Általános ökológia előadás Szabó D. Zoltán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános ökológia előadás Szabó D. Zoltán http://okologia.wordpress.com"

Átírás

1 Általános ökológia előadás Szabó D. Zoltán

2 Felhasznált és javasolt irodalom: Begon, M., Harper, J.L., Townsend, C.R Ecology Individuals, populations and communities. Fourth Edition. Blackwell Science, Oxford Townsend, C.R., Begon, M., Harper, J.L Essentials of ecology. Second Edition. Blackwell Science, Oxford Pásztor, E., Oborny, B. (szerk.) Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Morin, P.J Community Ecology. Blackwell Science, Oxford Szentesi, Á., Török, J Állatökológia (egyetemi jegyzet). Kovásznai Kiadó, Budapest

3 Előadás: jegyzet elektronikus formában és nyomtatva Gyakorlatok: feltételek teljesítése, jelenlét (max. 2 igazolt hiányzás) Vizsga: szóbeli, félév végén (2) Terepgyakorlat: tavasszal/nyáron, Túr-mente

4 Ernst Haeckel, öekologie oikos, gr. ház, lakóhely, háztartás logos, gr. tudomány Az egyes élőlények és élettelen környezetük közötti kölcsönhatások vizsgálata Tansley, 1904 Elton, 1927 növényökológia állatökológia

5 Andrewartha, 1961 A szervezetek eloszlásának és tömegességének, illetve az ezekért felelős kölcsönhatásoknak a tudományos vizsgálata Krebs, 1972 Hol, mennyi, miért? A szervezetek eloszlását és tömegességét meghatározó kapcsolatok tudományos vizsgálata

6 Ökológiai folyamatok különböző szinteken (skálán) zajlanak - biológiai: egyed populáció közösség - térbeli -időbeli

7 Ismereteink forrása: - terepi megfigyelések, kísérletek - laborkísérletek (ellenőrzött körülmények) - matematikai modellek Statisztika - hipotézisek (null és alternatív) - szignifikancia, p értékek - átlag szórása (SE), konfidencia intervallum (95%)

8 Az evolúciós háttér Természetes kiválasztódás és alkalmazkodás Dobzhansky, 1973 A biológiában mindennek csak az evolúció fényében van értelme Nothing in biology makes sense, except in the light of evolution

9 a halak alkalmazkodtak a vízi élethez a kaktuszok alkalmazkodtak a sivatagi élethez X faj arra alkalmazkodott hogy az Y környezetben éljen = Y környezet hatott az X fajra - genetikai változások - hosszú természetes szelekciós folyamat végeredménye

10 Evolúciós elmélet Charles Darwin (1859) Alfred Russel Wallace

11 1. Egy faj populációját alkotó egyedek nem egyformák 2. A különbségek egy része örökölhető 3. Sokan elpusztulnak még mielőtt szaporodhatnának és a túlélők sem hagyják hátra a maximálisan lehetséges utódszámot 4. A különböző szülők különböző számú utódot hagynak maguk után 5. Hátrahagyott utódok száma, ha nem is teljes egészében, de döntően függ a környezet és az egyed tulajdonságai közötti kapcsolattól (interakciótól).

12 - szelekció: nem ugyanaz mint az állat- és növénynemesítők esetében - rátermettség (fitness): relatív mérőszám - Evolúció tökéletes végterméke? - Nincs!

13 Fajon belüli specializáció - jelentős változékonyság fajon belül ökotípusok először növényekre alkalmazták - evolúció szétválasztó erői csak akkor hatnak, ha: - változékonyság örökölhető - szétválasztó erők ellensúlyozzák a keveredést és hibridizációt - eltérések a helyhez kötött és mozgékony szervezetek között pl. tengerparton

14 Arabis fecunda - 19 populáció - két csoport: magasan és alacsonyan - gyakorlati szempont: újratelepítés az alacsony helyekre - kísérlet közös helyre ültetéssel

15 Genetikai polimorfizmus - kisebb változékonyság a populációkon belül - sok átmeneti forma

16 A polimorfizmus fenntartásának módjai: 1. heterozigótáknak magasabb lehet a rátermettségük pl. emberi sarlósejtes vérszegénység 2. a szelekciós erők átmeneti formákat hoznak létre a végletek között pl. szürke pettyesaraszoló 3. olyan gyakoriság-függő szelekció, amikor a legritkábbak rátermettek pl. ritka színezetű zsákmányállatok

17 4. szelekciós erők különböző irányba hathatnak egy populáció különböző foltjaiban pl. fehér here (Trifolium repens) áthelyezéses kísérlet - klónozás üvegházban - visszaültetés és csere - egy évig növekedés - száraz tömeg átlagai: otthon 0,89 g idegenben - 0,52 g

18 - elválasztóvonal ökotípusok és polimorfizmus között: nem egyértelmű pl. tarackos tippan (Agrostis stolonifera)

19 Ember által előidézett szelekció ipari melanizmus pl. szürke pettyesaraszoló (Biston betularia) -első fekete példány 1848-ban : Manchester-ben 95%-uk fekete - madarak szelektív predációja - kéndioxid: elpusztítja a zuzmókat

20 Fajképződés (speciáció) Mikor keletkezik új faj? Mayr és Dobzhansky: termékeny utódok sok faj esetében nem tesztelhető - allopatrikus és szimpatrikus fajképződés - pre- és poszt-zigotikus izoláció - folyamat, nem esemény

21 Természetes szelekció és hibridizáció: sirályok Heringsirály Ezüstsirály

22 Szigetek és specializáció Darwin-pintyek

23 több csoport: -erős csőr - keskeny és hosszú csúr - papagáj-szerű csőr, növényevők - papagáj-szerű csőr, rovarevő - eszköz-használó

24 Evolúció a szigeteken - fajösszetétel más: - diszperziós különbségek - evolúció sebessége - endémikus (bennszülött) fajok

25 Hawai-szigetek ecetmuslica (Drosophila) fajok - több száz endemizmus - hasonló környezetben különböző fajok: izoláció fontossága

26 Szárazföldi biomok - számuk változó lehet a különböző besorolások szerint trópusi esőerdő szavanna mérsékeltövi füves területek sivatag mérsékeltövi lombhullató erdő boreális tűlevelű erdő (tajga) tundra

27 globális mintázatok: mikroszkóp vagy teleszkóp... topográfiai és geológiai táj-jellegek néha jelentősen felülírhatják a globális mintézatokat pl. trópusi hegyek, tundra déli lejtő fajok előfordulása: élőhely és evolúció pl. lemurok Madagaszkáron Eucalyptus Ausztráliában konvergens evolúció: taxonómiailag eltérő fajok hasonló adaptációkkal

28 biomok meghatározása: vegetáció alapján mintha repülőből néznénk maquis/garrigue chaparral Ausztrál bozótos (mallee)

29 Hogyan tudnánk mégis leírni a köztük levő hasonlóságokat? Raunkiaer, dán botanikus (1907) életformák rügyek védelme alapján (Achilles-sarkok) szerinte ez sokat elárul a környezetről

30 Fanerofitonok (Phanerophyta, Ph), phanero=látható rügyek a levegőben, kitéve szélnek, fagynak, szárazságnak legkevésbé védettek a trópusi erdőkben, másutt a rügyet védik rügypikkelyek nyugalmi állapot a kedvezőtlen időszakokban Kametofitonok (Chamaephyta, Ch) hajtásaik a talajfelszínhez közeli légrétegben vészelik át a kedvezőtlen időszakot, betakarva a többi levélbe

31 Hemikriptofitonok (Hemikryptophyta, H) elpusztulnak annyira, hogy a rügyeket a talaj legfelső rétege, az avar és az elszáradt levelek védik (pl. pázsitfüvek) Kriptofitonok (Kryptophyta, Kr) földfelszín alatt helyezkednek el a rügyek Geofitonok (Geophyta, G) földben tápanyagot halmoznak fel, tavasszal vagy ősszel fejlesztenek felszíni hajtásokat Terofitonok (Therophyta, Th) egyévesek, kedvezőtlen időszakot mag formájában vészelik át, esetenként csak néhány hetet élnek

32

33 biomok felismerhetőek életforma-spektrumok szerint

34 - fauna követi a vegetációt növényevők obligát módon és őket nagyjából a húsevők, bár ez utóbbiak mozgástere rendszerint nagyobb - faunának viszont nincs olyan jól bevált osztályozási rendszere mint a flórának táplálék alapján: növényevők húsevők rovarevők vegyes étrendűek Ausztrália és Malajzia erdei gerincesei hasonlóak

35

36 Trópusi esőerdő

37 - a globális csúcs a globális biodiverzitás tekintetében - legproduktívabb, 1000 g szén megkötés/m 2 okok: erős napsugárzás rendszeres esők produkció nagy része magasan a lombkoronában (fanerofitonok) lágyszárúak is felkapaszkodnak (epifitonok)

38 - állatok egész évben aktívak, mindig van virág és gyümölcs - nagy fajgazdagság miért? stabilitás a jégkorszakok idején szigetek a szavannák tengerében, majd összeolvadás specializálódott patogének, növényevők növénydiverzitás gyümölcsevő denevérek beporzást végző rovarok

39 intenzív biológiai aktivitás a talajban talajfelszín szinte teljesen csupasz tápanyagok a növényekben, egyébként kimosódnak irtások hatása:

40 Szavanna

41 -fű, elszórtan fákkal, de nagy nyílt területek is -nagytestű növényevők folyamatosan legelik füvek merisztémája a föld alatt vagy közelében - gyakoriak a tüzek

42 -erős szezonalitás az esőknek köszönhetően - száraz időszakokban nő a növényevők mortalitása nagy telelő madárpopulációk: mag- és rovar abundancia de kevés rezidens faj

43 Mérsékeltövi füves területek

44 Ázsia sztyeppe Észak-Amerika préri Dél-Amerika pampa Dél-Afrika veldt - legtöbb természetes vegetációt helyettesítették termesztett növényekkel: búza, árpa, zab, kukorica, stb. - perifériákon: állattenyésztés legjobban degradált az összes biom közül

45 Sivatag

46 - szélsőséges esetben teljesen hiányzik a növényzet két stratégia: 1. rövid és gyors élet ha esik az eső 2. hosszú élet, alkalmazkodással

47 - magevő hangyák és rágcsálók - nomád életmódú madarak - húsevők: víz a zsákmányból - tenyésztett állatok: teve, szamár, juh

48 Mérsékeltövi erdők

49 - telek függvényében lehullathatják a levelüket vagy sem - talajszinten: tavasszal nyíló geofitonok - foltos szerkezet fák kidőlése miatt - állatok is szezonálisak, soknak rövid az életciklusa - vonuló madarak

50 Tajga és tundra

51 - rövid vegetációs időszak és hosszú, hideg tél - kevés faj Pinus, Larix, Betula, Populus, Picea biomonotonitás

52 - jégkorszak utáni lassú rekolonizáció - járványok kialakulása Choristoneura fumiferana, 40 éves ciklusok

53 - permafroszt: a talajban levő víz egész évben fagyott szárazság, gyökerek a felszíni rétegben északra tundrával kevert mozaik majd jégsivatag - állatok: lemming, pocok, nyúl, hiúz rénszarvas és karibu baglyok, sirályok, szkuák

54 Környezeti feltételek = az élő szervezetek működését befolyásoló abiotikus környezeti tényezők pl. hőmérséklet, ph, szalinitás, páratartalom, stb. - módosulhatnak más szervezet jelenlétében, de nem meríthetők ki (vö. források) - optimális szintek (3 eset) - mérés módja (enzimaktivitás, szaporodás, légzés, tömegesség, stb.)

55 Az ökológiai niche - nem: élőhely - elméleti tér: egy szervezet tűrőképessége és szükségletei által behatárolva -első említése: Elton (1933) mint emberi mesterségek... - Hutchinson (1957): modern niche elmélet mindegyik feltétel egy dimenzió multidimenziós niche n dimenziós hipertér

56 - adott faj előfordulása: ha egy hely tartalmazza a niche-ben foglalt feltételeket (1) eljut oda (2) túléli a versengést/predációt - niche: - fundamentális - realizált

57 Hőmérséklet - szélsőséges értékek: ne emberi szemmel - pozitív hatások: kémiai reakciók felgyorsulnak vele együtt: növekedés fejlődés/átalakulás túlélés, szaporodás, helyváltoztatás - gyakorlati szempontok: globális felmelegedés - 10 ºC fokonként duplázás, bár ezt sok minden befolyásolhatja

58 egysejtű (Strombidinopsis multiauris) rovar (Oulema duftschmidi) atka (Amblyseius californicus)

59 Ektotermek és endotermek

60 - ektotermek: nincs belső hőszabályozás, külső forrásból de: rovarok repülőizmai, termeszek, Philodendron virágok -időszakosan ektotermek: hibernálás, torpiditás

61 - endotermek: testhő ºC között néha ektotermekkel közös mechanizmusok termoneutrális zóna

62 - sok hasonlóság nem optimális hőmérsékleten: ektoterm: lassú mozgás, növekedés, szaporodás, menekülés, táplálkozás endoterm: nő az energiafogyasztás, amit másra használhatna hőszigetelés költséges (bunda, zsír) - legtöbb környezetben mindkettő megtalálható (nem primitív az egyik és fejlett a másik...)

63 Élet a fagyban - Föld 80%-a hideg - kétféle károsodás: hideg és fagyás - víz akár -40 ºC-ra is lehűlhet jégképződés nélkül - jég inkább sejtek közt ozmotikus hatás - két metabolikus stratégia: fagy-elkerülés: kis molekulasúlyú glicerol fagy-tűrés: jég a sejten kívül (poliol) - akklimatizáció, ősszel

64 glicerol Epiblema scudderiana molylepke lárvája hőmérséklet glikogén

65 Élet a forróságban - csak néhány fokkal az optimum felett - enzimek inaktiválódnak/denaturálódnak - vízvesztés: párologtatás kényes egyensúlya

66 Tidestromia oblongifolia, Kalifornia levegő 50 ºC levelek ºC intenzív párologtatás

67 - kaktuszok: tüskék, szőrök, viasz, kevés sztóma - tűz-tűrés, tűz-flóra - lebomló szerves anyagokban ºC termofil gombák: Aspergillus fumigatus, Mucor pusillus gyulladás

68 Füstölgő kémények a Csendes-óceánban - nagy nyomás, 350 ºC - termofil baktériumok

69 -hőmérséklet mint stimulus: fagy vagy hideg a csírázás beindításához pl. nyír (Betula pubescens)

70 Hőmérséklet és az élőlények elterjedése - t.sz.f. magasság, kontinentalitás 1 ºC esés minden 100 méteren száraz levegőben 0,6 ºC esés minden 100 méteren párás levegőben - különbségek kontinens és tenger/tengerpartok felett - különbségek kis skálákon mély völgyek, fatörzs

71 Középtávú ingadozások: El Niño (meleg) és La Niña (hideg)

72 Észak atlanti oszcilláció (NAO) pozitív negatív

73 Fajok elterjedése és hőmérsékleti izotermák: Kislevelű hárs, Anglia Moesz- vagy szőlő vonal

74 ph és víz a talajban - túl savas vagy bázikus toxikus hatás - savas: - ozmoreguláció, enzimaktivitás gátlása - toxikus nehézfémek koncentrációja nő 4,5 ph érték alatt kevés növény - bázikus 7-es ph érték felett még sok növény (meszes talajok) - egyes prokarióták optimuma 2-4, 0-1, 9-11 ph érték lehet

75 Szalinitás - vízfelvétel nehézsége az ozmotikus nyomás miatt - hasonló védekezés mint szárazság/hideg esetén - jellegzetes zonáció a tengerparton: víz, hullámok, szél, és sótartalom együttes hatás ár-apály övezet brakk-víz

76 Források = szervezetek elfogyasztják, kimeríthető - nem feltétlenül ehető, pl. üregek - növények forrásai: napsugárzás, CO 2, víz, ásványi tápanyagok - archebaktériumok: kemoszintézis - többi szervezet mások testéből - források kimeríthetősége miatt versengés (kompetíció) - növények fontossága: primér produktivitás

77 Napsugárzás Elnyelt sugárzás a világon:

78 - napsugárzás visszaverődik, elnyelődik vagy megszűrődik

79 - minden energiaegység csak egyszer használódik fel - megkötődik energiagazdag szénvegyületekben ami később felhasználódik - csak a nm hullámhossz hasznosítható PAR (fotoszintetikusan aktív sugárzás) - fény

80 - napsugárzás intenzitása változik Éves ciklusok:

81 Napi ciklusok:

82 - vizekben: vízoszlop magassága, oldott anyagok mennyisége, vízinövények árnyékolása Chlorella vulgaris alga - nagy intenzitásnál: fotoinhibíció

83 - napos és árnyékos levelek Heteromeles arbutifolia cserje - különbségek: kutikula levélnagyság levélszög levél vastagság sejtek sűrűsége

84 - fotoszintézis és vízvisszatartás dilemmája stratégiák: - rövid élet, amikor bőven van víz - szekvenciális polimorfizmus levelek cseréje -C 4 vagy CAM fotoszintézis

85 Széndoxid -főleg az atmoszférában - koncentrációja évente 0,4-0,5 %-al nő - szárazföldön növényzet felett nappal lefele áramlik éjszaka felfele

86 CO 2 koncentráció egy lombhullató erdő felett, Észak Amerika átlag az atmoszférában

87 - vizekben: áramlatok és nyári rétegződés - szárazföldön: C 3, C 4, CAM - válasz a CO2 koncentráció növekedésre csökken a levelek N koncentrációja útifüvön táplálkozó lepkehernyó (Junonia coenia)

88 CO 2 koncentráció-változások egy nap leforgása alatt

89 Víz - növények: felhasználás és párologtatás - állatok: inni kell, nem elegendő a táplálékból felvett víz - növények gyökerek révén vesznek fel vizet a talajból nem csak gyökér szimbionta gombák kifejlődésük fontos evolúciós lépés - víz forrása: eső, hóolvadás - megtartás: kapillárisokban - gyökerek körül: forrás-hiányos övezetek - mikrometeorológus és növényfiziológus nézőpontja

90 Ásványi anyagok - talajból vagy vízből fontosabbak: N, P, S, K, Ca, Mg, Fe Mn, Zn, Cu, B, Mo (nyomelemek) - gyökerek elágazásai: minimalizálni a forráshiányos övezeteket

91 Növények a prérin

92 Mustárnövények forráshiányos övezetei

93 Oxigén - vizekben és elárasztott talajban lehet limitáló forrás - oldott oxigén felvétele, alkalmazkodások - kopoltyú, áramoltatás - nagy felvevőfelület - légzési pigmentek, lassú légzés - légköri oxigén (pl. bálna, víziteknős, gőte)

94 Szervezetek mint táplálékforrások autotróf: növények heterotróf: lebontók, paraziták, ragadozók, legelők szaprotróf: elpusztulás után vagy ürülék/kiválasztott termék (baktériumok, gombák, törmelékevők)

95 Ragadozás élő szervezeteket vagy azok részeit Pl. farkas az őzet, vízibolha az algasejtet, mókus a mogyorót Legelés csak egy részét eszik meg, újranőhet, sok préda Parazitizmus nem ölik meg, egy vagy csak néhány gazdaállat

96 Generalisták polifágok - lehet preferencia-sorrend - hosszú élet Specialisták monofágok - sok növényevő - rövid élet - alkalmazkodás (pl. szájszervek) és korlátok

97 Tápérték: Növények - cellulóz, lignin, rostok - C:N arány 40:1 -eltérő összetételű növényi részek fakéreg, rügy, levél, mag, termés Állatok - nincsenek strukturális sejt-elemek - zsírok, fehérjék - C:N arány 10:1 -növényevők: meg kell szabadulniuk a sok széntől CO 2, kiválasztás

98 Növényi anyag emésztése: - saját cellulózbontó enzimek hiánya - korai szimbiózis prokariótákkal - mechanikai aprózás (rágás, morzsolás) - hármas tagolású emésztőrendszer fermentáció emésztés fermentáció - ürülék fogyasztása

99 Fizikai védekezés - koevolúció, fegyverkezési verseny - csak élő növényeket fogyasztók esetében és nem lebontóknál - tüskék legegyszerűbb -héjak

100 Mák-termések: Papaver rhoeas, P. dubium tok kinyílik, apró magvak P. argemone, P. hybridum tüskék védik, nagy magvak P. somniferum (termesztett) nem nyílik ki

101 Kémiai védekezés - másodlagos anyagcsere-termékek - fehér here: hidrogén-cianid - alternatív magyarázatok: UV sugárzás elleni védelem - itt is: fegyverkezési verseny - elmélet: két csoport (i) toxikus minőségi rövid életű növények (ii) emésztést-csökkentő - mennyiségi hosszú életű növények, pl. tannin tölgylevelekben széleskörű védelem

102 Saspáfrány (Pteridium aquilinum) - korai hajtások: ciánvegyületek -később: növekvő tannin-koncentráció

103 Vadretek (Raphanus sativus) eltérő fontosságú részek szirmok: állandó védekezés levelek: csak rágáskor

104 Állati védekezés - több lehetőség, de kémiai úton is - növényi eredet pl. kutyatejen táplálkozó szenderhernyók - kriptikus színezet rejtőzés - aposzematizmus élénk színek - csalók : Bates- és Müller féle mimikri - visszavonulás üregekbe, fontos testrészek védelme

105 Források osztályozása A negatív növekedés B zéró növekedés C pozitív növekedés

106 a. lényeges nitrogén és kálium növényeknél b. helyettesíthető búza vagy árpamag, gazella vagy zebra érték változó lehet c. kiegészítő vegetariánusok: rizs és bab (aminosavak) d. antagonisztikus erősítik egymás hatását e. inhibíció CO 2, víz, vas letálisak nagy mennyiségben

107 - niche: az A és C görbék között, ugyanúgy mint a környezeti feltételek esetében

108 Életmenetek N t = N t-1 + Sz H + I E Mi az egyed? - stádiumok (rovarok, növények) - uniter: meghatározott forma és időzítés pl. emberi fejlődés - moduláris: nincs meghatározott forma és időzítés modulok, interakció környezettel nagyobb egyedi változatosság főleg növények

109 Moduláris szervezetek: növények és állatok Békalencse (Lemna sp.) Hidra (Hydra sp.)

110 Lonc (Lonicera japonica) Hidroid telep (Obelia sp.)

111 Szamóca (Fragaria sp.) Hidroid (Tubularia crocea)

112 Kőtörőfű (Saxifraga sp.) Korall (Turbinaria reniformis)

113 Tölgy Korall

114 - modulok a modulon belül eper: új levelek a tőrózsához indák fák: levelek, ágak elágazásai - populációnagyság moduláris szervezeteknél? ramet genet - öregedés az egész: örökös szomatikus fiatalság lombhullató fák levelei: van öregedés

115 Korallok mortalitása csökken a mérettel/korral (Nagy Korallzátony):

116 Populációk nagysága - mi a populáció? = egy időben, egy helyen, egy faj, egymással szaporodhatnak (mendeli populáció) - gyakran önkényes határok -sűrűség - abszolút nagyság helyett becslések per térfogat, felület - jelölés-visszafogás - születések/elhalálozások számolása

117 Életciklusok - általánosan: születés, pre-reproduktív időszak, szaporodás, poszt-reproduktív időszak, (öregedés) halál - uniter szervezeteknél: szemelpár: életében egyszer szaporodik iteropár: több szaporodási időszak

118 Hosszú életű szervezetek is lehetnek szemelpárok pl. lazac (Oncorhynchus nerka) átfedő generációk egyes bambusz-fajok: szinkronizált virágzás

119 Élettáblák - kohorsz: azonos vagy közel azonos időpontban született egyedek csoportja dinamikus statikus Chortippus brunneus - 4 stádium

120 X a x l x d x q x k x F x m x l x m x Tojás ,000 0,920 0,92 1,10 Lárva I ,080 0,022 0,28 0,14 Lárva II ,057 0,014 0,24 0,12 Lárva III ,044 0,010 0,24 0,12 Lárva IV ,033 0,004 0,11 0,05 Imágó , ,51

121 x stádiumok. a x az egyes stádiumokban megfigyelt egyedszámok. l x túlélés d x mortalitási ráta q x stádium-specifikus mortalitási arány: qx = dx / lx k x az ölő-hatás (killing power) F x a stádiumokként lerakott összes pete száma (fekunditás). m x az egyedenként lerakott peték száma az egyes stádiumokban l x m x a kiindulási egyedek által produkált peték száma stádiumokként

122 Alap-reprodukciós ráta: R 5 0 = l x m x = x= 0 0,51 (folytatás a Kepletek.docban...)

123 Életmenet evolúció kérdések: 1. egyedi életmenet tulajdonságok Miért van a sarlósfecskéknek kis fészekaljuk? 2. kapcsolat életmenet-összetevők között arány ivarérett kor és élethossz között: emlősök 1,3; halak 0,45 3. élőhelyek és életmenetek trópuson orchideák: sokezer apró mag fák: kevés nagy méretű

124 - optimalizáció alternatív megközelítések: - biztosra menni (bet-hedging) pl. egynyári növények magvainak dormanciája - gyakoriság-függő életmenetek: eltérnek a populáció egyedeinél

125 Életmenet összetevők: Méret -előnyök és hátrányok versengés, predáció, túlélés optimális méret kiszelektálódása

126 Szitakötő (Coenagrion puella)

127 Növekedés és fejlődés - születési súly és növekedési ütem - korai szaporodás - átalakulás (pl. farkatlan kétéltűek)

128 Szomatikus testrészek - reprodukció vagy szomatikus testrészek? tejtermelés, zsírtartalék Erdei pityer: élettartam és utódok száma

129 Reprodukció - több utód, nagyobb rátermettség? utódok túlélése és jövőbeni reprodukciója is fontos csökkenhet a gondoskodás, egy főre eső táplálék - eltérések iteropár szervezetek között feketerigó:

130 - eltérések iteropár szervezetek között - feketerigó: 5-6 év, három fészekalj - széncinke, 3 év, két fészekalj - királyalbatrosz, 50 év, 15 évtől szaporodik, kétévente 1 fióka - utódok száma és minősége is változhat - reprodukciós erőfeszítés: energia mekkora része fordítódik szaporodásra becslése: gonád v. fészekalj/testtömeg

131 - szaporodás mérése: - utódok száma - utódok kondíciója (pl. tömeg) - regruták aránya (recruitment) populációba a szaporulatból bekerülő szaporodóképes utódok - ivarérés ideje - szaporodási események száma - élettartam alatti utódszám - utód túlélése

132 Reprodukciós érték - egy adott kort milyen valószínűséggel él meg és ezalatt mennyi utódot produkál? ez x állapotban: RV x = y= x l ( l y x ) m y e r( y x+ 1) ahol x = az adott egyed kora l x = az x kor elérésének valószínűsége m y = fekunditás y korban

133 Egyéves növény, Phlox drummondii Karvaly, Accipiter nisus

134 Csereviszony (trade-off) - két életmenet-összetevő közötti, általában negatív kapcsolat: az egyik növekedése a másik csökkenését okozza

135 Duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii) Ecetmuslica hímek 1 7 asszony, 1 lány 8 8 lány - 8 asszony

136 A szaporodás ára Szarvastehenek túlélése:

137 - szaporodás energiaigényes - alap metabolikus ráta (BMR basal metabolic rate) - madarak: 29-35% BMR tojásképzésre tojások védelme kotlás: hőátadás, BMR akár 40%-a fiókák táplálása: 4x nagyobb BMR a fiókásoknál - békák: peték őrzése, költése - csökkenthetik az RRV-t (DE: természetes kiválasztódás a nagy össz-reprodukciós sikert részesíti előnyben)

138 Utódok száma és rátermettsége - ha nincs szülői gondoskodás: nagyság és szám - negatív korreláció tojásméret és számuk között - esetenként előnyös a sok kis méretű utód pl. kék nünüke (Meloe violaceus) az apró triungulinus lárvákat méhek nevelik fel

139 Optimális utódszám - David Lack hipotézise: utódok száma és rátermettsége közötti csereviszony alakítja - tesztelés: ellentmondás, átlagos fészekalj kisebb mint a legproduktívabb fészekalj

140 Élőhelyek osztályozása - habitat, biotóp több meghatározás - egyedi tulajdonság - több szemszög

141 Környezeti változók szerint: 1. szárazföldi rendszerek, pl. bükkerdő 2. vízi rendszerek, pl. forrás 3. víz-szárazföld átmenetek, pl. ár-apály övezet 4. földfelszín alatti rendszerek, pl. barlang 5. háziasított rendszerek, pl. búzaföld 6. általános rendszerek, pl. dög

142 Időbeni változás szerint: 1. állandó (konstans) 2. szezonális (a változás előrejelezhető) 3. nem előrejelezhető 4. efemer (előrejelezhetően rövid kedvező időszak, amit nem előrejelezhető idejű kedvezőtlen követ)

143 Térbeni változás: 1. folyamatos (nagy kiterjedésű) 2. foltos (kedvező tér foltjai egymáshoz közel vannak) 3. elszigetelt (izolált foltok egymástól távol)

144 Demográfiai hatások szerint: - méret és növekedés, mint életmenet összetevők hatása az RRV-re - méret lehet: zsírtartalék, héjvastagság, stb. 1. méret-előnyös élőhely kompetíció, mortalitás 2. méret-független élőhely mortalitás véletlenszerű, új élőhelyek benépesítése

145 r és K szelekció r-szelekció nem előrejelezhető élőhely sok utód nincs utódgondozás szemelpárok nincs versengés nagy mortalitás

146 K-szelekció előrejelezhető, stabil élőhely kevés és jó minőségű utód utódgondozás iteropárok erős versengés kis mortalitás

147 Fajon belüli (intraspecifikus) kompetíció - szöcskék eszik a füvet

148 - kizsákmányoló (exploitatív) kompetíció nincs közvetlen interakció - interferencia kompetíció közvetlenül gátolják a másik egyed forráshoz való hozzáférését pl. tengeri makk, gímszarvas háreme, territóriumok - versengés aszimmetrikus, erősebb kiszorítja a gyengébbet lesz következmény: erősebb kompetítornak több utóda

149 Lisztbogarak (Tribolium confusum): 1 denzitástól független: mortalitás konstans, pusztulás nem jelentős, túlélők száma nagy 2 denzitás-függő: mortalitás nő, elpusztulók száma meredeken nő, túlélők száma platón (alulkopenzált szakasz) 3 intenzív verseny: pusztulók száma nő, túlélés egyre kisebb (túlkompenzált szakasz)

150 Pisztráng-ivadékok: - denzitás-függés csak kis sűrűségnél -később: mortalitás arányosan nőtt (kompenzált)

151 -sűrűség: más az egyed szempontjából és a populáció egészére pl rovar 100 növényre - 10 rovar minden növényen - 91 rovar 10 növényen, 1 rovar 90 növényen

152 Populáció-nagyság denzitásfüggő szabályozása: K eltartó képesség (carrying capacity)

153 Populáció-nagyság szabályozása egyedszám szerint: - hosszú vita: fontos-e egyáltalán az egyedsűrűség a populációnagyság szabályozásában?

154 Populáció-nagyság szabályozás a gyakorlatban: Salmo trutta Chorthippus brunneus

155 Sűrűség hatása a méretre: Rénszarvas Kúpcsiga (Patella cochlear)

156 Populációnövekedés folyamatos szaporodáskor: exponenciális és logisztikus egyenletek

157 Egyedi különbségek: aszimmetrikus kompetíció Len (Linum usitassimum)

158 Territorialitás - asszimetrikus versengés szélsőséges esete - források kizárólagos birtoklása más egyedek kizárásával -előnyök és hátrányok - territóriumok jelzése: ének, szag - védelem energiaigényes

159 Bölcsőszájú hal (Archocentrus nigrofasciatus) - csereviszony a folt nagysága és a fenntartás költsége között

160 Csigaforgató (Haematopus ostralegus) - nem mindegyik territórium egyforma - rezidensek és bakugrók

161

162 Öngyérítés - konstans végső produkció - biomassza eloszlás módosulhat - a verseny fokozódásával egyes egyedek nagyobb eséllyel pusztulnak el

163 Angol perje (Lolium perenne) - magvak különböző sűrűségben ( mag/m 2 ) - aratás különböző időpontokban

164 Fajok közötti (interspecifikus) versengés - különböző fajok populációi között egy forrásért Skócia, Chthalamus stellatus és Balanus balanoides között - Chthalamus lárvák túlélése jobb volt Balanus-ok hiányában közepes és alacsony vízállásnál - Balanus könnyebben kiszárad magas vízállásnál

165

166 Nyúlparéj (Chondrilla juncea) és földbentermő here (Trifolium subterranum) versengése - az egyik készletért való versengés befolyásolja a másikat Nyúlparéj produkció (száraztömeg)

167 Gause kísérletei egysejtűekkel - Paramecium caudatum, P. bursaria, P. aurelia külön és párosával

168 -erősebb faj kiszorítja a gyengébbet: kompetitív kizárás elve (competitive exclusion principle) - együttélés is létrejöhet niche elkülönüléssel bursaria az aljzat közelében, caudatum a kémcső közepén

169 Cinegék és légykapók - versengés az odukért: széncinegék (Parus major) és kékcinegék (Parus caeruleus) számának csökkentésével nőtt az örvös légykapók (Ficedula hypoleuca) száma - széncinege és kékcinege is verseng

170 Lotka-Volterra modell - zéró növekedési (egyensúlyi) egyenesek: - két egyenest egyesítve vizsgálhatjuk a stabilitást

171 piros vonal: 1-es faj fekete vonal: 2-es faj piros pont: stabil egyensúly piros karika: instabil egyensúly nyilak: egyedszám vektorok

172 1. eset: - 1-es faj egyenese magában foglalja a 2-es fajét -K 1 > K 2 ά 12, vagyis az 1-es faj intraspecifikus hatása nagyobb mint a 2-es faj interspecifikus hatása - ugyanakkor K 1 ά 21 > K 2, tehát az 1-es faj hatása nagyobb a 2-re, mint a 2-esnek saját magára. Így, mivel az 1-es faj erősebb kompetítor, a 2-es kipusztul - stabil egyensúly a K 1 körül alakul ki 2. eset: - hasonló az első esethez, csak itt a 2-es faj erősebb kompetítor, kiszorítja az 1.est

173 3. eset: - mindkét fajnál erősek az interspecifikus hatások - versengés kimenetele a kiindulási sűrűségtől függ - instabil egyensúly 4. eset: - a populációk növekedését intraspecifikus hatások korlátozzák, interspecifikusak kevésbé fontosak - stabil egyensúly alakulhat ki

174 Szén- és kékcinegék együttélése - intraspecifikus hatások előbb korlátozzák a populáció növekedését mint az interspecifikusak

175 - Lotka-Volterra: egyszerűsített megközelítés -ha kettőnél több faj van, nagyobb szerepet kap az r (itt csak a K és ά szerepével foglalkoztunk) - természetben az együttélés niche elkülönüléssel jöhet létre - complete competitors cannot coexist - Hardin (1960)

176 Versengés kimenetele lehet hőmérséklet-függő: zsizsikek - az a faj nyeri a versenyt, amelyik a korlátozó tényezők alatt erősebben növekszik

177 Forrásfelosztás lombjáróknál (Dendroica sp.) - rovarevők, lombkorona különböző részein táplálkoznak - fészkelési idejük is eltér

178 Niche-elmélet megközelítésében: - fundamentális niche - kompetítor jelenlétében: realizált niche

179 Colorado, poszméhek szájszervének-ormányának (proboscis) méretei és tápnövényeik pártahossza

180 - hosszú proboscis (Bombus appositus és B. kirbyellus) hosszú pártájú virágokat preferálták - rövid proboscis (B. sylvicolla, B. bifarius és B. frigidus): fészkesvirágzatúak - középhosszú proboscis (B. flavifrons): minden hosszúságú pártájú virágon táplálkozott - a rövid proboscisú B. occidentalis: amint várható volt főleg rövid pártájú virágokon, de erős rágóival ki is rághatja a pártacső alját és így is hozzáférhet a nektárhoz

Állatökológia. autökológia - állatok egyedi szintű környezeti kapcsolata. demökológia vagy populációökológia - állatpopulációkon belüli kapcsolatok

Állatökológia. autökológia - állatok egyedi szintű környezeti kapcsolata. demökológia vagy populációökológia - állatpopulációkon belüli kapcsolatok Állatökológia Az ökológia a biológia egy sajátos részterülete, amely az élőlényekre ható környezeti tényezőkkel, környezeti kapcsolataikkal foglalkozik. E tényezők, illetve kapcsolatok igen sokfélék, különösen

Részletesebben

12 Fodorpataki Szigyártó: A növények ökofiziológiájának alapjai

12 Fodorpataki Szigyártó: A növények ökofiziológiájának alapjai 11 1. A növényi ökofiziológia tárgya és alkalmazási területei A környezethez való alkalmazkodás élettani alapjai Környezeti tényezők kölcsönhatása az életműködések szintjén A növényi ökofiziológia a növényélettan

Részletesebben

1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE

1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE 1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE 1.1. A BIODIVERZITÁS ÉS A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA A biodiverzitás a biológiai rendszerek sokfélesége o genetikai o intraspecifikus o faji o magasabb taxonok

Részletesebben

Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában

Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában SZAKDOLGOZAT Készítette: Iván Judit KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ

Részletesebben

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Kisállattenyésztési Tanszék Ökológiai Munkacsoport RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK Oktatási segédanyag Összeállította: Dr. Lanszki József Lektorálta: Dr.

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Sarkvidék-kampány. Fajleírások

Sarkvidék-kampány. Fajleírások Sarkvidék-kampány Fajleírások Tájékoztatók a sarkvidéki fajokról A kampány főszereplői a jegesmedve és a királypingvin, amelyek igen karizmatikus nagykövetei az Arktisz illetve az Antarktisz élővilágának.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7. FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIIOLÓGIIA 7. évfolyam Írták és lektorálták: Pintérné Mészáros Ildikó Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné Pátkai Zsuzsa A program

Részletesebben

POPULÁCIÓBIOLÓGIA 2. Niche, életfeltételek, források

POPULÁCIÓBIOLÓGIA 2. Niche, életfeltételek, források POPULÁCIÓBIOLÓGIA 2. Niche, életfeltételek, források Potenciális vs. tényleges kényszerfeltételek az előbbiek azok, amelyek akkor lehetnek effektíve ható feltételek, ha valamilyen deviációs alapkérdés

Részletesebben

A NÁD (PHRAGMITES AUSTRALIS) GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PCR-RAPD TECHNIKÁVAL. Lukács Viktória

A NÁD (PHRAGMITES AUSTRALIS) GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PCR-RAPD TECHNIKÁVAL. Lukács Viktória Doktori (PhD) értekezés A NÁD (PHRAGMITES AUSTRALIS) GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PCR-RAPD TECHNIKÁVAL Lukács Viktória Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar Kertészettudományi Doktori

Részletesebben

8. KLÍMAVÁLTOZÁS, BIODIVERZITÁS ÉS KÖZÖSSÉGÖKOLÓGIAI FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSAI

8. KLÍMAVÁLTOZÁS, BIODIVERZITÁS ÉS KÖZÖSSÉGÖKOLÓGIAI FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSAI 8. KLÍMAVÁLTOZÁS, BIODIVERZITÁS ÉS KÖZÖSSÉGÖKOLÓGIAI FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSAI HUFNAGEL LEVENTE SIPKAY CSABA DRÉGELY-KIS ÁGOTA FARKAS ESZTER TÜREI DÉNES GERGÓCS VERONIKA PETRÁNYI GERGELY BAKSA ATTILA GIMESI

Részletesebben

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei NATIONALPARK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK A nemzeti park emlősvilága aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei Tartalomjegyzék Nemzeti park a határ két oldalán...

Részletesebben

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése*

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése* Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése* BEVEZETÔ Az IPCC 13. ülésén (Maldív-szigetek, 1997. szeptember 22. és 25 28.) elfogadott, illetve késôbbi határozatainak megfelelôen az alábbi döntéseket

Részletesebben

MUNKAANYAG. Károssy Ágnes. Növények életfolyamatai, környezettan. A követelménymodul megnevezése: Kertészeti alapismeretek

MUNKAANYAG. Károssy Ágnes. Növények életfolyamatai, környezettan. A követelménymodul megnevezése: Kertészeti alapismeretek Károssy Ágnes Növények életfolyamatai, környezettan A követelménymodul megnevezése: Kertészeti alapismeretek A követelménymodul száma: 2220-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30

Részletesebben

Az evolúció logikája

Az evolúció logikája Tartalom A biológiai evolúció működése, és az ember evolúciójának jellemzői. Megjegyzés Az ember hajlamos az evolúciót annyival elintézni, hogy vannak mutációk, az egyedek közül pedig kiválogatódnak a

Részletesebben

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága Hazánk 17%-át borítják erdők. 1/3-a természetes állapotú erdő, amely önmagát fenntartja, megújítja; 2/3-a telepített erdő, melynek életét az ember szabályozza. Középhegységeinkben,

Részletesebben

Növénytan tananyag. Képzett fiatalok Püspökladány város fejlődéséért. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Püspökladány Város

Növénytan tananyag. Képzett fiatalok Püspökladány város fejlődéséért. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Püspökladány Város 1 Növénytan tananyag 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3. Rendszertan 4. Vírusok 8. Prokarióták 9. A növények országa 12. A növényi egysejtűek 12. Gombák 14. Hajtásos növények 18. Moszatok 19. Zuzmók 22. Mohák

Részletesebben

IV. TALAJTERMÉKENYSÉG ÉS TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS

IV. TALAJTERMÉKENYSÉG ÉS TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS IV. TALAJTERMÉKENYSÉG ÉS TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS 1. Talaj termékenység Az ökológiai gazdálkodás fő céljai közül kettő a talajhoz és annak termékenységéhez kapcsolódik: a természetes termékenység hosszútávú

Részletesebben

Környezetmérnöki Tudástár. Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre. 7. kötet. Környezettan. Szerkesztő: Dr. Kerényi Attila

Környezetmérnöki Tudástár. Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre. 7. kötet. Környezettan. Szerkesztő: Dr. Kerényi Attila Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonosítójú A Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése című pályázat keretében. Konzorciumvezető: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő:

Részletesebben

2. Irodalmi áttekintés

2. Irodalmi áttekintés 5 1. Bevezetés A rejtőzködő életmódjuk miatt nehezen kutatható közepes testméretű ragadozó emlősök és a csúcsragadozók természetvédelmi, valamint gazdasági jelentőségére az utóbbi időben egyre nagyobb

Részletesebben

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris és komplex

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség. elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához

KLÍMAPOLITIKA. Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség. elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához KLÍMAPOLITIKA Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség elemzések az adaptációs stratégia tudományos

Részletesebben

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 2 Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE Dr. Héjjas István, 2008 ISBN 978 963 375 582 2 ANNO Kiadó, MMVIII 4 TARTALOM Előszó 7 Az emberiség kockázatai 8 Amit a Földről tudni érdemes

Részletesebben

KERTÉSZ VAGYOK A VÁROSBAN

KERTÉSZ VAGYOK A VÁROSBAN KERTÉSZ VAGYOK A VÁROSBAN Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatás. Írták: Virág Nelli, Repka Ágnes, Párdi Timea Szerkesztô: Kökényesi Ágnes Illusztráció: Dani Boglárka Projektvezetô: Bálint

Részletesebben

Élővilág. Éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért

Élővilág. Éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért Élővilág és Éghajlatváltozás Tudomány az élő természetért Tudomány az élő természetért 1. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 2009 Szöveg: CZÚCZ BÁLINT Szerkesztette: MOLNÁR EDIT és CZÚCZ

Részletesebben

Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA

Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 2003 TARTALOM Előszó. Az új lélektan a kibontakozó lélek nyomában 9 1. rész. EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA: EGY ÚJ PARADIGMA 1.1. fejezet. TÖRTÉNETI

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

A GAZDA PARAZITA KAPCSOLAT

A GAZDA PARAZITA KAPCSOLAT 7. A GAZDA PARAZITA KAPCSOLAT VISELKEDÉSÖKOLÓGIÁJA RÓZSA LAJOS > Veszprémi Egyetem Tanárképzõ Kar Biológiai Intézet Zoológia Tanszék Veszprém 7. 1. ÖSSZEFOGLALÁS A fejezet ökológiai szemléletû definíciót

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A KÉK VÉRCSE (FALCO VESPERTINUS) VÉDELMÉNEK TUDOMÁNYOS MEGALAPOZÁSA Doktori (PhD) értekezés Palatitz Péter Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben