Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat évi zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésének elhalasztása... 4 Beszámoló a Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről (Javaslat a napirendi pont elnapolására)... 7 Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2012 évi működéséről Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás év II. féléves munkájáról A évi májusi közmeghallgatás témáinak meghatározása A évi májusi és júniusi rendes közgyűlés időpontjának megváltoztatása Beszámoló a Tourinform Iroda működéséről Tájékoztatás a március 18-án esedékes helyi adók és gépjárműadó befizetések tapasztalatairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2003. (04.14.) Kgy. rendeletének módosítása Tájékoztatás az egészségügyi alapellátásban gyakorolt praxisjoghoz kapcsolódó feladat-ellátási szerződésekről Döntés a DAOP-5.1.2/C-09-2f jelű, a Szabadság téri szociális célú városrehabilitáció című pályázathoz kapcsolódó támogatás jelzálogjoggal történő biztosításáról Közfoglalkoztatás támogatására benyújtott kérelem utólagos jóváhagyása A Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány létrehozása A Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány támogatása A KEOP-1.2.0/09-11 konstrukció keretében megvalósítandó "Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása" c. pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: /2013. MEGHÍVÓ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. ( ) Önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom április 5-én, reggel 8 00 órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: Az önkormányzat évi zárszámadási rendelete Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport évi tevékenységéről Előadó: címzetes főjegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: A HTKT Kapcsolat Központ Intézményeinek évi beszámolója Előadó: Bálint Gabriella, főigazgató Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: A május 03- i közmeghallgatás témáinak meghatározása Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Beszámoló a Tourinform Iroda működéséről Előadó: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. Napirend: Az I. félév tapasztalatai alapján a helyi adórendeletek felülvizsgálata Előadó: Közgazdasági Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 7. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, március 28. Tisztelettel: Almási István polgármester

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2013. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a április 5-én tartandó rendes közgyűlés anyagait április 2-án (kedden) órakor tárgyalják meg, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén, melyen tanácskozási joggal részt vesznek a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság tagjai, az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság tagjai, a Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság tagjai, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai. A bizottsági ülést követően a többi bizottság külön-külön megtartja rendes ülését. Valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Em. 6.) kerül megtartásra. Hódmezővásárhely, március 21. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2013. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat évi zárszámadási rendelettervezet előterjesztésének elhalasztása Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám: /2013. Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet-tervezete tárgyú napirend elhalasztása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat évi munkaterve szerint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet-tervezetét az április 5. napján tartandó ülésén tárgyalja meg. Az Államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 91. -a értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Tekintettel arra, hogy elemi költségvetési beszámolót mely a zárszámadási rendelettervezet alapját képezi március 11-ig, illetve a évi elemi költségvetést március 17-ig kellett elkészíteni és továbbítani azokat a Magyar Államkincstár felé, ezt követően az április közgyűlési anyag leadási határidejéig nem áll elegendő idő rendelkezésre a rendelet-tervezet összeállítására. Fenti okokra tekintettel javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az Önkormányzat évi zárszámadás rendelet-tervezetének megtárgyalását a korábbi gyakorlatnak megfelelően - tűzze egy április végén tartandó ülés napirendjére. Hódmezővásárhely, április 5. Tisztelettel: Almási István polgármester

6 I/A kötet 6. oldal Száma:./2013. (04..) Kgy. Határozat Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet tárgyú napirend elhalasztása HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet-tervezet megtárgyalását április végén megtartandó rendkívüli ülésre halasztja. Hódmezővásárhely, április 5. Almási István polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző A határozatról értesül: 1. Tisztségviselők 2. Közgazdasági Iroda Helyben 3. Irattár

7 I/A kötet 7. oldal Iktatószám: /2013. Címzett: Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Beszámoló a Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről (Javaslat a napirendi pont elnapolására) Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzési Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs meghívott külső személy. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

8 I/A kötet 8. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterétől Száma: A /2013. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről javaslat a napirendi pont elnapolására Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének munkaterve szerint eredetileg a mai, év április hó 05. napján tartandó ülésen, az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint zárszámadási rendelet megalkotása, elfogadása napján kívánta megtárgyalni a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ennek indoka az volt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvénynek (Ötv.) az ellenőrzési területet érintő előírása, a év augusztus hó 31. napjától hatályos 92. /10/ bekezdésben foglaltak a következőket írják elő: A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő testület elé terjeszti. E hatályos jogszabályi rendelkezésnek megfelelően került a Képviselőtestület I. félévi munkatervébe a Belső Ellenőrzési Csoport évi tevékenységéről szóló beszámoló az áprilisi rendes ülés napjára. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet megtárgyalására előreláthatólag a év április hó között megtartandó Közgyűlésen kerül sor, javasolom, hogy a törvényi rendelkezés alapján majd azon a napon legyen megvitatva a Belső Ellenőrzési Csoport évi összefoglaló jelentése is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, április 05. Tisztelettel: Almási István polgármester

9 I/A kötet 9. oldal Száma:./2013.(04.05.) Kgy. sz. határozat Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésének évi tevékenységéről szóló beszámoló elnapolása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalását elnapolja és azt a törvényi kötelezettség alapján a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint zárszámadási rendelet beterjesztésével egyidejűleg a április hó között megtartandó rendkívüli ülésére tűzi ki. Hódmezővásárhely, április 05. Almási István sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1. Almási István polgármester - H 2. dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző H 3. Jogi Iroda Önkormányzati Csoportja - H 4. Belső Ellenőrzési Iroda - H 5. Irattár

10 I/A kötet 10. oldal Iktatószám: A /2013. Címzett: Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2012 évi működéséről Az anyagot készítette: HTKT Kapcsolat Központ/főigazgató Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

11 I/A kötet 11. oldal Száma: A /2013. Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2012 évi működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben megtárgyalja a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő, a szociális ellátórendszert összefogó Kapcsolat Központ előző éves működését bemutató anyagot. Az előterjesztés mellékletét képező ábrák, jól szemléltetik a Kapcsolat Központ szakfeladataihoz kapcsolódó legfontosabb problématípusokat, adatokat és a szociális ellátórendszerben zajló tendenciákat. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, március 22. Almási István polgármester

12 I/A kötet 12. oldal Tisztelt Közgyűlés! A Kapcsolat Központ július 01. napján kezdte meg munkáját 2007 júliusától a hódmezővásárhelyi kistérség területén látja el feladatait: Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas településeken; a kistérség lakosságszáma: fő. Az intézmény felöleli szinte a városban működő valamennyi szociális intézményt, a pedagógiai szakszolgálatot és a Védőnői Szolgálatot: jelenleg 202 fő foglalkoztatásával, 18 szakfeladattal és 15 telephellyel működik, melyek: I. Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás A Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ feladata: az ellátási körzeten belül élő gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi veszélyeztetettségének megelőzése, a családon belüli működési zavarok során esetlegesen kialakuló veszélyeztető körülmények megszüntetése, mérséklése a kötelező feladatok és speciális szolgáltatásokon keresztül. Mindenképpen jó hír, hogy a tavalyi évhez mérten kimutathatóan csökkent a Gyermekjóléti Központnál gondozásban részesülők száma. A csökkenés oka ugyanakkor meglehetősen egyértelműen megmagyarázható a jogszabályi változásokkal évben már nem köteles a gyermekjóléti szolgálat védelembe vételre javaslatot tenni, amennyiben az iskolai hiányzások meghaladják az 50 órát és a kiskorú betöltötte a 16 életévét. További jó hír, hogy érezhetően csökkent az igazolatlan iskolai hiányzások száma, ám az sem a kötelességek belátása, hanem sokkal inkább a jelentősen szigorodó szankciók kedvező és üdvözlendő eredményeként történik. A régóta jelzett probléma, miszerint egyre súlyosabb esetekkel és egyre agresszívabb gyermeki/szülői attitűdökkel szembesülünk a munkánk során írtuk az előző évi beszámolóban. Sajnos az első két bekezdéstől eltérően ezen a téren nincs örömteli változás, sőt érezhetően tovább romlott a helyzet a 2012-es évben. A külterület biztonságos ellátását illetően, menetrendszerűen biztosít gépkocsit a városvezetés a családlátogatásokhoz. Ez minimálisan elégséges a külterület nagyságát figyelembe véve. A legjellemzőbb problématípus továbbra is az anyagi, megélhetési nehézség, amely ugyanakkor nagyon sok esetben összefüggést mutat a család/szülő életvitelével, konfliktusos belső rendszerével. Ennek lesz szinte szükségszerű eredménye a következő jellemző problématípus, a gyermeknevelési nehézség. Településekre bontva a gondozottak létszáma: (zárójelben a tavalyi számok): Hódmezővásárhely: 552 (626) fő, Székkutas: 24 (34) fő, Mártély: 3 (9) fő, Mindszent: 67 (88) fő. A Családsegítő Szolgálat célja a működési területen élő egyének, családok, közösségek érdekeinek képviselete, szociális, mentális problémáinak, szükségleteinek feltárása, e problémák kezelésében és megoldásában való közreműködés, valamint a krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok segítése a krízishelyzet megszüntetésében ben összesen 539 fő (és családjuk) volt az ellátottak létszáma. Ebből: - rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos 189 fő együttműködésre kötelezett - adósságkezelt 303 fő együttműködésre kötelezett - időskorú 22 fő önkéntes - hajléktalan 12 fő önkéntes - egyéb 13 fő önkéntes Éves forgalom: 2654 alkalom

13 I/A kötet 13. oldal Eredmények TÁMOP B-10/1 - lakótelepi klub továbbműködtetése. Speciális szolgáltatások biztosítása. A Rendkívüli helytállásért érdemjel arany fokozata elismerésben részesültünk a jelzőrendszer működtetésért. A díjat Hatala József Országos Rendőrfőkapitány és Soltész Miklós Szociális Államtitkár adta át március 14-én Budapesten a Rendőrség Székházában. Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok: TÁMOP B-10 pályázat, Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok témakörben, átfogó prevenciós program kidolgozása partnerszervezet bevonásával. (77 millió Ft forráshiány miatt került elutasításra) DAOP-5.1.2/C-09-2f Szabadság tér szociális célú városrehabilitációja című pályázatába sikerült aktualizálva beilleszteni mindazokat a prevenciós programokat, amelyek részletezve és kidolgozva már megvalósításra készen álltak a Gyermekjóléti Központ részéről, de eleddig rajtunk kívül álló okok miatt erre nem kerülhetett sor évben Mikkamakka Játéktár beindítása. DAOP programok megvalósítása évtől a jogszabály (149/1997 (IX.10.) Korm. Rendelet 91/A.. (6)) lehetőséget biztosít a gyermekvédelem ellátórendszere számára a gyermek veszélyeztetésének észlelésekkor a családi pótlék és iskoláztatási támogatás természetbeni folyósításának az elrendelésére. Ilyen esetben a hatósági szerv a pénz kezelésére eseti gondnokot jelöl ki. A hódmezővásárhelyi Családsegítő Szolgálat eseti gondnoki feladatokat is ellát, amely a következő módon alakult: Eseti gondnoki feladatokat ellátó családgondozók száma: 2 fő Ellátottak száma: 24 fő Szintén feladatként jelentkezett az aktív korúak ellátásában, ezen belül az FHT-ben részesülők lakókörnyezetének, annak higiénés állapotának a vizsgálata környezettanulmány formájában. Ugyanis a szűkebb és a tágabb lakókörnyezet rendben tartása egyik feltétele az említett pénzbeli ellátás folyósításának. A környezettanulmányokat a Népjóléti Csoport koordinálása mellett a Családsegítő Szolgálat munkatársai készítik. A 2009 évben megkezdett észlelő és jelzőrendszer működtetésének a folytatása, még hatékonyabbá tétele. Közösségi szociális munka elindítása. Újdonság: január 1-től az adatrögzítési kötelezettség a Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerbe (KENYSZI), adatrögzítés és napi jelentés. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Az intézmény szeptember 01. napjával a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központhoz került integrálásra. Az intézmény feladata, szakfeladatai: Szakszolgálati feladatellátás Nevelési tanácsadás Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás Korai fejlesztés Fejlesztő felkészítés Konduktív pedagógia

14 I/A kötet 14. oldal Logopédia Utazó gyógypedagógia Gyógytestnevelés Képességfejlesztő vívás Ellátotti létszám Fejlesztőpedagógia Pszichológiai terápia egyéni Pszichológiai terápia csoportos Tehetséggondozás Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás csoportos Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás egyéni Gyógypedagógiai tanácsadás és korai fejlesztés Fejlesztő felkészítés Konduktív pedagógiai ellátás Logopédia Utazó gyógypedagógia Gyógytestnevelés Összesen Diagnosztika Beérkezett kérelmek: Elkészült szakvélemények Szakértői Bizottsághoz küldve Tanulási zavar veszélyeztetettség szűrése Iskolaérettségi vizsgálat Gyám 249 fő 76 fő 37 fő 73 fő 765 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő 365 fő 370 fő 163 fő 2103 fő 140 db 136 db 20 db 156 fő 54 fő várható 1 fő Pályázatok: TÁMOP Eredményesség és szakértelem Pedagógus továbbképzés teljesítésére. Továbbképzések: 2 fő a TÁMOP keretében vett részt a közoktatás vezetői és a gyógypedagógus szakvizsga megszerzésében. 1 fő MA neveléstudomány, 2 fő nyelv és beszédfejlesztő MA képzésen vesz részt. Pozitív eredmények: Szakmai feladatainkat megfelelő támogatás mellett tudtuk végezni. Új diagnosztikai eszköz beszerzése (WAIS teszt), mellyel tudjuk a 17 év felettiek IQ-ját is mérni. Fűtési rendszerünk megjavítása. Kihívások és megoldásra váró feladatok: Szeretnék főállású gyógytestnevelőkkel elláttatni a gyógytestnevelés szakfeladatot. Az intézménynek szüksége lenne szomatopedagógusra vagy konduktorra ezen feladatok megoldásában január 01-től a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ és a Hódmezővásárhelyi Járási Tankerület segíti az intézményt.

15 I/A kötet 15. oldal II. Fogyatékkal élők nappali és bentlakásos ellátása Csodaház Foglalkoztató Napközi Halmozottan sérült gyermekek és fiatalok (3-24 év) nappali ellátásának biztosítása 16 fő részére. Eredmények: Benyújtottunk egy 17 millió forint értékű pályázatot infrastruktúra fejlesztésre az ERSTE Fundation Social Integration pályázaton. Ennek elbírálását 2013 januárfebruárra ígérték. Alapítványunk számlájára igen sok pénz, adomány gyűlt össze, ebből 2012 őszén megépítésre és átadásra került az intézmény játszótere, hintaparkja. A hinták beszerzésénél az egyik hintát (fészek hinta) örökbe fogadta a Tiszta Szívvel Egyesület. Sikeresen folytattuk a speciális bowling sportág megismertetését a megyében működő fejlesztő iskolák körében. Sikeres együttműködési megállapodás és kapcsolatfelvétel a budapesti Mosoly Alapítvánnyal, pályázati forrásból működtethető közös programok előkészítése. A Mosoly Alapítvány munkatársa előadást tartott a fundraisingről. Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok Pályázatok figyelemmel kísérése esetén a fejlesztő iskolai osztályok, és az épület bővítése. A Csodaház szívesen ellátná a középsúlyos és súlyos halmozottan sérült gyermekek fejlesztő iskolai oktatását. Szülői elbeszélgetések alapján igény mutatkozik egy nem állandó, hanem néhány éjszakát igénybe vevő átmeneti szállás létrehozására, melyet pályázati forrásból, gondozóházként működtetve látunk megvalósíthatónak. Az alapítványi gyűjtések hatékonyságának növelése. III. Idősek nappali és bentlakásos ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás Kovács-Küry Időskorúak Otthona Időskorúak ápolást-gondozást nyújtó Otthona (Mindszent) Az intézmények feladata az önmaguk ellátására nem vagy segítséggel képes személyek teljes körű ápolása-gondozása, a gondozásra szoruló emberek szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása: lakhatás, napi háromszori étkezés, ruházat, textíliával való ellátás, mentális gondozás, egészségügyi ellátás. Engedélyezett férőhelyek száma: Hódmezővásárhelyen 200 fő, Mindszenten 21 fő. Problématípusok: Anyagi: az ellátottak alacsony jövedelme csak részben fedezi a térítési díjat. Egészségi: egyre romló egészségi állapot, főbb betegség csoportok: szív és keringési betegségek, daganatos megbetegedések, vizelet kiválasztási betegségek (inkontinencia, veseelégtelenség). Az intézményünkben végzett vizsgálat alapján kimondható, hogy szignifikáns eltérés nincs a jogszabály módosítás előtti és az azt követő időszak morbiditási, illetve mortalitási adatai között. Mégis a 2008 utáni időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre inkább elesett állapotú, gyakran végstádiumú tumoros, dekubituszos otthonlakók érkeznek az intézményünkbe, mely tényezők az életkilátásra is meghatározóak. Az Otthon gondozó tevékenysége egyre inkább krónikus belgyógyászati ellátás felé tolódik el a fent említett okok miatt, bár a feltételek közel nem azonosak, mint az egészségügyben. A folyamatos orvosi ellenőrzés, ápoláscentrikus gondozás ellenére sem helyettesíthető a kórház szerepe.

16 I/A kötet 16. oldal Mentális: az inaktivitás és a beszűkült kapcsolatrendszer miatti leépülés. Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok: A hozzátartozók körében egyre többen vannak, akik nehéz körülmények között élnek, ezért az otthonban lakó családtagot nem tudják támogatni, sőt néhány hozzátartozó a bent lakó szülőtől várja a segítséget. KOR-TÁRS-11 pályázati forrás felhasználásával 2012-ben kulturális programsorozatot tartottunk természetvédelmi, irodalmi, színházi előadással. NRSZH által kiírt bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami támogatásra benyújtott igény alapján betegszobai ágyak (5db) és matracok (2db) cseréjét tudtuk megoldani. Épületek állagmegóvása, korszerűsítése, fejlesztése. Térítési díjak különbözetének a köteles leszármazók általi befizetésének elérése - próbaper elindításával. Mindszenten a jogszabályi előírásoknak megfelelő tárgyi feltételek biztosítása, határozatlan idejű működési engedély megszerzése. A TIOP /1 pályázat kiírásra került, ennek keretében tervezett férőhelybővítés és felújítás. Sajnos a pályázat még nem került elbírálásra. IV. Anya-gyermek, csecsemővédelem, Védőnői Szolgálat Feladatok a területen: várandós, újszülött gyermekágyas, csecsemő kisgyermek és óvodások gondozása. Feladatok az iskolavédőnőknél: Szűrővizsgálatok és védőoltások szervezése, előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása. Egészségnevelő és fejlesztő foglalkozások tartása tanítási órákon és tanórán kívül. Mentálhigiénés gondozás ben városunkban 438 volt az újszülöttek száma. Speciális szolgáltatások a területen: babaváró tanfolyam, babamasszázs, babaklub. Egy végzős hallgató töltötte gyakorlatát nálunk. Vérnyomásmérés a mindennapos testnevelés hatékonyságának vizsgálatához. Speciális szolgáltatás az iskolavédőnőknél: kortárssegítő képzések lebonyolítása, élménypedagógiai tábor, HPV oltással kapcsolatos teendők. Vérnyomásmérés és előzetes biometriai mérések szervezése és kivitelezése. Egészségnapok szervezése. Erdei iskola és táborok munkájában részvétel. EVP program segítése: emlőrák prevenció, védőoltási programok, melanoma kockázatcsökkentés. Kapcsolódás az EVP-hez Az EVP program keretében a város minden 7. osztályos leány tanulója részére továbbra is ingyenesen biztosítja a méhnyakrák elleni oltóanyagot. A védőoltás lebonyolítását minden évben széleskörű tájékoztató és szervező munka előzi meg. 212 fő hetedikes leánytanuló közül a 2011/2012-es tanévben 190 fő igényelt. A Hód-Mezői Tinivilág Alapítvánnyal együttműködve folytatódott a káros szenvedélyek megelőzésére irányuló kortárssegítő képzés általános és középiskolai korcsoportokban. Városi rendezvényekhez kapcsolódás az iskolákkal együttműködve EVP programok, Egészségnapok Autómentes Világnap Erdei iskolai szakmai feladatok ellátása Nyári napközis tábor higiénés ellenőrzések

17 I/A kötet 17. oldal V. Gyermekek napközbeni ellátása Egyesített Bölcsődei Intézmény Szolgáltató intézmény, mely az alapellátás keretében napközbeni ellátást nyújt a 3 éven aluli gyermekek számára, két telephelyen: Hóvirág utca, Oldalkosár utca. Engedélyezett létszám 270 főre emelkedett, a DAOP pályázati programoknak köszönhetően. Speciális szolgáltatások: Zenei műhelymunka, gyermeknapi majális szervezése, kézműves foglalkozások, nyílt nap, nyílt délután tartása, hallgatók fogadása, elégedettségi kérdőív felvétele intézményeink munkájával kapcsolatban, kirándulások szervezése, Baba-mama klub megtartása, gyermekfelügyelet biztosítása, só szoba működtetése. Eredmények: Nyílt napot, délutánt szerveztünk. Áprilisban megtartottuk a Bölcsődék Napját, melynek keretében a Hóvirág utcai Bölcsőde szakmai vezetője, Széll Józsefné, a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának, - miniszteri elismerő oklevél - kitüntetésében részesült, több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Ünnepekhez kötődően könyvvásárokat tartottunk egy könyvterjesztő cég jóvoltából, valamint kézműves foglalkozásokat tartottunk a szülők és gyermekek számára. Június elején, Gyermeknapi rendezvényünkön sok gyermek és szülő jelent meg, melyet mindkét bölcsődében nagy sikerrel megtartottunk. Elégedettségi kérdőíven a szülők nyilatkoztak a bölcsődében tapasztaltakról. Gyermekfelügyeletet biztosítottunk az ezt igénylő családok számára. Segítséget nyújtottunk a védőnőknek a városi iskolák diákjainak vérnyomásmérésében és az EVP különböző programjain megjelentünk. Kirándulások szervezése a családoknak Mártélyra. Az Egyesített Bölcsőde terepintézmény, hallgatókat fogadott az elmúlt évben is. Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok: Törekszünk új szolgáltatások létrehozására, felmérve a lehetőségeinket és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó igényeket. Az Oldalkosár utcai Bölcsődében az udvarok legpraktikusabb kialakításnak megoldása. A Hóvirág utcai Bölcsődében a régi lapostető szigetelése KEOP pályázat segítségével, majd a régi szárny tisztasági festése. - Családok átmeneti otthona: A korábbi Anya-Gyermek Szálló intézményi szintű működése Hódmezővásárhelyen megszűnt. A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás a Szentesen működtetett Gyermekek Átmeneti Otthonában, ellátási szerződés keretében biztosít három férőhelyet a rászorulóknak ben városunkból összesen 8 fő vette (2 szülő, 6 gyermek) igénybe a szolgáltatást: egy anya, négy gyermek augusztus teljes hónapban; egy anya, két gyermek október hónapban egy hétre. A Kapcsolat Központ életre hívásának eredményeként a szociális területen dolgozó, segítő szakemberek közös szemléletmódot és szakmai filozófiát dolgoztak ki, melyet egységesen tudnak közvetíteni valamennyi rászoruló, ill. problémával küzdő egyén, család felé.

18 I/A kötet 18. oldal Az intézmény jó kapcsolatot ápol a lakossággal, személyre szabott segítségnyújtást adva a különböző nehézségekkel küzdő gyermekeknek, családoknak. Hódmezővásárhely lakosságszámát tekintve a legkisebb ( fő), kiterjedése szempontjából pedig a legnagyobb dél-alföldi megyei jogú város. A lakosság szociális problémái, a városban megjelenő szegénység, leginkább a foglalkoztatási problémákhoz kötődnek, melyeket felerősít a lakosság egy részének viszonylagos elzártsága (a lakosság 8,3%-a külterületeken él), a roma lakosság itt is megjelenő, országosan ismert és nehezen megoldható helyzete - aluliskolázottság, munkanélküliség, egészségügyi problémák. A hátrányos helyzetűek problémáinak megoldása csakis átfogó, komplex formában valósulhat meg; erre ad komoly szakmai feladatsort az Antiszegregációs Program (Integrált Városfejlesztési Stratégia), mely felöleli az oktatás, a lakhatás és a szociális szolgáltatások területeit. Az Antiszegregációs Program keretében már megvalósult a hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatása, a gettósodó lakókerületek folyamatos felszámolása. A program részeként a szociális ellátó intézményrendszerben modell értékűen megvalósult a hatékonyság- és minőségjavító racionalizálás is. E szakmai munkát segítik a megalkotott Szociális, Idősügyi és Fogyatékos Ügyi Koncepciók és intézményünk kapcsolódása a Szabadság téri Városrehabilitációs projekthez. Gazdasági Igazgatóság Intézményünk gazdálkodását tekintve önálló, a Kistérség által jóváhagyott, módosított költségvetés alapján gazdálkodtunk. Munkatársaink látják el a kistérség, a kistérségi oktatási intézmények, valamint a Kapcsolat Központ könyvelési feladatait. Költségvetésünk 2012 évi főösszegei: Intézményi működési bevételek eft Személyi juttatások eft Támogatásértékű működési célú eft Járulékok eft bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel eft Dologi kiadások eft Fenntartói finanszírozás eft Felújítási kiadások 4 775e Ft Bevételek összesen eft Kiadások összesen eft Teljesülések: Bevételi források: 97,5%, Kiadások: 97,01% Intézményi finanszírozás: 93,11% Bér: 99%, Járulékok: 99%; Dologi kiadások: 92,11% Munkavállalói létszám január 226 fő, záró létszám 226 fő. Igyekeztünk kiadásainkat úgy csoportosítani, hogy azok az összintézményi érdekeket szolgálják. Terveink - Rendszeres továbbképzések biztosítása szakembereinknek az innovatív módszerek elsajátítása érdekében. - Elért eredményeink megtartása, működésünk folyamatos biztosítása. - Tárgyi feltételeinket a kor informatikai és a szakma követelményeinek megfelelően kialakítani. - Pályázatok segítségével bővíteni, fejleszteni intézményeinket. Újabb speciális szolgáltatások bevezetése. Beszámolómban igyekeztem átfogó képet adni intézményünk működéséről. Köszönöm az Önkormányzat, a kistérség, a társintézmények, a lakosság segítségét abban, hogy a rászorulók ellátása színvonalasan működhet. Köszönet a munkatársaknak a mindennapokban nyújtott teljesítményért. Hódmezővásárhely, április 05. Tisztelettel: Bálint Gabriella sk. főigazgató

19 I/A kötet 19. oldal MELLÉKLETEK Gyermekjóléti Központ AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE, A KEZELT PROBLÉMÁK SZERINT Anyagi 176 Gyermeknevelési 167 Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 34 Magatartás-, teljesítményzavar 50 Családi konfliktus 147 Szülők vagy a család életvitele 146 Szülői elhanyagolás 67 Családon belüli bántalmazás 28 Fogyatékosság, retardáció 2 Szenvedélybetegség 23 AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE Információnyújtás 621 Tanácsadás 435 Segítő beszélgetés 265 Hivatalos ügyekben való közreműködés 198 Családlátogatás 3968 Közvetítés más szolgáltatásba 50 Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 23 Elhelyezési értekezleten ill. tárgyaláson való részvétel 10 Konfliktuskezelés 170 Szakmaközi megbeszélés 249 Esetkonferencia 17 JELZŐRENDSZER ÁLTAL KÜLDÖTT JELZÉSEK SZÁMA Egészségügyi szolgáltató, védőnők 46 Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 2 Közoktatási intézmény 87 Rendőrség 43 Ügyészség, Bíróság 3 Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány 4 Pártfogói felügyelet 5 Állampolgár 54 Önkormányzat (jegyző) 253 Összesen 497

20 I/A kötet 20. oldal Ellátásban részesülők családok száma a Gyermekjóléti Központnál Ellátásban részesülők száma Évs zám Ellátottak száma 2012-ben (Kistérségi összesített adatokkal) év közöttiek száma védelembe vett Alapellátott átmeneti nevelt

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

13/2013. ( ) Kgy.h.

13/2013. ( ) Kgy.h. 13/2013. (02. 01.) Kgy.h. Döntés a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Exner Leó Óvoda létrehozásáról valamint az alapító okirat elfogadásáról HATÁROZAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/3295-46/2014 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tárgy: A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése Iktatószám: 38278/2013. Melléklet:

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 574-3/2010. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a jelzőrendszeres

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben