TÁMOP-3.1.4/08/2/08/2/ A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - Önálló intézményi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-3.1.4/08/2/08/2/2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - Önálló intézményi"

Átírás

1 TÁMOP-3.1.4/08/2/08/2/ A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - Önálló intézményi innováció: ERDEI ISKOLA program terve A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. oldal Az innováció tervezete, a program/programelem tartalmának rövid összefoglalása: 2. oldal Az innováció tagjai, résztvevői, az innováció céljai, a projekt várható eredményei oldal Javaslat a program folytatására.5. oldal Az erdei iskolai programok megvalósulásának időpontja.6.oldal A víz témakör feldolgozása..7. oldal A levegő témakör feldolgozása oldal A talaj témakör feldolgozása oldal Előkészítő foglalkozások terve óra 1. évfolyamon..12. oldal Egynapos erdei iskolai program leírása - 1. osztály, a téma lezárása oldal Az utolsó erdei iskolai foglalkozás terve (1.-5. évfolyam) oldal MELLÉKLETEK: Az erdei iskolai program megvalósulásának rövid leírása 5. évfolyamon olda Zárónap programterve..16. oldal Meghívó a zárónapra 17. oldal Akadályverseny 1. évfolyam, kecske színes kép a kirakóhoz oldal Akadályverseny 5. évfolyam, környezetvédelmi színes kép a feladatokhoz oldal 5. évfolyam Totó oldal 1. évfolyam verse, feladatlapja oldal Köszöntő szövege 27. oldal Lados Zsuzsi Berkes Gábor: Az élet egy szál virág című számának szövege és Klein Zoltán Természetbarát című verse oldal Pálné Lele Ilona Földanya,Éganya című versének szövege és Munkácsi Éva 4. d-s tanuló verse..29. oldal Bánfalvi Gergő fogalmazása 30. oldal PA-DÖ-DÖ: Óvd a természetet! című számának szövege..31. oldal 5. d osztályosok versei 32. oldal IDŐTERV oldal -1.-

3 Mottó: Ha hallom- elfelejtem, ha látom-emlékszem, ha csinálom-megtanulom. A program tartalmának rövid összefoglalása: INNOVÁCIÓ TERVEZETE Az 5.. osztályosok környezetvédelemmel foglalkoznak, különös tekintettel a talaj, víz, levegőre. Az 1. osztályosok témája a háziállatok megfigyelése. Néhány hobbiállat helyes tartásáról, gondozásáról is ismereteket szereznek. Mindkét korosztálynak lehetősége nyílik a természetes környezetben való megfigyelésre. 5. évfolyam: nap: A víz fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Kémhatás vizsgálata a víz élővilágának tanulmányozása tükrében. A vízszennyezés élő szervezetekre való hatása. A levegő-, a víz-és talajszennyezés összefüggéseinek megláttatása. Víz és az élet összefüggése. Víztisztítási módok: Ülepítés, szűrés stb 3. nap: A levegő védelme: levegőszennyező anyagokkal való ismerkedés. A levegőszennyező anyagok hatása az élő és élettelen környezetre nap: A talajszennyező anyagokkal való ismerkedés A talaj szabad szemmel nem látható élőlényeinek megfigyelése mikroszkóp. Talajvizsgálat. Talajtípusok. A növényzet és a talajtípus összefüggése. A növények talajmegkötő képessége. 1. évfolyam: A vadasparkban tartott állatok megfigyelése, életmódjuk, gondozásuk. Erdőtelepítési és erdőgondozási alapismeretek. Hogyan védje egy kisiskolás a természetet? -2.-

4 Az innováció tagjai: Az innováció vezetője: Baliné Szabó Ilona Szilák László, Bukta Pálné, Ságiné Szabó Erika, Sesztákné Milota Kornélia, Kovácsné Török Mariann, Dudás Istvánné, Szalainé Dávid Gabriella tanítók Horváth Ernő, Magyar Andrea az Erdei Művelődési Központ dolgozói, erdőpedagógusok Az innovációban részt vevő gyermekek: iskolánk 1.és 5. évfolyama Az innováció céljai: (A célokat iskolánk helyi tanterve és pedagógiai programjára alapozva határoztuk meg.) Az iskola hitvallása: A környezet- és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természeti környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti - környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére. Ennek szellemében neveljük a ránk bízott gyermekeket, melynek megvalósítását ez az innovációs program nagymértékben támogat. A hosszú távú pedagógiai céljaink közül leginkább a következők megvalósítását támogatja az erdei iskola : - az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése - rendszerszemléletre nevelés - fenntarthatóságra nevelés - a környezetetika hatékony fejlesztése - érzelmi és értelmi környezeti nevelés - tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés - tolerancia kialakítása - a környezettudatos magatartás és életvitel segítése - az állampolgári egyéb közösségi felelősség felébresztése - az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése - az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása -3.-

5 - ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát - problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség, konfliktuskezelés fejlesztése - globális összefüggések megértése Helyi tantervünk nagy figyelmet fordít a környezetvédelemre. Már a 4. osztályban több órát szánunk arra, hogy a vizet, talajt, levegőt szennyező tényezőkre felhívjuk a gyerekek figyelmét. Beszélgetünk arról, hogy mit tehetünk mi egyszerű emberek e három dolog védelmében. Az erdei iskolában tapasztalatot szerezhetnek róla a gyerekek. Közel a folyó és az erdő. Lehetőség nyílik a környezetvédelemmel kapcsolatban olyan kísérletek elvégzésére és megfigyeltetésekre amit az iskolában nem tudunk bemutatni, megtapasztaltatni. - Az első osztályosok a ház körül élő állatokkal ismerkednek a tanterv szerint. A városi lakótelepeken élő gyerekeknek kevés konkrét tapasztalatuk van erről. Néhány hobbiállat tartásáról van némi fogalmuk. Az erdei iskolában a valóságban láthatják a háziállatokat és gondozásukat. - Tehát elméleti felkészítés, korábbi tapasztalataik, ismereteik összegyűjtése előzi meg az erdei iskolai foglalkozást. Visszatérve az iskolába utómunkálatokat folytatnak. A tapasztaltakat összegzik a gyerekek. Ehhez szükségük van az elkészített jegyzeteikre. A fényképeket, tablókat kiállítják az iskolában. Így a többi tanuló is az élmények részesévé válhat - A gyerekek kapcsolatai fejlődnek a páros és csoportos tevékenységek, megfigyelések során. - Tapasztalatot szereznek arról is, hogy az erdőt is gondozni, óvni kell, erdőgazdálkodásra is szükség van. Irányítottan végeznek egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket. A tanulók vízzel, levegővel és talajjal kapcsolatos eddigi ismereteinek felhasználásával az ismeretek bővítése és ezek gyakorlati alkalmazása. Célunk, hogy a gyerekek mindannyian aktívan kapcsolódjanak be az ismeretszerzésbe, az egyének arányosan végezzék a feladatokat. Fel kell ismertetnünk a tanulókkal a víz, talaj és levegő jelentőségét a mindennapi életben, tisztaságának fontosságát. Közösségépítés, gyakorlati készségek fejlesztése. A munka megbecsülése. A kísérleteket a természetben elvégeztetve a tanulókkal mindenképpen szeretnénk közelebb hozni a természet szeretetét és tiszteletét, hogy tudatos természetvédő és természetszerető emberré váljanak. A projekt várható eredményei: Várhatóan jelentősen fejlődik a tanulók megfigyelő, elemző és összehasonlító képessége, hiszen a jelenségek, folyamatok elemi szintű megfigyelése folyamatos. Jártasságot szerez azok rajzos vagy írásos lejegyzésében (tanítói segítséggel) Környezetükben felismernek oksági összefüggéseket. A szerzett ismereteket jobban tudják a mindennapokban alkalmazni. Reményeink szerint a tanulók természettudományos ismeretei jelentősen növekszik, mely elősegíti a tanulók környezettudatos emberré válását. A megismert környezetüket jobban óvják. Tisztában lesznek a környezetkárosító veszélyforrásokkal. Megértik az emberi beavatkozás okozta változásokat és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható -4.-

6 fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. A szülőkre is hatással lehet, hiszen a gyerekek elmondják élményeiket, a tanultakat. A környezetvédelmi programokban szívesebben és tudatosan vesznek majd részt. A szülők bevonása a programokba tovább erősíti az iskola és a szülői ház kapcsolatának szorosabbá válását, mely fontos a gyermeknevelés harmóniája miatt. Reményeink szerint a programban részt vevő gyermekek a környezetvédelem élharcosaivá válhatnak, hiszen a témát értelmi és érzelmi szempontból is érintjük. A sok elvégzett kísérlet, azok előkészítése, a folyamatokról levont következtetések segítséget adnak a gyerekeknek a későbbiekben a kémia, fizika, földrajz és biológia tantárgyak könnyebb elsajátításához. Javaslat a program folytatására: A felsőbb évfolyamok tananyagában is megtalálhatjuk a környezetvédelmet, ezért a program folytatása mindenképpen indokolt lenne. Mivel közelebb hozzuk a tanulókhoz a természetet, lehetővé teszi a természeti jelenségek tapasztalati úton való megismerését, az összefüggések kézzel foghatóvá és bizonyítottá válnak a gyerekek előtt, így megalapozzák a természettudományos tárgyak könnyebb elsajátítását.(fizika, kémia, biológia) Az SNI-s gyermekek számára nagyon fontos a közvetlen tapasztalás, s a későbbiekben jól alapozhatunk az elvégzett megfigyelésekre és kísérletekre. Mivel a program ingyenes, így a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek is részesei lehetnek olyan élményeknek, melyeket a szülői házban nem vagy csak ritkán kaphatnak meg.(pl. vadaspark, kirándulás, erdő stb ) -5.-

7 Az erdei iskolai programok megvalósulásának időpontja osztályok 1. foglalkozás 2. foglalkozás 3. foglalkozás 4. foglalkozás 5. foglalkozás 6. foglalkozás 5. a b c d a b c Szept c és 5.b /víz/ Március d /talaj/ Szept b /víz/ Március d /talaj/ Okt a /víz/ Április a /háziállatok/ Okt a /víz/ Április b /háziállatok Okt d /víz/ Április c /háziállatok Január c /levegő/ Február a /talaj/ Január c és 5.d /víz/ Február c és 5.b /talaj/ Január a /levegő/ Február b /talaj/ Február 8. 5.c /talaj/ Március d /levegő/ Február 9. 5.b /levegő/ Június a, 1.b, 1.c, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d - akadályverseny Február a /talaj/ -6.-

8 5. ÉVFOLYAM FELADATOK TÉMA ELŐKÉSZÍTÉSE TANTERVI TARTALOM FEJLESZTENDŐ TER. IDŐTERV nap NEFAG vadaspark megtekintése Állatok gondozásában a víz szerepe A víz és az élet kapcsolata A víz, a nedvesség nyomait keresése a park és az erdő talaján Az erdőgazdálkodás alapjai, a vadgazdálkodás, a tápláléklánc játékos formában ( Bagolyvár és egérvár) Az erdei tanösvényen az élet nyomainak kutatása (A víz nyomai ) Víz kémhatása: csapvíz, Zagyva, esővíz Szennyeződés vizsgálata Savaseső fogalma Víztisztítás ülepítéssel és szűréssel Életnyomok megfigyelése A Zagyva folyó élővilágának megfigyelése A VÍZ: Fogalmak ismétlése: A víz fizikai és kémiai tulajdonságai (színtelen, szagtalan, íztelen, folyékony halmazállapotú anyag, halmazállapotváltozás) A természetes és mesterséges vizek (folyóvizek és állóvizek a természetben), keletkezésük,jelölése a térképen A víz körforgása A csapadékformák-a csapadék és a természetes vizek kapcsolata-vízjárás Környezetvédelemvízvédelem A VÍZ VILÁGNAPJA-a víz élővilága Eddig megismert mesék, dalok, versek, mondókák gyűjtése a vízzel kapcsolatban Halmazállapot, folyó, tó, hazánk vizei, a folyásirány meghatározása, a vizek térképen való ábrázolása A víz, mint életfeltétel A folyóvíz sebessége, a folyó munkavégző képessége A tavak és kialakulásuk, vizük eredete Vízjárás, vízmélység, a folyó két partja A vízszennyezés fogalma, a víztisztítás módjai, szükségessége Megfigyelőképességek Szóbeli kifejezőképességek Kreativitás Együttműködési képességek Emlékezet Kezdeményező képességek Problémamegoldó gondolkodás A foglalkozások 9 órától délig, majd 13 órától 15 óráig tartanak az erdészet területén -7.-

9 FELADATOK TÉMA ELŐKÉSZÍTÉSE TANTERVI TARTALOM FEJLESZTENDŐ TER. IDŐTERV 1. A kerek tó világa című multimédiás CD megtekintése: vízvédelem, víz élővilága A víz halmazállapotai A víz védelme Vízszennyezés Kísérletekkel 3. nap: Gyűjtőmunka elindítása néhány nappal az erdei iskola előtti időszakban A tavak és kialakulásuk, vizük eredete A vízszennyezés fogalma, a víztisztítás szükségessége Megfigyelőképességek Szóbeli kifejezőképességek Kreativitás Együttműködési képességek Emlékezet Kezdeményező képességek Problémamegoldás A foglalkozások 9 órától délig, majd 13 órától 15 óráig tartanak az erdészet területén LEVEGŐ: A levegő összetevőinek megismertetése A széndioxid és az oxigén tulajdonságai, égésre és életre való tulajdonságai A tiszta levegő és az élet kapcsolata Légszennyező anyagok Csoportosításakörnyezetbarát termékek A kipufogógáz és a légszennyezés kapcsolata A levegő porszennyeződésének vizsgálata cellux segítségével A levegő tulajdonságai Levegőszennyező anyagokról való beszélgetés A gázok tulajdonságai Az oxigén és a széndioxid E két anyag hatása az égésre és az életre Megfigyelőképességek Szóbeli kifejezőképességek Kreativitás Együttműködési képességek Emlékezet Kezdeményező képességek Problémamegoldás A foglalkozások 9 órától délig, majd 13 órától 15 óráig tartanak az erdészet területén -8.-

10 FELADATOK TÉMA ELŐKÉSZÍTÉSE TANTERVI TARTALOM FEJLESZTENDŐ TER. IDŐTERV nap: A TALAJ Témák: A talaj szabad szemmel nem látható élőlényeinek megfigyelése mikroszkóppal. Talajvizsgálat. Talajtípusok. - A növényzet és a talajtípus összefüggése. -A növények talajmegkötő képessége (Pl.: gátoldal befüvesítése) Az erdő jótékony hatása a környezetére ( tiszta levegő, szelek csendesítése, forróság mérséklése). Lehullott termések, ágacskák, kavicsok gyűjtése és azok kreatív felhasználása Fényképek készítése Jegyzetelés technikájának tanulása. A TALAJ: Az eddigi ismeretek összegzése, rendszerezése: A talaj keletkezésének módja, időbeni hosszúsága. Talajban lakó élőlények. A talaj fontossága növénytermesztés, állattartás. Károsítás: természeti erők, emberi hozzájárulás /komposztálás, erdőtelepítés, növényültetés a homok megkötésére/ A szülőföld szeretete /vers, történet, zene, szülőföldünk nagyjai/ Fogalmak: humusz, homokos talaj, fekete talaj talaj- föld- Föld. Egyszerű kísérletek végzése, Jelenségek megfigyelése, tapasztalatok rövid lejegyzése Okok keresése, következtetések levonása Más tantárgyakkal tartalmi összhang keresése A növénytermesztés, erdőtelepítés és a talaj kapcsolata A humusz és a földigiliszta A vegyszerek és a talaj A szerves trágya műtrágya és a talaj Megfigyelőképességek Szóbeli kifejezőképességek Kreativitás Együttműködési képességek Emlékezet Kezdeményező képességek Problémamegoldó gondolkodás A foglalkozások 9 órától délig, majd 13 órától 15 óráig tartanak az erdészet területén -9.-

11 AZ ERDEI ISKOLA INNOVÁCIÓS PROGRAMJÁNAK RÖVID LEÍRÁSA 1. évfolyam FELADATOK TÉMA ELŐKÉSZÍTÉSE TANTERVI TARTALOM FEJLESZTENDŐ TER. IDŐTERV Az 1. oszt. gyerekek tájékoztatása az erdei iskola programjáról. Gyűjtőmunka beindítása: képek, hanganyag, mondóka, vers, mese. Előzetes felmérés házi kedvencekről. Állatok hangjának, mozgásának bemutatása. A gyűjtött anyag rendszerezése A gyermekek tudásának felmérése kérdések alapján Az eddigi ismeretek feltárása A csapatok kialakítása. Névválasztás (4 csoport) Népi játékok és dalok éneklése, eljátszása. Napirend megbeszélése. Mese és valóságos állatok különbségeinek feltárása. Fényképek gyűjtése az otthoni kedvencekről. A hobbiállatok szerepe. Véleményalkotás a képekről. Képelemzés: élő és élettelen dolgokról. Változatos emberi és állati mozgásformák bemutatása Előkészítő foglalkozás 1. óra március Leggyakoribb kedvtelésből tartott állatok és lakóhelyük. Szerepjáték: legkedvesebb állat mese felelevenítése. Az állattartás veszélyei. Legkedvesebb házi kedvenc gondozásának ismertetése. Előkészítő foglalkozás 2. óra március 31-áprilus 1. Az önálló ismeretszerzés kialakítása Koncentráció: magyar ének, rajz, technika, testnevelés. Csoportosítások elvégzése különböző szempontok alapján Megfigyelőképesség fejlesztése. Beszédkészség fejlesztése. Együttműködési képességek fejlesztése. Kezdeményező képességek fejlesztése Mozgáskultúra fejlesztése. Elemző képesség fejlesztése Kreativitás Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Feladatértő képesség fejlesztése

12 Egynapos erdei iskolai program leírása - 1. osztály FELADATOK TÉMA ELŐKÉSZÍTÉSE TANTERVI TARTALOM FEJLESZTENDŐ TER. IDŐTERV NEFAG erdei iskolában a vadaspark megtekintése. Az erdei tanösvényen az állatok nyomainak kutatása. Lábnyomok keresése. Az élőlények megfigyelése. A háziállatok és kedvencek gondozása. Az ismert állatok nevének összegyűjtése. Filmvetítés az erdei állatokról. Séta az erdőben. A vadasparkban állatok etetése. A természet megismerése. Az élőlények életműködéseinek megismerése. A környezet épségének megóvása. A természeti környezet és az állatok kapcsolata. Emlékezet fejlesztése. Beszéd és kifejezőképesség fejlesztése. Logikus gondolkodás fejlesztése. megfigyelőképesség fejlesztése Feladatértő képesség fejlesztése. Együttműködési képesség fejlesztése ig A téma lezárása április 15-től május 17-ig FELADATOK TÉMA ELŐKÉSZÍTÉSE TANTERVI TARTALOM FEJLESZTENDŐ TER. IDŐTERV A gyűjtött ismeretek összegzése ismétlése, tablókészítés. A gyűjtött anyagok rendezése A fényképek nézegetése. Ismeretek rendszerezése. Képek, rajzok csoportosítása többféle szempont szerint. 2-szer 45 perc -11.-

13 Az utolsó erdei iskolai foglalkozás terve (1.-5. évfolyam) Szerettük volna az erdei iskolai programot méltón lezárni, ezért a folyamat során többször fölvetődött kis csapatunkban, hogy jó lenne, ha a gyerekek valóban felfedeznék azt, milyen fontos számunkra, akik ebben a városban élünk, hogy itt van ez a kicsi erdő, ez a csodálatos erdei iskola, játszótér, erdei tornapálya és művelődési központ. Megbeszéltük, hogy ha mód van rá, megpróbálunk lehetőséget teremteni rá, hogy egy utolsó erdei iskolai foglalkozásra elmehessünk még ebben a tanévben. Iskolánk vezetése és szakmai vezetője meghallgatva kérésünket segítségünkre volt és megteremtette az anyagi lehetőséget arra, hogy egy utolsó erdei iskolai programban részt vehessenek gyermekeink. Az 1. évfolyam programterve FELADATOK TÉMA ELŐKÉSZÍTÉSE TANTERVI TARTALOM FEJLESZTENDŐ TER. IDŐTERV 1. Az erdő az emberi életben Szerepe a környezetvédelemben Erdőtelepítés, erdővédelem 2. Életnyomok keresése az erdőben 3. Állatetetés a vadasparkban EBÉD 12 órakor Akadályverseny az erdei tornapályán (Benne az összeállított feladatlap) Játék a játszótéren Az erdő fogalmának megbeszélése, képek gyűjtése Az élet feltételeinek átismétlése Állatok táplálkozása Környezetvédelmi ismeretetek átismétlése A természet megismerése. Az élőlények életműködéseinek megismerése. A környezet szépségének megóvása. A természeti környezet és az állatok kapcsolata, gondozása Növények gondozása Életfeltételek Mozgásigény, mozgáskultúra Megfigyelőképesség fejlesztése. Beszédkészség fejlesztése. Együttműködési képességek fejlesztése. Kezdeményező képességek fejlesztése Mozgáskultúra fejlesztése A foglalkozások óránkénti váltásban történnek 8 30 perctől folyamatosan ig -12.-

14 Az 5. évfolyam programterve FELADATOK TÉMA ELŐKÉSZÍTÉSE TANTERVI TARTALOM FEJLESZTENDŐ TER. IDŐTERV Környezetvédelmi ismeretetek átismétlése 1.Akadályverseny az erdei tornapályán (Benne Totó) 2. Életnyomok keresése az erdőben 3. Állatetetés a vadasparkban 4. Az erdő és a vadgazdálkodás- bemutató és előadás terepen EBÉD órákor A délutáni programokon egyszerre két csoport vesz részt 4. Az erdő az emberi életben Szerepe a környezetvédelemben Erdőtelepítés, erdővédelem 5. Játék a játszótéren Állatok táplálkozása Vadgazdálkodás fogalma Az életnyomok fogalma Az élet feltételeinek átismétlése Az erdő fogalmának megbeszélése, képek gyűjtése, csoportosítása A növénytermesztés, erdőtelepítés és a talaj kapcsolata A környezetszennyezés é annak megelőzése A környezetszennyezés és az emberi szervezet kapcsolata Az állatok és növények gondozása, életfeltételek Az erdő fogalma, erdő és vadgazdálkodás Mozgásigény, mozgáskultúra Megfigyelőképességek Szóbeli kifejezőképességek Kreativitás Együttműködési képességek Emlékezet Kezdeményező képességek Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Mozgáskultúra fejlesztése A foglalkozások óránkénti váltásban történnek 8 30 perctől folyamatosan ig -13.-

15 MELLÉKLETEK: AZ ERDEI ISKOLA INNOVÁCIÓS PROGRAMJÁNAK RÖVID LEÍRÁSA A NEFAG-NÁL 5. évfolyam A VÍZ 1. foglalkozás: Horváth Ernő az állatokat mutatta meg a NEFAG vadasparkjában. Szó esett az állatok gondozásáról, a víz szerepéről az állatok és a növények életében. Gyakorlatban is tapasztalatot szerezhettek a gyerekek az erdőtelepítés módjáról, a magok természetes szelekciójáról. A víz, a nedvesség nyomait kerestük a park és az erdő talaján. Az erdőgazdálkodás alapjairól, a vadgazdálkodásról illetve a táplálékláncról játékos formában gyarapíthattuk ismereteinket. Bagolyvár és egérvár) Magyar Andrea az erdei tanösvényre vitte a gyerekeket, ahol mérték a csapvíz, illetve a Zagyva folyó vizének kémhatását, ragasztócsíkkal a növények szennyeződését hasonlították össze. Rávilágított arra, hogy a szennyeződés a talajba az esővízzel jut be. Szó esett a savasesőről is. Közben természetesen minden életnyomra felfigyeltünk, és a gyerekek logikai képességeire alapozva összefüggést kerestünk a víz és a jelenség között. A zagyvánál vadkacsát, békalencsét, szitakötőt, hínárt, nádat, gyékényt láttunk, mely jól kiegészítette tananyagunkat. 2. foglalkozás: A kerek erdő világa című multimédiás CD-n végigkísérhették a gyermekek a tavak keletkezési módját, tovább mélyíthették tudásukat a vízi- és vízparti növények terén. Kiemelten foglalkoztak a vízszennyezéssel és annak életre való hatásával. Kísérlettel bizonyították, hogy a szennyezés hogyan hat a molnárka életére. (Víz+pohár+20 filléres) Hó illetve csapadék vizsgálata - szennyeződés - ülepítés A víz körforgásának bizonyítása kísérlettel. csapadék keletkezése A LEVEGŐ: A levegő összetevőinek felidézése után kísérleteket végeztünk az oxigén és a széndioxid tulajdonságairól, életre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Bizonyítottuk, hogy a levegőnek is van térfogata ( levegővel teli pohár-víz) Az oxigén az égést táplálja. (mécses-főzőpohár- fedő) A széndioxid égésre való hatása - elalszik a gyufa (Két pohár, szódásüveg, gyufa) Lebegő porszemcsék a levegőben: krétaporos táblatörlő, zseblámpa. A levegő porszennyezettségének vizsgálata növényi leveleken (csoportos tanulói kísérlet: Szükséges eszközök anyagok:szélesebb cellux, nagyító, esetleg sztereo mikroszkóp, fehér lap ) A kipufogógázok szennyező hatása (Szükséges eszközök anyagok: Tenyérnyi vattacsomó, erős befőttesgumi, műanyagzacskó) Beszélgettünk még a spray-k hajtógázáról, az üvegházhatásról is

16 TALAJ: Kísérletek: A talaj hőmérséklete a hótakaró alatt magasabb, mint a levegő hőmérséklete. Bizonyítás hőmérő nélkül vizes palackkal. A kísérletet következtetéssel zártuk A talaj fogalmának tisztázása. Különböző talajtípusok vizsgálata szabad szemmel és tapintással. Az agyagtalaj, homoktalaj és a vályogtalaj vizsgálata. A levegő a különböző talajtípusokban. A vízben különböző talajtípusok viselkedése. Szánkózás a gátoldalon. 2. foglalkozás Talajképződés. Humusz, szerves növényi rész. Talajminta gödör bemutatása A talaj a föld legfelső termékeny rétege, amelyben sok a lebomlott növényi és állati rész. Az utolsó foglalkozáson a gyerekek egy kis vetélkedőn vettek részt, melynek során számot adhattak az eddig szerzett ismeretekről.(találós kérdések, totó, szólások, dalok stb.) Hogy még emlékezetesebb legyen a gyerekek számára az itt töltött idő, ismételten végignéztük a vadaspark állatait. A következő hétvégére pedig Horváth Ernő meghívta tanulóinkat és családjukat egy hétvégi ingyenes vadaspark-látogatásra. (A belépő egyébként fejenként 500 FT) Március 10-től május 31-ig a tanultak rendszerezése, tablók készítése, fogalmazások, meghívók készítése -15.-

17 AZ ERDEI ISKOLAI PROGRAMOK ZÁRÓNAPJA (a TÁMOP pályázatban résztvevő osztályoknak) Zárónapon elhangzó műsorszámok: (A program alatt az erdei iskola képeinek kivetítése folyamatosan megy) 1. Lados Zsuzsi: Az élet egy szál virág című számának meghallgatása 2. Köszöntő osztályosok verse osztályosok versei osztályos tanuló fogalmazásának felolvasása 6. PA-DÖ-DÖ együttes: Óvd a természetet! című számának eléneklése cd mellett 7. A kiállítás megtekintése a könyvtárhoz vezető folyosószakaszon -16.-

18 MEGHÍVÓ A TÁMOP-3.1.4/08/2/08/2/ A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt erdei iskola innovációjának záró rendezvényét június 15-én 14 órakor tartjuk iskolánkban, melyre szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola aulájába. A programban résztvevő diákok (1. és 5. évfolyam) és tanáraik -17.-

19 AKADÁLYVERSENY 1. ÉVFOLYAM 1. állomás: Rakjátok ki a kirakót! Melyik állatot ábrázolja a kép? Mit tudsz erről az állatról? (A mellékelt képet 6 felé vágtuk.) /5 A feladatot az erdei tornapálya 6. állomásán végeztetjük. Pótfeladat: Csináljatok 15 guggolást mindannyian! +/2 2. állomás: Célbadobás kislabdával békaszájba. (Egy dobozt béka formával dekorálunk, a kislabda a legyet jelképezi) Minden légy egy pontot jelent. A csoport minden tagja egyet dobhat. A feladatot a tornapálya 7. állomásán végezzük. 3. állomás: A mászókán tetején elrejtettük a feladatlapot. A legbátrabb hozza le onnan és oldjátok meg közösen! A feladatot a 8. állomáson végezzük. 4. állomás: Hányan tudnak a csoportból végigmenni a gerendán anélkül, hogy leesnétek?( Ahány gyerek végigmegy annyi pont) A feladatot a 9. állomáson végezzük. 5. állomás: 3 perc alatt hány életnyomot tudtok felfedezni? (papír, ceruza) -18.-

20 Fussatok vissza a gyülekezőhelyre! -19.-

21 5. ÉVFOLYAM AKADÁLYVERSENY 1. állomás: Szituációs játék: Játsszátok el, hogy egy társatok az udvaron egy elemet eldob a földre! Hogyan és mire figyelmeztetnétek? /5 A feladatot az erdei tornapálya 6. állomásán végeztetjük. Pótfeladat: Csináljatok 25 guggolást mindannyian! /2 2. állomás: Célbadobás kislabdával békaszájba. (Egy dobozt béka formával dekorálunk, a kislabda a legyet jelképezi) Minden légy egy pontot jelent. A csoport minden tagja egyet dobhat. A feladatot a tornapálya 7. állomásán végezzük. 3. állomás: Gyűjtsetek olyan dalokat, melyek a vízzel kapcsolatosak! Egyet válasszatok ki és énekeljétek el! /5 A feladatot a 8. állomáson végezzük. 4. állomás: Miért környezetszennyező? Értelmezd! Mit szennyez a füst? /5 A feladatot a 9. állomáson végezzük. 5. állomás: 3 perc alatt hány életnyomot tudtok felfedezni? (papír, ceruza) Fussatok vissza a gyülekezőhelyre! -20.-

22 Miért környezetszennyező? Értelmezzétek a képet! Mit szennyez a füst? -21.-

23 1. Mi a találós kérdés megfejtése? Ha sok van, veszély, Ha kevés van, baj, Ha nincs belőle, elpusztulsz. TOTÓ 1. szemét 2. víz X. katicabogár 2.Hol a legnagyobb a folyók sebessége? 1. A hegységekben 2. A síkságokban X. egyforma a sebességük 3.Melyik dolognak van erősen vízszennyező hatása? 1. gázolaj 2. hínár X. a halak ürüléke 4. Ki írta A Tisza című verset? 1. Weöres Sándor 2. Gárdonyi Géza X Petőfi Sándor -22.-

24 5. A Föld felszínének hány százalékát borítja víz? 1. 30%-át 2. 50%-át X. több mint 70%-át 6. Melyik a természetvédelem címerállata hazánkban? 1 uhu 2 nagy kócsag x fehér gólya 7. Milyen összefüggés van a levegő tisztasága és a zöldövezet között? 1. Tisztább a levegő. 2. Nincs semmi különbség a zöldövezeti és a város levegője között. x. A város levegője tisztább 8. Mi a szmog? 1. Füst. 2. Olyan környezetkárosító folyamat, amelynek során a köd és a környezetszennyező gázok együtt hatnak. X. Ami az autókra rakódik le. 9. Mi az ózon? 1. Egy vízzáró réteg. 2. Gőz X. Az oxigén speciális vegyülete, amely főként a troposzférában felszaporodva károssá válik

25 A cinkéket a madárvédők télen etetni szokták. Melyik az a táplálék, amit nem szabad az etetőre kitenni? 1. Kenyérbél, mert élesztőt tartalmaz. 2. Állati zsiradék, mert koleszterint tartalmaz. x. Olajos magvak, mert telítetlen zsírsavakat tartalmaz 11. Melyik csomagolóanyag kíméli a leginkább a környezetet? 1. az ivóleves kartondoboz 2. az üveg x. a műanyag flakon 12. Mi a különbség a hulladék és a szemét között? 1. Hulladék az, ami még újrahasznosítható, szemét az, ami már nem használható fel ismét. 2. Hulladék az, amit a kukába kerül, szemét az, ami a kuka mellé. X. Hulladék a kukában van, ebből szemét lesz, ha a szemétlerakóba kerül. 13. Mit lehet komposztálni? 1. Bármit, csak megfelelő eljárás kell. 2. Szerves hulladékot, például tojáshéj, almacsutka. X. Szerves hulladékok és kőolajszármazékok, például tojáshéj, almacsutka, autógumi, műanyag zacskók. +1 Mi a 2010-es év madara és fája? 1. fitiszfüzike és a kocsányos tölgy 2. barátcinege és az akácfa x. fecske és az ezüst hárs -24.-

26 1. osztályosok verse és feladatlapja: Ma-Fan-To: Állatok ÁLLATI FELADATOK Tejföltől fénylik a bajsza, 1. Húzd alá melyik állat nem illik a sorba! egeret fog: mangalica szarvasmarha tyúk rackajuh Ez a macska! 2. Kösd össze! Csontrágástól éles foga, aranyhörcsög háziállat kacsa házat őriz: kutya liba Ez a kutya! juh házi kedvenc szarvasmarha Többször is kérődzik szegény, macska papagáj tejecskét ád: 3. Igaz vagy hamis az állítás? Jelöld! Ez a tehén! A libát és a kacsát húsáért, tojásáért, tolláért tartjuk. Kukorékol, váltig nyakas, A rackajuh házi kedvenc. szemétdombján: A cica tejet ad az embernek. Ez a kakas! A kutya házőrző. Csalántól nő begye, hasa, A mangalica egy házi szárnyas. falánk állat: A házinyulat húsáért és bundájáért tenyésztik. Ez a kacsa! 4. Sorolj fel öt háziállatot! Csőre sárga és nem lila, 5. Kösd össze az összetartozókat! Tollpelyhet ád: gida sertés Ez a liba! cica tyúk Öregszik már, lépte botlós, bárány macska Tojáson ül boci ló Ez a kotlós! csibe tehén Ha kiált, nyakát kinyújtja, malac lúd Mindig mérges: kisliba kecske Ez a pulyka! csikó birka Utoléred, hogyha szaladsz, Farka kurta: Ez a malac! -25.-

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben 4. állomás Környezetismeret- környezetvédelem Békésen Békésben 1 BÉKÉSEN BÉKÉSBEN 1. feladat Mottó: Ha majd mindnyájan összefogunk, S küzdünk a környezetszennyezés ellen, Senki sem fog majd szemetelni,

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI Pedagógia program, Szitakötő 2014/1.

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI Pedagógia program, Szitakötő 2014/1. Osztály: Tantárgy: 5. osztály Természetismeret - állat asszisztált oktatás Terápiás kutya neve: A foglalkozás témaköre: A foglalkozás anyaga: Alba Anyag, energia, információ, Állandóság, változás Anyagok

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Öko munkaterv 2015-2016. tanév

Öko munkaterv 2015-2016. tanév Öko munkaterv 2015-2016. tanév Az Ökoiskola munkacsoport tagjai: Nagy Sándor, földrajz-történelem tanár, a munkacsoport vezetője Szűcsné Csontos Katalin, földrajz-német tanár, intézményvezető-helyettes

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Dohányzás-megelőzést és dohányzásról leszokást célzó programsorozat a 6. és 8. évfolyamon. Programterv

Dohányzás-megelőzést és dohányzásról leszokást célzó programsorozat a 6. és 8. évfolyamon. Programterv A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0145 Innovatív iskolafejlesztés a Mikrotérségi Általános Iskolában a diákok testi-lelki-értelmi fejlesztése érdekében című projekt keretében. Dohányzás-megelőzést és dohányzásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 5-6. évfolyam Téma: Én és a környezetem - esszé a hulladékkezelésről Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél:

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

MIÉRT FONTOS HOGY VIZET IGYUNK?

MIÉRT FONTOS HOGY VIZET IGYUNK? MIÉRT FONTOS HOGY VIZET IGYUNK? Az egészséges táplálkozás alapjai az ivóvízfogyasztás és a folyadékbevitel ÉVFOLYAM: 1 2. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 1-2. AZ ÓRA TÉMÁJA:

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA MEGVALÓSULÁS HELYE, IDEJE: RÉSZLETES ÜTEMTERV: TERVEZÉS GYEREKEKKEL 2012 MÁRCIUS 1MÁJUS 10., GÖDÖLLŐIDOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINAVÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Környezetismeret 2. osztály 2 1. Elmúlt a nyár T, a nyári élmények felidézése nyár, nyaralás, idôtöltés Tk. 4. oldal 2. Évszakok ôsz Évszakok öltözködés kapcsolata Öltözködés öltözködés

Részletesebben

Óvodánk ökológiai jelszava

Óvodánk ökológiai jelszava Óvodánk ökológiai jelszava Egyesült erővel meg akarjuk menteni a FÖLDET! FELNŐTTEK FIGYELEM! A FÖLDNEK, AKÁRCSAK A GYEREKEKNEK, VÉDELEMRE ÉS TÖRŐDÉSRE VAN SZÜKSÉGE! Az Öko-Iskola nevelési program fő céljai:

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

DIADAL ÚTI ISKOLA KÖZELÉBEN FEKVŐ CINKOTAI ERDŐ ÉS AZ ISKOLA FÁI 2012 MÁRCIUS 1. ÉS MÁJUS 10. KÖZÖTT

DIADAL ÚTI ISKOLA KÖZELÉBEN FEKVŐ CINKOTAI ERDŐ ÉS AZ ISKOLA FÁI 2012 MÁRCIUS 1. ÉS MÁJUS 10. KÖZÖTT A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA Kérjük, készítsen projekt-tervet és írja le a tervezett tevékenységeket, legfeljebb 2 oldalon. A projekt-tervet bontsa lépésekre: tervezési, szervezési, megvalósítási,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDŐ KOMMANDÓ MUNKATERVE

KÖRNYEZETVÉDŐ KOMMANDÓ MUNKATERVE KÖRNYEZETVÉDŐ KOMMANDÓ MUNKATERVE Készítette: Szurovecz Zoltánné A Környezetvédő Kommandó programja a 2010/2011-es nevelési- és oktatási évben Iskolánk környezeti nevelését az alábbi színtereken szeretnénk

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

Ismerd meg és óvd környezetedet!

Ismerd meg és óvd környezetedet! Ismerd meg és óvd környezetedet! Három hetet meghaladó projekt A projekt címe: Ismerd meg és óvd környezetedet! A projektet megvalósító intézmény: Ady Endre Általános Iskola Tényő, Győri út 53. A projekt

Részletesebben

- megadott szempontok alapján keresse meg a választ a videóból,

- megadott szempontok alapján keresse meg a választ a videóból, Készítette: Frank Judit Tantárgy: Környezetismeret Témakör: Élet az erdőben Tananyag: Az erdő és az ember Oktatási célok: - tudjon példát mondani növény-, állat- és mindenevőkre, - alkalmazza a táplálékláncról

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN Tóth Enikő Debreceni Gönczy

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14 é n é s a v i l á g Állampolgársága magyar modul szerzôje: IF Mûhely (dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin,

Részletesebben

Globális klímaváltozás

Globális klímaváltozás Három hetet meghaladó iskolai projekt Globális klímaváltozás Okok - következmények - megoldások Készítette: H. Fazekas Erika, Kaszt Erika, Lakatos Ferenc, Zalai Edina A három hetet meghaladó iskolai projekt

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL

TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL Egész tanévet átfogó környezetvédelmi program Önálló innováció: Egész tanévet átfogó környezetvédelmi program A program felelősei: Erdei Lászlóné Máté Melinda Érintettek:

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel SZKb_102_05 A mi tavunk II. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári

Részletesebben