Termelési logisztika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Termelési logisztika"

Átírás

1 Termelési logisztika Termelési (gyártási) logisztika A termelési (gyártási) logisztika az alapanyag-raktártól - a termelési folyamaton keresztül a késztermék-raktárig terjedő anyagáramlást tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi. Az anyag-, és információáramlás végig követi a termelési folyamat minden fázisát, beleértve az egyes fázisok közötti esetleges közbenső tárolást, várakozást is. A technológiai folyamat és a gyártmányok bonyolultságától függően az anyagáramlás különböző bonyolultságú hálózatot képez. Főbb feladatai: a műveletek (munkahelyek) közötti mozgatás, tárolás munkahelyi tárolás, gépre való felhelyezés, levétel technológiai folyamatok közötti mozgatás, tárolás termelésközi készletekkel való gazdálkodás A gyártástechnika és a gyártásszervezés módszerei (műhelygyártás, csoportos gyártás, termékorientált szegmentált gyártás, rugalmas gyártórendszerek, stb.) alapvetően befolyásolják a logisztikai struktúrát és paramétereket. Magas fokon automatizált, számítógép által irányított gyártási rendszereknél (pl. CIM rendszer) a technológiai és logisztikai folyamat már nehezen szétválasztható, ezért gyakran integráltan kell kezelni.

2 Termelési rendszer Termelési logisztika II. A kitűzött termelési cél elérése érdekében létrehozott munkahelyek és termelő berendezések egymással kapcsolatos csoportjait, és a közöttük létrehozott anyag- és információáramlást, valamint a rendszer irányítási és vezetési módszerét értjük. A rendszerelméletből alapmodellje alapján elmondhatjuk, hogy minden rendszer alapvetően bemenettel és kimenettel rendelkezik. A rendszer belső struktúrája, valamint a külső környezeti hatások eredményezik a bemenet kimenetté alakulását. A termelő rendszer is rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Szabályozás Termelő rendszer Inputok Outputok Vezérlés Környezet Termelő rendszer felépítése A be- és kimenetek mellett fontos fogalmak a vezérlés és szabályozás, melyekről később ejtünk szót.

3 Termelő rendszer bemeneti oldala Bemeneti oldalon találhatóak a felhasználandó erőforrások. Ezek lehetnek: - anyag (alap-, segéd-, üzem-, irodaszerek, stb.) - energia - tőke (pénz) - munkaerő - kapacitás (termelő berendezések, létesítmények, ingatlanok) - információ Termelő rendszer kimeneti oldala A kimeneti oldalon nagyjából ugyanazok jelennek meg, mint a bemeneten, csak a rendszer működéséből fakadóan más formában, átalakítva: - termék, szolgáltatás - anyag (selejt, melléktermék, hulladék) - energia (hasznosításáról gondoskodni kell) - munkaerő (képzettebb, megváltozott létszám) - amortizáció (költségként számolható el) - információ Két fontos fogalom a kimenettel kapcsolatban: eredményesség (hatásosság): a tervezett tevékenység megvalósítása, a tervezett eredmények elérése. hatékonyság: adott eredmény mekkora erőforrás felhasználással jön létre Eredmény / ráfordítás A termelő rendszerek két fontos csoportja az előállított kimenet szempontjából a terméket, illetve szolgáltatást előállító rendszerek. Általában elmondható, hogy a terméket előállító rendszerek szolgáltatást is kapcsolnak a termékhez (pl. szerviz, alkatrész-utánpótlás, ügyfélszolgálat).

4 A termék és szolgáltatás közötti főbb különbségek Termék Megfogható Raktározható Ember-gép kapcsolat Mérhető minőség Szabványos Utólagos visszajelzés a vevőtől Példa: személygépkocsi, televízió, rádió, Szolgáltatás Megfoghatatlan Nem raktározható Ember-ember kapcsolat Nehezen mérhető minőség Egyedi Azonnali visszajelzés a vevőtől Példa: fodrászat, kórházi kezelés, kozmetika, A termék egy folyamat eredménye, mely lehet (ISO 9000 szerint): szolgáltatás (pl. szállítás) szoftver (pl. könyvelő program) hardver (pl. motoralkatrész) feldolgozott anyag (pl. kenőanyag) Termelő rendszer alrendszerei A termelő rendszer alrendszerekből áll. Ezek bonyolult kapcsolatai alkotják magát a termelő rendszert. A kapcsolatok egymásutánisága szempontjából több fajtát különböztetünk meg (ábra Term.menedzsment 33.oldal) 1. soros kapcsolat: - az elemek térben és időben egymást követik - közel azonos kapacitás szükséges az egyes elemek között - megbízhatóság alacsony

5 2. párhuzamos kapcsolat: - a műveletek azonos időben zajlanak - csökkenti az átfutási időt Termelési logisztika II. - a műveletek lehetnek azonosak vagy különbözőek is - ott alkalmazható, ahol nem feltétel az előidejűség - növeli a rendszer megbízhatóságát - 3. híd kapcsolat - két soros ág összekötése - az egyik ágon elindított folyamat a másik ágon befejezhető egy átrakást követően (pl. motor-összeszerelő sor) 4. konvergens: több párhuzamosan indult folyamatot egyre kevesebb követ 5. divergens: egyre több ág a folyamatok előrehaladtával (pl. kőolaj-finomító) 6. csomóponti kapcsolat: egy konvergens + egy divergens kapcsolat A termeléssel kapcsolatban számos kérdés merül fel, amely a vállalat hosszú távú sikerének záloga. Ezek a következők: a) termékstratégiák b) termékek életciklusa c) gyártási folyamatok Termékstratégiák A felhasználói igényekhez való alkalmazkodás alapján négyféle termékstratégiáról beszélhetünk. Egyedi terméket adott felhasználó számára készítenek el. Ez a termék nem gyártható készletre, várnia kell a vevőnek, magas minőségű és az előállítása szintén magas költséggel valósítható meg. Szabványosított termék: az egyedi termék ellentéte. Tömegszerűen gyártott, készletből elérhető, a vevő igényeit nem biztos, hogy maradéktalanul kielégíti. Ez az ára a gyors kiszolgálásnak és az alacsony költségnek.

6 Kevert stratégiával gyártott termék: az egyedi és szabványos termék között helyezkedik el a kevert stratégia és az egyedi tömegtermék. A fenti két stratégia elemeit ötvözi, egyedi és szabványos jellemzőket is hordoz magában. (pl.: versenyautó) Egyedi tömegtermékek előállítása a rugalmas gyártórendszerek alkalmazásával valósulhatott meg, ahol gyors átállással az egyedi igényeknek megfelelő termékváltozatok gyárthatóak le. Termékek életciklusa A termékek a fejlesztéstől a piacról történő kivezetésig hosszú utat tesznek meg. Alapvetően a termékfejlesztés, a beruházás, a gyártás és a gyártás leállítását határolhatjuk el termelési szempontból. (ábra: Log. II. 29. oldal) A költségek nagysága szempontjából az első két időszak a legjelentősebb, majd a gyártás időszakában csökkenek és a leállítás közeledtével újra nőni kezdenek. Az eladott mennyiségek szempontjából a bevezetés, a növekedés, az érettség és a hanyatlás szakaszairól beszélhetünk. Az érettség szakaszáig az eladott mennyiség nő, ott stabilizálódik, majd a hanyatlás időszakában visszaesnek az értékesítések. Gyártási folyamatok A termelési rendszerben folyamatok zajlanak le. A gyártási folyamat csoportosítására több lehetőségünk is van: a) a gyártás tömegszerűsége alapján b) a munkahelyek kialakítása alapján c) anyagáramok szerint (Term.log.41.oldal) a) A gyártás tömegszerűsége alapján: Adott idő alatt legyártott termékmennyiség függ a kereslettől és a rendelkezésre álló erőforrásoktól.

7 Egyedi gyártás: - alacsony volumenben termelnek pl. 50 db/év - gyakran egyedi terméket állítanak elő, - jól alkalmazkodik a vevői igényekhez, - jelentős az emberi munkavégzést igényel, - a gépek általános célúak, - a termék-előállítás hosszadalmas, - magasak a költségek, - projektként is értelmezhető (pl. egy híd megépítése vagy egy Rolles Royce. Sorozatgyártás: - ugyanolyan terméket állítanak elő egyidőben vagy közvetlenül egymás után, rendszeresen, - több egységben, - lehet egészen magas az előállított volumen, melynek a piaci igény szab határt, - egy sorozaton belül a minőségi tulajdonságok azonosak, - univerzális és célgépeket egyaránt alkalmaznak - biztosítja a gyors átállást egyik sorozatról egy másik sorozatra, - operatív irányításigénye kisebb, - általában szabványos termékstratégiánál alkalmazzák - fő kérdése az optimális sorozatnagyság meghatározása. Tömeggyártás - nagy volumenű azonos termék előállítása - nagy kapacitású célgépeket alkalmaznak az adott termelési feladat elvégzéséhez. (CD gyártás) - beruházás-igényes

8 - nagy az amortizációja Termelési logisztika II. - nagy szerepe a marketingnek a termék iránti kereslet növelésében - minimális %-os megtakarítás, jelentős profitnövekedést eredményez - érzékeny a leállásra (nagy veszteség) - nagyfokú automatizáltság jellemzi. b) A termelő rendszer a munkahelyek alapján lehet: 1. Technológiai csoportosítású munkahelyekkel kialakított rendszer (műhely rendszerű gyártás: azok a munkahelyek vannak egy helyen, melyek azonos technológiai folyamatokat látnak el. Ha egy munkadarabon ugyan azt a műveletet többször kell elvégezni, akkor a termék újra és újra visszatér az adott műhelybe. (ábra:log.i. 500.old.) Előnye: A géppark jól áttekinthető A terület jól kihasználható Nem érzékeny a gyártási profil változására Hátránya: - Hosszú a termékátfutási idő - Magas a fajlagos előállítási költség - Elmosódik a felelősség - Nagy az anyagmozgatási igénye (hosszú az anyagmozgatási út) - Nagy a termelésközi készlet - Alacsony fokú az automatizáltság 2. Termék csoportos: azok a munkahelyek vannak egy helyen, amelyek egy gyártmány megmunkálásához szükségesek. Jellemzői: (ábra:log.i. 502.old.) Előnye: - A termelés irányítása egyszerűbb - Kisebbek a fajlagos gépköltségek - Magasabb termelékenységi színvonal - A felelősség egyértelműen meghatározható - Rövidebbek az anyagmozgatási utak

9 Hátránya: - Merev gyártórendszer - Érzékeny a profilváltásra - Nem mindig biztosítható a gépek jó kihasználása - Műveletközi raktárakra lehet szükség, ha nem megfelelők a műveleti idők 3. folyamatos rendszerű termelés: - A szakosított munkahelyek a technológiai műveletek sorrendjében helyezkednek el - A munkadarabok a munkahelyek között egy irányban mozognak. - Tömegtermelés esetén valósítható meg. - Az anyagmozgató gépek telepítettek és folyamatos vagy ütemes anyagmozgatást valósítanak meg. - Lehet kötött ütemű (szinkronizált) és kötetlen ütemű (nem szinkronizált) Előnye: csökken a termelési terület legrövidebbek az anyagmozgatási távolságok a folyamat jól áttekinthető a termelés programozása, irányítása könnyen megoldható csökken a fajlagos költség csökken a selejt csökken a termékátfutási idő könnyen automatizálható Hátránya: átállás más termékre nehézkes érzékeny a zavarokra nagy a beruházási igénye A műveleti időket össze kell hangolni munkamegosztás nő. Egyetlen termékfajta nagy tömegben való gyártásának egyetlen módja a folyamatos termelés.

10 Tipikus gépelrendezések: (Log. I oldal) a. egyszerű folyamatos gyártósor b. Komplex folyamatos gyártósor c. Váltakozó tárgyú elágazásos gyártósor d. A folyamatos és a csoportos rendszer kombinációja

11 4. Integrált (rugalmas) gyártórendszer a termeléssel kapcsolatos valamennyi alrendszer (megmunkáló, anyagmozgató, raktározó, minőségellenőrző, előkészítő folyamatok) a termelésirányító alrendszer felügyelete alatt végzi tevékenységét. Kialakulásának okai: nőtt a mozgatási és a várakozási idő aránya az átfutási időn belül nőttek a készletek rugalmatlan volt az eddigi gyártás (ábra Log. I oldal) Feltételek: a gépek NC vagy CNC jellegűek és a szerszámváltások automatikusak a gépek kiszolgálását robotok végzik rugalmas anyagmozgató rendszert igényel c) anyagáramok szerint (Term.log.41.oldal) A folyamattípusok összefüggnek a termékkel, melyet a folyamat-termék mátrix szemléltet. - Projekt jellegű folyamat: - Egyedi/kissorozat: - Szakaszos/kötegelt (batch) folyamat - Soros (line) folyamat: - Folyamatos Stratégiai kérdések A termelő berendezések térbeli elhelyezése: Űzemi belső elrendezés: Üzemek, épületek, berendezések, munkahelyek egymáshoz viszonyított térbeli elrendezése. Ezt nevezik layout-tervezésnek. Meghatározza: az anyagmozgatási útvonalak helyét és hosszát területszükségletet dolgozói létszámot a termékátfutási időket a termék önköltségét

12 Cél: anyagmozgatási utak minimalizálása Anyagmozgatási útvonalak hosszát befolyásoló tényezők: Műveleti sorrendek Munkahelyek, termelő-berendezések területigénye Alkalmazott anyagmozgató gép Anyagáram intenzitás A mozgatandó anyag jellemzői Hatósági előírások A tervezés lépései: 1. A térbeli elrendezés alaptípusának meghatározása (ábra: Log.I oldal) Lehet: - állandó gépfelállítású (hosszú időn át változatlan termelés esetén) - változó gépfelállítású (a termelési intervallum rövidebb) Alaptípusok: o egyedi: nincs anyagmozgatási kapcsolata más termelő berendezéssel o vonalas (soros): a munkadarab egy irányban áramolhat csak o csoportos: min. 3, max. 12 gép vesz részt a mdb. Megmunkálásában. A gépek két sorban helyezkednek el, a mdb. Két irányba is áramolhat. o Műhelyszerű: min. 4 berendezés, nem sorban egymás mellett, kétirányú mdb. áramlás lehetséges 2. Elvi elrendezési terv készítése 3. Végleges terv elkészítése Ha a gyártási folyamatokat időbeli lefolyásuk szerint csoportosítjuk, akkor szakaszos, illetve folyamatos gyártásról beszélhetünk. Push vagy Pull rendszer? A termelőfolyamat és a vevők közötti kapcsolat is hosszú távú kérdés. A vevőnél igény jelentkezik, melyet kielégít a vállalat. A termelőfolyamat esetén, ha az igény a folyamat elején jelentkezik toló (nyomó) rendszerről, ha a folyamat végén, a felhasználónál jelentkezik, akkor húzó rendszerről beszélhetünk.

13 Push rendszernél: - a gyártó a saját ütemében állítja elő a terméket, függetlenül a felhasználás pillanatnyi ütemétől. - Leginkább a műhelyrendszerű gyártásra jellemző - Egy gyártási lépés befejezése után a teljes mennyiség átkerül a következő helyre - Gyártásközi készletek keletkezhetnek - Azt gyártják, amire szükség lesz ma még ez a gyakoribb Pull rendszernél: - A kibocsátás egy húzó jel kiadása után következik. - A gyártás üteme követi a felhasználás ütemét - Azt gyártják, amit a következő lépés igényként jelez - A végterméktől származó húzó hatás érvényesül - Azt gyártják, amire szükség van - Tipikus megvalósítása a Kanban rendszer

14 Előnyei: - Egyszerű Termelési logisztika II. - Önszabályozó, nincs szükség ütemadóra - Tetszőleges tételnagyságok - Minimális gyártásközi készletek Készletre gyártás vagy rendelésre gyártás? 1. készletre gyártás: Tömegtermékeknél, hasonló vevői igények esetén.(pl.: Suzuki, VW). 2. rendelésre gyártás: Ha a vevői igények egyediek, nehézkes és gazdaságtalan a készletezés, (pl.: Rolls Royce). További stratégiai megfontolás tárgya lehet még az összpontosítás/diverzifikáció, valamint a vertikális integráció (alapanyagoktól egészen a késztermékig mi állítsunk elő mindent, vagy félkésztermékekből gyártsunk) kérdése is (make or buy).

15 Make or buy döntés (termelni vagy vásárolni) Célja: a vállalat karcsúsítása a gyártási mélység csökkentése (összköltségek csökkentése érdekében) Előnye: Az állandó költségek egy része teljesítménytől függő változó költséggé alakul át. A make mellett szóló okok: folyamatos minőség-ellenőrzés biztosítható saját know-how titokban tarthatók az új fejlesztések a piacon nincs megfelelő beszállító a gyártási mélység növelésével, nő a vállalt önállósága nincsenek a beszállítással problémák (kockázat csökken) javul az eszköz és létszám kapacitás kihasználtság csökkenthető az adóköteles nyereség (beruházás miatt) nincs üzemen kívüli szállítási, csomagolási költség nincs szállítási idő rugalmas A buy mellett szóló okok: a specializálódott termelő magas színvonalat tud biztosítani több beszállító bekapcsolásával csökkenthető a kockázat kisebb a kockázat egy estleges rossz fejlesztés esetén van reklamációs lehetőség megszüntethetők a szűk keresztmetszetek elkerülhető a speciális eszközök alacsony kapacitáskihasználtsága nem kell beruházás a figyelem és a pénz a saját termelésű alkatrészekre fordítódhat kisebb az önköltség a specializálódott termelőnél alacsony raktározási költség igény szerinti lehívás a beszállítótól

16 A Make or Buy döntés folyamata: 1. Első lépésben azt kell eldönteni, hogy egy adott alkatrészt külső forrásból szerezzünk be (Buy), vagy magunk készítsük el (Make) (Log.I oldal) 2. Második lépésben azt, hogy a saját gyártásra kiválasztott alkatrész esetén érdemes-e valamennyi gyártási folyamatot a vállalaton belül végezni. (Log.I oldal) Gyártástervezés, Aggregált tervezés Célja: Határidők pontos betartása Nagy és egyenletes kapacitáskihasználás Rövid átfutási idők biztosítása Alacsony készletszint Nagy rugalmasság Alacsony költségek Tervezési biztonság növelése Tervezési időhorizontok: Rövidtáv Középtáv Hosszútáv < 2 hónap 2-12 hónap > 12 hónap Munka ütemezés Létszám Üzemelhelyezés Tételnagyság tervezés Készletek Üzemelrendezés Gépterhelés tervezése Alvállalkozók Termékterv volumen Munkarendszer Stratégiai partnerek Az aggregált tervezés középtávon történik és célja az igények és a termelési lehetőségek költségkímélő módon történő összehangolása! Célja: Az alul- és túlterhelés minimális értéken tartása

17 A kapacitás feleljen meg az igényeknek Probléma: Az előrejelzett igények nem a gyártási lehetőségeknek megfelelően alakulnak. Megoldási lehetőségek az aggregált tervezésen kívül: Igények megváltoztatása 1. Árképzés változtatása (kihat a keresletre) 2. Reklám 3. Korai teljesítés: 4. Késői teljesítés 5. Új igény biztosítása Gyártási kapacitás változtatása 1. Humán erőforrás létszámának változatása 2. Túlóra 3. Részmunkaidős munka 4. Munkaidő csökkentés, szabadságolás 5. Készletépítés Lényege: 1. az egyes időszakokban előrejelzett igényeket időben összeadjuk, halmozzuk 2. a hasonló termékeket összevonjuk (aggregáljuk) 3. meghatározzuk a szükséges mennyiségeket, készleteket, beszerzést Az aggregált tervezés vonatkozhat: termékre (pl. vonalas füzet) termékcsaládra (pl. azonos méretű füzetek) terméktípusokra: a hasonló termékcsaládok csoportja Gördülő időtáv (rollírozó): Az aggregált tervezésre jellemző. Lényege: hogy a következő időszak tervét nem az adott időszak végén, hanem korábban készítik.

18 Az aggregált tervezés feladatai: Termelési logisztika II. Gyártási programtervezés: az értékesítési folyamat határozza meg (előrejelzések alapján) a termék fajtáját, mennyiségét és időbeliségét. Mennyiségi tervezés: meg kell határozni a bruttó és a nettó anyagszükségletet Bruttó anyagszükséglet: Elsődleges: előre jelzett végtermék mennyiség Másodlagos: a végtermékek előállításához szükséges nyersanyagok, alkatrészek mennyisége. Anyagnorma az az egységnyi anyag, amely az adott termék előállításához szükséges. Az anyagnormáknak három különböző fajtája létezik: Nettó anyagnorma: az elméleti, tisztán felhasznált anyag menynyisége (veszteségmentesen). Bruttó anyagnorma: beletartozik a felhasználási hulladék is (de a selejt nem) Beszerzési anyagnorma: nemcsak a felhasználási hulladékot, hanem a betervezett selejtet és a várható hiányt, a rossz árutárolásból eredő károkat, üzemek közötti biztonsági készletet is tartalmazza. Harmadlagos: a segéd és üzemanyagok mennyiségére vonatkozik. Nettó anyagszükséglet: bruttó anyagszükséglet - rendelkezésre álló raktárkészlet A vállalat által használt anyagszükséglet meghatározása 1. Először termékenként, késztermékenként, vagy gyártmányonként össze kell állítani az anyagigényt. 2. Meg kell vizsgálni azt, hogy a beruházásoknak és a felújításoknak mekkora az anyagszükséglete, a karbantartás szükséglete, valamint mekkora a rezsianyagszükséglet.

19 Rezsianyagnak nevezzük a vállalkozás ügyviteléhez szükséges anyagokat (adminisztrációs anyagok, tisztálkodószerek, stb.) Az anyagszükségletek vizsgálatakor számítható egy úgynevezett kronologikus átlagkészlet, mely az adott időszak átlagos készletállományáról ad információt. Példa: A kronologikus átlagkészlet a meghatározott időszak átlagkészlete olyan módon, hogy a nyitó és a zárókészlet 50-50%-os mértékben van feltüntetve, valamint a nyitó és a záró közötti időszakok 100%-os mértékben kerülnek számításba. Zárókészletek IV. né I. né II. né III. né IV. né. 300 db 400 db 480 db 240 db 360 db Ekkor az adott raktár kronologikus átlagkészlete: Kr = (300/ /2)/4 = 362,5 db, ennyi készlet volt átlagosan negyedévenként 2008-ban, ebben a raktárban. Az anyagszükséglet további vizsgálatához anyagmérleget kell készíteni. Vizsgálni kell, hogy nincsenek-e magas igények, nagy eltérések. Az anyagmérleg adott időszakban a következőképpen írható fel: Nyitókészlet + Beszerzés = Felhasználás + Zárókészlet Az anyagtervezést mutatószámok is segítik. Ezek közül néhányat az alábbiakban mutatunk be: 1. A készletek fordulatszámát számítjuk ki. Akkor jó, ha minél nagyobb a forgási sebesség. 2. Hány napra elegendő az adott készlet: minél kisebb, annál jobb. 3. Fajlagos anyagfelhasználás mutatója: Fh= össz. anyagfelhasználás értéke vagy mennyisége a termelt termékmennyiség 4. Anyaghányad mutató: Ah=Az időszak folyamán felhasznált anyagköltség az időszak termelési értéke

20 5. Anyagkihasználás mutató Termelési logisztika II. Ak= A gyártmány nettó anyagfelhasználás normája. bruttó anyagfelhasználás norma Határidő és kapacitástervezés: a megrendelések időbeli lefolyását kell megtervezni: a kezdő és befejezési időpontokat (előre időzítés, visszafelé időzítés) az időkapacitásokat gyártási sorrendet: a műveletek időbeli sorrendje Gyártási programtervezés Prognózisok Program tervezés Vevői megrendelések G Y Á R T Á S T E R V E Z É S Beszerzés,v ásárlás Határidő és kapacitástervezés Mennyiségitervezés Anyagszükséglet tervezés Átfutási idő és kapacitásigény meghatározása Raktárkészlet nyilvántartás Kapacitásidőzítés és sorrend-tervezés GYÁR- TÁS IRÁNYÍ- TÁS Rendelésindítás és ellenőrzés Rendelésfeladás Rendelés ellenőrzés

21 Kapacitástervezés: Termelési logisztika II. A kapacitástervezéshez ismerni kell a termelési folyamatok időjellemzőit (un. időalapokat). Log.II.35.oldal Az időalap fogalma (T): Valamely időszak napokban, műszakszámban, órában, percben kifejezett időmennyisége, amely adott gép, üzem teljesítőképességének kihasználásra rendelkezésre áll. Időalapok: 1. Naptári időalap (T N ): adott időszak naptári napjainak, óráinak teljes mennyisége. 2. Hasznos időalap (T H ): a naptári időalap azon része, mely idő alatt a termelő berendezés, a gazdaságosan megengedhető maximális időterhelés mellett üzemeltethető. A T H = T N -T j 3. Munkarend szerinti időalap (T MR ): A naptári időalap azon része, mely idő alatt az elfogadott munkarendnek megfelelően a berendezésnek üzemelnie kell. 4. Termelési vagy produktív időalap (T P ): a berendezés adott időszakban ténylegesen munkával töltött ideje Feladat: Log.II.37. oldal. Időnorma (t): az a tervezhető emberi munka vagy gépi idő felhasználás, amely valamely konkrét művelet tartós végrehajtásához, adott feltételek mellett szükséges. t = idő / termékmennyiség Teljesítménynorma (n): az a tervezhető termékmennyiség, mely meghatározott feltételek mellett időegység alatt előállítható. n = 1 / t Az idő- és teljesítménynorma segítségével meghatározható: Gép- és eszköz szükséglet Munkaerő-szükséglet Átfutási idő Kapacitás kihasználások Értékelés, elemzés, bérezés

22 Átfutási idők (ciklus idő): Termelési logisztika II. Az alapanyag üzembe érkezésétől a késztermék kibocsátásáig eltelt idő. Fajtái: (Log.II.53. oldal) 1. technológiai átfutási idő: befolyásolják a műveleti idők és a műveletek közötti kapcsolat (soros vagy párhuzamos) 2. Termelési átfutási idő: a technológiai átfutási idő + anyagmozgatás + ellenőrzés + tárolás + veszteségidők. Cél hogy megközelítse a technológiai átfutási időt!! 3. naptári átfutási idő: termelési átfutási idő + munkarendből fakadó megszakítások Átfutási idő számítása hálótervezéssel: (Log.II.61. oldal) Termelési kapacitás: adott berendezés (csoport) teljesítőképességének adott időpontban ismert felső határa, mely a berendezés gazdaságosan megengedhető maximális terhelése mellett érhető el.

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR 3. ELŐADÁS TERMELÉSI FOLYAMATOK STRUKTURÁLÓDÁSA 1. Megszakítás nélküli folyamatos gyártás A folyamatos gyártás lényege, hogy a termelési folyamat az első művelettől az utolsóig közvetlenül összekapcsolt,

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 4. Előadás Beszerzési logisztikai stratégiák Beszerzési logisztikai stratégiák BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 1. Anyagmozgatás I. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens ek - 1. Anyagmozgatás

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben Bevezető feladat Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben A vállalkozás a tárgyidőszakban A és B típusú terméket gyártott. A tárgyidőszakkal kapcsolatban a következő információkat ismeri: A termék

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

JIT = KARCSÚSÍTOTT TERMELÉS= ÉPPEN IDŐBEN ELVRE ÉPÜLŐ RENDSZER. Japánban kifejlesztve. A keresletet és kínálatot összekapcsolja

JIT = KARCSÚSÍTOTT TERMELÉS= ÉPPEN IDŐBEN ELVRE ÉPÜLŐ RENDSZER. Japánban kifejlesztve. A keresletet és kínálatot összekapcsolja JIT JUST IN TIME 1 JIT = KARCSÚSÍTOTT TERMELÉS= ÉPPEN IDŐBEN ELVRE ÉPÜLŐ RENDSZER Japánban kifejlesztve A keresletet és kínálatot összekapcsolja 2 A JIT legfontosabb 8 vezérelve: 1) A pazarlás elkerülése

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Operatív stratégia 98. lecke Stratégia: közös vízió, mely egyesíti

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Termeléstervezés, termelésirányítás. Logisztikai szempontok

Termeléstervezés, termelésirányítás. Logisztikai szempontok Termeléstervezés, termelésirányítás Logisztikai szempontok A termeléstervezésről általában A folyamatokat mindig újra kell tervezni, valahányszor: bevezetünk egy új terméket, megváltoztatjuk a régi terméket,

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

Stratégiai döntések a húzó rendszer bevezetése során

Stratégiai döntések a húzó rendszer bevezetése során Stratégiai döntések a húzó rendszer bevezetése során dr. Veresegyházy Róbert Benchmarking Bt. a Produktivitás Csoport tagja 2005. március 1. Tartalom Visszatekintés: a korszerû módszerek elterjedtsége

Részletesebben

Tárgyi eszköz-gazdálkodás

Tárgyi eszköz-gazdálkodás Tárgyi eszköz-gazdálkodás Gazdálkodás, gazdaságosság, kontrolling Termelési eszközök és megtérülésük A tárgyi eszközök értéküket több termelési perióduson belül adják át a készterméknek, miközben használati

Részletesebben

Vállalkozások vagyongazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások vagyongazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/36 Vállalkozások vagyongazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) ESZKÖZÖK FORRÁSOK Mibe? Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Forgóeszközgazdálkodás

Forgóeszközgazdálkodás A forgóeszközök közé a következő eszközök sorolhatók: anyagok befejezetlen termelés és félkész termékek késztermékkészlet vásárolt árú vevőkkel szembeni követelések pénzeszközök A forgóeszközök szerkezetének

Részletesebben

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft.

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A kontrolling a megoldások alappillére Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A Logisztikai szolgáltatás modellje B XD T1 T2 AR T KR XD Megrendelő Beszállító Beszállítás Alapanyag Raktár Termelés Készáru Raktár

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan 4. ZH - számolós feladatok Tartalomjegyzék 1. Készletgazdálkodás 2 1.1. Egy keresked az új................................... 2 1.2. Egy üzem egyik terméke................................

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 1. FELADAT: Gazdasági kalkuláció Egy vállalkozás tevékenységéhez tartozó egyik üzem adatai a következők: (Az üzemben

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

TERMELÉS számítások 1

TERMELÉS számítások 1 TERMELÉS számítások 1 1.Feladat Egy termelési feladat 5 egymást követő feladatból áll. Az egyes feladatok műveleti ideje rendre: I. II. III. IV. V. 1 perc-6 perc-10perc-5perc-2perc Az üzemben dolgozó munkások

Részletesebben

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub Értékáram elemzés szoftveres támogatással Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub Tartalom Az Értékáram és elemzésének szerepe a Leanben Értékáram modellezés és elemzés Esetpélda: termelő folyamat Képzeletbeli

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egy bútorgyár polcot, asztalt és szekrényt gyárt faforgácslapból. A kereskedelemben

Részletesebben

b) Állapítsa meg a raktár leltáreredményét a következő adatok alapján, értékelje a kapott eredményt!

b) Állapítsa meg a raktár leltáreredményét a következő adatok alapján, értékelje a kapott eredményt! 1464-06 ELŐKÉSZÍTÉS 1464-06/1 GAZDÁLKODÁSI SZÁMÍTÁSOK, VESZTESÉGSZÁMÍTÁS, KAPACITÁSSZÁMÍTÁS 1. a) Ön egy vendéglő vezetője. Kérem, mutassa be, hogy üzletében az árubeszerzéskor milyen források állnak rendelkezésére,

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél GreenSky Modeling Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél A kutatást az NKFP 3A 061-04 számú Biomassza projekt keretében végeztük. Torjai László torjai@ktk.pte.hu Az erőmű és

Részletesebben

Termelésirányítás és gazdaságosság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Termelésirányítás és gazdaságosság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Termelésirányítás és gazdaságosság franzkatona@gmail.com Termelésirányítás és gazdaságosság A termékirányítás célrendszere A vállalati működés folyamatos fenntartásához ütemes termékkibocs kkibocsátás

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

Termeléstervezés és -irányítás Termelés és kapacitás tervezés Xpress-Mosel FICO Xpress Optimization Suite

Termeléstervezés és -irányítás Termelés és kapacitás tervezés Xpress-Mosel FICO Xpress Optimization Suite Termeléstervezés és -irányítás Termelés és kapacitás tervezés Xpress-Mosel FICO Xpress Optimization Suite Alkalmazásával 214 Monostori László egyetemi tanár Váncza József egyetemi docens 1 Probléma Igények

Részletesebben

Logisztika: Néhány definíció a szakirodalomból

Logisztika: Néhány definíció a szakirodalomból 13. A logisztika szerepe a vállalkozás hatékony működésének megteremtésében. A forgótőke menedzsment tartalma: a forgóeszközök és a rövidlejáratú források összevont és egyedi menedzselésének fő döntései

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Vezetõi számvitel tárgyhoz Témakör: Fedezeti elemzés

Gyakorló feladatok a Vezetõi számvitel tárgyhoz Témakör: Fedezeti elemzés 1. feladat Egy világító kertitörpéket gyártó vállalkozás 12 000 darab kertitörpe gyártását és értékesítését tervezi. Költségei és árbevétele várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: Megnevezés eft Változó

Részletesebben

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Pelletgyártási, felhasználási adatok Construma Építőipari Szakkiállítás Budapest 2011. április 08. Pelletgyártási, felhasználási adatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető Pelletgyár létesítés I. A BERUHÁZÁSI CÉLOK, KÖRNYEZET

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie 2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie Mint láttuk a technológiai folyamat legegyszerűbb ábrázolása a blokk séma. A 2.1. ábrán is látható a transzformációs folyamatba a betáplált nyersanyag és

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. Szabványos megoldások Horizontális páternoszter rendszerek Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. 20 21 Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal:

Részletesebben

Az Audi Hungaria Motor Kft. logisztikai rendszere Motorszállító paletta a jelenlegi és a jövőbeni koncepció összehasonlítása

Az Audi Hungaria Motor Kft. logisztikai rendszere Motorszállító paletta a jelenlegi és a jövőbeni koncepció összehasonlítása Motorszállító paletta a jelenlegi és a jövőbeni koncepció összehasonlítása Jelenlegi koncepció Tervezett / jövőbeni koncepció Alapkeret Standard Betét 2x Motorspecifikus Motorspecifikus Tartalma: 1 db

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

A beszerzés logisztikája

A beszerzés logisztikája A beszerzés logisztikája A beszerzés feladatai Feladata: termelés igényének megfelelı készletbe helyezze a felhasználandó anyagokat és az ezekhez kapcsolódó információkat. (iparvállatok bevételük 55-60%-át,

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai rendszerekben Minden rendszer, és így a logisztikai hálózatok is egymással meghatározott kapcsolatban lévő rendszerelemekből, illetve

Részletesebben

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése 1. A logisztika kialakulásának története A logisztika fogalma először a haditudományokban jelent meg, a római hadseregben az úgynevezett

Részletesebben

Anyagmozgatás gépei. Raktározás

Anyagmozgatás gépei. Raktározás Anyagmozgatás gépei Raktározás Raktározási rendszer értelmezése Raktározás: Raktár Integrálja a tárolást közvetlenül megelızı és követı raktáron belüli fizikai folyamatokat(mozgatás,egységrakomány- képzés,stb.)továbbá

Részletesebben

Versenyző kódja: 36 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 345 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 36 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 345 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 345 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 345 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : A logisztika

Részletesebben

A karosszéria szerelés teljes folyamatát az alábbi ábrán mutatjuk be. 3.1 ábra A karosszéria szerelés teljes folyamata

A karosszéria szerelés teljes folyamatát az alábbi ábrán mutatjuk be. 3.1 ábra A karosszéria szerelés teljes folyamata 3.1 A szerelősor felépítése, szervezése Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Figyelje meg a szerelés folyamatát! Tanulja meg a szerelés dokumentációinak és a szerelés folyamatának kapcsolatát! A karosszéria

Részletesebben

Raktározás számítási feladatok. Raktárüzemtani mutatók

Raktározás számítási feladatok. Raktárüzemtani mutatók Raktározás számítási feladatok Raktárüzemtani mutatók 1 1. Feladat Egy raktár havi záró készletszintje az alábbi táblázat szerint alakul. Az éves értékesítés: 1200ezer Ft. Számítsa ki a forgási sebességet

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Logisztikai alapok Logisztika A termelési és szolgáltatási folyamatok elemeinek megvalósításához

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

A beszerzés-ellátás logisztikája

A beszerzés-ellátás logisztikája A beszerzés-ellátás logisztikája beszerzés -készletezés http://vili.pmmf.hu/portal/hu/web/hlatky/home Az ellátási (beszerzési) logisztika a beszerzéssel együttműködve azért felelős, hogy a vállalatnál

Részletesebben

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com franzkatona@gmail.com A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladataik végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos tevékenysége a gazdálkodás.

Részletesebben

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere.

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. Karbantartási filozófiák a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. TPM Total Productive Maintanance Teljeskörű hatékony karbantartás, Termelésbe integrált

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Fejlesztés

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Fejlesztés 1. példa Egy vállalkozás termékválasztékának bõvítése érdekében új termék kifejlesztését tervezi. A fejlesztés elsõ szakasza lezárult, az összegyûjtött és értékelt információk alapján két termék fejlesztését

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ

LOGISZTIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ LOGISZTIA ÉS GLOBALIZÁCIÓ A piacok globalizálódásának következménye: - nemzeti piacok szükségletét lényegesen meghaladó termelési volumenek valósíthatók meg, - termékek és termékjellemzők változatának

Részletesebben

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely A kalkuláció A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely tevékenység végzésének tervezett vagy tényleges erőforrás igényét veszi száma. tágabb értelemben vezetői

Részletesebben

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A cégvezetéshez adatok kellenek Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A Servantes Vezetői Információs rendszer a vállalatirányítási szoftvernek az a része, ahol a leginkább megmutatkozik, hogy a

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. Előadás Üzleti terv készítés logikai felépítése Az üzleti terv megalapozó lépései A

Részletesebben

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZEREPE ÉS MÓDJAI 6. TÉTEL Készletezés I. Az árukészlet az az árumennyiség, mely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen. A készletgazdálkodásra azért van szükség,

Részletesebben

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása Partner in Change A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása www.integratedconsulting.hu 1 Supply Chain Management Purchase Production Distribution Service Strategic Planning Supply Chain Optimization

Részletesebben

LEAN egyszerűen. http:// ://www.lehel-management.hu/ Kákonyi. Előadó: Lehel

LEAN egyszerűen. http:// ://www.lehel-management.hu/ Kákonyi. Előadó: Lehel ÚJ J KIHÍVÁSOK ÚJ J VÁLASZOKV LEAN egyszerűen en http:// ://www.lehel-management.hu/ Előadó: Kákonyi Lehel Bemutatkozunk Folyamatoptimalizálás Amit az Önök k figyelmébe ajánlok Leánykori nevén: Toyota

Részletesebben

Infor ERP LN6.1 - Logisztika

Infor ERP LN6.1 - Logisztika Infor ERP LN6.1 - Logisztika Hogyan fejlődik a vállalatirányítási szoftver a kihívások mezején? Jándy Géza geza.jandy@snt.hu 2009.11.04. www.snt.hu 1 INFOR ERP LN verziók életciklusának áttekintése Triton

Részletesebben

Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony

Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony Biztonságos, hatékony elosztási megoldás a TNT-től Az Integrált Direkt Expressz ténylegesen az ügyfelek igényei alapján létrehozott megoldás, amely egyszerűbb

Részletesebben

Készletek: Készletek jellemzői: 1. nagyrészük a raktárakban, az értékesítőhelyen, illetve kisebb részük a termelőhelyen található

Készletek: Készletek jellemzői: 1. nagyrészük a raktárakban, az értékesítőhelyen, illetve kisebb részük a termelőhelyen található Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

Készletezés. A készletezés hosszú távú döntései (a készletek nagysága és összetétele)

Készletezés. A készletezés hosszú távú döntései (a készletek nagysága és összetétele) Készletezés Árukészlet: a forgalom lebonyolítását biztosító áruállomány, árumennyiség. Készletezés: a készletekkel kapcsolatos döntések és gyakorlati teendők összessége. A készletezés hosszú távú döntései

Részletesebben

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 1 6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai F&B Features 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 3. Szállodai vendéglátás költségei F&B Costs

Részletesebben

Logisztikai költségek

Logisztikai költségek 1 Logsztka ek Vállalat állandó logsztka ek Logsztka teljesítménytol függo ek Logsztka teljesítmény okozta veszteségek Teljes logsztka ek Logsztka teljesítmény hánya okozta ek Vállalat állandó logsztka

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban Újrahasznosítási logisztika 2. Logisztika az újrahasznosításban A logisztika szerepe Az újrahasznosítás folyamatában a tevékenységek jelentős része anyagáramlással kapcsolatos (pl. az elhasznált berendezések

Részletesebben

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 Tárgyi eszközök a számvitelben Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése Abból célszerű kiindulni, hogy a gazdálkodás

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Saját termelésű készletek részei Üzleti számvitel Termeléskönyvvitel Dr. Pál Tibor Saját termelésű

Részletesebben

Profil, tevékenységi kör Üzemi teljesítőképesség, Vertikalitás Tömegszerűség, gyártási rendszer A gyártás időbeli lefolytatása A vállalat szervezete

Profil, tevékenységi kör Üzemi teljesítőképesség, Vertikalitás Tömegszerűség, gyártási rendszer A gyártás időbeli lefolytatása A vállalat szervezete A vállalat általános jellemzői A vállalat általános jellemzői Profil, tevékenységi kör Üzemi teljesítőképesség, Vertikalitás Tömegszerűség, gyártási rendszer A gyártás időbeli lefolytatása A vállalat szervezete

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

A változó költségek azon folyó költségek, amelyek nagysága a termelés méretétől függ.

A változó költségek azon folyó költségek, amelyek nagysága a termelés méretétől függ. Termelői magatartás II. A költségfüggvények: A költségek és a termelés kapcsolatát mutatja, hogyan változnak a költségek a termelés változásával. A termelési függvényből vezethető le, megkülönböztetünk

Részletesebben

Az Audi Hungaria Motor Kft. logisztikai rendszere Aktuális kihívások, amelyekkel a logisztikának szembe kell néznie

Az Audi Hungaria Motor Kft. logisztikai rendszere Aktuális kihívások, amelyekkel a logisztikának szembe kell néznie Aktuális kihívások, amelyekkel a logisztikának szembe kell néznie Növekvő komplexitás (pl. több alkatrésztípust kell kezelni és a gyártósor mellett elhelyezni) Lerövidülő termék-életciklusok (pl. gyakori

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó..

A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó.. Munkaszervezés A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó.. A szervezés fogalma.. A szervezés szó

Részletesebben