Logisztika: Néhány definíció a szakirodalomból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Logisztika: Néhány definíció a szakirodalomból"

Átírás

1 13. A logisztika szerepe a vállalkozás hatékony működésének megteremtésében. A forgótőke menedzsment tartalma: a forgóeszközök és a rövidlejáratú források összevont és egyedi menedzselésének fő döntései és mérési módszerei (kiemelten: a készletezési döntések). Logisztika: Néhány definíció a szakirodalomból A logisztika: az a vállalati tevékenység, mely biztosítja, hogy az üzleti folyamatok zavartalan lebonyolításához szükséges termékek megfelelő helyen és időpontban, a szükségleteknek megfelelő mennyiségben, minőségben és választékban rendelkezésre álljanak. a logisztika alapanyagok, félkész-, és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk származási helyről felhasználási helyre történő hatásos és költséghatékony áramlásának tervezési, megvalósítási és irányítási folyamata, a vevői elvárásoknak történő megfelelés szándékával. A logisztika vállalatnál szétszórtan elhelyezkedő, de a termék fizikai mozgásához kapcsolódó tevékenységek költség- és szolgáltatási színvonal-optimalizálását eredményező összehangolását jelenti. A következő főbb területek sorolhatók ide: készletgazdálkodás, szállítás, raktárgazdálkodás, anyagmozgatás, csomagolás, illetve az ezt kísérő információs folyamatok. Arról van szó tehát, hogy a logisztikai tevékenység hatóköre kiterjed minden vállalati funkcióra. Azaz a logisztika nem más, mint a rendszerelmélet alkalmazása az anyagáramlás területén. A rendszer az anyagáramlás szempontjából integrálja a vállalati tevékenységet és összekapcsolja a beszállítókkal és a fogyasztókkal. Mindezek után levonható tehát egy fontos következtetés. Eljutottunk oda, hogy a logisztika egy, az egész vállalatot átszövő funkció, ezért egy globális, az egész szervezetet átfogó megközelítésre van szükségünk, ha a logisztikai költségeket sikeresen akarjuk kézben tartani. 1

2 A vállalat anyagi folyamatai térben és időben megszakadnak, pl. a termelés nem ott megy végbe, ahol a kereslet jelentkezik. E szakadási pontokon a vállalatnak fel kell halmozni a készleteit az időbeni és térbeni elkülönülés áthidalására. Az anyagi áramlások és készletek, valamint a rájuk vonatkozó információk és irányítási struktúrák rendszere a logisztikai rendszer, amelynek két fő eleme a készletgazdálkodás és az anyagi folyamatok lebonyolítása. A logisztikai folyamat három fő szakaszra bontható: Az értékesítés köti össze a vállalatot a fogyasztóval, ez a marketingcsatorna fizikai megjelenése, a fogyasztói kiszolgálás térben és időben való megvalósítása. A termelésellátás a különböző termelési fázisok között elhelyezkedő, illetve áramló termelésközi készletekkel való gazdálkodás. A beszerzés funkciója a vállalat számára szükséges anyagok, alkatrészek stb., külső forrásból történő biztosítása. A logisztikai rendszerben a folyó termelés anyagi inputjait tekintik beszerzésnek. Ezek alapján az értékesítés a vevői igény-kielégítés tényleges technikai lebonyolítása, a termelésellátás: a termelési folyamaton belüli anyagellátási feladatok megoldása, a beszerzés pedig a folyó termeléshez szükséges anyagi inputok (anyagok, alkatrészek) biztosítása. A logisztikai rendszer a szervezet valamennyi funkcionális alrendszerével kapcsolatban van, legközvetlenebbül a vállalat marketingtevékenységének támogatására szolgál, szoros kapcsolatban a termeléssel. A logisztikai szolgáltatás színvonalát három tényező határozza meg. A rendelkezése állás, a kiszolgálási idő, illetve a kiszolgálás minősége. A logisztikai rendszer és szerkezete A logisztikai rendszer: anyagi folyamatokból készletekből valamint a rájuk vonatkozó információkból és irányítási struktúrákból áll. A logisztikai folyamat alapvetően három fő szakaszra bontható: 2

3 értékesítés: a fogyasztói kiszolgálás térben és időben való megvalósítása termelésellátás: a különböző termelési fázisok között elhelyezkedő illetve áramló termelésközi készletekkel való gazdálkodás beszerzés: a logisztikai rendszerben csak a folyó termelés anyagi inputjait tekinti A logisztikai rendszer elemei és a logisztikai funkciók között a következő kapcsolatrendszer áll fenn: Beszerzés Termelés ellátása Értékesítés Anyag- és Félkész Készletezés vásárolt alkatrész termékek és befejezetlen Késztermék készlet készlet termelés Anyagi Kiszerelés, Szállító folyamatok Beszállítás Anyagmozgatás kiszállítás, Vevő lebonyolítása disztribúció Kínálat A termelési Kereslet Információ menedzsment, program és menedzsment, kezelés szállító folyamat vevő nyilvántartások nyilvántartása nyilvántartások Mindegyik funkción belül logikailag azonos műveletek zajlanak le a logisztika alrendszereinek közreműködésével: ---- Anyagi kapcsolat ---- Információs kapcsolat 3

4 Ez az általános modell segítségünkre lehet egy olyan vezetői számviteli rendszer kialakításában, amely támogatja a logisztikát az kitűzött célok elérésében. Az ábra szemléletes, bár jelöléseiben nem teljesen konzisztens. Az input, az output és a rendelés cselekvéseket jelölnek, míg a kínálat, a készlet, a kereslet és az információs kapcsolatot jelölő nyilak adatokat. Talán még szemléletesebbé tenné az ábrát, ha a jelölései ezt a körülményt is figyelembe vennék. Készletgazdálkodás: az a vállalati tevékenység, melynek célja, hogy az anyagi folyamatok zavartalanságát, a gazdaságosság követelményeit is figyelembe véve biztosítsa. A készletgazdálkodás a vállalati működés egyik integráló tényezője, mivel a készletek különböző fajtái e működés valamennyi szakaszával közvetlen kapcsolatban állnak. A készletezési kérdések mindig termékszinten jelennek meg. A készlettartás végső célja mindenképpen valamilyen szükséglet kielégítése. A készlettartás alapvető kérdései a vállalat szempontjából a következők: Mit tartsunk készleten? Mekkora készlettel tudjuk az általunk kívánatos mértékűnek tartott szükségletkielégítést megvalósítani? Milyen döntési, szabályozási folyamatokkal tudjuk a kívánatos készlettartást gazdaságosan megoldani? Mekkora ráfordítással jár a készletgazdálkodás megvalósítása? Hogyan biztosítható az ehhez szükséges tőke? Az egyes kérdések re adott válaszok határozzák meg a készletezési mechanizmust, amely a készletek szintjét szabályozó eljárások rendje, meghatározója a Mikor és mennyit rendeljünk? kérdésekre adott válasz. 4

5 Területei a vásárolt készleteknél. - beszerzés - mozgatás - tárolás - kiadás Saját termelésű készleteknél: - mozgatás - tárolás - eladás Készletek csoportosítása: - horizontálisan - vertikálisan 1- Horizontális: 1 szinten lévő elemek, készlet kategóriák szerinti csoportosítás a- Készlet eredete szerint: - vásárolt - saját termelésű b- Összetettség szerint: - össz készlet - készletfajta (számviteli készletcsoportok) - készletféleség (konkrét, egyedi készlet) c- Anyagok fajtái szerint: - alapanyagok (a termék fő alkotóeleme) - segédanyag (kis súlyt képvisel, közvetlenül nem mutatkozik ki) - energia (üzemanyag vagy fűtőanyag) - tartalék alkatrész (gépekhez) - egyéb anyagok (munkaruha, szerszámok) d- Készletre vonatkozó igények szerint: - függő keresletű készlet, ez a komplementer (kiegészítő) input, olyan készletek, melyek felhasználása együtt megfelelő arányban történik, ezért ezekkel együtt kell gazdálkodni. - Független keresletű készletek, ezek felhasználása nem függ össze, önállóan gazdálkodunk velük. e- Hasznosság vagy keresettség szerint: - kurrens (megfelelő keresletű) - inkurrens (nem megfelelő keresletű) 1- immobil (régóta nem mozgott) 2- felesleges 5

6 3- slack készlet (komplementer input hiánya miatt nem használható) 2- Vertikális: készlet szinteke szerinti csoportosítás: a- biztonsági vagy törzs vagy minimális (vésztartalék, mindig raktáron kell lennie), meghatározható: - átlagos szállítói késedelemmel Min = átlagos szállítói késedelem 1 napi felhasználás b- folyókészlet (az a készlet, amit használ), 2 beszerzés közötti felhasználás Folyó = rendelési eszköz 1 napi felhasználás c- maximális készlet (aminél több nem lehet a raktáron) Max = minimális + folyó d- jelző készlet (mikor kell a rendelést feladni, hogy a beérkezési idő alatt ne menjenek minimum alá) Jelző = minimum + beérkezési idő 1 napi felhasználás e- átlagkészlet (naponta átlagosan mennyi készlet van raktáron) Átlag: minimum + maximum = minimum + folyó 2 2 A készlet normák: a készlet megengedhető szintjét szabályozzák, csoportosítása: a, Meghatározási mód szerint: - időben - mennyiségben - értékben b, Aktualitás szerint: - folyó norma (jelenleg érvényes) - terv norma (jövőbeli feltételes) c, Körük szerint: - egyedi - csoportos d, Megadási mód szerint: - anyag felhasználási (1 termékre jutó anyag) - anyag kihozatali (egységnyi agyagból előállítható termék) e, Szintje vagy mértéke szerint: - beszerzési (1 termékhez? anyag) tárolási veszteség, - Bruttó (1 termékhez kiadnak) selejt - Nettó (ami beépül a termékbe) hulladék - Káló (megengedett súlyveszteség) 6

7 Anyag kihasználási mutató (Bruttó viszonyítva Nettóhoz) A normák meghatározási módjai: 1- Becslés, akkor alkalmazható, ha más mód nincs és elfogadható pontosságú - összegző (egyszerre az összesenre) - analitikus (részekre, majd összeadni) 2- Műszaki, gazdasági számítás, tervrajzból, technológiából számítjuk ki, új terméknél célszerű 3- Statisztikai, azaz az előző év adataiból, ha lényeges változás nem várható. Anyagszükséglet tervezésekor használt mutatók vagy számítások: Kronologikus: különböző időpontok készleteit átlagolja X 1 X n X = 2 + X 2 + X n 1 - Fajlagos anyagfelhasználás (1 termékre? anyag) összegfelhasználás össztermék - Anyagellátottságok (hány napra elég a készlet) készlet, 1 napi felhasználás ha 1-hez közeli feszített az anyaggazdálkodás, ha 1-től távol, akkor laza. - Anyagigényesség (összköltségen belül?% az anyagköltség) anyagktg összktg - Anyaghányad (a bevétel? %-a az anyagköltség) anyagktg 100 bevétel Készletgazdálkodási modellek: a rendelést, azaz a beszerzést modellezik Felmerülő kérdések: - Mikor rendeljünk? azonos időközönként - készlettől függően - Mennyit rendeljünk? mindig ugyanannyit GRM készlettől függően Fő modellek: 1- Fűrészfog modell: azonos időközönként azonos mennyiséget 2- Ciklikus modell: azonos időközönként adott készletszintig rendelni 3- Kétraktáros modell: adott készletszint elérésekor (jelző), figyelembe véve a beérkezés alatti fogyasztást meghatározott szintig rendelni. A forgóeszköz gazdálkodás hatékonysága: a készlet 1 passzív pénzlekötés, ezért csökkenteni kell. A pénzgazdálkodás vizsgálatára a forgási sebesség mutatóit használjuk: - Fordulatszám: adott időszak alatt hányszor cserélődik ki a készlet forgalom, kronologikus átlag - Forgási idő: 1 fordulathoz mennyi idő szükséges X = időszak napjai 1 napi forgalom fordulatszám - Relatív forgóeszköz magtakarítás: a forgási sebesség javításából eredő megtakarítás Forgás vált.: F 1 = II. né. forgalma F o I. né. forgalma Indokolt készlet: K o F 1 F o Átlagkészlet forgalom 7

8 forgalom forgalom Tényleges: K 1 = X Relatív megtakarítás: indokolt X - Forgóeszköz igényesség: 1 Ft bevételhez mekkora készletlekötés kell, készlet A készletgazdálkodás lépései: 1- beszerzés: el kell dönteni a szükséges mennyiséget, a határidőt, szállítót kell választani, gondoskodni kell az átvételről és a raktárba szállításról, anyag-nyilvántartó kartonba kell felvezetni. 2- Anyagmozgatás: - vállalatok között (értéknövelő) - vállalaton belüli (nem nő az érték) - raktár üzem - raktár raktár - üzem üzem - üzemen belüli Anyagmozgatási kapacitás: maximum + átlagos 2 3- tárolás: raktárban történik, módjai: - szabad helyes - fix helyes A raktározást raktári ügyrend szabályozza, az anyagnyilvántartó karton bizonylatai: - bevételezési jegyek (beszerzés) - kivételezési jegyek (kiadás) - visszavételezési jegyek - átadási jegyek (raktárok között) - értékesítési jegyek 4- kiszolgálás, azaz igény kielégítés: a sorrendiség megállapítására a sorban állási rendszerek szolgálnak: - FIFO: first in first out (első be, első ki) - LIFO: last is first out (utolsó kap először) - PRI: prioritás (fontossági sorrend) - RND: randon (véletlenszerű) 5- értékesítés: késztermékek eljuttatása a vevőhöz, történhet külső raktárból is, a raktárak és a központok közötti kapcsolat: - szívásos (igényelnek) - nyomásos (központ szállít) 6- vételár beszedése. Speciális formái: - Skontó (kp vagy korábbi fizetésre adott engedmény) - Rabatt (nagy tétel utáni árengedmény) 8

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Logisztikai alapismeretek /anyagellátás, szállítás/

Logisztikai alapismeretek /anyagellátás, szállítás/ Weiser Attila Logisztikai alapismeretek /anyagellátás, szállítás/ A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Anyag-és eszközgazdálkodási Szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től igazgató

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kereskedelmi számítások és árúismeret, minőségbiztosítás. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007.

Kereskedelmi számítások és árúismeret, minőségbiztosítás. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007. Kereskedelmi számítások és árúismeret, minőségbiztosítás oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. Tanulási egység :... 7 1. A kereskedelem... 7 1.1.

Részletesebben

Az értékesítési rendszer funkciói. Az értékesítési rendszer funkciói. Az értékesítési rendszer az áramlások és funkciók szempontjából

Az értékesítési rendszer funkciói. Az értékesítési rendszer funkciói. Az értékesítési rendszer az áramlások és funkciók szempontjából Az értékesítési rendszer funkciói Az értékesítési rendszer az áramlások és funkciók szempontjából Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési

Részletesebben

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd.

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. A vállalkozás fogalma: Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet

Részletesebben

A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA

A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA Készítette: Budai

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 2006.

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 1. előadás: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Szakirodalom Dr. Sziray József Gaul Géza: Vállalati információs rendszerek I-II., Universitas-Győr

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Nagy Judit: A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 1 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4.1. A finanszírozás elvei 4.2. A finanszírozással kapcsolatos főbb elméletek 4.3. A WACC kiszámítása 2 4.1. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK CÉLJA I. Csökkenteni

Részletesebben

Szakképzések, melyek oktatásához a jegyzetben leírtak szükségesek:

Szakképzések, melyek oktatásához a jegyzetben leírtak szükségesek: Raktározás 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A RAKTÁROZÁS SZEREPE, HELYE A MAKRO ÉS MIKRO LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN...4 2. A RAKTÁRAK TÍPUSAI...12 3. A RAKTÁROZÁS FOLYAMATA...18 3.1. ÁRUBESZÁLLÍTÁS FOLYAMATA...18

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. június 27. Bedő Zoltán főigazgató I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség

Részletesebben

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK A MAGYAR PÉKSÉG KFT. INFORMATIKAI RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA TDK dolgozat Konzulensek:

Részletesebben

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet)

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) 2201-06 modul Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) o szóbeli: 20 db tétel (kereskedelemmel, vállalkozásindítással stb. kapcsolatos elméleti kérdések) o gyakorlat: a gyakorlati kérdéseket

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet A standard részletes szakmai koncepciója tervezetének nyilvános vitára bocsátásáról a Standard Előkészítő Testület a 2012. június

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007.

SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007. SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK UD-LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNY A PANNON CSAPÁGY KFT. RAKTÁRÁNAK LOGISZTIKAI

Részletesebben