zsolt, Dr. Ifi Ferenc, Kovács Viktória, Mohácsi József, Nemes Klára, Raffai Róbertné és Vozár Péterné képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a testületi ülés szabályszerűen került összehívásra, a teremben 10 képviselő van jelen, a testület határozatképes, így a soros ülést órakor megnyitotta. Ezt követően arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az ülést megelőző napon Berki László képviselő március 26-ei hatállyal benyújtotta Keszthely város önkormányzata képviselői megbízatásáról való lemondását, melyről szóló nyilatkozatát felolvasta. (Berki László képviselő önkormányzati képviselői megbízatásáról való lemondásáról szóló nyilatkozatát tartalmazó beadványa a jegyzőkönyv, mint a helyi Választási Iroda vezetője tájékoztatta a képviselőtestületet és a televízión keresztül a város lakosságát, hogy a jogszabályok rendelkezései szerint az önkormányzati képviselő a képviselő-testületi ülésen jelentheti be lemondását, azt, valamint a megbízatás megszűntének időpontját az ülés jegyzőkönyvében kell rögzíteni. Közölte, hogy az önkormányzati képviselő lemondhat a polgármesterhez eljutatott írásbeli nyilatkozatban is, melyet a következő képviselő-testületi ülésen ismertetni kell, valamint azt, hogy a nyilatkozat nem vonható vissza és a képviselői megbízatás a képviselő által meghatározott időpontban szűnik meg. Elmondta még, hogy ha kompenzációs listáról megválasztott képviselő kiesik, akkor a helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölőszervezet által bejelentett jelölt lép, azonban ha a jelölő szervezet 30 napon belül nem jelent be jelöltet a megüresedett képviselői helyre, akkor a listán soron következő jelölt lép a távozó képviselő helyére. Ruzsics Ferenc polgármester ezt követően a napirendi javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé azzal, hogy egy sürgősségi indítvány érkezett:

2 2 S1.) A Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művelődési Iskola átszervezésének véleményezése Az előterjesztés sürgősségi megtárgyalást az indokolta, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerülete március 18. napján elektronikus úton megkereséssel élt az önkormányzat felé a fenntartásukban működő Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének, a tanulói létszám emelésének véleményezése céljából, melyre az Nkt. 83. (5) bekezdése szerint a működtető önkormányzatnak 15 nap áll rendelkezésére. A sürgősségi indítványt a nyílt ülés végén javasolta megtárgyalni. Felkérte a képviselőket a napirenddel kapcsolatos javaslataik, észrevételeik megtételére. Ezek hiányában szavazásra tette fel a S1. indítvány napirendre vételét. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a S1. indítvány napirendre vételét. Ezt követően a teljes napirenddel kapcsolatban kérte a képviselőket, hogy javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg. Ezek hiányában a módosított, teljes napirendet bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Napirend: 1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 2. A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 3.A gazdasági program felülvizsgálata 4. Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása 5. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Göncz Attila ügyvezető igazgató (felkérésre) 6. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Rudolf Wiedner ügyvezető igazgató (felkérésre) 7. A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Rudolf Wiedner ügyvezető igazgató (felkérésre) 8. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Dr. Molnár András, a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató (felkérésre) 9. Beszámoló a évi turisztikai tapasztalatokról Előterjesztő: Dósa Zsolt városstratégiai bizottsági elnök

3 3 10. Tájékoztató a Keszthelyi Turisztikai Egyesület évi tevékenységéről és évi terveiről Előterjesztő: Bubla Zoltán elnök (felkérésre) 11. A Fejér György Városi Könyvtár intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása Egyéb ügyek 12. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft-vel fennálló ingatlankezelési szerződés felülvizsgálata 13. Bérleti jog átadást engedélyező képviselő-testületi határozat módosítása 14. Kutya ügyességi pálya kialakítása 15. Keszthely város közvilágításának karbantartására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása 16. A Keszthelyi Életfa Óvoda Továbbképzési Programjának ( ) jóváhagyása 17. A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás tagdíjának, valamint a Szociális Szolgáltató Központ által ellátott szociális feladatok hozzájárulásának jóváhagyása 18. Támogatási kérelmek 19. A Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány ügye II. S1.) A Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művelődési Iskola átszervezésének véleményezése 20. A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása (zárt) 21. Egyedi lakásügyek (zárt) Ruzsics Ferenc polgármester a napirend előtt rátért a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató megtárgyalására, amely szokás szerint kiegészült a VÜZ Nonprofit Kft. gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató anyaggal. Felkérte képviselőtársait a tájékoztatóval kapcsolatos hozzászólásra. Hozzászólás hiányában áttért a polgármester és az alpolgármester két ülés között tett intézkedéseiről készült tájékoztatók megtárgyalására. A tájékoztatókkal kapcsolatban

4 4 kérdés, hozzászólás nem merült fel. Ezt követően a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatait terjesztette a képviselő-testület elé. Felkérte képviselőtársait ezekkel kapcsolatos kérdés, hozzászólás megtételére. Nemes Klára képviselő közölte, hogy az Emberi Erőforrások Bizottsága március 23-án döntött a sporttámogatások felosztásáról. Elmondta, hogy a támogatások odaítélése körültekintően, tekintettel az egyesületekben folyó utánpótlás nevelésre és az egyesületekben versenyző válogatott sportolók számára figyelemmel történt. Elmondta még, hogy március 25-én került megrendezésre a mezei futóverseny megyei döntője, melyen a város általános és középiskolai tanulói mind egyéni, mind csapat szinten aranyérmeket szereztek. Ruzsics Ferenc polgármester a hozzászólásra reagálva gratulált a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak, edzőiknek. Ezt követően további kérdés, hozzászólás hiányában a három tájékoztató együttes elfogadására tett javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester és az alpolgármester két ülés közötti időszakban tett fontosabb intézkedéseiről, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztatót. (A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatók, a két ülés közötti időszakban tett polgármesteri és alpolgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztató, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában először a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 35/2015. (III. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján egyetért a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével és felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület március 26-i ülése elé. Határidő: március 26. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető)

5 5 Ruzsics Ferenc polgármester ezt követően a rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az önkormányzati rendelet elfogadásra került, amely április 1-jén lép hatályba. 2. A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az önkormányzati rendelet elfogadásra került, amely április 1-jén lép hatályba. 3.A gazdasági program felülvizsgálata Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Dr. Ifi Ferenc képviselő elmondta, hogy véleménye szerint a gazdaságfejlesztési program egy komoly dolog, éppen ezért nem érthetetlen, töltelék szövegekkel és idegen, megfoghatatlan kifejezésekkel kellene telezsúfolni, hanem a tényleg fontos részeit koncentráltabban, pontosabban kellene megfogalmazni. Jónak tartotta viszont a programban szereplő negyedévente megrendezendő gazdaságfejlesztési kerekasztal megbeszéléseket, hiányolta azok megtartását, és kívánatosnak tartaná, ha a jövőben a program részévé tennék, és ha az, ha nem is negyedévente, de félévente megrendezésre kerülne.

6 6 Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy véleménye szerint a köznapi nyelvben is érthető kifejezések vannak a program szövegében, nem lát problémát az értelmezésükre. Kifejtette, hogy ez egy gazdaságfejlesztési koncepció, egy tervezet, mely nincsen kőbe vésve, a tervek megvalósítását befolyásolják az önkormányzat anyagi és humán erőforrásai, lehetőségei. A gazdaságfejlesztési kerekasztal megbeszélésekkel kapcsolatban elmondta, hogy az nem kötelező, hanem csak egy lehetőség, de ha igény mutatkozik rá, akkor nem zárkóznak el a megrendezésétől. Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztése során lobbizni kellene annak érdekében, hogy a programban szereplő 84-es út és a később megvalósítandó észak-déli M9-es autópálya fejlesztési terve kerüljön vissza a kormány 2020-ig tartó fejlesztési koncepciójába. Az állomásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy a Volán buszmegálló helyzete rendeződött, azonban a vasútállomás tekintetében vannak még bőven teendők. A környezetvédelemmel összefüggésben kiemelte, hogy reméli, a Spar mögötti veszélyes bitumen üzem minden környezetvédelmi előírásnak megfelel. Elmondta még, hogy véleménye szerint lobbizni kell azért, hogy a gépjármű adóból befolyó összegből minél kevesebbet vonjon el a kormány. A munkahely teremtés kérdését érintve hozzátette még, hogy véleménye szerint sok munkahely jönne létre az inkubátorház, valamint a sármelléki repülőtér és főleg annak cargo részlegének fejlesztése révén, mely egyben a turizmus fejlesztését is szolgálná. Kovács Viktória képviselő közölte, hogy a program irányelveivel általában egyetért, azonban felhívta a figyelmet arra, hogy az üzletek vasárnapi zárva tartása hatással lesz a gazdasági és a turisztikai tervekre is, valamint kérte, hogy fokozottan figyeljék, hogy mindez milyen hatással lesz a város gazdasági életére. Kérdezte, hogy igaz-e az, hogy a törvény végrehajtási rendeletében meghatározott jegyzői feladatok a jogszabályi hiányosságok miatt még nem hajthatók végre. válaszában elmondta, hogy valóban kijött március 18-án egy kormányrendelet, amely meghatározza a végrehajtás során a jegyző hatáskörét, valamint az is igaz, hogy a törvényi szabályozással kapcsolatban még vannak értelmezési problémák. Azt azonban fontosnak tartotta leszögezni, hogy ezekben az eljárásokban a fő hatáskör a fogyasztóvédelmi hatóságé, az ő feladtuk a tényleges ellenőrzés, a jegyző hatáskörébe csak az tartozik, hogy az évente egy szabadon megválasztott vasárnapra engedélyezett nyitva tartás bejelentését tudomásul vegye. Vozár Péterné képviselő szerint az előttük fekvő, 2015.év végén záruló gazdasági program java része már megvalósult és úgy gondolta, hogy az elhangzott észrevételek az új, 2016-tól induló gazdasági program terveibe beépíthetők lesznek. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy olyan konkrét gazdasági programot, amelyben meghatározzák, hogy mit és mennyiből kívánnak létrehozni, nem tudnak megalkotni, mivel az európai uniós pályázatokat sem írták még ki. Véleménye szerint csak arra van lehetőség, hogy meghatározzák azokat az irányokat, hogy mit szeretnének elérni rövid és középtávon. Kovács Viktória képviselő megköszönte a jegyző válaszát és kérte, hogy ha változás lesz, a sajtó útján tájékoztassák az érintetteket, annak érdekében, hogy aki szeretné, az ki tudja nyitni az üzletét, hiszen ez mindenkinek fontos. Ruzsics Ferenc polgármester a másik kérdésre válaszolva elmondta, hogy a vasárnapi kötelező boltbezárás gazdasági hatásait még nem tudják elemezni, mivel legalább másfél-két hónapnak el kell telnie ahhoz, hogy a gazdasági élet szereplői jelezni tudják, hogy milyen konkrét negatív

7 7 vagy pozitív következményei vannak a rendelkezésnek. Elmondta még, hogy tapasztalható, hogy az üzletek hét közben tovább tartanak nyitva, így igyekezve csökkenteni a vasárnapi forgalomkiesést. Hozzátette, hogy a Balatoni Szövetség legutóbbi ülésén is szóba került a Balatonhoz közel eső olyan strandcikkeket árusító, valamint vendéglátóipari tevékenységhez nem köthető boltok vasárnapi nyitva tartásának kérdése, azonban hallomás alapján inkább szigorítás, mintsem enyhítés várható a kormány részéről. Végül elmondta még, hogy valamekkora adóbevétel csökkenést ők is valószínűsítettek az intézkedés hatására, azonban ez még nem biztos. Dr. Ifi Ferenc képviselő csatlakozva Kovács Viktória képviselő társa javaslatához elmondta, hogy április 15-ig a város minden polgárának lehetősége van írásban a város fejlesztésével kapcsolatos javaslatot adni a címre. Reményét fejezte ki, hogy a jó javaslatokat figyelembe is veszik. Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök véleménye szerint a vasárnapi boltbezárás Keszthelyen és környékén elsősorban a turizmust fogja érinteni, mivel az idelátogató vendégek hozzászoktak a nyitva lévő boltokhoz. Felvetette, vajon nem lehetne-e elérni, hogy legalább a turista szezonban nyitva lehessenek a boltok. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy szerinte a vasárnapi boltbezáráshoz az idelátogató német turisták már hozzá vannak szokva, a magyarok pedig hozzá fognak szokni. Közölte, hogy természetesen továbbítani fogja a kéréseket, de ezek a kérdések nem a keszthelyi képviselő-testületben fognak eldőlni, hanem a parlamentben. Kovács Viktória képviselő felvetette, hogy mivel 2-3 hónap kell a hatások felmérésére, illetve jön a turista szezon is, jónak tartaná, ha ezen idő elteltével egy fórumot hívnának össze a tapasztalatok megbeszélésére, hogy a jogszabályok adta keretek között a legjobbat tudják kihozni a helyzetből. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy ha a beérkező adatok valósak, akkor látja értelmét, hogy a tapasztalatok alapján javaslatokat fogalmazzanak meg, melyeket aztán továbbít az illetékeseknek. Hozzátette azonban, hogy ha a jogszabályi keretek nem változnak addig, akkor pusztán ettől még változás nem fog megvalósulni. Kovács Viktória képviselő közölte, hogy véleménye szerint élni kellene a jogszabályok adta lehetőségekkel, a jogszabályi kiskapukat ki kellene használnia a városnak. Példaként említette egy dohánybolt piaccá átminősítését, valamint egy templomban vasárnap olasz cipő vásár rendezését. Főleg azért tekintette ezt különösen jelentősnek, mert a legutóbbi sajtótájékoztató után is telefonos megkeresés érkezett az önkormányzathoz, mivel az emberek élni kívántak volna a vasárnapi nyitva tartás lehetőségével. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy azért volt telefonos megkeresés az önkormányzat felé, mivel a sajtó egy része félretájékoztatta az embereket, és az ellentmondásos információk miatt voltak olyanok, akik azt hitték, hogy nyitva tarthatnak vasárnap is. Hozzátette, hogy válaszolni is csak azt tudták, hogy meg kell várni a végrehajtási rendeletet, de végül az sem adott minden kérdésre választ. A templomban árusított olasz cipőkkel kapcsolatban pedig azt mondta, hogy csak az ellenzéki sajtó által felfújt ügy, mely hamar ki is pukkadt. közölte, hogy a képviselő asszony nyitott kapukat dönget, mivel a piac rendeletet kollégáival megvizsgálták, és arra jutottak, hogy mivel a Fő tér projektben vállalta a város, hogy időszakosan piacként működik a Fő tér területe, mely jelenleg biotermékek, növények és kézműves termékek árusítását teszi lehetővé. Javasolták, hogy az

8 8 áprilisi ülésen a rendelet módosításával mindez bővüljön ki az iparcikkekkel is. Indokaiban kifejtette, hogy kulturális eseményeknél a kulturális tevékenységet kisegítő esetekben a szabályozás időszakára mentesít a törvényi rendelkezések alól. A sportrendezvények esetében a sportlétesítményen belül él a mentesség, ez pedig már akadályozhatja a már hagyományossá vált sportesemények megrendezését. Mindezekre tekintettel javasolták a rendelet szabályainak tágítását. Ruzsics Ferenc polgármester hozzátette, hogy igyekeznek a kérdésre jogszerű választ adni, azonban a piac területét az egész városra nem tudják kiterjeszteni, de a Fő tér esetében ez a lehetőség adott. Az aszfaltkeverővel kapcsolatosan elmondta, hogy októberben volt egy vizsgálat, amely mindent rendben talált működés közben is. A 84-es úttal kapcsolatosan közölte, hogy támogatják, hogy a kormány 2020-ig tartó terveibe kerüljön vissza. Végül a sármelléki repülőtérrel kapcsolatban kifejtette, hogy az önkormányzat támogatja mind a repülőtér, mind annak cargo részlegének fejlesztését, és reményét fejezte ki, hogy az utóbbi évek fejlesztései hozzájárulnak a reptér forgalmának növekedéséhez. Ezt követően további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 36/2015. (III. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A gazdasági program felülvizsgálata című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) ában foglaltak alapján az önkormányzat közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját felülvizsgálta. 2. A képviselő-testület az előterjesztésben megjelölt indokok alapján felkéri a polgármestert, hogy Keszthely Város Önkormányzata a jelenleg még tervezés alatt álló, de az idei évben elfogadásra kerülő Integrált Településfejlesztési Stratégián alapuló évekre szóló gazdasági programjának tervezetét jóváhagyás céljából terjessze be a képviselő-testület elé. Határidő: december 31. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (valamennyi osztályvezető) 4. Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Dr. Ifi Ferenc képviselő kifogásolta, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletének 2. pontjában 17,7 millió Ft szerepel a közvilágítás karbantartása címszó alatt, míg a héten erről már bizottsági döntés született 3,7 millió Ft értékben. Furcsállta, hogy 17,7 millió Ft-tal szerepel egy olyan tétel, amely 3,7 millió Ft-ból is megoldható. Megjegyezte, hogy a közvilágítás korszerűsítése is

9 9 szerepel a tervben, pedig az már meg is történt. Elmondta még, hogy az önkormányzat közbeszerzései csak ritkán valósulnak meg nyílt közbeszerzés útján. Jellemzőbb a tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása, melyre általában három pályázót hívnak meg. Kérte Szigligeti Aladár osztályvezetőt, mint a legtöbb közbeszerzés témafelelősét, hogy a jövőben ne csak három, de legalább öt vagy hat pályázót hívjanak meg, mivel így véleménye szerint olcsóbban lesznek megvalósíthatóak az önkormányzat beruházásai. Hozzátette, hogy ő sem tartja kívánatosnak, hogy az ország minden részéről ismeretlen cégek pályázzanak, de ha van öt vagy hat jó nevű környékbeli cég, akkor azokat véleménye szerint kívánatos lenne meghívni. Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető válaszában elmondta, hogy felvetésének második felére nincs kompetenciája válaszolni. A képviselő felszólalásának első felében említett témával kapcsolatosan közölte, hogy a képviselő-testület tavaly decemberben döntött arról, hogy a közvilágítás karbantartására pályázatot kell kiírni, egyértelműen meghatározva, hogy ennek egy öt éves időszakra vonatkozó karbantartási szerződésnek kell lennie, melynek tartalmaznia kell egy 6 millió Ft-os felújítást is. Megerősíti mindezt, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének is tartalmaznia kell az erre vonatkozó pénzügyi forrást. Az ajánlatokban éves időtartamokra lebontva, de öt éves intervallumra meghatározva is kellett szerepeltetni a felújításban érintett lámpatestek és a felújításban nem érintett lámpatestek karbantartási díját. Mivel egy végleges, pontos szám csak a közbeszerzési eljárás lezárultjával fog kialakulni, ezért a közbeszerzési törvény szerint az önkormányzatnak meg kell becsülni a karbantartás nagyságrendjét, melyre kiindulási alapot az elmúlt évek karbantartási szerződései adtak. Mivel egy öt éves szerződésről van szó, kötelező az egybeszámítás, tehát az az összeg, amely a mellékletben szerepel, az a képviselő által említett összeg nagyjából ötszöröse. Ezek alapján felelősséggel kijelentette, hogy ennek a közbeszerzési tervnek az említett pontjában szereplő összeg teljes egészében megfelel a jogszabályok rendelkezéseinek. Végül elmondta még, hogy a közvilágítás korszerűsítése a teljes körű, komplex tájékoztatás érdekében, mint az elmúlt időszak közbeszerzése szerepel mellékletként csatolva az előterjesztéshez. Kovács Viktória képviselő elmondta, hogy a évi összesített közbeszerzési tervben kilenc tételből öt esetben a Veszprémber Zrt. szerepel külső szakértőként, és a évben is 10 millió Ft-os marketing tevékenység szerepel, ugyancsak a Veszprémber Zrt. neve mellett. Kérdezte, hogy mi ez a marketing tevékenység. válaszában elmondta, hogy ez a Balatonpart II-es ütemének most megvalósuló, április 30-áig teljesítendő, pályázathoz kapcsolódó és pályázatból finanszírozott marketing tevékenység, mely kötelező eleme volt a pályázatnak. A marketing tevékenység több elemből tevődik össze, mint sajtómegjelenések, kötelező hirdetményfelületek, egy imázsfilm, molinók, melyekkel a pályázatban vállalt kötelezettséget teljesítenek. Dr. Ifi Ferenc képviselő közölte, hogy elfogadja Szigligeti Aladár osztályvezető válaszát. Kovács Viktória képviselő elmondta, hogy a Veszprémber Zrt. neve mellett szerepel egy 61 millió Ft-os tétel is és kérdezte, hogy miért ilyen sokszor, és miért pont a Veszprémber Zrt. szokott nyerni. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy azért nyer a Veszprémber Zrt. ennyiszer, mert a legjobb ajánlatokat ő adja és a legmegbízhatóbb partnernek is ő bizonyult eddig. Sok beruházást bonyolítottak le együtt, mint például a Fő tér 1 és a Fő tér 2, melyek során a munkatársaik is nagy odafigyelést tanúsítottak. Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető hozzátette, hogy az említett 61 millió Ft-os beruházás kivitelezését a szükséges szakemberekkel rendelkező Horváth-Ép Kft. nyerte el, a Veszprémber Zrt. csak a közbeszerzési szakértő volt.

10 10 Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 37/2015. (III. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdése, valamint Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata II.1.2. pontjában biztosított jogkörben Keszthely Város Önkormányzata évi összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 59/2014. (III. 27.) számú határozatával jóváhagyott, majd 321/2014. (XII. 18.) számú határozatával módosított évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja azzal, hogy a Keszthely város közvilágítás karbantartása című beszerzésre vonatkozó 9. sor törlésre kerül. Határidő: december 31. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (érintett osztályvezetők) 5. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Göncz Attila ügyvezető igazgató (felkérésre) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Raffai Róbertné képviselő a piaccal kapcsolatban javasolta, hogy egy jobb színvonalú, több árust befogadó termelői piac létrehozása érdekében fontolják meg további kedvezmények adását, mivel, bár az árusító helyek díja nem túl magas, de a többi költséget is nézve már nem olyan kedvező a kép. Vozár Péterné képviselő javasolta a vasárnapi piacnap bevezetését, valamint azt, hogy a központi ügyfélszolgálat nagyobb reklámot kapjon a lakosság körében. Pozitívan értékelte, hogy a piacon az árusok autóinak elhelyezése rendeződött, illetve azt, hogy a reorganizációs terv teljesült és a következő időszakra újabb rövid távú tervet fog készíteni az igazgató úr. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy széles körben folytatott megbeszéléseket arról, hogy mit tudnának még nyújtani az idelátogató turistáknak és az itt lakóknak. E megbeszélések során a strandok körüli parkolók ingyenessé tételének ötletét végül elvetették. Indítványozta

11 11 azonban, hogy ezt az előterjesztést tekintsék egy első fordulós anyagnak és kérjék fel az igazgató urat egy határozatban arra, hogy főleg a Városi Strand, de a többi keszthelyi strand vonatkozásában is dolgozza ki a strandbelépők árának Ft-os csökkentését és annak hatásait tartalmazó javaslatot, mely kerüljön beépítésre a VÜZ Egyszemélyes Nonprofit Kft évre vonatkozóan elkészítendő új üzleti tervébe. Indokolásként elmondta, hogy igaz ugyan, hogy Balatonfüreden és Siófokon hasonlóak a strandbelépők árai, de Keszthelynek nem velük, hanem a környező településekkel kell versenyeznie, márpedig azoknak a településeknek a strandjai olcsóbban kínálnak hasonló színvonalú szolgáltatást, mint a keszthelyi strandok. Évekkel ezelőtt a Városi Strandon a belépőt megfizetve ingyenesen lehetett igénybe venni bizonyos plusz szolgáltatásokat, melyekért ma már fizetni kell, és így már kevésbé versenyképes a keszthelyi strand a többi, környező település strandjaihoz képest. Dr. Boldizsár Erzsébet képviselő a Helikon Strand eliszaposodásának problémájára hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy a Balaton természetes vízmozgásai miatt a strand évről évre eliszaposodik, ezért bár a strand zöldterületei kiváló állapotban vannak, de az iszaposodás miatt ma már odáig jutottak, hogy a vendégek alig-alig akarnak bemenni a vízbe. Kérte a VÜZ Kft-t, illetve a várost, hogy próbáljanak megoldást találni a problémára, akár bejáróstég építésével, vagy ami a legjobb megoldás lenne, az iszapkotrással. Hozzátette, tudja, hogy az iszapkotrás drága megoldás, mégis úgy gondolja, hogy sürgősen cselekedni kell. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy a városnak ilyen volumenben nincs pénze, az iszapkotrás minimum 30 millió Ft-ba kerülne. Közölte, hogy az pozitív, hogy a balatongyöröki zagytározót megnyitották, oda el lehetne helyezni a kikotort iszapot, azonban negatívum, hogy a keszthelyi, elkerülő út melletti zagytározót viszont be kívánják zárni. Ismételten hangsúlyozta azonban, hogy az iszapkotrásra jelenleg nincs pénzügyi forrása a városnak és információi szerint nincs is rá szándék, hogy iszapkotrásra bármilyen pénzügyi támogatás kerüljön kiírásra. Hozzátette, hogy az eliszaposodás problémája először Keszthelyen jelentkezik, így ennek a településnek kell először pénzt kiharcolnia a központi költségvetésből iszapkotrásra. Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök elmondta, hogy amíg nem tudnak pénzt szerezni, addig esetleg a bejáróstég nyújthatna megoldást. Megosztotta azt a véleményét, mely szerint a korábban már létezett, mély iszapfogó árok lehetne még megoldás a problémára, azonban ennek is jelentős költségvonzata van. Hozzátette, hogy a balatongyöröki tározóba a Balaton minden részéről hozzák az iszapot, ezért szorgalmazta, hogy lobbizzon a város az iszapkotrásért, mert meg fog telni ez a közeli tározó is, és akkor még többe fog kerülni elhelyezni a kikotort iszapot. A strandokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy érdemes lenne a strandi szolgáltatásokat a vállalkozók bevonásával bővíteni, gondolva itt például a tengeren oly népszerű banánra és más hasonló szolgáltatásra, melyek révén növelni lehetne az idelátogató turisták számát. Dr. Ifi Ferenc képviselő örömét fejezte ki, hogy Dr. Boldizsár Erzsébet képviselő is csatlakozott az általa már régóta szorgalmazott stég megépítésének szorgalmazásához. Elmondta, hogy véleménye szerint már régen meg kellett volna építeni ezt a bejáróstéget, melyre csak egyszer kellene nagyobb összeget költeni, és utána különösebb ráfordítás nélkül akár egy évtizedre is megoldaná a Helikon Strand eliszaposodásának problémáját. Végezetül megkérdezte, hogy miért akarják bezárni az elkerülő út déli oldalán rengeteg pénzből elkészített zagytározót, mely akár több tízezer köbméter iszap befogadására is alkalmas lenne. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában közölte, hogy ezt a döntést Székesfehérváron a vízügynél hozták meg, de ugyanakkor megnyitották a balatongyöröki tározót, mely még nagyon sokáig alkalmas lesz a kikotort iszap befogadására.

12 12 Nagy Bálint alpolgármester egyetértett azzal, hogy a strandok versenyképességének javításában nagy szerepet kap a szolgáltatások bővítése, és azzal is egyetértett, hogy a versenyképesség javítása során nem elég a füredi és a siófoki strandok belépőjegyeinek árára tekintettel lenni, hanem a szűkebb környezetünkben lévő települések strandjainak belépőjegy áraival is versenyképesnek kell lenni. Erre tekintettel ő is javasolta, hogy vizsgálják meg a strandi belépőjegy árak csökkentésének lehetőségét. Külön is kiemelte, hogy vizsgálják meg azt is, hogy a Libás Strandnál a parkoló bővítésére, illetve a parkoló burkolatának javítására milyen lehetőség van, ugyanis rengeteg panasz érkezett ezzel kapcsolatban. Nemes Klára képviselő a strandokkal kapcsolatban a mozgássérültek vízbe bejutásának problémáját vetette fel, mivel kerekesszékkel a homokos fövenyen lehetetlen a vízbe bejutni. Elmondta, hogy felmerült a rámpás megoldás lehetősége, de ezt elvetették a jelentős költségvonzat miatt. Viszont azt is elmondta, hogy a Városi Strandon a mozgásukban korlátozottak részére a stégen működik a beemelő rendszer, amely lehetővé teszi számukra a vízbe való bejutást. Dr. Ifi Ferenc képviselő csatlakozva Nemes Klára képviselőhöz elmondta, hogy a mozgásukban korlátozottaknak nem csak a vízbe való bejutás, hanem a strandok megközelítése is nehézséget okoz, ezért el kellene gondolkodni azon, hogy a strandokhoz közel biztosítsanak részükre parkolási lehetőséget, akár különleges engedélyek kiadásával is. Vozár Péterné képviselő javasolta, hogy a strandi kedvezmények körében beszéljenek a turisták által igénybe vehető kártyakedvezményekről is. Ruzsics Ferenc polgármester egyetértett a képviselő asszonnyal, és elmondta, hogy bár a turisták száma nem csökkent az elmúlt időszakban, azonban az itt eltöltött vendégéjszakák száma kevesebb lett, ezért igény lenne a három napos kedvezményrendszert két naposra változtatni. Vélelmezte, hogy így lehetőség lenne a rövidebb időt a tónál töltő vendégek ide csalogatására, és egyben az idegenforgalmi adó is biztosabban befolyna a város kasszájába. megragadta az alkalmat, hogy megköszönje a hivatal munkatársainak, hogy a tavalyi évben is jelentősen figyeltek arra, hogy az adóbevételek befolyjanak mind a turisztikai szezonból, mind az elmaradásokból. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot. A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 38/2015. (III. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft évi üzleti tervét első fordulós anyagaként megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft évi üzleti tervét első fordulós anyagaként megtárgyalta. A képviselő-testület felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft évi üzleti tervét dolgozza át különös tekintettel a szolgáltatások bővítésére és a strandbelépők árainak csökkentésére és azt ismételten terjessze be a képviselő testület ülése elé. Határidő: április 30. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Göncz Attila ügyvezető igazgató)

13 13 6. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Rudolf Wiedner ügyvezető igazgató (felkérésre) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Raffai Róbertné képviselő kérte az ügyvezető igazgatót, hogy próbáljanak olyan intézkedési tervet kidolgozni, amiben felsorolják, hogy melyek azok a tételek, amelyeket be lehet venni abba az intézkedési tervbe, és csökkentenék a hiányt. Fontosnak tartotta azt is, hogy mindezekezek számszakilag is megfogalmazásra kerüljenek. Javasolta, ha elkészül az intézkedési terv, akkor ezt majd testületi ülésen is tárgyalják meg. Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte körükben Balogh Gábor urat, a cég egyik vezetőjét és Pálinkás Róbertet, a felügyelőbizottság elnökét. Kérdezte, hogy kívánnak-e hozzászólni a napirendi ponthoz, de nem éltek a lehetőséggel. Ezt követően tájékoztatta a képviselőket, hogy Ft-ot kap a HUSZ Kft. a kormánytól, mely a veszteségek egy részét fedezni tudja. Úgy gondolta, hogy mindkét határozati javaslat elfogadható, a B változat véleménye szerint kicsit szigorúbb hiánycél megvalósítására kötelezi a Kft-t. Vélelmezte, hogy a HUSZ Kft. szállítási rendszere a legkedvezőbb Magyarországon. Elmondta, hogy biztos majd mindenki sokallja a megállapított díjakat, azonban annak a véleményének adott hangot, hogy ha a HUSZ Kft. tönkremegy, akkor egy olyan idegen cég jön ide a maga bevált szállítási szerződéseivel, amely sokkal nagyobb terhet fog róni a lakosságra, mint a mostani díjak. Pálinkás Róbert a HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elnöke köszöntötte a képviselő-testület tagjait, és kérte az önkormányzatot, hogy az új szabályozás megalkotásánál vegye figyelembe azt, hogy a megállapított díjak ösztönözzék a lakosságot az otthoni komposztálásra. Elmondta ugyanis, hogy jelenleg egy 110 literes kukánál a kéthetente történő kommunális hulladék és a hozzá kapcsolódó biohulladék elszállításáért ugyanannyit kell fizetni, mint a hetente való kommunális hulladék elszállításáért. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy azért került a HUSZ Kft. ilyen helyzetbe, mert amikor kivették a VÜZ Kft-ből, akkor úgy döntöttek, hogy a lakossággal csak a legminimálisabb díjat fizetetve egy nagyon alacsony szolgáltatási díjat és egy nagyon sokrétű szolgáltatást határoztak meg. Megállapította, hogy az alacsonyan megállapított szolgáltatási díjak és az országos rezsicsökkentés együttes hatása vezetett oda, hogy a Kft. veszteségei ekkorák lettek, és ezt a városnak rendeznie kell. Raffai Róbertné képviselő örömmel vette, hogy a 60 millió Ft-os támogatásról a szándéknyilatkozat megérkezett, azonban megállapította, hogy a szállítói tartozásokhoz képest ez még kevés, ezért is kérte, hogy egy intézkedési terv kidolgozására kerüljön sor. Ruzsics Ferenc polgármester közölte, hogy nagyon sok a 365 napon túli kintlévősége a Kft-nek, ezért azt kérte az ügyvezetéstől, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ezek behajtásra kerüljenek, és itt utalt a NAV által való behajtás lehetőségére is. Nagy Bálint alpolgármester is kérte az ügyvezetést, hogy egy intézkedési tervet dolgozzanak ki arra vonatkozóan, hogy ezt a tervezett hiányt milyen módon tudják csökkenteni nem csak a lakossági, hanem a vállalkozási szerződések tekintetében is. A NAV révén való behajtással

14 14 kapcsolatban kérdezte, hogy a cégnél miért nincsenek meg a szerződéskötések révén azok az adatok, amelyek a tartozások NAV általi behajtásához kellenek. Ruzsics Ferenc polgármester tájékoztatásul közölte, hogy a HUSZ Kft. veszteségeiben jelentős tényező az is, hogy tíz környékbeli településen is végzi a hulladékszállítást, és ez sajnos mintegy évi 24 millió Ft veszteséget okoz. Elmondta, hogy a HUSZ Kft. tavaly kísérletet tett a szerződések közös megegyezéssel való felbontására, azonban erre csak Karmacs és Vindornyafok települések voltak hajlandóak, a többi település pedig kényelmesen várja, hogy Keszthely város milyen intézkedéseket tesz a veszteségek csökkentésére. Elmondta még, hogy ezeknek a településeknek a HUSZ Kft. január 25-én küldött egy levelet, melyben július 25-ei hatállyal velük szemben egyoldalúan felbontotta a hulladékszállítási szerződést. Ezek a települések most kivárnak, és addig is a július 25-ei napig egy olcsóbb díjjal tudják a lakosságuk szemétszállítását megoldani, mint majd a július 25. után, amikor majd egy másik, valószínűsíthetően drágább szolgáltatóval lesznek kénytelenek szerződést kötni. Dr. Ifi Ferenc képviselő elmondta, hogy Gyenesdiáson évente 66-szor viszik el a szemetet egy 110 literes kukából, és egy szállítás 450 Ft-ba kerül. Mindez azt jelenti, hogy az év nagy részében hetente egyszer, a nyári időszakban hetente kétszer viszik el a szemetet, és ebben a költségben benne van a szelektív szállítás is, ami kéthetente, téli időszakban havonta történik, biohulladékot nem gyűjtenek. Úgy vélte, hogy érdemes lenne összehasonlítani, hogy Keszthelyen Gyenesdiáshoz képest mi a helyzet. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában közölte, hogy ez az összehasonlítás többször is megtörtént már. Elmondta, hogy több, nem helyi érdekeltségű, hatalmas tőkével rendelkező cég is van ezen a területen, melyek piacszerzésre törekednek. Ennek érdekében ezek a cégek egy alacsonyabb díjat érvényesítenek jelenleg, amivel megpróbálják tönkretenni a helyi céget, azaz a HUSZ Kft-t, de abban a pillanatban, ahogy a piacot tőle megszerezték, már a saját telephelyük környékén alkalmazott díjat fogják elkérni a szolgáltatásukért, mely díj magasabb, mint a HUSZ Kft. által alkalmazott ár. Balogh Gábor a HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. vezetője közölte, hogy a kérésnek megfelelően összeállítanak egy tételes intézkedési tervet, azonban el kívánta mondani, hogy megvizsgálva a cég költségszerkezetét, azt állapították meg, hogy a cég költségeinek 70%-a olyan költség, melynek az árán nem tudnak változtatni. Ilyenek a hulladéklerakási díj, az energetikai hivatal felé fizetendő díjak, valamint a koncessziós díjak, mint a legmarkánsabb költségek. A másik nagy tétel a költségek között a bérköltség, amivel kapcsolatban elmondta, hogy a cégnél év óta béremelés a cég dolgozói részére nem történt, és a dolgozói létszámnál már azt is figyelembe vették, hogy július végétől a környező települések kiesnek a szolgáltatásból. A behajtási tevékenységgel kapcsolatosan elmondta még, hogy 2011-ben jött létre a cég a VÜZ Kft-ből kiválva, akkor megkapták a szerződéses adatokat, amelyekkel rendelkeztek. A mai napig a szerződött felek 80-90%-nak kizárólag két adata szerepel, fél neve és címe. Elmondta továbbá, hogy ahhoz, hogy a NAV-hoz be lehessen adni behajtási kérelmet, szükség van az anyja nevére, születési idejére és helyére, leánykori nevére, esetleg adószámára, azonban ezen adatokat éppen azok nem adják meg, akik nem fizetnek. Éppen ezért kérelemmel fordultak a központi adatnyilvántartó hivatal felé, hogy egy 9000 adatot tartalmazó listán pénzért adja meg ezen személyek szükséges adatait. A hivatal még nem válaszolt, amennyiben megérkeznek a kért adatok, akkor tudják ezeket a követelés kezeléseket tovább vinni. Végül elmondta még, hogy év során 1600 felszólító levelet küldtek ki ügyfeleiknek, és ennek hatására körülbelül 5 millió Ft régi, lejárt követelés folyt be, valamint közel fél millió Ft késedelmi pótlék és behajtási költség került megfizetésre. Ezt tovább folytatva körülbelül 25 millió Ft-tal tudnák csökkenteni a kintlévőséget, amely véleménye szerint már elviselhetővé tenné a pénzügyi helyzetét ennek a tevékenységnek.

15 15 Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslat B változatát. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 39/2015. (III. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft évi üzleti terve című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft bevétellel, eft kiadással és eft veszteséggel elfogadja. A képviselőtestület utasítja a HUSZ Kft. ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegyen intézkedéseket az 1. pontban foglalt veszteség csökkentése érdekében. 2. A képviselő-testület továbbá felkéri a HUSZ Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet jelen döntésben foglaltaknak megfelelő módosító javaslatát tegye meg. 3. Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület ülése elé. Határidő: 1. pontra folyamatos, illetve december pontra április pontra április 30. Felelős:Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) felkérésre Rudolf Wiedner ügyvezető igazgató 7. A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Rudolf Wiedner ügyvezető igazgató (felkérésre) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Vozár Péterné képviselő elmondta, hogy a KETÉH Kft. sorsa nagyban függ a HUSZ Kft-től, de egyéb tevékenységek bevonásával, plusz válogató sor építésével, illetve máshonnan való hulladék átrakásával szép eredményeket értek el, és amennyiben a HUSZ Kft-től a kintlévősége megtérül, akkor remélhetőleg tud pénzügyi forrásokat biztosítani az eszközök, az autók felújítására és karbantartására.

16 16 Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 40/2015. (III. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft évi üzleti terve című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft évi üzleti tervét eft bevétellel, eft kiadással és eft eredménnyel javasolja a Kft. taggyűlésének elfogadásra. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Keszthely Város Önkormányzatát a KETÉH Kft. taggyűlésén a határozatban foglaltak szerint képviselje. Határidő: folyamatos, illetve december 31. Felelős:Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető) felkérésre Rudolf Wiedner ügyvezető igazgató 8. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Dr. Molnár András, a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató (felkérésre) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Dr. Ifi Ferenc képviselő elmondta, hogy a keszthelyi televízióra szükség van, ezt az idő igazolta és kijelenthető, hogy jól működik, a lakosság szereti. Hamarosan Badacsonyban, Szigligeten is látható lesz, és úgy vélte, ha Keszthely vezető szerepre szeretne szert tenni a térségben, akkor erre a térségre is ki kell terjeszteni a tévé adását. A Híradó című műsorral kapcsolatban javasolta a vezetőségnek, hogy a pénzügyi finanszírozás érdekében forduljanak a környező települések önkormányzataihoz, ők is járuljanak hozzá a finanszírozáshoz, hiszen ők is rendszeresen szerepelnek a keszthelyi televízió híradójában. Úgy gondolta, a települések igénylik, hogy lakosaik, a gyermekeik szerepelhessenek a televízióban, és erre reagálva voltak, vannak sikeres műsorok. Külön is kiemelte a Hét szív virág és a Balatoni Krónika című műsorokat. Összességében megállapította, hogy a televízió jól működik, pénzügyileg is a kereteken belül tud dolgozni, azonban alacsonynak találta a televízió dolgozóinak fizetését. Végül dicsérte a rendkívül részletes felügyelőbizottsági jelentést, és hangot adott annak, hogy más felügyelőbizottságokban is ilyen részletes jelentések lennének kívánatosak. Vozár Péterné képviselő elmondta, nagyon szertik a keszthelyi televízió műsorait és az internetes honlapját is. Nagyon pozitívan értékelte a meséket, mely a minőség mellé nézetséget is hozott, valamint örült a reklámok komplex kiajánlása gyakorlatának. Kérte a televízió

17 17 vezetésétől, hogy fordítson nagyobb figyelmet arra, hogy a lokálpatriotizmust erősítse a város lakosaiban, mutassa be a város értékeit akkor is, ha éppen ott nincsen semmilyen rendezvény. Kovács Viktória képviselő kérdezte, hogy az új műsorként megjelenő Keszthely Cafe milyen jellegű műsor, illetve érdeklődött, hogy lenne-e lehetőség a helyi médiában a lakosságot érintő jogszabályváltozásokról értesíteni a polgárokat, annak érdekében, hogy tudják, hogy adott üggyel éppen melyik hivatalhoz kell fordulniuk. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában közölte, az elmúlt években is megtörtént a lakosság részletes tájékoztatása, és úgy érzi, hogy a mai internetes világban ez nem okozhat problémát senkinek, de ígérte, elgondolkodnak a javaslaton. Nemes Klára képviselő elégedettségének adott hangot, hogy a március 1-től változott szociális törvény kapcsán az új helyi újságban és a keszthelyi televízióban is részletes tájékoztatás jelent meg a lakosság felé, hogy mely ügyekkel hová kell fordulni, melyek tartoznak a polgármesteri hivatalhoz és melyek a járási hivatal hatáskörébe. Megköszönte a televíziónak, hogy a lakosság valóban értesülhet a helyi rendezvényekről, azok helyéről és idejéről. Negatívumként említette, hogy a rendezvények előtt nem, hanem csak utána vannak tudósítások az eseményekről, javasolta, hogy a lakosság tájékoztatása érdekében ebben legyen változás. Dr. Ifi Ferenc képviselő felvetésével kapcsolatban elmondta, sajnos úgy gondolja, a környező települések nem fognak a televízió működéséhez pénzügyi segítséget nyújtani, és utalt arra, hogy a kórház finanszírozása során sem járultak hozzá a környező települések a finanszírozáshoz. Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök egyetértve az előtte szólókkal, megköszönte a részletes beszámolót, valamint azokat a részletes, pártatlan tájékoztatókat, mellyel a televízió munkatársai beszámolnak bármelyik oldal rendezvényeiről. Szintén csak pozitívan tudott szólni a rendkívül jól sikerült harmincéves jubileumi rendezvénnyel kapcsolatban. Végül szorgalmazta a televízió munkatársainak jobb anyagi megbecsülését, felvetve, hogy akár pályázati lehetőségek kihasználásával is lehetne erre a célra forrásokat szerezni. Ruzsics Ferenc polgármester is megköszönte a televízió munkatársainak korrekt munkáját. Óvott azonban attól, hogy kiélezzék a televízió dolgozói és a vezetőség viszonyát egy esetlegesen nem is létező bérfeszültség szításával, mivel a bérek rendezésére pályázati pénzeket nem nagyon lehet szerezni, az csak a saját bevételek terhére, vagy az önkormányzat támogatásából valósulhatna meg. Hozzátette, hogy az önkormányzati támogatás emelésére a szűkös anyagi források miatt nem lát lehetőséget. Dr. Ifi Ferenc képviselő elmondta, a tisztesség megköveteli, hogy megemlítsék, a kórház finanszírozása során a környező települések között is voltak olyanok, akik némileg hozzájárultak a finanszírozáshoz, és voltak persze olyan települések is, amelyek egyáltalán nem kívántak hozzájárulni a költségekhez. Ruzsics Ferenc polgármester közölte, hogy ebben az esetben még a némi kifejezést is túlzásnak tartja, és hozzátette, hogy az előzőleg tárgyalt HUSZ Kft. esetében is cserbenhagyták Keszthelyt. Dr. Molnár András a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a környező településeket minden évben megkeresik, hogy járuljanak hozzá a keszthelyi televízió finanszírozásához, mellyel egyben a róluk közvetített hírek és információk közléséhez járulnának hozzá. Az előzőekben elhangzottakra utalva közölte, hogy némi támogatást időnként kaptak is. Elmondta még, hogy a nyugat-balatoni medencében 38 településen fogható a keszthelyi televízió adása melyben ezen települések hírei is megjelennek, ennek ellenére az ide évben mindössze 6 település döntött a televízió támogatása mellett, mely összegszerűen

18 18 körülbelül 1 millió Ft-ot jelent. Másrészt elmondta, hogy a törvényben szabályozottak szerint napi, azonos időpontban lévő híradót kell adniuk, amely ha nem így lenne, akkor a Média Tanács szankcionálná a televíziót. Ebből következik, hogy hírkényszerben vannak, és ha Keszthelyen nem történik említésre méltó esemény, akkor a környező települések híreivel kell megtölteniük a híradót. Mindez elkényelmesítette az önkormányzatokat, azonban ebben változást eszközöltek, megpróbálnak több keszthelyi hírt adni és csak azoknak az önkormányzatoknak az eseményeiről számolnak be, amelyek anyagilag támogatják a televíziót. Örömmel hallgatta, hogy a gyermekműsorok sikeresek. Elismerte, hogy a fizetések alacsonyak a televíziónál, azonban hozzátette, hogy a munkatársak vállalkozóként is dolgoznak a televízió részére, így ezek a bérek kiegészülnek a vállalkozói díjakkal. A Keszthely Cafe-val kapcsolatban elmondta, hogy hasonló lesz a fogadóóra című műsorhoz, annyi változás azonban lesz, hogy megmarad a hónap első és utolsó Fogadóórája a polgármester és a képviselők részére, a közbülső időben pedig Keszthely közéleti személyiségeit szólaltatják meg. Elmondta, hogy a programelőzeteseket, híreket, információkat próbálják minél teljesebbé tenni, és komplex egészként kezelik az újságot és a televíziót, külön is figyelembe ajánlotta a Szignatúra című kulturális műsorukat. Végül a zalaszentgróti adással kapcsolatban elmondta, még azért nem fogható ott a keszthelyi televízió adása, mert a helyi kábelszolgáltatóval nehézkesen haladnak a tárgyalások, de természetesen folytatják azokat és törekszenek a megegyezésre. Ruzsics Ferenc polgármester közölte, hogy ha azon múlik, hogy a környező önkormányzatok bekerüljenek a híradóba, hogy támogatják-e anyagilag a televíziót vagy sem, akkor Keszthely város és hivatalai vállalják, hogy megtöltik keszthelyi eseményekkel a híradót, mivel véleménye szerint több önkormányzat is tudná ugyanolyan mértékben támogatni a televíziót, mint amilyennel Keszthely önkormányzata támogatja hosszú évek óta. Ezt követően további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 41/2015. (III. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft évi üzleti terve című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft évi üzleti tervét ,- Ft árbevétellel, ,- Ft kiadással és ,- Ft eredménnyel elfogadja. 9. Beszámoló a évi turisztikai tapasztalatokról Előterjesztő: Dósa Zsolt városstratégiai bizottsági elnök Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Vozár Péterné képviselő megköszönte a nagyon részletes beszámolót, úgy vélte, hogy sok és változatos program volt a városban. Felvetette, hogy a résztvevők tudnának esetleg jobban is együttműködni, a programok időpontjait egyeztetni. Örömtelinek nevezte, hogy nőtt a városban eltöltött vendégéjszakák száma és ezáltal az idegenforgalmi adóból befolyt pénzösszeg, egyúttal megköszönte az ebben közreműködök munkáját. Kérdezte az ülésen megjelent rendőrkapitányt, mi az oka annak, hogy Balatongyörökön a nyári időszakban 6 fő járőr teljesített szolgálatot, míg Keszthelyen csak 3 fő.

19 19 Dr. Horváth István r. alezredes, a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy a 6 főből a valóságban 2 fő Balatongyörökön, 2 fő Vonyarcvashegyen, 2 fő pedig Gyenesdiáson volt szolgálatban. Hozzátette, hogy mellette 3 fő Hévízen és 3 fő Keszthelyen teljesített szolgálatot. Dr. Ifi Ferenc képviselő elmondta, hogy értelmezése szerint bár a vendégek száma nőtt, de a vendégéjszakák száma csökkent és Keszthely a vendégéjszakák számát tekintve a balatonparti települések közül majdnem az utolsó 3%-kal. Ezzel összefüggésben elmondta, hogy véleménye szerint a gazdasági programmal összefüggésben el kellene gondolkodni azon, hogy Keszthelynek nem az idegenforgalomból kellene elsősorban megélni, ez soha nem is volt így. Úgy vélte, hogy olyan gazdasági irányultságot kellene követni, melyben a bevételek többsége nem az idegenforgalmi adóból, hanem inkább az iparűzési adóból származik. Hozzátette, hogy ezt nem azért mondja, mert idegenforgalom ellenes, hanem mert ezt diktálja a racionalitás. Elmondta még, hogy 3 milliárd Ft-ot költöttek el a városban azzal, hogy ettől majd növekszik az idegenforgalom, de az idegenforgalmi bevételek mégsem növekedtek ilyen arányban. Annak a véleményének adott hangot, hogy ha a gazdaságra költhették volna ennek akár csak a töredékét, akkor lehet, hogy sokkal jobb helyzetben lenne a város. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy azért költöttek a városra uniós és egyéb más támogatásokból közel 3 milliárd Ft-ot, mert olyan pályázatok voltak kiírva. Ha nem pályáztak volna, akkor most ugyanazok azért kritizálnák a város vezetését, hogy elszalasztották az alkalmat. Elmondta még, hogy ha iparfejlesztésre lett volna kiírva pályázat, akkor nyilván arra is pályáztak volna. Hozzátette, tisztában voltak vele, hogy a Fő tér, a piac, a Balaton part megújítása nem fog közvetlen hasznot jelenteni az önkormányzat költségvetésében, de közvetetten, az idegenforgalmon keresztül hosszú távon éreztetni fogja a hatását. Végül elmondta még, hogy az önkormányzat nem tud közvetlenül munkahelyeket teremteni, hanem az a feladata, hogy vonzó befektetési környezetet teremtsen, amely majd idevonzza a vállalkozókat, akik aztán majd munkahelyeket teremtenek. Úgy gondolta, hogy ennek a feladatnak az önkormányzat az utóbbi évek munkájával eleget tesz. Kovács Viktória képviselő felhívta a figyelmet arra a tendenciára, hogy a és a év adatai alapján a kempingekben eltöltött vendégéjszakák száma 18%-ról 29,5%-ra növekedett. Mindezekből arra következtetett, hogy az idelátogató vendégek korlátozottabb anyagi lehetőségekkel rendelkezik, és ez is alátámasztja a strandbelépők ára csökkentésének és a kártyakedvezmények átalakításának szükségességét. Továbbá elmondta még, hogy úgy látja a Helikon Kastélymúzeum látogatottsága az utóbbi időben csökkent. Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója köszöntötte a képviselőket és elmondta, hogy megdöbbenéssel hallgatta Dr. Ifi Ferenc képviselő szavait. Úgy gondolta, hogy Keszthely, mint a legnagyobb kulturális értékkel rendelkező település, mely évtizedek óta a turizmusból él, egyszerűen nem tehet mást, mint hogy továbbra is a turizmus fejlesztésében gondolkodjon. Képviselőnő szavaira reagálva elmondta, hogy az adatokból kitűnik, hogy a tavalyi évben jelentősen több látogatója volt a kastélymúzeumnak, mint az előző évben. Hozzátette, hogy sok évvel ezelőtt azért volt papíron sokkal több látogatója a kastélynak, mert akkor minden egyes tárlatra való belépést külön látogatónak számították, azonban ha így számítanák most is a látogatók számát, akkor most is egy jelentősen nagyobb szám jönne ki. Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök elmondta, hogy Keszthely a kultúra fővárosa, olyan egyedülálló idegenforgalmi miliőben helyezkedik el, melynek a világon nincsen párja. 50 kilométeres körzetben található a Balaton, a Kis-Balaton, hegyek, völgyek, Hévíz és más termálfürdők, a Kastélymúzeum és más múzeumok, a jövőben a látogatók előtt is megnyitandó cseppkőbarlangok együttese, melyre alapozva bátran lehet a turizmusra alapozni. Kifejtette, hogy a régen itt lévő, mára már megszűnt ipari üzemekre sajnos már nem lehet alapozni, a város lakossága előtt nincs más lehetőség, mint a turizmusból megélni, a továbbiakban is abban

20 20 gondolkodni. Végül megköszönte a részletes beszámolót és annak a véleményének adott hangot, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni az idegenforgalmi adó behajtására. Hozzátette még, hogy kívánatos lenne, ha az angolnatelepen és a libáson is megépülne egy négy-öt csillagos szálloda, és akkor minden bizonnyal jelentősen megnőne az idelátogató turisták száma, és így megnőne a turizmusból származó bevétel is. Dr. Ifi Ferenc képviselő közölte, hogy úgy érzi, egy félreértés áldozata lett, ugyanis ő nincs ellene az idegenforgalomnak, aki őt ezzel vádolta, az ahelyett, hogy munkahelyeket teremtett volna elküldött hetvennél több embert. Úgy gondolta, hogy az a baj, hogy az idegenforgalmon kívül nincs más amiből az emberek meg tudnának élni, ami egész évben biztos állást és fizetést biztosítana nekik, és továbbra is azon a véleményen van, hogy Keszthelyen kellenének a turizmuson kívül a gazdaság más szegmensébe tartozó megélhetési források is. Végül elmondta, hogy véleménye szerint az idegenforgalomban, akárcsak Ausztriában, a szükséges munkaerőt vendégmunkásokkal kellene megoldani, mivel az nem biztosít egész évben megélhetést az alkalmazottaknak. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában kifejtette, hogy Ausztriában nem azért vannak az idegenforgalomban magyar vendégmunkások, mert ők csak nyaranta akarnak dolgozni, hanem azért, mert egy osztrák ember ennyi pénzért nem hajlandó dolgozni. Úgy gondolta, hogy Keszthelynek továbbra is a turizmusból kell megélnie, és nincs még egy olyan balatonparti település, ahol három nagy fejlesztési területet tudnak a vállalkozóknak kínálni. Végül elmondta, hogy a foglalkoztatottság területén valóban vannak problémák, bár nyáron alig van munkanélküliség, körülbelül 3,5%, de télen felkúszik ez a szám 7%-ra, de ez mind az országos átlag alatt van. Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója Dr. Ifi Ferenc képviselő szavaira reagálva elmondta, hogy a fenntartható gazdálkodás érdekében, ha egy szolgáltatás gazdaságosan elvégezhető fővel, akkor nem szabad mesterségesen felduzzasztani a munkavállalók létszámát 170 főre. Elmondta még, hogy év végéig a Helikon Kastélymúzeum egy 2,5 milliárd Ft-os beruházást fog végrehajtani, mivel megkezdték az Amazon és a kastélypark felújítását, de azt is hozzátette, hogy közben a múzeum folyamatosan nyitva tart és látogatható. Ruzsics Ferenc polgármester sok sikert kívánt a beruházáshoz, valamint megköszönte a részletes turisztikai beszámolót. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 42/2015. (III. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Beszámoló a év turisztikai tapasztalatairól című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a évi turisztikai szezon tapasztalatairól szóló beszámolót tudomásul veszi. Ruzsics Ferenc polgármester ezt követően, órakor 10 perc szünetet rendelt el. Ruzsics Ferenc polgármester a szünetet követően elmondta, hogy Dr. Boldizsár Erzsébet munkahelyi elfoglaltsága miatt távozott, megállapította, hogy az ülésen a továbbiakban 9 képviselő van jelen és az ülés határozatképes így azt órakor újra megnyitotta.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 318/2014. (XII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2014. január 30. (csütörtök) 1. Javaslat a 2014. évi sportolói kitüntetések adományozására (zárt) Sportügyekért Felelős Tanácsnok

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-234/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Szám: 1/1-145/2014. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.)

Szám: 1/1-145/2014. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.) Szám: 1/1-145/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 11- én (csütörtök) 12.30 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én (szerda) órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én (szerda) órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: 1/1-187/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Balatoni

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Szám: 1/1-145/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 29- én (csütörtök) 14.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án 15 órakor megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án 15 órakor megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-án 15 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Önkormányzati Hivatal Gátér, Petőfi S. u. 16. Jelen voltak:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2/2014. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 22. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. november 26.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2015. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Képviselő-testülete Pénzügyi- és Gazdaságfejlesztési Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 9-én (szerda) 13.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 9-én (szerda) 13.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-55/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 9-én (szerda) 13.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben