EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ üzleti évről. Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2 0 1 4 üzleti évről. Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 1 0-0 9-0 2 9 3 4 7"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 3200 Gyöngyös, Kócsag u EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ üzleti évről Az egyszerűsített éves beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte a vállalkozás vezetője (képviselője) Keltezés: Gyöngyös, április 21. P.H.

2 Cég megnevezése: Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. adatok ezer Ft-ban Előző év(ek) Ssz. Tétel megnevezés Előző év módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektett eszközök I. Immateriális javak sorból: Immateriális jav. értékhelyesbítése 04. II. Tárgyi eszközök sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. Befektetett pénzügyi eszközök sorból: Bef.püi.eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök I. Készletek 10. II. Követelések III. Értékpapírok 12. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSZESEN Keltezés: Gyöngyös, április 21. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

3 Cég megnevezése: Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. adatok ezer Ft-ban Előző év(ek) Ssz. Tétel megnevezés Előző év módosításai Tárgyév a b c d e 15. D. Saját tőke I. Jegyzett tőke sorból: Visszavás.tuli.részesedés névért. 18. II. Jegyzett, de még be nem fiz.tőke (-) 19. III. Tőketartalék 20. IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 22. VI. Értékelési tartalék 23. VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 27. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 28. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Keltezés: Gyöngyös, április 21. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

4 Cég megnevezése: Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. adatok ezer Ft-ban Előző év(ek) Ssz. Tétel megnevezés Előző év módosításai Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 1 1 VII. sorból: értékvesztés A Üzemi (üzleti) tevék. eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX: Pénzügyi műveletek ráfordításai B Pénzügyi műveletek eredménye C Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény Keltezés: Gyöngyös, április 21. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

5 GYÖNGYÖS-TISZK SZAKKÉPZÉSI-SZERVEZÉSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE a december 31-i Egyszerűsített Éves Beszámolóhoz

6 2 A ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás neve: GYÖNGYÖS-TISZK SZAKKÉPZÉSI-SZERVEZÉSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Székhelye: 3200 Gyöngyös, Kócsag u Adószám: Cégjegyzékszám: NSZFI regisztrációs szám: R T / Alakulás időpontja: március 3. Bejegyzés napja: május 11. Tevékenységi kör: - Oktatást kiegészítő tevékenység (főtevékenység) - Szakmai középfokú oktatás (közhasznú) - Máshova nem sorolt egyéb oktatás (közhasznú) - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése - Piac- és közvélemény-kutatás Alapítási feltételek: A Kft március 3-án alakult, melyet a cégbíróság május 11-én jegyzett be. A társaságot 3 belföldi szervezet alapította 500 e Ft törzstőkével az alábbiak szerint: Heves Megyei Önkormányzat 250 eft Munkanélküliek Szakképzéséért Alapítvány 125 eft Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft 125 eft Az alapítói vagyon teljes egészében befizetésre került, melyet évben 20 eft készpénzzel egészítettek ki. A tulajdonosi körben is több változás történt az évek során, melynek eredményeképp a év végén a törzstőke az alábbiak szerint tevődik össze: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 260 eft Trívium Szociális és Szakképzési Alapítvány 130 eft Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft 130 eft

7 A mérleg készítésének időpontja: március Az éves beszámoló formája: A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, a mérlegbeszámoló A változatát alkalmazza. Az eredmény kimutatás összköltség eljárással készült. A beszámoló aláírására jogosult személy: Vincze József ügyvezető Lakcíme: 3200 Gyöngyös, Napsugár út 7.sz Az éves beszámolót összeállította: Hangosi Lászlóné 3200 Gyöngyös, Bethlen G. u. 57. MKVK tagszám: B SPECIFIKUS RÉSZ 1; Értékelési politika A társaságnál a számviteli törvény és a társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés leírási kulcsok egyezőek. A 100 e Ft alatti eszközöket egy összegben, azonnal amortizálják és csak mennyiségben tartják nyilván. A gépek leírási kulcsa 14,5 %. A 200 e Ft egyedi érték alatti és a 30%-os leírási kulcs alá tartozó eszközöket 3 év alatt lineáris leírással számolják el. A járművek leírási kulcsa 20%-os. A követelésekre értékvesztés elszámolása nem történt. Az eszközök piaci értékelését nem alkalmazzák. A társaság az eszközeit nettó értéken tartja nyilván és az értékhelyesbítés lehetőségével nem éltek. Az elszámolt értékcsökkenés mind tervszerinti.

8 Tárgyi eszközök és immateriális javak állománya a tárgyévben (eft-ban): 4 Megnevezés Nyitó Változás Záró a; Immateriális javak b; Ingatlanok 0 0 c; Műszaki berendezés, gép, jármű d; Egyéb berendezés, felszerelés 0 0 e; Befejezetlen beruházások 0 0 Bruttó érték összesen a; Immateriális javak b; Ingatlanok 0 0 c; Műszaki berendezés, gép, jármű d; Egyéb berendezés, felszerelés 0 0 Értékcsökkenés összesen a; Immateriális javak b; Ingatlanok 0 0 c; Műszaki berendezés, gép, jármű d; Egyéb berendezés, felszerelés e; Befejezetlen beruházások Nettó érték összesen Az eszközök három fő csoportra tagolódnak: 1. van saját használatra vásárolt, az NFÜ-től TÁMOP pályázaton nyert összegből finanszírozott eszköz, 2. vannak decentralizált 2010 évi pályázatból vásárolt eszközök, melyek finanszírozása részben pályázati forrásból, részben önrészből állt, amely a szakképzési hozzájárulásként kapott összegekből valósult meg. Ezen eszközök két oktatási intézménynek lettek átadva használatra, 3. a harmadik csoport pedig a szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök, amelyek az iskoláknak használatra átadott, de a TISZK könyveiben nyilvántartott eszközök. 2; Létszám és bér alakulása A vállalkozás évben átlagosan 2 fő alkalmazottat foglalkoztatott részmunkaidőben, amely megegyezik az előző évi adattal. A megbízottak létszáma is közel azonos a bázis évihez képest, mivel azonban csak 2014 májusáig volt szükség a munkájukra, ezért idén az ő díjazásuk már jóval kevesebb. Ők a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján végzett felnőttképzésben vettek részt óraadóként.

9 5 3; Személyi jellegű ráfordítások alakulása (e Ft-ban): Megnevezés év év Index Bérköltség % Betegszabadság Megbízási díjak % Személyi jellegű egyég kifiz. összesen % Szoc.hj.adó % Bérjárulékok összesen % Személyi jellegű ráfordítások összesen % 4; Társasági adóalap alakulása a december 31-én (e Ft-ban) Adózás előtti eredmény Növelő jogcímek Csökkentő jogcímek Adóalap (tánya) Társasági adó fizetési kötelezettség: 0.- Adó különbözet én 0.- Mérleg szerinti eredmény Az adózás előtti eredményt növelő tételek: - számviteli törvény szerinti értékcsökkenés Összesen Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek az alábbiak: - társasági adó szerinti értékcsökkenés Összesen ; Mérleg tételek részletezése A mérlegtételek teljes körűen tükrözik a társaság vagyoni helyzetét. Mérlegen kívüli tételei, jelzáloggal terhelt eszközei nincsenek.

10 6 Követelések: - Követelés vevőktől 0 eft Kötelezettségek: - Szállítók 78 eft - NAV adók 103 eft - Decemberi nettó bérek 120 eft Összesen: 301 eft Aktívák: - Lekötött betétek évre jutó kamata 0 eft Passzívák (bevételek passzív időbeli elhatárolása): - Fejlesztési támogatás decentralizált eszk.re eft - Fejlesztési támogatás TÁMOP eszközökre 461 eft - SZAHO elsz. iskoláknak átadott eszk.(2011) eft - SZAHO elsz. iskoláknak átadott eszk.(2012) eft Összesen: eft Passzívák (költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása): 0 eft Passzívák mindösszesen: eft 6; Rendkívüli eredmény részletezése A rendkívüli eredmény az alábbi tételekből tevődik össze. (adatok eft-ban) Rendkívüli eredmény részletezése év év Index DT-EM/2/004/2010 decentralizált szakk.pályázat tárgyévi feloldása % NFÜ-TÁMOP-tól eszközbeszerzésre kapott tám. tárgyévi feloldása % SZAHO elszámolás feloldása % Rendkívüli bevételek összesen % Rendkívüli ráfordítások összesen Rendkívüli eredmény %

11 7 C TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ A én bejegyzett társaságot három szervezet alapította. A Kft legfőbb tevékenysége, hogy kiemelkedően közhasznú nonprofit szervezetként a szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény rendelkezései szerint szakképzési-szervezési tevékenységet folytasson. A társasági szerződésben három intézményt jelöltek meg az alapítók, amelyekkel részt vesznek a szakképzési-szervezési munkában: 1. József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2. Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskola és Kollégiuma 3. Trívium Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola A Mátra Hegesztéstechikai Kft (alapító társaság) gyakorlati helyként működik közre a hegesztő szakképzésben ben 2 tulajdonosnál is következtek be olyan változások, melyek hatással voltak a TISZK tulajdonosi körére is. Még januárban került bejegyzésre, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt tulajdonába került a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonrésze és a vagyon kezelésre a továbbiakban a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ volt jogosult aki a törzstőke 260/520-ad részével rendelkezik. A Munkanélküliek Szakképzéséért Alapítvány pedig a Trívium Szociális és Szakképzési Alapítványba való beolvadása után jogutódként, már mint Trívium Szociális és Szakképzési Alapítvány részesedik a törzsbetét 130/520-ad részével. A TISZK vállalkozási tevékenységet nem folytat évtől már nem kapott a TISZK a szakképzési hozzájárulásokból, az előző évekről még támogatásra el nem költött teljes összeg cél szerinti felhasználása pedig még 2012-ben megtörtént és az NSZFI felé elszámolásra került ben a Heves Megyei Munkaügyi Központ által kiírt pályázaton nyert a Kft, melyben 3 féle szakma (CNC-forgácsoló, géplakatos, kőműves) képzésének szervezését nyerte meg. Ezek a felnőttképzési tanfolyamok csak 2013-ban zárultak le ban újabb képzések indultak szerkezetlakatos és száraz-építő szakmában, melyek szintén áthúzódnak a 2014-es évre. Ennek következtében a évi bevételek és költségek egymáshoz szintén arányosítva lettek, és a még erre a célra fel nem használt összegek az időbeli elhatárolásokról kivezetésre kerültek eft értékben.

12 8 A Kft a saját számláján betétként lekötött összegre évben 27 eft kamatot realizált. Ez az összeg 2013-ban 194 eft volt, mert ekkor sokkal több volt az átlagos lekötött betét állománya. A társaság nonprofit és az üzemi költségeket a támogatói befizetések egy részének felhasználásával fedezni tudta. Idén a eft egyéb bevétel csupán egyharmada lett az előző évi eft-nak. A bevétellel arányosan a kiadások is jelentősen csökkentek, az üzemi eredmény eft vesztesége így is csaknem a fele az előző évi eft veszteségnek. A pénzügyi műveletek eredményében a lekötött betét kamata szerepel 27 efttal. A rendkívüli bevételek között csak a tárgyévben feloldott időbeli elhatárolások, felhasználásra került fejlesztési célú pénzösszegek szerepelnek. Az adózás előtti eredmény így 943 eft lett, mely után társasági adót nem kell fizetni. A mérleg szerinti eredmény 943 eftban realizálódott ben a kamatbevételt és a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás teljesítéséből keletkezett minimális eredményt használta fel a Kft a működési költségeinek fedezetére (munkadíj és járulékai, telefonköltség, ügyvédi és könyvelési díj, stb.) Céltartalék képzésre és hitelezési veszteség elszámolására nem került sor, mivel kétes, ill. behajthatatlan követelése nincs a társaságnak. A évben is a kötelezettségeiket rendszeresen, határidőben teljesítette, nincs a társaságnak adóssága. A szervezetnek nincs mérleg alatti tétele. A Kft folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, hogy minél hatékonyabban tudja ellátni közhasznú tevékenységét évben sikeres pályázatot nyújtott be saját fejlesztésének finanszírozására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. A TÁMOP / pályázatban eft-ot nyertek, melyet ig kellett elkölteniük. Az el nem költött eft-ot, valamint a rá jutó 338 eft kamatot 2012 évben kellett visszafizetni. Még 2010-ben szintén pályázati úton nyertek a Munkaerő piaci alap képzési alaprész decentralizált keretéből eft-ot, melyet az iskolák tárgyi eszközeinek fejlesztésére fordítottak év elején még a Munkaügyi Központ TÁMOP / sikeres pályázatán tevékenykednek, melynek során 5 szakmában folyt felnőttképzés: CNC-forgácsoló, géplakatos, kőműves, szárazépítő és szerkezetlakatos. Ezen oktatásokat a megyei munkaügyi központ finanszírozta, melyek teljesítéséhez óraadókat vont be a Kft. Az óraadók egy része vállalkozó volt, velük számla kiállítással történt az elszámolás. A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező óraadók pedig megbízási díj számfejtésével kerültek kifizetésre.

13 9 Mutatók a beszámolóból: év év Adózás előtti eredmény az árbevételhez viszonyítva: Saját tőke aránya az összes forráshoz: 2,68 % 10,94 % Idegen tőke aránya az összes forráshoz: 3,95 % 2,18 % Forgóeszköz-arány a rövid lejáratú kötelezettséghez (likviditási mutató): 637,23 % 601,99 % Saját tőke jövedelmezősége (adózott eredmény alapján): 0 % 62,41 % Gyöngyös, április ügyvezető igazgató

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2004. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8531-571-11 Cégjegyzék

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Statisztikai számjel: 18075814-8559-529-01 Cégjegyzék száma: 00-00-006608 A vállalkozás megnevezése: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete A vállalkozás címe, telefonszáma: 1024 Budapest Margit krt.

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről Mellékletek: 1. számú melléklet: 2010. évi számviteli beszámoló 2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20 Közhasznú jelentése A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítványt a Zalaegerszeg

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben