Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat évi zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésének elhalasztása... 4 Beszámoló a Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről (Javaslat a napirendi pont elnapolására)... 7 Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2012 évi működéséről Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás év II. féléves munkájáról A évi májusi közmeghallgatás témáinak meghatározása A évi májusi és júniusi rendes közgyűlés időpontjának megváltoztatása Beszámoló a Tourinform Iroda működéséről Tájékoztatás a március 18-án esedékes helyi adók és gépjárműadó befizetések tapasztalatairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2003. (04.14.) Kgy. rendeletének módosítása Tájékoztatás az egészségügyi alapellátásban gyakorolt praxisjoghoz kapcsolódó feladat-ellátási szerződésekről Döntés a DAOP-5.1.2/C-09-2f jelű, a Szabadság téri szociális célú városrehabilitáció című pályázathoz kapcsolódó támogatás jelzálogjoggal történő biztosításáról Közfoglalkoztatás támogatására benyújtott kérelem utólagos jóváhagyása A Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány létrehozása A Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány támogatása A KEOP-1.2.0/09-11 konstrukció keretében megvalósítandó "Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása" c. pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: /2013. MEGHÍVÓ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. ( ) Önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom április 5-én, reggel 8 00 órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: Az önkormányzat évi zárszámadási rendelete Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport évi tevékenységéről Előadó: címzetes főjegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: A HTKT Kapcsolat Központ Intézményeinek évi beszámolója Előadó: Bálint Gabriella, főigazgató Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: A május 03- i közmeghallgatás témáinak meghatározása Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Beszámoló a Tourinform Iroda működéséről Előadó: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. Napirend: Az I. félév tapasztalatai alapján a helyi adórendeletek felülvizsgálata Előadó: Közgazdasági Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 7. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, március 28. Tisztelettel: Almási István polgármester

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2013. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a április 5-én tartandó rendes közgyűlés anyagait április 2-án (kedden) órakor tárgyalják meg, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén, melyen tanácskozási joggal részt vesznek a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság tagjai, az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság tagjai, a Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság tagjai, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai. A bizottsági ülést követően a többi bizottság külön-külön megtartja rendes ülését. Valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Em. 6.) kerül megtartásra. Hódmezővásárhely, március 21. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2013. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat évi zárszámadási rendelettervezet előterjesztésének elhalasztása Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám: /2013. Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet-tervezete tárgyú napirend elhalasztása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat évi munkaterve szerint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet-tervezetét az április 5. napján tartandó ülésén tárgyalja meg. Az Államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 91. -a értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Tekintettel arra, hogy elemi költségvetési beszámolót mely a zárszámadási rendelettervezet alapját képezi március 11-ig, illetve a évi elemi költségvetést március 17-ig kellett elkészíteni és továbbítani azokat a Magyar Államkincstár felé, ezt követően az április közgyűlési anyag leadási határidejéig nem áll elegendő idő rendelkezésre a rendelet-tervezet összeállítására. Fenti okokra tekintettel javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az Önkormányzat évi zárszámadás rendelet-tervezetének megtárgyalását a korábbi gyakorlatnak megfelelően - tűzze egy április végén tartandó ülés napirendjére. Hódmezővásárhely, április 5. Tisztelettel: Almási István polgármester

6 I/A kötet 6. oldal Száma:./2013. (04..) Kgy. Határozat Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet tárgyú napirend elhalasztása HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet-tervezet megtárgyalását április végén megtartandó rendkívüli ülésre halasztja. Hódmezővásárhely, április 5. Almási István polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző A határozatról értesül: 1. Tisztségviselők 2. Közgazdasági Iroda Helyben 3. Irattár

7 I/A kötet 7. oldal Iktatószám: /2013. Címzett: Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Beszámoló a Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről (Javaslat a napirendi pont elnapolására) Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzési Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs meghívott külső személy. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

8 I/A kötet 8. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterétől Száma: A /2013. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről javaslat a napirendi pont elnapolására Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének munkaterve szerint eredetileg a mai, év április hó 05. napján tartandó ülésen, az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint zárszámadási rendelet megalkotása, elfogadása napján kívánta megtárgyalni a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ennek indoka az volt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvénynek (Ötv.) az ellenőrzési területet érintő előírása, a év augusztus hó 31. napjától hatályos 92. /10/ bekezdésben foglaltak a következőket írják elő: A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő testület elé terjeszti. E hatályos jogszabályi rendelkezésnek megfelelően került a Képviselőtestület I. félévi munkatervébe a Belső Ellenőrzési Csoport évi tevékenységéről szóló beszámoló az áprilisi rendes ülés napjára. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet megtárgyalására előreláthatólag a év április hó között megtartandó Közgyűlésen kerül sor, javasolom, hogy a törvényi rendelkezés alapján majd azon a napon legyen megvitatva a Belső Ellenőrzési Csoport évi összefoglaló jelentése is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, április 05. Tisztelettel: Almási István polgármester

9 I/A kötet 9. oldal Száma:./2013.(04.05.) Kgy. sz. határozat Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésének évi tevékenységéről szóló beszámoló elnapolása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalását elnapolja és azt a törvényi kötelezettség alapján a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint zárszámadási rendelet beterjesztésével egyidejűleg a április hó között megtartandó rendkívüli ülésére tűzi ki. Hódmezővásárhely, április 05. Almási István sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1. Almási István polgármester - H 2. dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző H 3. Jogi Iroda Önkormányzati Csoportja - H 4. Belső Ellenőrzési Iroda - H 5. Irattár

10 I/A kötet 10. oldal Iktatószám: A /2013. Címzett: Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2012 évi működéséről Az anyagot készítette: HTKT Kapcsolat Központ/főigazgató Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

11 I/A kötet 11. oldal Száma: A /2013. Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2012 évi működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben megtárgyalja a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő, a szociális ellátórendszert összefogó Kapcsolat Központ előző éves működését bemutató anyagot. Az előterjesztés mellékletét képező ábrák, jól szemléltetik a Kapcsolat Központ szakfeladataihoz kapcsolódó legfontosabb problématípusokat, adatokat és a szociális ellátórendszerben zajló tendenciákat. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, március 22. Almási István polgármester

12 I/A kötet 12. oldal Tisztelt Közgyűlés! A Kapcsolat Központ július 01. napján kezdte meg munkáját 2007 júliusától a hódmezővásárhelyi kistérség területén látja el feladatait: Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas településeken; a kistérség lakosságszáma: fő. Az intézmény felöleli szinte a városban működő valamennyi szociális intézményt, a pedagógiai szakszolgálatot és a Védőnői Szolgálatot: jelenleg 202 fő foglalkoztatásával, 18 szakfeladattal és 15 telephellyel működik, melyek: I. Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás A Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ feladata: az ellátási körzeten belül élő gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi veszélyeztetettségének megelőzése, a családon belüli működési zavarok során esetlegesen kialakuló veszélyeztető körülmények megszüntetése, mérséklése a kötelező feladatok és speciális szolgáltatásokon keresztül. Mindenképpen jó hír, hogy a tavalyi évhez mérten kimutathatóan csökkent a Gyermekjóléti Központnál gondozásban részesülők száma. A csökkenés oka ugyanakkor meglehetősen egyértelműen megmagyarázható a jogszabályi változásokkal évben már nem köteles a gyermekjóléti szolgálat védelembe vételre javaslatot tenni, amennyiben az iskolai hiányzások meghaladják az 50 órát és a kiskorú betöltötte a 16 életévét. További jó hír, hogy érezhetően csökkent az igazolatlan iskolai hiányzások száma, ám az sem a kötelességek belátása, hanem sokkal inkább a jelentősen szigorodó szankciók kedvező és üdvözlendő eredményeként történik. A régóta jelzett probléma, miszerint egyre súlyosabb esetekkel és egyre agresszívabb gyermeki/szülői attitűdökkel szembesülünk a munkánk során írtuk az előző évi beszámolóban. Sajnos az első két bekezdéstől eltérően ezen a téren nincs örömteli változás, sőt érezhetően tovább romlott a helyzet a 2012-es évben. A külterület biztonságos ellátását illetően, menetrendszerűen biztosít gépkocsit a városvezetés a családlátogatásokhoz. Ez minimálisan elégséges a külterület nagyságát figyelembe véve. A legjellemzőbb problématípus továbbra is az anyagi, megélhetési nehézség, amely ugyanakkor nagyon sok esetben összefüggést mutat a család/szülő életvitelével, konfliktusos belső rendszerével. Ennek lesz szinte szükségszerű eredménye a következő jellemző problématípus, a gyermeknevelési nehézség. Településekre bontva a gondozottak létszáma: (zárójelben a tavalyi számok): Hódmezővásárhely: 552 (626) fő, Székkutas: 24 (34) fő, Mártély: 3 (9) fő, Mindszent: 67 (88) fő. A Családsegítő Szolgálat célja a működési területen élő egyének, családok, közösségek érdekeinek képviselete, szociális, mentális problémáinak, szükségleteinek feltárása, e problémák kezelésében és megoldásában való közreműködés, valamint a krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok segítése a krízishelyzet megszüntetésében ben összesen 539 fő (és családjuk) volt az ellátottak létszáma. Ebből: - rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos 189 fő együttműködésre kötelezett - adósságkezelt 303 fő együttműködésre kötelezett - időskorú 22 fő önkéntes - hajléktalan 12 fő önkéntes - egyéb 13 fő önkéntes Éves forgalom: 2654 alkalom

13 I/A kötet 13. oldal Eredmények TÁMOP B-10/1 - lakótelepi klub továbbműködtetése. Speciális szolgáltatások biztosítása. A Rendkívüli helytállásért érdemjel arany fokozata elismerésben részesültünk a jelzőrendszer működtetésért. A díjat Hatala József Országos Rendőrfőkapitány és Soltész Miklós Szociális Államtitkár adta át március 14-én Budapesten a Rendőrség Székházában. Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok: TÁMOP B-10 pályázat, Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok témakörben, átfogó prevenciós program kidolgozása partnerszervezet bevonásával. (77 millió Ft forráshiány miatt került elutasításra) DAOP-5.1.2/C-09-2f Szabadság tér szociális célú városrehabilitációja című pályázatába sikerült aktualizálva beilleszteni mindazokat a prevenciós programokat, amelyek részletezve és kidolgozva már megvalósításra készen álltak a Gyermekjóléti Központ részéről, de eleddig rajtunk kívül álló okok miatt erre nem kerülhetett sor évben Mikkamakka Játéktár beindítása. DAOP programok megvalósítása évtől a jogszabály (149/1997 (IX.10.) Korm. Rendelet 91/A.. (6)) lehetőséget biztosít a gyermekvédelem ellátórendszere számára a gyermek veszélyeztetésének észlelésekkor a családi pótlék és iskoláztatási támogatás természetbeni folyósításának az elrendelésére. Ilyen esetben a hatósági szerv a pénz kezelésére eseti gondnokot jelöl ki. A hódmezővásárhelyi Családsegítő Szolgálat eseti gondnoki feladatokat is ellát, amely a következő módon alakult: Eseti gondnoki feladatokat ellátó családgondozók száma: 2 fő Ellátottak száma: 24 fő Szintén feladatként jelentkezett az aktív korúak ellátásában, ezen belül az FHT-ben részesülők lakókörnyezetének, annak higiénés állapotának a vizsgálata környezettanulmány formájában. Ugyanis a szűkebb és a tágabb lakókörnyezet rendben tartása egyik feltétele az említett pénzbeli ellátás folyósításának. A környezettanulmányokat a Népjóléti Csoport koordinálása mellett a Családsegítő Szolgálat munkatársai készítik. A 2009 évben megkezdett észlelő és jelzőrendszer működtetésének a folytatása, még hatékonyabbá tétele. Közösségi szociális munka elindítása. Újdonság: január 1-től az adatrögzítési kötelezettség a Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerbe (KENYSZI), adatrögzítés és napi jelentés. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Az intézmény szeptember 01. napjával a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központhoz került integrálásra. Az intézmény feladata, szakfeladatai: Szakszolgálati feladatellátás Nevelési tanácsadás Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás Korai fejlesztés Fejlesztő felkészítés Konduktív pedagógia

14 I/A kötet 14. oldal Logopédia Utazó gyógypedagógia Gyógytestnevelés Képességfejlesztő vívás Ellátotti létszám Fejlesztőpedagógia Pszichológiai terápia egyéni Pszichológiai terápia csoportos Tehetséggondozás Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás csoportos Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás egyéni Gyógypedagógiai tanácsadás és korai fejlesztés Fejlesztő felkészítés Konduktív pedagógiai ellátás Logopédia Utazó gyógypedagógia Gyógytestnevelés Összesen Diagnosztika Beérkezett kérelmek: Elkészült szakvélemények Szakértői Bizottsághoz küldve Tanulási zavar veszélyeztetettség szűrése Iskolaérettségi vizsgálat Gyám 249 fő 76 fő 37 fő 73 fő 765 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő 365 fő 370 fő 163 fő 2103 fő 140 db 136 db 20 db 156 fő 54 fő várható 1 fő Pályázatok: TÁMOP Eredményesség és szakértelem Pedagógus továbbképzés teljesítésére. Továbbképzések: 2 fő a TÁMOP keretében vett részt a közoktatás vezetői és a gyógypedagógus szakvizsga megszerzésében. 1 fő MA neveléstudomány, 2 fő nyelv és beszédfejlesztő MA képzésen vesz részt. Pozitív eredmények: Szakmai feladatainkat megfelelő támogatás mellett tudtuk végezni. Új diagnosztikai eszköz beszerzése (WAIS teszt), mellyel tudjuk a 17 év felettiek IQ-ját is mérni. Fűtési rendszerünk megjavítása. Kihívások és megoldásra váró feladatok: Szeretnék főállású gyógytestnevelőkkel elláttatni a gyógytestnevelés szakfeladatot. Az intézménynek szüksége lenne szomatopedagógusra vagy konduktorra ezen feladatok megoldásában január 01-től a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ és a Hódmezővásárhelyi Járási Tankerület segíti az intézményt.

15 I/A kötet 15. oldal II. Fogyatékkal élők nappali és bentlakásos ellátása Csodaház Foglalkoztató Napközi Halmozottan sérült gyermekek és fiatalok (3-24 év) nappali ellátásának biztosítása 16 fő részére. Eredmények: Benyújtottunk egy 17 millió forint értékű pályázatot infrastruktúra fejlesztésre az ERSTE Fundation Social Integration pályázaton. Ennek elbírálását 2013 januárfebruárra ígérték. Alapítványunk számlájára igen sok pénz, adomány gyűlt össze, ebből 2012 őszén megépítésre és átadásra került az intézmény játszótere, hintaparkja. A hinták beszerzésénél az egyik hintát (fészek hinta) örökbe fogadta a Tiszta Szívvel Egyesület. Sikeresen folytattuk a speciális bowling sportág megismertetését a megyében működő fejlesztő iskolák körében. Sikeres együttműködési megállapodás és kapcsolatfelvétel a budapesti Mosoly Alapítvánnyal, pályázati forrásból működtethető közös programok előkészítése. A Mosoly Alapítvány munkatársa előadást tartott a fundraisingről. Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok Pályázatok figyelemmel kísérése esetén a fejlesztő iskolai osztályok, és az épület bővítése. A Csodaház szívesen ellátná a középsúlyos és súlyos halmozottan sérült gyermekek fejlesztő iskolai oktatását. Szülői elbeszélgetések alapján igény mutatkozik egy nem állandó, hanem néhány éjszakát igénybe vevő átmeneti szállás létrehozására, melyet pályázati forrásból, gondozóházként működtetve látunk megvalósíthatónak. Az alapítványi gyűjtések hatékonyságának növelése. III. Idősek nappali és bentlakásos ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás Kovács-Küry Időskorúak Otthona Időskorúak ápolást-gondozást nyújtó Otthona (Mindszent) Az intézmények feladata az önmaguk ellátására nem vagy segítséggel képes személyek teljes körű ápolása-gondozása, a gondozásra szoruló emberek szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása: lakhatás, napi háromszori étkezés, ruházat, textíliával való ellátás, mentális gondozás, egészségügyi ellátás. Engedélyezett férőhelyek száma: Hódmezővásárhelyen 200 fő, Mindszenten 21 fő. Problématípusok: Anyagi: az ellátottak alacsony jövedelme csak részben fedezi a térítési díjat. Egészségi: egyre romló egészségi állapot, főbb betegség csoportok: szív és keringési betegségek, daganatos megbetegedések, vizelet kiválasztási betegségek (inkontinencia, veseelégtelenség). Az intézményünkben végzett vizsgálat alapján kimondható, hogy szignifikáns eltérés nincs a jogszabály módosítás előtti és az azt követő időszak morbiditási, illetve mortalitási adatai között. Mégis a 2008 utáni időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre inkább elesett állapotú, gyakran végstádiumú tumoros, dekubituszos otthonlakók érkeznek az intézményünkbe, mely tényezők az életkilátásra is meghatározóak. Az Otthon gondozó tevékenysége egyre inkább krónikus belgyógyászati ellátás felé tolódik el a fent említett okok miatt, bár a feltételek közel nem azonosak, mint az egészségügyben. A folyamatos orvosi ellenőrzés, ápoláscentrikus gondozás ellenére sem helyettesíthető a kórház szerepe.

16 I/A kötet 16. oldal Mentális: az inaktivitás és a beszűkült kapcsolatrendszer miatti leépülés. Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok: A hozzátartozók körében egyre többen vannak, akik nehéz körülmények között élnek, ezért az otthonban lakó családtagot nem tudják támogatni, sőt néhány hozzátartozó a bent lakó szülőtől várja a segítséget. KOR-TÁRS-11 pályázati forrás felhasználásával 2012-ben kulturális programsorozatot tartottunk természetvédelmi, irodalmi, színházi előadással. NRSZH által kiírt bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami támogatásra benyújtott igény alapján betegszobai ágyak (5db) és matracok (2db) cseréjét tudtuk megoldani. Épületek állagmegóvása, korszerűsítése, fejlesztése. Térítési díjak különbözetének a köteles leszármazók általi befizetésének elérése - próbaper elindításával. Mindszenten a jogszabályi előírásoknak megfelelő tárgyi feltételek biztosítása, határozatlan idejű működési engedély megszerzése. A TIOP /1 pályázat kiírásra került, ennek keretében tervezett férőhelybővítés és felújítás. Sajnos a pályázat még nem került elbírálásra. IV. Anya-gyermek, csecsemővédelem, Védőnői Szolgálat Feladatok a területen: várandós, újszülött gyermekágyas, csecsemő kisgyermek és óvodások gondozása. Feladatok az iskolavédőnőknél: Szűrővizsgálatok és védőoltások szervezése, előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása. Egészségnevelő és fejlesztő foglalkozások tartása tanítási órákon és tanórán kívül. Mentálhigiénés gondozás ben városunkban 438 volt az újszülöttek száma. Speciális szolgáltatások a területen: babaváró tanfolyam, babamasszázs, babaklub. Egy végzős hallgató töltötte gyakorlatát nálunk. Vérnyomásmérés a mindennapos testnevelés hatékonyságának vizsgálatához. Speciális szolgáltatás az iskolavédőnőknél: kortárssegítő képzések lebonyolítása, élménypedagógiai tábor, HPV oltással kapcsolatos teendők. Vérnyomásmérés és előzetes biometriai mérések szervezése és kivitelezése. Egészségnapok szervezése. Erdei iskola és táborok munkájában részvétel. EVP program segítése: emlőrák prevenció, védőoltási programok, melanoma kockázatcsökkentés. Kapcsolódás az EVP-hez Az EVP program keretében a város minden 7. osztályos leány tanulója részére továbbra is ingyenesen biztosítja a méhnyakrák elleni oltóanyagot. A védőoltás lebonyolítását minden évben széleskörű tájékoztató és szervező munka előzi meg. 212 fő hetedikes leánytanuló közül a 2011/2012-es tanévben 190 fő igényelt. A Hód-Mezői Tinivilág Alapítvánnyal együttműködve folytatódott a káros szenvedélyek megelőzésére irányuló kortárssegítő képzés általános és középiskolai korcsoportokban. Városi rendezvényekhez kapcsolódás az iskolákkal együttműködve EVP programok, Egészségnapok Autómentes Világnap Erdei iskolai szakmai feladatok ellátása Nyári napközis tábor higiénés ellenőrzések

17 I/A kötet 17. oldal V. Gyermekek napközbeni ellátása Egyesített Bölcsődei Intézmény Szolgáltató intézmény, mely az alapellátás keretében napközbeni ellátást nyújt a 3 éven aluli gyermekek számára, két telephelyen: Hóvirág utca, Oldalkosár utca. Engedélyezett létszám 270 főre emelkedett, a DAOP pályázati programoknak köszönhetően. Speciális szolgáltatások: Zenei műhelymunka, gyermeknapi majális szervezése, kézműves foglalkozások, nyílt nap, nyílt délután tartása, hallgatók fogadása, elégedettségi kérdőív felvétele intézményeink munkájával kapcsolatban, kirándulások szervezése, Baba-mama klub megtartása, gyermekfelügyelet biztosítása, só szoba működtetése. Eredmények: Nyílt napot, délutánt szerveztünk. Áprilisban megtartottuk a Bölcsődék Napját, melynek keretében a Hóvirág utcai Bölcsőde szakmai vezetője, Széll Józsefné, a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának, - miniszteri elismerő oklevél - kitüntetésében részesült, több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Ünnepekhez kötődően könyvvásárokat tartottunk egy könyvterjesztő cég jóvoltából, valamint kézműves foglalkozásokat tartottunk a szülők és gyermekek számára. Június elején, Gyermeknapi rendezvényünkön sok gyermek és szülő jelent meg, melyet mindkét bölcsődében nagy sikerrel megtartottunk. Elégedettségi kérdőíven a szülők nyilatkoztak a bölcsődében tapasztaltakról. Gyermekfelügyeletet biztosítottunk az ezt igénylő családok számára. Segítséget nyújtottunk a védőnőknek a városi iskolák diákjainak vérnyomásmérésében és az EVP különböző programjain megjelentünk. Kirándulások szervezése a családoknak Mártélyra. Az Egyesített Bölcsőde terepintézmény, hallgatókat fogadott az elmúlt évben is. Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok: Törekszünk új szolgáltatások létrehozására, felmérve a lehetőségeinket és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó igényeket. Az Oldalkosár utcai Bölcsődében az udvarok legpraktikusabb kialakításnak megoldása. A Hóvirág utcai Bölcsődében a régi lapostető szigetelése KEOP pályázat segítségével, majd a régi szárny tisztasági festése. - Családok átmeneti otthona: A korábbi Anya-Gyermek Szálló intézményi szintű működése Hódmezővásárhelyen megszűnt. A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás a Szentesen működtetett Gyermekek Átmeneti Otthonában, ellátási szerződés keretében biztosít három férőhelyet a rászorulóknak ben városunkból összesen 8 fő vette (2 szülő, 6 gyermek) igénybe a szolgáltatást: egy anya, négy gyermek augusztus teljes hónapban; egy anya, két gyermek október hónapban egy hétre. A Kapcsolat Központ életre hívásának eredményeként a szociális területen dolgozó, segítő szakemberek közös szemléletmódot és szakmai filozófiát dolgoztak ki, melyet egységesen tudnak közvetíteni valamennyi rászoruló, ill. problémával küzdő egyén, család felé.

18 I/A kötet 18. oldal Az intézmény jó kapcsolatot ápol a lakossággal, személyre szabott segítségnyújtást adva a különböző nehézségekkel küzdő gyermekeknek, családoknak. Hódmezővásárhely lakosságszámát tekintve a legkisebb ( fő), kiterjedése szempontjából pedig a legnagyobb dél-alföldi megyei jogú város. A lakosság szociális problémái, a városban megjelenő szegénység, leginkább a foglalkoztatási problémákhoz kötődnek, melyeket felerősít a lakosság egy részének viszonylagos elzártsága (a lakosság 8,3%-a külterületeken él), a roma lakosság itt is megjelenő, országosan ismert és nehezen megoldható helyzete - aluliskolázottság, munkanélküliség, egészségügyi problémák. A hátrányos helyzetűek problémáinak megoldása csakis átfogó, komplex formában valósulhat meg; erre ad komoly szakmai feladatsort az Antiszegregációs Program (Integrált Városfejlesztési Stratégia), mely felöleli az oktatás, a lakhatás és a szociális szolgáltatások területeit. Az Antiszegregációs Program keretében már megvalósult a hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatása, a gettósodó lakókerületek folyamatos felszámolása. A program részeként a szociális ellátó intézményrendszerben modell értékűen megvalósult a hatékonyság- és minőségjavító racionalizálás is. E szakmai munkát segítik a megalkotott Szociális, Idősügyi és Fogyatékos Ügyi Koncepciók és intézményünk kapcsolódása a Szabadság téri Városrehabilitációs projekthez. Gazdasági Igazgatóság Intézményünk gazdálkodását tekintve önálló, a Kistérség által jóváhagyott, módosított költségvetés alapján gazdálkodtunk. Munkatársaink látják el a kistérség, a kistérségi oktatási intézmények, valamint a Kapcsolat Központ könyvelési feladatait. Költségvetésünk 2012 évi főösszegei: Intézményi működési bevételek eft Személyi juttatások eft Támogatásértékű működési célú eft Járulékok eft bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel eft Dologi kiadások eft Fenntartói finanszírozás eft Felújítási kiadások 4 775e Ft Bevételek összesen eft Kiadások összesen eft Teljesülések: Bevételi források: 97,5%, Kiadások: 97,01% Intézményi finanszírozás: 93,11% Bér: 99%, Járulékok: 99%; Dologi kiadások: 92,11% Munkavállalói létszám január 226 fő, záró létszám 226 fő. Igyekeztünk kiadásainkat úgy csoportosítani, hogy azok az összintézményi érdekeket szolgálják. Terveink - Rendszeres továbbképzések biztosítása szakembereinknek az innovatív módszerek elsajátítása érdekében. - Elért eredményeink megtartása, működésünk folyamatos biztosítása. - Tárgyi feltételeinket a kor informatikai és a szakma követelményeinek megfelelően kialakítani. - Pályázatok segítségével bővíteni, fejleszteni intézményeinket. Újabb speciális szolgáltatások bevezetése. Beszámolómban igyekeztem átfogó képet adni intézményünk működéséről. Köszönöm az Önkormányzat, a kistérség, a társintézmények, a lakosság segítségét abban, hogy a rászorulók ellátása színvonalasan működhet. Köszönet a munkatársaknak a mindennapokban nyújtott teljesítményért. Hódmezővásárhely, április 05. Tisztelettel: Bálint Gabriella sk. főigazgató

19 I/A kötet 19. oldal MELLÉKLETEK Gyermekjóléti Központ AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE, A KEZELT PROBLÉMÁK SZERINT Anyagi 176 Gyermeknevelési 167 Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 34 Magatartás-, teljesítményzavar 50 Családi konfliktus 147 Szülők vagy a család életvitele 146 Szülői elhanyagolás 67 Családon belüli bántalmazás 28 Fogyatékosság, retardáció 2 Szenvedélybetegség 23 AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE Információnyújtás 621 Tanácsadás 435 Segítő beszélgetés 265 Hivatalos ügyekben való közreműködés 198 Családlátogatás 3968 Közvetítés más szolgáltatásba 50 Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 23 Elhelyezési értekezleten ill. tárgyaláson való részvétel 10 Konfliktuskezelés 170 Szakmaközi megbeszélés 249 Esetkonferencia 17 JELZŐRENDSZER ÁLTAL KÜLDÖTT JELZÉSEK SZÁMA Egészségügyi szolgáltató, védőnők 46 Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 2 Közoktatási intézmény 87 Rendőrség 43 Ügyészség, Bíróság 3 Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány 4 Pártfogói felügyelet 5 Állampolgár 54 Önkormányzat (jegyző) 253 Összesen 497

20 I/A kötet 20. oldal Ellátásban részesülők családok száma a Gyermekjóléti Központnál Ellátásban részesülők száma Évs zám Ellátottak száma 2012-ben (Kistérségi összesített adatokkal) év közöttiek száma védelembe vett Alapellátott átmeneti nevelt

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/458-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása éves munkájáról

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ keretein belül működő

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás' " ij~'~';hé;~"'"... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás'  ij~'~';hé;~'... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9785-2/2015 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez az Önkormányzat

Részletesebben