XII. BUDAPEST, SZEPTEMBER 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XII. BUDAPEST, 1931. SZEPTEMBER 1."

Átírás

1 X BUDPEST 1931 SZEPTEMBER 1 FÖSZERXESZTÖ PNCZÉS ZOLTÁN ZDO!! SEGÉDSZERKESZTO MHÁCS LJOS SZÁZDOS MEGJELENK HVONT HÁROMSZOR SZERKESZTÖSÉG ÉS KDóHVTL BUPEST 1 BÖSZÖRMÉNYUT 21 S TELEFON

2 XXL évfym FŐSZERKESZTŐ Bp PNCZÉS ZOLTÁN SZöé é 6hv BUDPEST KER BÖSZÖRMÉNYÚT 21 Eöfé á Eé év 12 pö féév 6 pö Háá my éíá ööjü R 10áy á mác ő ább O m y Pá My H1Lp 26 á mábó öü ó J[U!ác 25 )y c fővéö é é öé ánó chvá Vöö Ey ü bá fój 8á y ép má Bá m é p ímy Bó új já Bó 8 m Báó T jbbpjá v má )yá T öp há m y p cá bmm 5 y jó h á (ő jó fü h ) má pó épmá íhyéő bó ó mé hy é fé f 6 v é épíé á főé bá ám máv óhá fcá Vöö 6 é Mv p m má ó é ób «öé ö 8 é m m yá v jyéb á B! b má öbő y ámm á bo! új my fó má m yű hy ü ff ü úá h bó é bőééü Vöö céé é é 8 pmá T jóéy cé m hy pé c mé mh\ m) á Jváb ájj má v h hy fá má öbb ám pmm m má m h főó é bvq jm my má hy m v mv m á jö mé c m m ybb éé b c É JO J ö é my á éöv ( my cő fms & mm b ó öcö m! cj b é my cőőf m J m Cb á mó p é c jvő m mfő váy (m1 Y vá á mc á v y ch Zűc! C8 P ) m b) O m á! mbjc p é Pá m m c Já á Wf mv c SZ m m m y v m v m ú By v h mh Z f mm m ábfj hy áv Y m myc v1 á bb ch \ ( Ey ) 1 m áu m bbl Jáé SZ ö bó my p m 1 25 m MHÁCS LJOS SZÁZDOS My cöö Bó pmb ZÁZDOS SEGÉDSZERKESZTÖ Mj hv hám 1931 Tf Pfépéá cám mááá p hy h ővé é ímy Bó y<ü fömív ép éé 0 my cő áá y m mm h É mé m ám h my c ö p ám K bá chvá Vöö épmá á há féypj főcój my cü úyá fáá v yü é öé cmáy úy pá hcc my yü hmá mb ócá éé ááb áó mj má my y ü év y hűhóv íppbb T D h hy ább yy üp yl pjá béé m üöböő m é éű mb öö hy bé váyá áá bv yé mb ááb m yü ch vá myá b ábáb é mm áb my p ő Vj j úy á bá főő hy ch vá bó é my cő pé yü cá hmá céj bépmmjá á é pá Hy épűbbé m c h\á myá ő é á p év f cób chvá bó é é my cő véáíó úyá é méé v chvá myá é T má pjáó áá m áhá H bá Vöö főő é j céj hy é my éé hy méw m öéjü m my öéé öé má vé Eéé céj m éh báh myá m myb é my c p my j ém my có m pá hm m áíh pá fym v ö \ my ( mbóm vj Ey my c ő ybb é öbá j m hy y á vy ő my cő m bá m má ó c öéy v m cő áíj pé úy é óhö cébájává bb! övéy my c my ép my f jvábó ü É8 úy jí éé y v hy üfö S hm ő á ü bb yo ő my c mé JU ) my b c má m b m üöh mb yé) É U hy j jü Zmbm m m hsze é jvá váh chvá ájm é há ééé5é áhj m bb byíj h) my ) éé mb Bó é öéy mbmá m úy áyává my fmb c

3 LPO CSENDOHSÉG 686 ő m my fm v méy hy ő ámó v é övéy áá v m éy m h üöböő yhájú yháb fmb y m b mmfé ö m úy é övéy ő!hm my cő mc mép íéé R á VO öé j fymé áóíh h báá é á bé m!my my (!SŐ há my c éb övéy véő ám b ő 5 hcé p há óé my cő v!f m ő mő Pjá V j öéé hyó bűö üö féő áó vy má yává j mó m v öü y m É \J úyá fáááv ó m ééév á f újbó vé my b Bó őé h H)á Vöö míbb é óább ééű 1 é övéy ééb üöb jááú v má chvá őbá m hám évv ő áí fmá jbá őé áíá b bm m p J1vbé mbmé é m úy é fáá éü my cő chvá bó é mjy cő M f Vöö ééő chvá myá öv éy vy hó öé öyv j váj hy é Vöö öőj MY c j cshvá my ö é p é ö á h BBJCS KÁLMÁN hy m J y é ú m \ 1 by y í 110 S O J UYJ L p hy y m j<bb my y y hm y fy\ ép ym áb úí\ y bá é bámy hyéb é Ú mé \ h m bmé y cé BÍ& mc \ ééé öö őö b ééé f\ ö Mé by á mh éöüméy mu áh á bb hy éö) m cm áb\ó é m fáá m y h émb á fv\ éü őbb c ép jmvá m méy yü m háy \ bá bbb Hj (há m mé é ypíá é ü hy my hy ö b úm b m é áú ömáé m mb mc S é őbbű mc já hm cáj ü ö é úáb á á é é ypíá há mc J öé é Tmé hy cőő m y f ü jáó hvá h1 á éé épp ő yhíű yj m ő mb öájá é vá ő h m őj m ö méé é mebéüé mc m yé é új möv my m é Kvác Pé ámáy Í X ROLF Fó é p b vá3 f S mb hvő há Távó mé pá pá mé fá y D méb hó hcj 3 ym éő háő ömáá bj f Kvác Pé ymy mpó p v f vá cá Vh ö py á űö húm p Mh vhv JJC jáé É c é éém vá c bú Cá Jám é/ öc/ ym 1!ó Jím á! m ábá ép U v m Ívcm c M/ má h éh m! (y h/ / / S ámíé éám c!! jö h mé m á há P é f v Zbbyá y jj éhív f y á b j fhé öébe ph Ö má m p OJ hy váá má h b J y b yób B h V f h y háy ööőh yé m á m v ö yű M vááb á ym hy11h b m h éc ép Z fő é jó j mé yf h D mé m v bj v hy m j á bjáv v f v b v fő ö p Lá híhm v m v m mé hc ö \ úy í m hy B{) /( é Jj mé mé J S ) J / m yí! wé (( y fwcsh {( é/ L éé m m é/ f/ m JJ / má/ h(( ((fm! b Pf/ Pá f b Kvác h y óbám v N y fjcóváá öö b há c y ám ZÜv á mí y c y c b b j b ájáb é mjb Dá Jáb v m yü v b y új fv y ybő mq

4 1931 pmb 1 y é jáíá CSENDORSEG L PO K yú hváb ö v m méé y f é mól v E U vőbb ö épé épéé üééő áá m f á áó mé é y ó ypíááó S 17 m E m cő é v L áú é áá h \ pf 95 pj cő < ml y m é 11J ü fáá áyj é ömö E öv v cőé á pc Lövé y é báy cőé &á é bá y vm pcá L p c p m m cő hv áb öé 687 ) mé m á ó Lá é mm ö bb ő m y Lá c y b vó hbb vé yé á c bb b j cő S 1 h áá vv m Ljő b) m é ő vé é h öjáó Jbbvóm vm őbb bb é pl )b bjlá m yá é úmá y é mééb! é m jááá éyéé p mfy mm mm ő m évéy m m é b p őü h ymb fhá íá é myá é! áyá y mc( jáááá cpá c őb éé h Mí y mlá m mé áá y mv éív y évéyív cö Í y cő ááb b jááj p há ább jó háhó j ( ü Km vé j má é c y m öépé cö c őé fü m f y S my cő é á váh pc c>öé vébő máó élő hy jó c ő c h yú jó Uíá hv pf 96 pj épé é vábbépé& ő c y í ő hy cő mj büöövéyöyv báy é öíí á vó é é ö má m őm ú Kjc báá hm Dábó y ó y m hú N é má cé vé á há hy my éé jbbjá61 í Kőjü fáá vé E m jáíláá ö éé Tybá é p báy üé é öö é á Tövő öépé ö ü áó é bhó p fó cőö háyó ühébb éöö m b cőé mé >m L mé há m üö hééb cőé á méy áháá h üé y mcl mcé má vmv öüméybb mm m b fc váá ép c á K vác Pé m f Dá Já ő máj ő váééb my é máp mb m yféé c m füm m m Kvác má á y á ym ő háób p hy y c há vájéb áy áí f má D m ám ffé báy! Sép có y é áy v ó phpáá víó hé ymhd pőv á m pp áv épp ööhó f Dá p y bá fá hy áy föé h ú hé p& ü fü öyö bő ö cp my Mv á é öyö ó f h y m m ó cfá m m h ő y b mf Kvác Pé c é á c ó T Já! fü y á D f D by C mk Kúy bm áácááb m11 vác ép há é cp v ü m c T vy Pé D á j fym áyfáá műv öö M c cfá m é vc h J y mj fm á Kvác < má m! Sí má m Pé úy S m Kvác Pé jó mb v R áj é m á hy m my hb á my á m öbb ööü f Dá yó ábá pá á má pá épé háább hy vjé m méyé jó müy vy Kvác Pé p mó Há m05 c y m m b vy vy é Váj c váj c üyöö má méyv háy mé vm Háy ám y! Dá má m h Rh b háb S m mé v! á féváhó v Kváv újbó mj Éü há bjéb c éjjéy cv váá Oáí ép á áy fjéh á 2Sbéb y é ébőóá hú ő FJ1éh Já á fhú ébő báí fé ö y fúj ú hcá bbj pp á öö á hmáó báfüöy Kvác m má é ém ábá f Péb Há h bj Pé Úy ám hy fjb J á! á mé! é é Há m ü á ö cá mbó m hy y E m! f Dá é éő

5 CSENDÖRS1!G 688 áó jé hy H b h ís \ öö éé Ty é ő ú m méé bb y hő bó c í üé áj é 0 ö p U éyb v cőéyé m S é mbbmő épé fy T h é é é m é J Épp p é y y y jm cőé h Öé jálíá Z ú m é áó á ő h fbb mééb üé fy öépé ám őb c é fj máb \í Tybá m cőé m my cő féü üé v íy mé íbbépé mjm áó c áó m méé])ő ú m é y pp y y á éc hy ább béhü m üééő m úó bővíéé ffíééő \á m éé hy m bbő hm yábó m é my j mc cő Úy ém üy m hy m m é m áí f h övméy h y v őü éyé á m máyü j éé üé m m mé jáíáá my hméé hó f! yé Há mf Zámáy Zámáy Há mé m m hy v c ám váb m b v D y v m C á m páy ú mj! Dá y Nm ó y <ó m éy M úy v mám hy mí f hj vá ívü ám m bj há ö pc ác N m c m v mfé mbő á hc öb cb ő w á hábó Há é v ámáyá Büébü O m S Úy m é! Kvác Pé m m c L fjé cóvá B vy mám! á mé m 3 OSSZ!!! vc y JJhy mfé m úy vm 1< má fü Z áyb f D Ev É É! á á m H m! Rbó Há mé yüjö hm é Há é m ph Symáyb v éb Bá m h Jh fé ö Ö m v áb vy D h b 7 c m á á b m fö bc m ybő b pmb 1 LPO{ C p m y úy mé mé m H!V OJ O é! h f! w öv c y f c c v h y h T öéü p y bb báy mé y 1 Y fy y bó bám mm1 bb é 1111báyá áyjá p é jbb jáí Jy< é cőé á f ő my ) á j p y SZS11 hh hy y ymévü á b )ü my éó vé S 1 é Em cőé c ) fü S 97 p j ó y m üé v my é f ébíé m áá müvé é áá m my mc őy á vá é bámy hyéb hm é fü mé yé é é b á á hhó őm íjá Hy my áá m m y m fü é J jáí hy my jmb v üé yj év m cő Uíá h ámp m yé üöböőbb hőé é éé my héő mó hjmó fü T hy pj íá Ty báb vó c ájé á v fvév íy őjáó ééő bh óbb á áyá m ép üé m hy p (mé my ább y há E ú hm m hym ép M\j vjö wáj Nm f háy y ppmb D y büé c mém cj hy y éjá áj31 áyb h má áp8áj D v K h y! Há jó v mám ó Kvác j c! É my b ö mm Sb! Sh! f Kvác y p bb m ébb f Dá mé á á á h hü m R! D Kvác má m h Dá y b c é á föyööv á vől Jympáá füé á pp é má * öööhy y v üéfá Súy b b v bvéf áám hv v hé bü v é c Té v m áv Kv ác Pé b y hb p J S Sób Sb yvávó m v úy h m ájbá jö á á má é éy b bh v E f Kvác Pé m fv há y b é v! 1 m Hú váúá á mé őép m hám y m v máv é v áv hy yb b b ü v M m é á vj H váj p hám

6 1931 p mb 1 CS EN DO RSEG éh y v f j m y yjá b m m j Há y m y c ö h m y á á m cé m b é éh v M é c ö é m f f íé é é é bö víé é é úy M á m m é é é m c ö já h m S m é öb b m ü fá áá b é y á b épp úy m f já m ép é 1 yb v é m m á v h á b v c ő E ö b f m y ybb éé m c ö v 1 á b m á m áb 1j p c ő áb újbó m é é b vé E őö ő h y á Mv á öé mc é fö j m y p á évv ő é c őö öő é ö ő á v Íáb f áy á é p é Sj óbb évb éy é ü á v ó f bb éyb vé y c óbb év b üj á é új ö fé é cü é íá é báy m hy vó f á öbb ő j úy á á m ű v é m hf mpbó y á hü f áy ö öö p éb vó ö áá főbbé éy v bü ó mé íáb f áyá m éph D öépéév my fó c ő é hy m é ü m Bám é bám c y áb m vj c hp Eőbb ú y bü áíj Hp cáj m Füjé é j má Tá p y há N á övő! má 6 ább f Kvác p b m á ü ü ő yá é áb Ey pc má M hvá mj váb v mm m J ó m ú fá hy my é y M é c j j K Köü é N m m ő á y föí há my jé évá áá O b y h m h úóh é pü By C vá á h jó yv Sh y é yvá mü H c m! f Kvác y p p V h m ó á j ó m6 ü pj y vé y íá h w K mc K vác E há h y m y h á b üöb Tá m by m b ö m ü v á m b m y b fh h v p á b j G á é ö é h á f y y <vb éy Kj cá öáp ááv hó p ccmő f bb Eő Kvác óv pv p y ó é c p p má ő m 1389 L PO K c jó c ő é á mé jó m y m b m v h m á á m h ó mű v é ű p á y é v m b ő m v y m m m mb m h úy m é \ m m ép h y pé á h y á D á á f áj Fv é vy E éy v é b m y öé mbő é fö j bó öé é áá mc é m é ép é b Sé y vó h mb m S ) ép öé é m y j m áj h fö épé m y é M m j m é hy m v ü T b m h mv jöv öé h é 1v m bbő yéb é h m hcé é v h áy my é J 1 v mb m h á yáb má pm v őí F m há hy Há föjá v cő m já é év üm áyó öé mév öépéü á b ő b má c á ább f 11( őbb üőfö é óbb p ő é m péá ö \éé fj bőü vá my öém é föj m jáíáá mbb őb m é öép öyv vm y Íó öyv á fü mé ó Gááá ápíj m K\JVác á ym v müy é M m í c f h yj fj öö Kmy Sb ém é f m my báv Kvác óv é é fév vémí v b év cpé pá yá N ömö á á h üőö Né é vább é É m1 h mbvc á jbb h pü ö h ű é pájá h B Mááh y fcáb Eéb m y jó v háj ö év mó yb y pé őő búá v p É hy hú búb& mc m h áy b é é é hy my Jó m éyv h váyv ó c hm h m h m m má jó f é í M Kvác ccmő h bó é y óv m h y j mé báb O v y V 1v f v ööőh y é c há yh ájáb á Gy y ym ájáb ö ö á y m f Kvác Pé J y h fá büv vé v my SZvb ép y m föö É bcü my v hbb hc üö vé mj b vá bvé H m ccm 1 p D h b máv v! máé <m ü öb y

7 193 1 CS EN DO RS EG L PO K 690 J>!\ y é jó Yí háh íó é Mó é c jú 1 é íó öü J ó Gb b ó ú h K á mú bá ó Jó \f ó V E ö \ö T ó f K év ó f Gú v Gé bá ó J á Vö ö é E Ö hös K ú \ ö Ő ö y ö p H m v \ hú y b új bb íó Ká má Sc ]{m á m Já C h ó c F ú y M ó m mé má ó h y m ö bb mü mc m j v é v m é m y mb m m ép m v á m ép é éeb ö!c é jm é má h j á m v mü ö öy vá b Sj Íó y m ú hó m m hé á v m y müv cú ö éé v ó b é é m h b mü vé év á Ööő öép éév p f ó öy bá cő há y pő é m öyv bh m í pééb ő my épp f ívá E vá ü öb öyv m ü h öcö p c á jó y öyv \m c m á)öéb féé é üé \é ymé húy J1 hy m y Íó íáb mj ö mííy m\ááá á óv m ó hy cím y jé f ü áb vj má D h öyv < á cő őb c jó my íó máé j pé vááj ö yöö á j ü fö íó ééé éű y j öyv páé m ü vh fyv ü Vy á h f má vh m y á M v m m É há bó í ő á öp m é O hj Vh ó fj K vác Pé hj ccmő föé Ev ó c T m vy y b c vé mb vy é Jm S v h S í 1bpá my * V vé éf é cpőé m f Kvc Pé bá büáíó vb jbb já póyá ccmőv! Vámy hí f é v m ámáy Kvác Mé füéb j J y ámá bm v fö vc ft vj b m bjá M fm m h Em v hú ú mh K pj Jó mj mí f c Kvác É mí b v míj á m v Vá váá bü É mm m y my J m S jövvéy M ámáp hé B M v Z O Kvc J S ym v őb ő f f bb áy Má m J m h y h mm ő m m j ámá j vöv Tb y f p mb 1 í Z O ő Hé é J m ó fö jz < mí ív Lé é h 1 v y m pá c h b 1 J 1 m E óp v v ú ö é f 1 y m á p fö jú y b h áj é v í í[ pí á é í é éh c é y c ő m áh b á á M y >á y L J! é m m m ő v j é é í é m y c y m b má m á b m c m y c úvá h m é b á m y hv á j í é ö b hy é b h á v ú m á m ím mé m h y á m c b á v é é é f m á m h vő bbé c Ő á m hy é mé é J m m á já á y ü b ö yí E cé v y mj váó m ö y v ü Bőé y á yj já ú J á é h m í m mé m jó m éy h ó öb b öö m vő Á m h y áá ö ö öyv á b bb öé m fü Vá p ö y é C őé Lp ébb évfy m c c á h y bj hy öbb öö m fá m bám íj á éé c ü őjáó méő éb m öyyáj yé pjá vc j vy m öyvá váy pjá újf jó á ö épé é m Cöé Lp m y yáj jóbáj mc h y í áyí h j ó á c cőé m f é á á m öö ó m ű v é á á Hm yj mééh cő ym ö é péé művééh m y yűbb c h YÍvmáy áó m y mé m é có óá hőé y y m é é b b íj h ójá m y <1á áb fáá cő öá má h yé h m á m m á áó bé é ő ú y m b ím m m á p í á m mj m m m cő y á b b v v v úá h m j őj vm bj h fy mé S 85 P J b f ö é ü h y m h b bé ü 1j í b] b h á b bé y bb 5 ú! öv mé y f b v jáí ö B y c y v b éő ö ö \! ycb b jáí ájé ó á vé c Há m y C ém é ó y v y v é m ]10Z y vóá v y Ó S í é y j Eb yc b y v S c ő yé vá y m m b b é ü j í ZQ ö ép é v v v S CO U J b é Z T C b p á m ő é ) Z h V y é jé m y y v v h á y m

8 1931 pmb 1!Íj máy j 1 Góf Ky! Gy m 1ö 2 K$Fch Fc bym 3 Wó Lj ÜÜJ2ym é j f GÖmbö Gy/ hjdv m& 5!!Ö! Z my T!b áym 6 hy Bé ömv!éy m 7 K B >müy mm E S vá é5 öáüy m 9 Pf/JH J á áü m

9 692 f á óp vá y v b é é m N főv ú b ább v ho P mé <Í mj yh ö ő H Í\ v é c J ú m é m v y bf V ( m F m y é m y hy m ív ö bb mé é b v m öp c é Ö p mc é y é á J1 hy yíú ú ö b áá é ö ép éé á c h hl m h é fcj vá ó Lö m f h m mé Í y ép é já ú <Í m m á y pé áv é m ép é hy é íáb j c ő é voo á ú ám L é f L á ú f jbb c p hy ám év á L m é b y já jó M üö bé bá é á ööl Ey á p ) m á 17 S H öép é üé é é áb f fb b úlb íú éí ém é íé f yj cí bjá m öépé hö cmm cé ém H m ú bjá m by hy ő hm céh j ám vbb cőö á ü áóö jí é mb övő h vá cmóá Í BmŐ KÁLMÁN á Ny é áíhm hy m 1927 p éb S é CSSZ ébép yy J m y fjöé ööö m cmóá Omá j é ává má á J hvjf b c ő mé má v öö á m hé é úv b m m hm mm cpá! mé y öpc ] myü mybááá áá bb h f cő yőb é v y J Jj á öm újíá m m m éy á hy ő m éh m y á bbó m f b y má j E cé mhő vé jé m b ymb fm újíá hm y hm őő hv új U93 1 pmb 1 CSE ND űr SG L PO K = é há m j 5 b vé m hóá fhívá j cmó ( 4 é 6 ) y mó á y á p ( 5 ) ú ú f ü m má vá pc éy Má p c h y v m y ő j áó p óv h áv b v m y cmób cáó é üy h y m ó M évh áó c h ó á üy v é év é h á h ó á f y v é y éb é Ső y ö p c v é é m é y ű á mb á ó h y y ü pc m y mé m jómé f m áb y yf ú 4 cb j h p c é á h y ő já ó ü ób m JM1ááv Uá Pc cm D y pé á é mé m héé m cmóá Ey óv Jc m62já Ö bb!hy á új c vv á P m v j Ey ü1mé má hábúő ő fm b áb v hy bűü y fj é h m á üö üö cm b á áb Th b hy cmóá m fj ébb m v É m é hbb hy y é ám b y üyb pá myé cm6 há cmv é vób hy hv h é h! M á y by ő év mü hy mé cmó C y bj v hy mü máé! íá ú já öm my y v épp íá y é Fúááh v!zqyí b y fú h háyá á y myá D má mém h 1Z hy y ö y bíó fhívá p 5 vy m má 4 c á v S hy üöbö ő ffá m vmy évéy é há é p m ffá íá má 1 éé v áy 6 vé mé y mm Y b y h y ym mm m é! M p hy Cü 8 p j á PJ f bb h Y J é é ő üy b m v m öé y J hy C ü hy bí 153 p j pjá y y b Jé üy b my mmm y f m b 4 c b hy é j á 1 b mé m ü m á c OO h y JS fjb 1 m1o vó h y év m C K b m j / V1 C1 930 m B M 4 c ímé m v y cmóá J 1927 ő byá ú á mé j bb m b á bb S má y m há é b cmóá b vé v cmóá céj őy v vó b mó főé éő üy h 1 y cp á hú ő ü öbb ö c j m á j S mh m émy ő mé m éy év á őb O pc őéé ő J m vó főhí ó fhí vá S mm 2

10 193 1 pb 1 CS E ND O RS E G L PO K ám h y b v áv cmóá j m b íé y j ö p c b j ám má é p h y f f á m é b cáv éé vé é yöű éé őím < L ő ö á b jö ü hy m cmóá m céj é m őy c m óá y éb m ú ö b á é á üy céű cpíá é yb v á á m ö b á ú b ő üyő Cé j h y y áy öhö ó ( y m ű) üy y c mó b y ü y Eőy ö yű á é é é y méy cmó v h y úy m ábécé bűb f évb H K vá m m ém má h c K b űé NéM y pé á m őyo 1 Tóív é ö my Ny Já őé á é ő ö p c mé á hy v vy vy vyő pá m f v jv hy p m é hy v hy öv má m mé öö mv év üy ám 5DO v áy mó c 11y é bb á é éév ém á (b ám ) m c 1 c áé éé é évő (há fj bb c ám ) bű 2 Ey ébb á üyb pc Véó áymó há mé m h!há v h v Réf y öbb évő é é JOO öyv m c 4050 ám mó 7 c bu áém 3 Kmm üyő á b m á J Rébb jó fép áb ü mí 11Üé pc öyű S v v 5 á éé mó pc Zjj ff<v M hóm á é c é my éyé báb Myv m 4 m v hy éé üy b m pco v my őjáó pc á vy m mé v my hóá vy épp cőö bcá cmóáá j öömbö é yá á m áyó D épp y m áyó m hy éé üyb (pá hóáá ) vy ö öé ám v y müöö é c óöyvb ó üybá v hy m Véü yáá f m hy m y í ű Pp jö éé üyb E m c óöyvb ó üy bá v p há C y f üyb m 2 pbáy Sm ööé m ó öyvjb öbá á vó üy m b 16 c öb á á m ájá y fö hy b hy c móá m m öb á v áú üy b1yhö ööé é óöyvb há 7Já üy!véév áó c ú bő öáá üy üh ( Lá Cü 24 mjá! ) Úy ép m ymó Jáy á ) é B) ó y c bő má c üő üy áá á ööö üő üy öéé 16 c yüvév j öpc ÖZbá á öfüő üy mé \é m j b öö é vy ób cmóá má 90 áéb hy m! Hy á y cmób my üy D J ézn ább áj áy ó á j y 4 M Sáypc mé véyé bb R p O hy véé m hy y ömé á ö f fc bő y8y fjé Jáv méwm v j é j v h SZÖV m mm 6 c ) h my yb vz8t ém!é3 1 CS á mb mj v áé jáő vé mé C éháy péá mm yö péá é f J b m öbb j ém hy c m ü y m H é S b 1 m f 7!é m b ő á őyé ás á Ső mé m J cm ób á mmí h h Jm y ü/yél b ( S m ú y J éé J y J yéb Oyü M!! m mü 2 cm&á m pá áá pbáyá fhj á ő ö é 1 pbáy m 61 c hcá üy mé y cp m mfő cm6b 69 3 Tövéyé é 1 CS jáá bíóá háöéb 16 bűcméyó fjé myvá é v6 fhívá b öö c f c méy ymm á! é jh f é bíóá my föüb f H bő cméy c ö üé y m fo U ő vy őé bbé3üé mé mé m h űő b f jé h ymá fy m vy má büő cmé Ő é Y méyéő v Y é é öö vy ő1páymé v á éí ( S 396 p 2 7 é 9 b ) é c í! j! h1 foymás fj!é há öhjü Z yv ő S báy C bíóá háéb ő fjé b méy v vó fhívá vh 1 cb my öü üjb f őf bűc my pc m h é v óv á hvá f mí mj éőbb máj vjó hm cb öpc Hyü á b óá61 éő Máh b já hfáhvá á

11 p mb 1 CS EN DÓ RS EG L P K G9 4 füéb Oy bűcmé y áj ö 1 cb vó őfó M cmób hm f v m bű cméy ó v j é éyvá v bíóáj fhvá H m y fj f! úy h m vé ü j{1bó 5 cb mm m ü öfüő ü y bó á ööhö c bú má Lmú üyb é fhívá há fhí vá m ép Z!!hő bíóá D m vj yt őf\ hy é v y vy yí é é cmé ymó ővéé (há c é é y jéé ) hvjá f öbö bű é Uv ővé má ööb őf cméy á öf üéb T3pá m Lm h y fjá f ö\< c h öü b f&fch bűcméyő SRbm y bb mó éül já é má ób é ób vy í áb vy áb bjé p vy bíóá!fhívá Rpjá \1 já má b máy h p m ö vy m é bíóáh hm páv f bíó h vh h y á m 1 h y m á /Lb b H há bí óá h y mé S J é ü á h á ö év h y bí ó S < J 4b bh y m áá y y < Z b é 1 cb ó m h ö y y é b M c m y J é bí 6á R!< h ( P m S p y c mc m cpá ) ö y á b b bó m c ő E h hy é mpbó ym ( N v y é v bü őj fő é mbö áá m y á á ( B b v ó ö y á mböé vy mb ó 283 ) b é m c pá m éé áb ó úy já v ví m áé v y y Vá mc pá á S h áá Ká f f áj á fö á P h v áó vy ú m é y bcp v ám há f y éé ) Má óv mv cö m y yvó váó há üyé mm é p M hy JymóJ cő mé ö öé öjáóáh őjáó p=áh vy öbb ő m Jé öhö m fyá á é b í áb flhvá mé é íé ő pco ( S 398 p 2 b) [> éb m cpá yá b é hy íy fjm mm üyé ámá hy y ym mé mé yé vá mé vy m mé f vó öé vé bíóá b J p h pc má öbb öpc!ób hj j é jáb á mé m m üy ymáá yj1 fhívá mé é é ó m há bá bű1y v m bíóá fhívá H b c y é O j á jöü hy ffá hy M óvé p y hy m ö j ö páv hm máhvá f m cmóá ü m bfyáhj Ey má! fj öé ööö h y má fymá ü hy p büő cméy m f f vy p má íváy 1{méyé má íváy j í v íváy v!vj 5m ü 10 1 fj MS M J y SU 4168 pj m é y hy j é é bíóá h ym Rbbhyááh éé m fé H b hy vá mé v mé éééb cő c j ö m yü hv bíóá p c \my m ö h éé üy ymó ö bj öy ájöhü hy h m fjé m j é mé y ü bíóá h ymá bűc méy ő má íváy háyáb bbhy É p JJ bíóá jé hvá y v h p v v má íváy mé v E j é má c é üé hy J ym y m éőbb fjmyé mc có hm bó mpbó f h bí ó hv j é yűj} áhm$ hvá y üy b S J yj 4my háöéb m ) p ymá bűö méy véőö úy fj é fmájáb 55 ( S pjá ó hy v ő b m y űvé é víáá éb h büőj főé m h c öá h óá jé bb fj m b vá mé éééb áó cr!< m má v m f mé Ué bíóá há h Hy y m b h ymá méyéő m éü ) E fjé v jé há m pjá é c 1 cb jöh Kv c h hy h vmy ö yü b1 vy m cpá üyéb fy ymá bíó mpbó m mé y véőö y vmy h áá má pí ( P ö é báy b m á á!öyű éé ) Ty háá 2 ö á hóá j m pjá há 1 cb bíóá háöéb ó b ü ő cm éy vó 1 fj (éyvá ) my b y mv Óf ö b öé m m é ü hy y mf m bm á p ób b! vy p b í ÓSá fhívá h Vy c őöö éíé v y J p c PR!CS pj m m 7 j m 1y ö ö b őf 7 b c m yő ó ( p cmy O1 y b m cp á) my y b ymá bűc m é y v m á íyáy há yá b bbh y E b m y bb h bá m ím f

12 1931 pmb 1 CSENOORSEG LPOK Kmáyó Ú Ő Főméóá é Jó! hc Ő Fé S váp ömb m bá bíóá háöéb ó büő cméy pc 1 fhívá éíé pc á bíóáh vy pcáh jé my m ööb őf büő cméy á öwfüb (5 ) 2 ám é ám b üöő bűcméyő óó f]jé mé m h ö&cwb fí3! ő (4 ) jym mé m hy B öybb áé vé hybb h 1 cb c bű é véé vó fjé jöé jáábíóá háöéb ó hááó fjé P 2 cb E< b 1 ÜS öy éhő é h ööbe bű é véé Köá áöéb m ó fjé üy 2 GS öv cím (ő) é má pá L6á hbüő cméyő éy vá é 6/ pc Uy báy évéy m 1 cáj\ ] üöbée! hy bíóá<jí há>öéb büő cméy hy öá (ő) é má pá hóá háöéb háá é m! jyw hy J\éb 1 cv öá hóá ééő má őfb y mú fhívá my öv büő háá yáá mc öfüéb (Záómhbbíá yűé éyé hm!!éyyjá bá őé béáá őé b) 1 cá m mv há 2 cb öá (ő) é má pá hóá háéb ó háá vó 1 fjé (éyvá) myb ymá mv ööb öé ö í m éü hqy ymá já é má hmá p ób vy Íáb p hóá fhívá v éíé cőöö éíé vy őjáó pcá pc pjá m 2 jé my y já ö ölb őf áó!hááó ó my üjb ymá büő cwéy v máí!váy háyáb bbhy Eb m ybb hbá m f m bá öá (ő) é má pá hóá háöéb ó háá pc 1 fhívá éíé pc á hóáh \y pcm!sáh j my m ööh őf hááo á öfü éb (5 ) (FQy öv)

13 CSE ND OR SEG 696 Ré vvh á y K RJCSOVCS JÁN OS y h (S ) m VO b O m é jó vá v c Ő y fé jf S ü 1m bű é öm B é 1 mb 3N é7j!é mü véj y m EZ m v v é má m c mb é föö M má 1 é óő m yáz mb yá á y c őö8001 E é b bjá m c y pá mm fbb á má mm é mj y m mé áh j S ü ycv év J j é Z áb m p (á yűé épv öváá éü ő p á fy pmmm é b é bá áó máb án bb bh Öb my hf óá m K á óá RáócZÍó b fjájbb c övvá v á já é é Mó yb!éü váá m é áhíű jö áj ymá mb máypá óf Táy G v jö1j v mb Jh Gy ép f yvy fü é pmm J1Jh Gy \ó épvőj öb b!öö Vhvy Gy h í úó é pbc ám váá Vhvy Gy ő Öé éháy pp h y ávb öö J hpá hy övő p éőjé S fő öbb mávm c ó é füé pá vő é hyü m ööé Vhvy v hy y máypá jö j m Mó váhá vá p mmbéé h m hív m ő éy éü K >yvéő é öh ívá V éy má ú y f v cáv h m! hy mé pá y ym b ó épyüé Q h má ú é pá J Oy Vhvyw váb vó bv mm m áyé E f íáá cőé p fhvá Vhyé máp éő 10 Ó é íj h y Mó bv j D c m m fü é váó h hm c ő hm f my hm 7J éyí ő vz f á E váb öyű fü m é vá hm m á1s é fháb b vá h v V mámá K á y J hy ü b b N h béé ó áypá S J ö é O y vm m 0111 h y V vyé Váb b m jöh vá há b f jáj övc p pc öö á p b w v vé Hm b y 150 <2 f b yf bb fó f 0 p öm m á M p mőö p c á Ny Já hm Mv í ü hö ő ép ö / pmb 1 LP OK & vé m m ép ü b J bv í é H y őö é ph ő y Bcéé m m jö mö1é é b ymu J P máj yp á m évő fü é > ámjá M hí jáóq é c őö Vhvyé jöv á h á é K mb í éé V é váb vá h á ü > ó hy m ö ő N1 ÚJ y p c ö b é TyJj!Jáó h v y pcá Ú y jö váhá ő >E!m cő m vá h á bjá m f é y má m éü1 ájho h y Öbb y íá őö hjybübő b!őáp y épöm c őö ybb v ő f mv óhá v ö ü1< ú ó ö á D m m öő v féj hy >p v! m yü áy íá h féőv épü ő öm VS m m é hő é á Q bíjá E b c őö ímá m öv fy vü é h y öü má m p é h á y b Ty! y é ő b cá b í m é á öb őm váj öm f é váv yü f foq í ő m vá m á y hm Zá mb áb pz! b őm f6bí hy á ő b öbbö fóíá m m öm mámá úy E őm cbá váó cő vá váá mé ó fjé ó üő fjé á há v öm mé vbb f cőö FééáJ Öp ü Cőö fé é!by éé Ty!hy ú mé m yú mybb ZöZhö &fyv há m m m b ív bb hy öm ybb véá Tjéü é j E övé ü Háy h bé é ép h é f víos í hy cőö váháám évő mb m öüwy öö m fjá vé O b Öfyvh á é ü é övméyé á ö vy hy v Gj há cáj 1é ü é ym má é h yj f őá Jc 1 Oj é é m j h E v Vhvy á öm SZ Gy é úé má P é ő éy méq é Vhvy bé é m M c őö f v SZ y y h fü é Yá ó m m m muíj vü m b w v Mó x \övő mé y011 cv v jé íh á öé Ö7Jv ü y á mú c ö 1 ü fáj á v M ó m> mű ö éé M j mé p v ü öö f Z! 10 b á é má ú ybb m é ü bű 8 m y! vá

14 1 19H pmb CS EN DO RS EG L PO K á ú áí á f öbb cö host bj müj Ey má é áb Y m m f é bb \ h C bb c ó mb p á 1 c6 m ü m v T ) \ m m h y mó c őö ő ő éjj b f é fj m á qyb íé <Jb h m m v m 0b S m há m m h b OJ () S c őö jövé é bvám vá m c f f cóö Xéy ö p pj ó möé é föh fé m f bó m á é y v c v cőyúű \ ü á Több pjá é fm háó yáh é jó müy vm céb hw b cb h ő p mbc mb c éb ám má!y fü mey háj é c bj cp vé v b mí be öébö c v ööv m á C óáv ymá1 ém éőbb áb é m öbbe v c öö m éü íó ú mfyíééö vé cóö bófáá mó \ c p m(íp yó 1m D cö mé 1\ m f mé jó fú cá cím ább m Fhé ác óm mó cóöpc Kmám Jóf yü cóááv á vó éjj E ö őő áb á E óő jáó úy éjféá y ó mó Káyhy> öé hááb éé vő é áá y úó ó á jáö má ő é y ü óú áá vább fy hy jáő m m c épéb fy U! újá Hm hh öhá épé y m mh hy K áyhy fó y mb y c ö féj Küö ö á hy f vébé h á ú y y ób c v áé yá b h öó é éj áb c ü m vm üó h á c h y c á ő é hv á m m jáóáí Fh é öm E h yé müy m ho Y C vó m é \ c öbő má b já öh ö jó y ú m é é f á v hm é óü \ f c v ő E m b v á á m ó c v é m3 bb y mé ú í á j é v me ü y já ő ó me f á 1 E \á bá á őó hm c ph m J O c v )O h m é f v m hm b b y y v ö mk 697 máá é má m f W c v ű f é m mé J bb y á v hy m üh = E c S 1 f &)vh ( ph) 1 1 íy jáő é c vő h 05 üő fy c öö bb v áíá m c á vé m W mm y Tö Eő ö O\ hjó mj! E5! jó y váá b )v 1 p C Tp ó p yyó hm má m Y m á hy má c m y có há v öb y 1m D TESé Fhé óm yój m y ó úy cmb v p Eá cőö bíéé ámó KY hy ööé \ü hy m ö há bó já éjjő üöé mb O! é öé péáájá péó bá ívü Y m06bb háá fá á őm v h h f vmy é úy b p Fhé (&) á hy có m f bó yój m hb y m bü m p úy FEhé óm m Kmám ó öp yh é pjá bó yó 00b hy áy á Cmpá öm vá öé \ c öö y Eé y m y m yá f h y ymíh \ mj <> má é é é á öm byí á yí hű D m h m bú je mé m yü v péá TO c fé b hmű je éü y í cpá üö é öbb máh é éjjó é bé y E mbí á \ó ööé mé ybb é f cőö fé ép ym müw ö \ p YEc h c$öjáő á mőv b ü á m myóöé ü hy h p c ó vm föö ú éy ö m m á őó fé ő fyv mé bó!yó vp b á yy á á m f h m b ybb móá új \óöó á O\áó Bá U yé é j áh f üő új üö ú öü f é vá L ám h y yé íy v yh h L f T vá üh é L h ffyú y v m y m E áéíyú m {öé ééb é! jó é bb m 1 üé é hbb V) my!f K h úy y E öö \ \á ü áh éóbb x y Jóf öó ó yö v c v yh Ey é v b m Tm máv hú fé \ SZ övő m é\!

15 698 y éy!f há hy ööjb m Ey fj é má á é p vcbáy bíó hv h p jö! b büé m m b péb üér mm S c f m ájbb üj G f ábü é! ö h c öjáő Jőv yj hy vébé öv v m ööb h á ő m öőö N m m cs LLp f hy R á é 3 öyéé hd fő öbáé ybb y é á j m övéy Ey bó ő é S övő v c á cj úy m öéb éá hy vcá jáj Sé Ö!Jb á á y íóv3 híváá bé y véőb v éjőb!vó béé ő md íó!qy mv m éőbb Dh véőb c f ó phá b m Sáé v mí őőáb m övő m föc cé fy f öö íóój hy é yáb my Képv véőbő újá y fé v éháy [épé m véő bfü öyé ü áűőő céy vááá é v hy f mő y mb ő v y má fm v bh hó S2ö /fjé éü j S övő má c y j vd hy fjé féph íy > úy üé c bváá é ő á>mó öö újbb üé m CSf ND OR SEG L PO K b mő 1jh v bb m ő ő S váá é úy üé á m y é 1 Y fáj m övő m!v é jéé hm öö jáh p é bv é jáv cj ví áyb úy pábó há ámó hm váá h váá á á ővő öéb c y á hy ámój á üé m!j bdó hy á mb váó S övő!v wé öb váíóöé hy müy vh m ö é ámójáv yyáv véő övő é vé őbő ó vác ó é bm áváy á jf m y j fj mb á 1 Y véócáb my mé m v ő y é v é má mö bü vb!fő öő my 34 mé ává já m áá m h b őbá ( ) v é bá y! úy á v v hdy c y f áy öbb ééh h áb y öbböö bü J véy {öám ú m S ö vő búbó pí ő öbb ő h hy övő y yü vy öv m ő őé fy j üé há vb y h m fyv v hy mc y mb y öö y h v j p mb 1 h y S öv ő á úy v J 7 b h y UJ m D h y 1 8 vbb Yjá h c y h b v boss! J ó m m fé ő U R H f m m N m v h m éé m má m h y c v mb á mm á h véyjj h m m v b p öámú K T m m épym j ó á cc3 övéy m b my hy J b m é ú é vy * cv év véé y ép h vá Hv 1 h é éj á m ö b Jó f c ő é )KmJáy Já pb c á jáő ámú őjáb jí áő úy éjj y mm éü jí {)qájá m b fé yáh é má v Jhy mé yáb GY vá yájá méy Dbó y bá T /hy őb é Dm yá öö y áb p vy éyécü1 bá á m y éyhábúv őő y ác m á hóá c á é y H éy y vy má cááb fyó á =á áá fhüq öö hy c éjféá 3 ó á h é cj hóá ÖZ!füy m öyé y éym ő h v my máb m hm ü é b cá b y mé öö py fé ü v m ámív hy má vé éjü úy m f mú Á1mí má py ább b c p y á3pb cmá b á!é éb mí hm ácffü yö vh b hy v jv jáő mhy má méb fyó [báó v Dbó yá v h yv ám Gyyá yáb év jáő y y YDbb hyé éb my ácó pá á y má bb hy éb p éhá y őbb my cc v m ách é y C mb m á jáő y ő véé V m á MDv [bá hé üő é y Láv m y é üő é é m öbb má áv jáő D bó y á v é új y é é ő v ü é ő ö pé m h y Gy y fől y ámá é J ó á hu /S á c őö cőö y áv óá m á vább fyá ú j D U h h m T y ép é m h v á á h y y ybb m b c p y f J ö ö y b áomv bá y má h y é y c ö!

16 m b 1 1 p 9 3 C S E N D O RS EG jáő ő ö pé j vé hy á h b y v év j bíé Kmá y pób c ő m íé j v jáőv őjé!hy f Dbó yá é ám ó y á á!vájá b ább há ó vév D Hv c ő pób c ő m jv á v í m!v á Há hy h y hy m j óá m ámó h m f áá LP OK 9 b SZÉJ{ELY VL D\1 ff y fő páyhy b ó j má büőjá áb b vá m yvé óv fjv jé hy yí bűc méy övéé jé m v m h bű cm éy hyí é b byí m F hy b á H m my c őö vy é öö p v ü b é p há é byíá y véő öö ép ű cmá há y fm Hv cő m y mmyá já őáá hy!h ámó é öüjb é m ü b mmf é ámó ő m é é öü vé ő mé v jé é ámá mé í v h y jáő véő ááb v fyvé V é hyb! b fyőő my 2025 főbő áó bjcpo má 5060 épé ává> é Hv cő ö ő m má h áy övéy véb áj m áj á hy! b E fy öő ö é ybb óáb m m ő hy cőö fyv há m üöb é fj v ámó mé y báá C y ő v hy má vjá m má b á ymá óó fyméé m möíé cáh mv á hy mm j áő má 2025 éü é mh bbó ámwó y épé fyvé jó áy övé mácőm yő m m üé övé Má Hv cő űő m v üé fyvbö KpJ< fé má m jó övé S y éy ámó í Lí ő h főp é á j övőbő mé hám öbb m mááj\ övé háá é h á áj!fájm í áá mj ü é vf v y m O1VOS péy ú y b ü éy öü c y é é mm m hám m á bá Dbó yá mé m á mh cő m öö b á mé mí ő m öö á é y mé c m m hy éy éü ácm á D m j ü b hy c ő ám j m Hv * üyéb v á m há m fyvhá mápí j á bh C$ b vm v h m övéyhój K b b hy ív m T h j m m hy yű h áá y ő y y m véyüé má ámá EMERSON (ObmJ máy y bhmíá é v Gj m vá ü m é á my őű v ámbjövő vóá művé ő éí é mv bjb D mjü y m! M m bűö é óá yűbb méjáb éy p j b öü mé É h m mé Hm vób myí mé véé é á E h Épp é bbmá fjá b yíá ybb J öü já Lm váóá pá fő Nm c< bmó mééő v y ó hm főép máó ymáó ééő Eyy ömó b úy é yí ő b cő mé 1é mmé má á há m ámó y mó Ső bűöé mööj öö bb váb h bű p fá b p mmüü é üy áá ő á ó hy mévéé há hm áyb vü y má M há ő yy b áááá fbb hy mő ób fó bű cméy övé hy é őpj hő p bb ápíé m Hy é ő! Uybá möéh y my mb hy m öé m h mé m h hchá E m öő ám öéé m ávó íhé my őb p Vyü c y yj á ű óá pph mí ö é é vé Hy há vmy b vá j É! myó h bűcméy öv h y é pj őm má ő m á Léy hy 1bb yíé őb bűc méy é véhv jé ó óh vy m é ő áá má má h y yí S j b á ééé öő éé é á m h my möö m y v ű mévé v h É X 9 ó 5 véé m p b O m y m pc ám f m y b y p m p ím yó á óám ő éé ő p h úá Bá á 9 ó m há íéé á ább 1 5 pc mí v vé é cő y mb ő ééő f véé f R! é óá Kü hy ö pc áv m h f V mé é bb Ey fö vá m bö föú úáj áb böé

17 700 CSEN OOR SEG p y ó öé böő m \ mfmó böőb m S m Ry m hü fá P h h hy fj hy v m m mó y v v Bp éő hy böéh mm \! K U N m f! véé f hy máp v M h ó má áá P!! p c úy jh h fjy v!\ fá Má v c cőö bym b üyéb 0 b hm mápíá hy mü 10 hááb ímh vő yv m y h féy y mé f J)< Má! Ey bóműhyb h v S v S fhmv Pj ű üö műhy áb bó M ű hp éb á íéé Nm bjá bó jö jjá ívüő há yvá yjó h hy mpjé bó ác jó műhy é éy ö v bv E üö ymó fjéb M é é á yjh m m hy! m máv ív J 1] bh vá á v F v jv m bb méőé m jóé é Jf b f m bváá v áhó E bváá yvá é cáá hy üő véy pááv büő á há M póbá ymb ív Eé öy ü E hm é v éyáá bó hy bíáh hájh m yj műhyé ymb fy hb Hy yíhá m m bájáb v á v H mj é! Ny cfá búj m yy b öü S ő í fbé b v f y y é mfyé hy v Mí y vá m á cöé y jvá óó bé é fy évh by bá mé v y yí é b őááb füővé váh á éb m hy my j ó é my bőbéű b mmó áj á póbb mé y my üöb m mb méjéb m őp éb hy f óá mbíh ymáó y éé m já ő á mb m c há vő já ő w óá év jóh mű Öbé b é f é m é m m v j m c á mő bé m m h ü vy á b E é m á m á ő mb é M ép f m ápíá h y yí é b my vyb v ymá é ööéü vá Lh b hmáyb mpó c V mé jóh mű évő b Tévéü m év íh ő M öé h y Ny Pá y öé í ó v má m é há K J á é v ú Séy hm vé Féó mv á á h mé m v [ p m b 1 LPO K m m p vs öé ő mé é Vj j m P B y féó v S bá y J v M h 06 b ó Ny hüm mö c O Hy h ő y Pá m mő m c m O m O b v Fé á J úá p mb v M ó öb í ó öü v D bj há 1áó áy!hy m m O á Vé b O m b öb T mm v h Tév h éü b 1 1 p m h Jó bb m m b m J G y É K c ó 37 pc v m p J báí hám é ó v m m m v p í ó ööé H ő H j y p pc é cő T SZ vú ámá m m T m j övőmő vó Tm m y v H hm füyj é m Oy c ó 37 pc ő M p J OZS bj h ép füyü v cő m é m my hm ájá Kü hy p v y óá Gy á é ü hy J OZS c y óöő S áb v m h vá h cá bmá jáj M évh é év hw Má áé já öé m á öö é C ő ébé é ó mév áh m yőm M j é yü b ymáb yü h m má m m é ü m h b T v á Jv ém á Lv é máó üő új h y vá 20 á S vá pjá éő fy í ü pé éb 7 ó é ém p c é á j é éb í m b h új h y vé é é L v ém vé éé íó v v m vá yű ű Fé 9 ó háó v m y óm h é p á é búcúó v é f v óh E bfjév ém p c Nm K ó Sé ch y v á p ívá yá h é á Báy M ó y éb j m p V Láó Kvác Láó é Bm G vé ém y vá ü p é fé 1 1 ó őö ő m M p já b h é p ám ú é ő ő ö ö é yü y b K máyó O Ő Főméóáá c ép v éb m h vé é főp c vé Kápáhy Kmó y á áb j m méé á é év c v ő h v H m h j m f v é m í é é M á f v ó L v b é v é fé ö b c p vé Sy B áb émp c

18 1931 pmb 1 CSENDORSEG LPOK 701 Tvá Lv émá új hy üj (Schff fv) máyáú búcúbé é fvóhl Eá ő há ém ájá é öv ü m má á évfymő V1 Láó m öö bjá véb ém pcá é á Bé véév fjú hy ő á á é pé cé öb vá jm H háé mhá! áá pcéé m fm üpé v ém vá ó hj vé f ím á b Eá Kmáyó Ú épvőj mj őőé yü m ém főépüé m fyójá é ímb új á é éí épcá vm ém múmá fv hy évm yáh D Öö Kvác Láó ChvácHéy Bé B Bé Lbc Gy vé TóhHmy Jóf Tó Tóy á F Sá Jávy Kámé Kbch Láó T Gy Dó á Göböö Zó Kc Mó Spó Gyöy Má vá Oh vá Sch Jóf Lcv Láó Thy Gé Bjáh Já vé Sóhy Tb Bcy Tb Vááhy Jóf Hb Rő V Sá Syöy Fc R Láó Máévc E Zb Pch Rób Báhy Öö K Já Nyáy Gyöy L Tb Ny Emé DQ Lj váw Rjá Láó Dbcy Pá C Fc Bbv Bbvcy Tmá Cy Mó Hv Kámá Sáy Gy Ny Kámá J vch Lőc Bbc Káy B By Lj vé óf H fé báó P Bh vá Tövhá Fj Oó üééh V Láó Técő Móc Zá Sm Láó Schc Láó vé Sbc V Lm Vm m H Jóf Mj vá Pp Láó Bx Oá Sm Jő Báhy Zá Méy Sch Gyöy Hc ám UvyTj Tb Vváy (Vó) E y Gáv Tóh Bé Némh Eő Ucá (M) á C Jóf Nyy Km Tb Gyy Emé Réhy L (Lc) vá Hváhy Sá O Zöö Tb yvc m Ső Bbá Sőfv Smóy vá V é Byő Sbc Má Py Já m Jvch Pá Myép épy Dő Smá Oóy Pá Bjvy vá Kváy (Schm) Mó KépW á Sóy Láó mű cph E (M) Jő Sá Eő Pááy Láó Hmy Thmé LücG Gy Wvy Em hím6cph By vá Eé Ké Pb Jb Kpá Jhá Bá Tóh E Gy Bé vcph Lpph é Cyöy MáffyPpch Dé Tbáy Jóf Zyá Pá Scy Sb Sü á Whmb v W Gyöy épcó cph \áy Mháy Sáy (F) HUb

19 CSE NOO RSE G 70! N f c jü! Y CZE GYÖ RGY öm (Tp ) c őő hy S 9 1 pj möv m v y c fé ü ü jö m y fépé vy m J mév my á f m mv áá véyé E p j m y ábúé y hb á m my v y J mj é é fép á éü v m my j é á é öv hb ép y á y h öb á á üö ö má é f mc f má bé é épé é mj myáá v úy jü hm á m hy m h cőé á ááb v üjö íy bm mü H > á bmá víjü m b öv y cméy ő my á á ééb á h vy c yá h m vm H öö y j fcó m c<őö ááb m á öéb m mb é ybb öé ábí m yv m my S m mhj é b mhm hy f mábéé pyáá pyáá p művbb mb mvő á Nm m m m h áb mám hy c cőö má pyáj mb cúy á ám hztos J93 1 pmb 1 L PO K ü má Tá w á m p é á ív ü á b c mó jáv h y h f M mí éh áy y mm f bb C m bw év v y bí m y h y öbb S ybb v y y íy éy c b á é v m v E v á Z! cá há b épbb Y fü őh y m í á hy é m vá m J K ő m b m v y é B m fy h á m á b y O m py m J b vá vü vó pc mb m ó y y K öbb á m h á b yé bé má m öö b m K b y y j y éb éé má má p m á y m éy é é é m b á Úy áb m á ív vé j ü ü h ( m myáj hy c őö vy í M vy év mí ééé { üé cőhö méó mv üv f m á y éy é hy v yvü á ívü öü ő my mf Já báj F mábéé há fcé py áá hy f hy é m ö épé my m öüméy öö mm cő y üé méy m ypáá h m cő úcm y cl h m my m á ééb á Má há c fcj mé öbb m c őö b mm öüméy öö yük Nü üöö vyá v y < yvü vó m úy méy é öüméy bééév m hí éév ö cő bbí é yéb f yv hífá múy y fm é vü öfőőő méyéb öüü vé m Kjü há ő úy hy hy mé Emb é hűvö üöb vü Q(öö f pyáó vábbjá hy á m méy m f má my ü j Sá b üöö üy bb m á H á b áó cőö m y föö écé b y á vy ymá öö v fép ém á áb á má bbó m yáá bó é úyáb ó m mb cőő vá Ly ü y f áb b áóbb m y féf öé y bb éé mé m f m m áb é é fyá á éb vy mm y m hy m á v m 0 éb m y éé v j p cp bcé Ré h y v L!pJy v Jéyí őbb >Üé éü f vy DY cb mf á ó J v íc C p h újbb é m cőöö á bmyéé h PÉTEHFY TMS cőé bmfyé é é áyb Ey vá cőö űö bő ü b mfá céj má f é p cőö ö bőé yé ü ő hőé bmf yéé h űéé vá úá J űö ül T ő cő yá c bm fá ó béh ü m yé éh m ü m mé y é m á é P bm f c háé é yé ü vá b hy cölyá b mf á f m fö v b mf mv có vá y é jó jó yú ű ö h y v j já cá bá py á vá y m váá já vé é á fh v có é á áá cs máj< ö á á éé já m é M y m c J b!) J m ő ö v áá jé ck b bbj v J yh é é D J c v M p ú áp á f jv 1 íá b já m éh c J p0 b m f m c p yé ő b v L Jb!> h m y h y f J J c v J ö ü á j á b m Lj bb j ó p öpábú my y py ú Y b my m yú ö ö bő v Jó J E p ff

20 193 1 p m b 1 E D OR SÉ G LPO K céwbó é Dyé á m b é m b á ó é y é j á ép c< ááy \ \áb ) c*óöö é b j ö b b b mf á yá y có yá á cá é bá j Tj fö!ö h á j\ mö5ééó bé h Y é c á b ömébö jóm ób é p cöö b mé c á é f ö h h \ h áéö öfööö \ h b c öb ó hy 1há éé hö y pc y póé L í y é á Thá ömé öb é h ö h < ü h y Yá!á é é fh y b é c hú á fé b h há é 5 mé v y é pácy hy céyé m j á yh >ú á b y h é cóbb pc yé cöyh m bí m h ámí já fm í m háé öméé L Yá cö!yá bá c ü b mí yéé jámé é hí áömé jóymöbb yéé bmfp áá é épp é já m ü yü c bm f á f é p cöyá bmf á má méé m bö5é ü m á ál hhjó bm f yéé áá üé \ \ yü h föö ö é m b é m bmfméé éé éé w á yháj áó ü ö h bjz J! bmf Yé f é m mé h bmf yé á f m h áá áá Jó é m há hy bmf hé éé é céj öájá é m ábó v b c é m c y p!wc< SZ ( á yéé f é p có bf y bé é mé ő m m \) J h ó p vy m vz YD áv \é E ö \Z15Z h! m f fhé my c b fh SD jp m j ám yé5 < \ m! m 01 0 j é m já m) h hj \ bőé f 2 j bb m 10J O c já é v) E bh bb övő á é ym h < fp ú& p h hé L<> á mhm \ mm ömé f Yá fj j P < í bö! Dv b j h>y >y m á c Kc 1 D y J b! m2 J O! h hc2yá 1 h bfj 2 f P f áé \ ZD! cá p f!á bb 1 í p <Of J m hú m p J h bb hb á \ő v hé y ébb ö b! h váb m p1 c ü öá 1 p yúfj 3 SU é E Ué ü 19 hhj ó éy p1 U m U öpáb p m md y m b Y b ö m 3Y3 ) y ú fj f é pyú Jh j bb jó j á é j ő jécé öü m h y ú b b jó jöyö é \ D yú fhé y m fhé ééb b \ bm f éé é é böé é áó ü b ááá á mí hy m bmfáó y ó h m bmfyéé ö! bbó éé á yü há ö p óü üé é p fü éköö OY m mh \ ó y yű c ó cé >ZÜ ám m hy pb mfüyé 5Ö5 m f m h céj Zy Sá ámóá Háó í ámfs mé c á <á< bb b éé 1 m ü my péüjpm éy my 1í h y pó öyy é ámö m f ö é h áé á y m é ájpj m ü hy á p mfő Ké és 1 öy h há yéhjl < fj b h \ áyj á áb á J c4á (úmá háh á íáá óé jáőö fm áá h áö m J! á áóőé f é m 1 <> áöó Z JÓ h fé b ymom V á w N% = m yámj báyo h é Já íá é5 S y á fjpv öüé m D y új < ü 31éb 15m!1 me é hwéé \ h 6 pö fhnó hm b \8 é éb Z/H$ m \J C h 3Á \ ú 9!b<C B p mé bü J \1 31 mbó jáj L ZŰ 1 mo J ám m D m h 00 Háé ö \ U ú m Ym 5Z m pf y m b L y c> 5J b h ) m f b! W öb m! h ő Ké y h \ m 1 h m c5fs m \ m mc c h) h b < m Z 11p J b h mé öbb c5 m m \ á ö

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, +4/74/000-000 @ - v ő é: / é é é:

Részletesebben

^àx^bs- liót 2. a v a l o r i z á c i ó által s o k

^àx^bs- liót 2. a v a l o r i z á c i ó által s o k M. é v f y 25. á ELŐFZETÉS év Féév 10 P. 5 P. A SZERKESZTŐSÉG 2'50 E y á á 20 P. Fő '- /. : f. BECSKÖ : H j ééű hövéy v uj báb é h. vácó c 10 á é v ( N é á 15 éb vá hcöé) á í c é y ápóá y u v á f ó é.

Részletesebben

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba.

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba. X:_ f ff 8 ' 2 0 f,, K, 1938 12 ELŐFIZETÉSI ÁR E 10 P N 2f>0 P F 5 P E 20 f Mj $0000000000000000 Fő ő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: K, I-u 23 Tf 61 H íj K u HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ u K Bó, öö

Részletesebben

CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE. Rákóczi Hírlevél

CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE. Rákóczi Hírlevél Róc Hív B Vm :II. Róc Fc É Róc új bhc A uuc h mv Uc vm II. Róc Fc mb BALATONALMÁDI ZÁGON RODOSTÓ Z f mu hv c Hm v ö: mh c JAJSZÓ, MELYBEN ÉDES HAZÁNK ROMLÁSÁT SIRATJA EGY POETA 2011 cmb hu mj 1 B A L A

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Peleiős szerkesztő: gyar kezét fejezte be másfélórás hatalmas b e s z é dét Imrédy, m i n d e n m a g y a r u l érző embernek s z i.

Peleiős szerkesztő: gyar kezét fejezte be másfélórás hatalmas b e s z é dét Imrédy, m i n d e n m a g y a r u l érző embernek s z i. X. vf 37. K p 10. 20 f. E L Ő F I Z E T É S I ÁR E v Fv SZERKESZTŐSÉG 10 P. Nv 2*50 P. 5 P. E 20 f. Mj K I- 23. Pő ő: PTHÓ H í j GYUL. jő p v I B ö pv. j ö v ő j ó fv j f ö j f ő ö f ö ü f őí p vó f ü

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz T Hí V F XIII f 1 28 Kfu K ü 22 fuj Süõf p h! Süõf p h! D, M h? Bú í h; A h, h, Á ú í, M c f M fû, H j, õ, Vu- üõf! A fhõõ, A u õõ K hj, h ü, Hj õ! T, M p f M j u hú? Ku c Tõ, Õ ú, j, S í Ú j, H hú M j,

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 匇ᜇ嗇匇匇匇匇 ᜇ嗇 D匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇匇匇Ő匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J"7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki.

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki. 4 - Töö K - 5 LŐFIZTÉI FLHÍVÁ Töö K 5 V Ú J 88 ú (Iö A ú ; Oű B- ü ö) Á ú - ö / A ö ö ö öö A - ö ö ü Rü üöö ú - ö öö -öö öü A ö A ü üö ű M Kööü ü ö V Ú" P Ú" - ö ű - P Ú" A V Ú" ö «> üö; üö - ö ö ö- ü

Részletesebben

olt SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gesz évre Komárom, Igmándi-ut 24. Telefon 61 Félévre Felelős szerkesztő:

olt SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gesz évre Komárom, Igmándi-ut 24. Telefon 61 Félévre Felelős szerkesztő: VI. v 15. Á 20 K, 1934. p 14. 0 ^3 ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: v 10 P. Nv 250 P. Fő ő: K, I- 24. T 61 Fv 5 P. E 20 Mj.. PATHÓ GYULA H íj K. v. V j, p. E ü. N v, ő H v vó h.íő h A vü

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 11. 16-12. 20. www.siomente.hu

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 11. 16-12. 20. www.siomente.hu www.m.hu Vdgáó, Kdõ 2015. 11. 16-12. 20. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 30/478-6826 f@m.hu Kpvá, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 pv@m.hu Kpvá, Gub S. u. 51/. T.: 30/478-6954 p@m.hu Pc, Lgzzgyá u. 19. T.: 30/216-0723

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

magyar összejógásra,

magyar összejógásra, VII. f 4. 20 f. LŐFIZTÉSI R ; 10 P, F f R ü 25J P Hff /. /. : 2( hü Mj SZRKSZTŐSÉG 5 P. PTHÓ ö h L íü 195. j K

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

Kiadú laplllajdonnsok: FULÜP ZSIGMOND és Dr. BARANYAY JÓZSEF.

Kiadú laplllajdonnsok: FULÜP ZSIGMOND és Dr. BARANYAY JÓZSEF. E Vöö j Eőf :, F bí Tj 24 N j; Hc: /, j N j! p j: B j b, Á p, j,,, T j j! p j : j, Dcő j f j:!, ő! j őö b j,! ; N, cb, N j! p j: j! J J p : cú c \ í jp ; Bf bj p b j p ő, J p f ő j p b b u'', J p b ' j

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

Oktatás-gazdaságtan Varga, Júlia

Oktatás-gazdaságtan Varga, Júlia O- V Jú C by XML XSL-FO C. O- V Jú Pubc Ső j V Jú K V Jú: O-. A y buj y p yj. H ó u: b ő y ő y űő y íj hy cup fcó y jíyő u-őü puó í y h h ú pű uó ü fő í b p ő f. A ybb jb bő ju bfy hó jőű h ó pő u u. Bfjü

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgáó, Kdõ 2014.. 15-12. 06. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kp, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 Kp, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-8 30/478-6954 P, Lgzzgyá u. 19. T.: 72/324-332 30/216-0723

Részletesebben

1997-ben szerze okleveles közgazdászdiplomát

1997-ben szerze okleveles közgazdászdiplomát S y-d by A G m b ó ó v b : u m y m v j A u ó v b. G ó j v j I j- v. A b ó x u b y v m mu- v ü b m j j m ó v b, b mu j 1990- v mj, m j v m ó ó ó ó j b j y v v y m. A j m ó A j y m, m - y m u ü ü, m y v

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

e m ég a KIE házban k az egészség vá írá

e m ég a KIE házban k az egészség vá írá KT US Kidj Béécbi Kyé Ifjúái Eyü IV. évfy 1. á 2012. KO NF LI úc i hd, é á c á v Máju öpé é yü iy öv á u A. é KIE háb vá üöböő v ó döö épűű u y á épé 88% 78. úfódu b, é b i vu é ő iáibó. d é v i éé vá

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

Komárom és az idegen forgalom.

Komárom és az idegen forgalom. í - ' VI. vf 4. á 20 fi Ká, 934. ápii 7. LŐFIZTÉSI ÁR v 0 P. v 2'50 P. Fv 5 P. á á 20 fi. ji i. Fő ő PTHÓ GYUL SZRKSZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL Ká, Iái- 24. Tf 6. Hi ái ijá i. Ki vi. öű hiájá hü ö ii, h viáái

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgó, Kdõ 2014. 12. 06-12. 31. Igyd bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kpv, R u. 2. T.: 30/405-6982 Kpv, Gub S. u. 51/. T.:

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

Ec cc K M' Z K öő V S " GS _ Eöö L T p'ő ú KI í pf Iú' őf V ;í; ő ő öp-űp 9) ő ő I wő K öö Dő p ú? őű \9 K3( Fc p íőf pc' G SI ö*"-ő" ú ő pf Eő M T A í1 S I 'í í T p M Rő öíű Vfőő I ^'/ Köp-Ep K S öő S

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR csak

csak csak NYERŐÁR csak ó 0 5 0 5 04 04 B 0 mu m ű h h ó m ó V H ( V ó d h m V u V u R h F H 0 4 u 0 mu m űh h ó m ó V H ( V ó d h m u V u V R h F H 0 0 Lő pó ó N m m 00%pmu pó ó 5885 8 5888 4 p hú I p! Fő pű Mx E p Lő ó m ú

Részletesebben

é ö é ő ü ü ö é ó ó é ü ö é ö ö ö ö Ú é ő ő ö Í é Ú ó őö ó ö é ó ö ü ő ő ő ü ő ő ö é ő é ő ő ö ó ü é é ő ő é ö ö é é ó ó ö ó Í ö ó ó ő ő ó ó é é é é ö ú ü é é É öí ó é ő ö ú ó ö ó ó ó é ö é é ő ö Í é ő

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1 : 0 uu u p m 03 I Sp p pő S d úp pő d m dp m pő 35 ö m ph 3 3 I p p pő 8 L ő ő j p O h pp p pő 35 ö m pő 3 m ő ű ő ph 3 0 3 088 IŐVÁSÁRLÁS= d I p * d 8 5 5 0 * d j ud ju G p 00%pmu p 08 33 3 L ü dőd 0%

Részletesebben

ö á é á á á á ö é ő á é é í é ü é í á é ő é í ő á á á á ö é é í á á á á á é ő á á é é ő é á é é ő é é á ő á á í é é é ö ö ö ö é é á í ö í é é éé ö á á á ö á á á é ú é é ö ü ő á é é ű ö é Ó Á Ó é é é É

Részletesebben

LS A FELFOGATÁS FEJLÕDÉSE EV

LS A FELFOGATÁS FEJLÕDÉSE EV FFGÁ FJÕDÉ H F CG yá ó WWWBF KFC D FFGÓ KÉZÜÉKK É ÁK KDBÖGZÍÉ D CG Q D C Y 02 ÖÉ/HY é köü ááú á íák, k 1979-, y ó kööé á, 1 9 7 9 kõö ó é é, y y k ó kéüékk yááá ó áóá j óáják, õéék é áó,, q kk áóák kööõ

Részletesebben

ú ő ü ő ę ő ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ü ö Í ü ő ü Í ő ő ł Ü łł ü ő ő ź ő ö ö Í ő ź ő ö ő ü ő ő ő ő ú ü ő ő ź ě ü ő Ť Á Ě ö ő ő ř ő ę ő ö ü ő Ú ő ö ö Ĺ ö ö Ĺ ő ä ä š őł ř őł ü ł ý ü

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ö Ą ě Ę ő ń ŕ ö ű ö Á ű ö ű ö ú ó ű ö ü ö úá Ö ű ö ú ń úá úá ü ö ö úá ę ö ú ö ü ó ó ó ű ö ú ö ő ó ű ö ú ö ü ó Ö ű ö ú ö ŕ ű ö ó ó ó ű ó ó ó ô ö ó ó ý ö ó ö ö ó ő ó ź ó ô ó ó ö ó Á ö ó ó ö ę Ĺ ę ę ó ű ö

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

Helyes. ú t. Falusi tragédia. Felelős szerkesztő: alkotásokat. ís. komivágyás jegyében. tatjuk, v a g y éppen ujjal

Helyes. ú t. Falusi tragédia. Felelős szerkesztő: alkotásokat. ís. komivágyás jegyében. tatjuk, v a g y éppen ujjal (II v f y 7 á Á ELŐFIZETÉSI E v 10 P Fv Hy öv, á h á ő öö ü f, vá űv á D v y áv á ö á, v j pá hő á ö h - F I B Ivá hj v h ü á y vá yü ö ö vy y Hváá pj v S v őy y p v, ff ő vy, j ö h y - á á y f á ó v y_

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály 2012. november 12. Feladatok: IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár SZITTYAI

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á ő á ü ó á á á á ü á á ő ü ő ő á á Ü á ź á á ü á á á Ú ű Ĺ á á ö ö ő á á ő ő á ő ó Ĺ ó ó ó á ü á ö á á ö ü á á á á á á á ő á ü ó á á á á á ö á á ő á á ő á á đ ö Ú ű ü Íá á á á ź á ü á á á ö ö ó á á Ú ő

Részletesebben

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$*

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%'4#*5!)*$8$* !"#$%&'(%)&%!%!"#$""% &*%%$+$#&,%!-%&'()"%*"%"+,-.%''" /012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$* "678)9!5 9/ 8%&#4-$*2%&%!'&54-$*!%!-%%

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

Apnoés oxigenizáció a sürgősségi légútbiztosításban

Apnoés oxigenizáció a sürgősségi légútbiztosításban Apé xgzácó ügőég légúbzíáb D. Eő Al Mgy Légő Npf Kf. Sz I Egy Okókóház AITO XIII. MSTOKE Kgz, Szg 2014. vb 8. 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 H l vl ég pá ápc... D. Eő - Apé xgzácó 3.5 évylégőrsi (fllgzág:

Részletesebben

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi S y Ju É Eu ó U ób É u ó v bb j bb j u mu. V ó v 1990- v j m - u ó jóv y bb, y óv m b -, v ü u ü ó, y y v bb ó y v v b. A m m j y b v vj - ó y m v, y v j j v u ób. A b u óbb v b u ó m v m b m mu ó bü.

Részletesebben

1. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez 0/205(V5)ö h Böcö Kö Ö ü (F) 20423 A B C D E F G H BEVÉTELEK E Mí Tí KIADÁSOK E Mí Tí 2 Mö v 38266 62443 6275 Mö 38266 57957 39976 3 Mö v 624 4720 4720 S u 5373 7805 7070 4 Köh v 2657 84 573 Mu hő u 2885

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

Kézi karos mûködtetésû mágneses emelõ. N 1 - világelsõ erõben és minõségben VILÁGSZABADALOM. ÉV garancia. A biztonságos erõ

Kézi karos mûködtetésû mágneses emelõ. N 1 - világelsõ erõben és minõségben VILÁGSZABADALOM. ÉV garancia. A biztonságos erõ IL Ké k ûköéû á õ N 1 - áõ õb é õéb VILÁGSZABADALOM ÉV A bá õ I A ík y ík MxX, MxX MxX à, 2000 125 áõ U Tí küö kkí éé, (275b) (4450b), bà k, k ù 125 2000 küö é Ké k ûköéû á õ Sé õé áék MxX 125 MxX 250

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

Polgármesteri Hírlevél

Polgármesteri Hírlevél 2007 II Kû f: O: õ p 8-18 : 06-70-456-7102 O : - fõ : 06-76-516-984 - : 06-76-516-904 Mõ: 104; 06-76-486-511; 06-76-478-119 P Hí Fõ : D K M p M Kh: 06-76-516-700 F: 06-76-361-313 G: 06-76-371-202 Tû: 06-76-545-000

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

é ö é ő ő ö é Ö é ő é í ü í í Í Í ö ö ö ö Ú é Íő ő ö í Í é ő ö ö é ö ü ő ő ü ő ö ö é é ő ö í é é ö ő é ö ö é é í é í ö í í ú í Á í ő ő é í é é é í ö ú é é ö Í Í é ő í ö ü ő ö é ö é é í ö é ö é é é É Í

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

!#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92: +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ $39'.#-$@0:$$>9-$:!*!-A;9-9$-3

Részletesebben

ü ó ŕ É ó ó ó ő Á Á ł ł ü ö ü ó í ű ó ó Í ü ő ü Ú ó Ę ó ó ö ó í ő ő ó ü ö ü ő ű ő ő ű ó í ö ó ő ó ó ö ő ő ó ó ó ő ó ó ö ő ó ó É ö Í ó ő ó í ű í ó í ő ó ü ö ő ü ű ű ő ő ü ö ö ő ű ťí í óö ü ó ö ő ü ő ő í

Részletesebben

Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 10. 13-11. 15. SZÜLETETT BRIT. JÉGGEL FELSZOLGÁLVA. CSERESZNYÉS ÍZESÍTÉSŰ CARLING BRITISH CIDER

Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 10. 13-11. 15. SZÜLETETT BRIT. JÉGGEL FELSZOLGÁLVA. CSERESZNYÉS ÍZESÍTÉSŰ CARLING BRITISH CIDER Vdgó, Kdõ 2014. 10. 13-11. 15. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kpv, R u. 2. T.: 30/405-6982 Kpv, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-118 30/478-6954 Pc, Lgzzgy u. 19. T.: 72/324-332

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

az ELTE BTK-n. Munkahelye 2003 óta az MTA Régészeti Intézete. kés rézkori, badeni kultúra

az ELTE BTK-n. Munkahelye 2003 óta az MTA Régészeti Intézete. kés rézkori, badeni kultúra F b S v S G b E y Emb j B R - y y vv b m F Ku ó A Fó um m j Mi végre a tudomány? m v -. 1 A y u m y v m ó um - m v. A v bó u ó m v m m m v - m. A y y m u v ju u m - m j, m y ü b u m y v v yu v, m y v ü

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

Hátracsatolt mesterséges neuronháló modellek

Hátracsatolt mesterséges neuronháló modellek Háo m uoháó modk A háo (fdbk) modk z pu uoj fõ mk õ, z oupu uoj f, hm vzf. Íy y uo km vzoódk y mõzõ uojá, zá vzo uo bmk k füh koább 1. km kõ. Ez háók zoív mmók vó mûködük oá z pu ádáko y ív kov foymo kzü

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk!

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk! A vn únu 8 V v dv n mőn üön bn* * 3 db bmn üön F E v M M mú bn v n dvőbb ú ndb du 3 P B üdőuő 538 BCun vő b nn ő B 53 3 BCu vő b nböő üdőuő BC 53 5 n üdőu 533 5 5 BCu üdőu 5333 n üdőu 53 3 m m An bn Pdd

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

VIII. évfolyam, pályázati különszám, december

VIII. évfolyam, pályázati különszám, december uuá fó www.cf.u VIII. f páá üöá 2014. cb Mb T J S Bc Lcf HQ T IX. LIDÉRCFÉNY PÁLYÁZAT A ábú - É /Lcf HQ/... 3. PÁLYAMŰVEK Tá ü /Mb T/... 4. E b b ábúb /Bc/... 8. A üö p //... 10. Á /J S/... 12. A óp p:

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: Hétezer ember, akik közül

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: Hétezer ember, akik közül II. v f 7. Á 20 f. ELŐFIZETÉSI E v Fv P. Nv 5 P. E Mj S Z E R K E S Z T Ő S É G ES ÁR 10 2*50 P. 20 f!. Fő ő: BECSKÖ.. S T T E S. v ő pu ő v ő öű ú ő vó fü. E \ fu öv ü ő f v / pü öó ő í új ó. H ü ő v

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben