TÁMOP-3.1.4/08/2/08/2/ A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - Önálló intézményi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-3.1.4/08/2/08/2/2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - Önálló intézményi"

Átírás

1 TÁMOP-3.1.4/08/2/08/2/ A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - Önálló intézményi innováció: ERDEI ISKOLA program terve A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. oldal Az innováció tervezete, a program/programelem tartalmának rövid összefoglalása: 2. oldal Az innováció tagjai, résztvevői, az innováció céljai, a projekt várható eredményei oldal Javaslat a program folytatására.5. oldal Az erdei iskolai programok megvalósulásának időpontja.6.oldal A víz témakör feldolgozása..7. oldal A levegő témakör feldolgozása oldal A talaj témakör feldolgozása oldal Előkészítő foglalkozások terve óra 1. évfolyamon..12. oldal Egynapos erdei iskolai program leírása - 1. osztály, a téma lezárása oldal Az utolsó erdei iskolai foglalkozás terve (1.-5. évfolyam) oldal MELLÉKLETEK: Az erdei iskolai program megvalósulásának rövid leírása 5. évfolyamon olda Zárónap programterve..16. oldal Meghívó a zárónapra 17. oldal Akadályverseny 1. évfolyam, kecske színes kép a kirakóhoz oldal Akadályverseny 5. évfolyam, környezetvédelmi színes kép a feladatokhoz oldal 5. évfolyam Totó oldal 1. évfolyam verse, feladatlapja oldal Köszöntő szövege 27. oldal Lados Zsuzsi Berkes Gábor: Az élet egy szál virág című számának szövege és Klein Zoltán Természetbarát című verse oldal Pálné Lele Ilona Földanya,Éganya című versének szövege és Munkácsi Éva 4. d-s tanuló verse..29. oldal Bánfalvi Gergő fogalmazása 30. oldal PA-DÖ-DÖ: Óvd a természetet! című számának szövege..31. oldal 5. d osztályosok versei 32. oldal IDŐTERV oldal -1.-

3 Mottó: Ha hallom- elfelejtem, ha látom-emlékszem, ha csinálom-megtanulom. A program tartalmának rövid összefoglalása: INNOVÁCIÓ TERVEZETE Az 5.. osztályosok környezetvédelemmel foglalkoznak, különös tekintettel a talaj, víz, levegőre. Az 1. osztályosok témája a háziállatok megfigyelése. Néhány hobbiállat helyes tartásáról, gondozásáról is ismereteket szereznek. Mindkét korosztálynak lehetősége nyílik a természetes környezetben való megfigyelésre. 5. évfolyam: nap: A víz fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Kémhatás vizsgálata a víz élővilágának tanulmányozása tükrében. A vízszennyezés élő szervezetekre való hatása. A levegő-, a víz-és talajszennyezés összefüggéseinek megláttatása. Víz és az élet összefüggése. Víztisztítási módok: Ülepítés, szűrés stb 3. nap: A levegő védelme: levegőszennyező anyagokkal való ismerkedés. A levegőszennyező anyagok hatása az élő és élettelen környezetre nap: A talajszennyező anyagokkal való ismerkedés A talaj szabad szemmel nem látható élőlényeinek megfigyelése mikroszkóp. Talajvizsgálat. Talajtípusok. A növényzet és a talajtípus összefüggése. A növények talajmegkötő képessége. 1. évfolyam: A vadasparkban tartott állatok megfigyelése, életmódjuk, gondozásuk. Erdőtelepítési és erdőgondozási alapismeretek. Hogyan védje egy kisiskolás a természetet? -2.-

4 Az innováció tagjai: Az innováció vezetője: Baliné Szabó Ilona Szilák László, Bukta Pálné, Ságiné Szabó Erika, Sesztákné Milota Kornélia, Kovácsné Török Mariann, Dudás Istvánné, Szalainé Dávid Gabriella tanítók Horváth Ernő, Magyar Andrea az Erdei Művelődési Központ dolgozói, erdőpedagógusok Az innovációban részt vevő gyermekek: iskolánk 1.és 5. évfolyama Az innováció céljai: (A célokat iskolánk helyi tanterve és pedagógiai programjára alapozva határoztuk meg.) Az iskola hitvallása: A környezet- és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természeti környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti - környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére. Ennek szellemében neveljük a ránk bízott gyermekeket, melynek megvalósítását ez az innovációs program nagymértékben támogat. A hosszú távú pedagógiai céljaink közül leginkább a következők megvalósítását támogatja az erdei iskola : - az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése - rendszerszemléletre nevelés - fenntarthatóságra nevelés - a környezetetika hatékony fejlesztése - érzelmi és értelmi környezeti nevelés - tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés - tolerancia kialakítása - a környezettudatos magatartás és életvitel segítése - az állampolgári egyéb közösségi felelősség felébresztése - az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése - az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása -3.-

5 - ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát - problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség, konfliktuskezelés fejlesztése - globális összefüggések megértése Helyi tantervünk nagy figyelmet fordít a környezetvédelemre. Már a 4. osztályban több órát szánunk arra, hogy a vizet, talajt, levegőt szennyező tényezőkre felhívjuk a gyerekek figyelmét. Beszélgetünk arról, hogy mit tehetünk mi egyszerű emberek e három dolog védelmében. Az erdei iskolában tapasztalatot szerezhetnek róla a gyerekek. Közel a folyó és az erdő. Lehetőség nyílik a környezetvédelemmel kapcsolatban olyan kísérletek elvégzésére és megfigyeltetésekre amit az iskolában nem tudunk bemutatni, megtapasztaltatni. - Az első osztályosok a ház körül élő állatokkal ismerkednek a tanterv szerint. A városi lakótelepeken élő gyerekeknek kevés konkrét tapasztalatuk van erről. Néhány hobbiállat tartásáról van némi fogalmuk. Az erdei iskolában a valóságban láthatják a háziállatokat és gondozásukat. - Tehát elméleti felkészítés, korábbi tapasztalataik, ismereteik összegyűjtése előzi meg az erdei iskolai foglalkozást. Visszatérve az iskolába utómunkálatokat folytatnak. A tapasztaltakat összegzik a gyerekek. Ehhez szükségük van az elkészített jegyzeteikre. A fényképeket, tablókat kiállítják az iskolában. Így a többi tanuló is az élmények részesévé válhat - A gyerekek kapcsolatai fejlődnek a páros és csoportos tevékenységek, megfigyelések során. - Tapasztalatot szereznek arról is, hogy az erdőt is gondozni, óvni kell, erdőgazdálkodásra is szükség van. Irányítottan végeznek egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket. A tanulók vízzel, levegővel és talajjal kapcsolatos eddigi ismereteinek felhasználásával az ismeretek bővítése és ezek gyakorlati alkalmazása. Célunk, hogy a gyerekek mindannyian aktívan kapcsolódjanak be az ismeretszerzésbe, az egyének arányosan végezzék a feladatokat. Fel kell ismertetnünk a tanulókkal a víz, talaj és levegő jelentőségét a mindennapi életben, tisztaságának fontosságát. Közösségépítés, gyakorlati készségek fejlesztése. A munka megbecsülése. A kísérleteket a természetben elvégeztetve a tanulókkal mindenképpen szeretnénk közelebb hozni a természet szeretetét és tiszteletét, hogy tudatos természetvédő és természetszerető emberré váljanak. A projekt várható eredményei: Várhatóan jelentősen fejlődik a tanulók megfigyelő, elemző és összehasonlító képessége, hiszen a jelenségek, folyamatok elemi szintű megfigyelése folyamatos. Jártasságot szerez azok rajzos vagy írásos lejegyzésében (tanítói segítséggel) Környezetükben felismernek oksági összefüggéseket. A szerzett ismereteket jobban tudják a mindennapokban alkalmazni. Reményeink szerint a tanulók természettudományos ismeretei jelentősen növekszik, mely elősegíti a tanulók környezettudatos emberré válását. A megismert környezetüket jobban óvják. Tisztában lesznek a környezetkárosító veszélyforrásokkal. Megértik az emberi beavatkozás okozta változásokat és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható -4.-

6 fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. A szülőkre is hatással lehet, hiszen a gyerekek elmondják élményeiket, a tanultakat. A környezetvédelmi programokban szívesebben és tudatosan vesznek majd részt. A szülők bevonása a programokba tovább erősíti az iskola és a szülői ház kapcsolatának szorosabbá válását, mely fontos a gyermeknevelés harmóniája miatt. Reményeink szerint a programban részt vevő gyermekek a környezetvédelem élharcosaivá válhatnak, hiszen a témát értelmi és érzelmi szempontból is érintjük. A sok elvégzett kísérlet, azok előkészítése, a folyamatokról levont következtetések segítséget adnak a gyerekeknek a későbbiekben a kémia, fizika, földrajz és biológia tantárgyak könnyebb elsajátításához. Javaslat a program folytatására: A felsőbb évfolyamok tananyagában is megtalálhatjuk a környezetvédelmet, ezért a program folytatása mindenképpen indokolt lenne. Mivel közelebb hozzuk a tanulókhoz a természetet, lehetővé teszi a természeti jelenségek tapasztalati úton való megismerését, az összefüggések kézzel foghatóvá és bizonyítottá válnak a gyerekek előtt, így megalapozzák a természettudományos tárgyak könnyebb elsajátítását.(fizika, kémia, biológia) Az SNI-s gyermekek számára nagyon fontos a közvetlen tapasztalás, s a későbbiekben jól alapozhatunk az elvégzett megfigyelésekre és kísérletekre. Mivel a program ingyenes, így a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek is részesei lehetnek olyan élményeknek, melyeket a szülői házban nem vagy csak ritkán kaphatnak meg.(pl. vadaspark, kirándulás, erdő stb ) -5.-

7 Az erdei iskolai programok megvalósulásának időpontja osztályok 1. foglalkozás 2. foglalkozás 3. foglalkozás 4. foglalkozás 5. foglalkozás 6. foglalkozás 5. a b c d a b c Szept c és 5.b /víz/ Március d /talaj/ Szept b /víz/ Március d /talaj/ Okt a /víz/ Április a /háziállatok/ Okt a /víz/ Április b /háziállatok Okt d /víz/ Április c /háziállatok Január c /levegő/ Február a /talaj/ Január c és 5.d /víz/ Február c és 5.b /talaj/ Január a /levegő/ Február b /talaj/ Február 8. 5.c /talaj/ Március d /levegő/ Február 9. 5.b /levegő/ Június a, 1.b, 1.c, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d - akadályverseny Február a /talaj/ -6.-

8 5. ÉVFOLYAM FELADATOK TÉMA ELŐKÉSZÍTÉSE TANTERVI TARTALOM FEJLESZTENDŐ TER. IDŐTERV nap NEFAG vadaspark megtekintése Állatok gondozásában a víz szerepe A víz és az élet kapcsolata A víz, a nedvesség nyomait keresése a park és az erdő talaján Az erdőgazdálkodás alapjai, a vadgazdálkodás, a tápláléklánc játékos formában ( Bagolyvár és egérvár) Az erdei tanösvényen az élet nyomainak kutatása (A víz nyomai ) Víz kémhatása: csapvíz, Zagyva, esővíz Szennyeződés vizsgálata Savaseső fogalma Víztisztítás ülepítéssel és szűréssel Életnyomok megfigyelése A Zagyva folyó élővilágának megfigyelése A VÍZ: Fogalmak ismétlése: A víz fizikai és kémiai tulajdonságai (színtelen, szagtalan, íztelen, folyékony halmazállapotú anyag, halmazállapotváltozás) A természetes és mesterséges vizek (folyóvizek és állóvizek a természetben), keletkezésük,jelölése a térképen A víz körforgása A csapadékformák-a csapadék és a természetes vizek kapcsolata-vízjárás Környezetvédelemvízvédelem A VÍZ VILÁGNAPJA-a víz élővilága Eddig megismert mesék, dalok, versek, mondókák gyűjtése a vízzel kapcsolatban Halmazállapot, folyó, tó, hazánk vizei, a folyásirány meghatározása, a vizek térképen való ábrázolása A víz, mint életfeltétel A folyóvíz sebessége, a folyó munkavégző képessége A tavak és kialakulásuk, vizük eredete Vízjárás, vízmélység, a folyó két partja A vízszennyezés fogalma, a víztisztítás módjai, szükségessége Megfigyelőképességek Szóbeli kifejezőképességek Kreativitás Együttműködési képességek Emlékezet Kezdeményező képességek Problémamegoldó gondolkodás A foglalkozások 9 órától délig, majd 13 órától 15 óráig tartanak az erdészet területén -7.-

9 FELADATOK TÉMA ELŐKÉSZÍTÉSE TANTERVI TARTALOM FEJLESZTENDŐ TER. IDŐTERV 1. A kerek tó világa című multimédiás CD megtekintése: vízvédelem, víz élővilága A víz halmazállapotai A víz védelme Vízszennyezés Kísérletekkel 3. nap: Gyűjtőmunka elindítása néhány nappal az erdei iskola előtti időszakban A tavak és kialakulásuk, vizük eredete A vízszennyezés fogalma, a víztisztítás szükségessége Megfigyelőképességek Szóbeli kifejezőképességek Kreativitás Együttműködési képességek Emlékezet Kezdeményező képességek Problémamegoldás A foglalkozások 9 órától délig, majd 13 órától 15 óráig tartanak az erdészet területén LEVEGŐ: A levegő összetevőinek megismertetése A széndioxid és az oxigén tulajdonságai, égésre és életre való tulajdonságai A tiszta levegő és az élet kapcsolata Légszennyező anyagok Csoportosításakörnyezetbarát termékek A kipufogógáz és a légszennyezés kapcsolata A levegő porszennyeződésének vizsgálata cellux segítségével A levegő tulajdonságai Levegőszennyező anyagokról való beszélgetés A gázok tulajdonságai Az oxigén és a széndioxid E két anyag hatása az égésre és az életre Megfigyelőképességek Szóbeli kifejezőképességek Kreativitás Együttműködési képességek Emlékezet Kezdeményező képességek Problémamegoldás A foglalkozások 9 órától délig, majd 13 órától 15 óráig tartanak az erdészet területén -8.-

10 FELADATOK TÉMA ELŐKÉSZÍTÉSE TANTERVI TARTALOM FEJLESZTENDŐ TER. IDŐTERV nap: A TALAJ Témák: A talaj szabad szemmel nem látható élőlényeinek megfigyelése mikroszkóppal. Talajvizsgálat. Talajtípusok. - A növényzet és a talajtípus összefüggése. -A növények talajmegkötő képessége (Pl.: gátoldal befüvesítése) Az erdő jótékony hatása a környezetére ( tiszta levegő, szelek csendesítése, forróság mérséklése). Lehullott termések, ágacskák, kavicsok gyűjtése és azok kreatív felhasználása Fényképek készítése Jegyzetelés technikájának tanulása. A TALAJ: Az eddigi ismeretek összegzése, rendszerezése: A talaj keletkezésének módja, időbeni hosszúsága. Talajban lakó élőlények. A talaj fontossága növénytermesztés, állattartás. Károsítás: természeti erők, emberi hozzájárulás /komposztálás, erdőtelepítés, növényültetés a homok megkötésére/ A szülőföld szeretete /vers, történet, zene, szülőföldünk nagyjai/ Fogalmak: humusz, homokos talaj, fekete talaj talaj- föld- Föld. Egyszerű kísérletek végzése, Jelenségek megfigyelése, tapasztalatok rövid lejegyzése Okok keresése, következtetések levonása Más tantárgyakkal tartalmi összhang keresése A növénytermesztés, erdőtelepítés és a talaj kapcsolata A humusz és a földigiliszta A vegyszerek és a talaj A szerves trágya műtrágya és a talaj Megfigyelőképességek Szóbeli kifejezőképességek Kreativitás Együttműködési képességek Emlékezet Kezdeményező képességek Problémamegoldó gondolkodás A foglalkozások 9 órától délig, majd 13 órától 15 óráig tartanak az erdészet területén -9.-

11 AZ ERDEI ISKOLA INNOVÁCIÓS PROGRAMJÁNAK RÖVID LEÍRÁSA 1. évfolyam FELADATOK TÉMA ELŐKÉSZÍTÉSE TANTERVI TARTALOM FEJLESZTENDŐ TER. IDŐTERV Az 1. oszt. gyerekek tájékoztatása az erdei iskola programjáról. Gyűjtőmunka beindítása: képek, hanganyag, mondóka, vers, mese. Előzetes felmérés házi kedvencekről. Állatok hangjának, mozgásának bemutatása. A gyűjtött anyag rendszerezése A gyermekek tudásának felmérése kérdések alapján Az eddigi ismeretek feltárása A csapatok kialakítása. Névválasztás (4 csoport) Népi játékok és dalok éneklése, eljátszása. Napirend megbeszélése. Mese és valóságos állatok különbségeinek feltárása. Fényképek gyűjtése az otthoni kedvencekről. A hobbiállatok szerepe. Véleményalkotás a képekről. Képelemzés: élő és élettelen dolgokról. Változatos emberi és állati mozgásformák bemutatása Előkészítő foglalkozás 1. óra március Leggyakoribb kedvtelésből tartott állatok és lakóhelyük. Szerepjáték: legkedvesebb állat mese felelevenítése. Az állattartás veszélyei. Legkedvesebb házi kedvenc gondozásának ismertetése. Előkészítő foglalkozás 2. óra március 31-áprilus 1. Az önálló ismeretszerzés kialakítása Koncentráció: magyar ének, rajz, technika, testnevelés. Csoportosítások elvégzése különböző szempontok alapján Megfigyelőképesség fejlesztése. Beszédkészség fejlesztése. Együttműködési képességek fejlesztése. Kezdeményező képességek fejlesztése Mozgáskultúra fejlesztése. Elemző képesség fejlesztése Kreativitás Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Feladatértő képesség fejlesztése

12 Egynapos erdei iskolai program leírása - 1. osztály FELADATOK TÉMA ELŐKÉSZÍTÉSE TANTERVI TARTALOM FEJLESZTENDŐ TER. IDŐTERV NEFAG erdei iskolában a vadaspark megtekintése. Az erdei tanösvényen az állatok nyomainak kutatása. Lábnyomok keresése. Az élőlények megfigyelése. A háziállatok és kedvencek gondozása. Az ismert állatok nevének összegyűjtése. Filmvetítés az erdei állatokról. Séta az erdőben. A vadasparkban állatok etetése. A természet megismerése. Az élőlények életműködéseinek megismerése. A környezet épségének megóvása. A természeti környezet és az állatok kapcsolata. Emlékezet fejlesztése. Beszéd és kifejezőképesség fejlesztése. Logikus gondolkodás fejlesztése. megfigyelőképesség fejlesztése Feladatértő képesség fejlesztése. Együttműködési képesség fejlesztése ig A téma lezárása április 15-től május 17-ig FELADATOK TÉMA ELŐKÉSZÍTÉSE TANTERVI TARTALOM FEJLESZTENDŐ TER. IDŐTERV A gyűjtött ismeretek összegzése ismétlése, tablókészítés. A gyűjtött anyagok rendezése A fényképek nézegetése. Ismeretek rendszerezése. Képek, rajzok csoportosítása többféle szempont szerint. 2-szer 45 perc -11.-

13 Az utolsó erdei iskolai foglalkozás terve (1.-5. évfolyam) Szerettük volna az erdei iskolai programot méltón lezárni, ezért a folyamat során többször fölvetődött kis csapatunkban, hogy jó lenne, ha a gyerekek valóban felfedeznék azt, milyen fontos számunkra, akik ebben a városban élünk, hogy itt van ez a kicsi erdő, ez a csodálatos erdei iskola, játszótér, erdei tornapálya és művelődési központ. Megbeszéltük, hogy ha mód van rá, megpróbálunk lehetőséget teremteni rá, hogy egy utolsó erdei iskolai foglalkozásra elmehessünk még ebben a tanévben. Iskolánk vezetése és szakmai vezetője meghallgatva kérésünket segítségünkre volt és megteremtette az anyagi lehetőséget arra, hogy egy utolsó erdei iskolai programban részt vehessenek gyermekeink. Az 1. évfolyam programterve FELADATOK TÉMA ELŐKÉSZÍTÉSE TANTERVI TARTALOM FEJLESZTENDŐ TER. IDŐTERV 1. Az erdő az emberi életben Szerepe a környezetvédelemben Erdőtelepítés, erdővédelem 2. Életnyomok keresése az erdőben 3. Állatetetés a vadasparkban EBÉD 12 órakor Akadályverseny az erdei tornapályán (Benne az összeállított feladatlap) Játék a játszótéren Az erdő fogalmának megbeszélése, képek gyűjtése Az élet feltételeinek átismétlése Állatok táplálkozása Környezetvédelmi ismeretetek átismétlése A természet megismerése. Az élőlények életműködéseinek megismerése. A környezet szépségének megóvása. A természeti környezet és az állatok kapcsolata, gondozása Növények gondozása Életfeltételek Mozgásigény, mozgáskultúra Megfigyelőképesség fejlesztése. Beszédkészség fejlesztése. Együttműködési képességek fejlesztése. Kezdeményező képességek fejlesztése Mozgáskultúra fejlesztése A foglalkozások óránkénti váltásban történnek 8 30 perctől folyamatosan ig -12.-

14 Az 5. évfolyam programterve FELADATOK TÉMA ELŐKÉSZÍTÉSE TANTERVI TARTALOM FEJLESZTENDŐ TER. IDŐTERV Környezetvédelmi ismeretetek átismétlése 1.Akadályverseny az erdei tornapályán (Benne Totó) 2. Életnyomok keresése az erdőben 3. Állatetetés a vadasparkban 4. Az erdő és a vadgazdálkodás- bemutató és előadás terepen EBÉD órákor A délutáni programokon egyszerre két csoport vesz részt 4. Az erdő az emberi életben Szerepe a környezetvédelemben Erdőtelepítés, erdővédelem 5. Játék a játszótéren Állatok táplálkozása Vadgazdálkodás fogalma Az életnyomok fogalma Az élet feltételeinek átismétlése Az erdő fogalmának megbeszélése, képek gyűjtése, csoportosítása A növénytermesztés, erdőtelepítés és a talaj kapcsolata A környezetszennyezés é annak megelőzése A környezetszennyezés és az emberi szervezet kapcsolata Az állatok és növények gondozása, életfeltételek Az erdő fogalma, erdő és vadgazdálkodás Mozgásigény, mozgáskultúra Megfigyelőképességek Szóbeli kifejezőképességek Kreativitás Együttműködési képességek Emlékezet Kezdeményező képességek Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Mozgáskultúra fejlesztése A foglalkozások óránkénti váltásban történnek 8 30 perctől folyamatosan ig -13.-

15 MELLÉKLETEK: AZ ERDEI ISKOLA INNOVÁCIÓS PROGRAMJÁNAK RÖVID LEÍRÁSA A NEFAG-NÁL 5. évfolyam A VÍZ 1. foglalkozás: Horváth Ernő az állatokat mutatta meg a NEFAG vadasparkjában. Szó esett az állatok gondozásáról, a víz szerepéről az állatok és a növények életében. Gyakorlatban is tapasztalatot szerezhettek a gyerekek az erdőtelepítés módjáról, a magok természetes szelekciójáról. A víz, a nedvesség nyomait kerestük a park és az erdő talaján. Az erdőgazdálkodás alapjairól, a vadgazdálkodásról illetve a táplálékláncról játékos formában gyarapíthattuk ismereteinket. Bagolyvár és egérvár) Magyar Andrea az erdei tanösvényre vitte a gyerekeket, ahol mérték a csapvíz, illetve a Zagyva folyó vizének kémhatását, ragasztócsíkkal a növények szennyeződését hasonlították össze. Rávilágított arra, hogy a szennyeződés a talajba az esővízzel jut be. Szó esett a savasesőről is. Közben természetesen minden életnyomra felfigyeltünk, és a gyerekek logikai képességeire alapozva összefüggést kerestünk a víz és a jelenség között. A zagyvánál vadkacsát, békalencsét, szitakötőt, hínárt, nádat, gyékényt láttunk, mely jól kiegészítette tananyagunkat. 2. foglalkozás: A kerek erdő világa című multimédiás CD-n végigkísérhették a gyermekek a tavak keletkezési módját, tovább mélyíthették tudásukat a vízi- és vízparti növények terén. Kiemelten foglalkoztak a vízszennyezéssel és annak életre való hatásával. Kísérlettel bizonyították, hogy a szennyezés hogyan hat a molnárka életére. (Víz+pohár+20 filléres) Hó illetve csapadék vizsgálata - szennyeződés - ülepítés A víz körforgásának bizonyítása kísérlettel. csapadék keletkezése A LEVEGŐ: A levegő összetevőinek felidézése után kísérleteket végeztünk az oxigén és a széndioxid tulajdonságairól, életre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Bizonyítottuk, hogy a levegőnek is van térfogata ( levegővel teli pohár-víz) Az oxigén az égést táplálja. (mécses-főzőpohár- fedő) A széndioxid égésre való hatása - elalszik a gyufa (Két pohár, szódásüveg, gyufa) Lebegő porszemcsék a levegőben: krétaporos táblatörlő, zseblámpa. A levegő porszennyezettségének vizsgálata növényi leveleken (csoportos tanulói kísérlet: Szükséges eszközök anyagok:szélesebb cellux, nagyító, esetleg sztereo mikroszkóp, fehér lap ) A kipufogógázok szennyező hatása (Szükséges eszközök anyagok: Tenyérnyi vattacsomó, erős befőttesgumi, műanyagzacskó) Beszélgettünk még a spray-k hajtógázáról, az üvegházhatásról is

16 TALAJ: Kísérletek: A talaj hőmérséklete a hótakaró alatt magasabb, mint a levegő hőmérséklete. Bizonyítás hőmérő nélkül vizes palackkal. A kísérletet következtetéssel zártuk A talaj fogalmának tisztázása. Különböző talajtípusok vizsgálata szabad szemmel és tapintással. Az agyagtalaj, homoktalaj és a vályogtalaj vizsgálata. A levegő a különböző talajtípusokban. A vízben különböző talajtípusok viselkedése. Szánkózás a gátoldalon. 2. foglalkozás Talajképződés. Humusz, szerves növényi rész. Talajminta gödör bemutatása A talaj a föld legfelső termékeny rétege, amelyben sok a lebomlott növényi és állati rész. Az utolsó foglalkozáson a gyerekek egy kis vetélkedőn vettek részt, melynek során számot adhattak az eddig szerzett ismeretekről.(találós kérdések, totó, szólások, dalok stb.) Hogy még emlékezetesebb legyen a gyerekek számára az itt töltött idő, ismételten végignéztük a vadaspark állatait. A következő hétvégére pedig Horváth Ernő meghívta tanulóinkat és családjukat egy hétvégi ingyenes vadaspark-látogatásra. (A belépő egyébként fejenként 500 FT) Március 10-től május 31-ig a tanultak rendszerezése, tablók készítése, fogalmazások, meghívók készítése -15.-

17 AZ ERDEI ISKOLAI PROGRAMOK ZÁRÓNAPJA (a TÁMOP pályázatban résztvevő osztályoknak) Zárónapon elhangzó műsorszámok: (A program alatt az erdei iskola képeinek kivetítése folyamatosan megy) 1. Lados Zsuzsi: Az élet egy szál virág című számának meghallgatása 2. Köszöntő osztályosok verse osztályosok versei osztályos tanuló fogalmazásának felolvasása 6. PA-DÖ-DÖ együttes: Óvd a természetet! című számának eléneklése cd mellett 7. A kiállítás megtekintése a könyvtárhoz vezető folyosószakaszon -16.-

18 MEGHÍVÓ A TÁMOP-3.1.4/08/2/08/2/ A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt erdei iskola innovációjának záró rendezvényét június 15-én 14 órakor tartjuk iskolánkban, melyre szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola aulájába. A programban résztvevő diákok (1. és 5. évfolyam) és tanáraik -17.-

19 AKADÁLYVERSENY 1. ÉVFOLYAM 1. állomás: Rakjátok ki a kirakót! Melyik állatot ábrázolja a kép? Mit tudsz erről az állatról? (A mellékelt képet 6 felé vágtuk.) /5 A feladatot az erdei tornapálya 6. állomásán végeztetjük. Pótfeladat: Csináljatok 15 guggolást mindannyian! +/2 2. állomás: Célbadobás kislabdával békaszájba. (Egy dobozt béka formával dekorálunk, a kislabda a legyet jelképezi) Minden légy egy pontot jelent. A csoport minden tagja egyet dobhat. A feladatot a tornapálya 7. állomásán végezzük. 3. állomás: A mászókán tetején elrejtettük a feladatlapot. A legbátrabb hozza le onnan és oldjátok meg közösen! A feladatot a 8. állomáson végezzük. 4. állomás: Hányan tudnak a csoportból végigmenni a gerendán anélkül, hogy leesnétek?( Ahány gyerek végigmegy annyi pont) A feladatot a 9. állomáson végezzük. 5. állomás: 3 perc alatt hány életnyomot tudtok felfedezni? (papír, ceruza) -18.-

20 Fussatok vissza a gyülekezőhelyre! -19.-

21 5. ÉVFOLYAM AKADÁLYVERSENY 1. állomás: Szituációs játék: Játsszátok el, hogy egy társatok az udvaron egy elemet eldob a földre! Hogyan és mire figyelmeztetnétek? /5 A feladatot az erdei tornapálya 6. állomásán végeztetjük. Pótfeladat: Csináljatok 25 guggolást mindannyian! /2 2. állomás: Célbadobás kislabdával békaszájba. (Egy dobozt béka formával dekorálunk, a kislabda a legyet jelképezi) Minden légy egy pontot jelent. A csoport minden tagja egyet dobhat. A feladatot a tornapálya 7. állomásán végezzük. 3. állomás: Gyűjtsetek olyan dalokat, melyek a vízzel kapcsolatosak! Egyet válasszatok ki és énekeljétek el! /5 A feladatot a 8. állomáson végezzük. 4. állomás: Miért környezetszennyező? Értelmezd! Mit szennyez a füst? /5 A feladatot a 9. állomáson végezzük. 5. állomás: 3 perc alatt hány életnyomot tudtok felfedezni? (papír, ceruza) Fussatok vissza a gyülekezőhelyre! -20.-

22 Miért környezetszennyező? Értelmezzétek a képet! Mit szennyez a füst? -21.-

23 1. Mi a találós kérdés megfejtése? Ha sok van, veszély, Ha kevés van, baj, Ha nincs belőle, elpusztulsz. TOTÓ 1. szemét 2. víz X. katicabogár 2.Hol a legnagyobb a folyók sebessége? 1. A hegységekben 2. A síkságokban X. egyforma a sebességük 3.Melyik dolognak van erősen vízszennyező hatása? 1. gázolaj 2. hínár X. a halak ürüléke 4. Ki írta A Tisza című verset? 1. Weöres Sándor 2. Gárdonyi Géza X Petőfi Sándor -22.-

24 5. A Föld felszínének hány százalékát borítja víz? 1. 30%-át 2. 50%-át X. több mint 70%-át 6. Melyik a természetvédelem címerállata hazánkban? 1 uhu 2 nagy kócsag x fehér gólya 7. Milyen összefüggés van a levegő tisztasága és a zöldövezet között? 1. Tisztább a levegő. 2. Nincs semmi különbség a zöldövezeti és a város levegője között. x. A város levegője tisztább 8. Mi a szmog? 1. Füst. 2. Olyan környezetkárosító folyamat, amelynek során a köd és a környezetszennyező gázok együtt hatnak. X. Ami az autókra rakódik le. 9. Mi az ózon? 1. Egy vízzáró réteg. 2. Gőz X. Az oxigén speciális vegyülete, amely főként a troposzférában felszaporodva károssá válik

25 A cinkéket a madárvédők télen etetni szokták. Melyik az a táplálék, amit nem szabad az etetőre kitenni? 1. Kenyérbél, mert élesztőt tartalmaz. 2. Állati zsiradék, mert koleszterint tartalmaz. x. Olajos magvak, mert telítetlen zsírsavakat tartalmaz 11. Melyik csomagolóanyag kíméli a leginkább a környezetet? 1. az ivóleves kartondoboz 2. az üveg x. a műanyag flakon 12. Mi a különbség a hulladék és a szemét között? 1. Hulladék az, ami még újrahasznosítható, szemét az, ami már nem használható fel ismét. 2. Hulladék az, amit a kukába kerül, szemét az, ami a kuka mellé. X. Hulladék a kukában van, ebből szemét lesz, ha a szemétlerakóba kerül. 13. Mit lehet komposztálni? 1. Bármit, csak megfelelő eljárás kell. 2. Szerves hulladékot, például tojáshéj, almacsutka. X. Szerves hulladékok és kőolajszármazékok, például tojáshéj, almacsutka, autógumi, műanyag zacskók. +1 Mi a 2010-es év madara és fája? 1. fitiszfüzike és a kocsányos tölgy 2. barátcinege és az akácfa x. fecske és az ezüst hárs -24.-

26 1. osztályosok verse és feladatlapja: Ma-Fan-To: Állatok ÁLLATI FELADATOK Tejföltől fénylik a bajsza, 1. Húzd alá melyik állat nem illik a sorba! egeret fog: mangalica szarvasmarha tyúk rackajuh Ez a macska! 2. Kösd össze! Csontrágástól éles foga, aranyhörcsög háziállat kacsa házat őriz: kutya liba Ez a kutya! juh házi kedvenc szarvasmarha Többször is kérődzik szegény, macska papagáj tejecskét ád: 3. Igaz vagy hamis az állítás? Jelöld! Ez a tehén! A libát és a kacsát húsáért, tojásáért, tolláért tartjuk. Kukorékol, váltig nyakas, A rackajuh házi kedvenc. szemétdombján: A cica tejet ad az embernek. Ez a kakas! A kutya házőrző. Csalántól nő begye, hasa, A mangalica egy házi szárnyas. falánk állat: A házinyulat húsáért és bundájáért tenyésztik. Ez a kacsa! 4. Sorolj fel öt háziállatot! Csőre sárga és nem lila, 5. Kösd össze az összetartozókat! Tollpelyhet ád: gida sertés Ez a liba! cica tyúk Öregszik már, lépte botlós, bárány macska Tojáson ül boci ló Ez a kotlós! csibe tehén Ha kiált, nyakát kinyújtja, malac lúd Mindig mérges: kisliba kecske Ez a pulyka! csikó birka Utoléred, hogyha szaladsz, Farka kurta: Ez a malac! -25.-

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

A környezettudatos magatartás kialakításának programja

A környezettudatos magatartás kialakításának programja INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ A környezettudatos magatartás kialakításának programja 2010. 11 Intézményünket Csongrád megye három kis településének- Csanytelek, Tömörkény, Felgyő- óvodái alkotják. A helyi sajátosságokhoz,

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs

Részletesebben

Környezetvédelmi Moduláris Program. 1-8. osztály

Környezetvédelmi Moduláris Program. 1-8. osztály Környezetvédelmi Moduláris Program 1-8. osztály Amit a környezetünkért teszünk, Önmagunkért tesszük. Készítette: Hegedűs Edina Búzás Éva 2009/2010. Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Szegvár-Mártély

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program KÉK BOLYGÓ, BESZÁMOLÓJA SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Készítették: Judtné Berényi Tímea Priskin Ágota Bükkösd, 2010. május 5. A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

PLATÁNSOR KONFERENCIA

PLATÁNSOR KONFERENCIA PLATÁNSOR KONFERENCIA KISKUNHALAS 2009. MÁRCIUS 20. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS Beköszöntő Mindig öröm és megtiszteltetés egy kollektívának, ha egy megyei konferencia házigazdája

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0162 INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében A VÍZ AZ ÉLET EGYIK LÉTELEME (A KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA) Készítette: Bócsa Barnabásné Kipróbálás

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

Környezetünk az erdő. Az erdő felfedezése évszakonként, közös erdőjárás.

Környezetünk az erdő. Az erdő felfedezése évszakonként, közös erdőjárás. 1 Környezetünk az erdő. Az erdő felfedezése évszakonként, közös erdőjárás. Készítette: MENYHÁRT ILDIKÓ Óvodapedagógus Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Sopron 2010 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május 2008 Kedves Olvasók! A februárban megjelent számunkban megígértük, hogy a HEFOP 2.1.5. pályázat Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók

Részletesebben

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát.

Részletesebben

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA 2010. május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert,

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Erdei iskola komplex programjának kidolgozása Nagyatád város elhelyezkedése és megközelíthetősége Forrás: http://www.hiszi-map.hu/catalog/albums/magyar/somogy/normal_00somogy.jpg

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

TEREMTÉS HETE ISKOLAI FELADATTERVE 2013. SZEPTEMBER 29.- OKTÓBER 6.

TEREMTÉS HETE ISKOLAI FELADATTERVE 2013. SZEPTEMBER 29.- OKTÓBER 6. TEREMTÉS HETE ISKOLAI FELADATTERVE 2013. SZEPTEMBER 29.- OKTÓBER 6. Reményik Sándor: A teremtés hat napja előtt Te láttad az erdőt, Mielőtt erdő lett volna. Mielőtt a vizek a szárazföldtől Elválasztattak

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Óvoda feladatellátási hely Sárhida. Szivárvány csoport Vegyes életkorú óvodai csoport

Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Óvoda feladatellátási hely Sárhida. Szivárvány csoport Vegyes életkorú óvodai csoport A csodálkozás öröm, mivelhogy fölfedezés. Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Óvoda feladatellátási hely Sárhida Szivárvány csoport Vegyes életkorú óvodai csoport Egészséges

Részletesebben

SAJÁT INNOVÁCIÓ. Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben. Pályázó címe 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

SAJÁT INNOVÁCIÓ. Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben. Pályázó címe 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 1 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben SAJÁT INNOVÁCIÓ Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Pályázat címe Kompetencia alapú oktatás a

Részletesebben

Környezeti és egészségnevelési program

Környezeti és egészségnevelési program Környezeti és egészségnevelési program 2.18.1. Bevezetés Testi és lelki egészség Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével

Részletesebben

AZ ÉLŐ TERMÉSZET BEMUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA

AZ ÉLŐ TERMÉSZET BEMUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA AZ ÉLŐ TERMÉSZET BEMUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Program bemutatása... 6 Az élő természet alapelemei program... 8 - Növényismereti modul... 11 -

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004.

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167 KÖRNYEZETI NEVELÉS Készítette: Hellnerné Nádor Ildikó Somogyiné Laczkó Mariann 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...I

Részletesebben

Az energiára fordított ENERGIA megtérül!

Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. PROJEKT Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Megvalósítás helye: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg,

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Környezeti Nevelési Programja 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március

Részletesebben

Közreműködés az oktatási folyamatban

Közreműködés az oktatási folyamatban Oktatási szakmacsoport Pedagógiai asszisztens Modulszám: 030/1.0/1291-06 Hagymási Klára Közreműködés az oktatási folyamatban Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

Komplex környezeti nevelés - Innováció

Komplex környezeti nevelés - Innováció Komplex környezeti nevelés - Innováció SZIKSZAI GYÖRGY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA - MAKÓ 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015-ös tanévekre Készítették: Balogi Anikó tanító Némethné Vigh

Részletesebben

Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta

Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta Ingyenes forgalmazás, könyvtári rendszerben 1 Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium

Részletesebben